Alchemaya, Kuthumi és Mária Magdolna - 3:13 A Fény Központi Sugara

Michelle Eloff (09.03.10) - Alchemaya, Kuthumi és Mária Magdolna: 13:3 A Fény Központi Sugara


 

Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Johannesburg, Dél-Afrika
2009.03.10

Hanganyag letölthető innen(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/mkdv1jzo7azwh0h/13_3+Alchemaya%2C+Kuthumi+%C3%A9s+M%C3%A1ria+Magdolna+A+F%C3%A9ny+K%C3%B6zponti+Sugara+.mp3

Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

________________________________________________________________________________________________

Alchemaya vagyok, a Szíriusz Főpapnője, a Fény Leánya és azért jöttem, hogy üdvözöljem mindannyiótokat a Fény Központi Sugara jelenlétében, ami az otthonomból, a Szíriuszból fakad.

A Földre jelenleg érvényes terv sok emberi lényt tesz próbára, mivel arra kér benneteket, hogy engedjétek el a régi paradigmát teljes egészében, mert ezáltal lesztek képesek befogadni ennek az új paradigmának, amibe most léptetek be, az új sugarait.

Atyám, a Szíriusz nagyura, arra kért, hogy kerekedjek fel, és valamennyiőtök számára jelenítsem meg az energiámat, hogy ti is megérthessétek [azt], ahogy a Fény Központi Sugara megtestesül mindannyiótokban.

Van földi emberi alakom, amelyben jelenleg köztetek tevékenykedem, s majd amikor az idő megérett rá, engedélyt fogunk kapni arra, hogy ti is megismerjétek, de előbb sokatoknak még leckéket kell elsajátítania, és újfajta látásmódot kell kialakítania az életről, ami nagyon fontos azzal összefüggésben, hogy fölismerjétek a köztetek járó Központi Fénysugarakat, akik [közül] nagyon sokan emberi formában, emberi életet élnek, emberi módon.

Az a feladat, az a kihívás áll most az emberek előtt, hogy elfogadják hitelességük minden aspektusát, isteniségük valamennyi vonatkozását, a fényüket, az igazságukat, és az emberi személyiségüket, és hogy magukévá tegyék, kifejezzék és megéljék azokat. A vezető erőtök a Szellem, a lelketek esszenciája az, ami arra ösztönöz titeket, hogy kifejezzétek a Fény Központi Sugarát, amelynek most kell nyilvánosságra kerülnie. A világotok már eleget volt az illúziók szorításában ahhoz, hogy sokan kiábránduljanak az életből pusztán azért, mert az autentikus én olyan mértékben elnyomás alatt állt, hogy tovább már nem tudta türtőztetni magát, és az én mennél több illúziót fejezett ki, az autentikus én annál nyugtalanabb lett, és módot kellett találnia önmaga megnyilvánítására.

Március 3-án Metatron nagyúr, Hilarion nagyúr, Nada úrnő, Mária Magdolna, Ekhnaton nagyúr és számos más egyiptomi isten és istennő összeállt, aminek eredményeként új energiák érkeztek a Földre. Ezek az új energiák a Boldogulás és Bőség Piramisként váltak ismertté. Ez az energia mező beleszövődött a ti energia mezőtökbe, és most a Fény Központi Sugara, ami benne foglaltatik ebben a piramisban, átjárja a harmadik szem és a keresztcsonti csakrátokat, majd továbbhalad a napfonat és a torok csakrába, ami által a Fény ezen Központi Sugara teremtő megnyilvánulást nyerhet.

Ez most a hatalmas változások időszaka, a változások egyre mélyebbre visznek önmagatokba, és ezzel a fény kollektív közösségének be kell ismernie, hogy az énben ott a fény. Ez nehéz helyzet elé állít néhányotokat, a hozzátok közeli emberekkel kapcsolatban, úgy találhatjátok, hogy gátlásos életmódjuk próbára tesz benneteket, de emiatt ne hígítsátok föl éneteknek ezt a vonatkozását, fogadjátok el ezt az utazást, és bízzatok benne, hogy a Szíriuszról származó fény ez alkalommal nagyon különleges célból érkezik.

A Hitelesek Ösvénye egyre állhatatosabb, az autentikus én folyamatosan egyre határozottabban kopog az ajtón, amely mögött várakozik, és ragaszkodik hozzá, hogy hallhatóvá váljék.

Amikor kételkedtek az igazságotokban, akkor az életben kételkedtek, és ilyenkor [azok] az energiák, melyek áthatják a Földanya éterikus mezejét, felerősödnek, a vibrációjuk növekszik, és a testetek sejtjeinek nincs más választása, minthogy arra válaszoljanak, ami hozzájuk szól. Ez a kommunikáció arra a történetre emlékezteti a sejteket, amelyet ezen inkarnációtok előtt mondtak el nektek, s ami belekódolódott a DNS-etekbe. A történet arra a helyre való utazásról szólt, amit ti a Föld néven ismertek, egy olyan helyre, ahol az ottani közösség részévé kellett integrálódni, annak a világnak a lakosai közé. Ez azt jelenti, hogy olyanná kellett lennetek, mint ők, úgy kellett élnetek, mint nekik, velük kellett élnetek, szembesülni az ő kihívásaikkal, és az életet emberi lényként megtapasztalni.

Számos különböző nézőpont szerint is kihívásokkal szembesültetek, az ember-ség megértésének oldaláról nézve, és néhányan az emberi mintázat korlátozó hiedelmeinek és magatartásformáinak csapdájába kerültetek. Ez egyszerűen egy mátrix, ami olyan rendszereket tartalmaz, melyeket beleprogramoztak annak érdekében, hogy biztosítsák bizonyos leckék elsajátítását, de amit sokan elfelejtettek az az, hogy ez a programozás csak egy bizonyos időszakra érvényes, és azt követően élhettek a lehetőséggel, hogy rendszert váltsatok, a programozás csak bizonyos tudatossági szinten élőkre alkalmazható, ám amikor valaki már túllépett azon a tudatossági színvonalon, akkor is maradnak olyan én-aspektusok, melyek számára a régi paradigma vagy régi mátrix megszokott marad, és gyakran visszaesnek ezekbe az élettapasztalatokba, csak mert olyan megszokottak, ismerősek.

Most eljött az idő és rajtatok a sor még egy ideig, hogy meghaladjátok, megújítsátok énetek minden vonatkozását, aminek révén tovább fogadhatjátok a felsőbb szintek közvetítéseit onnan, ahol a mátrix, mint olyan, nem akadályozó tényező, ahogy ahhoz hozzászoktatok az emberi paradigmában. Még mindig nagyon is emberi lények maradtok, hogy ebben a rendszerben élhessetek, amit most elértetek, és ami a testetek DNS-ének egy teljesen eltérő történetet közvetít. Itt az ideje emlékezni arra, hogy kezdetben volt egy történet a 'beilleszkedéseteket' segítendő, még ha nem is 'illeszkedtetek be' sohasem, most közületek azokat, akik mindig is kitűntek fényük erőteljesebb ragyogásával, kezdik egyre többen észrevenni, amivel most is, és valószínűleg mindig ezután is egyfajta kritizálás vagy ítélkezés lesz az osztályrészetek, mások és önmagatok részéről egyaránt.

Az utazás egyre megfeszítőbb, ennek kezelési módozata az, ha átengeditek magatokat azoknak az energiáknak, melyek előtérbe kerülnek. A Fény Központi Sugarának egyre több aspektusa ösztönöz benneteket, és amikor átadjátok magatokat ennek a fénynek, és engeditek, hogy vezetőtökül szegődjék, megmutassa, hogy mit, mikor és hogyan tegyetek, akkor majd észreveszitek, hogy az életetek leegyszerűsödik.

Ez az Új Élet Ígéretének az éve, atyám, a Szíriusz nagyura, Syra nagyúr biztosított róla, hogy a kollektív emberi forrás tervezete sikeresen lehorgonyozódott a magasabb dimenziókban, azt eredményezve mindenkiben, aki nyitva áll az éberség és tudatosság magasabb szintjei előtt, [és] aki már kapcsolódott ehhez az új mintához. A következő hetvenkét órában átestek az energiák újrakalibrálásán és átállításán, mely energiák a csakrákon átfolyva biztosítják, hogy teljesebb megértésetek legyen az autentikus én iránt.

Ez idő alatt fontos lesz fölbecsülnötök az énre vonatkozó hiedelmeiteket és vélekedéseiteket, ahogyan önmagatokra tekintetek, ahogyan önmagatokat és a világ többi részét azonosítjátok. Ez az utazás kifejezetten életetek harmadik évébe repít vissza, és segít górcső alá venni ezt az időszakot, amikor talán a szomszédok és testvérek, és akár a saját szüleitek járultak hozzá ahhoz az elhatározásotokhoz, hogy jobb gátolni az autentikus ént, mint teljes mértékben kifejezni, ezért [azt] a Szentháromságot, ami a három éveseknek a Piramis közepe felé totyogását ötvözi a férfiassággal és nőiességgel, lecseréli a teljes test DNS-e minden atomjának áthatásával, és amint a Boldogulás és Bőség Piramisa biztonságosan gyökeret eresztett a testetek atomjaiban, a Fény Központi Sugara elkezd erőteljes új rezgéseket kibocsátani.

Ez március 31-én fog tetőzni, amikor is a Földet elárasztja a Fény Univerzális Központi Sugara, és minden ember, aki készen áll ennek a fénynek a befogadására, a saját Központi Fénysugarát teljesen aktiválja mind a tizennégy csakrán keresztül, melyek újjáéledtek az emberiség számára. Ez a Földanya rejtett csakráit is aktiválja, ezen csakrák újjáéledésével lesznek [olyan] helyek a bolygótokon, melyekről a múltban nem sok szó esett vagy melyekre kevés figyelem összpontosult, és amelyek most híresebbé válnak, mondhatni (bocsánat, de most a megfelelő szót keresem) népszerűbbé válnak.

Vonzódni fogtok ahhoz, hogy ezekre a helyekre utazzatok, mely utazás ideje alatt a saját Fény Sugaratok részeit késztetve érzitek a kollektív Fény Központi Sugarára összpontosulni, ami a Szíriuszon található. Miközben ezek a kódok megmutatkoznak, egyre több Tűz Kapu aktiválódik, az első hétként aktiválódó kapu egy-egy impulzust küld ki, ami a Belső Föld kódjait közvetíti az emberiségnek és az élet többi világának. A kialakított központi hírközlő rendszer biztosítja valamennyiőtök számára, hogy képben maradjatok a történésekről. Biztos vagyok benne, hogy sokan fölfigyeltetek arra, hogy az idő mennyire felgyorsult, egészen más, mint a korábbi évben volt, ez azért van, mert egy fény hullám érkezése várható – a Fény Központi Sugaráé – ami számos tudat-oszlopot aktivál, és lehetővé teszi a magasabb dimenzióbeli Tűz Kapuk újra egyesülését a Földanyával, és [mind]azokkal, akik részesei ennek a tervezetnek.

A Hitelesek ösvénye, akik a Mesterek oldalán járják útjukat, felelős az összes Tűz Kapu aktiválásának biztosításáért. Ez a munka folytatódik valamennyiőtökkel, ezt a tervezetet erre a csatornára bíztuk, és azokra közületek, akik úgy döntöttek, hogy részesei lesznek a Tűz Kapu aktiválásoknak. Valamennyien magatokban hordoztok egy-egy kulcsot, ezek a kulcsok pontosan a megfelelő időben aktiválódnak, melyek révén megérthetitek a ti szerepeteket és célotokat ebben a kollektív tervezetben. A Szíriuszról származó Központi Fénysugár a tudatosság rejtett területeit tárja fel az emberi gondolkodásban, és főleg az agyban, ami által ezek a közvetítések foghatókká válnak. Az idő felgyorsult, mivel minden egyéb is felgyorsult.

Az Istennő tervezet tovább terjeszkedik, és még sokkal több csodálatos projekt kerül az utatokba, melyekről a megfelelő időben tájékoztatást kaptok. Kezdjétek el fölkészíteni magatokat Babilon Gyermekeinek [Jelenések Könyve 18. – a ford.] energiájára, ami az üdvözlésetekre siet, hogy átölelhessen benneteket, és megmutathassa nektek a szabadságba vezető utat, ami az autentikus énetek mélyén található.

A Fény Központi Sugara autentikus énetek mag-esszenciája, azért kapcsolódik a Szíriuszhoz, mert a Szíriuszra, és a Szíriuszba minden élet Univerzális Atyja és Anyja szakrális geometriai alakzatokat kódolt be. A Szíriusz csillaga őrködik az emberiség és a Földanya fölött, minket jelöltek ki arra, hogy az összes új paradigma megfelelő lerögzítését biztosítsuk a Földanya éterikus energia mezejében, és hogy minden emberi formában található lény, aki részese ennek a tervezetnek, erre figyelmeztetést kapjon. Én, Alchemaya most felfedem magamat előttetek ebben az alakban erre a most következő időszakra, ahol tudatosan azon az emberi lényen keresztül fogok megszólalni, aki a Földön én vagyok.

Amikor folytatjátok önmagatok fény-aspektusainak elsajátítását, akkor több fényt fogtok észrevenni, amint megvilágít sok szereplőt, alakzatot, milliárdnyi kifejeződést. Ha ez örömet okoz nektek, ha nevetésre késztet, ha kellemesen érzitek magatokat, akkor az igazságotokat élitek meg. Bízom benne, hogy ez az üzenet emlékeztetni fog benneteket az igazságotok útjának járására, az igazságotok kimondására és megélésére.

Most sokkal inkább fontos, mint eddig bármikor is volt, hogy a jövő sok-sok új lehetőséggel kecsegtet, de készen kell állnotok, a tudatosságotoknak összhangba kell kerülnie a különleges rácsozatokkal ahhoz, hogy fölismerjétek azt, ami az utatokba kerül. Az Új Élet Ígérete csak rajtatok áll, öleljétek az énetek minden aspektusával magatokhoz, bízzatok magatokban, és leljétek örömötöket az élet isteniségében!

Még sok utazásra viszlek el benneteket a Fény Központi Sugarának mentén, és a Szíriusz szent templomaiba, ez a mostani csak az első figyelemfelkeltés volt arról, hogy a Fény Központi Sugara bennetek található, és ereje teljébe lép. Újra közvetítést adok át nektek a nem túl távoli jövőben.

Sugározzék ki az életetek a Föld és a Menny minden irányába! A Minden Létező fénye áradjon át szabadon a csakráitokon, a hangotokon, a gondolataitokon, a cselekedeteiteken és a szándékaitokon! Legyen ez az utazás a szabadságba vezető ösvényetek!

Alchemaya vagyok, a Szíriusz Főpapnője, Syra nagyúr leánya. Köszönöm!

OooooOooooO

Kuthumi vagyok, és üdvözölni jöttem most benneteket!

Szeretteim, remélem örültök, hogy bemutatkozhattatok Alchemaya Papnőnek! Ezt az energiát fontos célból ismertettük meg veletek, az ő fénye nagyon különleges energiákat tartalmaz, melyek a hangján keresztül érvényesülnek, s amelyet hallanotok kellett ebben a bizonyos időszakban.

Sokan közületek keményen dolgoznak a személyes előmenetelükön, és a manifesztált Tűz Kapu energiák részei ennek a folyamatnak. Folytassátok, kedveseim, mert olyan alapokhoz juttok, leckéitek sok olyan finom szintjére értek el, aminek talán még nem is vagytok tudatában. Amikor sorra jönnek a nehézségek, akkor szembesüljetek velük nyitott szívvel, bátran, és tudjátok, hogy mind arról az utazásról szól, ami egyre közelebb visz az Otthonhoz.

Én, Kuthumi, azért állok elétek, hogy átadjam a saját Fényetek Központi Sugarának kulcsát, amelyet a keresztcsonti/szex csakrában tároltok, ezért tudatosuljon bennetek minden, ami álmotokban jelenik meg nektek, meditációban és éber állapotban, vagy ha éppen álmodoznátok is, tudatosuljon bennetek, ahogy az élet kommunikál veletek!

Amikor a Csillagmagokat, mint olyanokat újraébresztjük, akkor azok közületek, akik a testükben hordozzák a Fény Központi Sugarát, úgy fogják találni, hogy az életükben minden még egy sebességfokozattal följebb került, de ennek fontos oka van, mivel mennél többet öleltek magatokhoz ebből a fényből, az életetek annál jobban felgyorsul, mert ti vagytok az úttörők, mert ti készítitek elő az utat a mögöttetek jövők számára, akik még szunyókálnak, akik még küszködnek a félelmükkel, hogy mi lehet a fény, mi a sötétség, mi az igazság, mi az illúzió, ti mutatjátok meg a többieknek, hogy hogyan csinálják.

Azoknak közületek, akik ezt a Fénysugarat hordozzák, nagyon-nagyon fontos, hogy együtt maradjatok, mint a fény közösségének hálózata. Eljön majd egy idő, amikor sokan közületek fizikailag újra egyesülnek, és az lesz a Fénymunkások családjának leghatalmasabb összejövetele, ami valaha megtörténik. Én, Kuthumi, a megfelelő időben erről értesítést küldök, ez most a Fény Központi Sugara bevonzásának a kezdete a Szíriuszon található Boldogulás és Bőség Piramisán keresztül, melynek gyökerei Egyiptomba nyúlnak vissza, mint olyan különleges helyre, amiről most nem fogunk beszélni, de a jövőben igen, mivel az energiáknak most el kell csendesedniük. El fogtok ámulni, amikor meglátjátok, ahogy ezek a Tűz Kapu energiák minden képzeletet felülmúlóan folyamatosan átalakítják az életetek területeit.

Szeretteim, tartsátok magasra a fejeteket, és engedjétek ezt a fényt átragyogni magatokon, és öleljétek át 2000-szeresen, és ragyogjatok úgy, mint még soha! Nagyon büszkék vagyunk az erőfeszítésetekre, az elsajátított és elért eredményeitekre, és hiszünk benne, hogy továbbra is így tesztek.

Az energiáink folyékony geometriai alakzatokat formálnak körétek, a folyékony alakzatoknak ugyan semmi értelme, de sajnos ez az egyetlen módja, hogy valahogy leírhassam nektek. Ezek a folyékony geometriai alakzatok kapcsolnak benneteket az összes jövőbeli aktiválás időpontjához, melyek a Fény Központi Sugarához kötődnek, ezek olyanok, mint az érzékelők, melyek az éterbe nyúlnak ki fénycsaládotok többi részéhez érve.

Nagyon izgatottak vagyunk a Szíriuszon át a Földre érkező Központi Fénysugarak miatt, és sok alkalom lesz a valamennyiőtökben, valamennyiőtökön keresztül növekvő erejű és hatalmú, és a [teljes] emberiséget átsöprő fény megünneplésére, szeretteim, továbbra is bízzatok a sok láthatatlan karban, melyek óvnak benneteket, és tudjátok, hogy nincs olyan pillanat, hogy egyedül járnátok az utat, mert mi mind egyek vagyunk, mindenképpen és minden módon. Bízunk benne, hogy mindannyian azt teszitek, amit tennetek kell, hogy biztosítsátok magatoknak már most a lehető legjobb életet, mivel magatokévá tettétek az Új Élet Ígéretét, és ezt veletek ünnepeljük.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja, és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket. Adonai.

OooooOooooO

Mária Magdolna vagyok, üdvözletem és isten hozott mindenkit ezeknek a csodálatos életfordító eseményeknek az alkalmából!

Szeretteim, ez a különleges nap, március 13-a, azért olyan fontos, mert mi, a Fény Istennői, akik a Kvantum Tantra Alkímiáját hordozzuk az energia mezőnkben, sok új Magdolna Templomot is manifesztálunk, hogy az Istennők ezen energiája fogadható legyen azok számára, akik fölkészültek az új tervezetek fizikai megnyilvánulásaira.

Megfigyelhetitek, hogy mennyi nő nyeri vissza erejét új és erőteljes módon. Azoknak közületek, akik női testben vannak jelen, fontos, hogy folytassák nőiességük felfedezését, nőként megnyilvánuló erejük feltárását, és egyensúlyban maradjanak férfiasságuk és nőiességük között. Ahhoz, hogy erőteljes nővé váljatok, nem kell olyanná lennetek, mint egy férfi, [hiszen] a férfi az férfi, a nő pedig nő, és az Istennő igen erőteljes.

Az Istennő oldalán a [férfi] Isten lépked, mivel ő eltérő aspektusokat jelképez, és némiképp eltérő célból teremtetett. A nőiességeteket, az érzékenységeteket, istennői státuszotokat magatokévá téve mutathatjátok meg a világnak az erőtöket, és a nő hatalmát, ami valójában szépséges, nagyon-nagyon alkalmas és mennyei a maga számos kifejeződésében a hajadon, az anya és a matróna szerepére.

Én, Mária Magdolna, arra kérem az egész emberiséget, hogy mindenképpen nyíljon meg és fogadja be az Istennő igaz fényét úgy, mint ami erőteljes, alkalmazkodóképes, intelligens és teljesen egyedülálló. A világotok asszonyai számára annyit, hogy érezzétek át férfias oldalatok megragadásának szükségességét annak érdekében, hogy életben maradjatok a világotokban, álljatok meg egy pillanatra, és tekintsetek [úgy] a nőies énetekre, [mint] arra a részetekre, amelyik az erőtök, és lássátok, hogy mennyire egészen és teljesen alkalmas a túlélés támogatására, és hogy túllépjetek a túlélésen és gyarapodhassatok az életben!

Adjátok meg magatoknak ezt az ajándékot ezen a sikeres napon és ünnepeljétek az istennő örömét – az érzékenység, a nőiesség, a szépség, a szeretet és fény gyönyörű, különlegesen teremtő kifejeződését!

Teljen el a szívetek békével, örömmel és bizalommal!

Mária Magdolna vagyok, au revoir.

Ekhnaton és Mária Magdolna - 3:3 A Most

 Michelle Eloff (09.02.20) - Ekhnaton és Mária Magdolna:

3:3 A MostForrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád, [kommentárok]: Szigeti Antal

Ez két csatornázás. Mivel Michelle így tette fel, mi is egyben tesszük közzé. Egy vízszintes vonal lesz a két anyag között . A másodikat vette át hamarabb Michelle, Egyiptomba utazásuk előtt, de a sorrendet megtartottuk, ugyanúgy ahogy ő.

Szigeti Antal a hanganyagot két részletben készítette el:

Kuthumi - Ekhnaton 3_3 A Most 1. rész

http://www.mediafire.com/download/vsx3nx28bggeiwo/Kuthumi+-+Ekhnaton+%C3%A9s+M%C3%A1ria+Magdolna+3_3+A+Most+.mp3

Mária Magdolna 3_3 A Most 2. rész

http://www.mediafire.com/download/afzs06f7o5fux6n/Kuthumi+-+M%C3%A1ria+Magdolna+3_3+A+Most+2.mp3

Michelle Eloff által csatornázva ©

Alexandriában, Pompeji Oszlopánál, Egyiptom
2009.02.20

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

___________________________________________________________________

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain keresztül érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem ez alkalommal, és elhozzam számotokra az igazság, az újjászületés, a szívetekben és fényetekben lakó isteniség makulátlan felfogóképességének áldásait. Üdvözlet szeretteim!

És a szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Most a Földanya szíve belső magjának mennyei újraaktiválását ünnepeljük. Ez a belső mag aktiválás részét képezi a (2009.) március 3-ai aktiválás során lerögzítendő dolgoknak. Most szeretteim csupán egy rövidke ideig beszélek hozzátok, mivel egy másik energia igyekszik errefelé és készül hozzátok szólni. Bízom benne, hogy valamennyien megnyitjátok a szíveteket, hogy üdvözöljétek és átadjátok magatokat neki. Béke és áldás! Adonai.

OooooOooooO

Üdvözletem a Nap Gyermekeinek, én vagyok az, Ekhnaton, aki azért jött, hogy üdvözöljön benneteket a Nap fényébe lépésetek alkalmából, hiszen az Isten gyermekei visszatértek a fény földjére. Mindahányan, akik elfogadtátok ezt a fényt, most hajlandóak kell, hogy legyetek megnyitni a szíveteket és elindulni az igazi harcos útján. A Nap Istenei és Istennői, a Fény Papnői, a Nap Papnői és maga a bennetek ragyogó Nap fogja elhozni nektek azt az igazságot, amelyet kerestek.

Fontos idő telt ki annak bebiztosításával, hogy valamennyien fogadókészek legyetek arra a szeretetre, mely szeretet nélkül az ember képtelen egyesülni az Istennel; mivel szeretet nélkül nincs Isten; ezért a bennetek élő Isten nélkül mégis mire számítottatok? Semmire sem jutnátok, csupán meddő területekre lelnétek és ezek az értéktelen területek ösztökéltek eddig benneteket az igazság és a fény kutatására.

Mindannyian részei vagytok a Nap Templomainak, az ősi idők papjaiként és papnőiként szolgáltatok és most, hogy újra elénk járultok, mi emlékeztetünk titeket arra, hogy amint aktiválódik a tűz a csakráitokban és belülről fakadó áldásban részesültök, hogy üdvözölhessétek az újra életre kelő Tűz Csakrát, ami valamennyiőtöket újjászül, ami rátalál a belső tüzetekre, akkor az elvezet benneteket az Istenség Templomába, ami a saját szívetek legbelső magjában székel.

Minden a szeretetről szól, ez az az esszencia, ami összeköti az emberiséget az élet többi királyságával, ennek kötőanyaga rögzít benneteket az Istenhez és az Istennőhöz. Amikor egyesével mindegyikőtök elé odaállok, akkor fontos tudnotok, hogy ez most nemcsak a saját szívetekbe lépésetek utazása, hanem ez az utolsó olyan alkalom is, amikor úgy nyitjuk meg a Nap Kapuit az emberiség számára, ahogyan azt most tesszük. Ezzel azt akarom mondani, hogy az Ősöknek az Barlangjaiban tárolt kulcsai évezredekig voltak a helyükön és most a ti feladatok, hogy emlékezzetek ezek igazságára, nem pedig a miénk, hogy emlékeztessünk rá titeket.

Az igazság a szívetekben található. Megértjük a csalódottságotokat, amikor azt mondják nektek, hogy a válasz bennetek van, hogy az igazság a szívetekben található, ám semmit nem találtok, ahol ezeket föllelnétek. Sokan közületek úgy kapcsolódtak a Naphoz, hogy mások szívéhez kötötték magukat, hogy mások szemét fürkészték a saját fényüket visszatükröződve látni. Ez a szeretet, amit éreztek, az emlékeitek, mind egy célt szolgálnak – mely cél a csoporttudatosság céljait szolgálja, azét a csoportét, amelyik úgy azonosítja ezt a szeretetet, mint ami katalizátorként szolgál másoknak ahhoz, hogy emlékezzenek a szeretetre, amit keresnek, amitől félnek, amit kívánnak, a szeretetre, ami egyszer már az övék volt és ami újra az övék lesz. A szeretet teszi fejlődőképessé az emberiséget, mert az emberiség tulajdonképpen alig fejlődött, ezt jó, ha tudjátok, a technológiátok fejlődött, de az emberi lény nem jutott sokkal előbbre – sem szellemi tudatosságában, sem érzelmi tudatosságában. Még mindig háború dúl bennetek és egymás között, még mindig háborúban álltok önmagatokkal, még benne ücsörögtök az ítélkezésben, féltek a szeretettől, féltek egymástól és amikor az ítélkezésben ücsörögtök egymás sebeit piszkálgatva, azt kutatva, hogy ki tudja a másikat a leginkább megsérteni, azzal a fejlődés hiányát bizonygatjátok.

A szeretet segíti elő a fejlődést, s amíg elszaladtok a szeretet elől, addig ez nem fog bekövetkezni. Az emberiség csak akkor fejlődhet, ha magáévá teszi a szeretetet – a Nap sugarait. Amíg a sebeiteket nyalogatjátok, amíg kitartotok a sérüléseitek mellett, addig ismétlem, nem fogtok fejlődni! Az emberi lények el vannak ájulva maguktól és igen büszkék magukra, hogy micsoda hatalmas épületeket emeltek és micsoda mütyüröket hoztak létre, amik semmi másra nem jók, mint hogy eltérítsék magukat utazásuk valódi céljától, mivel azt képzeltétek, hogy ezekkel leegyszerűsítitek az életeteket, pedig csak bonyolultabbá tettétek, terelőutakat építettetek ki, melyek távol tartanak az igazságtól és most eljött az idő a Bolygótok számára, amikor ezeket a terelőutakat fel kell számolni annak érdekében, hogy ráleljetek a szeretetre, vissza kell térnetek az alapokhoz, a szeretet eredetéhez, hogy megértsétek az esszenciáját, ami által megérthetitek ennek a felfogásnak a számotokra hordozott velejét. Elfeledtétek, hogy mi is az, és mindaddig, amíg a modern világ terelőútjain tévelyegtek, addig nem találtok rá ennek belső lényegére.

A világotok hamarosan összefut azzal az idővonallal, ahol igen sok minden megváltozik és a következő tíz-tizenkét évben visszakerültök az alapokhoz, rájöttök és emlékezni fogtok rá, hogy mit jelent a Földdel együtt élni, az isteni lakóhely királyságával egyesülni abból a célból, hogy visszatérhessetek a Mennyei Királyságba. A Mennyei Királyságba való visszatérésnek nem sok köze van a vasárnapi misén elrebegett bocsánatkéréshez a bűnök miatt, a visszatérés a Mennyei Királyságba Krisztus állandó jelenlétét jelenti mindenben, amit cselekszetek és Krisztus nem feltétlenül az igazolás, hanem inkább a hitelesség energiája és ezt tanuljátok meg mostanság – vagyis hogy mit jelent hitelesnek lenni és hogy mit jelent a spirituális utat járni, semmint hogy azok legyetek, akiknek úgy gondoljátok, hogy lennetek kéne annak érdekében, hogy spirituálisnak tartsanak.

Az emberiség által elsajátítandó leckék még inkább kitárják a Földanya testének szívét és amikor valamennyien emlékeztetőt kaptok a szeretet erejéből, akkor ráébredtek, hogy az emberiség hogyan képes fejlődni.

Ami kifejezetten ezt a csoportot illeti, ti fogjátok lehorgonyozni a Hármas Isten és a Háromszoros Istennő energiáit a március 3-i dátum alkalmából, ami az anya, az atya és a gyermek, a lányka, az anya és a matróna, az apa, a fiú és a mindent felölelő Krisztus Energia eredeti energiájának újjászületése, feltámasztása, emlékezete és újrahitelesítése.

A mait követő minden nappal a szeretet megértésének újabb szintjét integráljátok mint a fejlődés erejét, mint a benneteket ösztönző energiát, ami által megérthetitek, hogy mit jelent a szeretet a ti számotokra, a magatok kedvére értelmezitek. Ezen időszak alatt énetek sok-sok új vonatkozása születik meg. Fontos, hogy a fény egy csoportjaként együtt maradjatok a szeretet tisztaságának szándékát biztosítva, azzá az energiává válva, ami kialakítja és egybetartja ezt a csoportot.

A Nap Korong és a Tűz Kapu, amin huszonnégy órája már elkezdtetek átkelni, tovább táplálja a tudatosságotokat és az energiátokat. Ez az a hely, ahol elnyelhetitek azt a szeretetet, ami lehetővé teszi az emberiség fejlődését, a ti továbbfejlődéseteket, s ezzel felemelkedhettek szeretetben és nem beleestek a szeretetbe és emlékezhettek a küldetésetekre, hogy a fény világítótornyai legyetek, a Nap sugaraiként fényt hozva az emberiségnek.

A most feltárt energiák a következő hat órában fölerősödnek, hogy integrálhassátok ezeket az igen magas rezgéseket. Nagyon fontos, hogy vízzel és élelemmel lássátok el a testeteket, mivel a test sejtjei rendkívül magas rezgésű energiát fognak felszívni, ami táplálék iránti szükségletet eredményez annak feldolgozásához. Ugyanezért vízre is szüksége lesz a testeteknek.

Mielőtt távoznátok innen, tegyétek a kezeteket a földre, adjatok hálát a Földanyának mindazért, amit nektek adott. Mondjatok köszönetet útitársaitoknak, köszönjétek meg az Atya Istennek és az Anya Istennőnek az egész életet, amit nektek adományoztak és a mai naptól kezdve rögzítsétek abbeli szándékotokat, hogy szeretetben növekedtek és hogy a szeretet lesz az az energia, ami a Szellem emberi megtestesítésének fejlődését vezérli.

Béke és áldás legyen veletek!

OooooOooooO

Kuthumi vagyok és ennél a pontnál most visszatérek.

Szeretteim, Ekhnaton olyan energiákat adott át nektek, melyek kifejezetten azt a célt szolgálják, hogy a csakráitok összhangba kerüljenek a már aktivált energiákkal.

Az emberiség érzi a Tűz Kapuk által aktivált energiákat, és az a tény, hogy esőt élhettek át Egyiptomban, bizonyítja, hogy a Mennyek örömkönnyekre fakadtak, érzelmi átalakulással és a transzcendencia táncával áldva meg a Földanyát, amire már annyira áhítozott.

Egyiptom Anya a bolygótok szívének a közepe. Az idők kezdete óta itt tárolódnak a szeretet legtisztább rezgései és valamennyien visszatértetek, hogy ezen a ponton újra kapcsolódjatok ennek a tiszta szeretetnek az eredetéhez, ezért mindannyian emlékezhettek a növekvő szeretet esszenciájára, amit így a szívetek teljesen feldolgozhat.

Ezekhez az energiákhoz kapcsolódva mindenki érezheti, ahogy eltelik vele szíve, az Atya Isten és az Anya Istennő lépnek a szívetekbe és egyesülésükből a szeretet gyermeke születik meg és új énetek feltámad, újjáéled, újra telik energiával és új fény ragyog rá.

Ti vagytok az Isten szeretetének a fénye, ti vagytok az Istennő fényének a fénye és erre fontos mindannyiatoknak emlékezni, soha nem feledni, egyetlen lüktető szívdobbanás vagytok, valamennyien. Amikor valamennyien tisztába jöttök ezzel a kapcsolattal egymás között, akkor felismerhetitek a fény különleges szálait, fonalait, melyek összekötnek benneteket minden más emberi lénnyel, a bolygón, s bár most egy csoportként szólunk hozzátok, azért az egész emberiséghez szólunk. Figyelmetek középpontját helyezzétek a szeretet fényének megszövésére, más szavakkal a Kvantum Tantra Alkímiájára, és a szeretet fényének a szövése teremti meg a biztonság szövetét, [azt] a biztonsági hálót, amelybe bátran leereszkedhettek, amikor a szakadék szélén túl merészkedtek az újba, tudva, hogy van valami, ami megtart benneteket. Tehát ugorjatok neki, engedjetek ki, és emelkedjetek föl a szeretetben!

A bizalom igen fontos mindannyiatok számára, ezért amellett, hogy kitárjátok a szíveteket, a bizakodás a második számú lecke. Mindamellett nagyszerűen teljesítitek a folyamatotokat és szeretnénk elismerni valamennyiőtök bátorságát, és az erőtöket és szeretnénk köszönetet mondani közületek azoknak, akik magukra vállalták, hogy fizikai testükkel szolgálják a csoportot. Köszönjük mindannyiatoknak mindazért, amit tesztek embertársaitokért és felebarátaitokkal és mindazoknak a bolygón, akikre azelőtt még soha nem vetettétek a tekinteteteket. Valamennyien egyek vagytok, ahogy mi is.

Folytatódjék az életetek Krisztus igazsága teljességével megáldva, teljen az életetek a bennetek élő Atya Isten és Anya Istennő intuícióit fogadva. Ismerjétek föl a szeretetet, ami azok szemén és szívén ragyog át, akik fizikai alakban kerülnek elétek, vagy állatok alakjában, a természet formáiban, egy gyermek mosolyában és a nevetés szent rezgéseiben.

Továbbra is gyámkodunk fölöttetek, ünnepelünk veletek, örvendezünk veletek együtt és igen, neveletlenkedünk is veletek.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket. Adonai.

OoOoOoOoO

Mária Magdolna vagyok és üdvözöllek és köszöntelek benneteket a fény szent földjein.

Utazásotok ezidáig a szív csakra legbelső birodalmaiba hatolt be. Amikor ennek a csakrának az úgynevezett 'sötétjébe' alászálltatok, akkor rejtett kincseket fedeztetek föl, melyek most egy új nap fényét hozzák el. Minden lépés új módon hatalmasított meg titeket és hamarosan egy teljesen más utazásnak indultok neki, ami az élet egy teljesebb hálózatának mélyebb megértését nyilvánítja meg előttetek és azt, ahogyan a bekövetkező szinkronisztikus események összehoznak benneteket az Atya/Anya Isten egyetlen lüktető szívveréseként.

Amikor az összes fény újra egyesült, amikor az összes szív egybekapcsolódott, a Tantra szent hulláma ismét bekódolódhat ezekbe a szent földekbe. Én, Mária Magdolna, számtalanszor jártam már ezeken a vidékeken és a mai nap Csillag fivéreitek és nővéreitek közül számosan vannak jelen. Fölöttetek az égbolton sok fényhajó lebeg, szám szerint negyvennégy és az én energiámat az a hajó hordozza jelenleg, amelyik Vénusz Istennő energiájának ötágú csillagához kapcsolódik. Ez az energia a csoportba kódolja a Csillag Tudatosságot, ami emlékeztet benneteket belső fényetekre és az énetek sötét aspektusainak mélyéről kiemelkedő fényre. Ezek a sötétebb vonatkozások nem feltétlenül gonoszok, hanem mindössze olyan erők, melyeket ellöktetek magatoktól és tudatosságotok árnyékos részén felejtettetek. Ezek tudatos ébersége most magához vonzza a figyelmeteket és továbbra is emlékeztet benneteket arra, hogy mit is jelent autentikusan élni.

Ez az információ, amit most közvetítünk nektek, ráépül arra, amit Ekhnaton nyújtott át és ez a 2009. március 3. energiája, ami belekódolódik a Földbe. Március 3-án ugyanazon fényhajók lesznek jelen, amiért is mostani aktiválásnak bele kell szivárognia az emberiség tudatosságába. Amíg az emberiség azt választja, hogy a sötétségben marad, hogy tagadja az autentikus ént, addig éberség nélküli állapotban marad és az emberi tudatosság fejlődése nem folytatódhat. Ez az újjáéledés, a belső fény feltámadása, az igazak hangja.

Eljön az idő, amikor kezditek belátni, hogy valójában a belső énetek az, ami új helyekre vezérelt titeket, ami arra ösztönzött, hogy keressétek az igazságot, amiről úgy hittétek, hogy kívül található, noha minden hely, ahová eljuttok, minden ember, akivel találkoztok, segített visszatérnetek magatokba és újra felfedezni azt, amiről úgy véltétek, hogy elveszett, amiről úgy gondoltátok, hogy örökre odavan. Az újrakapcsolódás ezen időszaka igen erőteljes, és a csillagok fénye ezen a testen belül tovább erősödik és ez a fény kerül valamennyiőtökhez. Ezt a közvetítő eszközt (Michelle-t) választottuk ki ebből a célból, ami jelenleg az ő utazásának a része, s amit meg fogunk osztani a megfelelő időben.

A felébredésetek segíteni fog újra fölfedezni az élet mintázatát, melyet a Csillagmagok alkottak meg, amikor energiájukat a Földanyába ültettük és megmondatott, hogy eljön az idő, amikor sok Csillagmag visszatér, hogy újra aktiválja azt az energiát, ami szabadjára engedi a kódokat és kulcsokat, melyek a kincses ládát nyitják és vajon a ti kincses ládátok hol található? A ti saját ládikátok, a mellkasotok területén – a szív csakrában.

Van a mélyre hatolásnak még öt további szintje, melyeknek be kell teljesülniük a szív csakrán, a gyökér- és a keresztcsonti/szex csakrán keresztül. Amikor valamennyien egyre mélyebbre hatoltok magatokba, akkor kezditek megérteni, hogy a belső utazás nem egy perc alatt zajlik le, ez az utazás pillanatról pillanatra történik, és most értitek meg a pillanatban, a jelenben létezés fontosságát, lehetővé téve a magatok számára, hogy átöleljétek az időt, mivel a pillanat nem jő vissza többé!

Ezek a tartományok roppant ősi tudást őriznek azokhoz a Csillag Lényekhez kapcsolódva, akik rengeteg információt adtak át az egyiptomiaknak. Thoth volt az, aki ezt eredetileg átadta és kiszolgáltatta azok számára, akik az ő útját járták, akik vele együtt követték a Hitelesek ösvényét. Ekhnaton nagyúr, én, Mária Magdolna, Yeshua és a hiteles ösvény sok más lénye van itt jelen, hogy emlékeztessen benneteket erre.

Jezabel istennő lejti a táncát ma a körünkben, aki azért érkezett, hogy emlékeztessen az élet táncára és hogy megmozgassa a testet, megmozdítsa az elmét és mozgásba lendítse az életet feltüzelő szívet minden egyes emberben és csoportban.

Ez a Tűz és Víz Beavatás, ami a következő huszonnégy-harminchat órában megy végbe, mely idő alatt egyesülni fog a Nap Atya és a Hold Anya. Amikor a tűz és a víz egybeolvad, akkor kiáramlás következik be, kulcsok áradnak ki azokhoz, akik a hordozóik lesznek.

Pár nappal ezelőtt Ízisz titkos nyelvét kódoltuk belétek, ez a nyelv most felszívódik a csakra rendszeretek harmincharmadik dimenziójába, ez a dimenzió újra összeköt benneteket azokkal az ősi geometriai szimmetriákkal, melyeket a test sejtjeiben tároltatok. Ezek a szimmetriák új beállítást kaptak és most már készen álltok arra, hogy megengedhessétek magatoknak ennek a geometriai erőnek az új egységbe rendeződését. Ennek az energiának a szimmetriája újjáteremti az idő, a fény és a szeretet eredeti tervét a testeteken belül. Amikor a csakrák megnyílnak és a szakrális rezgések szabaddá válnak a Földanya éteri testében, akkor egy hang válik hallhatóvá, ami a természethez szól, ami visszhangzik minden lényben, a tudatosság minden szintjén és képes áthatni a sűrűség minden szintjét, ami csak létezik, ami csak akadályozza a mennyei teremtés áramlását.

Amikor én, Mária Magdolna visszatérek ezekre a területekre, akkor azért térek vissza, hogy visszaköveteljem a családom csillagait, és amikor odaállok valamennyiőtök elé, akkor azt is elmondom, hogy szerezzétek vissza, ami hozzátok, a családotokhoz és a Csillag családotokhoz tartozik.

Minden tánc a maga nyelvén beszél és arra bátorítunk benneteket, hogy engedjétek a testeteket a szent tánccal együtt mozdulni, mivel amikor a testetek képes erre, akkor fölismerheti a Földanya éteri hangjának rezgéseit és képes fogadni az ajándékait.

Fivéreim és nővéreim, azért jöttetek, hogy kapcsolódjatok a családotokból azokhoz, akik nincsenek itt jelen fizikai alakban, de akik hozzájárulnak ehhez a mennyei újrakapcsolódáshoz és azon Ősök Csillag Kódjainak újbóli összegyűjtéséhez, akiket ti a Hitelesekként ismerhettek.

Nincs más út a létezésre, csak egy út járható ehhez, ez pedig a hitelességé, a vezetés a példa erejénél fogva és bízni benne, hogy a szív tudja, mi a helyes, az elme az, amelyik félrevezet, az alsó egó beszél le sok olyan alkalomról, amikor magasabb célok jelennek meg, ezért arra bátorítalak most titeket, hogy tegyétek félre az alsó egót, engedjétek magatokon keresztül a szív és a szellem hangját megszólalni, melyek segítségével magatokévá tehetitek a lehetőségeket, amik az ént jelenítik meg nekik, mert az többé nem tér vissza. Ez jelenti azt, hogy a pillanatban lenni, a pillanatban élni, élvezve és megengedve, hogy tápláljon titeket, gondoskodjék a lelketekről és feltárja azokat a belső dimenziókat, melyeknek az említett speciális kulcsokra van szüksége ahhoz, hogy megnyíljanak.

Amikor egy ilyen lehetőséget elszalasztotok, hogy úgy mondjam, akkor bármi történhet kilenc és huszonegy földi éven belül, mielőtt még egyszer visszatérne, mely idő alatt mindig lesz olyan részetek, ami hiányt fog szenvedni, távollétet fog érzékelni. Sok évnyi tévelygéstől és kétségtől mentesíthetitek magatokat azzal, ha állandóan a pillanatban éltek. Minden pillanat vezet benneteket, a momentum az, ami előre mozdít. Amikor megálltok, és túl sokáig gondolkodtok, a pillanat eltűnik, ezért legyetek, amikor vagytok, tanuljatok meg jelen lenni, tanuljátok meg élni az életet, és ezáltal ti lesztek az az emberiség, aki továbbfejlődhet az én által fölállított határokon túl, és a régi világ tudatosságának paradigmáin túl. A szív hangja messze hangosabb, mint az alsó elme, mivel csak az alsó elme ismeri a szív sérüléseit, de nem ismeri azon áldást és ajándékokat, melyek ezeknek a sérüléseknek a felszíne alatt rejtőznek. A mai üzenetem az számotokra, hogy legyetek nyitottak, legyetek itt és most, énekeljetek, beszéljetek, cselekedjetek, szeressetek, adjatok és kapjatok a szívetekből!

Az emberiség azért nem fejlődött, mert összetévesztette az elmét a szívvel, az elmétek hatalmas szövetséges, de manipulálhat benneteket, ha átadjátok neki az erőtöket. Ez az utazás a Kozmikus és Szoláris Szeretet Nap Papnői szoláris korongjainak a visszaszerzéséről szól – a Szoláris szeretet a tűz, a Kozmikus szeretet a víz és a Nap Atya és a Hold Anya újraegyesüléséből új Csillagok születnek. Ezeknek a csillagoknak a fénye egy teljesen új kozmikus jellemzőt, aláírást alkot meg, olyat, amelyik az éneteknek azokhoz az aspektusaihoz szól, melyek még nem képesek fogadni az ilyen közléseket, ezért tárjátok ki a tudatosságotokat a sokkal kiterjedtebb tudás és éberség szélesebb birodalmai előtt!

Mondjátok ki az igazságotokat, éljetek a pillanatban és öleljétek magatokhoz azokat az ajándékokat, melyeket meg fogtok kapni!

Nos, most akkor a tudatosságotokat vigyétek egy pillanatra a szív csakrátokba! Várakozzatok a fénynek ebben a barlangjában és szeretném, ha most engedélyt adnátok énetek minden aspektusának, hogy átölelje az odabenn áradó fényt. Az alap felől érkező tűz meggyújtja a szívet és a szakrálisból(szexcsakra) érkező víz kitisztítja a szívet és amikor ez a kettő egyesül, akkor keletkezik a szent tánc.

Érezzétek az energiátokat a szívetek mélyére húzódni és szilárdan lehorgonyozni magatokat ebben a pillanatban és tudjátok, hogy minden megtett lépésetekkel rögzítitek magatokat a következő pillanatban és a következőben és a következőben.

Amíg a szív csakrátokban tartjátok magatokat, képzeljetek el gyökereket kiterjedni a szívetekből lefelé az alapotokba(gyökércsakra). A tűz, a szeretet szenvedélye egybeolvadt, összekapcsolódott. A Hold Anya, a Kreativitás Istennője, a nőies alsó világok Istennője, a nőiesség belső világának, az intuíciónak a vize, ami előttetek ismeretlen, és ami lehetővé teszi a számotokra az önismeretet, a szakrális erő újra felfedezését, azon mennyei aspektusok feltárását, melyek megérintik az életeteket, nos sok-sok évre most ez jön el.

Adjatok engedélyt magatoknak arra, hogy elfogadhassátok a pillanat kincseit! Azt mondtam, hogy minden egyes pillanat egyedi, mert ahogy jön, úgy el is megy és rögtön utána ott a következő és még ha egy pillanat át is nyújt valami múlandót a fizikai testnek, a következő pillanatban már valami teljesen mást fogtok tapasztalni.

Most ennek a csoportnak az egyedeihez szólok, vannak pillanatok, melyek egy életidőben egyszer jönnek el, fogadjátok el ezeket, mert magasabb célt szolgálnak. Az egótoknak itt nincs helye, tehát lépjetek túl rajta, jussatok túl az ítélkezésen, a félelmeiteken, a bizonytalanságon és a felszínes mentális fecsegésen, ami megpróbál meggyőzni arról, hogy amit a szellem nyújthat, az ajándékok, melyekért folyamodtatok, felbolygatják az életeteket vagy a tökéletlenség vagy helytelenség érzését hagyják hátra magatokkal szemben. Ragadjátok meg az alkalmat, mivel ez az idő messze jelentősebb, mint amit az egó valaha el tudna képzelni!

Azaz üdvözöljétek Krisztus fényét a szívetekben! Nagyon kedvesen kérjétek meg az egótokat, hogy biztosítson ennek teret és adja át magát neki!

Adjátok át magatokat minden pillanatnak, minden tovatűnő ezredmásodpercnyi pillanatnak az időben!

És most küldjünk áldást a Földnek!

Nyissátok meg a korona csakrátokat és fogadjátok be a Csillag Család felől érkező energiákat! A Fényhajók energiái jelen maradnak, a fényük vezet és védelmez titeket és emlékeztet benneteket a pillanatban élés fontosságára és arra, hogy mondjatok igent mindarra, amit most az Isten és az Istennő nyújt át nektek.

Ez, kedveseim, fontos része ennek a Tűz Kapu utazásnak. Annak érdekében, hogy megszülessen a Tűz Csakrátok, bizonyos vonatkozásokat ki kell teljesíteni magatokban, melyek csak úgy teljesedhetnek ki, ha elfogadjátok a hozzátok érkező kincseket. Fogadjátok ezeket kitüntetésként és ünnepeljétek meg őket, mert az élet tele van meglepetésekkel, telis-teli ajándékokkal és mert sokkal nagyobb nálatok!

Amennyire makrokozmosz vagytok, éppannyira mikrokozmosz is, de a világotok mikrokozmikus feltételei között úgy kell élnetek, mint egy makrokozmikus lény és ezzel egyesítitek a mikro- és a makro- vonatkozásokat és ennek lehetőségei aztán tényleg korlátlanok. A lehetőségeitek új paradigmába születnek bele, és kár lenne azt találgatni, hogy vajon mi vár rátok, a ti kihívásotok most a félelmetek a jövőtől.

Amennyiben megpróbáljátok elképzelni, hogy mi következik annak folyományaként, amit nektek nyújtottak, akkor máris erőhöz juttatjátok az egótokat.

Nos, akkor valamennyien készen álltok szarván ragadni a szerencsét, megengedve, hogy hozzátok áradjon? Készen álltok a Hitelesek ősi bölcsességével eggyé válni? Hajlandók vagytok-e eggyé válni az élettel, eggyé válni minden pillanattal és lehetőséget biztosítani a legjobb élethez? Valóban megragadni az új élet ígéretének energiáját? És ezzel újra egyesül az anya, az atya és a gyermek Szentháromsága. A Menny, a Föld és ti magatok, a központi elem a Mennyek és a Föld között újra egyesül megalkotva a férfiasság és nőiesség hatágú csillagát.

Bízunk benne, hogy megünneplitek a nektek átnyújtott ajándékokat, hogy örömtáncra perdültök, amikor meghalljátok Csillag Családotok szent hangját keresztüláramlani a testeteken, és hogy üdvözölni fogtok minden pillanatot az életetekben és ezzel az életetek hajtóerőhöz jut, de már helyes célok felé.

Tehát tartsátok ellenőrzésetek alatt az egótokat, köszönjétek meg az elméteknek mindazt, amit nektek biztosított, de most már eljött az ideje, hogy a szívetekre hallgassatok!

Fordítsátok vissza a figyelmeteket a szív csakrára, és mondjatok köszönetet minden részeteknek az elétek tárult utazásért, és azon felfedezéseitekért, amelyeket még ezután fogtok fölfedezni!

A negyvennégy hajó negyvennégy csillag tetraédert izzít föl, egyet-egyet mindannyiótoknak, ami a szív csakrátokba kerül, de megérinti a napfonat csakrát is, és ez megforgatja a fényt több különböző irányba a belső világok számára és a külső világ számára is, ezért csak engedjétek!

Valamennyiőtöknek megköszönjük ezt az utazást, hogy átöleltétek a pillanatot, és hogy azzá a fénnyé lettetek, akik vagytok. Folytassátok ezt, mert ezzel áldjátok meg a Földet, és [így] áldásban részesítitek a Föld lakóit.

Mária Magdolna vagyok és veletek van a szeretetem. Au revoir.

Kuthumi - A leleplezés, feltárulás

A leleplezés, feltárulás/The Unveiling Michelle Eloff©

Dél-Afrika, Johannesburg, 2009. február 2

Fordította és hanganyagot készítette : Margardian

 

Hanganyag letöltési linkje:

http://www.mediafire.com/file/nxc3a9e9wlibndk/Leleplez%25C3%25A9s.mp3/file?fbclid=IwAR2npYYkl96RPEcCYi5PQVWQNiBQoqpzKQZvPDPrbfvKwJVg4jJEHaIuemI

 

Hallgathatós verzió a youtube-n:

https://www.youtube.com/watch?v=xhvtQTjC-tk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3CqIqQTbZZLAiE61UF_I1rU8RdYZVSfjf4gV4Buw2MqIDZX8_yWzZ-oYY

 

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség sugarán jöttem köszönteni mindenkit, és hogy elhozzam az átláthatóság, az integráció, a bizalom és igazság áldásait.

 
Üdvözlet szeretteim.
 
Nagy örömmel a szívünkben gyűltünk össze veletek, miközben szilárdan Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.
Szeretteim a leleplezési/feltárulási folyamat az egyik, ami teljes körűen átrepíti az energiátokat a jövőbe. A jövő, amire utalunk az, az énnek azon aspektusai, amelyek teljesen elsajátították a Krisztusi Tudatosságot, és szilárdan, a szeretet és a fény középpontjában állnak. Sok éve dolgozunk együtt egyénileg és a csoportokkal - segítünk, vezetünk titeket, és időnként az igazságotokba lökdösünk benneteket - ami egy nagyon fontos cél.
Elkezdjük most feltárni a folyamatot, mert már készen álltok a nagy változások felkészülésére, amikor eljön az igazság ideje 2018-2022 között, ez hatással lesz az egész emberiségre szerte a világon általánosan.
Te lélekként egy emberi testben dolgozol a lelkeddel ezen az emberi idővonalon, miközben lelked állandóan lehetőségeket keres, hogy kifejezze magát, a hiteles éned bökdös téged, hogy nyisd ki Pandora szelencéjét, ami mélyen benned van, és engedd, hogy  meglásd milyen végtelenül mindenható lény vagy  a társteremtésben.
Az emberi öntudatod volt, az a valami, ami lehetővé tette ezt.
Ehhez emberi kapcsolatokra volt szükséged, mert ez az egyetlen módja annak, hogy tapasztalj, és ehhez embernek kellett lenned. Szembenézni kihívásokkal, félelmekkel, ambíciókkal - ezek ösztönöztek. Ezek közül az ambíciók, célok, vágyak ösztönzések közül semelyiket sem kellene félretolni vagy eldobni, ami fontos, az az, hogy azon gondolkozz el, mi motiválja őket, és ezek közül melyek azok, amiket az isteni energiák ihlettek.

Egyszer eléred, annak megértését, hogy egy erős helyzetben vagy ahhoz, hogy utat nyiss a többieknek, hogy követhessék. Ezért dolgoztunk annyira alaposan mindegyikőtökkel az ego csökkentésén, a félelmeitek elengedésén, miközben legyőzitek az akadályokat, és túllépitek az alacsonyabb ego határait.
Mondtam, hogy csak egy módja van annak, hogyan fejleszthetitek önbecsüléseteket, és ez a saját határaitok kitolása, a komfort zónán túlra, majd megnézni, ami készül. Ha egyetlen kényelmi zóna is megmarad, nem adja meg a lehetőséget, hogy túllépj az emberi birodalom korlátozott tudatán, a félelemmel teli felfogásokon és illuzórikus véleményeken.
Tehát most, hogy tudjátok, mi ez, már készen álltok a játékhoz egy teljesen új szinten, egy teljesen új csapattal, és mint már említettem, most van itt az ideje, " a nagy halakkal úszni "
Szóval, szeretteim, az elkövetkezők megértéséhez, hogy miről is szól 2018 és 2022, meg kell értened az emberi lélek belső alapjait.
Ez azt jelenti, hogy újradefiniálod, hogyan látod magad, mit gondolsz magadról és mit hitettek el veled Önmagadról. Ennek a neve Transzformáció.
És most figyelj rám, ez nem megy egyik pillanatról a másikra, egyik napról a másikra, Napi rendszerességgel kell végigjátszani, felkészülni minden pillanatban a legváratlanabb eseményekre is, mert az átalakulás ideje most felgyorsul, ahogy túllépsz a korlátokon, amik meggátolnak jelenlegi paradigmádon túl felfedezni a világot.
Engedd el, aki/ami befolyásolt téged, mint például, hogy aki/ami befolyásolja ragaszkodásodat a kényelmi zónához, a szokásos viselkedésekhez, az emberi természet az emberi tudat szempontjából. Tehát kiszélesíteni a látókörödet, és kiterjeszteni a figyelmet, különösen magaddal kapcsolatban rendkívül fontos – hiszen, ha Te nem tudod, ki vagy, akkor hogy a fenébe tudhatná majd bárki is? Minden veled kezdődik és végződik, és itt arra utalok konkrétan, ami megbénít és meggátol.
Ezek az új energiák kényszeríteni fognak benneteket, igazi szellem tükrébe tolni ahol ragyogsz. Mivel ez a fény világítja meg rajtad keresztül a régi világot, látni fogod, hogy te képes vagy behatolni a sűrűségébe, az elméd késztetései, képzeleted, mely táplálja a félelmeket, és elkezded felfedezni, hogy az a birodalom, amelyben éppen játszottál, egy csepp a tengerhez képest. Kilépve, a régi világból, egy teljesen új szintre, sajnos nincsenek szavaim leírni, milyen jó ez. 2009 és 2015 között olyan Vízkereszt lesz, mint még soha, átalakítások és átmenetek más birodalmakba és paradigmákba, hogy az majd visszahat a többiekre, és „akiken nincs zokni, lerobbantja a még a szőrt is a lábukról.” (angol közmondás)
De ettől ne félj, mássz vissza a bika hátára, fogd meg a szarvát, és kapaszkodj, ha kedves az életed, mert az élet kedves, ez egy remek élmény, kihívást jelent, és fájdalmas és kiábrándító, (ha így fogod fel) de minden egyes emberi csalódás, minden korlátozás és minden kudarc elhozza a rugalmasság, a bátorság és az erő megtapasztalását. 
A következő 6 hétben lesz ennek a személyes feltárása és azoknak, akik még nem döntöttek, hogy dolgoznak ezzel az energiával lehetőségük lesz további tizenhat hónap, ezért ne a számokra figyeljetek, szeretteim.
Nem feltétlenül egy sötét utazás lesz, de minden bizonnyal érdekes.
Az én vagyok feltárása a Földanya testének csakráihoz kapcsolódnak, kisebb energia portálokhoz a földalatti világba. Ez a feltárás 22 fátyolt távolít el egy-egy csakráról.
Ez összehangolja azokat az energiákat, amit Mária Magdolna is rögzített, sőt a mai nap, a DNS-be 222 szál kristályfényt integrál - azok számára, akik nyitottak erre.
Folyamatosan az elkövetkező 22 napon keresztül.  Az energiák együttműködése, a galaxis köré lett összpontosítva. A Planetáris átalakítás és a konfigurációk, a csillagképek mind együtt dolgoznak, sugározzák ezeket a frekvenciákat, amelyek tested DNS-éhez szólnak, ahogy behatol atomszerkezetedbe, új világokat kezdenek nyitni.
Ezek a magasabb tudatosság energiái, megmutatják, mely időben lettél blokkolva, befagyasztva az időben. Mert a hivatkozási pont eltorzult az életedben.
Hold Anya Hold a bal oldaladra áll, Nap apa a jobbodra, Vénusz istennő előtted, és Mars Úr mögötted. Ezen energiák kombinációja: a Mars teremtő, Vénusz a szerelem, Nap Atya megvilágosító, és Hold Anya intuíciós képessége, inspirál a bizalommal teli belső munkára, a következő 22 napon.
Minden nap, lehetővé teszik számotokra a vezettetést. A feltárási folyamat nagyon személyes, mély és dicsőséges út az alvó szinteket isteni módon feltárva, behatóan inspirálva őket, hogy előjöjjenek a fényre. Sok szempontból árnyékban vannak még,. és ez az az idő, hogy fényre jöjjenek, hogy felfedjék magukat, nem rekedve a fátyol mögött, mert ameddig ott rejtőzködnek nyomást fognak gyakorolni, gátolni fognak téged abban, hogy igazi önmagaddá válhass..
Felejtsd el, amit mindenki más rólad gondol, semmi közöd más emberek gondolataihoz és véleményéhez, a sajátjuk, nem a tiéd, és ha úgy döntenek, belevonnak téged, jogodban áll elutasítani.
Lord Merlin és az Jezabel Istennő felkészítik az energiádat a változásokra és elhúzzák a fátylakat, hogy a néhány hét múlva megrendezésre kerülő következő Egyiptomi Tűz kapuk megnyitásánál egy új úton keresztül saját életet élhessetek, és ismét, figyelmeztetlek benneteket, tartsátok erre készenlétben magatokat.
Az időt, a változást nem lehet megállítani, mert amikor teljesen felszabadult egy lélek, akkor a teljes hozzáférést megad a szellem, az ember formában lévő kifejeződéséhez.
Ne hagyd, hogy mások véleménye és félelmei megállítsanak, semmilyen körülmények között, hagyd a kritikát vagy ítéletet érkezzen feléd bármilyen módon.
Most segíts nekem, lenne ennél izgalmasabb, felszabadítóbb, a lélekútjának
teljesítéséhez - vagy jobb, ha különböző rétegek súlya alatt marad?
Én nem hiszem, már elég ideig volt ott.
Rendelkezel a DNS-ed 12 kulcsával, a tizenkét kulcs kapcsolódik 12 csakrához a spirituális testben. Ezen kulcsok mindegyike aktiválódik a következő 22 hónapban, és hozzásegít ahhoz, amivel az emberiségnek szembe kell nézni az elkövetkezendő években.
Szóval talán 2018-2022-ig talán 2020-ig történnek a Föld változásai, fizikai értelemben - és ez az idő, amire sokan tévesen hivatkoznak pl mint a 2012-es változásokra. 2012-a tudat eltolódás, belső mozgás földrengések formájában.
A Kozmosz Avatarjai is előreléptek, nem csak a felemelkedett Mesterek, ahogy ismerjük őket.
 
Nem jut eszembe más szó most ez a : "Figyelmeztetés", hogy állíts a sebességváltón, és indítsd el a következő szenvedélyedet.
Amikor hallod ezeket a szavaimat, annak oka van, biztos lehetsz abban, hogy a lelked akarja, hogy halljad. És ha vannak néhányan, akik itt ülnek, és azt gondolják, "ó az isten szerelmére Kuthumi nem is tudom, mit kellene csinálni! „ Nekik azt mondom, érezzétek meg. Minden nap fejezzétek ki a szándékot, hogy táruljon fel mi a szenvedélyetek, és én biztosíthatom, hogy el fog jönni hozzátok, felszínre kerül. Legyetek türelmesek, és soha ne adjátok fel,
Én, Kuthumi, Jézus mester és St. Germain kíséretében, az elkövetkező 44 napban egy Szent Geometriai Kristály Templomban tartunk. Ez idő alatt a teljes atomi szerkezeted frissítése és korszerűsítése történik ami, összhangban van az isteni magasabb intelligenciával, a Kozmikus szüleid - hozzáférést nyújtanak azokhoz a dimenziókhoz, amik az emberi paradigmákon túl léteznek, együttműködve avval a 222 szállal, amit Mária Magdolna hozott az emberiségnek erre a napra.
Mivel ezek az energiák együtt lesznek, több területen kezdik a váltást és a változást, lesznek pillanatok talán, amikor nem tudod megfejteni pontosan mi is bontakozik ki, lehet, hogy az egyik területen mozog egy irányban, aztán egy lépéssel a másik irányba.
(Egyik az óramutató járásával megegyező irányban mozog, a másik az óramutató járásával ellentétesen). Ne zavarjon ez a látszólagos
Ez az átmeneti  kettősség, rövid életű lesz.
Néhányatoknak közületek nagy meglepetésben lesz részetek, amikor a legkevésbé számítotok rá. Ez az idő az élet integrálása az Új Élet ígérete.
Tudom, hogy sokan vagytok akik, kiábrándultnak érzik magukat és meglehetősen haragudtok az Univerzumra, látva, hogy a poharatok már a felénél is kevesebbel van megtöltve, de ne feledjétek, 2000 óta ragyog a fény rajtatok keresztül, és mi megnyugtatunk, hogy ami sötétnek tűnik, az csak a legsötétebb óra a hajnal előtt.
A sötét pillanatok egyszerűen azt mutatják, hogy mit szólsz a változáshoz, és a ha úgy döntesz, hogy látni akarod milyen nagy változások vannak a küszöbön, akkor könnyedebben és nagyobb bizalommal mozoghatsz felé.
Szóval, miután élveztem minden pillanatát ennek, amit átadtam nektek, kísérőim figyelmeztettek, állítsam le magam, mert most már a közepén tartunk, és még sok mindenről akarok beszélni.
Hosszú vitáim voltak, szigorú utasításokat kaptam, hogy minden beavatás 45 percnél tovább ne tartson, de az isten szerelmére el tudjátok képzelni, hogy milyen nehéz ez nekem?!  
De mivel egy felemelkedett mester vagyok… persze aztán…
 
Kezdjük el tehát, arra kérlek, hogy csukd be a szemed, ha még nem tetted meg, és lépjünk be az isteni fény birodalmába, ahol a teljesen tudatos én lakik, az a világ, amelyben az igazságodat szabadon kifejezheted, gátlások, és fenntartás nélkül.
Egyszerűen csak engedd meg.
Ahogy haladunk erre a helyre, kezd kirajzolódni az energia, a szent igazság birodalma, és belépsz abba az időbe, amikor Isten szemén keresztül látsz, és szerető szívén keresztül eljutsz az Anya Istennő megértéséhez, és megérted a tervet.
Ahogy ezen a helyen tartózkodsz négy millió új lény, akikről korábban beszéltünk megnyitják a szív csakráikat neked, és nagyon óvatosan fogadd be ezeket az energia hullámokat. Mivel ezek a folyékony szeretet hullámai, beáramlanak a testedbe, az érzelmeidbe, mentalitásodba és a spiritualitásodba.
Ez a szeretet készít fel arra, hogy felfedezd az Istent és Istennőt önmagadon belül.
Én, Kuthumi, a Szent kristály templom közepén, most az Atya Isten és Anya Istennő energiájába helyezlek. Ahogy itt tartunk benneteket, megjelennek a személyes útmutatók és a gyógyító angyalok. Adj nekik engedélyt az energia területén végzett munkájukhoz, - nyisd meg az elméd, szíved, tested és lelked, ezeknek az energiáknak.
Anya / Atya Isten most aktiválja a szív és szolárplexus( napfonat) csakra között található területet. Ez egy nagyon szent és nagyon sérülékeny pont egy emberi lény számára, ablak a lélek belső tervéhez, mindenhez, amit valaha megismert, tapasztalt szóval ez az ajtó az Akasha Felvétel bejárata. (krónika régiesen).
Ne beszélj erről senkinek kivéve, ha valakivel együtt dolgozol ezzel az anyaggal. Az egyetlen ok, amiért azt mondjuk, annak az az oka, hogy ez szent és sebezhető, csakra.

A csakra most, összekapcsolódik Atya Isten szívével. A jobb keze tenyerét a szív csakrádra helyezi és összeköttetésbe kerül veled. Tedd a kezére a bal tenyeredet, hogy Atya Istenünk fénye és a szeretete beáradjon a csakrába feltöltve ezt a csakrát.
Mivel ez az energia behatol az Akasha portálba, Atya Isten 12 citrin kristályt helyez bele. A Kristályok mindegyike kapcsolódik a tizenkét kulcshoz, amiről korábban beszéltünk. Csak lélegezd be ezeket a kristályokat, és megtalálják a helyüket az energia területén.
Anya Istennő áll felettetek, jobb keze tenyerét a korona csakrádra helyezi, a bal tenyerét a szakrális csakrádra, és elkezdi bekódolni a te egyéni Akasha jelképeidet. Ezek a szimbólumok, aktívak maradnak a csakrában, a meditáció és csendes szemlélődés lehetővé teszi a hozzájuk férést.
A rád vonatkozó információkat eléred, amikor csak szükséged van rájuk.
A szimbólumok beintegrálása átrendezi a testedben a DNS-t - megkezdődik a feltárulási folyamat, és mint mondtam korábban, mélyen személyes és egyedi nektek.
Lelepleződnek olyan a folyamatok, amely során kiderülnek az illúziók, valamint mély betekintést, világosságot és kinyilatkoztatásokat ad. Határozottan az igazság fényében, és minden tökéletesen rendben lesz személyes világodban.
 
Én, Kuthumi eléd állok. Jézus mester a koronádhoz. St. Germain a bal és a Lord Maitreya a jobb oldaladhoz. Energiáik egyesülnek, összekapcsolódik Atya / Anya Istennel és egy másik geometriai mintázatot kapcsolunk be, ami az elkövetkező hat hónapban integrálódik az életedbe, ez támogatni fogja az új élet alapjának rekonstrukcióját.
Végy egy mély lélegzetet, és amint kilélegzel, az összes ilyen energia keveredik aurádban, áthatva minden nagyobb szervet.
Vegyél egy mély lélegzetet, és lazíts.

Hagyd, hogy megkapd ezeket az áldásokat, és ezeket az energiákat,
Új utak, új életmód és élettapasztalatok fognak elérkezni hozzád. Légy nyitott, hogy amikor jön, az elméd gondolatait legyőzhesd.
Legyél nyitott és bölcs, és hallgass az intuíciódra. Nem tudom eléggé kihangsúlyozni, mennyire fontos a feltárulás, a következő ragyogó lépés megtételéhez.
Ezek az energiák mindent eléd hoznak, ami szükséges számodra, hogy kövesd az ihletet, hallgass rá, és akképpen cselekedj. Ez időbe telik, és a csend teszi láthatóvá számodra.
Végy egy mély lélegzetet, majd lélegezz ki teljesen.
Ha netán hányingert érzel, az az aktiválódó Akasha portál eredményét jelenti.
Egyszerűen csak lélegezz, lazítsd el az izmaidat, és hamarosan el fog múlni.
 
Ennek következtében nagyon gyorsan kalibrálódnak a csakrák, mert most egy teljesen új energiarezgés éri őket, és ehhez a beállítódáshoz alkalmazkodni kell. Azok, akik a szülők - a gyerekeik, ha készen állnak, ugyanúgy megkapják az aktiválást az Akasha portál szerkezetébe. Légy türelmes velük ez idő alatt. Néhány mellékhatás is megjelenhet az aktiválás során - láz, influenzaszerű tünetek, de ne zavarjon, mert elmúlik, sok C vitaminnal és sok, legalább 2 liter vizet fogyasztva lehet enyhíteni a tüneteken. A tünetek megjelenése a régi gátló minták, kicserélődése az újakra.
 
Mihály arkangyal most belép erre a helyre. Mellé állok, és ő megérint az Igazság Exkalibur Kardjával. Evvel hangolja össze a gerincedben az isteni igazságot, az egyetemes igazságot, erősíti a személyes isteni akaratot, hogy átölelhesd az Új Élet ígéretét, mellyel a lehető legjobb életet élheted. Végy egy mély lélegzetet, és lazíts. Szeretteim ezek az energiák, itt maradnak a következő 21 órában. Ez idő alatt biztosítjuk, hogy minden energia megfelelően integrálódjon az összes szervben, ahol szükség van rá. Pihenjetek eleget. Az is fontos, hogy engedd meg magadnak, bármi is jön elő, és tedd lehetővé, hogy felszabaduljon.
Végy egy mély lélegzetet, és ahogy kilélegzel, lassan húzd vissza a tudatosságodat a fizikai testedbe. Egy másik mély lélegzetet véve, azt a korona csakrádon át a gerinced mentén húzd le a gyökércsakrádba és onnan engedd le a Föld Anya szívébe.

Mozgasd meg a karodat a csuklódat, a bokádat, és ha úgy érzed, a vállaidat, a nyakadat. Ez lehetővé teszi a jobb energiamozgást a testben. Bízom benne, hogy mindannyian jól éreztétek magatokat együtt.
 
Bízzatok a sok láthatatlan karban, hogy  megtartunk benneteket, és tudjátok, hogy egy pillanatra sem hagyunk benneteket egyedül, mert egyek vagyunk veletek, mindig minden formában.
Köszönjük, a drága időtöket, ez egy megtiszteltetés számunkra.

Én vagyok Kuthumi, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának chohanja és szeretetben üdvözöllek és megáldalak benneteket. Adonai.