Mária Magdolna – A Könyörület/Együttérzés 7 Lángja és a 48-54 Tűz Kapu

Mária Magdolna – A Könyörület/Együttérzés 7 Lángja és a 48-54 Tűz KapuCsatornázta: Michelle Eloff©

DélAfrika, Johannesburg, 2009. július 2

Forrás: www.thelightweaver.org

Fordította: Hatejer Emese

Előző Tűz Kapus anyag:

Mária Magdolna: 7:7 - 41-47. Tűz Kapu 2009. június 29

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-77-41-47-tuz-kapu.html?m=0

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Mária Magdolna vagyok és üdvözlek mindannyiotokat az isteni fény, az isteni szeretet és az isteni igazság isteni jelenlétében. Üdvözletem drágáim.

A mai nap örömteli időpont, mivel ez a Tűz Rácsok aktiválása, a fény, szeretet és tiszta szándék hálózatáé, ami biztosítani fogja az Anya/Atya Isten folyékony tudatosságának és folyékony szeretetének szabad áramlását ezen a hálózaton keresztül és megtanítja mindenki szívének, elméjének és szellemének ezt, aki közreműködik ebben.

Az szintén fontos mindannyiotoknak, hogy tudjátok, hogy bár vannak olyanok, akik nem vesznek részt ezen a különleges időponton, azok később csatlakoznak hozzánk és ők is részesülnek abból, amit csinálunk, ők is hasznot fognak húzni ezekből a különleges energiákból.

Amit teszünk az nem csak kizárólag a Fénymunkások támogatására korlátozódik, ezt az emberiség, a Föld Anya és az összes birodalom nagyobb javáért is tesszük, ami osztozik az életen vele (Föld Anya), hogy biztosítsa, hogy az Anya/Atya Isten magasabb intelligenciájának magasabb frekvenciái megérintsék az emberek életét, a szellemüket, szívüket, testüket és lelküket egy egészen új módon. Sok éven át az emberiséget figyelmeztették az énjükkel szembeni viselkedésre, az élettel és a Föld Anyával szembeni viselkedésükre/hozzáállásukra. Most elértük az a pontot, amit néhányan döntő pillanatnak ismertek. Nem maradt idő piszmogásra és a sürgős pontok és a problémák, kérdések félre tételére, amiket meg kell szólítanotok ezen jelenlegi idővonalon.

Összefoglalva spirituális történelmet csinálunk és ez meg fogja változtatni az emberiség kollektív tudatosságának teljes vibrációját, ezért nagyon hálásak vagyunk mindnanyiotoknak, hogy úgy döntöttetek, hogy egyesültök velünk ily módon és együtt járunk az Egységbe vezető ösvényen, egyesültök a nőkkel, gyermekekkel és férfiakkal, a Mennyel és a Földdel és az összes birodalommal a Földön, a Földben és a Föld és a Menny között.

Horvátországot és Brüsszelt választották ki az első lehorgonyzó pontokként, mivel ezek a földrajzi helyszínek a rácsozatukon belül egy olyan energiát tartalmaznak, amik lehetővé teszik a Föld Anya számára, hogy nagyon gyengéden megnyissa a tudatát (valamint a tiéteket is) annak mélyebb megértésére, hogy az élet mechanizmusai hogyan működnek együtt.

Több száz éve vannak olyan lelkek, mint ti és néhány esetben ezek a (múltbéli) lelkek ti voltatok, és arra törekedtek, hogy olyan információkat hozzanak el, amik segíteni fognak az emberiségnek a feltételekhez kötött fogalmak és eszmék béklyóitól való felszabadításában, azoktól, amelyet, azok hoztak létre, akik féltek az erővel/hatalommal való visszaéléstől, és más esetekben azok, akik féltek a hatalmuk/erejük ellopásától. Ezért ezeket a polaritásokat most ki kell egyensúlyoznunk, ezzel azt értem, hogy a félelem összetevőinek megszüntetésével, és ezt helyettesíteni kell a feltétel nélküli szeretettel, a jólét tudatossággal, a győzelmi tudatossággal, az összes belső tudással, azzal, hogy minden egy.

Horvátország Gyémánt vibrációval rendelkezik, ez tartalmazza a Gyémánt szerkezetet. Ezek a szerkezetek, amiket egy éterikus eszközben tartanak, folyékonyak, amely képessé teszi őket, hogy keresztüláramoljanak a kommunikáció mechanizmusain, amit az Univerzum technikusai hoztak létre, akik annak biztosításáért felelősek, hogy a közvetítések eljussanak mindenkihez, akik készen állnak rá, még ha ez csak egy halvány ismeret készsége is.

A mai Tűz Kapuk, amik a Könyörület/Együttérzés 7 Oszlopát tartják,és ezeket, a bolygótok gyermekeinek szentelték. Horvátország a Gyémánt, Brüsszel egy Ametiszt Ékkő, ami a tudatosság magasabb tisztaságát sugározza. Ez az energia keresztüláramlik a Kozmikus Szüleink kollektív szívcsakráján valamint az összes Fénymunkás kollektív szívcsakráján is, akik egyesítik erejüket, és részt vesznek ebben az aktiválásban, és nem csak vezetékekként fognak szolgálni ennek lehorgonyzásában, hanem a változás katalizátoraiként is, hogy előidézzék a tűz energiáját. Ezért akik a Horvátországban élnek a Gyémánt Rácsot erősítik, akik pedig Brüsszelben, ti az Ametiszt vibrációt tartjátok és erősítitek. A többiek, akik máshol élnek szintén segítik ezen más országokban lévő rácsok erősödését, ezen közvetítés elvégzésével. Az Ametiszt és Gyémánt energiák egyesítésével felerősítitek e két energia esszenciáját, hadd nevezzük ezeket, dévikus jelenléteknek, amelyek a tudatosság vázai, amelyek folyékonyak nincsenek fizikai formában és ők egyesülnek veletek és a Föld Anyával.

Miközben beszélünk a bolygótok gyermekeit most egy fajta létfontosságú életvonallal tápláljuk. Ez az életvonal tartalmazza a Gyémánt és Ametiszt frekvenciákat, és magukban foglalják a Könyörület/Együttérzés 7 Oszlopa kódjainak aláírását is.

A könyörület/együttérzés lehetővé teszi a lágyságnak, hogy belépjen a tudatosságotok birodalmaiba, amely megértéseket, megvalósításokat és betekintéseket fog szülni, amelyek korábban nem voltak elérhetőek egyszerűen azért, mert a saját belső gyermeketek képtelen volt túljutni az akadályokon/gátakon, amelyek ezen életidő alatt létrejöttek.

Ezen a ponton szeretném megemlíteni, hogy az alternatív idővonalakkal is dolgozunk; a párhuzamos valóságokkal is, amelyből az energiátok aspektusai most összekapcsolódnak velünk és lehetővé teszik a tudatosság ezen szűrőinek, hogy beleszivárogjanak ebbe a valóságba, ezért ez nem egy egyedülálló munkamódszer, ez beleszűrődik az élet és tudat dimenziókba, a világokba és az univerzumokba. Az életformának mindig folyékonynak kell lennie, semmi sem maradhat meg egy meghatározott paradigmán belül, mivel a paradigmák önmagukban is ugyanolyan felemelkedési folyamaton mennek át, mint amit ti tapasztaltok.

Miközben a mélyebb megértés ezen hullámai keresztülfodrozódnak az élet összes szintjén, így megszülik a magasabb/felsőbb tudatosságot és mélyebb megértést, ezért nektek és a bolygótok gyermekeinek, valamint önmagatok alternatív és párhuzamos aspektusainak, haszna származik ebből.

A Mennyek Galaktikus Rendje csatlakozik most hozzánk; megnyitják az összes Mennybe vezető átjárót. A Könyörület/Együttérzés 7 Oszlopa kapcsolódik ehhez az ösvényhez, amely a Mennyek Kapujához vezetett bennünket, ahol találkozunk az összes lélekkel, akik előttünk jöttek, ezek azok, akik még nem inkarnálódtak vagy reinkarnálodtak fizikai formába. Ennek oka az, hogy ezen energiák felszívása lehetővé teszi az energia abszolút minden egyes rétegének és kollektív rétegének, hogy kapcsolatba lépjen az új tudatosság e nagyszerű rendszerével.

A Tűz Rácshálózat lehetővé teszi a Könyörület/Együttérzés Lángjainak, hogy kényelmesen belépjenek a sűrű tudatosság birodalmaiba, azokba a birodalmakba, amiket a tudatlanság, félelem, szenvedés és fájdalom idézett elő, és ez felolvasztja az egyén tudatosságának összes elkülönült, elszigetelt aspektusát felszabadítva ezáltal az embert és mindazok, akik előttetek jöttek, táncot járnak ezen új teremtő, kreatív projekt isteni sorsának birodalmaival, amelyeken mindannyian együtt dolgozunk.

Az eljövendő időkben fizikailag tanúi lesztek annak, hogy milyen hatásai vannak azoknak, amiket csináltunk, tehát azért, hogy igazán részesülhessetek mindezekből a dolgokból, mindnyájatoknak nyitottnak kell lennetek arra, hogy befogadjátok a közvetítéseket, ami önmagatok legmagasabb aspektusától jön, és engedjétek meg ennek, hogy az életeteken keresztülszője a tudatosságát megalapozva egy egyedülállóan egyéni és nagyon személyes rácsot, amely automatikusan egyesül a kollektív rácsokkal. Nagyobb fénnyel rendelkeztek, mint valaha is azelőtt. Az energia, ami keresztüljön rajtatok ez alkalommal biztosítja, hogy a fény átragyogjon a bőrötök összes pólusán. A csakrák a testeteken belül szintén fényesen ragyogni fognak.

Azt szeretném most, hogy hunyd le a szemed, ha még nem tetted meg, és egyszerűen koncentrálj a mondandómra.

A folyékony szeretet összes kollektív ideáljának egy isteni kifejeződése vagy. A felépítésed az energiák, kódolások, szakrális geometriai alakzatok konfigurációja, amelyek a DNS-eden belül találhatóak, valamint a vibrációk, amiket aktiválódnak, amikor az energia egy különleges sugara megérint téged. Ezek a sugarak folyamatosan feléd áramlanak, azonban ha félelemben, tagadásban vagy az énedtől való elkülönülés állapotában vagy, akkor ezek a sugarak nem tudnak megfelelően felszívódni és nem tudod őket megfelelően érzékelni sem, ezért a Galaktikus Mag Véneinek mindegyike, most olyan energiával áraszt el téged, ami a Szíriusz szívéből származik. Ezek az energiák biztosítani fogják, hogy bármilyen sűrűség, minden negatívitás vagy félelem, amik jelenleg blokkolják azon képességedet, hogy befogadó légy, ezeket most lebontják/feloldják.

Engedd meg magadnak, hogy megnyílj és befogadd, azt amivel most megajándékoznak.

Azok közületek, akik nem élnek vagy jelenleg nem tartózkodnak Brüsszelben és Horvátországban, ti támogatjátok ezeket az energiákat, ti vagytok az energia szakrális fény szálai, amik biztonságosan a helyén tartjátok a rácsot. Az energia átárad rajtatok, amennyire ez átáramlik a Horvát Fénymunkásokon és a Brüsszelben lévő Fénymunkásokon is, és minden földrajzi ponttal összekapcsolódik ez, amelyet életre keltettünk, és az ilyen támogató szerkezetek a helyükre fognak kerülni.

Azt akarom most, hogy képzeld el, hogy egy vibráló Gyémánt és Ametiszt energia kapszulában állsz benne.

Ez az energia behatol bármilyen legyöngítő maghiedelembe, ami gátolja a belső gyermeked képességét, hogy teljes mértékben kiemelkedjen a régi paradigma világaiból és visszaszerezze az isteni jogát, hogy szeressen, és hogy szeretve legyen, hogy halljon és meghallgatásra találjon, hogy lásson és hogy meglássák, és hogy minden szükséglete kielégüljön időben és teljes mértékben.

Ha úgy érzed, hogy az energia teljesen feltöltött, akkor engedd meg neki, hogy rajtad keresztül beszivárogjon a Föld Anyába is, és hogy megtaláljon minden egyes gyermeket a bolygón és őket is feltöltse.

Lélegezz be mélyen, kilélegezve teljesen, miközben ellazulsz és eleresztesz.

Ezek az energiák most beszűrődnek az összes várandós nőbe is a bolygótokon, megérintve a még meg nem született gyermekeket is. Azokét, akik jelenleg a méhben gyülekeznek, mint lelkek, a Folyékony Szeretet Hatodik Dimenziójának belső síkjain, és köszöntik ezt az időszakot és üdvözölnek titeket is és ünnepelnek, mivel be fognak lépni a Tűz Rácsokba. Azok, akik még csak most fogantak meg lehet, hogy a Levegő Rácsokba fognak belépni, és ezek a gyermekek a együttérzés/könyörület lángjainak fáklya hordozói, valamint a folyékony gondolkodás Levegő Kapuinak hordozói is. Ők magukba foglalják a felsőbb intelligencia fáklyáit, és támogatva lesznek a saját egyedi módjukon segítenek, hogy felébresszék azokat, akik még mindig alszanak, hogy felébresszék őket a mélyebb megértésére és a nagyobb (szintű) felfogásának arra, hogy miért olyan fontos kihasználniuk azt, ami előttük és előtettek is van, és felhasználniuk a szakrális energiákat, amik a Föld Anyán belül vannak, és rajta is vannak, amik a Mennyekből érkeznek és az összes rendszerből benne és körülötte, és hogy felhasználjátok ezt, hogy megmentsétek Őt, beleértve önmagatokat is.

Csak lazulj bele ezekbe az energiákba és próbálj meg kapcsolatba lépni az örömmel, vidámsággal, ami más világokból jön, mivel lelkek ezrei tanúi ennek az aktiválásnak.

Föld Anya most kiterjeszti az energiáját hozzád megnyitja a szívét és üdvözöli az új és felsőbb intelligencia minden rétegét és minden frekvenciáját, amik keresztülszűrődnek rajtatok.

Kiterjeszti a szívének energiáját Horvátországba és miközben beszélünk most a Tűz Kapuk Istenei és Istennői felszabadítják a sablonokat, amiket kiváltképp ezen két hely számára hoztak létre és elkezdik beszivárogtatni a fennmaradó energiákat a dimenziókon keresztül a Föld Anya testébe. Ugyanezek a rácsok belépnek a te szívcsakrádba is megerősítve a folyékony tudat dinamikus áramlását is, így tehát a jövődbe léphetsz szélesre nyitott szemekkel, szívvel, elmével és szellemmel, befogadva és bízva.

2009. július 7.-én fontos kulcsot hoztunk el a Föld Anya számára, aminek energiája minden évben érezteti energiáját és egyre erőteljesebbé válik. Ez a kulcs a Rák konstelláción keresztül érkezett a Föld Anya számára. Ez a kulcs aktiválás megnyitja az emlékezetének bankjait, az anyja eredeti tápláló aspektusaihoz, ezért a Kozmikus nagyanyánk beszélt hozzátok a július 7.-ei kulcs aktiváláson keresztül, amely ha még nem szűrődött belétek, akkor végezzétek el az előző közvetítést.

A Gyémánt Rácsot és az Ametiszt Rácsot le fogják másolni és egy miniatűr példányuk vésődik be szívcsakrádba. Minden elvégzett rács aktiválás, be fog vésődni a szívcsakrádba. Mivel minden rácsot biztosítanak és megerősítenek, így az erőssége, amit megteremtenek, még biztonságosabbá fog válni.

A Gyémánt és Ametiszt Rácsok tartják a Föld Anya mag tervrajzát [blueprint] a helyén; az eredeti tervrajzot, amit a nagyanyja állított elő. A Föld Anya anyja (Kozmikus Anya) mindannyiotokra rámosolyog a Vénusz bolygón keresztül, és magával hozza Aphrodité, Artemisz, és Athéné energiáit. Az Arkturusziak energiái beburkolják ezt a három energiát a Gyémánt és Ametiszt Rácsba, amely létrehoz egy fajta szakrális gátat/korlátot, de inkább azt mondjuk, hogy olyan folyékony határt hoznak létre körülötettek, ami lehetővé teszi számotokra, hogy ezen kulcs megértésének ezen paradigmáiban éljétek az életeteket, amit a nagymama hoz el nektek.

A Föld Anya anyja felkínálja nektek a visszaállítás 8 ciklusát; ezt a visszaállítást a saját isteni szövetetekhez kapcsolják, azzal kapcsolatosan, ami a táplálási, gondozási mintáitokhoz kapcsolódik, a képességetekhez, hogy szeressetek és hogy szeretve legyetek. Ez szintén része a Hold Anya isteni szakrális hangjának és valaha létező összes szakrális anya isteni tudatosságának folyékonyságának.

Az Istennő a fény egy egészen új lényeként kel életre. Ezek a sugarak biztosítják, hogy minden egyes aktivált oszlop lehetővé tegye a benne tárolódó az energia számára, hogy harmonikusan átszűrődjön a formáján/alakján és minden más formába is beleszűrődjön, amivel kapcsolatba lépett.

Vegyél egy mély lélegzetet be, és miközben kilélegzel, nyisd meg önmagad a Föld Anya és a nagyanya előtt. Kapcsolódj össze a szíveden keresztül Aphroditével, Artemisszel, és Athénével, Vénusz Istennővel és az összes csillag energiával, ami a fényük sugarán keresztül szűrődik hozzád.

Lélegezz be és lazíts.

A Könyörület/Együttérzés 7 Oszlopa a 7 darab Tűz Kapu, amelyeket most aktiválunk. Ezeken az oszlopokon át, fel fognak kínálni egy lehetőséget, hogy az együttérzés/könyörület mélyebb szintű aspektusaiba lépj, ez egy fajta mélyebb szintű tudatosságot fog számodra önmagaddal kapcsolatban előidézni, és azzal kapcsolatban is, hogy hogyan bánsz önmagaddal. Az együttérzés/könyörület egy olyan energia (minőség), ami egy mély biztonságérzetet teremt és táplál, pontosan azt, amire a belső gyermekednek és minden más gyermeknek a bolygón jelenleg nagy szüksége van függetlenül attól, hogy jelenleg milyen döntéseket hoznak maguk számára.

Az együttérzés magába foglalja a türelmet is, az idő a valóságotokban abból az okból van jelen, hogy segítsen nektek meghatározni a lépéseket, amiket annak érdekében szükséges megtennetek, hogy biztosítsátok azt, amit teljesíteni kell, hogy megvalósulásba jöjjön ennek a teljes jellege.

A türelem adja meg nektek a megértést, és amikor a türelem és a megértés egyesül az együttérzéssel/könyörülettel, (a megszülető) bölcsesség a kommunikáció egy újfajta módját bocsátja ki. A bölcsességét, ami kifejezi a szeretet szintjeit, ami még ismeretlen számotokra, azonban ez a szeretet megmutatja nektek a szenvedély hatalmát, a türelem és időzítés erejét. Mivel ezek mindegyike a tudatos tudatotokban van biztosítva, ezért ez könnyebbé teszi számotokra, hogy olyan világot hozzatok létre, ami támogat titeket.

(Ennél a pontnál, szeretteim, kifejezetten Kuthumi kérte, hogy világítsak rá, hogy ha van időtök, akkor merüljetek el egy kicsit a csillagok és bolygók (tervrajzának) tanulmányozásában. Enélkül nem lennétek képesek megérteni a fogalmakat, amiket elhoztunk most és a jövőben kaptok. A menny és a Föld egyek, és bennetek vannak a csillagok és a bolygók is.

A másik fontos oka, amiért ezt kérjük, mivel ha nem értitek meg a Föld Anya Tervrajzát, akkor nem fogod megérteni a személyes tervrajzodat sem, és nagyon kevés esélyed lesz rá, hogy elérd a megértés azon szintjét, amelyre oly mélyen vágysz önmagaddal és az élettel kapcsolatban. Ez egy eszköz, amit az Ősök hoztak el a bolygónak több száz évvel ezelőtt, ez egy olyan különleges eszköz, amit a sok félreértelmezés/hazugság szintjei mögé rejtettek el. Most itt az ideje annak, hogy megtaláljátok magatokat a Mennyen keresztül.

Az asztrológia és a csillagászat az egyik eszközök, amik rendelkezésetekre állnak, ehhez nem kell gyógyítói vagy szuper pszichés képességekkel rendelkeznetek, hogy megtegyétek ezt, hogy tanuljatok ezekről.

Minél jobban megismeritek a Planetáris Szellemeket és Sugarakat, a Sztelláris Sugarakat, annál nagyobb lesz a látókörötök és annál jobb megértést nyertek.)

Van néhány jó hírünk a számotokra. Ezen rács aktiválással, Horvátországban és Brüsszelben, a Gyémánt és Ametiszt energiák egyesülésével, kibocsátódik egy hangzás a Föld Anya szívéből és kiterjed a tudat/tudatosság összes formájára. Ez lehetővé teszi újabb 122 000 ezer Arkangyalnak, hogy az emberiséggel és az emberiségen keresztül dolgozzon.

Miután ezek az Arkangyalok leföldelik az energiájukat a hatalmas tervrajzban, amit mindannyiotokkal teremtünk meg, (Kuthumi Mester és St. Germain vissza fognak térni. Mikor visszajönnek más frekvenciákat fognak tartalmazni, a frekvenciájuk ahhoz vezethet, amit néhányan talán névváltozásként fogtok értelmezni/megérteni, azonban Kuthumit, mindig Kuthumiként és St. Germain mindig St. Germainként fogjátok ismerni, azonban ne riasszon meg, ha más nevet adnak meg).

A hang tartalmaz egy vibrációt; ez a vibráció az, ami lehetővé teszi az energia más minőségeinek, hogy behatoljanak az emberi elme gátlásaiba, valamint, azokba a tudatalatti hiedelmekbe is, amik a régi paradigma rácsába vannak bezárva.

Létfontosságú, hogy tisztában legyetek annak tényével, hogy mostantól az energia gyorsabban fog mozogni, mint korábban valaha is, először behatol a saját tudatosságotok szintjébe, abba, amibe még soha nem hatoltatok be. Ahogyan a Föld Anya és a Mennyek bölcsessége egyesül a ti bölcsességetekkel egy egészen új irány születik meg, ezért kövessétek a fényt, kövessétek a szakrális hangot, kövessétek az igazság kibocsátásait, amiket kibocsátanak, és ezek keresztülpulzálnak a lényetek minden rostján.

Ez az (saját) Egységbe vezető Ösvény nagy (szerű) mozgalma, minden lelket szólítunk, hogy jöjjön velünk. Nem régibben azt mondtam, hogy a fény nem fog megállni.

2007. szeptember 9.-én lehorgonyoztunk egy különleges frekvenciát a Nagy Piramisban lévő Királyok Kamrájában Egyiptomban, és ennek megteremtődése most fejeződött be teljesen, és ez az alapzat lehetővé teszi az eszközöknek, technológiáknak, és információknak, hogy közvetlenül a Plejádokról, a Szíriuszról és az Orion övből táplálják az energiáját, hogy azok, akik jelenleg inakarnálódva vannak, és akik a kódolásokat és kulcsokat tartják és tartalmazzák megkapják az információkat. Miközben megkapjátok a közvetítéseteket, létfontosságú, hogy fizikailag lejegyezzétek, amit kaptok és kapni fogtok, és sajnálattal mondom azt, hogy néhányotokat alvás közben fogunk zavarni, felébresztve a titeket nevetséges hajnali időpontokban, miközben elgondolkozol ezen és befogadod ezt. Az oka annak, amiért ez ilyen éjjeli időszakban történik, mert a Hold Anya magához ölel és a csillagok rád vetik a sugaraikat és sokkal inkább képes vagy befogadni ezeket a neked szánt közvetítéseket, (telepatikus üzeneteket).

Még sok munkát fogunk elvégezni Egyiptomban, kifejezetten azért, mert Egyiptomot hozták létre a szívcsakra elosztópontjának, a munkátokért, ami rajtatok keresztüljön. Ez egy olyan hely, ahol is Thoth Nagyúr és az Atlantisziak erőteljesen beágyazták az információ erőteljes birodalmait, amik az emberiség egészének felszabadítását beállítják. Az emberiség azonban még nem áll készen a felszabadulás ezen szintjére, ezért isteni időzítés szerint kell dolgoznunk és biztosítanunk kell, hogy ezen tudatosság minden egyes pulzálása megérintsen titeket és minden más lelket a tökéletes időpontban, mivel amikor a virág megnyílik a Nap sugarára, tökéletesen kibontva szirmait, és a tudatosságának aspektusait, és tökéletes sorrendben alakul ki a szerkezete, simán működik, más szóval folyékonyan.

Miközben végigviszünk titeket az arra való emlékezés szintjein, hogy kik is vagytok és az arra való emlékezésen, hogy mi volt az eredeti tervetek, a bolygótok különböző pontjaihoz fogtok vonzódni. Amikor nagyon mélyen vonzódtok egy földrajzi helyhez, akkor tartsátok észben, hogy nagy valószínűséggel fizikailag el kell utaznotok oda, mivel a geometrikus információ nagyon különleges információjával kódolódtatok be, amit néha csak fizikailag tudtok újraaktiválni és visszaszerezni. Ezért fontos, hogy kövessétek a belső sugallatot, hogy utazzatok el bizonyos helyekre.

Néhányan lehet, hogy keresztül-kasul utaztok majd, gyorsabban, mint ahogy pislognátok egyet. Ti is segítetek megteremteni ilyenkor egy szakrális rácsot, amit egyedien számotokra hoztak létre és a genetikai családotok részére és mindazok számára, akik előttetek jártak és azoknak is, akik utánatok fognak jönni.

Bízom benne, hogy kezditek látni, hogy milyen tekervényes ez a mintázat, hogy mennyire erőteljes formáció ez, és ha rendelkezésetekre állna olyan technológia, amiben el tudnátok különíteni a rácsokat és 3. dimenzióssá tudnátok őket tenni és különböző dimenziókba helyezhetnétek őket, akkor a legdinamikusabb és legcsodálatosabb geometriai formákat látnátok, amik létrehoznának mintázatokat, amik összekapcsolódnának a fény egy egész nyelvezetét megteremtve önmagában. Ez nem azt jelenti, hogy ez nem létezik, ez létezik, az a tény, hogy nem látjátok, nem hígítja fel az erejét és a jelenlétét, ez jelen van bennetek és ennek pontos alakzatai/formációi megteremtésre kerülnek a DNS-etekben, és valójában a testetek sejtjei is hordozni fogják ezt a lenyomatot; ezek a szakrális geometriai alakzatok. Az alakzatok/formációk nagyon fontosak azért, mert kibocsátanak egy nyelvet. Fontos, hogy megértsétek, hogy mennyire fontos a nyelv, amit beszéltek, és amelyet nem beszéltek.

A dinamika, ami a Földre jön most, döntő erejű. Bizonyos esetekben felerősíthet bizonyos kérdéseket. Az ok, amiért ez történik az, hogy előtérbe kerül, és magára vonja a figyelmeteket, mert egy sürgető kérdés, amire figyelni kell. Ez megjelenhet a személyes életetekben, vagy, lehetnek az országotokat, a városotokat vagy a közösségeteket érintő kérdések/ügyek. Ne féljetek ettől, hatoljatok be ebbe, és használjátok ezen erőteljes esszenciát, amit kifejeztek és törjetek át ezen. Dolgozzatok együtt, egymást támogatva.

A szeretet kollektív birodalmaiként dolgoztunk, hogy mindannyiotok számára elérhetővé tegyünk egy portált. Sok más portál is van, amik aktívak, és arra ösztönzünk titeket, hogy egyesüljetek mindegyikkel, létrehozva a fény és szeretet legerőteljesebb testét, ami valaha létezett, és ez lehetséges.

Most vegyél egy újabb mély lélegzetet be, és miközben kilélegzel, mindazok a kristályos alakzatok, amik az Együttérzés/Könyörület 7 Oszlopán belül vannak, teljessé válnak és elhelyezkednek a csakráidon belül is. Terjeszd ki a szívedet most Horvátországhoz és Brüsszelhez, és mondj köszönetet a Föld Anya testének ezen két részének, amik beleegyeztek, hogy megtartsák ezeket a vibrációkat.

Adj köszönetet minden Fénymunkásnak, akik túlléptek az alsó egójuk tagadásán és elfogadtátok a kihívásokat, hogy szembe nézzetek velük és önmagatokkal is, hogy az új nap hajnalát, az Új Élet Ígéretét igazából elhozzátok.

Kuthumi kiterjeszt egy arany rózsát mindnyájatokhoz. St. Germain pedig egy csodálatos ibolyaszínű rózsát terjeszt ki mindannyiotokhoz, kegyelemben és elismerve, hogy a jelenlétük mindig jelen van és beborít benneteket a változások ezen ideje alatt.

Drága Fénymunkások, körülbelül 48 órát fog igénybe venni, hogy mindezen energia leülepedjen. Legyetek gyengédek magatokkal, tápláljátok magatokat és engedjétek meg a Föld Anyának, az anyjának és a nagyanyjának, hogy tápláljanak titeket és gondoskodjanak rólatok és a nagyanyja ápol/táplál a múlt időin át és segít felszabadítani azokat, amik meggátolták az én mélyebb megértését és tudatosságát. Engedd meg az együttérzésüknek/könyörületüknek, a türelmüknek és megértésüknek, hogy átöleljen téged.

Add át magad a bölcsességüknek és tudd, hogy az isteni szeretet mindig jelen van, és a Föld Anyával, a Mennyekkel, a természettel és az élet összes birodalmával való kölcsönös egymás hatás egy teljesen új sztratoszférájában vagytok, azokkal, amik körülötted és benned vannak. Hatalmas ugrást tettetek az emberiség számára, és ez már önmagában is nagy ünneplés.

Gyengéden kezdd el visszahúzni a tudatosságodat a fizikai testedbe; az összes energia, amit megtapasztaltál még mindig egy veled. Miközben újra leföldeled magad a fizikai testedben, ezzel egy időben Thoth Nagyúr megidéz egy hangzást és ez a hangzás felébreszt egy új fényt benned és ez a fény egy hívás számodra, hogy lépj be az új világba, amit segítettél megteremteni. Maradj leföldelve, hallgasd, figyeld meg, tervezd meg és alkalmazd azt, amit tudsz.

Drágáim, megtiszteltetés volt előidézni ezt a mindenható aktiválást ezen a napon. Csodálatos, hogy tanúi lehettünk, ahogy az energiák keresztüláramoltak a ti saját testeteken és a Föld Anya testén keresztül is. Teljesen lehorgonyoztátok az Új Élet Ígéretét. A fény az alagút végén most megtölt titeket. Örüljetek és legyetek hálásak önmagatoknak, azért ami választottatok.

Legyetek békében tudva, hogy mindaz, ami érkezik hozzátok az fény, és olvadjatok össze és táncoljatok az Anya/Atya Isten Egységes Szívének pulzálásával és miközben nekiindultunk ez alkalommal az összes energiátokat az Egy Szív Ösvényére fókuszáltuk, az Autentikus Egyének igazságának és kiemelkedésének utazására.

Mária Magdolna vagyok és a szívem mélyéből köszönöm nektek. Au revoir.

Soron következő Tűz Kapus anyag:

Mária Magdolna – 55-61 Tűz Kapu és a Béke 7 Oszlopa 2099. július 6

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-55-61-tuz-kapu-es-beke-7.html


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...