Mária Magdolna - 4:14 - Tizenegyedik Tűz Kapu Aktiválás

Michelle Eloff (09.04.11) - Mária Magdolna: 14:4 - Tizenegyedik Tűz Kapu Aktiválás


Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva©

Johannesburg, Dél-Afrika 2009. 04. 11

A hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/g5gxnvbh9wnrigj/14_4+M%C3%A1ria+Magdolna+Tizenegyedik+T%C5%B1z+Kapu+aktiv%C3%A1l%C3%A1s.mp3

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Előző rész:

Húsvét ünnepe - Tizedik Tűz Kapu Aktiválás 2009. április 8

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-nagyur-husvet-unnepe-tizedik.html?m=0

__________________________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok, legyetek üdvözölve és Isten hozott mindenkit a mennyei fény és feltétel nélküli szeretet jelenlétében.

Drága lelkek, az utazásotok csodás módon bontakozik ki, még ha ez időnként nem is tűnik ilyennek, s mi türelemre és állhatatosságra intünk valamennyiőtöket a hatalmas változások közepette. Az évek múlásával az energiák, melyeknek ki vagytok téve, növekednek intenzitásukban, mivel a rezgésük már nagyon magasan hangolt energiákból áll össze, melyekre már ti is valamennyien ráhangolódtatok. Ezek a frekvenciák magukban hordozzák az információk tárházát tartalmazó apró atomokat, ezen atomok mindegyike közös nevezőn van a ti saját atomi szerkezetetek igen-igen mély belső átalakulásával.

Amikor a Tizenegyedik Tűz Kapu elé álltok, a 14:4 átjáró energiája hozzásegít az életetekben megnyilvánuló dinamikák teljesebb megértéséhez, hogy megoldhassatok bizonyos ügyeket önmagatokon belül és a külső világban [egyaránt].

A húsvéti ünnepek ideje alatt a Fény Atyja belső tüzének mélységébe kerültetek, most a Tizenegyedik Kapu a Fény Anyjának birodalmaiba visz benneteket. Mivel annyi minden változik, annyira gyors ütemben, nektek is [fel]gyorsult ütemben szükséges kiengednetek, átadnotok és eleresztenetek. Fontos függetlenednetek az idő fizikai érzékelésétől és egyszerűen hagyni magatokat együtt áradni a pillanattal. Amikor így tesztek, akkor a Fény Anyja képes bevinni titeket a tudatalattiba, és felfedni előttetek olyasmit, ami talán a félelem miatt akadályozott benneteket, s ezáltal megérthetitek ezen fejlett energiák minőségeit.

Azért nevezem ezeket fejlett energiáknak, mert az Anya/Atya Isten felső elméjének magjából származnak. Más szavakkal arról a helyről, ahonnan a ti autentikus énetek született. Amikor visszatértek a Fény Atyjának és Anyjának belső világosságához, akkor kezditek el megérteni az autentikus én felső elméjét és ez segít jobb megértést nyerni arról, hogy mit jelent a tömeg illúzión kívül élni.

Az idő eonjai óta az illúzió azért keletkezett és tartatott fenn, hogy időnként megvédje az embereket és bizonyos energiákat ilyen illúziók megalkotásával, az idők azonban megváltoztak és a változás abban merül ki, hogy egyre több lélek emberi formában hajlandó túllépni a szűrőkön és letisztítani az életet szemlélő lencséket és új fajta módon használatba venni a lélek ablakait. Amikor a lélek ablakai tiszták, akkor semmi nem vet árnyékot az élet látomására és arénájára és olyan új pillanatban találjátok magatokat, ami a lehetőségek új távlatait nyújtja.

Az az energia, amit most a Tizenegyedik Tűz Kapuval adunk át nektek, segíteni fog felgyorsítani azt az ütemet, amellyel atomi szinten szívjátok fel ezt az új energiát és fényt, és segít azt is megértenetek, hogy hogyan irányítsátok ezt az energiát új módszerrel, hogy biztosíthassátok, hogy amit bevonzotok, az az autentikus énnel álljon összefüggésben, ne pedig az én régi paradigmájának romboló viselkedésével és mintáival. Ez azt jelenti, hogy a Tizenegyedik Tűz Kapu átjárja a harmadik szem csakrát, ami az a hely, ahol a fizikai élet mintáit tároljátok.

Szeretteim, fontos, hogy időt biztosítsatok magatoknak a múltatok mintáinak megfigyelésére és a Fény Anyja arra kér benneteket, hogy bocsássatok meg magatoknak és másoknak, ha szükséges, hogy képesek legyetek atomi szinten teljesen elengedni a múlt paradigmáit. Az az egyik oka, amiért gyakran olyan elevenek az én romboló mintái, hogy információ rekedt meg a testetek atomjain belül, az atomok kommunikálnak a test molekuláival a DNS-en belül és a sejtekkel, ezért az ennek az energia rendszernek a magjából származó információ azt az üzenetet küldi nektek, hogy nem fontos az autentikus énetek igazságára alapozni, egyszerűen azért, mert így lettetek programozva. A tudatalatti elme befolyásolja a test sejtjeit, ami szintén a DNS-etekben tárolódik, leszármazásotok generációs vonalának eredőjeként.

A 14:4 átjáró ajándéka az, hogy én, Mária Magdolna és Alchemaya, Kuthumi nagyúr, a személyes vezetőitek és a Fény Atyja és Anyja segítségével megmutatjuk, hogy amit a múlt generációin át hoztatok magatokkal, az átalakítható ezzel a magas szintű új energiával és a Fény Központi Sugarán át érkező új fénykódok segítenek megváltoztatni a frekvenciáját és ekkor kezditek el megtapasztalni az újfajta fény terápiát, ezért most ennek okán hadd kérjem, hogy csukjátok be a szemeteket, ha még nem tettétek volna meg, és adjátok át magatokat ennek a pillanatnak, ezeknek az energiáknak, rezgéseknek, és az én hangomnak és a vezetőitek energiájának, ahogy körülveszünk titeket.

Vegyetek egy mély lélegzetet, lélegezzetek ki teljesen, miközben ellazítjátok a testeteket, az elméteket és nyissátok meg a szellemeteket, hogy befogadhassátok a Fény Központi Sugarán át érkező színkódok szent áldásait.

Most szeretném, ha elképzelnétek magatokat az időn és téren át a Szíriusz Alfa [a Szíriusz kettős csillag] Központi Kristály Templomába érkezni. Itt én, Mária Magdolna és Alchemaya istennő várunk rátok Syra nagyúr, Metatron nagyúr, Melchizedek nagyúr, Arcturus nagyúr és a tizenkét Vénusz istennő kíséretében.

Folytassátok testetek ellazítását, elmétek megnyitását és adjátok át magatokat a most általunk küldött energiáknak!

Amikor érzitek, hogy ezek az energiák változást idéznek elő a testetekben, mi akkor aktiváljuk a 14:4 átjáróját és a Fény Anyja belép a jelenlétetekbe, a feltétel nélküli szeretet, a feltétlen megértés, a gondozás és kényelem ajándékait hozva el. Átölel benneteket a szeretetével és a fényével és ti kiengedtek.

Most szeretném, ha összekapcsolódnátok a testetek atomjaival és megkérnétek őket, hogy nyíljanak meg és üdvözöljék a Fény Központi Sugarának új színkódjait. Kérjétek meg az atomjaitokat, hogy finoman engedjék el a múlt ön-romboló paradigmáit, melyek akadályozták az utazásotokat az igazi énetek fényébe.

Lélegezzetek be mélyen, lélegezzetek ki, mialatt a testetek atomjai válaszolnak és hajlandók átadni magukat ennek a fénynek!

A Fény Anyja továbbra is a testéhez szorosan közel tart benneteket, a szív csakrája megnyílik, és feltétel nélküli szeretete beleömlik a ti testetekbe.

Amíg ez a szeretet átáramlik, addig azt kérjük, hogy nyissátok meg a harmadik szem csakrátokat, és vonjátok bele ezt a feltétel nélküli szeretetet, és kérjétek meg a harmadik szemeteket, hogy engedje el óvatosan, békésen és kiegyensúlyozottan az összes ön-romboló régi paradigmás mintát, melyek a tudatalattiban rekedtek, melyeknek nem voltatok tudatában, vagy akár melyeket tagadtatok, és amelyek akadályozták életetek felséges áramlását.

Érezzétek a Fény Anyjának lélegzetét a bőrötökön, az ajkát most a harmadik szem csakrátokra helyezi, megáldva benneteket az új élet csókjával és bevon titeket a Szíriusz Központi Fénysugarának fényébe, a finom, puha energia különleges gubójában tartva benneteket.

Én, Mária Magdolna, Alchemaya istennő és Kuthumi nagyúr elkezdünk kristály természetű rezgéseket kibocsátani, melyek átjárják a testetek atomjait és az engedélyetekkel, monádotok és autentikus énetek felső elméje vezetésével elkezdünk újrakódolni titeket atomi szinten. Ez segít a testeteknek kiállni a magasabb energiákat, amiket most hívtok magatokhoz, új életmódokat, és igazságotok kifejeződését hozza felszínre.

Vegyetek még egy mély lélegzetet, lazítsatok és engedjétek az energiát szétáradni a test atomjaiban és képzeljétek el a változások bekövetkeztét és lássátok az energiát kiáradni az atomokból, ahogy beborítják a molekulákat, a DNS-eteket és a test sejtjeit, míg az egész testetek megtelik az összes új szín kóddal, melyek a Fény Központi Sugarából érkeznek a Szíriuszról irányítva.

Ez most beindítja az újrakapcsolódás folyamatát az autentikus én felső elméjével. Érezzétek [ezt], képzeljétek el és adjátok át magatokat neki!

Ennél a pontnál autentikus énetek azt kéri, hogy bízzatok meg benne teljesen. Néha nagyon nehéz az embereknek, hogy bízzanak önmagukban, ami gyakran akadályozza az élet áradásának a képességét, ezért kéri a bizalmat az autentikus énetek. Az autentikus én pontosan tudja, hogy kik vagytok, mivel éppen ő az, aki valójában vagytok.

Most, amikor a testetek megváltoztatja vibrációs frekvenciáját, a Tizenegyedik Tűz Kapu feltárul, hogy fogadhasson titeket a harmadik szem csakrátokon keresztül. A Fény Anyja lehajtja a homlokát és a harmadik szem csakráját a tiétekhez illeszti, az Isteni Anya fényét árasztva a harmadik szem csakrátokba.

Most szeretném, ha elképzelnétek, hogy a harmadik szem csakrán át lélegeztek be és a gyökér csakrán át lélegeztek ki. Minden lélegzet a Fény Anyjának fényét jelképezi. Ennél a pontnál az Isteni Anya közelebb lép és energiájával körbeveszi a Tizenegyedik Tűz Kapu Fény Anyját és benneteket, ezzel ő is hozzájárul a harmadik szemben őrzött energiák megváltoztatásához.

Az Isteni Anya felső elméje képes átitatni a tudatalatti szűrőit és magával hozza egy elektromos kék kristály folyadék különleges áramlását, ami átmossa a harmadik szemet és az agysejteket. Képzeljétek el, amint ez végbemegy!

Képzeljétek el, ahogy ez az elektromos kék folyadék átjárja az agyalapi mirigyet és a tobozmirigyet! Most pedig aktivál tizennégy kisebb csakrát a tobozmirigyben és tizenegyet az agyalapi mirigyben.

Ezek a kisebb csakrák most segíteni tudnak titeket az érzékelés szintjén, fejlesztik azt a képességeteket, hogy a szemlélő nézőpontjából olvassátok az életetek mintáit és megerősítik azt a képességeteket, hogy tudatosan átirányítsátok az energiáitok áramlását és a magatok által választott új élet megteremtésére koncentrálhassatok és abban is segítségetekre lesznek, hogy új életmódokat fedezhessetek fel.

Vegyetek még egy mély lélegzetet és lélegezzetek ki!

A Fény Anyja most elkezdi energizálni a belső éneteket az autentikus én felső elméjének harminchárom szent kódjával, ezek kapcsolódnak ahhoz a tűz spirálhoz, amit a Fény Atyja helyezett a testetek köré. Amikor ez a hatvanhat energia egyesül, az segít az újjászületés újabb szintjén átjutni, ezzel párhuzamosan segít titeket, hogy tudatosan és békésen tudjatok foglalkozni énetek bármely aspektusával, ami még most vagy a jövőben bármikor gyötrelmes gátlásokhoz kapcsolódik. Az ilyen gátlások közvetlenül kapcsolódnak a szégyenhez, a bűntudathoz és a félelemhez.

A következő tizenhat napban én, Mária Magdolna, szorosan együttműködve a Fény Anyjával, az Isteni Anyával és Alchemaya istennővel, segítünk felderíteni ezeket az én részeket, hogy megbocsáthassatok bárminek vagy bárkinek, ami hozzájárult ezen tulajdonságok és hiedelmek kikristályosodásához, melyek rejtett forgatókönyv szerint alakították ki az identitásukat, alakították a viselkedéseteket és azoknak a tapasztalatoknak a minőségeit, amelyekhez az életben vonzódtatok.

Felismerve, hogy az azonosulásoknak az életetekben mindig is voltak rejtett forgatókönyvei, segíteni fog jobban megérteni, hogy milyen rejtett érvek motiválják a cselekedeteket annak érdekében, hogy kielégítsék ezek igényeit, s melyeket gyakran tekinthetünk belső titkoknak. A belső titok nem feltétlenül rossz, lehet egyszerűen egy olyan én-vonatkozás, amelynek nem mertetek figyelmet szentelni múltbeli tapasztalatok miatt, vagy az énetek olyan része az, amelyet nem értetek. Most itt az ideje, hogy felfedjétek ezeket e titkos forgatókönyveket magatok előtt, hogy felfedjétek az én titkait önmagatok számára, és ez a Tizenegyedik Tűz Kapu ajándéka és a Fény Anyjának áldása.

A titkok lehet, hogy egyszerűen csak félelmet vagy sérülékenységet palástolnak, a titkos ösztönzések lehet, hogy csak bizonyos helyzetek elkerülését szolgálják, egy félelem mély belső titka miatt, és lehet, hogy a becsmérléstől tartanak, ha a sebezhetőség feltárul.

Fordítsatok időt, drága szeretteim, ezen részeitek megszólítására, nyissátok meg magatokat a világ előtt önmagatok jobb megértésének érdekében! Áldjátok meg magatokat az önismerettel és fogadjátok el, bármit is láttok magatokba tekintve, legyen az az én rész fényes vagy sötét, jó vagy rossz, vagy bármit is szólítotok meg! Amikor magatokhoz ölelitek a polarizált részeiteket, akkor egyensúlyt teremthettek, mivel ekkor nagyobb lesz a megértésetek a polarizált részek céljáról, és [arról,] hogy titeket hogyan szolgáltak.

Amikor megtagadjátok a polaritásotok bármely aspektusát, annak eredménye az ön-szabotázs lesz, és igen gyakran eredményezi annak a dolognak a hanyagolását, aminek a teremtésén és gyógyításán olyan keményen dolgoztatok. Ezért lesznek olyan gyakran az emberek frusztráltak és csüggedtek, mivel amiről úgy gondolták, hogy megoldották, az visszatér. Énetek mély szintjein dolgozni igen kifizetődő folyamat és megtanítja, hogy hogyan kapcsolódjatok le a magatoknak teremtett gátló azonosulásokról, mert ezzel, szeretteim, megtanuljátok az életeteket a tömegek illúzióit mellőzve élni.

Vegyetek még egy mély lélegzetet, fújjátok ki és engedjétek el magatokat!

A Fény Anyja most még egyszer arcon csókol benneteket, lepecsételi a gyógyítás folyamatát az élet újabb csókjával.

Az Isteni Anya fényt gyújt a testetek minden csakrájában, derűt és a belső biztonság érzését csepegtetve beléjük, hogy mélyen belülre merészkedjetek, kihasználhassátok az autentikus én felső elméjének manifesztációs képességét ezekben a nagyszerű időkben.

Továbbra is ebben az energiában tartunk titeket a következő tizenhat napban. Ezalatt azonosítsátok a késztetéseiteket, más szavakkal a rejtett forgatókönyveteket! Tudatosuljon, hogy milyen identitásokkal azonosítjátok magatokat, mintha azok lennétek. Itt az ideje, hogy tudatosan szövetkezzetek az autentikus énetekkel, mert ahogy mondtam, az autentikus én az, aki valójában vagytok, és [ő] több mint hajlandó egyesülni veletek, és kifejeződni az emberi énen keresztül az emberi világban, hogy a példa erejénél fogva tudjatok vezetni, a fényt szövő vezetőkként, szeretetet, igazságot, és az ezzel járó szent köteléket kifejezve.

Vegyetek még egy mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, húzzátok vissza a tudatosságotokat a fizikai testbe, azzal a tudással, hogy még mindig ebben az energia rezgésben maradtok.

Lélegezzetek be és ki újra, földeljétek le magatokat a fizikai testben és lazítsatok!

Szeretteim, a Tizenegyedik Tűz Kapu arra nyújt lehetőséget, hogy úgy tekintsetek magatokra, hogy felismerjétek az elfogadott identitásokat, melyek korlátozták az én kifejezését, és valótlan illuzórikus elvárásokkal helyettesítették azt, melyekre alapozva éltetek, és amit valósággá emeltetek, bár csak illúzió volt, a számotokra viszont nagyon is valóságos tapasztalat. Legtöbbetek sok évig dolgozott énjével számos összefüggésben, megtanultátok, hogy hogyan dolgozzatok a vonzás törvényével, a manifesztálás, a mágia és a csodák törvényeivel és ez csak néhánynak a neve. Most elsajátítjátok a belső mester igazi fortélyait és a belső mester tudja, hogyan kell leereszkedni az én mélységének sötétjébe, hogy visszaszerezzétek a kincseket és visszatérjetek a napvilágra épségben és nagyobb bölcsességben.

Vessetek egy pillantást az életetekre, hogy milyen lehetne, ha nem motiválnák a rejtett forgatókönyvek olyan azonosulások részéről, melyek azért teremtődtek, hogy kategorizálják az életeteket és felcímkézzék jónak vagy rossznak, kedvesnek vagy ellenszenvesnek, alkalmasnak vagy alkalmatlannak, értékesnek vagy értéktelennek, és mindenek elé ezt állítanák. Kérdezzétek meg magatoktól, hogy ez rendjén van-e így, és ha nem bíztok önmagatok őszinteségében, akkor dolgozzatok valaki mással, nagyon közeli barátokkal vagy családtagokkal, magyarázzátok el nekik, hogy ezzel mi a célotok, hogy segítsenek az igazság mélyére látni és ezzel talán megnyilvánulhat az igazság az ő számukra is önmagukról. Valójában most rögtön hadd bátorítsak mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel, hogy társ Fénymunkásokkal dolgozzon együtt, akiket jól ismer és hogy tegyék ugyanezt, segítsék egymást azonosítsák a korlátozó azonosulásokat, melyek a belső titkok rejtett forgatókönyvei mögött állnak és [így] megláthassátok, ahogy minden megváltozik. Ez segíteni fog felgyorsítani a csoport-tudatosság átalakulását és a jól-létet, mint olyat.

Felséges időszak ez most, és igen, ezt már sok ünnep kapcsán elmondtuk, de ez a tapasztalat most mennyei, mivel nem számít, hogy milyen sötét az éjszaka, a hajnal biztosan mindig eljő, a Nap mindig felkel, és még a legsötétebb éjjeli égbolton is csillagok milliárdjai ragyognak, melyek közül rengeteget ti nem is láttok, de azért ott vannak, és ez az, amit kérünk, amikor a legsötétebb éjszakát élitek meg az utazásotok során. Sose feledjétek, hogy a csillagok mindig jelen vannak, ahogy mi is, a szeretetünk, a támogatásunk, a védelmünk és a vezetésünk is.

Az a kívánságom, hogy részesüljetek az áttetszőség teljes és hiánytalan áldásában, öleljétek magatokhoz a sebezhetőségeteket, és fejezzétek ki, legyetek igazságosak, amikor mások belső titkainak félelmeivel találkoztok, amikor ők eléggé biztonságban érzik magukat belső titkaik feltárásához. A rejtett forgatókönyvek dinamikáit, melyek gyakran okoznak nehézségeket a kapcsolatokban, ekkor már nincs semmi, ami támogatná, semmi nem táplálja a konfliktusok, vagy viták, vagy akár a versengések tüzét, és így sokkal kiegyensúlyozottabb áramlás nyilvánul meg.

Minden tapasztalatotok legyen élvezetes és meghatalmasító, és minden nap hozzon szeretetet, igazságot és új átjárókat abba az autentikus világba, akik ti vagytok!

Mária Magdolna vagyok, au revoir.

Soron következő Tűz Kapu:

Mária Magdolna: 4:24 - Tizenkettedik Tűz Kapu Aktiválás 2009. április 17

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-424-tizenkettedik-tuz.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése