Kuthumi - Ötödik dimenziós koronacsakra aktiválás

 Michelle Eloff (05.01.25) - Kuthumi: Ötödik dimenziós koronacsakra aktiválás


Fo
rrás: thelightweawer

Fordította: Mácz Annamária, Szigeti Antal

Michelle Eloff© közvetítése által

Johannesburg – 2005. január 25.

Hanganyagot készítette: Gárdi Marianna

Hanganyag letöltési linkje: http://www.mediafire.com/download/k89p2kxwqcipp23/5D+Korona+csakra+aktiv%C3%A1l%C3%A1s.mp3

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Én vagyok Kuthumi, és a szeretet és bölcsesség sugarán érkezem most üdvözlésetekre, és hogy elhozzam néktek az egységbe rendeződés, az egyesülés, az egyensúly és a szinkronicitás áldásait. Üdvözlet szeretteink!

Hatalmas örömmel és élvezettel a szívünkben gyűlünk ma össze veletek, közben mindannyiótokat szilárdan Krisztus szívében és biztosan Isten tenyerén tartunk.

Szeretteink, amint a krisztusi energia jelenlétében összegyűltünk a mai napon, szeretnénk méltányolni és megbecsülni abbéli döntéseteket, hogy jelen vagytok ezen a szent napon, amikor aktiváljátok és a lényetekbe integráljátok az ötödik dimenziós koronacsakrához való jogotokat. Fizikai és finom testeitek beavatása az ötödik dimenzió által képviselt kiterjesztett tudatosság birodalmába rendkívül erőteljes döntés. A megértés felsőbb szintjeit energiamezőtökbe hozni nem csupán saját lelketek fejlődési célját szolgálja, hanem a kollektív tudatosság - a sűrűség és félelem különböző szintjein át történő – [saját] fejlődésében való segítésének célját is, ami a kollektív tudatot behúzza a fény és pozitivitás felsőbb birodalmaiba.

Mai, ötödik dimenzióba tett utazásotok az energia eltolódás számos szintjét készíti elő nem csak a koronacsakrátokban, hanem a gyökércsakrátokban is. Mindannyian értitek az „amint fent, úgy lent” fogalmát, ez pedig alkalmazható a csakráitokra is. Ezért aztán koronacsakrátok hatással van gyökércsakrátokra, tükröződik benne, és fordítva. Gyökércsakrátok összeköt benneteket a földdel, koronacsakrátok pedig összeköt benneteket a mennyekkel. Ha nem vagytok megfelelően földelve a földi síkon, akkor nem lehettek megfelelően földelve a magasabb síkokon sem. Ez a földeletlenség azt eredményezi, hogy az én számos aspektusra szakad szét, az én aspektusai szétkapcsolódnak, és az illető szétszórtnak, zavarodottnak és üresnek érzi magát. Amikor valaki ilyen széttöredezett állapotban van, nehéz a középpontjában maradnia, és nehéz felfognia azt is, hogy melyek az igazi szükségletei. Ez pedig azt eredményezi, hogy az illető képtelenné válik szükségleteit kielégítettként manifesztálni, kinyilvánított szándéka ugyanis nem tartalmazza azt a tisztaságot, ami szükséges ahhoz, hogy valaki magnetikusan magához vonzza mindazokat az eszközöket, amelyek szükségletei kielégítéséhez szükségesek. Amikor valaki kinyilvánítja a szándékát, az energia keresztül szűrődik a koronacsakrán. Ezt az energiát az illető [szellemi] vezetői és spirituális segítői szedik össze, és számos energia/energetikai dimenzión halad keresztül. Mikor valaki nem kapcsolódik rendesen a földi síkhoz, akkor nincs megfelelő kapcsolata a fizikai szintű manifesztációval, így mindkét végen megszakad a kapcsolat, ez pedig azt jelenti, hogy a szándék nem éri el valódi célját, hogy hozzátok vonzza azt, amire szükségetek van.

Ha a szándékaitok nyilvánvalóak, az tehát segít nektek abban, hogy koncentráltak és földeltek maradjatok. A félelem földeletlenné tesz benneteket. A múltban élés földeletlenné tesz benneteket. A jövőben élés földeletlenné tesz benneteket. Az egyik fő ok, amiért sok embernek nehézsége van szükségletei megteremtésében az az, hogy túlságosan sok energiát töltenek a múlt és a jövő feletti aggodalmaskodással, és nem összpontosítanak eléggé, nem fordítanak elég időt és energiát a jelen pillanatra, azért hogy más jövőt teremtsenek. A múlt problémáira való összpontosítással fenntartjátok ezeket a problémákat a jövőtökben is, és mivel az energia a saját áramlásának irányába növekszik, ha a fókusz a negativitáson és a félelmen van, akkor biztos, hogy ugyanazt fogjátok megteremteni a jövőben is.

Azért beszélünk ma a gyökércsakráról veletek így, mert annak nagy része, amivel a koronacsakrátokon keresztül dolgozni fogtok, segít majd az egyéneknek és a csoportoknak megérteni, hogy hogyan működik együtt ez a két csakra. Hogyha valaki teljes kapcsolatba akar kerülni a Lélekkel, akkor teljes kapcsolata kell legyen a Föld Anyával is. A Föld Anya az Ég Atya női aspektusa, a kettő pedig az energia együttes kifejezése. Az emberiség földi utazása fontos a női és a férfi energiák kiegyensúlyozásának szempontjából. A két princípium[elv] egyesítése fontos, hogy minden élet kiegyensúlyozott módon fejeződhessen ki. Valaki nem kapcsolódhat csak a földi síkhoz, anélkül hogy az égi síkhoz is csatlakozna, miközben azt várja, hogy egyensúlyt teremtsen és ugyanez fordítva is érvényes. Könnyen emlékezhettek erre a „amint fent, úgy lent”-tel.

Az egyensúlyt kereső lényekkel való interakcióitok fontosak, mivel a misztérium iskolákba tett utazásaitok Maitreya mesterrel, meghozzák majd a számotokra szükséges tanításokat annak érdekében, hogy ennek a tanításnak magasabb szintjeit is megértsétek. Gyakran szoktam mondani, hogy önmagatok ismerete nélkül nem ismerhetitek meg Istent. Ezért a korona- és gyökércsakrátok egyensúlyban tartásával kapcsolatos személyes utazásotok során olyan eszközöket fedeztek majd fel, amik segítenek az emberiségnek ugyanezt az egyensúlyt megteremteni, de ami még ennél is fontosabb, megérteni azt, hogy ez miért olyan fontos. Már korábban említettem, de megismétlem. Annak egyik oka, hogy a spirituális úton járók közül sokaknak nehézségeik támadnak saját alapvető szükségleteik kielégítésének megteremtésével az az, hogy úgy szólván teljesen a mennyországban járnak. Túl sok az energia a koronacsakrában és nem elég a gyökércsakrában. A kiegyensúlyozott kapcsolódási rendszer megteremtése érdekében képzeljetek el egy fát - ilyennek kéne lennetek, szilárdan gyökerezni a földben, táplálékot és energiát felszívni a Föld Anyából, kinyújtózni a mennyek felé, táplálékot és energiát felszívni a Nap Atyából. A fák nagyon hosszú ideig élnek, tökéletesen bíznak abban, hogy szükségleteik mindig kielégíttetnek. Ugyanez érvényes mindannyiótokra, bízzatok benne, hogy a szükségleteiteket mindig kielégítik fizikai, érzelmi mentális és spirituális szinten.

Most pedig kezdjük meg az aktiválást:

Hunyjátok be a szemeteket szeretteink, és helyezkedjetek el kényelmesen. Vegyetek az orrotokon keresztül mély lélegzetet és lélegezzetek ki a szátokon keresztül, engedjétek meg a testeteknek, hogy ellazuljon, és nyugodttá váljon. A következő belégzésnél lélegezzetek be az összes csakrátokba és a kilégzésnél lélegezzetek ki az összes csakrátokból, ezáltal kiegyensúlyozva azokat, és elengedve minden feszültséget és szorongást. A következő mély belélegzésnél képzeljétek el, hogy testeteket nyugodt, kék fény tölti meg, és kilégzésnél engedjetek el minden nyomást és feszültséget. Erősítsétek meg magatokban, hogy testetek minden egyes be- és kilélegzésnél egyre ellazultabbá válik, elmétek pedig csendesebbé, érzelmeitek lenyugszanak. Emlékeztessétek magatokat, hogy biztonságos helyen vagytok, ahol megnyílhattok az energiának, hogy befogadhassátok a Lélek által nektek kínált áldásokat.

Lélegezzetek tovább saját ritmusotokban, mély be- és kilélegzésekkel, és most képzeljétek el, amint beléptek egy csodálatos szent kertbe. Ez a személyes szentélyetek, a szépségé, gyógyításé és a gondoskodásé. Ebbe a kertbe jön belső gyermeketek gyógyulni, vigaszt és gondoskodást kapni. Ez az a hely, ahol kapcsolatba léptek segítőitekkel. Ez a biztonságos menedéketek. Szánjatok rá egy kis időt, hogy körülnézzetek, és tekintsetek a jelenlévő szépségre és fényre. Ez a szépség és fény mind belső szépségeteket és belső fényeteket tükrözi. Lélegezzétek be a friss levegőt és képzeljétek el, amint testetek minden pórusa megnyílik, hogy magába szívja ezt a tiszta, friss levegőt. Beszívja az izmaitokba, a vérkeringésetekbe, a sejtjeitekbe és testetek minden szövetébe, minden főbb szervébe, egészen csontvelőtök kellős közepébe.

Most nézzetek lefelé, és látni fogjátok, hogy egy ösvényt követtek. Ez az ösvény két csodálatos, hatalmas aranykapuhoz vezet benneteket, és ezek mindkét oldalán egy-egy sárkány áll. Ők a Shamballa bejáratának, a kapuknak őrzői. Ha megszentelt helyre akartok belépni, akkor előbb engedélyt kell kérnetek. Ezért kérjétek meg a sárkányokat, hogy engedjenek be benneteket a Shamballa megszentelt világába. Ha megadják az engedélyt, a kapuk automatikusan kinyílnak, és ti tovább folytathatjátok utatokat a Shamballa titkos kertjeibe.

Még mindig az ösvényt követve, haladjatok tovább a Shamballa világában; utatok során egyre inkább tudatosul bennetek, hogy egy tiszta fény közeledik felétek. Amint közelebb ér, felismeritek Maitreya mestert, aki üdvözölésetekre érkezett. Szemei fénnyel, békével, ősi bölcsességgel és mély együttérzéssel teltek. Üdvözöl benneteket, és arra kér, hogy kövessétek őt a Shamballa központjában lévő Gyémánt Templomba. Mikor végül eléritek a templomot, Maitreya mester belép előttetek, ti pedig kint maradtok.

Hogy beléphessetek a Gyémánt Templomba, engedélyt kell kérnetek a Gyémánt Templom szellemétől, és ha az engedélyt megkapjátok, látjátok majd, ahogy az ajtók üdvözlően kitárulnak előttetek, ekkor menjetek be a Gyémánt Templom közepébe és álljatok meg Maitreya mester előtt.

Most mondjatok köszönetet Maitreya mesternek a megtiszteltetésért, hogy itt lehettek és csatlakozhattok hozzá a Gyémánt Templomban. Köszönjétek meg, hogy jelen van. Most pedig meg kell idéznetek az összes tanító, mester, segítőitek és angyalaitok jelenlétét/szellemét. Idézzétek meg az összes mestert és fénylényt, akivel kapcsolatban álltok. Idézzétek meg a Plejádok Fényküldötteinek jelenlétét/szellemét. Idézzétek meg a Szíriuszi Arkangyali Fényszövetség jelenlétét/szellemét. Idézzétek meg az Aktúriai (Arkturusziaiak) Fényszövetség jelenlétét/szellemét. Idézzétek meg az Androméda Intergalaktikus Fényszövetség jelenlétét/szellemét. Ha még nem tettettétek, idézzétek meg Mihály arkangyal jelenlétét/szellemét. Ha még nem tettétek, idézzétek meg St. Germain jelenlétét/szellemét. Ha még nem tettétek volna, idézzétek meg Metatron és Melchizedek mesterek jelenlétét/szellemét. Idézzétek meg saját isteni tanácsadótok jelenlétét/szellemét, a fénylényét, aki tájékoztat benneteket élettervetekkel kapcsolatban, aki tárgyal veletek és segít az isteni életmunkátokon alapuló alapvető kérdésekben döntést hoznotok.

Most nézzetek Maitreya mester szemébe. Mialatt pedig ezt teszitek, képzeljétek el, hogy a koronacsakrátok a belé hatoló fényimpulzusoktól vibrálni kezd. Ezek a fényimpulzusok közvetlenül a Gyémánt Templomból érkeznek hozzátok. Ha nem érzitek, egyszerűen képzeljétek el. Képzeljétek el, amint a koronacsakrátok egyre jobban és jobban megnyílik a fény üdvözlésére, ezáltal pedig agyalapi mirigyetek még több fényt szív magába. Minél több fényt vesz fel agyalapi mirigyetek, annál tisztábbá és kiegyensúlyozottabbá válik endokrin rendszeretek, ami testetekben lévő összes hormon egyensúlyba hozásának folyamatát támogatja. Ez az egyensúly segít elengedni a testetekben lévő mérgeket, amelyeket a hormonális rendszeretek egyensúlytalansága, az érzelmeitek egyensúlytalansága és elmétek ilyen vagy olyan formában megmutatkozó egyensúlytalansága manifesztált, és amelyek kimondottan a koronacsakrával vannak kapcsolatban. Egyszerűen húzzátok ezt a fényt a testetekbe. Legyetek jelen és érezzetek. Azzal, hogy a testetekbe húzzátok ezt a fényt, felkészítitek az összes finom testeiteket, hogy teljesen egybeolvadjanak gyémánt burkotokkal/köpenyetekkel/. Gyémánt burkotok a kristálytestetek egyik rétege. Ez a burok biztosítja, hogy koronacsakrátok nyitva marad, és állandó kapcsolatban tart benneteket ötödik dimenziós kristálytest tudatosságotokkal. Gyémánt burkotok elősegíti jelenlegi tudatosságotok összes szintjének eltolását a régi gondolkodás mintákból és hiedelemrendszerekből, és felhúzza az ötödik dimenzió új fény-integráló és energia-alkalmazó rendszereibe.

Érezzétek, amint a testetek egyre könnyebbé és ellazultabbá válik és megadja magát e gyémánt fény erejének és támogatásának. Ezalatt Maitreya mester előrelép, és jobb kezét a koronacsakrátokra helyezi, bal kezét pedig a gyökércsakrátokra. Míg két csakrátokat ebben a tiszta, erősen koncentrált kristály fényben kiegyenlíti, egész gerincoszlopotok kiegyenesedik. Gerincfolyadékotok is felszökik, eltávolítva így a méreganyagokat, blokkokat és a pangó energiákat, amelyek az eredményezték, hogy bármilyen formában blokkoltnak vagy stagnálónak érzitek magatokat, különös tekintettel a megértés utáni vágyatokkal kapcsolatban, mélyebb szinten pedig életfeladatotok következő lépésével kapcsolatban. Képzeljétek el, amint ez a fény erőteljesen áramlik fel és le a gerinceteken, kihúzva belőle minden sűrűt, és kioldva belőle minden negativitást. Ez fény kiszabadítja a csigolyáitok közé besűrűsödött negatív energiát és a becsípődött idegeket. Amíg ez folytatódik, lélegezzetek mélyen a testetekbe, húzzátok kissé hátra a vállaitokat, nyissátok meg a szívcsakrátokat és egyenesítsétek ki a gerinceteket, így az energia könnyedén mozoghat korona központotok és gyökércsakrátok között.

Ez a fény egyre erősebbé válik, és minél erősebb, annál felpezsdültebbnek, életerősebbnek érzitek a testeteket. Végül ez a fény testet ölt, abban, amit ti prána-csőnek neveztek, ez egy, az összetett a mutató- és hüvelykujjatokkal formált körhöz hasonló méretű és átmérőjű energiacső. A fény kezd világoskék színűre váltani. Most egy karhossznyira kinyúlik a koronacsakrátokból, lefut a lábaitokba és onnan is kinyúlik egy karhossznyira. Minden be- és kilégzésnél lélegezzetek a prána-csöveteken keresztül. Miközben Maitreya mester kezei még mindig a korona- és a gyökércsakrátokon marad, egy Dávid csillag manifesztálódik testetek körül, és ahogy ez megtörténik, minden jelenlévő fénylény, aki tanúja aktiválásotoknak és beavatásotoknak, elkezdi az „Om” hangot zengeni. Képzeljétek el, amint az „Om” rezgése behatol testetek összes sejtjébe. Amint az „Om” mantra rezgése folytatódik, a Dávid csillag háromdimenziós, csillag-tetraéderré válik [két csúcsával egymásba tolt tetraéder - ld. Drunvalo Melchizedek: Az élet virágának ősi titka] – saját Merkaba járművetekké. Képzeljétek el, hogy ezeknek az „Om”-mozó lényeknek a rezgése most minden negativitást kiszabadít a sejtjeitekből. A rezgés most erősebbé válik, amint más hangszínben folytatják tovább az „Om” mantrázását. Ez az új vibráció elkezdi eltávolítani a sejtjeitekből kiszabadított negativitást, és ugyanekkor Maitreya mester egy erőteljes, tiszta gyémánt fény áramlattal behatol korona központotokba és gyökércsakrátokba, amint pedig ez a fény keresztülömlik testeteken, eltávolít minden negatív, vagy más leülepedett energiát, legyen az érzelem, vagy gondolat, ami bármilyen formában továbbra is korlátozna, lebénítana vagy legyöngítene benneteket. A légzéshez szeretteink, szívjátok a levegőt [illetve az általa szállított energiát] az egész testetekbe, ne csak a tüdőtökbe, lélegezzetek ki, engedjétek ki, és lazuljatok el. Gyémánt burkotok most ¾ részben körülveszi összes finom testeteket.

Most gyógyító angyalaitok lépnek előre és megállnak mögöttetek. Ketten ezek közül az angyalok közül most a hátatokra teszik a kezüket, arra részére a hátatoknak, amelyik a legjobban igényli most az energiájukat. Ezek az angyalok most letapogatják sejt- és energetikai szinten a hátatok területén tárolt információkat. A hátatokban tároljátok a múlttal kapcsolatos főbb témákat. Belső gyermeketek segítségével, megkezdik azoknak a problémáknak a gyökereit eltávolítani, amiktől már készek vagytok megszabadulni. Elképzelhetitek ezt úgy, mintha energiafonalakat húznának ki a hátatokból, néhányotok számára pedig úgy tűnhet, mintha füst vagy gőz áradna ki a hátatokból, néhányan pedig lehet, hogy úgy látják, mintha hólyagok és kelések keletkeznének a hátukon. Gyógyító angyalaitok most eltávolítják ezeket az energiákat, és így dolgoznak majd együtt veletek az elkövetkezendő 25 nap során. Ennek a folyamatnak az a célja, hogy kiszabadítson benneteket a múlt idővonalaiból, az idővonalakból, amelyek a régi paradigma-rendszerekben csapdába ejtettek benneteket és ott is tartanak, a hiány hiedelmében, az áldozatiság és feltételekhez kötött szeretet tudatosságában. Tartsátok észben, hogy biztonsággal véget vethettek az önkínzás és öngyalázás ciklusainak, befejezhetitek az önszabotázs, az önmagatokban való kételkedés, és önmagatok elutasításának ciklusait. Gyógyító angyalaitok napi 24 órában, heti hét napon át jelen lesznek, és segítenek nektek bármely és minden szinten, hogy meggyógyítsátok, amit felsőbb énetek elengedési céllal megmutat nektek, hogy megtisztíthassátok a fény útját korona- és gyökércsakrátok között. Mindaz eltávozik majd, ami megakadályozza, hogy teljesen kiegyensúlyozottak, leföldeltek legyetek, és a földhöz illetve a mennyekhez kapcsolódjatok. Mondjátok el belső gyermeketeknek, hogy mindez biztonságos, hogy készen álltok és hogy minden mindig a legnagyobb rendben lesz.

Most Maitreya mester visszalép, helyet hagyva így gyógyító angyalaidnak, hogy tovább dolgozhassanak veled. Most arra kér benneteket, hogy emeljétek fel a kezeteket, tenyérrel felfelé, ő pedig tenyereit a tiétekre helyezi, a tenyereitek közepén lévő [mellék]csakrák azonnal kapcsolatba lépnek. Maitreya mester megnyitja szívcsakráját és szívcsakráitok is összekapcsolódnak. Ugyanezt teszi a torokközpontotokkal és a harmadik szemetek csakrájával is. Maitreya mester most elmagyarázza nektek, hogy a fénymunkás munkája olyan feladat, amely valójában örökké tart. A szolgálat és az önfelfedezés útja kéz a kézben járnak. Emlékeztet benneteket, hogy minden egyes alkalommal, mikor a tudatosság egy magasabb szintjét éritek el, minden egyes alkalommal, amikor beavatást kaptok, egyre több felelősséget vállaltok a fénymunkásság szolgálójaként. Ahogyan ti szolgáltok, úgy szolgálnak majd benneteket is. Az Anya és Atya Isten igazságának nagyköveteiként, ez az igazság mindig támogat majd benneteket, ott lesz bennetek és értetek. Maitreya mester azt is szeretné, ha tudnátok, hogy mikor beleegyeztek, hogy az ötödik dimenzió fénymunkásaként folytatjátok az utatokat, akkor a körülöttetek lévő világ szolgálatát is választjátok, és pont úgy kell majd szolgálnotok a bennetek rejlő világot is. Szolgáljatok magatoknak, szeretteim, és szolgáljátok az emberiséget, ezzel pedig tulajdonképpen a Lelket szolgáljátok. Most, ha érthető volt szíved és elméd számára, amit Maitreya mester az imént elmondott, és még mindig szeretnétek folytatni, és elfogadni az aktiválással és a beavatással járó elkötelezettséget és felelősséget, akkor kérem, hogy hangosan ismételjétek utánunk:

„Én, (itt mondjátok a neveteket), tudatosan elismerem, hogy ezennel elkötelezem magam a magasabb fénymunka ötödik dimenziós ösvényének. Elfogadom az Anya és Atya Isten követeként végzett szolgálat áldását és ajándékát, azzal pedig hogy így teszek, nagy örömmel megkapom a földi mennyország megteremtésének és megtapasztalásának áldását. Megértem és elismerem, hogy utam része, hogy segítsem fivéreimet és nővéreimet az emberi élet útján, és hogy megteremtsem és megtapasztaljam a földi mennyországot.”

Vegyetek most az orrotokon keresztül egy mély lélegzetet, és lélegezzetek ki a szátokon keresztül, szívjátok ezeket a szavakat a testetekbe. Most ismét vegyetek mély lélegzetet az orrotokon keresztül, és a levegőt a szátokon keresztül fújjátok ki, lehetővé téve így az energia számára minden csakrátokban [újra]rendeződjön. A következő belélegzésnél vizualizáljátok, hogy ahogy koronacsakrátok egyre több és több fényt szív magába, még jobban kiterjed. A következő belégzésnél húzzátok át koronacsakrátok egész tudatosságát az ötödik dimenzióba, Maitreya mester fényében lehorgonyozva magatokat. Vegyetek még egy mély lélegzetet az orrotokon keresztül, hogy ezzel összerendezzétek az energiákat, és miközben kilélegeztek, érezzétek magatokat a középpontotokban és érezzétek magatokat nyugodtnak.

Most pedig folytassuk:

„Én, (név), elismerem és elkötelezem magam a lélekszolgálat útja mellett, és ezzel szolgálok férfiakat és nőket, és gyermekeket. Megbecsülöm és elfogadom annak áldását és ajándékát, hogy Maitreya mester mellett szolgálhatok, és hogy elfogadnak a fény tanítványaként…” (itt a szalag véget ér)

Kérdések Kuthumi mesterhez:

Kérdés: Kuthumi mester, az elmúlt néhány nap, de különösen tegnapi kivételesen mélyrehatóak voltak, olyan érzeteim voltak, mintha az agyam kiterjedne és ezek a dolgok mind a fejemben zajlanának. Majdnem olyan, mintha eltolódna a rezgésem. Elmagyaráznád nekem, hogy mi történik, és hogy most éppen hol tartok?

Kuthumi: Tapasztalataid a mai nap tapasztaltak előkészítésének részét képezték. Rezgéseltolódás, pontosan erről van szó. Mikor valaki magasabb dimenziókba emeli a rezgését, akkor pontosan ezt tapasztalja. Ez azt jelenti, hogy ezentúl még fontosabb lesz számodra, hogy gondolataidat, érzéseidet és szavaidat magasabb minőségű energiában tartsad. Alapvetővé válik, hogy rettenetesen tudatossá válj azzal kapcsolatban, hogy mit gondolsz, mit mondasz és mit teszel, hogyan teszed és hogyan fejezed ki. Érthető?

Kérdés: Igen, Kuthumi mester. És a memóriám is különösen pocséknak tűnik, úgy értem, a memóriám akkor kezdett romlani, mikor az első gyermekem született, de mostanában már egy éppen kiolvasott könyvre sem emlékszem, vagy egy filmre, amit épp akkor láttam…

Kuthumi: Azért történik ez veled nővérem, mert az energia más dimenziókba tolódik, és ezért a rövidtávú memória bizonyos részei úgymond tisztára törlődhetnek. Ez nem azt jelenti, hogy örökre elfelejted, néha egy kulcsszó vagy mondat előhozhatja az emléket, de ez ezeknek a tudatosság eltolódásoknak az eredménye. Sok ember tapasztalja ugyanezt mostanában, és néha még arra sem emlékeznek, hogy mi történt velük aznap reggel, vagy az azelőtti napon. Azt tanácsoljuk neked, szeretett nővérünk, hogy vigyél a testedbe kiegyensúlyozott mennyiségű Omega 3 és 6 zsírokat, ezek majd biztosítják, hogy az agynak azok a részei, amik a magasabb szintű tudás megőrzéséhez szükségesek, képesek legyenek ellátni ezt a feladatot és emellett fenntartsák a kapcsolatot az általad tapasztalt tudatos öntudattal, azért, hogy ezt az információt hasznosíthasd is. Egyébként ez ápolja majd a központi idegrendszeredet is, és egyensúlyban tartja a csakrarendszeredet a változás időszaka alatt. Érthető ez így?

Kérdező: Igen, köszönöm Kuthumi mester.

Kuthumi: Szívesen.

Kérdés: Kuthumi mester, tegnap 1:30 és 2 óra között teljes energia-kimerülést tapasztaltam. Úgy éreztem, mintha az egész testem a földre zuhanna, nagyon fáradtnak éreztem magam és tökéletesen kimerültnek. Az energiaszintem egyszerűen lezuhant. Miért volt ez?

Kuthumi: Úgy veszed majd észre, hogy ez egyre gyakrabban fordul elő. Különösen amikor olyasféle aktiválásokon veszel részt, mint ez a mai. Általában akkor történik ilyesmi, amikor az energia lekapcsolódik a fizikai testtől, mialatt a test fizikailag tudatos. Más szavakkal, a lelked magasabb dimenziójú tapasztalásba távozik, míg te éber maradsz. Hasonló ahhoz, mint amikor alvás közben elhagyjátok a testeteket, csak az a különbség, hogy ilyenkor még ébren vagytok. Azt javasoljuk, hogy ilyenkor, ha ez egyáltalán lehetséges, tényleg feküdjetek le, pihenjetek és aludjatok egyet. A lelket gyakran kihúzzák a testből, vagy a lélek úgy dönt, hogy bizonyos időpontokban a nap folyamán elhagyja a testet, hogy magas rezgésszámú energiában felsőbb dimenziós interakciókban [energiacserében, „tanácskozáson”] vegyen részt. A lelket nem köti az idő, és nem mindig tesz különbséget azt illetően, hogy mikor távozik. Érted?

Kérdező: Igen.

Kuthumi: Jól van.

Kérdés: Szeretnék még valamit megkérdezni. Azt hiszem tegnap áttörést értem el, hosszú évekig rengeteg illúzió és fátyol rejtette el előlem, hogy mi hat rám, és mi akadályoz a növekedésemben, és végül rájöttem, hogy az egésznek belső gyermekem gyógyításához és kényeztetéséhez van köze. Azt gondolom rengeteg kegyelemben és áldásban volt részem, míg megbékéltem azzal, ami tájékozódó éveimben történt velem és egy hosszú, hosszú beszélgetést folytattam a belső gyermekemmel. Tényleg elindult most a belső gyermekem gyógyításának folyamata, és mindez értem történik?

Kuthumi: Ezt érzed, és ezt hiszed?

Kérdező: Azt hiszem igen, illetve nem hiszem, hanem tudom.

Kuthumi: Akkor így van.

Kérdező: Köszönöm.

Kuthumi: Szívesen. Áldás rád!

Kérdező: Kuthumi mester, Michael John oltásaival kapcsolatban,… (kivehetetlen)… aggaszt a folyamat, amit az injekciókkal kapcsolatban tesz….(kivehetetlen)

Kuthumi: Szeretett nővérünk, hozzájut a lányod a vakcinákkal és azok emberi testre gyakorolt hatásával kapcsolatos információkhoz?

Kérdező: Nem, nem hinném… (kivehetetlen)

Kuthumi: Először, talán hagy olvassa el ezt. Habár végül a döntés az övé, bíznod kell abban, hogy ami történik, az a gyermek igazságával összhangban áll. Másik javaslatunk, hogy hangolódj össze az unokáddal a magasabb síkokon, hívd meg a felsőbb énjét, lelki szüleit és gyógyító angyalait és kérj mennyei beavatkozást arra az esetre, ha ez az immunizáló eljárás bármilyen szinten nagy kárt okozna neki. Kérd meg ezért a felsőbb énjét, hogy dolgozzon együtt szülei felsőbb énjével azért, hogy ennek az igazságnak a tudatossága átszűrődjön a tudatos elméjükbe, így biztonsággal hozhatnak olyan döntést, ami az általuk megértett információn alapszik. Érthető ez?

Kérdező: Igen, Kuthumi mester, nagyon szépen köszönöm.

Kuthumi: Igazán nagyon szívesen. Van még kérdés?

Kérdés: Kuthumi mester, ha szabad kérdeznem (kivehetetlen)……

Kuthumi: Testvérem, mit érzel, tested mely részéből jön ez a kétség? Hol érzed? A szívedben érzed, vagy másik csakrákban?

Kérdező: Másik csakrákban.

Kuthumi: A szíved alatt?

Kérdező: Igen.

Kuthumi: Akkor ez az egó. Akkor azt kell mondjuk, hogy ez inkább önmagadban való kételkedés, mint felsőbb éned óvatosságra intése. A napfonat is egyike azoknak a pontoknak, amin keresztül az egó működik. Ha valaki a csakrákban érez félelmet, a napfonat és szexcsakra az a kettő, amelyik a túléléssel, életben maradással kapcsolatos félelmekbe kapcsolódik. Ha a szív csakrádban érzed, akkor az bizony olyasmit jelez, amire oda kell figyelned. Világos ez így?

Kérdező: Igen az, Kuthumi mester.

Kuthumi: Megnyugtató számodra ez a magyarázat?

Kérdező: Igen.

Kuthumi. Jól van. Hallgass akkor a szívedre. Áldás rád! Van még más kérdés?

Kérdés: Kuthumi mester, néhány évvel ezelőtt beszélgettem veled az új gyermekekkel kapcsolatos információkról és a fiamról. Akkor említetted, hogy legjobb 3 éves korukig otthon maradni velük, és addig nem küldeni őket semmilyen oktatási intézménybe. Néhány hónapja nagy harcot vívtam magammal…(nem kivehető), hogy beadjam-e a fiamat az óvodába, habár csak alig két éves, és nem három. Kértem jeleket, és meg is kaptam őket, így aztán be is írattam az óvodába, és úgy tűnik jól boldogul. Komoly bűntudattal küzdök azonban, amiért óvodába küldtem…. (kivehetetlen)….

Kuthumi: Szeretett nővérünk, alapvető, hogy a fiaddal kapcsolatban a szívedre hallgass. A közvetített információ az új gyermekek kollektív energiájára vonatkozott, sokuk ugyanis igényli 3 éves koráig az otthoni környezetet. Ha ez bármiféle vigasztalást jelent, hagy mondjuk el, hogy ez a médium ugyanígy érzett, és a most 4 éves fia is csatlakozott 2 éves kora előtt egy játszócsoporthoz. Ő is bűntudattal rombolta magát, amíg el nem kezdte látni a fia jólétére és hangulatára gyakorolt pozitív hatást. Érthető ez? Bízzátok a gyermekeitekre, hogy megmutassák, mire van szükségük. Ne adjátok fel az erőtöket egy külső információért. Még akkor sem, ha azt az információt a Mesterek közvetítették. Érthető így?

Kérdező: Igen, köszönöm.

Kuthumi: Szívesen.

Kérdés: Megkérdezhetem, hogy boldog-e … (nem kivehető)…, nehéz elengednem a gyermekem.

Kuthumi: Ne kérj elnézést egy természetes anyai ösztönért. Nővérem, te jobban szenvedsz az elválás okozta szorongástól, mint ő, valójában pedig ez belső gyermeked folyamata. A legtöbb felnőtt megtapasztalja ezt, mikor a gyermekei először hagyják el a családi fészket. Ez egy regresszió az első elkülönülési tapasztalathoz, mikor születéskor elválasztják az édesanyjától, és a következő édesanyától való elválási tapasztalatba is, mikor nekivágnak az iskolai éveknek, érted? Te tehát [saját] belső gyermeked vigasztalási vágyára reagálsz, az ő elválástól való szorongásának eredményeként. Bízz benne, hogy a fiad tökéletes. Megkérheted Mihály arkangyalt és a fiad lelki szüleit, hogy jelezzenek neked, ha bármilyen módon boldogtalan lenne. Szűz Máriát is megkérheted, hogy vonja be egy kék energiájú burokba, így mindig biztonságban érzi majd magát, akkor is, ha te fizikailag nem vagy jelen. És kérd ugyanezt a belső gyermeked számára is.

Kérdező: Köszönöm, Kuthumi mester.

Kuthumi: Szívesen. Van még valakinek kérdése, mielőtt befejeznénk a közvetítést?

Kérdés: Kuthumi mester, számos alkalommal próbáltam hozzájutni olyan előző életbeli emlékhez vagy tapasztalathoz, ami visszatart engem a gyógyulástól, és az előrelépéstől, mert úgy érzem, hogy megrekedtem és képtelen vagyok előrelépni. De nem tudtam érzékelni vagy látni egyetlen előző életemet sem, sem személyeket, sem tapasztalatot. Teljes üresség. Aggódom, miért nem tudok hozzáférni ezekhez az emlékekhez?

Kuthumi: Minden ember különböző. És számodra nem ez a módja, hogy felfedezed mi vezet téged. Ezt magad is láthattad tegnap este, felismerésed eredményeként. Minden ember más módon tapasztalja meg a gyógyulási folyamatot, habár vannak kollektív tapasztalatok, és néhány ember az előző élet regresszióban találja meg a válaszait. Te inkább érzelmileg és nem vizuálisan éled meg a regressziót, ezért bár a tested lehet, hogy őriz néhány előző életből származó emléket, de te az érzéseiden és az érzelmeiden keresztül emlékszel rájuk. Inkább előtörő érzésekben és érzelmekben öltenek testet, olyanokban, amik nem feltétlenül tűnnek érthetőnek, úgy érezheted, hogy hirtelen nem is tudod miért, de bizonyos módon érzel. Érthető ez számodra?

Kérdező: Igen.

Kuthumi: Akkor bízz abban, hogy megtaláltad, hogy mi akadályozott téged, és hogy vizuálisan rácsatlakozni arra az előző életedre nem a te utad. Világos?

Kérdező: Igen, Kuthumi mester. Kik az állandóan velem dolgozó mester vezetőim?

Kuthumi: Legalább 14 vezető dolgozik valakivel egy-egy adott időpontban. Jelenleg téged segít Babaji, az újonnan felemelkedett mesterek közül Yogananda mester, Djwal Khul mester, és Vishnu férfi és női aspektusának kombinációja, valamint Sarasvati istennő. Úgy tűnik jelenleg ők a legmeghatározóbbak. Érthető?

Kérdező: Igen, köszönöm. Ez úgy megérint (kivehetetlen) mert nagyon erősen érzem a jelenlétüket, de azon csodálkozom, sőt, ha használhatom ezt a kifejezést, vitatkozom és harcolok velük, hogy rendben, érzem, hogy itt vagytok és érzem a jelenlétetek, de miért nem látlak titeket? Miért nem hallak titeket?

Kuthumi: Nővérem, engedd meg, hogy elmagyarázzunk valami nagyon lényegeset. Vannak emberek, akik nem rendelkeznek tisztánlátó vagy tisztánhalló képességekkel, már amit ezek alatt a szavak alatt értetek. Mindazonáltal ezeknek az embereknek valójában erősebb testi képességeik vannak, mint a tisztánlátóknak és tisztánhallóknak, mivel egyedül a megérzéseikre hagyatkoznak és belső érzékeik folyamataira, szemben a tisztánhallókkal, akik a hangok hallásának képességére, vagy a tisztánlátó képességekkel rendelkezőkkel, akik az arcok és más víziók látására. Érted ezt?

Kérdező: Igen.

Kuthumi: Sokan hiszik azt közületek, hogy mivel nem hallanak vagy nem látnak, ezért kevésbé fejlettek, de ez nem igaz. Ezzel persze nem azt akarjuk mondani, hogy akik látnak vagy hallanak, azok kevésbé fejlettebbek azoknál, akik nem, mindössze ti másféle módon fejlesztitek a képességeiteket, de azok is nagyon erősek. Világos ez így?

Kérdező: Igen, és már csak egy utolsó kérdés, Kuthumi mester, kérlek. Eljön majd az idő, amikor képes leszek látni és hallani?

Kuthumi: Ez teljességgel rajtad áll. Te mit gondolsz?

Kérdező: Hát, őszintén remélem, mert úgy gondolom, hogy már valószínűleg az előző életem óta erre várok.

Kuthumi: Emlékezz rá, hogy a másik oldalon nemlétezik az idő fogalma. Nyilvánítsd ki szándékodat, és ha ez isteni terved része, akkor úgy lesz.

Kérdező: Igen, nagyon szépen köszönöm, Kuthumi mester.

Kuthumi: Nagyon szívesen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...