Mária Anya - A Vénusz Törvénye és a 127-133. Víz Kapuk

Mária Anya - A Vénusz Törvénye és a 127-133. Víz Kapuk

Csatornázta: Michelle Eloff©

Dél-Afrika, Johannesburg, 2010, március 22

Forrás: lightweaver

Fordította: Hatejer Emese


(Vegyétek figyelembe, hogy a közvetítés asztrológia megközelítést tartalmaz.) 

 
Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

________________________________________________________________________ 

Mária Anya vagyok, és felkértek, hogy jöjjek el ezen a szent estén, hogy átadjam a Vénusz Szellemének közvetítését, miközben Mária Magdolna, Guinevierre és Jezabel istennő a Szeretet ezen Asszonyának karjában és fényében állnak. Üdvözlünk mindenkit.

A Minden Ami Van Atyjának sugarai alatt állok, amely a szeretet minden szintjét megtestesíti. Együtt állok az Anyával, akinek fénye rátok ragyog, karjaiban tart titeket, ápol, táplál, gondoz titeket, szeret és vezet, valamint biztosítja, hogy minden lépésetek az igazságotok és a sorsotok felé irányuljon.

Világotok úgy nyílik meg, mint a Napot üdvözlő virág, új élete lélegzik, integrálva annak a világnak az energiáit, amelyben most találja magát, akárcsak ti is mindannyian. Ez az új világ, amelyben találjátok magatokat, nagyszerű lehetőségeket kínál számotokra, hogy felfedezzétek, hogyan is történik az, hogy az Atya és az Anya átadja a szeretetét, átadja a fényét és tiszteli az igazságotokat azáltal, hogy a legjobb módon vezet titeket ezen az úton, összhangban lelketek legmagasabb akaratával.

Az élet igazsága gyakran elbújik azok elől, akik szívükben és elméjükben félelmet testesítenek meg, de amikor a szeretet az ártatlanság pontjából jön üdvözölni titeket, a szív ártatlanságából, vagyis a szív, amely mentes a társadalom súlyos terheitől és bűneitől, amelybe eredetileg beleszületett. Miközben átadjátok magatokat az élet körforgásainak, azt tapasztaljátok, hogy ezek a terhek lehullanak a vállaitokról, és új utat fedeztek fel a Szentek birodalmába, azon birodalmakba, ahol megmutatják valódi lényetek valódi természetét, és valójában az ártatlan, aki tökéletes összhangban van belső “illatának”, azzal a képességével, hogy “kiszagolja” a haza vezető utat, hogy úgy mondjam.

Az új világ illata megtestesíti a szeretet szent kenetének gazdagságát, a Mindenható Istennő és Vénusz Szellemének isteni jelenlétét, de Vénusznak is van sötét oldala, ahol is ez a fény az alvilágba fordul, ahol a régi, idejét múlt halálából táplálkozik, a megbukott emberek húsából, és ez a Vénusz sötét oldala.

A Vénusz (negatív) arca a tiszta hamisítatlan buja vágy, buja értékek, buja erkölcsök, ha lehet annak nevezni. Minden egyes lépés ebbe a világba, amely megtagadja a lélektől a szeretet szellemének valódi lényegét, börtönbe zárja ezt, amely szétszakítja mindazt, ami az isteni házasság, és ez a szeretetet valódi igazságának megismerése által, az eksztázisának szent boldogságán keresztül összefonódik.

Nem szeretkezésről és szent egyesülésről beszélünk, ahol valódi kapcsolat van két lélek között, hanem ezen szent energia energiájával való természetes visszaéléséről. Azok, akik a promiszkuitás életét élik, keresik az istenit, keresik a szeretetet, de nem ott találják meg, ahol keresik, eljött az ideje, hogy önmaguk felé forduljanak, kifejezzék és szeressék az énjüket, és hogy meglássák azt, hogy önmaguk odaadása önértékelés nélkül, önszeretet nélkül, (ahhoz vezet, hogy) az ember nem azt a szeretetet szerzi meg, amire vágyik, hanem egyszerűen érintkezésbe kerül a másik (ember) buja értéktelenségével, aki szintén a szeretet igazságának egy keresője, ezért a rokonlelkek, azok akiket a lélek köt össze, akik ismerik egymást, és úgy döntenek, hogy ezt a művészetet az isteniség szakrális aspektusaiból gyakorolják a tantra művészetén keresztül, a csakrák egyesülésén keresztül, ti mindenképp örültök a törekvéseiteknek, kiterjesztitek a szeretet energiáját a világra, és amikor összekapcsolódtok, akkor ezt a világot beborító energia hozza meg a fordulatot, és Vénusz istennő alacsonyabb buja energiái felemelkedhetnek és egyesülhetnek valódi életértékeivel és az isteniség erkölcseivel, más szóval azokkal az erkölcsökkel, amelyek hozzáigazítanak titeket ahhoz, ami isteni és igazi számotokra, ami beteljesíti és betölti azt, amit kerestek.

Vénusz istennő jótékony energia, természete az, hogy felfedje az élet jó dolgait, és mindig igyekszik jót tenni, ahol csak találja magát. Ez nem azt jelenti, hogy mindig tud adni, mert ez attól függ, hogy a többi Szellem, a többi bolygó más energiái hogyan működnek együtt vele, mellette vagy ellene.

A Vénusz istennő bőséget hoz, akárcsak a Jupiter, ahogy a Merkúr is ezt teszi. Bőséget hoz a szerelemben, a szeretetben, bőséget hoz az üzletben, a pénzben és ő a művészet, a zene és a kreativitás szépsége. Ő azoknak a nőknek a múzsája, akik arra ösztönzik a férfiakat, hogy az élet legnagyszerűbb alkotásait hozzák létre, olyan szavakat, amelyek a szívhez énekelnek oly módon, amely megsimogatja a női lélek legmélyét, lehetővé téve, hogy a benne rejlő igaz istennő előtérbe kerüljön, átadja magát az általa inspirált istennek, aki megnyitotta a szívét, hogy üdvözölje ezt az isteni kegyelmet, ezt az isteni békés, sóvárgó, boldogító energiát abban a környezetben, amelyben találja magát – egy energiát, amely attól származik, akivel (a férfias) egyesült.

Vénusz istennő nagy erejű energia, és szeretetet, szerelmet szül, amikor fénye méltóságában van. A fényének méltóságában van, amikor a Bika vagy a Mérleg csillagképben tartózkodik. Ilyenkor az igaz szeretet/szerelem előtérbe helyezi azok felemelkedését, akik úgy döntöttek, hogy maguk mögött hagyják a régi utakat, és eltávolodnak az elerőtlenedés, a bujaság világától.

Miközben Vénusz istennő energiája előjön, hogy üdvözöljön mindnyájatokat, felfedi előttetek a bennetek rejlő fény erejét. Energiája jótékony hatású, mivel megmutatja nektek azt az utat is, ahol olyan szerelmi választásokat hoztok, amelyek nem felelnek meg vagy nem támogatottak Felsőbb Énetek által. Ez az oldala az, amely megmutatja nektek az árnyékotok sötét oldalát, azt az árnyékot, amelyben a sebeitek rejtőznek, az árnyékot, amelyen keresztül a sebeitek beszélnek, és kétségbeesetten próbálja magára vonni a figyelmeteket, hogy felfedje előttetek, hol lehet ezt áttörni.

Amikor Vénusz istennő energiája bujaságként fejezi ki magát, fontos, hogy egy pillantást vessünk önmagunk azon aspektusaira, amelyeket megfosztottak a szeretettől, amelyeket morálisan megrontott a szeretettel való visszaélés miatti szándékos elhanyagolás – verbálisan, érzelmileg, mentálisan, testileg és szexuálisan. Ilyenkor Vénusz istennő nem tudja sikeresen létrehozni a kötődést/kapcsolódást, nem tudja létrehozni az olyan típusú emberek valódi egyesülését, akiknek együtt kell lenniük, és igazán szerelmesek. Vénusz istennő bukásában, sebeiben a hamisítatlan vágy, a bujaság, a kapzsiság, a pénzsóvárság, az élet jó dolgainak birtoklás iránti vágya, a buja értékek és a vágy, hogy ne önmagunkat erősítsük meg, hanem a hatalom birtoklásának vágyát, hogy irányítani lehessen másokat.

Drága Fénymunkások, a ti időtök itt van, hogy megnézzétek önmagatok buja/vággyal teli részeit, amelyek minden erejükkel azon munkálkodtak, hogy elvegyék tőletek az erőt és irányítsanak benneteket, manipuláljanak benneteket, és a fájdalom utáni vágyakozásra, a szenvedés vágyára késztessenek benneteket, a hamis identitás utáni vágyra, ami azt az érzést kelti, hogy valami olyasmit érzetek, ami legalább arra emlékeztet, hogy nem haltatok meg, nem vagytok zsibbadtak, kábultak, mert az emberek gyakran a fájdalmat és a szenvedést választják pusztán annak emlékeztetésére, hogy élnek.

Vénusz istennő fényes oldala, ennek az istennőnek a meghatalmasodott és méltóságteljes energiája hozza el a szeretetet és a kapcsolódást, amely szent egyesülést, isteni házasságot hoz létre, olyat, ahol a múlt sebeit szeretet táplálja, és felülemelkedhet a régi utakon, és befogadva ezt az igaz kapcsolatot, és szeretetre keltheti az összes környezetet, amelyben találja magát.

Vénusz istennő az élet édességét kínálja nektek. Lehetőséget ad a művészet, a zene, a kreativitás, a világ szent hangjainak és illatainak hasznosítására. Az üzlet természetéből adódóan, az üzleti életben a kreativitást felhasználva, juthat hozzátok a pénzetek, és az önszeretet teljes cselekedetei révén ő is biztosítja anyagilag és művészileg, más szóval kreatívan, ha úgy tetszik, amire a legnagyobb szükségetek van ahhoz, hogy a teljesség helyére jussatok a manifesztáció általi kreatív világotokba.

Vénusz istennő behoz téged a birodalmába, hogy jobban megértsd természetét, ezért arra kérünk, hogy most csukd be a szemed, ha még nem tetted meg, és öleld magadhoz a fényem jelenlétét, az enyémet Mária Anyáét és a Háromszoros Istennő és a Háromszoros Isten jelenlétét, és miközben e hatágú csillag közepén állok, a szeretet hetedik aspektusát tartom, és egyesülünk, egyesítjük testedet a miénkkel, és feltárjuk előtted a szeretet erejét, amely a Vénusz fényes oldalán létezik, igazságod fényes oldalán, szíved azon részein, amelyek nem vágyakoznak, nem buják, hanem csak a szeretetre vágynak, ezért lépj kapcsolatba a szívcsakráddal most, érintsd meg a szereteted, érintsd meg a szeretet energiáját, amelyet te érzel azok iránt, akiket őszintén és igazán szeretsz. Engedd, hogy a szívedben lévő érzés kiterjedjen és egyesüljön veled.

Most lépj kapcsolatba a szeretet érzéseivel, amelyek az életed kedvenc dolgai iránt érzel, amelyeket igazán élvezel, ami a szívedet, a testedet, a szellemedet és az elmédet békességgel, feldobottsággal és boldogságérzettel töltik el. Érezd ezt. Adj át magad ennek és válj eggyé vele.

Lépj kapcsolatba a szertetettel, amit a természet és az élet minden birodalma iránt érzel, amely a természet részét képezi, és engedd meg, hogy az irántuk érzett szeretet kiterjedjen.

Miközben ezt teszed, Vénusz istennő elhozza a csodálatos jó dolgoknak és az összes édességnek gyümölcsöző áldásait, a szépség, igaz szeretet, szerelem (ő általa megtestesített) csodálatos sugarai által, és ezzel magával ragad téged. Azzal a szeretettel, amelyet azok iránt érzel, akikkel kapcsolatba kerültél, nyisd ki szívedet, hogy viszonzásul befogadd szeretetüket. Megmutatja, hogy viszonozásod az, amit ingyen adsz, amit őszintén adsz, ami természetes részed. Hagyd, hogy ez az érzés erősödjön. Engedd, hogy a szeretet természete beszéljen hozzád Vénusz istennőn keresztül, szíveden keresztül, és válj eggyé szellemének természetével.

Miközben szellemének természete újra lángra lobbantja benned ezt a természetet, megerősítve ezt, felélesztve a szunnyadó és sebesült részeidet, hogy a szeretetbe/szerelembe emelkedhess, és találkozz a gyógyítójukkal, magaddal, a te Hiteles/Autentikus Éneddel, a te-vel, aki a múlton túlra (lépve) éretté vált, aki túlérett az okozott sebeken, ahol most állsz, a bölcsesség szemszögéből figyelve, alkalmazva a szeretet alapelveit, átölelve ezeket a részeidet, megmutatva nekik, hogy van egy másik út, megmutatva nekik, hogy előrefelé haladtál, és az előrehaladás során új eszközöket és módokat fedeztél fel, amelyekkel begyógyíthatod a múltad sebeit, és ezeknek a nagyon erős eszközöknek az egyike a szeretet – az önszeretet, az önelfogadás és az önmagad elismerése, emlékeztetve magad arra, hogy tökéletes emberi lény vagy, aki tökéletesen játssza a szerepét.

Ez soha nem indokol meg bármilyen olyan magatartást, amely szándékosan árt másnak, ha tökéletesen betöltöd emberi szerepedet, ezt úgy teszed, hogy megbocsátod magadnak a múlt hibáit, töréseit és repedéseit, tanulsz belőlük, bölcsességet szerezel belőlük, és ezt a bölcsességet egy megvilágosodott világ létrehozására használod fel, egy világra, amely a szeretet és bölcsesség alapjaira épül, és nem a félelemre és a kapzsiságra, vágyra, bujaságra és gyűlöletre.

Érezd, hogy az energiák tovább nőnek, erősödnek, ahogy Vénusz istennő elkezdi felgyorsítani azt a sebességet, amellyel az energia átjut a testén, egyesülve a tiéddel. Azt akarjuk, hogy maradj nyugodt, laza, és csak engedd, hogy energiái eggyé váljanak veled.

Lélegezz be mélyen, lélegezz ki teljesen, és ismételd meg ezt még ötször.

A hetedik ponton állok, a férfi és női Szentháromság középpontjában, és ezen a ponton arra kérlek téged, hogy nyisd meg magadat, és engedd meg, hogy felemelkedjenek a sérült részeid, akik arra vágynak, ami már nem támogat téged, hogy a szeretet középpontjába kerüljenek, ahol átalakulhatnak.

Vágyad a félelem, a bűntudat, a fájdalom, a szenvedés, az árulás után, bármi legyen is ez, engedd ennek, hogy felemelkedjen, feltámadjon a szerelemben, szeretetben, és lenyugodjon ölelő karjaimba, ahol ezeket a részeidet fogom tartani, szeretve őket, szeretve téged, eltöltve a béke és biztonság megnyugtató belső érzésével abban a tudatban, hogy nem vagy azonos önmagad buja/vággyal teli részeivel, felismerve azokat a részeidet, akik vágytak a félelemre, és vágyakoztak az összes átélt fájdalom és szenvedés után, amit megtapasztaltál, egyszerűen az történik, hogy az elveszett részek keresik a fényt, keresik a szeretetet. Útközben elvesztek, mert nem érezték, hogy kapcsolódtak volna Felsőbb Éned irányító/vezető részeihez, ezek voltak azok a részeid, amelyek széttöredeztek minden alkalommal, amikor bármiféle bántalmazást, visszaélést, árulást, csalódást, félelmet és minden más negatív energiát tapasztaltál, amivel társítani tudod ezt.

Hagyd, hogy ezek tovább emelkedjenek, és vegyél egy mély lélegzetet, majd teljesen lélegezz ki.

Kuthumi-Agrippa csatlakozik hozzánk, ahogy Mihály arkangyal és St. Germain is. Elhozza neked Vénusz Úrnő kozmikus lángját, a szerelem, a szeretet, a szépség, a kreativitás, a szexualitás és a csodálkozás nagy istennőjéét, akinek egyenrangú (fele), de ellentéte elpusztíthat. Láttad a másik arcát, megtapasztaltad, és többé nem kell kötődnöd az emiatt ejtett sebekhez. Arra lettél most szólítva, hogy lásd valódi szépségét, ismerd fel magadban az igazi szépségét, és ismerd meg valódi természeted felépítését, mint a Vénusz Szellemének egy aspektusát, amely a körülötted lévő világba áramlik és közvetítődik.

Fogd meg a lángot, lélegezd be, válj eggyé vele.

Miközben megtartalak, Mihály arkangyal most veszi az Élet Szent Vizével teli hét Szent Kelyhet, és elkezdi ráönteni ezeket a testedre, a szent vizek átmossák minden buja/vággyal teli részedet, új élet csókját hozva, segítve őket abban, hogy felemelkedjenek a szerelemben/szeretetbe, hogy a vágyból szerelemmé/szeretetté alakuljanak át egyenrangúvá, de ellentétükké. Tehát a félelem iránti vágyad a szabadság szeretetévé, a fájdalom utáni vágyad a béke szeretetévé válik, és így át kell alakítanod ezeket a részeket. Azt javaslom, hogy írj le mindent, ami ebben a pillanatban feltámadt, amíg a karjaim ölelésében tartalak, és annak az ellenkezőjére írd le, mi volt a szerelmed/szereteted, és mivé válik a szerelmed/szereteted, és létre fog jönni. Alakítsd át, transzmutáld át, engedd, hogy a belső alkimista vezessen, megmutassa, mit kell tenned.

Miközben a vizek átfolynak rajtad, most arra kérünk téged, hogy képzeld el Vénusz Úrnőt csodálatos arcának erőteljes természetét és a hét Víz Kapu szakrális vizei beszűrődnek a Föld Anya testébe és fellobbantják a szépségének lángját Amszterdamban. Egy újabb láng kel életre Varsóban. A harmadik láng Szarajevóban. A negyedik láng Oslóban. Az ötödik láng Oroszországban Szentpéterváron és a hatodik láng Moszkvában Oroszországban. És a hetedik láng, amelyet Egyiptom Fehér Sivatagjának szívében horgonyozunk le, és ez aktiválja a bolygó körüli fénytestek nyolcadik szintjét, felkészítve titeket a Víz Sárkányok és Lovasaik visszatérésére, akik elhozzák az érzelmi intelligenciát, lehetővé téve mindenkinek. hogy megszabaduljanak a régi világ vágyától/bujaságától, a téves identitásoktól, amelyek vezérelték a félelemben élők buja természetét.

Terjeszd ki ezt a szeretetet, ezeket a szent vizeket világ minden kormányára, mindazokra az emberekre, akik úgy döntenek, hogy a félelem motiválja őket, akik úgy döntenek, hogy a Vénusz buja értékei szerint élnek, és hagyd, hogy ez a fény, Vénusz istennő gyönyörű kedvező arca lemosolyogjon rájuk, lehetőséget kínálva számukra, hogy a fény felé forduljanak, átadják magukat az életnek, feláldozzák félelmeiket, új utat fogadjanak el. Terjeszd ki ezt az energiát a bolygón minden félelemben élő lélekre, minden lélekre, akinek buja értékei a fájdalom és szenvedés világához kötik őket.

Lélegezz be mélyen, lélegezz ki teljesen, és ismerd el, hogy miközben felszabadítod saját buja értékeidet, megáldod a Föld Anyát és mindazokat, akik rajta élnek, ugyanazzal a lehetőséggel, ugyanazzal az erővel és ugyanazzal a fénnyel.

Most képzeld el magad, ahogyan visszaveszed az erődet önmagad e buja részeitől, és behúzod őket a szívedbe, az átalakult energiába, a vágyad/bujaságod egyenrangú, de ellentétes minőségébe. Ismerd el ezt és hagyd, hogy növekedjen, minden elmúló nappal látni fogod, hogy ez az energia hogyan vezet, inspirál és motivál, hogy túllépj a régi világon, és magadra öltsd ezt az új sugarat, és engedd meg a (planetáris) Szellemeknek, hogy keresztülközvetítsék/keresztülcsatornázzák rajtad magukat, mint érzelmileg intelligens, szerető és bölcs inspirált egyén megélve ezáltal egy tökéletes emberi életet, tökéleteset emberként.

Kuthumi-Agrippa most egy arany tollat helyez a koronádra, amely folyékonnyá válik, és megtelepszik a koronacsakrádban. Az arany toll, amely elhozza szíved könnyedségét, a szellem könnyedségét és az Isten és az Istennő mindenható hírnökeinek szent bölcsességét.

Add át magad nekem, Mária Anyának, miközben elveszem sebeidet és buja értékeidet, és segítek, hogy egyenlővé, de ellentétessé változtasd ezt, felmelegítve lelkedet, felolvasztva az igazságodtól elzárt/elkülönített minden részed, és eggyé olvasztalak a testemmel, eggyé teszlek a szellememmel és megáldalak az általam megtestesített feltétel nélküli szeretettel, hogy te is megtapasztald a könnyed és fényes szív, a könnyed és fényes szellem, a könnyed és fényes lélek szabadságát.

Fogadd el Vénusz istennő bölcsességét, a szent istennőét, aki ismeri a sötét oldalát, az istennőét, aki képes táplálkozni az elesettek húsából, mégis a létező legcsodálatosabb szépséget és szerelmet produkálja a létezésben. Amikor visszavonul(retográd mozgásba kezd), a vágy sötét természetébe merészkedik. Ebben az időben kell a felszínre kerülniük azoknak, akik rosszul kezelték az értékrendjét, akik magukévá tették a szenvedés fájdalmát a Vénusz sötét árnyékában, vissza kell vonulniuk vele, és szembenézniük ezekkel a részekkel, fel kell kelniük egy új nap hajnalára, mert negyven napra és negyven éjszakára visszavonul, és ez, drágaságok, a negyven nap és negyven éjszaka igaz története a sivatagban. Ez Vénusz istennő visszavonulása volt, akkor történt, amikor ő retrográd mozgásba volt, amikor az az idő történt, ezért az ő retrográd időszakában mindannyian beléptek a sivatagba negyven napra és negyven éjszakára, és ez az a hely, ahol elvisznek annak a helynek a sötétségébe, hogy meggyógyuljatok, növekedjetek, és erősebben, bátrabbak, szebbek, kreatívabbak és meghatalmasodva térjetek vissza. Meghatalmasodottabban és erőteljesebben meg tudjátok teremteni mindazt a jó dolgot az életben, amit megérdemeltek és amire vágytok, a szeretetet, az érzékiséget és azt a hatalmas boldogságot, amely Vénusz Istennőben rejlik, amikor szexuálisan egyesültök azokkal, akikkel kapcsolatban álltok, akikkel érzitek a szerelem és szeretet igazi kapcsolatát, akik megnyitják a szíveteket, feldobják a lelketeket és elhozzák szívetekbe az új kreativitás boldogságát, a férfiak szívét inspiráló nők múzsáját elhozva a szívetekbe.

Lazulj el el ezekben az energiákban, fogadd be őket, és engedd, hogy igazodj a Vénusz ötágú csillagához, az ő útjához, amint a mennyei ciklusain keresztül halad.

Vénusz istennő most eléd áll, ahogy lényembe állsz, és lehetőséged van arra, hogy megkérd őt, hogy segítsen neked életed bármely területén, amit választasz, hogy megláthasd az igazságot, bármit is választasz, bármi legyen is az, amivel kapcsolatban az igazságot keresed. Tedd ezt meg most.

Lélegezz be mélyen, lélegezz ki teljesen, és adj hálát Vénusz Istennőnek. Tudd, hogy most veszi, amit átadtál neki, és a szívébe helyezi, mert mindig megpróbál jót tenni, ahol csak lehetséges, és vezetni fog, és megmutatja az utat, hogy hogyan tedd ugyanezt. Tehát engedd át az irányítást a fényének, a szeretetének, a szépségének, a szívósságának és a bölcsességének, és engedd, hogy eggyé váljon veled, engedd, hogy vezetőd, útmutatód és fényjelződ legyen.

Adj hálát minden buja részednek, akik vezettek az utadon, és akik ilyenképpen mutatták be magukat, hogy tanultál, fejlődtél és bölcsességet szereztél ezekből. Adj hálát mindazon részeidnek, amelyek a Vénusz sötét oldalához kapcsolódtak, és amelyek most elengedésre kerülnek, hogy megtapasztalhasd fény oldalát, a szépséges, méltóságteljes, magasztos arcát, a gyönyörű, gondtalan szabadságot, a repülést, szárnyalást a mennyek legmélyéig a szeretet, az igaz szerelem, az igaz fény és az igazi meghatalmasodás szárnyain.

Adj hálát St. Germainnek, Kuthumi-Agrippának és Mihály arkangyalnak. Adj hálát Mária Magdolnának, Guinevierre Úrnőnek és Jezebel istennőnek, és adj hálát magadnak, amiért ezt a pillanatot választottad, hogy egyesülj ezzel a törvénnyel, Vénusz istennő szellemével és természetével, hogy továbbra is felemelkedhess a szeretetben, felülemelkedve a régi utakon, a régi világon és a régi törvényeken – a törvényeken, amelyek egy olyan társadalomhoz kötöttek téged, amely a Vénusz szent értékeinek félreértelmezésén és szándékos manipulálásán alapul, és az összes többi Szellemén is, amelyek hatással vannak rád az égen/a mennyekben.

Vegyél egy mély lélegzetet, és kilégzéskor lazíts, tudva, hogy egy vagy velem, és kezdd el visszahúzni a tudatosságodat a fizikai testedbe, leföldelve magad, magaddal hozva Vénusz istennő jótékony energiáinak természetét, a világ fényét, a szeretet valódi szent kötődésének fényét, a különleges energiákét, amelyek egyesítenek titeket a másikkal, és ezen keresztül tudja a Tantra igazi ereje átszőni varázslatát – a Kvantum Tantra Alkímiáját.

Vegyél még egy mély lélegzetet, lélegezz ki, és rögzítsd magad teljesen vissza fizikai testedbe.

Legyél tudatában a környezetednek. Ügyeljen arra, hogy megfelelően leföldeld magad, és lazíts, tudva, hogy készen állsz arra, hogy a Vénusz arcát a fényben lásd. A kedves mosolya, a bölcsességgel teli szerető szemei, és ennek a szerető bölcsességnek a magjában a tűz szikrája, egy fergeteges energia, egy olyan energia, amely teljesen tudatában van erejének, szenvedélyének és pusztító képességének, ha kell. Nagyon gyakran ez a pusztító energia a szeretet jótékony sugarai formájában jelentkezhet, akik halálra szeretik a sötétséget.

Szabadon használhatod ezt, hívd őt, hogy vezessen, hívd, hogy legyen egy veled, és engedd át kreativitását, szépségét, varázslatát, hallgasd éneklő hangjának zenéjét, ami a szeretet és az örvendezés éterein visz el hozzád.

Mária Anya vagyok, és megtiszteltetés és öröm, hogy ilyen módon veled állhatok. Béke legyen veletek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...