Mózes Nagyúr – 7D beavatása

Mózes Nagyúr – 7D beavatása

moses-tablets.jpg

Közvetítette: Michelle Eloff©

Dél-Afrika, Johannesburg, 2005. okóber 25

 Forrás: lightweaver

Fordította: Hatejer Emese

Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat játszódik le veled is. Nem teljesen olyan, mintha a közvetítést végző mester jelenlétében lennél, azonban a hatásai így is erőteljesek lesznek. Ne foglalkozzatok a channelligen résztvevőknek adott időkeretekkel. Ti is hasonlón mentek majd keresztül isteni tervetekkel, időzítésetekkel és célotokkal összhangban.

OoOoOoO

Kuthumi vagyok, a bölcsesség és a szeretet sugarain keresztül jövök el hozzátok, hogy üdvözöljelek benneteket ez alkalommal, és hogy elhozzam számotokra a bölcsesség áldásait és a megértés, a nyitottság és az integritás áldásait.

Nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűltünk ma össze veletek, miközben szilárdan tartunk benneteket Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén.

Fény testvéreim, miközben összegyűlünk veletek ma és minden aspektusotokat az Anya/Atya Isten esszenciájának vibrációjában tartjuk, megidézzük az általatok igényelt összes természet áldásait minden szinten, hogy biztosítsuk az élet új rezgéseinek megfelelő integrálását, amelyeknek befogadására most megnyíltok. Megidézzük azokat az energiákat és rezgéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy testetek újra összehangolódjon, biztosítva azt, hogy az út, amelyen jelenleg haladtok, minden törekvéseteket támogassa.

Miközben ma itt találkozunk, elindítjuk azt a folyamatot, hogy ebbe a létezésbe tudjon lépni isteni énetek sok olyan aspektusa, amelyek egy fajta rezonanciát hordoznak a csillagfény univerzális nyelvének 99 kulcsához kapcsolódva. Ezek a kulcsok sok cikluson keresztül szunnyadtak; eljött egy olyan idő, amikor átadtunk némi információt erről. Rövid ideig tartott, és ismét be kellett feküdnötök Mózes Nagyúr szívének csendjébe. Ma lehetőséget ad számotokra, hogy újra összehangolódjatok ezekkel a rezgésekkel, és megnyissátok a szíveteket a felszabadulás kulcsai előtt, amelyek előidézik majd a szeretet és az élet földi és univerzális törvényeinek jobb megértését abból a célból, hogy elősegítsék a felébredés új szintjét mindazok számára, akik a felemelkedés útját választották. Ezért most távozom, és utat engedek Mózesnek, hogy átadja a közvetítését. Legyetek áldottak és békében. Kuthumi vagyok. Adonai.

 

OoOoOoO

 

Mózes vagyok. Üdvözöllek a fény helyén. Fény gyermekei, hosszú utat tettek meg, hogy elnyerjétek az áldást, amelyet mindannyiótoknak elhozok. Közös utazásaink sokféle felszabadulást eredményeztek, olyanokat, amelyek felmentettek titeket a régi idők szerződései alól, amelyek már nem szolgálnak célul a fizikai életetekben. El kell mondanom nektek, hogy az általatok megtett utazások felmentettek benneteket a régi világ (iránti) számos felelősség alól, amelyek most felszabadítanak benneteket, hogy új feladatokat vállaljatok, és meglássátok az Arany Kor új világát a maga teljes megszületésében.

Én, Mózes, különleges áldással jöttem bolygótokra, amely felgyorsítja azt a sebességet, amellyel a szeretet újból beoltható az emberiség szívébe, ami a csend és a béke érzését kelti, ami lehetővé teszi az új világ újjászületését, hogy a lehető legkecsesebb módon jöjjön létre. A világotokban jelenleg zajló változások szükségesek ahhoz, hogy megmutassák az emberiségnek a természet erejét és a minden lélekben önmagán belül rejlő erejét, hogy gyógyulást leljen, és visszaszerezze a sötétség világában elvesztett erejét.

A mai összejövetel célja, hogy elősegítse lényetekben a felszabadulást, amely segít átadni önmagatokat az élet belső erejének, amely megszabadít Egyiptom idejének súlyától, amikor a sötétség borult a Földre, és még inkább megtalálta az útját az emberek szívébe.

Csatlakozz most hozzám, miközben térben és időben elutazunk Egyiptomba azon az idővonalon, ahol a sötétség ennyire elkezdett ráereszkedni a világra, amikor a félelem bevérzett az emberiség szívébe, és megtalálta annak módját, hogy gyökeret verjen. Ez a sötétség az emberek szenvedéséhez vezetett, mert átadták hatalmukat a sötétség tekintélyeinek, erőinek, akik a sötétség hatalmát gyakorolták, és fájdalmat és szenvedést oltottak Isten embereibe, hogy irányítsák őket. A világ tudatlansága az, ami sokukat a pozíciójában tartotta (és tartja a mai napig).

Az önmeghatalmasodás elvesztése mély álmában tartotta az emberiséget; csapdában tartotta őket az ősi világ félelmeinek nyugalmában, és most fel kell emelkednünk a régi világ hamvaiból, és létre kell hoznunk azt a megértést, hogy egy új világ megszületése múlik rajtatok, amely megszabadít a sötét világ bilincseitől, az elveszett emberek tudatlanságától, az elveszett lelkektől, akik a hatalom elvesztésétől való félelmükben megfojtottak másokat, és felemésztették erejüket, életerejükből élve, hogy táplálják az általuk teremtett világot, amelyről tudatlanságukban azt hitték, hogy a világ végezetéig fenntartja őket. Ez bizonyos értelemben igaz, mert a világ vége közeleg; a régi (félelemmel teli) világ vége, hogy úgy mondjam.

Azért jöttem, hogy mindegyikőtökkel együtt álljak az Anya/Atya Isten istenségének jelenlétében és esszenciájában. Megmutatok nektek egy új utat, megmutatom az erőtöket, amellyel felszabadíthatjátok a bennetek lévő erőt, és átprogramozhatjátok elmétek és lényetek szerkezetét, hogy visszaszerezhetitek azokat a fénykulcsokat, amelyekkel az idők kezdetén bekódolták a bolygót, amely elindította a fény sok olyan programját, amely a sötétségre hullott, amely fénnyé változott, amely aztán sötétséggé vált, és most újra fénybe kell emelkednie.

A ti szerepetek ebben az, hogy visszaszerezzétek a sötétség által felemésztett fényt, amely szunnyadt, erőtlenné, félelmetessé, korlátozottá tett és ellehetetlenített titeket. Én, Mózes, a csillagfény univerzális nyelvének 99 kulcsának a Királya, felajánlom nektek ezt a lehetőséget, hogy a szeretet legmagasabb pontjára álljatok, és elérjétek a sötétségtől félő és a fénytől félő minden aspektusotokat. Arra kérem a belső éneteket, hogy lépjen elő és álljon az Atya/Anya Isten Fénye elé. Ez az a hely, ahol visszakövetelhetitek az összes isteni jogot, ahol visszakövetelitek az élet célját, és bevezet titeket az igazság csarnokaiba, ahol a visszaszerzett bölcsesség bővében van a kifejezés új világának.

Kezdjünk is bele. Lásd önmagad téren és időn át utazni Egyiptom időszakának ciklusaiba. (szünet) Képzeld el, hogy tested sejtjei az információ szalagjait bogozzák most kifele, amelyek sok ciklushoz kapcsolódnak, olyanokhoz, amelyekben bántalmazást, visszaélést, erőszakot, korlátozást, halált és pusztulást tapasztaltál. (szünet) A régi világ rabszolgája voltál; feláldoztad hatalmadat, erődet, pozíciódat, bölcsességedet és tudásodat. Mindannyian itt, álltatok a Sötétség Nagyurai előtt, és megesküdtetek, hogy felvirrad a nap majd a jövőben, amikor visszaszerzitek az összes kulcsot, és napvilágra hozzátok azokat, ahol az emberiség emlékezni fog, és ezáltal visszanyerheti az elvesztett fényét, elveszett hatalmát, elvesztett bölcsességét és tudását.

Ezeknek az esszenciáknak a visszaszerzése a jelzés a Föld Anya számára, hogy lélegezze ki a végső szülési fájdalmát és nehézségét, miközben életet lehel az új világba, az arany energia gyermekébe, aki előidézi az összes új hullámban születő léleknek, akik hordozzák azokat a jeleket, amellyel az egész emberiséget bekódolják majd, hogy emlékezzenek a hatalmukra, helyzetükre, tudásukra és bölcsességükre.

A szunnyadó csillagmagok újraaktiválása előtérbe kerül, és ti, az új világ szeretett aktivátorai, kiléptek a rabszolgaság, a bántalmazás, az erőszak, a belső démonokkal való fárasztó küzdelem régi világából, amelyek a belső erő felszabadításától való félelemhez kapcsolódnak, mert az emlékezetetek mély fájdalommal társul össze, mivel ennek az erőnek a kifejezése vezetett oda, hogy a Sötétek figyelme rátok összpontosul. Az információforrásai voltatok, és ennek következtében kínzást éltetek át. Az információt a Fény Urai eltávolították a tudatos emlékezetetekből a védelmetek érdekében. Én, Mózes, mindvégig tartottam ezeket a kulcsokat. Most vissza kell adnunk a föld mestereinek, és mindenkit el kell engednünk, hogy az őt megillető pozícióban álljon.

Képzeld el, hogy a fájdalom és szenvedés minden kódolása kihullik a lényedből, és találkozik a földdel, ahol most porrá változik. (szünet) Ismerd el az összes félelem programozásodat; ismerd el az álmaidat, hogy a Fény meghatalmasodott Mestereként állj. (szünet) Képzeld el, hogy az összes önszabotáló elképzelés a földre hullik, ahol porrá válik. (szünet) Képzeld el önmagad, amint rabszolgaként szolgálsz Egyiptom sötét korszakában; képzeld el, hogy a sötétség mesterei tévedéseket, illúziókat vésnek be, áthuzalozzák az energiarendszert az étertestedbe, ami az információ téves magyarázatát és félreértelmezését eredményezi. (szünet) Engedd, hogy megnyíljon az elméd, és lásd a múltad idejét, ahol sötétség borult Egyiptomra. (szünet) Ezt nyugodtan megfigyelheted, mert készen állsz, és ideje látnod. Ideje tudomásul venned, ahogyan a múlt mesterei “bűnöztek/vétkeztek”. Ennek elismerése felszínre hozza azt a tudást, az intellektuális és érzelmi tudást, hogy ami szabotálja a teljes hatalmatokba való helytállásra tett erőfeszítéseiteket, az annak a következménye, amire a mai napon emlékeztek.

Érezd, hogy ezalatt az idő alatt rád ereszkedik a sötétség. (szünet) Engedd, hogy ez az érzés felébressze a belső tudást és megértést, hogy miért féltél a hatalomtól/erőtől, és miért nem bízol a benned lévő spirituális igazságokban. (szünet) Legyen ez a felszabadulás látomása, amely megérti, hogy a világ miért van a sötétség csapdájában, honnan ered ez, mert ezek a lenyomatok más ciklusokba véreztek be, olyanokba, amelyek rátok is hatással voltak. A keresztes hadjáratok a sötétség lenyomatait hordozták, amelyek először Atlantisz pusztulása után érkeztek Egyiptomba.

A jelenlegi földi idővonalatok nagyon hasonló káoszállapotban van, mint amilyen Atlantisz volt a vége előtt. Sokan emlékeztek az akkori pánikra, zavarodottságra és haragra, mert tudtátok, hogy a világ, amelynek részei voltatok, a végéhez közeledik. Tudtátok, hogy Egyiptom egy új lehetőség, ezért amikor a sötétség mélysége rátok zuhant, a mély depresszió állapotába kerültetek, amelyből most kiemelünk; ez olyan, amelyik kiemeli a tudatosságotokat, amelyik a frekvenciátokat azon szinten túlra emeli, ahol még a sötétség beszivároghat. A következő néhány hónapban integrálni fogjátok ezt az erőt; lassan, de biztosan újraaktiválva ezeket az emlékeket. A jelenlegi történések tudatos megértése az, ami átvisz a kaotikus időkön. Az egyik oka annak, hogy Dél-Afrika ilyen szent hely, és sok fénymunkás emlékszik és ébred fel ezen a bizonyos helyen, az az, hogy az univerzális fény ősi szentírásait Gaia testének ezen területén, Dél-Afrikában tárolták. Ti, az Atlantiszi Mesterek, úgy döntöttetek, hogy Dél-Afrikában reinkarnálódtok, hogy jelen legyetek az aktuális idővonalon, hogy a vibráció rezonanciája aktiválódhasson ebben a tökéletes időben.

Üdvözöllek téged a fény kamráiban, ahová azért jöttél, hogy megkapd a szívfény áldását. Én, Mózes, elviszlek a Sínai-hegy szívébe, ahol megkapod a beavatási áldásodat. Fordítsd figyelmedet egy hűvös kamrára a hegy szívében, ahol kristályfény simogatja testedet, ahol a Föld Anya szívverésének vibrációja simogatja a lelkedet, ahol a hegy levegőjének hűvössége mélyen a hegy testében átrendezi energiamezőidet és ahol összehangolt állapotba hozza a csakráidat tökéletes egyensúlyba és összehangolódásban Egyiptom Istennőjével. (szünet)

Most képzeld el Ízisz Istennőt, amint előtted áll; (szünet) kinyitja a karját, és ahogy ezt teszi a fény szárnyai kitárulnak. (szünet) Előrelép, és a fénykarjait köréd fonja, és szárnyai szelíd melegségbe burkolnak. (szünet) Csókot nyom a koronádra, és finoman belehel a koronádba. (szünet) A levegő eleme átmossa testedet, elfújja mindazt, ami szunnyadó, megrekedt; lefújva az illúzió minden pókhálóját, magával sodor minden fátylat, amely megakadályozza, hogy az igazi látásoddal az illúzión túlra láss. (szünet)

A Sínai-hegy a Kilimandzsáró-hegy ikerrezgése. Bolygótok fő hegyei helyreállítják csakrikus vibrációikat. Bolygótok összes főbb hegye tartalmazza a jövő erőteljes kulcsait, hogy az arany- és platinakor egyesülhessen.

Ízisz istennő megsimogatja a gerincedet szárnyas karjával, és a vibrációk reagálnak az általa megtestesített arany energiára - az univerzális nyelv kulcsaira, a csillagfény emlékeire, a csillagszerződéseidre, a csillag énedre, a csillagcsaládodra és az összes csillagcsoportra, akikhez kapcsolódsz. (szünet) Vedd az élet egy mély lélegzetét; és miközben az élet ezen lélegzetét veszed, az egyensúly új szintje áll helyre benned. (szünet) Az energia áramlat mélyen felkavarja magát a gyökércsakrádban. Most megkezdünk egy aktiválást a Földön és benned. Ez az aktiválás összeköti csakráidat bolygó összes főbb hegyével; agyi gerincfolyadékod az élet összes folyójához kapcsolódik, megtestesítve a vizet; lélegzeted eggyé válik a levegő elemével, és a változás szele átfúj rajtad, elsuttogva azt, ami a földön maradt – ami egyszer félelem, egyszer korlátozás volt, az most por lett. (szünet)

Mindannyiótok eggyé válik bolygótok hegyeivel; megkapod isteni kódolásodat, és eljön az időd, hogy a hegyhez utazz, hogy megtaláld az inspiráció egy lelki forrását, az élet új szintjének kulcsát, a bölcsesség aktiválását, amely katapultálja új énedet a kvantumteremtés világába. Miközben aktiváljuk a hegyeket, mélyen belülről felkavarva lélegzetüket, úgy az élet szerkezetei, amelyeken a világok létrejöttek új energia helyreállítást kapnak. A Sínai-hegy a felszabadulás áldását hozza el számodra, amely megszabadít a rabszolgaság minden mintájától és a sötétséghez való bármiféle ragaszkodástól. (szünet)

Ízisz istennő megfordítja a testedet úgy, hogy hátad a mellkasának dőljön. A kamra falára mutat a hegy belsejében, előtted; észreveszed, hogy ez folyékonnyá válik. (szünet) Egy portált látsz most megnyilvánulni magad előtt, egy átjárót az új életbe. Ez az alvilág kilépési pontja, és az új világba való belépési pont. Ez a te megszabadulásod a sötétségből és sötétségtől. Ez a te felszabadulásod a sötét korból, légy üdvözölve a fény Vízöntő korszakában, a szerelem, a csodák, a mágia, a manifesztáció és a bőség új korszakában. (szünet)

Nyitott karokkal, nyitott szívvel, nyitott elmével fogadhatjátok majd az Aranykort teljes megnyilvánulásában. Mindannyian részei vagytok az univerzális törvények kulcsfontosságú részeinek felépítésében, amelyek új életet adnak a Földnek. Mindannyian megtestesítitek ezen törvényeknek az aspektusait, és amikor az isteni időzítésetek tökéletes lesz hozzá, megkapjátok majd azokat az információkat, amelyeket le kell írnotok és meg kell osztanotok másokkal.

A Föld igazi törvényei nem azok, amelyek tele vannak korlátokkal és sötétséggel; ezért olyan létfontosságú most, amit veletek teszünk. Sürgető szükség van arra, hogy az emberiség hitrendszereit/hiedelemrendszereit kiemeljük a szenvedés megnyilvánulásának alacsonyabb rezgésű vágyából, hogy méltónak érezzék magukat Isten szeretetére. Ha ez a hit/hiedelemrendszer folytatódik, az megnehezíti a fénymunkások számára, hogy tovább emeljék a vibrációikat; nehezebb lesz a kollektív tudatosságnak felemelni magát a szenvedésbe, szegénységbe és fájdalomba vetett hit korlátain túlra.

A sötétség 40 napját és 40 éjszakáját át utaztatok, átutaztatok 40 évnyi belső kihíváson, szenvedésen, önvizsgálaton; bejártátok a sivatagot, éreztétek a szárazságot a szátokban, az égést a tüdőtökben, a fáradtságot a csontjaitokban és a testetekben, a jövőből való kiábrándultságot, az Isten iránti haragot, a lázadást, amely mélyen felkavart, hogy más utat találjatok, megforduljatok és visszamenjetek.

Az igazság az, hogy kitartottál, erőlködtél, és most újra elém állsz, és megadom neked a jogos áldásodat, és ez a szabadságod, hogy bármilyen módon használd hatalmadat; a szabadságot, hogy emlékezz az ősi törvényekre, amelyek a földi élet modern törvényeivé válnak majd a jövőben, amelyek felszabadítják világotokat Egyiptom sötét korszakától, amelyek visszaállítják a fény eredeti törvényeit, és teljes mértékben aktiválják a csillagfény univerzális nyelvének 99 kulcsának teljes aktiválását. Ahogy minden kulcs aktiválódik, a dimenziók vékonyabbá válnak, és csillagtestvéreid, csillag családtagjaid és fénytársaid előjöhetnek, és érintkezésbe léphetnek veled, ahogy az eredetileg Atlantisz és Egyiptom idejében történt.

Az Egyiptomban elvégzett munka lehetővé tette, hogy ez az idő fizikai élménnyé váljon, ezért amit ma veletek tettem, azt nem lehetett korábban megtenni, és ami ebből a pillanattól fogva elő fog jönni, nem jöhetett volna előbb, mivel az energia nem szabadulhat fel, ha nem tudsz felszabadulni; és mindenki, aki eljön, hogy hallja ezeket a szavakat vagy olvassa ezeket a szavakat, ti sokan az ébredező atlantiszi lények vagytok, és még ha nem is élnétek Dél-Afrikában, az Afrika Anyával való kapcsolat mélyen bennetek van. Az Egyiptommal való kapcsolat mélyen bennetek rejlik.

A hegyen álltatok velem, átkeltettek velem a sivatagon; most megismételjük ezt, de nem lesz fájdalmas, nem fogtok szenvedni, mert ez a hegy megmászásának ünnepe, és a pecsétek feltörésének ideje lesz, amelyek az új élet áldását hozzák el a világotokhoz, ami aktiválja az új nyelv kulcsait, amelyek segítenek a csillagmagoknak felébredni és emlékezni. Ilyen gyorsasággal kell emlékeznetek, mert, ahogy mondtam, a világotok abban a káoszban van, amelyben Atlantisz pusztulása előtt volt; nem úgy, mint Atlantiszban, most cselekednetek kell, beszélnetek kell, lehorgonyoznotok az ismert igazságot, meg kell osztanotok a birtokotokban lévő tudást, és az általatok elsajátított korok bölcsessége szerint kell élnetek.

Ízisz istennő most arra biztat, hogy menjél keresztül a portálon. Mielőtt áthaladnál, megkérdezi, van-e bármiféle kívánságod, bármi, amit magad mögött szeretnél hagyni, vagy bármit szeretnél-e magaddal vinni. Szánj rá egy pillanatot, hogy közöld ezt vele. (nagyon hosszú szünet) Ha készen állsz, hajtsd végre az átkelést. (újabb hosszú szünet) Ízisz istennő újra megjelenik veled együtt a túloldalon; bal kezét a hátadra helyezi a szívcsakrádra, és lezárja a portált. Megnyugtat téged, hogy ez az átkelés az utolsó alkalom, amikor át kell jutnod a sötétség alvilágából a fény világába; biztosít, hogy minden jövőbeli szerződés és küldetés nem követeli már meg öntudatlanul az alvilágba való átjutást, és onnan a tudatosságba való újbóli bejutást, amit ki kéne harcolnod, ahogy az imént tetted. A kihívások még mindig jönnek, mert a lélek szerződésének része a növekedés; de a tudattalanság már nem része az utadnak.

Kézen fog, és megmutatja Egyiptom látképét. Ebben a látomásban Egyiptom él, fénnyel teli, az összes sötétségtől megszabadult, minden korlát eltűnt, minden lélek felszabadult. Megmutatja ezt az energiát, ami eggyé válik a Nílussal. Sok vidéken átáramlik, új energiát visz magával, felszabadít, felébreszt, elenged; fényt tartva. Ebben a látomásban egy újraegyesült, mindent felülmúló világot mutat be, amely az arany tudatosság eredeti lenyomatában és emlékében áll, mert minden isten és istennő egységes és egyenlő, felhatalmazott és isteni. Egy virágzó, élő világ vízióját mutatja be, az építő teremtés állandó állapotában, minden a harmonikus rezgés állapotából él, Gaia istennő teste ép, gyógyult. Megmutatja azt az időszakot, amikor Gaia istennő átmenete és felemelkedése más bolygók sablonjává válik, ami felé azoknak is munkálkodniuk és törekedniük kell. Megmutatja önmagad vízióját, teljesen mesteri, éber, aktív, élő, felemelkedett és egyként valót Istennel.

Érintsd össze a tenyereidet. A szívedben és elmédben adj hálát azért, amit ma kaptál. (szünet) Ahogy áldottál, úgy haladsz tovább a felébredés ciklusain, és most, miközben az Anya/Atya Isten fénye lepecsételi azt, amit kaptál, még egyszer köszönd meg, és mivel most áldást mondtál, áldottnak kell lenned. Add át áldásaidat bárkire és bármire, amit választasz. (szünet)

A ciklus tehát folytatódni fog; ahogy áldást adsz, úgy kapsz áldásokat. Minden alkalommal, amikor áldást kapsz, adj áldást a másiknak; így a bőség körforgása harmonikusan áramlik. Ismerd fel, amit ma tapasztaltál, mint a régi világokon át az új világokba való átmenetet, egy olyan helyet, ahol most felkészíted magad egy újfajta tapasztalásra, ez egy új módja annak, hogy felfedezd az erőd, felismerd és félelem nélkül alkalmazd azt. Ismerd el, hogy az univerzum és a Föld törvényeinek hordozója vagy; te vagy a menny horgonya a Földön, és ahogy az igazságok és a bölcsesség eljutnak hozzád, írd le és oszd meg őket.

Fordulj Ízisz istennőhöz, mondj neki hálát jelenlétéért, könnyítéséért és segítségéért. (szünet) Fordulj a hegy felé, adj hálát neki, adj hálát Föld Anyának és Ég Atyának; ismerd el bolygótok összes hegyét, mint a fény világítótornyát, amely hozzád szól, int neked, azzal a vággyal, hogy megmutassa a benned rejlő erőt. (szünet) Most új magasságokba fogsz szárnyalni, és egy másik helyen találod magad. Lélegezz be mélyen, engedd, hogy éned elhelyezkedjen ebbe az energiába. Tartsd csukva a szemed. Engedd, hogy az én belső aspektusa integrálódjon. (szünet)

Kérlek, ha most van kérdésetek hozzám tegyétek fel számomra. Mindazonáltal arra kérlek titeket, tartsátok csukva a szemeteket, hogy minden kérdés a belső éntől származzon, ami inkább az igazságot keresi, mintsem információra vágyik. A fizikai szemeitek a fizikai világot látják csukva tartásuk azt a célt szolgálja, hogy a belső szemünket nyitva tartsuk, mert ebből a pontból kerestek, kutatok, és így látjátok majd meg az információt. Fizikai szemeitek látják a fizikai világot, amely elvonja a figyelmeteket belső célotoktól, hogy a belső én igazságát keresse. Célja, hogy vezessen titeket a külvilágban végzett tevékenységetekben. Kérlek, folytassátok, ha bármiben segíthetek nektek.

Kérdező(1): Mózes Nagyúr, kérlek, magyarázd el, hogy a Sínai-hegy hogyan lehet a Kilimandzsáró ikertestvére?

Mózes: Az egész bolygónak megvan a kettős rezgése szerkezetében és energiájában. A Sínai-hegy tartja a női vibrációt, amely lehorgonyozza a fényt Afrika Anya számára a szívnek tekinthető csúcson. A Kilimandzsáró-hegy számos, a bolygón lerögzült férfias tulajdonságot rejt magában, hogy támogassa Afrika Anyát. Férfias énjét az általad ismert Kilimandzsáró-hegy testesíti meg. Az állatok, a vadon élő állatok, akik ennek a pontnak a közvetlen közelében vannak, ennek a férfias energiának a lehorgonyzó szálai. Jelenlétük biztosítja a fény kiegyensúlyozott átszűrődését a testén keresztül. Az egyik pont az integráció – vagyis a Sínai-hegy, a másik pedig külsőleg való megnyilvánulása, az energia lehorgonyzása és átirányítása, amit Kilimandzsáró képvisel.

Kérdező(2): Mózes Nagyúr, azt hiszem, a Mount Everestnek sok halottja van, olyan emberek, akik megpróbáltak elérni a legmagasabb pontjáig, de soha nem jutottak el. Ott rekedt a lelkük?

Mózes: Néhányuknak, igen.

Kérdező(3): Mózes Nagyúr, mi a kapcsolat a piramisok, a földönkívüliek és a csillagképek között?

Mózes: Az összes piramis kapcsolódik a csillagképekhez, mindegyikük a csillagnyelv, a csillagfény térképe. A térképek kulcsokat tartalmaznak, amelyek önmagukban is dekódoló mechanizmusok a kvantumtermészetű energia aktiválására, ami nagy változásokat idéz elő a tudatban és a megnyilvánulásban. A világ még nem integrálta a Föld és más dimenziók, más kultúrák és létező (földön lévő és földönkívüli) fajok közötti kapcsolat intellektuális megértését; ezért nehezebb lehet megérteni, amit mondani készülök.

A piramisok más világok lényeinek hazahívó/visszatérő eszközei. A bolygótok számára elérhető technológia, amelyeket ezek a lények hoztak magukkal, ezek az eszközök alvó üzemmódban vannak, mert valójában, ha tudatlanok kezében maradtak volna, bolygótok már nem létezne. Az atombomba ennek a technológiának csak egy nagyon kicsi része. A piramisok önmagukban kulcsok, milliónyi információkulccsal bekódolva. Ezek a kulcsok kombinálva új galaxisokat, új világokat szülnek. Amikor bármely faj magára vállalja egy új galaxis megszületésének felelősségét, az ő felelőssége, hogy biztosítsa mindazok tudatosságának felébredését, akik ezekben a világokban élnek. Minden teremtett új világ lehetőséget teremt a növekedésre, a kreativitásra, a kiterjedésre, a kutatásra. Az univerzum törvénye az, hogy minden, ami létrejön, az Atya/Anya Isten isteni tervének és elméjének konstrukciója által jön létre. Ezt nem tisztelték a sötétség világain, ahol ez megteremtődött. Mivel a kulcsokat a Föld bolygón tartották, ő is belezuhant az ilyen szándék sötétségébe és pusztításába.

A piramisok a világotok ősi harcosainak hazahívó/visszatérő eszközei, akiket felemelkedett mesterekként ismertek, akik tanítani jönnek, és akik azért jönnek, hogy helyreállítsák az életet. A még fel nem fedezett piramisok közül sok olyan hely van, ahol a Mesterek jelenleg is végzik munkájukat, és egy ideig ott tartózkodnak. Azok, akik jelenleg fizikai látótérben kerültek, hogy mindenki láthassa őket, önmagukban multidimenzionálisak, és amit a fizikai szemmel észlelünk, az nem a tényleges létezés teljes valósága. Az összes piramis alatt kamrák vannak, amelyek mélyen a földbe ereszkednek/húzódnak le; itt léteznek a földalatti világok, a belső földiek. Milliárd és milliárdnyi életrendszer működik jelenleg, amelyekről az emberiség semmit sem tud, ezért olyan fontos, ami jelenleg zajlik a bolygótokon, mert nem csak az emberiséget kell figyelembe venni, hanem sok mást rendszert is. Bízom benne, hogy ez a magyarázat választ ad a kérdésedre?

Kérdező(4): Mózes Nagyúr, megbeszéltük annak lehetőségét, hogy Natal észak-keleti partján felállítsunk egy szent helyet gyógyítás és biogazdálkodás, tanítás és sok egyéb cél érdekében, és egy kép, amit néhány hétvégével ezelőtt kaptam, az volt, hogy egy piramisszerkezet, amelyen keresztül foszforeszkáló kék – majdnem üveg – sávok találhatók a piramisszerkezeten, és a piramisszerkezet olyan helyként szolgál, ahol az emberek bemehetnek és befeküdhetnek vagy aludhatnak gyógyulás céljából. Intenzív gyógyító élmény lenne ez azoknak, akik belemennének ebbe?

Mózes: Az lesz, igen.

Kérdező(4): Van valami konkrét szempont vagy méret, amire szükség van?

Mózes: Legyen elég nagy ahhoz, hogy elférjen benne az ember! Nevetés.

Kérdező(4):  A pontos kialakításban – a piramisok pontos méretei?

Mózes: A piramisok pontos méreteiben igen.

Kérdező(4):  És a foszforeszkáló/lumineszkáló kék üveg, amit a szerkezeten belül látok, annak mi a funkciója?

Mózes: Ez a szín szimbolizálja a Szíriuszt, amelyhez kapcsolódsz, amelyhez a delfinek, az elefántok, a bálnák és az oroszlánok is kapcsolódnak.

Kérdező(5): Mózes Nagyúr, miért van ilyen kapcsolatom az alpakákkal? És úgy érzem, hogy a jövőben velük kell dolgoznom, de nem vagyok biztos az utam irányában?

Mózes: Megtestesítik a folyékony szeretet 6. dimenziós energiáját. Nagy szent energiájú helyeket foglaltak el. Azzal, hogy Dél-Afrikába hozták őket, bizonyos értelemben egy portált hozott létre, amelyen lehorgonyozható a folyékony szeretet, hogy az állatvilág számára integrálódjon a Nagy Mesterek támogatásával, és ahová az emberi birodalom eljöhet, hogy befogadja a szeretetet. Konstrukciójuk minden szála a 6. dimenzióig rezeg, ebből fakad az a mély szeretet, amit érzel, és bárki, aki rászán egy pillanatot, hogy a szemükbe nézzen, érezni fogja ezt.

Kérdező(5): Kapcsolatban álltam velük korábban valahol?

Mózes: Igen, volt kapcsolatod velük. De ezt te tudod!

Kérdező(6): Mózes Nagyúr, van valami üzeneted számomra ma?

Válasz: Ízisz istennő úgy döntött, hogy egy ideig összehangolja rezgését a tiétekkel, hogy segítsen fizikai testetek felkészítésében az elkövetkezendőkre. Tudatosan üdvözöljétek őt mindennap. Most látom Ízisz istennő energiáját mindannyiótok szívcsakráján belül. Ismerjétek el a jelenlététől kapott áldást, mert Mária Úrnő esszenciáját hozza el mindannyiótoknak. Ő előkészíti az utat annak, ami megkönnyíti az eljövendő fény esszenciájának eljövetelét, amelyet Jézus Nagyúr és isteni aspektusa, Hórusz hozott. Ozirisz jön, hogy üdvözöljön mindannyiótokat az alvilágból, és emlékeztet titeket önmagatok azon aspektusaira, amelyek széttöredezetté váltak, és amelyeket vissza kellett szereznetek és felszabadítanotok magatokat a mentális rabszolgaságból, az érzelmi, spirituális és fizikai rabszolgaságból. Az egó rabszolgájának lenni, a csillogás rabszolgájának lenni, a társadalom minden félelmének és korlátjának rabszolgája lenni.

Legyetek békében, isteni beavatottaim. Mózes vagyok, és mélyen és nagyon szeretlek titeket. Folytassátok az utazásotokat azzal bátorsággal és kitartással, amit megtestesítetek. Megkaptátok és meg kapjátok majd a jogos jutalmatokat, és sokan jönnek utánatok. Shalom.

OoOoOoO

Szeretteim, Kuthumi vagyok, és ezen a ponton visszatértem. Szeretteim, hadd tegyek hozzá az áldásokhoz, amelyeket Mózes hozott ma.

És ez így van, szeretteim, hogy átölelünk benneteket minden létező fényében, és bízunk benne, hogy utatok az igazság, a felszabadulás és a mélyebb felébredés irányába vezet majd benneteket. Bízzatok abban a sok láthatatlan karban, amely megtart titeket, és tudjátok, hogy mélyen szeretve vagytok.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja, Adonai.  

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...