Djwahl Kuhl Mester - 7D beavatás

 Djwahl Kuhl Mester - 7D beavatásCsatornázta: Michelle Eloff©
2005. július 1-én Dél-Afrika, Johannesburg

Forrás: lightworker

Fordította: Hatejer Emese

 


Kuthumi vagyok, a bölcsesség és a szeretet sugarain keresztül jövök el hozzátok, hogy üdvözöljelek benneteket ez alkalommal, és hogy elhozzam számotokra a megvilágosodást, a szinkronitást, az egyensúlyt és a harmónia áldásait.

 

Nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűltünk ma össze veletek, miközben szilárdan tartunk benneteket Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén.

 

Djwhal Khul mester jelenlétére felkészülve, egy gyöngyfény spirált szeretnénk létrehozni körülötted. Ez a gyöngyfény aktiválja az eredendő bölcsesség kútját, és a tudatos elméd felszínére hozza azt, hogy kölcsönhatásba léphessen a bölcs éned tudatosságával, és megtanulhasd alkalmazni ezt a bölcsességet mindennapi életed minden területén. A gyöngyenergia olyan, amely bevezeti tudatosságodat a beavatott szerepébe. Amint kiléptek a tanoncságból, és a beavatás és tanítványság ciklusain áthaladva, új eszközöket és mechanizmusokat találtok, amelyek révén Felsőbb Énetek - kifejlődött, és most megjelenhet és kifejezésre kerülhet rajtatok keresztül ennek istenisége.

 

Ezért képzeld most el, hogy ebben a spirális gyöngyfényben tartózkodsz. (szünet) Képzeld el ezt behatolni az energiatesteid összes rétegébe, amíg nem érzed, hogy átjárja a fizikaiaságodat. Ennek során mélyen lélegezz be, majd lélegezz ki, lehetővé téve a testednek, hogy elérje a béke és a nyugalom szintjét. Amíg ezt teszed, visszalépek és utat engedek a mesternek.

 

Áldás és Adonai.

 

ooooooooo
Djwhal Khul

 

Djwhal Khul vagyok, üdvözletem.


Üdvözöllek benneteket a fény templomainak ezen jelenlétében. A fény minden vibrációja felkínálja nektek a lehetőséget, hogy megértsétek a fény integrált szintjeit, amivé akkor váltok, amikor kiterjesztitek a tudatot a múlt kifejődésének korlátain és határain túlra. A Nagy Invokáció* célja, hogy emlékeztessen mindannyiotokat az utazás céljára csoportként a Föld bolygón. A nagy változások bolygóján. A bolygón, amelyet sokan megfigyelnek annak érdekében, hogy lássák, hogyan valósul meg a tudat rétegein és a sűrűségén keresztül a fénybe való mozgás nagy kísérlete. A fény bolygója, mindannyiotokba bele van kódolva. Ez a célotok egy nagyobb része, az hogy emlékezetek erre, mivel most beléptek a beavatás szintjeire, amelyek csoporttevékenységet igényelnek. A beavatottak már nem járják az egyedüllét útját. Nem járják már egyedül. Ennek csoportos tevékenységnek kell lennie. A csoport tevékenykedése biztosítja az energia erejét a beavatás törvényeinek megnyilvánulásában.

 

A Nagy Invokáció emlékeztet arra, mi a tervetek és célotok. A génjeitekben szereplő térkép motiválja inspirációtokat és irányotokat. Ezen Invokáció figyelmen kívül hagyása azt jelenti, hogy megtagadjátok magatoktól a hatalmas növekedés lehetőségét. Fontos a tudatosság hét sugarának integrálása.** Az aktív intelligencia harmadik sugara az egyik olyan, amivel számos cikluson át munkálkodtam és most én integrálom a szeretet és bölcsesség második sugarát, a sárga sugarat, amely most az én felelőségemmé válik, és Kuthumi Nagyúr veszi át a Bölcsesség és Szeretet arany sugarát, ami a beavatottakat az arany kor tudatosságába viszi. Ennek a ciklusnak ő a jogcím szereplője (erre a sugárra), mivel átveszi a palástját Maitreya Nagyúrtól, és én meg átveszem Kuthumi Nagyúr palástját, a második sugár sárga vibrációjának uraként. A második és a harmadik sugár most a szeretet és a bölcsesség egyik kifejeződésévé válik az aktív intelligencia révén, az aktív intelligencia alkalmazásával pedig a szeretet és a bölcsesség a beavatott isteni kifejeződésévé válik a beavatás törvényeit követő ösvényen.

 

A beavatottak összehozásának terve csoportként mindig is szükségszerű volt, annak biztosítása érdekében, hogy a Mesterek által létrehozott terv igazságai létrejöjjenek. Ti, mint beavatottak csoportja, most az első beavatás első 3 szintjével szembesültök, amely elvisz titeket egy találkozóra a Shamballa hierarchia Nagy Tanácsával. Ahhoz, hogy beléphessen Shamballába, az egyénnek magas rezgésűnek kell lennie, el kell határoznia a lényében, hogy felfedezi az igazságot az élet minden aspektusába. Ezen elhatározás nélkül nem kapsz hozzáférést Shamballához. Szintén kiépítetek egy hidat a Szent Háromság és a személyiségetek között. Létfontosságú ennek a hídnak a megépítése annak biztosítása érdekében, hogy a mentális test a nagyobb tudatosság elérésének eszközeként szolgáljon, nem pedig a negatív gondolatok és hozzáállások visszhangját örökítő eszközként. Ezek Shamballa világába való belépés előfeltétele. Kuthumi végigvisz majd titeket az arany sugaratok beavatásán, hogy felkészítse az energiátokat arra, hogy teljes mértékben integráljátok azokat az energiákat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a csoportos beavatást tartson nektek. Ma rájöttök, hogy az, amit most kezdeményeztek és amibe most beavatásra kerültök, a nagyobb terve, egy nagyobb része annak, amelyet akkor is szolgálni fogtok, amikor levetitek jelenlegi fizikai testeteket. Ezért tudjátok tisztán az elmétekben és szívetekben, hogy minden jelenlegi tevékenység addig folytatódik, amíg a fizikai megnyilvánulásotokban vagytok. Ez azt jelenti, hogy amit létrehoztok, ettől a ponttól kezdve felkészíti a világotokat arra, amelybe be kell lépnetek kijőve abból a világból, amelyet úgy döntötök, hogy fizikailag otthagytok.

 

Ez arra szolgál, hogy nagy magasságokra ébresszen rá titeket, elhozva a tevékenységetek céljának megértését, és a kreativitásotok célját is, mivel most össze kell olvadnotok az élet szálának kreatív teremtő erejével. A múltbeli tapasztalatok életszálai összeolvadtak a jelenlegi tapasztalatok kreatív teremtő erejével, ez szükségszerűen befolyásolja a jövőbeli kifejeződést és mélyebb önismeretet. Ez az önismeret segít nektek elszakadni a múltbeli tapasztalat ellenőrző tényezőjétől és igazodni a szinkronitáshoz.

 

A múlt és a jövő hatással van a jelenre. Számos tanításotok született már arról, hogy az elmétek hogyan befolyásolja az energiát. Most a fizikain túlra visszük, és beléptek abba a spirituális világba, ahol Shamballa Nagy Tanácsa és hierarchiája elkezd nagyon aktív szerepet játszani a teremtésetekben. Nem lesztek kijelölve azonnal a Nagy Tanács tagjává, mert ez nagyon sok beavatási ciklust igényel, ugyanakkor kijelöljük számotokra a társ sugarak hét Mestere közül az egyiket, a sugarakról, amelyeken keresztül a Shamballa törvényeit kinyilvánítják. Be kell lépnetek a fénybe, ahol rájöttök, hogy a szellem jelen van a sötétségben. A sötétség, amelyre utalok, nem a gonosz sötétsége, hanem az ismeretlen sötétsége. Nagyon féltek az ismeretlentől. Ez a félelem hozzájárul a korlátozott élményekhez. Cselekvő intelligens lények vagytok, használjátok intelligenciátokat, használjátok a szereteteket és a bölcsességeteket, és legyetek az ismeretlen sötétségében ragyogó fény. A gonosz nem az ismeretlen sötétségében rejtőzik, a gonosz a félelemmel teli elmék sötét zugaiban bujkál.

 

A beavatásnak és a megkülönböztetésnek/különbség tételnek tíz szintje van, amelyek hozzáférést biztosítanak a beavatás jelenlegi szintjeihez, belépve a jelenlét és a fény Shamballabeli elveibe. Ez egy nagyon új élményt hoz létre, ami viszont nagyon kiterjesztett kifejeződést idéz elő. Most úgy találjatok, hogy az életetek számos irányban mozog, nem csak egy irányba, ez a sok irány lehetőséget ad az isteni kifejeződés más szintjeinek integrálására. Megtanít titeket arra, hogy a fény többdimenziós aspektusaként működjetek, egyetlen kifejeződő eszközön keresztül. Miközben kiépítitek a hidat a spirituális hármasság és a személyiség között, egyre jobban megértitek, hogy miért kell a férfiast és a nőiest egyként integrálni, mégis egyénenként kifejezve önmagatokat. Meg fogjátok érteni, miért egyéni ez, miért kell integrálni a fényt és a sötétséget, az élet és a fény tükreiben kifejezve önmagatokat. Meglátjátok a pólus/sarkok eltolódását. Amint a pólus elmozdul a test világán belül, sokkal nagyobb és egészen más nézőpontból látjátok majd a világot. Erre a nézőpontra van szükség ahhoz, hogy megértsétek mások útjait, hogy befogadhassátok a Teremtőhöz vezető számos utat, a Teremtőhöz, akit Istennek hívtok. Bemutatjuk nektek a Shamballában lévő Nagy Tanácsot és a hierarchiát energikus rivaldafénybe helyezve titeket. Ez azt jelenti, hogy a fényerőinek más lényei alapos vizsgálata alá kerültök, tevékenységeiteket nagyon szorosan figyelemmel fogják kísérni, mivel a belépés a beavatás ezen helyére azt jelenti, hogy készen álltok arra, hogy nagyobb felelősséget vállaljatok a fény hordozásáért.

 

Minden Mesternek át kell esnie ezen beavatáson, megfigyelésen és ilyen fényintegráláson. Egyetlen Mester sem kap hozzáférést Shamballához, egyszerűen azáltal, hogy kedves az állatokkal és az emberekkel. Nem elég jó embernek lennetek, meg kell értenetek, hogy a Lélek szerepe sokkal többről szól, mint az, hogy megpróbáltok jó életet élni az emberi testetekben. Amint gyengéd szavakkal ismeritek fel a kifejeződésetek további szintjeit, meg fogjátok tudni, miért is mondom ezt, amit ma mondok nektek. A lehető legfontosabb, hogy féken tartsátok az egót, hogy belépjetek a szervezet együttműködésbe, hogy az egyensúly legyen az életetek rendje. A káosz egyensúlytalanságot teremt, és ha valami a káosz központjából származik, az egyensúly nem jön létre könnyen. A rend az, ami létrehozza univerzumotokat.

 

Amikor beviszlek Shamballába, hogy a Nagy Tanács és hierarchia elé álljatok egyénileg, legyetek egyértelműek magatokban, hogy ez tudatos gyakorlat, amelyben részt akartok venni. Őszintén hajlandóak vagy további fényt elvállalni. Hogy hajlandóak vagytok a Mesterek, a Nagy Tanács és a társ sugarak megfigyelése/megvizsgálása alá kerülni. Hogy hajlandóak vagytok éretten elvégezni a teszteket. Ha nem bíztok benne, hogy készen álltok erre, akkor kecsesen ítélkezés nélkül most elhagyhatjátok ezt a csoportot. Tehát tegyétek akkor ezt.
 

Most lepecsételjük ezt a csoportenergiát a szeretet és a bölcsesség gyöngysugarával, és behozzuk a harmadik sugár aktív intelligenciájának smaragd rezgését. Ez az energia védelmi kört hoz létre e csoport körül és mindannyiotok körül, egyéni résztvevőkként.

 

Csukott szemmel képzeld el, a gyöngy és smaragd sugarak összefonódnak, mint a DNS kettős szála, és áthaladnak az energiameződön, folyamatosan létrehozva a nagyobb fény spirálját. (szünet) Ezen csoport érdekében, én, Djwhal Khul engedélyt kérek Shamballa Hierarchiájától, hogy beavatottakat hozzon be Shamballa jelenlétében, és hogy a Nagy Tanács elé álljon és megkapja a közvetítést, hogy megkapja az energia áldásait.

 

Folytathatod.
 

Képzeld el, hogy belépsz a nagy fény világába. (szünet) Legyél tisztában a nagy fény jelenlétével, és érezd a szeretetet, az erőt és a bölcsességet, amikor a Nagy Tanács elé kerülsz. (szünet) A Nagy Tanács minden tagja olyan alakba mutatkozik, ami számodra kényelmes. (szünet) A Nagy Tanács 12 tagja üdvözöl téged Shamballa jelenlétében, és emlékeztetnek arra, hogy több fényért való felelősséget választottad.

 

Nézz a bal oldaladon lévő lényre. Az első lény, akit bal oldaladon látsz, a Nagy Tanács első tagja, aki a kitartás/állhatatosság törvényeit képviseli. A kitartás/állhatatosság törvényeit kell alkalmazni annak biztosítására, hogy a fény behatoljon a sötétségbe, (oda) ahol az emberek élnek, és hogy a kitartása behatoljon a félelembe, amely gátolja az ismeretlen világ felfedezésének képességét. Hozz létre szemkontaktust ezzel a lénnyel, és a vágyad elismeréseként áldásokat és ajándékot kapsz, egy hívőként Shamballa beavatási ösvényén. (szünet)
 

Most lépj a balodon lévő harmadik lényhez. A Nagy Tanács egy másik tagjához. Ez a lény a türelem törvényét irányítja/vezeti, és türelmet vár el tőled. Ezt a türelmet minden területen alkalmazni kell, hogy a szinkronitás és az isteni időzítés megnyilvánuljon. A türelem teret enged az isteni tervnek, hogy harmonikusan és kegyesen kibontakozhasson. A türelmet a személyes és a társadalmi életben is alkalmazni kell. Lehet, hogy a külvilág nem értékeli a türelmet, viszont nektek a türelem fényét kell hordoznotok és a türelem erejéről kell tanítanotok. Mert jó dolgok jönnek azokhoz, akik (türelemmel) várnak. A türelem egy beavatás a magasabb világokba, mert aki mindig impulzívan akar cselekedni, az nagy veszélyt jelent, mert az egy hülye, aki nem fogja figyelembe venni a cselekvésének/tettének összes következményét. Nézz ennek a Nagy Mesternek a szemébe, fogad el a türelem áldását, az elismerés ajándékát ettől a Mestertől. (szünet)

 

Most lépj a 6-os számú Mesterhez, a fél hold alakú asztal közepéhez. Itt szembesülsz a nagyobb bölcsesség Mesterével. Áldást kapsz attól a lénytől, aki a bölcsesség törvényét tartja. Elvárják tőled, hogy bölcsességet, türelmet és kitartást alkalmaz. A bölcs férfi és nő tudja, hogy hogyan működik együtt a türelem és a kitartás. Mert a bölcs tudja, mikor legyen türelmes, mikor kell kitartani, és mikor kell hátradőlnie, és felszabadulni egy energiától/helyzettől/embertől. A bölcs igazságot lát. Ez a nagy Mester meg fogja tanítni neked a bölcsesség törvényeit és az életerőt, amely a belső bölcsességben való bizalom eredményeként jön el hozzád, és nem pedig az egótól és az emberi tapasztalattól való félelem végett. Nézz ezen nagy Mesternek a szemébe, és ismerd el a bölcsesség törvényeinek befogadásának áldásait. Elfogadhatod elismerés ajándékát ettől a nagy Mestertől is. (szünet)

 

Most haladj tovább a jobbodon lévő 9-es (számú) Mesterhez. A szeretet nagy Mestere előtt állsz. A Shamballa hierarchiájának Nagy Tanácsának ezen tagja tartja a Szeretet Törvényeit, amelyeket megtanítanak majd neked. Ezek a törvények kulcsfontosságúak annak megértéséhez, hogy a szeretet hogyan fonódik bele az élet tevékenységeibe, és hogy a beavatottaknak hogyan kell alkalmazniuk a szeretet törvényeit annak érdekében, hogy megértsék a földre és az emberi fajra vonatkozó nagyobb tervet. Ez a nagy Mester tisztán meg fogja mutatni nektek, hogy a gonosz régi világa a türelmetekkel és kitartásotokkal, valamint a bölcsességetek alkalmazásával, hogyan válik nem létezővé az élet tervében. A Nagy Invokáció szeretetet fog hozni az ember szívébe, hogy Krisztus visszatérhessen. A Krisztus újbóli eljövetele nem korlátozódik a fizikai megnyilvánulásra. Ez Krisztus megnyilvánulása az emberiség szívében, amelynek életre kell kelnie, hogy a szeretet valódi gyökerei megalapozódjanak, és ezért új manifesztációk jöjjenek létre. Nézz ennek a nagy Mesternek a szemébe, és fogadd áldásait és elismerő ajándékát, mint beavatottat, aki odaadóan jelentkezet az emberiség terveinek arany tervbe való átültetésére. Egy új tudatosságért. (szünet)


Vidd a figyelmedet az utolsó Mestere(12.), a végén. És amint e nagy Mester előtt állsz, az előtt állsz, aki az élet törvényeit tartja. Jelenléted e lény előtt azt jelzi, hogy készen állsz a fény nagyobb hányadainak integrálására, abból a célból, hogy fény legyél mások számára, akik eszeveszetten keresik a sötétségben az igazságot és a válaszokat. Ez a nagy Mester támogatni fog téged abban, hogy választ találj saját keresésed sötétjében. Nagyobb fénymennyiségek befogadása szélesebb látásmódot kínál a lehetséges jövők észleléséhez abból a célból, hogy jobban tudatosítsd a jelenlegi viselkedésedet. Bár a világotok a múltban él, még mindig nem látják, hogy a pusztító magatartás/viselkedés hogyan befolyásolhatja a jövőt. Nézz ennek a Mesternek a szemébe, és fogadd be a fény áldásaidat. És fogadd el egy beavatottként való elismerésed ajándékát, követve a felébredő emberszeretők emlékének Nagy Invokációjának Shamballai ösvényét. (szünet)


Most lépj el a Mester elől, és térj vissza középre, ahol is megfigyelheted a Tanács mind a 12 tagját. Ennek az az oka, hogy nem kaptátok meg a 6 Mester konkrét nevét, akit energikusan megismertettek. Én, Djwahl Kuhl, a hat közé tartozom, és csak ez az egyetlen név, amit megkaptok.


Jelenleg nem engedélyezett konkrét nevek megadása, mert a beavatásotok az, hogy minden érzékszervetek felhasználásával megismerkedjetek energiájukkal, nyilvánvaló, hogy voltak köztetek olyanok, akik felismerték e nagy Mesterek egy részét.

 

Méltányold a felismerésedet és bízz az ösztönödbe, hogy ezek a Mesterek a mindennapi élet során együtt fognak működni veled, és szorosan figyelemmel fognak tartani a társ Sugár Mesterekkel együtt. A Shamballa jelenlétén keresztül történő első beavatási szint végett létfontosságú megérteni az energia olyan formáit, amelyek mentesek a szintektől vagy a kötődésektől/ragaszkodásoktól. Az energia a fókusztól függően változik. Az energia révén nagyszerű leckéket fognak tanítani nektek. Mivel sok-sok ciklus alatt emberiség úgy tanulta meg felismerni az energiát, hogy formába öntötte és nevet adott neki. A tanítványság ezen szintje ezen túlvisz, mindenség formátlanságába visz, ami van, és mindenbe, ami nem fizikailag kézzelfogható. Ez felkészít az isteni jelenlétek felismerésére minden olyan kifejeződésben, amelyet meg kell tapasztalnotok, nemcsak a fizikai érzékelésben, hanem azokban a tapasztalatokban is, amelyeken túlmutatnak a mozgáson, amik túlmutatnak a teremtésen és az öt érzékszervezetek használatán. Ahogy túlléptek a teremtésen, eggyé váltok mindennel, amit megértetek. Amikor túlléptek a teremtésen, eggyé váltok a Teremtővel, és a teremtések állandó manifesztációit nyilvánítjátok meg, ezért nem a teremtésre kell koncentrálnotok, hanem egyszerűen a teremtéssé kell válnotok.
 

Teljes mértékben az 5 érzékszervek korlátozásán múlik más világok kifejeződése, így amikor eltávolodtok attól, hogy csak 5 érzékszervre támaszkodjatok, nagy bölcsességet ébreszt abban, hogy miért szükséges formátlansággal dolgozni és eltávolodni a felismerhető arc nevekkel való egybekötésétől, még azoktól az arcformáktól is, amelyek biztonság érzetét adják, a változás minden formája állandóan olyan formában mutatkozik be nektek, amelyet lehet, hogy nem ismernétek fel nagy Mestereként. Vigyázzatok az ítéleteitekre, különben kihívás elé lesztek állítva, mert a nagyobb fény világába avatnak be, meg kell tanulnotok használni a felsőbb lélek ösztönét, hogy felismerjétek az energia minden formáját, mert egy alak/forma bemutatása a kondicionálásotok képében nagyon jól meg tudja tagadni a nagyobb tapasztalatokat, különösen, ha a megfigyelt forma a feltételes elmétek által fizikailag ismeretlen, az energia aláírásról szól. Az együttműködésbe való munka nagyon, rendkívüli fontos, mivel az együttműködés segíteni fog meglátni nektek, hogy az isteni terv hogyan fonódott össze egy formába és az élet összes törvényének és alapelveinek egy kifejeződésévé formálódottan és mi jön létre rajta keresztül. A Shamballa ösvény beavatottjaként még sok-sok beavatáson kell átesnetek, miközben a Shamballa Hierarchiája Nagy Tanácsának nagy Mesterei megtanítják nektek a Shamballa beavatásának módjait/útjait. Shamballa az emberiség evolúciójának útja, és mindenkinek át kell mennie Shamballa világán, hogy a Mesteriség és Uralom magasabb szintjeit elérje. Ezt nem lehet elkerülni. Ezért ismerjétek fel a választásotokat, amit meghoztatok hajlandóságotokat Shamballa világának felfedezésére, és ennek során a fény által teljesen kifejeződött énetek nagyobb aspektusaival találkoztok.

 

Most kérdéseket vagy kéréseket terjeszthetsz a tanács hat nagy Mestere elé, azok elé, akik bemutatkoztak nektek. (hosszú szünet)


Mielőtt távoznál Shamballából, kérik, hogy ajánl fel Shamballa Hierarchiája Nagy Tanácsának Mestereinek önmagad egy olyan aspektusát, amely átalakulást/transzformációt igényel, tegye egy szimbolikus energia művé vagy egy csomagba, és helyezd ezt Mestereid elé. Kérjük, azonnal tedd ezt meg. (hosszú szünet)

 

Djwhal Khul vagyok, és nagy megtiszteltetés volt, hogy a beavatás ezen helyére hoztalak benneteket. Én továbbra is szolgálni fogok mellettetek, és még sok más beavatáson keresztül elviszlek titeket a Shamballai jelenlét világába. Mindig mindannyiótok kapuőrzője leszek, hogy hozzáférhessetek a fény azon szintjeihez, amelyre szükségetek van ahhoz, hogy Shamballába vigyenek. Engedélyetek van arra, hogy belépjetek a Shamballai jelenlét első szintű energiájába, hogy kommunikálhassatok azzal a 6 Mesterrel, akihez ma tudatosan csatlakozottatok az energia lenyomatok felismerése révén. Az elmétek és a szívetek abban a tudatban lehet, hogy fizikai világotokon kívül is aktívak vagytok. Az együttműködés egy lehet veletek.

 

Áldásom rátok ma.

oooooooo

 

Kuthumi vagyok és visszatértem ennél a pontnál.

 

Ne felejtsétek el tudomásul venni, hogy a ti választásotok volt, ez volt a kívánságotok és az akaratotok, hogy a tapasztalás ezen pontjáig elhozzunk titeket.


Ezért szeretteim, továbbra is mindannyiótokat a gyöngyfény spiráljában fogunk tartani, továbbra is szolgálni fogunk titeket, mivel Djwhal Khul mester már átadta a nagyobb bölcsesség energiáját. Használjátok a Nagy Invokáció bölcsességét, amilyen gyakran csak tudjátok, mert éppen ennek az invokációnak a kifejezésekor jönnek létre azok a fény- és szeretetáramok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az emberiségnek segítséget nyújtsanak a földi nagy terv megnyilvánulásában. Mindnyájotok áldott lehet és tiszteletben tartott azon az úton, amelyet választottatok, és mindannyian mindig jól lehetek a világotokban.

 

Kuthumi vagyok, a Szeretet és a Bölcsesség Nagyura, és elköszönök és megáldalak benneteket. Adonai.

Invokáció jelentése: Az invokáció szó jelentése:"megidézés", "lehívás", „"felszólítás". A meditációk, közvetítések során használt invokálás olyan módszer, melynek segítségével az ember, bármiféle energiát vagy tulajdonságot odavonzhat magához.

Az invokáció erejét felhasználhatod arra, hogy magadhoz hívj bármilyen tulajdonságodat, minőséget  (erő, együttérzés, nyitottság, tisztánlátás,  ,megvilágosodás, fény) ami még a magasabb dimenzióidban tartózkodik még nem nyilvánult meg rajtad keresztül. Esetleg egy mestert (Djwhal Khul, Kuthumi.St. Germain...stb, persze ha tiszta a szándékod és válaszolnak rá) vagy egy fénylényt, entitást, energiáit (angyalok).Invokáláskor az energia végig a "testeden" belül "van.

*A Tudatosság hét sugaráról Telosi Adamától:

Adama és El Morya - Az Isten Akarata, Az Első Sugár Tevékenysége

https://spirilego.blogspot.com/2022/11/adama-es-el-morya-az-isten-akarata-az.html

Adama és Lanto Nagyúr - A Megvilágosodás Lángja - A Második Sugarú Aktivitás

https://spirilego.blogspot.com/2022/11/adama-es-lanto-nagyur-megvilagosodas.html

Adama és Velencei Pál - A Kozmikus Szeretet Lángja, A Harmadik Sugarú Aktivitás

https://spirilego.blogspot.com/2022/11/adama-planetaris-maha-chohannal.html

A Megtisztulás és Transzformáció Felemelkedési Lángja, A Negyedik sugarú aktivitás

https://spirilego.blogspot.com/2022/11/adama-es-serapis-bey-megtisztulas.html

Adama - Telos Nagy Jáde Lemúriai Temploma és a Gyógyulás Lángja, Egy Ötödik Sugarú Aktivitás

https://spirilego.blogspot.com/2022/11/adama-telos-nagy-jade-lemuriai-temploma.html

Adamával, Jézussal és Nada Úrnővel - A Feltámadás Lángja, a Hatodik Sugár Aktivitása

https://spirilego.blogspot.com/2022/11/adamaval-jezussal-es-nada-urnovel.html

Adama Saint Germainnel - A Transzmutáció Lángja, a Hetedik Sugár Aktivitása

https://spirilego.blogspot.com/2022/11/adama-saint-germainnel-transzmutacio.html

1 megjegyzés:

  1. Vasárnapi elmélkedésre és beavatásra, Március 5, 2023. Köszönöm mindenkinek.

    VálaszTörlés

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...