Mihály Arkangyal - 7. dimenziós beavatás

Mihály Arkangyal - 7. dimenziós beavatásCsatornázta: Michelle Eloff©

2005. július 15.-én

Dél-Afrika, Johannesburg

Forrás: lightweaver

Fordította: Hatejer Emese

 

 

Kuthumi vagyok, a bölcsesség és a szeretet sugarain keresztül jövök el hozzátok, hogy üdvözöljelek benneteket ez alkalommal, és hogy elhozzam számotokra a nyugalom, a bölcsesség, a belső integráció és a bőség áldásait.

Nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűltünk ma össze veletek, miközben szilárdan tartunk benneteket Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén.

Szeretteim előkészítjük Mihály Arkangyal energiájának leföldelődését. Azt kérjük, hogy mindegyikőtök helyezze magát a középpontjába az isteni fénybe, amit a fény és a tisztaság legmagasabb birodalmának tartotok. Engedd meg magadnak, hogy megleld a békét, megtaláld a középpontodban levés érzetét ezen a jelenléten belül, és hogy jelenlétedet teljes mértékben a jelen pillanatba hozzad. Lélegezz be mélyen a testedbe, lehetővé téve az oxigén számára, hogy megnyissa tested sejtjeit, abból a célból, hogy integráld azt a fényt, amellyel összehangolódsz, és fejezd ki a szándékodat arra, hogy minden kilélegzéssel, amit kilélegzel eleressz mindent magadból, amik nem tartanak meg a fénybe,  azért, hogy folytathasd a fény középpontjába való levésedet a mindenség jelenlétén belül minden lehetséges módon.

Itt az ideje, hogy jelenlétedbe hívd az égi mestered fénylényét, szólítsd Őrangyalaidat és minden más vezetőt, hogy támogassanak és segítsenek neked a Felemelkedésed személyes útján. Ha ez a tudatos kívánságod és akaratod, adj engedélyt Mihály Arkangyalnak arra, hogy összekapcsolja az energiamezőjét a tiéddel .... és ezzel az 1–től 7-ig terjedő sugarakat aktiválja, azokat, amik kapcsolódnak az első hét csakráidhoz is. Képzeld el az energiádat összekapcsolódni az övével, és hozd tudatosságodat a béke és a nyugalom egy újabb szintjére. Add át alsóbb egód az Anya/Atya Isten világosságának és fényének, hívd Felsőbb Éned erejét és jelenlétét, és kérd, hogy mindazt, amit fel kell szabadítanod tudatodból, nyilvánuljon meg a kegyelem által és tökéletes, harmonikus és csodálatos módokon.

Szeretteim, most távozom, és átadom a helyem Mihály Arkangyalnak, hogy átadja az üzenetét és előidézze a fény aktiválását, amit kértetek.

Kuthumi vagyok, Adonai.

 

oOoOoOoOoOoMihály Arkangyal

 

Mihály vagyok, az emberiség Arkangyala és védelmezője, üdvözletem. Csatlakozom hozzátok a fény jelenlétében, hogy támogassalak a felébredésetekben és feltárjam a tudatosságotok összes szintjében lévő erőt, ami a teremtés összes formájában létezik. Megteremtettek, nem csak azért, hogy a fényt tartsátok, hanem hogy teremtsétek is a fényt. Ma a leckéim fel fogják tárni számotokra, hogy pontosan mi is volt eddig a küldetésem a bolygótokért, és hogy ti mint fénymunkások részesei vagytok ennek a küldetésnek. Feltétlenül szükséges, hogy ez a tudás az emberi tudatosság részévé váljon, annak érdekében, hogy megnyilvánuljanak a fény különböző szintjei, amelyek ahhoz szükségesek, hogy bolygótokat evolúciós ciklusának következő szintjére vigyék.

Az emberiség évszázadok óta belső harcokkal küzd. Én, Mihály, az emberiség védelmezője mellettetek álltam, bennetek és rajtatok kívül álltam tükrözve a belsőben lezajló küzdelmet, az alsó énetekben zajló belső csatát, a Felsőbb Énetekkel vívott harcot. Ezt a csatát eljátszották az alsóbb világok és a felsőbb világok között, ez megnyilvánult külső valóságotokban, abban, amelyet megteremtetettek. Küldetésem mindig az igazság feltárása volt; ezért van az, hogy az Excaliburt, az Igazság kardját markolva állok. Ez a jelkép az, ami megöli az ördögi sárkánykígyót bennetek; a sárkánykígyók mindig a belső énetek a felsőbb énetektől való elkülönülést képviselték. Az emberiség tudatossága olyan bukást hozott létre, amely korszakokon keresztül létezett, a szimbolikusan - a sárkánykígyó - ennek a belső csatának az eredményeként jött létre.

Az összes történetben, amelynek tanúja lehetettek, a lovag fényes páncélban, megmenti a veszélyben lévő lányt, és megöli a sárkánykígyót. A ragyogó páncélú lovag egyszerűen a ti belső Istenetek volt, aki kétségbeesetten próbálta megmenteni az Istennőt, akitől elszakadtatok az tudatosságotok elvesztésének következtében, mert az emberiség egy anyagias világba süllyedt. A világ eljutott a materializmus egy ilyen pontjáig, még egyszer mindegyikőtök elé állok, és arra kérlek titeket, hogy ne különítsétek el magatokat az anyagi világtól, hanem inkább integráljátok a spirituális világot és olvasszátok ezt össze az anyagi világotokkal. Emlékeztetni jöttelek titeket a szuper érzékeny énetekre. Éreztétek a hívást, hogy egyesítsétek az emberiséget az igazsággal. Eljöttetek, hogy felnyissátok szemeiteket arra, amit elfelejtettetek és nem láttok. Ma az ásványi testetekről foglak tanítani titeket, és elmondom nektek, hogy amit látható emberként láttok, és amit fizikai testként láttok, az valójában az ásványi test. A lelketek részecskék formájában manifesztálódik, amelyeket fizikaiként láttok, a maradék részetek láthatatlan. Kölcsönhatásba léptek annak a teljes alkotóelemnek az egyedülálló rétegével, amit emberi lénynek érzékeltek. Az emberi lény természetének csak egyetlen egy szintjével kell foglalkoznotok. Kölcsönhatásba léptek az emberi én állati természetével. Sok szintből álltok, és miközben a szoláris angyalok jönnek, hogy üdvözöljenek titeket, újra bemutatnak az Isteni Angyali Jelenléteteknek, azon részeteknek, amely láthatatlan, és láthatóvá válik azáltal, hogy felismeritek, hogy amit láttok, az sehogy sem közelíti meg azt, amik vagytok. A legnagyobb részt vízből álltok; ezért lényetek folyékonysága sokkal nagyobb, mint lényetek szilárdsága. Ha a szilárdság csekély aspektusával társítjátok össze magatokat, mivel annyira összetársítjátok magatokat az anyagi világhoz való kötődéssel, és ezt tettétek érzékeny/fogékony énetekké, és elfelejtettétek a szuper érzékeny/fogékony éneteket.

A küldetésetek az FÉNYMUNKÁSOK, hogy ISMÉT EMLÉKEZETEK önmagatok összes más aspektusára is és megnyissátok az anyagi világot, hogy integráljátok a szuper érzékeny/fogékony világokat is, azért hogy az, ami jelenleg láthatatlan láthatóvá váljon, és amely jelenleg látható a láthatóság újabb szintjére lépjen, már nem a tudatosság, a kisebb érzékenységűvé válás elsődleges fókuszává.

Semmiképpen sem arra kérlek benneteket, hogy váljatok le az általatok tapasztalt fizikaiságról, hanem arra kérlek benneteket, hogy kapcsolódjatok össze újra az éterikus világ magasabb érzékeivel/érzékszerveivel, hogy az láthatóvá válhasson. Mindannyian itt engedélyt adtatok a Mihályi tudatosság egy aspektusának integrálására, ez a kozmikus jelenlét a teremtésetek kezdetétől fogva veletek volt. A Mihály energia állandóan jelen volt, ti ezt az igazságotokként ismertétek, de elsősorban (önmagatokat) az alsóbb testetekkel való összetársítás végett ez eltorzult. A lelketek sokkal nagyszerűbb, mint amit valaha el tudtok képzelni, és ahhoz, hogy világotok tovább fejlődhessen azon, amelyre teremtődött, túl kell lépnetek állati természeteteken és integrálnotok kell a magasabb vibrációkat.

Ennek teljesítéséhez aktiválnunk kell a magasabb szintű kommunikáció zafír sugarát, amely a torokcsakrátokon keresztül aktiválódik. Ezenkívül aktiváljuk a 8-tól 12-ig terjedő felsőbb sugarakat is. Ez a Felsőbb Énetek által lángra lobbantja a bőség tudatosságot, a Felsőbb Énetek kilencedik sugarán keresztül aktiválja humanitárius tudatosságotokat, és új szintű fényt ad a magasabb bölcsesség átalakító sugarához a Felsőbb Énetek révén. Ez életre kelti a fény teljesen mesteri és Krisztusi énjével való újrakapcsolódást, Felsőbb Énetek tizenegyedik sugarán keresztül, és ez az élet újrakapcsolódásában manifesztálódik az isteni természetetek mind a 12 szálán keresztül, miközben ez felébred, a szuper tudatos énetekben rejlő (dolgokra) való emlékezésen keresztül. A tudatosság ezen szintjeinek behozzása az emberi tudományok evolúciós mintázatába szükségszerűvé vált annak érdekében, hogy a régi tudatosság túl léphessen azokon a vibrációkon, amelyeket Atlantisz tartott és azokban az időkben kerültek a helyükre, amelyek annak pusztulását eredményezték. Világotok már mutatja nektek a romboló/pusztító erők következményeit, látjátok a Föld Anya testének a kimerülése és kiaknázása által bekövetkezett következményeket, akárcsak a fizikai ásványi én test kimerülését, amivel összetársítjátok magatokat. Az állati természet nem elegendő ahhoz, hogy tápláljon titeket a létezésen és az idővonalakon keresztül, amelyek a magasabb világokba visznek, annak érdekében, hogy a Szellemi és vallási én és a tudományos én egyesülhessenek a Szellem és a vallás révén. Meg kell értenetek, hogy amit létezésben látok, az egy csepp a tengerben, eljött az ideje annak, hogy teljes mértékben elfogadjátok Angyali jelenléteteket.

A mai aktiválás célja az emberiség akaratának újra összehangolása minden, ami létezik teremtőjének isteni akaratával. Az elmúlt évezredekben az emberi lények nem léteztek úgy, ahogy ma látjátok őket, az emberek ugyanúgy léteztek, mint az Angyalok és Arkangyalok is. Szerepük nem szabad akaratból való volt, miképpen ismeritek ezt, nem volt vágy a szabad akaratra, ahogy ismeritek ezt, mert az akarat egy volt a teremtő isteni akaratával. Ezért minden annak isteniségében nyilvánult meg. Az, amire jogosultak voltatok az az érzelmi érés volt. Ahogy az érzelmi test az evolúció eredményeként éretté vált, bizonyos lények szerepében volt egy másik akarati szint megtapasztalásának vágya is, a vágy, hogy szabadok lehessenek, szabadon tapasztalhassanak valami mást. És így a teremtés megnyilvánulása, amelyet most megtapasztaltok, megkezdte az én materializálódását. Ez a sárkánykígyó szimbólumaként valósult meg, ez a sárkánykígyó körbetekerte magát a szívcsakra körül, és létrejött a belső csata energiája az alacsonyabb énnel és a magasabb énnel. A sárkánykígyó-energia megértése segít megérteni, hogyan veszett el az emberiség tudatossága a csatában. Ezt a háborút évszázadok óta folytatják, de a ciklus befejeződött, mivel mostantól a spirál felfelé halad, és lehetőséget kínál a fénymunkások számára a fejlődésre és újabb kifejeződésre, valamint a jelenlegi kifejeződésre, az, hogy voltak olyan lények, akik feltámadtak, akik olyan tapasztalatot kértek, amely felszabadítja őket, hogy újra összeolvadjanak az isteni akarattal. Ezt megtisztelték, mert része az evolúció tervének, mégis vannak olyanok, akik elakadtak a sárkánykígyóval vívott harcban, akik olyan mértékben társították önmagukat a sárkánykígyóval, hogy nem látnak túl rajta.

A fény Mesterei visszatértek, az Angyali jelenlétetek újjászületett, és mindannyian katalizátorok vagyunk a szuper értelmes/érzékeny én újraaktiválásában, azért, hogy felismerhessétek, hogy láthatatlan lényekkel osztjátok meg a világot, amelyek valójában láthatóak, és a jelenlegi látásotok látási viszonya megváltozik. Minden látott forma az ásványi anyagok miatt létezik, amelyek egybevonják önmagukat, azért látjátok ezt, mert az állati természeteteken keresztül érzékeltek. Szuper értelmes/érzékeny éneteken keresztül érzékelitek az igazságotokat. Most a Föld evolúciójának olyan időszakában vagytok, amikor a Szellem már nem ereszkedik le a spirálon, most felfelé haladtok a spirálon, hogy találkozzatok a Szellemmel a magasabb síkokon, és ezekről a szintekről működjetek. A tudatosságotok tudatosabbá válik, megszűnik az igényetek arra, hogy önmagatokon kívül keressétek a fényt, mert felfedezitek azt a fényt, amely az állati természet látásán kívül létező minden(ség)ben rejlik. Rajtatok múlik most, hogy integráljátok mikro tudatosságotokat, kitárjátok a szárnyaitokat és repüljetek.

Most kérlek vidd a figyelmedet a szívedre,  húzd hátra a vállaidat, így teret adva a szívednek a kiterjedésre. A fényszárnyaid a tested hátulján nyilvánulnak meg, közvetlen összhangban a szívcsakráddal. A szárnyak a szeretet erejével, szuper értelmes/érzékeny éned isteni szeretetével jelennek meg. Az az én, amelyet az Anya-Atya Isten akarata inspirált, nem pedig az állati természet (egó) akarata. Most kérem az engedélyedet, hogy beléphessek az akasha feljegyzéseidbe, hozzáférhessek szuper értelmes/érzékeny éned tudatához, és az engedélyeddel összekapcsollak téged ehhez a szívcsakrádon keresztül. Gyere most velem, képzeld el magad egy olyan térben, amely hasonlít az akasha feljegyzésedre, engedd, hogy bármilyen látomásban kibontakozzon. Ez az a hely, ahol létezik minden, amit valaha is tapasztaltál bármilyen szinten, minden dimenzión keresztül. Itt hozzáférhetsz minden létező válaszhoz, itt megvan hatalmad a válasz lekérésére. Ha isteni akaratod hordozni Mihály kinyilatkoztatásának fényét és a Szoláris energia Angyalainak fényét, és Angyali jelenléteddé és Szoláris Angyallá válni, akinek teremtettél, akkor hívd meg Szoláris Angyali Jelenlétedet, hogy teljes mértékben lépjen be az állati természetedbe és hogy váljon eggyé az ásványi jelenléteddel, amellyel összetársítod magad. Minden alkalommal, amikor levegőt veszel a testedbe, érezd, hogy a szoláris fény tüze tölti fel a lényedet. Töltsd fel magad, túl az ásványi fizikai éneden; terjeszd ki a szoláris tűz fényét a fizikai testeden túlra. Miközben ezt teszed, képzeld el a szárnyaidat a szívcsakrádon keresztül kiterjedni( hátrafele), érezve őket. Ennek során képzeld el, hogy a szárnyaid átnyúlnak a szívcsakrádon, érezd őket, ahogyan kinyúlnak, kiterjednek és kitárulnak. A szoláris fény szárnyaid azok, amelyek hordozni fognak téged az éterbe, hogy a jelenlegi világotok sűrűsége fölé emelkedjél, a tudatosság fölé, amelyekhez konkrétan társítod magad.

A lét/lény könnyedsége, ami létezésbe lép, rajtad keresztül fog kiemelkedni, hordozva téged. Bíznod kell abban, hogy képes vagy meghaladni a félelem világának kollektív tudatosságú sűrűségét.

Szólítsd az isteni Angyali Jelenlétedet és fejezd ki a szándékodat, hogy az állati természeted fölé kívánsz emelkedni, az ásványi fizikai testiséged fölé, amelyhez társítod magad, és fejezd ki szándékodban áll újraegyesülni az Anya-Atya Isten és Istennő isteni akaratával, amelyből teremtő módon születtél. Kifejezve, hogy szándékodban áll, hogy Angyali Jelenléted leföldelje önmagát a Szoláris Angyali Jelenléteden át, szilárdan egyesülve a Föld Anyával, és enged meg önmagadnak, hogy behatolj az anyagi világba, és szuper értelmes/érzékeny éneddé válj. Lélegezz mélyen a testedbe, érezd, ahogy a szívcsakrád kiterjeszti az energiáját a Földeteken túlra, tágítsd ki és öleld át naprendszereteket Szoláris Arkangyal jelenlét által. A Szoláris energia Angyalai most belépnek a szexcsakrádba, amely közvetlenül a köldököd alatt helyezkedik el, az Isteni Természet Tudatának egy szálát kiterjesztik a napcsakrádba, amely a szexcsakrád és az gyökércsakrád között helyezkedik el. Belélegzik a szoláris tüzet a gyökércsakrádba, ez kiterjeszti a tudatosság fényét az állati természetedben, hogy megérezhesd szuper értelmes/érzékeny éned erejét, miközben a Szoláris Arkangyali Jelenlét felkészít arra, hogy elfogad és a Mihály Arkangyali Tudatosság aspektusát, amelyet mindnyájatoknak hozok ezen a napon. Érezd az energiát, amely alacsonyabb csakráidon átkering; most képzeld el a csodálatos zafír energiát a torkodban, amely a gyökércsakrádból, a napcsakrádon át, a szakrális csakrádon át a napfonat csakrádba és a szívcsakrádba vonja a napsütést, behúzza a szoláris tűzet a gyökércsakrádból, fel a napcsakrádon át a szexcsakrádig, onnan belép a napfonatcsakrádba és belép a szívcsakrádba. Miközben ez az energia összegyűlik a torokcsakrádba a zafír sugár az ásványi állati éned fizikaiságán túlra terjed, és ez kiterjeszti a tudatosságodat, hogy újraegyesülj a szuper érzékeny/értelmes éneddel, hogy olyan csatornává válhass, amelyen keresztül a kommunikáció keresztül fog jönni, és én, Mihály Arkangyal a kinyilatkoztatásaimat elhozom a világotokba. Azok az igazságok, amelyek feltárulnak előtted és önmagad minden olyan aspektusának, amelyet az észlelt emberek tükröznek, akik megosztják veled az életet, amit a fény megtapasztalásainak korlátozott észlelése fejezett ki az anyagi világon keresztül, most ennek kifejeződésén túlra terjed és újraegyesül a magasabb tudatosság multidimenzionális szuper érzékeny/értelmes énjeivel. Azok, akik készek újraegyesülni az isteni világokkal, ki fognak emelkedni a sárkánykígyó testéből, befejezve az (egós) akaratok csatáját, befejezve a fény és a sötét énnek harcát, a Szoláris Arkangyal jelenlétének teljes jelenlétében állva, és kisugározva ezen keresztül a szoláris jelenlét vibrációját. Az Oroszlán kapuk teljesen aktívvá válnak, és a nőstény Oroszlán jelenléte, amely minden korban az igazság volt, az anyagi kort megelőzően, ismét azzá válhat. Amint ezzé válsz, ilyen leszel, tehát még egyszer észreveszed, megszabadulsz azoktól a láncoktól, amelyek az anyagi világ stresszéhez, hiányához és nélkülözéséhez kötnek.

Az emberiség evolúciója elérte azt a pontot, ahol az anyagi világ, a szellemi világ, a tudományos világ és a vallási világ egyesül, egyesül kelet és nyugat, a sötétség és a fény eggyé válik, amikor a fény felemészti a sötétséget, és a fény létezik a tudat/tudatosság minden atomjában. A benned lévő hidrogént alkotó atomokban, a szoláris fény kiterjed és erősebbé válik, ez az erő a bátorság oroszlánszívét szüli, és így isteni világotok elengedi az irányítást. Szabaddá váltok a sárkánykígyó szárnyaitól, és megtartjátok angyali szárnyaitokat, és elrepültök a Vízöntő Tudatosság új világának az arany korának a hajnalába. Az energiasíkokon további négyszáznegyvennégyezer fény jelenlét kapcsosodik össze az egész Földön, és hangolódik össze ezzel a jelenléttel. Arra kérlek, hogy mélyen lélegezz be fizikai testedbe, és hívd elő a Mihály Arkangyali tudatosság azon aspektusát, amely isteni összhangban vibrál Szoláris Angyalod és Szoláris Arkangyali és szuper értelmes/érzékeny éned isteni akaratával, hogy teljesen egyesüljön veled és eggyé váljon veled. Létfontosságú, hogy ezen folyamat alatt lélegez; minden lélegzet fényt hoz a testedbe.

Képzeld el az ásványi-állati ént kiemelkedni, és találkozik a Szoláris Arkangyali éneddel, érezd, ahogyan kiemelkedik, hogy összeolvadjon a szuper érzékeny/értelmes éneddel, és egyesítsd az energiádat a közeledben lévő jelenlévő minden emberrel, ha vannak és a négyszáznegyvennégyezer fény jelenléttel. Lásd, ahogyan mindannyian kitárjátok a szárnyaitokat, és miközben ezen szárnyak megnyílnak körbeölelik a bolygótokat, és te és a többi fénymunkás a fény szoláris gyűrűjét képzitek a bolygó körül. Most vetítsd ki a zafír sugarat a torokcsakrádból a bolygóba, azzal a szándékkal, hogy a zafírsugár az igazság magasabb vibrációit hozza el, amelyet minden emberi lény lelkében jelen lévő fény hangjain keresztül kell kommunikálni. Képzeld el, ahogyan a zafírsugár növekszik a vibrációjában, amely behatol minden jelen lévő állati természetbe és minden jelenlévő ásványi testbe. Hívd elő az isteni igazságodat, miközben szövetséget alkotsz a Szoláris Angyali és a Szoláris Arkangyali erőkkel, miközben integrálod a Mihály Arkangyali energia aspektusait, amelyeket mindegyikőtökre kiterjesztek, és lehetőséget kaptok arra, hogy bármelyik térségbe vagy területre költözzetek, a földi léten belül. Ez lehetőséget fog adni a szoláris fény kisugárzására, a fény behozatalára a mindenki másban lévő szoláris jelenlétbe, aki készen áll arra, hogy befogadja ezt. Most el kell döntened, hogy fizikai ásványi sűrűségű fizikai világban kívánsz-e fizikai katalizátor lenni, vagy pedig a víz és a folyékonyság érzelmi világában kívánsz katalizátor lenni. Bármelyik döntést is választod, az meghatározza, hogy hogyan befolyásolod az emberek életét annak érdekében, hogy teljes tudatosságba hozd őket, és tudva, hogy az evolúció ideje eljött. Ez az evolúció nyilvánítja meg azt a forradalmat, amely az emberiséget a kifejezés következő szintjére repíti, és támogatja azt, hogy az emberek ne csak állati természetű ásványi kifejeződések legyenek, hanem angyali lényekként segítsék az Isten isteni tervének végrehajtását, kifejezve és létrehozva az Anya Isten isteni sablonját.

Húzd vissza a tudatosságodat a bolygóra, húzd vissza a tudatosságodat a testedbe, érezd az energiádat visszatérni a fizikai énedben. A következő 7 órában a tested tovább folytatja majd az integrálást.

A szoláris jelenléted az elkövetkező 7 napban továbbra is feltárja majd előtted, ahol az állati természeted korlátozza az igazságod kifejeződését, és anyagi világod mely területén kell elengedned a szorítást, annak érdekében, hogy véget érjen a felsőbb és az alacsonyabb éned közötti csata. Folytatja az integráció folyamatát bolygótok kollektív tudata érdekében, a kapcsolatodat a Szoláris Arkangyali fényszövetséggel és a Szoláris Angyali jelenlétével és önmagad összes magasabb szintjével összekötetésben fog maradni.

Annak érdekében, hogy lepecsételjük ezt az energiát, húzd a zafír fényt a harmadikszemedbe, fel ezt a koronacsakrádba, engedd meg ennek, hogy kiáradjon az energia testeidbe. Ez a zafírsugár továbbra is védő pajzsként szolgál majd körülötted. Olyan mechanizmusként fog működni, amelyen keresztül állati természeted felemelkedik. Ha többen csináljátok, képzeld el a koronacsakrádtól a bal oldaladon lévő ember koronacsakrájáig haladó zafírfényt, most pedig képzeld el a jobb oldali személy torokcsakrájához kapcsolódó zafírfényt. A zafírfény a csoporton keresztül pulzál. Most lepecsételjük az igazság és az isteniség magasabb tudatosságának zafírsugarát mindannyiótokban és a szuper érzéki ének szintjein keresztül, amelyek a magasabb bölcsesség isteni tervét hozzák a létezésbe a bolygó számára. Folytatjátok majd a 8-tól 12-ig terjedő sugarak magasabb bölcsességének integrálását, és mennyei mestere és vezetők tanítani fognak titeket ezen vibrációkon keresztül, és mindenki számára feltárják azt a tervet, amelyet az arany tudatosságról terveztettek el a terv részeként, és az Atlantiszi lenyomaton túlra visz titeket és a világotokat , és az arany világ isteni arany tudatosságába, amely soha nem jött létre. És így van, hogy én, Mihály Arkangyal, az emberi faj védelmezője, megáldalak mindnyájatokat a szoláris fényetek tüzével, búcsúzom.

 

OOOO

 

Kuthumi vagyok és ennél a pontnál visszatértem üdvözletem szeretteim. Testvéreim, az az energia, amelyet ma bemutattak, idegen számotokra abban az értelemben, amit eddig a pontig tapasztaltatok. Az egyetlen ok, amiért idegen számotokra, az önmagatokat a fizikai testetekkel való összetársítás miatt van, amelyet olyan komolyan vetettek. Biztosíthatom, hogy sokan felidézitek azokat a tanításokat, amelyeket a Szellem hozott, és arra kértek benneteket, hogy lépjetek túl a fizikai világgal való társításon, hogy bízzatok és lépjetek túl azon, amit kondicionálásaitokon és hit/hiedelemrendszereitek által megteremtetettek. Erre az időre végigvittek titeket az útmutatás ezen folyamatán, hogy könnyebben integrálhassátok azt, ami túl van azon a fizikaiságon, amelyet fizikai létezésként elfogadtatok. Mivel integráljátok a kvantum tudatosságot, létfontosságú számotokra, hogy el tudjátok kezdeni meglátni, hogyan határozta meg pszichológiátok a fiziológiátokat azt, amellyel összetársítottátok önmagatokat, most a pszichológiátok elmozdul annak állati szerkezetéből, ahogy Mihály Arkangyal leírta ezt, és most kvantum pszichológiába lép be, ahol még több válik lehetővé. Ez az a terület, ahol a tudomány és a Szellem vagy a tudomány és a vallás összeolvad, és az emberiség elkezdi sokkal tisztábban látni, hogy egyik sem létezhet a másik nélkül. Az emberiség látni fogja, hogy Kelet és Nyugat egymás tükörképei, valamint Észak és Dél is az, és amikor mind a 4 polaritás összeolvad, tehát az egységes isteniség egyes kifejezéseiként fognak létezni. Atlantiszi idők során a 4 polaritás inkább elkülönült, mintsem közelebb került volna egymáshoz. Ezek a polaritások földetek négy elemén keresztül léteztek. Mindezekből az elemekből tevődtök össze, válaszoltok és reagáltok ezekre az elemekre.

Sok-sok ciklus alatt mondták nektek, hogy egyek vagytok a Földdel. Egyek vagytok mindazzal, ami van. Most már elkezdtétek kicsit jobban megérteni, mit is értettek ez alatt. Bennetek van a víz eleme, az elmétek a levegő elemetek, kreatív teremtő szenvedélyetek a tűz elemetek, és a manifesztálási képességetek a föld elemetek. Mindennek kiegyensúlyozottnak kell lennie ahhoz, hogy a létezés harmonikusan megnyilvánuljon. És ahogyan férfias és nőies éneteknek össze kell olvadniuk és kiegyensúlyozottá kell válniuk, ugyanígy kell a látható és láthatatlan éneteknek is. Ahogy fejlődtök és éretté váltok, túl fogtok látni az egyedülálló valóságon, a megszokotton és látni fogjátok amit elfelejtettetek. Nem mindig voltatok ily módon korlátozva, a gyerekek ezt bizonyítják. Gyermekekként, akik tisztán láttak, ahogyan a gyerekek ma is, váljatok olyanná, mint a gyermekek, hogy beléphessetek a mennyek országába. A mennyország nincs felettetek, vagy rajtatok kívül, hanem bennetek van, és a mennyek országának érzékeléséhez túl kell látnotok a valóságnak elfogadott korlátozott tudatosságon.

Tudom, hogy tudjátok, hogy amiben léteztettek eddig az nem minden volt. Mindig tudtátok, hogy több is van az életben, mint amit látok. A testetek minden sejtje ismeri a teremtés és a létezés igazságát, és eljutottatok oda, ahol is szabadon megismerhetitek az igazságot. Most eltávolodtok a sűrűségtől, és ahogy előrefele mozogtok, az energia felkavarodik, és hullámhatás jön létre, és a tudatosság minden új hulláma hatással lesz a tudatosság alacsonyabb és magasabb szintjeire, és azokra is, amelyek még mindig a sűrűségben vannak zárva felrázzák a világot, talán még fel is kavarják. Ne tagadjátok meg magatoktól azt az áldást, hogy összeolvadjatok szuper értelmes/érzékeny önmagatokkal, mert azok, akik még mindig alszanak, nem hiszik el, hogy amit a szívetek tud az igaz.

Nem kell tovább tagadnotok önmagatokat. Ha egy dolgot, megengednétek nekem, hogy elmondjam nektek, és soha többet nem beszélnék hozzátok az az lenne, azok a szavak, amiket elmondtam most nektek. Ne tagadjátok magatokat, azért mert mások nem látják azt, és nem érzik azt, amit éreztek. Hosszú idővel ezelőtt eladtátok a lelketeket és most elnyertétek a jogotokat, hogy visszaszerezzétek azt. Szerezzétek vissza a lelketek erejét/hatalmát nem ezoterikus, vagy new age-s vagy metafizikai, esetleg okkult módon, ez egy isteni jog. Minden ember hitétől függetlenül kapja meg ezt a lehetőséget, és ez számos módon nyilvánul meg. Az emlékezés útját választottátok, mint mindenki más, ezért is olyan veszélyes a másik ember személyes ösvényén való ítélkezés, mivel amikor elítélitek, akkor korlátozzátok a tapasztalásotokat. Mások feletti ítélkezés által korlátozva újra eladjátok a lelketeket. Megfosztottátok magatokat az igazságtól, mert túl nagy hangsúlyt fektettetek az elfogadás és a megerősítés külső forrásaira. Most az igazság és a megerősítés forrása emelkedik ki belőletek, onnan, ahol ez mindig is létezett, és vonzani fogjátok azokat, akik az igazság belső forrását tükrözik.

Felelősséggel tartoztok belső lelki énetekért, felelősséggel tartoztok növekedésetekért és a fejlődésetekért. Az energiátok eladásának ciklusai már régen véget értek. A szenvedés megszüntetése érdekében választanotok kell, hogy megtapasztaljatok egy másik utat, amikor pedig meghoztok egy döntést, cselekednetek kell. Te, és csak te tudod megváltoztatni a valóságodat. Te, és csak te teremheted meg a létezésedet harmonikus módon, boldogan és isteniként, senki más nem felelős ezért, csak te.

Megkaptad azt az áldást, hogy visszaszerezd az igazság kardját. Mihály Arkangyal sok ciklus óta utazott veletek, és most még egyszer veletek áll, az illúzió fátyolait átvágva mutatja az új világot. Csak ti dönthetitek el, hogy új szemekkel látok-e vagy sem. Soha többé nem hibáztathatok senkit semmiért az életetekben, mert isteni lények vagytok, teljes felelősséggel tartoztok azért, amit létrehoztatok, mert intelligenciából és tudatosságból álltok, amely lehetővé teszi, hogy ez így legyen, és ha azt akarjátok, hogy kiterjedjen a tudatosságotok és felnőjetek az utatokhoz, akkor engedjétek el az alsóbb egót. Válasszátok a küzdelem befejezését, és tapasztaljatok meg valami mást/eltérőt, mondtam már ezt szeretteim azelőtt, hogy ha továbbra is azt teszitek, amit tettetek, akkor állandóan azt fogjátok kapni, amit eddig is kaptatok; ez ilyen egyszerű. Minél jobban keresitek az igazságot önmagatokon kívül, annál inkább illúziót fogtok találni, mert rajtatok kívül ez nem létezik, hatalmatok/erőtök bennetek van, az erőtöket/hatalmatokat, senki másban vagy semmi másban nem fogjátok megtalálni. Ez okozta az emberiség bukását. Mivel önmagatokon kívül kerestétek a szeretetet, önmagatokon kívül megküzdöttetek a válaszokért, és elfelejtettetek a tükörbe nézni, és meglátni a magatokban létező igazságot. Minden egyes nap magatokkal viszitek azt. Jártok benne, ezért álljatok meg most a változásért, és fordítsátok befelé a látásotokat, és ismerjétek fel, hogy ez az egész idő alatt az arcotokba bámult. Adjátok fel az áldozati archetípusotokat szabaddá téve, hogy átalakulhasson a Szoláris Arkangyali Énetek fénye által, válasszátok a győzelem tudatosságot, és adjátok fel a szegénység tudatosság iránti engedékenységeteket és adjátok fel az önmagatok isteni jogaitoktól való megfosztását. Válasszátok a jólét tudatosságot, adjátok fel a bujaság tudatosságot, adjátok fel az egótok bosszúvágyát, adjátok fel az egótok vágyát, hogy a félelemhez ragaszkodjon, mivel ez tartja helyén az áldozati tudatosságot, ezért hisztek abban, hogy nincs elegendő energia bolygótok fenntartásához.

Nem kell félnetek a hatalomtól/erőtől, az egyetlen hatalom, amelytől félnetek kell, az a hatalom, amelyet a bujaság tudatosság irányít, ami mindenhez ragaszkodik, nem engedi meg az energia szabad áramlását, mert hisz a szegénységben. Nem vagytok szegény lelkek, nem vagytok áldozatok, adjátok fel a háborút. A háború, a bosszú és a félelem alkotja a bujaság tudatosságot, adjátok fel a feltételhez kötött szeretetet/szerelmet, az igazi és valódi szeretet SOHA nem feltételes, egyszerűen VAN, BÍZZIK, ez az ISTENI AKARAT isteni kifejeződésében.

Mihály kinyilatkoztatásai igen egyszerűek szeretteim, mégis az emberiség számára a legnehezebb integrálni ezeket, mert megkövetelik, hogy minden ember teljes felelősséget vállaljon saját életéért és teremtéseiért. Megkövetelik, hogy minden ember teljesen belépjen a hatalmába/erejébe, és elengedjen mindent, amire élete és AZONOSSÁGA/IDENTITÁSA épült.

Az emberiség ragaszkodik a betegséghez, mert az identitásukká vált. Az emberi lények azonosulnak a fájdalommal és szenvedéssel, a szegénységgel és a korlátokkal, mert ez az, amit valóságként ismernek. Imádkoztok, hogy megszabaduljatok a fájdalomtól és a szenvedéstől. Sok ember kérdi Istentől, miért szenved így a világ, nem az Isten feladata, hogy megváltoztassa a világotokat, hanem rajtatok múlik, hogy hagyjátok-e a bennetek lévő Istent, hogy rajtatok keresztül szolgáljon, és az egyetlen módja az, hogy feladjátok táncod belső ellenségedtekkel, úgyszólván az ördöggel.

Némi megszokás kell hozzá. A saját erőtöktől/hatalmatoktól szótlanul fogtok maradni, tehát bátorítalak titeket, hogy a legtöbb erőfeszítéseteket tegyétek ebbe bele. Bátorítalak titeket, hogy álljatok önmagatok elé és vizsgáljátok meg a saját éneteket és öleljétek át azt, ami a maszkok mögött rejlik, azok mögött, amiket magatokra öltöttetek, és azt hittétek, hogy ez az igazi énetek. Bátorítalak titeket, hogy hívjátok ki az identitásotokat/önazonosságotokat, hogy megleljétek az igazságot. Mert más különben hogyan fogjátok megtudni mi az igazság, és az igazság a változás egy állandó állapotában van, mert fejlődtök, és ahogy fejlődtök, felfedezitek a magasabb rendű igazságokat, amelyek más igazságokat kifejezetten elavulttá tesznek számotokra. Bízom benne, hogy egyértelművé tettem magam, ugye?

Tehát akkor szeretetteim, továbbra is átölelünk mindannyiótokat abban az erőben és fényben, amelyből megteremtésre kerültetek, és amelyekbe minden egyes lélegzetvétellel, amit vesztek egyre jobban belementek. Mindannyiótokat megáldunk mindennel, amire szükségetek van ahhoz, hogy isteni akaratotok teljes mértékben megnyilvánuljon. Bízzatok abban a sok láthatatlan karban, amely megtart titeket, és tudjátok, hogy soha nem jártok egyedül, mert mindannyian egyek vagyunk, és mindig és mindenféleképpen veletek vagyunk. Az Anya és az Atya Isten fénye továbbra is ragyogjon az előttetek lévő ösvényre, és minden lépésetek legyen egy szilárd lépés, és mindig minden jól lehet a világotokban.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarána Chohanja, Adonai.

 

Kérdések és válaszok:

 

Kérdező 1: hányan élték túl az atlantiszi pusztítást, és miért van ekkora szakadék a régészetben ... a pusztulás időszakától kezdve az új időszak megjelenéséig….?

Kuthumi Mester: Thoth pontosan 1 millió lelket hozott magával; ezek a lelkek a fizikai lét és az éteri lét atlantiszi lenyomatából származtak. Az egyetlen ok, amiért régészeti szempontból hiányosságok vannak, az az, hogy Atlantisz és Egyiptom között volt egy olyan időszak, amikor a Fény Urainak különösképpen az Ashtar Parancsnokságnak kellett beavatkozniuk ahhoz, hogy újra kiegyensúlyozzák azt, amelyet az akkori tevékenység eredményeként az egyensúlyból kilökődött. Azt is teljesen nyugodtan mondhatom, hogy a bizonyítékok valószínűleg a következő 30–40 évben jönnek elő, de remélhetőleg körülbelül 20 évvel előbb, amelyek megszüntetik ezt a szakadékot, mert az emberek készek elfogadni a bizonyítékokat. Itt az úgynevezett hiányzó láncszem elmagyarázásra fog kerülni, és meg fogják magyarázni a bölcsészettudomány evolúciójának számos változását.

 

Kérdező 2: A kérdésem 2 héttel ezelőtti londoni robbantásokra vonatkozik, számos bosszútámadást hajtottak végre, elsősorban az angliai londoni muszlimok ellen. Tényleg a muszlim fanatikusok azok, akik öngyilkos merényleteken hajtottak végre…… a metróban és a buszon… mert azt mondják, hogy most a nyomozási bizonyítékot találtak a bombarobbantások helyszínén, nem értem, hogy ha a helyet lebombázták, hogyan találhatnak dokumentumokat a bűncselekmény helyszínén. Mi ez a bizonyíték? …… .. Valamit az illuminátusokról…

Kuthumi Mester: Nővér, hadd fogalmazzunk meg neked, az Illuminátusok nem korlátozódik csak amerikaiakra vagy írekre, hanem bármilyen rendelkezésre álló forrást felhasznál, amely tovább táplálja a félelem sötétségét. Érted? Tehát bármilyen néven is címkézik fel (ezt a szervezetet), ez nagyon veszélyes és sötét a létezésében. A 777 a tudatosság 7 sugarán átívelő tudatosság mind a 7 szintjének a megnyitásáról szól, amelyek elérésére az emberiség törekedett. Amint a felemelkedési folyamat folytatja a kiterjedési folyamatát, a csakra rendszer is tovább bővül. Látjátok, hogy az emberiség hajlamos arra, hogy az összes előforduló negatívumra összpontosítson, ahelyett, hogy meglátná, milyen fény (pozitív jellegű) történés kerekedik ki a történtekből, és ha az emberiségnek az ajándékra kellene összpontosítania, akkor azonnal megtalálnák a megoldást, de mivel a negatívitáson hárfáznak, ha ez megtörténne teljesen elveszítenék az összeesküvésük alatt a talajt. Érted?

Kérdező 2: Igen, köszönöm.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...