Melchizedek Nagyúr – 7D Beavatás 2

Melchizedek Nagyúr – 7D Beavatás 2Csatornázta: Michelle Eloff ©

Johannesburg, Dél-Afrika, 2005. március 31

Fordította: Hatejer Emese                                          

Forrás: thelightweaver

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

_______________________________________________________________________

Kuthumi vagyok, a bölcsesség és a szeretet sugarain keresztül jövök el hozzátok, hogy üdvözöljelek benneteket ez alkalommal, és elhozzam számotokra a nevetés, a gyógyulás, az egyensúly és az egyszerűség áldásait. Üdvözöllek benneteket szeretteim!

Nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűltünk ma össze veletek, miközben szilárdan tartunk benneteket Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén.

Miközben előkészítjük energiátokat Melchizedek Nagyúr jelenlétére, átölelünk titeket az energia és hang egy kristályos vibrációjában abból a célból, hogy felszabadítsuk a finom testeiteket bármilyen stagnáló vagy sűrű energia alól, ami korlátozhatja a tudatotok felébredését és gyógyulását bármilyen módon.

A fény jelenléte itt van a mai napon, hogy szolgáljon benneteket és az emberiséget is, és aktiválódik a fény és hang szakrális geometriai erőin keresztül. Ezeket az erőket az emberi forma sejtes felépítésében stimulálták, elindítva a lebontás folyamatát az energia összes szintetikus szálába fenntartva azt, amire a továbbiakban a bolygó körüli szintetikus merkabaként hivatkozunk, és a szintetikus merkaba néhányatoknál aktiválódhatott a személyesen folyamatotokon keresztül, de erről most nem osztunk meg több információt.

Ami még fontosabb, hogy a szintetikus merkabáitok már a leszerelés folyamatában vannak, és ezáltal a magasabb aspektusotok, fény merkaba testetek, teljesen manifesztálódni fog összhangban a fény és hang szerkezeteivel és természetes vibrációival a tudatosság összes dimenzióján keresztül, ami a rajtatok és a legmagasabb fény éneteken keresztül manifesztálódik. 

Ez egyesíti a tudatosságot a Fényből való Krisztusi Éneddel és előidézi a tudatos tudatosságodba az energia még magasabb frekvenciájának aktiválását, abban, amit kvantum tudatosságotoknak neveznek. Ez a fény és energia előkészítésének újabb szakasza, amin Ashtar Parancsnok fog keresztül vinni titeket és a globális tudatosságot is, ahogyan a rácsok helyettesítik a régi mátrixot, gyökeret eresztve az új arany tudatosság rendszereiben, és hogy ezáltal tovább segítik a felemelkedést a fény magasabb birodalmaiba. 

Miközben átadjuk ezt az információt, a szakrális geometrikus erő és kifejeződés sejtjei a testetekben már elkezdtek felébredni. Ez a felgyorsulás a lényeteken belül hatást fog gyakorolni a tudatos és öntudatlan életünk minden egyes területére. A tapasztalatokat mágnesesen felétek vonzza finoman betessékel titeket a megtapasztalás egy új szférájába, amit az élet tapasztalatotoknak hívtok. Mindegyikőtök keresztülment egy ilyen nagyon erőteljes metamorfózison [átalakuláson]. És most láthatjátok, hogy ez volt az amely hozzákötve tartott titeket a múlt drámáihoz, korlátozó tudatosságához, áldozati tudatossághoz, bármilyen energia bármilyen aspektusához, amely hozzákötött titeket egy életformához, a gondolkodás és hit egy módjához, ami többé nem szolgálja a magasabb terveteket, az össze fog omlani és szétesik. Az alapzat, amelyre ez létrejött többé már nem tart meg semmilyen alapot. 

Néhányan úgy találhatjátok magatokat, hogy hoztok egy választást és kiléptek egy vagy több személy életéből, vagy kiléptek egy helyzetből, hitrendszerből vagy viselkedésből, a düh, a harag, a frusztráció, az irritáció vagy a szégyen egy érzéséből, amelyek előjöhetnek, miközben rájöttök, hogy mennyi ideig játszottátok a játékot, és felismeritek, hogy lehetetlen volt túl hamar kilépnetek a drámákból. Azonban ez a reakció nem tőletek jött, hanem az alsóbb egótok reakciója volt.

Tehát most befejezem a közvetítésemet, és utat engedek Melchizedek Nagyúrnak, hogy folytassa a tanítást és beavatást veletek. Áldásom legyen mindnyájatokkal. Adonai

 

Ooooooo0oooooooO

Melchizedek Rend Melchizedekje vagyok. Üdvözletem.                                                        

Az összejövetelen ma tájékoztatással szolgálunk nektek és hozzárakjuk a bölcsességet, amelyet már számos szinten integráltatok. Az energia ezen szintjei a felemelkedés programjának létfontosságú aspektusai, amelyeket Maitreya helyezett manifesztációba és mozgásba néhány évvel ezelőtt.

Kuthumi elkezdte a leckét megszólítva az alsóbb egótokat. Ez az az aspektus, ami nagy mértékben az illúzióban tartott titeket, és amikor idejöttetek ez volt az, amit életként elfogadtatok. Az élet a legnagyobb tanár. Az élet utazásában lehetőséget kaptatok arra, hogy felfedezzétek a végtelen valóságokat. A valóságba, amelyről úgy döntöttetek, hogy beléptek ebben az inkarnációban az, amivel a tudatos elképzeléseteken túl szolgálnak. A lecke számotokra most az, hogy kilépjetek az élettapasztalat előre megjósolható megnyilvánulásából, amit az alsóbb egó teremtett meg.

Mindnyájatokat egy módon, arra kérnek, hogy törjétek át a varázst/bűbájt, ami rátok telepedett, és hogy legyetek vakmerőek belépve tudatosan az ismeretlen világba és merjetek tudatosak lenni azokra, akik megmutatják az utat, akik rámutatnak egy eltérő irányra, és akik megajándékoznak egy végtelen lehetőséggel. Én, a Melchizedek Rend Melchizedekje, átölellek mindannyiótokat egy kollektív lélek kifejeződésként. Elismerlek mindannyiótokat az Anya/Atya Isten egy egyéni kifejeződéseként. 

Mindannyian integrálva lesztek az energia egy edényébe/eszközébe, ami kapcsolódik az emberi DNS felépítéséhez, céltudatosan, hogy létezésbe hozzátok a magasabb megértést, azt amiről az univerzum szól.

A tudatlanság nem mentség egy stagnáló valóságra. A rendelkezésetekre áll minden, amire szükségetek van, hogy a tudat egy új szintjére vigyen. Semmi sem hozzáférhetetlen számotokra. Az egyedüli dolog, ami félrevezet ezzel kapcsolatban az, hogy azt higgyétek, hogy az információ nem elérhető számotokra, az az alsóbb egótok (tart ebben a meggyőződésben). Sok keringőt jártatok már számos dallamra ezzel az alsóbb aspektusotokkal. A probléma, amely létrejött, az, hogy az a hit vezérel benneteket, hogy ez az aspektus szabja meg az életetek minőségét és körülményeit. Először is el kell ismernetek az alsóbb egótokat, mint egy szövetségest. Ez a biztonság egy érzését helyezi el az alsóbb egó tudatosságán belül, azért mert ennek nagyon fontos célja van.

Az egó befolyásától elszakadni nem arról szól, hogy teljesen hajítsátok el az alsóbb egót. Itt arról van szó, hogy teret adtok neki, hogy megtegye, amit meg kellett volna tennie, és ez az volt, hogy megóvjon titeket, csak épp, hogy végül ez teremtette meg az önvédelem egy szerkezetét. Ez eltorzulttá vált a tudatlanság eredményeként, és annak eredményeként, hogy a lelkek bevásároltak a bujaság tudatosságból és a hiánytól és veszteségtől való félelmeik következtében azt választották, hogy az emberiséget megfosztják a hatalmuktól és elnyomják, és ezáltal a választásuk által, felhasználták ezt a tudást és ismeretet, hogy a lelkeket alvó állapotba helyezzék. Az érzéstelenítő, azonban, elég gyorsan elenyészett. Kétségbeesésük végett, azok akik elérzéstelenítették és érzéketlenné tették az embereket, most szalma szálakba próbálnak kapaszkodni, de nincs sok amiben meg tudnának kapaszkodni. Ezért vált a szerepetek olyan fontossá.

A Melchizedek Rend jelen volt korszakokon keresztül, olyan formákban, amelyet még elképzelni sem tudtok.  Ezt számos néven ismerték. A tudatosságnak ez a szerkezete és egysége, ami minden egyes korban kiterjedt. Azt szolgálva, hogy a tudatosság mindig találjon egy irányt vissza az Egy Igazhoz, ami a Minden Ami Vanban, a Minden Ami Valaha Voltban és a Minden Ami Valaha Eljönben nyugszik. Ez önmagában egy katalizátorként működik. A katalizátor motiváló erőként szolgál, elhozva mindannyiótokat egy mély kérdés feltevős pontra; a belső keresésbe, a lélek keresésébe, és ezek a keresések, előidézték számotokra az összes úti célt, amelyek feltárultak az elmúlt években.

A 7. dimenzió tudatosságának ezen elkövetkező szakasza elvisz mindnyájatokat az időtlenség egy állapotába, a létezés nélküliség/nem lét és a semmi egy állapotába, és feltárja számotokra azt, ami a semmi állapotában van, ahol minden teljesen lehetségessé válik. Ez azt jelenti, hogy teljesen beléptek a kvantum tudatosságba. Néhányan már tisztában vagytok azzal a ténnyel, hogy a kvantum fizika; a kvantum tudatosság egyszerűen a lehetőségek tudománya. Ez eltávolít abszolút minden határt és bemutat számotokra mindent és kisugároz egy üzenetet, azt hogy minden lehetséges. Meg van az erőtök, hogy megtapasztaljatok abszolút mindent, amiről valaha is álmodtatok. Az egyetlen ok, amiért még nem tapasztaljátok, mert nem hiszitek el, hogy ez lehetséges. Minden dolog, minden személynek, amelyről valaha álmodott, az megnyilvánulhat az életében. Minden létezik, azért mert elég ember hisz ennek manifesztációjában. Ez a kvantum energia nagy természete. Ez az a törvény, amit Einstein adott át az emberiségnek, annak ellenére, hogy nem teljesen érezte magát kényelmesen ennek illékonyságában. Ezek azok a törvények, amelyeket megváltoztattak és tudatosan eltorzítottak – a tudatosság törvényeit megváltoztatták az emberiség tudatosságában a hamis newtoni tudatosságon keresztül és számos elméleten keresztül, amelyet Darwin adott át. Áttörve a Newtoni tudatosságon ez könnyebbé válik (kvantum tudatosság). Már teljesítettétek a leszerelés legnehezebb aspektusait ebben a jelenlegi mátrixban. Most az Arany Tudatosság fényében álltok és láthatjátok, hogy részt vetettek a kvantum énetek és a kvantum tudatosság fejlődésében. Ez azt jelenti, a kvantum tudomány, a kvantum fizika, a kvantum pszichológia, a kvantum bármi, ami azt illeti, valójában nem új számotokra.

Elmozdítva az elmét a megértés egy másik szintjére az, ami létrehozza az eltolódást bennetek, hogy felismerjétek, amit végigcsináltatok. Ezt egy eltérő nyelven adják át, egy nyelven, amely felkínál egy másik perspektívát/nézőpontot. Ezt hozzáadják az integráció folyamatához és ennek az igen egyszerű tudománynak a mélyebb megértését. A tudomány összetettsége/bonyolultsága, az emberi természet összetettsége/bonyolultsága megérintett mindnyájatokat egy ponton. Most kiléptek az összetettségből/bonyolultságból az egyszerűségbe és még ha a kvantum tudatosság zavarosnak is hangzik, ez messze egyszerűbb, mint az összetett/bonyolult tudomány, amiben eddig a pontig éltetek.

A korlátozás, ami gátolta a képességeteket, hogy megragadjátok azon egyszerű koncepciókat, mint a megengedés, olyat mint a bizalom, vagy a felismerés képessége és az erő, hogy megteremtsétek a jövőtöket és megértsétek önmagatok multidimenzionális kifejeződéseit. El tudod képzelni, hogy tudatában légy az összes multidimenzionális életednek? El tudod képzelni, hogy tudatában légy önmagad számos aspektusának, akik különböző tapasztalásokat élnek át és ez elnyelődik kollektíven, kollektíven felemelkedni, és keresztül mész minden életen, amelyről úgy döntöttél, hogy egy valóságon keresztül megtapasztalod, képes vagy az aspektus tapasztalásának és megértésének a szemén keresztül látni, megértve azt, hogy az önmagad egy része? Ahelyett, hogy úgy tekintenél az életre, mint ezerféle életre vagy elkülönülő inkarnációkra, lásd ezt, mint egy kollektív jelenlegi tapasztalatot. Behúzva minden egyes tapasztalatot a pillanatba, amit már megtapasztaltak, és alkalmazd ezt a bölcsességet és tudást – a személyes növekedésed 650%-kal való felgyorsításában. El tudod képzelni a növekedés ezen szintjét?

De milyen érzés ez? Sok dolog nagyszerű hangzása, de milyen érzés ez? Az egyedüli ok, amiért nem érzitek ezt és tapasztaljátok meg, az azért van mert a korlátozott tudományt tapasztaltátok meg, a csonkaság tudományát, amit a Szellem hiánya okozott. A Szellem elevenít meg mindent. Einstein beszélt arról, hogy a tudomány Szellem nélkül csonka és a vallás, tudomány nélkül béna [eredetileg: A tudomány vallás nélkül béna, a vallás tudomány nélkül vak.] A kettőnek eggyé kell válnia – pontosan ugyanúgy, ahogyan a férfiast és nőiest egyensúlyba kell hozni és egy női energia és egy férfi energia aspektusai szükségesek egy emberi forma létrehozásáért. Amit az imént bemutattam nektek az valójában, a valóság. Ez lehetséges. Emlékezzetek, azt mondtam minden lehetséges. Egyedül az alsóbb egó, ami kapaszkodik még a régi tudományba, a régi utakba, a régi paradigmába, - a régi korba – ami megakadályozott titeket, hogy megragadjátok ezeket az elgondolásokat.

Tehát, ma integráljátok az energia geometrikus erőit, amely kibocsátja az energia vibrációit, amely lebontja a sűrűséget a sejt felépítéseteken belül, amely ezáltal lebontja a tudatosság korlátozott rendszereit pszichikailag, éterikusan és mentálisan. Ez pedig tovább bontja az érzelmi korlátozott tapasztalást, így valójában edzhetitek magatokat a kvantum tudatosságban.

Ashtar Parancsnok keresztül fog vinni titeket az ebbe való belépés utolsó szakaszán. Az előkészítés létfontosságú ehhez.

Mindnyájatoktól elvárják, hogy tegyetek fizikai lépéseket, hogy megértsétek a Szellemet a tudományon belül, hogy megértsétek az univerzumotok tudományát, a Szellem tudományát.  Felejtsd el a tudományt, a régi tudományos felfogást. A tudomány többé nem korlátozódik a dilis professzorokra. Ti mind tudósok vagytok. Minden egyes egyén napi szinten tapasztalja meg az életet. Minden egyes ember alkalmazza az elméleteket. A mai napig sikeresen teljesítettétek a tapasztalást a korlátozó tudatossággal és az eredményeit ezért – ti eredményezitek. Az emberiség többsége az ilyen kísérletnek a következménye. Ti vagytok Atlantisz tudósai, kutatói, úttörői, a teremtői, és feltalálói. Sajnálom, de nincs mentség!

Mindannyian megérthetitek az élet virágának megszentelt geometriáját. Az ok, amiért megértitek ezt azért van mert, ebből a szakrális geometriai formából születettek meg. Amikor az élet egyetlen sejttel elkezdődött, az élet megszentelt virágán keresztül fejlődtetek. A kibontakozás folyamata az élet megszentelt virágán keresztül történt – a geometria minden, ami bennetek létezik. Nem vagytok elkülönítve semmitől. Minden, ami bennetek létezik a természeten belül is létezik. És minden, ami a természeten belül létezik bennetek van. Ha szétvágnátok egy emberi csontot láthatnátok, hogy gyűrűk vannak a csonton belül épp úgy, mint amikor egy fának a törzsét szét vágják, akkor ott is gyűrűs mintázatot figyelhetek meg, és ez jelen van egy víziló fogában és egy elefánt agyarában is. Ugyan ilyen geometria létezik egy virág szárában is. Amikor egy virág szirmot mikroszkóp alatt tanulmányoznak, pontosan ugyan ilyen geometria van jelen. A geometria jelen van a vérsejtjeitek mindegyikében és megtalálható egy virág nedvében is, egy állat vérsejtjeiben, egy kristályban lévő legapróbb kristályos molekula szerkezetében is megvan, vagy bármilyen ásvány vagy drágakőben is jelen van. A geometria jelen van bennetek. Ha ásványi (anyagokat) vonnak ki az emberi testből, akkor az egyforma nyomelemeket tartalmazna, mint ami a Földben lévő ásványokban van, ezért van szükségetek ásványi anyagokra, hogy a testeteket egészségesen tartsa. Amikor a sok bányászás végett bizonyos ásványi anyagokat kitermelnek teljes egészében a Földből, annak bármelyik részén, ezek az ásványok hiányozni fognak a testéből. A Földnek is szüksége van arra, amire nektek szükségetek van és nektek is szükségetek van arra, amire neki szüksége van.

A szakrális geometria az energia különböző szintjeinek az erőinek a megértése, ami megnyilvánítja az erőket, amelyek az emberi formán, elmén és lelken keresztüli kifejeződéseket motiválják. Ezen információ integrálása által ez szétszedi a szintetikus merkabát, ami a régi tudomány életben tartásáért felelős a világban. A szintetikus merkaba egy szerkezet, amit azért a célért hoztak létre, hogy az emberi lényeket a tudatosság korlátozottságának egy korlátozott állapotában tartsák. A szintetikus merkaba alkotói, azonban, nem számoltak a lélek hatalmával, ami önmagát az emberi formán keresztül fejezi ki. Nem számítottak a szerkezet hibás működésére, ami létrejött és ennek természetes ösztönére, hogy a Szellem eleveníti meg ezt, és ez mindig biztosítva lesz függetlenül az idő múlásától, ez mindig hazatér a teremtés eredetéhez. Ezt bizonyítja az állatvilág. Egyek vagytok az élet ezen királyságával. Semmi sem külön álló tőletek. Az egyedüli különbség a formában van, még az életerőtök is ugyanazon a módon működik. Pontosan ugyanúgy reagáltok a szeretetre és a gyűlöletre is. Ezért abszolút nincs különbség, ahogyan az energia válaszol a frekvencia ezen kivetítéseire.

A teremtés ugyanazon eredeti esszenciájából letettek megteremtve. Mit gondoltok a igazi sámánok, hogyan képesek ilyen formákat magukra ölteni? Az egyedüli ok amiatt erre képesek, mert meg tudják tenni, kvantumosan szólva, azért van, mert az energia belül létezik. Ez egy részetek. Ez időt vesz majd igénybe az alacsonyabb tudatosságotok számára, hogy megragadjátok ennek jelentőségét. Biztosítalak titeket, hogy minden koncepció, amit integráltok, meg fogja nyitni az ajtókat a lehetőség korlátlan világaira. Azok közületek, akik szívükben a Szellemhez fordultak és előhívták a fény erejét, hogy elvigye őket a teljes potenciáljuk megnyilvánulásába, nos most ez itt van számukra. Ez belépés a mechanizmusba, ami elvisz titeket oda - a felemelkedés tervezetének következő szakaszába, amit ennek részeként kértetek.

Már százszor mondták nektek, hogy a felemelkedéssel további felelősség is jár. Ez nem lehet félvállról venni, mivel a felelősség rajtatok múlik, hogy megbizonyosodjatok róla, hogy mire van szükségetek, hogy az ébredés útján tartson. Nem más felelőssége arról tájékoztatni, hogy mit kell tenned. Az a te kizárólagos felelősséged. Ahogyan átviszitek ezt a gyakorlatba, mindenki más, akik ugyanolyan befejeződést/véget keresnek, bevonzanak titeket a terükbe, vagy ti fogjátok őket bevonzani a teretekbe és az információ rendelkezésre áll. Ti mindnyájan egymás küldöttei vagytok. Egymás tanítói és egymás tanulói vagytok. Senki közületek nem jobb a másiknál. Egyikőtöknek sem kedveznek jobban a másiknál. Egyformán szeretve vagytok, és itt az idő, hogy elfogadjátok ezt.

Itt az idő, hogy kilépjetek annak szükségéből, hogy utasításokra van szükségetek. Itt az idő, hogy eldobjátok a cuclit, amihez olyan kétségbeesetten ragaszkodtok. Itt az ideje, hogy átadjátok magatokat annak, ami után annyira vágyódtok a külső világban. Ezért, ha beleegyezést/jóváhagyást kerestek a külvilágból, álljatok le most! És hagyjátok jóvá saját magatoknak! Ha megerősítést kerestek a külvilágban, álljatok meg és erősítsétek meg magatoknak. Ha azt akarjátok, hogy a külvilág mondja meg nektek, hogy igazatok van, akkor álljatok meg és ismerjétek el önmagatoknak, hogy miben van igazatok és miben tévedtek. Ne adjátok át/ki a kezetekből a hatalmatokat az isten szerelmére is! Felnőttek vagytok, felnőttetek! Nem vagytok tudatlanok és megbénítottak sem. Nem vagytok olyan gyengék és tehetetlenek, ahogyan néha szeretnétek gondolni. Ez egy tudatlan viselkedési forma. Ez az önpusztítás ingoványában fog tartani titeket. Tehát, mi a csudát, akartok? Mit akartok a Szellemetektől? Nem a mi felelősségünk, hogy jobban érezzétek magatokat önmagatokkal kapcsolatban. Nem a mi felelősségünk, hogy megmondjuk nektek mit tegyetek az életetekkel, vagy mit ne tegyetek az életetekkel. Ez, Drága Lelkek, a ti reszortotok. Ismerd el ezt magadban, tegyél vallomást magadnak! Ha egy fejlett Fénymunkás felelősségét akarod – nagyon jól hangzik, nem? – Ha akarod ezt a felelősséget, nos, akkor keresd meg! Viselkedj úgy, hogy megmutasd képes vagy rá! Mindaddig, amíg úgy döntesz, hogy úgy viselkedsz, mint egy megvilágosulatlan lélek és áldozati energiát küldesz ki, addig úgy fogod magad találni, hogy a rombolás/pusztítás ugyan olyan régi mintájában fogsz dagonyázni napról napra!

Ez egy kíméletlen, kemény, szigorú üzenetként hangozhat, és ez az is, valójában. De a szigorúsága ennek, Szeretett Egy az, ami igazán hazahoz benneteket, a felemelkedés megtörténéseibe. Elhozza az otthont számotokra, és ez feljogosít bármilyen személyt, bármilyen lelket, hogy legyenek tekintettel az énjükre Mesterként. Ha az önuralást keresitek, nos, uraljátok magatokat! Tegyétek túl magatokat az áldozati tudatosságon. Billentsétek fenékbe a szegénység tudatosságotokat, és éljétek az életeteket mint egy Mester. Minden egyes megtett lépés, ami átnyújtja vagy kisugározza az (ön)uralás beavatását létre fog jönni a teretekben. Az 5. dimenziós energia az azonnali manifesztációról szól, végtelenszer hallottátok már ezt. A 7. dimenziós energia a kvantum tér, ezt már elmagyaráztam nektek, mint a mágia, csodák és manifesztáció dimenziójaként. Kuthumi már mondta, hogy ez nem egy Harry Potter természetű mágia.

A 7D a belépőtök a kvantum valóság, a kvantum tudatosság világába, és mindnyájan felkészültetek erre. Tehát, végeztetek az óvodával, befejeztétek az általános iskolát.

Most itt az ideje, hogy leakassz néhány komoly alkalmazást, amit megtanultál! Az alsóbb osztályok, olyanok, mint az óvoda, mint például a fokozatok, amin felfelé haladtok, belépve abba, amit úgy hívtok, hogy középiskola. Amint az egyén egyszer belép a magasabb szintre, vagy középiskolába, az egyénnek a teljes igazságában tovább kell fejlesztenie a képességeit, azáltal, hogy gyakorlatba ülteti és hasznosítja azokat a készségeket, képességeket, aminek már mesterévé vált. Mindnyájan tudjátok, hogy mit tesz veletek a negatív gondolkodás. Mindnyájan tudjátok, hogy mit tesz veletek a bűntudat, a szényen és a hibáztatás, és tudjátok, hogy mit tesz a pusztító harag a testetekkel. Tudjátok, hogy mit tesz a világ körülöttetek, és tudjátok, mit tesz a tudattalanok viselkedése. Tudjátok mit tesz a tagadás, és ezért kellően képesek vagytok arra, hogy képesek legyetek sikeresen uralni az életeteket. Meg vannak az eszközeitek. Nagymértékben teljesítettétek az önuralást. Mi többet akartok még, mielőtt elfogadjátok, hogy képesek vagytok, és kellően képesek vagytok arra, hogy megnyilvánítsátok azt, ami a lelketek és Felsőbb Énetek vágya vagy kívánsága számotokra, - amit egyszerűen néha csak egy fantasztikus elképzelésként, gondolatként érzékeltek? A fantasztikus elképzelés, gondolat, vagy fantázia, vagy álom, lehet a valóság.

Én, Melchizedek, a Melchizedek Rendjéből, működésbe hoztam a fény struktúráinak rendszerét bennetek, és körülöttetek, minden mechanizmust, amire szükségetek van, hogy támogasson titeket, belépve teljesen a pszichikai birodalmakba. Elvárják, hogy tudatosan foglalkozz a „teljesen (ön)uralt” fogalmával önmagadban. Gyakorold az imaginációt/képzelgést napi szinten és foglalkozz az önuralás fogalmával. Ha tejesen (ön)uralt lény volnál, mit kéne tenned ma? Hogyan élnéd az életed? Hogyan kezelnéd a konfrontációt, a konfliktust, az élet kihívásait? Mi lenne a motivációs erőd? Tölts el egy ki időt, hogy elgondolkodj ezen.

Milyennek képzeled az életed, hogy milyenek kéne lennie? Milyenek képzeled a tapasztalatokat, amiket bevonzol a teredbe, milyenek kéne lenniük?

A feladat az önuralás terén az, hogy tökéletes összehangoltságba hozd a szakrális geometriai erődet, és a tudatosságodat a 7. dimenzión belül tartsd, azért, hogy elismerd a hatalmadat, hogy figyeltél, elismered, hogy soha nincs szükséged arra, hogy megérts, azért mert az egyén már minden megért, mindent tud. Minden, amit az egyénnek valójában tennie kell, hogy felismeri, azt amit megfigyelt. A felismerés a megfigyelésen keresztül már önmagában manifesztálja a megértést. Ez az elkülönülés tapasztalásának a következménye, hogy az egyénnek szüksége van, és még inkább szüksége van arra, hogy megértsen minden dolgot. A bölcsesség teljesen lebontja a megértés szükségletét, azért mert már az egyének rendelkezésére áll egy fajta belső tudás.

Ha a jelen pillanatban való létezést akarod megtapasztalni, akkor LEGYÉL a pillanatban! Ha az egységet akarod megtapasztalni, akkor viselkedj egy egységes módon, ahogyan a legjobban tudod/ismered ezt, hogy (ez így) legyen. De amíg ott tartasz, a gondolkodás folyamatában, ”A jelenben szeretnék lenni!”, ”Meg szeretném tapasztalni az egységet”, de soha nem teszel semmit, ez mindig ott fog maradni. Érezd, mintha már olyan lennél, mintha már elérted volna, már megtestesítenéd azt, még ha a valóság mást is tükröz vissza. Földeld le ezt, ezért olyan fontos a földelés. Annak érdekében, hogy LEGYEN, CSINÁLD!  És az egyénnek muszáj LENNIE, azért, hogy TEGYEN. És a cselekvés során az ember azzá válik. Tehát legyél a pillanatban legjobb tudásod szerint - a nap minden egyes pillanatában. Még azokban a pillanatokban is, amikor a múltban vagy jövőben találod magad, legyél a pillanatban felismerve a viselkedést és gyere vissza a Földre. Gyere vissza a pillanatba. Lásd magad mindennel egységesültnek, olyan gyakran, amennyire csak tudod, amíg teljesen az nem leszel. (Ez) nem bonyolultabb ennél. A bonyolult tudomány egy mestere vagy! (nevetés) Azt hiszed, hogy csak a komplex/bonyolult fogalmak hozzák el számodra, amire vágysz. Az egyszerűség mindig a kulcs a békéhez.

Kuthumi gyakran mondogatja, hogy mennyire szórakoztatja őt, hogy az emberiség általában a legegyszerűbb feladatok elvégzésére az életben mindig megtalálja a lehető legbonyolultabb utat.

Kuthumi Mester adott át már olyan információt, hogy milyen fontos megértenie az egyének a csakra rendszerét. A jelenlegi időkben az emberiség evolúciójában ez egy kulcsfontosságú rész a kapu jövőbe vezető kinyitásához és a múlt ajtajának bezárásához. A csakrikus rendszer nagyon erőteljes befolyással van mindenre, amit az ember tapasztal. A bizalom és megengedés/önátadás a gyökércsakra kérdés köre. A bizalom a gyökércsakrán keresztül fejlődik. Ez a méhben töltött idő alatt manifesztálódik (a gyerekben) és a gyermek első éves korában fejeződik be. Egész életen át a különböző helyzetek, amik az egyént kihívás elé állítják, amelyek vagy fel fogják építeni a bizalmát vagy továbbra is lerombolják, (azok ehhez a csakrához kapcsolódnak). Meg kell ismernetek, tudnotok mindent a gyökércsakrátokról, amit csak lehetséges – milyen kondicionáltságok voltak, amelyek létrehozták az alapot, amelyre az életetek épül. Ez majd megadja a következő lépést a felemelkedési folyamatotokban. Ez segíteni fog nektek emlékezni a bizalom erejére – nem a bizalom megértésében és megengedésében, hanem az emlékezésben, hogy hogyan tegyétek ezt, azért mert mindig is tudtátok. Az ellentmondásos manifesztációk az élet megtapasztalásában/az élettapasztalaton belül, azok amelyek miatt a bizalom és megengedés lerombolódott. Mindenkit megérintett ez egy bizonyos mértékig.

Tehát az információ, amit ma átadunk arról szól, hogy lépj túl mindenen amit valóságnak hittél, amiben benne vagy. Azért mert ki vagytok téve a kvantum tudatosságnak, ami a hit/hiedelemrendszereiteket meg fogja változtatni és el fogtok érkezni ahhoz a ponthoz, hogy megvalósítsátok, felismerjétek és emlékezzetek, hogy abszolút minden változékony. Ez az Energia Törvénye. Az Energia Törvénye kijelenti, hogy minden felcserélhető/behelyettesíthető. Amikor egy energia nem változik, akkor az stagnálttá válik, elzárva az útját, megfagyottá és elszigeteltté válik. Ragadjátok meg ezt a felfogást. Használjátok ezt a világban. Ez azt jelenti, hogy minden személy megtapasztalja a változás egy hiányát az életének megfagyott/megdermedt időszakaiban. Halljátok a szavainkat ”megdermedt/megfagyott az időben”. Elszigetelődve az élet nagyobb képétől, a fény geometriai erőinek vibrációi leállnak. Ezért, érthetővé téve ezt: képtelen rá, hogy felismerje az egységet és egyben levést a Minden Ami Vannal. Bármilyen személy, aki megfagyott/megdermedt az időben, soha nem lesz képes túllátni az idővonalon, a tudatosság szintjén, és a tapasztalás és kifejeződés terében, amiben csapdába estek. Senki nem várja, hogy megváltoztassák az életüket egyszerre. Ez azt jelenti most és a következő pillanatban tegyél valami teljesen eltérőt. Ezt nem lehet megtenni a jelenlegi tudatossági állapotban, amiben az emberiség tartózkodik. De minden változás tapasztalhatóan elvezet a nagyobb változáshoz. És mindannyian ezt teszitek. Tapasztaljátok. Néha a változás nagyon apró lehet, de úgy érezheted a belsődben valami megváltozik. Sok ember van, akik még a legkisebb változásoktól is félnek. Nem fognak kijutni a zsákutcába jutott munkahelyükről, mert félnek a változástól. Nem jutnak ki a romboló kapcsolatokból, mert félnek változtatni. Lehet, hogy még a széteső gépjárművüket sem korszerűsítik, azért mert megszokták az útjaikon, vagy úgy gondolják nem érdemelnek bármivel jobbat is.

A szegénység tudatosság, áldozati tudatosság, feltételhez kötött szeretet tudatosság, és a bujaság tudatosság és minden, ami ugyan ebbe a kategóriába esik. A változástól való félelem fenntartja a korlátozó tapasztalást. A társadalom legnagyobb félelme a vesztességtől és az ismeretlentől van. ”Ha ott hagyom a zsákutcába jutott munkámat, akkor nincs garancia rá, hogy fogok találni egy másik munkát.”

Mi a hiány? ”Nem tudom ott hagyni ezt a romboló kapcsolatot, mert ki más fog engem még szeretni?” Mi hiányzik? Vágyképesség/Megérdemelhetőség. A személyek nem hisznek benne, hogy megérdemelnének bármivel is jobbat, mint amijük van. Ezért a bizalom és önértékelés kéz a kézben járnak, mikor elérkezik a döntés ideje, hogy változást manifesztáljanak. Ha nem érzed, hogy megérdemelsz egy jobb munkát vagy egy jobb kapcsolatot, vagy még több pénzt, akkor nem leszel abban a helyzetben, hogy megbízz a képességedben, hogy manifesztáld ezt. És azért mert nem tudsz bízni, nem hiszel az értékességedben, és vágyképességedben/megérdemelhetőségedben valami jobbra.

Ez mind azt mondja, létfontosságú, hogy minden személynek megadják/odaadják a szükséges eszközöket, hogy manifesztálja a gyógyulást, ami szükséges ahhoz, hogy előidézze a változást.

Üdvözletem a kvantum tudatosság világában – mit hiszel, mit fogsz megteremteni?

Élve a pillanatban, minden és minden egyes pillanatban biztosítja az embernek a tudat szintjével, hogy köteles elismerni bármit, ami az egyéni terében van a pillanatban. És ha kérik, hogy szólíts meg egy bizonyos kérdést vagy viselkedést, vagy állíts fel egy határt a helyére, abban a pillanatban válaszolni tudsz rá arról a helyről/abból a térből, amiben vagy és ennek megfelelően cselekszel. Ne a történelmetek alapján cselekedjetek, hanem az alapján, ami a pillanatban történik. Gyerünk! Ez az, ami kihúzza az egyént a kötélhúzásból, hogy az énjén belülre menjen. ”Mit tudok, vagy mit kéne, vagy mibe kéne megkapaszkodnom a múltból?” ”Miben kell kapaszkodnom a jövőben?” Nem marad semmi közepében, a jelen pillanatban, azért mert ha a múltra vagy jövőre fókuszáltok, akkor kizuhantok a jelen pillanatából. És ha hiányosnak érzed magad, amúgy sem lehetsz ott. Meggyógyítani bármit, aminek gyógyulásra van szüksége a pillanatban ez a jelen körülményein alapul. Ha ebben a pillanatban felismered, hogy a (saját) történelmed egy aspektusa befolyásolja a reakciókat vagy viselkedéseket a pillanatban, foglalkozz vele abban a pillanatban. Tedd meg a szükséges lépést, amit megkíván, hogy töröld a történelmi bevitelt, ami a viselkedésekkel kapcsolatos és lépj tovább. Változz és lépj tovább. Ezért mondjuk gyakran ”növekedj” az árral. Amit jelenleg is tapasztalsz a kvantum és multidimenzionális világok feltárásánál. Az imagináció/képzelet egy létfontosságú eszköz tekintettel arra, hogy a létezés különböző létállapotait manifesztálja. Már a társadalom kondicionálásán keresztül, elhitették veletek, hogy a képzelet nem szolgál semmilyen érvényes célt az életben, hogy ez elvon téged, attól, amit tenned kellene. Ideális lenne eltávolítani a szavakat, mint a ”kéne”, ”nem tudom” és ”talán” minden nyelvi szótárból – akár akarjátok, akár nem. Tehát, amit tapasztaltok az nem feltétlenül rossz vagy jó – amit el kell határoznotok magatokért. Egy kulcs, amit átadunk nektek, hogy legyetek tisztában az egyensúllyal. Más szavakkal, legyél tudatában, hogy leföldeld magad. Nem leföldelni magad annyit jelent, mint szétkapcsolódottá válni a fizikai testedtől, amelynek már tudatában vagy, azt eredményezi, hogy képtelen vagy bármit teremteni, amire szükséged van a fizikaiban. Más mint az, hogy el tudod képzelni a szíved tartalmát. Kísérleteztek a kvantum energia erőivel és minden lehetőséget kutattok. Mikor az egyén megtapasztalja a tudatosság multidimenzionális világát, akkor ti automatikusan be fogtok lépni más lények világaiba, a tudatosság más állapotainak világába, amelyet más lények gyakran látogatnak és laknak. Ez az, ami kiépíti az interdimenzionális kapcsolatot az energia különböző erői között, amelyek különböző kifejeződésben manifesztálódtak, teljesen idegennek tűnő vagy tipikus földönkívüli formákban. Azonban, a teremtés esszenciája mindnél ugyanolyan, gondoskodj arról, hogy meghatározd a szándékodat, hogy az energetikai kutatásod és kísérletezgetésed a fény birodalmaiban tart téged.

Ne feledd, a félelem az önvédelemhez kapcsolódik, ami az illúzióban létezésen alapul, ami eddig a pontig létrejött. Az egyik legnehezebb a dolgok közül, minden személy számára a felemelkedés magasabb világaiba menő ösvény mentén haladva az, hogy elsőnek mindent elfelejtetek, amit tanultatok, elfelejtetek minden tanítást, amit bármilyen mester adott át, aminek valaha kivoltatok téve, legyen az testet öltött vagy testetlen időszak. Ez azt jelenti minden félredobsz és megnézed mi marad, bármi ami megmarad az az, aki igazából vagy minden más csak az illúzió része. Ez alkotja azokat a színeket, amely vagy. Ez az ahogyan az egó meghatároz téged. Most már tényleg kitoltuk a határokat, megértjük. De ez a pont előbb vagy utóbb elérkezik mindnyájatok számára. Az egyetlen módja, hogy bármilyen lélek megtudja, hogy ki is ő valójában, azáltal történik, hogy elvet mindent, amivel kondicionálták. Kétségtelenül abszolút mindent, azáltal, hogy nem hiszel el mindent, kivéve, ami itt vagy (a szívére mutat) és semmi mást azon kívül. Ez az amikor igazságodban állva maradsz. Ez az energia ezen új szintű útjának kezdete, de te a 7. dimenziós utat választottad, és ez az utazás ezen része.  Egyelőre szánj időt a felfedezésekre, és használj eszközöket, például kristályokat, hogy leföldelten maradj. Egy másik módja annak, hogy továbbra is leföldelt maradj, hogy leírsz mindent, amit megtapasztalsz, ahogyan megtapasztalod ezt, vagy szóban fejezd ki ezt. Ez létrehozza a belső biztonság egy érzetét, ami csökkenteni fogja az irányítás elvesztésétől való félelmet. Észre fogod venni egy bizonyos ponton, hogy keresztül fogsz menni egy fajta üresség érzeten, megtapasztalva valami olyasmit, hogy nem igazán fogod tudni ki vagy te, és ekkor belemerülsz egy fajta ürességbe, azért mert integrálod az utolsó néhány beavatást, amin keresztül mentél, és sok dolgot integrálsz még, próbáld nem értelmezni ezt, de ugyanakkor lehetnek, olyan időszakok, amikor nem vagy biztos benne, ki vagy, azért mert sok új információ és energia lesz jelen, valamint perspektíva változás. Úgy érezheted magad, mintha köztes információban és viselkedésben lennél, és mintha a kettő nem lenne összhangban.

A mód, hogy megálld a helyed az anyagi világban és ezeket a dolgokat egyszerre tedd, hogy kihasználd a segítséget egy energetikai szinten. Ilyenkor az egyénnek meg kell vitatnia a helyzetet egy másik illetővel és azt, amit egyes útmutatásokkal kapcsolatban érez. Vannak segítőitek, vezetőitek ebből a célból. Ők nem csak próbára tesznek titeket, akár látjátok, érzitek őket vagy sem. Sokkal nagyobb és több céljuk van. Azáltal, hogy kifejezed a vágyad a támogatásért, azáltal, hogy meghatározod a szándékodat, hogy keresztülhaladj az ürességen harmonikusan és segítsenek a kapcsolódásod fenntartásában a Földdel, ez drasztikusan megkönnyíti a folyamatot. Tehát kommunikálj a diszinkarnálodott [testetlen] támogatóiddal, segítőiddel, a vezetőiddel a fény oldaláról. Ez nagy változást fog eredményezni.                                                                                                                             

A mai beavatás, szeretteim, arról szól, hogy behozzátok a tudatosságot a valóságba, az érzéki képességbe, amiből a világ áll, és hogyan különül el az elmétek a képességetektől, hogy érezzetek, legyetek és tegyetek. Gondolatokat teremtetek, de ténylegesen alkalmazzátok ezt a koncepciót amögött, amit mondotok. ”Úgy érzem (magam) mint a csokoládé” – tehát, hogyan érezz a csokoládé?

Képzelj el egy darab csokoládét. Gyakorolhatod ezt, hogy visszakerülj az érzésbe azért mert az energiameződben, minden itt vagy (fejére mutat) és a felszínen, és nem itt vagy (a szívben). Ez szeretteim, egy átjáró, hogy manifesztáljátok a mennyet a Földön. Én, a Melchizedek Rend Melchizedekje, itt vagyok, hogy támogassalak mindnyájatokat a Nagy Mesterek segítségével, hogy manifesztáljátok a mennyeket a Földön. Túl kell lépnetek az alsóbb egón, hogy megtegyétek ezt. Több ezer éven keresztül azt hallgattuk, hogy az emberek békéért imádkoznak, harmóniáért, gyógyulásért, a szenvedések véget éréséért imádkoznak, de nem álltak le azzal, hogy higgyenek a szenvedésben. Az emberek továbbra is visszaéltek önmagukkal, miközben tovább táplálták a tudatosságot, ami létrehozza ezeket a dolgokat, amiért fohászkodtak, hogy az ne legyen tartós, véget érjen. Ez az elkülönültség következtében manifesztálódott, mivel az embereknek nem volt meg a szükséges eszközeik, hogy tudják, hogy hogyan kapcsolják le a régi program futását. Az emberek nem értették meg, hogy hogyan kell igazán alkalmazni bármit amit kértek, hogy az igazi lélek vágyuk manifesztálódjon.

Ez a hogyan egyszerű. A hogyan az, hogy tedd, amit még nem tettél azelőtt. Kuthumi gyakran mondja, ha továbbra is azt teszitek, amit mindig is tesztek, akkor mindig azt fogjátok kapni, amit mindig is kaptatok. Azért, hogy a hatás megváltozzon, az egyénnek magának kell lennie a változásnak. Tehát ahelyett, hogy bedobnád a törölközőt. Tegyél egy lépést előre, mint azelőtt soha. Tegyél egy kicsit másként, tegyél valami eltérőt. A következő alkalommal, egy kicsit tovább fog tartani. Ez nem önfegyelem. Ez elkötelezettség, ami a gyökércsakrához kapcsolódik. Ez mindig ehhez a csakrához tér vissza, az alapzathoz, az alaphoz – minden más gyökér rendszeréhez. Meg vannak az eszközeitek, információ és spirituális technológia a rendelkezésetekre áll, hogy áttörjetek a kondicionáltságokon, és megtapasztaljátok, aminek megteremtettétek az alapját, amelyről a belső gyermeketek reagál. Csak tegyetek egy dolgot eltérően/másképpen. Kitartva egy napig és ez meg fog változni. Csak, amikor úgy gondolod, hogy előre ki tudod számítani a viselkedésedet, akkor tegyél valami teljesen eltérőt. Elismerve mindent, amit megteremtettél, minden alkalommal, amikor motiválod a gyermekeidet, vagy egy barátot, minden alkalommal, amikor szilárdan megállsz a hatalmadban és noszogatod a gyermekeidet vagy a barátodat előre, akkor emlékeztesd magad arra, hogy ugyan ezt kell tenned magaddal is. Ez elkezdi egységesíteni az energiát. Kezdetben ezt nagyon ügyetlenek érezheted, de valami mindig eltérően/különbözően tűnik elő első alkalommal. Képzeletben tegyél egy utazást, egy helyre ahol még soha nem jártál. Első alkalommal menjél oda, úgy érezheted mintha korszakokon át tartana eljutni oda. A második alkalommal, mikor odamész, úgy érezheted mintha feleannyi idő alatt jutottál volna oda. Ez egyszerűen azért van, mert kezdetben ez egy ismeretlen terület. Nem vagy túl biztos abban, hogy hol is van pontosan a cél állomás. Így a számításod megalkotja a hosszú idő illúzióját. De abban a pillanatban, amikor a tudatosságod összekapcsolódott azzal, ahol a cél van, képessé válsz kivetíteni magad oda és a távolságot sokkal gyorsabban teszed meg. Az illúzió az, hogy azt hiszitek, hogy ez sokkal gyorsabban történt. Ez pontosan ugyanúgy működik bármilyen más programozottsággal, hit/hiedelemrendszerrel vagy kondícióval, amivel az egyén szembenéz, amely állandósítja a korlátozás vagy szenvedés, fájdalom vagy megalázás, tagadás vagy rombolás folyamatát. Ez ugyanazt az energiát alkalmazza, ugyanazt az elméletet alkalmazza ezek mindegyikére. Úgy hogy az első a hogyan. Garantálom, hogy a többi automatikusan bontakozik ki ezután.

A nap el fog jönni, amikor meg álltok majd és felismeritek, hogy többé nem adjátok föl. Lehet, hogy nem ismeritek a pontos időt, amikor ez meg fog történni, de el fogtok képedni, ahogyan az új energiát integráljátok és hogy milyen egyszerűen is manifesztálódik mind ez. És bármilyen emberek, akik megtapasztalnak egy ilyen változást az életükben el fogják mondani nektek, hogy nem biztosak abban, hogy a változás mikor is zajlott le. Csak azt tudják, hogy valami megváltozott és hogy felismerték, hogy valami különböző lett.

Tehát Fény Nővéreim és Fivéreim, ti mindnyájan Melchizedek Rendjében vagytok. Mindannyian a Melchizedek Rend Platina Sugarán keresztül szolgáltok. A fény, hang és hatalom, bölcsesség és tudás platina rezgései kiáradnak az energiamezőtökön keresztül belépve az energia egy örvényébe elhelyezkedve kb. 53,34 cm-re a tarkótoktól.

A Platina Sugár kapcsolódik ahhoz, amit úgy hívtok, hogy Platina Csakra, amely közvetlen hatással és befolyással van a lelketek székhelyére, ami a koponyátok alapjánál található. Ebbe betáplálódik az információ, ami bekódolódik az agyi gerincvelői folyadékba és mindannyian hatásokat tapasztaltok a fizikai felépítésetek és energetikai szerkezetetek ezen területén, vágyat eredményezve, hogy manifesztáljátok a változást.

Abban a pillanatban, amikor az energia Platina Sugara egyesül a Szíriuszi kapcsolódás és a Szíriuszi tudatosság, az Arany kapcsolódás és az Arany Tudatosság kék és arany sugaraival, a Platina Sugaratok a fókuszotokat a kvantum világban képes tartani. A kvantum tudatosság egyszerűen túllép a 3D valóságának határán – az illúzión, amiben hittél, hogy az az életed. Az utazás az 5D-be kiterjedt a 7D-be. A platina csakrátok, a Platina sugár a Melchizedek Rendjén keresztül jött létre, fenntartva a kozmikus felemelkedés és kozmikus evolúció ezen folyamatát számotokra egy lélekként. Ezen fény, energia és tudatosság egyesülésén keresztül a beavatás eredményeként, egyesítitek az energia összes szintjét, ami szükséges, ahhoz, hogy fenntartsa az életerőt, ami a csakrákon keresztülmozog annak érdekében, hogy aktívan fenntartsa a szakrális geometriai erők kódolásait sejt szinten valamint a gerincvelői-folyadékotokban, amire gyakran utalnak a tervrajzotokként [blueprint].

A tervrajzotok az információ, ami belétek kódolódott. Ez egy térkép mindenhez, mindennek a térképe, amiről úgy döntöttetek, hogy megteremtitek a valóság különböző világaiban. Miképpen megtanuljátok uralni az illúziót, felismeritek, hogy a valóság soha, valójában, nem az volt, amiről azt hittétek, hogy az. Ezért tanították nektek a Mesterek, hogy fogadjátok el azt a tényt, hogy az igazságotok mindig változni fog – ahogyan növekedtek és fejlődtök, ahogy azt kell. Nincs másik út. Ez az, amiért a kvantum tudatosság megköveteli, hogy dobjatok el mindent, amit valóságként fogadtatok el azért, hogy felfedezhessétek kik is vagytok, kik nem vagytok, mivé váltatok és mivé fogtok válni. 

Szeretteim, üdvözlünk titeket az új világban, a világban, ahol a határok nem ugyan olyan helyzetben állnak, ahogyan abban a világban, amit magatok mögött hagytatok. A régi negatív átjárók lepecsételése volt az, ami mindnyájatokat ebbe az irányba terelte, ahol megtapasztalhatjátok az életet ebben az új világban. A világ, amiként ismertétek nem létezik többé. Látjátok; még mindig kölcsönhatásban vagytok a világotok embereivel még, ha úgy érzitek is, hogy többé nem vagytok részei ennek.

Beléptettek egy különböző dimenzióba. Az életeteket egy különböző dimenzióból élitek, egy eltérő nézőpontból. Nem látjátok az életet ugyan olyanak, mint egy átlagos személy teszi, aki a 3. dimenziós tudatosságban él. Két különböző világban vagytok. Különböző frekvencián vagytok. Ezért éljétek az igazságot, amit jelenleg tapasztaltok. Elől menve az úton, és amikor mások is készek rá, követni fognak téged. Üdvözöllek a multidimenzionális élet világában. Egy 3. dimenziós világban létezel, de az 5. dimenzión keresztül élsz, a 7D-n keresztül tapasztalsz, egyidejűleg teremtetek az 5., 6. és a 7D-én keresztül és manifesztáljátok ezt a 3D-ben. Ez is változni fog hamarosan, amint készen álltok integrálni a magasabb dimenziós és univerzális energiákat, ami be lesz mutatva nektek a nem túl távoli jövőben.

Melchizedek vagyok, a Melchizedek Rendjéből. Béke legyen veletek. Namasté

Ooooooo0oooooooO

Kuthumi vagyok és visszatértem ez alakalommal egy rövid időre. Szeretett egy, hogy segítsünk nektek visszahozni a tudatosságotokat a fizikai valóságba, húzzátok be az energiátokat és földeljétek le azt, amin Melchizedek Nagyúr keresztülvitt titeket ma. Ebben az időben, a tudatosságotok különböző szintjei próbálják integrálni a végtelenséget/mérhetetlenséget, amin keresztül vitt titeket ma. Érezzétek magatokat biztonságba tudva, hogy a Szellem mindig-jelenlévő, hogy veletek vagyunk mindig minden pillanatban, hogy segítjük és irányítjuk az eljárást. Ez valóban egy nagyszerű nap az ünneplésre, ahogyan összegyűltünk veletek, üdvözölve titeket az új világban, amiért szorgalmasan dolgoztatok, hogy beléphessetek. Akkor beléptek a létezés egy új állapotába és csak annyit kell tennetek, hogy továbbra is legyetek önmagatok, tegyetek bármit, amit megkívántok magatoktól, hogy továbbra is legyetek az a létező, akik vagytok. Ez nem szándékos kísérlet, hogy összezavarjunk titeket – az gyerekes játék lenne – mi inkább megpróbáljuk elhozni nektek ezt a tanítást, hogy feltárjuk számotokra a 3. dimenzión túl létező világot, a világot, amelybe úgy döntöttetek, hogy beléptek, a világot, ami létezett és mindig is létezett az alacsonyabb kifejeződés világán túl, a harmadik dimenzión, amihez az alsóbb egó kötődött. 

Az emberi tudatosságotoknak kellett megragadnia a teóriákat, amit átadtunk ma. A magasabb tudatosságotok megértette, amit mondtunk annak teljességében. Néhányan már éreztek egy belső megértést, egy belső tudást ezzel kapcsolatban. Koncentráljatok a belső érzésre, még ha nem is tudjátok analizálni azt, amit éreztek. Egyszerűen tartsátok meg ezt, érezzétek, ahogyan az igazság megnyilvánul bennetek.

Elő kellett készülnötök rá, hogy belépjetek a kvantum tapasztalás világába, evégett számos beavatáson és tapasztaláson mentetek át, és most már érzitek a változásokat a lényeteken belül. A sejtjeitek teljesen eltérően válaszolnak az energiára, mert ez nem egy intellektuális folyamat volt eddig a pontig. Ez egyszerűen annak a folyamata volt, hogy légy és tedd – amit tenned kellett! Most fogtátok az intellektuális aspektust azt, ami a kvantum dimenziókról szól. Viszont szükséges integrálnotok azt, amivel az intellektusotok jelenleg dulakodik. Az energetikai megemésztési folyamat befejezi önmagát, biztosítalak titeket erről, és biztosítalak titeket, hogy hat hónap múlva hasonlókról fogunk beszélni. A kérdezősködéseteket a kvantum energia világáról egyszerűen meg fogjátok érteni, és azt fogjátok kérdezni, most mi következik.

Tehát szeretteim, öleljétek át azt, ami eljött számotokra, hogy integráljátok, tudomásul vegyétek a beavatást, amibe beléptetek és tudjátok, hogy aktívan dolgoztok azon, hogy manifesztáljátok a Mennyet a Földön. A szakrális hangok létrejönnek azáltal, hogy a szakrális geometria aktiválódik bennetek, a kibocsátott frekvencia az, ami manifesztálni fogja ezt számotokra – más szavakkal manifesztálja a mennyetek felismerését a Földön.

A tudatosságotok túllépet a fizikai birodalmon. Amikor az egyén a kvantum tudatosság állapotában van, az egyén többé nem várhatja el a pszichikai birodalomtól, hogy elhozza a válaszokat vagy, hogy érvényesítse az ént. A legintenzívebb hatalom/erő visszakövetelésen mentettek keresztül ma. Visszaköveteltétek ezt a hatalmat/erőt, ami mindnyájatokat a hatalmába fog hozni. 

Tehát szeretteim, mindenetek meglehet, amit kívántok, hogy eljöjjön hozzátok kegyelemben, tökéletesen és csodálatos módokon. Az Anya/Atya Isten ereje és hatalma tarthat meg, leföldelve és lerögzítve a Mennyet a Földön. A Föld Anya tarthat meg benneteket az erejében és fényében és legyökerezve tart titeket a földre. És mindig minden jól lehet a világotokban.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Chohánja, és üdvözöllek és megáldalak benneteket szeretetben. Adonai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...