Mária Magdolna - 11:11 - 121-127. Levegő Kapu

Michelle Eloff (09.11.05) - Mária Magdolna: 11:11 - 121-127. Levegő Kapu

 Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Hanganyagot készítette: Szigeti Antal

Hanganyag letöltési linkje: http://www.mediafire.com/download/b6oyq585mskn3r0/M%C3%A1ria+Magdolna+11_11+kulcsd%C3%A1tum+aktiv%C3%A1l%C3%A1s+%C3%A9s+a+121-127.+Leveg%C5%91+Kapu.mp3

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika,
2009.11.05

Előző Levegő Kapus közvetítés:

Kuthumi Agrippa Mester és Mária Magdolna: 114-120. Levegő Kapuk és a Smaragd Misztérium Iskola

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-agrippa-mester-es-maria.html

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.


 

Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket a fény és a szeretet jelenlétében.

Az emberiségnek kollektív rácsozatot biztosító tudatosság energiáinak a fejlődése előidézett egy jelentős enyhülést, valamiféle elengedést a módfelett sűrű és sötét érzelmeken belül. Ennek eredményeként fontos változások alakultak ki a Földanya éteri teste kollektív rácsán belül. Ezeknek a változásoknak az oka az elengedés, az enyhülés kiterjedése, amikor is a sötét energia minden szintje belekerül a Földanya testének éteri rácsába, mi pedig most átitatjuk azoknak az érzelmeknek a mag energiáit, melyek kibocsátják az enyhülés és az isteni tökéletesedés erőteljes lenyomatait, és ezek helyettesítik az elengedett energiákat.

Ezek a lenyomatok átszövik a rácsokat, és most létrehozzák a védelem egy varázslatos energiáját mindenki részére, aki úgy döntött, hogy megszabadul és túllép a régi paradigma sűrűségén.

A mai energia aktiválás során kísérőim a Kilencek Galaktikus Tanácsa. Összejövünk, hogy teljes mértékben aktiváljuk az újjáéledés rácsait és november 11-e jelentős dátuma alkalmából ezek az átjárók megnyílnak. A feltámadás rácsai magukba foglalnak apró geometrikus kristályokat, minden ilyen kristály kibocsát egy fénymintát, ami kommunikál azoknak a lelkeknek a gyülekezetével, akik úgy döntöttek, hogy átkelnek a Felemelkedés Harmadik és Negyedik Kapuján. Ezek a miniatűr geometriai kristályok igen erős hangot bocsátanak ki, amit a lélek meghallhat és ennek eredményeként azok, akik vacillálnak döntésükben, hogy átkeljenek-e, most elhatározásra juthatnak, és ezt lerögzíthetik a szívükben.

Az átkelés a Harmadik és Negyedik Felemelkedési Kapun minden lehetőséget biztosít ahhoz, hogy hozzáférésetek legyen egy olyan új dimenzióhoz, amelyben igazán ráébredhettek személyes hatalmatokra és fényetekre. Ez meg fog tanítani nektek számos olyan új eszközt, ami szép sorban segíteni fog kifejlesztenetek és elérnetek a régi életetek karmikus mintáit meghaladó következő szintet.

A Kilencek Galaktikus Tanácsa létrehozott egy mintát a Földanya kollektív rácsának éteri testén belül, ami közvetlenül kapcsolódik a Feltámadás Rácsaihoz, és feltétlenül szükséges lesz átkelnetek a feltámadás átjáróin ahhoz, hogy megfeleljetek annak a mércének, amit a Kilencek Galaktikus Tanácsa állított fel. Ennek oka az, hogy ha a lelkek tanácstalanok teljes felébredési folyamatuk tekintetében és hogy vajon megkíséreljék-e ennek a mércének az elérését, akkor igen magas a valószínűsége annak, hogy régi életük karmikus mintái áttörnek a Feltámadás Rácsain, és ahelyett, hogy feléledne a személyes erő és fény új dimenziója, egyszerűen a múlt mintái kerekednek felül, különösen azok a minták, melyek a régi eljárások elgyengítő mintáit hordozzák.

Minden egyes személy, aki azt választotta, hogy nekiindul a megvilágosodás utazásának, köteles teljesíteni bizonyos beavatásokat, ezt már korábban is említettük! Ezeket a beavatásokat annál a rendkívül egyszerű oknál fogva kell teljesítenetek, hogy amikor uraljátok énetek egy aspektusát, akkor az energia rezgésetek megváltozik, az Atya/Anya Isten kollektív elméjének szent rezonanciája ekkor sokkal átjárhatóbb a lelkek, mint olyanok részéről, akik a személyes mennyei és szent belső tervük felsőbb oktávjába való felemelkedés mellett döntenek.

Ha boldog-boldogtalan egyszerűen lehetőséget kapna belépni a magasabb világok aspektusaiba tetszése szerint, akkor az pokoli zűrzavart okozna. Ennek az az oka, hogy ezeknek az energiáknak igen nagy a felerősítő hatása, ezért ami sötétséget tartalmaz, más szavakkal tudatlanságot, a szeretet hiányát, az felerősíti ezeket, vagyis bizonyos beavatások teljesítésének semmi köze az elitizmushoz, annál több a tisztánlátáshoz. Arra biztatunk benneteket, hogy használjátok a józan ítélőképességet a saját életetekben, mégpedig ugyanebből a célból.

Megfigyeltük, ahogy egyének és csoportok barátságtalanok lettek attól a ténytől, hogy beavatásokat kellett teljesíteniük és valóban akadtak olyan egyének, akik sötét praktikákat és beavatásokat végeztek. Minden beavatás, aktiválás a fejlődés új ciklusába a tudatosságotokon belül, ezek a beavatások támogatják a beavatandót az új ciklus aktiválásával, és abszolút semmi misztikus nincs ebben. A beavatás átjárókat nyit az integráció magasabb birodalmaiba, és lehetőségeket biztosít a számotokra, hogy hozzáférést nyerjetek a tanítások mind több hasznához. Ezek a fejlettebb birodalmak lehetőséget biztosítanak énetek azon aspektusainak uralásához, melyek az elerőtlenedést, akadályoztatást és a működési zavarok élményeit eredményezték.

Ha egyszer elértétek ezeket a fejlettebb birodalmakat, akkor a tanítások nem teszik egyszerűbbé a folyamatot, ezek a tanítások kérdőre vonják az egyének elerőtlenítő részeit, hogy uralhatóakká váljanak. Ha az egyének úgy döntenek, hogy a szegénység tudatosságban, az áldozati tudatosságban és a feltételekhez kötött szeretetben élnek, akkor nem kapnak engedélyt ezeknek a birodalmaknak az eléréséhez. Nemcsak azért, mert ezek olyan energiát hoznak be, ami hihetetlen gondokat okoz az egyéneknek, hanem mert ez az életüket a felbomlás olyan felgyorsult folyamatába taszítja, amire az egyes emberek nincsenek felkészülve.

Sok ember vonzódik a spirituális ösvényhez, nem elsősorban a lélek vágyakozása miatt, hogy megvilágosodjék, hanem inkább az egó vágyakozása miatt a nagyobb hatékonyságra. Az egó vágyakozása arra, hogy hatalomhoz jusson, gyakran motiválja a pénzsóvárságot és a félelmet, ezek az energiák pedig abszolút semmi hozzáférést sem engedélyeznek azokhoz a birodalmakhoz, melyekről beszéltem. Vagyis, ha ezek az egyének nekiindulnak egy utazásnak, mint amilyennek ti valamennyien, és az egó motiválja őket olyan célból, amit épp az imént említettem, akkor ezek az emberek elsősorban bosszankodni fognak, hogy mit kérnek tőlük. Sokakat közülük mélységesen eláraszt az energiák intenzitása és az, amit tőlük követelnek, abban az értelemben, hogy nézzenek lelkük mélyére és célozzák meg énjük sötét aspektusait. Tízből kilenc esetben ezek a lelkek elfordulnak az ösvénytől, ez a legfőbb ok, amiért soha senkit nem erőltetünk azon túlra, amiről úgy éreznék, hogy készek rá és ha volnának egyének, akik nekivágnak az utazásnak, és úgy döntenek, hogy megfordulnak rajta, akkor semmiféle ítélkezés nincs a választásuk fölött. Létfontosságú, hogy a lélek megfelelő indíttatással készen álljon!

Ti teljesítettétek a beavatások sokaságát, remélhetőleg tudatában vagytok ennek a ténynek, ha nem, akkor gond van, és ezt kissé mosolyogva mondom. Valamennyien a felgyorsult ösvény mellett döntöttetek, amire most a csatornánk gyengéd szeretettel utal, mint a különleges Fénymunkások ösvényére. Ez az utazás a tudatosság kiterjedtebb birodalmaiba új dimenziókat szolgáltat számotokra, [az] énetek szélesebb aspektusai elérésének az értelmében. Amíg készen nem álltok elismerni ezeket a vonatkozásaitokat, addig több kárt okoztok magatoknak, mint amennyi jót tesztek. Ezek a kiterjedtebb, meghatalmasodottabb és bölcsebb én aspektusok nagyobb kihívásokkal szembesítenek benneteket és talán ez volt a legnehezebben érthető vagy elfogadható a Fénymunkások részéről - az a tény, hogy ezek a kihívások gyakran váltak egyre intenzívebbekké.

Amikor a 'new age' először napvilágot látott, akkor kialakult egy kép a szabad szellemről, ami boldogan szaladgál a százszorszépekkel és harangvirágokkal telehintett mezőkön, ahol édes kis madarak röpködnek körbe a korona csakrátok fölött és elvezetnek Utópiába, ahol soha többé nem gyötörnek gondok, ahol átölelhetitek a fákat meg a nyuszikákat, játszhattok a kristályokkal és bármit tehettek, ami dalra fakasztja a szíveteket.

Ezzel az a gond, hogy az alapjait soha nem írta le senki teljesen. Annak érdekében, hogy szabadon táncolhassatok a harangvirágok között, biztosítanotok kell hozzá azt a szilárd és erős alapot, amire felhúzhatjátok ezt az új életet és tulajdonképpen olyan létezésben élni, ahol egyszerűen csak szaladgáltok a harangvirágok meg százszorszépek között, eléggé unalmassá válhat és alkalmasint idegesítővé is.

Akkor most már hadd fejezzem be kísérletemet a humorizálásra, mivel a Galaktikus Tanács azt mondja most nekem, hogy folytatnom kell az üzenet átadását. Nos, azért kértek arra, hogy ezt elmondjam mindannyiótoknak, mert volt egy hamis kommunikáció, elferdítés és félreértés arról, hogy miről is szól az utazás a szabadságba. Nem tehettek rohadt almát egy szakajtó friss alma közé és várhatjátok el aztán, hogy bármelyik is hatással legyen a rohadtra, ezért ha jelen lenne bármilyen úgynevezett rohadt aspektusa az éneteknek, amikor beléptek a fejlettebb birodalmakba, akkor még több munkát teremtenétek magatoknak. Újabb indok ahhoz, hogy miért kell foglalkoznotok különféle lépcsőfokokkal. Elsajátítotok egy szintet, alkalmazzátok azt, amit elsajátítottatok, megbizonyosodtok róla, hogy tényleg uraljátok azt, amit az életetekben alkalmaztatok, és akkor készen álltok a következő szintre lépni.

Amikor ezek a fokozatok egyre fejlettebbek, akkor egyre mélyebb birodalmakba kerültök magatokban, és ezért olyan fontos ez a 11:11 aktiválás, ami aktiválja a feltámadás rácsait és átjáróit, mivel feltámasztjátok önmagatok azon aspektusait, melyek személyes erőtök és fényetek következő szintjét tartalmazzák, ezáltal tovább tanulhattok magatokról és fejlődhettek olyan fázisokon keresztül, melyek azon karmikus minták meghaladásának folyamatát eredményezik, amelyek a régi életetekben gyökereznek.

Ez az esemény a tevékeny Fénymunkások számára tényleg elképesztő, egyszerűen azért, mert egyesül azokkal az erőteljes energiákkal, melyeket már előidéztünk az egyiptomi aktiválásokkal összefüggésben. A különbség az aktív Fénymunkások számára pedig annyi, hogy sokkal magasabb szinten nyernek hozzáférést és bebocsátást a Tudatosság és az Isteni Igazság Univerzális Átjáróihoz.

Ezek az átjárók és rácsok a Pentagon környékén aktiválódnak az Amerikai Egyesült Államokban, és kiözönlenek bolygó-szerte minden kormányzati hivatalba és katonai bázisra, és összehangolódnak a Kristály Szívvel Kairóban és Oroszországban.

Ezek a feltámadási rácsok azért terülnek szét világszerte a kormányzati hivatalokban és katonai bázisokon, mert rendkívül erőteljes alvó Fénymunkások találhatók ezekben az intézményekben. A feltámadási rács életre kelti őket és feltámasztja a mennyei igazság tudatosságát ezeknek a fizikai helyeknek a felépítményén belül.

A Kilencek Galaktikus Tanácsa fogja felügyelni ezt az egész projektet, a fény elhozását a kormányzati hivatalokba és a katonai bázisokra. Rendkívül erőteljes projektek aktívak már ezeken a birodalmakon belül, de most szükségessé vált a régi világ karmikus mintáit mind jobban eltüntetni, ami által ezeknek az erőteljes rendszereknek a felébredése és feltámadása lerögzülhet és teljesen legyökerezhet ezeknek a helyeknek, intézményeknek az alapjain belül, melyek átitatják azoknak a testületeknek a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális felépítményét, melyek megtestesítik azokat a folyamatokat, amelyek az életeteket irányítják a kormányzaton és a hadseregen keresztül.

A másik ok, amiért ez annyira fontos, az, hogy ez kapcsolódni fog azokhoz a részekhez bennetek, melyek agymosáson estek át, és átprogramozódtak olyasmi által, amit a kormányzat és a hadsereg szándékosan vetített ki a Földanya éteri testébe, befolyásolta ezzel a pszichétek rendszereit tudatküszöb alatti programozással, ezért a feltámadás rácsai és azok az energiák, melyeket most már aktiváltunk a kozmikus DNS-eteken keresztül, visszafordítják ezeket a programokat.

Erre szükség van annak érdekében, hogy valamennyien ráébredjetek személyes erőtök és fényetek kiterjedt dimenzióira. Mennél jobban megértitek a mennyei igazság tudatosságát, és hogy ez a mennyei igazság tudatosságot ébreszt, annál egyszerűbb lesz megértenetek és tulajdonképpen elfogadnotok, hogy valójában és kiemelem azt, hogy tényszerűen az igazság messze túltesz minden fikción.

Attól az igazságtól, ami a világotokat irányítja, eszeteket vesztenétek, ha tényleg megállnátok megvizsgálni, hogy a kormányzat emberei mit el nem követnek, hogy kontrollálják a világotok rendszereit, hogy csapdában tartsanak benneteket, lekötözve és bezárva a régi világ mátrixában!

Ez az egyik legfontosabb oka annak, amiért annyi hányattatást és elutasítást tapasztalunk meg azzal kapcsolatban, amit teszünk és ez mindannyiótokra ugyanúgy teljes mértékben igaz. Amikor valamit elutasítotok, akkor az elutasítás azért történik meg, mert létezik a félelemnek olyan vonatkozása a testetekben, ami akár nagyon életképes is lehet és létezik egy olyan részetek, ami védelmez titeket, ez a ti igazi túlélési természetetek, aztán vannak további aspektusok, melyek akkor indulnak be, akkor keltenek félelmet, amikor félnek valaminek az elvesztésétől vagy félnek egy tudatos terv megakadásától, különösen, ha ezt a tervet elerőtlenítő sötétség, vagy beteges szándék motiválja.

Nos, azok a Levegő Kapuk, melyekkel ma találkoztok, a fény egyik legerőteljesebb áradatát hozzák magukkal, hogy találkozzon a Levegő Kapu Aktiválásokkal. Ez a fényáradat megtestesíti az igazság, az integritás, a feltétel nélküli szeretet, a becsület minőségeit magatokkal és minden élettel szemben. Elhozza az áldás, a béke, a harmónia és átláthatóság energiáit.

Ez a nyolc energia létrehoz egy multi-dimenzionális fény oktaédert, ami megszűri azokat az energiákat, amelyek Kilencek Galaktikus Tanácsának központi mag-fényén keresztül születtek meg. A kilencek [kibocsátott] energiáját a fény prána csöveként kellene érzékelni, ami minden fény, szeretet és igazság forrásának legmélyéről terjed ki és végig átjárja a Földanya testének legmélyét is.

Ebben a prána csőben lüktet az élet mennyei energiája, erőt ad mindannak, ami fejleszti a fény hatalmát, és [fejleszti] azoknak az embereknek a személyes erejét, akik úgy döntöttek, hogy magukhoz ölelik fényüket, az igazi ráébredést választották lelkük mennyei céljaként a Földön, ennél fogva a Harmadik és Negyedik Felemelkedési Kapuk egybeolvasztják erejüket ezekkel a Levegő Kapukkal és energia örvényeket földelnek le a szív terében és talán a szív tere nem az ide illő megfelelő szó, hanem inkább a sötétség emésztőgödrének a közepe, ami ezekben az intézményekben található. A fény, amikor áthatja a sötétség emésztőgödreit, energiájával kihúzza az összes sötétséget a maga mélyébe, mint egy hatalmas nagy belégzéssel és amikor ez az energia behozza a nyolc minőség erejét és fényét, amelyet a Galaktikus Tanács őriz, a prána cső kilencedik eleme ekkor kilélegzik, és a kilégzéssel egy mélységes energia távozik, ami beburkolja a sötétség egészét és kibocsátja hullámait az éteri mezőkön át, melyek elmossák azokat a rendszereket, melyek jelenleg a helyükön tartják a minden aktív Fénymunkás energiamintáját tudatküszöb alatt befolyásoló tényezőket.

Amikor ezeket a mezőket elmosta, akkor a tevékeny Fénymunkások a megkönnyebbülés hatalmas sóhaját érzik meg, mintha valami rendkívül nehezet emeltek volna le róluk. Abban a pillanatban, amikor mindannyian integráljátok az elengedésnek ezen erőteljes energiáját, akkor ez átkerül a felébredő lelkekhez, akik úgy döntöttek, hogy tudatosan túllépnek a habozás és ön-kétely birodalmain és hajlandók meghaladni régi életük karmikus mintáit.

A közvetítés, amit most adok át, igen fontos és mialatt beszélek veletek jelenleg, a Kilencek Galaktikus Tanácsa felerősítette az energiákat a testetek körül, melyek azalatt épültek fel, míg én közvetítettem. A feltámadás rácsai már tökéletesen összehangolódtak a gerincoszlopotokkal és a fizikai testetek hét fő csakrájával.

Az ezen rácsokhoz kapcsolódó átjárók meg fognak erősödni az energiamezőtökben a következő három órában, és ez idő alatt a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális énetek is átesik egy fény feltámadáson, melynek során átkeltek egy [olyan] világba, ami rendkívül finom lehetőséget biztosít a számotokra, hogy belépjetek abba a templomba, amelyet a Kilencek Galaktikus Tanácsa hozott létre, és egyesíti az energiátokat a Forrás oktaéderével, ami ebben a templomban található.

Nos, akkor lélegezzetek be mélyen, és amikor kilélegeztek, lazítsátok a testeteket, mivel mérhetetlen mennyiségű energia mozog ki és befelé, rajtatok át és épül fel körülöttetek!

A számotokra megidézett energia most kommunikál a testetekben található genetikai összetevőkkel és hozzákapcsolódik az őseitekhez és azokhoz a generációkhoz, melyek a ti magotokból erednek, pontosabban a DNS-etekből.

Az energia átitatja a tudatosság minden testét a pszichétek olyan mechanizmusain belül, melyeket jelenleg befolyásolnak azok a rendszerek, amiket elerőtlenítő, rosszindulatú szándékok állítottak a helyükre a világotok fölött hatalmat gyakorlók részéről.

Szeretném, ha most újból mélyen belélegeznétek, és amikor kifújjátok, a szívetekből szétterjed egy-egy arany, smaragd és bíborrózsaszín[magenta] fénysugár minden kormányzati intézményhez szerte a világon. Érezzétek meg, ahogy ezek az energia sugarak áthatolnak minden aktív mechanizmus sötétségén és elerőtlenítő vonatkozásán, beleértve azokat a mechanizmusokat is, melyeket rejtőzködőknek tekinthetünk, bár ezek rejtőzködése még mindig rejteget roppant csekély szintű aktív energiát, amit azok tartanak életben, akikben komoly sérüléseket okozott a kormányzatok tevékenysége világszerte!

Vegyetek egy újabb mély lélegzetet és amikor kilélegeztek, küldjétek a feltétel nélküli szeretet erőteljes energiáit minden olyan lélekhez, aki fizikai testben lakik és aki már átkelt, aki megtapasztalta ezt az ördögi traumát amazok keze által!

Ennek a mennyei szeretetnek a sugarai fényt aktiválnak azokban a lelkekben, akik fizikai testben élnek, és azokban, akik csapdába estek az asztrális síkon és ez most megnyit egy átjárót ezen lelkek számára, hogy átkelhessenek a gyógyulás, a fény és a megszabadulás birodalmaiba.

Szeretném, ha most elképzelnétek egy felséges portált nyílni a hét Levegő Kapunál! Szeretném, ha meglátnátok Michael arkangyalt állni a portál bejáratánál, a kíséretében van Mária Anya, Soltec Szoláris Arkangyal, Maitreya nagyúr, Quan Yin úrnő, Teréz anya energiája, Assisi Szent Ferenc, Nada úrnő, Rafael arkangyal, Arielle és Danielle Arkangyalok.

Ezek a hatalmas lények most mind kivetítik a tiszta szeretet üdvözlő energiáját ezen lelkek felé. Tőletek azt kérjük, hogy segítsetek ezeknek a lelkeknek továbblépni afelé a nagy fénygyülekezet felé, ami rájuk vár! Használjátok a képzeleteteket és az emlékeiteket a szeretet ideillő élményeiről, hogy bátorítsátok ezeket a lelkeket elengedni a múlt iránti undorukat és a szíveteken és a fénylények fényén át gyűljetek össze, mi pedig egy hívást küldünk [ki] ezeknek a lelkeknek, hogy bátorítsuk őket a[zon] fény [be]fogadására, ami megszabadítja őket.

A szeretet hangja az, ami mindannyiótokat a becsapásotok által okozott sérülések elengedésére bátorít. Azt kérjük, hogy tegyétek magatokat szabaddá, szabaduljatok meg minden elerőtlenítő energiától, ami a haraghoz, a félelemhez, a mélyen ülő fájdalomhoz köt, amit annak eredményeként éltetek át, amit a kormányotok szándékosan rátok mért!

Lélegezzétek be a szeretet energiáját, és amikor kilélegeztek, engedjetek el minden sérülést, ha tudjátok mik azok, ha nem, ez nem számít, csak engedjétek magatokat megszabadulni tőlük!

Most kiterjesztünk egy fénysugarat azokhoz a lelkekhez, akiket látunk, némelyikük fizikai testben van, sokan fénytestükben az asztrális síkon. Ez a fénysugár, amelyet most kiterjesztünk, most kifejezetten azok felé tart közületek, akik elkövetőként vettek részt a megalázásban, nem azért, mert élvezetet leltetek benne, hanem mert abban a pillanatban úgy gondoltátok, hogy nincs más választásotok és a saját életeteket féltettétek, amikor kimértétek ezt a megalázást, erőszakot és fájdalmat és ez most távozik tőletek, megszabadultok tőle és most azt kérjük tőtelek, minden Fénymunkástól, hogy működjetek együtt velünk ennek a gyönyörű, gyengéd, kék energiának a kiterjesztésében ezekhez a lelkekhez és [azt] szeretném, ha minden Fénymunkás megbocsátana ezeknek a lelkeknek, mivel a lelkük tiszta, az energiájuk volt az, amit szándékosan manipuláltak és többé nem szükséges kötődniük a bűntudathoz, a szégyenhez, a bűnbánathoz és a mély szomorúsághoz. Szabadok vagytok!

Lássátok, ahogy a fény lények az átjárónál üdvözlik ezeket a lelkeket, a lelkek átkelnek a szeretet birodalmaiba, megszabadulnak és valamennyien, akik ma jelen vagytok velünk, ti őrzitek a lényetek esszenciájában a szeretet erőteljes ajándékát ezekhez a lelkekhez és ez a ti szeretetetek, az együttérzésetek, empátiátok és a megértésetek arról, hogy milyen traumákban volt részük, ami majd segít nekik ezeket elengedni és szeretnénk, ha most kiterjesztenétek őszinte szereteteteket azokhoz, akik rátok mérték a gyalázatot, mivel ők azt hitték, hogy nincs más választásuk és azokhoz, akiket meggyaláztak, azokhoz, akik katonákként harcoltak és elvették ártatlanok életét, terjesszétek ki a szeretetet feléjük őszintén, mivel a megbocsátásotok az, drága szeretteim, ami szabaddá teszi őket!

Ti, kedves Fénymunkások, akik ma velünk dolgoztok ezekkel az energiákkal, ti vagytok a katalizátorok a tömeges megbocsátáshoz. Most hoztatok létre egy [olyan] fény rácsot, ami annyira hatékony, hogy képes áthatni azokat az elerőtlenítő gátakat, amelyeket az egyes emberek felélénkítettek magukon belül annak eredményeként, amit a kormányzat kezétől elszenvedtek.

Ez az energia, ez a harag és szegénység és a veszteség, a kihasználtság és a sérülések, amit az egyes emberek a kormányzatok ténykedése eredményeként átéltek, most tovább kell, hogy terjedjen azokhoz, akik a kormányzaton belül és érte dolgoztak, a kormányzás minden területén, majd pedig ti terjesszétek a szeretetet az utca emberéhez, aki szintén komoly sérüléseket szerzett, terjesszétek ki ezt a szeretetet minden olyan személyhez, akinek az életét megkérdőjelezte a világotok ellenőrző rendszere. Küldjetek szét szeretetet, biztatást, bátorítást, együttérzést és elfogadást!

Az átjárónál álló lények csoportja most üdvözli minden olyan ember sérült vonatkozásait, akik élnek és akik csapdába kerültek az Asztrális síkon, elviszik őket ebbe a dimenzióba, ahová a többi lelket is vitték, hogy a lelkük töredezett részei, a sérült aspektusok meggyógyulhassanak.

Érezzétek a szeretet és fény erős hullámait előtörni minden szeretet forrása szívének mélyéből, ez beleszűrődik minden ember szívébe a bolygón, valamennyiükben a megkönnyebbülés nagyon mély sóhaját szabadítja fel és tudjátok, hogy amit veletek létrehoztunk, az a fény és a szeretet forrása, ami táplálni fogja [mind]azokat, akik szívükben éheznek, akik éhezik a szeretetet, a szabadságot és az elfogadást, ezért annak érdekében, hogy teljesen leföldeljétek ezeket az energiákat, azt kérjük mindenkitől, hogy fogadjátok el, hogy a világotokat a bestia sötét természete ellenőrzi és hogy árasszátok el ezt a feltétel nélküli szeretet és bölcsesség arany, smaragd és magenta sugaraival!

Ha elfogadjátok a vadállati természetet, akkor többé nem futtok el előle. Most valamennyiőtöknek fel kell vállalnia a hatalmát, központosítania kell az igazságát és megfigyelnie, ahogy a vadállat megalázkodik és meghasonlik önmagával attól a kellemetlenségtől, hogy elveszti a kontrollt, nem tud már eltölteni benneteket félelemmel, nem diktálhatja nektek az életetek természetét és ez, drága szeretteim, az a pillanat az időben, amikor lehorgonyozzuk a fény mindenható rácsait, melyek magukba foglalják a feltámadás rácsait is, melyek új életre hívják az igazi kormányzás isteni mintáit, amit azok ihletnek, ösztönöznek és vezetnek, akiket a szív tisztasága vezérel, akik figyelembe veszik mindenki nagyobb javát, soha nem hagyják figyelmen kívül a lélek sorsának fontosságát és a kihívásokat, melyeket annak érdekében kell legyőznie, hogy meghatalmasodhasson és soha nem használják ki azokat a pillanatokat, amikor a lélek sérülékeny, mialatt az élet kihívásaival szembesül.

Azoknak, akik valóban az Anya/Atya Isten szívének mélyéből kormányoznak, biztosítaniuk kell, hogy az együttérzés, a szeretet és a bölcsesség jelenléte támogassa az egyes embereket, nem könnyítve a terheiket, nem elvéve a leckéiket, hanem biztosítva bizonyos esszenciális terhelés jelenlétét, ami által minden a fénnyel együtt fejlődhet és ezért jött el az idő, drága Fénymunkások, amikor az egyes emberek a fény nagy közösségeiben élnek, amikor a világ lényegében visszatér a hagyományos kereskedelem idejéhez, ahol az ember hasznosíthatja veleszületett tehetségét az egyéniségek támogatására, egymás és a közösségek, mint a fény kollektív testületei támogatására, a szeretet és bölcsesség nagyobb javára és ti vagytok a fény világítótornyai, akik biztosítják, hogy ez elérkezzen és emiatt örvendezünk.

Vegyetek most mély lélegzetet, amikor kifújjátok, kezdjétek el visszahúzni az energiátokat a fizikai testetekbe, földeljétek le magatokat biztonságosan, térjetek vissza a jelen idővonalára, de még maradjatok összeköttetve azokkal az energiákkal, melyeket aktiváltunk!

Személyes Feltámadási Rácsotok aktív, és a szeretet és bölcsesség fénye pulzálja az üzeneteit belőletek és továbbítja a környező világba.

Gyertek vissza a testetekbe, gyertek vissza abba a világba, amiben éltek, mivel itt van szükség az energiátokra, itt van szükség az élettapasztalatotokra, hogy támogathassátok és vezethessétek azokat, akik még nem fedezték fel a válaszokat a kérdéseikre, akik még nem találták meg a gyógyító balzsamot a sérüléseikre! A ti tapasztalatotok fényt vet azokra, akik újonnan felébredtek és ez az, amiért titeket választottunk arra, hogy aktív beavatottként tovább járjátok a hitelesek ösvényét.

Veletek együtt örvendezem, valamennyiőtökkel együtt lépek, feltételek nélkül és teljes mértékben szeretlek benneteket.

Mária Magdolna vagyok, és veletek van a fényem. Au revoir. 

Soron következő Levegő Kapus közvetítés anyaga:

 

Tisztességes/Igazságos Csere Törvénye és a 128-134. Levegő Kapuk
https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-tisztessegesigazsagos.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...