Mária Magdolna - 6:16 - 32. Tűz Kapu

 Michelle Eloff (09.06.11) - Mária Magdolna: 16:6 - 32. Tűz Kapu


Forrás: lightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika
2009.06.11

Előző Tűz Kapu rész:

Mária Magdolna: 6:6 - 31. Tűz Kapu 2009. június 1

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-66-31-tuz-kapu.html?m=0

 

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

_____________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket a változás és az integráció időszakában.

A ma felfedezésre váró energia vibrációk sokkal magasabb célt szolgálnak, mint azt el tudnátok képzelni. Minden a fény egyetlen ragyogó pontjában éri el a tetőpontját, és ez a fény maga a folyékony szeretet, a folyékony szeretet nyelve. Ez az energia az Atya/Anya Isten mennyei rezonanciáján keresztül érkezik hozzátok, ami olyan nyelv, amelyet a test sejtjei fölismernek, mivel ez az az eredeti nyelvezet, ami a Kozmikus Szív lüktetését is teremtette, s ami a lényetek magjában is megtalálható.

Mindazon megrázkódtatás, amelyeket a jelenlegi és több más életetek során megéltetek, az most hangjegyek és dallamok harmonikus sorozatává áll össze, amelyet átfed az Isten és az Istennő nyelvének szent mintázata, ami azt jelenti, hogy az energiák ösztönzése erősödik arra, hogy egyre gyorsabban, sőt igazán gyorsan jussatok túl a múltatok illúzióin.

Kuthumi mester sok-sok értékes tanítást juttatott el hozzátok, s istenigazából az lenne a javaslatunk, hogy mindannyian forduljatok ezekhez az átadott anyagokhoz és a többi Mesteréhez is, 2005-ig visszamenőleg, mivel ez fog rendkívül tiszta ismeretet biztosítani arról, hogy mire is kellett fölkészülnötök, miért is kellett fölkészülnötök és hogy ez mit jelent a jövőre nézve.

Soha egyetlen szó sem hangzott el cél nélkül, ezért fontos integrálnotok az eddig az időig átadott összes információt. Amint egyszer felfogjátok ezt, és valóban megértitek, de nem intellektuális szinten, hanem ténylegesen a magatokévá teszitek, elsajátítjátok, akkor tudni fogjátok, hogy mit tegyetek a jövőben.

Még sokkal több energia kapu vár rátok. A Tűz Kapuk a szellemmel dolgoznak, a spirituális énnel és a spirituális létezésetek, valóságotok és alkotóelemeitek minden aspektusával. Azért döntöttünk kezdésként a Tűz Kapuk mellett, mert valójában ezt az elemet a legnehezebb uralni, ezért a Tűz Kapuk tanításainak elsajátítása az összes többi átjárót könnyebben átjárhatóvá teszi. Ha egyszer túljutottunk a Tűz Kapukon, akkor a száznegyvennégy Levegő Kapun fogtok átkelni, azután a száznegyvennégy Víz Kapun és a száznegyvennégy Föld Kapun. Ez az időnek egy roppant csekély szegmensében fog bekövetkezni és mostantól kezdve hét-hét Tűz Kaput fogunk aktiválni minden alkalommal, nem csupán egyet, és ezzel bizony felpörgetjük az intenzitást, ha mondhatom így, de biztos vagyok benne, hogy készen álltok rá, ezért a harminckettedik Tűz Kapu és a 6-ik hó 16-ai aktiválás a felszabadult lélek átkelése, ez a folyékony szeretet nyelvének programja. Ez a nyelv segíteni fog aktiválni eddig rejtett képességeiteket e nyelvhez, és életeteket új módon fogjátok meghatározni.

Önmagatok megértése messze fontosabb, mint bármi más, amit kezdenétek elképzelgetni, már pedig vég nélküli, végtelen dimenziók állnak rendelkezésre magatokról, és amikor a spirituális én képes az univerzális energia magasabb hányadát integrálni, akkor megnövekszik a köztetek és az Atya/Anya Isten között a [most] átadott közlési rendszer kapacitása, és ez felgyorsítja utazásotok sebességét az énhez.

Az általam említett kapuk világszerte aktiválódni fognak és ez lehetőség a Fénymunkásoknak mindenütt, hogy csatlakozzanak hozzánk, és fizikai horgonyként szolgáljanak ezekhez az energiákhoz. A soron következő napokban hozzáfogunk ehhez és pontosan el fogjuk magyarázni, hogy ez miként működik, hogyan hat rátok, és az energia hogyan gyűrűzik széjjel a tudatosság rácsaiban, hogy az emberiség tényleg megérthesse az üzenetet, melyet mi tettünk hozzáférhetővé, és bízunk benne, hogy ezzel az emberek kicsit jobban megértik az élet egyszerűségét. Minél kevésbé komplikált egy folyamat, annál többet hasznosíthat belőle a lélek!

Most pedig minden további késedelem nélkül kezdjünk el összpontosítani azokra az energiákra, melyeket ma idéztünk meg, s én, Mária Magdolna támogatlak titeket, hogy összehangoljátok a mellék csakráitokat a hátralévő hatvanhat Magdolna Rózsa Oszloppal. Felkészítjük az energiákat a Kanadában október hónapban aktiválandó utolsó hatvanhat oszlopra és a hátralévő öt oszlopra, melyek Angliába kerülnek.

A korona csakra és a szív csakra nagyon mély szinten kommunikál ebben a pillanatban, sokkal mélyebben, mint azt valaha is feltételeztétek volna. Ez a közvetítés mag-lényetek legmélyén megy végbe, és az idő jelen állapotában nincs mód arra, hogy az emberi tudatos én behatoljon ebbe a dimenzióba, ezért a lelketekre hárul a feladat, hogy biztosítsa az univerzális energia magasabb szintjei integrálásának képességét, ami hozzásegíthet benneteket, az emberi tudatos ént, hogy összehangolódjatok önmagatok magasabb világaival.

Az öt oszlop ahhoz az öt testhez kötődik, amelyik az alsó világgal kommunikál bizonyos szemszögből tekintve, és hidat képez az énen belül, ami a Harminckettedik Tűz Kapu rácsához fűződik, ami pedig közvetlenül kommunikál az összes testetek mellékcsakráival. Ez tényleg izgalmas időszak, mivel a világotok kezdi belátni, hogy amit megjósoltak, az tényleg megvalósul. Kuthumi nagyúr számos információt szolgáltatott, hogy valamennyiőtöket felkészítsen ezekre az időkre. Az általa adott előrejelzések közül sok már megnyilvánult, és biztos vagyok benne, hogy azt is meg fogjátok látni, hogy sok ezek közül az előrejelzések közül összhangban van más mesterek és próféták jóslataival. Ez egy további ok, amiért sürgetünk benneteket, hogy térjetek vissza a 2005-től átadott anyagokhoz, mert akkor látni fogtok egy témát végighúzódni ezeken és meg fogjátok érteni, hogy miért tartunk ki emellett annyira!

Cselekvésre szólítunk mindannyiótokat. Kuthumi gyakran említette, hogy akiket annyira vártok, hogy megváltsák a világot, nem jönnek el, mivel hogy azok ti magatok vagytok! Amikor pedig ezt felfogjátok és felhagytok azzal, hogy másra vártok, hogy megmentsen benneteket vagy a világotokat, akkor rájöttök, hogy ti vagytok azok! Kuthumi gyakran mondotta, hogy minden veletek kezdődik és veletek végződik és pontosan erről van szó. Ez a legnagyobb lehetőség az emberiség spirituális fejlődésének történetében, hogy úgy hassa át a tudatosság szintjeit, ahogy az nektek most megadatik, ez már önmagában [is] ok a hatalmas ünneplésre.

Most azt kérem, hogy nyissátok meg a szíveteket és kapcsolódjatok magasabb énetekhez és hívjátok elő a lelketek, a szellemetek energiáját és érezzétek ezt az energiát, ahogy beborít benneteket! Ismerős ez az energia, a test sejtjei felismerik a jellemzőit és a test válaszol az összes mellék és fő csakra megnyitásával.

Most szeretném, ha elképzelnétek Soltec nagyurat, Jezabel istennőt és Sian nagyurat csatlakozni ehhez az energiamezőhöz! Az ő energiájuk specifikus frekvenciát tartalmaz, ami megnyitja az eddig zárva maradt átjárókat, melyek összekötnek benneteket, vagy hozzáférést biztosítanak a lélek mélyebb megértéséhez és jelenlegi céljaihoz.

Meghívásotok a szolgálatra a javatokra, a szolgálatotokra válik, és most [azt] szeretném, ha szólítanátok a Tűz Kapuk energiáját és a hátralévő hatvanhat Magdolna Oszlop energiáját!

Ezek az oszlopok az információ és energia kristály adóvevői és azzal szolgálnak benneteket, hogy megteremtik azokat a hidakat, melyek összekötnek benneteket a belső énetek rejtett aspektusaival. Ahogy az összes kód aktiválódott, még több fény sugárzódik minden energetikai ideghez, melyek felélesztik azt az élet-erőt, ami rajtuk keresztüláradva egy fénysugarat bocsát ki, a tudatosság sugarát. Biztosítani fogjuk, hogy a tudatosságnak ezek a sugarai magasabb tudatosságot testesítsenek meg, és ne a tudatosság mentális és asztrális síkjainak alacsony frekvenciáit.

Szeretném, ha elképzelnétek a szív csakra hátsó részének hőmérsékletét felemelkedni. Soltec nagyúr mögétek áll és a jobb tenyerét a szív csakra hátsó része fölé helyezi. Az általa kibocsátott energia átjárót nyit meg és ez elkezdi felszabadítani az összes energia csatlakozást, egyben lekapcsolja az összes olyan energia receptort, ami az emberi tudatosság alacsony asztrális és mentális síkjára volt ráhangolódva.

Ha csak egy percre is, de képzeljétek el az összes ilyen energiát szabadon engedni és amíg ez megtörténik, Soltec egy különleges cérium lila fémes energia kupolát sző körétek. Lazítsátok el a testeteket és engedjetek ki!

Amíg ez végbemegy, én, Mária Magdolna és Yeshua, Guinevierre és Lancelot, Ízisz és Ozirisz a hatvanhat energia pillér aktiválásán dolgozunk. Ezeknek az oszlopoknak az energiája hozzáhangolódik a mellék csakráitokhoz és elindítja az előkészületet a július és október közötti történésekhez.

A valamennyiőtökkel együtt végzett munkánknak sok szintje van, ezek néhánya nem látható a tudatos elme számára, csak más érzékekkel férhettek hozzájuk. Ezért olyan fontos, hogy az energiamezőtökben tartsátok magatokat, és hasznosítsátok azokat az eszközöket, melyeket megosztottam veletek az elmúlt hetekben, hogy az energiátok tiszta lehessen, és ne folytassátok a negatív kivetítést a külső világotokba. Ismétlem, hogy ez rendkívül fontos.

Most szeretném, ha elképzelnétek magatokat, ahogy Soltec karjai átölelnek! Amikor körbevesz benneteket, gigantikus szárnyakat láttok belőle kiemelkedni. Soltec nagyúr egy Csillag Arkangyal és azért jött, hogy energia átjáró előkészítésén dolgozzon veletek az Arkangyali Oszlopokhoz, amit a nem túl távoli jövőben horgonyzunk le, ez az energia előkészítésének egy szintje.

Amíg a karjaiban tart titeket, addig a kódolás a testetekben úgyszólván közvetíteni kezd a szív csakrátokon keresztül, ez táplálja a napcsakrát, ami a gyökér- és a keresztcsonti/szex csakra között található, ez köt össze azokkal az energiákkal, melyeket a 2009-es Krisztusi év nyolcadik havának nyolcadikáján aktiváltunk - egy újabb szinten.

Amikor most ezek az energiák egybeszövődnek, azt kérjük, hogy koncentráljatok a Földanya testének éteri rácsában manifesztálódó pillérekre, és kapcsolódjatok össze London korona csakrájának és Kanada szívének energiájával!

Ti valamennyien a világ vagytok, mindannyian egy-egy bizonyos földrajzi helyen egy-egy nagyon fontos okból. Amit most átadunk, az afelé hajt titeket, hogy energiát integráljatok az én és a Földanya számára, ezért sokatokat fogunk összekötni világszerte és kommunikálni fogunk veletek, mialatt lehorgonyozzuk ezeket az energiákat az egész világon. Ez egy szent fény szövedéket fog alkotni, a Kvantum Tantra Alkímiáját (a tantra szanszkritul szövést jelent).

Nos, ha ez az akaratotok és akaratotok szerint fizikai horgonyként szolgálnátok minden jövőben eljövendő kapuhoz, további fény oszlophoz, akkor azt kérem tőletek, hogy most nyissátok meg a szív csakrátokat, és lélegezzétek beléje erre a kérdésre az igent vagy a nemet! Azok közületek, akik az igen szavát lélegezték be, nos a ti energiátok önműködően hozzákapcsolódik a Földanya Földi Rácsaihoz. Valamennyi fő- és mellékcsakrátok most finom fény szálakat bocsát ki és a szinapszisok, az ideg kapcsolódási pontok teste alakul ki. Ez a test vagy agy, ha így jobban tetszik, tartalmazza az összes olyan ideg/fény szál kapcsolódást, ami ahhoz szükséges, hogy egyetlen globális agyként izzatok, ami által ez mind kapcsolódhat a Földanyához, s ezzel eggyé válhat veletek, és amikor az összes ilyen átjáró újjáéledt már, akkor tanúi lehettek a Föld legnagyobb változásának. Csak engedjétek ezeket az energiákat kiáradni és összekapcsolódni!

Amikor a fényszövők teste kiterjed, akkor a valamennyiőtökben tárolt tudatosság és a lélek én magasabb bölcsessége egyesíti erőit minden további szellem- és lélek-énnel, és ezáltal az univerzális energia magasabb hányada szívódik fel a felsőbb énben és Gaia Istennő spirituális testében.

Lélegezzetek be mélyen és lazítsatok, engedjetek ki és engedjétek az energiát azt tenni, amit tennie kell, anélkül, hogy analizálnátok vagy annak elképzelése vagy megérzése nélkül, hogy milyennek kellene lennie! Jobb' szeretném, ha átadnátok magatokat és engednétek annak nagyságát, amit teremtettetek magatoktól és magatokon keresztül, hogy formát öltsön felső elmétekben!

Most pedig lássatok gyökereket kiterjedni ebből a felső elméből, ahogy átjönnek a korona csakrán, elindulnak a szívcsakra felé és legyökereznek a szívcsakrátokban!

Most terjesszétek ki ezeket a gyökereket le a gerinc mentén a gyökércsakrába, és rögzítsétek szilárdan!

Most terjesszétek tovább a gyökereket a Földanya testébe!

Szeretteim, ahogy Kuthumi mindig is mondta, a Planetáris Átjáró az Egységhez aktív, sok energiát hoztunk ehhez össze. Azért kellett ezt tennünk, mert nem egyesével, önmagatokban dolgozunk veletek, hanem mint kollektív testülettel, és ez a testület fogja megalkotni a jövő energiáját. Fontos, hogy magatok is megértsétek, hogy mi most felkészítünk benneteket a jövőre, és legeslegföljebb öt évetek van arra, hogy az egész világotokat rendbe tegyétek, a személyes világotokat rendbe tegyétek, s ezzel készüljetek fel az elkövetkezőkre!

Azzal, hogy felkészültök a fény közösségeiként, biztonságos kikötővé váltok azok számára, akik biztonságot keresnek, testileg és érzelmileg, mentálisan és spirituálisan értve. Most jobban, mint valaha, szükség van a fény közösségeire! Nem kell egymás szájába érnetek, sülve-főve együtt lennetek, ám igenis a leghatározottabban szükség van az együttműködésetekre, jobban, mint valaha! Itt a lehetőség, hogy teljesen megszabaduljatok az alsó egó drámáitól és megmutassátok, hogy mire való a felső egó! Ez fogja bemutatni a világnak, hogy mennyire erőtől duzzadó az én szelleme, mi pedig biztosítani fogjuk, hogy rendelkezésetekre álljon a megfelelő eszköz az ösvényetek felragyogtatásához, s ezért pontosan tudni fogjátok, hogy mit tegyetek és mikor tegyétek, már több éve megígértük nektek, hogy védelem alatt fogtok állni és hogy soha nem járjátok egyedül az utatokat. Most még fontosabb, mint eddig bármikor, hogy mindezt átültessétek a gyakorlatba, mivel a használatba nem vett eszköz csupán stagnáló energia. Itt az ideje, hogy ne csak a levegőbe beszéljetek!

Az autentikus én tovább nem tétlenkedhet, az autentikus énnek most már megfelelő a megalapozottsága és most ez az a részetek, amelyik cselekvésre ösztökéli, hogy úgy mondjam ostorozza az emberi ént. A panaszt és a félelmet legyőzitek, ennek nyitja pedig az, hogy már tudjátok, kik vagytok.

A következő hatvanhat órában az energiátok folyamatosan árad az oszlopokon keresztül, melyek most a Földanya éteri testében állnak. London korona csakrája aktiválódott ezeknek az energiáknak a fogadására.

A 2009-es Krisztusi év július 19-én az utolsó öt Magdolna Oszlop is aktiválódott és egyre inkább erőteljesebbé válnak minden évben, és a polaritás oszlopaivá válnak Kanadában.

Csak egy pillanatra próbáljátok meg elképzelni az összes energiát kommunikálni egymással, az összes fény szálat egybeszövődni és ekkor meg fogjátok látni, hogy ezek rácsok, és a rácsok nyelvi kódok, melyek kommunikálnak egymással színeken, hangokon, geometriai ábrákon keresztül, és ez mind egy[etlen] folyékony nyelvet alkot.

Vegyetek egy mély lélegzetet és lazítsatok, mialatt Soltec nagyúr ellép tőletek.

Helyezzétek a jobb tenyereteket a szív csakra fölé és adjatok hálát a megnyilvánult dolgokért!

Én, Mária Magdolna most a harminckettedik Tűz Kapu bejáratához viszlek benneteket és együtt sétálunk át rajta és amikor ezek a lángok aktiválják a beavatásotokat, akkor mindaz, ami a szív csakra hátulján át megnyilvánult, az most a tudatosság új impulzusait kapja meg, ami egyenesen a szellem- és lélek-éntől származnak és ezek az aspektusaitok beprogramoznak titeket azzal az információval, ami szükséges annak biztosításához, hogy a rejtett receptorok aktívak maradjanak. Ez is segíteni fog értelmezni azt a nyelvet, amelyet az Atya/Anya Isten tanított nektek a lényetek megszületésének pillanatában.

Lazítsatok és képzeljétek el a folyékony energiát körülöttetek és bennetek áramlani és ez a folyékony energia tartalmazza ezt a nyelvet, az eredeti nyelvet!

A kommunikáció dinamikus szintjei nyílnak meg és ti készen álltok fogadni az igényeket az énetek magasabb aspektusaitól és szabadon mozoghattok bármelyik tetszőleges irányban. Az ezen az utazáson át elért fejlődés meg fog lepni benneteket mindössze annak a dinamikának a változása okán, amire válaszoltatok, s ami részévé vált legszemélyesebb jellemzőiteknek. Többé már nem azonosítjátok az ént az élet traumáival, fájdalmával és szenvedésével, mostantól már a tudatossággal, az éberséggel, a bölcsességgel, az intelligenciával és a megértéssel való azonosítás vált a legfontosabbá. Ezek a ti kulcsaitok a szabadsághoz.

Soltec nagyúr most szembe fordul veletek, a szárnyait még mindig kitárva. Egy arany energia gömböt vesz elő a szív csakrájából, s amikor ez az ő és a ti szív csakrátok között lebeg és amikor a szíve fényzuhatagokat bocsát ki ebből a forgó gömbből, akkor ezek automatikusan áthatják a ti szív csakrátokat, és összeolvadnak a tudatosságotok minden szintjével az Atya/Anya Isten eredeti nyelvén.

Lélegezzétek be, húzzátok vissza a kezeteket, és ezzel elvégeztetett!

Mondjatok köszönetet Soltec nagyúrnak! Adjatok hálát az énetek minden aspektusának, melyek fogadták és üdvözölték ezeket az energiákat! Ne pazaroljatok energiát arra, hogy aggódtok a jövő fejleményei miatt, fókuszáljatok az itt és mostra, és meglátjátok majd az utatokon kibontakozó valamennyi lépést, amit meg nem is vesztek észre, arra lesz majd valaki más, aki meglátja és felhívja rá a figyelmeteket. Legyetek befogadók azokra a közlésekre, melyek a szellem éntől származnak és tudjátok, hogy minden úgy tökéletes, ahogy van, mivel isteni és mágikus módon bontakozik ki. Ez válik a csodák manifesztációjává, amelyekért az emberiség folyamodott.

Augusztusban Peruban lefektetjük az Álmok Manifesztálásának rácsait, mindazt, amin belsőleg dolgoztatok, és amin keresztülvittünk benneteket az elmúlt két-három hétben. Próbáljatok meg csak eggyé válni azzal, amit teremtettetek, és tanúi lehettek egy bámulatos új mintázatnak, egy új kép kibontakozásának és ez hoz majd nektek békességet. Mindannyiótoknak a megértés, az én éberségének áldását nyújtjuk át, és a személyes igazság nagyszerűségét, ami összhangban áll a magasabb igazsággal.

Drága Fénymunkások, ez a Szellemmel és az énnel való foglalkozás új szintjének kezdete, az énnel és a Földdel való munkálkodásé, annak minden elemével, melyek nektek is az elemeitek. Az utazás kezdetét vette, legyetek üdvözölve!

Megtiszteltetés az ilyen képességekkel megáldott emberiséget szolgálni most, hogy az Istennők visszatértek a Földre, jellemzőik megfelelően a helyükre kerültek, a Tűz Templomok aktívak, lángjaik elhamvasztják az illúzió fátylait, feltárják az eddig rejtett, elfojtott, elnyomott dolgokat, melyekben az Istennő hangja háttérbe szorult. Micsoda pompás idők elébe nézünk! Köszönet érte, hogy ezt megosztjátok velünk, köszönjük, hogy elfogadtátok a hívásunkat, hogy az oldalunkon szolgáljatok, és most lássunk neki a feladatunknak, ahogy még soha azelőtt és teljesen újfajta módon!

Mária Magdolna vagyok és a szeretet, a béke és az áldás áradjon le rátok, au revoir!

Soron következő Tűz Kapu anyag:

Mária Magdolna: 6:26 - 33. Tűz Kapu 2009. június 18

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-626-33-tuz-kapu.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...