Kuthumi - 4:4 Kilencedik Tűz Kapu Aktiválás

Michelle Eloff (09.04.03) - Kuthumi: 4:4 Kilencedik Tűz Kapu Aktiválás
Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika
2009.04.03

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/yl2dilac5ql789v/4_4+Kilencedik+Tuz+Kapu+aktiv%C3%A1l%C3%A1s.mp3

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázott lénnyel, és ez hasonló folyamatot indít el benned is. Ez nem teljesen ugyanaz, mintha ott lennél a csatornázott Mester jelenlétében, ugyanakkor a hatása éppen annyira erőteljes.

Ne aggódj a channelling résztvevőinek megadott időpontokkal kapcsolatban. Te is hasonló utat jársz majd be isteni tervednek, időzítésednek és célodnak megfelelően.

Az előző rész:

Michelle Eloff (09.03.24) - Kuthumi: 3:31 - Nyolcadik Tűz Kapu Aktiválás

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-331-nyolcadik-tuz-kapu-aktivalas.html?m=0

___________________________________________________________________

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain keresztül érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem ez alkalommal, és elhozzam számotokra a felszabadulás, a szabadság, az integrálódás és a megértés áldásait. Üdvözlet szeretteim!

És a szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, sok önmagát gyorsan beteljesítő cikluson belüli ciklust éltek át éppen. Mivel valamennyien integráltátok a Tűz Kapukat, már sokkal több lehetőségetek van a megvilágosodás utazásának felgyorsítására, mint amit [eddig] választottatok. Ahogy ezen ciklusok mindegyike tovább fejlődik abbeli képességében, hogy segítse a tudás magasabb szintjeinek integrálását és annak megértését, hogy magatokat abba helyzetbe hozzátok, hogy képesek legyetek túljutni számos régi megszorító konstrukción, amelyekben korábban növekedtetek, kialakítottátok azon tulajdonságaitok és hiedelmeitek zömét, melyek aztán az életeteket irányító mechanizmussá váltak.

A mai különleges 4:4 kulcs dátum aktiválás egyben a Kilencedik Tűz Kapu aktiválása is. Elértetek ahhoz a ponthoz, amikor új struktúra/szerkezet születik, ami a négy alsó testen keresztül integrálódik, melyekről tudjátok, hogy azok a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális énetek. Amikor energiát integráltok, és rögzítetek ezen a négy én aspektuson keresztül, akkor kezditek megtanulni, hogy mennyire eltérő mechanizmusokon keresztül hat az élet, és hogy a sors milyen gyakran befolyásolja az életetek irányultságát, de nem azért, mintha nem lenne beleszólásotok, hanem mivel megértésetek ezen dinamikákat illetően még nem lépett a következő szintre.

Amikor leragadtok a megértés bizonyos szintjén, akkor olyanok vagytok, mint a farkát kergető kutya, ugyanazt az elképzelést hajszolva körbe-körbe, ugyanazokkal az ideákkal, erkölcsiséggel, értékekkel, igazságokkal és előítéletekkel, mint amiről az egész életetek szól.

Most viszont emlékezzetek arra, amit legutóbb mondtam nektek arról, hogy változtassátok meg a vonzás törvényének dinamikáját, ami úgy tűnik, mintha [sokkal inkább] úgy működne, hogy ti vonzódtok oda valamihez, semmint hogy ti vonzanátok magatokhoz valamit. Ez a folyamat felgyorsítja azt a képességeteket, hogy kikerüljetek az áldozati tudatosságból és elnyerjétek a győztesek tudatosságát, hogy magatokévá tegyétek az ön-meghatalmasítás olyan szintjét, amelyet eddig még nem integráltatok annak ellenére, hogy dolgoztok vele, és roppant tevékenyen és gyorsan helyezitek ezen részeiteket a helyükre.

Ami ezt a mostani Tűz Kapu és kulcsdátum aktiválást illeti, temérdek gondolat kívánkozik ahhoz, ahol jelenleg az utazásotokon tartotok. Azok az új struktúrák, melyek most jönnek szóba a jelen idők és energiák kapcsán, és melyekről azt kérjük tőletek, hogy fordítsatok energiát ezek mintázatának, szokásainak, hiedelmeinek és jellemzőinek vizsgálatára, azokat a jelen időszakban elsősorban férfias aspektusok elfogadásával hoztátok [be] az életetekbe – apátok, fivéretek, férjetek, férfi kollégák, férfi főnökök, nagyapák, vagy bármely apát vagy férfi archetípust jelképező figura elfogadásával, beleértve a tekintélyt megtestesítő figurákat az életetekben. Időbe fog telni, míg azok az aspektusok kihalnak, melyek többé már nem szolgálják a felemelkedés spirálját, amelyeken ti [éppen] most dolgoztok, hogy úgymond a kutya tovább már ne kergesse a farkát.

Mindenekelőtt, amikor ezeket a tulajdonságokat, hiedelmeket, elképzeléseket veszitek célba és megértitek, hogy azt az életet élitek, melyet ti kértetek, akkor kérdezzétek meg, hogy mi a gondolataitok, az elképzeléseitek, a hiedelmeitek és a tulajdonságaitok alapja! Vajon abból a belső képességből fakadnak-e, hogy érzékelni tudjátok az igazságotokat vagy valami olyasmi, amit [kívülről] elfogadtatok, és a sajátotokként vittetek tovább? Most persze néhányan azt mondhatjátok: 'De Kuthumi, ezzel már foglalkoztunk!' Persze, szeretteim, egy bizonyos fokig, most viszont az én olyan mélységeibe ereszkedünk, ami eddig még nem volt belátható. Először meg kellett változtatnotok a felfogásotokat a vonzás törvényéről ahhoz, hogy az én megértésének erre a szintjére léphessetek, hogy aztán kezdhessétek megérteni, hogy mihez vonzódtok, és miért vonzódtok hozzá, ezzel hatalmasítva meg magatokat az új ideákban, az öntudatosság új kilátásaiban és olyan életben, ami eddig nem volt a gondolkozási folyamat része. Talán voltak olyan pillanatok, amikor egy futó pillanatra betekintést nyertetek az igazságotokat megélő életbe, a hiteles éneteket kifejező létbe, de nem voltak meg az eszközeitek arra, hogy megéljétek. Ez a Kilencedik Tűz Kapu most biztosítja ezeket az eszközöket azáltal, hogy bezárja az ajtót a végzet olyan szintje előtt, vagy a végzet olyan területe előtt, ami többé már nem szükséges ahhoz, hogy belekényszerítsen benneteket olyan helyzetekbe, hogy [így] sajátítsatok el bizonyos leckéket, vagy a saját személyiségetek [bizonyos] aspektusait.

Kezdetben létfontosságú lesz megértenetek, hogy aki az apátok volt vagy bárki, aki az apa szerepét játszotta az életetekben, amíg felnőttetek, akár férfi, akár nő lett légyen az illető, aki ezt a szerepet játszotta, az befolyásolta az elképzeléseteket [ön]magatokról, az elképzeléseteket az életről, az erkölcsiségetekről, az érték-érzékelésetekről és értékelő rendszeretekről, és el kell most döntenetek, hogy ők támogattak-e benneteket az igazságotokban vagy pedig az igazságotokat a társadalom alkotta meg, melyben az emberek 'biztonságban' érezhetik magukat, tekintve, hogy ez a komfort zóna biztonsága, ami nem feltétlenül támogatja és fejleszti a lélek növekedési képességét, és nagyon gyakran már lejárt szavatosságú. Ez persze nem azt jelenti, hogy elveszítenétek a belső értékek iránti magszintű érzékenységeteket, a saját rendszereteket arról, amit igaznak, helyesnek vagy tévesnek gondoltok.

Amit kérünk, hogy megtegyetek, az az, hogy értsétek meg, hogy hol kezdődtök és hol végződtök, és hogy a rajtatok kívüli világ és annak hatása hol kezdődik és végződik, ezért, szeretteim, a Kilencedik Tűz Kapu olyan utat tár fel előttetek, hogy hogyan éljétek az életetek az igazságotok belső felismerésére alapozva, és hogyan fejezzétek ki azt hitelesen, ellentétben azzal, ami ma közkeletű. Ez az én felfogás megváltoztatja a csakrák energiáinak áramlását olyannyira, amennyire az eddig még nem volt lehetséges, a kommunikáció olyan rendszere mentén, ami az igazi én és értékei felismerésének rendszere.

Egy bizonyos területen az élet komoly kihívások elé fog nézni mostanában, ahol bizonyos erkölcsi és értékrendszerek, melyeket a társadalomra erőltettek az intézményes szabályozás keretében, és egy olyasfajta életmód nevében, ami az egyetlen módja lett volna az élet élésének. Nem fogok részleteket megnevezni, mivel mindenki igazsága más és más, és nektek magatoknak kell felfedezni, hogy a ti esetetekben ez micsoda. Ez az új fény lehorgonyzási folyamatának, a régi módszerek 'kihalásának' része, azt célozva, ahogyan magatokat gyötritek a maszkulin azonosulások szereplőiként egy életen át, és talán még másokat is, és hogy hogyan tudnátok megérteni, hogy mik vagytok és mik nem [vagytok], hogy hagynátok távozni a régit, és szilárdan kiállnátok az igazságotok mellett, és tudatosítanátok az igazságotokat. Bizonyos értékek néhány embernél működnek, másoknál nem. Tudjátok, szeretteim, akkora hangsúlyt helyeztetek a címkézésre és kategorizálásra, hogy minden vagy jónak vagy rossznak, elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak minősíttetett, hogy ez az értékrendszer az, ha nevezhetem így ezt a furcsa tanítást, amit célba kell vennetek! Amit ti értéknek tekintetek, és amit egy másik ember tekint annak, az két teljesen eltérő dolog lehet, ezért amit ti elfogadhatatlan cselekedetnek tekintetek, az mások felfogásában éppen nem az, ami azt jelenti, hogy minden visszatér hozzátok, a saját rendszereteket minősíti, a saját határaitokat és megértéseteket, ami a saját igazságotok, addig eljutva, hogy tiszteletben tartjátok [azt] a tényt, hogy körülöttetek mindenkinek eltérő [lehet] a vélekedése az életről, más a felfogása a kölcsönhatásairól, és milliónyi szintje létezik az élet kifejeződésének.

A mostanság leggyorsabban felmorzsolódó dolgok egyike az emberek által alkotott törvény, amit az egyének elméje, szíve és szelleme alkotott meg és intézményesített, ami azt jelenti, hogy hatásukra rengeteg terület telt meg szégyennel, hibáztatással, bűntudattal, elutasítással, nehezteléssel, keserűséggel és gyűlölettel mások iránt. Ez visszavezet annak megértéséhez, hogy miben áll a ti értékrendszeretek, hogy mi a ti igazságotok, mik az élet ideáljaitok és igazságaitok, és az igazságot úgy értem, hogy felismerni és megragadni, hogy az vajon a saját igazságotok-e, vagy pedig az atyák vagy bármilyen más apafigura hitelessége az életetekben.

Egyszer eléritek azt az állapotot, amikor elnyeritek a felsőbb én új struktúrái kifejezésében rejlő vonatkozásokat, kifejezitek a tűz energiáját – a tűz kaputokat. Abban a pillanatban, hogy ez bekövetkezik, drága szeretteim, képessé váltok cselekedni, érzitek, hogy kezdeményezőek vagytok, készek vagytok és át tudtok kelni a halál mostani időszakán, ami a Húsvéti ünnepek időszaka és a következő néhány kulcsdátum aktiválás és Tűz Kapu, amit veletek teljesítünk, e körül az időszak körül, mint a halál és feltámadás [időszaka] körül fog keringeni.

Ezért hasznosítsátok most a támogató energiákat, mert megmutatják nektek, hogy mi az, ami már nem szolgál tovább benneteket, és mi az én új felfogása és a felemelkedési folyamat erről szól és minden tanítás, amit átadtunk, szeretteim, arról szól, hogy közelebb hozzon magatokhoz és ti megfigyelhetitek magatokon, különösen azok, akik már évek óta foglalkoznak a tanításaimmal, hogy önmagában olyan folyamat, ami úgy nyilvánul meg, mint [ahogy] sosem gondoltátok vagy álmodtátok volna, és mégis bekövetkezett.

Ez a folyamat most folytatódik, és a dolgok kezdenek valóban izgalmassá válni, mivel olyan dinamikákat mutatunk meg nektek, amelyekre korábban még nem álltatok készen meglátni, mert képtelenek lettetek volna teljesen megragadni a koncepciót, amíg a lélek bizonyos kellően kifinomult aspektusait el nem értétek, különösen autentikus énetek vonatkozásait, mert ez az a részetek, aki megmutatja az igazságotokat, és hogy azt hogyan integráljátok. Amit ez a halál folyamat meg fog tenni értetek az az, hogy nagyon gyors időintervallumban – egészen pontosan négy nap alatt – [hogy] mi az, amihez ragaszkodnotok kell, mert tovább szolgál életetek ezen új rendszerének részeként, hiszen ne feledjétek, hogy ez most a 4:4 átjárója!

Most a Kilencedik Tűz Kapu energiája elhozza nektek a befejezést, a beteljesülést és az újrakezdést, ami 2009(-es anyagok) témájához kötődik – az Új Élet Ígéretéhez. Ezt az ígéretet mi tettük nektek, hogy új utat mutassunk az életben, és ez a mi feladatunk, de nektek, szeretteim, el kell jönnötök erre az összejövetelre, velünk együtt kell tevékenykednetek, hajlandónak kell mutatkoznotok szembesülni a legsötétebb én vonatkozásokkal, és birtokba kell vennetek azokat, és erről szól ez az egész húsvéti időszak, az energiák ezt testesítik meg, ezért ahelyett, hogy [most] egy vizualizáción vinnénk keresztül benneteket, azt kérjük, hogy hosszabb időre üljetek le magatokkal, amíg csak szükségét érzitek, és rögzítsétek írásban a mag-értékrendszereteket, a tulajdonságaitokat, a hiedelmeiteket, mindazt, amit úgy ítéltek meg, hogy úgynevezett 'jó emberré' tesznek titeket, mivel bizonyos módon viselkedtek, bizonyos módon felfogjátok a dolgokat, elvártok magatoktól és másoktól bizonyos viselkedést, de miért? Mi célból? Ki mondta [meg], hogy mi [az] elfogadható és mi nem? Most nem azokról az emberekről beszélek, akik másokkal vagy egymással gyalázkodnak, az általában kivetített elvárásokról beszélek, amelyeket egymásra kivetítetek, mint ahogy azokról a kivetítésekről is, amelyeket önmagatokra vonatkoztattok, és azért említem a kivetítést, mert nem feltétlenül tőletek ered, származhat akár az igazi énetektől is, de inkább az apák, a fivérek, a nagyapák, a férfi tanárok vagy olyan nők vélekedése ez, akik férfias energiákat hordoznak, ami olyan mértékig befolyásolt benneteket, hogy most már felnőttként nem is tudtok róla, és nem tudatosult a tény, hogy a létezés, az élet, a cselekvés bizonyos fajtája nemcsak, hogy hatással van az élet-, érzés,- kifejezés-, és látásmódotokra, hanem ez a lényege annak, amit szeretnénk átadni, kedveseim.

Azért olyan fontos ez, mert aztán beléptek egy olyan térbe, ami a tudatos bizalom tereként ismert és akkor szeretteim, a Nap energiáját húzzátok befelé egy egészen újfajta módszerrel, és a Nap az élet energiája, ami barátságos, ami pezsgő és ami az egó energiája. Hosszú időn keresztül dolgoztatok az alsó egóval, hogy kezelni tudjátok, és most itt az ideje, hogy megbarátkozzatok a felső egóval, az egóval, hogy a barátja legyetek, hogy támogasson benneteket. Röviden már említettem ezt néhány tanításomban, de előbb annak megértésére kell összpontosítanunk, hogy mi a különbség a szeretet motiválta egó és a félelem motiválta egó között – a félelem, úgymond, az alsó egót motiválja, a szeretet [pedig] a felső egót. Hadd tisztázzak most valamit rajtatok keresztül, szeretteim, az egón keresztül élni nem feltétlenül rossz, amennyiben megértitek, hogy az egó a bennetek élő Nap, és [vajon] tudtátok-e, hogy a Nap energiája az egyik legerőteljesebb energia, ami a szív csakrát táplálja? Kiterjedt munkálatokat végzünk sokatokkal, hogy fejlesszük a Nap Csakrátokat, ami már 2003-ban kezdetét vette, a Nap Csakra a felső egó otthona, az autentikus én igazságának otthona, ami az új egótokká válik, hogy bizalommal telibb életet élhessetek, ami tudatosan teszi lehetővé, hogy kifejezhessétek énetek egoisztikus vonatkozását egészen újfajta módon. A Nap energiája másként lát el titeket tápanyaggal és amikor bizalommal telten léptek elő, akkor jelet hagytok a világon, ahol minden megváltozik – a dinamika köztetek és a világ többi része között is megváltozik. Már nem függtök annyira bizonyos vonatkozásban az élettől mint korábban, már nem éreztek vonzódást bizonyos fajta emberek felé, akik felé a múltban még vonzódtatok, sőt sértő helyzetekről találjátok úgy, hogy nagyon gyorsan végük lesz, mivel átlátjátok a hiedelmeket, a tulajdonságokat, az erkölcsiséget vagy akár az értékrendet, ami kihangsúlyozza, hogy mi ösztönözte azt, amihez odavonzódtatok.

Szóval készüljetek föl a teljes átalakulásra az életetekben ezen a Húsvéton, kedveseim! Május hónapjától egészen szeptemberig nagyon fontos dolgok történnek mindannyiótokkal. Ez az energia, amit ma aktiválunk, a kommunikáció ösvényeit tárja fel az én eddig közlésképtelen aspektusai között egy sokkal tudatosabb módon, most már tényleg kapcsolatba léphettek a valódi énetekkel.

Amikor a saját tulajdonságaitok felől érdeklődtök, a saját hiedelmeitekről és elképzeléseitekről az életben és a társadalomban, akkor kezditek meglátni, hogy az vezetett egymás hibáztatásához, hogy mindent a társadalomra hárítottatok, önmagatokat is beleértve. Ne feledjétek, mindenki igazsága más és más, és ebben a pillanatban most nem is szólok azokról az egyénekről, akik szándékosan gyalázkodnak és sértegetnek másokat, az élet alapvető koncepciójáról beszélek, és a pletyka és a botrányok végéről, melyek tönkreteszik az embereket, az ítélkezés rendszerén keresztül. Mi az eredménye azoknak a helyzeteknek, amikor rosszként és jóként, helyesként és hamisként látjuk azokat? Ne feledjétek, hogy az élet azon vonatkozásaira figyelünk most, melyek a reagáló viselkedéshez vezettek, nem a negatív helyzetekről, a negatív, becsmérlő, sértő viselkedésről beszélünk, lépjünk ezen túl, hogy megérthessétek a különbséget ahhoz képest, amivel ma foglalkoztunk.

Ha egyszer időt fordítotok ezen kérdések megvizsgálására, és őszintén válaszoltok, szeretteim, akkor teljesebb megértésetek lesz arról, hogy mi motiválja az ítélkezést, a gondolkodásotokat, a vélekedéseteket, a reakcióitokat, az érzékeléseteket, az elvárásaitokat és a szándékaitokat, melyek az életetekké válnak.

Remélem belátjátok, hogy ez a folyamat mennyire fontos, kedveseim, és hogy az igazság integrálásával és a felső egó beengedésével ezeken az új módokon, és nem félve énetek egó aspektusának megnyilvánításától, megláthatjátok a nap energia káprázatos erejét, és ez az az energia, aminek ereje felerősíti a magnetikus mező vonzerejét körülöttetek, ezért amit magatokhoz vonzotok, annak másfajta jellemzői lesznek, másfajta dinamikája, és az elvárások és szabályok más rendje vonatkozik rájuk, mert mindig olyasmivel fogtok szembesülni, függetlenül attól, hogy milyen szinten álltok, amely vibrációk a ti szinteken megerősödnek a megértésetek által, a különböző elgyengítő elvárások, illetve a felszabadító elvárások eredőjeként.

Ezért, szeretteim, váljatok a folyamat részesévé és bízzatok benne, hogy elhozza a változás dinamikáját, ami jelenleg roppant fontos a számotokra. Ez az a Tűz Kapu, ami átjárót nyit a tudatosság magasabb szintjei felé, ami segít meglátni magatokat a Megvilágosodottak szemén keresztül, az Autentikus Én szemén keresztül, és minden új módon és új kifejeződésben kel életre.

Bízzatok továbbra is a sok láthatatlan karban, drága szeretteim, melyek védelmeznek benneteket, és tudjátok, hogy új világ felé tartotok, új dimenziók felé, az én egyetemes kifejezésének új szintjei felé, és eljött az élet ünneplésének ideje. Szálljatok alá a 'halálba', és 'szülessetek újjá', tudva, hogy ami táplál titeket, hogy ami ösztönöz titeket, az az autentikus igazságotok legmélyéről ered ebben a percben, és legyetek szabadok!

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja, és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket. Adonai.

Soron következő Tűz Kapu:

Húsvét ünnepe - Tizedik Tűz Kapu Aktiválás 2009. április 8

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-nagyur-husvet-unnepe-tizedik.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...