Mária Magdolna – Az Istennő 7 Szelleme és a 111-117. Tűz Kapu


 Mária Magdolna – Az Istennő 7 Szelleme és a 111-117. Tűz Kapu


 

Csatornázta: Michelle Eloff©

Dél-Afrika, Johannesburg, 2009. augusztus 3

Forrás: thelightweaver

Fordította: Hatejer Emese

Előző Tűz Kapus közvetítés:

Mária Magdolna: 8:8 - 104-110. Tűz Kapu 2009. július 31

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-88-104-110-tuz-kapu.html?m=0

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Mária Magdolna vagyok, és üdvözöllek benneteket az isteni fény és isteni szeretet jelenlétében. Üdvözletem.

A Szellem fényén keresztüli szolgálat megtiszteltetése örömet hoz mindenkinek a fényen belül és az életben, és mindannyiotoknak, akik kapcsolódtok hozzánk, a ti fényetek és szeretetetek az, ami megerősíti az energia rácsait és hálózatait, amiket azért hoznak létre, hogy segítse az emberiséget abban, hogy felismerjék az életük célját, és hogy felismerjék azt, hogy mindig van valami cél az életen belül és az élet céljában is.

Az Anya/Atya Isten tervrajzának Isteni Tervét mindannyiotok tartalmazza, és ez bele van kódolva a DNS-edbe, és minden, ami vagy ennek egy kifejeződése. Miképpen a Szellem elevenít meg titeket, így egy olyan irányba haladtok, ami küzdelem, harc és szenvedés illuzórikus mátrixának régi paradigmája alól fel fog szabadítani titeket, és ez megmutatja nektek a Mennybe vezető ajtókat, más szóval a szabadságba vezető ösvényt és az Egy Szívhez vezető ösvényt.

Az Egy Szív egy lüktető nagyszerű Univerzum, melyet feltétel nélküli szeretet tölt be. Ebben az Univerzumban benne van, amiben létezik az igazság, és mindannyiotok ezen Univerzum közepébe veszi az útját, és önmagatokat egyedi utakon találjátok és felfedezitek a fényt, ami bennetek és más életformákon belül is jelen van.

Ezzel a különleges aktiválással aktiváljuk a 7 Tűz Kaput és az Istennő Hét Szellemét, amely beavatja az Univerzális és Planetáris Csakrák harmadik energetikai aktiválását, szintén szoktuk erre úgy is utalni, mint a szabadságba vezető Planetáris Átjárók. A Fény Szellemének ezen különleges energiái, Korikancha Templomának területén kerül lerögzítésre, ami Cusco-ban[Kuszko]van, és egyaránt Szentpétervár területén Oroszországban is lehorgonyzásra kerül. Miközben a Planetáris Csakrák összeolvadnak ezáltal előkészítik az élet összességét a jövőbeli energia munkára, amik be fognak következni.

A fény kivetítései azok, amik mindannyiotoknak átadásra kerülnek biztosítva, hogy a Belső Isteni Terv, amit tartalmaztok, mindig tökéletes harmóniában és kegyelemben legyen a Kozmikus Teremtőink Nagyobb Isteni Tervével. Ez megmutatja számotokra, hogy a fény élet és az élet pedig fény, amely a szeretetből születik és a szeretet hoz létre.

Az Istennő Hét Szelleme olyan energiák, amik rajtatok keresztül munkálkodnak; ezek a Szellemek a kegyelem, a szépség, a kreativitás, az érzékiség, a fogékonyság/befogadóképesség, az intuíció és az érzékenység frekvenciáin keresztülműködnek. Ezek a Szellemek a nőkön és férfiakon át is munkálkodnak. Ezek a Szellemek megemelik majd erejüket és állandóságukat, és keresztüljönnek rajtatok és kapcsolódnak a földrajzi helyekhez, amiket már említettünk és tovább folynak Kairó szívébe, ahol is a Kristály Szív Templom rögzül le.

Amint ezek az energiák lerögzültek egy szinten lepecsételtödik az idejétmúlt mátrixhoz vezető régi planetáris átjárók egyike. ( Ez 2009. november hónapjában következett be ) Ettől az időponttól kezdve összehangoljuk a tudatosságotokat a 12. dimenzióval, és ez a felszabadulás igaz korának aláírásává válik, ahol is az igazság és autentikusság világai elárasztják az emberiség tudatosságát, amely az összes lelket egy olyan irányba hajtja, hogy megtalálják az igazságot, függetlenül attól, hogy kihasználják-e (ezt a lehetőséget) vagy sem.

A Teremtőink Isteni Terve a lehetőségek és potenciálok milliárdjait tartalmazza. Mindegyikőtöknek egyedi kapcsolata van ezzel a tervvel, és amikor többen összegyűltök, mint most, akkor a frekvenciák rendkívül erőteljesek, és ez felerősíti a kollektív képességet, hogy kapcsolatba lépjen a fény és feltétel nélküli szeretet Isteni Terveivel és behozza azokat a sötét birodalmakba, más szóval a tudatlanság világaiba, testeibe, elméibe és szíveibe.

Bízzatok abban, hogy részei vagytok ennek a nagyszerű mechanizmusnak és segíteni fog nektek, hogy motiváltak legyetek, és elindítja azokat a tapasztalatokat, amik fel fognak tárulni számotokra a kézzelfogható világotokon belül, és az, amit tesztek hozzájárul a Menny Földön való újrateremtésének nagyobb mintázatához, más szóval a Szellem szabadságához, hogy a lelketeken keresztül daloljon, és hogy mindegyikőtöket és minden élő létezőt az Éden Kertjébe vezessen, hogy úgy mondjam.

Évát, Ádám párját, az Élet Anyjának tartották; ez az energia az élet összes szintjére vonatkozik, és ezen kollektív energia most kibontakozik számotokra.

Most arra kérlek, hogy hunyd le a szemeidet, ha még nem tetted meg, lazíts és képzelj el egy bájos jelenlétű lényt, akit Évának hívnak és összekapcsolódik veled a szíveden át.

A jelenléte egy isteni fény, olyan, amit félreértelmeztek, és az amit szimbolizál azt is tévesen ábrázolták, amiképpen azt az Istennők számos szerepével is tették. Az Istennők visszatértek és nagy számban állunk együtt biztosítva, hogy a szépség, kegyelem, kreativitás, érzékiség, fogékonyság/befogadóképesség, intuíció és érzékenység Isteni Szelleme megtöltse minden szívét, ami az anyagi világban létezik.

Itt az idő mindannyiunknak, hogy aktívan részt vegyünk egy új spirituális történelem megteremtésében a Föld számára, és miközben kéz a kézben jártok velünk, az Istennőkkel, ezáltal elkezditek megérteni az Istennő szavának jelentését – az Isten szavának nőies kifejeződését.

Kezdetben vala az Ige/Szó, ami az összes életet teremtette, semmi sem létezhetne ennek a nőies kiegészítője nélkül és semmi nem létezhetne ennek férfias kiegészítője nélkül sem, ezért az Istennő Hét Szellemének integrálásával és lehetővé téve ezen Szellemek hét Tűz Kapujának, hogy átégesse a határokat, amiket a régi világ foglalt magában, látni fogjátok, hogy egy csodálatos távlat bontakozik ki előttetek és megmutatja nektek a Belső Isteni Terv kiterjesztett aspektusait.

Ma megteremtünk egy hidat a fizikai életetek, az érzelmi testetek és a Planetáris Tudatosság között. A fizikai élet az a világ, ami kézzelfogható számotokra, a világ, amelyben a Szellemek energiáit tapasztaljátok és azt, hogy hogyan kommunikálnak rajtatok keresztül. Az érzelmi testetek, a nőies test, hozzáadja ezt azáltal, hogy szellemét az életetekbe és életeteken keresztül csatornázza. Az érzelmi testben lévő egyensúly alapvető fontosságú, ez nem azt jelenti, hogy az egyénnek ne legyenek érzelmei, mert az érzelmek azok, amik önmagatok szellemként, lélekként és emberi létezőként való megértésének folyamatát feldolgozzák.

Most vegyél egy mély lélegzetet be és miközben kilélegzel, lazítsd el a tested és képzeld el önmagad az Évának nevezett csodálatos Istennő előtt állni. Éva mindig jelen van és az agyalapi mirigyen(hipofízis) keresztül kapcsolódik hozzád, terjeszd ki az öntudatosságodat és segít neked kapcsolatba lépni a terv isteni dinamikájának szakrális mintázataival, aminek része vagy. Az összes élet anyja feléd jön, átkarol és közelebb húz a testéhez, a csakrái összekapcsolódnak a tiéddel és új életet lehel beléd.

Beleheli ezt az életet a csakráidba és miközben kilélegzel add át magad a jelenlétének, az isteniségének és a kegyelmének.

Miközben így tart téged, Vénusz Istennő is csatlakozik hozzá, ahogyan Ízisz, Istár, Inanna, Mária Anya, Jezabel Istennő, Guinevierre is ezt teszi és én, Mária Magdolna is jelen vagyunk, átölelünk téged az Isten és Istennő hangjának megszentelt fényében és megszentelt szeretetében.

Lélegezz be mélyen, majd lélegezz ki teljesen és továbbra is lazítsd el a testedet.

Vénusz Istennő felkínálja számodra a kegyelem isteni szellemét, ez a nagy Csillagok mindenható fényéből érkezik hozzád, amelyeken át ezek a Szellemek csatornázódnak, feltárva számodra a belső csillagképeket, amik vezetnek téged és gyakran új és más irányba terelnek.

Vénusz Istennő jelenléte az egyik, ami biztosítani fogja a kegyelem energiáját a szívedben és biztosítja majd, hogy ez az energia biztonságosan és kegyelemmel telien utazzon a szívedből le a három alsóbb csakrádba és felfelé a három fölső csakrádba. Átad neked egy csodálatos Gyémántot, amely az igazság összes oldalát és a fény összes spektrumát tartalmazza, és ez biztonságosan rögzül a szíved mélyére.

Lélegezd ezt be, üdvözölve ezt az ajándékot és tudd, hogy a Kristály Szív; az Igazság Gyémántjai visszatértek és egyek veled.

Guinevierre Úrnő lép most elő és elhozza számodra a szépség ajándékát. Ez a szépség nem csak a fizikai szépségre vonatkozik, ez a szépség az összes isteni aspektusban benne van.

Miközben Éva Istennő elereszt téged az öleléséből, Guinevierre Úrnő a bal kezének tenyerét a szívcsakrádra helyezi, mély lélegzetet vesz, majd gyengéden belefújja ezt a szívedbe, és a szépség összes aspektusa belefolyik a szívedbe. Kérlek add át magad ennek a folyamatnak, és ismerd el és fogadd be ezt, önmagad összes tökéletes és csodálatos aspektusát.

Mivel magadhoz öleled a belső szépségedet és az összes belső szépséget, ami benned és körülötted található, az életed összes területébe belecsatornázod ezt a megszentelt vibrációt.

Lélegezz be mélyen és lazíts, képzeld el érezve Guinevierre tenyerének melegét a szíveden, a jobb kezével egy csodálatos mélykék zafír ékkövet ad át neked. Ez beszívódik a szívcsakrádba és az energiák beszűrődnek a felette és alatta lévő csakrákba is, fogadd el ezt és engedd meg ennek, hogy eggyé váljon veled.

Ízisz Istennő lép most elő és Guinevierre helyére áll. A jobb kezének tenyerét a szexcsakrád fölé helyezi és a kreativitás ajándékát és áldását hozza el számodra. Érezd amint ezen energiák melege becsatornázódik a szexcsakrádba. A bal kezét a szívedre helyezi egyesítve a szépség és kegyelem energiáit a kreativitáséval.

Te egy kreatív teremtő lény vagy és minden, amit az életedben tapasztalsz a kreatív hajlamod része. A kreativitás változatos és a kreativitásod egyedien fejeződik ki rajtad keresztül, még akkor is, ha önmagadat nem tartod kreatívnak, engedd meg ezeket az energiákat a szexcsakrádba lépni, ez a csakra a Szent Grál, az élet kelyhe magába foglalja a kreativitás vizeit.

Vegyél egy mély lélegzetet be és miközben kilélegzel, add át magad ezeknek az energiáknak.

Miközben elveszi a bal kezét a szívedről egy csodálatos Arany Gyémánt tűnik fel a kezében, és most a szívedbe helyezi ezt, ahol ennek az (gyémánt) alakzatnak a sugarai kegyelemben és csodálatosan belecsatornázódnak a szíved alatt is fölött lévő csakrákba.

Ízisz Istennő most eléd áll. Átölel téged és közel húz a szívcsakrájához. Megnyitja a szívét számodra, mélyen belélegzik és miközben kiereszti a lélegzetét a szívén keresztül az érzékiség szent ajándékát idézi meg számodra.

Az érzékiség energiái tartalmazzák azon képességed vibrációit, hogy képes legyél az összes érzékedet használni, ezek az érzékek az érzékiség egész testét alkotják. Lélegezd ezt be, és add át magad a jelenlétének. Ő az élet egyik Istennője, fénylik mint egy csillag, az éjszakai sötét égbolton.

Miközben elhúzódik tőled, meglátod, hogy a jobb tenyerében egy csodálatos Ankh kristályt tart, ezt a szívcsakrád fölé helyezi és ez megnövekszik méretében és összehangolja önmagát az összes csakráddal és kereszt végei a vállaidnál vannak.

Vegyél egy mély lélegzetet be és miközben kilélegzel ez az Ankh egyesül a testeddel energetikailag és eggyé válik veled.

Lazíts és engedd, hogy mindezen energiák harmóniát és nyugalmat idézzenek elő a testedben, a szívedben, az elmédben és a lelkedben. Csak lazíts, amíg ezt történik.

Most Jezabel Istennő áll eléd, és magával hozza a fogékonyság/befogadóképesség ajándékát, a jobb kezének tenyerét a napfonatodra helyezi és az energiája, a tűz egy vibráló ereje, belép a napfonatodba és lángra lobbantja a 7 Tűz Kaput, a lángjuk kiterjed a napfonatcsakra fölötti csakrákba és ennek melege beszűrődik az ezalatt lévő csakrákba is.

Habár őt az akarat és erő, és a hatalom Istennőjének tartják, egy harcosnak, de emellett ő teljesen megérti a befogadás/fogékonyság erejét is, a képessége, hogy befogadja a fényt és hogy visszatükrözze ezt a külvilágba, ezért ez az az ajándék, amit a hét Tűz Kapu hoz el számodra, és a befogadóképesség/fogékonyság áldása, amit ő képvisel, arra ösztönöz téged, hogy használd fel a lángok fényét, hogy befogadd ezt ,és hogy csatornázd ezt kifelé, és visszatükrözd ezt a világba.

Minél inkább befogadóbb/fogékonyabb vagy azokra a Szellemekre, amik rajtad keresztül munkálkodnak, annál nagyobb az erőd és az akaratod, és afelé hajt téged, hogy megismerkedj önmagadban az egység céljával.

Miközben elveszi a kezét egy csodálatos Citrin gömb tűnik fel a tenyerében, ez a szívedbe helyezi, és ez elkezd az óramutató járásával ellentétes irányba forogni kieresztve magából a sugarait, és ezek a sugarak a testeden túlra terjednek addig, amíg ez teljesen be nem borítja a teljességedet.

Vegyél egy mély lélegzetet, miközben felszívódnak ezek az energiák és lazíts, miközben kilélegzel.

Most Istár Istennő foglalja el a helyét. Eléd áll és mélyen a szemedbe néz. Lásd a tudatosság, isteni bölcsesség és tudás fenséges tavát a szemeiben, és ez behatol a lelkedbe. Ez a fény feltárja számodra, hogy ugyanazok a minőségek léteznek benned és most megidézi neked az intuíció ajándékát, az Istennő hatodik szellemét.

Most közelebb lép hozzád és a homlokát a tiédhez érinti és a fény egy erőteljes alagútja nyílik meg kettőtök között (a harmadikszemtől a harmadikszemig), és a tudatod térben és időben halad át, keresztül galaxisokon és kiterjesztett Univerzumokban, amik tartalmazzák a mindenható isteni jelenlétet és a feltétel nélküli szeretet végtelen forrását, amit a Teremtőink adományoztak nekünk.

Lásd önmagad belélegezni a harmadikszem csakrádon át, és ezen összes pompás fény lefelé halad a minden csakrádon át létrehozva egy csodálatos fényrobbanást a koronacsakrádba. Lazíts és add át magad.

Azért jön, hogy megmutassa neked az életed új mintázataihoz vezető ösvényt, a mintázatokat, amik meghatalmasítanak téged, a mintázatokat, amik felszabadítanak a karmád elgyöngítő végzetétől, a karmától, ami hozzábilincselve tartott a régi világhoz, és elkezdesz felemelkedni a szeretetbe a Belső Isteni Terv és a nagy Univerzális Isteni Terv szent sorsába.

Amint hátrébb lép tőled, a kezébe egy csodálatos lótusz virágot vesz, ezt a harmadikszemedbe helyezi, ahol is ez megpihen, a szirmai a koronacsakrádra felé néznek, a Menny felé és minden isteni végtelen forrásához, ami csodálatos, kegyelem teljes, teremtő és kreatív, mindaz ami érzéki, mindaz, ami visszatükrözi a fényt. Fogadd ezt be és lazíts, és ez az ajándék az, ami kiterjeszti az intuíciódat a tudatlanság régi paradigmáján túlra.

Én, Mária Magdolna, most eléd állok. Az ajkamat a homlokodra helyezve az élet csókját lehelem rád. Bátorítalak mindannyiotokat, hogy egyesüljetek az egységbe vezető planetáris ösvénnyel, ami létrehozza az élet hídját a Menny és Pokol között azért, hogy mindenki meglelhesse az isteni helyét a szabadság világaiba. A jobb kezem tenyerét a koronacsakrádra helyezem és a bal kezem tenyerét a gyökércsakrádra helyezem és megidézem számodra az érzékenység áldását és ajándékát.

Az érzékiséghez képest az érzékenység is az a képesség, hogy az érzékeid erejét az összes csakrán keresztül csatornázd és felhasználd, és a személyiséged és jellegzetességed minden kifejeződése révén is hasznosítsd ezt, amiből te, mint emberi lényként tevődsz össze. Képzeld el ezen energiák melegét a tenyereidből előjönni és a szívcsakrádig menni, ez megalkot egy spirális átjárót a Galaktikus Mag közepébe, ahol is ezen Mag Galaktikus Csakrái megnyílnak a magasabb bölcsesség és tudás világaira, azért, hogy kiterjeszthesd a fényed, és a fény erejét ezekbe a világokba, és fogadd be azt, ami most a legnagyobb hasznodra válik az életedben.

Vegyél egy mély lélegzetet be, miközben befogadod ezeket az energiákat, lélegezz ki és lazíts, tudva, hogy kiérdemelted a jogodat, hogy bemerészkedj ezekbe a birodalmakba, hogy biztonságban vagy és nyugodt lehetsz ezekben a birodalmakban és a szakrális tudomány, szakrális bölcsesség, szakrális tudás és megszentelt szeretet számos létező dimenziójában. Add át magad ennek és légy békében vele és minden rendben van.

Nagyon gyengéden elveszem a kezem és a tenyeremben most egy gyémánt rózsát tartok, ami az összes Magdolna Rózsát szimbolizálja és ezek tartalmazzák az isteni feltétel nélküli szeretet szakrális szövetének energetikai mintázatait és tudatosságát. Ez felfokozza az érzékeidet és az érzékenységedet az összes szakrális minőségre, ami a Galaktikus Mag világain belül található, és a bölcsesség nagy kiterjedésű könyvtárai felé, amit a Galaktikus Mag minden egyes csakrája foglal magába.

Vegyél ismét mély lélegzetet és lazíts.

Amint én félreállok Inanna Istennő lép eléd és egy kört formálunk körülötted és Inanna Istennő körül, aki előtted áll, megfogjuk egymás kezét és kollektíven kivetítjük a folyékony és feltétel nélküli szeretet univerzális forrásainak sugarait a szívcsakrádba az összes irányból, és ez aktiválja a hidat a fizikai életed, az érzelmi tested, a Hét Szellem között, amivel megáldottak és ez ugyanazt az átjárót hozza létre a planetáris tudatosságnak is, hogy keresztülmehessen rajta, és hogy egyesüljön a Tűz Kapukkal és megengedve az Istennő Szellemeinek ezen lángjainak, hogy egyesüljenek velük és hogy megtisztítsák az ösvényt.

Lélegezd be ezt az energiát mélyen, tartsd bent a lélegzeted 6-ig számolva és miközben kilélegzel told ezt az energiát lefelé a Földbe, ahol is ez találkozik Korikancha Templomával Cusco-ban és Szentpétervárnál Oroszországba, és az Istennő Hét Szelleme felébred ezeken a helyeken és az összes ajándék, amelyet átadtak aktiválódik ezeken a helyszíneken, és egy fényrobbanásként ez kiterjed a világ többi részére is, ezáltal a harmadik átjáró is aktiválásra került a Mennyek felé.

Lélegezz be, lazíts, és tudd, hogy ezen energia egy lerögzítője és horgonya vagy, és újabb szint került létrehozásra az Egységbe vezető planetáris ösvény megteremtésében és a Globális Tűz Rácshálózatok megteremtésében, amik biztonságosan a helyükre kerültek.

Továbbra is tápláljuk az energiát a szívünkből a tiédbe. Inanna Istennő most elkezdi az Istennők szent mantráit énekelni, ezek a mantrák behatolnak az összes csakrádba. A hangzás felismerésre kerül, a sejtjeid válaszolnak erre és kiküldenek egy üzenetet a DNS-ednek, ez továbbítja az üzeneteket a tested molekuláinak és atomjainak, és ez az élet egy új szintjeként tör elő, amely rajtad keresztül minden irányban közvetítésre kerül.

Éva most fogja magát és mögéd áll, még egyszer szorosan a testéhez ölel téged. A jelenlétének ereje és fénye behatol a csakráidba és kiterjed a Kristály Szívbe Kairóba és az Istennő Hét Szellemének energiái újjáélednek és elkezdik a Földet felkészíteni a fény következő projektjére, (ez november hónapjába került lehorgonyzásra).

Most lángra lobbantunk egy kristályos oszlopot Peru szívében és Oroszország szívében, mint két kollektív testben. Ezek a kristály oszlopok az Istennő Szellemeinek világítótornyaiként szolgálnak, és minden közvetítés ezekből a világítótornyokból kerül kibocsátásra megérintve az Istennő tiszta autentikus szellemét, amit minden élőlény szíve tartalmaz. Ezeknek a kristály oszlopoknak egy pontos másolata lobban lángra a gerinced jobb és bal oldalán ugyanezt az energiát képviselve, ugyanazt a frekvenciát képviselve, és egy vagy a Planetáris Csakrákkal, amik a Galaktikus Mag és Galaktikus Csakrák tükörképét foglalják magukba.

Add át magad és lazíts.

Éva Istennő most kivetít egy kódot a csakráinak mindegyikéből a tiédbe. Ezek a kódok, olyanok mint a szimbólumok és elkezdi közölni veled az eredetének [Éva] az igazságát, a célját, és azt, amit ő képvisel és szimbolizál. Ő egyenlő Ádámmal, egyenlő, de mégis ellentétes, nem fölötte, nem alatta áll, ezért meg fogják mutatni számodra, hogyan olvas a benned lévő Istennőből, és egy ideje már így van, és egyenrangúan áll a férfias kiegészítője mellett, egyenlően, de ellentétesen, soha nem fölötte, soha nem alatta áll, hanem mindig szilárdan mellette áll.

Képzeld el a férfias és nőies energiákat a testedben harmonikussá ás kiegyensúlyozottá válni és ez leülepedik a spirituális tudás és bölcsesség, szeretet és igazság, harmónia és kegyelem, béke és jólét és minden más ilyen minőség tudatosságában, amelyek az isteni jogotok, hogy megtapasztaljátok és kifejezésre juttassátok.

Befejezésként végy egy mély lélegzetet be és miközben kilélegzel képzeld el ezen összes minőséget rajtad kívülre terjedni és mi, az Istennők, akik körülötted állunk, beletöltjük ezt a Föld Anya testébe, az éterikus rácsokba, amiket tartalmaz és megteremtjük ezt a hidat a fizikai teste, a fizikai élete és az érzelmi teste között és ez biztosítja a Tűz isteni Hálózatának, a nagyobb Isteni Terv az új szövetének, hogy biztonságosan és szilárdan gyökeret eresszen a Föld Anya testében és tudatosságában. Adj köszönetet most mindenért, amit megkaptál. Adj hálát mindenért, amiben a jövőben fogsz részesülni ezen aktiválás és beavatás eredményeképpen. Mi, az Istennők továbbra is megtartunk téged ebben az energiában további 77 napig segítve téged ezen energiák teljességének integrálásában, vezetve téged, irányt mutatva neked és táplálva és gondozva téged a szeretetünkkel, a szépségünkkel, a kegyelmünkkel, a kreativitásunkkal, az érzékiségünkkel, a befogadóképességünkkel/fogékonyságunkkal, az intuíciónkkal és az érzékenységünkkel.

Adj hálát önmagadnak, hogy válaszoltál a hívásra, hogy ezen szent küldetés és projekt része legyél. Szabadon folytathatod az Egységbe vezető Ösvényt, szabadon teljesen hiteles lehetsz, anélkül, hogy valaha fel kéne hígítanod a szellemedet, a természetedet vagy fényedet.

Gyengéden hozd vissza a tudatosságodat a fizikai testedbe, leföldelve magad újra a jelenlegi idővonalon, eggyé válva a fizikai életed fizikai anyagával. Az energiák folytatni fogják a növekedésüket, kiterjedésüket és az intenzitásukat kegyelemben, szépségükben és a kreativitásukban, és a nagy Istennők érzékisége és befogadóképessége biztosítani fogja, hogy az intuíciód és érzékenységed, magába foglalja az erő, a szilárdság, meghatalmasodás, biztonság és stabilitás fényét és testét, és semmilyen módon vagy formában se engedd, hogy bármi végett sebezhetőnek vagy áldozatnak érezd magad, mert az nem szolgálja a fényed és az előrevivő utazásodat sem.

Mária Magdolna vagyok, és a szeretetem veletek van, au revoir.

A soron következő Tűz Kapus közvetítés:

Mária Magdolna: 8:18 - 118-124. Tűz Kapu 2009. augusztus 4

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-818-118-124-tuz-kapu.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...