Kuthumi - Fehér Tűz beavatása II

Michelle Eloff (08.06.07) - Kuthumi: Fehér Tűz beavatása II

 


  Kép: Gárdi Marianna

 

Forrás: thelightweaver

Fordította: Mácz Annamária
Az első rész: 

Az Arany Kapu az Egy-ségbe aktiválás: 

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-arany-kapu-az-egy-segben.html?m=0

Michelle Eloff© közvetítése által
Johannesburg – 2008. június 7.

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

__________________________________________________________________

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain érkezem, hogy üdvözöljem ez alkalommal mindannyiótokat és elhozzam nektek az átalakulás, béke, bizalom, és bepillantás áldásait. Üdvözlet szeretteim!

És szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, az az utazás, amelyet jelenleg napról napra megtapasztaltok, felfedi számotokra annak esszenciáját, amivé váltok; nem annak az útja ez, amivé váltok majd, hanem azé, amivé már most változtok, és ez fontos. Mindaz, amit megtapasztaltatok, mindaz, amit megtapasztaltok, és mindaz, amit majd meg fogtok tapasztalni, alkotja annak az iránynak a nagyobb képét, amerre a kollektív tudatosság tart. Mindannyian kihívásokkal szembesültök számos szinten, néhányan közületek talán úgy érzik, hogy az életetek jelenleg minden szinten ostrom alatt áll, és bizonyos mértékig ez lehet, hogy tényleg így is van, ám legyetek tudatában annak, hogy mind annak, ami nem része a ti nagyobb képeteknek, annak vagy eltávolításra kell kerülnie, vagy egyensúlyba kell hoznotok, hogy teljesen meghatalmasodva állhassatok autentikus énetek erejében.

A mai közvetítés a Fehér Tűz elem beavatásának újabb szintje. Ez a második, az Egy-ségbe vezető Arany Kapu után. Mindannyian, akik jelen vagytok, és mindazok, akik dolgoznak majd a jövőben ezzel a tanítással, ti vagytok azok, akik mindenki más előtt jártok. Ti vállaltátok magatokra, hogy bemocskoljátok a kezeteket és a lábatokat, és lemerültök abba, ami megbénít benneteket, ami korlátoz és elkülönít benneteket a bennetek lakozó autentikusságtól. Ma aktiváljuk a Fehér Tűz elemet a Föld Anya testének összes gyökércsakra pontjában. Ugyanez az aktiválás lezajlik a Ti gyökércsakrátokban [is], és ez segít majd jobban megértenetek, hogy hogyan illetek [bele] az életetekbe, hogyan illetek [bele] abba a forgatókönyvbe, amelyet magatok számára alkottatok. Néhányan igencsak meglepődhettek azon, hogy valójában nem illetek bele abba az életbe, amelyet ti annak az életnek érzékeltek, amit élnetek kellene, és valójában autentikus énetek próbálja egészen más útra terelni a figyelmeteket, egyszerűen azért, mert igazságotok legnagyszerűbb kifejeződése és legnagyobb lehetősége egy másik ösvény mentén létezik.

A boldogság születési előjogotok, ahogyan az öröm, és a lelki béke is az. A szükségleteitek kielégítése születési előjogotok, és ez a gyökércsakra születési előjoga. Mindannyian tisztában vagytok azzal, hogy az energiákat manipulálják, gyakorlatilag az élet minden területén. Mindannyiótokat elvezettek már számos olyan ösvényre, amelyik arról győzött meg benneteket, hogy nem vagytok elég jók, nem érdemlitek meg a dolgokat, nem lehet benneteket szeretni, és így tovább - mindannyian ismeritek a történetet. De eljött az az idő, már működésbe kezdett, amikor minderről bebizonyosodik, hogy manipuláció, olyan terv, amellyel az áldozati tudatosságban lehet benneteket tartani. Néhányotoknak ez talán újdonság, de a legtöbben már hallottatok erről korábban, mégis megismétlem, hogy olyan perspektívából láthassátok, ahonnan könnyebb megérteni fizikailag, érzelmileg, mentálisan és spirituálisan, és hogy a jelenleg kihívásokkal küszködő aspektusaitok megérthessék, miben rejlik a kihívás. Vizsgáljátok meg az élet összes olyan területét, ami megakadályoz benneteket abban, hogy jól érezzétek magatokat. Ez nap, mint nap megtörténik, és a legtöbb ember egyszerűen ráfogja a balszerencsére, a rossz karmára, vagy arra, hogy ez Isten büntetése azért amit tettél, vagy amit nem tettél, talán nem volt elég tiszta a szándékotok, belopódzott a kétség, meg ráfogja az összes többi mentségre, ami ezekkel jár. Egyedül az történt, hogy bevettetek valamit, ami sikeresen meggyőzött benneteket arról, hogy nincs hatalmatok arra, hogy abba az irányba tereljétek az életeteket, amelyikről úgy gondoljátok, hogy megérdemlitek - és amivel kezdenetek kell a folyamatot, az szeretteim, az a gyökércsakra.

A Szenvedély Fehér Lángjai ott vannak mindenben. Minden egyes csakrában ott van a szenvedély ezernégyszáznegyvennégy fehér lángja. A bolygótokon most aktivált gyökércsakrákban is 1444 fehér lángot lobbantunk fel, mindegyik csakrában, és bennetek is. Ez a tűz, ez a Fehér Tűz, minden lángok legintenzívebbike, az útja során folytatja mindannak elhamvasztását, ami elkülönít benneteket és az emberiséget az autentikus éntől. Meg fogtok döbbeni attól, amit autentikus énetekként ismertek majd fel. Legtöbben talán nem ismertétek fel, hogy valójában a legsötétebb aspektusaitok alkotják az autentikus éneteket, azok a részeitek, amelyeket a leginkább az árnyékotoknak éreztek, a legveszélyesebb részeteknek, azon részeteknek, ami elöl a leginkább menekültök, nos valójában, ez a legerőteljesebb aspektusotok. Olyan pontot értetek el, ahol készenálltok, és képesek vagytok az autentikus én szemébe nézni a gyökércsakrában, és vissza tudjátok követelni önmagatok meghatalmasodott részét, amelyről tévesen elhitették veletek, hogy megfoszt benneteket az erőtöktől, vagy Ti megfosztotok vele másokat a hatalmuktól, akik elutasították ezeket a részeiteket, ami végül azt eredményezte, hogy tévesen azt hittétek, hogy ezek a részeitek rosszak.

Az emberiség érzelmileg, mentálisan és spirituálisan működésképtelen, hogy udvariasan fogalmazzak. Rengeteg a téves kommunikáció és a félreértelmezés a legnagyobb erőitekkel kapcsolatban. Erősítsétek meg magatokat a rendkívüli változásokra, és az egyenként rajtatok múlik, hogy erősek legyetek ebben az autentikus hatalomban, és ne engedjétek, hogy a régi paradigmás programok és kivetítések és a félelemalapú hozzáállások lesodorjanak benneteket az autentikus én ösvényéről. Ez olyan folyamat, amelynek során képessé váltok felismerni, hogy mi is a ti úgynevezett sötét énetek; melyek azok a részeitek, amelyek súlyos sebeket kaptak, amelyeknek leginkább szükségük van a szeretetre, amelyek átalakíthatóak Arany Tudatossággá. És ekkor lép be az alkímia, és a sötét éned ezen részei, amelyek valójában legnagyobb erősségeid, amelyeknek nincs szükségük gyógyításra, hanem egyszerűen csak át kell ölelnetek ezeket, egyszerűen csak meg kell engednetek, hogy gyökeret verjenek bennetek.

A gyökércsakra a gyökereid otthona, nem csak emberi születésed, felnevelkedésed helyének gyökereié, hanem autentikus éned gyökereié is, annak otthona, aki valójában vagy, az az esszencia, ami fellobbantja a szenvedély lángjait, és életben tartja azokat. Egy átlagos emberi lényben, ha szerencséje van, három fehér láng aktív teljesen, és ezek igencsak takaréklángon égnek, és ne feledjétek, azt mondtam, hogy minden csakrában 1444 láng van, és egy átlagos emberben ebből összesen három teljesen aktív. Ugyanekkora százalékát használjátok az agyatoknak, és ugyanekkora százalékát használjátok a DNS-eteknek. Számoljatok kicsit szeretteim, mennyit használtok most a hatalmatokból? Lehettek akár huszonöt éve is az úton, lényegtelen, még mindig nem használjátok az összes fényt, amihez hozzáfértek. Emiatt ne legyenek álmatlan éjszakáitok, csak annyit kell tennetek, hogy aktívan egyre többet és többet húzzatok be ebből az erőből, fogadjátok el jobban azt, akik vagytok, és töltsetek kevesebb időt azzal, hogy elszórjátok külső erőknek a hatalmatokat, akik vagy elutasítják, vagy kihívás elé állítják azt, amit autentikusnak éreztek önmagatokkal és általában az élettel kapcsolatban.

Az erre a beavatásra való tudatossá válás első lépése, ha már átöleltétek gyökereiteket, hogy elismeritek, autentikus lények vagytok, akik egy olyan világban élnek, amiben nagy mennyiségű autentikusság van, mondjuk úgy egy világban, amin sok-sok lencsét helyeztek el. Annak felismerése, hogy mindez autentikus énetek része lehetővé teszi számotokra, hogy megtegyétek a következő lépést, hogy kilépjetek az árnyékból, kilépjetek a rejteketekből, és félelem, bűntudat és szégyen nélkül megmutassátok a világnak az autentikus éneteket. A gyökércsakra őrzi a szégyent, a bűntudatot, a félelmet, önmagatok elutasítását és az áldozat tudatosságot. Hogy gyökerestül kiirthassátok az összes hamis hiedelemrendszert, teljes mértékben el kell ismernetek, hogy kik vagytok valójában, túl az összes kivetítésen, hogy kiknek kéne lennetek, és hogy mit gondol mindenki más arról, hogy kik vagytok ti, és talán sokkot kaptok attól, amit, és akit találni fogtok a folyamat végén. Biztosíthatlak afelől mindannyiótokat, hogy e részetek felfedezésének következtében egy hihetetlen erőhullám áramlik majd át a testeken, amint a szenvedély lángjai újra fellobbannak. Amikor megtagadjátok az igazságotokat, más szavakkal, amikor megtagadjátok az autentikus éneteket, akkor a fényetek ereje csökken, a szenvedély elhalványul, a láng kialszik.

Számos tanítást, és közvetítések ezreit adtam már át az utatokkal kapcsolatban, és azok, akik most itt vannak, és azok, akik a jövőben dolgoznak majd ezzel, nos ők azok, akik az autentikus én esszenciájának lényege által ösztönözve és inspirálva járják az utat. Ez nem csak az éterben keringő fogalom, amelyet meg akartok érteni, be akartok integrálni az életetekbe és megpróbáltok aszerint élni, mert ha ez lenne a helyzet, akkor most nem lennétek itt. Ez az autentikusság ösvénye. Ez az ösvény megkövetel némi „tökösséget”, ha mondhatom így, és ezt nem sértésnek szánom hölgyeim. Életbevágóan fontos, hogy megértsétek azt, hogy miről beszélek most. Hadd mondjam el azt is, hogy semmiképp sem akarom azt mondani, hogy amit ma tanítok nektek, az az autentikus énhez vezető egyetlen út. Számos út létezik. Ami számít az az, hogy úgy döntöttetek átölelitek az autentikus ént, kiszálltok mindabból az értelmetlenségből, amit mások vetítenek ki rátok, amire a társadalom azt mondja, hogy elfogadható vagy elfogadhatatlan. Most jön a következő rész, és talán nem elhamarkodott kijelentenem, sőt remélhetőleg szívességet teszek ennek a csatornának azzal, hogy elárulom, ez talán egyike a legnagyobb kihívásoknak, amelyekkel most szembe kell néznie, de ez felkészítette őt arra, amit most veletek, többiekkel fogunk csinálni, már ha úgy döntötök, akkor el is jön természetes módon, saját természetes ciklusában.

Amikor az emberiség hajlandó lesz teljesen magáévá tenni az autentikus énjét, és visszatérni a gyökércsakra gyökereihez, szilárdan leföldelni magát a Földön, felismerni a fizikai világ autentikusságát és azt, hogy a harmadik dimenziós világ nem egy elutasítandó hely, nem olyan hely, ahonnan menekülni kell, hanem igazából a hihetetlen fény és erő oázisa, akkor lesztek készek arra, hogy teljes beavatást nyerjetek a saját szexuális erőtökbe, abba az energiába, ami az alkímia és a manifesztáció legnagyszerűbb eszközeit testesíti meg. Már korábban is mondtam, hogy ha nem vagytok leföldelve a testetekben, akkor teljességgel képtelenek vagytok a szükségleteitek kielégítéséhez szükséges dolgokat manifesztálni. Mi a legjobb módja annak, hogy valakit hatalmától megfosztott állapotban tartsunk? Hitessük el vele, hogy nem áll hatalmában kielégíteni a szükségleteit. Bárki, akinek már volt orgazmusa tudja mekkora intenzitása van ennek az energiának abban a pillanatban, ha neked még nem volt, nos akkor, ebből kimaradtál. A legjobb, ha módot találsz rá, hogy megtapasztald, és ezt nagyon is konkrét céllal mondom, mert ha ezt az alapvető életerőt manifesztálod, és a gyökércsakrában a szenvedély mind az 1444 fehér lángja kigyúl, akkor békében kell légy, és teljesen összhangban kell lenned saját szexualitásoddal, a saját szexuális erőddel és érzékiségeddel, légy bár nő vagy férfi, békében kell légy az isteni nőiség érzéki énjével a fizikai férfiasban, és az isteni férfias érzéki énjével a fizikai nőiesben. Hiszitek-e vagy sem, elegendően készenálltok ennek megtapasztalására, ez olyan út a felemelkedés újabb szintjére, ami eljuttat benneteket a korlátozottság paradigmáján túlra, a bűntudat, a félelem, a szégyen és a nélkülözés paradigmáin túlra.

A szexuális energiát manipulálták és manipulálják, visszaélnek vele, és helytelen a vele kapcsolatos kommunikáció. Néhányan visszahőköltök, ha meghalljátok a szex szót, és oda se neki, hogy arra kértelek, hogy intézzétek el, hogy legyen orgazmusotok, ha még nem volt. Az összes kellemetlen érzés bennetek egyszerűen csak program, olyan dolgok, amelyeket egy külső erő mondott nektek, és ami miatt azt hittétek, hogy amit tapasztaltatok, az rossz. A konfliktus az előidézett intenzitás körül támad, mert amit megtapasztaltatok, az kellemes volt, miközben nektek azt mondták, hogy helytelen. A szenvedélyed lángjai valami olyasminek a megtapasztalásához juttattak el, amiről elhitették, hogy ezért Isten haragja lesújt majd rátok, néhány férfival azt próbálták elhitetni, hogy valamijük le is eshet, ha oda se bagóznak a rájuk lesújtó Isten haragjára! Néhány lánnyal pedig azt hitették el, hogy Isten kegyelmezzen nekik, ha hozzáérnek egy férfihoz, mert teherbe fognak esni. Férfiaknak és nőknek távolítják el a nemi szerveit, hogy biztosítsák azt, hogy ezt az erőt sohasem fedezik fel, és ez még csak a jéghegy csúcsa az ezzel kapcsolatos kizsákmányolásban. Az emberiséggel elhitették, hogy a szexuális erő olyan eszköz, amelyet egymás elpusztítására, mások életének elpusztítására használható. Szeretteim, ez az erő az egyik legnagyszerűbb gyógyító és teremtő eszköz.

Ezek a lángok segítenek megmutatni az emberiségnek, hogy a szerelem azon ereje, amelyet a szeretkezésen keresztül fejeztek ki, azért van, hogy gyógyítson, nem azért, hogy pusztítson, vagy hogy manipuláljon. Ez az Istennő egyik legnagyszerűbb ajándéka. Ezt nem a [férfi] Isten adományozta nektek, hanem az Istennő, mert ő ennek a fénynek és erőnek a gyűjtőedénye. Befogadónak lenni annyit tesz, hogy megengeditek, hogy a külső fény belétek hatoljon. Befogadónak lenni annyit tesz, hogy kértek, kéritek azt, ami táplálhat, megerősíthet benneteket az énetekben, ami gondoskodhat rólatok. Ebben a pillanatban abba a helyzetbe kerültök, hogy viszonozhatjátok és visszaadhatjátok, és ez csak jottányi a Kvantum Tantra alkímiájának tanításaiból, amelyeket az Istennők a nem túl távoli jövőben átadnak majd nektek, amikor az emberek összegyűlnek és az elképesztő, feltétel nélküli szeretet, a tiszta szándék, a fény és az Arany Tudatosság gyűjtőedényeiként tekintenek egymásra.

Amint a szenvedély lángjai egyesülnek egymással, a lángok erejének kapacitása megnövekszik, a kreatív energiát fizikai formába tudják önteni, és így dolgoztok együtt a csoport tudatosságban, hogy materializáljátok azt, amire szükségetek van. Ha áldozatok maradtok a gyökércsakrában, akkor bénultak, gyengék és gyökértelenek maradtok. A gyökereitekhez való visszatérésnek szeretteim most az a lényege, hogy leföldeljétek magatokat az autentikus énetekben. Amikor ebben a térben tartózkodtok, akkor meglátjátok, akkor felismeritek, hogy senki nem hagyott el benneteket, senki nem foszt meg benneteket semmitől, egyszerűen azért, mert minden bennetek létezik, és amikor harmonikus az energiaáramlás két vagy több ember között, akkor kötés jön létre. Ez a kötés szent teret hoz létre, ahol mindenki megtapasztalja a folyékony szeretet hatalmas erejét, ami a feltétel nélküli fény és szeretet végtelen forrásából származik és a (kreatív) teremtő erő végtelen forrásából, ami lehetővé teszi számotokra, hogy minden egyes valódi szükségleteteket kielégítsétek, ami azt jelenti, hogy a legvadabb elképzeléseiteket meghaladó módon rendelkezhettek hatalommal és gazdagsággal. Ez nagyon is lehetséges. A legvadabb elképzeléseiteken túli módon megtapasztalhatjátok a szeretetet, az örömöt és a gyönyört. Ez születési előjogotok. Mindössze annyit kérünk tőletek, hogy használjátok ezt az energiát, ezt az erőt, ezt a bölcsességet, és használjátok a rendelkezésetekre álló eszközöket bölcsen, használjátok arra, hogy a meghatalmasodás áramlatát fenntartsátok, hogy sose emeljetek gátat a forrásoknak, és sose fosszátok meg életetek egyetlen aspektusát sem, sem pedig az életet általában ettől az áramlástól, a Forrásból érkező végtelen áramlástól, és drága lelkek, itt adódik egy nagyobbacska probléma. Hirtelen az emberek felismerték, hogy ez az energia olyan erőteljes, hogy talán elhagyja őket, a korlátozottság működésbe lép, és abban a pillanatban, mikor felbukkan az a hiedelem, hogy a forrás korlátozott, a manipuláció, az ellenőrzés és az áldozatiság felüti a fejét, mert amiből korlátozott mennyiség van, azt meg kell őrizni a kevés kiváltságosnak, és ez a kevés kiváltságos, aki fél saját hatalmától, és nem érti meg ennek végtelen forrását, részese volt annak a folyamatnak, ami úgymond elhozta a Sötétség Korszakát a fényre.

A Sötét Korszakainak vége. A tudatosságotok egy bizonyos mértékig még benne él. A tömegtudatosság nagymértékben csapdába esett a Sötét Korszakban, de ezen mindannyiótoknak hatalmában áll változtatni, mégpedig úgy, hogy megengeditek magatoknak, hogy hűek legyetek önmagatokhoz, megengeditek magatoknak, hogy hasznosítsátok a gyökércsakra energiáit és konstruktívan, kreatívan együttdolgoztok ezekkel sebeitek begyógyítása érdekében. Ez felgyorsított ütemben formálja át az emberiséget, mi pedig most aktívan üzembe helyezzük azt, aminek működnie kell ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ez munkánk következő szakasza és az Arany Templom tanítások kulcs fontosságú területe; az Arany Templomon keresztül érkező istennői tanítások. Az Istennő egy szeretet-erő, amit csak nagyon-nagyon kevesen tapasztaltak meg. Még a nők sem ismerik az Istennő erejét, és amikor egy nő teljesen lehorgonyozza saját istennőségének erejét, akkor te jó ég!, semmi sem állíthatja meg a fényét. Senki sem tagadhatja azt a fényt, mert bármennyire akarják kritizálni, elutasítani, elítélni vagy nevetségesség tenni, ennek a fénynek az esszenciája belülről kifelé fedi fel az igazságot, és ezt azt ajándékot mindannyian megkaphatjátok.

Az isteni társsal az énben való egyesülés teszi lehetővé azt, hogy ez megtörténjen. Isteni társaitok külsőleg egyesülnek veletek. Fazettáik eljönnek és integrálódnak. Ami most nagyon lényeges, hogy az emberiség fel kell ismerje, hogy a túlélés nem az egyetlen útja az életnek, hogy létezik egy erő, egy hatalom, amihez minden egyes ember hozzájuthat, és ami számos új világot nyithat meg számukra, de előbb be kell gyógyítani a sebeket, hogy ennek az erőnek az ismeretét újra követelhessétek, és használhassátok ennek igazságában.

A Templom papnői ébredeznek. Egyesek nagyobb mértékben felébredtek, mint mások. Az Alkímia istenei és istennői teljesen aktívvá váltak szerepükben és kapcsolatba lépnek azokkal, akik erre készen állnak. Az Alkímia Tudatosság meghatalmasít benneteket. Az alkímiában rejlő tudatosság meghatalmasít benneteket. Az azonban a ti feladatotok, hogy integráljátok oly módon, amit ismertek, értetek és ennek megfelelően használjátok. Egyedi tapasztalat ez, amit meg kell értenetek, és amihez tudnotok kell valamilyen módon kapcsolódni. Szóval a bolygótokon élő prűdek nagy része most kihívások elé néz. Ja igen, és a prűd aspektusaitok is, mert ha nem szedtétek atomjaira, és nem raktátok össze az igazságotokban ezeket az aspektusokat, akkor sosem szabadulhattok meg igazán a régi paradigmás kivetítésektől, hogy minden szükségleteket kielégítsétek; és ismétlem, a kulcs a saját szexualitásotokban rejlik. Ha nem így lenne, akkor miért vonzódnának ennyire hozzá az emberek, miért nyűgözné le ennyire őket, miért válnának a rabjává, miért válnának függővé tőle? Miért büntették olyan sokáig az embereket azért, mert elmerültek benne, miért hitették el veletek, hogy beteges? Miért zúznák szét bűntudatból az emberek a lelküket, ha ez nem jelente valami valóban hatalmas dolgot számukra? Valójában nem tudjátok, hogy mit is jelent ez igazán, de egy részetek tudja, máskülönben ez a szégyen, a bűntudat, a fájdalom és a félelem nem lenne ilyen mély, ugyanezt érzitek, amikor megfosztanak benneteket a szeretettől, amikor egy állatot, egy gyermeket, egy embert megfosztanak a szeretettől, ekkor nem csak a lélek hal meg, hanem a test is, ugyanez a helyzet a szexuális erőtökkel.

A szex és a szerelem egy és ugyanaz, csak emlékeznetek kell arra, hogy hogyan dolgozik a kettő együtt, teljesen polarizálódtak az emberi világban, teljesen. A szerelemről azt gondoljátok, az a fény, a szexről, hogy az a sötétség, a férfiról, hogy ő a jó, a nőről pedig, hogy ő a rossz. Ádám hatalmas volt, erős, Éva pedig gonosz, a fehér jó, a fekete rossz. Most hidat vertek a dezinformáció hatalmas kanyonja fölé. Most eljuttok oda és megmentitek az áldozatot, és megmutatjátok neki az igazságot. Az összes fátyol eltávolításra kerül, a fehér lángok keresztüllobognak rajtuk. Figyelmeztetlek benneteket, hogy lesznek időszakok, amikor talán nem lesznek túl kellemesek az énnel kapcsolatos felismeréseitek és revelációitok, de ne adjátok fel, fedezzétek fel, és ismerjétek meg mi rejlik benne. Ismétlem, ebben rejlenek a szabadságotokhoz vezető kulcsok, és ha nem akartok belemenni, és nem akarjátok bemocskolni a kezeteket, akkor a szabadság továbbra is elkerül benneteket, és ha meg akarjátok gyógyítani a szexualitás kollektív testét, akkor meg kell gyógyítanotok önmagatokat, foglalkoznotok kell a témával kapcsolatos hiedelmeitekkel, tévhiteitekkel. Hogy meggyógyíthassátok a gyökércsakrát, és a bolygótokon lévő összes gyökérközpontot, meg kell ezt csinálnotok, össze kell gyűlnötök, és segítenetek kell egymásnak, mi biztosítjuk majd az ehhez szükséges eszközöket, nektek csak el kell jönnötök a buliba.

A gyökércsakrátok összeköt benneteket a Föld Anyával, ahogy összeköt benneteket a mennyországgal is. Olyan alap ez, amelyben ott lakozik az összes kód a szabadsághoz, a teljes és abszolút megvilágosodáshoz, és a lélek felszabadulásához. Olyan információt adunk most át, amit ti magatok kértetek. Sok-sok titkos szekta létezik, amelyek földalatti tevékenységet folytattak évszázadokig, ők tudatában vannak mindennek. Most ezt a tudást átadjuk nektek, és néhányan talán azt mondják: „Édes istenem, de azt mondják, hogy ezek a titkos szekták nagy orgiákat és szex-szertartásokat tartottak. Ez pedig azt fogja bizonyítani, hogy igazuk volt, és ez nem helyes!” Ó, az Isten szerelmére, törődjetek végre a saját életetekkel és ébredjetek fel a létező erőre! Megint elmondom, ez a fény ereje, nem a sötétségé! Közeledhettek hozzá mindenféle negatív és közönséges motivációval, nem fogja megadni nektek a kulcsot, amit kerestek. Csak akkor férhettek hozzá a kulcshoz, amiről beszélek, ha az alázat, a feltétel nélküli szeretet és a spiritualitás szempontjából közelítetek. Csak így nyerhettek bebocsátást az Istennő szent oázisába. Semmit nem fog felfedni erejéből olyanoknak, akik rossz szándékkal közelítenek feléje.

Nos, szeretteim, itt a lehetőség, hogy túllépjetek a gyökércsakra alsó formáján, az alapok alapján, az összes negativitáson és kizsákmányoláson, ami vele járt, és ezáltal az energia felhúzza az összes gyökérenergiát az Arany Tudatosságba. Ha legyőzni nem tudod, csatlakozz hozzá, ti azonban más perspektívából közelítetek, és ez szeretteim, olyan információ, amit részletesen átadtam az aktiválásokban, amelyeket a Grand Canyonban végzünk majd el, és arra kértük ezt a csatornát, hogy minél hamarabb tegye elérhetővé ezt az információt, mert mind készenálltok arra, hogy dolgozzatok vele és dolgoznotok is kell vele.

Az Istennők egyre gyakrabban dolgoznak majd együtt azokkal, akik hajlandóak ezt az utat járni, de biztosíthatlak benneteket afelől, amit felfedeztek magatokkal kapcsolatban, a végbemenő gyógyulás, és revelációitok nem csak az áldozatokat és autentikus énetek rabságba esett aspektusait szabadítja fel, hanem sok másikat is, mert akkor olyan helyzetben lesztek, hogy a gyökércsakrában lévő szenvedély Fehér Lángjainak fényét újabb szintekre juttathatjátok, ami mélyebb megértést eredményez majd. A puding próbája az evés. Bizonyítsátok be magatoknak, nem fogtok csalódni. Így van ez, szeretteim, hagyom most ezt a témát, emésszétek meg, integráljátok, és kezdjetek el ráérezni, hogy mit is jelenthet ez számotokra.

Írjátok le a bepillantásotokat, amelyeket kaptok. Talán sebek emlékeit találjátok, és sebek bukkannak fel – írjátok le ezeket. Ne fojtsatok el semmit! Ne hunyjatok szemet semmi felett, ami feljön. Foglalkozzatok mindennel, nem számít mennyire szégyellitek magatokat attól, ami feljön, nem számít milyen bűnösnek, mocskosnak érzitek magatokat. Vizsgáljatok meg mindent, mert amit tagadtok, annak az áldozatává váltok, annak hatalma van felettetek, mert bűntudatot tud kelteni bennetek, szégyenérzetet, vagy félelmet, és ez a félelem tévesen vetül rátok, ezt sose feledjétek.

Én, Kuthumi, átölellek mindannyiótokat az Istennő befogadó erejével. Én, mint úgynevezett férfias energia, az elkövetkezendő rövid időszakban háttérbe vonulok kicsit, míg az Istennők átadják ezt a fényt, mert az Istennők vezetik ezt a munkát, nem az Istenek. Az Istennők a szexuális energia vezetői, mert ők a befogadóak, a gyűjtőedények. Egyedül nekik áll hatalmukban beengedni és megosztani ezt az energiát. Mit gondoltok, miért történik nemi erőszak? Mert belül az isten tudja, hogy az istennő erejét csak akkor tapasztalhatja meg, ha az istennő hajlandó adni neki belőle, és amikor az istennő kap az istentől, és az isten sérült és teli van sebekkel, akkor megjelenik az erő, ami arra kényszeríti az istent, hogy elvegye az istennőtől az erőt, hogy megpróbálja meggyógyítani saját fájdalmát, saját sebeit és ezért olyan erőteljes gyógyító az istennő, ezért olyan erőteljes gyógyító eszköz a szeretkezés, mikor a megfelelő térben végzik, és olyan módon segítik elő, ami lehetővé teszi ennek a forrásnak a megtapasztalását. Azt akarom, hogy megértsétek a különbséget a régi paradigmás szex és aközött, amit most adunk át számotokra.

A gyógyulásotok már megkezdődött, csupán azáltal, amit ma itt elmondtam. És a gyógyulás folytatódni is fog, mivel most ezek a szenvedélylángok kérdéseket indukálnak bennetek, új ötleteitek támadnak, új perspektívák nyílnak meg, és mielőtt észrevennétek már egy meghatalmasítóbb ösvényen jártok majd, ami saját fényetek átöleléséhez vezet majd. Szabadságot, és teljesen nyilvánvaló módon örömöt hoz számotokra, és garantálom, hogy elhozza számotokra annak felismerését is, hogy milyen hatalmasok vagytok, és hogy hogyan használhatjátok ezt arra, hogy manifesztáljátok mindazt, ami szükségleteitek kielégítéséhez szükséges.

Ily módon a fiatalok, akik hamarosan szexuálisan éretté válnak, megtanulhatják a szex szentséges, autentikus művészetét, és nem a pusztító - nem is tudom, minek nevezzem - aktust, ami a szex jelenleg. Meghatalmasítjátok a jövő generációit, ami véget vet annak a módszernek, ahogy a szexet jelenleg megtapasztaljátok és kifejezitek a modern világban. Ez a férfiak és nők közötti tisztelet egy újabb szintjét hozza létre, újabb szintű tiszteletet az azonos neműek kapcsolatában, ahol egymás közt a férfias és a nőies is kifejezésre jut, mert az egyik fél befogadó, és így ő lesz abban a helyzetben, hogy befogadjon és adjon, míg a másik pedig, aki ad, abban a helyzetben lesz, hogy igazán adhat és befogadhat és felismerhetik, hogy miért illenek össze ők ketten. Értitek ezt mindannyian?

Szeretteim, ahogy mondtam ez az időszak arról szól, hogy megértsétek mit jelent ez számotokra. Legyetek tudatában annak, hogy mit éreztek, mit érzékeltek, milyen gondolatok fordulnak meg az elmétekben, és csak jegyezzétek fel őket. Inkább írjátok le az összeset, minthogy megtagadjátok bármelyiket is, még akkor is, ha bűntudatot vagy szégyenérzetet kelt bennetek, mint arról korábban beszéltem. Azzal, ha megengeditek, hogy felszínre jöjjön, hangot adtok neki, és mikor nem adtok hangot autentikus éneteknek, akkor végül úgynevezett „rossz” dolgokat kezdtek csinálni, amit ti elfogadhatatlanként értelmeztek. Adjatok hát neki hangot, és így nem kell általatok rossznak vagy negatívnak minősülő magatartásformákhoz folyamodnotok. Hallgassátok meg a szavaimat újra! Az üzenetemnek számos rétege van.

Fedje fel gyökércsakrátok szenvedélye fehér lángjainak fénye a szabadságba vezető utat, ami bennetek rejlik ezen az erőn keresztül. Autentikus énetek fénye fedje fel számotokra, hogy miben rejlenek az erősségeitek, és ez az erő hatalmasítson meg benneteket, hogy túl tudjatok jutni, és túl tudjatok lépni a gyökércsakrátokban rejlő sebeken, a sebeken, amelyek elhitették veletek, hogy elhagyott benneteket az Isten, a Lélek, a család és barátok, vagy bárki más, hogy magatokra hagytak benneteket a hidegben, és hogy senki sem törődik veletek. Ez a gyógyulás jutasson el benneteket érzelmi, mentális és spirituális fejlődésetek következő szintjére, és váljon minden jóra a világotokban azon túl is, amit most látni tudtok.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség arany sugarának chohanja és szeretetben üdvözöllek és megáldalak benneteket.

Adonai.

Kérdések és válaszok:

Van-e valakinek kérdése a mai közvetítésemmel kapcsolatban?

Kérdező(1): Próbálom megérteni, hogy miért kötődik olyan szorosan a társadalomban a HIV fertőzés a szexhez és nem értem, hogy hogyan jött létre ez a kapcsolat a betegséggel összefüggésben.

Kuthumi: Szeretett nővérem, a HIV fertőzés és az AIDS betegség szexuális aktushoz való kapcsolódásának okai a beteg gondolatok és a mögöttük rejlő beteges szándék. Gondolj csak bele! Például nem csak a homoszexuális kapcsolatokra korlátozódik, ma akárki elkaphatja a kórt. Gondolj a mögötte lévő energiára, az energiára, amivel az emberiség együtt él – ez valami rossz, valami elfogadhatatlan, valami mocskos. Minden szexszel kapcsolatos dolog negatív. Érted? Minden érzés, ami a témával kapcsolatban támad nagyon sötét, nagyon mély és nagyon intenzív érzés, nemde? Mindegyik beteges, ugye? Ezért öltött testet egy ilyen sötét betegség, ha nevezhetem annak. A betegség egyszerűen ezeknek az elgyöngítő, lélekpusztító, bénító asszociációknak az eredménye. A szex csak akkor elfogadható, ha házasok vagytok, vagy elkötelezett kapcsolatban éltek, és még akkor is felmerül egy csomó probléma. Érted?

Kérdező(1): Helyes-e ebből arra következtetnem, hogy ha arra használjuk ezt az erőt a feltétel nélküli szeretet energiájában, hogy megváltoztassuk azt, ahogy az emberek a szexet látják, akkor ezzel alapjaiban kiirthatjuk a betegséget?

Kuthumi: Abszolút! És ez az a munkaanyag, amit most átadunk az emberiségnek az Istennő tanításain keresztül, amit valójában ez a csatorna nem is olyan rég meg is kapott – a Kvantum Tantra alkímiája ez, amiről az istennők már említették, hogy átadják majd, és ez még csak a kezdet. Sokan mások is rácsatlakoztak már erre, de a bolygón emberek milliárdjai élnek, úgyhogy nem hagyhatjuk az egészet egyetlen istennőre, érted?

Kérdező: Nagyon köszönöm.

Kuthumi: Nagyon szívesen, béke és áldás legyen veled.

Más kérdés?

Kérdező(2): Kuthumi nagyúr, szeretnék valamit tisztázni mostani tanításaid időkeretével és az összes gyökércsakrával és a csakrarendszerrel a múltban végzett munkánkkal, és a ma manifesztált eltérő aspektussal kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy most mindent felszínre hozunk, amit eddig elnyomatunk, elfojtottunk magunkban. Mi olyan fontos a mostani időkeretben, különösen annak tükrében, amivel most dolgozunk?

Kuthumi: Ebben a mostani időszakban, hogy is fogalmazzak? Tökéletesen, kozmikusan össze tudunk úgy rendeződni, hogy ez a nagyszerű kapu nyitva maradhasson. Számos új kapu aktiválódott az emberiség döntésének köszönhetően, hogy meg akarjátok tapasztalni a mély gyógyulást, hogy valóban megérthessétek mi gyengíti el az emberiséget, mint egészet. Az Arany Szívcsakra aktiválások és mindaz a munka, amit a Fénymunkások kollektíven végeznek hozzájárult ahhoz az áttöréshez, ami megnyitotta a világot, amiben az Arany Tudatosság lakozik, megnyitotta az Arany Szívcsakrát az egyénekben, ami lehetővé tette a Fehér Tűz eleme számára, hogy gyökeret eresszen a Földön. Amint ezeknek a tisztításoknak mindegyike lezajlott, a kozmológia képessé vált összerendezni magát a nagyobb terv számos egyéb aspektusával, és tulajdonképpen felgyorsította az utazást. A mai fontos nap tehát, különösen azért, mert behozza a hetes szám Merlin energiáját, ami a mágia, a csodák, és a csodák és mágia létrehozásának száma. A június a harmónia életre keltésének hónapja. Ez a szent nász, a szent egyesülés, az öröm, az isteniség. 2008 az új kezdetek éve volt és az új fényé is úgymond. Érted? Mindezek az energiák most összeálltak és egy nagyon különleges energia konfigurációt hoztak létre, más szavakkal nagyon támogató jellegűt. Megválaszoltam ezzel a kérdésed?

Kérdező: Igen, köszönöm.

Kuthumi: Szívesen, béke és áldás legyen veled!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...