Mária Anya - A Vénusz Törvénye és a 127-133. Víz Kapuk

Mária Anya - A Vénusz Törvénye és a 127-133. Víz Kapuk

Csatornázta: Michelle Eloff©

Dél-Afrika, Johannesburg, 2010, március 22

Forrás: lightweaver

Fordította: Hatejer Emese


(Vegyétek figyelembe, hogy a közvetítés asztrológia megközelítést tartalmaz.) 

 
Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

________________________________________________________________________ 

Mária Anya vagyok, és felkértek, hogy jöjjek el ezen a szent estén, hogy átadjam a Vénusz Szellemének közvetítését, miközben Mária Magdolna, Guinevierre és Jezabel istennő a Szeretet ezen Asszonyának karjában és fényében állnak. Üdvözlünk mindenkit.

A Minden Ami Van Atyjának sugarai alatt állok, amely a szeretet minden szintjét megtestesíti. Együtt állok az Anyával, akinek fénye rátok ragyog, karjaiban tart titeket, ápol, táplál, gondoz titeket, szeret és vezet, valamint biztosítja, hogy minden lépésetek az igazságotok és a sorsotok felé irányuljon.

Világotok úgy nyílik meg, mint a Napot üdvözlő virág, új élete lélegzik, integrálva annak a világnak az energiáit, amelyben most találja magát, akárcsak ti is mindannyian. Ez az új világ, amelyben találjátok magatokat, nagyszerű lehetőségeket kínál számotokra, hogy felfedezzétek, hogyan is történik az, hogy az Atya és az Anya átadja a szeretetét, átadja a fényét és tiszteli az igazságotokat azáltal, hogy a legjobb módon vezet titeket ezen az úton, összhangban lelketek legmagasabb akaratával.

Az élet igazsága gyakran elbújik azok elől, akik szívükben és elméjükben félelmet testesítenek meg, de amikor a szeretet az ártatlanság pontjából jön üdvözölni titeket, a szív ártatlanságából, vagyis a szív, amely mentes a társadalom súlyos terheitől és bűneitől, amelybe eredetileg beleszületett. Miközben átadjátok magatokat az élet körforgásainak, azt tapasztaljátok, hogy ezek a terhek lehullanak a vállaitokról, és új utat fedeztek fel a Szentek birodalmába, azon birodalmakba, ahol megmutatják valódi lényetek valódi természetét, és valójában az ártatlan, aki tökéletes összhangban van belső “illatának”, azzal a képességével, hogy “kiszagolja” a haza vezető utat, hogy úgy mondjam.

Az új világ illata megtestesíti a szeretet szent kenetének gazdagságát, a Mindenható Istennő és Vénusz Szellemének isteni jelenlétét, de Vénusznak is van sötét oldala, ahol is ez a fény az alvilágba fordul, ahol a régi, idejét múlt halálából táplálkozik, a megbukott emberek húsából, és ez a Vénusz sötét oldala.

A Vénusz (negatív) arca a tiszta hamisítatlan buja vágy, buja értékek, buja erkölcsök, ha lehet annak nevezni. Minden egyes lépés ebbe a világba, amely megtagadja a lélektől a szeretet szellemének valódi lényegét, börtönbe zárja ezt, amely szétszakítja mindazt, ami az isteni házasság, és ez a szeretetet valódi igazságának megismerése által, az eksztázisának szent boldogságán keresztül összefonódik.

Nem szeretkezésről és szent egyesülésről beszélünk, ahol valódi kapcsolat van két lélek között, hanem ezen szent energia energiájával való természetes visszaéléséről. Azok, akik a promiszkuitás életét élik, keresik az istenit, keresik a szeretetet, de nem ott találják meg, ahol keresik, eljött az ideje, hogy önmaguk felé forduljanak, kifejezzék és szeressék az énjüket, és hogy meglássák azt, hogy önmaguk odaadása önértékelés nélkül, önszeretet nélkül, (ahhoz vezet, hogy) az ember nem azt a szeretetet szerzi meg, amire vágyik, hanem egyszerűen érintkezésbe kerül a másik (ember) buja értéktelenségével, aki szintén a szeretet igazságának egy keresője, ezért a rokonlelkek, azok akiket a lélek köt össze, akik ismerik egymást, és úgy döntenek, hogy ezt a művészetet az isteniség szakrális aspektusaiból gyakorolják a tantra művészetén keresztül, a csakrák egyesülésén keresztül, ti mindenképp örültök a törekvéseiteknek, kiterjesztitek a szeretet energiáját a világra, és amikor összekapcsolódtok, akkor ezt a világot beborító energia hozza meg a fordulatot, és Vénusz istennő alacsonyabb buja energiái felemelkedhetnek és egyesülhetnek valódi életértékeivel és az isteniség erkölcseivel, más szóval azokkal az erkölcsökkel, amelyek hozzáigazítanak titeket ahhoz, ami isteni és igazi számotokra, ami beteljesíti és betölti azt, amit kerestek.

Vénusz istennő jótékony energia, természete az, hogy felfedje az élet jó dolgait, és mindig igyekszik jót tenni, ahol csak találja magát. Ez nem azt jelenti, hogy mindig tud adni, mert ez attól függ, hogy a többi Szellem, a többi bolygó más energiái hogyan működnek együtt vele, mellette vagy ellene.

A Vénusz istennő bőséget hoz, akárcsak a Jupiter, ahogy a Merkúr is ezt teszi. Bőséget hoz a szerelemben, a szeretetben, bőséget hoz az üzletben, a pénzben és ő a művészet, a zene és a kreativitás szépsége. Ő azoknak a nőknek a múzsája, akik arra ösztönzik a férfiakat, hogy az élet legnagyszerűbb alkotásait hozzák létre, olyan szavakat, amelyek a szívhez énekelnek oly módon, amely megsimogatja a női lélek legmélyét, lehetővé téve, hogy a benne rejlő igaz istennő előtérbe kerüljön, átadja magát az általa inspirált istennek, aki megnyitotta a szívét, hogy üdvözölje ezt az isteni kegyelmet, ezt az isteni békés, sóvárgó, boldogító energiát abban a környezetben, amelyben találja magát – egy energiát, amely attól származik, akivel (a férfias) egyesült.

Vénusz istennő nagy erejű energia, és szeretetet, szerelmet szül, amikor fénye méltóságában van. A fényének méltóságában van, amikor a Bika vagy a Mérleg csillagképben tartózkodik. Ilyenkor az igaz szeretet/szerelem előtérbe helyezi azok felemelkedését, akik úgy döntöttek, hogy maguk mögött hagyják a régi utakat, és eltávolodnak az elerőtlenedés, a bujaság világától.

Miközben Vénusz istennő energiája előjön, hogy üdvözöljön mindnyájatokat, felfedi előttetek a bennetek rejlő fény erejét. Energiája jótékony hatású, mivel megmutatja nektek azt az utat is, ahol olyan szerelmi választásokat hoztok, amelyek nem felelnek meg vagy nem támogatottak Felsőbb Énetek által. Ez az oldala az, amely megmutatja nektek az árnyékotok sötét oldalát, azt az árnyékot, amelyben a sebeitek rejtőznek, az árnyékot, amelyen keresztül a sebeitek beszélnek, és kétségbeesetten próbálja magára vonni a figyelmeteket, hogy felfedje előttetek, hol lehet ezt áttörni.

Amikor Vénusz istennő energiája bujaságként fejezi ki magát, fontos, hogy egy pillantást vessünk önmagunk azon aspektusaira, amelyeket megfosztottak a szeretettől, amelyeket morálisan megrontott a szeretettel való visszaélés miatti szándékos elhanyagolás – verbálisan, érzelmileg, mentálisan, testileg és szexuálisan. Ilyenkor Vénusz istennő nem tudja sikeresen létrehozni a kötődést/kapcsolódást, nem tudja létrehozni az olyan típusú emberek valódi egyesülését, akiknek együtt kell lenniük, és igazán szerelmesek. Vénusz istennő bukásában, sebeiben a hamisítatlan vágy, a bujaság, a kapzsiság, a pénzsóvárság, az élet jó dolgainak birtoklás iránti vágya, a buja értékek és a vágy, hogy ne önmagunkat erősítsük meg, hanem a hatalom birtoklásának vágyát, hogy irányítani lehessen másokat.

Drága Fénymunkások, a ti időtök itt van, hogy megnézzétek önmagatok buja/vággyal teli részeit, amelyek minden erejükkel azon munkálkodtak, hogy elvegyék tőletek az erőt és irányítsanak benneteket, manipuláljanak benneteket, és a fájdalom utáni vágyakozásra, a szenvedés vágyára késztessenek benneteket, a hamis identitás utáni vágyra, ami azt az érzést kelti, hogy valami olyasmit érzetek, ami legalább arra emlékeztet, hogy nem haltatok meg, nem vagytok zsibbadtak, kábultak, mert az emberek gyakran a fájdalmat és a szenvedést választják pusztán annak emlékeztetésére, hogy élnek.

Vénusz istennő fényes oldala, ennek az istennőnek a meghatalmasodott és méltóságteljes energiája hozza el a szeretetet és a kapcsolódást, amely szent egyesülést, isteni házasságot hoz létre, olyat, ahol a múlt sebeit szeretet táplálja, és felülemelkedhet a régi utakon, és befogadva ezt az igaz kapcsolatot, és szeretetre keltheti az összes környezetet, amelyben találja magát.

Vénusz istennő az élet édességét kínálja nektek. Lehetőséget ad a művészet, a zene, a kreativitás, a világ szent hangjainak és illatainak hasznosítására. Az üzlet természetéből adódóan, az üzleti életben a kreativitást felhasználva, juthat hozzátok a pénzetek, és az önszeretet teljes cselekedetei révén ő is biztosítja anyagilag és művészileg, más szóval kreatívan, ha úgy tetszik, amire a legnagyobb szükségetek van ahhoz, hogy a teljesség helyére jussatok a manifesztáció általi kreatív világotokba.

Vénusz istennő behoz téged a birodalmába, hogy jobban megértsd természetét, ezért arra kérünk, hogy most csukd be a szemed, ha még nem tetted meg, és öleld magadhoz a fényem jelenlétét, az enyémet Mária Anyáét és a Háromszoros Istennő és a Háromszoros Isten jelenlétét, és miközben e hatágú csillag közepén állok, a szeretet hetedik aspektusát tartom, és egyesülünk, egyesítjük testedet a miénkkel, és feltárjuk előtted a szeretet erejét, amely a Vénusz fényes oldalán létezik, igazságod fényes oldalán, szíved azon részein, amelyek nem vágyakoznak, nem buják, hanem csak a szeretetre vágynak, ezért lépj kapcsolatba a szívcsakráddal most, érintsd meg a szereteted, érintsd meg a szeretet energiáját, amelyet te érzel azok iránt, akiket őszintén és igazán szeretsz. Engedd, hogy a szívedben lévő érzés kiterjedjen és egyesüljön veled.

Most lépj kapcsolatba a szeretet érzéseivel, amelyek az életed kedvenc dolgai iránt érzel, amelyeket igazán élvezel, ami a szívedet, a testedet, a szellemedet és az elmédet békességgel, feldobottsággal és boldogságérzettel töltik el. Érezd ezt. Adj át magad ennek és válj eggyé vele.

Lépj kapcsolatba a szertetettel, amit a természet és az élet minden birodalma iránt érzel, amely a természet részét képezi, és engedd meg, hogy az irántuk érzett szeretet kiterjedjen.

Miközben ezt teszed, Vénusz istennő elhozza a csodálatos jó dolgoknak és az összes édességnek gyümölcsöző áldásait, a szépség, igaz szeretet, szerelem (ő általa megtestesített) csodálatos sugarai által, és ezzel magával ragad téged. Azzal a szeretettel, amelyet azok iránt érzel, akikkel kapcsolatba kerültél, nyisd ki szívedet, hogy viszonzásul befogadd szeretetüket. Megmutatja, hogy viszonozásod az, amit ingyen adsz, amit őszintén adsz, ami természetes részed. Hagyd, hogy ez az érzés erősödjön. Engedd, hogy a szeretet természete beszéljen hozzád Vénusz istennőn keresztül, szíveden keresztül, és válj eggyé szellemének természetével.

Miközben szellemének természete újra lángra lobbantja benned ezt a természetet, megerősítve ezt, felélesztve a szunnyadó és sebesült részeidet, hogy a szeretetbe/szerelembe emelkedhess, és találkozz a gyógyítójukkal, magaddal, a te Hiteles/Autentikus Éneddel, a te-vel, aki a múlton túlra (lépve) éretté vált, aki túlérett az okozott sebeken, ahol most állsz, a bölcsesség szemszögéből figyelve, alkalmazva a szeretet alapelveit, átölelve ezeket a részeidet, megmutatva nekik, hogy van egy másik út, megmutatva nekik, hogy előrefelé haladtál, és az előrehaladás során új eszközöket és módokat fedeztél fel, amelyekkel begyógyíthatod a múltad sebeit, és ezeknek a nagyon erős eszközöknek az egyike a szeretet – az önszeretet, az önelfogadás és az önmagad elismerése, emlékeztetve magad arra, hogy tökéletes emberi lény vagy, aki tökéletesen játssza a szerepét.

Ez soha nem indokol meg bármilyen olyan magatartást, amely szándékosan árt másnak, ha tökéletesen betöltöd emberi szerepedet, ezt úgy teszed, hogy megbocsátod magadnak a múlt hibáit, töréseit és repedéseit, tanulsz belőlük, bölcsességet szerezel belőlük, és ezt a bölcsességet egy megvilágosodott világ létrehozására használod fel, egy világra, amely a szeretet és bölcsesség alapjaira épül, és nem a félelemre és a kapzsiságra, vágyra, bujaságra és gyűlöletre.

Érezd, hogy az energiák tovább nőnek, erősödnek, ahogy Vénusz istennő elkezdi felgyorsítani azt a sebességet, amellyel az energia átjut a testén, egyesülve a tiéddel. Azt akarjuk, hogy maradj nyugodt, laza, és csak engedd, hogy energiái eggyé váljanak veled.

Lélegezz be mélyen, lélegezz ki teljesen, és ismételd meg ezt még ötször.

A hetedik ponton állok, a férfi és női Szentháromság középpontjában, és ezen a ponton arra kérlek téged, hogy nyisd meg magadat, és engedd meg, hogy felemelkedjenek a sérült részeid, akik arra vágynak, ami már nem támogat téged, hogy a szeretet középpontjába kerüljenek, ahol átalakulhatnak.

Vágyad a félelem, a bűntudat, a fájdalom, a szenvedés, az árulás után, bármi legyen is ez, engedd ennek, hogy felemelkedjen, feltámadjon a szerelemben, szeretetben, és lenyugodjon ölelő karjaimba, ahol ezeket a részeidet fogom tartani, szeretve őket, szeretve téged, eltöltve a béke és biztonság megnyugtató belső érzésével abban a tudatban, hogy nem vagy azonos önmagad buja/vággyal teli részeivel, felismerve azokat a részeidet, akik vágytak a félelemre, és vágyakoztak az összes átélt fájdalom és szenvedés után, amit megtapasztaltál, egyszerűen az történik, hogy az elveszett részek keresik a fényt, keresik a szeretetet. Útközben elvesztek, mert nem érezték, hogy kapcsolódtak volna Felsőbb Éned irányító/vezető részeihez, ezek voltak azok a részeid, amelyek széttöredeztek minden alkalommal, amikor bármiféle bántalmazást, visszaélést, árulást, csalódást, félelmet és minden más negatív energiát tapasztaltál, amivel társítani tudod ezt.

Hagyd, hogy ezek tovább emelkedjenek, és vegyél egy mély lélegzetet, majd teljesen lélegezz ki.

Kuthumi-Agrippa csatlakozik hozzánk, ahogy Mihály arkangyal és St. Germain is. Elhozza neked Vénusz Úrnő kozmikus lángját, a szerelem, a szeretet, a szépség, a kreativitás, a szexualitás és a csodálkozás nagy istennőjéét, akinek egyenrangú (fele), de ellentéte elpusztíthat. Láttad a másik arcát, megtapasztaltad, és többé nem kell kötődnöd az emiatt ejtett sebekhez. Arra lettél most szólítva, hogy lásd valódi szépségét, ismerd fel magadban az igazi szépségét, és ismerd meg valódi természeted felépítését, mint a Vénusz Szellemének egy aspektusát, amely a körülötted lévő világba áramlik és közvetítődik.

Fogd meg a lángot, lélegezd be, válj eggyé vele.

Miközben megtartalak, Mihály arkangyal most veszi az Élet Szent Vizével teli hét Szent Kelyhet, és elkezdi ráönteni ezeket a testedre, a szent vizek átmossák minden buja/vággyal teli részedet, új élet csókját hozva, segítve őket abban, hogy felemelkedjenek a szerelemben/szeretetbe, hogy a vágyból szerelemmé/szeretetté alakuljanak át egyenrangúvá, de ellentétükké. Tehát a félelem iránti vágyad a szabadság szeretetévé, a fájdalom utáni vágyad a béke szeretetévé válik, és így át kell alakítanod ezeket a részeket. Azt javaslom, hogy írj le mindent, ami ebben a pillanatban feltámadt, amíg a karjaim ölelésében tartalak, és annak az ellenkezőjére írd le, mi volt a szerelmed/szereteted, és mivé válik a szerelmed/szereteted, és létre fog jönni. Alakítsd át, transzmutáld át, engedd, hogy a belső alkimista vezessen, megmutassa, mit kell tenned.

Miközben a vizek átfolynak rajtad, most arra kérünk téged, hogy képzeld el Vénusz Úrnőt csodálatos arcának erőteljes természetét és a hét Víz Kapu szakrális vizei beszűrődnek a Föld Anya testébe és fellobbantják a szépségének lángját Amszterdamban. Egy újabb láng kel életre Varsóban. A harmadik láng Szarajevóban. A negyedik láng Oslóban. Az ötödik láng Oroszországban Szentpéterváron és a hatodik láng Moszkvában Oroszországban. És a hetedik láng, amelyet Egyiptom Fehér Sivatagjának szívében horgonyozunk le, és ez aktiválja a bolygó körüli fénytestek nyolcadik szintjét, felkészítve titeket a Víz Sárkányok és Lovasaik visszatérésére, akik elhozzák az érzelmi intelligenciát, lehetővé téve mindenkinek. hogy megszabaduljanak a régi világ vágyától/bujaságától, a téves identitásoktól, amelyek vezérelték a félelemben élők buja természetét.

Terjeszd ki ezt a szeretetet, ezeket a szent vizeket világ minden kormányára, mindazokra az emberekre, akik úgy döntenek, hogy a félelem motiválja őket, akik úgy döntenek, hogy a Vénusz buja értékei szerint élnek, és hagyd, hogy ez a fény, Vénusz istennő gyönyörű kedvező arca lemosolyogjon rájuk, lehetőséget kínálva számukra, hogy a fény felé forduljanak, átadják magukat az életnek, feláldozzák félelmeiket, új utat fogadjanak el. Terjeszd ki ezt az energiát a bolygón minden félelemben élő lélekre, minden lélekre, akinek buja értékei a fájdalom és szenvedés világához kötik őket.

Lélegezz be mélyen, lélegezz ki teljesen, és ismerd el, hogy miközben felszabadítod saját buja értékeidet, megáldod a Föld Anyát és mindazokat, akik rajta élnek, ugyanazzal a lehetőséggel, ugyanazzal az erővel és ugyanazzal a fénnyel.

Most képzeld el magad, ahogyan visszaveszed az erődet önmagad e buja részeitől, és behúzod őket a szívedbe, az átalakult energiába, a vágyad/bujaságod egyenrangú, de ellentétes minőségébe. Ismerd el ezt és hagyd, hogy növekedjen, minden elmúló nappal látni fogod, hogy ez az energia hogyan vezet, inspirál és motivál, hogy túllépj a régi világon, és magadra öltsd ezt az új sugarat, és engedd meg a (planetáris) Szellemeknek, hogy keresztülközvetítsék/keresztülcsatornázzák rajtad magukat, mint érzelmileg intelligens, szerető és bölcs inspirált egyén megélve ezáltal egy tökéletes emberi életet, tökéleteset emberként.

Kuthumi-Agrippa most egy arany tollat helyez a koronádra, amely folyékonnyá válik, és megtelepszik a koronacsakrádban. Az arany toll, amely elhozza szíved könnyedségét, a szellem könnyedségét és az Isten és az Istennő mindenható hírnökeinek szent bölcsességét.

Add át magad nekem, Mária Anyának, miközben elveszem sebeidet és buja értékeidet, és segítek, hogy egyenlővé, de ellentétessé változtasd ezt, felmelegítve lelkedet, felolvasztva az igazságodtól elzárt/elkülönített minden részed, és eggyé olvasztalak a testemmel, eggyé teszlek a szellememmel és megáldalak az általam megtestesített feltétel nélküli szeretettel, hogy te is megtapasztald a könnyed és fényes szív, a könnyed és fényes szellem, a könnyed és fényes lélek szabadságát.

Fogadd el Vénusz istennő bölcsességét, a szent istennőét, aki ismeri a sötét oldalát, az istennőét, aki képes táplálkozni az elesettek húsából, mégis a létező legcsodálatosabb szépséget és szerelmet produkálja a létezésben. Amikor visszavonul(retográd mozgásba kezd), a vágy sötét természetébe merészkedik. Ebben az időben kell a felszínre kerülniük azoknak, akik rosszul kezelték az értékrendjét, akik magukévá tették a szenvedés fájdalmát a Vénusz sötét árnyékában, vissza kell vonulniuk vele, és szembenézniük ezekkel a részekkel, fel kell kelniük egy új nap hajnalára, mert negyven napra és negyven éjszakára visszavonul, és ez, drágaságok, a negyven nap és negyven éjszaka igaz története a sivatagban. Ez Vénusz istennő visszavonulása volt, akkor történt, amikor ő retrográd mozgásba volt, amikor az az idő történt, ezért az ő retrográd időszakában mindannyian beléptek a sivatagba negyven napra és negyven éjszakára, és ez az a hely, ahol elvisznek annak a helynek a sötétségébe, hogy meggyógyuljatok, növekedjetek, és erősebben, bátrabbak, szebbek, kreatívabbak és meghatalmasodva térjetek vissza. Meghatalmasodottabban és erőteljesebben meg tudjátok teremteni mindazt a jó dolgot az életben, amit megérdemeltek és amire vágytok, a szeretetet, az érzékiséget és azt a hatalmas boldogságot, amely Vénusz Istennőben rejlik, amikor szexuálisan egyesültök azokkal, akikkel kapcsolatban álltok, akikkel érzitek a szerelem és szeretet igazi kapcsolatát, akik megnyitják a szíveteket, feldobják a lelketeket és elhozzák szívetekbe az új kreativitás boldogságát, a férfiak szívét inspiráló nők múzsáját elhozva a szívetekbe.

Lazulj el el ezekben az energiákban, fogadd be őket, és engedd, hogy igazodj a Vénusz ötágú csillagához, az ő útjához, amint a mennyei ciklusain keresztül halad.

Vénusz istennő most eléd áll, ahogy lényembe állsz, és lehetőséged van arra, hogy megkérd őt, hogy segítsen neked életed bármely területén, amit választasz, hogy megláthasd az igazságot, bármit is választasz, bármi legyen is az, amivel kapcsolatban az igazságot keresed. Tedd ezt meg most.

Lélegezz be mélyen, lélegezz ki teljesen, és adj hálát Vénusz Istennőnek. Tudd, hogy most veszi, amit átadtál neki, és a szívébe helyezi, mert mindig megpróbál jót tenni, ahol csak lehetséges, és vezetni fog, és megmutatja az utat, hogy hogyan tedd ugyanezt. Tehát engedd át az irányítást a fényének, a szeretetének, a szépségének, a szívósságának és a bölcsességének, és engedd, hogy eggyé váljon veled, engedd, hogy vezetőd, útmutatód és fényjelződ legyen.

Adj hálát minden buja részednek, akik vezettek az utadon, és akik ilyenképpen mutatták be magukat, hogy tanultál, fejlődtél és bölcsességet szereztél ezekből. Adj hálát mindazon részeidnek, amelyek a Vénusz sötét oldalához kapcsolódtak, és amelyek most elengedésre kerülnek, hogy megtapasztalhasd fény oldalát, a szépséges, méltóságteljes, magasztos arcát, a gyönyörű, gondtalan szabadságot, a repülést, szárnyalást a mennyek legmélyéig a szeretet, az igaz szerelem, az igaz fény és az igazi meghatalmasodás szárnyain.

Adj hálát St. Germainnek, Kuthumi-Agrippának és Mihály arkangyalnak. Adj hálát Mária Magdolnának, Guinevierre Úrnőnek és Jezebel istennőnek, és adj hálát magadnak, amiért ezt a pillanatot választottad, hogy egyesülj ezzel a törvénnyel, Vénusz istennő szellemével és természetével, hogy továbbra is felemelkedhess a szeretetben, felülemelkedve a régi utakon, a régi világon és a régi törvényeken – a törvényeken, amelyek egy olyan társadalomhoz kötöttek téged, amely a Vénusz szent értékeinek félreértelmezésén és szándékos manipulálásán alapul, és az összes többi Szellemén is, amelyek hatással vannak rád az égen/a mennyekben.

Vegyél egy mély lélegzetet, és kilégzéskor lazíts, tudva, hogy egy vagy velem, és kezdd el visszahúzni a tudatosságodat a fizikai testedbe, leföldelve magad, magaddal hozva Vénusz istennő jótékony energiáinak természetét, a világ fényét, a szeretet valódi szent kötődésének fényét, a különleges energiákét, amelyek egyesítenek titeket a másikkal, és ezen keresztül tudja a Tantra igazi ereje átszőni varázslatát – a Kvantum Tantra Alkímiáját.

Vegyél még egy mély lélegzetet, lélegezz ki, és rögzítsd magad teljesen vissza fizikai testedbe.

Legyél tudatában a környezetednek. Ügyeljen arra, hogy megfelelően leföldeld magad, és lazíts, tudva, hogy készen állsz arra, hogy a Vénusz arcát a fényben lásd. A kedves mosolya, a bölcsességgel teli szerető szemei, és ennek a szerető bölcsességnek a magjában a tűz szikrája, egy fergeteges energia, egy olyan energia, amely teljesen tudatában van erejének, szenvedélyének és pusztító képességének, ha kell. Nagyon gyakran ez a pusztító energia a szeretet jótékony sugarai formájában jelentkezhet, akik halálra szeretik a sötétséget.

Szabadon használhatod ezt, hívd őt, hogy vezessen, hívd, hogy legyen egy veled, és engedd át kreativitását, szépségét, varázslatát, hallgasd éneklő hangjának zenéjét, ami a szeretet és az örvendezés éterein visz el hozzád.

Mária Anya vagyok, és megtiszteltetés és öröm, hogy ilyen módon veled állhatok. Béke legyen veletek.

Mária Magdolna – A Merkúr Törvénye és a 120-126. Víz Kapuk

 Mária Magdolna – A Merkúr Törvénye és a 120-126. Víz Kapuk


 

Közvetítette: Michelle Eloff©

Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. március 18.-án

Forrás: lightweaver

Fordította: Hatejer Emese

Mária Magdolna vagyok és üdvözletem és isten hozott titeket az isteni fény és az isteni szeretet jelenlétében. Isten hozott!

Az idő egyre gyorsabban halad, ezt mindannyian többféleképpen érzékelhetitek, de ennek célja van. Ez a cél az, hogy elindítsátok a kiegyenlítés és a megtisztulás számos szintjét, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az emberiséget a tudatossági szint állapotába hozzuk, egy olyan szintre, amely megtestesíti az Univerzumotok alapelveinek kozmikus és szent törvényeit. Minden egyes kozmikus törvény tartalmaz egy vibrációt, egy aláírást, amely kommunikál a testetekben lévő szunnyadó DNS-sel, és arra késztet, hogy felébredjetek, és helyreállítsátok a tudatos kapcsolatotokat a világgal, amelyben éltek.

Miközben ezek az energiák a testeteken és a csakráitokon keresztül hatnak, egyre jobb észlelési, érzékelési és megfigyelési készségeket kezdtek kifejleszteni, valamint nagyobb készségeket, hogy alkalmazkodjatok az egyre felgyorsult változó környezethez, amelyben éltek, tehát a törvények alapelveinek megértésével jobban meg tudjátok ragadni az adott időpontban bemutatott dolgok mélyebb jelentését.

Az Univerzális Fény isteni rezonanciája az általatok bolygóként ismert Szellemeken keresztül vetül ki. Ezen az estén elhozzuk a Merkúr Törvényének tanítását, és jobb megértése által annak természetét, és azt, hogy mit követel meg tőletek ez ahhoz, hogy a legjobban fejlesszétek kapcsolatotokat ezzel a Szellemmel, megértve, hogyan kell alkalmazkodnotok, változnotok és rugalmasnak lennetek a változások eme nagyszerű időszakában.

Merkúr Nagyúr csodálatos tanító és az élet számos aspektusát uralja, azonban Merkúr Nagyúr egy adott időben csak az egyik oldalát mutatja meg nektek. Merkúr Nagyúr fel tud menni a világ legmagasabb pontjaira, az Univerzumra és minden Univerzum középpontjába, és le tud szállni a tudattalan mélyére is. Merkúr Nagyúr uralja a memóriátokat, és ő az információ közvetítője, az információ közvetítője az írás révén, az értelem révén, az elmében és szívben lévő kommunikáció révén, így a beszéddel, a gondolkodással, írással és elemzéssel képes vagy saját magad érvelő részeire kapcsolódni, közvetíteni, és szükség szerint változtatásokat végrehajtani.

Merkúr Nagyúr felelős azért is, hogy összhangba hozza a kereskedelem magasabb rendű elveit, és teljesen megvilágosítsa világotok tanítóit, tanárait és oktatóit. Pénzügyi bőséget biztosít, ha elveit betartják, de tudjátok meg, Merkúr Nagyúr a csalókat, a hazugokat, a szélhámosokat és a tolvajokat is kedveli. Ne hagyjátok, hogy ez megzavarjon benneteket, mert így tanít a Merkúr Nagyúr a világotokon belül lévő megváltoztatható és polarizált energiákra, amelyek egyenlőek, de ellentétesek a fényükben és a sötétségükben.

Nagyon sokszor az ember nem használja a Megkülönböztetés/Különbség tétel Törvényét, és most ez az a hely, ahol Merkúr Nagyúr lehetőséget ad arra, hogy meghatalmasítsátok magatokat azon érvelésen keresztül, amely akkor jelenik meg, amikor az egyének használnia kell a megkülönböztető képességet. Lehetőséget ad azoknak, hogy a fény felé forduljanak, vagy a tudatlanság és kapzsiság sötétsége felé forduljanak, ezért a hazugokat, szélhámosokat, tolvajokat és csalókat részesíti előnyben, nem azért, mert ezt a viselkedést jóváhagyják, hanem azért, mert bemutatja fejlődési és tanulási lehetőségeket.

Merkúr Nagyúr jele a növekedés és 88 nap alatt kerüli meg a Napot. A bőség mester vibrációja – a nyolcas szám vagy bőségesen meghatalmasít/megerősít titeket, vagy bőségesen megfoszt attól függően, hogy mire fókuszáltok, ezért azok, akik úgy döntenek, hogy kevésbé helyeslő magatartást tanúsítanak, mint a hazugság, a tolvajlás és a csalás, tudják meg azt, hogy eljön az idő, amikor megfordul a kerék (számukra), és azoknak akik Merkúr Nagyúr másik (fény) oldalát tarják tiszteletben, igazságot szolgáltat ekkor (nekik a világban).

Merkúr Nagyúr változékonysága miatt az energiák drámaian változhatnak egyik pillanatról a másikra, és összetett energiái nagyon fontosak abból a célból, hogy szélesebb körű kinyilatkoztatást hozzanak a logikából, azoknak a szép hangjából és nagyszerű elméjéből, akiket ez a Lélek irányít/vezet.

Amikor Merkúr Nagyúr visszavonulásának idejébe lép, akkor ezt az időszakot is tiszteletben kell tartania, és ezt gyakran a Merkúr retrográdnak nevezik. Ez alatt az idő alatt Merkúr Nagyúr arra kér, hogy menjetek mélyen belülre magatokba, hallgassatok a hangra, és maradjatok csendben – a belső hang azt súgja nektek, hogy mire van szükségetek, mit kell felülvizsgálnotok, felkutatnotok, átvilágítanotok, újrateremtenetek és helyreállítanotok. Ez egy olyan időszak, amikor képesek vagytok mélyre menni a tudattalanba, és felfedezni önmagatok csaló, hazug, tolvaj és becsapó aspektusait.

Egyáltalán melyik részetek tenné ezt, kérdezhetnétek? Nos, szeretteim, a tolvaj részeitek azok a részeitek, amelyek megtagadják tőletek a lehetőséget, hogy megtapasztaljátok a békét, a harmóniát és a boldogságot, azok a részeitek, amelyek megfosztanak benneteket a képzeletetektől, valamint attól, hogy kiterjesszék elméteket és kommunikációs képességeiteket, hogy továbbadhassátok azokat azoknak, akiknek hallaniuk kell, amit a hangotokkal ki kell mondanotok.

Mik lehetnek a hazug aspektusok? Ezek azok a részeitek, akik magukra öltötték a külvilági tudatlanok hangját, azokéét akik arra késztették az emberiséget, hogy azt higgyék, kisebbek és kevesebbek, mint amilyenek valójában. Ezen hazug részeitek elhitetik veletek, hogy kevesebbek vagytok, rávesznek, hogy elfogadjátok a hamisságokat, és rávesznek, hogy feláldozzátok azt, amit nem kell feláldozni.

Szóval most bízom benne, hogy meglátjátok, hogy Merkúr Nagyúr célja az, hogy lehetőséget kínáljon önmagatok ezen részeinek felfedezésére, és mivel Merkúr Nagyúr energiájának egy része ezeket az aspektusokat támogatja, egyszerűen azért támogatja őket, mert olyan értékes leckéket tanítanak nektek.

Minden bolygónak megvan a maga szerepe, és Merkúr Nagyúr szerepe az, hogy felébresszen, és gondoskodjon arról, hogy túlnőjetek a belső énetek hazug, csaló, tolvaj és csaló aspektusain. Az a jutalom, amelyet Merkúr Nagyúr hoz nektek, az a ragyogás, amelyet akkor tapasztaltok, amikor elmétek felsőbb aspektusait érintitek meg, és kommunikáljátok az igazságokat, amelyek az illúzió zavaros vizei alatt lapulnak. Miközben a Merkúr visszavonulási/retrográd ideje alatt mélyebbre ássátok magatokat, felfedezitek azokat a rejtett kincseket, amelyeket elloptak tőletek, elrejtve a sötétség mélyén, és felemelhetitek ezeket, előtérbe helyezve őket, kitéve egy új nap fényének, és ahelyett, hogy rengeteg negativitást tapasztalnátok, rengeteg pozitivitást tapasztaltok majd meg.

Merkúr Nagyúr egyszerre csak önmagatok egyik oldalát mutatja meg, és ez a változékony energiáinak természete. Nehéz egyszerre látni az én mindkét oldalát, mert az elme nem volt kellőképpen képzett a megfigyelés e perspektívájának megtartására, mivel az érzelmi test automatikusan csatlakozik ezekhez az energiákhoz, és elemezni fogja, megpróbál okoskodni a benne lévő „csalóval”, ezért a belső mentális fecsegés, a folytonos gondolkodás, hogy mi minden történik meg, és nem történik meg, rávesz titeket arra, hogy olyan dolgokat higgyetek el, amelyek nem igazak, ez egy másik aspektusa a csalók, a hűtlenek, a hazugok és a tolvajok kedvtelésének.

A csaló egy értékes tanító, mert megtanít önmagatokon is nevetni, mert ha meglátjátok, milyen ravasz a csaló, látni fogjátok, hogy természete arra való, hogy rávegyen az igazság meglátására, különösen akkor, amikor nagyon ragaszkodtok azokhoz a hazugságokhoz, amelyeket igazságként fogadtatok el abban a világban, amelyben éltek.

Tehát Merkúr Nagyúrral való barátkozás egy csodálatos utazás, hiszen amikor meglátjátok önmagatok két oldalát, és elfogadjátok az emberi természet változékonyságát, és kezditek megérteni, hogyan hatnak életetekben a Szűz földi és az Ikrek levegős energiái. A Szüzeket és az Ikreket Merkúr Nagyúr uralja és irányítja, és megmutatják nektek a leföldeltség földi értékeit, és azt a fantasztikus értéket, amikor az elmétek kommunikációra, az intelligencia megszerettetésére és az eszesség felhasználására használjátok, hogy túllépjetek azon a délibábon, amelyet a belső csaló teremtett.

Ezért most arra kérlek téged, hogy most csukd be a szemeidet, és lazíts, ha még nem tetted meg, vegyél egy mély lélegzetet, lélegezz ki teljesen, lazítsd el a tested, nyisd meg az elméd, és üdvözöld Merkúr Nagyurat személyes teredben.

Merkúr Nagyúr energiáját Hermész Triszmegisztosznak is nevezik. Merkúr Nagyúr energiája nagyszerű tanításokat hoz, kiterjesztve emberi intelligenciádat a szuper Isten/Istennő-szerű intelligencia világaiba. Ebben a világban kell felhasználni a csaló képességet, hogy rávegyed az alsóbbrendű egót, hogy meglássa a valóság különböző szögeit, amelyekben be lettél csalva és elhitted, hogy az igaz.

Merkúr Nagyúr megmutatja neked a hazugságokat, sőt néhányat be is fog mutatni neked, hogy megkérdőjelezze az igazságodat, és biztosítsa, hogy jó úton haladj az emberi természet mindkét arcának megfigyelése általi képessége elsajátítása felé.

A kétarcúság természetes az emberi lény számára – ez Jekyll és Hyde, ez egymás poláris ellentéte. Azáltal, hogy elfogadod a sötét árnyoldalaidat, csakúgy mint a szerető békés oldalaidat, abban a helyzetben vagy, hogy hasznosítsd önmagad bölcs, szerető és szeretett részeit, hogy fényt vigyél a benned megbúvó legsötétebb árnyékok mélyére. A tudattalan az energia és az információ csodálatos birodalmát rejti, amelybe nagyon kevesen hatoltak be teljesen, de most itt az idő, amikor felhasználhatod Merkúr Nagyúr jótékony energiáit a múlt gyógyítására, elengedve a hazugságokat, a csalásokat, azokat az aspektusokat, amelyek elhitették veled azt, ami nem igaz, és amelyek megfosztottak hatalmadtól és elrabolták a fényedet.

Helyezkedj el tehát elméd és szíved nyugalmában, és képzeld el, hogy egy csodálatos kék és zöld energia kering a torokcsakrádban. Ennek a kék-zöld energiának a kombinációja gyógyulást és megnyugtató elcsendesedést hoz, lehetővé téve, hogy tested reagáljon, és beilleszkedjen a belső tudatos és tudattalan én csendes terébe. Ez a két rész egyenlő, de ellentétes – az egyik tudatában van, a másik nem. A tudatosság és a tudatlanság benned rejlik, minek vagy tudatában és minek nem vagy tudatában.

Merkúr Nagyúr arra kér, hogy nyisd meg még jobban a szívedet, és hívd önmagad mindazon a részeit, amelyeket csalónak tartasz, azokat a részeket, amelyek hazudtak neked, amelyek rávettek, hogy elhidd ezeket a hazugságokat, és azokat a részeket, amelyekről úgy érzed, hogy úgymond kicsalták az élet jó dolgait. Üdvözölj mindent és mindenkit, akiről úgy gondolod, hogy megfosztott az ártatlanságtól, a békétől, a sikertől és a teljességtől.

Azáltal, hogy ezeket a sötét aspektusokat a szeretet fényébe hozod, ezeket az energiákat erőteljes tanítókká alakítod át, mert amikor barátságba kerülsz velük, lehetőségük van arra, hogy megmutassák az arcuk másik oldalát is – ennek egyenlő, de ellenkező oldalát, ezért ahol hazudtak neked, ott az igazság meg fog adatni; ahol megcsaltak, a hűség ki lesz szolgáltatva; ahol kiraboltak, ott bőség lesz.

Azt akarom, hogy most hívd elő a belső csalódat, a jokert, a bolondot, azt a részed, amely időnként szándékosan megbotránkoztat, és elhiteti a dolgokat, csak azért, hogy úgymond próbára tegye a „keménységedet”, hogy valóban meg vagy-e győződve arról, hogy miben hiszel, mi az igazságod.

Most terjeszd ki a zöld és kék energiákat a torokcsakrádtól a szívcsakrádig. Terjeszd ki ezeket az energiákat önmagad összes úgynevezett sötét részeire, és az összes emlékre és arcra, nevekre és helyekre, amelyek ezekhez kapcsolódnak, és csomagold be őket a kék és zöld fénybe. A béke, a nyugalom és a gyógyulás kékje és a zöld szintén a gyógyulásé, de a szereteté és az új kezdeté is.

Azt akarom, hogy válassz egyet ezek közül a hazudozó, csaló vagy tolvaj aspektusok közül, amelyeket behívtál, és kérdezd meg ezt a részt, mi volt a célja annak, hogy elhitetett veled valamit, ami nem igaz? Ne aggódj, ha nem kapsz azonnal választ, mert a következő nyolcvannyolc nap során feltárulnak előtted az igazságok, és megszabadulsz attól a tehertől, amelyet a belső mélység következtében cipeltél, mert tudod, hogy valami nem volt a helyén, hogy hiányzik az igazság.

Üdvözöld Merkúr Nagyurat, lásd, ahogy szárnyai messze kinyúlnak fölé. Miközben Kuthumi-Agrippa Nagyúr, St. Germain és Mihály arkangyal csatlakozik hozzád.

Mihály arkangyal előrelép, kihúzza a mindenható Excalibur kardot, és a torokcsakrád felé irányítja, és kardja hegyéből elektromos kék energiasugár terjed ki, behatolva a torokcsakrádba. Ez a kék sugár elkezdi feloldani a torokcsakrád összes elzáródását, amelyek megakadályoztak abban, hogy kimondd az igazságodat, tisztán kommunikáld a szíved intelligenciáját és érvelését, amelyek felfedték volna azokat a hazugságokat, a csaló, tolvaj részeidét, amelyektől mostanáig csak azért féltél, mert magadban nem voltál teljesen biztos az igazságban. Az ok, amiért nem voltál biztos ebben, az a sok külső megerősítés és a hazugságok állandósítása.

A torokcsakrádba érkező energiák az egész testeden áthaladnak, behatolnak a sejtjeidbe és behatolnak DNS-ed szunnyadó részeibe, újraélesztik őket, kérve őket, hogy emelkedjenek ki és fogadják el azt az igazságot, hogy a világ, amelyben eddig éltél tele van hazugokkal, szélhámosokkal, becsmérlőkkel, csalókkal és tolvajokkal – ezek közül sokan nagy hatalmi pozícióban vannak a világotokban, súlyosbítva a hazugságokat, kiterjesztve azokat az energiákat, amelyek elrabolták az igazságotokat.

Kuthumi-Agrippa Nagyúr odaáll Mihály arkangyal mellé, és egy arany tányéron tartja a hét arany kehelyt, amelyek a megtisztulás Szent Vizeit tartalmazzák.

Ahogy odalép hozzád, elkezdi ráönteni az Élet Vizeit a testedre, ami most a keresztelőt és a megtisztulást jelképezi. Minden egyes szent serleg elmossa a hazugságokat, az árulásokat és mindazt, amiről elhitted, hogy az igazság, és ami valójában nem az volt.

Ezek a Szent Vizek a tudattalanod mélyébe hatolnak, minden akadályt megkerülve, ami megakadályoz, hogy az igazság üzenetét hordozd, mert életed nagy részét úgy élted le, hogy csak az egyik oldaladat láttad, azt az oldalt, akit becsaptak, hogy elhiggye azt, ami nem az.

Vegyél egy mély lélegzetet be, majd lélegezz ki teljesen.

Ne feled, hogy nem minden egyes dolog hazugság, amit megtanítottak neked, de akár 88%-a annak, amit a világotokban igazságnak hittél, az valójában hazugság volt. A valótlan információk 88%-át Merkúr Nagyúr segítségével szétszedik és lebontják, és 88 napos útja során a Nap körül megmutatja neked ezeket az igazságokat.

Minden alkalommal, amikor elérsz életed egy bizonyos pontjához, egy életet megváltoztató ponthoz, lehetőséged nyílik meglátni az igazságot, és ez az, amit Merkúr Nagyúr kínál neked. Huszonkét naponta más-más szögbe helyezi magát a mennyországban, akár szembehelyezkedik veled, akár kihív téged, vagy gyönyörű módon támogat téged, hogy felfedezd a tudattalan vizei alatt rejlő igazságokat.

Vegyél még egy mély lélegzetet, és miközben kilélegzel, képzeld el, hogy ezek a vizek belépnek a DNS-edbe, a víz új életet hoz a szunnyadó részeidbe, azokba a részeidbe, amelyeket elaltattak a világotok szélhámosai, hűtlenjei, a hazugjai, a csalói és a tolvajai. Ez nem csak erről az idővonalról származik, amelyben jelenleg találod magad, hanem felébreszted azokat az emlékeket is, amelyek őseid sejtjébe ágyazódtak, ezért a következő 88 napos cikluson keresztül egy csodálatos eseményen fogsz keresztülmenni és az elavult mély alapos levedlésén, az emlékek elhullajtásán, ami már nem szolgál téged. Felszabadítod jelenlegi éned és őseid minden hazug, csaló és tolvaj aspektusát.

Tehát most képzeld el, hogy a Szent Vizek energikusan mozognak a DNS-eden keresztül, hozzákapcsolódva őseid DNS-éhez, és ugyanazt a lehetőséget kínálva a neheztelés, a harag, a bűntudat, a félelem, az ítélkezés, a kritika és az összes többi negatív energia felszabadítására, amelyek ahhoz a belső tudathoz kapcsolódnak, hogy hazudtak neked, megcsaltak, megfosztottak bizonyos dolgoktól az életedben, és becsaptak téged, hogy a hazugságokat igazságnak hidd el.

Engedjétek meg, hogy ezek az energiák oda mozogjanak, ahová kell, és ahogy kell, hogy elérjék azt a szükséges gyógyulást, amelyre az egész emberiségnek jelenleg szüksége van.

St. Germain most Mihály arkangyal és Kuthumi-Agrippa mellé áll, és ennek a kozmikus törvénynek a lángját helyezi a szívedbe. Ennek a lángnak a hatalmas tüze, amely összeolvad a vízzel és a szívedből az őseid felé áramló energiával.

Arra kérünk benneteket, hogy képzeljétek el, hogy ezek az energiák az Amerikai Egyesült Államokban található Baton Rouge-ig, Salt Lake Cityig, Ottawáig, a Michigan-tóig, az oroszországi Szentpétervárig, Moszkváig és a Föld Anya testének kellős közepéig terjednek kiterjesztve vibrációikat. Merkúr Nagyúr hangja visszhangzik ezeken a vibrációkon keresztül, és bejelenti, hogy elérkezett az idő, amikor lelepleződnek mindazok, akik a világotok hazugjai, tolvajai, hűtlenjei, szélhámosai és csalói voltak, mert ez is az a csodálatos trükk, amelyet Merkúr Nagyúr játszik azokkal, akik úgy döntenek, hogy átadják magukat ezen változékony Szellemi Lény energiájának, a sötét oldalának.

Továbbra is lélegezz mélyen és lélegezz ki teljesen, miközben ezek az energiák kiépülnek, mélyen lehorgonyozzák gyökereiket a Föld Anya testében, és a testének közepén lévő energia most mennydörgő hívást zeng mindenkihez, hogy emelkedjen felül a régi módokon, utakon és megengedve, hogy feltáruljanak az igazságok, hogy a hazugság, a csalás, az én aspektusai napvilágra kerüljenek, és feltáruljon előtted valódi természeted igazsága.

Amikor Merkúr Nagyúr visszavonul, a retrográd időszakban, ebben a ciklusban az emberek, beleértve téged is, felfedik valódi színezetüket/arcukat, mert ez az idő, amikor ezek az energiák felerősödnek. Általában azokban az időszakokban, amikor Merkúr Nagyúr elfoglalja pozícióját, hogy visszatérjen visszavonulásából, ezek a dolgok nyilvánvalóvá válnak. Tehát tudd, hogy egy Merkúr Retrográdban időszakban, meglátod valódi éned, valódi természeted számos aspektusát, amint önmagad hazug, csaló és tolvaj részei megvilágításba kerülnek és feltárulnak számodra.

Kérlek, ne félj ettől, mert amikor látod önmagad és mások ezen részeit, felhatalmazott helyzetben vagy, hogy megalapozott döntéseket hozz, olyan döntéseket, amelyek az igazság energiáját és szálait hordozzák. Ez az önfelfedezés csodálatos időszaka, mert azzal, hogy elrejtőzködsz önmagad ezen részei elől, megtagadod és elutasítod őket, csak ártasz magadnak, mert megengeded ezeknek a hazugoknak, csalóknak és tolvajoknak, hogy becsapjanak azzal, hogy elhitetnek veled valamit, ami nem vagy és ezért olyan fontos jelenleg, a külvilágban, hogy ugyanaz a folyamat menjen végbe, hogy lelepleződnek a hazugok, csalók, hűtlenek, tolvajok és szélhámosok, és igen, sokan közülük a világuk főnökei, hatalmi pozíciójuk, előkelő pozícióik többé nem védik meg őket, mert a bukás vár most rájuk, és már nincs sok idő hátra, ez alatt azt értjük, hogy ez a felgyorsult leleplezési idő létfontosságú ahhoz, hogy az igazi vezetők átvegyék a helyüket, és a közelgő napéjegyenlőségtől kezdve, ami március 21-én van, az energiák megfordulnak, és a sötétség leleplezésének erőteljes új hulláma érkezik meg.

Most vegyél még egy mély lélegzetet, lélegezz be, lazulj el, miközben az energiák továbbra is feltöltődnek, felerősödnek és a Föld Anya magjának legmélyére nyúlnak az általunk említett földrajzi helyek középpontjaiból.

Az Amerikai Egyesült Államokban található Baton Rouge egy aranyszálat tart. Salt Lake City egy platinaszálat. Ottawa egy rézszálat. A Michigan-tó zafírszálat tart meg. Szentpétervár egy arany-gyémánt szálat, Moszkva pedig egy smaragd szálat. Ezek a szálak egyesülnek és lenyúlnak a Föld Anya testének középpontjába, ezek az energiák aktiválják a bolygótok körüli fénytestek nyolcadik szintjét, felkészítve mindannyiótokat a Víz Sárkányok és Lovasaik visszatérésére, akik támogatni fogják az érzelmi bántalmazás és visszaélés felfedését, ami a bolygótokon megtörtént, hogy hogyan éltek vissza és használták fel a szeretet frekvenciáit emberek becsapására, hatalmuktól való megfosztására, tagadására, átverésére és a semmi közepén rekedésre, zavartan és öntudatlanul.

Ti, drágáim, részei vagytok a fény harcosainak és a fény harcosnőinek, akik tartják az energiát, és feltárják ezeket, és így barátkoztok össze Merkúr Nagyúrral, azáltal, hogy felvállaljátok, hogy kiálltok az igazságotok mellett, és csak azt követelitek, ami igazság, és elutasítjátok azt, ami ellenkezik az igazságotokkal, függetlenül attól, hogy a tömegek közül hányan döntenek úgy, hogy a hazugságon belül állnak. Nagyon kevés bátorság kell kiállni azok közé, akik biztonságot keresnek a hazugságok tömegében, hogy megvédjék magukat, mert a tömegek el fognak bukni, hogy meglássák, mi az igazság.

Vegyél még egy mély lélegzetet, és miközben kilélegzel, Kuthumi-Agrippa a karjába vesz, és gyengéden lefektet a földre.

Mihály arkangyal elhelyezi a hatalmas Excalibur kardot a tested elülső részén, a kard hegye átnyúlik a koronacsakrádon, kardjának nyele a gyökércsakrádon nyugszik, lángra lobbantva a belső Excaliburod, az igazság belső kardjának erejét, amely felemelkedik és előtérbe kerül tudatos elmédben, hogy áthassa az illúzió fátylait, és szeretném, hogy ha látnád, ahogy a fátylak lehullanak, elhalványodnak, hogy a mindent látó szemeid az igazságra vetődjenek, és többé ne tévesszen meg, hogy elfogadod a nagy hírvivő/hírnök Merkúr Nagyúr valódi esszenciájának hazugságait, megtévesztéseit.

A testedben most végbemenő gyógyulás könnyedséget és megkönnyebbülést hoz őseidnek, akikben a neheztelés, a harag és az összes negatív kapcsolódó energia lenyomata, amelyet a vérvonaladon keresztül ebbe az inkarnációba hoztál, azok most felszabadulhatnak, nyugalomra lelhetnek, mert most már tudják, hogy az igazság kiderül. Ezért van az, hogy az igazságot valójában soha nem kell megvédeni, mert mindig kiderül, miért? Mert Merkúr Nagyúr teszi a dolgát, hogy az igazság mindig ismert legyen.

Tehát, bár Merkúr Nagyúr a csalókat részesíti előnyben, nem támogatja a sötét cselekedeteket/művészeteket, hanem nevet rajtuk, mert becsapják őket, hogy hamis biztonságérzeten belül jól érezzék magukat, ostobán azt hiszik, hogy sötét tetteik, kapzsiságuk és hazugságaik megvédik őket, de elfelejtik, hogy Merkúr Nagyúr a legnagyobb csaló az összes közül, és itt válnak saját szabotőrjükké, önmagukat megbomlasztójává, becsapva magukat, hogy leleplezzék magukat, mert annyira jól érzik magukat hazugságaik komfortzónájában, és nevetségesen beleesnek a saját hazugságaikba vetett hitbe, gyakran elfelejtik, hogy illúzióhálót szőttek maguk köré, a saját csapdájukba esnek, és halálra fulladnak ennek az illúziónak a sötétjében.

Nem kegyelmeznek kifejezetten ebben az értelemben, mert igazságot kell szolgáltatni, és az igazak lesznek a csalók, Merkúr Nagyúr kedvencei, a fény csalói, azok, akik ráveszik a hazugokat, hogy leleplezzék magukat, és megfosztják őket hamis biztonságérzetüktől azáltal, hogy visszaveszik a hatalmukat, és tehetetlennek ítélik őket, és szeretteim, ez az az erő, amelyet most megkaptok, amivel Merkúr Nagyúr megáldott benneteket, mert letöltöttétek az időtöket azzal, hogy becsaptak, átvertek, hazudtak, megcsaltak titeket, hogy elhittétek azt, amit ezek a mesteri csalók/szélhámosok alkottak.

A következő 88 percben a Merkúr Nagyúr gyógyító szentélyében fogunk tartani benneteket, ahol folytatjuk az energiáitok újra való összehangolását és a csakrák egyensúlyba hozását, összhangba hozva azokat a fényrácsokkal. Ezalatt az idő alatt Merkúr Nagyúr szent kódot véss be a szív- és torokcsakráitokba, tiszta átjárót hozva létre, amelyen keresztül a szeretet és az igazság hangja közvetíthető, és ezen az energián keresztül léphetnek be az igazi vezetők a kereskedelembe, az üzleti életbe, és elkezdhetik megteremteni azokat a módokat, amelyek segítségével az egyének hozzányúlhatnak a valódi pénzbőséghez. Ez az új fényút az, amely lehetővé teszi a világ igazi tanítóinak felemelkedését, és a tudományos világon keresztül a fény tanárai és diákjai egyesülhetnek, és intelligens, innovatív elméjükkel közölni tudják az igazságot, gondolkodásuk intelligenciáján keresztül tudnak írni, elemezni, érvelni és közvetíteni, mint a fény csalói, ráveszik a sötéteket, hogy leleplezzék magukat, így kiesnek a kegyelemből, elveszítve pozíciójukat, és őket helyettesíthetik a valódi vezetők.

Ekkor látni fogjátok, hogy világotok új dinamikát vesz fel, és látjátok majd Merkúr Nagyúr erejének igazságát és a különbséget a fény és a sötétség csalójának, Jekyllnek és Hyde-nak a változékony energiái között, és hogy ti vagytok a harcosok és a fény harcosai, akik azért jöttek, hogy leleplezzék ezeket a hazugokat, csalókat, tolvajokat, hűtleneket és szélhámosokat, és ti vagytok azok, akik utoljára nevetnek, ti vagytok az udvari bolondok, akik a megfelelő okok miatt nevetnek.

Most vegyél még egy mély lélegzetet be, és miközben kilélegzel, adj hálát azért, amit átéltél. Adj hálát Merkúr Nagyúrnak minden trükkért, amit eljátszottak veled, mert most, amikor eljön az igazság felfedésének ideje, első kézből fogod látni, milyen mélyen rögzültek a hazugságok.

Arra kérünk most, hogy terjeszd ki a láng szenvedélyét, amelyet St. Germain adott át neked azokra, akik hazudtak neked, azokra, akik becsaptak, átvertek, trükköztek, hűtlenek voltak veled szembe, és engedd el őket. Áldd meg őket szeretetben, és engedd el őket, mert nekik is hazudtak, bennük is megfosztották annak a belső szabadságnak a fényét, hogy tudják, kik ők, de ezt az erőt visszaszerzed, és Merkúr Nagyúr, a szárnyas hírnök, jön és üdvözöl téged, megmutatja most a fényének arcát, a fény csalójáét, és int, hogy jöjj vele, tisztelve szolgálatra való elhívásod, és tárd fel ezeket egyszer s mindenkorra.

Létfontosságú, hogy világotok kereskedelmi aspektusának része legyen Merkúr Nagyúr fénye. Létfontosságú, hogy ez az energia belépjen világotok tudományos aspektusába. Pénzügy, üzlet és minden, amit az analitikus gondolkodás folyamata, a közvetítés, a kommunikáció és a leírtak érintenek(pl. ilyen a média egésze: hírek, híradó, újságírás...stb), mert többé nem fogadják el a hazugságot, nem tolerálják a tolvajlást, szélhámosságot, hűtlenséget és a csalást. A helyzet megváltozott, a széljárás megváltozott, a Merkúr sötét arcának egyenrangú fele, de ellentéte most mosolyog le a világra, és a fény és az igazság itt, most, bennetek van.

Adj hálát ezért az ajándékért. Adj hálát a leckékért, amelyeket a Merkúr sötét arcának eredményeként tanultál. Emlékezz arra, hogy Merkúr Nagyúr mit követel tőled, és amikor visszavonul, téged is megkér, hogy vonulj vissza. Ha nem tudsz visszavonulni az ő retrográd ideje alatt, akkor használd fel ezt az időt a határaid helyreállítására, a tudattalanod belső bugyrainak felkutatására, és a feltámadásra. Szánj időt a pihenésre, és hogy újjáteremtsd életed alapzatát, hogy amikor a tudatos énhez való visszatérés megtörténik, új önérzettel emelkedj fel. Ahol felfedted valódi színeidet/színezeteidet, és láttad, hogy mások is ugyanezt teszik, és mindaz, amit rosszul kezeltek, belsővé vált és láthatatlan volt számodra, az most helyreállítható, meggyógyítható és helyrehozható.

Nagyon finoman kezd el visszahúzni a tudatodat a fizikai testedbe, tudva, hogy energiatesteid Merkúr Nagyúr gyógyító szentélyében marad. Egy nagyon fontos és mély gyógyulás megy végbe, mert ennek a kozmikus törvénynek ez az aktiválása az, amely felhívást küld mindenki számára, hogy lelepleződjenek, és jelöld be ezt a napot a naptáradban, tudva, hogy eljött az igazság megismerésének ideje és megtörtént.

Lélegezz be mélyen, és lélegezz ki teljesen, miközben újra leföldeled magad fizikai testedben, kapcsolódva csakráidhoz, a benned lévő igazság erejéhez. Lazulj el abban a lehetőségben, amit elfogadtál, hogy ismerd fel beprogramozott tudatos éned csaló, hazug, tolvaj, szélhámos és hűtlen részeit, amelyek most meggyógyulnak, lépésről lépésre, de biztosan ez alkalommal ez nem egy lassú lépés lesz. Üdvözöld ezt a változást, és légy feddhetetlen a szavaidban, a gondolataidban, az érveléseidben és önelemzésedben, és engedd, hogy az önmagadon nevető csaló vezessen végig ezen az úton, hogy felfedd önmagad sötét oldalait, hogy azok meggyógyuljanak, hogy te meggyógyulhass, és ezáltal gyógyulást hozz azoknak, akik készek és hajlandóak megkapni/befogadni ezt.

Kedveseim, köszönjük az időtöket. Köszönjük, hogy csatlakoztatok hozzánk, hogy befogadjátok ezt a tanítást. Tudjátok, hogy szövetségesre leltetek Merkúr Nagyúrban, és ő lesz az istenek és istennők hírnöke, aki mellettetek repül, felfedi azt, ami nem része az igazságotoknak.

Mária Magdolna vagyok, és mellettetek állok, szeretlek és vezetlek titeket. Legyen béke a szívetekben, a testetekben, az elmétekben és a szellemetekben. Au revoir.
Mária Magdolna – A Nap Törvénye és a 113-119. Víz Kapuk

Mária Magdolna – A Nap Törvénye és a 113-119. Víz KapukKözvetítette: Michelle Eloff©

Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. március 15.-én

Forrás: lightweaver

Fordította: Hatejer Emese

 


 

Mária Magdolna vagyok és üdvözletem és isten hozott titeket a szeretet, bizalom és bölcsesség isteni jelenlétében.

Miközben az élet kereke tovább forog, mindannyian új utakat fedeztek fel lényetek magjához. Az élet központjában a fény áll, az az erőteljes forrás, amelyből energiát merítetek. Ez a forrás a Nap fénye, a Hold Anya melletti égitestek egyike, aki a szabadság, a megvilágosodás és a felszabadulás felé vezető utatokon át kalauzol, mint emberi formában élő lelket. Minden fény isteni. Ez egy rezonancia, amely arra ösztönöz titeket, hogy haladjatok előre, nézzetek előre felé, és bízzatok abban, hogy minden nap felkel a Nap, és még egyszer megvilágítja az előttetek lévő utat.

A Nap, mint Szellem, az Atya természete. Ez a fiú testvér, a férj és a férfi szerető természete. Ez a férfi, a férfias energia, mint olyan, és nagyon erős mágneses erő. A Nap nem kizárólag férfias. Mindenkire rávilágít. És ez az a pont, ahol támogatást kaptok arra, amire választ kerestek. A Nap fényt és életet ad. Ez szenvedélyes. Előhozza a vonzerő, az erő energiáit. Érzéki, nagyon szexuális, és a benne lévő mágneses energia megvilágítja isteni erőtök belső világait.

A Nap sugarai tizenkét különböző irányba ragyognak ki, mindegyik egy ösvény a szent sorsotokhoz. A Nap Atya fényében való bizalom egy lehetőség számotokra, hogy felfedezzétek a bennetek lévő melegséget. Ez egy lehetőség számotokra, hogy kihasználjátok az általa kibocsátott mágnesességet, és kiterjesszétek azt a testeteken keresztül a világba.

Bennetek is található egy Napcsakra, amely a gyökér és a szexcsakra között helyezkedik el. Ez az oroszlán lények vibráló energiája, életetek belső forrásának vibráló energiája, amely megvilágítja a körülöttetek lévő világot, és megvilágítja az előttetek lévő utat. A Nap Nagyura, Rá Nagyúr, egy mindenható és nagyon hatalmas lény. Energiája elvezet titeket, hogy megtaláljátok a válaszokat a szívetek mélyén, és minden csakrátok a Nap egy-egy erőteljes sugarát testesíti meg.

Gyakran csak a test hét fő csakrájáról beszélünk, valójában azonban tizenkettő van. A fennmaradó csakrák egyre aktívabbakká válnak. Ahogy ez történik, DNS-etek tizenkét szála megnövekszik érzékenységében és azon képességében, hogy közölje veletek az igazságát, hogy megvilágítsa az előttetek lévő utat. Minden alkalommal, amikor az igazságot keresitek, a Nap Atyához fordultok. Szíveteket és látásotokat az ég felé fordítjátok, útmutatást kerestek, válaszokat, megvilágosodást és felszabadulást kerestek.

A Hold Anya az éjszakai energiát tartalmazza. A Nap Atya tartja a nappal energiát. Ez az égitest megmutatja nektek, hogy az Atya fénye azért van, hogy szolgáljon, támogasson és megvédjen titeket. Amikor a Hold Anya egy utazásra visz a bennetek rejtőzködő mélységekbe, a Nap Atya mindig arra vár, hogy visszatérjetek az alvilágból, a tudatalattiból és az úgynevezett „sötétség” belső mélységeiből megmutatja a fényt az alagút végén, amelyen keresztül újjászületek. Ez a hatalmas és hihetetlen energia támogat titeket abban, hogy felfedezzétek ezeket a válaszokat magatokban. Nap Atya hív, int felétek, hogy menjetek, lépjetek egyet-egyet előrefelé, és bízzatok abban, hogy mindig eljön a hajnal, a Nap mindig felkel ráragyogva az életetekre, és felfedi előttetek azt, ami eredetileg a sötét éjszaka árnyékában rejtőzött. Minden léleknek át kell esnie a sötét éjszaka utazásán, mert ez arra ösztönzi az embert, hogy szembenézzen az árnyékban megbúvó félelmekkel, olyan formákban, amelyeket gyakran elutasít, de nem lát meg teljességében. Mégis, amikor a Nap sugarai rávilágítanak ezekre a részeitekre, akkor meglátjátok, hogy soha nem volt félnivalótok, mert amitől féltetek, az valójában sebesült, elutasított énetek részei voltak, önmagatok azon részei, akik elrejtőztek mások rájuk vetített sötétsége elől, ami miatt tévesen azt hitték, hogy nem szerethetőek.

Egyediek vagytok, mindannyian megtestesítitek ezt a tizenkét sugarat, a Nap tizenkét sugarának minden aláírását a DNS-etekbe kódolja, és ezért olyan életbevágóan fontos, hogy felébredjetek a bennetek lévő Nap teljességére, és bízzatok benne, hogy mágneses ereje automatikusan az igazságotok irányába húz, hogy találkozzatok a sorsotokkal. Sorsotok tizenkét ösvénye mindig elvezet titeket az ”otthon” néven ismert központi ponthoz. (A sors 12 ösvénye és felgyorsított planetáris érzelmi mátrix tisztítás - https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-sors-12-osvenye-es.html) Nem mindegy, hogy melyik utat választjátok. Ami számít, az az, hogy visszatérjetek, mert Rá Nagyúr, a Nap Atya, vár rátok az összes mindenható Szoláris lényekkel együtt, és Kuthumi-Agrippa Nagyúr, a Szoláris Arkangyalok Királya Rá Nagyúr mellett áll, és üdvözöl titeket.

Szívetekben, a Szoláris Arkangyalok Szövetsége áll, bátorítva és motiválva, hogy nyissátok meg szíveteket és engedjétek, hogy a Nap sugarai átsüthessen rajta, kérve, engedjétek meg magatoknak, hogy szeressetek és szeretve legyetek, mert a Nap a Szeretet Mindenható Esszenciája, minden sugár a szeretet egy csodálatos szálát testesíti meg, a tizenkettő mindent beborító szeretet sugarat.

A jövőben elhozzuk nektek a szeretet tizenkét sugarának, az ezt tartó Naplényeknek, hat istennek és hat istennőnek a tanításait. Mielőtt azonban eljöhetne ez az idő, magatokhoz kell ölelnetek ezt a kezdeti esszenciát, és jobban meg kell értenetek, hogy hogyan visz haza ez a hatalmas erő; a nap fényébe vezetve.

Mindegyikőtök (asztrológiai) tervrajzába bele van vésve a Nap. A Nap tartja a születésetek napjának energiáját. Ezért a Napjegy a csillagok azon konstellációja, amelyen keresztül a Nap sugara kommunikál veletek.

A férfiak, a férfi alakban érzik a Nap erőteljes sugarait, és jobban befolyásolják őket a Nap sugarai, mint a nőket, mert titeket a nőket, inkább Hold Anya irányít. Mindketten égitestek, mindketten mindenható lények – osztoznak a fényben, a szeretetben és az igazságban. Ezek az égitestek minden egyes pillanatban megérintik az életeteket, simogatják szíveteket, és arra biztatnak, hogy emelkedjetek felül a régin, keresve azt, ami hazavisz titeket. A bátorság a Nap sugara, amely átragyog a szíveteken, kinyitja előttetek az ajtókat, feltárja előttetek az előre felé vezető utat, emlékeztetve, hogy semmi sem vész el. Csak annyit kell tennetek, hogy megváltoztatjátok a régit és újjászületek. A hamvaiból kiemelkedő Főnix magában hordozza a Nap tűzének sugarait, ő a Nap egy megtestesülése, a fény, a mágnesesség és a teremtő, társteremtő és alkotó
/nemző erőteljes forrása.

Most arra kérünk, hogy hunyd le a szemed és lazítsd el a tested, ha még nem tetted meg, és koncentrálj a napcsakrádra, a gyökércsakra és a szexcsakra között található csakrádra, és helyezd a jobb tenyeredet erre a csakrára.

Kezdd el elképzelni, hogy tested megtelik a szeretet melegével és a Nap Atya fényével, energiája felkavaródik a napcsakrádban. Nem véletlen, hogy a napcsakra valójában a méhben, a női test méhében van, mert ez a fény biztonságos szentélye, amelyben az élet megfogan, táplál és nő. És a női testben lévő Nap szentélyéből új élet jön létre, hogy megszülessen a világba. Tehát most, akár férfi, vagy akár nő vagy, azt akarom, hogy képzeld el ezt a szentélyt a testedben, képzeld el lényed minden részét, amelyek új megvilágításban kerülnek és amelyek új módon kívánnak megfoganni. Lásd reményeid, kívánságaid, álmaid, képzeld el, ahogy megtermékenyülnek az élet e csodálatos tojásában, a fény biztonságos menedékében.

Most azt akarom, hogy képzeld el, amint energiádat ebbe a kozmikus méhbe transzportálod, hogy megfigyeld körülötted, hogyan kapcsolódnak ezek az álmok, kívánságok és remények e biztonságos menedék béléséhez, keresve azt a termékeny esszenciát, amelyben gyökeret ereszthet és biztonságosan növekedésnek indulhat, biztonságosan, biztosan, kecsesen, békében és harmóniában.

Most azt akarom, hogy képzeld el, hogy a fizikai test, amelyben vagy, a méh belsejében, a nagy Nap Anya és Atya, aki megtart téged. Más szóval, a Nap Atya/Anya testében vagy, és a napcsakra feletti kéz az Atya Isten keze, az anyaméh feletti, védelmez téged, a sugaraival, védelmével és támogatásával tölt fel.

Most óvatosan helyezd a bal kezed tenyerét a hátad hátuljához, a jobb kezeddel egy vonalban. Koncentrálj arra, hogy újra az anyaméhben legyél, és kapcsolódj össze a bal kézzel, mint az Anya Istennő kezével, ez a Nap Atya nőisége, mert a Nap is (tartalmaz) nőies(t), (ez az isteni) kiegészítője a szoláris esszencián belül, az amely szintén támogat és szeret téged.

Vegyél egy mély lélegzetet be, majd lélegezz ki teljesen, majd helyezd a jobb tenyeredet a hátad hátuljához, bal tenyeredet pedig a Napcsakrádra. Még egyszer koncentrálj arra, hogy az anyaméhben legyél, és érezd, ahogy a Nap Anya sugarai feltöltik testedet, feltöltik reményeidet, álmaidat és kívánságaidat az ő szent isteni esszenciájával.

Vegyél egy mély lélegzetet be, majd lélegezz ki teljesen, és most pihenj és lazulj el úgy, hogy a bal és a jobb kezed is kényelmesen megpihenjen a napcsakrádon. Ismét koncentrálj arra, hogy a mindenható Nap Anya méhében legyél, a mindenható Nap Atya energiái megtartanak és táplálnak, és lazulj el még jobban.

Vegyél észre most egy csodálatos arany folyadékot, amelyben most lebegsz, ez az Isteni Napszülők aranyesszenciája, amely biztonságban tart téged. Ez az arany energia most behatol tested minden sejtjébe, belép a DNS-edbe, és újratölti az energiákat a DNS-ed szerkezetében, sugarait lényed legmélyére terjesztve.

Lazítsd el a tested, miközben észreveszed, hogy St. Germain néz rád ebbe az anyaméhbe, és észreveszed, hogy minden áttetsző. Nemcsak St. Germaint látod, hanem Mihály arkangyalt és szeretett Kuthumi-Agrippánkat is. Én, Mária Magdolna, fényemet és szeretetemet nyújtom feléd, mellettem Guinevierrel és Jezabellel.

Szent kört alkotunk a test körül, amelyben most benne tartózkodsz, az arany folyadékban, a fény és az élet egy esszenciájába, kérlek közöld most velünk legmélyebb belső szükségleteidet és kívánságaidat. A Szoláris Arkangyalok Szövetsége újabb szent kört alkot körülöttünk, és magukkal hozzák a Nap mindenható és erőteljes sugarait. Ezek a sugarak a szívcsakráikból nyújtják feléd az energiájukat. Nyisd meg a szíved ezeknek a befogadására. Húzd be ezt az energiát, és engedd, hogy elkezdje felmágnesezni reményeid, álmaid és kívánságaid energiáit, mindazt, aminek most életet szeretnél adni az életedben.

Lélegezz be energiát életed minden olyan területére, ahol megvilágítást, megoldásokat, támogatást és vezettetést keresel. Adunk most egy percet, hogy pusztán az életre kelteni kívánt részek energetizálására és mágnesezésére összpontosíts.

Ne felejts el mélyen belélegezni, teljesen kilélegezni, ellazulni, és bízni ezekben az energiákban.

Vegyél egy mély lélegzetet, és miközben kilélegzel, Mihály arkangyal most kinyújtja a kezét az anyaméhbe, és kiüríti az első megszentelt víz szakrális kehelyét az anyaméhbe, hogy eggyé váljon azzal az arany folyadékkal, amelyben éppen lebegsz. Ez az energia a gyökércsakrádba lép, a szent víz energiával tölti fel azt a termékeny talajt, amelybe kérted a magvak elültetését.

Most kiterjeszti a második kelyhet, ezzel az az élet vizét önti a szexcsakrádba, ahol ez is eggyé válik a napcsakrával és eggyé az arany folyadékkal, amelyben lebegsz.

Kinyújtja a harmadik szent kelyhet a napfonatodhoz, beleönti, és ismét a szent vizek egyesülnek veled a szent méhben, a Nap Anya/Atya szent szentélyében.

A negyediket a szívedbe öntik. 

Az ötödiket a torkodba, minden alkalommal a víz összeolvad az aranyszínű folyadékkal, amelyben lebegsz.

A hatodik most a harmadikszemedbe kerül.

A hetedik pedig a koronacsakrádba.

Lélegezd be ezeket az energiákat, engedve, hogy a szent vizek átmossanak. És a vízben minden szent kristály összeolvad DNS-ed tizenkét szálával, összekapcsolva a sorsod ösvényeivel, konkrétan tizenkettővel.

Ez pedig erőteljes megtisztulást hoz, elmosva a régit, megtisztítva az utat előtted. És ahogy az eső befejezte a Föld megáldását, és a Nap lesüt a Földre, az esőcseppek megcsillannak Nap Atya csókjától, a DNS-ed is most megcsillan Nap Anya sugarainak csókjától, amelyek most egy teljesen új, hatalmas energiát adnak ehhez.

Mert minden vízcseppből kisugárzó fénysugár új lehetőségeket, más tereket, más helyeket tár fel előtted, és azt az isteni lehetőséget, hogy megtapasztald a teljes, fejlett és megvilágosodott éned sok arcát.

Lélegezd be ezt az energiát, és miközben kilélegzel, lazíts, tudva, hogy amit kértél, azt meghallgatták.

St. Germain most kiterjeszti ennek a kozmikus törvénynek a szent lángját feléd, és azt akarom, hogy leheld be a lángot a testedbe. Húzd a lángot az anyaméhbe, amelyben vagy, és tüze fellobbantja a benned lévő szenvedélyeket, amelyek motiválnak és inspirálnak, hogy előlépj és alkoss, együtt teremts és létrehoz/nemz. Minden alkalommal, amikor új életerőt veszel fel, minden alkalommal, amikor úgy döntesz, hogy igent mondasz magadnak, és igent mondasz az életre, akkor létrehozol/nemzesz, mert új aspektust fogsz fel önmagadban, és felajánlod magadnak a lehetőséget, hogy új életet táplálj a (jelenlegi) formádban, az új életedben. A nemzés nem korlátozódik a fogantatásra, egy emberi vagy állati alak terhességére és születésére, vagy bármely más olyan formájához, amellyel az életet társítjátok.

A nemzés az a képesség, hogy proaktív legyél, és olyan részeket hozz létre magadban, amelyekről úgy érzed, hogy ott vannak, de a félelem visszatartott, és elvakította a látásodat ezen részeid előtt. Köszöntsd tehát a Napot és minden sugarát, és enged meg a Nap Nagyurainak, hogy szélesebb és kiterjedtebb perspektívákat mutassanak neked, hogy egy új fény irányába vezessenek téged, és add át magad ennek.

Kuthumi-Agrippa Nagyúr most egy csodálatos arany tollat terjeszt ki az anyaméhbe, amelyben vagy, és aktiválja a napfény új sugarát, egy új ösvényt benned, a Nap ezen ösvényét, amely megmutatja az előtted lévő utat, azt az utat, amelyre most készen állsz, hogy nekivágj, ami közelebb visz a keresett új nap fényéhez, közelebb visz a benned rejlő válaszok megtalálásához, mert a Nap, az Atya Isten, Rá Nagyúr, a férfias, mindenható Isteni Atya, az isteni testvér és az isteni szerető, férj, akárhogy is akarod nevezni, ott van benned. Amikor átöleled ezt a részt, ugyanaz a támogatás, ugyanaz az erős fény, ugyanaz a mágneses energia jelenik meg külső világban, eltávolítja az akadályokat, utat mutat, és meglátod egy új nap hajnalát.

Vegyél még egy mély lélegzetet, és lélegezz ki teljesen, miközben a Szoláris Arkangyalok Szövetsége most a Nap megszentelt szakrális mantráját kezdi énekelni, és a Nap Szellemének Nagyura kinyújtja kezét emberi formád felé, és erős sugarait köréd vonja, és az élet egy vadonatúj hálóját fonja körülötted, egy hálót, amely a helyén tartja álmaidat és elképzeléseidet, egy szent szövetet, amely megvéd, támogat és felmágnesezi azokat az energiákat, amelyekre összpontosítasz, és új életet adsz, vagy megújítod a már létező életet.
 
Maradj továbbra is ellazultan, miközben ezek az energiák egyesülnek veled, DNS-eddel, és az atomszerkezeted középpontjába lépnek. Most arra kérünk téged, hogy képzeld el e Víz Kapuk szent vizét, és ennek a kozmikus törvénynek a lángját, amely Indiáig, Bangkokig, Ko Szamujig terjed ki. Kiterjeszti magát Phuketig, az oroszországi Szentpétervárig és Moszkváig. És a hetedik energia, pedig a Föld Anya köré csavarja magát, és a Nap Atya a férfias lényegének ugyanolyan erőteljes támogató sugaraiban tartja őt.

Lélegezz be mélyen, lélegezz ki teljesen, küldd ezeknek az energiáknak egy újabb hullámát a világba, és ez most megnyitja a fénytest hatodik szintjét a bolygótok körül, felkészítve a Víz Sárkányok és lovasaik visszatérését, mert elhozzák az új tudatosság erőteljes hullámát, megnyitva az emberiséget az érzelmi intelligencia egy teljesen új szintjére, megnyitva a szívüket, új életet adva a belső napcsakrának, hogy újra felkeljen Isten igazi Napja, amely egy új napra fényt vet. És az árnyékban lappangó félelmek megmutatják valódi arcukat, és az ember látja, hogy sohasem egy démon arca volt, hanem egy angyal arca, aki a saját fényüktől félők végett kizuhant a kegyelemből, és félrevezetek téged és azt hitted magadról, hogy sötét voltál. Nem vagy többé bukott angyal, mert most megtanulsz szerelemben emelkedni, úgy felkelni, ahogy a Nap köszönt téged, egy új napot elhozva számodra. 

Ti pedig, drágáim, kitárhatjátok szárnyaitokat, egyesülhettek sárkányaitokkal és lovagolhattok. Utazhatok, ameddig csak akartok, olyan magasra, amennyire csak akartok. Repüljetek a Földre, hogy találkozzatok a földalatti testvéreitekkel. Menjetek, ahová csak akartok, mert ez a jogotok, és kiérdemeltétek a szabadságotokat. Kiérdemeltétek a jogotokat, hogy újra felfedezzétek szárnyaitokat és használjátok azokat.

Miközben a Szoláris Arkangyalok Szövetsége abbahagyja a kántálást, szent mantráik energetikai rezgései behatolnak a Föld Anya testébe is, és egy csodálatos Naplángot gyújtanak fel Indiában, egy Naplángot Bangkokban, egy másikat Ko Szamujban, egy negyediket Phuketben, az ötödiket Szentpéterváron, a hatodikat Moszkvában, a hetediket pedig a Föld Anya testének szívében, a magjában.
 
Lélegezd be ezeknek a lángoknak az energiáit lényegedbe, testedbe, elmédbe, szívedbe és lelkedbe, és fogadd el, hogy egy másik szinten megvilágosodsz. Fogadd el, hogy a Nap sugarai azért jöttek, hogy üdvözöljenek, megcsókolják minden csakrádat, elhozva neked az élet új csókját, egy új hajnalt, egy új napot, egy új jövőt és egy új módot arra, hogy megtanuld szeretni magad és szeretni az életet.

Vegyél még egy mély levegőt, és ahogy kilélegzel, szeretném, ha elkezdenéd felszívni ezt az aranyló folyadékot, amelyben lebegsz. Minden egyes lélegzetvétellel ebből a folyadékból még több válik eggyé a fizikai testeddel, és lassan kiterjedsz méretedben, amíg olyan fizikai állapotba kerülsz, mint amilyennek ismered magad, mégis a Nap szent szentélyének szent méhében tartanak.
 
Kezdd el visszahúzni a tudatosságodat a fizikai testedbe, tudva, hogy egy vagy a Nappal, hogy egy vagy az élettel, az életeddel, és hogy választottál egy isteni, új megnyilvánulást ezeknek a sugaraknak, amelyek rajtad keresztül fejezik ki magukat, a Szellemen keresztül. A Nap Ura megmutatja, hogyan legyél a fény jelzőfénye a sötétség világában, más szóval a tudatlanok, félelmetesek és szeretetlenek világában.
 
Szeretett, megvilágosodott, rettenthetetlen és erős vagy. Ezeken a sugarakon keresztül tanulod meg, hogyan kell példát mutatni/példa által vezetni, és az aranytoll, amelyet Kuthumi-Agrippa Nagyúr nyújtott át neked az anyaméhben, most eggyé válik a gerinceddel, és az aranytoll által kibocsátott fény minden szöge fényt áraszt, melegséget és szeretetet. Ez a toll a te védelmed, a védelmed hátulról, tudd, hogy ami hátulról próbál ártani neked, az nem tud behatolni az energiameződbe, nem tud betörni az új élet és az általad választott új fény szent szentélyébe.
 
Adj hálát most a Nap Nagyurának, a Nap Anyjának, a Szoláris Arkangyalok Szövetségének és mindazoknak a Lényeknek, akiket szeretsz, akik vigyáznak rád, akik vezetnek és védelmeznek, és adj hálát magadnak, hogy ezt a beavatást választottad. És köszönetet mondunk nektek, hogy ismét úgy döntöttetek, hogy tiszteletben tartjátok szolgálati szerepeteket, és olyan eszközként szolgáltok, amelyen keresztül ezek a sugarak átvezethetik nagyszerűségüket, felmágnesezve az egyedi és isteni nagyszerűségeteket.
 
Megtiszteltetés és áldás mindannyiótokkal együtt dolgozni. Továbbra is ragyogjatok. Legyetek az Isten/Istennő Napja. Engedjétek, hogy sorsotok ösvényei kézen fogva mutassák a hazavezető utat, és ne feledjétek, szabadok vagytok, isteniek vagytok, értékesek vagytok és örökké megvilágosodottak. 

Mária Magdolna vagyok, köszönöm nektek és szeretlek titeket. Au revoir.

Mária Magdolna – A Mars Törvénye és a 106-112. Víz Kapuk

Mária Magdolna – A Mars Törvénye és a 106-112. Víz Kapuk

Közvetítette: Michelle Eloff©

Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. március 11.-én

Forrás: lightweaver

Fordította: Hatejer Emese

_________________________________________________________________

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően. 

Kérlek az vegyétek figyelembe a Planetáris Szellemek, asztrológia szempontból vannak megközelítve.

Részlet Elizabeth Clare Prophet-től:

A Mars a vágyon alapuló cselekvés bolygója. Aktivitással, bátorsággal, önbizalommal, végrehajtó hatalommal, szenvedéllyel, harciassággal, haraggal, agresszióval, szexualitással és ambícióval társítják. A háborúkat, csatákat, bűnözést, katonai és rendőri erőket, sebészeket, mérnököket, terroristákat, robbanásokat, tüzeket és vérontásokat uralja.

A Mars a Kos jegyét uralja, amely egyszerre fejezi ki az úttörő szellemet és az elhamarkodott, énközpontú egós cselekvést. A Mars hagyományosan a Skorpiót is uralja, amely többek között a titkolózást és a hadviselést szabályozza. A Mars a „kisebb rosszabb/gazfickó” néven ismert. Negatív megnyilvánulásában a Mars a hadviselés, harc minden formájában kifejezi magát. Amikor a Mars sújtja a horoszkópodat, robbanékony és heves vitákba keveredhetsz, ha nem állsz Isten(i Éned) irányítása alatt önmagad és a helyzeted felett. Amikor belevágsz ezekbe a vitákba, gyakran utólag jössz rá, hogy „ez nem te vagy”. Ha megvizsgálod az asztrológiádat, nagy valószínűséggel látni fogod, hogy akkoriban marsi energiákkal foglalkoztál, és nem tudtál róla. És ha tudtad, valószínűleg nem figyeltél rá, és nem hívtad Mihály arkangyalt, hogy védelmet nyújtson. Tehát tartsd szemmel az asztrológiádat. Vigyázz! És ne kezdj vitába senkivel, amikor a Mars az asztrológiai képleted kritikus helyein halad át. Amikor ébren vagy, élsz, tudatában vagy, és tudsz a tranzitokról és a megpróbáltatásokról, akkor még a negatív asztrológia és a bolygók káoszának közepette is elnyerheted az életed feletti uralmat.

______________________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok és üdvözletem és isten hozott titeket a fény és az igazság isteni jelenlétében.

Az utazásotok továbbra is számos csodálatos módon bontakozik ki, bár némelyikőtönek kezdetben úgy tűnhet, hogy kihívás elé állítják azonban az utazás végén rejlő jutalmak és ajándékok megérik minden erőfeszítéseteket – minden könnycseppet, minden csepp vért és izzadságot.

Mindannyian számos változáson mentek keresztül, felfedeztétek önmagatok olyan aspektusait, amelyek korábban elkerültek titeket. Mostantól táncolhatok a szeretet sugarai között ezekkel a részeitekkel, új módokon integrálva őket, és ezáltal felfedezhetitek mindazok mindenható jelenlétének nagyobb meglátását, akik védelmeznek, mindazokét, akik vezetnek, motiválnak és inspirálnak titeket.

A Planetáris Szellemek ilyen energiák, mindegyikük meghatározott célt testesít meg, végigvezetnek az utatokon, kinyitják az ajtókat, máskor pedig zárva tartják azokat, hogy biztosítsák, hogy az, aminek a befejezésében és elsajátításában megállapodtatok megvalósuljon.

Minden Planetáris Szellem hasznosítja belső jelenlétének erőteljes fényét, a titeket előrehajtó energiákat, feltárva előttetek a bennetek létező mélyebb dinamikát, amely gyakran motivál vagy szabotál, hozzáállásotoktól, nézőpontotoktól, meggyőződésetektől és hiedelmeitektől függően.

A Szaturnusz Törvénye megmutatja a karmátokat, felfedi számotokra, hogy a kemény munka alkalmazásával hogyan tudtok a szabadsághoz vezető utakat felfedezni, azokat az utakat, amelyeket felfednek számotokra és felszabadítanak titeket azok alól a dinamikák alól, amellyel a Szaturnusz Nagyúrral töltött időtök alatt küzdöttetek.

A Jupiter Törvénye mindent kiterjeszt bennetek és körülöttetek, felnagyítva és felerősítve életetek azon területeit, amelyekre nem vagytok hajlandóak odafigyelni, és felnagyítja akár a félelmeiteket, akár a legnagyobb álmaitokat és vágyaitokat is.

Most itt az ideje, hogy találkozzatok Mars Nagyúrral, akit kisebb rosszabbnak/gazfickónak ismernek, Szaturnusz csatlósának. Ez az energia erős erővel érkezik, amelyet gyakran a háborúhoz, a harchoz, az agresszióhoz és az indulathoz társítanak.

Mars Nagyúr megadja nektek a lehetőséget, hogy felülemelkedjetek az általa elétek állított kihívásokon, mert ő Szaturnusz csatlósa, fokozhatja a küzdelmet, fokozhatja a fájdalmatokat, de ez soha nem azért történik, hogy elpusztítson, hanem hogy megmutassa, miből vagytok valójában, mit tartalmaz a belső magotok.

Mars Nagyúr energiája tüzes fényt rejt, és ez a lendületedhez kapcsolódik, cselekvésre inspirál, és amikor Mars Nagyúr energiái nincsenek visszatartva, vagy figyelmen kívül hagyják ezt, agresszióként nyilvánulhat meg, sőt gyakran meg is jelenik, pozitív energiájában pedig buzgalommal/hévvel párosul, ezért lelkesedésetek a jó harcra inspirál egy nagyobb ügyért.

Bár Mars Nagyúr viszályt és konfliktust, vitát és haragot hoz azzal kapcsolatban, amiről úgy döntötök, hogy megtagadjátok, ugyanakkor kezdeményezőkészséget, bátorságot és merészséget is hoz nektek, hogy belemerészkedjetek önmagatok ezen sötét részeibe, és harcoljatok a jogotokért, hogy egy teljes életet élhessetek.

Valahányszor Mars Nagyúr találkozik veletek, megkérdezi, mi az, amin készen álltok felülemelkedni és amiért készen álltok harcolni? Hol fogtok cselekvésbe kezdeni, és arra késztet, hogy vállaljatok valami nagyobbat, mint önmagatok, és ő mellettetek fog állni, mert megengedi, hogy harcoljatok, feltéve, hogy ez nem csak rólatok szól, hanem a teljes nagyobb javát szolgálja (az Isteni Akarat szerint), és ha ragaszkodtok ahhoz, hogy csak magatokért harcoljatok, rá fogtok jönni, hogy az egó agresszív természete felemelkedik, és fokozza a bűntudat, a kapzsiság és a makacsság, valamint a tagadás és a depresszió energiáit, amelyek Szaturnusz Nagyúrhoz kapcsolódnak.

Amikor Mars Nagyúr mellettetek van, és egy nagyobb ügyért harcoltok, az indokolt/jogos, ezért védve lesztek abban a nagyon fontos időszakban, amikor megtanuljátok, hogyan nyúljatok belső bátorságotokhoz, és hogyan öleljétek fel a kezdeményezéseteket, legyetek merészek, és lelkesedéssel vállaljátok a nagyobb győzelmet. Mars Nagyúr gyakran arra biztat, hogy mélyedjetek el a haragotokban és az agressziótokban, és ahelyett, hogy kivetítenétek azokra, akiket szeretek, vagy olyan személyekre vetítenétek ki, akik úgymond nem érdemlik meg a haragot, ehelyett ez erőteljes motiváló erővé, energiává alakítható, amely arra kényszerít titeket, hogy felkeljetek, talpra álljatok és harcoljatok a jogotokért, hogy olyan életet éljetek, amelyet megérdemeltek, ha már úrrá lettetek a végzeteteken, és felülemelkedtetek a régin, az elavulton és azon ami valójában idejétmúlt.

Soha ne felejtsétek el, mit kíván tőletek Mars Nagyúr, a harcnak nem kell negatív élménynek lennie, az a kezdeményezés, amelyet az ember akkor aktivál, ha úgy dönt, hogy valami nagyobbért harcol, mint önmaga, ez automatikusan sok ajándékkal ajándékoz meg titeket, mert a saját félelmeitek fölé emelkedve és azon a részeitekkel való küzdelem fölé emelkedve, amelyek ellenetek harcolnak, ezáltal sok más embert is felfedezhetek majd, akik a tiétekhez hasonló megoldásokat keresnek. Bár Mars Nagyúr valamiféle kihívás formájában jelentkezik, el kell fogadnotok a beavatást, választanotok kell, hogy belekeveredtek-e valami önmagatoknál nagyobb dologba, és valójában nagymértékben ezt jelenti az, amikor valaki azt mondja: "harcra fel"!

Mars Nagyúr energiái pusztítóak, de ugyanolyan építő jellegűek is, ha annak erejében alkalmazzátok, amikor készen álltok arra, hogy harcossá váljatok, és valami nagyobb és fontosabb dologért harcoljatok, mint önmagatok, akkor az alsóbb egó megalázkodik, mert akkor felismeri, hogy minden egy, és a nagyobb jó érdekében tett cselekvés az énért tevés, ezért a fontos kérdés önmagatokhoz : „Mi az, amiért küzdhetek és mibe kezdhetek bele valami többért, mint önmagam, más szóval az én saját önző szükségleteimen túl?". Nagyon gyakran az emberek félelme és bűntudata belső haraggá válik, amely az énhez való ragaszkodásban nyilvánul meg, ezt az önzést gyakran az önteltség és az önző, egós énközpontúság egy szintjeként érzékelik, és ez elválaszt titeket a világ többi részétől, különösen azoktól, akik hajlandóak mellettetek állni és harcolni veletek.

Kezdetben a harcotok önmagatokért folyik, de aztán amikor felvállaljátok ezt, mélyebb szinteken, akkor automatikusan másokért is harcoltok, ez az indokolt harc teszi a Marsot olyan erős szövetségessé.

Arra kérlek, hogy most hunyd be a szemeidet és lazítsd el a testedet, ha még nem tetted meg, és érezd, ahogy Mars Nagyúr élénk vörös energiái behatolnak a testedbe, behatolnak tested mind a hét fő csakrájába.

Érezd ennek a nyers szenvedélynek a tüzét, és értsd meg, hogy Mars Nagyúr szerepe az, hogy harcoljon az igazért, és ennek indokoltnak/jogos harcnak kell lennie. Az indokolatlan harc ennek az energiának a haragját hozza rád, és nagyon csúnya tud lenni, és ha éppen nem önmagadra fordítod, akkor legfőképpen másokra, és gyakran azokra irányul, akik kevésbé érdemlik meg azt, amit kivetítesz, vagy kiosztasz a tűzvonaladban lévőknek.

Mars Nagyúr, A Háború Istene, megmutatja nektek, hogy amikor egy nagyobb üggyel/okkal egyesültök és a harcotok érte jogosan, akkor megértitek, hogy a háború egy mozaikszó, ami azt jelenti, hogy igazunk van. Ez csak akkor érvényes, ha a harc indokolt/jogos, és nem önmagadra irányul, mindenki egy, ezért menj mélyen magadba, és érezd, hol rejlik a haragod, hol van elrejtve fájdalmad és küzdelmed, vagy esetleg egyszerűen csak arra vár, hogy figyelmet szentelj neki.

Sok ember magáévá teszi haragját, és azt hiszik, hogy nem helyes és elfogadható önmaguk ezen részeinek kifejezése, azonban Mars Nagyúr azt mondja, hogy ha figyelmen kívül hagyjátok őt, akkor gondoskodni fog arról, hogy felkeltse a figyelmeteket, vagy ti az övét az életetek valamelyik szakaszában, (hogyan fogjátok) magatokhoz ölelni Mars Nagyúr energiáit, azok lesztek akiket elpusztít, vagy azok, akik vele együtt felépítik az új világot, együtt teremtve egy csoportként, amelyet egy magasabb cél vezérel, hogy igazságot szolgáltasson?

Mars Nagyúr nagyszerű szövetséges, és mivel ő a Szaturnusz csatlósa, ő is segít abban, hogy felülemelkedj a végzeteden, és befejezd a karmát, aminek mesterévé kell válnod. Mars Nagyúr tüzes energiája az alkímia és a mágia erőteljes folyamataiban is hasznosul, amelyek a végzetetek meghaladásának és valódi sorsotoknak való megfelelés két legerősebb kulcsa. Mars Nagyúr szereti a rituálét, Mars Nagyúr ezzel a hatalmas erővel érkezik hozzátok, és megmutatja, hogy belső tüzetek ereje megváltoztatja és átalakítja azt, ami eredetileg küzdelmes volt és kihívást jelentet, ami háborút okozott az életetekbe, ami agressziót és haragot idézett elő.

Most itt az ideje, hogy a kihívást dinamikus feltámadássá és újraegyesüléssé változtassátok e nagyon fontos részetek erőteljes fényével. Azáltal, hogy bíztok ebben az erőben, a belső harcost és harcosnőt tükrözitek vissza, akik arra vezetnek, hogy úgymond emeljétek fel a fegyvereteket, hogy úgy mondjam, nevezetesen az igazság kardját, és hogy vágjátok át az illúzió fátylait, és most miközben Mihály Arkangyal belép ebbe a térbe, amelyben Mars Nagyúrral együtt találod magad, átadja neked az Excaliburt.

Érezd a kezeidben ennek az erős fegyvernek a súlyát, pengéje visszaveri hatalmad fényét, féktelen haragod és szenvedélyed nyers energiáját, hogy lásd, nem szükséges elbújni haragod elől, inkább öleld át és alakítsd át, azáltal, hogy motiváló és kezdeményező erőként viszed be lényedbe.

Azt akarom, hogy képzeld el, hogy Mars Nagyúr egy bizonyos alakot vesz fel előtted, ha még nem tette meg. Figyeld meg a tüzet a szemében, a szívében és az egész lényében. Ez a vörös vibráló energia beborít téged. Add át magad ennek a hatalmas erőnek, és tudd, hogy azért jött létre, hogy vezessen téged az életedbe, segítsen a cselekvésben, és a kihívásokat dinamikus eredményekké alakítsa.

Bár vannak olyan esetek, amikor Mars úgymond hatalmába kerít, tudd, hogy az eléréshez és a kezdeményezéshez való szenvedélye a segítségedre lesz, amikor a legnagyobb szükséged van rá. Amíg alkalmazod a törvényeit, és betartod lényegének alapelveit, egészen biztosan felül fogsz emelkedni azon, ami összetört.

A Mars rendkívül forró és száraz bolygó, férfias és nagyon aktív. A Marsnak vannak kardinális részei, más részei pedig rögzítettek. A Mars sarkalatos aspektusai kifelé mutatnak, agresszívak és nagyon aktívak. A Mars rögzültebb aspektusai befelé terjednek, és amit gyakran nőiesebbnek tartanak, de tudd, hogy a parázsló belső düh komoly megbetegedéseket okozhat a testedben, ezért nagy kárt okozol magadnak, ha nem engeded, hogy a haragod és az agressziód felszabaduljon és feltáruljon önmagad előtt.

Vannak köztetek olyanok, akik úgy érzik, nincs bennetek harag, nincs agresszió, talán gyerekkorotokban voltak olyan dolgok, amiket megtiltottak, ami miatt nagyon dühösnek éreztétek magatokat, és mert a környezetetek nem engedte, hogy kifejezzétek ezt a haragot, hogy kifejezzétek megvetéseteket/lenézéseteket és belső kényelmetlenségeteket, ennek eredményeként megterveztétek annak módját, hogy eloltsátok a lángokat, és eltemessétek ezeket az érzéseket. Sokszor a feloldatlan harag a testben túlzott súlygyarapodásként, esetleg különféle rákos megbetegedésekhez társuló testbetegségként és a szervezet magas fokú elsavasodottságában nyilvánul meg, ami ízületi fájdalmat, ízületi duzzanatot, és hólyag- és vesefertőzéseket, máj betegségeket, keléseket és hólyagok betegségei is a kiutat kereső, ki nem mondott harag megnyilvánulásai.

Szeretném, ha most megfognád az Excalibur kardot, és tartsd a fejed fölé, és tudd, annak ellenére amilyen nehéz és nagy ez a fegyver, könnyedén meg tudod tartani, mert Mars Nagyúr és Mihály Arkangyal támogatják a képességedet, hogy használd ezt a csodálatos fegyvert, hogy átvágd az illúzió fátylait az életedben, és felfedd magad előtt az igazságot, mert az igazság kardja az Excalibur.

Amíg ennek a kardnak az energiája a fejed felett van, érezd ennek a cselekvés-központú energiának az erőteljes lüktetéseit beszűrődni a koronacsakrádba, lefelé haladva a gerinceden a gyökércsakrádba, amely kirobban az új lendület, az újfajta lelkesedés, a bátorság, a merészség és a kezdeményezés mindenható és hatalmas erejében. Ha nem érzed ezt, egyszerűen képzeld el, milyen érzés lenne hasznosítani az ilyen energiákat, hasznosítani és alkalmazni őket az életedben.

Mihály arkangyal most hét pontot nyom meg a gerinced mentén, aktiválva a gerincoszlopod mentén minden olyan szunnyadó területet, amely elfojtott haragot tartalmazott, amely a depresszió, összehúzódás, agresszió, konfliktus, viszály és küzdelem formájában nyilvánult meg az életedben.

Szeretném, ha most tisztában lennél bármivel és mindennel, ami eszedbe jut, talán arcok, nevek, helyek, múltbeli emlékek, ahol mindannak a keserűsége, ami akadályozta előrehaladásodat, azt megmutatja számodra, hogy az volt a célja ezeknek, hogy megtanítsanak felülemelkedni, és kiállni támadóiddal, kihívóiddal szemben, azokkal, akik viszályt/küzdelmet okoztak neked, akik hadat üzentek ellened, harcoltak ellened és talán fizikailag is megsértettek és erőszakoskodtak veled.

Miközben ezek az energiák most áthaladnak a testeden, Mihály Arkangyal eléd áll, Kuthumi-Agrippa pedig mögéd áll, mindenható arany szárnyai kitárja magasan föléd emelkednek és ezek a szeretet és a bölcsesség hatalmas felszabadító energiáit hozzák magukkal, és ezek az energiák körbe ölelnek téged.

Mihály Arkangyal veszi a hét szent kehely egyikét, és ráönti a koronacsakrádra, és ez beindít egy mélyreható tisztítást, csillapítja a meleget/hőséget a testedben, lemosva azt, ami elzárta/blokkolta a látásodat, ami elfojtotta bátorságodat, merészségedet, lelkesedésedet és kezdeményezőkészségedet. Addig folytatja, amíg a Szent Víz mind a hét kehelyét rá nem öntik a koronádra, megtisztítva, és megkeresztelve téged igaz éned Krisztusi Fényével.

Vegyél egy mély lélegzetet be, és lélegezz ki teljesen, miközben ezek az energiák megsokszorozódnak és erős gyógyító képességük megnövekszik, mérsékelve agressziódat, megnyugtató gyógyulást hozva azon részeidnek, akik a Mars negatív, rosszindulatú energiáinak áldozatai lettek.

Most azt akarom, hogy képzeld el ezeket a szent vizeket kiterjedni a világba, a világ összes háború sújtotta országára, és képzeld el, hogy ugyanaz a megtisztulás és keresztelés zajlik le a Föld Anya testének minden részében, miközben mindvégig lélegzel.

Vegyél még egy mély lélegzetet, lélegezd ki teljesen, lazítsd el a tested, lazítsd el az elméd, tudva, hogy minden rendben lesz a világotokban.
 

Most képzeld el, hogy ezek a szent vizek átmossák azok szívét, akik erőszak és háború áldozatai lettek, és azokét, akik hátra lettek hagyva, akiknek az életét ilyen idők és események alatt vették el.

A hét Víz Kapu most a változás csodálatos lángvörös örvényében van tartva, St. Germain előrejön, és egy csodálatos lángot terjeszt ki, amely egyesül ezzel az örvénnyel. Ez az örvény hét örvényre oszlik, amelyeket kiküldenek Kappadókiába Olaszországba, a következőt Londonba, egyet Párizsba, egyet Teheránba, egyet Szentpétervárra, egyet Moszkvába, és végül egy olyan, amely az egész Közel-Keleti övezetre terjed ki.

Ezek az örvények megnyitják a fénytestek ötödik szintjét a bolygótok körül, felkészítve a Földet a Víz Sárkányok és Lovasaik visszatérésére, akik elhozzák a Szent Vizek megnyugtató energiáit, hogy folytassák a tisztítását annak, amelyet Mars Nagyúr energiáival való visszaélés idézett elő.

St. Germain kiterjeszti ezt a lángot a szívedre, ahol is megtelepszik, ahol fellobbantja a bátorságod tüzét, a lelkesedés tüzét, a merész harcos vagy harcosnő tüzét, amelyek arra ösztönöznek, hogy most ragad meg a kezdeményezést, és vívd meg a jó/hasznos harcot az emberiség felszabadulásának nagyobb ügyéért annak megértésével, hogy a Háború Istene miként válik szövetségessé, ha harcotok jogos, és fellép azokkal szemben, akik visszaéltek az erejével, és azok közületek, akik felkeltek a jogos harc megvívására, meg lesztek áldva ezzel a mindenható erővel, hozzáférést kaptok a Mars világaihoz, ahol megmutatják, hogyan használhatjátok erejét a fájdalom és a küzdelem csapdájába esett világ sötétségének legyőzésére. Akik mások agressziójának börtönében rekedtek, akik saját belső agressziójuk börtönében rekedtek, azok megtalálják a gyógyulást, megtalálják az igazságot, az alkímia és a mágia tüzén keresztül, átalakítva ezeket az alacsony sűrű energiákat a Mindenható Főnix mindenható mágikus erejévé, aki feltámadt a régi háborúk hamvaiból, és most a Fény Mindenható Hadseregeként áll, megvíva a helyes harcot, harcol azokért, akik még nem értik, hogyan használják fel ezeket az energiákat.

Most vegyél még egy mély levegőt, és lélegezz ki teljesen. A kard még mindig a fejed fölött van, a karjaid még mindig kényelmesen tartják ezt, és az előtted álló Mars Nagyúr megnyitja tudatalattid energiamezőjét, felszabadítva az olyan lenyomatokat, amelyekről talán tudatosan teljesen megfeledkeztél. Ezek a lenyomatok most kiáradnak belőled ebbe az energiamezőbe.

Szeretnénk, ha ebbe az energiamezőbe helyeznéd mindazokat a részeidet, akik áldozatnak érezték magukat, azokat a részeidet, amelyek agresszorok voltak, önmagad sebesült és fájdalmas részeit, küzdelmeid emlékeit, viszályaidat energiáját, a konfliktust és a harcot, még a gyűlöletet is, helyezd ebbe a mezőbe. Emberek, akikkel konfliktusban álltál, akikkel háborúban álltál, még önmagad azon részeit is, akikkel háborúban álltál – helyezd mindezt ebbe az energiamezőbe.

Továbbra is borítsd ezen energiákat ebbe a mezőbe.

Most azt akarom, hogy lásd ezeket az energiákat üvegbe zárva. Figyeld meg ezeket a negatív, sűrű, fájdalmas energiákat, amelyek az üvegben rekedtek. Nézz rájuk. Vizsgáld meg őket. Válaszd el magad tőlük, majd ha készen állsz, azt akarom, hogy érezz egy mindenható üvöltést, amely elkezd beépülni a gyökércsakrádba, és most kapcsolódik az agresszió energiájához, minden olyan részed, amelyik bármilyen okból dühös volt, érintse meg ezt. Képzeld el, hogy ez a mindenható erő beépül a gyökércsakrádban, és mennydörgésként dübörög a mennyben. Építsd fel, tápláld, erősítsd meg, és most hasznosítsd, és érezd, hogy ezek az energiák most szenvedéllyé alakulnak át, egy mindenható hajtóerővé, amely arra késztet, hogy kezdeményez és cselekedj, és azt, ami most a legfontosabb számodra, húzd az energiáját fel a szexcsakrádba, majd a napfonatodba.

Érezd ezt kiépülni, megerősödni, egy mindenható erőként, amellyel számolni kell, és húzd fel ezt a szívcsakrádhoz.

Ahogy ez az energia egészen a szívedig hatol, magába szívja mindazokat a mérhetetlen energiákat, amelyek a felszín alatt rejtőztek – gyermekkori haragjaidat, gyermekkori csalódásaidat, amelyek serdülőkorodig, korábbi életéveidig terjednek ki – építsd fel, mint egy dühöngő kemencét, majd mozgasd ezt a mindenható hatalmas energiát a torokcsakrádba.

Az energia ezen üvöltő ereje most elnyeli az energiákat a harmadikszemedből és a koronacsakrádból, a torkodhoz juttatja, és lépj kapcsolatba az összes haragoddal az Isten, a Szellem, a vallás iránt, és az iránt, hogy képtelen vagy meglátni, mi a megfelelő számodra – építsd fel, erősítsd meg és vegyél egy mély lélegzetet, és amikor készen vagy, engedd, hogy ez a mindenható erő kiáradjon a torokcsakrádból (fizikai ordítással vagy sikoltozással, ha kell), és sújts le a karddal, amely összetöri most ezt az üveget, vágd át, töröld el, törd szét teljesen darabokra, lehetővé téve, hogy ez a hatalmas erő elpusztítson mindent a múltadban, ami elidegenített attól, hogy Mars Nagyúr az igazi szövetségesed legyen, az erő, amivel számolni kell, hogy áthaladjon rajtad, inspiráljon, bátorítson téged arra, hogy merész légy.

Törd össze az üveget, amíg porrá nem válik. Használd ezt a kardot az összes illúzió szétzúzására, és ha még van, amit szeretnél átvágni, akkor energikusan vágd darabokra, engedd, hogy a heves harag elhagyja a tested, sikolts egyre többet, ha kell, sírj, ha kell, de engedd ki ezt, szabadítsd fel magad azáltal, hogy elengeded ezeket az elfojtott energiákat, amelyek a viszályhoz, az agresszióhoz és a harchoz kötöttek, ami legyöngített, a külvilág öklei, amelyek hamis nézőpontjaikkal, véleményükkel, hiedelmeikkel és viselkedésükkel megöklöztek téged. Addig vertek agyon, amíg nem marad más, csak az igazságod.

És az a nyers, bátor merész erő, amely mindig is ott volt, és amely most fel tud emelni, és segít neked kiemelkedni Főnixként a hamuból, mindenható szárnyain hordoz, segít legyőzni a karmádat azáltal, hogy cselekszel és elindítasz valamit, ami sokkal nagyobb, mint önmagad.

Vegyél egy mély lélegzetet be, lazítsd el a tested, engedd, hogy úrrá legyen a kimerültség rajtad, engedd, hogy tested megkönnyebbült sóhajjal felemelkedjen, ahogy azok a részeid, amelyeket ezek a nehéz energiák bebörtönöztek, most felemelkedhetnek annak a vörös tűznek a fényébe. Mars szenvedélye, táncolj Szaturnusz és Jupiter Nagyúrral, és folytasd egy csodálatos új sablon, egy új szövet létrehozását az életed számára.

Hívd Mars Nagyurat, hogy segítsen elindítani és aktiválni azt, ami jelenleg a legjobban szolgálja utazásod.

Tedd le a kardot a padlóra, és tudd, hogy amit elengedtél, az örökre megváltoztatja az életedet, és jóra változtatja az életedet.

A következő tizenkét órában továbbra is azon a gyógyuláson fogsz átesni, amelyet a Szent Vizek hoztak el neked a Hét Szent Kelyhen keresztül. Mihály arkangyal, Kuthumi-Agrippa és St. Germain állnak körülötted, miközben Mars Nagyúr figyeli ezt az energiaváltást, segít, hogy békét köss a múltaddal, hogy most úgy dönts, hogy elindítasz egy teljesen új lendületet, új lelkesedéssel kezded az életed, és mondj „igent” új életed legnagyobb győzelmére.

Vegyél egy mély lélegzetet, lélegezz ki teljesen, és mondj hálát.

Most az előtted álló órákban, éber állapotodban kezdj el azon gondolkodni, hogy milyen pozitív energiákkal szeretnéd helyettesíteni a régit, azt, amit felszabadítottál – az egyenlő mennyiségére, de az ellenkező minőségére. Javasoljuk, hogy írd le, mire szeretnéd kicserélni a régit.

Ha hamarosan visszavonulsz az alvási állapotodba, használd az időt, amikor elalszol, hogy ad át magad minden új tevékenységnek, az új szenvedélynek, lelkesedésnek, bátorságnak, merészségnek és kezdeményezőkészségnek, amelyre most vágysz, hogy a teredben legyen, felváltva azt, amit most darabokra törtél.

Vegyél még egy mély lélegzetet, és ahogy most kilélegzel, azt akarom, hogy adj hálát mindazoknak a részeknek, amelyeket felszabadítottál, mindazoknak, amiket úgymond agyonvertél, és köszönöm a szerepedet, a célodat, amelyet betöltöttél - legyen szó emberekről, helyekről, élményekről, amelyek veled történtek, vagy amelyeket másokra vetítettél. Áldd meg ezeket szeretetben, és engedd el az egészet.

Egyelőre a Mars tüze melletted áll szövetségesedként, a Szaturnusz csatlósaként, kezdeményezőkészséget és bátorságot hozva, hogy szembenézz a félelmeiddel, hogy felülemelkedj a karmádon, hogy új szemszögből találkozz valódi sorsoddal friss nézőponttal, új célokkal és tiszta lappal.

Adj hálát magadnak, hogy ezt a lehetőséget választottad.

Légy tudatában annak a mély belső érzésnek, hogy a lét könnyedsége kezd felemelkedni a csakráidon keresztül, felváltva a korábbi belső kényelmetlenséget, ami mindig is ott volt, talán nem egészen értetted, mi az, de most mélyebb bepillantásod van és nagyobb rálátásod van erre.

Gyengéden hozd vissza az energiádat a fizikai testedbe, lélegezz be, kilélegezve, szilárdan legyökereztetve magad jelenlegi földi emberi valóságodban, tudva, hogy mindig kapcsolatban vagy a szeretet, a tüzes szenvedély, a lendület és a harc új megértésének, küzdeni azért, hogy szeressenek, meghallgassanak, lássanak, elismerjenek, kielégítsék igényeidet, hogy csodálatos kapcsolatot ápolj Istennel, Istennővel és mindenki mással, akit szeretsz. Harcolsz a jogodért, hogy hiteles/autentikus emberként élj a szabadság felé vezető úton.

Most életbevágóan fontos, hogy fizikailag igyál vizet, hogy megnyugtasd a tested energiáit. Ha teheted, szánj néhány percet arra, hogy megnyugtató környezetben legyél, és tegyél valamit, ami általában békét és nyugalmat hoz számodra, tedd ezt, és légy békében, tudva, hogy a cselekvés által cselekszel, és a cselekvéseken keresztül azt teszed, amit elvárnak tőled, hogy a Mars tüzét a megfelelő helyére és nézőpontjára hozd, és mindent felszabadíts.

Mária Magdolna vagyok és szeretetem mindig veletek van. Au revoir.

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...