Mária Magdolna - 5:25 - 30. Tűz Kapu

 Michelle Eloff (09.05.24) - Mária Magdolna: 25:5 - 30. Tűz Kapu


Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Előző Tűz Kapus anyag:

Mária Magdolna - 2009 Kanada 5  - 26-29 Tűz Kapu aktiválás és a 15 Magdolna Oszlop

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-2009-kanada-5-26-29-tuz.html?m=0Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Michelle Eloff által csatornázva © Johannesburg, Dél-Afrika
2009.05.24

__________________________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket a mennyei fény és az isteni szeretet jelenlétében. Legyetek üdvözölve, drága szeretteim!

Az újrakapcsolódás mostani ideje mindenkinek lehetőséget biztosít arra, hogy megünnepelje, amit véghezvitt, és megünnepelje valami új kezdetét is. Az elmúlt tizenkét hónapban véghezvitt összes munka most ért el a tetőpontjához, ami minden olyan rács lepecsételését eredményezi, ami eddig az ideig kialakult, elrendeződött.

Ezek az energiák olyan alapzatot teremtettek, amin most építkezhettek, ezért a jövőben aktiválandó Tűz Kapuk és Magdolna Oszlopok a belső álom megteremtéséhez kapcsolódnak. Mivel az a ciklus már beteljesült, most az álom valóságba történő megjelenítésének az aktiválása következik.

A (2009.) május 25-i kulcsdátum aktiválás erről szól, a befejezés és egy új kezdet megünnepléséről. Itt az ideje kinyitni a szemeteket, és meglátnotok, hogy amit véghezvittetek, az tökéletes és most csak győzzétek a sok lehetőséget, hogy új irányokba induljatok, a különbség annyi a korábbiakhoz képest, hogy az alap, amelyen az álmokat megnyilváníthatjátok, szilárd, amibe sok időt és energiát fektettetek, amíg a helyére tettétek.

A következő néhány hétben további energiák támogatásában részesültök, hogy megerősítsétek az alap azon részeit, amiről úgy érezhetitek, hogy lényegében hiányosak, és aztán ez fogja megteremteni az energetikai mintát ahhoz, amit kívül manifesztálni akartok.

Ez az aktiválás aktiválja a harmincadik Tűz Kaput is és a harmincadik Tűz Kapu a híd az eddigi teremtések és a folyamatban lévő teremtések között. Jelenleg az átalakítás lángjai égnek körülöttetek és szélesebb perspektívát nyilvánítanak meg nektek azzal, hogy fényt ragyogtatnak az életetek azon területeire, melyek nem kaptak elég figyelmet. Ez nem jelent szükségszerűen negatív értelmű kihívást, lehet valami nagyon pozitív is és a pozitivitás, a lehetőség természete és esszenciája lehet a kihívás, és ez szükségszerű, mivel olyan részeteket állítja kihívás elé, amelyik beleragadt abba a hiedelembe, hogy valami túl jó [lehet] ahhoz, hogy igaz legyen.

Végül azt is képesek lesztek felismerni, hogy amihez vonzódtok, az megváltozhat és meg is változik. Ez egy lehetőség arra, hogy lezárjatok egy átjárót, mivel most eljött az ideje, hogy a belső gyermek hatalmas és alapos belső gyógyuláson essen át, ezért most ő megkapja a lehetőséget az újjászületésre, hogy újra meglovagolja a hullámokat, és megteremtsen valami újat az öröm és a kreatív kifejeződés szempontjából kiindulva.

Eljött az ideje annak, hogy elkezdjétek kedveteket lelni abban, amit az Új Élet Ígérete hoz el, az ismeretlen izgalmában és lelkesültségében, még ha kaland is az, ami szólítja a lelketeket, és még ha félelem tölt is el, a belső bátorság és erő a felszínre emelkedik és túljuttok rajta.

Az az egyik ok, amiért ez fontos közvetítés, hogy elkezdtek értékes leckéket elsajátítani önmagatokról. A leckék nem mindig nehéz feladatok, szeretnénk, ha ebben az esetben hasznosítanátok a rátok váró változások jóságát és pozitivitását, és néhányotok esetében ezek már el is kezdődtek. Ez lehetőség most a számotokra, hogy a gyakorlatban kamatoztassátok az elmúlt tizenkét hónap során megtanultakat és megragadjatok bármit, bármilyen változást különösen egy előnyös és pozitív helyzetben.

Ennek semmi köze a folytonos pozitív megerősítéshez, csupán a hozzáállásról van szó az életetek teremtményeihez, és [arról,] hogy megértsétek, hogy a teremtés újrateremthető, hogy meghatalmasíthatjátok magatokat azzal a belső tudással, miszerint életetek Mester Építészei vagytok, ezért az erő pozíciójában vagytok, és ez az erő lehetőségeket biztosít a számotokra, hogy értékes változásokat vigyetek véghez, olyanokat, melyek feljavítják az életeteket, mivel elértétek az öntudatosság nézőpontját. Meg fogjátok látni, hogy a tudatosság megfizethetetlenné válik, mert nyilvánvaló, hogy a döntéseiteket most már meg is valósítjátok, és természetesen amennyire az életetek megváltozik, az elegendő bizonyíték is erre.

Most tehát csukjátok be a szemeteket, és koncentráljatok a szív csakrátokra! A következő három hétben a szív csakrátok mély gyógyuláson és elengedésen megy keresztül, és most ideje a belső barátságos én fényének előragyognia, és egy új fényösvényt vetítenie új kalandok felé, és ezt [ön]magatoknak teszitek.

Ez az új energia olyan mágneses rács, amelyik vonz titeket, fény övezi, ami suttog a lényetek minden szálához, és ezek a szálak üzenetet közvetítenek a belső mag-énnek, és ez az üzenet az, hogy ideje előre mozdulni, ideje megváltozni, integrálni az elfogadást, s talán az újrateremtést. Ez lehetőség magatok újra feltalálására újfajta módon, és valójában minden kilenc hónapban tanácsos megvizsgálni az életeteket és önmagatokat, és új utat nyitni az élet előretöréséhez. Minden kilenc hónapban beteljesítetek egy ciklust, és minden tizenkét hónapban mély belső spirituális változás következik be, ami manifesztálódik. Ez a változás olyan, ami mélyebb szinteket mutat meg, és olyan dimenziókat a világban, melyeket magatoknak teremtetek.

Jelenleg arra szólítunk benneteket, hogy tudatosan segédkezzetek az új élet szerkezetében. Mielőtt ez a struktúra a helyére kerülne, az alap végső elemzésének meg kell történnie, ami biztosítja, hogy teremtésében teljes, és erejében szilárd legyen.

Most [azt] szeretném, ha megidéznétek személyes vezetőitek jelenlétét, és azokét is, akik veletek szorosan együttműködnek.

Szólítsátok gyógyító angyalotokat és engedjétek magatokat vonzódni ehhez a mágneses rácshoz!

Ez a mágneses rács áthalad a harmincadik Tűz Kapun. Most csak annyit szeretnék, ha figyelnétek ezt. Érezzétek a lángokat lobogni a saját szívetekben, és aztán kapcsolódjatok össze az összes szív alatti és fölötti csakra lángjaival [is]!

Amikor ezek meggyulladnak a harmincadik Tűz Kapu lángjaitól, az energetikai frekvenciátok elkezdi növelni a kibocsátott fényt és saját szakrális egyedi hangotok szent frekvenciáit.

Ezek a hangok fényszálakat bocsátanak ki, melyek kapcsolódnak azokhoz az energia hálózatokhoz, amik tartalmazzák az Univerzum összes teremtőképességét, s melyek összhangban állnak személyes teremtő rétegetekkel, ez is összhangban áll az egész életetekben felmerült kreatív gondolatok és ötletek hálózatával, és ez a teremtő energia most kezd beszűrődni a mágneses energia hálózatotokba és elárasztja az összes bennetek található kommunikációs rendszert, amelyek energiát fogadnak és közvetítenek a környező világból, és a szem számára láthatatlan világokból.

Szeretném, ha becsuknátok a [belső] szemeteket a vizualizációtokban, és elképzelnétek új életetek alapzatát a lábatok alatt.

Ismeritek ennek az alapzatnak a pontos méretét, olyan jól ismeritek, hogy be tudjátok járni becsukott szemmel és pontosan ez az, amit szeretném, ha most azonnal megtennétek! Járjátok körbe az alapzat kerületét, és használjátok az érzékelő energiátokat, hogy megérezzétek, ha az alapzat bármely része egyensúlyát vesztette!

Ha bármely részét gyengének vagy veszélyeztetettnek éreznétek bármilyen módon, akkor álljatok meg és érezzétek meg, hogy mi az, hogy az élet melyik területén lappanghat gyengeség és aztán szólítsátok Metatron és Melchizedek nagyurat és kérjétek meg őket, hogy alakítsák át azt a negativitást feltétel nélküli szeretetté és mivel a feltétel nélküli szeretet az alapzat ezen területének belső mag erejévé válik, továbbmehettek.

Folytassátok ezt, egy kis időt biztosítunk most erre!

Álljatok most az alapzatotok közepére még mindig csukott szemmel! A bal tenyereteket helyezzétek a szív csakrára és a jobb tenyereteket a bal kezetekre!

Most szeretném, ha az energiamezőtökkel végigpásztáznátok a teljes alapot, ezzel biztosítva, hogy minden energia tökéletesen kiegyensúlyozódjon. Ehhez használjátok a szív csakrátokat!

Ha bármit egyensúlytalannak éreznétek, egyszerűen szólítsátok az Univerzális Energiát az Isteni Forrásból, és terjesszétek ki az alapzatban!

Ez most egy fontos alkalom, azért olyan fontos, mert most befelé kell fordulnotok, mialatt az alapzat közepén álltok és szeretném, ha összekapcsolódnátok egyik belső álommal, egyik korábbi álmotokkal, amelyet szeretnétek az élet fizikai részében is birtokolni! Nagyon körültekintően gondoljatok erre, legyetek nagyon tiszták az álmotokat illetően!

Kérdezzétek meg magatoktól újfent, hogy készen álltok-e ezt az álmot a valóságotok fizikai részévé változtatni, és ha a válasz határozott igen, akkor [azt] szeretném, ha ennek az álomnak a képmását a szív csakrátokba vonnátok.

Most szeretném, ha elképzelnétek egy jelképet, ami ezt az álmot képviseli. Minden alkalommal, amikor erre a szimbólumra gondoltok, akkor kapcsolódtok az álmotokhoz, amiről úgy döntöttetek, hogy manifesztáljátok és a következő hat-nyolc hét folyamán azon fogtok dolgozni, hogy ezt előkészítsétek magatoknak, először azzal, hogy az álom minden szempontját először magatokban célozzátok meg.

Írjátok le, hogy mi lenne az óhajotok, más szavakkal az álmotok, és az álmotokhoz részenként szedjetek össze minden aspektust - hogy [az miként lenne hatással az életetekre, az életetek mely területeire lenne hatással, és annak mi lenne az eredménye, és ha még mindig meg vagytok győződve róla, hogy pontosan ez az, amit szeretnétek energiával ellátni, akkor lássátok el energiával abban a tudatban, hogy ez az, amit tenni fogtok, ez az, ami manifesztálódni fog.

Az energia elektromos áramlatai ezen a mágneses mezőn, ahol most éppen álltok, azok a frekvenciák, melyek fel fogják gyorsítani azt az ütemet, amellyel manifesztálni tudjátok azt, amit magatokban tároltok. Ne beszéljetek másoknak a belső álmotokról, mivel az még a viselősség állapotában van, és biztonságos és veszélytelen, csak a ti szemetek számára látható helyen kell tartani, és amikor majd elkezd megnyilvánulni, akkor beszélhettek róla, de a mostanra nézve ez még egy szent mag, amit el kell ültetni és ápolni szükséges!

Melchizedek nagyúr most átnyújt nektek egy arany fényt, amit belső álmotok képmásába és jelképébe helyeztek. Az arany fény lepecsételi azt, amit kezdetek elültetni és lepecsételi az összes Tűz Kapu energiáját, amelyekkel ezidáig dolgoztatok, és egy ajtó a múltba bezáródik, egy retesz a jövőbe nyíló ajtón kinyílik, és az ajtó feltárul.

Szeretném, ha mélyen belélegeznétek és az álmotokat a szívetekben tartva nekiindulnátok a Tűz Kapunak, tudva, hogy amikor átkeltek rajta, akkor magatok mögött hagyjátok a múltat és nekiindultok egy új ösvénynek!

Az ösvény, amit most alkottok meg, az egységhez vezető új ösvény, a mindennel való egységhez, az álmaitokkal való eggyé váláshoz és az erőhöz, hogy megteremthessétek. Egy tervet hoztatok mozgásba és az energiája beágyazódott a mai napon, a május 25-i kulcs dátum aktiválás alkalmából. Ez olyan energia, ami a belső varázsló és a Krisztusi Gyermek kreatív kommunikációját testesíti meg, a világ mester vibrációit, melyek épp változóban vannak, olyan világéit, amely már soha nem lesz ugyanaz. Épp úgy, ahogy minden belül és körülöttetek a világban változik, úgy változtok meg ti is.

Drága szeretteim, készüljetek fel, álljatok készen a küszöbötökön várakozó új ciklusra, ami csodálatos új dimenziókat mutat meg a világnak, amiben éltek. Ezek az egyedi dimenziók az élet mechanizmusát nyilvánítják meg, ezáltal nyertek mélyebb megértést arról, hogy miként dolgozzatok ezekkel a mechanizmusokkal, hogyan hasznosítsátok a pszichológia, a metafizika, a tudomány és minden egyéb rendelkezésetekre álló eszköz különféle területeit és amikor egyesítitek ezt a bölcsességet, akkor olyan dinamikát hoztok létre, amelyik tökéletesen illeszkedik hozzátok, olyan dinamikát, ami a sorsotok felé terel benneteket.

Ez az, amiért olyan fontos jól ismerni magatokat, magatok alapos ismeretével képesek lesztek biztosítani mindazt, amire szükségetek van, függetlenül attól, hogy milyen helyzetben találjátok magatokat. Amikor ismeritek az erősségeiteket, akkor ismeritek a képességeiteket is. Amikor ismeritek a gyengéiteket és látjátok, ahogy az erősségeitek ezeket kiegyenlítik, akkor rendkívül meghatalmasító helyzetbe kerültök, mivel ekkor csak nagyon kevesek fognak kitéríteni benneteket a középpontotokból.

Belső mag erőtök olyan fény, ami közvetíti a tudatosság és éberség ezernyi dimenziójának lüktető energiáját. Ez a lüktetés meghatározza a tudatosságnak azt a szintjét, amit még ki tudtok használni. Ha a gondolatformáitok és az energiamezőtök energiái alacsonyak, akkor alacsony gondolatformákat és gyenge energiákat tudtok kiaknázni, míg ha megértitek, hogy minden dolog energia és hogy hatalmas társ-teremtők, mester alkimisták vagytok, akkor kezditek használni az élet kémiáját a saját hasznotokra és [az] a főzet, amelyet eredményül kaptok, többé nem kárhoztat romboló ösvényekre, nem, mert most már társ-teremtői energiáitok vannak olyan erővel egyesítve, ami ugyanazzal a sebességgel hat, mint a véletlen, hirtelen felmerülő gondolat, viszont nem kaotikusan jelenik meg, hanem kiegyensúlyozottan, megvilágosodottan, tudással, bölcsességgel, bizalommal és belső tudással telve.

Ezek a tanultak gyakorlatba helyezésének, a tanítások alkalmazásának a beavatásai, a példa erejénél fogva vezetés, ahogy Kuthumi mester tanította nektek és ahogy az Istennő energiája beleszövődik a Földanya mélyének örök rácsaiba, a Tűz Istennők körétek állnak, biztosítva, hogy ez az új irány, amelyik felviláglik előttetek, ez tényleg [jó] irány, és nem kísérlet és ösvény az egyedi lényeknek mindahhoz, ami az élet.

Szeretném, ha egy percre átéreznétek, hogy az energiák milyen érzést keltenek a harmincadik Tűz Kapu túloldalán!

Érezzétek Metatron és Melchizedek nagyúr támogatását és bízzatok benne, hogy azok, akik vezetnek benneteket a belső síkokról, veletek utaztak ebbe a világba, átkeltek a Tűz Kapun az oldalatokon.

Összpontosítsatok továbbra is a belső álmotokra és tegyetek meg minden erőtöktől telhetőt az elvetett mag táplálásáért, hogy a valóságotokkal eggyé válhasson!

Metatron nagyúr a jobb tenyerét a kezetek fölé emeli és egy szent könyv manifesztálódik. Ez egy ősi kötet ősi bölcsességgel telve, és az Ősök bölcsességét a kötetben kifejezetten nektek írták és minden léleknek van egy-egy ilyen kötete. Ez nem a ti árnyékaitok könyve, hanem a tüzeteké, azoké a lángoké, amelyek természetetek autentikusságát nyilvánítják meg számotokra. Ez az a könyv, az a kötet, amellyel dolgozni fogtok, miközben megteremtitek a belső álmotokat, és azt akarjuk, hogy fizikailag teremtsetek egy ilyen könyvet, amiben leírtok mindent a belső álmaitokról és ez összefüggésben lesz az ősi kötet tartalmával. Azt ugyanis a ti kezetek írta legmagasabb énetek vezetésével, és ez most újraíródik, újra kódolódik. Bízunk benne, hogy ez nagy örömet fog okozni, és hogy az ehhez szükséges változások működésbe lépnek.

Amikor Metatron elveszi a kezét a könyvről, akkor észreveszitek, hogy a szent jelképetek belevésődött a borítójába, szorítsátok a szívetekhez, lélegezzétek be a fényét, és tudjátok, hogy az álom ott van benne!

Vegyetek mély lélegzetet, lélegezzetek ki, és adjatok hálát Metatronnak és Melchizedeknek és minden vezetőnek, aki veletek van!

Mondjatok köszönetet magatoknak ezért a döntésetekért, és amiért a kulcsenergiát az élet új részére, a sorsotok új ösvényére nyíló ajtó kinyitására használtátok, és higgyétek el a szívetekben, hogy ez örömteli időszak, olyan, ami sok ajándékot és áldást fog nyújtani és adományozni nektek.

Húzzátok vissza a tudatosságotokat a fizikai testbe, lélegezzetek be mélyen és földeljétek le magatokat a Földanyához, kapcsolódjatok hozzá, és eresszetek gyökereket mélyen a testébe! Ez visszahoz benneteket a jelen idő-vonalra, bár még mindig összekapcsolódtok azokkal az energiákkal, melyeket feltártatok, azokkal az energiákkal, amelyek továbbra is inspirálnak titeket a belső álmok beavatásainak időszakára. Tápláljátok a magotokat megfelelően, mivel az ti magatok vagytok, egyik belső részetek az, amiről gondoskodtok és megszülitek a fizikai világba, olyan részetek, ami erőteljes teremtő, mester építész, mester manifesztáló, és mester alkimista.

Kiérdemeltétek ezt, használjátok bölcsen és bizonyosodjatok meg róla, hogy a megfelelő energiát alkalmazzátok a felépítéséhez. Jöjjön el hozzátok minden békében és harmóniában és ragyogjon örökké a fényetek derűsen!

Mária Magdolna vagyok, au revoir.

Soron következő Tűz Kapus anyag:

Mária Magdolna: 6:6 - 31. Tűz Kapu 2009. június 1

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-66-31-tuz-kapu.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...