Maitreya Nagyúr - 7. dimenziós beavatás

Maitreya Nagyúr 7. dimenziós beavatás

Michelle Eloff ©

Johannesburg, Dél-Afrika, 2005 március 22

Fordította: Hatejer Emese

Forrás: thelightweaver

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

(Ebben a csatornázásban Maitreya Nagyúr a Mester Rács Építőkre utal. Azok, akik olvassák ezt és nagyon erőteljes vonzást éreznek az iránt, amiről beszél, akkor ti valószínűleg szintén Mester Rács Építők vagytok. Azt javaslom, hangolódjatok össze Maitreya Nagyúrral és kérjétek, hogy erősítse meg nektek ezt az érzéseteket. )

_________________________________________________________________________

Kuthumi vagyok, a bölcsesség és a szeretet sugarain keresztül jövök el hozzátok, hogy elhozzam számotokra a bátorság, a bölcsesség és az önismeret áldásait. Üdvözlet szeretteim.

És nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűltünk ma össze veletek, miközben szilárdan tartunk benneteket Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén.

Fény fivérei és nővérei, ahogy összegyűlünk a Krisztusi energiák jelenlétében, a kristály fény egy (kreatív) teremtő pajzsát manifesztáljuk körülöttetek egyénileg és a bolygó fénymunkásainak csoportjaként is. A teremtő pajzs az egyik, ami közvetlenül a harmadikszemcsakrátok és a szexcsakrátokon át emelkedik ki. Azért manifesztáljuk ezt a pajzsot, hogy segítse a folyamatot, amit a Fény Urai segítettek elő, és azt amelyet Maitreya Nagyúr fog aktiválni veletek ma abból a célból, hogy létezésbe hozza azt, amire vágytok a lélek szintjén, hogy megteremtsétek és manifesztáljátok a fizikai valóságotokban. Ez a folyamat megköveteli a harmadikszemetek és a szexcsakrátok intellektusának felhasználását. Az intellektus, amire utalunk az egyik, amely tökéletes összhangban van az Isten-Elmével/Tudattal[God-mind] és a fény univerzális (alap)elveivel, amelyet Maitreya Nagyúr ma szintén be fog mutatni nektek.

Kezdjük el, hunyd le a szemedet, ha még nem tetted meg, lélegezz be mélyen a tüdődbe és lélegezz ki, amint ezt teszed, engedd meg a testednek, hogy ellazuljon és a középpontodba kerülj, és összpontosítsd önmagad ebben a térben. Ahogyan belélegzel, majd ki, lassan képzelj el egy kristályenergiából készült pajzsot, kiterjedni minden irányba a szex és a harmadikszem csakráidból. Ahogyan kényelmesen be- és kilélegzel, a (kreatív) teremtő energia ezen kristály pajzsa folytatja a kiterjedését addig amíg magába nem foglalja az összes energiádat, megtartva tökéletesen és összehangolódva az Anya/Atya Isten Felsőbb Elméjével/Tudatával, a Felsőbb Éned Felsőbb Elméjével, és a Föld Anya Felsőbb Elméjével.

Miközben be és kilélegzel határozd meg a szándékod, minden egyes belégzéssel és kilégzéssel, a tested egyre ellazultabbá és még éberebbé válik. Fejezd ki a szándékodat azért, hogy manifesztálódjon a béke és az életerő.

Most szólítsd fel a személyes vezetőidet és kérd meg őket, hogy legyenek jelen veled. Idézd meg az Isten Tudat/Elme jelenlétét. Idézd meg az Istennő Elméjének jelenlétét, és kérd fel a teljesen uralt fény énedet, hogy aktiválja az öröm, nevetés, fény és hang sejtjeit a fizikális és finom testeidben is. Folytasd a be és kilégzést kényelmesen. Ha van bárki más a fény lények közül, akiket szeretnél, hogy a jelenlétedben legyenek, akkor hívd segítségül őket is. 

Most, miközben én, Kuthumi félreállok, Maitreya Nagyúr előrelép, hogy átadja az üzenetét számotokra és most ragadd meg az alkalmat, hogy egy pillanatra elgondolkozz mindenről az életedben, amit jelenleg tapasztalsz meg, ami elkülönített az örömtől, nevetéstől, élvezettől és a fénytől. Maitreya Nagyúr tovább folytatja a folyamatot veletek, ezért, megáldalak és elköszönök tőletek. Adonai.

Ooooooo0oooooooO

Maitreya vagyok a Krisztus. Üdvözletem.

A jelenlétetek egy öröm. Az élet egy Öröm. A világ, amit tapasztaltok, olyan amit már létrehoztatok. Ennek megértése megszabadít titeket abból a világból, amit megteremtettetek és most egy valóságként tapasztaljátok. Minden valóság valójában egy illúzió, mivel minden valóság annak teremtőjének hitrendszereivel van kiszínezve. A valóságok milliárdjai léteznek és ezen valóságokon belül még több illúzió van. A beavatás, amin keresztül viszlek ma titeket, feltárja számotokra, azt ahogyan igazából el kell döntenetek azt, hogy az életetek hogyan fog továbbra is kibontakozni. Számos Mester tanította, hogy az  örömben élés az  egy művészet. A művészet nem tud megnyilvánulni a maga teljességében, ha a szív nincs benne.  Hogyan érez a szíved ma? Mi nyomasztja nagyon a szíved? Tele van a szíved Örömmel? A szíved énekel annak gondolatától, hogy élsz, vagy inkább a szíved nyomasztják és lehúzzák azon felelősségek, amiket annak érdekében hoztál létre, hogy a jelenlegi valóságod illúziójához tartsd kötve magad? Az utazásod a fénybe ennek céljáért megteremti a fényt és megvilágítja az illúziókat a valóságodon belül, feltárva számodra a fény valóságát, amely a szíved magján/lényegén belül lakozik, ezért, a szív művészetét a szíved központján belül, tehát megértheted, hogy mik a szíved ügyei, mondanivalói és mik az alapvető követelményeid.

Mindnyájan átéltétek a felemelkedés és felébredés számos ciklusát. Sokan közületek, akik hallják a szavaimat számos esetben tanítottátok az élet törvényeit, tanítva az univerzális (alap)elveket és a szív művészetének elsajátítását. Minden csakra a testetekben befolyással van a szívcsakrátokra, és a szívetek befolyásolja az összes csakrátokat, az alatta lévőket és a felette lévőket is. Átölelve az élet fényes oldalát azt jelenti, hogy választást hozol arról, hogy inkább a fényt lásd, ahelyett, hogy a sötét aspektusokra összpontosíts.

A kihívások, amelyekkel szembe kellett néznetek eddig a pontig elhozta számotokra a megértés belső állapotát néhány a szívetekkel kapcsolatos kérdésekben, habár még mindig vannak olyan területek, amelyek további figyelmet igényelnek. Elértetek egy fokozatot, ahol igazán integrálhatjátok az Isten Tudat/Elme Felsőbb Törvényeit azáltal, hogy elkezditek azokat új módon alkalmazni az életetekben. Ha úgy érzitek, Mester Rács Teremtők vagytok, akkor sok cikluson keresztül mentettek, amiket a bolygótok megtapasztalt, az egész földgömbön létrehoztátok az energia egy rácsát. Ezek a rácsok hajtották az emberiség tudatosságát a megértés magasabb birodalmai felé. Ezek a rácsok dolgoztak a fénnyel és hanggal, amely energia elektromágneses áramát manifesztálja, bevonva (ezáltal) az élet univerzális törvényeit a világotok étereibe. Ti építettétek a rácsokat az emberi lények köré a hang felhasználásával és ti hoztátok létre a rácsokat az emberi energiamezőn belül a védelem érdekében. Rácsokat építettetek, hogy kiemeljétek az emberi tudatosságot a sötétség mélyéből, hogy elérje a fény legfényesebb magaslatait. És, én, Maitreya Nagyúr, felidézem az az érzékeitekben, azért mert szükségem van rátok, szükségünk van rátok. A bolygónak szüksége van rátok, hogy emlékezzetek a mesterre, akik vagytok.

Ti, akik nem érzitek, olyan közel magatokhoz a Mester Rács Teremtői minőséget, ti társteremtők vagytok, akik kifejezetten a Szív Sugarán keresztül munkálkodtok. A Szív Sugarát Jézus Mester vezeti, amelyet szintén Serapis Bey, a Negyedik Sugár Chohanja is elárasztott fénnyel.

Én, Maitreya Nagyúr, folytatatom a munkámat a Mester Rács Teremtőimmel. Folytatom a felügyeletemet a fény munkálatain, amelyeket Jézus Mester és Serapis Bey továbbra is teremt.

Az energia manifesztálódik, ahogy ezeket a kérdéseket megvitatjuk veletek, ez megkönnyíti a frekvencia további aktiválódását, amit tegnap aktiváltunk veletek. Én, Maitreya Nagyúr a fénnyel ellátott energia aktiválásáért, segítséget kapok Kwan Yin Úrnőtől, Hilarion Mestertől és a lelkek egy csoportjától, akik megnyilvánulásba hozzák az Arany, Zöld, Rubin és Fehér fényeket a bolygótok (egyik) gyökércsakra pontjáért. Johannesburg a pontjánál lép be a tudatosságba, elhozva a tudat egy új szintjének érzését a fénymunkások gyökér- és szívcsakrán keresztül a fénymunkások, akik készek befogadni ezeket az energiákat és ez gyorsan ki fog terjedni a bolygó többi részére is.

Az Arany hely, Johannesburg, és az Arany Pont, Ponta D’ Ouro Mozambikban, tartják a fény és hang frekvenciáit, amelyek elősegítik a gyógyulás Szíriuszi (alap)elveinek manifesztációját, ami szükséges a sok alvó lélek felébredéséért, akik a jelenlegi felébredés folyamatának létfontosságú részei.

Most, Rács Építők, kiterjesztem az energiámat az energiamezőtökbe. Az energia felkavarodik bennetek a sürgetés egy érzésébe, a felgyorsulás egy érzésébe a lényetekbe, az emlékeztetés céljából számotokra arra, ami a lélekszerződésetek ebben az időben.

Szív Sugár Munkások, kivetítem az energia egy köpenyét a szívcsakrámból a szívcsakrátokba felébresztve a nyugalmat bennetek, a nyugalmat, amely a mély bölcsességet tartalmazza, az igazság eredetének mélyebb tudását, az öröm, a könnyedség és nevetés eredetét. A szerepetek az, hogy elhozzátok az öröm magját és a nevetés magját mindenki életébe, akik azt választják, hogy megosztják ezt és találkoznak veletek, függetlenül attól, hogy milyen hosszú találkozás is ez. Az önmagadnak tett szolgálatod az, hogy az elméd egészével átöleld az élet ezen ajándékait azért, hogy meg tud tenni a következő lépést a felemelő gyógyulásba, hogy kitárd az ajtót az öröm és a fény előtt.

Sokan valószínűleg egynél több alkalommal hallottátok a Mester Tanítók átadott üzeneteit azt illetően, hogy hogyan befolyásolják a hiedelemrendszereitek az életet, amit létrehoztok. Ez természetesen az egyik tény. A másik tény az, hogy a sötétség korainak hiedelemrendszerei a fájdalomra, szenvedésre, hiányra, veszteségre és korlátozásra összpontosultak. Elfogadtátok azt a tényt, hogy veszteség nélkül nincs győzelem/nyereség. Átadva bármilyen helyzetet, amit úgy találsz, a Szellem Isteni erejének/hatalmának és kérve az Isteni beavatkozást/közbenjárást és az öröm, a fény és nevetés manifesztálódását, hogy töltse fel a szívedet és a lényedet, a fény és hang egy nagyon különböző frekvenciáját kezded el vonzani az energiádban. Minden további szándék által még több fényt, örömöt és nevetést hozva az életedbe, a tested sejtjei fizikailag megváltoznak. A fiziológiád felépítése/szerkezete egy rendkívüli mutáción megy keresztül. A tested többször zárult le/be, mint az gondolnád. Ez a lezárulás a kondicionálások/feltételességek/ révén jött létre és azok végett akik akkoriban tudták, hogyan használják fel az erejüket/hatalmukat, hogy mindig elhallgatassanak titeket.

A sötét korok a múlt részei. Ez a mostani a fény és hang manifesztációjának kora. Ma a gyökér- és szívcsakra aktiválásának második fázisa történik minden egyes emberi lény számára, akik a különböző szív- és gyökércsakra pontokon élnek a bolygótokon. Az aktiválásnak kilenc szintje van, hogy ez beteljesüljön és biztosítsa, hogy az Arany helyszín fizikailag egy kedvező helyzetbe kerüljön és tudatosan létrehozza az Arany Tudatosságot. Ez a kilenc szint mindnyájatokhoz kapcsolódik. Kilenc irány az öröm megtapasztalására. Kilenc mód a fény megtapasztalására.

A 3 oszlop mindegyikén belül 9 irány van, és további 9 sugárút vezet a kifejezéshez és a kifejezés, amelyen keresztül a fény és hang új rácsai manifesztálódnak.

Ahogyan a Mester Rács Építőket újra cselekvésbe jutatjuk, a megteremtett rácsok a fény és hang vibrációit fogják kiküldeni a Földön, a testeteken, s bolygótok éterikus mezején keresztül és a Halak tudatosság rácsainak egy újabb szakasza kerül lebontásra, amely a kondicionáltságotok folyamatát vezérelte az elmúlt 2200 évben. Behúzva a Vízöntő Kort, ami küszöbön áll. A fény és hang számos aktiválásának részesei voltatok és a magatok módján megértettétek, hogy hogyan manifesztáljátok ezt az energiát. Nem kell tanulmányokat folytatnotok. Mindössze annyit kell tennetek, hogy emlékezzetek a fény érzésére. Emlékezetek, hogy hogyan érzitek magatokat, amikor a testetek vibrál a nevetéstől.

Emlékezetek, hogy hogyan éreztek, amikor az öröm szétárad a vénáitokba és minden dolog előtettek nagyon világosan és tisztán látszik. A jövőtök tisztán és világosan tűnik fel előtettek és egy újabb nap megélésének gondolata a bolygótokon nem egy félelemmel teli, ijesztő, csüggesztő valami.

Ennek az aktiválásnak a második szakasza kifejezetten az energia mágneses vonalával függ

össze az Arany pont és az Arany hely között, a Szíriuszon és a Delfin királyságon keresztül kapcsolódik, amelyet tegnap aktiváltunk, a ma a Macskafélék Királyságán keresztül válik aktiválttá. Biztos vagyok benne, hogy hallottátok már azt a mondást, hogy a macskáknak kilenc életük van. Ez a kilenc élet képviseli mindenkinek a kilenc ciklusát, amit minden inkarnációban megtapasztaltok, amikor fizikai testben manifesztálódtok. A 9-es minden ciklusa az energia egy vibrációjának befejeződéseként nyilvánul meg és felkínálja nektek az energia egy új vibrációjának a kezdetét. A 9-es minden ciklusa megnyitja a sejt receptorait, hogy eleressze és integrálja az új információt. A 9-es ciklus, amit megtapasztaltatok folyamatosan ismételte a korlátozás vibrációját és most eljött az ideje a sejt receptorainak leváljanak a korlátozás folytonosságáról. Ezért, hogy a tudatosságod a 7. dimenziós frekvenciájába mozduljon ma, megkérünk rá, hogy fókuszálj a fény bármilyen színű sugarára, amiről úgy döntesz, hogy a koronacsakra pontodhoz kapcsolódjon. és hozd be ezt az agyadba.

Képzeld el a hang frekvenciáit az agyadon keresztül vibrálni, nem baj, ha nem hallod őket, csak képzeld el a hang frekvenciákat folyamatosan visszahangzani az agyadon keresztül. Képzeld el a fényt az agyadban és a hang frekvenciákat keresztülvisszhangzani, ez hatással van az agyadban lévő sejtekre oly, módon, hogy a sejtek megnyílással reagálnak rá. Láss minden sejtet megnyílni, hogy elengedje a kondicionáltság 9-es ciklusát, amely hasonló valóságokat manifesztált újra és újra. A valóság, amit újra és újra megteremtetek nem feltétlenül lehet nyilvánvaló számotokra. Ennek bonyolultsága lehet, rászed/félrevezet és csüggedtség, kiábrándulás és zavarosság érzését hagyja maga után. Lélegezz fényt és hangot ezekbe a sejtjeidbe, és tudatosan fejezd ki a szándékodat a 7. dimenzió hangjának és fényének magasabb frekvenciájáért, hogy összeolvadjon az agyad sejtjeivel, és képzeld el ezeket a dimenziós energiákat, ahogyan megtöltik a sejtjeidet és feloldják, megszüntetik a társteremtés összes régi útját, módját.

Most, hogy megszoktad a fény és hang vibrációit keresztülmenni az agyadon, lélegezz fényt és hangot a tested többi részébe is, és ismételd meg ugyanazt a folyamatot elképzelve a sejteket válaszolni a fény, hang vibrációkra és szívélyesen eleresztve a régi paradigma kondicionáltságát, megadva önmagad számára a szabad akaratot, hogy integráld az új utat a 7. dimenziós tudatosságon át. A Lelked továbbra is integrálni fogja a 7. dimenziós fény és hang frekvenciákat most.

A beavatásod következő fázisa megköveteli, hogy mi a Fény Nagyurai, emlékeztessünk téged az Isteni jogodra, hogy egy örömteli, vidám és boldog létező vagy. A választásaid határozzák meg épp úgy, ahogyan a hitrendszereid is teszik, az élet minőségét, amit megtapasztalsz. Amikor egy élet kihívás kerül szembe veled, megválaszthatod azt, hogy hogyan értelmezed ezt, egy tapasztalásként, ami lebénít téged, vagy a meghatalmasodás egy tapasztalataként. Nincs olyan tapasztalat, ami azért manifesztálódna, hogy elpusztítson téged, egyedül az pusztít el, ami többé már nem támogat téged. Létrehoztátok a mágneses mezőket az energiamezőtökben, hogy céltudatosan és szándékosan bevonzzátok a tudatos valóságotokba egy tapasztalatot, ami szükséges, hogy az észleléseitek egy különböző kivitelezését és egy élettapasztalat megélésének egy eltérő irányát fedje fel számotokra. Ezt ismételten a választásaitok befolyásolják. Ha abban a hitben élsz, hogy ha örömöt teremtesz, akkor ott létrejön egy ugyanolyan minőségű ellentétes tapasztalás, amit félelemként tapasztalsz, a kihívásaid nagyon eltérő körülmények között nyilvánultak meg. Az élet öröme a szív művészete. Én, Maitreya Nagyúr a Krisztusi Hírnök eljöttem, hogy bemutassam a felismerés lehetőségét, hogy hogyan határozzátok meg az életetek minőségét. Felkínálom mindannyiótoknak a lehetőséget, hogy feltegyetek bármilyen kérdést, egy kérdést, amely jelentőséget fog adni az életetekhez, az egyik, hogy az adott válasz segíteni fog számotokra, hogy felismerjétek, hogy hogyan fosztjátok meg magatokat az örömteli élettől.

Tölts el egy kis időt, hogy feltedd Maitreya Nagyúrnak a kérdésed. Legyél befogadó, és ha nem érkezik válasz azonnal, akkor ez meg fog jönni 72 órán belül.

Szeretett egy, a sebekből kilépni valószínűleg a gyógyulás legnehezebb aspektusai. Azonban, az idő eljött a gyógyulás időszakáért, amikor az ember csak egyszerűen megteszi azt a lépést függetlenül attól, hogy ezt megérti vagy sem. Van egy beavatás  a felemelkedés útján, ami meglehetősen komolyan és keményen kihívja az egyént, mert előtérbe helyezi az egó vágyának megvalósítását/felismerését, hogy megértsen és tudjon mindent, mivel megköveteli az egyéntől, hogy megbízzon a Felsőbb erőkben és a Lélek hatalmában, hogy tudja bármi ami a seben túl található sokkal jobb, mint a jelenlegi tapasztalat. Ezen a beavatáson már sok hónapja haladtok keresztül. Belemélyedni az árulás, elhagyás összefüggő életidőinek (gyógyításába) egy élettartamot fog igénybe venni, és ez most ebben az életidőben van.

Jézus Mester elősegíti ezt a folyamatot, hogy a sebeken túlra lássatok. El kell engednetek a függőségeket, hogy az érzést, ami megerősíti ezekkel kapcsolatos érzéseket, és emlékeztet arra, hogy élő vagy. Hogy megváltoztasd a régi éned identitását[én-azonosság] az új éned identitásába el kell eresztened mindent, ami hozzájárult a régi elképzeléshez/elgondoláshoz. És hogy a seb, a mély fájdalom egy megerősítés volt önmagadnak, hogy tudsz érezni.

Válaszd azt inkább, hogy valami eltérőt érezz. Vedd a bátorságot és soha ne kételkedj még egy pillanatra sem, hogy meg tudod ezt tenni. Ez a kihívás. Lásd úgy ezt a kihívást, mint egy lehetőséget, hogy megtanuld hogyan törj ki a régi identitásodból, amit egy ajándékként fogsz látni inkább mint egy helyzetként, ami megbénít. Az átmenetnek ez az állapota élvezettel teli is lehet. Ezért használd ki az idődet, hogy részt vegyél a tevékenységekben/elfoglaltságokban, hogy ha általában nem szoktál rész venni bennük, vagy használd fel az idődet kreatív tevékenységekre, amit élvezel csinálni, csak az adott helyzetben nincs időd arra, hogy korlátozd a tudatodat bármilyen módon  Miután hosszú ideig tartó cikluson keresztül haladsz, egy másik létállapotba mozdulsz, összegyűjtöd az energiádat, összehangolod, és ez egy új hangsúlyt eredményez az új életciklusodba.

Öleld át a változás ezen időszakát a tudással, hogy soha nem leszel a régi újra. Öleld át ezt a ciklust tudatosan megtapasztalva az igazságod változását. Magadhoz ölelve autentikusan magad kiemelkedve a tudatlanság sötét birodalmainak formájából, ami beárnyékolta a látásodat/látomásodat. Örvendezz tudva, hogy az IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ!

Maitreya vagyok, a Krisztus Nagyúr. A legmélyebb Szeretetünk legyen Egy veled. Búcsúzom.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...