Kuthumi - A Szív 12 sugarának aktiválása

Kuthumi - A Szív 12 sugarának aktiválásaCsatornázta: Michelle Eloff©
2006 augusztus 11, Dél-Afrika, Johannesburg
Fordította: Hatejer Emese

Hanganyag letöltésének helye(Gárdi Mariann hangjával): http://www.mediafire.com/download/6a8jl2swifdfc6t/A+sziv+12.mp3

Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat játszódik le veled is. Nem teljesen olyan, mintha a közvetítést végző mester jelenlétében lennél, azonban a hatásai így is erőteljesek lesznek. Ne foglalkozzatok a channelligen résztvevőknek adott időkeretekkel. Ti is hasonlón mentek majd keresztül isteni tervetekkel, időzítésetekkel és célotokkal összhangban.


Kuthumi vagyok és a Szeretet és Bölcsesség arany sugarain jövök el hozzátok, hogy mindannyiótokat üdvözöljelek ez alkalommal, és elhozzam nektek az élvezet, a melegség, az önelemzés energiáit és a bőség áldásait.

És nagy öröm és boldogság van a szívünkben, hogy ezen a napon összegyűltünk veletek, miközben szilárdan Krisztus szívében és biztonságban isten tenyerén tartunk benneteket.

Fény szeretett nővérei és fivérei, üdvözlünk titeket a Nagy Fehér Testvériség jelenlétében; megtartunk titeket Krisztus isteniségén belül, ahogy támogatjuk a szív 12. dimenziós sugarainak a felébredési folyamatát mindegyikőtök úgy döntött, hogy aktiváljátok a Kozmikus Szívcsakrátokat belül. Összegyűltünk a fény jelenlétében ma, elhozva az újabb lehetőséget a fény hányadosainak integrálására, ami felgyorsítja a személyes folyamataitokat az öntudatosságot és a megértést a tudomány nagyobb birodalmaiban, ami létezik azon belül, amit tudatosan és öntudatlanul megtapasztaltok.

A finom (fizikai) világok olyan világok, amelyeket most tanulsz meg integrálni az életedben, még ha intellektuálisan nem is értesz meg sok szintet, amiknek jelenleg ki vagy téve. A fény legnagyobb folyamatai közül az egyik, ami kibontakozik ebben a jelenlegi időszakban, az annak a tudományos bizonyítéka, hogy létezik az, amit már sok éven keresztül tanultatok, és azok, akik előtettek jártak előkészítették az ösvényt számotokra, hogy meg tegyétek ezt az utat, most már bebizonyították, hogy ők azok, akiknek lelkük és szívük tiszta.
Az én létezésének belső tereiben lévő dimenziók felfedezésében, amit jelenleg nem értetek, felnyit titeket a végtelen lehetőségekre. A kvantum birodalom valami, amit sokan elkezdenek megérteni egy mélyebb szinten, de amit a kvantum birodalomról tudtok ebben az időben, biztosítalak titeket, hogy (csak) egy csepp az óceánban.

A Szív 12 sugarának aktiválásával titeket ma elviszünk a 12. dimenzióba, ahol találkoztok a tudatosságotok magasabb aspektusaival tudatosan behúzva önmagatok számos isteni aspektusát, egy szakrális házassághoz hasonlatosan levezetve, ezáltal elősegítve a belső felébredés egy mélyebb érzetét, nagyobb tudatosságot eredményezve, ami hozzájárul az inspiráció/sugallat ébredéséhez; kreativitást szülve; amely a 9. dimenzión keresztül jön be. Ne aggódjatok túl sokat azon, amit különböző dimenziók jelentenek most; az a fontos, amit éreztek, amit a testetek érez és/vagy hatással van rátok; megnyitva az érzékeiteket, hogy megtapasztaljátok, ami az elmén túl, a kielemző énen túl létezik; kérjétek az egót, hogy hagyjon fel a lélek irányításával, és ezáltal tapasztalja meg más világok gyógyító balzsamát.

Vegyél egy mély lélegzetet be az orrodon át, kilélegezve teljesen a szádon keresztül. Végy még egy mély lélegzetet be, kilélegezve teljesen és lazulj el a testedben. Elismerve a járművet (test), amit erre az inkarnációdra választottál; elismerve a kifinomultságát, az intelligenciáját, a mozgékonyságát. Áll meg egy pillanatra, gondolj arra, hogy hogyan kezeled ezt a járművet. Az idő legnagyobb részében ez úgy reagál, hogy támogat titeket, még akkor is, ha kritizáljátok, vagy az ítélet és a bírálat szemén keresztül nézitek; mint a hűséges kutya, a testetek továbbra is működik, megtéve nektek, amit szükséges megtenni, nagyon szűkös elismeréssel, nagyon kevés hálával tőletek.

A szív 12 Sugara, szeretteim, a kozmikus fény vibrációja megeleveníti a fizikai testetek számos aspektusát. Ez az energia rendszerének a része, ami keresztülvisz titeket a beavatásaitokon, amit a személyes vezetőitek előkészítettek számotokra. Ez a különleges aktiválás azt kéri tőletek, hogy nézzétek meg a fizikai járműveteket, amit választottatok és mondjatok köszönetet neki mindenért, amit megtett számotokra attól a naptól fogva, amikor megfogantatok. Amikor az elmétek más területekre és dolgokra összpontosít, a testetek hűséges hozzátok és teljesíti azt. Vannak esetek, amikor ez túlterhelődik a külvilág negatívitása által, kihatva a belső világra és megbetegszik, belép a betegség egy állapotába, hívva titeket, hogy szeressétek őt, gondozzátok, tápláljátok őt és hagyjátok abba, amit tesztek és vegyétek észre a szükségleteit, ezért, a ti igényeiteket/szükségleteteket is.

A 12. dimenziós energia, amit a Nagy Fehér Testvériség elhoz nektek ma, megáldja a lényetek fizikai minőségét, megörvendeztetve a járműben, amit választottatok, hogy megtapasztaljátok benne az életeteket, megérintve a testeteket, ránézve a hála szemeivel, mert a szeme megtelt félelemmel, amiért a test, nagyon kevés utasítást kap tőletek, és minden kötekedés ellenére, amit tőletek kap, még mindig folytatja.

Most a Nagy Fehér Testvériség elkezdi megformálni a fény egy arany spirálját a tested körül. Miközben ez zajlik, szánj rá egy pillanatot, hogy felkérd a személyes Vezetőidet, Angyalaidat, Mestereidet és Őrzőidet. Kérd fel bármelyik kedves barátodat a kristályoktól, ásványoktól, növényektől vagy állatoktól, vagy a természeti királyságot, mint egy egészet. És üdvözöld a Nagy Fehér Testvériséget a megszentelt teredben.

Az arany spirál, amit megformáltak körülötted az óramutató járásával ellenkező irányban mozog, szolgálva azt a célt, hogy az energia testedből kihúzza azt, ami többé nem szolgálja az utat, amit választottál. Ezen energiáknak az eltávolítása meg fog tisztítani az összes testeden keresztül, ami elvezet a felsőbb énedhez és túlhalad a felsőbb énen és behatol a monádikus jelenlétedbe. Ezt a mély tisztítást a szívcsakrád magjába helyezték el, Maitreya Nagyúr segítette elő, abból a célból, hogy biztosítsák a Kozmikus Szív 12. dimenziójának 12 Sugarát lehorgonyozódni a földön, ahogy a mennyben is le vannak.

Mindannyian kapcsolódtok a Kozmikus Szív 12. dimenziós energiájának minden vibrációjához. Mindnyájan keresztül fogtok menni a személyes beavatásaitokon a 12. dimenziós Mesterekkel, felkészítve titeket a felemelkedés 12 szintjére, ami végbemegy a Kozmikus Szíven keresztül, összekapcsolva titeket a Kristály Tudatossággal és a Fény világának Isteneivel és Istennőivel keresztülvíve a Megszentelt Beavatások sok idővonalán, amit a Fény Mesterei teljesítettek.

Az arany spirál egy emlékeztetőként is szolgál a Felemelkedett Mester Státuszra a belső mag énedbe, amit megtartasz. Most tölts el egy kis időt, hogy mélyen belélegezz, kilélegezve teljesen, és képzeld el az arany spirál arany fényét beszivárogni az energia rendszereden keresztül behatolva minden sejted magjába, a fizikai testedbe. Lélegezz be mélyen, kilélegezve teljesen; Maitreya Nagyúr most odamegy hozzád. A kezében egy nagy kettős végződésű Citrin Kristályt tart. Arany energiák lüktetnek ebből a Kristályból behatolva a szívcsakrádba és aktiválva egy arany korongot a szívcsakrád szívén belül, beavatva a 12 sugár vibrációját. Lélegezz, ahogy ezek az energiák aktiválódnak a szíveden belül; ez az energia elkezd vibrálni és lüktetni a fizikai testeden keresztül aktiválva a 12. dimenziós Kozmikus Szív 12 sugarát benned. A sugarak kiterjednek a lényed középpontjából, megérintve a fény mind a 12 szintjét a 12. dimenzión belül.

A Nagy Fehér Testvériség (tagjai) kinyitják a szívcsakrájukat számodra, és kiárasztják a fény 12 sugarát a szívcsakrájukból, amelyet mágnesesen vonzol magad felé és a Nagy Fehér Testvériség Szuper Tudatosságának összeolvadása megnyitja a Kozmikus Szívetek magját, hogy megkapjátok a szívetek 12 sugarának szakrális beavatásának megszentelt aktiválását. Végy egy mély lélegzetet be, megint kilélegezve, megengedve az energiáknak, hogy keresztülhaladjanak a testeden. Állj meg egy pillanatra, és válj tudatossá arra, hogy mit érzel, mit érzékelsz és látsz a belső szemeddel.

Maitreya Nagyúr felkínálja ezt a fenséges a kettős végződésű Citrin Kristályt számodra, ezzel kifejezve a pozitív bőséget és gazdagságot a fény világán belül lakozva, benned lakozva, megnyitva a világ szívcsakráját, hogy megkapja a pozitív bőséget és gazdagságot a lélek lényén belül. Tartsd a Citrin Kristályt közel a szívedhez és engedd meg ennek az energiának, hogy átöleljen téged, és lélegezz. Ahogy a Citrin Kristály Tudatossága behatol a szívedbe kiterjedve ezekbe a dimenziókba és megnyitva ezt, egy átjárót a 12. dimenzió és a 8. dimenzió létezése között. Ezen átjáró megkönnyíti a tudatosság aktiválását még újabb szinteken, elősegítve a megértést, az igazság pozitív bőségéről és a jólétéről.

Szeretett Testvéreim és nővéreim, a Nagy Fehér Testvériség felkínál nektek egy lehetőséget, hogy felfedezzétek a Szívetek 12 Sugarának vibrációit az igazság gyakorlati felhasználásán keresztül az életetekben. Megkérnek rá, hogy éljétek az életeteket teljesen; önmagatokban váljatok teljessé, azért, hogy megtapasztaljátok az élet teljességét.

Itt az idő most az arany spirálnak, ami a óramutató járásával ellentétesen forgott, abba hagyja ezt és elkezdjen most az óramutató járásával megegyező irányba mozogni. Tarts szorosan a Citrin Kristályt, ahogy Maitreya Nagyúr elkezdi átirányítani az energiát és az elkezdi az óramutató járásával megegyező irányba elmozdítani. Ez most behúzza az energiát a 12. dimenzióból; ez elindítja a tudatosság aktiválódását benned egy tudatos szinten, kapcsolódva az összes készséghez/jártassághoz amit elsajátítottál, mint egy Felemelkedett Mester. Csak engedd meg a testednek, hogy érezze az energiát, ahogy a Kristály tudatosság elkezd egy csodálatos köpenyt szőni a tested körül felölelve a Kvarc kristály rezgéseket, az ametiszt vibrációkat, a Rózsakvarcot, Szelesztint(más néven Szelesztit), Akvamarint, Iolitot, Smaragdot, Zafírt és a Tanzanitot is. Ezek az energiák kifejezik a kristály vibrációkat, a drágakő rezgéseket, és a 12. dimenzió vibrációit is, ezáltal létrehozva egy erőteljes rácsot körülöttetek, amely dolgozni fog a tudatosságotokon keresztül a következő 12 hónapban, segítve nektek hónapról hónapra egy meghatározott/jellegzetes személyes témával, ami nagyon fontos felismeréseket eredményez a Felemelkedett Mester Státuszotokra vonatkozóan.

Végy még egy mély lélegzetet újra, kilélegezve teljesen, ahogy az energiák beszivárognak a testedbe; minden kristály és drágakő és a 12. dimenziós energiák behatolnak a lényed fizikai minőségébe. És most a tested vibrációi elkezdenek megemelkedni. A Nagy Fehér Testvériség elkezdi hallatni az Aum hangot. Az Aum rezgés támogatja annak az elengedését, amit kihúzott az óramutató járásával ellentétes spirál, egy megtisztított utat előkészítve az összes új energiának, hogy belépjen az óramutató járásával megegyező spirálon keresztül, elrendeződve harmonikusan és kecsesen a fénytesteid összes rétegében. Nagyon gyengéden most, elkezd Aum hangot hallatni (Folyamatosan ismételve Aum hangot 2 percig) Szeretteim az energiák az energiamezőtökben a Nagy Fehér Testvériség által újrakalibrálódnak. Az Aum hang vibrációja előidézte az összes energiát a fizikai testetek csakráin belül és az összes testeteken túl, hogy az isteni összehangolódásban segítse a Kozmikus Szívetek 12 Sugarának teljes aktiválását.

Fordítsd a fókuszod most a szívcsakrádra és képzeld el a Kozmikus Tudatosság 12 Sugarát, hogy életre kelnek benned. Engedd meg nekik, hogy felfedjék magukat előtted oly módon, amit meg fogsz ismerni ebben és rezonálni/együtt rezegni ezzel. Maitreya Nagyúr kiterjeszti a szívcsakrájának az energiáját kifelé és minden egyes szívverésével (is ugyanezt teszi); kiterjeszt számodra egy szivárvány spirált, közülük mind a tizenkettő egészen behatol a szívcsakrádba, mindegy szivárvány spirált, ami az univerzumotokon belül lévő összes színből áll, együtt rezegve/rezonálva a Kozmikus Szíved 12 sugarának minden finom rezgésével. Ezek a szivárvány spirálok elkezdenek az egész testeden keresztül forogni, megsokszorozva magukat minden szívveréseddel. Megsokszorozódnak és sokasodnak addig, amíg minden sejt a testedben az energia egy forgó szivárvány spirálja lesz.

Én, Kuthumi Nagyúr, aktiválom az energiámat mögötted. A kezem tenyereinek csakráit a fejed hátoldala fölé helyezem, kimondottan nyakszirt területére és éppen a koronacsakrád és a medulla oblongatád (nyúltvelő) területe közé. Lásd az energiák áramlását, ahogy leírtam őket. Most elindítom az energia egy erőteljes hullámát az agytörzsedben. Ezen energia áramlata elkezdi megváltoztatni az idegpályákat [the neural pathways], amik zaklatottá, izgatottá váltak a trauma vagy sokk eredményeként, amit megtapasztaltatok ebben az életben. Ahogy az idegpályák elkezdik megnyilvánítani a harmonikus énjük összehangolódását a kozmikus éned kozmikus összeállításával, így a szíved 12 Sugara kiterjed a fizikai tested minden csakrájába és a szivárvány energia egy fenséges vibrációjává válik, ahogy ezt fentebb már leírtuk.

Most mindkét kezemet a két füled alá rakom, és az energia a tenyér csakráimból behatol az agyadba még egyszer, serkentve a halánték lebenyt [the temporal lobes], megerősítve a 12. dimenzió vibrációit, amit a felsőbb tudatosság idéz elő. A lelketek székhelye a medulla oblongata (nyúltvelő) területén van, nagyon, nagyon közel a nyakszirt területéhez, és ez az ahol mi most elmozdítjuk a 12. dimenzió energiáit; az agy ezen területén keresztül, és ez az ahol a gerincvelő energiái kapcsolódnak, amit meg fogsz kapni a fény közvetítésein (keresztül) a Felemelkedett Mester Énedtől. Ahogy az energia a homlok lebenyben megnövekszik, így az új energia beszivárog a hipotalamuszba, a talamuszba, a tobozmirigybe és az agyalapi mirigybe. Ez ismételten elősegíti az összes új energia bejövetelét és elkezd egyensúlyt teremteni a test hormonjain belül. Ahogy a test kémiai rendszere egyensúlyba kerül, úgy fogjátok találni, hogy számos kérdés az életetekben, amivel foglalkoztok, sokkal könnyebb lesz. Néhányan érezhetek némi nyomást a fejetek hátuljában; a medulla oblongata (nyúltvelő) területén különösképpen; csak lazítsátok el a vállaitokat és a nyakatokat, ha ez túl kényelmetlené válik.

Most a jobb kezemet a harmadikszemedhez mozgatom; a jobb kezem tenyerét a harmadikszem csakrád fölé. A bal kezem tenyerét pedig vissza a fejed hátuljához a nyakszirti lebeny és a medulla oblongata( nyúltvelő) területe fölé. Végy egy mély lélegzetet be, és ahogy kilélegzel, elkezd beszivárogni az energia  egy más frekvenciája ezekbe a csakrákba. Ez megnyitja a tudatos tudatosságodat és az összes ösvényt a tudatalattiban a 12. dimenzióba.

Ahogy Maitreya Nagyúr aktivál egy mély (szintű) szívcsakra tisztítást, én, Kuthumi Nagyúr egy harmadikszem csakra tisztítást aktiválok számodra, megkönnyítve a minták eleresztését, amik többé nem szolgálják a szíved útját. Ez az emberiség azon pusztító/romboló mintázatán keresztül jön, hogy sokan nehéznek találják megnyitni az életüket a szeretet számára. Ti, akik ezt tapasztaljátok ezen a közvetítésen ma szembenéztek egy új lehetősséggel, hogy (újra) szeressetek, hogy megtapasztaljátok a szeretet számos új aspektusát, hogy integráljátok szeretet isteniségét, és hogy üdvözöljétek az elveszett és elutasításra került szeretetet a múltból újra a szívetekben. Ez a szeretet nem tartalmazza a múlt szenvedéseinek, fájdalmainak és sérüléseinek mintáit, amit eredetileg ennek elutasítása eredményezett, ez a szeretet most, ha a gyógyítás kódjaival megtelt, lehetővé teszi számotokra a múlt megbocsátását és a szeretet átölelését, ami a mai napig hiányzik a szíved tudatosságából, azért, hogy ki tud mozgatni, és megemelni az alacsonyabb szívcsakra vibrációin túlra, és ami lecsapódott a régi világ érzékelésében, arról, hogy mi a szeretet és hogyan kerül megtapasztalásra őszintén, .....mert a régi világ szeretete egyáltalán nem szeretet.

Végy egy mély lélegzetet be, ahogy a szeretet kerekei szivárvány spirál alakjában megtöltik a tested energiával, szépséggel - és elfogadva ezt. Figyeld meg, hogy milyen meleg a Citrin Kristály, amit a testeddel szemben tartottál; látni fogod, hogy ez az élet egy gömbje. Ahogy egy újabb mély lélegzetet veszel be, ez a Kristály elkezd beolvadni a testedbe, összehangolva magát tökéletesen a gerinceddel, megtöltve a gerincvelő-folyadékot ezzel a fenséges arany energiával.

Most a jobb kezemet a szívcsakrád elülső része fölé és a bal kezemet a szívcsakrád hátulja fölé helyezem; és most elkezdtünk egy másik tisztítási folyamatot, amely biztosítja, hogy bármelyik energia ami hozzád kötődött és többé nem szolgálja az utadat feloldódjon kegyelemben, tökéletes harmóniában és csodálatos módokon a felsőbb éneddel megfelelően. Lélegezz be mélyen, miközben megengeded magadnak, hogy csak elengedj, és fejedben vagy szóban, ahogy tetszik ismételd utánam:

Én( ide a neved) teljes engedélyt adok a Fény világának Nagyurainak és Úrnőinek, hogy elengedjek bármilyen ragaszkodást/köteléket egy tudatos vagy tudatalatti szinten, ami befolyásol engem bármilyen módon, ami nem szolgálja a felemelkedésem útját.

Megidézem az entitások, ragaszkodások, minták, és függőségek erőteljes elengedését egy mentális, érzelmi, spirituális, és fizikai szinten, amelyek megakadályozták az előrehaladásomat és szabotálták a törekvéseimet, hogy teljesen az isteni énembe és Felemelkedett Mester Státuszomba lépjek.

Végy egy mély lélegzetet be, és kilélegezve, ahogy a Nagy Fehér Testvériség kibocsát egy erőteljes fehér fényt. Ez a fény elkezd annak folyamatát, hogy elvágja az összes köteléket, lebontva az összes ragaszkodást, helyzetesítve bármilyen függőséget okozó gondolatot, amivel küszködtél, viselkedési mintákat, hozzáállásokat és hiedelmeket, amik szabotálták az utad. Rendkívül fontos, hogy mélyen belélegezz most, és teljesen kilélegezve, megengedd az energiának, hogy szabadon mozogjon a testeden keresztül, és átadva a testedet. Elismerve, rendkívül fontos, hogy leföldelve legyél a fizikai testedben. Tudomásul véve, hogy létfontosságú, hogy elfogadd és szeresd a tested, amit választottál; mert ez az a jármű, amit manifesztáltál, azért, hogy tiszteld a szerződéseket a Fény Felemelkedett Mestereivel vagy, és még pontosabban, a Nagy Fehér Testvériséggel.

Maitreya Nagyúr kinyitja a száját és elkezdi kifújni az élet egy friss új leheletét az energiameződbe. A levegő elem ezen ajándéka, amit átad nektek, ahogy keresztülfúj az illúzió pókhálóin az elmédben és a szívedben, elfújja az elméd összes illúzióját, amiken félsz túl látni; a konstrukciók, amit az elme létrehozott a planetáris és az egyéni tudatosságon alapszanak. Átölelitek a 12. dimenziós kozmikus jogotokat, hogy a tudat magasabb állapotába mozogjatok, hogy teljesen lehorgonyozódjatok a Felemelkedett Mester Státuszotokba a földön, épp úgy ahogy a mennyben is, és felhasználva, alkalmazva ezeket az eszközöket az életetekben azért, hogy felszabadítsátok a lelketeket és a példán keresztül vezessetek, ahogy beleegyeztetek, még mielőtt inkarnálódtatok.

Mindegyikőtöknek van egy célja, és a lenyűgöző célod része, hogy vezesd azokat a fénybe, akik általad keresik a fényt, miközben az igazságod megéled, azáltal, hogy elismered a szeretetet - az új szeretetet, ami eljött, és az új szeretetet, ami eljön.

Üdvözlünk önmagad isteni aspektusaiban, ami eljött a múltból az itt és mostba; a mély szeretet, amit megtapasztaltatok a múltban, ami minden bajt/bánatot eltöröl a világotokban azért, mert emlékeztek a szeretet erejére – a tiszta romlatlan szeretetére. Ez a Fény világának ajándéka, amit elhozott számotokra. Ez az az ajándék, amit meg kell osztanotok másokkal, és a Szív 12 Sugara megtestesíti/magában foglalja ezen isteni teremtés minden fazettájában/oldalán/ és annak irányába vezet majd, hogy felfedezzétek ennek minden ajándékát.

Ti is egy kincs vagytok - a tárháza szeretteim; tele vagytok áldásokkal; itt az idő, hogy elismerjétek őket. Minden nap adj köszönetet azért, amit választottál, adj hálát a megbecsülésedért a lényednek, hogy egy fizikai testben vagy ebben az időben, látva a legnagyobb történelmi (eseményt) a Földön kibontakozni, spirituálisan, politikailag, gazdaságilag, társadalmilag, valójában minden szinten. Megtapasztaltok egy forduló pontot az Univerzumban, amelynek a Föld Anya van a figyelem középpontjában és ti vagytok a Felemelkedett Mesterek, akik az választották, hogy visszajönnek a Földre és előkészítik az utat erre az időre, csakúgy, mint akik előtettek jöttek és azok, akik utánatok fognak jönni.

Vegyél egy mély lélegzetet most be, kilélegezve teljesen, szánj rá egy pillanatot, hogy elismerd ki vagy, és minden, amit fel kell ajánlanod. Nem kell fizikusnak lenned, nem kell doktornak, ügyvédnek lenned vagy bármi más fontos címkével rendelkezned, hogy képes legyél valami értékeset adni a világnak. Valójában, a legértékesebb ajándék, hogy adhatsz egy őszinte szerető pillantást, érintést, vagy ölelést, kedves szavakat, még egy vállat is a síráshoz. Ti az új világ Angyali hírnökei vagytok. Ti vagytok azok, akik a fényben sétálnak. Ti vagytok az Élet Fény Univerzumotokon belül, a Nagyuraknak és Úrnőknek a hangjai, a kezei, a szemei. Adj hálát ezért a szerepért és szánj rá még több időt, hogy elismerd, milyen csodálatos vagy, hogy milyen isteni/fenséges a célod és igazán itt az ideje, hogy a magatok és mások megítélésére és bíráskodásra elpazarolt energia helyett, teljesen tiszteletben tartsátok a szerződéseiteket.

Most lehetőségetek van arra, hogy a Nagy Fehér Testvériség előtt álljatok és kérjétek bármiben a személyes segítségüket vagy megkönnyítésüket az életetekben ebben az időben. Kérlek mondd el nekik, adunk nektek egy percet, hogy megtegyétek ezt.

Adj nekik köszönetet, hogy megtisztelték a kérésedet; adj hálát az összes személyes Vezetődnek, hogy tanúi voltak az aktiválásodnak, ami lezajlott. Én, Kuthumi Nagyúr most elveszem a kezem a szívcsakrádtól és röviden végigfuttatom a gerinceden fel és le, ezzel biztosítva az energiák harmonikus áramlását.

Maitreya Nagyúr előrelép és a Fény egy Csókját adja a homlokodra. A szerető szemeivel a tiédbe néz és telepatikusan elismeri, hogy milyen hálás az útért amit választottál. Adj hálát Maitreya Nagyúrnak, adj köszönetet minden más Lénynek, akiket látsz, hogy veled állnak; adj köszönetet az összes energiának, ami a tapasztalásod egy része volt ma.

Mielőtt visszahúznánk a tudatosságodat teljesen a fizikai testedben, a Nagy Fehér Testvériség kibocsátja a 12. dimenziós hang egy vibrációját, amely lepecsételi összes munkát, amit véghezvittünk ma. Ezt a munkát lepecsételik az arany fény egy gömbjén belül; ez egy biztonságos helyen tart téged a megtisztulás időtartalma alatt, ami végbe fog menni.

Szeretteim, arra is kérünk, hogy töltsetek el egy kis időt a következő 24 órában, hogy leírjatok 12 kulcsszót, ami spontán módon jut az eszetekbe. Ez a 12 kulcsszó képviseli majd a 12 hónapos ciklus mindegyik hónapját, amiről korában beszéltünk. Minden hónap vezetni fog titeket, hogy mi ennek a folyamata, és azt, ahogy a Szív 12 Sugara dolgozik veletek, és ahogy elsajátítjátok a Felemelkedett Mester Státuszotok számos aspektusát.

Vegyél egy mély lélegzetet be, és ahogy kilélegzel, teljesen kezd el visszahúzni a tudatosságodat a fizikai testedbe. Vegyél egy másik mély lélegzetet befelé behúzva az energiát a koronacsakrádon át, le a gerinceden, ki a gyökércsakrádon keresztül egészen a Föld Anya testének magjáig. A következő belégzésnél, húzz be egy piros színű energiát, engedd meg ennek, hogy keresztüljöjjön a koronádon, le a gerincedbe, le a lábaidba és ki a lábad csakráin keresztül, és be a Föld Anya testének magjába, lehorgonyozva a tudatosságodat teljesen vissza a fizikai testedbe. Tölts el egy pillanatot most, hogy megforgasd a bokád és a csuklód, körözz a válladdal és a nyakaddal, húzd a vállaidat hátra és egyenesítsd ki a gerinced megengedve az energiának, hogy keresztülhaladjon fizikailag a testeden, leföldelve téged a Földre. (Ha szükséges kérd a vezetőidet, hogy segítsenek leföldelődni egészen.)

És ez így van, akkor szeretteim, hogy előidézzük az áldásokat számotokra, hogy segítsünk nektek a manifesztációban, amelyre készen álltok, hogy teljesen behúzzátok a teretekbe. Meg lehetek áldva a betekintéssel, a világossággal, a bizalommal, a hittel és a bátorsággal, folytatva az ösvényeteket, amit választottatok és látva az utazásotokat egészen a befejezésig. Bízva a sok láthatatlan karba, ami megtart titeket tudva, hogy soha nem mentek egyedül, mivel mindnyájan egyek vagyunk és veletek vagyunk mindig minden formában. Szeretteim, tudjátok, hogy minden rendben van a világban és mindig is az lesz, ha a szíved nyitva van a pozitív társteremtés/együtt-teremtés és szeretet magasabb vibrációi előtt.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának chohanja, üdvözöllek és szeretetben megáldalak titeket.

Adonai
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...