Mária Magdolna – A Merkúr Törvénye és a 120-126. Víz Kapuk

 Mária Magdolna – A Merkúr Törvénye és a 120-126. Víz Kapuk


 

Közvetítette: Michelle Eloff©

Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. március 18.-án

Forrás: lightweaver

Fordította: Hatejer Emese

Mária Magdolna vagyok és üdvözletem és isten hozott titeket az isteni fény és az isteni szeretet jelenlétében. Isten hozott!

Az idő egyre gyorsabban halad, ezt mindannyian többféleképpen érzékelhetitek, de ennek célja van. Ez a cél az, hogy elindítsátok a kiegyenlítés és a megtisztulás számos szintjét, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az emberiséget a tudatossági szint állapotába hozzuk, egy olyan szintre, amely megtestesíti az Univerzumotok alapelveinek kozmikus és szent törvényeit. Minden egyes kozmikus törvény tartalmaz egy vibrációt, egy aláírást, amely kommunikál a testetekben lévő szunnyadó DNS-sel, és arra késztet, hogy felébredjetek, és helyreállítsátok a tudatos kapcsolatotokat a világgal, amelyben éltek.

Miközben ezek az energiák a testeteken és a csakráitokon keresztül hatnak, egyre jobb észlelési, érzékelési és megfigyelési készségeket kezdtek kifejleszteni, valamint nagyobb készségeket, hogy alkalmazkodjatok az egyre felgyorsult változó környezethez, amelyben éltek, tehát a törvények alapelveinek megértésével jobban meg tudjátok ragadni az adott időpontban bemutatott dolgok mélyebb jelentését.

Az Univerzális Fény isteni rezonanciája az általatok bolygóként ismert Szellemeken keresztül vetül ki. Ezen az estén elhozzuk a Merkúr Törvényének tanítását, és jobb megértése által annak természetét, és azt, hogy mit követel meg tőletek ez ahhoz, hogy a legjobban fejlesszétek kapcsolatotokat ezzel a Szellemmel, megértve, hogyan kell alkalmazkodnotok, változnotok és rugalmasnak lennetek a változások eme nagyszerű időszakában.

Merkúr Nagyúr csodálatos tanító és az élet számos aspektusát uralja, azonban Merkúr Nagyúr egy adott időben csak az egyik oldalát mutatja meg nektek. Merkúr Nagyúr fel tud menni a világ legmagasabb pontjaira, az Univerzumra és minden Univerzum középpontjába, és le tud szállni a tudattalan mélyére is. Merkúr Nagyúr uralja a memóriátokat, és ő az információ közvetítője, az információ közvetítője az írás révén, az értelem révén, az elmében és szívben lévő kommunikáció révén, így a beszéddel, a gondolkodással, írással és elemzéssel képes vagy saját magad érvelő részeire kapcsolódni, közvetíteni, és szükség szerint változtatásokat végrehajtani.

Merkúr Nagyúr felelős azért is, hogy összhangba hozza a kereskedelem magasabb rendű elveit, és teljesen megvilágosítsa világotok tanítóit, tanárait és oktatóit. Pénzügyi bőséget biztosít, ha elveit betartják, de tudjátok meg, Merkúr Nagyúr a csalókat, a hazugokat, a szélhámosokat és a tolvajokat is kedveli. Ne hagyjátok, hogy ez megzavarjon benneteket, mert így tanít a Merkúr Nagyúr a világotokon belül lévő megváltoztatható és polarizált energiákra, amelyek egyenlőek, de ellentétesek a fényükben és a sötétségükben.

Nagyon sokszor az ember nem használja a Megkülönböztetés/Különbség tétel Törvényét, és most ez az a hely, ahol Merkúr Nagyúr lehetőséget ad arra, hogy meghatalmasítsátok magatokat azon érvelésen keresztül, amely akkor jelenik meg, amikor az egyének használnia kell a megkülönböztető képességet. Lehetőséget ad azoknak, hogy a fény felé forduljanak, vagy a tudatlanság és kapzsiság sötétsége felé forduljanak, ezért a hazugokat, szélhámosokat, tolvajokat és csalókat részesíti előnyben, nem azért, mert ezt a viselkedést jóváhagyják, hanem azért, mert bemutatja fejlődési és tanulási lehetőségeket.

Merkúr Nagyúr jele a növekedés és 88 nap alatt kerüli meg a Napot. A bőség mester vibrációja – a nyolcas szám vagy bőségesen meghatalmasít/megerősít titeket, vagy bőségesen megfoszt attól függően, hogy mire fókuszáltok, ezért azok, akik úgy döntenek, hogy kevésbé helyeslő magatartást tanúsítanak, mint a hazugság, a tolvajlás és a csalás, tudják meg azt, hogy eljön az idő, amikor megfordul a kerék (számukra), és azoknak akik Merkúr Nagyúr másik (fény) oldalát tarják tiszteletben, igazságot szolgáltat ekkor (nekik a világban).

Merkúr Nagyúr változékonysága miatt az energiák drámaian változhatnak egyik pillanatról a másikra, és összetett energiái nagyon fontosak abból a célból, hogy szélesebb körű kinyilatkoztatást hozzanak a logikából, azoknak a szép hangjából és nagyszerű elméjéből, akiket ez a Lélek irányít/vezet.

Amikor Merkúr Nagyúr visszavonulásának idejébe lép, akkor ezt az időszakot is tiszteletben kell tartania, és ezt gyakran a Merkúr retrográdnak nevezik. Ez alatt az idő alatt Merkúr Nagyúr arra kér, hogy menjetek mélyen belülre magatokba, hallgassatok a hangra, és maradjatok csendben – a belső hang azt súgja nektek, hogy mire van szükségetek, mit kell felülvizsgálnotok, felkutatnotok, átvilágítanotok, újrateremtenetek és helyreállítanotok. Ez egy olyan időszak, amikor képesek vagytok mélyre menni a tudattalanba, és felfedezni önmagatok csaló, hazug, tolvaj és becsapó aspektusait.

Egyáltalán melyik részetek tenné ezt, kérdezhetnétek? Nos, szeretteim, a tolvaj részeitek azok a részeitek, amelyek megtagadják tőletek a lehetőséget, hogy megtapasztaljátok a békét, a harmóniát és a boldogságot, azok a részeitek, amelyek megfosztanak benneteket a képzeletetektől, valamint attól, hogy kiterjesszék elméteket és kommunikációs képességeiteket, hogy továbbadhassátok azokat azoknak, akiknek hallaniuk kell, amit a hangotokkal ki kell mondanotok.

Mik lehetnek a hazug aspektusok? Ezek azok a részeitek, akik magukra öltötték a külvilági tudatlanok hangját, azokéét akik arra késztették az emberiséget, hogy azt higgyék, kisebbek és kevesebbek, mint amilyenek valójában. Ezen hazug részeitek elhitetik veletek, hogy kevesebbek vagytok, rávesznek, hogy elfogadjátok a hamisságokat, és rávesznek, hogy feláldozzátok azt, amit nem kell feláldozni.

Szóval most bízom benne, hogy meglátjátok, hogy Merkúr Nagyúr célja az, hogy lehetőséget kínáljon önmagatok ezen részeinek felfedezésére, és mivel Merkúr Nagyúr energiájának egy része ezeket az aspektusokat támogatja, egyszerűen azért támogatja őket, mert olyan értékes leckéket tanítanak nektek.

Minden bolygónak megvan a maga szerepe, és Merkúr Nagyúr szerepe az, hogy felébresszen, és gondoskodjon arról, hogy túlnőjetek a belső énetek hazug, csaló, tolvaj és csaló aspektusain. Az a jutalom, amelyet Merkúr Nagyúr hoz nektek, az a ragyogás, amelyet akkor tapasztaltok, amikor elmétek felsőbb aspektusait érintitek meg, és kommunikáljátok az igazságokat, amelyek az illúzió zavaros vizei alatt lapulnak. Miközben a Merkúr visszavonulási/retrográd ideje alatt mélyebbre ássátok magatokat, felfedezitek azokat a rejtett kincseket, amelyeket elloptak tőletek, elrejtve a sötétség mélyén, és felemelhetitek ezeket, előtérbe helyezve őket, kitéve egy új nap fényének, és ahelyett, hogy rengeteg negativitást tapasztalnátok, rengeteg pozitivitást tapasztaltok majd meg.

Merkúr Nagyúr egyszerre csak önmagatok egyik oldalát mutatja meg, és ez a változékony energiáinak természete. Nehéz egyszerre látni az én mindkét oldalát, mert az elme nem volt kellőképpen képzett a megfigyelés e perspektívájának megtartására, mivel az érzelmi test automatikusan csatlakozik ezekhez az energiákhoz, és elemezni fogja, megpróbál okoskodni a benne lévő „csalóval”, ezért a belső mentális fecsegés, a folytonos gondolkodás, hogy mi minden történik meg, és nem történik meg, rávesz titeket arra, hogy olyan dolgokat higgyetek el, amelyek nem igazak, ez egy másik aspektusa a csalók, a hűtlenek, a hazugok és a tolvajok kedvtelésének.

A csaló egy értékes tanító, mert megtanít önmagatokon is nevetni, mert ha meglátjátok, milyen ravasz a csaló, látni fogjátok, hogy természete arra való, hogy rávegyen az igazság meglátására, különösen akkor, amikor nagyon ragaszkodtok azokhoz a hazugságokhoz, amelyeket igazságként fogadtatok el abban a világban, amelyben éltek.

Tehát Merkúr Nagyúrral való barátkozás egy csodálatos utazás, hiszen amikor meglátjátok önmagatok két oldalát, és elfogadjátok az emberi természet változékonyságát, és kezditek megérteni, hogyan hatnak életetekben a Szűz földi és az Ikrek levegős energiái. A Szüzeket és az Ikreket Merkúr Nagyúr uralja és irányítja, és megmutatják nektek a leföldeltség földi értékeit, és azt a fantasztikus értéket, amikor az elmétek kommunikációra, az intelligencia megszerettetésére és az eszesség felhasználására használjátok, hogy túllépjetek azon a délibábon, amelyet a belső csaló teremtett.

Ezért most arra kérlek téged, hogy most csukd be a szemeidet, és lazíts, ha még nem tetted meg, vegyél egy mély lélegzetet, lélegezz ki teljesen, lazítsd el a tested, nyisd meg az elméd, és üdvözöld Merkúr Nagyurat személyes teredben.

Merkúr Nagyúr energiáját Hermész Triszmegisztosznak is nevezik. Merkúr Nagyúr energiája nagyszerű tanításokat hoz, kiterjesztve emberi intelligenciádat a szuper Isten/Istennő-szerű intelligencia világaiba. Ebben a világban kell felhasználni a csaló képességet, hogy rávegyed az alsóbbrendű egót, hogy meglássa a valóság különböző szögeit, amelyekben be lettél csalva és elhitted, hogy az igaz.

Merkúr Nagyúr megmutatja neked a hazugságokat, sőt néhányat be is fog mutatni neked, hogy megkérdőjelezze az igazságodat, és biztosítsa, hogy jó úton haladj az emberi természet mindkét arcának megfigyelése általi képessége elsajátítása felé.

A kétarcúság természetes az emberi lény számára – ez Jekyll és Hyde, ez egymás poláris ellentéte. Azáltal, hogy elfogadod a sötét árnyoldalaidat, csakúgy mint a szerető békés oldalaidat, abban a helyzetben vagy, hogy hasznosítsd önmagad bölcs, szerető és szeretett részeit, hogy fényt vigyél a benned megbúvó legsötétebb árnyékok mélyére. A tudattalan az energia és az információ csodálatos birodalmát rejti, amelybe nagyon kevesen hatoltak be teljesen, de most itt az idő, amikor felhasználhatod Merkúr Nagyúr jótékony energiáit a múlt gyógyítására, elengedve a hazugságokat, a csalásokat, azokat az aspektusokat, amelyek elhitették veled azt, ami nem igaz, és amelyek megfosztottak hatalmadtól és elrabolták a fényedet.

Helyezkedj el tehát elméd és szíved nyugalmában, és képzeld el, hogy egy csodálatos kék és zöld energia kering a torokcsakrádban. Ennek a kék-zöld energiának a kombinációja gyógyulást és megnyugtató elcsendesedést hoz, lehetővé téve, hogy tested reagáljon, és beilleszkedjen a belső tudatos és tudattalan én csendes terébe. Ez a két rész egyenlő, de ellentétes – az egyik tudatában van, a másik nem. A tudatosság és a tudatlanság benned rejlik, minek vagy tudatában és minek nem vagy tudatában.

Merkúr Nagyúr arra kér, hogy nyisd meg még jobban a szívedet, és hívd önmagad mindazon a részeit, amelyeket csalónak tartasz, azokat a részeket, amelyek hazudtak neked, amelyek rávettek, hogy elhidd ezeket a hazugságokat, és azokat a részeket, amelyekről úgy érzed, hogy úgymond kicsalták az élet jó dolgait. Üdvözölj mindent és mindenkit, akiről úgy gondolod, hogy megfosztott az ártatlanságtól, a békétől, a sikertől és a teljességtől.

Azáltal, hogy ezeket a sötét aspektusokat a szeretet fényébe hozod, ezeket az energiákat erőteljes tanítókká alakítod át, mert amikor barátságba kerülsz velük, lehetőségük van arra, hogy megmutassák az arcuk másik oldalát is – ennek egyenlő, de ellenkező oldalát, ezért ahol hazudtak neked, ott az igazság meg fog adatni; ahol megcsaltak, a hűség ki lesz szolgáltatva; ahol kiraboltak, ott bőség lesz.

Azt akarom, hogy most hívd elő a belső csalódat, a jokert, a bolondot, azt a részed, amely időnként szándékosan megbotránkoztat, és elhiteti a dolgokat, csak azért, hogy úgymond próbára tegye a „keménységedet”, hogy valóban meg vagy-e győződve arról, hogy miben hiszel, mi az igazságod.

Most terjeszd ki a zöld és kék energiákat a torokcsakrádtól a szívcsakrádig. Terjeszd ki ezeket az energiákat önmagad összes úgynevezett sötét részeire, és az összes emlékre és arcra, nevekre és helyekre, amelyek ezekhez kapcsolódnak, és csomagold be őket a kék és zöld fénybe. A béke, a nyugalom és a gyógyulás kékje és a zöld szintén a gyógyulásé, de a szereteté és az új kezdeté is.

Azt akarom, hogy válassz egyet ezek közül a hazudozó, csaló vagy tolvaj aspektusok közül, amelyeket behívtál, és kérdezd meg ezt a részt, mi volt a célja annak, hogy elhitetett veled valamit, ami nem igaz? Ne aggódj, ha nem kapsz azonnal választ, mert a következő nyolcvannyolc nap során feltárulnak előtted az igazságok, és megszabadulsz attól a tehertől, amelyet a belső mélység következtében cipeltél, mert tudod, hogy valami nem volt a helyén, hogy hiányzik az igazság.

Üdvözöld Merkúr Nagyurat, lásd, ahogy szárnyai messze kinyúlnak fölé. Miközben Kuthumi-Agrippa Nagyúr, St. Germain és Mihály arkangyal csatlakozik hozzád.

Mihály arkangyal előrelép, kihúzza a mindenható Excalibur kardot, és a torokcsakrád felé irányítja, és kardja hegyéből elektromos kék energiasugár terjed ki, behatolva a torokcsakrádba. Ez a kék sugár elkezdi feloldani a torokcsakrád összes elzáródását, amelyek megakadályoztak abban, hogy kimondd az igazságodat, tisztán kommunikáld a szíved intelligenciáját és érvelését, amelyek felfedték volna azokat a hazugságokat, a csaló, tolvaj részeidét, amelyektől mostanáig csak azért féltél, mert magadban nem voltál teljesen biztos az igazságban. Az ok, amiért nem voltál biztos ebben, az a sok külső megerősítés és a hazugságok állandósítása.

A torokcsakrádba érkező energiák az egész testeden áthaladnak, behatolnak a sejtjeidbe és behatolnak DNS-ed szunnyadó részeibe, újraélesztik őket, kérve őket, hogy emelkedjenek ki és fogadják el azt az igazságot, hogy a világ, amelyben eddig éltél tele van hazugokkal, szélhámosokkal, becsmérlőkkel, csalókkal és tolvajokkal – ezek közül sokan nagy hatalmi pozícióban vannak a világotokban, súlyosbítva a hazugságokat, kiterjesztve azokat az energiákat, amelyek elrabolták az igazságotokat.

Kuthumi-Agrippa Nagyúr odaáll Mihály arkangyal mellé, és egy arany tányéron tartja a hét arany kehelyt, amelyek a megtisztulás Szent Vizeit tartalmazzák.

Ahogy odalép hozzád, elkezdi ráönteni az Élet Vizeit a testedre, ami most a keresztelőt és a megtisztulást jelképezi. Minden egyes szent serleg elmossa a hazugságokat, az árulásokat és mindazt, amiről elhitted, hogy az igazság, és ami valójában nem az volt.

Ezek a Szent Vizek a tudattalanod mélyébe hatolnak, minden akadályt megkerülve, ami megakadályoz, hogy az igazság üzenetét hordozd, mert életed nagy részét úgy élted le, hogy csak az egyik oldaladat láttad, azt az oldalt, akit becsaptak, hogy elhiggye azt, ami nem az.

Vegyél egy mély lélegzetet be, majd lélegezz ki teljesen.

Ne feled, hogy nem minden egyes dolog hazugság, amit megtanítottak neked, de akár 88%-a annak, amit a világotokban igazságnak hittél, az valójában hazugság volt. A valótlan információk 88%-át Merkúr Nagyúr segítségével szétszedik és lebontják, és 88 napos útja során a Nap körül megmutatja neked ezeket az igazságokat.

Minden alkalommal, amikor elérsz életed egy bizonyos pontjához, egy életet megváltoztató ponthoz, lehetőséged nyílik meglátni az igazságot, és ez az, amit Merkúr Nagyúr kínál neked. Huszonkét naponta más-más szögbe helyezi magát a mennyországban, akár szembehelyezkedik veled, akár kihív téged, vagy gyönyörű módon támogat téged, hogy felfedezd a tudattalan vizei alatt rejlő igazságokat.

Vegyél még egy mély lélegzetet, és miközben kilélegzel, képzeld el, hogy ezek a vizek belépnek a DNS-edbe, a víz új életet hoz a szunnyadó részeidbe, azokba a részeidbe, amelyeket elaltattak a világotok szélhámosai, hűtlenjei, a hazugjai, a csalói és a tolvajai. Ez nem csak erről az idővonalról származik, amelyben jelenleg találod magad, hanem felébreszted azokat az emlékeket is, amelyek őseid sejtjébe ágyazódtak, ezért a következő 88 napos cikluson keresztül egy csodálatos eseményen fogsz keresztülmenni és az elavult mély alapos levedlésén, az emlékek elhullajtásán, ami már nem szolgál téged. Felszabadítod jelenlegi éned és őseid minden hazug, csaló és tolvaj aspektusát.

Tehát most képzeld el, hogy a Szent Vizek energikusan mozognak a DNS-eden keresztül, hozzákapcsolódva őseid DNS-éhez, és ugyanazt a lehetőséget kínálva a neheztelés, a harag, a bűntudat, a félelem, az ítélkezés, a kritika és az összes többi negatív energia felszabadítására, amelyek ahhoz a belső tudathoz kapcsolódnak, hogy hazudtak neked, megcsaltak, megfosztottak bizonyos dolgoktól az életedben, és becsaptak téged, hogy a hazugságokat igazságnak hidd el.

Engedjétek meg, hogy ezek az energiák oda mozogjanak, ahová kell, és ahogy kell, hogy elérjék azt a szükséges gyógyulást, amelyre az egész emberiségnek jelenleg szüksége van.

St. Germain most Mihály arkangyal és Kuthumi-Agrippa mellé áll, és ennek a kozmikus törvénynek a lángját helyezi a szívedbe. Ennek a lángnak a hatalmas tüze, amely összeolvad a vízzel és a szívedből az őseid felé áramló energiával.

Arra kérünk benneteket, hogy képzeljétek el, hogy ezek az energiák az Amerikai Egyesült Államokban található Baton Rouge-ig, Salt Lake Cityig, Ottawáig, a Michigan-tóig, az oroszországi Szentpétervárig, Moszkváig és a Föld Anya testének kellős közepéig terjednek kiterjesztve vibrációikat. Merkúr Nagyúr hangja visszhangzik ezeken a vibrációkon keresztül, és bejelenti, hogy elérkezett az idő, amikor lelepleződnek mindazok, akik a világotok hazugjai, tolvajai, hűtlenjei, szélhámosai és csalói voltak, mert ez is az a csodálatos trükk, amelyet Merkúr Nagyúr játszik azokkal, akik úgy döntenek, hogy átadják magukat ezen változékony Szellemi Lény energiájának, a sötét oldalának.

Továbbra is lélegezz mélyen és lélegezz ki teljesen, miközben ezek az energiák kiépülnek, mélyen lehorgonyozzák gyökereiket a Föld Anya testében, és a testének közepén lévő energia most mennydörgő hívást zeng mindenkihez, hogy emelkedjen felül a régi módokon, utakon és megengedve, hogy feltáruljanak az igazságok, hogy a hazugság, a csalás, az én aspektusai napvilágra kerüljenek, és feltáruljon előtted valódi természeted igazsága.

Amikor Merkúr Nagyúr visszavonul, a retrográd időszakban, ebben a ciklusban az emberek, beleértve téged is, felfedik valódi színezetüket/arcukat, mert ez az idő, amikor ezek az energiák felerősödnek. Általában azokban az időszakokban, amikor Merkúr Nagyúr elfoglalja pozícióját, hogy visszatérjen visszavonulásából, ezek a dolgok nyilvánvalóvá válnak. Tehát tudd, hogy egy Merkúr Retrográdban időszakban, meglátod valódi éned, valódi természeted számos aspektusát, amint önmagad hazug, csaló és tolvaj részei megvilágításba kerülnek és feltárulnak számodra.

Kérlek, ne félj ettől, mert amikor látod önmagad és mások ezen részeit, felhatalmazott helyzetben vagy, hogy megalapozott döntéseket hozz, olyan döntéseket, amelyek az igazság energiáját és szálait hordozzák. Ez az önfelfedezés csodálatos időszaka, mert azzal, hogy elrejtőzködsz önmagad ezen részei elől, megtagadod és elutasítod őket, csak ártasz magadnak, mert megengeded ezeknek a hazugoknak, csalóknak és tolvajoknak, hogy becsapjanak azzal, hogy elhitetnek veled valamit, ami nem vagy és ezért olyan fontos jelenleg, a külvilágban, hogy ugyanaz a folyamat menjen végbe, hogy lelepleződnek a hazugok, csalók, hűtlenek, tolvajok és szélhámosok, és igen, sokan közülük a világuk főnökei, hatalmi pozíciójuk, előkelő pozícióik többé nem védik meg őket, mert a bukás vár most rájuk, és már nincs sok idő hátra, ez alatt azt értjük, hogy ez a felgyorsult leleplezési idő létfontosságú ahhoz, hogy az igazi vezetők átvegyék a helyüket, és a közelgő napéjegyenlőségtől kezdve, ami március 21-én van, az energiák megfordulnak, és a sötétség leleplezésének erőteljes új hulláma érkezik meg.

Most vegyél még egy mély lélegzetet, lélegezz be, lazulj el, miközben az energiák továbbra is feltöltődnek, felerősödnek és a Föld Anya magjának legmélyére nyúlnak az általunk említett földrajzi helyek középpontjaiból.

Az Amerikai Egyesült Államokban található Baton Rouge egy aranyszálat tart. Salt Lake City egy platinaszálat. Ottawa egy rézszálat. A Michigan-tó zafírszálat tart meg. Szentpétervár egy arany-gyémánt szálat, Moszkva pedig egy smaragd szálat. Ezek a szálak egyesülnek és lenyúlnak a Föld Anya testének középpontjába, ezek az energiák aktiválják a bolygótok körüli fénytestek nyolcadik szintjét, felkészítve mindannyiótokat a Víz Sárkányok és Lovasaik visszatérésére, akik támogatni fogják az érzelmi bántalmazás és visszaélés felfedését, ami a bolygótokon megtörtént, hogy hogyan éltek vissza és használták fel a szeretet frekvenciáit emberek becsapására, hatalmuktól való megfosztására, tagadására, átverésére és a semmi közepén rekedésre, zavartan és öntudatlanul.

Ti, drágáim, részei vagytok a fény harcosainak és a fény harcosnőinek, akik tartják az energiát, és feltárják ezeket, és így barátkoztok össze Merkúr Nagyúrral, azáltal, hogy felvállaljátok, hogy kiálltok az igazságotok mellett, és csak azt követelitek, ami igazság, és elutasítjátok azt, ami ellenkezik az igazságotokkal, függetlenül attól, hogy a tömegek közül hányan döntenek úgy, hogy a hazugságon belül állnak. Nagyon kevés bátorság kell kiállni azok közé, akik biztonságot keresnek a hazugságok tömegében, hogy megvédjék magukat, mert a tömegek el fognak bukni, hogy meglássák, mi az igazság.

Vegyél még egy mély lélegzetet, és miközben kilélegzel, Kuthumi-Agrippa a karjába vesz, és gyengéden lefektet a földre.

Mihály arkangyal elhelyezi a hatalmas Excalibur kardot a tested elülső részén, a kard hegye átnyúlik a koronacsakrádon, kardjának nyele a gyökércsakrádon nyugszik, lángra lobbantva a belső Excaliburod, az igazság belső kardjának erejét, amely felemelkedik és előtérbe kerül tudatos elmédben, hogy áthassa az illúzió fátylait, és szeretném, hogy ha látnád, ahogy a fátylak lehullanak, elhalványodnak, hogy a mindent látó szemeid az igazságra vetődjenek, és többé ne tévesszen meg, hogy elfogadod a nagy hírvivő/hírnök Merkúr Nagyúr valódi esszenciájának hazugságait, megtévesztéseit.

A testedben most végbemenő gyógyulás könnyedséget és megkönnyebbülést hoz őseidnek, akikben a neheztelés, a harag és az összes negatív kapcsolódó energia lenyomata, amelyet a vérvonaladon keresztül ebbe az inkarnációba hoztál, azok most felszabadulhatnak, nyugalomra lelhetnek, mert most már tudják, hogy az igazság kiderül. Ezért van az, hogy az igazságot valójában soha nem kell megvédeni, mert mindig kiderül, miért? Mert Merkúr Nagyúr teszi a dolgát, hogy az igazság mindig ismert legyen.

Tehát, bár Merkúr Nagyúr a csalókat részesíti előnyben, nem támogatja a sötét cselekedeteket/művészeteket, hanem nevet rajtuk, mert becsapják őket, hogy hamis biztonságérzeten belül jól érezzék magukat, ostobán azt hiszik, hogy sötét tetteik, kapzsiságuk és hazugságaik megvédik őket, de elfelejtik, hogy Merkúr Nagyúr a legnagyobb csaló az összes közül, és itt válnak saját szabotőrjükké, önmagukat megbomlasztójává, becsapva magukat, hogy leleplezzék magukat, mert annyira jól érzik magukat hazugságaik komfortzónájában, és nevetségesen beleesnek a saját hazugságaikba vetett hitbe, gyakran elfelejtik, hogy illúzióhálót szőttek maguk köré, a saját csapdájukba esnek, és halálra fulladnak ennek az illúziónak a sötétjében.

Nem kegyelmeznek kifejezetten ebben az értelemben, mert igazságot kell szolgáltatni, és az igazak lesznek a csalók, Merkúr Nagyúr kedvencei, a fény csalói, azok, akik ráveszik a hazugokat, hogy leleplezzék magukat, és megfosztják őket hamis biztonságérzetüktől azáltal, hogy visszaveszik a hatalmukat, és tehetetlennek ítélik őket, és szeretteim, ez az az erő, amelyet most megkaptok, amivel Merkúr Nagyúr megáldott benneteket, mert letöltöttétek az időtöket azzal, hogy becsaptak, átvertek, hazudtak, megcsaltak titeket, hogy elhittétek azt, amit ezek a mesteri csalók/szélhámosok alkottak.

A következő 88 percben a Merkúr Nagyúr gyógyító szentélyében fogunk tartani benneteket, ahol folytatjuk az energiáitok újra való összehangolását és a csakrák egyensúlyba hozását, összhangba hozva azokat a fényrácsokkal. Ezalatt az idő alatt Merkúr Nagyúr szent kódot véss be a szív- és torokcsakráitokba, tiszta átjárót hozva létre, amelyen keresztül a szeretet és az igazság hangja közvetíthető, és ezen az energián keresztül léphetnek be az igazi vezetők a kereskedelembe, az üzleti életbe, és elkezdhetik megteremteni azokat a módokat, amelyek segítségével az egyének hozzányúlhatnak a valódi pénzbőséghez. Ez az új fényút az, amely lehetővé teszi a világ igazi tanítóinak felemelkedését, és a tudományos világon keresztül a fény tanárai és diákjai egyesülhetnek, és intelligens, innovatív elméjükkel közölni tudják az igazságot, gondolkodásuk intelligenciáján keresztül tudnak írni, elemezni, érvelni és közvetíteni, mint a fény csalói, ráveszik a sötéteket, hogy leleplezzék magukat, így kiesnek a kegyelemből, elveszítve pozíciójukat, és őket helyettesíthetik a valódi vezetők.

Ekkor látni fogjátok, hogy világotok új dinamikát vesz fel, és látjátok majd Merkúr Nagyúr erejének igazságát és a különbséget a fény és a sötétség csalójának, Jekyllnek és Hyde-nak a változékony energiái között, és hogy ti vagytok a harcosok és a fény harcosai, akik azért jöttek, hogy leleplezzék ezeket a hazugokat, csalókat, tolvajokat, hűtleneket és szélhámosokat, és ti vagytok azok, akik utoljára nevetnek, ti vagytok az udvari bolondok, akik a megfelelő okok miatt nevetnek.

Most vegyél még egy mély lélegzetet be, és miközben kilélegzel, adj hálát azért, amit átéltél. Adj hálát Merkúr Nagyúrnak minden trükkért, amit eljátszottak veled, mert most, amikor eljön az igazság felfedésének ideje, első kézből fogod látni, milyen mélyen rögzültek a hazugságok.

Arra kérünk most, hogy terjeszd ki a láng szenvedélyét, amelyet St. Germain adott át neked azokra, akik hazudtak neked, azokra, akik becsaptak, átvertek, trükköztek, hűtlenek voltak veled szembe, és engedd el őket. Áldd meg őket szeretetben, és engedd el őket, mert nekik is hazudtak, bennük is megfosztották annak a belső szabadságnak a fényét, hogy tudják, kik ők, de ezt az erőt visszaszerzed, és Merkúr Nagyúr, a szárnyas hírnök, jön és üdvözöl téged, megmutatja most a fényének arcát, a fény csalójáét, és int, hogy jöjj vele, tisztelve szolgálatra való elhívásod, és tárd fel ezeket egyszer s mindenkorra.

Létfontosságú, hogy világotok kereskedelmi aspektusának része legyen Merkúr Nagyúr fénye. Létfontosságú, hogy ez az energia belépjen világotok tudományos aspektusába. Pénzügy, üzlet és minden, amit az analitikus gondolkodás folyamata, a közvetítés, a kommunikáció és a leírtak érintenek(pl. ilyen a média egésze: hírek, híradó, újságírás...stb), mert többé nem fogadják el a hazugságot, nem tolerálják a tolvajlást, szélhámosságot, hűtlenséget és a csalást. A helyzet megváltozott, a széljárás megváltozott, a Merkúr sötét arcának egyenrangú fele, de ellentéte most mosolyog le a világra, és a fény és az igazság itt, most, bennetek van.

Adj hálát ezért az ajándékért. Adj hálát a leckékért, amelyeket a Merkúr sötét arcának eredményeként tanultál. Emlékezz arra, hogy Merkúr Nagyúr mit követel tőled, és amikor visszavonul, téged is megkér, hogy vonulj vissza. Ha nem tudsz visszavonulni az ő retrográd ideje alatt, akkor használd fel ezt az időt a határaid helyreállítására, a tudattalanod belső bugyrainak felkutatására, és a feltámadásra. Szánj időt a pihenésre, és hogy újjáteremtsd életed alapzatát, hogy amikor a tudatos énhez való visszatérés megtörténik, új önérzettel emelkedj fel. Ahol felfedted valódi színeidet/színezeteidet, és láttad, hogy mások is ugyanezt teszik, és mindaz, amit rosszul kezeltek, belsővé vált és láthatatlan volt számodra, az most helyreállítható, meggyógyítható és helyrehozható.

Nagyon finoman kezd el visszahúzni a tudatodat a fizikai testedbe, tudva, hogy energiatesteid Merkúr Nagyúr gyógyító szentélyében marad. Egy nagyon fontos és mély gyógyulás megy végbe, mert ennek a kozmikus törvénynek ez az aktiválása az, amely felhívást küld mindenki számára, hogy lelepleződjenek, és jelöld be ezt a napot a naptáradban, tudva, hogy eljött az igazság megismerésének ideje és megtörtént.

Lélegezz be mélyen, és lélegezz ki teljesen, miközben újra leföldeled magad fizikai testedben, kapcsolódva csakráidhoz, a benned lévő igazság erejéhez. Lazulj el abban a lehetőségben, amit elfogadtál, hogy ismerd fel beprogramozott tudatos éned csaló, hazug, tolvaj, szélhámos és hűtlen részeit, amelyek most meggyógyulnak, lépésről lépésre, de biztosan ez alkalommal ez nem egy lassú lépés lesz. Üdvözöld ezt a változást, és légy feddhetetlen a szavaidban, a gondolataidban, az érveléseidben és önelemzésedben, és engedd, hogy az önmagadon nevető csaló vezessen végig ezen az úton, hogy felfedd önmagad sötét oldalait, hogy azok meggyógyuljanak, hogy te meggyógyulhass, és ezáltal gyógyulást hozz azoknak, akik készek és hajlandóak megkapni/befogadni ezt.

Kedveseim, köszönjük az időtöket. Köszönjük, hogy csatlakoztatok hozzánk, hogy befogadjátok ezt a tanítást. Tudjátok, hogy szövetségesre leltetek Merkúr Nagyúrban, és ő lesz az istenek és istennők hírnöke, aki mellettetek repül, felfedi azt, ami nem része az igazságotoknak.

Mária Magdolna vagyok, és mellettetek állok, szeretlek és vezetlek titeket. Legyen béke a szívetekben, a testetekben, az elmétekben és a szellemetekben. Au revoir.
Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...