Kuthumi Nagyúr - Húsvét ünnepe - Tizedik Tűz Kapu Aktiválás

Kuthumi Nagyúr: Húsvét ünnepe - Tizedik Tűz Kapu Aktiválás


Csatornázta: Michelle Eloff

Johannesburg, Dél-Afrika, 2009. április 8

Forrás: thelightweaver

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázott lénnyel, és ez hasonló folyamatot indít el benned is. Ez nem teljesen ugyanaz, mintha ott lennél a csatornázott Mester jelenlétében, ugyanakkor a hatása éppen annyira erőteljes.

Ne aggódj a channelling résztvevőinek megadott időpontokkal kapcsolatban. Te is hasonló utat jársz majd be isteni tervednek, időzítésednek és célodnak megfelelően.

Az előző rész:

Michelle Eloff (09.04.03) - Kuthumi: 4:4 Kilencedik Tűz Kapu Aktiválás

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-44-kilencedik-tuz-kapu-aktivalas.html?m=0

__________________________________________________________________________

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain keresztül érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem ez alkalommal, és elhozzam számotokra az átalakulás, a megérzés, a bizalom és az énetek új meghatározásának áldásait. Üdvözlet szeretteim!

És a szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, ahogy most valamennyien összegyűlünk a Fény Atyjának jelenlétében, ezzel magunkhoz ölelünk benneteket a Fény Központi Sugarának magjában, amihez a legtöbben már hozzáigazodtatok, és ami a Szíriusz esszenciájának legmélyéről nyúlik ki hozzátok.

Minden alkalommal, amikor az utazásotok egy új szintjének indultok neki, akkor önmagatok egyre mélyebb kincseit fedezitek föl, ezek az új kincsek az igazság azon vonatkozásait nyilvánítják meg, melyeket már készen álltok magatokévá tenni, és amikor az autentikus én sok aspektusából egyre többet rendeztek egységbe, akkor a személyes utazás egyre több ösvényét fedezitek föl, melyek a további átalakulás, a mélyebb betekintés és a nagyobb tisztaság tapasztalataihoz vezetnek arra az igazságra vonatkozóan, hogy kik is vagytok és miről szól az életetek.

A húsvét ünneplésének ezen különleges időszakában én, Kuthumi foglak segíteni titeket a Szíriusz nagyura(Syra), leányai, Alchemaya és Karushka által, valamint az Igazság és a Tűz Kapuk istenei és istennői kíséretében. Ez egy 'halál' folyamat, hogy úgy mondjam, és annak az ideje, hogy belemerüljetek az énetek azon részeinek elmúlásába/halálába, melyek már nem szolgálják azokat a tudatossági szinteket, amelyeket elértetek.

Minden alkalommal, amikor teljesítetek egy ciklust, akkor továbbléptek a felemelkedés spirálján, amire mi gyakran úgy utalunk, mint a Mennyekbe vezető Lépcsőre. A Menny a teljesen megvilágosodott autentikus én birodalma. Az énnek ez a mester aspektusa mutatja meg nektek, hogy az élet egy játék, a régire való meghalás folyamata és az újban való megszületéséé, és a húsvétnak és a Tizedik Tűz Kapunak ez a mostani időszaka ezen erő mélységét tárja fel előttetek.

A régi módozatok elmúlása része az átalakulás utazásának, mivel az átalakulás minden szegletében vannak olyan rátok váró én-részek, melyeket tekinthettek az eljövendő én részeinek, a jövőbeli én eljön, hogy találkozzon veletek olyan időkben, amikor segíthet összehangolódni az előttetek az úton feltáruló energia rendszerekkel. Sokan közületek gyakran érzik meg ezeknek a változásoknak az eljövetelét, amikor is rendkívül meghatalmasító helyzetben találjátok magatokat. Az a javaslatom, hogy amikor érzitek a változásokat bekövetkezni, akkor összpontosítsátok az energiátokat erre az érzésre, és öleljétek magatokhoz a bekövetkező eseményeket, még ha nem is igazán értitek, hogy mi az, vagy ha lenne is elképzelésetek róla, de lényegtelennek gondolnátok, mert ami fontos, az az, hogy képesek legyetek felhasználni ez az energiát, és új célok felé irányítani, ezért, drága szeretteim, azt kérjük, hogy nyissátok meg a szíveteket erre a húsvéti ünnepségre, hogy öleljétek magatokhoz a Fény Atyját, és engedjétek meg ennek a támogató és védelmező energiának, hogy keresztülvezessen ezen a Tűz Kapun, és megmutassa nektek az énetek azon vonatkozásait, melyekkel még nem voltatok képesek szembenézni.

A halál folyamatában igenis ki lesztek téve az úgynevezett sötét vagy árnyék én aspektusainak, mégis nagyon fontos, hogy megértsétek ezeket a sötét vagy árnyék aspektusok nem feltétlenül gonoszak vagy rosszak, ezek az én-részek a figyelmeteket keresik, ezek a részek nem kaptak engedélyt arra, hogy kifejezzék magukat a biztonság és veszély nélküliség birodalmában, és nagyon gyakran bizonytalanságot és veszélyt éreznek, mert nem akarjátok elfogadni őket a saját részetekként. Mennél inkább elutasítjátok az éneteket, mennél inkább elnyomjátok az árnyékot és ellenálltok neki, az annál inkább vadászni fog rátok, kísért és üldöz benneteket, viszont az eggyé válás az autentikus énnel azt jelenti, hogy ezen én-részek kísértése elmúlik, mivel lehetővé teszitek, hogy megnyilvánítsák felétek a céljaikat, és azokat a szeretet minőségeket, amelyet megtestesítenek.

Beszéltem már korábban az árnyékról, de azok kedvéért, akiknek ez nem ismerős, röviden hadd magyarázzam el – az árnyék nagyon gyakran olyan én rész, amit úgy címkéztek fel, nos, hogy is nevezzük? El nem fogadott én rész, ami a társadalom, a barátok vagy a család számára kényelmetlen, s ez általában az élet első hét évében következik be és ezen hét év alatt kikristályosodás történik, ami vagy megdermeszti ezt az én-részt, vagy engedi teljesen kifejeződni. Mármost azok az én-részek, amelyek a megdermedt keretekbe kerültek, most a felszínre kell, hogy emelkedjenek, hogy le tudjátok 'állítani' az ellenállást, és 'újjászülethessen' annak a megértésnek az új birodalmában, hogy kik is vagytok, és hogy melyek ezek az aspektusok. Sok ember elfeledkezik arról, hogy az árnyék értékes én rész, hogy az árnyék követ titeket, bármerre is mennétek, és amikor megtanultok táncolni az árnyékkal, akkor többé nem féltek az erejétől vagy az én aspektusától, s utána már beléphettek a fényetekbe és hasznosíthatjátok ezt az erőt, integrálhatjátok és a boldogulásotokra, előnyötökre fordíthatjátok.

Most itt az idő szeretteim, hogy vak tekintettel és süket fülekkel forduljatok az autentikus én részeket kritizálók felé. A leggyakrabban ez a fajta ítélkezés és bírálgatás olyanok részéről nyilvánul meg, akik maguk nem ítélik meg kellemesnek, nem találják örvendetesnek azt az aspektust, amit a ti hitelességetek tükröz vissza rájuk vagy amit az árnyékotoknak címkéznek fel. Mennél inkább hitelt adtok az ítélkezésnek és bírálgatásnak, annál inkább megtagadjátok önmagatok igazságát, ami további elidegenedést eredményez az autentikus énetektől.

Ezért kedveseim, most ideje táncra kelni az árnyékotokkal, romantikázni vele és teljesen átengedni magatokat neki, hogy megmutathassa valódi mibenlétét. Ennek a résznek a lényege, a magja kincset tartogat, és arra ösztökélünk titeket, hogy merüljetek el ebben a kincsben, fedezzétek föl, szerezzétek vissza! Ez az utazás vagy inkább visszanyerés forradalmat idéz elő, a sors kerekének átfordulását, ami lehetővé teszi, hogy megértsétek és elismerjétek az igazi sorsotokat. Tudjátok, ha bedőltök mások bírálgatásának és kritizálásának, akkor megtagadjátok a saját sorsotokat, és mint a saját farkát kergető kutya, ahogy azt már többször említettem korábban, tovább forgatjátok a sors taposómalmának kerekét, a karma kerekét. Fontos megértenetek a különbséget a sors és a végzet között. A sorsotok az, hogy elérjétek az ön-uralást, és csak ti tudjátok meghozni ezt a döntést és megvalósítani az életetekben, ebben senki nem állíthat meg benneteket, egyetlen ember sem tagadhatja meg a sorsotokat helyettetek, csak ti magatok, és ezt elmondva szeretteim, most elviszünk benneteket a fény birodalmaiba, az ismeretlen és láthatatlan én világába, és elkezdjük az átlépést a 'halálból' az 'újjászületésbe'.

Most tehát vegyetek egy mély lélegzetet, fújjátok ki teljesen és lazítsátok el a testeteket, az elméteket és egyszerűen összpontosítsatok a szavakra, az érzésekre és a képekre, melyek az elmétekbe ötlenek és tudatosuljon az, amit a testetek érez!

Mennél inkább ellazultok, annál egyszerűbb a test sejtjeinek az energiát fölszívni. Nyissátok meg a szív csakrát, és engedjétek a Fény Központi Sugarát, ami a Szíriusz Arany Piramisán keresztül érkezik, mélyen behatol énetek magjába, és fényt vet arra, amit ti az árnyékotokként érzékeltek!

Amint ezek az energiák összeolvadnak veletek, szeretném, ha elképzelnétek magatokat egy káprázatos templomban, amelyet kristályok öveznek, gyönyörű színek és megnyugtató illatok.

Lélegezzetek be mélyen, fújjátok ki teljesen és adjátok át magatokat a pillanatnak, az energiának és a szeretet és fény jelenlétének, ami bennetek és körülöttetek van.

Amíg ti ebben a káprázatos templomban álltok, a Fény Atyja felétek lép. Szeretet árad a tekintetéből, a szívéből és lényének minden részéből, és ez az energia, ez a fény eltölt benneteket elcsendesítve a csakrák energiáit és kiegyensúlyozva azokat, újrakalibrálva bennetek és körülöttetek minden energiát. Ez hihetetlenül alkalmas idő a gyógyulásra, és a visszaemlékezés ideje arra, hogy kik is vagytok.

Vegyetek egy mély lélegzetet és amikor kilélegeztek, azt szeretném, ha meghívnátok az összes személyes Vezetőtöket, minden Gyógyító Angyalotokat, akik veletek dolgoznak és bármely más fény lényt az összes királyságból, amivel rezonáltok, lehetővé téve a számukra, hogy támogassanak titeket a húsvéti ünnepség időszakának és a Tizedik Tűz Kapu különleges minőségeinek a hasznosításában.

A Fény Atyja elétek áll, a jobb kezét a szív csakrátok fölé helyezi és megnyitja a mennyei bepillantás és látomás birodalmait. Ez áthatja a Monádotok legmélyét és aktiválja a Tizedik Tűz Kapu vibrációit.

Most szeretném, ha vizualizálnátok száz apró tűzlabdát a Monádotok szívéből előlépni, és a szív csakrátokba hatolni belülről, majd kitörni a szív csakrátokból, hogy egyesüljenek a Fény Atyjával.

Ezek a tűz energiák különös táncba kezdenek köztetek és a Fény Atyja között, ez a tánc a végtelen szimbólumát alkotja meg, és a magasabb tudás és mélyebb tudatosság átalakító energiájának békés és kiegyensúlyozott áramlata születik meg bennetek.

Lélegezzetek be mélyen, engedjétek ki teljesen, adjátok át magatokat egészen a pillanatnak, amíg ezek az energiák átalakítanak, átformálnak és kiegyensúlyoznak titeket!

Miközben a tűz energiák átváltozása folytatódik, feltárul az árnyék énetek minden aspektusa és fényt fogad be. Ezek a tűz energiák a helyéről való kimozdulás energiáját aktiválják, ez a helyből való kimozdulás érzelemként manifesztálódik, és arra kérünk mindenkit, hogy engedje át magát ezeknek az érzelmeknek, mert ez fogja lehetővé tenni, hogy ösztönözve érezzétek magatokat átölelni az eddig megtagadott, elutasított énjeiteket, részeiteket és hogy ezek felismerjék a szeretet, az igazság és az erő minőségeit, melyek az igazi lényetekben testesülnek meg.

Lélegezzetek be mélyen, lélegezzetek ki teljesen!

Most szeretném, ha elképzelnétek az árnyék ént összeolvadni veletek, hogy aztán ez a lény állhasson a Fény Atyja elé! A Fény Atyja most biztosít benneteket arról, hogy ő, mint a Tizedik Tűz Kapu Őrzője lesz jelen, ő fog védelmezni titeket és biztosít arról, hogy a tér, amelyben most vagytok, biztonságos és tökéletes környezet ahhoz, hogy veszélytelenül alászállhassatok és feltárhassátok ezt a birodalmat.

Most azt szeretném, ha elképzelnétek magatokat egy kristály lépcső kezdeténél, és ez a lépcső lefelé tart. Most vizualizáljátok, amint a Fény Atyja elveszi a kezét a szív csakrátokról, és kézen fog benneteket, és mindketten elkezdtek leereszkedni a kristály lépcsőn az árnyékotok magjába.

Számoljatok tíztől visszafelé egyig, mely idő alatt árnyék énetek magjának birodalmában találjátok magatokat. (szünet – számlálás)

Nézzetek körül és figyeljétek meg a környezetet! Nézzetek előre, oldalra, majd forduljatok meg és tekintsetek hátra is, és egyszerűen engedjétek a képzeleteteket áradni!

Ha semmit sem láttok, az sem számít, csak tudatosuljon, hogy mit éreztek és adjátok át magatokat ennek teljesen!

A Fény Atyja most egy tűz spirált aktivál a testetek körül, ennek lángjai szolgálnak energiául, hogy keresztülégessék az illúzió fátylait, ami megakadályozta annak az erőnek a fölismerését, ami ahhoz a hiedelemhez vezetett, hogy ezek az aspektusok gyengék, elfogadhatatlanok, nem kívánatosak vagy szerethetetlenek. Adjátok át magatokat ennek a tűznek, nyissátok meg minden csakrátokat és hadd menjen!

Lélegezzetek be mélyen, és amikor kilélegeztek, a lángok kiterjednek és erejükben megnövekednek. Amikor erejük megnövekedett, egyre mélyebbre és mélyebbre képesek hatolni az árnyékotokban, átégetve az illúzió egyre több fátylát.

Vegyetek még egy mély lélegzetet, és a kilégzéssel a tűz még erősebbé válik. Lazítsatok!

A Fény Atyja most elkezd egyedi szimbólumokat bekódolni ebbe a tűz spirálba körülöttetek, összesen harminchárom jelképet, melyeket a következő három nap folyamán fogtok integrálni és a negyedik napon ezek a szimbólumok egyfajta szülőcsatornát képeznek, amelyen keresztül fogtok utazni, és a másik oldalon terül el az árnyékotok mélyebb megértésének és teljesebb elfogadásának ezen új birodalma.

Az utazás ezzel nem fejeződik be, kedveseim, mivel a következő hat–nyolc hétben tovább folytatjátok találkáitokat az árnyék énetekkel, hogy igazából megismerjétek ezt az én részeteket, és lehetőséget kapjatok ajándékainak kinyerésére. Mennél inkább átadjátok magatokat ennek, és teret biztosítotok magatokban az úgynevezett nem kívánatos én-részeknek, annál inkább egyszerűnek fogjátok találni beintegrálni az életetekbe a bekövetkező új változásokat. Minden alkalommal, amikor ítélkezésen, kritizáláson, tagadáson, elutasításon vagy a részeitek elfojtásán kapjátok magatokat, akkor állítsátok le magatokat abban a pillanatban és csak figyeljetek! Kérdezzétek meg magatoktól, hogy mitől olyan kellemetlen ez a részetek!

Azt javaslom, hogy tartsatok tollat és papírt a kezetek ügyében, hátha rá tudtok hangolódni erre a részetekre és kérjétek meg, hogy rajtatok keresztül szóljon és cenzúrázatlanul írjátok le, ami az eszetekbe ötlik, ne elemezzétek, amit leírtok! Amikor hangot adtok ennek a részeteknek, akkor a személyiség mélyebb megértést nyerhet arról, hogy ez az aspektus mit próbál elmondani, és ezt képtelen megtenni addig, amíg tagadásban él. El fogtok ámulni, micsoda segítséget jelent ez az én rész, miket képes elmondani arról, hogy mi az igazság - ha tetszik nektek, ha nem - szem előtt tartva, hogy semmilyen körülmények között nem ítélhetitek el, kritizálhatjátok vagy utasíthatjátok el, amit ez a rész kinyilvánított és közölt veletek.

A Fény Atyja ebben a tűz spirálban tart benneteket a következő három napban. Ez idő alatt javasoljuk, hogy vezessetek naplót, amikor csak tehetitek, és összpontosítsátok a figyelmeteket azokra az én-részekre, melyek most örvendeznek, mert tudatosan teret biztosítotok nekik, melyen keresztül kifejezhetik magukat és a felszínre törhetnek. Valószínűleg találkoztok majd a naplóírás során olyan részekkel, melyek valójában a múltból előköszönő emberek, de ne álljatok le amiatt, ha egy ismerősötök köszön be. Ne feledjétek, amikor dolgokat vetítenek rátok, melyek aztán kikristályosodnak a tudatosságotokban, s amit aztán elfogadtok a saját én részetekként, akkor ezek gyakran öltik olyan emberek vagy személyek álruháját, akik eredetileg odahelyezték a mintát, szóval engedjétek, hogy ezek szóljanak hozzátok, nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy ez mennyire fontos!

Nos, amikor ez az energia elkezd felemelkedni a szív csakra felé, akkor az a csakra, ezen a csakrán keresztültörténik meg az újjászületés, az alsó négy csakrában változást fogtok érzékelni – melyek a gyökércsakra, a szexcsakra, a napfonat és a szívcsakra. Ezek az energia és fény ezen központjai és átjárói aztán olyan helyzetbe kerülnek, hogy befogadhassák és továbbíthassák azokat a közléseket, melyekhez korábban nem volt hozzáférésetek, nem abból az okból kifolyólag volt megtagadva az elérésük, hogy rosszak vagytok, vagy képtelenek lettetek volna a kezelésére, hanem mert olyan szűrők voltak a helyükön, melyeket az illúzió fátylainak neveztünk, ezért a mostani Tizedik Tűz Kapu egy újabb, fátylaitól szintén megszabadított kapu, ezért adjátok át magatokat neki, adjatok hangot önmagatoknak és az énetek valamennyi aspektusának. Megvan a jogotok ahhoz, hogy hallassátok ezt a hangot, ezért ismerjétek el és biztosítsátok ezt a jogot énetek minden vonatkozásának, mert ha ezt megtagadjátok és elutasítjátok, akkor tudnotok kell, hogy ugyanez elutasításra és megtagadásra talál a külső világban is. Hallassátok az igazságotok hangját, és biztosítsatok időt napi rendszerességgel a belső gyermeketek és tudatosságotok minden egyéb aspektusa számára, mivel ez visz el benneteket autentikus énetek fényébe. A legtöbb embert megrettenti az autentikusok látványa, akik bizalommal telinek tűnnek, és akik hangot adnak az igazságuknak, és őszintén beszélnek, mert az emberek nem értik meg őket saját magukon belül sem. Ez tehát egy másik módja a tudatos bizalom erősítésének, azaz hogy bizalommal és tudatosan öleljétek magatokhoz azokat a részeiteket, melyek olyan jártasságot és erőt testesítenek meg, amitől mindezidáig meg voltatok fosztva.

Vegyetek egy újabb mély lélegzetet, teljesen kilélegezve adjátok át magatokat a tűznek, nyissátok meg a csakrákat még jobban, és üdvözöljétek a Tizedik Tűz kapu fényét lényetek valamennyi aspektusában.

A Fény Atyja most belép a tűz spiráljába és mögétek áll, rendkívül finoman átkarol benneteket, és újból emlékeztet állandó jelenlétére, osztatlan figyelmére és feltétlen szeretetére irántatok és biztosít titeket arról, hogy biztonságban keltek át ezen a folyamaton.

Vegyetek egy mély lélegzetet, fújjátok ki teljesen, mialatt elkezditek visszahúzni a tudatosságotokat a fizikai testbe, az itt és most idővonalára!

Lélegezzetek be még egyszer mélyen, lélegezzetek ki teljesen, lazítsatok és földeljétek le magatokat teljesen a testeteken belül, bár még mindig kapcsolódtok a folyamatban lévő aktiváláshoz és lazuljatok el egy kissé még jobban!

Nos, kedveseim, a következő három éjszakára igen aktív álmokra készüljetek, rendkívül esetleges forgatókönyvű álombeli történésekre – de ne zavartassátok magatokat ezektől, egyszerűen csak ússzatok velük, írjátok le azokat, ha akarjátok, mivel van egy olyan birodalma a tudatalattinak, ami most nyílik meg, és beleönti a teljes tartalmát a tudatos elmébe, ami az álom állapotában játszódik le. Néhányotoknál ez nem korlátozódik erre a három éjszakára, folytatódhat akár további hat-nyolc hétig is. Ezek értékes üzeneteket foglalhatnak magukba, és ha figyelmet szenteltek magatoknak, akkor hatalmas látomásokra és megértésre tehettek szert olyan dinamikákról, melyek életetekben egy egész élet tartamra kiterjedve nyilvánulnak most meg és a kösd-össze-a-pontokat rajzolós játék mintájára bizonyos területeket az életetekből kezdtek megérteni, hogy miért volt elkülönülés az életetekben, miért vonzódtatok bizonyos életterületek felé, vagy megérthettek olyan tapasztalatokat, amelyek folyamatosan tovább erősítettek megtagadott dolgokat, és amelyekkel kapcsolatban ti is tagadásban voltatok.

Ünnepeljétek meg ezt az időszakot, amikor energiát húztok be a Tizedik Univerzumból, a mester energiák egy birodalmából, melyek elvezetnek titeket annak mélyére, aki vagytok és nagyszerű új utat nyilvánítanak meg nektek önmagatok megtapasztalására. Ne feledjétek, drága szeretteim, hogy az új változások egységbe rendezése behozza az életetekbe az árnyékotok megbecsülését, ápolását és meghallgatását. Ezek a magasabb bölcsesség és mélyebb megértés ékkövei. Mennél többet értetek meg önmagatokból, annál egyszerűbb lesz megértenetek az életet, annál jobban képesek lesztek kapcsolatba kerülni olyan tapasztalatokkal, amelyek inkább a megfigyelő szempontjából biztosítanak tapasztalást az áldozat tapasztalás birodalmai helyett. Fejletté és éretté váltatok, készen álltok erre, mi pedig azt kérjük tőletek, hogy tegyétek magatokévá és öleljétek át ezt!

Újjászületésetek napján töltsetek sok időt a természetben vagy nyugalomban egy olyan helyen, ami a meghittség és biztonság érzetét kelti bennetek! Összpontosítsatok a szívcsakrára, kapcsolódjatok össze a Fény Atyjával és lássátok magatokat a tűz spiráljában állni és tudatosan újra járjátok be a szívcsakra birodalmaiba vezető kristály lépcsőt és engedjétek meg magatoknak az újjászületést!

A születés ünnep, ahogy a halál is, mivel a halál egyben születés, a születés pedig egyben halál is. Minden ciklusnak van kezdete, közepe és vége, és amikor képesek vagytok magatokhoz ölelni a ciklusoknak e három szakaszát, az a hasznotokra válik, megélhetitek és elmerülhettek benne, és messze több, vagy inkább hadd mondjam így, magasabb minőségű élettapasztalatot nyerhettek és ez, szeretteim, ami a Tizedik Tűz Kapu és a húsvét ünnepének energiájának összesített ajándéka, amit a Tűz Kapu energia erősít fel és szabaddá tesz titeket.

Bízzatok továbbra is a sok láthatatlan karban, melyek védelmeznek titeket, és tudjátok, hogy ez az utazás az egységbe olyan, ami az energia testeként való létezésetek hátralévő részére szolgál titeket. Az energia soha nem pusztulhat el, ezért fektessetek be bátran ebbe az energiába, ez egy minőségi befektetés lesz, kedveseim! Legyetek állhatatosak a fényetekben, álljatok ki az igazságotokért és járjátok velünk a táncot!

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja, és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket! Adonai.

Soron következő Tűz Kapu:

4:14 - Tizenegyedik Tűz Kapu Aktiválás 2009. április 11

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-414-tizenegyedik-tuz.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...