Kuthumi Agrippa Mester és Mária Magdolna - 114-120. Levegő Kapuk és a Smaragd Misztérium Iskola

 Michelle Eloff (09.11.02) - Kuthumi Agrippa Mester és Mária Magdolna: 114-120. Levegő Kapuk és a Smaragd Misztérium Iskola


Fordította: Borsos Árpád
Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika
2009.11.02

Előző Levegő Kapus közvetítés:

Mária Magdolna: 11:1 - 107-113. Levegő Kapu 2009. október 29(hanganyaggal)

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-111-107-113-levego-kapu.html

 

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket a mennyei fény, igazság és pompa isteni jelenlétében.

Eljött a különleges ünneplés ideje, mivel elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol ez ehhez a mostani aktiváláshoz előidézett összes energia a fény egyetlen hatalmas áradatában tetőzik. Ez a fény áradat, amiről beszélek, egy olyan erőteljes energia sugár, ami valamennyiőtökhöz az Atya/Anya Isten szívének legmélyéről érkezik.

Az energiának ez a sugara azért jött létre, hogy segítsen minden emberi húsba foglalt léleknek elérni a maga igazságának fényét, és bár nem minden lélek lesz hajlandó élni ennek a lehetőségnek az előnyeivel, ennek ellenére létrejött és biztosítja ezt a lehetőséget.

Az Isteniségnek ez a fénye felölel mindannyiótokat egyénenként és a lelkek csoportjaként is, akik mind hordozzátok a bölcsesség és szeretet esszenciáját és segíti ennek a csoport energiának felerősíteni az igazság rezgéseit és beszivárogtatni ezt a szellemet a fizikai testetek csakráin át. Amikor minden csakra a testetekben feltöltekezett ennek az erőteljes fénynek az energiájával, azzal az igazság esszenciája egyre jobban képes lesz áthatolni az emberi lények alsó egójának sűrűségén.

2012. december 21-e hajnalán száznegyvennégy ezer új átjáró aktiválódott. Ezek az árjárók ösvényeket tartalmaznak, melyekhez az emberi formában létező lelkek hozzáférnek és ezek az utazások nagyban kiszélesítik az emberi tudatosság lehetőségét, hogy felülemelkedjen azokon az alacsony rezgéseken, amit akkor a régi világnak vagy a régi paradigmának fogtok hívni. Ez azoknak a szavaknak az értelme, hogy a Föld vagy az élet, úgy, ahogy ti ismeritek, többé nem létezik, ami nem azt jelenti, hogy a Földnek a ti fogalmaitok szerint befellegezne. Ez egy ciklusnak a vége.

Néhány éve már sok Nagymester dolgozik olyan lelkekkel, akik hajlandók megnyitni a szívüket a magasabb szintű szeretetet és bölcsessége előtt, melyet az előttetek járók nyújtottak át, akik elsajátították, uralták az emberi élet ösvényét. Most, hogy ez a kollektív lehetőség lehorgonyozódik, valamennyiőtöket a sorsotok iránya felé vezet, hogy teljesíthessétek a fény tervét, amire ezt az inkarnációt megelőzően lettetek kijelölve. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindennek a vége felé közeledtek, amit éppen az életetekben tesztek és a szolgálat misszionáriusaivá váltok, feladjátok minden világi tulajdonotokat, hogy prédikálhassátok a Mesterek tanításait, ez bizonyosan nem az az ösvény, aminek a követésére kérést kaptok. Azt kérjük tőletek, hogy éljétek a magatok emberi életét, tegyétek, amire ösztönzést éreztek, mert ezzel megjelenítitek az igazság fényét, ami a Szellem magasabb intelligenciája kollektív alakzataiban található és vezessetek a példa erejénél fogva, hogy átadhassátok azt a hatékony tudatosságot, ami rajtatok keresztül csatornázódik, ha szabad így mondanom, a ti egyedi módotokon szállítjátok le esszenciátok szent jellemzőit, ami a ti megbízatásotok kódja erre az életidőre.

Most, hogy elértünk ehhez a ponthoz, ahol Kuthumi mester előteremt egy erőteljes új energiát, St. Germain és a Fény Haderői támogatásával, a Szoláris Arkangyalok előidézik a tudatosság fényét, a nap sugarait, mely nap a bennetek élő fény.

Valamennyien hordozzátok a fényt, a fény pedig bölcsesség, tudás, hatalom és mindenek fölött szeretet. Amikor egységbe rendezitek ezeket az alapelveket az életetekben, akkor elkezdtek egy másfajta dinamikát észlelni a teremtésben és a társ-teremtésben, amire felhatalmazást kaptatok, hogy ezt tegyétek. Sok ember helytelenül úgy véli, hogy a megvilágosodás utazása az áldozatok, a mártíromság utazása és a vég nélküli veszélyeztetettségéé. Mi most azt mondjuk nektek, hogy ez nem az, amit tennetek kell, a legfontosabb dolog mindannyiótok számára, ahogy az imént már említettem, hogy éljétek az életeteket és rendezzétek egységbe a szakrális spirituális alapelveket az életetekkel! Életbevágóan fontos minden embernek elsajátítania a spirituális alapelvek uralását az emberi élet vezetése során, azzal, hogy leföldeli magát a fizikai testében és felülkerekedik a Földi birodalom elemein. Ha valaki nem tudja uralni a Földi birodalom elemeit, akkor nem lesz képes föléjük emelkedni a reinkarnáció utazása tovább folytatódik mindaddig, amíg ezt az uralmat meg nem szerzi, ami azt jelenti, hogy létfontosságú leföldelnetek magatokat a fizikai testetekben, élvezni a Földi Világ gyümölcseit. Azt is jelenti, hogy uralkodnotok kell az érzelmeitek, az érzelmi intelligencia fölött - ezt már sokszor hallhattátok eddig - felül kell kerekednetek az elmén és természetesen a szellemen!

Sok minden megváltozott az évek során és fontos szem előtt tartanotok, hogy ami alkalmazható volt kettő vagy három vagy ötezer évvel ezelőtt, az nem alkalmazható most, az élet modern módozataiban, a világnak ideje továbbfejlődnie, nem csupán technológiájában, hanem érzelmileg, értelmileg és legfőképpen szellemileg! Az anyag világa egy mátrixba zár, méghozzá nagyon sérülékeny és korlátolt mátrixba, és azoknak közületek, akik a Hitelesek Ösvényét választottátok, nektek az az utazásotok, a ti célotok, hogy elhozzátok az igazságot a modern világba, az ősi igazságokra és a fény hagyományaira alapozva!

Amikor ez a két világ találkozik és valamennyien felismeritek ennek az új tervnek a belső isteni tervezetét, akkor megértitek, hogy miért annyira életbevágóan fontos elvegyíteni modern világotokkal az ősi tradíciókat. Láthattátok, ahogy sok ezer éven át az emberiség átalakuláson, fejlődésen és változáson esett át, viszont az előrehaladás legnagyobbrészt technológiai volt, nagyon csekély volt a növekedés abban az értelemben, ahogy az emberi lények egymással bánnak és ahogy az emberi lények az élet többi királyságával bánnak, legfőképpen a Föld Anyával.

A világotok elemei - a föld, a levegő. a tűz és a víz képezik a ti esszenciátokat, ezért amikor az elemeket figyelmen kívül hagyjátok, akkor az esszenciátokkal vagytok tiszteletlenek. Minden, amit a környező természetben láttok, az a ti megjelenésetek tükörképe, egyszerűen csak más alakban. Minden ilyen alak beszél hozzátok, állandó jelleggel egy mennyei rezonancia van jelen és a szeretet átadása, ami a természetből terjed át hozzátok, teljesen különleges, de az embereknek meg kell tanulnia vagy inkább mondjuk úgy, újból elsajátítania és emlékeznie arra, hogy miként kapcsolódjanak újból a fényhez, az elemekhez, melyek bennetek és körülöttetek találhatók és emlékeztetnek titeket az esszenciátokra!

A fény szent tervei, melyek azokat a rendszereket fejlesztik, amiben az emberiség fejlődése feltételezhető, most elértek egy kritikus ponthoz ebben a fejlődésben, ez egy újabb ok azok közül, hogy annyi mester és nagy tanító az ősi világokból miért tér vissza olyan nagy számban, mivel most jött el az ideje, hogy minden ilyen energia egybegyűljön és a Fénymunkásoknak együtt kell működniük, hogy támogassák egymást annak érdekében, hogy összefőzzék, vegyítsék ezt a hatalmas tervet a fény magasabb alapelveivel.

Néhány éve Guinevierre úrnő átadta az Élet Tizenkettő Arany Alapelvét és ez egyszerűen csak egy aspektusa az élet arany alapelvei kollektív nagy tervezetének, ezek beleszövődtek azokba a tanításokba, amit Kuthumi fog előadni az én segítségemmel és a Fény Csoport más tagjainak támogatásával.

Az Arany Templom Tanítások megtestesítik az Arany Tudatosságot, más szavakkal a Kvantum Tantra Alkímiáját. A Tantra a fény és szeretet szent szövedéke egyetlen formába egyesítve, ami életet ad a fénynek a szeretet esszenciáján és szándékán keresztül.

Most, hogy mindannyian elértetek ehhez a ponthoz, ahol találkoztok fényetek esszenciájával a nyolcadik kulcson keresztül, a nyolcadik Szent Jelképen keresztül, ami kinyitja a másik világ ajtajait, most egy egészen új módon szólítunk benneteket szolgálatra. Sokatok számára sok minden meg fog változni az életében, néhányan máshová költöztök, mások teljesen megváltoztatják a hivatásuk irányulását, lesz aki nekiáll nagyon erőteljes mély kapcsolatok kiépítésének, megint mások testi értelemben életet adnak a kristály csillag lényeknek, akik érkezése 2011-től történik. Ezek a bizonyos gyermekek, akik meg fognak születni, a DNS-ükben hordozzák a kulcsokat az emberiség magasabb fejlődéséhez és ők hozzák majd magukkal a fény mindenható sugarait és amiről már korábban meséltem.

Mindannyiótoknak fontos megértenie, hogy célotok a Földön nem merül ki abban, hogy emberi lényként foglaltok helyet, oxigént használtok és elszenesedett lábnyomot hagytok a Földön, ennél azért sokkal többről van szó. Mindannyian egyben kódok is vagytok, ami támogatja a hitelesség szent geometriai mintáinak újjászületését. Az a mód, ahogy ezek a geometriai minták visszatérnek a természet esszenciájához, az, ha hitelesen éltek. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az életeteket igazságosan, becsületesen élitek és nem arról beszélek, hogy becsületesen elvégzitek a napi teendőiteket vagy igazat mondotok másoknak, ez arról szól, hogy igazak mondtok magatoknak, becsületesek vagytok magatokkal szemben, mivel mennél inkább figyelmen kívül hagyjátok magatokban a belülről feszegető tényezőket, annál inkább megtagadjátok magatoktól azt az életet, amiért könyörögtetek, hogy élhessétek, és bármennyire egyszerűen hangzik is, a legtöbb ember kínzóan nehéznek találja ezt alkalmazni a negatív érzelmek miatt, melyek uralják a döntéseiket, a gondolataikat és a tetteiket.

Hosszasan beszéltünk már az egyiptomi csatornázások során a bűntudat, a szégyen, a félelem, stb. energiáiról. Az ok, amiért annyit beszéltünk ezekről az energiákról az, ahogy hatással vannak olyan sok ember életére, ez a hatás a legtöbb egyénben azt eredményezte, hogy tagadják maguk előtt létezésük igazságát, az igazságot, amit az Anya/Atya Isten ígért meg az evilági inkarnálódás előtt, és ez az, amire az 'Ígéret Földjeként' szoktak hivatkozni.

A világ, amiben éltek, a személyes világotok, a ti országotok, s ahogy gondozzátok, az csakis rajtatok múlik. Ez most az az idő, szeretteim, amikor lehetőséget kaptok, hogy szilárd alapokat fektessetek le annak érdekében, hogy meghaladhassátok a végzeteteket és a12:12:12 (a háromszoros tizenkettő kódja) a kulcs, ami megmutatja azt az egyedi ösvényt, amit követnetek kell annak érdekében, hogy isteni sorsotokat teljes mértékben a földi élet jelenlétébe hozzátok!

A mai, a Levegő Kapuk által előidézett energiák aktiválják az új Tizenkettedik Dimenziós Planetáris Átjárókat a Kristály Szívben Kairóban és aktiválódni fognak a Sinai hegyen keresztül is. Ebben az idő pillanatban az energiák a Föld Anya teste mélyéből lüktetnek elő, meg a Galaktikus Központ mélyéről és a smaragd fény egyetlen hatalmas erőhatásaként egyesülnek a Sinai hegyen. Ezek az energiák hozzák vissza Kuthumi mester fényét a Föld bolygó éteri mezőjébe, a Szoláris Arkangyalok energiájának kíséretében.

Ez az újjászületés koronázza meg Kuthumit a Szeretet és Bölcsesség Királyának és minden Szoláris Arkangyal Szoláris Arkangyalává. Ezt az energiát ismerik úgy, mint az Egyetlen Szív Smaragd Fényét és a fizikai világba a Smaragd Misztérium Iskolaként születik bele, ami kinyilvánítja az Arany Templom Tanításokat.

A Sinai hegy rendkívül erőteljes planetáris átjáró és a Szoláris Arkangyalok dimenzióinak az átjárója, ami egy olyan világ, amin keresztül átkelve az ember megtestesíti az Arany Tudatosság Arany Sugarát, más szavakkal az alkímia kulcsait, ahogy azt a múltban tanultátok.

A Fény Kozmikus Haderői gyülekeznek körülöttünk, mialatt beszélek, itt az ideje megnyitni az energiáinkat, átadtam a bevezetőmet, sokan várnak arra, hogy összekapcsolják az energiájukat a tiétekkel, úgyhogy nem késleltetem tovább ezt a folyamatot.

Kérlek csukjátok be a szemeteket, ha még nem tettétek meg! Lélegezzetek be mélyen a testetekbe és amikor kilélegeztek, lazítsátok el a testeteket és lazítsátok az elméteket!

Szeretném, ha most elképzelnétek magatokat egy káprázatos smaragd fény örvényben a Sinai hegy szívén belül. Ez az örvény nem húz le titeket, nem tol felfelé, hanem a magasabb tudatosság egy specifikus birodalmán belül tart. Ez az újjászületés pontja, az a pont, ahol a Sivatag Istenei és Istennői találkoznak veletek, kíséretetekben a Szoláris Arkangyalokkal.

Üdvözöljétek a jelenlétüket a ti jelenlétetekben, lazítsatok és adjátok át minden földi gondotokat az Anya/Atya Isten fényének!

A következő belégzésnél szeretném, ha azt képzelnétek el, hogy egy felséges smaragd fényt lélegeztek be, ami feltölti a testetek sejtjeit és belép a DNS-etekbe és amikor kilélegeztek, akkor minden aggodalmatok és gondotok nyugalmat lel erre a pillanatra az időben.

Vegyetek még egy mély lélegzetet, ez alkalommal arany energiát lélegezzetek be! Belép a testetek sejtjeibe, a DNS-etekbe, ellazít benneteket és eltölt a béke és derű érzésével.

A Sinai hegy a szent díszítő elemek ezreivel van bekódolva, más szavakkal a megszabadulás erőteljes kódjaival. Ezen kódok mindegyike tökéletes sorrendben aktiválódott, azért sorban, hogy egy nagyszerű geometriai mintát hozhassanak létre. Jelenleg a Smaragd Misztérium Iskola aktiválásával ezek a minta sorozatok kommunikálnak a testetekkel. A testetek kódjai egymásra találnak ezek rezgéseivel és a hitelesség szent geometriai mintái most elkezdik növelni a rezonanciájukat és kibocsátják a saját szent frekvenciájukat minden teremtés éteri mezőjébe a Földön.

Szeretném, ha most elképzelnétek ezt a frekvenciát körbejárni a testeteket, ami létrehoz egy gyönyörű spirált körülöttetek. Ennek a spirálnak minden szintje emeli a tudatosságotok rezgésszámát és összehangolja a 12:12:12-vel. A spirál tovább építi bennetek és körülöttetek az energiát és a fényt és ugyanilyen erősödést támogat a Föld Anya Kollektív Tudatosságának energiájában is.

Szeretném, ha most elképzelnétek a Fény Kozmikus Haderőit belépni ebbe nagyszerű örvénybe. A Kozmikus Hadseregek magukkal hozzák azt a végső esszenciát, aminek bele kell sűrűsödnie abba a negyvennyolc lángba, melyeket kijelöltek, hogy leföldelő mechanizmusként szolgáljanak a Smaragd és az Arany Sugáron át a Földre visszatérő Szellem nyers erejéhez.

Képzeljetek el negyvennyolc lángot körülöttetek, minden ilyen lángnak smaragd és arany a fénye!

Ezek a lángok jelképezik a lelketek negyvennyolc szakrális aspektusát. Ezek a szakrális aspektusok őrzik a szeretet és bölcsesség birodalmait, melyek meg fognak nyilvánulni előttetek a hitelesek ösvényén tett utazásotok során, párhuzamosan azzal, amikor ti egyénenként uralmatok alá vonjátok az anyagi világot. Ez azt jelenti, hogy énetek minden vonatkozása meggyógyul, minden korlátozást legyűrtök, minden sérülésetek beheged, minden olyan részetek, amit elnyomtatok és most fényhez jut, az felfedi előttetek az ebben a negyvennyolc aspektusban rejlő látomást.

Senki nem képes uralni az anyagi világot egyszerűen az intellektuson keresztül, mivel amíg meg nem érzi valaminek az igazát a lényén belül, addig képtelen ténylegesen túllépni a régi hiedelem rendszerek paradigmáin, ami a világotokat, az életeteket és az életmódotokat igazgatja és ezért vált annyira fontossá az ősökre visszamenő gyógyulás.

Most pedig szeretném, ha folytatnátok a lazítást, mialatt a Fény Kozmikus Haderői és a Szoláris Arkangyalok tovább töltik emberi lényetekbe a negyvennyolc láng teljes esszenciáját!

Lazítsatok, engedjetek ki és hagyjátok a lelketeket, hogy magához vonzza pontosan azt, amire jelenleg szüksége van ahhoz, hogy megnyissa a kapukat személyes mennyországotokhoz a földön!

Amíg ezek az energiák egyesülnek veletek és azokkal az energiákkal, amiket mi aktiváltunk. azalatt Alchemaya istennő, Jezebel istennő és a Szoláris Arkangyalok aktiválják az élet száznegyvennégy virágát. Ezen geometriai minták mindegyike összehangolódik a megvilágosodás száznegyvennégy átjárójával, melyek most kelnek életre a gerincoszlopotok mentén. Ezen átjárók mindegyike hozzáhangolódik a fény szent nyelvéhez, a teremtés szentséges hangjához és közvetíteni fogja a maga bölcsességét felétek olyan módon, amit személyes szinten tökéletesen megértetek.

Vegyetek egy mély lélegzetet és amikor kilélegeztek, Kuthumi nagyúr energiái elkezdenek kiemelkedni a Föld Anya mélyéből, felemelik a lényét a Sinai hegy szívéhez és elérnek hozzátok alulról az örvényben. Érezzétek az energia kapcsolódását a gyökércsakrátokon keresztül és igen gyengéden emeljétek a szívcsakrátokba! Ebben a pillanatban Kuthumi nagyúr fényének egy másik sugara aláereszkedik a Galaktikus Mag szívéből, áthalad a Fény Hét Planetáris Szellemén a koronacsakrátok felé, amíg el nem éri a szíveteket.

A Föld és a Menny két energiája most a szívetekben jön össze, felizzít egy mesés Smaragd Lángot, ami magába foglalja mennyei belső tervetek hiteles birodalmai szent geometriai mintáinak teljes hálózatát.

A Kuthumi által a Földből felfelé és a Galaktikus Központból lefelé küldött energiák kibocsátanak egy szívdobbanás szerű lüktetést, ez a szívdobbanás elvegyül a Föld Anya szívével és a Kristály Szívvel Kairóban. Amikor ezek ez energiák elmerülnek a kairói szívben, a hét Levegő Kapu életre kel, hatalmas fényük kiterjed minden élethez, magasabb intelligenciájú sugaraik most átkelnek a Föld Anya testén, a Sinaitól Kairó szívéig, utat szőnek Mongóliához, Dubaiba, egyesülnek a Kristály Szívvel Szent Pétervárott és Moszkvában és azután átjuttatják energiájukat Közép Amerikába.

Ezen helyszínek mindegyikén egy merészen felfelé tartó arany spirál lépcső aktiválódik. Ezek hordozzák a magasabb tudatosság friss mintáit az egész emberiség számára. A felemelkedés arany lépcsője bolygó szintű lépcső és segít mindannyiótoknak, most, ebben a pillanatban leföldelni ezt a mintát, más szavakkal, lehorgonyozni a felemelkedés arany lépcsőjének mintázatát a Sinai hegyén és egyesíteni egyetemes megfelelője kollektív szívével és kollektív elméjével azokon az erős rácsokon keresztül, melyeket az elmúlt hónapokban hoztunk létre veletek és amelyek a száraz és sivatagos régiókban találhatók.

Nos, akkor szeretném, ha újabb mély levegőt vennétek és ellazulnátok, én pedig most hátrébb húzódom, hogy Kuthumi mester átadhassa üdvözlő üzenetét mindannyiótoknak. Tudjátok, hogy a szeretetem és a fényem örökké jelen van veletek! Au revoir.

OooooOooooO

Kuthumi vagyok és visszatérek az időnek ebben a pillanatában, hogy átadhassam nektek az üdvözletemet az új fény világában.

Ez a fény, amivel most valamennyien szembesültök, olyan fény, ami a teremtés új dimenzióját idézi meg. Most már mindannyian kapcsolódtok a Csillag Tudatossághoz, ami a fénynek egy olyan új mintázata, amit az emberiségnek integrálnia szükséges. Valóban megtiszteltetés és ünnep most visszatérnem minden Arkangyal Szoláris Arkangyalaként és hogy emlékeztethetem mindannyiótokat a bölcsesség és szeretet mennyei tanításaira, aminek az elérésén fáradoztok.

A fényem új frekvenciákon érkezik, szeretteim és nagy izgatottságot és örömöt okoz, hogy átadhatom az új energiákat, melyeket valamennyiőtök számára én idézek meg. Ez az energia olyan, aminek a lenyomatát azelőtt hagytam a Földön, hogy emberként inkarnálódtam és ez annak a fénynek az elnevezése is, aminek én vagyok a gondnoka, s ami Smaragd Misztérium Iskolám tanításai és az Arany Templom Tanítások kulcsait őrzi.

Visszavonulásom idején a magasabb világokba kerültem, a fény olyan területeire, melyek minden földi teremtés geometriai mintáinak szent felépítését nyilvánítják meg. Ennek a teremtésnek minden szintje megköveteli az emlékezés és újjászületés rendkívül fontos folyamataihoz a maga beavatottjait.

Létfontosságú volt, hogy elmerüljek a fénynek ezekben a ritmusaiban ahhoz, hogy át tudjam adni őket mindannyiótoknak, ezért Krisztus fényén át, az Isten és Istennő jelenléte Szoláris Arkangyali Sugarain át érkeztem, hogy valamennyiőtöket átöleljem új Szoláris Arkangyali fény rezgésemben, és az a Szoláris Arkangyali név, amin ezután ismert leszek: az Agrippa.

Igen, Agrippa, már hallhattátok ezt a nevet, olyan név, amit már viseltem azelőtt és ez a rezgés most nagyon fontos kulcsokat hordoz a lehetőségek világához, amit valamennyien annyira vártok. Ez volt a fő oka, amiért a csatornámat arra a feladatra jelöltük, hogy tanulmányozza az asztrológia ősi bölcsességét. Az asztrológia ősi misztériumainak a fényén át, a mágia ősi lenyomatain át, szimbolizmusán és a felébredés más technikáin keresztül elvezetünk titeket annak fényébe, amit a természet birodalmaival való foglalkozás jelent.

A természet minden birodalmában van egy jellegzetesség, egy aláírás, ami valamennyiőtöket felhatalmaz egy a fénnyel kötött szövetségre, hogy fedje fel előttetek énetek misztikus és látnoki vonatkozásait. Ennek a mostani utazásnak a segítségével sokatoknak megmutatom az isteni nőiesség megbecsülésének a fontosságát is. Létfontosságú, hogy a Kollektív Tudatosság megértse az Istennő nemességét, hogy úgy mondjam, az Istennő felsőbbrendűségét a férfiak fölött. Nem mintha le akarnám kicsinyelni a férfi nemet, hiszen az Istennő felsőbbrendűségéről a természet lényegét tekintve, vagyis az Anyatermészetről szólva tettünk említést.

Az Anyatermészetben található erő őrzi az egyik legfontosabb kulcsot az emberiség energiáinak a felszabadításához. Ezek az energiák kizárólag annak megértésével érhetők el, hogy mi az Istennő szent fénye, hogy mi az Anyatermészet és hogyan igazít el mindent fizikai világotokban, továbbá hogy a bolygók és konstellációk Szellemének esszenciáján keresztül ezek az energiák miként működnek együtt a Mennyel és a Földdel. Amikor megértitek, hogy a Szellemek természete rajtatok keresztül csatornáz a természet spirituális erőivel szövetkezve, akkor kezdtek el meglátni egy új mintát kifejlődni a saját életetekben.

Mialatt én veletek beszélgetek, a Fény Kozmikus Haderői összehangolják az energiájukat veletek, és nemcsak én, Kuthumi beszélek veletek egyetlen entitásként, hanem Agrippa fényem energiái is, ahogy a Kozmikus Férfiasság kollektív esszenciája is.

A Kozmikus Férfiasság megszólítja bennetek a férfiasságot, mivel eljött az ideje, hogy az emberiség férfias aspektusa belássa, hogy az Anyatermészet az a hatalmas erő, ami lebont mindent, amit férfias tudatosság hozott létre, az emberi elme korlátai között. Az emberiség kapott egy szerepet, ami akadályozta az Istennő áramlását, a nőiesség áradását és kijátszotta, már bocsánat a szóért, hogy újból ezen sopánkodom, de ez ténylegesen eltompította az emberi lelkeket, mivel emiatt elrejtették a nőiesség igazságait mindenki elől - férfiak és nők elől egyaránt.

Amikor megismeritek, hogy mit értünk a nőiesség felsőbbrendűsége alatt a férfiasság fölött, akkor meg fogjátok érteni, hogy a természet hatalmas erői ténylegesen a kulcsok az alkímiához, mivel amikor az elemekkel dolgoztok, amikor tisztelitek és megbecsülitek a teremtés erőit, akkor megértitek az Anyatermészet felsőbbrendű erejét is. Amikor megértitek a bolygók és konstellációk szellemeit, akkor meg fogjátok látni, hogy miként férfias és nőies minden, és a velem társult erők most elvisznek titeket ezekbe a birodalmakba és a következő hét nap folyamán átvezetlek benneteket ezeken a birodalmakon, átszőjük az energiátokat a fény Hét Szelleme szent spirálján. Ez összehangolja a csakráitokat a fény egy új sugarával, amit még soha nem tapasztaltatok meg ebben az inkarnációban és ettől majd, hogy úgy mondjam, kezd 'elmenni az eszetek'.

Ez most a régi világ elengedése felgyorsulásának a folyamata abból a mechanizmusból, ami létrehozta azt a felépítményt, ami ahhoz a hiedelemhez vezetett titeket, hogy a férfiasság a felsőbbrendű erő a nőiesség erői felett. Megismétlem, semmilyen módon nem szeretnénk lealacsonyítani vagy kisebbíteni a férfi erő hatalmát, de a Földön a női erő az, az Anyatermészet az, ami az erő letéteményese és így fedezhetitek fel a bennetek élő isteni nőiességet és amikor ez sikerült, akkor nagyobb, mélyebb rálátásotok lesz annak felismerésére, hogy a férfiasságnak és a nőiességnek miért kell egymást kiegészítve működnie, és egyenlőkként túlélnie teremtésük célját.

A nőiesség teremtése magában hordozza a maga céljának a jellegzetességét, ahogy a férfiasságé is és amikor ez a kettő megpróbálja aktiválni a másik célját, abból káosz keletkezik, a világotok ettől olyan zavarodott, mivel szerepcsere történt, megtörtént az erő elfojtása, a természet nagy erői elsődlegességének elhallgattatása. Ezt most vegyétek magatokra és tegyétek első számú feladataitok egyikévé, hogy megértsétek a természet természetét és így fog a mágia minden mechanizmusának igazsága feltárulni előttetek!

A mágia energiája végső soron roppant egyszerű, ám amíg meg nem értitek a fényre vonatkozó elképzeléseket a saját személyes utazásotokon keresztül, addig ugyancsak nehéz lesz alkalmazni ezeket az alapelveket. Nos, akkor ettől a pillanattól kezdve mindannyian ebben a kollektív vibrációban maradtok, amit most adok át és azok közületek, akik igen rég óta együtt dolgoznak velem, még azt is észrevehetik, hogy a szavak másként jönnek a számra, mint ahogy megszoktátok vagy másként kifejezve, más az akcentusom, ez az általam megidézett energia kombinációjának megváltozása miatt van.

Most pedig csukjátok be a szemeteket, ha újra kinyitottátok volna és szeretném, ha lényetek legbelső mag részére koncentrálnátok és ebben lény magban található egy olyan tudatosság, ami szólított titeket, ami egy olyan ösvényre vezetett benneteket, amely elhozott eddig az időpillanatig és ebben az idő pillanatban találkoztok autentikus énetekkel, azzal a részetekkel, ami teljes autentikus lenyomatotok egyedi geometriai mintáit őrzi.

Lélegezzétek be ezt az energiát a testetek csakráiba, húzzátok ki önmagatok legmélyéről és irányítsátok a csakráitokba!

Minden alkalommal, amikor belélegeztek és kilélegeztek, ez az energia körbejár bennetek és összekapcsolódik a környezetetekkel, összeköt titeket a környező természettel, kinyilvánítja a természet felé, hogy elérkeztetek ahhoz az időponthoz, ahol beléptetek a fejlett beavatások birodalmaiba, a szuper tudatosság, a szuper éberség, a szuper intelligencia birodalmaiba. Ezt nem azért mondjuk, hogy hízelegjünk az alsó egótoknak, hanem hogy segítsünk megértenetek, hogy az a világ, amibe most merészkedtek, az messze nagyobb és jóval fejlettebb, mint ahová eddig bemerészkedtetek. Úgy döntöttetek, hogy magatokra vállaltok egy beavatást egész életidőtökre, egy olyan világba, ami csak akkor és azáltal lép a létezésbe, ha uraljátok utazásotok azon aspektusait, melyeket most már uraltok.

Ahogy most itt állok előttetek, Agrippa esszenciájaként, a Felemelkedett Kuthumi mester energiájaként, ahogy engem mindig ismertetek, és minden Szoláris Arkangyal Szoláris Arkangyalaként, most átnyújtom nektek a nyolcadik s egyben utolsó olyan kulcsot, aminek az őrzői vagytok. Ez a kulcs, ez a díszítő elem, vagy bármi is az, ami hozzátok most elérkezik, az én ajándékom nektek, mégpedig olyan, ami megnyitja az újbóli összehangolódás folyamatát a Fény Kozmikus Haderőivel, de nemcsak személyesen a ti számotokra, hanem a Föld Anya és minden más felébredt lélek számára is a bolygón.

Ez előkészíti a kristály ösvényeket azon lelkek előtt, akik a teljes 12:12:12 kód aktiválást követően érkeznek. Ez a kód olyan energiák lenyomatát hagyja a Föld Anyán, melyek csak Atlantisz idején voltak aktívak, de mivel kihasználták őket, lepecsételték őket egy szent barlangban a Sinai szívében. Most, hogy kezdjük felfedni ezeket a kódokat, újból kapcsolódni fog a világ minden erőteljes fény árjárójához.

A Sinai hegyéről egy energia áradat indul el, ami kapcsolódik a Kilimandzsáró hegyéhez, egy másik a Shasta hegy felé indul. Amikor ezek az energiák elérik a Shasta hegyet, az tovább halad a Brandberg hegység vonulataihoz Namíbiában, aztán kapcsolódik a Drakensberg hegység vonulataihoz Dél-Afrikában. Innen tovább vezetjük egy arany ley vonal mentén az Asztal hegyig, ahol egy arany kehely aktiválódik, ami az Arany Tudatosság arany folyadékát őrzi.

Amikor ez a kehely aktiválódik és kicsordul az arany folyadék a Föld Anya testébe, az áthúzódik az Andok hegyláncaihoz, összekapcsolódik ezen régiók Megvilágosultjainak ősi bölcsességével. Átterjed a Svájci Alpokhoz és azután visszatér a Shasta hegyhez. Ez a szent minták első életbe lépett fordulata és a következő tizenkettő hónapban további ilyen fordulatok aktiválódása várható, más erőteljes átjárókon keresztül a világotok különféle hegyvidékein.

Amikor ezek a minták életre keltek, váratlan helyzetet idéznek elő a mennyei tudatosságban, ami felfedi előttetek azoknak a hiteles jelképeknek és módszereknek a hibáit, amit a régi világ letűnt paradigmái és ősi igazságai tártak fel, és az ősi bölcsességek és hagyományok, melyek fényt hoztak a bolygótokra, visszatérnek és mindannyian a fény világítótornyaiként őrzitek ezek lángjait és a negyvennyolc láng, ami a Smaragd Misztérium Iskola jelképe, átadja az Arany Templom Tanításokat, megvilágítja valamennyiőtök előtt létezésetek igazságát, eredetetek igazságát és a jövő ösvényeit, melyeket mindannyian meg fogtok teremteni.

Nem szükséges előtérbe állnotok és utat mutatnotok az emberek milliárdjainak, ha néhányan meg is teszitek, de ha csak egy embert változásra bírtok, akkor már megváltoztattátok azt a világot, amiben az a személy él és ez hullám szerűen továbbterjed, és mi most sokkal inkább arra koncentrálunk, hogy egyes embereken keresztül érjük el ezt a hullám hatást, semmint hogy megpróbáljuk megváltoztatni a tömegeket, mivel ha kijelölnénk valakit arra a szerepre, hogy próbálja megváltoztatni a tömegeket, akkor messze nagyobb veszélye lenne annak, hogy az alsó egó felülkerekedne és megpróbálná átvenni ezt a szerepet az Arany Tudatosság előtt, ezért ezt a fényt az összes egyén körében terjesztjük ki, hogy teremtsék meg maguknak a megvilágosodás hatalmas ösvényét és ezzel hatalmasítsák meg önmagukat és a körülöttük lévőket és mivel valamennyien annyira egyediek vagytok, ezt a magatok egyéni módján teszitek majd, ez nem lesz egyénre szabva, mivel minden lélek más, az igazság eltérő szinteken rezeg, ennél fogva az Isten és Istennő bölcsessége minden lelket megillet, aki ezen az esszencián át jött létre, egyetlen léleknek nem volt soha joga és nem is lesz joga magának követelni az egyedüli igazságot vagy az egyetlen utat hazafelé az Istenhez és Istennőhöz és ezért vagyok annyira izgatott, szeretteim, mivel a Smaragd Misztérium Iskolán keresztül az Arany Templom Tanítások kiterjesztik szárnyukat világszerte valamennyiőtök segítségével s kivétel nélkül valamennyien őrzitek az Arany Templom Tanítások egy szálát. Ezekre a tanításokra kivétel nélkül mind jogosultak vagytok, akik most hallgatjátok a szavaimat és akik majd a jövőben olvassák ezeket a szavakat és valamiféle rezgést kelt bennetek az, amit mondtam, mert akkor ti Arany Templom tanárok vagytok a Smaragd Misztérium Iskola Smaragd Kupolájának fennhatósága alatt.

Létrehoztunk egy átjárót, amin keresztül ezek az energiák áramolhatnak, ez az az átjáró, ami mindannyiótokat összehozott azzá, amit úgy ismertek, hogy Fényszövő, és szeretném megköszönni mindannyiótoknak, hogy legyőztétek a félelmeteket, hogy megkerestétek önmagatok minden egyes sötét aspektusát és magatokhoz öleltétek és amikor én, Kuthumi Agrippa, itt állok veletek, átadom nektek a szívem egy darabját, egy arany rögöt, amit örök emlékeztetőül magatokkal hordoztok arról, hogy mindörökké jelen vagyok, hogy mindig és mindenképpen veletek vagyok és hogy soha nincs egyetlen pillanat, amikor az ismeretlen területek birodalmaiba egyedül kellene bemerészkednetek! Az út minden lépésénél veletek leszek!

Akkor most lélegezzetek be mélyen, lazítsátok a testeteket, mialatt mi felerősítjük a Föld Anya testéből és a Galaktikus Mag közepéből érkező energiákat és egyesítjük az energia minden szintjének valamennyi szálával, ami kialakítja azt a személyt, akit magatokként ismertek, és még azon is túl.

Szeretném, ha egyszerűen csak engednétek, hogy ezek az erőteljes energiák átszőnék a maguk mágiáját rajtatok, nem szükséges ezt vezetnetek vagy elképzelnetek, mivel meghaladja a felfogó képességeteket, soha nem láttatok még ilyet, nem tapasztaltatok ilyet emberi eszetekkel vagy intellektusotokkal, ez teljesen új a számotokra, ezért engedjétek meg, hogy feltárja magát előttetek, hagyjátok, hogy megismertessék magukat veletek ezek az energiák és lazítsatok!

Az arany rögöt most a szívcsakrátokba helyezem és a fény szent pecsétjét teszem a szívcsakrátokra. Megidézem az Isteni Tudatosság Smaragd Talizmánját és a harmadikszem csakrátokra helyezem.

Átadom nektek az Arany tudatosság Arany Talizmánját, más szavakkal az Alkímia Arany Talizmánját és a napfonatcsakrátok fölé helyezem.

Lélegezzétek be ezeket az energiákat! Ez a két talizmán együttműködik, mindig kapcsolatban vannak, a szent szeretet és a szent bölcsesség esszenciájából lettek megteremtve, az energiájuk eggyé olvadt össze, mint az a láng, amit láttatok, amit a Fény Kozmikus Haderői és a Szoláris Arkangyalok negyvennyolc lángja jelenléte őrzött.

A következő hetvenkét órában ezek az energiák átjárják a testeteket igen felgyorsult iramban, ez megteremt egy rendkívül hatásos spirituális méregtelenítési folyamatot. Ez a folyamat biztosítja, hogy az intellektus és az érzelmek összehangolódjanak a fénynek ezzel az új koncepciójával, hogy átöleljenek valamennyiőtöket, keresztülvigyenek azon a fény keresztségen, amit a Fény Smaragd Iskolája teremt elő.

A Misztérium Iskolámat okkal nevezik így, mivel a lelketek misztériuma az, az Anya/Atya Isten esszenciájának a misztériuma az, ami meg fog nyilvánulni. Amikor valamennyien úgy döntetek, hogy tiszteletben tartjátok a misztikusnak tartott utazás demisztifikálását, akkor sokat megleltek a keresett igazságok közül és így lesz ezzel az emberiség többi része is.

Nos, most pedig, kedves Fénymunkások, én, Kuthumi Agrippa, elétek állok ezzel a mindenható fény palásttal, amit körétek terítek és ezzel lepecsételem a 12:12:12 kódot minden csakrátokban. A testetekből érkező fény lenyomatot hagy a hegyen és az utolsó kulcsotok, amit tőlem kaptatok, bevésődik egy szikla felszínébe a hegyen. Ez lesz a ti szoláris kapcsolatotok a Smaragd Misztérium Iskolához és a jelkép ezen különleges vésetén keresztül a nyolcadik és utolsó kulcsotok biztonságba került, ezáltal az összes többi kulcs is, a Smaragd és Arany Lángok szívének birodalmában.

Vegyetek még egy nagyon mély lélegzetet, mialatt a Levegő Kapuk átölelnek benneteket szeretetükkel és bölcsességükkel!

Szeretném, ha most megidéznétek a fény szent szövedéke kollektív lenyomatának erőteljes energiáit! Kérjétek, hogy olvadjon bele vagy szövődjön bele minden csakrátokba, a négy alsó testetekbe és esszenciátok minden más vonatkozásába és ez most összevegyül az Anya/Atya Isten mennyei spirituális tanítóinak fejlett birodalmaival a Földön, ahogy a Mennyben is.

Szeretteim, minden, amit átéltetek ebben a pillanatban, lehet és valószínűleg elsöprő erejű. Ne törődjetek túl sokat annak a technikai vonatkozásaival, amiről szót ejtettünk, sokkal fontosabb, hogy egyszerűen csak érezzétek az energiákat, mivel most már ténylegesen megvilágosodtatok, hogy felfedezhessétek érzelmeitek korlátlan lehetőségeit, viszonyotokat a Szellemhez és a természethez és ez az, ahogy tovább folytatjátok fejlődéseteket a megértés folyamatában a folyékony határok kiépítésében és tudatosságotok minden aspektusának összeolvasztásában a Szellem nagy szívével, elméjével és lelkével.

Szeretném, ha vennétek még egy utolsó mély lélegzetet, éreznétek, hogy az energia örvény most igen gyorsan forog körülöttetek, esszenciája közepén tartva benneteket!

Mondjatok köszönetet most minden lénynek, aki jelen volt! Adjatok hálát minden energiának, ami most megnyilvánult nektek és átfolyt rajtatok!

Ne feledjétek, hogy ez a folyamat csendesen tovább halad egy darabig, vagyis csak adjátok át magatokat és béküljetek meg a ténnyel, hogy extrém Fénymunkásként nyertetek bejegyzést, aki az emberi tudatosság birodalmaiban utazgat, meg a magasabb bölcsesség és szeretet, az arany alkímia és hitelesség természetfölötti világaiban!

Nagyon óvatosan kezdjétek visszahozni a tudatosságotokat a fizikai testetekbe és azt kérjük, hogy most üljetek csendben egy percig és hozzátok vissza magatokat a testetekbe!

És csak annyit kell tennetek, hogy legyetek hálásak mindazért, amit megtapasztaltatok, mindenért, amit eddig az időpontig kaptatok, mert ünnepeljük a választott utatokat és ahová kerültetek!

Továbbra is a szívemben őrizlek benneteket, soha egy pillanatra sem hagylak magatokra, mivel hatalmas vagyok, jelen vagyok a szeretet és bölcsesség minden aspektusában és biztosítalak benneteket a támogatásomról, a szeretetemről és a vezetésemről.

Kuthumi Agrippa vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Királya és az élet szent lángjaiban őrizlek
benneteket. Adonai.

Soron következő Levegő Kapus közvetítés anyaga:

Mária Magdolna: 11:11 - 121-127. Levegő Kapu 2009. november 5

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-1111-121-127-levego-kapu.html 

 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...