Mária Magdolna - 2:22 (Szent Sors)

 Michelle Eloff (09.02.10) - Mária Magdolna: 22:2 (Szent Sors)Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika
2009.02.10

Hanganyag innen tölthető le Szigeti Antal hangjával: http://www.mediafire.com/download/e1953uxam14yjmm/M%C3%A1ria+Magdolna+22_2+Szent+Sors.mp3

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel/lénnyekkel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

______________________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok és üdvözöllek benneteket a szeretet jelenlétében, Isten hozott mindenkit.

A mai folyamattal nemcsak azt kezditek el megérteni, hogy mi is az egyensúly, hanem azt is megértitek, hogy valójában mit jelent az, hogy együttműködés. A mai nappal terítékre kerülő energiák mélyen az énbe visznek titeket és felfedik előttetek azt, hogy hogyan is kéne irányítani az életeteket ahhoz, hogy egyensúlyba kerüljetek, és megérthessétek az együttműködés energiáit.

Megtanultátok, hogy hogyan hagyjatok fel a lélek irányításával, legalábbis egy bizonyos fokig, és ennek kibontakozása folytatódik, mivel mennél inkább felhagytok a lelketek és felsőbb énetek kontrollálásával, annál egyszerűbb lesz fölismernetek az életetek kifinomodását, azáltal, hogy az énetek felsőbb aspektusaival működtök együtt.

Ennek az időpontnak, február 22-nek az energia rezgései is mennyei lehetőséget biztosítanak arra, hogy az új világ kristály energiáit beépítsétek az életetek alapjába. Amikor az új világot említem, akkor arra az új életre utalok, amelynek megteremtését már javában gyakoroljátok a saját életetekben. Ma azt is megmutatjuk valamennyiőtöknek, hogy milyen a karmából vagy végzetből kivezető út sajátos mintázata, mely végzettel életidőtök legnagyobb részében el voltatok foglalva.

Amikor ehhez hasonló lehetőségek adódnak, akkor gyors változásokra számítotok életetekben, és ezek a változások valóban létrejöhetnek, aminek eredményeként úgy tekinthettek az életetekre, mint amelyben 180 fokos fordulat állt be, mostanra viszont tényleg készen álltok valami olyasféle változásra, ami tudatosan vagy tudat alatt már a szándékotokban állt.

Ez a lehetőség a kikerülés a végzet fennhatósága alól egy bizonyos területen, ahogy azt korábban már említettem, sokkal biztonságosabb helyzetbe hoz benneteket, hogy együttműködhessetek sorsotok magasabb tervezetével. Különbség van sors és végzet között – a végzetetek az, amit azért választotok ebben az életetekben, hogy uraljátok személyiségetek vonatkozásait, és életetek bizonyos területeit, a sorsotok pedig, hogy olyan utat nyissatok, amin járva uralhatjátok a végzeteteket, ami egyben ennek az életfeladatnak az elsajátítási időszakát is jelenti, ezért most már a sors által megnyitott utat járhatjátok, és nem akadtok fönn mindenféle, az utatokba akadó alantas akadályon, pusztán azért, mert akadna egy bizonyos helyzetnek egyetlen aspektusa, amelyet alkalmanként még nem uraltok.

Február 22-e a Mester Építész energiája, és ez a huszonkettedik univerzumhoz kapcsol titeket. Ezen a síkon tartózkodnak az univerzum mennyei Mester Építészei, és az fog történni, hogy néhány ezek közül a Mesterek közül a rendelkezésetekre áll majd egy ideig, hogy segíthesse uralnotok életetek azon aspektusát, amelyre már utaltam, és aztán megmutatják nektek, hogy pontosan hogyan építsétek föl azt, amire éppen szükségetek van annak érdekében, hogy fönnmaradjatok sorsotok ösvényén, és ne szoruljatok vissza bizonyos helyzetekben, amikor megoldatlan feladatok vagy még nem uralt területek kerülnek elétek.

A Fehér Tűz Elem most már energiamezőtök velejáró része. 2008 áprilisától a Fehér Tűz Elem új fajta módon eresztett horgonyt a Földön, ez megerősödött 2008 júliusában, amikor a Szent Tűz Templomok rögzültek Dubai területén. Most valamennyien mélyebbre húzzátok a szívcsakrátokba a Fehér Tűz Elemet, ezáltal megérthetitek lelketek igényét a kommunikációra az énetek tudatos részével. Amikor az alsó egónak dolga akad veletek, olyankor eltérít benneteket a valós igényeitektől, azoktól a kívánalmaktól, melyek lehetővé tennék, hogy megszabaduljatok a végzetetektől, ami jelenleg börtönbe zár titeket, ezért rendkívül fontos az egyensúly és az együttműködés az énen belül, az énnel és önmagatok felsőbb aspektusaival.

Ezért készítsük most elő az energiátokat azon rezgések integrálására, melyek a mai napon jönnek keresztül. Vegyetek mély lélegzetet, és fújjátok ki a szátokon keresztül, hunyjátok be a szemeteket és helyezkedjetek el kényelmesen!

Most szeretném, ha elképzelnétek magatokat a huszonkettedik univerzumban, engedjétek ezt a képet úgy kibontakozni, ahogy épp megjelenik előttetek, és lazuljatok el benne. Nincs helyes vagy helytelen módja ezen hely elképzelésének vagy felidézésének.

A huszonkettedik univerzum a fény olyan összetevőit testesíti meg, amelyekkel a legtöbb emberi lény még nem találkozott, ezek az összetevők most összehangolódnak a testetek DNS-ével és az energia testeitekkel, hogy ezzel fény-részleget hozzanak létre a tudatosságotokon belül. Ez a fény rend egy szabályozó, irányító testet alkot bennetek, egyfajta fény tanácsot, bizottságot, ez az irányító testület kommunikálni tud az esetleg még megtagadott aspektusaitokkal, vagy azokkal a részeitekkel, melyeket elvakítottak a hiedelmek vagy a már céltalan pózok, és ezek a céltalan vonatkozások gyakran képeznek akadályt, melyek tovább éltetik a gátló tényezőket, és meggátolnak benneteket a végzettől történő megszabadulás átjáróinak a fellelésében és abban a folyamatban, ami elhozza szent sorsotok szabadságát.

Lélegezzétek be a testetekbe a huszonkettedik univerzum energiáit és engedjétek, hogy átmosson benneteket és hogy minden fény összetevő kommunikáljon a test DNS-ével s ezzel elkezdődik egy finom újrakalibrálási folyamat, amivel minden, az egyensúlyt nélkülöző részetek, ami nem kész vagy nem hajlandó az együttműködésre, békére talál, és átadja magát az éppen most átnyújtott folyamatnak.

Folytassátok a lazítást és a légzést!

Szeretném, ha most elképzelnétek egy titeket beborító fényt, és ezen fény sugarait, amint megérintik a bőrötöket, a csakráitokat, és feltöltik a testeteket és az energiamezőtöket a különleges gyógyító rezgéseikkel. Lélegezzétek be a testetekbe ezt a fényt! Képzeljétek el olyannak, mint a minden mélyedésbe és hasadékba beömlő vizet, eltávolítva a régi érzelmek törmelékét, áttörve mindenféle mentális blokkot és félelmet, melyek megakadályoztak benneteket az életetek alapvető átalakulásának megtapasztalásában, amit pedig igazából már fölöttébb megtapasztalnátok.

Most képzeljetek el a testetek alatt egy kristály lemezt, de ez a kristály folyékony, ezért kényelmes fekvés esik ezen a kristályos folyadékon, ami megtart titeket, nem merültök el benne, és különféle színek százai fürdenek alattatok, és minden szín közöl valamit a test sejtjeivel, és a sejtek válaszolnak a kristály energiákból a testetekbe áradó különböző fények nyelvén és kezdenek összeolvadni életetek kristály-térképével.

Képzeljétek el ezeket a kristály energiákat belefolyni az általatok az élet alapjaiként tételezett képekbe és mennél több kristály energia járja át ezeket az alapokat, annál jobban apad ezeknek az alapoknak a sűrűsége, míg végül az is különleges kristály folyadékká lesz.

Amíg ti a folyékony kristály ágyon lebegtek, addig huszonkettő Mester Építész lény jön és üdvözöl benneteket a huszonkettedik univerzumban. Kört alkotnak körülöttetek, kézen fogják egymást, és amint a tenyereik összeérnek, azzal fény és szín robban ki a testük csakráiból, és fenséges szín- és fénykavalkádot alkot, és ez a fény zuhatag a ti testetekbe ömlik – a szín és fény minden cseppje átjárja a lényeteket gyógyulást, békét, derűt, megértést és meglátásokat hozva.

Lélegezzetek be mélyen, lélegezzetek ki teljesen, amíg a pompás folyékony fény és szín teljesen össze nem olvad a testetek atomjaival, és finoman kiegyensúlyozott és összeszőtt táncot nem lejt bennetek. Ezzel a huszonkét Mesterrel körülöttetek és a testükből áradó fényekkel apró geometriai formák milliói kezdenek kialakulni az energiamezőtökben. Minden geometriai alakzatnak saját nyelve van, és minden ilyen nyelvnek nagyon különleges célja, ezért képzeljétek el, hogyan nézhet ki milliónyi tűznyelv az energiamezőtökben, mert minden ilyen geometriai alakzat fénnyel és színnel telített, és lássátok ezeket táncra perdülni az energiamezőtökben – mozognak, változnak és újra rendezik magukat, ezért minden energiarezgés tökéletes harmóniában áll a többivel, és ez elkezd mágnesesen bevonzani egy új energia egyensúlyt az energiamezőtökbe, ami bevonzódik a pszichétekbe, majd tovább testetek tudatos és tudatalatti aspektusaiba, az elmétekbe, a szívetekbe és a lelketekbe.

Lélegezzetek be mélyen, fújjátok ki teljesen, míg ez a négy aspektus összhangba kerül – az elmétek, a testetek, a szívetek és a lelketek, új szintű együttműködést hozva létre énetek négy vonatkozása között.

A huszonkét Mester most lehetőséget biztosít arra, hogy kiválasszatok egy speciális területet az életetekből, amit tudatosan szeretnétek megváltoztatni, és mostantól segítenek megtartani ennek képét az elmétekben és a szívetekben.

Lélegezzétek be ezt a látomást és meglátjátok, ahogy a geometriai alakzatok feltöltődnek fénnyel, és kezdenek feltöltődni azzal, amit az elmétekbe és a szívetekbe épp az imént helyeztetek be, s egy pillanat alatt egyensúly áll be ebben a látomásban.

A Mesterek most segítenek kialakítani egy folyékony kristály mintázatot, ami annak az élet területnek a kristály alapjává fog válni, amit a leginkább óhajtotok megváltoztatni. Csak figyeljétek, ahogy az összes kristály energia összegyűlik és az új mintázat formát ölt lelketek legmagasabb akaratával összhangban, tökéletes egyensúlyban, sorsotokkal és minden más érintett személy sorsával összhangban, a megváltoztatni szándékozott élet területről.

Lélegezzetek be mélyen, lélegezzetek ki teljesen, engedjétek a csodálatos színeket és energiákat formát és alakot ölteni!

A Mesterek most közelebb lépnek hozzátok, még mindig fogják egymás kezét, és ahogy felétek mozognak, a testetek megnyílik, hogy üdvözölje a közelségüket, ezzel azt is jelképezve, hogy vágyakozik azoknak a látomásoknak, bölcsességnek, tudásnak és tanításoknak a befogadásra, melyeket megtestesítenek, és [vágyik] a velük való együttműködésre. Ezek a Mester Építészek egyben Mester Alkimisták is, és megmutatják nektek, hogy hogyan alakítsátok át azt, amire már nincs szükségetek, olyanná, ami bearanyozza a kívánságaitokat.

Lélegezzetek be, amíg ezt a szándékotokat a szívetekbe emelitek aztán lélegezzetek ki! És lazítsátok el a testeteket!

A Mesterek most elengedik egymás kezét, és egyesével hozzátok lépnek. Az első Mester az egyik kezét a szívcsakrátokra helyezi, és belehelyez egy zafírkék kristályt, ott tartja pár másodpercig, elengedi és odébbáll.

A második lép a helyére, a kezét a gyökércsakrátok fölé helyezi és belehelyez egy szép gránit ékkövet, ott tartja néhány másodpercig, majd elereszti.

Ahogy mindkét drágakő a csakrákba került, lélegezzetek be hálát adva és lélegezzetek ki!

A maradék húsz Mester most előrelép. A folyamat alatt beszélni fogok hozzátok, de ne feledjetek el belélegezni, amikor behelyeznek valamit, és mondjatok köszönetet, amikor kilélegeztek!

A következő jön, és a napfonatra helyezi a kezét, belehelyez egy ragyogó aranysárga gyémántot.

A következő a harmadik szemre helyezi a kezét, és belehelyez egy felséges iolit drágakövet [víz-zafír, ibolyakék, erősen dikroizmikus{kétszínű}]

A következő a koronacsakrára helyezi a kezét, és belehelyez egy szép tiszta, szív alakúra csiszolt kvarc kristályt.

A következő a keresztcsonti/szex/ csakrára helyezi a kezét, és belehelyez egy gyönyörű citrin gömböt.

A következő a torokcsakrára teszi a kezét, és belehelyez egy szép smaragd ékkövet.

A következő a csecsemőmirigy területére teszi a kezét a melleteken, és belehelyez egy pompás herkimer gyémántot. [É. Amerika, New York állambeli híres gyémántbánya]

Egy újabb kéz kerül a napfonatra ismét, és ezúttal egy különleges arany topázt helyez ebbe a csakrába.

És aztán a gyökércsakrátokat is megáldja egy gyönyörű vörös rubin drágakő.

A szívcsakrátok most megkapja egy szép dinnye turmalin áldását.

A koronacsakra elnyeri a tiszta vibráló danburit kristályt.[sárgás, topázra emlékeztető kristály, bórmészszilikát]

A harmadik szemeteké egy nagyon szép lapis lazuli rózsa.[fénylő kék kristály]

A keresztcsonti/szex/ csakrátok is kap egy szép arany topázt.

A torok csakra egy különleges égszínkék topázt kap.

A csecsemőmirigybe a melletek fölött bekerül egy szép kyanit pálca.[szürkéskék szilikát]

A szíveteket most megáldja egy csodaszép rózsakvarc.

És a gyökércsakrátok megkapja a hófehér obszidián gömböt.

A napfonatotoké most a fekete turmalin pálca apró kvarc kristályokkal borítva.

A keresztcsonti/szex/ csakra most megkapja a gyönyörű narancsszín kalcit gömböt.

A koronátok megkapja a szép fehér gyémántot.

És végül, de biztosan nem utolsósorban a szívetek megkapja a mély bíbor rubelit pálcát, amit bíbor turmalinként is ismernek.

Vegyetek egy hosszú, mély lélegzetet, lélegezzetek ki teljesen, amíg ezeknek a kristályoknak és drágaköveknek a kombinált energiája átszövi a szent nyelvüket és együtt kialakítanak egy szép szín- és fényszövedéket, ami szabadon folyik minden csakrátok között, megerősítve az új alapok mintázatát, amelyet az energiamezőtökbe és a csakráitokba szándékoztok most lehorgonyozni.

Mielőtt a Mesterek búcsút intenének, arra kérnek benneteket, hogy azon ötleteteket, a látomásotokat, az álmotokat vagy akárhogy is nevezzétek, amit megtapasztalni, megváltoztatni választottatok, ennek képét, ezt az álmot és kívánságot helyezzétek egy nagy arany-kristály gömbbe!

Lélegezzetek be mélyen, és amikor kilélegeztek, ez az arany gömb elkezd fölétek emelkedni. Egy csodás arkangyal ereszkedik le a huszonkettedik univerzum mennyeiből, megfogja ezt a gömböt, és belehelyezi egy szent kristály üregbe, ami közvetlenül kapcsolódik az Anya/Atya Isten szívének kamrájához, és biztosítja, hogy amit kértetek, az teljesüljön a nagyon közeli jövőben.

Legyetek folyamatosan fogadókészek, hogy üdvözölhessétek a kérésetek eredményeként bekövetkező változásokat. Lélegezzetek be mélyen, és lazítsatok a kilégzés alatt!

Mondjatok köszönetet a huszonkettő Mesternek a jelenlétükért, és tudjátok, hogy továbbra is jelen lesznek arra az időre, amíg a fizikai valóságban megnyilvánulnak azok az új alapok, amiket kértetek. Ezen időszak alatt segíteni fognak különféle olyan témákkal foglalkozni, olyan blokkokat felszámolni, és olyan látomásokat megnyilvánítani, hogy megláthassátok, hogy mit kell tennetek azon lehetőségek megteremtése érdekében, ami a végzet börtönéből való szabadulás eléréséhez, és a sorsotok szabad útjának bejárásához szükségesek. Ez nagyon gyors, rendkívül rövid életű folyamat lesz, ezért hagyatkozzatok rá, és bízzatok benne, hogy minden rendben lesz ezzel a munkátokkal, amelyet magatoknak teremtettetek.

Folyamatosan benne tartjuk az energiátokat ebben a kristályos folyadékban, emlékeztetőül erre a 22-ei napra, ami után az energiátok teljes egyensúlyba és mennyei összhangba kerül mindazzal, amit megtapasztalni szükséges ahhoz, hogy szabaddá váljatok, hogy a sorsotok beteljesüljön. Adjatok hálát most ezért a tapasztalatért, amelyet magatoknak teremtettetek!

Lélegezzetek be mélyen, lélegezzetek ki teljesen, lazítsatok a testeteket, földeljétek le magatokat biztosan a jelen pillanatban az itt és most idővonalán, és lazítsatok!

Terjesszétek ki az energiát a koronából le[felé] a gerinc mentén, a gyökércsakrán át a Földanya testének szívébe, biztosítsátok magatokat szilárdan!

Drága Fénymunkások, a mai aktiválás megmutatja nektek a különbséget a végzet börtönélete és a felszabadult lélek táncának sorsszerű élete között. A sorssal van találkozótok, épp a küszöbén álltok, voltak korábban is hasonló időszakok, de ez a mostani hatalmas boldogságot, mérhetetlen örömet és világosságot hoz a szívetekbe, az elmétekbe, a testetekbe és a szellemetekbe. Üdvözöljétek a változás idejét, és ne feledjétek, hogy mindig csak adjátok át magatokat, ússzatok az árral, amit ez a változás idéz elő, és amikor megértitek, hogy mit jelent az együttműködés az élet áramlásával és a lelketekkel, akkor az egyensúly lesz az életeteket igazgató erő. Ez újjáéleszti a testeteket, az elméteket és a lelketeket, és meg fogjátok tapasztalni az örömöt, ami összhangba kerül mennyei sorsotok céljaival.

Vegyetek még egy mély lélegzetet, lazítsátok a testeteket, hisz tudjátok, hogy biztonságban vagytok, hogy védelem alatt álltok, és bármit tesztek, az tökéletes összhangban van a fény általatok választott tervével. Az energiamezőtökben táncoló valamennyi apró geometriai alakzat biztosítani fogja, hogy a helyes utat kövessétek, biztosítani fogja, hogy ne térítsenek el alantas akadályok és mások ügyletei, akik félnek az olyan változásoktól, amelyeken ti mentek keresztül. Ez rólatok szól, drága szeretteim, nem másokról, akik félnek a ti változásaitoktól, tegyétek ezt magatokért, álljatok a saját lábatokon, és fogadjátok el az új élet fényes ajándékait!

A bölcsesség, ami eljön, az élet, ami áradni fog és az öröm, amelyben fürödni fogtok, megerősíti, hogy a választásotok helyes volt, és mivel a februárt a szeretet hónapjának tartják, mindez a ragyogó, tiszta, folyékony szeretet hatalmas adagjaiban fog hozzátok elérni. Merüljetek bele, éljetek békében, és éljétek az életeteket örömteljesen, mert a pillanat egyedi, és soha nem tér vissza!

Mária Magdolna vagyok és megáldalak benneteket a szeretetemmel, béke veletek! Au revoir.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...