Kuthumi - 4:24 A szükség hangjának elismerése

Michelle Eloff (08.03.31) - Kuthumi: 24:4 A szükség hangjának elismerése

Forrás: theightweaver

Fordította: Mácz Annamária

Michelle Eloff© közvetítése által

Johannesburg – 2008. március 31.

Hanganyag letölthető innen(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/r8c8f5o7x12nl8f/24_4+A+sz%C3%BCks%C3%A9g+hangj%C3%A1nak+elismer%C3%A9se.mp3

A háromszoros (férfi) Isten aktiválásának előző része:

4:14 Öleld át örömöd lovagját 2008. 03. 24
https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-144-oleld-at-oromod-lovagjat.html?m=0
 

Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

__________________________________________________________________________________

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain keresztül érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem ez alkalommal, és elhozzam nektek a belső esszencia, a bizalom, a hit, és a mennyei látomás áldásait. Üdvözlet szeretteim!

Szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében és biztonságban isten tenyerén tartunk benneteket.

A nyugalom csendjébe tett utazást bizonyos mértékig már mindannyian gyakoroltátok. Ez az utazás személyes utatok része. A befelé forduláshoz szükséges egy bizonyos szintű elcsendesedés, hogy képesek legyetek meghallani önmagatokban a szükséget szenvedő részetek hangját. Amikor nem adjátok meg annak lehetőségét a szükséget szenvedő részeteknek, hogy hallassa a hangját, akkor ő tombolni és lármázni kezd, és minden tőle telhetőt megtesz, hogy felhívja magára a figyelmeteket, néha ennek érdekében képes akár teljesen pokollá tenni az életeteket.

A fejlődésetek ezen pontján [olyan] útkereszteződéshez értek, ahol el kell döntenetek, hogy melyik hang felé fordítjátok a figyelmeteket, - a mindent akaró egó [azon] hangja felé, amelyik elvonja a figyelmeteket a valódi szükségleteitekről, vagy [pedig] a szükséget szenvedő részetek hangja felé, amelyik igényli a figyelmeteket? A szükséget szenvedő részetek a csecsemő énetek hangja, a belső gyermeké, a belső kamaszé, a fiatal felnőtté, valójában az énetek összes olyan aspektusáé, amelyeknek olyan szükségletei vannak, amelyek még nem kerültek kielégítésre. Amikor egy szükségletet nem elégítetek ki, az kikristályosodva az energiamezőtökben marad, és csak akkor változtatható át kielégített igénnyé, ha meghallgatjátok, hogy mi a szükséglet maga.

Az emberiség minden erejével azon van, hogy kielégítse ezeket az igényeket, de fogalma sincs arról, hogy hogyan fordíthatná figyelmét a szükséget szenvedő része felé, afelé, ami sikoltozva követeli szükségletei kielégítését. Ilyenkor az szokott történni, hogy az illető belevág egy illuzórikus utazásba, egy-egy nagy illúzióba, amelyben úgy érzékeli, mintha igényei kielégíttettek volna, bár nem egészen megfelelő módon, és ez végül abba fullad, amit ti függőségként ismertek. A benső hang azt üvölti: „Szeretetre van szükségem! Szeretetre éhezem!”, az illető pedig érzi az ürességet, de nem tudja, hogy ez az üresség honnan fakad. Nem hallja a hangot, mert még nem vágott bele a nyugalom csendjébe induló utazásba, a csend csendjébe történő utazásba. Túl sok minden zajlik egyszerre az elmében, az egó egyik dolgot követeli a másik után, a szükség hangja pedig anélkül száll tovább, hogy meghallanák. Az egyetlen dolog, amivel az illető tisztában van, hogy hogyan táplálja tudattalan késztetésből, a nem tudatosból ezt a szükségletet, ezért teletömi étellel, ám az éhség sosem csillapodik, így táplálkozás formájában folyamatos lapátolás veszi kezdetét, mert a „táplálék” nem megfelelő, így az éhség sosem csillapul. Mások talán alkoholba vagy drogba próbálják fojtani szükségletük hangját, vagy mártírrá, örömszerzővé, megmentővé, szentté, vagy bűnössé, stb., stb. válnak. Ismeritek az összes archetípust.

Szeretteink, [ez] az utazás, amit feltárunk most előttetek egy archetipikus fajta. Azért irányítunk benneteket egy archetipikus utazás felé, hogy megérthessétek a viselkedéseteket irányító számos aspektust, a tudatalattitokon keresztül megszülető aspektusokat, és azt, hogy a tudatos én hogyan energetizálja tévedésből az archetípus árnyékát, hogyan gondoskodik róla, és az egyetlen oka annak, hogy ez megtörténik, nem más, mint hogy nincsenek eszközeitek arra, hogy másként cselekedjetek. Eljött azonban az idő, amikor kezdenek olyan irányba fordítani benneteket, amerre rátalálhattok az eszközökre, amelyekkel átalakíthatjátok az archetípusok árnyék aspektusait, és [helyettük] magatokévá tehetitek ezek összes fényaspektusát. Egy ideje már beszélek a fényt tükröző fényről. Férfi és nő mindig lesz. Mindig lesz hold és nap, éjszaka és nappal, fekete és fehér. Ezek külső dualitások. A belső dualitások változnak át androgünné, ahogy mi nevezzük. Ez az, amire szent frigyként is szoktunk hivatkozni. Teljes hozzáférésetek lesz a férfias és a nőies énhez. A belső gyermek is jelen van. Nem lesz többé belső dualitás. Férfias részetek visszatükrözi majd nőies részetek fényét, és fordítva ezért aztán megtapasztaljátok a világotok dualitásait, vagy úgy is mondhatnám, a világotok érzékelt dualitásait, de az egység szempontjából élitek meg a dualitást. Ez teljesen megváltoztatja a dinamikát, ennek pedig az az oka, hogy megváltozik az érzékelésetek, úgyhogy végülis, [azt] amit most dualitásként érzékeltek, azt nem dualitásként fogjátok látni, hanem folyékony kifejeződésként, egymásba csatlakozó áramlatokként látjátok majd: hogy hogyan illik a férfi a nőbe, az éjszaka a nappalba, hogyan illenek egymásba, hogyan egészítik ki egymást, mindkettő erőteljes jellemzőkkel bír, de nem egymás ellentétei, hanem egymás tükörképei, megmutatják a másiknak saját egységük másik aspektusát.

Az április 24-ei aktiválás, ez a kulcsdátumra eső aktiválás, a Hármas Isten harmadik integrálása. Ez a Király, más néven Főpap, a bölcsesség és szeretet erőteljes lénye, a szent harcos, aki megmutatja nektek, hogy az egységbe vezető utazás valójában a tudományba vezető utazás, ahol az egység létezik. Alapvető fontosságú, hogy elkezdjétek felkészíteni magatokat arra, hogy az életet ne duálisként, hanem folyékonyként érzékeljétek, ahol az egyik dolog kiegészíti a másikat. Ezt azért javaslom, mert a folyékony érzékelés megváltoztatja a vizsgált, vagy érzékelt dolog természetének dinamikáját, és közületek azok, akik szántak rá némi időt, hogy megértsék a kvantumfizika lényegét, [már] tudják, hogy a megfigyelő, hogy úgy mondjam, megváltoztatja a kísérletet, ha más érzékeléssel, más szempontból, más hozzáállással. Vagy hadd legyek olyan bátor, hogy azt mondjam, [hogy ha] más elvárásokkal vizsgáljátok a dolgokat, akkor más eredményre fogtok jutni. Ha eltávolodtok a fix elgondolásoktól, a fix elvárásoktól, a rögzített eredményektől, és átveszitek a folyékony hozzáállást, akkor megváltoztatjátok természetetek dinamikáját, megváltoztatjátok a természetben uralkodó dinamikát, mert a természet akkor más perspektívából/nézőpontból vizsgálja a Ti energiátokat. Az összes birodalomban az egymás vizsgálatára vonatkozó észlelés megváltozik, mágneses mezőtök teljesen átalakul, és a dualitás fix természete, ahogy azt a régi paradigmában észleltétek, teljesen átalakul, így a fény fényt tükröz.

Néhányan most azt kérdezhetik: "rendben, de akkor mi lesz a jóval és a rosszal, a helyessel és a helytelennel?". Emlékezzetek arra, amit mondtam, a fény fényt tükröz vissza, mert egy új hozzáállást sajátítotok el és alkalmaztok, új elvárást, hogy úgy mondjam, és a dinamika megváltozik. Elvárásaitok, érzékelésetek, vágyaitok bizonyos szempontból automatikusan a fényt tükröző fényt választják majd - két, egymás különböző aspektusait visszatükröző aspektust, férfit és nőt, napot és holdat, éjszakát és nappalt.

Ennek a beavatásnak a lényege nem más, mint megkezdeni a tudatosságotok kimozdításának folyamatát abból az elvárásból, hogy valami helyes vagy helytelen, jó vagy rossz, és eljuttatni a "csak van" terébe, ahol az igazság mindig érvényre jut, teremtésének természetes állapotában. Nagyon fontos, hogy felfogjátok annak tényét, hogy az emberiség, vagy legalábbis az emberiség nagy része sötétségre, háborúra, félelemre, korlátoltságra, szenvedésre, stb. számít. Ezek léteznek, igen. Amikor az emberek megváltoztatják ez elvárásaikat, a folyékony univerzum berobban az életükbe, mert automatikusan átlépnek a szilárd univerzumból a folyékony univerzumba, ahol minden, de minden fényből lévő dolog, azok összes oldalával, a kézzel fogható valóságotok részévé válik. Ekkor vagytok képesek finoman és könnyedén megtapasztalni a multidimenzionalitást, és kölcsönhatásba lépni a természet összes aspektusával, nem csak az Anya Természettel, hanem saját természetetekkel, és azok természetével, akik visszatükrözik összes fény-tulajdonságodat/fényes tulajdonságodat.

Még meddig kell neked, és a hozzád közelállóknak ugyanabba a falba vernetek a fejeteket, amíg végre megtanuljátok? És hadd kérdezzem meg azt is, [hogy] mi célt szolgál a fejetek ugyanabba a falba verése, ugyan mi célt szolgál? Nagyjából semmilyet, azon kívül, hogy végül ájultra veritek saját magatokat, és abban ugyan mi a jó?

Eljön az idő, mikor a lélek döntésre jut, és azt mondja, soha többé, pont úgy, ahogy Gaia istennő is tette szeptember 11-én, a 9/11-n, mikor kiküldte vészhívását az univerzumba, tárcsázta a 911-t [általános segélyhívó vonal az Egyesült Államokban –a ford.], és tisztán és érthetően azt mondta, SOHA TÖBBÉ! Nézzétek csak meg, hogy megváltoztak a dolgok azóta. Az idő drámaian felgyorsult azóta. Ha hatalmával bíró emberi lény akarsz lenni, akkor mi az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell tenned? Vállalni a felelősséget, nemde? Vállald a teljes felelősséget az életedért! Válj a menedzserré, a vezetővé úgymond, válj az életed aktív résztvevőjévé, sőt ennél is tovább megyek, válj életed tudatos, és öntudatos aktív résztvevőjévé, és ez lesz az, szeretteim, ami teljesen megváltoztatja a játék tervét.

Egy darabig még lesz fájdalom és szenvedés a bolygótokon, amíg az emberek erre számítanak, ezt szomorúan beismerem, ez mind része lesz a valóságuknak, de ez nem azt jelenti, hogy a te valóságodnak is része kell, hogy legyen, és ezt minél többen ismeritek fel, annál hamarabb fognak megváltozni az emberiség elvárásai. Hány ember ébred úgy reggel, hogy azzal küzd magában, hogy mi lesz a következő csapás, amivel meg kell birkóznia? Hány ember ébred fel reggel és gondolkodik azon, hogy milyen problémákkal kell megbirkóznia aznap? Milyen nyomorúságot kell ma átélnem? Halálosan megdöbbennétek, ha tudnátok, hogy legalább, [azt] mondom legalább, ami azt jelenti, hogy legjobb esetben is minimum bolygótok népességének 85%-a így érez, éber óráinak legalább háromnegyed részében. Vajon mit árul ez el a számotokra? Azt árulja el, hogy az emberiség súlyos veszélyben van, a teljes és tökéletes önpusztítás felé halad, de ezt már régesrég tudjátok.

Az az ajándék, amit a Király a Főpappal elhoz számotokra, tehát a bölcsesség, a belső bölcsességetek, [az] hogy a világot más perspektívából szemléljétek, hogy felismerjétek, hogy elkerülhetetlenül azt teremtitek meg, ami az elvárásaitokban szerepel. Ha nem is ölt testet az itt és mostban, előbb vagy utóbb utolér benneteket, valószínűleg előbb, mint utóbb, mert az idő úgy felgyorsult. Engedd meg a szentséges apának, a királynak, a főpapnak, hogy segítsen téged, hogy megmutassa számodra milyen hatalmas a belső bölcsességed. A király egy utazásra visz téged, ami egyben beavatás is, ezen az úton különböző forgatókönyveket mutat meg neked, nem feltétlenül az életedben lejátszódó forgatókönyveket. Megengedi, hogy megvizsgáld az emberi életben mindennap érvényesülő mozgatóerőket, amelyek a kollektív tudatosság nagy részét alkotják, és megmutatja neked, hogy egy aprócska elmozdulás az érzékelésben, egy néhány fokkal jobbra történő eltolódás teljesen megváltoztatja az egész képet. Kezditek majd meglátni, hogy milyen nevetséges minden, majd rájöttök milyen egyszerű megváltoztatni az egész életeteket, csak néhány fokkal jobbra.

Mi történik amikor az út közepén álltok, és egy hatalmas emeletes busz jön, közvetlen felétek, továbbra is ott maradtok-e az út közepén? Pár fokkal kitértek jobbra, vagy balra, ahelyett, hogy a hangyák, bogarak és a felettetek köröző sasok vacsorájává válnátok, még mindig ugyanabban a testben vagytok, és néhányan talán azt mondanák, hogy egy nyomorúságos létezésben, de ez már a ti teremtésetek.

Minél hamarabb rájönnek az emberek, hogy a saját teremtésük, annál hamarabb tolódik majd el az érzékelésük, csak azzal a néhány fokkal jobbra. Szóval minden alkalommal, amikor úgy érzitek, hogy elakadtatok, és nem vagytok képesek más képet kapni, képzeljétek el a felétek robogó buszt, és tegyetek pár lépést jobbra. Így ahelyett hogy eggyé válnátok a busszal, kiléptek jobbra, és amikor az elrobog mellettetek, meglátjátok, hogy mi van az oldalára írva, ezt bizony nem láttátok volna, ha előtte maradtok, ugye? Ez a néhány fokos eltolódás teljesen más perspektívát ad számotokra, mert nem csak azt láttátok, hogy mi van az elején, hanem azt is, hogy mi van az oldalán, sőt a hátulját is láttátok, ez már két további, extra látószög, amiből nem láthattatok volna, ha ott maradtok, ahol vagytok - ennyire egyszerű.

Az emberek még mindig a "dobozokban" hisznek, ezért él a legtöbb ember úgymond "dobozokban", ami nem azt jelenti, hogy el kéne adnotok a dobozaitokat, és barlangokban élnetek, bár ez is egy lehetőség. Azt próbálom ezzel mondani, hogy a korlátoltsággal azonosítjátok a "dobozt", és amikor eltoljátok az érzékeléseteket, mikor változtattok az elvárásaitokon, a "doboz" automatikusan dezintegrálódik[szétesik], és ti új határokat pillantotok meg, újabb látószögek nyílnak meg, amelyek előtte elérhetetlenek voltak a számotokra. Gondoljatok arra, hogy egy dobozban vagytok, mit láttok? Négy, nagyon pusztának tűnő falat láttok. Felettetek, alattatok, ugyanaz van, ami körülöttetek, és nem csak hogy csupasz és egyhangú, hanem nagyon-nagyon fojtogató is, nem hagy számotokra túl sok helyet, ám mikor a falak összedőlnek, és a doboz kinyílik, ó, te jó ég, egy egész felfedezésre váró univerzum nyílik meg, és ez drága lelkek, az ajándéka ennek a különleges napra eső aktiválásnak! Dobozaitok leomlanak körülöttetek, nagyszerű, új távlatokat mutatva, aranytálcán nyújtják át számotokra az új perspektívákat. Még csak ki sem kell mennetek, és keresgélnetek, megígérem, lelketek gondoskodik majd erről. Közvetlenül a kezetekbe leszállítja az árut, és ez olyasmi, ami felett örvendezhettek, mert még annyi látnivaló van, annyi minden, amit érzékelhettek, felfedezhettek, és ebben a felfedezési folyamatban felfedezitek saját isteni természeteteket, kiterjesztitek a tudatosságotokat, és megfigyelőként a hatalmatok is drámai módon kiterjed, és ekkor fog megváltozni a világotok.

Egyre több és több embert sürget felsőbb énje, lelke, szelleme, nevezzétek, ahogy akarjátok, hogy kapja össze magát, és csatlakozzon a társulathoz, amilyen gyorsan csak lehet, mert ez olyan tendencia, amivel egyek akartok lenni, mert minél több ember ismeri fel azt, amiről az imént beszéltem, annál többet tudnak változni, és annál harmonikusabb a folyamat. A fény teljesen felemészti majd a sötétséget. Beléphettek egy szobába, ahol koromsötét van, olyan szobába, ahol a kezeteket sem látjátok, még akkor sem, ha az arcotok elé tartjátok, de kapcsoljatok fel egyetlen lámpát, és minden azonnal láthatóvá válik. A Király tehát azt mutatja meg, hogy merre vannak a villanykapcsolók. A Főpap eléd jön az összes hatalmával, minden bölcsességével, és visszatükrözi azt rád, megmutatva önmagad fényes aspektusát, [úgy] mint Főpapot. A Főpap tehát eléd áll, és így szól: "Én te vagyok, mesélj nekem önmagamról!".

Amikor megfigyeled a körülötted lévőket, mit látsz? Megfigyelő képességeidet azokra az emberekre összpontosítod-e, akikhez talán nem igazán vonzódsz, vagy inkább olyanokra összpontosítod a megfigyelő képességedet, akikhez vonzódsz, akik ugyanazt a fényt tükrözik vissza, mint te? Szeretteim, ebben áll a szabad akarat, [ez a] döntésetek hatalma, hogy mibe fektetitek az energiátokat. Felejtsétek el a sorsot és a végzetet! Összpontosítsatok arra a képességetekre, hogy hatalmatokat [az] adott pillanatban megkülönböztetésre használjátok, és döntsétek el, hogy mire összpontosítjátok ezt az értékes energiát, mert fókuszotok határozza meg elvárásaitokat, az határozza meg az életeteket, az határozza meg, hogy hogyan érzitek magatokat, hogy milyen érzéseitek vannak az élet hátralévő részéről és minden és mindenki másról benne, és ki szenved a legjobban? Ti, mert nektek kell magatokkal élnetek, ti vagytok, akik ezeket az érzéseket érzik. Futhattok, amilyen gyorsan csak bírtok, de önmagatok elöl sosem menekülhettek, mert ti vagytok ti, akár tetszik, akár nem! Van egy menekülési pont, egy mentsvár, valami, ami megmenthet a nyomorúságotoktól - a döntés, [az] a döntés, hogy minden tőletek telhetőt megtesztek, hogy valami másra számítsatok, valamire, ami megvilágosít, valamire, ami, hogy úgy mondjam, élettel tölt fel.

Az életben létező legnagyobb gonoszság az, amikor megtagadjátok magatoktól a teljes élet megtapasztalásához való jogotokat. A Király minden fenségességével együtt ezt mutatja meg, mert miért is Király ő, miért képes Főpapként kiállni? Ezt a pozíciót áldozat-tudatosságban nem érhetné el. Nem szerezhetné meg ezt a pozíciót, ha elmerülne a sajnálkozásban. Nem, a Király befejezi a Hármas Isten beavatásait a Hármas Istennő mellett, mindent beintegrál, és ekkor válik teljessé a Dávid csillag minden egyes csakrátokban. A teljes férfi, a teljes nő, és a Dávid csillag fénye. Ez a bennetek rejlő fény. Ez a fény irányt mutat nektek, és hatására a fény lelkes követőivé váltok. Ha a Dávid név angol verziójából elveszitek az első D-t, akkor az angol ’avid’ szót kapjátok, ami lelkest jelent, a fény lelkes követőjének fényéhez juttok így el, a csillaghoz, ahhoz, aki nagy lelkesedéssel él a fényben. A D betű őrzi a szívcsakra rezgését a harmadik dimenziós struktúrában, ezért olyan erőteljes a Dávid szó hangzása, mert a D struktúra az elején, a D struktúra a végén megtartja a harmadik dimenzióban a lelkes követő energiáját, no nem a divat lelkes követőjének energiáját, hanem fény, a szeretet lelkes követőjének energiáját.

Ez önmagában új dimenzionális élménnyé válik, mert lehull a hályog a szemetekről, és önmagatok újabb aspektusait látjátok meg, olyan aspektusokat, amelyeket eddig nem láthattatok, mert makacsul úgy döntöttetek, hogy hagyjátok a buszt átrobogni magatokon, és biztosíthatlak róla benneteket, szeretteim, hogy ezt azért mondom, mert meg kell hallanotok. Ha nem hagytok fel makacs hozzáállásotokkal, [akkor] a busz fog győzni. Döntsetek hát, és engedjétek, hogy a döntésetek hatására feltáruljon előttetek a bennetek létező számos dimenzió, [feltáruljanak] különböző aspektusaitok, akik a figyelmedet kérik, a szükséget szenvedő részeid, akik azt mondják „figyelj rám!”. Látni és hallani pedig úgy tudtok, ha megfigyelitek a körülöttetek lévő fényt, ami mindig is saját fényetek visszatükröződése volt és lesz, és ebben a fényben mindent felismertek. Egy sötét szobában igen kevés dolog látható. Kapcsoljátok fel a villanyt, és minden feltárul előttetek. Ezért aztán, ahhoz hogy meghalljátok a szükséget szenvedő részetek hangját, meg kell állnotok, és el kell csendesednetek, és én most a szív és az elme csendjére utalok, az alsó egó elhallgattatására, a „többet akarok” aspektusotok elcsendesítésére, [és] aztán nézzetek körül, nézzétek meg, [hogy] mit teremtettetek, és az feltárja majd a számotokra, hogy mire van szükségetek, és hogy mit akartok.

Szükségleteitek hangja különbözik akaratotok hangjától, ami valójában az alsóbb egó hangja. A szükség hangja az autentikus én hangja, aki téged hív, mert amikor kielégíted szükségleteidet, autentikusságod az éned jobban megalapozott részévé válik. Az akaratodat a külső környezet mércéjével szabod meg, valamint társadalmi és gazdasági tudatosságod mintázatának csalóka kivetüléseivel. A reklámok hangja tehát egód hangja, aki azt mondja, hogy ezt is akarja, meg azt is akarja, meg a következő dolgot is akarja. A szükség hangja azt mondja, valami mást kell tennem, lelki táplálékra van szükségem.

Végezzetek el egy apró kísérletet, ami néhányotok számára gyötrelmesen fájdalmas lesz, ezt azért mondom, mert kitartónak kell lennetek benne azért, hogy pontosan megtudjátok melyik az akaratotok és melyik a szükségleteitek hangja. A főpélda, amit most használni szeretnék, ahhoz kapcsolódik, hogy mire is használjátok a pénzeteket - azért, hogy felismerjetek bizonyos mögöttes függőségeket. Hányan vagytok rákattanva a vásárlási terápiára? Mennyi pénzt költötök naponta, hetente, havonta, vagy évente olyan dolgokra, amikre nincs szükségetek, de [mégis] akarjátok azokat, megveszitek azokat, és aztán milyen célt szolgálnak? Úgyhogy következő [olyan] alkalommal, amikor sürgető késztetést éreztek arra, hogy megvegyetek valamit, amit akartok, mert láttátok a tévében, vagy egy magazinban, és ezért úgy döntötök, hogy nekivágtok, és megveszitek a legújabb, legnagyszerűbb kütyüt, először kérdezzétek meg magatoktól, hogy milyen célt szolgál, és legyetek magatokkal őszinték, ne próbáljátok meggyőzni magatokat [arról], hogy ha megveszitek, biztosan használni [is] fogjátok, [mert] ezt korábban már sokszor hallottuk. Megveszitek, aztán egy vagy két héttel később elrejtitek a szekrényetek mélyén egy biztos helyre.

Tegyétek fel tehát ezt a kérdést minden nap, hét napon keresztül. Írjátok le, hogy miért van rá szükségetek, miért akarjátok megvenni, milyen célt fog szolgálni, milyen gyakran használjátok majd, és pontosan mire használjátok majd, és ha hét egymást követő nap után úgy találjátok, hogy minden nap írtatok erről a bizonyos valamiről, akkor ezt komolyan összefüggésbe hozhatjátok azzal a ténnyel, hogy ez olyasmi, amiből hasznotok származik majd, és gazdagítja, vagy egyszerűsíti az életeteket, úgyhogy menjetek és vegyétek meg, és Isten irgalmazzon nektek, ha nem úgy fogjátok használni, ahogy megígértétek! (-:

Ez a gyakorlat megmutatja nektek, hogy hogyan pazaroljátok az egyik erőforrásotokat, ami ebben az esetben a pénz, arra, hogy a függőségeiteket tápláljátok, amelyeket tudat alatt az akarat hangja tüzel, az egó hangja, ami a reklámokon keresztül jut kifejezésre, amit mi most példaképpen használtunk fel. Számolatlanul tudnánk sorolni a hasonló példákat. A hatás, amivel barátaid, gyerekeid vannak rád, a sor végtelen. Amikor ezt gyakoroljátok, azt is kezditek majd látni, hogy amikor kifogytok [azokból] az okokból, amiért szükségetek van adott az kütyü megvásárlására, [kezditek meglátni] hogy milyen célt szolgál, hogy hogyan gazdagítja, vagy egyszerűsíti az életeteket, [és] ekkor valami történik, mert arra kezdtek gondolni, hogy „gazdagabbá teszi-e ez majd az életemet?”, „egyszerűbbé teszi-e majd ez az életemet?”. Hirtelen megjelenik benned egy aprócska hang, ami azt mondja, „nos, végülis mi gazdagítaná, mi egyszerűsítené?”, és ekkor hirtelen, a szükség hangjának lehetősége nyílik kommunikálni veled. Próbáld meg megengedni az énednek, hogy túllépjen az akaraton és elmozduljon a szükségletek felé. A harmadik vagy negyedik napon úgy találhatod, hogy az eltolódás bekövetkezett, mert akkor már túlléptél a fizikai, az érzelmi és a mentális akaraton, és ekkor az én lélek aspektusa elkezd beavatkozni. Túllépsz a tudatoson és tudatalattin, és nagyszerűbb kapcsolatba léptek a szükség aspektusával.

Ez egy rendkívül erőteljes gyakorlat, úgyhogy azt kérjük, folytassátok [egy ideig]. Ha tehát nem valami olyasmit vesztek, mint az étel, vagy más ehhez hasonló dolgok, akkor végezzétek el ezt a gyakorlatot, és rá fogtok jönni, hogy a bevásárló körút terápiátok függősége pénzzé válik a bankban, mert kigyógyítjátok magatokat belőle. Ahogy már korábban mondtam, számos alkalommal csatornázzátok át a szükségleteiteket függőségekbe, és a függőségeiteket úgy tudjátok megérteni, ha kicsit több időt szenteltek annak, hogy eljussatok a függőségre késztető dolgok legvégére. Talán nem jöttök rá mindig, de ha minden öt vagy tíz alkalomból legalább háromszor ráhibáztok, [akkor] már nagyon jól csináljátok, és látni fogjátok a kedvező hatásokat. Észre fogjátok venni, hogy más érzés az, mikor csak úgy vesztek valamit a vásárlás kedvéért, mert akarjátok, és más, mikor azért vesztek valamit, mert tényleg szükségetek van rá, mert gazdagabbá vagy egyszerűbbé teszi az életeteket. Sokkal nagyobb elégedettséget éreztek majd, mint mikor vásárlási terápia függőségeteket követve vesztek valamit, mert akkor üresnek érzitek magatokat, és gyakran bűntudatotok van ennek az energiának az eltékozlása miatt. Bízom benne, hogy [már] értitek a különbséget.

Nos, ez ugyanígy érvényes az összes többi energiátok felhasználására, játsszatok hát ezzel a gyakorlattal, gyakoroljátok, tapasztaljátok meg, fedezzétek fel önmagatok különböző oldalait, a történeteitek különböző oldalait, és számítsatok azon aspektusaitokra, akik a Ti jóváhagyásotokra számítanak, akik a Ti szeretetetekre és elismerésetekre vágynak. Legyetek a fény aspektusok, akik Otthon üdvözölnek benneteket.

Engedjétek meg a lovagnak, a királynak, és az apródnak, hogy megmutassa nektek, hogy a nyugalom csendjébe tett utazás a legbusásabban kifizetődő. Mert ebben a csendben megláthatjátok a különbséget szükségleteitek és akaratotok között, a csendet pedig úgy érhetitek el, ha megfigyelitek [azt, hogy] mi motivál benneteket.

Az elkövetkezendő hét órában a Király és a Főpap energiai beintegrálódnak a testetekbe, és olyan új, isteni struktúra alakul ki az energiamezőtökben, ami felkészít titeket erre az utazásra, az elvárások eltolására, az érzékelés megváltoztatására, és valódi vágyaid tisztán meglátására – a szükséglet utazására az akaratéval szemben. Ez az energia felkészít benneteket májusra, arra a hónapra, amikor új irányba indultok, [arra] a hónapra, melynek során a teremtőképességetek és a hangotok a kifejezés új szintjeit találja meg. Itt az idő a szabadság új szintű megtapasztalására, és a Felemelkedés Napján megkapjátok az ajándékot, amivel tisztán látjátok majd a magatok számára választott új irányt. Mielőtt tehát ma nyugovóra térnétek, hívjátok meg a királyt és a főpapot a szívetekbe, engedjétek, hogy mágiájuk átszője a szíveteket, létrehozva ezzel az új mágneses struktúrát, és eljuttatva titeket a lelketek csendjébe.

Mindig veletek leszünk ezen az úton, [ami] az igazi valótok fényébe, a belső egy-ségbe [vezet], ami megfigyeli a dualitást, de felismeri, hogy az én nélkül a dualitás elvárásai ugyanolyanok maradnak, mint amilyenek a régi paradigmában voltak. Szeretteim, könyörgöm hát, tartsatok velünk, hogy Isten szemén keresztül láthassátok a világot, hogy felfedjétek önmagatok számára, hogy Isten szeme bennetek van, és ha úgy döntötök, láthattok rajta keresztül, láthattok az új paradigma vagy a régi paradigma szemén keresztül, csak eltolódás kérdése, más nem kell hozzá.

Krisztus fénye ragyogjon keresztül rajtatok, és égesse át azokat a fátylakat, amelyek megteremtik azt a látszólagos érzékelést, [káprázatot] hogy az életnek folyamatos küzdelemnek, fájdalomnak és szenvedésnek kell lennie, jónak és rossznak, helyesnek és helytelennek. Lássátok meg a nappal fényét, az éjszaka fényét, mert még a legsötétebb éjszakában, a legfeketébb égbolton is mindig vannak csillagok, úgyhogy az éjszakában is van fény, még ha a Hold nem is ragyog, a csillagok ott vannak, és ti drága lelkek, ti vagytok az éjszakai égbolt legragyogóbb csillagai. Birtokold ezt a fényt, és légy [az] a csillag, aki vagy! Engedjétek meg magatoknak, hogy ti legyetek a legfényesebben ragyogó csillagok az égen. Sose szégyelljétek, sose tompítsátok le a fényeteket!

Továbbra is bízzatok a számtalan láthatatlan karban, amelyek minden lépéseteknél mutatják az utat, és nyugodjatok meg, tudván, hogy mi mind egyek vagyunk, és örökké együtt vagyunk veletek minden úton.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség arany sugarának chohanja, szeretetben üdvözöllek és megáldalak benneteket. Adonai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése