Kuthumi Mester – (5:5) Felemelkedés napi közvetítés

Kuthumi Mester – (5:5) Felemelkedés napi közvetítés


Csatornázta: Michelle Eloff

2005. május 5.-én

Johannesburg, Dél- Afrika

Fordította: Hatejer Emese

Forrás: palaceofpeace

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

__________________________________________________________

Kuthumi vagyok, a bölcsesség és a szeretet sugarain keresztül jövök el hozzátok, hogy üdvözöljelek benneteket ez alkalommal, és elhozzam számotokra a könnyedség, a tudat, a béke és az emelkedettség áldásait. Üdvözlet szeretteim.

És nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűltünk ma össze veletek, miközben szilárdan tartunk benneteket Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén.

Szeretteim, ezen a felemelkedési napon az energia egy új hulláma szűrődik be a világotok éterikus köpenyébe. Ez az energia keresztülpulzál az energia minden atomján, amely pedig táplálja ezen energia minden visszatükröződését. Ennek a rácsnak az a célja, hogy felgyorsítsa az emberiség kollektív tudatosságának felébredési folyamatát, valamint, hogy további támogatással szolgáljon a Fénymunkások számára azért, hogy könnyebb legyen áthatolni számukra a védelmeken, a torzulásokon és a romboló hiedelmeken, amelyeket a régi paradigma idézett elő. Az integráció, amit tapasztaltok továbbra is szolgálni fog titeket Fénymunkásként, és az elmúlt 24 órában egy mélyebb változást tapasztalhattatok meg, egy olyat, ahol beléptettek az Új Föld rácsának kifejeződésébe és egy magasabb oktávjába. Beszéltünk azelőtt a különböző Földekről. Beszéltünk az Új Földről. Ez valóságos. Az átmenet folyamata teljesen aktív.

Említettem már nektek azelőtt, hogy a régi világ valóságában vagytok, de nem sokáig. Ez az energia egy másik dimenziója, amelyen keresztül dolgoztunk veletek. Ez egy áldás cserébe az időtökért és energiátokért, amit befektetettek a személyes igazságotok keresésébe, a gyógyulásba, emlékezésbe és felébredésbe. A régi világ rácsaiba való behatolás és ezek szétszedése nagyon lényeges, azért, hogy a magasabb frekvenciák manifesztálódjanak és ezáltal, az energia tisztább minőségei is, azért, hogy ti mint Fény Lények folytathassátok a szolgálatotokat a Földön. Ez szintén szükséges az Indigó, Kristály, Arany Gyermekek végett, és számos újfajta gyermeknek, akik a nem túl távoli jövőben születnek le a Földre.

A cél annak biztosítása, hogy ők; az új gyermekek, támogatva legyenek az energiájuk magas vibrációjának fenntartásában, annak ellenére, hogy néhányan a szüleik közül vagy a társadalom más tagjai, akikkel kölcsönhatásba fognak kerülni még mindig a régi paradigma tudatosságába vannak bezárva. Ez az új rács biztosítja a fény egy magasabb szintjét lehetővé téve az energia kvantum mezejének, hogy behatoljon a kondicionáltságokba, amikhez még mindig ragaszkodtok, és ezáltal, a fejlődésetek és felemelkedésetek személyes programját a következő szintre emelje.

A következő szint a 8. dimenzió tudatosságához kapcsolódik. Ma támogatni fogunk titeket a kvantum tudatosság két új rétegének integrálásában. Ezek a rétegeket szilárdan a 8. dimenzióban gyökereztetik le. Isteni Jogotok a fény ezen frekvenciájával kapcsoltba lépni azért, mert elköteleztétek magatokat a felébredés útjának. Azért, mert a felemelkedést választottátok, kiérdemeltétek a lehetősége, hogy feltárjátok a felsőbb bölcsességek és a nagyobb tudás és tudatosság birodalmait. Kiérdemeltétek, hogy integráljátok ezt tudatosan és hasznosítsátok a bölcsességet, amit ennek eredményeként szereztettek.

Ami továbbra is fenn fogja tartani az energia ezen áramlatát és szükségesnek fogjátok találni, hogy belehelyezzétek magatokat a szükséges cselekvésekbe/tevékenységekbe, függetlenül azoknak a jellegétől, amelyek növelni fogják az érzékenységeteket az energia kvantummezője felé. Elektromágnesesen már mozgásba lendítettétek ezt, a szándékaitok végett, amit meghatároztatok, világosabb rálátásotok lesz azt illetően, ahogyan a szándékaitok befolyással vannak a világra, amiben éltek. Ennek az energiának a hatása/befolyása számos új lehetőséget fog feltárni, a kvantum világ következményeként, amiről úgy döntöttetek, hogy egy részei lesztek.

Ez továbbra is támogatni fog titeket az önbizalmatok és magabiztosság felépítésének a képességetekben, hogy a fény vezetőikként irányítsátok az életeteket. Fontos felismerni, hogy a régi paradigma idejét múlt és régi, ez már a múlt. Nézzük meg a múltban jövendölt próféciákat. Ezeket számos különböző könyvben írták le, beleértve a Bibliát, de nagy részük nem valósult meg. Miért? Azért mert a világ, amelyben éltek egy teljesen új idővonalra ugrott, a kifejeződés egy egészen új dimenziójába, és még mindig észlelitek a világot, amelybe beleszületettek.

A leglélegzetelállítóbb dolog számotokra most, hogy egynél több dimenzióba éltek egyidejűleg. A kondicionálásotok még mindig érzékeli a régi világot, amelybe megszületettek, de a cselekedeteitek egy különböző világba zajlanak le. Új utakat hoztok létre egy eltérő dimenzióban. Már az új világban vagytok. A látomásotokra van csak szükségetek, hogy elkapjátok a frekvencia változását azért, hogy érzékelhessétek, észlelhessétek az új világot. Amikor egy személy elhagyja a fizikai testét, még mindig tudatában van a fizikai világnak. Időbe telik, hogy hozzászokjon az új energiamezőben/közegben való létezéshez; hogy egy teljesen különböző világban létezzen, és elengedje a világot, amit hátra hagyott, nem tud visszatérni abba a formába, amiben lakott mielőtt maga mögött hagyta. Ugyan ez történik (egy újabb szintre való) felemelkedésnél, amit mindnyájan megcsináltatok az elmúlt időszakban. Ma megteszitek a legfontosabb lépések egyikét az új világba vezető végső lépés felé. Multidimenzionálisan éltek. Ez az oka, amiért ma itt vagytok, és olvassátok vagy hallgatjátok ezeket a szavakat, hogy befogadjátok és megkapjátok az energiát és az áldásokat, amelyeket átadunk ma, azért mert ti vagytok a jövőbeli vezetők, az úttörők, akik el fogják hozni azokat ide, akik már készek a multidimenzionális életre. Az emberi természetetek részei még mindig hatással vannak és reagálnak a régi világbeli észleléseitekre. Azonban önmagatok más aspektusai különböző módon válaszolnak erre. Ez az egyik oka annak, amiért gyors változásokat tapasztalsz a múltbeli érzékelésed/észlelésed és jelenbeli viselkedésed között. Látjátok a világ változását nem azért, mert ez történik, hanem azért mert ez ti vagytok, (ti idézitek elő, azáltal hogy belül is változtok.) Minden, amit észlelsz/érzékelsz annak egy fajta eredménye, amit tapasztalsz – más emberek változása, különbözővé válása, a ti észlelésetek/érzékelésetek. Az átalakulásotok egy eltérő észleléshez/érzékeléshez, eltérő megfigyelésekhez, megítélésekhez, véleményekhez és elismeréshez vezet. Az igazságotok megváltozik, annak eredményeként, ahogyan megfigyelitek a világot, aminek változásának egy részei voltatok és vagytok, és minden személy, aki keresztülmegy ezen, egy változást fog tapasztalni a világban. A világ önmagában nem ”változás”, ti vagytok ez. Ti vagytok a változás! És ez vezet a világotokban történő változásokhoz. Össze kell szednetek és integrálnotok az energiát és a felismerést, hogy a változásotok nem olyasmi, ami elkülönül tőletek, vagy egy rajtatok kívül álló dolog. Sikeresen manifesztáltattok egy különböző világot azért mert ti is különbözőek vagytok. Hányszor hallottátok már: ”azért, hogy megváltozzon a világ, neked kell lenned a változásnak” – ti megtettétek ezt szeretteim. Ti már sokat megvalósítottatok és elértettek az utatokon, és a Felemelkedés Napján, nagy örömmel vesszük ez, elismerve ezzel titeket és megkérünk rá, miközben ünnepeltek tegyétek ezt és vizsgáljátok meg a világot, amit észleltek/érzékeltek, és figyeljétek meg ahogyan az transzformálás megváltoztatott sok (mindent) körülöttetek az utazásotok eredményeként, a dolgok megváltoztak, amelyeket eltérően látok.

Az energia, ami jelenleg elnyelődik az energiamezőtökben – az agyatok sejtjeiben különösképpen, támogatni fog benneteket megragadni azon jelenlegi észlelésetek/érzékelésetek elgondolását, hogy jelenleg multidimenzionálisan éltek. A létra egy fontos fokára léptetek, és minden évben ezen a napon meg fogjátok tapasztalni a felemelkedésetek egy újabb aspektusát, és kisebb felemelkedéseket meg fogtok tapasztalni az éves Felemelkedés Napi Ünnepségek között is.

A régi paradigma világa nagyon eltérő, de most már egy új paradigmában vagytok, egy új dimenzióban (8. dimenzió) és ezért a dolgok is eltérőek. A régi próféciák ezért is vesztették már el az érvényességüket az új világról. Minden 2500 évben van egy változás, minden 25 évben van egy eltolódás az energiában. Minden 25-27000 évben még nagyobb változások zajlanak le. Geológiailag képesek vagytok meghatározni hajszálpontosan ezeket a ciklusokat, az idővonaluk kötődik a lineáris világhoz, amit használtok. Most kiléptek a lineáris időből belépve a kvantum tapasztalásba, ezért, az idővonalak, elkülönülése eltűnik és minden egy integrált tapasztalattá válik, a tapasztalás egy multidimenzionális világává, és így minden keresztülmegy az összes szinten. Ahogyan elértek ehhez láthatjátok a kivetített energia és gondolatok hatásait/befolyásait. Láthatjátok, hogy az energia milyen gyorsan manifesztálódik. Ezt ”instant karmaként” ismerhetitek. Ez igazából nem egy megfelelő leírása az energiának, de természetesen ezt a leírását az elméd meg fogja érteni. Sok leírást adtak az embereknek, hogy segítsenek nekik megérteni a Szellem fogalmát. Most már készen álltok rá sokkal többre is, mint amit megszoktatok. Felkészültetek erre, és így sokkal gyorsabban változtok át, mint mások egy általános értelemben a társadalomban, áttöréseken  mentek keresztül. Ti kértétek ezt és meg is kaptátok. Felfogtátok ezt. És most ez a tapasztalat egy új világa. Még kapcsolatba lesztek a régi világ embereivel, de nem fogtok és egyáltalán nem is kell megkötve lennetek a démonaik által. Nem kötődtök a konfliktusaikhoz, a félelmeikhez és kondicionáltságaikhoz. Hosszú időn át ”tanultatok”. Most az elsajátított elméletek szemléltetése és gyakorlati alkalmazása, amibe belemerültetek és előttetek állnak. Most rajtatok a sor, hogy az ”életetek játékának” középpontjába kerüljetek. Ezért, ahol mások fennakadnak a félelmeiken, a szegénység, bujaság, áldozatnak lenni/érezni magam - kollektív tudatosságában, amelyeket a kondíciók kontrollálnak, ti nem, vagy inkább NINCS SZÜKSÉGETEK RÁJUK! Sokat vettetek a hatalmatokból vissza. Most meg van a lehetőségetek arra, hogy használjátok ezt, megéljétek ezt, amiről beszéltek, úgy is éljetek, és gyakorlatba ültessétek, amit tudtok.

 

Hosszú évek óta adják át a tanítók a bölcsességet, mint olyat, sürgetve az emberiséget, hogy előremozduljon, visszaszerezve a hatalmukat, megvizsgálva saját magukat, azt, hogy mit éreznek saját maguk iránt, mit gondolnak önmagukról, a pillanatban levést, biztonságos határokat felállítva és választásokat hozva a környezeteiket illetően, hogy az egyén a hajlandóságba helyezze önmagát, felismerve, hogy a veleszületett ereje, hogy megváltoztasson minden egyes szituációt, amiben találja önmagát. És íme, itt vagytok! Keresztüldolgoztátok magatokat ezeknek számos szintjén, keresztülmentetek és ”a hagyma héjának sok rétegét lehámoztátok”. Valójában megdinszteltétek őket, most megtapasztaljátok egy még nagyobb korlátlan potenciál kiterjesztett tudatosságának a jogos jutalmát. Igazából, kinyúlni a csillagokhoz most nagyon középszerű. Ennél sokkal magasabbra tudtok elérni, és még azontúl is, amit el tudtok képzelni, Kvantumosan élni az, ami előidézi a lehetőségek és potenciálok egy fajta bőségét a teretekbe.

Emlékeztesd magad, hogy amikor megvizsgálod a világod, akkor egy (bizonyos) módon észleled/érzékeled ezt, úgy ahogyan azt feltételezted. Minél inkább emlékezteted magad erre, annál inkább könnyebbé válik meglátni ezt egy multidimenziós szemszögből. Ez az, ahol elkezded szétválasztani önmagad mások végeredményeitől. Ez azt jelenti, hogy empatikussá és könyörületessé válsz, de nem terelődsz el egy folyamatban. A különbséget létfontosságú meglátni. Ez jelenti, a kötődés nélküliséget. Amikor leválsz a drámáról, akkor többé nem láncol meg ez téged. Megfigyeled, válaszolsz erre, ahogyan kell, és tovább lépsz anélkül, hogy elmerültél volna a kicsinyes drámákban és az ilyen tapasztalatok nem-észlelésében, ami a múltban elterelt téged attól, ami igazán fontos.

Amikor egy személy beleragad egy másik személy folyamatába, az lehúzza az energia szintjüket. Amikor szilárdan a középpontodban állsz; a hatalom egy pontjában, a belső tudásod erejében és a személy vagy személyek, akiket megfigyelsz és (ha reagálnak az energiáidra) keresztül fognak menni a beavatáson, kilépve a régi világból az új világba, akkor egy olyan helyzetben leszel, hogy elősegítheted számukra azt, amit biztosítani kell nekik a beavatásuk lezárulásáig, és látni és érezni fogjátok, hogy nem lesz többé bennetek az a vágy, hogy ”megmentsétek”őket, azért, hogy a másik személy világa jobb legyen neki. Képesek lesztek az energia egy oszlopaként állni és engedni, hogy megcsinálják az átmenetüket, változásukat és felfedezzék a hatalmukat és azt, amiből”összeállnak”. Értitek a különbséget, vagy még egy kicsit új nektek, vagy igazán felfogtátok ezt?

Közbeszólás: Ez annyira eltérő/különböző, feltételezem mindannyian ezt tesszük, belemerülünk a barátokkal és a családdal, és végigvonszoljuk őket, hogy elhozzuk őket a mi szintünkre, de azt hiszem ezt nekik kéne megtenniük.

Kuthumi: Pontosan, ez nem azt jelenti, hogy lekapcsoljátok és megfosztjátok őket az érzéseiktől, a szenvedéseiktől vagy bánatuktól, ezt nekik saját maguknak kell megtenniük, mivel más nem képes ezt megtenni helyettük. Ti egyszerűen egy eltérő nézőpontból figyeltek meg, ti a helyzet egy megfigyelői vagytok. Képesek lesztek szeretetet adni, támogatni és tanáccsal ellátni őket, de nem fogtok beleveszni a fájdalmukba, bánatukba és a szenvedésükbe, értitek? Ne felejtsétek el, hogy hány alkalommal voltatok egy ilyen szituációban. Azt gondoltátok magatokban: Szomorúnak kéne lennem most, de nem vagyok az, vagy bűntudatot kéne érezek most, de nem érzek. Tapasztaltátok ezt?

(Igen!)

Kuthumi: Nesze! A kondicionáltságotok mondja meg nektek, szomorúnak kéne vagy bűnösnek kéne éreznek magad, de az autentikus éned megmutatja számodra, hogy nem kell. Áttörtétek az öntőformát, most ez arról szól, hogy ”valósítsátok meg a dolgaitokat”[ Have ducks in a row]. Így, ahelyett, hogy visszakényszerítenétek a dolgokat és magatokat a régi kerékvágásba a külső világ vagy mások végett, akik megmondják, hogy hogyan is kéne érezned magad, egyszerűen öleld át a középpontodban levés érzését a káosz közepette is. Észrevetted már, hogy beléptél ebben de még nem ismerted fel? Most már a tiéd lehet ez az érzés és biztonságba érezheted magad benne tudva, hogy annak ellenére, hogy a tiszta lelkiismeret érzésével állsz, ez a személy, aki talán megtapasztalja a hiányt vagy vesztességet keresztül megy a személyes utazásán, és lehetővé teheted számukra a növekedés, gyógyulás lehetőségét bűntudat érzése nélkül, anélkül, hogy át kéne nekik adnod az erődet/hatalmadat azért, hogy nem érezd magad rosszul azzal kapcsolatban, hogy nem azt választod, hogy rosszul érezd magad és azzal kapcsolatosan se érezd magad rosszul, amit elértél és megvalósítottál.

Szeretteim, ünnepeljétek a sikereteket és az elért eredményeteket! Nagyon keményen dolgoztatok, hogy elérjétek ezt, nem kell elrejtenetek a sikereteket és elért eredményeteket. Nem kell a homályban állnotok és magatokra öltenetek a szenvedés arcát, hogy elfogadjanak és elismerjenek. Nem vagytok a régi világ. Már az új világban vagytok, még mindig láthatjátok a régi világot, de már többé ez nem az otthonotok.

Ahogyan az energiasugarak megtöltik az összes energia testedet, miközben beszélünk, kifejlesztenek egy mágneses rendszert az elektromágneses mezőtökön belül, amely egy fajta támogató, fenntartó és vezető mechanizmusként cselekszik azok számára, akik készek elhagyni a ”régi otthonukat” és belépni az új világba; az új otthonukba. Mindenki, aki olyan mint ti, integrálja az energiát - amit átadunk ma – a Kapuőrzői, amit az 5. és 8. dimenzió között hozzunk létre. És ezek ti vagytok itt ma és azok, akik egy későbbi alkalommal fogják olvasni vagy hallgatni a szavaimat a jövőben, ti segítetek a 177 000 (másik személy) mellett, akik megtették az átmenetüket az elmúlt 7 napban, a 8. dimenziónak ajtajának a Kapuőrzői. Sok változáson mentetek keresztül, hogy belépjetek a 8. dimenzióba. 8. hó 8.-kán integrálhatjátok a 8. dimenziós tudatosság újabb szintjét. Még csak most kezditek megérteni a 7. dimenziót, így nem fogunk rövidzárlatot okozni teljesen. Mindamellett, ahogyan az egyén energia szintje behozódik és minél inkább integrálódik, ezáltal a következő szintre kezd lépni. Képzelj el egy mozgólépcsőt, ami lépésenként alakul ki a másik meg eltűnik, ahogyan az előző eltűnik megjelenik a következő lépcsőfok, és ez egyszerű, egy ciklus, ugyanazon lépcső fokoknak a körforgása, de eltérő időpontokban látjátok őket, és így láthatjátok az energia körforgását is a dimenziókon keresztül.

Ahogyan feltöltitek a jelenlegi 5. és 7. dimenziós tudatotokat más szinteken keresztül ez be fog mozogni a harmadik dimenzióba, az energia mozgása változásokat fog okozni, ez elkezdi kirázni és megmozgatni a piszkot, és miközben ez mozog, ez magával fog vinni bizonyos mocskot, amelyet majd a magasabb vibrációk kitisztítanak.

Tehát, amivel most munkálkodtok az belép a magasabb vibrációkba, és miközben behozzátok a magasabb vibrációkat, így ez leárad és találkozik azzal, amire rávilágítottatok és integráltatok ma és így ez még nagyobb változást okoz a lényeteken belül. Hányan érzitek azt, hogy egyik napon egy bizonyos módon érzitek magatokat, és egy néhány nappal később felismeritek, hogy hirtelen megváltozott valami, érzékelést/észlelést változtattatok, vagy eldobtatok egy nehéz energiát, de nem vagytok azzal tisztában, hogy hogyan is tettétek ezt? Tapasztaltátok ezt? Ez a magasabb dimenziós utakon keresztül mozgó energiából egy kis ízelítő. Ahogyan a 8. dimenziós testedből egyre többet építesz fel, annál tudatosabbá válsz, lassan de biztosan, ezért nagyon fontos, hogy a pozitív bőség tudatossággal összhangba tartsd a tudatodat. A Pozitív Bőség Tudatosság a Kvantum Tudatosság. A Kvantum Mező megértése létfontosságú azért, hogy megértsétek a bőséget. Azt tudjátok, hogy a Kvantum Mező hatalmas mennyiségű energiával és erővel van tele, hogy ebből az energiából egy köbméter elegendő lenne, hogy felforralja az összes óceánt a bolygótokon. Képzeld el, mennyi erő van ebben az energiában. Nem tudod. De ez az energia végtelenségének ideáját okozza. Ennek bőségét. Ezért a tudatotokat tudatosan összehangolva a bőség tudatossággal azt jelenti, hogy a 8. dimenziós tudatosság beszűrődik a földi síkra, ekkor be fogtok lépni a bőség tudatába és manifesztálni a (pozitív) bőséget újra, újra és újra. Ez nem korlátozódik a pénzügyi bőségre, ennél messze hosszabb a lista. Az élet bőségéről beszélünk. Az energia, ami motiválja a testeidet. Az öröm, élvezet bősége. A gyógyító energia bősége az emberiség rendelkezésére áll, az energia bősége elérhető, ami üzemanyaggal tudja ellátni az életeiteket fizikailag, elektromosan; evégett az otthonaitokat, a gépjárműveiteket, amelyek mélyebbre mozdulnak a fenntartható fejlődésbe az élet összes területén belül. És ez a 8. dimenzió ezen bőséges erejének leföldelése, ami katalizátorként fog megnyilvánulni a régi világ számára és az új világ elhozásában az energia új rendszereiben, hogy előrelódítsa a világotokat a jövőbe – az új energia, ami a természet erejét jobban felhasználja; vagyis a Kvantum Mező erejét.

Ahogyan most előrehaladtatok az utatokon a világba, találkoztatok más emberekkel. Interakcióba léptek ezekkel az emberekkel és már tudjátok, hogy az interakció velük egy másik szinten történt, és az oldalatokon a Fény Mestereivel álltok, akik vezetnek és utat mutatnak nektek a cselekedeteiteken, gondolataitokon és szavaitokon keresztül.

Szeretteim, a felemelkedési beavatásotokkal ma, magatokhoz ölelitek a képességeteket, hogy tisztába legyetek azzal, hogy mi táplálja a testeteket. Milyen gondolatokkal látjátok el a testeteket? Melyek azok az igazságok, amelyek táplálják a testedet? Milyen szavakat ejtesz ki a szádon? Ezek inkább tápanyaggal látják el az energiátokat vagy inkább kimerítik és lebontják ezt? Hogyan cselekszetek? Önmagatok nagyobb javáért vannak vagy inkább káoszt, korlátozást és frusztrációt teremtenek? Itt az ideje, hogy megvizsgáljátok a szokásaitokat, hogy tisztába legyetek és tudatosak a riasztó mintákra, amik megmutatják az arcukon lévő árnyék részt. Legyetek éberek arra, hogy ezeket a mintákat szükséges minél előbb felismerni, mielőtt ciklussá válnak, és ezzel akkor szembe kell néznetek újra. A fény ezen hulláma arra emlékeztet téged, hogy az erő/hatalom benned lakozik, ami vagy meghatalmasít vagy elnyom/hatalomtól megfoszt mindent körülötted. Az energia, ami a szándékaidon, gondolataidon, szavaidon és igazságaidon keresztül szövődik, létrehozza az energia és fény spiráljait, amelyek az összes irányba elmozdulnak. Ezek a spirálok behatolnak az élet minden területére és inkább meghatalmasítják azokat, ahelyett, hogy elnyomnák/megfosztanák a hatalmuktól őket. Ezeknek a spiráloknak milliárdjait hoztátok már létre, ezeknek a spiráloknak az eredménye az, amit most tapasztaltok, egy Felemelkedett Lényként aktívan és tudatosan tapasztalva egy inkarnációs formát, multidimenziósan munkálkodva.

A kihívásaid közül az egyik az lesz, hogy szilárdan az igazságodba állj és a kétkedés ne ingasson meg és a félelem azoktól, akik még mindig a régi világban vannak. Gyökereztesd le magad szilárdan az ”az új otthonodban”. Ne vedd magadra a személyes folyamataikat. Mindig légy figyelmes rájuk, ismerd el és hallgasd meg őket. De ne vedd ezt magadra. Az egó reagál rá és veszi ezt személyesen támadásnak. Miképpen a mesterek is tanítják, nincsenek ellenségeitek. Ti tanítók és tanítványok vagytok, akik elsajátítanak egy tapasztalatok, amit Földi Életnek nevezünk. Hadd tegyem hozzá ezen a ponton, ezen integráció teljes befejezéséig, teljesen integrálni fogjátok az új világotok első néhány szintjét, nagyon hasonló a folyamat ahhoz, amin egy csecsemő megy végig, amikor megszületik a földi világba. Keresztül fogtok menni hasonló átmeneti és fejlődési folyamatokon.

Szeretett Fénymunkások, az utazás, ami most előtettek terül el az egyik, ami a személyiségeteket egy új kifejeződésébe fogja fordítani. Ez azt is jelenti, hogy az utazásod a lelked aspektusainak az újrafelfedező útja ez. Ezek az aspektusok olyanok, amik megfagytak az időben, amelyeket vissza fogtok igényelni, újraintegrálni és létrehozva egy új Te-t. Ez fokozni fogja, amivé váltál, meg fogja erősíteni a táplálást és a gondoskodást önmagad összes csodálatos része számára, és így az előkészítésetek arra, hogy belépjen az (új) világba, fenn fogják tartani ezen bolygó gyermekeinek lelkeibe is ezt, és ez létezésbe fog jönni. Tekints az emberek és gyermekek szemébe, akikkel találkozol és ők meg fognak érintődni a lelked fénye által.

Az emberek nem tudják, hogy milyen erőteljes lehet a szem kontaktus gyógyítása. Az emberek egymás szemébe tudnak nézni, és a szemek egy fókuszált pislantásával, és bizonyos szándék megtartásával az egyén elő tud idézni egy egészen új valóságot. Ez aktiválhatja a kódolásokat. Ez a másik oka, amiért fontos, hogy nézzetek bele egy másik ember szemébe, és mert a „sunyi” emberek megfontolják, hogy kivel nem létesítenek szemkontaktust és ha jól figyelsz, akkor érezheted az egyén szándékait. A szemek erőt hordoznak és nem véletlenül mondják azt, hogy valaki szemmel ver valakit. A szemek tartalmazzák a lélek központi fényét, amint tudjátok. Amikor ránéztek a gyerekeitekre, ők látják a fényt, miképpen ti is látjátok őket, és csak egy pislantás a felismerés; felismeritek a fényüket, és ez elegendő lökést ad, hogy az útjukon tartsátok őket, és ezt is teszitek.

És ez így van, drágáim, hogy átölelünk benneteket az új világban az új utatokon, az új irányotokba, továbbmehetek az új utatokon és irányotokba, és továbbra is bízhattok a sok láthatatlan karban, amelyek megtartanak, hordoznak, kényelembe helyeznek és vigasztalnak titeket, és tudjátok, hogy mi mindig ott vagyunk. Az Anya/Atya Isten Fénye lehet örökké veletek, táplálva titeket, védelmezve és utat mutatva nektek, és mindig minden jól lehet a világotokban.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Nagyura, szeretettel üdvözöllek és megáldalak benneteket. Adonai

 

Kérdések és válaszok:

Kérdező(1): Kuthumi, beszéltem Michellel és már ketten vagyunk, akik az tapasztaltuk, hogy néha, amikor nézel minket megjelenik egy hő hullám előtted. Meg tudnád magyarázni, hogy mi is történik ilyenkor pontosan?

Kuthumi: Ez az a harmadik dimenziós sűrű vibrációba való behatolás egyik fázisa. Miközben az egyén a magasabb vibrációkkal dolgozik, elkezdi vizuálisan megtapasztalni a változásokat/eltolódásokat a sűrűségben. A ”hő hullámok” 5. dimenziósak, amiket elkezdtek látni. Néhány ember a homályosság/ködösség érzését tapasztalja, mintha köd vagy füst lenne a szobában, lehet, hogy megdörzsölik a szemüket, de az még mindig ott van. Szóval látsz dolgokat.

Kérdező(1): Tehát, akkor ez azt jelenti Kuthumi Nagyúr, hogy nemsokára, vagy egy ideig az egyén képes lesz teljesen látni dolgokat az 5. dimenzióban?

Kuthumi: Igen. Képesek lesztek rá, minél többet dolgoztok a kondicionáltságokkal, amik a régi világban programozódtak belétek és meghaladni őket, annál inkább többet fogtok látni. Miközben az agyatok még aktívabbá válik és reagálni fog azzal kapcsolatban, hogy felismerjetek más dimenziókat, amelyeket korábban megtagadott az egótok, annál könnyebb lesz számotokra megragadni az új koncepciókat, amely automatikusan szét fogja bontani a régi fogalmakat és még többet fogtok látni.

Kérdező(2): Olyan vagyok, amint Csipkerózsika, ez már egy jó ideje megy és számomra ez elképesztő, ugyanakkor elég sokkoló, mert szinte egész nap tudok aludni és akkor is, ha felkelek közben, folyton mondom magamnak, aludj, aludj, aludj és csak elalszom, és meg vagyok rémülve ettől. Ez lustaság, hogy képes vagyok, csak úgy elaludni attól, hogy az mondom alvás.

Kuthumi: Látod, ahogyan az emberi természet felölti a bűntudat egy pozícióját, ami az észlelésén alapul, mint például az alvás egy lusta szokás. Valójában, az alvás, amit tapasztalsz egy gyógyító alvás. Ebben az állapotban a Felsőbb Énetek, Vezetőitek és Mestereitek és Gyógyító Angyalaitok, akik veletek dolgoznak, sokkal könnyebben tudnak dolgozni így mint, amikor éberek vagytok és minden más dolog, ami átszűrődik az elméteken. Megkerülik az alsóbb egót és egyenesen a lényeget tudják átadni. Ez a gyógyulási fajta a belső gyermek legbiztonságosabb helye; az alvó állapot. Tehát, így megy ez és engedjétek meg, hogy a gyógyulásotok megtörténjen. Ez egyáltalán nem árt meg. Ha van időtök és helyetek, akkor tegyétek ezt, aludjatok, ha úgy érzitek.

Kérdező(3): Kuthumi Nagyúr, hébe-hóba a csukott szememmel, jeleneteket látok, például a legutolsóban embereket láttam a strandon. Mit látok ilyenkor?

Kuthumi: Ilyenkor kapcsolatba lépsz más dimenziókkal. Másik idővonalakat látsz. Amikor az egyén belép a multidimenzionális élésbe, mint ahogyan ezt mindannyian teszitek, könnyebbé válik ebből a magasabb rezgésből belátni a párhuzamos valóságokba, és más dimenziókba, és pontosan ezt teszitek. Néhány ember képes érezni és érzékelni őket, mások képesek látni őket, néhány ember meghallani őket, van amikor több is egyszerre. Ezért a tisztánhallás, tisztánlátás és tisztánérzékelés nem egy titokzatos, misztikus ajándék, egyszerűen egy tudomány, amelyeket minden egyes ember képes elsajátítani, amikor a kvantum világot szélesebb körben felfedezték és megértették. Az a tény, hogy képeket kapsz, nem jelentenek sokat számodra, de növekedni fognak és kiterjednek. Minél inkább kényelmesen és jól érzitek magatokat a különböző idővonalak pillanat felvételeinek látásával kapcsolatban, annál tisztábbá és valóság hűbbé válik és talán habozol egy kicsit, hogy valami különlegeset mutasson neked.

Kérdező(4): Kuthumi Nagyúr, kérlek fejts ki nekünk egy kicsit részletesebben a ”multidimenzionális életet” és az ” új világot”, mert kicsit zavaros.

Kuthumi: Nos, ez teljesen normális, ez a multidimenziós életnek egy mellék hatása, azért, mert kiléptek egy világból, ami ”lapos”, hogy úgy mondjam, így vagy úgy, igen vagy nem, fekete vagy fehér. A kondicionáltságok, amelyek gyökeret eresztettek, és amiket az elmédben észlelsz. Először is, értsd meg a felfogásaidat/észleléseidet, azokat, amelyek meghatározzák azt, hogy hogyan tapasztalod meg az életedet, azt, amit a kondicionáltságaid alapján teremtettél. Érted ezt a részét?

Kérdező(4): Ezzel a résszel is dolgozom. Mi történik most, ha szemtanúja vagyok a munkának, nem teszek sok változást a tudatosságba, habár látom a struktúrák összeomlását magam körül, de az emberek még mindig nagyon be vannak ragadva a régi paradigmába.

Kuthumi: Képzelj el egy visszhangot, ami fizikai formát vesz, olyat amiként ezt a Földön ismeritek, és ez a fizikai visszhangot számos helyen tapasztalod, minden ugyanabba az időben, mindegyik ezek közül keresztülmegy az élet egy fajta megtapasztalásán. A pont, ahol most vagytok az a pont, amit minden felemelkedett mester elért az átmenetében, hogy teljesen átölelje a kvantum világot.  Ez az, ahol az egyén felismeri, hogy minden, amit misztikusnak vagy illuzórikusnak tartott a társadalom zömének, nagy többségének a nézőpontja, valójában a tudomány és az igazság. A táblák megfordulnak, meglátjátok az érem másik oldalát, kezdetben ez zavaró lesz, tehát csak engedd meg magadnak ezt a zavartságot, fejetlenséget ez fontos, de eközben ne válj önteltté benne. Tartsátok szem előtt, amit korábban mondtam nektek az érzékelésekről/észlelésekről és kondíciókról, akkor egyre több megértést fogtok nyerni, arról, hogyan lehetséges tudatosan észlelni/érzékelni a különböző valóságokat egy időben.  Már most is ezt teszitek. Észlelitek a régi világ paradigmáját, ahol azt mondjátok, hogy nem sokat változott, még a világotokban a dolgok megváltoztak. A nézőpontotokból, abban, amiben vagytok, olyanok vagytok, mint egy Vezető vagy Mester, akik más dimenzióból munkálkodnak segítve az alsóbb tudatosság felemelkedését, csakúgy mint az összes Vezető és Angyal, akik láthatatlanul munkálkodnak, hogy segítsenek az alsóbb tudatosságnak és ezt nem méltatlankodó stílusban mondom. Az egyetlen oka, amiért nem láttok minket azért van, mert nem hisztek benne, azt hiszitek, hogy nem láthattok. De ahogyan ez a hiedelem megváltozik és minél jobban megismerkedtek a kvantum világ energiájával, felépítésével és működésével, annál hamarabb fog felpattanni a harmadikszemetek és azt mondjátok majd: ”Miért nem láttam mindezt azelőtt? Ez egész végig itt volt?!”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...