Mária Magdolna – Mária Magdolna Oszlopok, a Polaritás Oszlopai és 69-75. Tűz Kapu

Mária Magdolna – Mária Magdolna Oszlopok, a Polaritás Oszlopai és 69-75. Tűz Kapu


 

Csatornázta: Michelle Eloff©

Anglia, London, 2009. július 19

Forrás: thelightweaver

Fordította: Hatejer Emese

Előző Tűz Kapus anyag:

Mária Magdolna: 7:17 - 62-68. Tűz Kapu 2009. július 9(hanganyaggal

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-717-62-68-tuz-kapu.html?m=0


Mária Magdolna vagyok és üdvözöllek mindannyiotokat az isteni szeretet és isteni fény jelenlétében. Üdvözletem.

A nagyszerű ünneplés ideje ez, amikor is egyesülünk a magasabb bölcsesség, felsőbb intelligencia, tudás és feltétel nélküli szeretet Birodalmaiban.

Miközben az energiáink összegyűlnek, van egy frekvencia, ami kibocsátásra kerül, és ami kommunikál mindannyiotok szívével és koronacsakráival és a Föld Anya testének planetáris csakráival.

Ezen csakrák mindegyike magában hordozza a tudás és magasabb bölcsesség csillagzatait/csillagképeit. Miközben a Föld Anya testének éterikus rácsai elkezdik felszabadítani/elereszteni a Minden Tudók ősi bölcsességének és tudásának átadásának magasabb éterikus eszközeit, vezetve lesztek, hogy ösztönözzenek titeket arra, hogy összekapcsolódjatok ezekkel a különleges frekvenciákkal, azért, hogy segítsenek nektek megérteni a tudatosság dinamikáit, amik kommunikálnak veletek, vezetve lesztek, hogy önmagatokat motiváljátok.

Ezen jelenlegi összejövetel létrehoz egy energetikai rácsot, amely a Kozmikus Szüleink tiszta feltétel nélküli hangján keresztül kommunikál. A Galaktikus Mag magában foglalja a csakrák egy vázát, amely az emberi agy különböző területeinek sztelláris [csillagokkal kapcsolatos] tudatosságán át kommunikál és kerül átadásra. Az emberi agy ezen sablonja a Föld sejtszintű szerkezetét foglalja magába, és ezen sejtes felépítés a Föld Anya testének ásványait és kristályait is megtartja.

Az anya teste, amire most utalok a Föld Anya teste.

A nőies (alap)elv ebben tárolja a tudás rendszereit, amelyhez nem igazán férnek hozzá a tudatosság sokkal inkább férfiasabb aspektusai, azonban az összes energiával, amivel dolgoztunk az elmúlt néhány évben, kiváltképp a Magdolna Oszlopok azok, amik leföldelődtek Kanadában és Londonban és ezeknek a környékén is, képesek vagyunk most segíteni nektek abban, hogy kapcsolatba lépjetek a csakrikus rendszereitek mélyebb bölcsességével és összehangoljátok ezt a Galaktikus Maggal, és  segít nektek telepíteni a rendszereket a fizikai, anyagias világon belül, ami elő fogja segíteni ezeknek a fogalmaknak a leföldelődését.

Az ősi világok Ősi Mesterei előkészítették a rendszereket az emberiség számára. Ezeket a rendszereket a csillagokba kódolták és ezért nem feltétlenül törölhetőek ki. Ezen rendszerek energiái tartalmaznak egy frekvenciát, ami túlmutat az emberi elmén, túlmutat az intellektuson és kommunikál a lélekkel és a lélek felsőbb aspektusaival. A Szellem mindenen belül megtalálható, ez egy olyan energia, amit nem lehet elpusztítani, azonban ez egy olyan energia is, ami képes behatolni az információ testeibe és rendszereibe azokba, amiket most el kell ereszteni és föl kell szabadítani a kollektív asztrális síkról azért, hogy segítsenek nektek, akik az Egységbe vezető Ösvényt választottátok, a szabadságba vivő utat, és az autentikus én integrálását azért, hogy megértsétek mi az isteni célotok, az Egységbe vezető egyéni utazásotokon.

A Magdolna Oszlopok a kristály energia energetikai oszlopai. A kristály energia az információ egy adója és fogadója. A test/váz az energetikai rendszerekből tevődik össze, amik képes kommunikálni ezekkel a különböző rendszerekkel.

61 oszlop van, amit szükségszerű aktiválni, de az öt Poláris Oszlop az, amelyet le kell földelni Londonban, Glastonbury-ben, Avebury-ben, Tintagel-ben és Stonehenge-ben, és ezek segíteni fognak nektek összehangolni önmagatokat a négy irány, a négy elem és a tudat négy állapotának, és a négy alsóbb test – érzelmi, mentális, spirituális és fizikai test - mágneses rácsaival.

Ha a négy alsóbb test nem hangolódik össze a felsőbb intelligencia kollektív testének magasabb bölcsességével, akkor nagyon nehézzé válik számotokra kapcsolatba kerülni az intelligencia ezen szintjeivel és befogadni azokat a közvetítéseket, amik felétek jönnek.

A csillagokból vagytok, hogy úgy mondjam és a sztelláris tudatosság bennetek van, amely ösztönöz és vezet benneteket, hogy megleljétek a kapcsolódási pontot a szívcsakrátokon keresztül (a feltétel nélküli szeretet sugárútjain) és a koronacsakra (a felsőbb intelligencia és magasabb tudat sugárútjain).

Ha az egyének azt választják, hogy a tudatlanság sűrű szintjein maradnak, akkor nagyon nehézzé válik ezen lelkek számára, hogy meghaladják a 3. dimenzió alacsonyabb vibrációit. Számos dimenzió hatással van az útra/irányra, amihez viszonyítjátok önmagatokat és a körülöttetek lévő világotok felfogását/érzékelését. Miközben a fátylak ezen különböző dimenziók között egyre kisebb sűrűségűvé válnak, annál könnyebb lesz számotokra kapcsolatokat kialakítani más világokkal, amik az anyagi világon túl léteznek, azonban nagyon fontos, hogy minden emberi lény elismerje és megértse a fizikai testben való leföldelődés fontosságát, biztosítva ezzel azt, hogy ami más világokból jön be, az teljesen lerögzítésre kerüljön a fizikai világban. Ha valaki csak a Szellemben vagy csakis az intellektusában vagy elméjében tartozódik, az érzelmeit és a fizikai testét elhanyagolja, és ez nagyobb szintű torzulást okoz azon képességében, hogy megértse, hogy mivel is kommunikál.

A Planetáris rendszerek az információ testei/vázai, a tudatosság testei. Ezek az eltérő elemek az életetek különböző fázisain keresztül irányítanak benneteket, és ezek szintén vezérlik az emberiség fejlődésének eltérő szakaszait is, és itt az ideje annak, ahol is az emberiségnek szükséges felébresztenie önmagát, hogy felelősséget vállaljon az életéért, hogy megvizsgálja önmagát, hogy elismerje a szívet, elismerje a lelket, elismerje a Szellemet, és hogy megengedje, hogy ezek az egyéniség révén munkálkodjanak, amely ekkor befolyással bír a külső világra és a körülöttetek lévő környezetre is. Mihelyt ez a két rendszer harmóniában kommunikál, sokkal könnyebbé válik az egyének számára, hogy megértsék, hogy mi az, ami kihívást jelent, és mi az, ami szembehelyezkedik az életetekben. Azok, amik szembehelyezkednek, nem szükségszerűen azért vannak ott, hogy elpusztítsanak benneteket, ezek a szembehelyezkedések gyakran azért vannak jelen, hogy ráébresszenek titeket önmagatok aspektusaira, amiket megtagadtatok vagy önmagatok olyan aspektusaira, amiket figyelmen kívül hagytatok az információ félreértése és félremagyarázása vagy speciális félelmek végett.

A társadalom egész szerkezete megváltozik. Azok a szerkezetek, amik olyan felfogásokon és véleményeken alapulnak, amik az eltorzult információk egy forrásából származtak. Az információk torzulása most el kezd megszűnni, és ez az amiért nem csak ezen továbbító közegek kezelését idézzük elő, hanem sok más ajándék kezelését is, amik a csillag nyelvezet megértésén és a bolygók nyelvezetének megértésén belül rejlenek. A planetáris összehangolódást az állandó csillagok csillagképeivel, amik üzeneteket tartalmaznak, amelyek segíteni fognak nektek, hogy ráérezzetek az irányra e nagyon sötét járatokban, amiken átutaztok az életidőtök alatt.

Ezen konkrét inkarnáció felkínálja nektek a lehetőséget, hogy felfedezzétek önmagatokat oly módon, ahogyan még nem voltatok képesek felfedezni azelőtt. Az itt és mostban levés létfontosságú és teljesen magatokhoz kell ölelnetek ezt, mert az itt és most a legerőteljesebb ajándék, amit magatoknak adhattok ez időtájt.

A Polaritás[ellentettség, ellentét] Oszlopai a Föld Anya testének korona és szívcsakráján belül tárolódnak. Ezek a polaritások nem szükségszerűen mágneses energiák, amelyek eltaszítanak titeket az éntől; az elkülönülés szakadéka az, aminek ki voltatok téve az életidőtök ideje alatt, és a generációk, amik előttetek jöttek és, amik utánatok jönnek, megtapasztalják az energetikai váltás ezen számos dimenzióját.

Most, ha megvizsgáljátok az emberi lények örökléstani struktúráját és az élő tudatosságok és sejtes összetevők és a szerkezetek minden más rendszerét, amit a Föld Anya testének ásványai alakítanak ki, akkor megfigyelhetitek, hogy nagyon hasonló mintázat bontakozik ki.

A Föld Anya testének kristályos felépítése és a testének ásványai összefüggésben vannak a csontváz szerkezetetekkel, a saját testetek ásványaival, ezért, ha elhanyagoljátok a testetek rendszerét, akkor automatikusan befolyásoljátok a Föld Anya testének kémiai rendszereit is. A testének talajában ásványi anyagok vannak, és az emberiség tudatlan állapotában megmérgezi ezeket a rendszereket, híján van az ásványoknak, híján van a tápanyagoknak, amik táplálják a testét és a ti testeteket is, azért mert az ételetek a testének talajában nőnek,(és az állatok is azt eszik).

Tehát, amikor elkezditek magatokat behozni az itt és mostba, és amikor megértitek, hogy miért olyan fontos megértenetek a Földben lévő rendszereket, a Föld geológiai rendszereit és a saját belső geológiai szerkezetetekben lévő rendszereket, csodálatos szinasztria (összhatás), ami ekkor születik, ezért a testetek erősebbé válik és a nagyobb tudatossággal, mélyebb megértéssel és intelligenciával, ami ekkor kifejődik, lehetővé teszi minden rendszernek, láthatónak és láthatatlannak, belsőnek és külsőnek, felette és alatta lévőnek, hogy a helyreállítás harmonikus rendszereit magába fogadja.

A helyreállítás, amire utalok az ember kapcsolatának helyreállítása a szellemével, ezért az emberi megértésetek arról, hogy mi is a Szellem; az ember kapcsolatának helyreállítása az én intelligenciájával, valamint az érzelmi test és a fizikai test intelligenciájával. Minden a Szellemből származik, és ez alászáll az anyagba is, ezért ha az elmétek félreértésekkel, rosszindulatúsággal fertőzött, ha instabil információk rendszerét tartalmazza, akkor nem vagytok képesek meglelni az igazság  és valóság pontját ebben a dinamikában, ezért  a dinamika, nem az a dinamika lesz amit vezet benneteket, hogy teljesek legyetek annak struktúrájában.

Nos, azok, akik hosszabb ideje dolgoznak a tanításokkal, emlékeznek arra, hogy mondtam, hogy vizsgáljátok meg magatokat annak érdekében, hogy megértsétek a mechanizmusokat, amiknek ki voltatok téve, azokat, amik létrehozták az életetek alapjait, mert minden magába foglalja az alapzatot, ami hatással van az életetek szerkezetére, ezért, ha az alapzatod nem szilárd szerkezetre épült, akkor nem tud megtartani és nem tudja magában foglalni a megértés és biztonság helyét. Ez néhányotoknál spirituális szinten, vagy intellektuális szinten és mentális szinten, vagy érzelmi szinten vagy fizikai szinten nyilvánulhat meg.

Ha képes vagy érzékelni, észlelni, érezni és emlékezni arra, hogy az életed hogyan bontakozott ki, és az élet melyik területein voltak leginkább nehézségeid, akkor segít majd számodra, hogy erre a speciális pontra koncentrálj, ami meg fog tartani téged a változás ezen időszaka alatt.

A Szellem egy nagyon erőteljes energia, ez a tűz nyers szelleme. A tűzetek a gyökércsakrában tárolódik valamint a napfonatcsakrában, az erő/hatalom pontjában. A napfonatotok az a csakra, ami letapogatja a külső környezetet, ez az a pont, ahol ráhangolódsz mások pszichikai fogyatékosságaira ez az a pont, ahol vagy biztonságban vagy bizonytalanságban érzed magad a külső környezetben.

Most a sárga energia, a sárga láng, ami kivetíti a fényét a külső világba, most segít nektek, hogy letapogassátok a külső környezeteteket, és hogy meghatározzátok mi az, amit ez támogat és inspirál titeket, és azt, amely már nem táplálja a lelketek szellemét többé, a szellemetek, a szívetek tüzét. A szív a feltétel nélküli szeretet pontja és a koronacsakra az a pont, ahol a magasabb bölcsességgel és a felsőbb intelligenciával kapcsolódtok össze.

Nincs több kifogás az egyének számára, hogy a tudatlanság rendszereiben maradjanak különösképpen azoknál, akik tudatosan azt választják, hogy meghatalmasítják magukat egy teljesen új módon. Bárhol is van jelen a sötétség űrje az életedben (a sötétség lehet tudatlanság, a fény hiánya, a megértés hiánya), amit magadra veszel, hogy átöleld azt az élet területet és hogy kimész és aktívan felfedezed az eszközöket, hogy megtaláld a módszereket/körülményeket, amik életre keltenek majd, amik aktiválják majd a tüzet benned, a szeretet pontját, fényét, igazságát és szellemét.

Magyaráztuk már korában, hogy a szeretet nem az, amit romantikus szerelemként definiáltok, a szeretetet érezhetitek egy gyermek, vagy egy barát vagy az életetek iránt is. A szeretet egy energia, ebben az értelemben megmagyarázhatatlan és meghatározhatatlan, ez az emberi megértés és emberi értelem korlátain túlterjed, ezért az energiák, amikkel arra kértünk titeket, hogy kapcsolódjatok össze, olyan energiák, amik meghaladják azt a határt, amit ezen különleges inkarnációtok szerkezetében tapasztaltatok, ezért az amit a születésetektől egészen mostanáig éltetek meg az nem minden, amiről a szeretet valójában szól.

A sebek, amit lélekként szenvedtetek el ezen inkarnációban begyógyításra kerülnek, annak módja, ahogyan ez meggyógyul az én megértésén keresztül történik, a megvilágosodás ezen pontja az, ahol a Szellem tüze megmutatja számotokra az Egységbe vezető Ösvényt, az autentikus énhez vivő ösvényt. Gyakran hallottatok minket az Autentikusokról/Hitelesekről beszélni. Mindenki rendelkezik azzal a képességgel, hogy teljesen autentikus/hiteles legyen. Az autentikusság/hitelesség, az az aki vagy igazsága, hogy ki vagy, a valódi tiszta szellem, amelyet kifejezel a fizikai világban, de a társadalmi struktúrákon belül lévő korlátozások végett, nem feltétlenül voltál olyan térben tartva, ahol is biztonságosan kifejezésre juttathattad önmagadat autentikusan.

Az élet eszközei, a lélek életben maradásának lényeges készségei azok, amiket most felfedeztek és miközben visszaszerzitek a lélek életben maradásának ezen lényegi készségeinek mindegyikét, felépítitek a belső szerkezeteteket, ami stabilizátor pont önmagatokban. Nos, a pránikus cső, egy olyan fénycső, ami energetikailag a koronacsakrátoktól a gyökércsakrátokig fut, ez tartalmazza a pránát és az ősi időkben voltak olyanok, akik képesek voltak arra használni a pránikus csövet, hogy üzemanyaggal lássák el/életenergiával az életüket és hogy belélegezzék a Szellemet az élet(ük) minden aspektusába.

Ezeket az ősöket most Avatárokként és Felemelkedett Mestereként ismeritek.

A Felemelkedett Mester egy olyan lény, aki a korlátozó meghatározások fölé emelkedett, valamint az élet ösvényének korlátozó értelmezései fölé is (ez amit a Karma Kerekeként ismertek). Minél jobban hajlandóbbak vagytok önmagatok elé állni, és őszintén a magatokba nézni és lefejteni az arculat rétegeit, amiket hamisan valódi identitásotokként vettetek magatokra, annál felszabadultabbakká váltok.

Minden egyes ilyen arculat kikristályosodott egy rendszeren belül a genetikátokon keresztül, amely a sejtjeitekben tárolódott. A DNS a sejtjeidben befolyásolja a molekulákat és a tested atomjait. Ha tested atomi szerkezete olyan energiát tartalmaz, ami nem harmonikus jellegű vagy a biológiai és kémiai szintű kommunikáció a tested belsejében nincs egyensúlyban, ez olyan mintha a tested csakrái mágnesesen nem igazodnának az igazságod ösvényéhez, ezért a megfelelő útmutatás/vezettetés vagy navigáció nélkül, ezen energia rendszereken keresztül, úgy találhatod, hogy beleragadtál a sötétségbe, és úgy találhatod, hogy cikkzakk vonalban mozogsz az életeden át. Abban a pillanatban, amikor átadod magad a személyiséged minden aspektusának emberi lényként, akit a személyazonosságával azonosítanak, amely a kivetítések révén épült ki, amely a társadalom, a környezet, és az ősök révén is kiépült, amelyből kiemelkedtél, ekkor elkezded meglátni, hogy van ott egy új út, ami által elkezdheted megérteni önmagadat, mert az, amit megtapasztaltál, felkészített erre a bizonyos folyamatra az életedben, és amikor elkezdesz túllépni az illúzió ezen fátylain a meghatalmasodás szintjére, akkor a legvadabb elképzeléseiden túli (dolgokat) kezdesz el megtapasztalni.

Most már mindent elmondtunk, itt az ideje számunkra, hogy elvigyünk az én belső világaiba, ahol annak megértésének különböző világain keresztül fogunk vezetni, hogy hol vagy most ezen a ponton ebben az időben, és hogyan tudsz a tudatosság kollektív testeként összekapcsolódni a fénnyel – a fény tudatával, a fény szeretetével, a fény egy rendszerével, ami az éned, az Isten, és minden más magasabb technológia és felsőbb intelligencia felsőbb aspektusaiból származik, amik (affelé) vezetnek, hogy megleld azt, amire most szükséged van, hogy megnyisd az ajtókat a személyes utazásod következő fázisára.

Tehát hunyd le a szemed, ha még nem tetted meg. Vegyél egy mély lélegzetet az orrodon át kilélegezve a szádon keresztül, lazítsd el a testedet, és add át magad ennek a pillanatnak. Vegyél egy újabb mély lélegzetet, miközben megfeszíted a tested összes izmát, tartsd meg ezt 4-ig számolva, és amikor kilélegzel, lazítsd el az összes izmodat, átadva magad a folyamatnak.

Azt szeretném most, ha elképzelnéd magad egy fénytestként. Lélegezd be ezt a fényt és minden egyes belégzéssel a fény kiterjed. Ez a fizikai éneden túlhalad, ez az emberi éned érzelmein túlhalad, a mentális intellektuson és a fizikai éned szellemén túlra halad, és engedd meg ennek a fénynek, hogy az időn és téren túllépjen.

Vegyél egy újabb mély lélegzetet be, és lélegezz ki és lazíts.

Most azt szeretném, ha a szívcsakrádra koncentrálnál és hogy képzeld el ezt a csakrát kiterjedni a fizikai testeden túlra, az időn és téren túlra, és képzeld el a szívcsakrád összekapcsolódni az Élet Teremtőjének csakrájával, a legtisztább és legautentikusabb énjével. Most lásd magad a szívcsakrádon belül. E csakrán keresztül a szeretet kommunikációja jön el hozzád, szem előtt tartva, hogy a szeretet amire utalunk, (nem az) amit emberi lényként megértetek, ez feltételnélküli, végtelen és kiterjedő energia.

Tölts el némi időt, hogy megvizsgáld ezt a kamrát, a szíved kamráját. Hogyan néz ki? Milyen érzés és hogyan viszonyulsz önmagad ezen aspektusához?

Ne analizáld ezt, ne értelmezd ez, egyszerűen figyeld meg és engedd meg magadnak, hogy bármit érezz, ami felbukkan számodra.

A szívcsakra talán a legsérültebb csakra az emberiség vázában, mivel minden, ami hatással volt az alatta és fölötte lévő csakrákra hatással volt erre is, ezért ez a legnagyszerűbb örömöket és a legmélyebb és legszörnyűbb traumákat és fájdalmakat is magában hordozza.

Azt akarom, hogy láss most egy gyönyörű smaragdzöld fényt kibontakozni előtted és a Smaragd Sugár kommunikál a tested sejtjeivel, a DNS-eddel, a molekulákkal és az atomokkal is benned, és mindennel, ami egy részed.

Ez a smaragd fény most segíteni fog számodra összekapcsolódni annak megértésével, hogy az életben jelen lévő polaritások hogyan vezettek téged egy különleges irányba nagyon speciális okokból.

Lehet, hogy talán képek jönnek elő az elmédbe, a tested emlékezhet az érzelmekre, ha semmi nem jön fel az elmédbe, ez is rendben van, csak add át magad és érezd ezt.

A lelked elért egy pontot a fejlődésében, ahol is képes a saját polaritásainak szintjét megérteni és azt, amiért ez az adott rendszer most támogat téged, ezért tudni fogod azt, ami az ellentéted volt és meglátni mi is volt az ajándék ebben az ellentétben, szintén lehetővé téve önmagadnak, hogy tiszteld és elismerd az ellentéteket az életedben, az ellentéteket mindenben. A nappalnak célja van, mint az éjszaka idejének is.

A derűnek/nyugalomnak, amit időnként megtapasztalsz meg van a saját célja az, hogy megnyugtasson, de a haragnak vagy káosznak is van egy célja, mivel olyan irányba motiválhat, amelyet korábban nem vettél figyelembe, ezért arra kérünk, hogy kapcsolódj össze az életed összes aspektusával, amik ellentétesek benned, és lásd, amint minden úgy nevezett “szükséges rossz/gonosz”, a fénybe vezetett.

Angolul az él/élő [live] szó visszafelé betűzve gonosz/rossz[evil], ez az amiért “a szükséges rossz/gonosz” szót használjuk. Amikor hajlandó vagy szembenézni ezzel a gonoszsággal/rosszal, akkor elkezdesz élni, ez aztán aktiválja a benned lévő tüzet, megnyitva az elmét, az intellektust, és újra lélegezel. A lélek tüze ezért kapcsolatba léphet önmagad minden olyan aspektusával, ami fagyottá vált az időben vagy elkülönült és a szellem melege felolvasztja ezt a jeget, és önmagad ezen részei szabadon áramolhatnak az élet folyamával.

Tehát most képzelj el egy ragyogó zöld és vörös lángot felgyulladni önmagad előtt és azt szeretném, ha elképzelnéd önmagad ezen láng fényét belélegezve, és az orrodon keresztül történjen ez, lélegezd ezt egészen le a gerinced mentén a gyökércsakrába és onnan a Földbe.

A következő belégzésnél lélegezd ezt a lángokat be az orrodon keresztül és mozgasd ezt a koronacsakrába, majd engedd meg, hogy azon túlmenjen, megteremtve a smaragd és vörös láng egy csodálatos zuhatagát körülötted.

A szeretet és energia ezen lángjai ott vannak, hogy felmelegítsék a szellemedet, hogy felmelegítsék a lelkedet és hogy segítsenek neked újrakapcsolódni az élet kecses áramlatával.

London földrajzi helyszíne rengeteg régi rendszert tartalmaz, amelyek megteremtették az alapot, amelyre a társadalom/társadalmak számos területe építette a megértésüket arról, hogy mit várnak el tőlük.

Tehát azt akarom, hogy képzelj el most egy csodálatos smaragd és vörös lángot felgyulladni London szívének közepében.

Lélegezd ezt a lángot a szívedbe, húzd le a gerinced mentén, és tartsd meg ezt a farkcsontod végénél, és a szívveréseddel összhangban ez a láng kisugározza a Kozmikus Teremtőink isteni szeretetének pulzálásait a Smaragd Sugáron keresztül, és a nyers szellemi isteni erőt a Rubinvörös lángon keresztül. Lélegezz be, és miközben kilélegzel, nyomd ezt a lángot le a lábaidba és engedd, hogy szilárdan legyökerezzenek a Föld Anyán belül leföldelve téged biztonságosan és biztosan a szeretet és igazság erejében.

Energetikailag ez a láng elkezdi megnyitni a felsőbb tudat egy átjáróját a Föld Anya spirituális tudatosságának szerkezetén belül, ha hívhatjuk ezt így. Ez létrehoz egy olyan rendszert, amelyen mindezen dolgok, amelyekről beszéltünk nektek, eleresztésre, felszabadításra és átalakításra kerülnek ezen különleges helyszín kollektív tudatosságából (és ezen földrajzi hely sötét energiái is), evégett a tudatosság mérgező rendszerei az 5. dimenzió révén az asztrális övről elkezdenek felszabadulni.

Most azt szeretném, hogy lásd magad, amint felmászol egy pompás smaragd és rubin spirálos lépcsőn, és ez a lépcső a gyökércsakrádnál kezdődik és spirálisan felhalad a gerincoszlopod mentén addig, amíg el nem éri az első nyaki gerinc csigolyádat.

Győződj meg róla, hogy folyamatosan egyenletesen lélegzel miközben felmászol ezen a lépcsőn. A csúcsnál egy fény keletkezik. Ez a fény az Isteni és Istennői Éned fénye, ez egy enyhítő, megnyugtató, csodálatosan kiegyensúlyozott energia. És ez az a pont, ahol ezen inkarnáció fénylő lénye őrködik feletted, és őt Őrangyalodként ismered.

Ez a lény a kezeit köréd fonja és a testéhez húz, a szívcsakrát a szívcsakrához és ugyanaz a gyönyörű Smaragd és Rubinvörös láng gyullad fel kettőtök között is; az ember szíve kapcsolódik a szellem szívével azért, hogy a közvetítés/átadás és befogadóképesség egy új szintje ébredhessen, ezért  a benned rejlő ellentétes dinamikák a harmonikus újrakapcsolódás és kommunikáció egy pontját lelik meg.

Miközben ezzel a lénnyel állsz, azt akarom, hogy kérd meg ezt a lényt, hogy segítsen neked tudatosan felfedezni, hogy mi az, amit most hasznosítanod kell az életedben, hogy segítsen neked megérteni azt, hogy az élet ellentétes erői miképpen dolgoznak veled és rajtad keresztül és hogyan tudod fenntartani magad az éned magjának középpontjában ebben az egészben.

Az Őrangyalod a kezét a szívcsakrád és a torokcsakrád közé helyezi, a csecsemőmirigy területére. A csecsemőmirigy tartalmazza a lelked immunrendszerét és miközben ez az energia a csecsemőmirigy csakrádba pulzál, ezáltal a lelked most elereszthet/felszabadíthat mindent, ami hozzákötötte magát ahhoz, hogy biztonságban érezted magad idejét múlt dolgokban. A dolgok, amikről azt mondjuk, hogy hozzákötötted magad, azok, amelyek nem tartalmazzák az igazságot, azok amelyek nem tartalmazzák a feltétel nélküli szeretet és önátadás kiterjesztett minőségeit.

Vegyél egy mély lélegzetet be, majd lélegezz ki és lazíts.

Azt akarom most, hogy képzeld el önmagad egy másik részét manifesztálódni ezen Angyal mellett. Néz a szemébe ennek a lénynek, ennek a másik Te -nek. Ez a másik te, önmagad azon része, aki megérti a szenvedélyt, a türelmet, a bizalmat és az önszeretetet. Fogd meg ennek a részednek a kezét és tartsd fenn a szemkontaktust, és nyisd meg a szíved ezen részednek, úgy miképpen az Angyallal is tetted, és a Smaragd és Rubinvörös lángok lángra lobbannak kettőtök között.

Ez a részed tökéletesen ítélkezés nélkül tekint rád, teljes megértéssel arról, aki vagy, ahol voltál és ahová tartasz.

Képzeld el a feltétel nélküli szeretet rendkívüli erőteljes áramlatát kiömleni a szemein és szívén keresztül és add át magad ennek, ami megerősíti számodra, hogy jogod van szeretni és szeretve lenni. Isteni jogod, hogy megértsd. Isteni jogod, hogy elismert, tisztelt és bizalommal teli (legyél) nem csak mások által, de legfontosabb, hogy önmagad által is, ezért a 7 Tűz Kapu, amiket ezen különleges alkalommal aktiválunk, elvisz önmagad azon helyére, ahol a szeretet, megértés, könyörület/együttérzés, bizalom és biztonság tagadását érezted, és ezeket a minőségeket most már készen állsz megadni önmagadnak. Hagyd abba ezeknek a külső világban való keresését, mivel amikor a külső világban keresed a szerelmet, a megértést, az együttérzést/könyörületet, akkor kompromisszumot kötsz önmagaddal, feláldozod önmagad aspektusait, mert annyira kétségbeesetten szeretnél szeretve lenni, megértett és elfogadott lenni, bizalommal telinek tartott lenni, biztonságot és védelmet akarsz érezni, és a lényed területei, amik nem kapták meg ezeket a fejlődési éveikben nem tudják, hogy hol lelik meg ezeket, mert nem adták meg neki ezeket.

Most készen állsz magadra, készen állsz önmagadat megvizsgálni és szeretni a polaritásokat önmagadban, átölelni az ellentétes erőket önmagadban, hogy átadd magad a megértésnek, hogy könyörületes/együttérző légy önmagaddal, hogy bízz önmagadban, és hogy megtegyél bármit, ami szükséges számodra, azért, hogy magabiztosan és biztonságban, védelemben érezd önmagaddal kapcsolatban magad, önmagad része ez, aminek most a szemébe nézel, ez tartalmazza mindezt.

Most képzeld el és érezd, hogy ezen részed folyékonnyá válik és az energia belefolyik a szemedbe és mindkét tenyércsakrába behatol és beáramlik a szívedbe.

Lélegezz be, miközben letolod a gyökércsakrádba és onnan bele a Földbe és miközben kilélegzel húz fel az energiát a szívedig és hagyd, hogy ott leülepedjen.

Most helyezd a jobb kezed a szívcsakrádra, a bal kezed pedig a jobb kezedre, és képzeld el magad visszatérni a testedbe. Lásd önmagad teljesen összekapcsolódni a Földdel, a lábaid szilárdan érintsék a talajt. Érezd a kapcsolatot a Földdel, a lábaid stabilak és erősek, a csípőd biztos és kiegyensúlyozott.

Egyenesítsd ki a gerincedet lehetővé téve az energiáknak, hogy harmonikusan áramoljanak a csakráidon keresztül. A gerinced kiegyenesítésével egyidőben a vállaidat is húzd hátra megnyitva a szívcsakrát és lazíts.

Emeld fel enyhén az  álladat és miközben elképzeled magad szilárdan állni ebben a magabiztos testtartásban erősítsd meg önmagadban, hogy egész és teljes vagy, a szeretet, a Szellem, az érzelem és az anyag kifejeződése vagy és mert fizikai anyag vagy, fizikailag számítasz. A fizikaiságod anyaga hatással van a világ fizikai anyagára is, és a felelősség rajtad áll, hogy teljes mértékben elismerd a fizikaiságod anyagát.

Lélegezz be és ki, majd lazíts.

Vegyél újabb mély lélegzetet be és lazítsd el magad miközben kilélegzel. Milyen érzés egy olyan testben lenni, amivel mindkét lábbal szilárdan a talajon van, teljesen leföldelve a Föld Anyához?

Milyen érzés egy olyan testedben, amiben a lábaid erősek, ahol egyenesen állsz, támogatottan, szilár és magabiztos testtartásban?

Minden alkalommal, amikor instabilnak, bizonytalannak érzed magad, emlékezz erre, a szilárdan és talajon álló lábaid képével, a csípőd kiegyensúlyozottságával, a gerinced egyenességével, a vállaidat kihúzva, az álladat megemelve, és jogod van itt lenni, és jogod van teljes életet élni, és annak módja, ahogyan ezt teszed, ezáltal a testedben leszel.

Most helyezd a kezeidet a napfonatodra, de most előbb a bal kezedet és arra helyezd rá a jobb kezedet, és képzeld el magad, hogy megfigyeled az életed minden területét, ahol viszályok, nézeteltérések és ellenállások lehetnek. A belső erőd érzetével állj egyenesen a szellemed erős magstabilizáló erejében, ami benned van.

Most, azt akarom, hogy figyeld meg a küzdelem/harc területeit, a viták területeit és hatalmas harcosként lásd magad, aki kész kilépni ezekből és megtenni azt, amit szükséges megtenni azért, hogy szembenézzél az életed azon területeivel, amiket biztonságosnak érzel, amiket megbízhatónak, stabilnak érzel. Érezd a belső tudást, hogy a megoldáshoz, feloldáshoz, befejezéshez szükséges eszközök rendelkezésedre állnak, mindazok, amikre szükséged van és engedd magadnak, hogy megtaláld ezeket, ezért most lásd a napfonatodat megnyílni és kiterjedni és ez egy erőteljes energiává válik, ami rajtad kívülre terjed, létrehozva egy utat, ösvényt, ami a fizikai világba nyúlik.

A sárga az elme és értelem színe, ez szintén az a szín, ami az elmén és az értelmen keresztül segít leföldelődni a fizikai testedbe. Leföldeltünk téged a szeretet és együttérzés/könyörület szívének smaragd színe által, a fizikaiságod gyökércsakrájának rubinvöröse által és most a napfonat megnyitásával, a tudat három szintjével rendelkezel, amik most abba az irányba vezetnek téged, ami segíteni fog meglelni a válaszokat vagy megoldásokat a legnyomasztóbb/legsürgetőbb kérdésekre, azokra amik az életben jelen vannak most, vagy a zavaró problémákra, traumákra, konfliktusokra, akár tudod, hogy ott van vagy sem, mindössze annyit kell tenned, hogy beengeded ezt a választ vagy megoldást.

Vedd le a kezeidet erről a csakráról, és lásd magad még mindig magabiztosan, szilárdan, leföldelten állni a testedben, érezd az erőt és a bizalmat, ami ellát bármivel, amit szükséges hogy megláss és elfogadd az eszközöket, hogy felold, megold, felszabadítsd, felvilágosítsd és megértsd az alapvető készségeket/jártasságokat, a lényegi eszközöket, amik lehetővé teszik a lelkednek, hogy túllépjen a pusztán túlélésen és belépjen egy másik rendszerbe, amelyben a lelked gyarapszik.

Lélegezz be mélyen, kilélegezve teljesen és lazíts.

Most próbáld meg önmagadban megtartani a magabiztos és erős én képet, és miközben ezt teszed néhány dolgot, meg akarok említeni.

Ha vannak olyan területek az életedben, ahol diszharmóniát tapasztalsz, azt kérdezzük: - Nehéz megoldást találnod egy problémára, vagy leválni és megszabadulni attól, ami diszharmóniát okoz benned, mivel úgy érzed, hogy kötődsz ehhez? Mit érzel önmagad ezen része mit nyer ebből?

Látjátok sok ember kötődik a romboló/pusztító helyzetekhez azért, mert ez az identitásuk részévé vált, mert azt hiszik, ha az ember többé nem azonosítja magát valami ismerőssel, akkor ott van az én egy része, ami félelemmel telivé válik és ha ez az önazonosítás a fájdalomra és szenvedésre épült, akkor ez az, amihez az életben levés érzése társult, az, hogy (akkor érzi élőnek magát, ha szenvedést vagy fájdalmat tapasztal), azonban most már elkezdhetitek helyettesíteni ezt a konfliktust, a szükséget, hogy megtapasztaljátok disszonanciát és diszharmóniát, a szenvedést és fájdalmat, azért, hogy élőnek érezzétek magatokat ellentettjével, és ez az, ahogy a Polaritás Oszlopai segíthetnek nektek.

A kristály energia befogadja és továbbítja az energiát, és ez az amiért arra kérünk titeket, hogy vizsgáljátok meg az ellentétes erőket egy negatív szinten azért, hogy ennek ellentettjébe léphessetek és összekapcsolódjatok azzal és hagyjátok, hogy ez az energiaforrás legyen az, ami motivál és inspirál titeket, a forrás, ami az új identitássá válik – azzá, ahogyan magatokat azonosítjátok az élettel, és ahogyan önmagatokat azonosítjátok.

Az Őrangyalod elkezd most visszafelé vezetni téged a téren és időn keresztül a jelen pillanatba, vissza az itt és mostba.

Vegyél egy mély lélegzetet be, kilélegezve teljesen, miközben visszatérsz a fizikai testedbe, válj tudatossá a fizikai állapotodra, tartsd meg ezt az érzést, amivel negatívan azonosítod önmagad, amitől élőnek érzed magad és tudatosan engedd meg az energiádnak, hogy jól fürkéssze azt, ami az energiameződben van, hogy ennek ellentettjébe vezessen téged, abba mi pozitív, amivel most elkezdheted azonosítani önmagad, amely lehetővé teszi az én identitásának, hogy fénnyé váljon.

Lélegezd az érzést a szívcsakrádba, a napfonatcsakrádba, a gyökércsakrádba és lélegezz ki, told le ezt a Föld Anya testébe. Miközben belélegzel, húzd ezt az energiát egészen fel a gyökércsakrádba, fel a gerinceden és be a koronacsakrádba lehetővé téve az energiának, hogy vízesésként lezuhogjon körülötted megtöltve az energiameződet ezzel a jelenléttel, a tudás szilárd magabiztosságával, itt az idő, hogy találkozz az érem másik oldalával, a szenvedés másik oldalával, a félelem másik oldalával és hogy hozd vissza az egyensúlyt az életedbe.

Vegyél egy újabb mély lélegzetet be és miközben kilélegzel, lásd a Smaragd és Rubin lángok mindegyikét felgyulladni a Föld Anya testének összes szív és koronacsakra pontjaiban. Miközben ez történik, egy ilyen láng mos Glastonbury-ben, Tintagel-ben, Stonehenge-ben és Avebury-ben manifesztálódik és összekapcsolódnak a lánggal London közepében. Ez most létrehoz egy ötágú csillagot az ember szerkezetét ábrázolva.

Lélegezz be, majd lélegezz ki, biztosítva, hogy teljesen leföldelődjél a fizikai testedben.

Mielőtt kinyitod a szemeid lásd a Smaragd és Rubin lángokat az emberiség tudatosságának különböző dimenzióin keresztül táncot lejteni és lángra lobbantva ugyanilyen lehetőséget az összes lélek számára is, akik készek magukhoz ölelni az önmeghatalmasodás egy hasonló utazását megnyitva a szívüket, elméjüket, lelküket, hogy magukhoz öleljék ezt a lehetőséget, hogy egyesüljenek az Egységbe vezető Ösvénnyel– az autentikus ének ösvényével.

Lélegezz be, kilélegezve teljesen és most teljesen rögzítsd le magad vissza a fizikai testedbe. Szeretteim, ez az aktiválás, ami lezajlott ma abból a célból történt, hogy segítsen azoknak, akik szenvednek, azoknak akik leváltak az önértékelésükről, az öntudatukról és az önbizalmukról, azért, hogy felismerjék ezeknek az ellentettjét, azért, hogy foglalkozzanak és megértsék azt, mint is jelentenek a polaritások és hogy miért is vannak ott. Az ellentétes erők ott vannak az élet minden területén.

Azt szeretnénk, ha elvégeznétek egy gyakorlatot és ez a gyakorlat az, hogy írjátok le egy vagy két nagyon traumatikus időszakot az életetekben és csak a kulcsszavakat írjátok le, azokat amik az eszetekbe ötlenek és ennek a szónak vagy ezeknek a szavaknak mindegyikének írjátok le a teljesen ellentettjét. Tehát ha a fájdalom volt ott, akkor talán az öröm/élvezet szavát fogod leírni és amikor végeztél ezek mindegyikének leírásával, akkor elkezdhetsz a fájdalom örömmel/élvezettel való behelyettesítésével. Mi szerez örömet/élvezetet? Örömet/Élvezetet nyújt, ha kiülsz a kertbe és megfigyelsz egy virágot/állatot? Igen, ezért mindig amikor fájdalmat tapasztalsz menj ki a kertbe/parkba és figyelj meg egy virágot.

Mi szerezne örömet neked? Mi az ellentéte ennek, evégett minden alkalommal, amikor valami negatívat tapasztalsz nézd meg mi ennek az ellentettje, amit leírtál az az ellentettje legyen és alkalmazd ezt és ez segíteni fog visszahozni a harmónia állapotába sokkal könnyebben mint a múltban volt.

Az életed bármelyik területével el tudod végezni ezt a gyakorlatot, és csak tudnod kell, hogy mi is ez az energia a cselekedetedben, a gondolatodban, az érzelmedben vagy a gyakorlatodban, ami ki fogja egyensúlyozni ezt a részed, és annak ellentettjébe hozásával meg fogod lelni a békét, a feloldásokat és a megoldásokat egy egészen új módon, ezért ez az ajándék, amit a 7 Tűz Kapu aktiválása elhoz számodra és a Polaritás Oszlopai a szív és koronacsakra, a szív és az elme és a Szellem összeállnak és megmutatják számodra önmagad dimenzióit, amik azelőtt nem fogadtál el.

Azt szeretném most, ha újra lehunynád a szemed és csak érezd a szeretet erejét és jelenlétét, amit a Szellem világai hoznak el számodra. Nyisd meg a szíved, nyisd meg az elméd, a tested és a lelked, és felszívja ezt és engedd meg ezt, és bízz ebben.

Engedd meg ennek a szeretetnek, hogy kiterjesszük feléd, hogy keresztüláramoljon rajtad a Föld Anya testébe és bele a világba, amiben élsz.

Most ezt a szeretetet terjeszd ki az összes emberhez, akik a legközelebb állnak hozzátok. Az életed összes területét, amivel küzdesz töltsd meg ezzel a szeretettel és elfogadással, hogy a megoldások ott vannak.

Arra kérünk mindenkit, aki hallgatja vagy olvassa ezt az anyagot, hogy terjesszétek ki ezeket az áldásokat a Föld Anyához és az összes Fénymunkás társatokhoz az egész bolygón, és minden egyes személyhez és lélekhez, akiket az integritás és tiszta vágy vezet, hogy jót tegyenek és jót hozzanak.

Ezek az ellentétes erők, amelyek a sötétségbe behozzák a fényt.

Én, Mária Magdolna, egy smaragd és egy rubin rózsát nyújtok át neked. Ezek jelképezik ezeket a lángokat és emlékeztetőként szolgálnak arra nézve, hogy meg van a kellő erőd, bölcsességet, tudásod és kitartásod, hogy az életedet egy kiegyensúlyozott harmonikus állapotba hozza.

Adj köszönetet most a vezetőidnek és az Őrangyalodnak, adj hálát minden ellentétes erőért az életedben, ami eddig a pontig hozott téged, és most elláttak a kellő tudással és bölcsességgel. Annak, ami régen hasznot húzott belőled, többé nem kell uralnia téged, nem kell meghatároznia az életed irányát abban a tekintetben, hogy abban hiszel, hogy az életedben a folytonos kétségbeesésre vagy ítélve. Fogadd el és ismerd el ezt.

Emlékezz önmagad ezen egyenesen és magabiztos álló képére és készen állva arra, hogy egy teljesen új energiával, egy teljesen új hozzáállással és az önmegértés egy különböző pontjából  foglalkozz az életeddel, és adj hálát önmagadnak a meghozott választásért, hogy ezt a mindenható lépést megteszed.

Mindnyájan áldottak lehettek a látomással, hogy lássátok önmagatokat belülről kifelé. Áldottak lehettek annak látomásával, hogy meglássátok az igazságotok irányát. Áldottak lehetek az erővel, hogy szeressétek magatokat függetlenül attól, hogy mit tettetek és hogy hogyan jöttetek és meg lehettek áldva mindennel, amire most szükségetek van itt és most, ami harmóniát hoz a szívetekbe, megvilágítva a lelketeket, békét hozva a testeteknek, nyugalmat az elméteknek, és mindig tudhatjátok, hogy soha sem vagytok egyedül.

Mária Magdolna vagyok, köszönöm, au revoir.

Soron következő Tűz Kapus anyag:

Mária Magdolna - Belépés a Belső Sárkányba és a 76-82. Tűz Kapu 2009. július 21

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-belepes-belso-sarkanyba.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...