Mária Magdolna - Belépés a Halál Kamrába és Levegő Kapuk 79-85

 Mária Magdolna - Belépés a Halál Kamrába és Levegő Kapuk 79-85

Michelle Eloff© csatornázásában

Dél-Afrikában, Johannesburgban 2009. október 12-én

27540919_1540750429353511_1004375744168140320_n.jpg

Előző Levegő Kapus közvetítés:

Mária Magdolna: 10:10 - 72-78. Levegő Kapu

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-1010-72-78-levego-kapu.html

 

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

 

 

 

 

  

Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket a fény, az igazság és a szeretet jelenlétében.

Ahogy az utazásotok kiteljesedik, sok minden feltárul számotokra, ezek az energiák biztosítják, hogy mindaz, amely a tudatalattitokban van eltárolva, most felemelkedik a tudatosságotok előterébe annak érdekében, hogy mindaz, ami elavulttá vált, mindaz, aminek a ciklusa most véget ér, és mindaz, ami készen áll arra, hogy meggyógyuljék, és mindaz, amely a sejtjeitek emlékezetéből feltárul számotokra és elengedésre kerül, és kész arra, hogy megérkezzenek hozzátok, és hogy megmutatkozzanak előttetek abban a világban, amelyben az életet megtapasztaljátok.

Amikor ez a folyamat aktiválásra kerül, ez egyfajta “halál” folyamat, amely megköveteli tőletek, hogy “meghaljatok” a régi világ számára, elmozduljatok attól, amely eddig ismerős volt számotokra, elmozduljatok attól, mely egyszer az életetek tervezete volt, ezért fontos, hogy mindegyikőtök együtt növekedjék az élet áramlásával, és hogy felfedezzétek azt a harmóniát, amely a Minden Ami Van lelkén szűrődik keresztül, így ezzel az áramlással tudtok haladni, így ezzel az áramlással együtt tudtok növekedni.

Minden alkalommal, amikor a tudatosságotok egy megszentelt részét megnyitjátok, az megmutatja nektek, hogy mennyire erőteljes az élet isteni terve, megmutatja, hogy mennyire fontos az ébredés minden egyes folyamata. Ennek az az oka, hogy semmi sem marad az életben lényegében stagnáló, minden mozog, minden növekszik és annak érdekében, hogy megértsétek a saját életetek isteni mechanizmusát, hajlandónak kell lennetek elengedni azokat a dolgokat, amelyek abban a pontban, amelyben találjátok magatokat már nem szolgálnak benneteket.

Legtöbbetek már most megtapasztalja azokat az impulzusokat, amelyek eloldoznak benneteket a régi lenyomatok fogságából. Ezek a lenyomatok az őseitektől örökölt DNS-eteken keresztül és miattuk alakultak ki, csakúgy, mint a Kollektív Tudatosságból, és a benne rejlő lenyomatokból is. Minden alkalommal, amikor generációk változásokon mennek keresztül, mindennek emelkednie kell, el kell tolódnia és ezúttal az emberiség evolúciójában, ahol mindannyiótok egy új irányba vezettetik, arra vagytok felkérve, hogy engedjétek el azt a régi paradigmát, és egy olyan új generáció irányába mozduljatok, amelyben a Szellem Megszentelt Tudományát tanulmányozzátok.

A Szellem és a Tudomány nincsenek egymástól elkülönülve; amikor rájöttök, hogy a Szellem egy tudomány, és hogy a spiritualitás utazás az Univerzum tudományos mechanizmusainak az elismeréséről és megértéséről szól, akkor egy nagyon erőteljes helyzetbe hozzátok magatokat, mert megértitek, hogyan működnek az Univerzális Törvények. Mert minden változik, és mert az evolúció az élet rendszerének természetes része, elkezditek felismerni, hogy az az ősi bölcsesség, amely az emberiség számára eónokkal ezelőtt rendelkezésre állt, még mindig érvényes, és ahogy az emberiség fejlődött, technológiailag és tudományosan most rendelkezésre állnak olyan eszközök, amelyek megerősítik és igazolják, azt amit az ősök próbáltak számotokra elmondani és sikere vinni.

Az emberi létezés spirituális fejlődésének az egyik legerőteljesebb időszakában éltek. Ez az idő, amikor olyan spirituális történelem alakul, amely eddig még soha sem, és a spirituális történelem befolyással bír az emberiség történelmének minden más aspektusára. A tudomány evolúciója miatt, a tudomány most már képes sok elméletet igazolni, amely eddig nem volt igazolható (ha használhatom ezt a szót) húsz évvel ezelőtt, még akár tizenöt évvel ezelőtt sem, mert most már ezek a rendszerek a rendelkezésre állnak, a tudomány átértékelt sok elméletet, amelyet az emberiség számára bemutattak, és amelyeket eddig úgy tartottak számon, mint kőbe vésett igazságot.

Ez az igazság változik, és az oka annak, hogy ezt most elmondom nektek, mert ez megmutatja számotokra, hogy a saját igazságotok változik, az életetek változik, a lelketek akarata, a lelketek magasabb terve változik, és minden alkalommal egy csodálatos térkép bontakozik ki. Ti, mint emberi lények, emberi életet élvén nem mindig tudjátok pontosan, merre is fog az életetek iránya haladni, ezért nagyon fontos, hogy nyitottak maradjatok, és hogy megengedjétek a Szellem lényegének , hogy azon a bizonyos ösvényen vezessen benneteket. Ahogyan a térképetek folyamatosan kibontakozik, sok izgalmas és csodálatos kaland mutatkozik meg előttetek. A félelem az egyik olyan energia, amely megakadályoz benneteket abban, hogy ezt a csodálatos kalandot megtapasztaljátok.

Tudtátok, hogy a félelem az egyik legnagyobb bűn a létezésben? A félelem lebénít benneteket. Mindannyian tudatában vagytok annak, hogy csodálatos tervetek van erre az életre, egy terv, amelyet az Anya/Atya Istennel együtt társteremtettetek, és Isten és Istennő arra vágyakoznak, hogy szemtanúi lehessenek, hogyan tejesítitek ezt a tervet. A tervetekben vannak különleges pontok, ezek a pontok a fordulópontok, időszakok az életetekben, amikor erőteljes változást tapasztaltok, pontokat az életetekben, amikor az áramlás megfordul és egy teljesen új ajtó tárul fel előttetek, friss, új utakat és lehetőségeket mutatva meg, hogy friss új rálátásra tegyetek szert.

Legyetek hajlandóak megnyitni a szíveteket, az elméteket és az életeteket, hogy visszaköveteljétek azokat a lehetőségeket, amelyek feltárják előttetek a hatalmat, amelyet az életetek tartalmaz, megmutatja nektek, hogy van egy terv, amely állandóan kibontakozóban van, és amikor bíztok, és amikor hallgattok azokra a hangokra, amelyek vezetnek benneteket, és odafigyeltek arra, ami éppen az életetekben történik, akkor képesek lesztek ezeket a fordulópontokat meglátni, amikor azok találkoznak veletek. Ami valójában történt, az hogy a legtöbb ember ragaszkodik egy adott helyzethez, azt hívén, hogy ez az, amihez ragaszkodniuk kell az életük végéig, legyen az egy karrier, egy hitrendszer, egy kapcsolat, vagy bármi is legyen az.

Fontos, hogy mindenki megértse, hogy azok az alapelvek, amelyre a társadalom igazságai alapozva lettek egy rossz elgondolás és illúzió világát teremtették. Hogyan mondhatom én ezt, kérdezhetitek? Nagyon könnyen, a tudomány igazolja ezt, a tudomány most azt mondja, hogy ami eddig kőbe vésett igazságként volt számon tartva, nem érvényes többé, többet fedeztek fel, és ugyanez vonatkozik rátok is.

Bármi is volt a realitásotok tíz vagy öt éve, bármilyen hosszú időt is választotok, most már nem az az igazságotok része. Igen, néhány aspektusuk még mindig az igazság, de most különösen az életeteknek azokról a részéről beszélek, amelyben korlátozást, konfliktust, zsákutcát, stagnálást, frusztrációt és minden mást, amely korlátozza a kreativitásotok áramlását, ami megakadályozza azt a képességeteket, hogy teljesen szeressetek, ami megakadályozza a lelketek szabadságát abban, hogy kifejezhesse azt a rendeltetést, amelyre teremtve lett.

Az egyik legnagyobb probléma az emberek társadalmában, hogy félnek Istentől, és ezért az Istennőtől is; ezt a vallás súlyosbította. Sok ősi szöveg, amely az igazságot tartalmazza, nem lett a társadalom számára elérhető Szent Bibliában megjelentetve, és arra sürgetünk benneteket, hogy keressetek és találjatok anyagokat és tanulmányozzátok azokat, hogy azok megmutassák, mely igazságok léteztek, és mi lett teljesen másképp értelmezve, mint ami az eredeti igazság volt.

Az egyik, az emberiséget leblokkoló legnagyobb félelem, az Istentől való félelem, a büntetéstől való félelem, a negatív karmától való félelem, ami megakadályoz benneteket abban a képességetekben, hogy válasszatok, hogy azt válasszátok, amely hasznotokra válik. A “Halál” Kamra, amelybe éppen belépni készültök, az a fény egy csodálatos kamrája. A fény ebből a kamrából kiárad a tudatosságotok minden aspektusába, amely az összes régi félelmen alapuló tanításokhoz, hitrendszerekhez, hiedelemrendszerekhez, alapelvekhez és viselkedési mintákhoz kapcsolódnak. Ahol a részeitek megfagytak az időben, elkülönültek a szellemnek attól a képességétől, hogy kommunikálhasson ezekkel a részeitekkel, és amikor a szellem nem tud kommunikálni ezekkel a részeitekkel, amelyek azáltal a pillanat által vannak befolyásolva, amely fagyottá váltak az időben, és megrekedtetek, vagy korlátozó ismétlődő minták megjelenését tapasztaljátok rendszeresen.

Mihály Arkangyal jelenléte nagyon erős ma, és az egyike azoknak az üzeneteknek, amelyek a “Halál” Kamra aktiválásán keresztül lesznek közvetítve, azok az energiák, amelyet a Levegő Kapuk hoznak el, amely az alvilágot aktiválja. Az alvilág a tudattalan, ez az a birodalom, ahol a rejtett igazságok vannak, bár amikor valaki az alvilágba belép, az néhányszor kihívó tapasztalat, egyszerűen azért, mert egy felderítetlen területre léptek, s a környezet ismeretlen.

Ez az alsó egót veszélyezteti, legyetek tudatában, hogy az alsó egó a túlélésre lett programozva, és amikor bármi veszélyezteti, akkor mindent, ami a hatalmában áll megtesz, hogy védelmezzen benneteket, ezért az kérjük ma tőletek, hogy bízzatok a fény erejében, az igazságban, a szeretetben, és a bölcsességben, hogy azok vezessenek benneteket ebbe az alvilágba, és Mihály Arkangyal energiái és a Levegő Kapuk, amelyek aktiválásra kerülnek abból a célból, hogy darabokra törjék azt az alapzatot, amelyre az illúziók paradigmái épültek, különösen azzal kapcsolatban, amelyet a vallás hozott lére.

Az üzenet, amelyre most hivatkozunk, az különösen a kapcsolatokkal függ össze, ez nagyon fontos, mert ez a bizonyos hiedelemrendszer millió lelket ejtett csapdába sok romboló mintával és körülménnyel. A Bibliában meg van írva és sok vallási vezető állította, hogy ha egy ember mellett elköteleztétek magatokat, és annak Isten tanúja volt, semmi sem szakíthatja el ezt a köteléket, és hozzá vagytok láncolva ahhoz a személyhez ameddig a halál el nem választ benneteket, függetlenül attól, hogy mit tapasztaltok meg abban a kapcsolatban.

Most, legelőször, ha figyelembe vesszük, hogy az élet ciklusosan működik, semmi sem marad ugyanúgy örökké, változik az igazság, ti mint személyiségek növekedtek és értek, és amikor egy ciklus véget ér, és befejeződik, akkor az Isten akarata, és a ti lelketek akarata, hogy tovább haladjatok a következő szintre, hogy beteljesíthessétek Isten és Istennő isteni tervét, amelyet veletek társ-teremtettek, ezért, ennek a hitnek a szétzúzása több milliárd lelket fog kiengedni az igazságuk fényébe, így mindenki, aki segítséget kért, azoknak az imái megválaszolásra kerülhetnek, és eloldozhatják magukat ezekből a kötelékekből félelem és bűntudat nélkül, hogy megértsék, hogy ők a természetes ciklusokhoz és a változás törvényeihez vannak fűzve.

Így most arra kérlek, hogy csukd be a szemedet, ha még eddig ezt nem tetted meg, és képzeld el, hogy Mihály Arkangyal mögéd áll, az ő súlyos szárnyai kitárulnak, és a szívcsakrájából jövő fény lángra lobbantja a “Halál” Kamrát, és egy olyan térben találod magadat, amelyet erős fény tölt be. Ez a kamra minden olyan energiát magában foglal, amely arra hivatott, hogy beszéljen a saját elkülönült részeiddel, és újra biztosítva ezeknek a részeidnek, hogy szabad és biztonságos számukra az elengedés, hogy előre haladjanak, és hogy bízzanak az életed isteni tervében.

Vegyél egy mély levegőt, és ahogy kilélegezel, a hét Levegő Kapu arany szárnya megjelenik előtted, az ő arany szárnyaik kinyúlnak a mennyekig, a fény portáljaihoz, amelyeket magukban tárolnak, megnyílnak és a fény eléri a szívcsakrádat, és egy csodálatos szeretetrobbanás manifesztálódik a lényedben. A szeretet jelenléte megengedi minden részednek, hogy védve érezd magadat, biztonságban és megelégedve azzal, amiről úgy döntesz, hogy megteszed. Ahogy a Levegő Kapuk a szívedbe lépnek, összekapcsolódnak az összes csakráiddal a szív alatt és fölött.

Most azt akarom, hogy képzeld el, hogy Jezabel Istennő előlépni, hogy eléd álljon, ő a női, az Istennő energia felszabadítója. Az ő jelenléte az, amely most beszélni kezd a pszichéd tudatalatti birodalmaival. Kinyitja a szívét neked, a harmadikszemét és a szexcsakráját, egy csodálatos energiaáramlást indítva el kettőtök között.

Mihály Arkangyal védelmével és a Levegő Kapukkal előttetek, Jezabel Istennő most elkezdi az aktiválást, amely az alvilág birodalmaiban tart téged; a pszichéd tudattalan részeiben, a kollektív psziché tudattalan részeiben. Minden, amit most tenned kell az az, hogy ellazulsz, és bízol ezekbe az energiákban, amelyek most a testeden keresztül áramlanak. Az energiák a forrásból, Atya Istentől és Anya Istentől jönnek el hozzád, azokon az energiákon keresztül átáramolva, amelyek most körülvesznek téged, a lényed legbensőbb magjába lépnek be, a Föld Anya testébe mozognak, és összekapcsolódnak Kairóval, ahol a Kristály Szív van. Ezek az energiák átáramolnak az Arizona Sivatagi Területeire, Mozambikba, és összekapcsolódnak a két isteni portállal Oroszországban, majd tovább haladnak Olaszországba.

Egy csodálatos arany magzat fogan meg a Föld Anya méhében Olaszország területén. Ez az arany magzat az új tudatosság, az új távlatok, az új nézőpontok megfogantatását képviseli, amely segíteni fog az emberiségnek a régi paradigmától való megszabadulásában, összezúzva azokat a talapzatokat, amelyre a társadalom került felépítésre, de még pontosabban azokat a hiteket, hiedelmeket és viselkedési mintákat széjjeltörve, amelyek az emberiséget fogságban tartották, azokhoz a hitekhez, hiedelmekhez, amelyek a lelkeket emberekhez, helyekhez és tapasztalatokhoz kötötték tévesen.

Ez a bizonyos aktiválás egy erőteljes lélek felszabadító folyamat, és a teljes emberiség tudata hetven-két órán keresztül lesz a “Halál” Kamrában tartva, amelyben mélyreható gyógyítás kerül aktiválásra.

Azt akarom, hogy most képzeld el, hogy egy csodálatos arany fény jön feléd Jezabel Istennő szívéből, és érezd Mihály Arkangyal testének melegét mögötted, amint egy csodálatos arany energiát sugározz a testedbe. A szíved most összeköttetésbe kerül az arany magzattal Olaszországban egy csodálatos és isteni új tervet aktiválva a testedben, a teremtés rendszereiben, amelyek inspirálnak téged.

Ahogy Jezabel Istennő energiáinak ereje növekszik, a “halál” állapotod teljesen aktiválásra kerül. A tested sejtjei hatalmas sebességgel haladnak át a teremtés összes rendszerén. Ez kommunikál a DNS-eddel, és a DNS-ed most egy olyan kódot kap, amely azt sürgeti, hogy megengedje a régi világ felé való “halál” állapotának aktiválását, és elindítsa a tudatosságod, és összes tested összeolvadását az Isten és Istennő legfelsőbb isteni erejével.

Vegyél egy mély levegőt, fújd ki, majd teljesen lazulj el.

Mihály Arkangyal most a szárnyait köréd fonja, és amíg az ő melegében és szárnyai kényelmében tart, arra kérünk, hogy elmédben összpontosítsál és koncentrálj annak a fénynek az erejére, amely benned létezik.

Amíg ezt megteszed, azt akarom, hogy gondold végig, amit most fogok mondani. Miért várná el tőled a Legfelsőbb Lény, vagy Erő, amely azt tartja magáról, hogy szeret és imád téged, hogy bármilyen olyan helyzetben maradj, amely nem táplálja a lelkedet? Miért hazudna nektek a Legfelsőbb Erő, amelyben ennyire erős a szeretet és az igazság? Miért ragaszkodna a mindenség Teremtője ahhoz, hogy teljes élettartamodra egy kötelékben maradjál, és aztán a lelked szabadságát ígéri és a szellemed szabadságát, ha lélekként növekedsz? Hogyan növekedne valaki, ha egy helyzet a lelkét összezúzza? Hogyan tudná mesteri fokra vinni az isteni tervének aspektusait és sorsát, ha nincs engedélye arra, hogy felülemelkedjen a bűntudaton, hogy felülemelkedjen azon a tudatosságon, amely az áldozat, a mártírság, a szegénység tudatossággal áll kapcsolatban, és a lista folytatódik? Miért lenne ez így?

Nincs így. Ez nem az Isten és Istennő törvénye, ez az ember törvénye. Ez egy rendszer, amellyel visszaéltek, egy rendszer, amely manipulálva lett, hogy alkalmas legyen a tudatosságnak egy olyan korszakára, amelyben ezek a törvények manipulálva lettek. Létfontosságú, hogy az emberiség megkapja és megértse ezt, mivel a kettősség, ami az emberekben létezik mondja azt, hogy “Hogyan tudna az Isten szeretni engem, és ugyanazzal a lendülettel büntetni is engem?”, ez az, amit most széttörünk.

Szóval, vegyél egy mély levegőt most, és ahogy kilélegezel, adj engedélyt a testednek, hogy elengedje ezeket a téves hiedelmeket, hiteket és téves felfogásokat. Engedd el ezt mind.

Engedd meg magadnak azt a lehetőséget, hogy megízleld a szabadságot, megtapasztald az Atya/Anya Isten valódi lényegét az életedben, megtapasztald a Szellem erejét, és a lelked akarata, a kollektív lélek akarata arra inspirálja az emberiséget, hogy továbbhaladjon, hogy keljen fel, álljon a lábára, tegye azt, amit mond, éljen hitelesen, és oldozza el magát a régi világ fogságából, a világból, ami hazugságon és manipuláción alapul.

Most azt kérünk, azért könyörgünk nektek, hogy ismerjétek el ezt az igazságot, osszátok meg ezt az üzenetet, hogy ez megolvassza a jeget a lelketek körül, a szívetek körül, és a lelketek elengedi azokat a részeket, amelyek megfagytak a megtapasztalt félelem és terror következtében, és annak következtében, amelyre ebben az életben tanítottak benneteket, és mert ez átszűrődik a DNS-etekbe, képes az őseitek vonalába is behatolni, és megolvasztani azokat a különálló részeket, az őseiteknek azokat a részeit, amelyek megfagytak az időben, amelyet átadtak neked a vérvonalad genetikáján keresztül, a problémákat, a karmát, a félelmet, a téves hiteket, amelyeket örököltettek. Ez nem tartozik hozzátok, ezek a régi világ félelmei.

Szóval vegyél egy mély lélegzetet, és ahogy kilélegzel, képzeld el, hogy a tested kiterjedni, és a kötelék láncait apró szilánkokká zúzza.

Vegyél még egy mély levegőt és képzeld el, hogy a szíved kiterjed, és széttöri az illúzió falait körülötted, elszakítva téged minden olyan bilincstől, amely hozzáláncol és hozzáköt téged egy személyhez, egy időhöz, egy hithez, egy emlékhez, amely már nem segít téged többé, és szabaddá tesz téged, mint egy lelket.

A “Halál” Kamra a segítségetekre van, hogy szabaddá tegyétek magatokat a régi testetektől, a régi világ testétől, a testtől, amely a téves világ és a téves önmagatok tudatosságát tartalmazza, hetven-két óra múlva azt tapasztaljátok majd, hogy egy új lényetek született, egy részetek, amely most az igazság pillanatait kapja el, az igazságét, amely mindig is az igazság volt, de mert a tömegek ezt tagadták, és ez ellentmondott a bennetek lévő igazsággal, ezért elutasítottátok, és ez is az emberi természet természetes része. A ciklusok állandóan változnak, emlékezzetek erre, semmi sincs kőbe vésve, a kvantum fizika ezt igazolta.

Az ösvényetek az ösvény hazafelé, és az otthon a Paradicsom, a Paradicsom szabad, megszabadult és kiteljesedett lélek, ez az, ami a Paradicsom. A Pokol az, amikor egy olyan világban éltek, amely megfullaszt benneteket egy olyan világ összes korlátozó viselkedési mintájával, amely egy dobozba helyez benneteket, és egy dobozban a földbe temet benneteket. A pokol bugyraiban akartok maradni, vagy ki akarjátok tárni a szárnyaitokat, hogy megleljétek a bátorságotokat, hogy magatokhoz öleljétek a saját hatalmatokat, mint lélek, és megszabaduljatok, és beteljesítsétek az isteni terveteket? Ez az amit akartok?

Az emberiség tudatosságának ciklusában ez a legfontosabb időszak most minden szinten – anyagi, gazdasági, politikai, spirituális, érzelmi, intellektuális, technológiai szinteken, minden változik. Az “Őrváltás” megtörtént, és ezért nyomunk most benneteket előre, mutatjuk nektek, hogy minden, amely meg volt ígérve, most itt van előttetek, de nektek kell meghozni a döntést, meghozni a döntést, hogy túlléptek a bűntudaton, túlléptek a szégyenen és mesterré váltok a jövő miatt érzett félelmetek felett, megengeditek magatoknak, hogy egy hatalmas lélekké növekedjetek, és az életet felfedezésnek vegyétek, még a kihívással szembenézve is egy felfedezésnek lássátok, egy lehetőségnek, hogy úgy megismerjétek magatokat, ahogy eddig még soha.

Ti vagytok a lehető legalkalmasabb felfedezők, hatalmas világok vannak bennetek, amelyek még felfedezetlenek, és ha ti nem fedezitek fel, akkor ki fogja? Ha nem tudjátok, hogy kik vagytok, akkor hogy várjátok el, hogy mások tudják, hogy kik vagytok? Ha felhígítjátok a lelketeket és megfojtjátok az igazatokat, akkor az egyetlen, aki szenved a végén, az ti vagytok, ti, aki egy üres létezést éltek, és az üresség nem kell, hogy a valóságotok legyen többé, már készek vagytok arra, hogy egy gazdagító életet tapasztaljatok meg, a Szellem Tudományának valódi megértésének új ciklusát, az Isten és Istennő elméjének magasabb intelligenciáját, igazságokat, amelyek mindenhol le vannak írva, de az érzékelésetek és a hiedelemrendszereitek eltakarták előletek ezt az igazságot.

Vegyél még egy mély lélegzetet, és ahogy kilélegezel, érezd ezt a melegséget és fényt, amely a fény világaiból jön feléd. Lazuljál el, engedj el, és adj magad engedélyt arra, hogy kitárd a szárnyaidat. Tegyél valamit saját magad legmagasabb javáért. Mennyit teszel másokért? Mennyi energiát adsz át más embereknek, körülményeknek, és tapasztalatoknak, amelyet nem érdemelsz meg, és amely szárazra szív téged? Milyen gyakran teszed ezt? Most te következel, és most ezzel a lehetőséggel élned kell, használjátok ki teljesen ezt drágáim, mert ez most a ti legfontosabb időszakotok arra, hogy ragyogjatok, ez a ti legerőteljesebb időszakotok arra, hogy a küldetésetekkel találkozzatok, úgy mint eddig még soha.

Most azt akarom, hogy képzelj egy bármilyen szimbólumot, ami az elméd szemében megformálódik. Ez a szimbólum a szent jelkép vagy kód, a negyedik kulcs, amelynek az őrzője vagy. A kulcs egy elengedési folyamatot nyit meg számodra, Föld Anya és a Kollektív Tudatosság számára. Ez a kulcs, ez a kód, jelkép vagy szimbólum a kulcsod Anya/Atya Isten isteni spirituális tanítóinak előrehaladott fejlett birodalmaiba, akik a Földön vannak. Ez a kulcs megnyitja az ajtókat számodra, hogy megkapd a Harmadik Felemelkedési Hullám köntösét, és ez a köntös hetven-két óra múltán a válladra lesz helyezve, miután befejeztek a “Halál” Kamra beavatást és eleresztetted a kötelékek láncait, és komolyan, tényleg komolyan gondolom, hogy gondolkozz el az az életeden, gondold át, hogy milyen lehetne az élet, ha egyszerű döntéseket hoznál, egyszerűen megváltoztatnád azt, ami már nem szolgál téged.

Szórakoztassátok magatokat, ha el szeretnétek képzelni magatokat másfajta körülményekkel, ha most egy fajta karrieretek van, inkább fantáziáljatok el azon, hogy olyan dolgot csináltok, amely fényt és szenvedélyt hoz a lelketeknek. Ha egy olyan kapcsolatban vagytok, amely már nem szolgál benneteket, képzelődjetek, fantáziáljatok arról, hogy merre tartson az életetek, és mit fogsz megtapasztalni, amikor már nem vagy hozzáláncolva ezekhez a kötelességekhez, legyen az bűntudat, sajnálat, vagy bármi más, ami ezekhez a helyzetekhez láncol benneteket, és fordítsatok figyelmet a kifogásokra, amelyek felmerülnek, hogy beszéljenek hozzátok, amikor ezeket a változásokat meghozzátok. Nem fogjátok fel, hogy mennyire életbevágóan fontos ez az aktiválás.

Az alvilágba való mozdulás beköltöztet benneteket egy felgyorsított felemelkedési kamrába, azért, hogy keresztül égesse az illúzió fátylait, amelyre már nem is gondoltok, hogy ránézzetek, függetlenül attól, hogy merre vagytok az ösvényeteken, nem számít, hogy mennyire előrehaladottak lehettek mint lelkek, mert még mindig vannak olyan részeitek, amelyek az alvilágban ólálkodnak, és most itt az ideje, hogy lássátok őket, itt az időtök, hogy meggyógyítsátok azokat, és megszabadítsátok magatokat, nem számít mennyibe kerül, mert amiért eddig a pontig feláldoztátok magatokat, többet vett ki belőletek, mint amennyit az fog, hogy a lelketeket megszabadítsátok.

Vegyél egy mély levegőt és ahogy kilélegezel, lazíts.

A Levegő Kapuk most minden szavunk energiáját átszűrik, és eljuttatják őket azokra a földrajzi pontokra, amelyek a mai aktiválásra lettek kiválasztva, és azok a fény jelzőtüzeivé válnak, üzenetünket a világba lüktetve.

Azt akarom, hogy most mondj köszönetet mindazoknak az jelenlétéért, akik jelen vannak most a “Halál” Kamrában veled. Mihály Arkangyal a karjaiban fog tartani téged a “Halál” Kamrában való beavatások ideje alatt.

Mondj köszönetet azért, hogy azt választottad, hogy ennek a mostani utazásnak a részese vagy, mondj köszönetet a lelkednek azért, hogy ebbe a pontba, amelyben találod magadat elhozott téged, a keresztutakhoz, a változásotok legfontosabb idejéhez, és a változásokért, amelyeket most megteszel, egy láncreakciót fog elindítani az emberiség Kollektív Tudatában, és az erő, amely a lelked megszabadításának eredményeként felszabadul, kommunikálni fog az összes olyan lélekhez, amely béklyóban van, és azért az örömért, ami visszhangozni fog a Föld Anya testén a szabaddá vált lélek eredményeképpen hallatszani fog a létezés teljesen minden szintjén. Ez az az ajándék, amit ti adtok az emberiségnek, a Föld Anyának, és a tudatosság minden élő megjelenési formájának, a szeretet áldását, amikor azt választjátok, hogy megszabadítjátok magatokat, amikor azt választjátok, hogy azt teszitek, ami igazán helyes a számotokra, ami úgy helyénvaló a számotokra, mint valójában mindenki másnak, aki a kollektív egység részeit formálják.

Gyengéden kezd el visszahozni tudatosságodat a testedbe észben tartva, hogy még mindig az alvilágot tapasztalod, a “Halál” Kamrát, mint olyat és amíg az energiád itt tartózkodik, tovább fogod a Harmadik Dimenzió Világában tapasztalni az életet, és vegyed észre a szinkronicitásokat, amelyek megerősítenek, és emlékeztetnek arra, hogy fontos változások vannak pontosan előtted. Vannak olyan dolgok, amelyek az ellenőrzéseden kívül fognak megtörténni, amelyek az új ösvényed irányába fognak kilőni téged, energiák, amelyek segíteni fognak neked a megkötöttségek világa fölé emelkedni, és ez egy igazán csodálatos, ünneplésre méltó dolog.

Vegyél még egy mély levegőt, és ahogy kilélegezel, helyezd a kezeidet a Földre, ha tudod, érezd magadat újra a testedben, érzékeld a környezetedet, és tudd, hogy a következő, mintegy hetven-két órában gyengédnek kell lenned magadhoz, és oda kell figyelned.

Látványos ajándékok vannak útban felétek, kezdetben ez lehetséges, hogy finom aprók, de tudjátok, hogy amibe ma beavattattatok, meg fogja mutatni nektek a holnapok világát. Ne tegyétek ezt időkorlátok közé, ne legyenek elvárásaitok, minek kellene lennie, csak éljetek, válaszoljatok és cselekedjetek. Emlékezzetek, az Univerzum mindig segíti a cselekvést, és a nem döntés is döntés.

Mária Magdolna vagyok, és a szeretetem veletek van, au revoir.

Soron következő aktiválás:
 

Mária Magdolna - A Tejúthoz és a Kristály Szív Védelmező Fénysugarához vezető Levegő Kapuk 86-92

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-tejuthoz-es-kristaly.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...