Kuthumi: A napcsakra hétvége

Michelle Eloff (03.07.23) - Kuthumi: A napcsakra hétvége

 

Forrás: thelightweaver

Fordította: Mácz Annamária

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázott lénnyel, és ez hasonló folyamatot indít el benned is. Ez nem teljesen ugyanaz, mintha ott lennél a csatornázott Mester jelenlétében, ugyanakkor a hatása éppen annyira erőteljes.
Ne aggódj a channelling résztvevőinek megadott időpontokkal kapcsolatban. Te is hasonló utat jársz majd be isteni tervednek, időzítésednek és célodnak megfelelően.

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika
2003.07.23
 

___________________________________________________________________

Szeretteim, ma, ahogy összegyűlünk ennek az energiának a jelenlétében, eljöttetek, hogy üdvözöljétek a felkelő Napot a saját lényetekben. Ez a Nap nem csupán az az energia, amit ti hőként ismertek. Ez Isten fénye, ami jelen van mindenben. Ahogy minden nap hasad a hajnal, olyan biztos az, hogy a Minden Létező fénye örökké jelen van.

A napcsakra szerepe mindig is az volt, hogy őrizze a fény teljességét az élet minden aspektusában, függetlenül attól, hogy ebből mennyi sugárzik ki, és amíg Földetek áthalad ezen viharos időszakon, amíg sűrű sötétségbe süllyed, a napcsakra elhozza az új fényt a napjaitokba. Elhozza az Arany Korszakot minden férfi, nő és gyermek szívébe és elméjébe. Hogy az Arany Korszak leföldelhesse önmagát, az arany napnak aktívnak kell lennie. Az aranygyermekek, akikről már sokan tudtok folyamatosan érkeznek, és ezt az energiát hozzák magukkal. Mindazonáltal mindenki másnak is össze kell hangolódnia ezzel a folyamattal, hogy az isteni terv megvalósulhasson. Az emberiség időben le van maradva a folyamathoz képest, ami a végéhez közeledik. Ezért aztán azokra is hatással van ennek az energiának az ereje, akik még öntudatlanul járnak az útjukon. Nem lesz olyan ember, akire ne lenne hatással.

A Lélek által most mindannyiótoknak kínált ajándék a felébredés. Ez a felemelkedés ajándéka – a fény spiráljának megmászása, a központi egység felé való haladás az élet minden egyes aspektusában. Nagyon kevés ember tudja, hogy mit jelent egynek lenni mindennel, és ez az Arany Korszakra felkészítő végső aktiválás fellobbantja majd ennek a tudatosságnak a szikráját az emberiségben, hogy átöleljétek a minden egységét. Ennek hatásait látjátok majd [úgy] a kormányaitokban, mint ahogy a saját életetek és a világ vallásainak területein is.

A napcsakra születésének – vagy inkább újjászületésének – egyik legnagyobb átalakító hatása az lesz, hogy az összes spirituális hiedelemrendszer végül egyesül, az emberek belátják, hogy csak egyetlen Isten létezik, és hogy az emberek mindig is a szívükben élő Istenben hittek és hisznek. Akkor is Istent szolgálták, mikor ítélkeztek egy másik ember úgynevezett Istene felett. Az emberek rá fognak jönni, különösen a keresztények közt, hogy a többi spirituális ember ugyanazokat az üzeneteket terjeszti, csak egyszerűen más szavakat és fogalmakat használnak. Ez szeretteim, az egyik legnagyobb eltolódás az emberiség számára. Ez az egyik legmélyrehatóbb áldás ebben az időszakban, amit a Fény Rendje hoz el.

Kihívásotok nem más, mint hogy átöleljétek sötétségeteket, táncoljatok az árnyékotokkal, neveljétek fel belső gyermeketeket, és törjetek ki a bábból, amelyben eddigi életetek nagy részét töltöttétek. Ti magatok vagytok felelősek önmagatokért. Mi elhozzuk a növekedés és a változás lehetőségét, de rajtatok áll, hogy végigvigyétek.

Az elkövetkezendő három napban minden szinten együtt dolgozunk majd veletek, és minden lehetséges módon igyekszünk segíteni a folyamatotok eltolásában, segítünk meghatározni, hogy mi szabotál, és mi korlátoz benneteket, hogy rátaláljatok az energiával végzett munka új módjára. Ha bármely pillanatban azt várjátok, hogy valami önmagatokon kívül tegye meg ezeket nektek, akkor úgy fogjátok érezni, hogy a folyamatotok elakadt. Az elmétekben fellegek gyülekeznek, mert a Mars majd megmutatja nektek, hogy használnotok kell a „spirituális izmaitokat” ahhoz, hogy ezen a ponton túljussatok.

A Mars szétzúzza a bennetek rejlő áldozatot.

A Szíriusz elhozza felemelkedett Énetek tudatosságát.

Amint a nap felkel bennetek, életet ad igaz éneteknek, attól a naptól fogva minden a ti felelősségetek – [az,] hogy éljetek. Lehetőség ez számotokra, hogy igazán megtanuljátok, hogy hogyan éljétek az életeteket új módon.

Az oroszlánok, akikkel hamarosan találkoztok, megkezdik a folyamatot, egyenesen a szívcsakrátokba lépnek, és továbbszűrik a szívetekből érkező energiasugarakat a gyökércsakrátokba. Ezzel pedig megkezdik a gyökér- és a szívcsakrátokban lévő blokkok feltárásának folyamatát. Ma ezekkel az előkészített blokkokkal fogunk dolgozni, hogy holnap teljesen átölelhessétek napcsakrátokat, szombaton pedig befejezzük a munkát veletek és az oroszlánokkal, szeretetteljes módon, tökéletessé téve az új [ön]azonosságot, melyet magatokévá tesztek, és az új önmagatokat, akinek készen álltok életet adni.

Nem tudom eléggé kihangsúlyozni annak fontosságát, hogy együtt menjetek az áramlattal, amit éreztek.

Néhányan talán úgy érzitek, hogy nagyon intenzív düh kezd forrni bennetek, mások növekvő bénulás félét érzékelhetnek önmagukban. Bármi történjék is, ne féljetek a folyamattól. Engedjétek, hogy megmutassa az új metódust, ami mögötte rejlik.

Azt sem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy együtt haladjatok mindazzal, ami új, ami más. A közönséges, mindennapi tudás újra és újra létrehozza a korlátok mindennapi mintázatait. Az új út az EGYETLEN út, és az egyetlen lehetséges út az új út. Az emberiség egész történelme során mindig rettegett az újdonságoktól. Most új történetet írtok, a történelmet pedig magatok mögött hagyjátok. Öleljétek át ezt az újdonságot: legyetek oroszlánok – üvöltsétek az igazságotokat; legyetek elefántok – és törjetek előre; legyetek delfinek – táncoljatok és játsszatok. Bármit is tesztek, ne a régi módon tegyétek!

Arra szeretnélek kérni mindannyiótokat, hogy az oroszlánokkal töltött idő alatt engedjétek, hogy megnyíljon a testetek – vizualizáljátok, amint a testetek csakrái, a testetek sejtjei megnyílnak, hogy befogadják az energiát és átöleljék az oroszlán lények jelenlétét. Hadd váljon energiájuk eggyé a rendszeretekkel, és amikor visszatértek, kezdjétek meg mintátok létrehozását [azzal] a folyamattal, ami az oroszlánokkal együtt töltött idő alatt kezd aktiválódni. Érthető voltam mindannyiótok számára? Nos, már várnak, ideje tovább lépni. Syra nagyúr a Szíriuszról, Sian nagyúr az oroszlánoktól, Soltec és Rá nagyurak már elfoglalták a helyüket. Létrehoztak egy tetraéder energiát, ami megtart majd benneteket az elkövetkezendő három napban. Amikor megérkeztek az oroszlánok, velük együtt beléptek ebbe a fényjárműbe, mindegyikőtöknek lesz saját tetraéder járműve. Ez egyesül, majd eggyé válik merkaba testetekkel, és [ez] lesz a lelketek természetének szállítóeszköze – mert az elkövetkezendő három napban ezt is magatokévá teszitek majd, igaz lelketek természetét.

A kristályok királysága mélyebb tudást hoz majd érzelmi és spirituális szinten, és mivel testetek DNS-ének különböző szintjein fogunk dolgozni, az elkövetkezendő három napban úgy találhatjátok, hogy különböző tudatállapotokon mentek keresztül. Egyik óráról a másikra teljesen más emberré válhattok: ismétlem, menjetek az áramlattal. Engedjétek, hogy dolgozzunk veletek, hogy dolgozhassatok önmagatokon, és megtapasztalhassátok az élet univerzális rendszere által kínált nagyszerűbb hierarchia és tanács összes hasznát.

Lényetek minden szintje legyen áldott! Lényetek minden szintje nyíljon meg arra, amit Isten kínál nektek, és a Napcsakra mosolyogjon, ragyogjon rátok!

Kuthumi vagyok, és hosszabban beszélek majd hozzátok holnap. Legyen Isten szeretete mindig jelen bennetek!

Adonai

Thor, az oroszlán szól

A Szíriusz A déli részéről jövök, és jelenleg a világotok őrzőjeként vagyok köztetek. Mi, mint faj, tanítani érkeztünk – az igazságot és nem a részletkérdéseket tanítani. Isteni természetes tudatosságotok már évezredek óta kihalt, mi pedig a szívünkben hordoztuk, hogy eljöjjünk erre a helyre és megengedjük az energiánknak, hogy megnyissuk ezt az örvényt veletek. Melchiaként is ismernek, a Szíriusz A isteneként.

Az elefántok, és a macskák királysága népesíti be ezt a csillagot, ahogy a delfinek és a bálnák a Szíriusz B-t. Az én otthonom, a ti otthonotok. Ti itt mindannyian kapcsolatban álltok a Szíriusszal harmadik és hetedik DNS szálatokon keresztül. Isteni Természetetek Tudatosságának ([vagyis a] DNS-eteknek) harmadik és hetedik szála most ébredezik. A folyamat lehetővé teszi szíveteknek, hogy felfedje tudatos énetek előtt azt, amit eddigi életek nagy részében és visszamenőleg 77 életben megtagadtatok.

Isteni Természetetek Tudatosságának (DNS-etek) e két szála lehetővé teszi számotokra, hogy megtapasztaljátok a [szellemi] világosságot a tudatos kapcsolaton, illetve annak tudatos megismerésén keresztül, hogy honnan jöttök, mi itt a dolgotok és hová tartotok.

Sokszor az állati formában érkezés teszi lehetővé, hogy a folyamat gyorsabban és simábban haladjon. Így nem korlátoz minket a földi egó, habár hatással van ránk az emberiség tudatossága. Ti emberek már elfeledtétek, hogy mit jelent érezni. Mindazonáltal a haragotok, dühötök és fájdalmatok hatással van [arra] az energiára, amivel mi dolgozunk. Természetszerűleg vonzódtok az állatok királyságához, mert Isteni Természetetek Tudatossága (DNS-etek) ezért kiált. Lelketek természetének kutatása közben azt kértétek, hogy ezek az emlékszálak váljanak tudatossá.

Csak néhány hónapig maradok testben, aztán tovább folytatom iránymutatásomat egy felsőbb világból. Fivérem, Morakai herceg, a belső világokban lakozik, keresztülvibrál a kristályok birodalmán, és keresztül a delfinek és bálnák birodalmain.

Meddig fog még tartani, hogy teljesen megbízzatok önmagatokban?

Meddig fogjátok még kivetíteni a félelmeteket?

Meddig tagadjátok még meg magatoktól egy valóban megvilágosodott élet dicsfényét?

Hány alkalommal jöttök még vissza, míg végre megragadjátok annak lehetőségét, hogy valóban megtudjátok kik vagytok?

Nem áll szándékunkban hordozni benneteket. Támogatni akarunk benneteket, együtt állni veletek. Azáltal, hogy az igazságotok szerint éltek, a fajtátokból egyre többen ismerik fel a mi igazságunkat, azt, hogy mi mit képviselünk, és ezzel levadászásunk szükséglete is eltűnik. Az emberiség azon szükséglete, hogy elvegye egy állat életét, a tiszta tudatosság iránti szükséglet, hogy újrakapcsolódhassatok Istennek azzal a nyugalmával és szentségével, ami minden állatban és emberben jelen van – de ezt ti már elfelejtettétek.

A holnap megnyíló Oroszlán Kapu a nyers erőről szól, és a nyers erő szelídítetlen, érintetlen, ártatlan és tiszta erő. Még meddig keresitek egy olyan részeteket, ami nem is létezik – az igazságotokban semmiképp, mert csupán illúzió, mert összekevertétek az illúziót az igazsággal? Azt gondoltátok, hogy az, aki vagytok, az igazi énetek, ám minél többet néztek az igazság szemébe egy oroszlán, egy gyermek, vagy bármely más lény szemén keresztül, annál inkább felismeritek, hogy mennyire távol álltok ettől. Felismeritek milyen mások vagytok mindenki más számára, és amint átadjátok önmagatokat ennek, már át is adjátok a hatalmatokat a társadalmatoknak, és ti megint elfelejtitek, hogy az igazság az igazság, és az illúzió [pedig] illúzió.

Talán nyugodtnak, csendesnek és nem túl érdeklődőnek látszom, de olyan szinteken vizsgáljuk az embereket, amit nem is képzelnétek, és mi réseket látunk az energiában, egy kirakós darabjait látjuk, amelyek a helyükre akarnak kerülni, de fogalmatok sincs, hogy hol az a hely. Isten itt van, hogy megmutassa, és Isten nem kívül van, Isten belül van – bennetek, bennem, a Földben, amelyen ültök.

Az állati birodalom tovább folytatja feladatát az elkövetkezendő 10 évben és akkorra az embereknek a teljes tudatosság állapotában kell lenniük. DNS-eteknek, vagy[is] Isteni Természetetek Tudatosságának teljesen aktívnak kell lennie, de már munkálkodtok ez irányban és szeretném kifejezni az elismerésemet és tiszteletemet azért, hogy kezdtek felébredni. Minél inkább elismeritek [azt] az erőt, amit megtestesítetek, annál felszabadultabbá váltok, és az igazság utáni kutatásotok valósággá válik.

Ti emberek önmagatoktól elkülönültként látjátok az állatokat. Nagyon kevés ember érzi, hogy kapcsolódik hozzánk. Épp annyira Tudatosság vagyunk, mint ti magatok. Érzünk, gondolkodunk, és interakciókba lépünk, akárcsak ti. A nyelvünk, ahogy ti érzékelitek azt, más, de ha nem tudnék kommunikálni, ez a nő (Michelle) nem lenne képes eljuttatni hozzátok a tudatosságomat szavakon keresztül.

Engedélyt adtam energiám gyógyítás formájában történő felhasználására, mert ti emberek képesek vagytok megváltoztatni azt, amit leromboltok. Hatalmatokban áll újraépíteni mindent. Ne adjátok át [ezt] soha többé! Ne vizsgáljátok tovább elkülönült nézőpontból a világotokat! Mikor legközelebb egy állat szemébe néztek, váljatok eggyé azzal a lénnyel, úgy ahogy velem, és fivéreimmel, nővéreimmel kapcsolódtatok össze ma. Rá fogtok találni lényetekben arra a részetekre, amelyik emlékszik, amelyik érezni kezd, és ha meg tudjátok ezt őrizni, az életetek hátralévő része elkezd drasztikusan megváltozni. Ez az érzés a mágia – a hetedik csakra mágiája, amely megnyitotta a kaput a napcsakra újraaktiválásához.

Nem én vagyok az igazság fennhatósága – az Isten - , de én nyilvánvalóan Isten képviselője vagyok, és így én képviselem ezt a fennhatóságot. Ti, mint egyének vagytok [saját] igazságotok egyetlen fennhatósága, miért engednétek hát, hogy mások parancsoljanak nektek? Miért fordultok másokhoz válaszokért a Ti igazságotokkal kapcsolatban, mikor belül ismeritek azokat? Hagyjatok fel önmagatok bolondításával, ne tagadjátok meg magatoktól többé az ajándékot, amit Isten adott nektek, amivel odabenn megáldott benneteket. Ahogy az idő felgyorsul, úgy gyorsul fel az elengedés folyamata is, a bolygó pedig, amelyen éltek túllép majd az emberi tudatosság korlátain. Mi, az állatok birodalmában már túlléptünk rajta. Fel kell zárkóznotok. Itt vagyunk, hogy magunkkal húzzunk benneteket.

Az általam mindannyiótokban beindított folyamat lényege, hogy hagyjátok magatok mögött a tegnapot, ragadjátok meg a tegnap bölcsességét és ajándékait, és használjátok ezeket ma, hogy egy új ajándéknak adhassatok életet holnap. Hagyjátok hátra a fájdalmat, és engedjétek, hogy a bölcsesség vezéreljen benneteket. Minél inkább a tegnap irányít benneteket, annál inkább beleragadtok a tegnapba. Felajánlom fényemet szolgálatotokra. Ha akarjátok, meg kell szereznetek, és dolgoznotok kell vele.

Eónok óta tanítja az emberiségnek a természet az evolúció folyamatát, és annak fontosságát, hogy egyek legyetek a természettel. Megmutatjuk nektek lelketek természetét, mert minket nem akadályoznak azok a programok, amelyeknek ti ki vagytok téve. Isten úgy teremtette meg az összes fajt, hogy azok együtt éljenek, és így tanulhassanak egymástól. Keresztbe kasul kapcsolódunk számos szinten egymással, és nem csak genetikailag. Spirituális értelemben minden birodalomnak egyesülnie kell, [akkor] hogy a felemelkedés teljesen és tökéletesen beintegrálódjon és lezajlódhasson. Az élet egyetlen szintje sem tud továbblépni, ha bármelyik másik mozdulatlan, és az emberiség [már] elég hosszú ideje meg van rekedve. A lelkeitek olyan tempóban cibálnak előre benneteket, amit egészen eddig még sosem tapasztaltatok, és megtiszteltetés számomra, hogy ennek a projektnek én lehetek az őrzője, és hogy segíthetek az útmutatásban és a gyógyulásban, ahogy csak tudok.

Szeretnénk továbbítani egy üzenetet Csillag Fivéremtől, Gregtől. Nagyon erőteljes folyamatot idéz elő. Az ő energiája agresszív abban az értelemben, hogy nem tolerálja a kifogások keresgélését, [azt] hogy az áldozat- és szegénységtudatosságban maradhassatok. A fénysugarak mélyen behatolnak a lelketekbe, feltárva előttetek, hogy mekkora pazarlás olyasmire fókuszálni, ami nem hoz számotokra további felemelkedést és megvilágosodást. Energiája lenyúzza rólatok a maszkokat, amiket az arcotokon és a szíveteken viseltek. Hátulról lökdös benneteket, azt mondja nektek mozduljatok, lépjetek tovább, érezzétek az igazságot. Arra kér benneteket, hogy tekintsetek az igazság általatok ismert paraméterein túlra. Ez nem arról szól, hogy hazudtok. Ez nem arról szól, hogy egyszerűen kedvesek és nagylelkűek legyetek. Az a lényege, hogy az életetek minden területén adjátok az isteni, természetes éneteket. Ahol illúziót tapasztalatok és ahol támogatjátok az illúziót, ott ennek a valóságnak a széthullását tapasztaljátok majd – és ez nem fenyegetés, nem akarunk félelmet csepegtetni belétek, ez csupán az élet folyamatának ténykérdése, aminek jelenleg részei vagytok. Ezen nem tudunk változtatni, ez evolúciós lenyomatotok része. Ez benne van a testetek [azon] tervezetében, amelyet a gerincfolyadékotok őriz.

A Föld Anya új hangokra rezeg, ezért nektek is így kell tennetek. Greg arra kér benneteket, hogy hagyjátok abba az időpazarlást, és hagyjatok fel önmagatok bolondításával. Nem számít, [hogy] miről van szó, hagyjatok fel azzal, hogy bármit is betuszkoljatok a világotok többi részébe, és legyetek önmagatok. Nem vagy többé báránybőrbe bújt oroszlán. Isteni lény vagy, a természetes tudatossággal, ami összekapcsol téged minden életformával, láthatóakkal és láthatatlanokkal, és ha tényleg fel akarsz emelkedni, ahogy annyian állítják magukról, akkor fel kell ébredned. A felébredés nem arról szól, hogy azt mondod: „Tudom mit kell tennem.” Arról szól, hogy meg is teszed. Hagyjatok fel a neheztelés babusgatásával! Dolgozzatok vele! Jussatok túl rajta és lépjetek tovább! Ha dühösek vagytok, dolgozzatok a dühötökkel! Jussatok túl rajta és lépjetek tovább! Ha dolgotok van a megbocsátással, akkor lássatok neki és csináljátok! Hagyjátok abba az időpazarlást! Egy napon ott találjátok magatokat a halálos ágyatokon és meg fogtok bánni ezt meg azt, és csak magatokat okolhatjátok majd ezekért. Nincs okotok további halogatásra. Az egyetlen dolog, ami megállíthat benneteket a félelem, és a félelemnek nincs helye, ha teljesen megvilágosultakká akartok válni, mert Isten és a félelem nem élhetnek ugyanazon a helyen.

Én, Thor, Greggel, Csillag Fivéremmel együtt elhozom [azt] az energiát, ami kimozdít benneteket a tagadásból, amitől felhagytok a halogatással, és mi azt mondjuk, [hogy] ragadjátok meg az életet, lépjetek előre, lépjetek tovább. Az életetek túl drága ahhoz, hogy akár egy másodpercet is aggódásra, szomorkodásra vagy epekedésre pazaroljatok. A valóság az a valóságból, amit [Ti] megtapasztaltok. Fogadjátok ezt el, és azt Isten szerelmére, ne pazaroljátok az energiátokat pitiáner dolgokra! Állati tudatosságban létezni kétségkívül lehetővé teszi, hogy teljesen jelen légy a pillanatban. A tegnap és a holnap abszolút semmit sem jelentenek a számunkra. Jelen lenni a jelen pillanatában, csak ez létezik, mert ez az, amit megtapasztalunk. Ki kell lépnetek a fejetekből, és be kell lépnetek a szívetekbe ahhoz, hogy a szívetek és a fejetek egyesülhessen. Ki kell lépnetek a múltból és a jövőből, és itt kell lennetek a jelenben.

Ez az egyetlen módja annak, hogy teljesen megértsétek, hogy mit követel tőletek a lelketek, és hogy mit kell tennetek.

Induljatok a gyökércsakrátokba vezető útra! Lépjetek kapcsolatba az érzéseitekkel és az érzelmeitekkel. Vizsgáljátok meg azokat, és induljatok!

Tetraéder testeitek teljesen aktiválódtak, és innen továbbmehettek, és dolgozhattok más állatokkal is.

Köszönöm, hogy meghallgattátok a közvetítésem. Köszönöm, hogy jelen vagytok abban a fényben és tágasabb tudatosságban, amelyet a zsiráfok hoznak el, abban a mágiában, amelyet a varjak hoznak el, az igazságban, amelyet mi hoztunk el – az univerzális galaktikus tudatosságban fivéreink és nővéreink mellettetek, bennetek és rajtatokon keresztül dolgoznak.

Üdvözletem!

A második rész a linkre kattintva nézhető meg:

https://szivtanc.blogspot.com/2022/10/kuthumi-napcsakra-hetvege-2.html 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...