Fedezd fel a Személyes Igazságodat és a Valódi Identitásodat

Fedezd fel a Személyes Igazságodat és a Valódi Identitásodat


Csatornázta: Michelle Eloff ©

Dél-Afrika, Johannesburg, 2004. augusztus 25

Fordította: Hatejer Emese

Letölthető hanganyag Gárdi Mariannától: www.mediafire.com/file/svzj3uo8j3ycyld/fedezd+fel+a+valódi.mp3/file

vagy Youtube-n hallgatható verzió:

https://www.youtube.com/watch?v=lzJgyCQiiaM

Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázó entitással, és hasonló folyamat játszódik le veled is. Nem teljesen olyan, mintha a közvetítést végző mester jelenlétében lennél, azonban a hatásai így is erőteljesek lesznek. Ne foglalkozzatok a channelligen résztvevőknek adott időkeretekkel. Ti is hasonlón mentek majd keresztül isteni tervetekkel, időzítésetekkel és célotokkal összhangban

_________________________________________________________________________.

Kuthumi vagyok, a bölcsesség és szeretet sugarain keresztül jövök el hozzátok, hogy üdvözöljelek benneteket ez alkalommal, és elhozzam számotokra a könnyedség, a fényesség, a megértés, a belső érzékelés és a türelem áldásait. Üdvözlet szeretteim.

És nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűltünk ma össze veletek, miközben szilárdan tartunk benneteket Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén.

Szeretett fénymunkások, miközben összegyűltünk veletek a Krisztusi Tudatosság jelenlétében, azért jöttünk, hogy megosszuk veletek a felfedezés és integrálás leckéjét és a valódi identitásotokká válást is, és ezáltal, magatokhoz ölelve a személyes igazságotokat.

Fontos szem előtt tartani, hogy minden személy egyéni igazsággal rendelkezik. Az egyén igazsága rezonálni fog néhány ember igazságával, amely gyakran rezonál egy nagyobb közösséggel is, amely aztán átterjed a világ egész területére, így különböző csoportok a spiritualitás, vallás, életmód, szociális interakció és így tovább különböző médiumait/közegeit követik. Hallottátok már azt a mondást “ Ami az egyiknek gyógyszer/boldogság, a másiknak méreg.”

Ez a kijelentés egy erőteljes megállapítás és az egyik olyan, aminek le kell rögzülnie egy bizonyos mértékig az egyén elméjében, és ezáltal kiemelve az ítélkezésből a személy szívét, az elméjét és az alsóbb egóját -  bármit, ami arra motiválja, hogy szükséges ítélkeznie.

A rengeteg lecke közül az egyik, amivel az emberiségnek szembe kell néznie, hogy eltekintsen másoktól a változás ezen jelenlegi hulláma alatt, az, hogy feltétel nélkül elfogadja és elismerje, hogy minden személynek joga van arra, hogy az önmagukban lévő istenire törekedjenek, és az önmagukon kívül lévő istenire is törekedjenek, bármilyen módon, ami a legjobban szolgálja őket. Azért mert az isteniség az az igazság, ami bennük rezonál, amely kirezonál majd az univerzumba és egyesül az igazság isteni aspektusával, amely az Isten/Istennő Elméje vagy Kreatív Forrás egy része.

Ahogyan ez emberiség elfogadja ezt, egyre több ember válik majd szabaddá, hogy ráébredjenek a személyes igazságukra azért, mert sokkal könnyebb lesz meglelni az igazságot és a rezonancia összes szintje támogatja ezt. Jelenleg sokan egy álarc mögé rejtőznek, megtévesztő külső látszattal, a félelmük végett: attól való félelemben, hogy feltárják a valódi énjüket, mivel félnek a megítéléstől, a visszautasításoktól és/vagy a kritikáktól. Sok ember hazugságban él, azért mert annyira öntudatlanok:  “alszanak”, hogy nem veszik észre, hogy sokkal több létezik ott számukra és az életük számára, mint amit ismernek most.

Ezért, minél több ember terjed ki a korlátozó és korlátolt tudatosságon túlra, annál könnyebbé válik az emberek számára a felébredés, a növekedés és a saját igazságuk követése. Hadd adjuk hozzá ennél a pontnál, hogy a Föld tudatossága már drámaian kiterjedt, és hogy önmagában ez már ok a nagy ünneplésre és a remény fényének elhozására a bolygó magjába, de fontos, hogy az emberek folytassák az előrehaladásukat és a növekedésüket az egyéni ösvényük isteni tervével és a kozmikus ciklusok áramlásával és a kollektív közösséggel is.

Az emberek hevesen keresik a személyes igazságukat, néhányuk nem tudja még, hogy mit is keres, még az üresség érzése hajtja őket, keresve az anyagot, ami feltölti majd a lyukat bennük, ami újra életet hoz a zsibbadtság érzetébe belül. Ezen emberek lelkeit már magukhoz vonzzák a katalizátorok az életükbe, hogy beindítsák a felébredés, emlékezés és érzés folyamatát.

Ti, akik jelen vagytok itt ma, és azok, akik olvasni vagy hallgatni fogják ezeket a szavakat, és rezonáltok ezzel az üzenettel, készen álltok, hogy belekezdjetek egy új utazásba, hogy megleljétek az igazságotok új szintjét, tartsátok szem előtt, hogy egy személyes igazság, az pontosan személyes.

Az egyénnek tudatos erőfeszítést kell tennie, hogy folytassa a spirituális utazását arra fókuszálva, hogy még inkább felfedezze az egyéni személyes igazságát, és ennek során az energiát arra összpontosítva, hogy hasonló személyes igazsággal rezonáló egyéneket/csoportokat vonzzon be magának, más emberek útjának megítélése nélkül, nem számít, hogy mily kevéssé is tükrözik vagy képviselik a ti igazságotokat.

Ennek során olyan támogatási szerkezetet hoztok létre, amely támogatja és amely révén ti és más tagok/emberek is még többet tudnak tanulni, még inkább tudnak fejlődni és növekedni.

Rendelkezni fogtok egy támogatási eszközzel, evégett, a növekedés, fejlődés és kiterjedés folyamatával, olyan szimpatikus és szeretetteljes lelkek lesztek, akik képesek vezetni, felkínálni egy visszajelzést, segítséget, egy vállat másoknak, amin kisírhatják magukat, egy véleményt, vagy egy igazságot.

Ez az utazás soha sem azt jelentette, hogy egyedül kell megtennetek; mindenkihez kapcsolódtok egy szinten. A szívveréseitek egységben vernek a Föld Anya szívének szívverésével, és a szeretet zengő frekvenciáinak dobogásával, amit a Minden Ami Van Teremtője, a Teremtő bocsátott ki.

Mindnyájan  a mindenható Isten/Istennő képére teremtettetek, ami önmagában eggyé tesz titeket. A kép nem az emberi test formája; az Isten/Istennő képe mindaz a fény, szeretet és igazság együttese, amely mind megtestesül a bölcsességben, és minden, ami kifejeződik a bölcsességben az a szeretet, fény és igazság; és minden a lélekben hasonlóan ezen a négy oszlopon alapul – a Szereteten, Fényen, Igazságon és Bölcsességen. Még azok, akik a sötétség ciklusában élnek még náluk is ott van a négy oszlop valahol belül.

A lélekcsoport tagjaitok bevonzásával önmagatok számára, támogatást kaptok az igazi identitásotok megnyilvánításában. A hálózat, ami megteremt egy ilyen erőteljes, hatalmas fényt és szeretetet, ami által a belső gyermek képes kapcsolatba lépni az identitásának eredeti lenyomatával és kinyilvánítani ezt. Így a belső gyermek érezheti az erőt, az ösztönzést, a motivációt, a hajlandóságot, és belső hajtóerőt, hogy tudatosan felszabadítsa magát az összes programozás alól, amit a külső környezetetekből vettetek fel a korai életéveitekben.

Ezért a jelenlegi gyógyító ciklusotok arról szól, hogy öleljétek magatokhoz a személyes igazságotokat és csináljatok utat az igazi identitásotoknak, azért, hogy megnyilváníthassa magát. Ezért előfordulhat, hogy az előttünk álló napokban és hetekben a személyes igazságotok nagyon is kihívás elé kerülhet. Ha a múltban spontán védekezés volt az, hogy elrejtettétek a személyes igazságotokat, most látni fogjátok valamilyen módon; egy isteni módon, hogy a lelketek bizonyos értelemben arra fog kényszeríteni, hogy a személyes igazságotokra kinyíljatok. Ezek nagyon okosan megtörténnek, tehát legyetek ennek tudatában. Talán csak akkor fogtok tudatába kerülni ennek, ha egyszer ez valóságosan is megtörtént.

A magotok keresztülragyog mindenen, amit tesztek, amikor ezt spontán módon teszitek. A dolgok egy impulzus szerint történnek, mert az impulzus megzendít egy akkordot rajtatok belül, hogy reagáljatok, a valódi természetetek átveszi, és a viselkedés átragyog. Amikor az ember fenyegetve érzi magát, és a fenyegetés veszélyt jelent, a félelem program általában átveszi (az irányítást), ahogyan az alsóbb egó is és a túlélési ösztön is, ilyenkor az egyén nem szükségszerűen a valódi identitása pontjából cselekszik, hanem inkább a túlélés pontjából, és bármiféle túlélési képességet, amit tanultatok, ilyenkor használni fogjátok.

Tehát vegyünk egy példát, ha egy gyermek megfigyelte, hogy amikor az egyik szülője hazudik, amikor nyomás alatt van, például ha szembesítik valamivel, akkor a gyermek meg fogja tanulni, hogy szembesítéskor ne az igazat mondja; mondhattok bármit is, hogy megvédjétek magatokat azért, hogy elfussatok a helyzettől. A gyermek tanúja lehet, hogy a szülője agresszíven viselkedik, amikor sajátos tapasztalatokkal szembesül és meg fogja tanulni, hogy ez a módja annak, ahogyan egy helyzetet kezelnie kell, ezért, a gyermekek ilyenkor eltávolodnak a valódi identitásuktól és felveszik azt a szokást, amit az anyagi környezetükben gyakorlatilag bemutattak nekik, és bárki, aki ismeri a gyermekeket tudja, hogy egy gyermek nagyon gyorsan beprogramozható, ez nem vesz igénybe éveket, ez egy szempillantás alatt megtörténhet, az évek alatti ismétlés azonban még inkább hatályba lépteti ezt.

Így tehát vissza fogtok térni ezekbe az időkbe a korai éveitekhez, ahol is megfigyeltétek a környezetetekben lezajló viselkedéseket, amik jelezték nektek, hogy egy másik módon kell viselkednetek, mint amilyen a valódi identitásotok.

Egy másik forgatókönyv lehet, hogy ez egy megtörténik egy gyermekkel a családi környezetén kívül; talán az iskolában. Ez a gyermek úgy hiszi, hogy a szívében olyan igazság van, amely különbözik a tanárétól. A gyermek kifejezi igazságát, mert a tanár nem rezonál ezzel, és a tanár ekkor ösztönösen azt mondja, hogy a gyerek téved, vagy az igazsága annyira különböző lehet, hogy a többi társa kineveti, kigúnyolják és kötekednek vele, és a gyermek ekkor leáll és az igazságát egy szekrénybe láncolja és rácsapja az ajtót, elfeledve, hogy ez az igazság valaha is létezett, azért mert az igazság fájdalmat, megalázást…stb okozott, így nem fog többé odamenni. A gyermek elkezdi felvenni mindenki más igazságát, azért mert úgy érzékeli az az igazság elfogadatható, és biztos vagyok benne, hogy sok emberről elmondható ez.

A gyermekek programozásának másik módja a konzervatív vallás. Tehát ilyenkor a gyermek nem otthon, sem az iskolában, hanem talán vallási gyülekezetbe jár, és ott azzal találkozik, hogy azt mondják neki bűnösnek született és a bűnös az piszkos, rossz ember, aki megérdemli, hogy meg legyen büntetve és a pokol tüzének salakjában égjen el. A gyermekeknek nagyon aktív képzelőerejük van; el tudjátok képzelni ezt a képzeletbeli képet? Ez félelmet kelt a gyermekben, és a gyermek rögtön azt mondja: “Nem fogok a pokolban égni. Nem leszek bűnös.” Ekkor a tanár, a lelkész, a pap vagy bárki is ez, folytatja a bűnök hosszú listáját, és a gyermek mentálisan megjegyzi ezeket a bűnöket. Amellett, hogy minden bűnről mentális feljegyzést készít, belső szomorúságot kezd el érezni belül azért, mert azt hiszi és gondolja, hogy ő az Isten egy tiszta, tökéletes és csodálatos teremtménye. A gyermek felnéz ezekre a személyekre, akik azt mondják az Isten tanításait követik, és azt gondolja önmagában “Rossznak születtem” és a zavar beáll, és ahelyett, hogy a gyermek erőssé válna az önszeretetében és az önbizalmában, elkezd kételkedni a tisztaságában, a szentségében, az ártatlanságában, amit természetesen megerősíti vagy súlyosbítja a helyzetet azokban a gyerekekben, akik valamilyen szexuális bántalmazásnak vagy érzelmi, verbális vagy akár fizikai bántalmazásnak vannak kitéve, különösen, ha a támadás vagy bántalmazás, szexuális visszaélés, olyan embertől/emberektől jön, akiket szeret; mint egy szülő vagy egy közeli hozzátartozó és még több zavar támad benne. A félelem eluralja és az igazság elveszik, néha  az egész létidejére, és ez a gyermek tisztán a túlélési ösztöneiből él, és később hozzájárul a “halott” diszfunkcionális, depressziós, szomorú, sebzett és haragos felnőttek társadalmához.

Most foglalkozzunk olyan gyermekekkel, akiket ilyen módon nem sértettek meg, de a tudatosságukat egy egyén hiedelemrendszer beszennyezte és felelősségre vonta, olyan amely másik ezer ember hiedelemrendszerével rezonál, és ezért ez sok másikkal is rezonál, a gyermek, akinek a személyes igazsága más, nem tudja hogyan foglalkozzon ezzel és automatikusan azt gondolja, hogy téved.
 

Mindig vannak kivételek a szabály alól, és vannak olyan gyermekek, akik szilárdan meg fognak állni az igazságukban és mások hiedelemrendszereinek a kihívásában. Ez gyakran akkor történik, ha a gyermek tudatos szülőkkel rendelkezik. Ezért, minél tudatosabbak és nyitottabbak a szülei annál jobb a lehetősége arra, hogy egységben maradjon az igazságával.

Az egyik legnagyobb hiedelemrendszert az emberiségben, ami a személyes igazság és a valódi identitás összeomlását okozza, a konzervatív vallásokon keresztül tanítják a szexuális identitás. A szexualitást mindig rossznak, piszkosnak és kikerülhetőnek tartották. Ez egy természetes érzék az emberben, hogy válaszoljon bizonyos hormonokra, amelyek érzéseket keltenek, és itt több diszfunkció kerül a helyére, mert a gyermeknek vagy fiatal felnőttnek a formájuk természetes biológiája ellen kell harcolniuk azért, mert egy külső forrás rossznak nyilvánította. Az elkülönülés még tovább gyökeredzik és a szakadék az érző én, az intellektuális én és a nem-én között még nagyobbá válik. Minél nagyobb a zűrzavar áll be, annál nagyobb düh keletkezik, annál nagyobb a frusztráció áll be és a "halál" a valóságos identitás halálának formájában megtörténik.

Az egyének személyes igazságukat végül olyan mértékben tagadják meg, hogy elfelejtésre kerül. Miközben áthaladnak az életükön, elérnek egy pontot, ahogyan sokatok is, ahol is a személyes igazságot meg kell lelni egy olyan módon, hogy újraegyesüljenek vele. A lélek ösztönözni fogja a személyt, és remélhetőleg ekkor magához öleli személyes igazságának és igazi identitása általi újrafelfedezésének és a leleplezésének személyes utazását.

Tehát, minél inkább felfedezitek a saját igazságotokat, a példa által vezettek annak érdekében, hogy megmutassátok másoknak, hogy egy igazság létezik mélyen bennük, így katalizátorokká váltok, és azok közületek, akik őrzőkké, tanítókká, tanárokká, szülőkké és nagyszülőkké válnak, a ti szerepetek növekedik, mert ti vezetitek a bolygótok jövőjét egy új paradigmába, egy új fénybe, és ezek a gyermekek segíteni fognak mások vezetésében, azokéban, akik szülei még mindig  “alszanak”, segíteni őket a saját fényükbe vezetni. Ezért, többé már nem csak hogy vezettek, de a példátok, a jövő generációit is vezetni fogja, még azután is hogy levetettétek a szerves fizikai járműveteket,  és valószínűleg többen lesznek ott, akik követik az igazságukat, mint azok, akik nem, és aktívan eléritek azt a pontot, ezért megköszönjük mindannyiotoknak a bátorságotokat, a kitartásotokat és az akaraterőtöket, hogy kinyilvánítjátok az isteniségeteket. Ezért érdemlitek meg, hogy megtapasztaljátok az erőtök és isteniségetek következő szintjét.

Minden (egyes) személyes igazság, amit felfedeztek meghatalmasít titeket; az igazi identitásotok minden új jellemzője, amivel azonosítjátok magatokat meghatalmasít titeket. Megerősíti az akaratotokat, többet árul el az isteniségetekről valamint az isteni tervetekről, és ahogy ez kibontakozik, így többet láttok, mint amire képesek vagytok; több olyan szolgálatot ismertek fel, amelybe beleegyeztetek, hogy szolgáljatok és még több áldás érkezik ezáltal. Ezek az áldások bölcsességként, tudásként, belső erőkként, bátorságként és bőségként nyilvánulnak meg számos formában. A megtérülés nem mindig anyagi természetű: sokszor energia csere által történik ez sokkal több fényben, sokkal több támogatásban, sokkal több vezettetésben és amint az emberiség képes megváltoztatni az áldások iránti elvárásait az anyagi síkon, több ajándékot fognak méltányolni és mindannyian sokkal többet fogtok ebből nyerni.

Most arra kérlek titeket, hogy lépjetek fel annak felismerése és elismerése emelvényére, akik őszintén vagytok. A bátorság ezen cselekedete könnyebbé teszi azoknak ezt, akik “kevésbé bátrabbak”, hogy utánozzanak titeket és belépjenek a jogos pozíciójukba, mint az Igazságuk Birtokosai/Tulajdonosai.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Nagyura, és üdvözöllek és megáldalak benneteket szeretetben. Adonai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...