Mária Magdolna – Az Egység Tudatosság 13. Sugara (A külső világba vetett bizalom)

 Mária Magdolna – Az Egység Tudatosság 13. Sugara

A külső világba vetett bizalom

599088_298289646950243_1732588908_n.jpg 

2006. november 6; Földközi-tenger, Franciaország, Sete

Csatornázta: Michelle Eloff©

Forrás: Lightweaver

Fordította: Hatejer Emese

Hanganyagot készítette: Gárdi Marianna

Hanganyag letöltési linkje: http://www.mediafire.com/file/giedcbrabu71cpq/spirilego_kulso_bizalom.mp3

vagy Youtube-n hallgatható verzió: https://www.youtube.com/watch?v=XgFE6P3yq_8

 

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Kuthumi vagyok, a bölcsesség és szeretet sugarain keresztül jövök el hozzátok, hogy üdvözöljelek benneteket ez alkalommal, és elhozzam számotokra a nyugalom, az átláthatóság, az elengedés és a humor áldásait. Üdvözlet szeretteim.

És nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűltünk ma össze veletek, miközben szilárdan tartunk benneteket Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén.

Fivéreim és nővéreim, megnyitjuk a fény egy örvényét[vortex], hogy üdvözöljük Mária Magdolna jelenlétét, aki veletek munkálkodik(, csoportként ma), és aki elő fogja segíteni az energiák eljövetelét, ezért, én Kuthumi, foglak benneteket a Krisztusi Fény jelenlétében tartatni és most átadom a helyemet Mária Magdolnának, hogy átadja üzenetét. Ezért kérlek hunyjátok le a szemeiteket és hangoljátok össze az energiátokat az övéivel. Áldásom és Adonai.

Mária Magdolna vagyok.

Üdvözletem és isten hozott erre az alkalomra. Ez egy lehetőség, hogy megünnepeljük a fényt, amit a szeretet istennője képvisel, aki minden egyes férfi, nő és gyermek szívében ott lakozik a Föld bolygón, megünnepelve az Isteni belső nőies felébredését és azt, hogy ez egyesül az Isteni belső férfiassal. Ezen a jelenlegi ponton lerögzítjük a Megszentelt Egyesülés 13. Kozmikus Sugarát, ami kiterjed majd a világ többi részére is. Ez most kiváltképpen az Atya energiájával köt össze titeket, a férfias formával, ami kihívja önmagad ezen aspektusát, hogy bíznod kell. Az Isteni Férfias az, amely gyakran kihívás elé állítja az aspektusaidat, hogy eleresszék el azt, amely már idejét múlt.

Most az Univerzális Anya és az Univerzális Atya jelenlétében állsz, és át kell engedned a környezetednek, amit magadban találsz és bíznod kell. A lecke sokatok számára elő fog jönni, hogy szembe nézzetek vele, és néhányotok már szembenéz ezzel, a külső világba vetett bizalom kihívásával, azzal, hogy ez támogat titeket. Sokszor úgy látjátok a külső világot, mint egy ellenséget, mint egy szerkezetet, amiben nem lehet megbízni, egy szerkezetet, amelyre nem lehet nyugodtan támaszkodni. És sokatoknak ilyen a kapcsolata Istennel is. Az Istenbe vetett bizalom hiánya van jelen, az Isteni lény énjének férfias aspektusában való bizalomhiány. Az Istenire támaszkodva és megbízva magatokon belül, szükségessé teszi az önmagatokon kívül lévő Istenire támaszkodás és megbízás folyamatát is. És ahogyan az emberiség szembe néz az Isteni Férfias átölelésének ezen kihívásával és a külső struktúrákban való megbízás kihívásával, azzal, hogy ez támogatja azt, ami létrejött belsőleg, ezáltal a tudatosság átfordul és magához öleli az Egység Tudatosság 13. Kozmikus Sugarát. A kozmikus sugarak eltérőek a planetáris sugaraktól. A kozmikus sugarak az energia magasabb frekvenciáit testesítik meg és ezek kombinálódnak az energiákkal a mentális síkról, az érzelmi síkról és a spirituális síkról. És ez magába foglalja azokat az energiákat is, amik a társ-teremtés galaktikus dimenziójából és a kvantum univerzumok birodalmaiból vonódnak ki. Ez létrehoz egy szerkezetet, amelyben a lélek megtanulhatja, hogyan teremtsen egy megszentelt teret ahol lehet, egy teret, ahol megtanulhatja azt, hogy hogyan éljen a külső világon belül, amit az egó által észlel, és fejlesztve mindent, aminek szükséges fejlődnie ebben a térben, így annak érdekében, hogy az életét fenntartsa, és hogy továbbra is az Isteniséggel összhangban teremtse azt, amelyhez a lélek vezeti az egyént, hogy megtapasztalja azt.

Én, Mária Magdolna, elhoztalak titeket ehhez a ponthoz a mai napon, mivel ma az érzelmi testetek tisztításának egy újabb szintjét kapjátok meg. Eltávolítjuk a düh és harag sok rétegét a sejt szintű lenyomatotokból, a düh, harag az apa figura általi támogatás érzékelt/észlelt hiányával kapcsolatos. Az apa figura ábrázolja az Istent, a tekintély bármilyen fajtáját és evégett a külső világot is. Néhányan talán úgy találjátok, hogy a haragotok nem szükségszerűen az Isten felé irányul, vagy a Szellem felé vagy bármilyen tekintéllyel bíró figura felé vagy valamilyen fennhatósággal bíró hatóság, hatalom felé. Előfordulhat, hogy a harag a belső énetek felé irányul, az énetek része felé, amit olyannak képzeltetek el, mint amire számíthattok/amiben megbízhattok, és végül egy olyan aspektusként észleltétek, mint amiben csalódtatok. A férfias alak nem szükségszerűen csak egy apa figura alakjában nyilvánulhat meg. Néhányatok megtapasztalhatta ezt a férfias energiát egy női alak képviseletében is, aki férfias energiát bocsátott ki, ezért fontos, hogy ne korlátozzátok azt, hogy hogyan érzékelitek, hogy honnan jön ez a program.

Sok ember különült el önmagától, miközben hitt abban, hogy azáltal, hogy visszavonul a külvilágból, és feladja önmagát, minden igénye teljesülni fog. És biztonságosabb a személyes énjükre fókuszálni, szemben az emberek/egyének energiájával, amik a világ minden tájára kiterjednek, és bíznak abban, hogy a támogatás minden területről érkezni fog. Ez egy fontos időszak, hogy kiigazítsátok a hozzáállásaitokat, amelyek sokatokban az elkülönültség érzését eredményezték – mi most kiigazítjuk az elkülönültség tudatosságot. A Földközi-tenger vize ennél a pontnál kifejezi a feltétel nélküli szeretet energiájának szálait. Ezt az energiát a 6. univerzumból transzponálták át a Földre, és az alpakák, delfinek és kutyák élőlényein keresztül idéződött meg. Ez a három élőlény képviseli a szeretetet, a szabadságot és a hűséget. A leckéket a mostani alkalommal, hogy legyetek hűségesek a belső gyermeketekhez megengedve ezen aspektusotok számára a szórakozást és azt, hogy a szeretet jelenlétén belül éljen, amely aztán a bizalom érzését fogja megszülni. Miközben képesek vagytok megbízni az emberiségben és elhinni, hogy a szeretet az igazi gyógyír a szív legtöbb betegségére, és a szívbetegségek nem feltétlenül fizikai természetű betegségek. Nagyon gyakran a szívbetegségek érzelmi, mentális vagy spirituális természetűek.

Ha valamikor a Földközi tengernél vagy valamilyen vizes területnél jársz, mártózzál meg, vagy legalább rakd a lábadat a vízbe, mivel ahogyan a víz megérinti a bőrödet, megkapod a Tenger Anya, a vizek csókját. Az új élet csókját, az ő csókját, más szavakkal az ígéretét, az érzelmi támogatás révén az Isteni Egyesülést a megszentelt férfiassal. Mindannyian átestek egy új leckén, amikor is a férfias energia egyesülése a nőies energiával megtörténik. A bolygón a nőies energiával való hatalmas mértékű visszaélések történtek meg. A férfias visszaélt ezzel, mert nem engedte, hogy lerögzítse önmagát az igazi céljába és szerepébe. Látjátok a Szakrális Istent nem úgy érzékelitek, ahogyan kellene. Láttátok a férfias energiát és azt, ahogyan ez a bolygótok férfiain keresztül megnyilvánult, cselekedett, és ez nem az, ahogyan a Szakrális Isten viselkedik, és tudnotok kell, hogy a Szakrális Isten nem így viselkedik, cselekszik. Ezért a mai különleges összejövetelünkön, meggyógyítjuk a Szakrális Isten lényegét, hogy feltárja az emberiség számára, hogy ez sok támogatást igényel és könnyítést is, hogy újra a valódi erejébe kerüljön. Ez az a pont, ahol az Isten és Istennő találkozik és egyesül összehangolódva az Egység Tudatosság 13. Sugarával.

Az energia vonal, ami Carcassonnéból aktiválunk Sete-ig, ezen vonal mentén van az az energiarács, ami kifejezi az egység tudatosság átviteli vibrációját és ez továbbítódik a vizek és az Anya Tengerek, Óceánok testén keresztül és kiterjed a világ többi részére. És ez az egyik oka, amiért a vízzel dolgozunk, azért mert a víz egy csodálatos csatorna az energiaszállítás céljából, mert ez eljut olyan helyekre is, amit az emberi forma nem tud elérni fizikailag. A víz alatt föld van. Ezek azok az aspektusok, amik kapcsolódnak ahhoz, ami szigetként érzékeltek. Valójába szigetek nem léteznek, mert a felszín alatt minden mindennel összefügg, és itt rejlik a leckéitekből még egy – az érzelmeitek a felszín alatt mindennel összekapcsolódnak/összefüggnek. Ezeket kihívásokként tapasztaljátok különösen mostanában, érzelmileg, mentálisan vagy spirituálisan, és néhányan fizikailag, tudomásul véve, hogy ez egy fontos időszak a testeteknek, hogy a régi paradigma törmelékeit eleressze. Ez a hozzáállás régi módjának, a minták létrehozásának, a gondolkodás régi módjának utolsó rétege az életetekben. Néhányan talán elgondolkodtok azon, hogy mely mintát érzitek most, amit még nem uraltok/sajátítottatok el. De valójában ez nem igaz.

Tanuljátok a Felemelkedett Mesteriség igazi esszenciáját és azt, hogy mit jelent Felemelkedett Mestereknek lenni. Látod Felemelkedett Mester vagy, aki leereszkedett a földi síkra, hogy emlékezzen az egynek lenni Istennel igazságára. Talán most hivatkozhatsz magadra úgy is, mint Leereszkedő Mester, aki újra felemelkedik a spirális lépcsőn a mennybe. A földi síkra való leereszkedésed folyamata alatt sok szinten keresztülmentél, amibe előtte beleegyeztél, hogy átmenjél rajtuk, és amely egy ilyen szintű zsibbadtságot/dermedtséget eredményezett. Most más irányokba haladsz, és ahogyan keresztülmész minden egyes szinten, visszaszerzed az érzést a testedben, visszaszerzed az emlékét annak, amit egyszer magad mögött hagytál. De az igazság az, hogy soha nem hagytad hátra, ez egyszerűen még mindig benned tartózkodott, és most a nyugalom keresztüljön az új élet felkavarodása által, ezért is olyan fontos számodra, hogy komolyan az emberekkel körülötted, elengedjetek, és együtt dolgozzatok támogatva egymást. Egyetlen ember sem különálló sziget önmagában, ezért van, amiért az Énjétől elkülönülő egyén és megtagadja a támogatást vagy szeretetet, barátságot, és a segítségnyújtást bármilyen formában bejönni. Itt vagytok, hogy összetartsatok, összejöjjetek, örvendezzetek az élet áldásainak, örvendezzetek annak, hogy barátok vagytok, hogy vannak emberek a teretekben, akik szívükön viselnek titeket eléggé, hogy vegyék a fáradtságot, és hogy erőfeszítéseket tegyenek elismerve a jóléteteket, hogy felkínálják a támogatásukat, a bölcsességüket és fényüket, bármely módon úgy érzik, hogy képesek megadni ezt. Tehát egy pillanatra mondj ’igen-t’, mielőtt azt mondanád, hogy ’nem’, amikor felajánlják a támogatást/segítséget, még ha úgy is gondoljátok önmagatokban, hogy nem kell ez a támogatás, csak mondjatok ’igen-t’ és lássátok mi történik. Ez része a bizalmi tényező újra teremtésének az belső gyermek érdekében.

Ez a régi világ paradigmáiról és mátrixáról való leválás folyamatának része átviteli mechanizmusok újjáfejlesztése a test összes területén keresztül. És Carcassonne olyan hely, ami a bizalmatlanság egyik régi sablonját tartja a Földön. És elkezdtük a bizalom szakrális hálózatához való újrakapcsolódás folyamatát, a férfias szívcsakrán keresztül és a nőies szívcsakrába. Elkezdtük a Szakrális Isten és a Szakrális Istennő újraegyesítését mindegyikőtökön át és Arkturusz Nagyúr, én, Mária Magdolna, Saint Germain, Jézus Mester, Kuthumi Nagyúr, Guinevere Úrnő, Merlin Nagyúr és Artúr Nagyúr lehorgonyozta a 13 ágú csillagot Carcassonne szívében. Ez a 13 ágú csillag közvetlenül kapcsolódik a DNS 13 szálához az emberi lelkek tudatosságán belül. Amikor az emberiség kollektíven készen áll arra, hogy aktiválja a DNS maradék 9 szálát, aminek szükséges teljes aktivitásba lépnie, el fogjátok kezdeni észrevenni, hogy a fátyol dimenziói milyen gyorsan szűnnek meg. Mindegyikőtöknek meg van a lehetősége, hogy emlékezzetek az eredetetekre, és ahogyan a Szent Háromság egyesíti erőit bennetek a DNS 3 szálának aktiválása formájában, kifejezve a Szent Háromságot, a Szent Atyát, a Szent Anyát és Szent Gyermeket, emlékeztetnek a Szent Háromság kapcsolatára bennetek.

Ma felkínáljuk nektek az újfajta bizalom ajándékát, a támogatás ajándékát, és a Gepárd lesz az, ami ma elhozza nektek ezt az ajándékot, a gyorsaságával és sebességével, eljön, hogy mellettetek álljon, ez előidézi számotokra a smaragdzöld fény egy sugarát, ami fénylően színjátszó. És a Gepárd nyakában egy platina lánc lóg, és a Gepárd szívcsakrája fölött egy gyönyörű kvarckristály lóg, kifejezetten a számotokra.

Tölts el egy pillanatot azzal, hogy belenézel a Gepárd szemeibe, aki most előtted áll. Lásd a nyugalmat és az erőt az aranysárga szemeibe. Érezd a meleg lélegzetét az arcodon. Nyújtsd ki a kezed és érezd, ahogyan végignyalja azt a nyelvévvel, és érezd a nyelvének érdességét a kezeden, és minden nyalogatás az élet egy még újabb darabkája. (szünet)

Simítsd végig a Gepárd testét és lásd, ahogyan ez a Gepárd leül előtted, teljesen bízva, hogy nem csinálsz semmit, amivel árthatnál neki, mivel nincs szükséged rá. Fektesd a kezed közvetlen a Gepárd testére és érezd, ahogyan a teste emelkedik minden egyes lélegzetvétellel, és süllyed minden egyes kilégzéssel. (szünet) És mozgasd a kezed a szívéhez, amíg megérzed a vérének lüktetését. (szünet)

A Gepárd most elkezd közelebb húzódni hozzád és elnyúlik a homokba és a fejét a lábaidra helyezi. Hízeleg a testével, miközben ez a Gepárd most feltárja számodra a nyugalmat, ami a bizalommal érkezik. A béke, ami annak tudásából fakad, hogy semmilyen kár se fog történni, mivel az integritás, szeretet egy létezője vagy, akinek nincs szándékában megsérteni a biztonságát bármilyen módon vagy eszközzel. (szünet) Tudomásul vége az okokat, amiért ez a Gepárd megbízik benned.

Tölts el némi időt és méltányold azt, amiért a barátaid megbíznak benned, ha vannak gyermekeid, akkor amiért ők megbíznak benned. (szünet) És méltányolva az aspektusaidat, amikben megbízol magadban. (szünet)

Azért mert az integritás egy lénye vagy, és a Gepárd tudomásul veszi ezt, és azok, akik szeretnek téged, ők méltányolják az integritást benned és bíznak benned, ezen integritás végett, és így ez létrehoz egy olyan érzetet, hogy bízol abban, hogy a belső integritásodat vissza fogja tükrözni a külső világod és ilyen bizalom fog rád is visszatükröződni. Ezért lényegében csak azt tudod magadhoz vonzani, ami önmagad belsejében is visszatükröződik. Azáltal, hogy elismered az integritásodat, be fogod vonzani ugyanezt az integritást (a külső világból is). Azáltal, hogy elismered, hogy a szeretet benned rejlik, mint egy aspektus, amiért sokan bíznak benned, tehát be fogod vonzani ennek ikrét a valóságodba.

Annak érdekében, hogy elsajátítsd és urald az Isteni Egyesülés 13. Sugarának leckéit a férfiassal, mivel ez a férfiashoz tartozik, egyesülnöd kell a külső világgal, ki kell fejlesztened a bizalom egy fajta kapcsolatát a külvilággal, az Atyával, a Fiúval és a Krisztusi Szent Jelenléttel a külső világban. Nagyon könnyű sokak számára, hogy kivonják magukat a külső világból és menedékhelyet találjanak a belső énjükben. Ha nem vagy hajlandó kifejleszteni egy kapcsolatot a külső világgal, akkor hogyan várhatnád el a külső világtól, hogy támogasson téged? Kapcsolatban kell lenned önmagad férfias aspektusával, úgy hogy megbízol a férfias aspektus külvilágban való tükröződésében.

Én, Mária Magdolna előtted állok emlékeztetve téged, hogy az Atyád a mennyben mélységesen szeret téged, és hogy a belső Atyád benned is mélységesen szeret téged, és azt kívánja, hogy újra egyesüljön veled egy új kapcsolat formájában, és ennek szimbolikus jelentősége van arra, nézve, amit Dél-Franciaországban viszünk végbe most.

Létrehoztok egy újfajta kapcsolatot az Atyával az Anya kedvéért. Új kapcsolatot hozol létre az Atyával, hogy támogasd az Istennőt, az Anyát és az Isteni Nőiest, hogy megismert legyen az autentikus, új természetében. Ez most az attól az átlátszóságtól való félelem átszakításának az ideje, az elengedéstől való félelem áttörésének ideje, és annak ideje is, hogy megengedd a külső világnak, hogy vezessen téged az igazságod irányába. Ez a testbe való leföldelődés egy fontos szintjét jelenti, aminek meg kell történnie. És az érzelmi test végigmegy a leföldelődés egy új szintjén, és ezért tartjuk most ezt az aktiválást a tengernél. A homok szimbolizálja az Atyát, a férfias energiát, a víz képviseli a nőies energiát. És ahol a férfias és nőies találkozik az ahol a tudatosság egy új energiába születik újjá. Ezért, kérlek emlékeztessétek magatokat a külső élet átölelésének fontosságára, magatokhoz ölelve ezt, és becsülve ezt, mint egy gyönyörű élet részét, szemben azzal, hogy elfutnátok előle és mindig elfordulnátok tőle és visszautasítanátok a támogatását. Egyensúlynak kell lenni a belső és külső világ között.

A belső gyermek által képviselt gyermek az, aki elkísér az utazásodon, emlékeztetve téged a szórakozásra, önmagad aspektusára, hogy el kell engedni a kontrollt és meg kell engedni a férfiasnak és a nőiesnek, hogy egymással játszanak, mert valójában, a belső gyermek az a szerkezet, ami elősegíti a szakrális egyesülést a férfi és a nő között.

Tehát megkérünk rá téged, hogy fektesd a kezeidet a homokba, ami előtted van, ha nem vízpart közelében vagy, akkor képzelj el egy ilyen helyet. Érezd a homokot, érezd ennek szerkezetét az ujjaid alatt. Hallgasd a vizet és tudd, hogy érinted a homokot és érzed a vizet, ez mind a természet egy része. Ha nincs víz ott csak homok, még mindig a természetben érezheted magad, ugyanez van a vízzel is. A homok és víz együtt a természet, különböző mechanizmusainak egy tökéletes megértése, és ez bennetek a velejárója. Gondolkodj el a férfias összes aspektusáról, amihez kapcsolódsz, és amit visszautasítottál. Más szavakkal, mi van a külső világban, amit elutasítasz, ami félelmet okoz vagy kényelmetlenül érzed magad ezzel kapcsolatosan? (szünet)

Milyen hiedelemrendszert vettél fel az apádtól, vagy bármilyen más tekintéllyel bíró személytől az életedben? (szünet)

Mit tett a külső világ vagy bármilyen tekintéllyel bíró alak veled, hogy elárulta a bizalmadat, ami ahhoz vezettet, hogy azt mondat magadnak, hogy soha többé nem fogsz megbízni senkiben, vagy soha többé nem fogsz megbízni az apádban, anyádban vagy a külső világban, hogy vigyáznak rád? (szünet) És bármi, ami most eszedbe ötlik azt a Tenger Anya és az új érzelmi tested segít majd átalakítani.

Az összes negatív hiedelem rendszer, ami a külső világban való megbízáshoz kötődik az át fog alakulni és úgy fogod találni, hogy az új energiák beleégtek a tudatosságodba tudatos szinten a következő 4 napban. A fizikai tested még több változáson fog keresztül menni ennek eredményeképpen, de a változások nem csak a kollektív tudatosságotok nagyobb javáért történnek majd, hanem a maszkulin énetek tudatosságáért is.

Tehát fordítsd a szívedet a Tenger Anya felé, nyisd meg a szívedet, hogy üdvözöld őt és üdvözöld a hangját a szívedben. Lélegezz a hideg friss levegőből. Miközben megtöltőd ezzel a tüdődet, adj hálát az élet ajándékáért, amit ebben a szent pillanatban is tapasztalsz. Ha ez a kívánságod és az Isteni Akaratod, akkor kérlek, kérjed, hogy a 13. Sugár legyen aktiválva a kozmikus fénytestedben. (szünet)

És határozd meg a szándékodat, hogy a férfias éned minden aspektusa, ami sebzett, amit csapdába ejtett egy illuzórikus hiedelem rendszerre, a korlátozásra, félelemre és gátlásokra vonatkozóan, ezek legyenek meggyógyítva, felszabadítva és egyesüljenek minden egyes Isteni nőies kiegészítőjükkel, ezáltal teljesen lerögzítve a mennyet a földön.

Miközben ez történik, szeretteim, én Mária Magdolna és a Szeretett Férfias Kiegészítőm, Jézus Mester, egyesítjük az energiáinkat az Egység és Isteni Egyesülés 13. Kozmikus Sugarán át, és lepecsételjük ezt a szívcsakrádban. Ez a sablon elő fogja segíteni az Isteni Egyesülést a férfias és nőies részeid között, és aktiválja a fény szunnyadó magjait és újraébresztve az egyesülést a Teremtők elméjében a férfias és nőies között. Ez a szív újrakativálása, a szexcsakra és harmadikszem csakra újraaktiválás

A fénytesteitekben ma este, újra össze fogtok gyűlni, és a fénytestünkben, el fogjuk távolítani a régi paradigmás tudatosság 33 rétegét. Ez előidézi a Szent Háromság 13 új szintjét, és tanúi lesztek az elkövetkező hónapokban, ami előttünk áll, a világ ezen területén belül egy új módú újjászületésnek, és tanúi lesztek ugyan ennek a kibontakozásának magatokban is egy új módon, miközben a világban a bizalom egy új szintjének a külső hatalomban/tekintélyben, hogy biztonságosan vezet titeket az igazság irányába, mivel a külső világ automatikusan a belső világotok által vezetett, irányított lesz, és amit létrehoztok belül, azt fogjátok kívül is megteremteni.

Tehát, szeretteim, annak érdekében, hogy teljesítsétek ezt az folyamatot/feldolgozást, megkérünk rá mindnyájatokat, hogy üljetek néhány percig csendben, miután befejeztük ezt az aktiválást. Ez megadja majd nekünk a lehetőséget, hogy a fény sablonjait a Tenger Anya és az Ég Atya között szőjük és a testetek férfias és nőies aspektusai között is. Ha vannak személyes kérdéseitek, problémáitok akkor útmutatást fogsz kapni a kérdésedre, problémádra belsőleg, és meg fogod kapni a megerősítést arra, amit kérdeztél a külső világból. Ez egy gyakorlat lesz nektek, azért, hogy megtapasztaljátok azt, hogy hogyan dolgozik együtt a belső és külső világ kéz a kézben, különösképpen, amikor a régi paradigma hiedelmei szerte a külső világban szétoszlanak, akkor az ellenség megszüntetésre kerül. Le kell földelődnetek a férfias énetekben azért, hogy teljesen hasznosítsátok a nőies éneteket, és ez ellentétesen is alkalmazható.

Tehát legyetek békében tudva, hogy a külső világ épp oly biztonságos, mint a belső világ. Mindkettő fontos és ti vagytok a Fény Világítótornyai a belső világban és a külső világban is. Arra kérünk, hogy legyetek békében tudva, hogy minden támogatás/segítség el fog jönni hozzátok, amennyire megengeditek ezt, hogy eljöjjön, azáltal, hogy lehetővé teszitek a maradék/maradvány energia végső szakaszának, hogy eloszoljon, és ami épp, hogy kilépett a hatáskörötökből be fog lépni kiterjedésetekbe, a tiétek lehet, hogy visszaköveteljétek, és hogy lerögzítsétek egyszer és mindenkorra az új valóságba, amit megalkottatok.  Mária Magdolnaként létrehozom a smaragd gyermekek energiáját körülöttetek, a smaragd sugárét, valamint a platina tudatosságot az arany gyermekek részére, akik már születnek le. Ez azt jelenti, hogy az emberiség tudatossága kollektíven keresztül fog menni egyfajta változáson, ami talán sokakat megijeszthet, de kérünk titeket, hogy ne ijedjetek meg ezektől a változásoktól, mivel ez a részét és szerepét képezi annak, mit fénymunkásokként választottatok.

Mielőtt elköszönnék, megkérlek rá titeket, hogy merüljetek el a szívetekbe és tegyetek fel bármilyen kérdést a szellemnek, ami előjön. És miközben lerögzítjük az energiát, keresztülszőjük rajtatok a fényt, az igazságot, és az elkövetkező órákban a válaszotok meg fog érkezni. Gondolkozzatok el azon, hogy mit jelent békében lenni a belső és külső világgal is egyaránt, és mit jelent egyensúlyban lenni, mind a belső és mind a külső világgal. Bízom benne, hogy megértettétek azt, amit átadtam ma.

Mária Magdolna vagyok és a szeretet kiterjesztett áldásait hozom el nektek. Béke és áldás. Au revoir.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...