Mária Magdolna - Az Ígéret Földjének Megragadása - Különleges ÜzenetMichelle Eloff (09.10.22) - Mária Magdolna: Az Ígéret Földjének Megragadása - Különleges Üzenet

 

Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika
2009.10.22

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket a mennyei szeretet és igazság jelenlétében.

Csodálatos lehetőség ez a számunkra, hogy most valamennyiőtökkel kommunikálhatunk. A valamennyiőtök által átélt energiák ugyanis megkísérelnek titeket a Hitelesek Ösvénye felé terelni.

A Hitelesek Ösvényén tett utazásotok az igazi én birodalmaiba visz el benneteket és olyan vonatkozásokat nyilvánít meg előttetek, melyek a tudatalatti zugaiban rejtőznek, vagy mert tagadtátok, vagy mert teljesen figyelmen kívül hagytátok azokat ebben az életidőtökben.

Mialatt az összes ilyen aspektus kiemelkedik és mindannyian magatokhoz ölelitek igazi énetek pompás dinamikáit, azalatt a régi világhoz kapcsolódó azonosulások egyre inkább feloldódnak. Mialatt a régi világ felhígul, azalatt valamennyien megadjátok magatoknak a lehetőséget, hogy részt vegyetek az Univerzum Hatalmas Isteni Tervének nagyszerűségében, ami visszatükröződik a ti belső világotok Nagy Isteni Tervében.

Sokszor hallhattátok, hogy 'amint kívül, úgy belül is'. Ezek a szavak a maguk egyszerűségében fedik fel előttetek azt a mély értelmet, hogy minden megtalálható bennetek, ami ismert és ismeretlen, látható és láthatatlan, akár ti vetítitek ki a külső világtokba, akár a külső világ vetíti rátok. Ami a felső csakráitokban létezik, az szintén létrehoz egy dinamikát, ami kivetül és ugyanez a helyzet az alsó csakrákkal.

Minden része az egésznek, ez nem új nektek, viszont fontos megértenetek, hogy ez valójában mit jelent, mert amikor ez pusztán intellektuális felfogásként hever bennetek, akkor nem tud gyökeret verni az anyagi világban. Most, mielőtt folytatnám, fontos elmondanom nektek, hogy van egy repedés a régi világ felépítményén, más szavakkal a régi mátrix felépítményén. Ez azt jelenti, hogy a régi mátrix kódja csökken erejében, mivel az információ magasabb oktávjai megsemmisítik a régi mátrixot, emiatt a hasadás a felépítményen eléggé megnagyobbodott ahhoz, hogy a lelkek nagyobb csoportjai átkelhessenek rajta az új világba.

Szóltunk már a Harmadik és Negyedik Felemelkedési Hullámról, ez az a pont, ahol a lelkek milliói lehetőséget kaptak, hogy felébredjenek a szendergésükből és elkezdjek meglátni személyes sorsuk nagyobb tervezetét.

Amikor egy lélek megkapja az élet csókját és kiemelkedik a régi világ árnyékából, akkor egy felséges hang visszhangzik át a Világegyetemen. Amikor ez a hang visszaverődik, akkor számos kisebb átjáró aktiválódik a Földetek energiájának sok dimenziójában és a Föld körül. Amikor ezek az apró átjárók aktívak, akkor lehetővé teszik az intelligencia, a tudatosság, a tudás, a tudomány és az igazság más szintjeinek is, hogy elkerüljenek olyanokhoz is, akik képesek megérezni és meghallani az igazságot.

Kivétel nélkül mindenki, aki most hallja a hangomat és azok, akik talán majd a jövőben olvassák a szavaimat, tudjatok róla - készen álltok nekiindulni ennek az utazásnak és az új hajnal fényszövőiként szolgálni. Már elértetek arra pontra a saját utatokon, ahol összegyűltök sok más lélekkel, hogy felállítsatok egy csoport lélek célkitűzést, amiben valamennyien egyet értetek, hogy részt vesztek benne ez időtájt. A teremtésben egyáltalán semmi nem történhet meg idejekorán, minden életre kel vagy megszűnik az élet számára, ahogy azt tudjátok is, a tökéletesen megfelelő pillanatban.

Ez a mostani nap egy rendkívül erőteljes energiát tartogat, azért mondjuk ezt, mivel ez nemcsak a Fény Smaragd Sugarának az isteni dinamikája, hanem ez egy asztrológiai pont is, ahol valamennyi bolygó hatása a világotokra közvetlen. Ez önmagában létrehoz egy dinamikus rezgést a bolygótok mint egész számára. Az emberiség kollektív tudatossága válaszolt a kiemelkedés hívására a végítéletből és kárhozatból és a régi világ nyomorúságos végzetéből, ahogy azt a régi világ Ősei megjövendölték.

A szívetekben őrzött dinamikákat a bölcsesség dinamikus hangja inspirálja, mely bölcsességre ebben az életidőben tettetek szert és amely bölcsességet a DNS-etekben hordozzátok. Mennél jobban engeditek magatokat ennél a szeretetnél és bölcsességnél fogva vezettetni, annál egyszerűbb lesz a dinamikus lelkek csoportjainak, mint amilyen ti is vagytok, nagy számban összegyűlni és energiát összpontosítani a tömeg tudatosság áramlásának irányítására a fény felé.

A világ, amiben éltek, a polaritásokból álló dualizmus világa, az ellentét párok játékának színtere. Évezredek óta játsszátok a dualitás játékát, és mivel a Föld a tanulás magasiskolája, ezért a lélek nevelés legmagasabb szintű kihívásait tartalmazza.

A Föld Iskola bocsátja rendelkezésetekre személyes erőtök dinamikáit azzal, hogy foglalkoznotok kell az ellentétekkel az életetekben. Állandó jelleggel a dualitással és a polaritással foglalkoztok. Amikor pedig az ember megérti, hogy a fájdalom, a szenvedés, a kihívások és a sérülések részei ennek a dualisztikus dinamikának, akkor megérti, hogy miért annyira létfontosságú a lehetséges legtöbb lélek számára azokra az ellentétekre fókuszálni, melyek a Föld Iskola legfőbb tantárgyát képezik.

Ezeknek a leckéknek az intenzitása és az iskola mérete miatt, másként kifejezve az ezen iskolát látogató diákok száma miatt, szükségessé vált, hogy a fény speciális tervezeteihez több különféle közösség legyen kijelölve annak érdekében, hogy hasznosíthassák a megfelelő csoportoknál felbukkanó tehetség, ajándékok és élettapasztalatok dinamikáinak legjavát.

Nem mindenkinek tűnik ez nyilvánvalónak a világotokban, pedig ez nem is egy új elképzelés, az ellentétekből sok minden megtanulható, de amikor az ember az ellentétekre a szeretet és bölcsesség szempontjából tekint, akkor mérhetetlen mennyiségű rálátáshoz jut, és amikor úgy dönt, hogy a dinamikán belüli ellentétekre figyel, megérti a lecke vagy a lehetőség tanítását. Kuthumi mindig is emlegette, hogy mindenki tanító és tanuló egyidejűleg.

Az egyik dolog, ami részekre osztotta a társadalmat, az a félelemnek nevezett energia. A félelem nyomatékosít minden olyan érzelmet és érzést, ami hamis érzékelést és hibás elvárásokat teremt annak eredményeként, ami ugyan igaznak tűnik fel, ám valójában mégis igaztalan.

A jelen korszak kivétel nélkül minden résztvevője egyedileg, sajátosan érzékeli az életet, valamennyien a hiedelmeitek, az élet tapasztalatotok alapján értelmezitek a szavaimat, valamint az önmagatokra és a benneteket körülvevő világra vonatkozó gondolkodásmód alapján, ezért ez egy tökéletes példa arra, hogy néhány száz ember akár össze is gyűlhet és különböző energiákat összekeverhet, az mégis támogathat egy egyedi érdekeltséget olyanok szívének a felébresztésére, akik még alszanak, egy olyan ösvény feltárására, ami elvezeti az embereket a lélek teljes szabadságához.

Minden megtett lépéssel, amit önmagatok és a környező világ megértése felé tesztek, egyre meghatalmasodottabbak lesztek, mennél meghatalmasodottabbak vagytok, annál erősebbé válik az igazság kollektív dinamikájának a fénye. Ezek az energiák azután a régi világ határait kezdik feszegetni és az ósdi felépítmény hasadását eredményezik, ahogy azt már korábban is említettem. Amikor valakiben a benne foglalt energia korlátozás alá kerül, akkor eljön egy idő, amikor az energia vagy kimúlik, mivel nem növekedhet, vagy mérgekkel fertőződik, ami betegséghez és nyavalyákhoz vezet. Az az energia, ami úgymond 'kimúlik', az nem párolog vagy tűnik el az illékony levegőben, hanem egyszerűen csak eggyé válik a Föld Anyával, ahogy az emberi test is teszi ezt bizonyos esetekben, amikor is végső nyughelyére a földbe helyezik. A fertőzött energia pedig egyesül a Földben őrzött tudatossággal és a kibocsátott rezgések részévé válik.

Az egyik ok, amiért nem alakul át fénnyé vagy szeretetté az, hogy a Föld Anya maga túlterhelt, maga is nehéz súly abban az értelemben, hogy hordozza a régi világ negatív behatásait és lenyomatait. Ti valamennyien, a Föld védelmezői, a Föld angyalai és olyan angyalok, akik lelkeket ébresztenek föl, benneteket szólított a Föld Anya, hogy gyűljetek össze és dolgozzatok a szeretet egyesített forrásaként, vetítsétek ki a szeretet és bölcsesség erejét a világotokba.

Ez nem azt jelenti, hogy arra kaptatok volna felkérést, hogy merészkedjetek be a világotokba és alakítsatok át mindenkit a magatok életvitelére és látásmódjára, mindössze azt a kérést kaptátok, hogy éljetek hitelesen és 'menet közben', a példa erejénél fogva vezessetek. Amikor a példátoknál fogva vezettek, olyankor ráébredhettek, hogy a cselekedeteitek messze hangosabbak a szavaitoknál, mivel az emberek jobban figyelnek a tettekre, mint a szavakra. Miért mondom ezt? Azért, mert a tudatalatti és a tudattalan állandóan résen áll és fogadja az információt, a tudatalatti azután elrendezi az összes látott és hallott információt és elhelyezi olyan mappákba, melyek a DNS által őrzött úgynevezett adatbankokban tárolódnak és ennél fogva a testetek sejtjeiben.

Amikor ez az információ elrendeződik és a megfelelő helyekre kerül, akkor megerősíti azt, ami már amúgy is azokban a mappákban található. Ennyire egyszerű, amikor az ember a tudatossága adatbankjait erősíti pozitív megerősítésekkel, ami alatt azt értem, hogy pozitív tettekkel, pozitív hozzáállással, akkor az énen belüli dinamika is változik, mivel ilyenkor erősíti az adatbankokban lévő fájlokat, melyek hasonló programokat tartalmaznak.

Emberileg lehetetlen időtök 100 %-ában pozitívnak lenni, viszont egyszerűbbé válik így tenni, ha tudatosítjátok, hogy miként viselkedtek a mindennapokban. Létfontosságú megértenetek a benneteket vezérlő dinamikákat, ezért a legelső dolog, amit mindenkinek el kell sajátítania az, hogy a pillanatban éljetek! Ez magában is roppant nehéz a harmadik dimenziós anyagi világban élve, különösen, amikor az idő és a határidők vezényelnek, és mi van akkor, ha még az én folyamatosan ki is vetül a jövőbe vagy a múltban él a félelem eredményeként, az 'adatbankjaitokban' tárolt információnak köszönhetően?

Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy a pillanatban tartsátok magatokat az, ha a hála érzésével éltek. Azt javasoljuk, hogy töltsetek öt percet, és ha nem tudtok megengedni öt percet, akkor kettő percet minden órában azzal, hogy megfigyelitek a környezeteteket és hálát adtok azért, amit láttok! Ha olyas valaki lennétek, aki egy valódi csöves tanyán tartózkodik, akkor csukjátok be a szemeteket egy pillanatra és adjatok hálát azért, amitek van az életben!

Mennél többet tesztek így, annál inkább képesek lesztek a pillanatban lenni, ezért a jövőbe kivetített részeitek visszatértükben találkoznak veletek és felismeritek, hogy mi fontos a jelenben. Ugyanez vonatkozik a múltban csapdába esett vagy azt gyakran látogató részeitekre, segít ezeknek a részeiteknek felismerni, hogy a dolgok az életetekben megváltoztak. Ne arra fókuszáljatok, ami nem változik meg ezekben a kettő percekben és ha van időtök, azt kérjük, hogy növeljétek ezeket a két perces idő tartamokat! Néhányotok hasznosnak érezhetik leírni mindazt, ami iránt hálát éreztek és közel tartani magatokhoz, mint egy emlékeztetőt.

A jelen pillanat az egyetlen pillanat, amitek éppen van, ami garantáltan a tiétek, ez a másodperc és minden, ami éppen történik ebben a másodpercben, az egyetlen dolog, amiről elmondhatjátok, hogy igazán most történik. Nem tudjátok, mi fog történni egy óra múlva és ami egy órája történt, az nem fontos, éppen most a mostra nézve csak az számít, hogy legyetek a pillanatban, éljétek át, amit ez a pillanat nyújt nektek és így hasznosíthatjátok a létezésetek minden pillanatának energiáját, márpedig minden pillanatnak megvan a maga célja. Egyetlen nanoszekundum sem telik el cél nélkül, energia lenyomat nélkül és mivel az energiák dinamikáinak milliárdjai érkeznek hozzátok állandó jelleggel, lehetetlen megkülönböztetnetek, hogy mely energiák hatnak rátok, amikor szétszórtak vagytok mindenfelé, valahol a jövőben lebzseltek vagy elvesztek valahol a múlt rémségeiben. Az itt és most a fontos.

Most megkérdezhetnétek, hogy ennek meg mi köze az 'Ígéret Földjéhez'? Nos, drága szeretteim, ez minden, amivel magatokhoz ölelhetitek az 'Ígéret Földjét', mivel ha a társadalom többsége a jövőre fókuszál és hogy mi mehet tönkre a jövőben, készül a háborúra, a kormányzatok stratégiákat dolgoznak ki egymás ellen, manipulálnak egymással, pénzvágyból és félelemből kiindulva és hogy az életet kontrollálhassák és amikor ennek a fókusznak a másik dinamikája a múltban gyökerezve, a múlt miatt teremt jövőt, akkor vajon minek adja a legtöbb figyelmet? Vagy egyszerűbben, az energia, a valóság mit nyomatékosít, mit támogat, mire összpontosít és mit teremt? Biztos vagyok benn, hogy tudjátok a választ erre, mert egész életidőtökben ebben éltetek és az őseitek ugyanezt tették!

Most már bízom benne, hogy értitek, miért olyan fontos a pillanatban lenni, felismerni, hogy mi a jó, elismerni, ami pozitív és amiért hálásak lehettek és mennél többen gyakoroljátok ezt, a fókusz annál inkább megváltozik, a dinamika átalakul és a mátrix kódjainak meg kell változniuk, mert az energia dinamikája átalakult és ez az alkímia alapja, az átalakítás tudományáé - átalakítani az alapszintűt Arany Tudatossággá.

Az Arany Tudatosság a Jupiteri energia, a kiterjedtség energiája, a jövő által elhozott legnagyobb haszonként emlegetik. Ez az a bolygó, ami hihetetlen ajándékokkal mosolyog le rátok, ezért az Arany Tudatosság magatokhoz ölelése a Jupiter esszenciájának a magatokhoz ölelése is és ezt a terjeszkedő energiát hasznosítva kiterjesztitek életetek, elmétek, reményeitek és kívánságaitok területeit és beteljesítitek mindennel, ami csodálatos, hogy úgy ismerjétek fel, mint ami áldást hoz az életetekbe.

Ismeritek annak eredményét, amikor az élet negatív, sötét oldalára fókuszáltok. Valamennyien hívást kaptatok, hogy álljatok át a másik oldalra, hogy meglássátok, hogy már létezik ennek ellentéte, egyszerűen léteznie kell, mivel a fény ellentettje a sötét és ha a sötétség, a fájdalom és a szenvedés az, amit megtapasztaltok a valóságotokban, akkor elvitathatatlan, hogy az érem másik oldala is létezik, ezért, drága szeretteim, jelenleg az a kívánságunk mindannyiótokkal szemben és valójában a különleges üzenetünk mögött húzódó cél is, hogy mindannyiótokat megkeressünk ezzel most és megkérjünk, hogy tartsátok tiszteletben a teremtés törvényét, hogy tiszteljétek az ok és okozat törvényét, mely okozatok a régi módszert jelentik körülöttetek. Mármost, hogy tudjátok, hogy az érem másik oldalának léteznie kell, nem lehet, hogy ne létezzen, és a ti lehetőségetek az, hogy elmerészkedjetek ebbe az ellentétes irányba és megtaláljátok a sötétség fényes oldalát.

Minden apró kísérlet arra, hogy feljavítsátok életetek minőségét azzal, hogy a szeretetre és a hálára összpontosítotok két percre a nap minden órájában, gazdagítja a szellemeteket. Egy idő után úgy érzitek majd, hogy szükségletetekké válik egyre több időt tölteni ezzel a csendes elfoglaltsággal, nem azért, mert kell, hanem mert hogy igénylitek, mert úgy érzitek és tapasztaljátok, hogy a belőle fakadó előnyök felemelik a szellemeteket, felgyújtják bennetek a békesség érzetét, mert tudni fogjátok, hogy bár szembesülhettek megkérdőjelezhető pillanatokkal az életetekben, azért vannak részei az életeteknek, melyek tökéletesek és gyönyörűek, még ha csak egy szép virág is az asztalotokon, vagy egy fénykép a gyermekeitekről vagy unokáitokról, akik visszamosolyognak rátok, vagy lehet az egy a fészkét építő madár a fán, lehet az bármi, és az idő legnagyobb részében ez egyszerűen csak energia.

Az egó mindent bonyolít, a lélek egyszerűsít, és mivel benneteket a Szellem lelkesít meg, emberi lényekként létfontosságú megértenetek, hogy mi is ez a Szellem, hogyan dolgozik ez a Szellem rajtatok és az ellentétek által létrehozott dinamikákon és az együttműködő energiákon keresztül.

A versengés a világotokat zsákutcába vezette, mert minden, amit létrehozott, az egy véget nem érő pénzsóvárság és félelem, küzdelem, konfliktus és szenvedés, ezért most azt kérjük valamennyiőtöktől, hogy inkább az együttműködést válasszátok a versengés helyett! Az alsó egó gyakorlatilag az idő 98 %-ában manipulált, mégpedig az alsó egót az a milliárdnyi energia manipulálja, amiről már korábban beszéltem, a dinamikái minden irányból bombáznak titeket.

Amikor nem vagytok összeszedettek, akkor képtelenek vagytok megkülönböztetni, hogy az energiák közül valójában melyek képezik a sajátotokat és melyek nem és amikor a trauma fizikailag hat rátok, akkor az lehet erősen romboló, ahogy gyakran az is, ezért egymás elismerése életbevágóan fontos része azon dinamikák megváltoztatásának, amiről végül is most beszéltem, látjátok az együttműködés hasznát, még ha a földbolygó ellentétes oldalán is vagytok és még ha ellentétes is a viszonyotok ahhoz, ahogy az együttműködést érzékelitek, az ilyen erőfeszítéseknek eljött az ideje.

Most jött el az ideje, hogy a Fénymunkások gyakorolják az érzelmi és a spirituális intelligencia összekapcsolását. Most van itt az ideje, hogy megmutassátok az érettségeteket olyan lényként, aki érzelmileg és spirituálisan fejlődik. Ideje ellenőrzés alá vonni az alsó egót és uralni minden érzéseteket, mielőtt kivetítenétek az anyagi világba.

Minden, amit elfojtottatok magatokban, minden részetek, amit áldozatnak, figyelmen kívül hagyottnak, sérültnek éreztek és a lista még folytatható, minden olyan részetek, aminek nem adtátok meg a lehetőséget a gyógyulásra vagy nem ismertétek el, az állandóan szerephez jut a reakcióitokon keresztül, a viselkedéseteken keresztül, a gondolataitokon keresztül és ahogyan az életeteket élitek, különösen a meghozott döntéseiteket és választásaitokat tekintve, ezért amikor ekkora halom képtelenséggel töltekeztek fel és még csak azt sem tudjátok, hogy mi van ebben a halomban, akkor igazán nehéz megértenetek, hogy mit vetítetek ki és mit nem.

Az első lépés valamennyiőtök számára a félelmetek megszólítása, erről legutóbb az egyik egyiptomi közvetítés alkalmából beszéltem. A következő dolog, amit meg kell tennetek az, hogy magatokba néztek, már úgy értem, hogy mi okoz feszültséget az életetekben? Mi okoz torzulást? Mitől lesztek dühösek? Mi bosszant más emberekben? Miként ítélkeztek mások fölött? Most kifejezetten a külső világotokról beszélek, amikor az ítélkezést említem és ami másokban dühítő. Ebben rejlik a kulcsotok a megoldatlan belső feladataitok felismeréséhez, mert amikor bármit elítéltek bárki másban, az tükröt tart elétek arról, ami bennetek található, azokról a részeitekről, amit mások ítéltek el, az ítéletekről, amit mások vetítettek rátok és amit ti magatokra vettetek, s ami azt a dinamikát eredményezte, amit most a valóságotoknak neveztek. Amit másokban dühítőnek találtok, az micsoda? Az mind visszavezethető rátok, a dühötök esetleg egy megoldatlan feladathoz kapcsolódik, amit lehet, hogy már korai iskolás éveitektől cipeltek magatokkal, talán bántalmaztak benneteket, amit már el is felejtettetek, vagy talán egy barátotok nem vette komolyan az örömeteket, talán nemet mondtak nektek és ettől megszégyenültetek.

A negatív energiák ennyire szövevényesek. Ezeken a vonatkozásokon dolgozva kezdtek meglátni sok értékes kulcsot a bölcsességetek megerősítéséhez. Amikor elsajátítotok egy érzést, egy reakciót vagy egy magatartás módot, leginkább a negatívok esetében, olyankor kitisztítjátok az utat sok ezeket követő és nekik megfelelő előtt, mivel ilyenkor példát mutattok. Amikor elmulasztjátok ezeknek a témáknak a felülvizsgálatát és válaszoltok rájuk, akkor semmi mást nem tesztek, minthogy kivetítitek a saját szemeteteket a kinti világra, azokat az embereket és körülményeket használjátok ki, melyekkel egy tálból cseresznyéztek és ugye tudjátok, hogy ez hová vezet? Ez a szemét egyenesen visszaborul a ti kertetekbe!

Ezeknek a területeknek az istápolása fejleszti azt a belső képességeteket, hogy érzékelni tudjátok az igazságotokat és felfedezzétek azokat a részeiteket, melyek rejtve maradtak a rengeteg kivetített befolyás szintje alatt, s amelyek mind eddig a pontig hatással voltak az életetekre és továbbra is irányítani fognak benneteket a jövőben. Ha nem hajlotok arra, hogy megragadjátok ezt a pillanatot, hogy teljes felelősséget vállaljatok magatokért, akkor az minden bizonnyal azt jelenti, hogy meg kell bocsátanotok magatoknak, hogy magatokba kell néznetek, de szégyenkezés, félelem, bűntudat és ítélkezés nélkül. Legyetek állhatatosak ebben a gyakorlatban, ragadjatok meg minden áldott nap egy aspektust, mert ezzel erősítitek azokat az energiákat, melyek alkalmasint új életetek erőteljes alapzatává válnak! Új életetek talapzata azután elég erőssé válik ahhoz, hogy megtartsa azokat a struktúrákat, melyek majdan ráépülnek, és ez az, drága szeretteim, ahogy felfedezitek az érem másik oldalát, bemerészkedtek azon részeitek ismeretlen területeire, amit feltáratlanul hagytatok, mivel volt olyan idő az életetekben, amikor akadályoztatva voltatok az ide történő belépésben.

Minden okkal történt. Mérhetetlen erőre és bátorságra tettetek szert, kezdődően az élet sötét oldala felfedezésének köszönhetően. Azzal, hogy átléptek a sötétség fényes oldalára és kiterjesztitek és túl-méretezitek ezt az energiát, az tulajdonképpen elborítja a sötétséget, ti pedig képessé váltok megfigyelni a szeretet és együttérzés vezérelte viselkedés dinamikáját, ezt követően pedig a választásaitokat és a döntéseiteket a bölcsesség fogja ösztönözni.

Bölcs lelkek ismerik a csend, a megfigyelés fontosságát, feldolgozzák a történéseket, felismerik az érzéseket, érzékleteket és a kapcsolódásokat, abban az értelemben, hogy eldöntik, hogy a tapasztalat az adott pillanatban mit nyújt és csak ezt követően cselekszenek. A hirtelen haragról a pillanat hevében, a kitérésről az összeütközések elől, a menekülésről személyiségetek aspektusaitól, mások mind azt mondták nektek, hogy ezek megvetendőek vagy szerethetetlenek, elkülönítenek titeket az élet napos oldalától. Bármikor, amikor felültök a sötét oldalnak, olyankor elkülönítitek magatokat a középpontotoktól és ez eltompítja az érzéseiteket.

Egy másik igazán fontos lépés mindannyiótok számára az, ha elmélyedtek a testekben, ha igazán élitek az életeteket, ami önműködően megtörténik, ha a pillanatban éltek, ezért íme itt egy újabb érv ahhoz, hogy óránként két percet a hálával foglalkozzatok! Ha nem vagytok fizikailag leföldelve a testetekben, azt az életet élve, ami nektek lett kijelölve, akkor lényegében lehetetlen lesz megváltoztatnotok ezeket a dinamikákat, egyre nehezebb lesz harmóniát és egyensúlyt lelnetek, ezért ha kivetítitek az elvárásaitokat a jövőbe vagy elvesztek a múlton aggódva vagy dühöt és megfosztottságot éreztek a múltatok miatt, az kivisz benneteket a testetekből és csapdába ejti az energiátok bizonyos részeit az asztrális síkon, mivel amikor a jövőbe vetültök ki és elvárásaitok támadnak képzeletben, akkor ez az elvárás energiát hordoz, ami amúgy korlátolt, ez a korlátozás pedig az élet jelenlegi felfogásán és érzékelésén alapszik, ami egyébként egy órányi idő alatt alaposan megváltozhat vagy mondjuk egy hét alatt, s ami aztán történik, az annyi, hogy ezt csapdába ejtitek az energia egy korlátozott tározójában és lekorlátozzátok vele az élet tapasztalatotokat és azon dolgoztok, hogy ezt a különleges kimenetelt erőtökhöz mérten általánossá tegyétek, mivel szerintetek ennek így kell lennie.

Az élet folyamatát végigharcoljátok, aztán meg mások állítanak feladatok elé, mivel a lelketek és a magasabb énetek próbál rávenni benneteket az elengedésre. Legyenek céljaitok, álmodjátok az álmaitokat, de ne vesszetek el az elvárásokban, hogy mik legyenek az eredmények, mivel az eredmény nincs kőbe vésve, mivel ami tulajdonképpen a jelen pillanatban történik, annak valóságában, ahol most éppen vagytok, az magában hordozza a lehetőséget, hogy totálisan megváltozzon, ezért mindannyian működjetek együtt, mármint úgy értem, hogy érzelmileg és szellemileg működjetek együtt, valamennyien egyetértve abban, hogy vállaljátok a megtisztelő feladatot a magatokba nézésre és hogy megbocsássatok magatoknak és engedjetek magatoknak valami mást megtapasztalni! Kollektív elhatározásotok energiái egy igen hatékony energia hullámot gerjesztenek. Ez irányítja a tudatosság áramlását olyan irányok felé, melyek azt mondják, hogy kedvetek szerint meggyógyulhattok, hogy kiérdemeltétek, hogy szeressetek és szeretve legyetek, megérdemeltétek, hogy olyanok legyetek, mint a gyermekek, akik játszanak és teremtenek és élveznek minden pillanatot.

Mennél többen választjátok azt, hogy együttműködtök spirituálisan, egyetértve abban, hogy a fény jelenlétének felemelésére fókuszáltok, nemcsak magatokban, de a környezetetekben is, azzal egy elpusztíthatatlan energia rácsot hoztok létre és ez jelenti a Bolygószintű Folyékony Szeretet Tervezetet, amit már el is kezdtünk.

Kiterjesztjük ezt a meghívást rátok, minden résztvevőre, nemcsak a Föld Anya őrzőire és védelmezőire, de egymás őrzőire, védelmezőire és segítőire is. Ha egy lélek hajlandó arra, hogy igazán megfogadja minden érzését ítélkezés és elvárások nélkül arról, ami az énje kihívásai eredményeként bekövetkezik, az énje negatív aspektusai feladatainak köszönhetően, akkor el fogtok ámulni azon, hogy milyen eredmények következnek be különösebb elvárások nélkül.

Arra kérünk mindannyiótokat, hogy úgy vegyétek a Fény Tervezeteit, mint amelyek hozzátok nemcsak mint szakértőkhöz szólnak vagy amelyek nemcsak a Föld Anya és a környezet támogatásához szolgáltatnak energiákat, ami amúgy igen fontos, hanem a legalapvetőbb szabályokhoz is vissza kell nyúlnotok, melyeket korábban érintettünk - ahogy kinn, úgy benn, amint fent, úgy lent, ezért ha a belső világ beteg, ha egyensúlytalanság vagy a fájdalom és szenvedés megoldatlan kérdései rögzültek a belső világotokban, akkor az meg fogja találni a maga útját kifelé így vagy úgy és kifejeződik a külsőségekben. Ez az energia természete.

Erre valamennyien készen álltok, hiszen különben nem hallgatnátok ezeket a szavakat és ha belegyeztek, hogy részt vesztek ebben a tervezetben, akkor a Fény Tervezetét a számotokra kis szóviccel nevezhetnénk az Akárki is vagy Tervezetének'. Úgy tudjuk, hogy ennek az élő web közvetítésnek az egyik résztvevője Elvis Presley-ként jelentkezett be, ezért talán az Elvis Presley Tervezet nem túlzó, de nevezhetitek a projektet bármilyen néven is, ami fénnyel tölt el benneteket, a legfontosabb az, hogy úgy tiszteljétek ezt a tervezete, mint ami egész életidőtök legfontosabb projektje, ez isten igazából az egyetlen projekt, ami jelenleg figyelmet érdemel és az eredménye minden teremtésre hatással van és megváltoztatja a külső világ dinamikáit. Így irányítjátok az energiákat az 'Ígéret Földjére'.

Amíg a próféciákban megjövendölt szomorú események bekövetkeznek, addig még van idő a változtatásra. Ez pontosan ugyanaz, mint amikor azonosítjátok magatokat azzal, mint amit rólatok mondanak. Miért mondom ezt? Azért, mert azok, akik benneteket programoztak, azok prófétaként is működtek, azt célozva, hogy elhitessék, hogy kik lesztek a jövőben, milyenek lesztek, elmondták nektek gyermekekként, hogy semmit nem számítotok - hogy ilyen személyként megpróbáljátok magatokra venni a megjövendölt szerepet.

Kezdjétek el ezeket a tapasztalatokat olyannak látni, mint amikor a külső világ próbálja megmondani nektek, hogy miként kellene élnetek az életeteket, és hamis prófétaként próbálna meggyőzni arról, hogy kik vagytok, nehogy azt higgyétek, akik valójában vagytok! Nos, eljött az idő gyökerestül kiirtani a hamis prófétákat a szívetekből és az elmétekből és eltávolítani a leszármazási vonalatokon érkező hamis jövendöléseket, amit most már elengedhettek.

Nos, a belépés az 'Ígéret Földjére' projekt nem más, mint a ti ígéretetek arról, hogy learatjátok lelketek és szellemetek földjének termését. Ez a föld, a lélek és a szellem, mind része annak az energiának, ami a csakráitokban tárolódik.

Ezért, drága szeretteim, szeretnénk, ha ez lenne az első közvetítés, ami előkészít mindannyiótokat erre az erőteljes beavatásra a Fény Tervezetébe. Én, Mária Magdolna, újból megszólítalak majd benneteket mind, a 2009-es Krisztusi év december 12-én - az Univerzális Napforduló idején[Michelle Eloff (09.12.12) - Mária Magdolna: 12:12 Univerzális Napforduló], és elviszünk majd titeket annak az energiának a következő szintjére, amit ma idéztünk meg.

Mindannyiótoknak ki kell használnia az időt mostantól kezdve addig és alkalmaznia az átadott információkat, a gyakorlatba ültetnie a kinyilvánítottakat és szeretnénk, ha tényleg első kézből engednétek magatoknak megtapasztalni az eredményeket! [És természetesen akkor is, ha ezt egy későbbi időpontban olvassátok!]

A Szoláris Arkangyalok mind összegyűltek velünk együtt, arany szárnyukat kiterjesztik, hogy arany spirált alkossanak, ami elvezet titeket az 'Ígéret Földje ' felé. Még egyszer könyörgünk nektek, hogy vállaljátok föl ezt a tervezetet, ti vagytok a tervezet legfontosabb aspektusai és nélkületek a többi tervezet sem teljesülhet.

Összeadott energiátok együttműködése nélkül rettenetesen nehéz lenne kiterjeszteni ezeket az energiákat a tömegekhez, abban az időszakban, ami a Földeteknek hátravan. Ti, drága szeretteim, megkaptátok a lehetőséget, hogy aktiváljátok most ezt a dinamikus tervezetet, a az energiák rendkívül megpróbáló aspektusait jönnek, és ezek a megpróbáltatások kihívások elé állítják az élet minden olyan területét, ahol a hamis próféciák szerephez jutottak. Ha már ez egyszer működik, akkor mindannyiótokat elviszünk a következő állomáshoz, ahol nemcsak csekély számban gyűlnek össze közösségek, hanem egész bolygótok számára lehetőség nyílik az 'Ígéret Földjének ' elérésére, még ha ez a számukra pusztán egy futó pillanat lesz is.

Nos, hát köszönöm mindannyiótoknak, hogy felfigyeltetek a lelketek hívására, hogy jelen legyetek velünk most, köszönöm a türelmeteket, hogy meghallgattátok a szavaimat és bízom benne, hogy valamennyien rászánjátok azt a két percet óránként, amivel bizonyíthatjátok magatoknak, hogy ez tényleg megváltoztatja az energiákat és időt fordítotok magatok kivetítésére. Ezzel segítetek nekünk, mivel ti vagytok a mi Szeretet Tervezetünk.

Leljetek békét, miközben lényetek feltérképezetlen területein utaztok és tudjátok, hogy minden pillanat, amikor uraljátok az érzéseiteket, a reakcióitokat és a viselkedéseteket, olyankor nem kell újra élnetek a múltatokat, olyankor felsőbb énetek szeretetét és bölcsességét hozzátok be a pillanatba és egyesítitek magatokkal és eggyé váltok vele. Találjátok meg valamennyien életetek igazságát énetek felfedezésének utazásán!

Mária Magdolna vagyok és köszönöm az időtöket, és hadd emlékeztessünk benneteket a jelenlétünkre és örök támogatásunkra és továbbra is mélyen szeretünk benneteket. Au revoir.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...