Kuthumi - A Mátrix Áttörése

Michelle Eloff (06.10.21) - Kuthumi: A Mátrix Áttörése

 

Forrás: lightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antaltól): https://www.mediafire.com/file/cbtowy8en3lai8f/Kuthumi-A_m%25C3%25A1trix_%25C3%25A1tt%25C3%25B6r%25C3%25A9se.mp3/file

(Ez az anyag a kanadai folyékony rácsok sorozatban is meg van említve:
"Azok számára, akik most kezdik ezt az utazást és újak még az ilyen fajta tevékenységekben, azt javasoljuk, hogy dolgozzatok az egyik olyan közvetítéssel, amit néhány hónapja adtunk át, amelynek az volt a címe, hogy 'A Mátrix Áttörése (2006.10.21)'. Akik közületek részt vettek ezen, azok számára ez a bizonyos közvetítés további előnyökkel jár, ezért szorgalmazzuk, hogy térjetek vissza ehhez a tanításhoz és újra menjetek végig a folyamaton.")

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika
2006.10.21

_________________________________________________________

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain keresztül érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem ez alkalommal, és elhozzam számotokra a felszabadulás, a humor, a világosság és a szinkronicitás áldásait. Üdvözlet szeretteim!

A szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Fivéreim és nővéreim, a mai napon rengeteg új energia és tudatossági rendszer kerül be a Földanya testének éteri mezejébe. Ti mind[annyian] a külső univerzumok kiterjedtebb hierarchiájának jelenlétében álltok, miközben felkészültök a földi mátrix első rétege áttörésének végső folyamatára. Azért nevezem ezt az első rétegnek, mivel ez a bizonyos réteg, amelyre hivatkozunk, az első, amelyet keresztül kell törni ahhoz, hogy beléphessetek a külső univerzumokba úgy, ahogyan ti készültök rá. Számos fátyol rétegen hatoltatok már át, sok mátrixon törtetek már keresztül és az énetek számos isteni aspektusát találtátok meg, ami már kioldódott belőletek. A mai nap abban különbözik ezektől, hogy az illúzió olyan még hatalmasabb látványa fog megmutatkozni, amelyet megtanultatok a saját életetekként elfogadni. A mátrix áttörésének legfontosabb része ráébredni arra, hogy a tapasztalatotok módosítható, mert az nem fix program. Ennek pontos megértése a régi utak felszámolásának része. Olyan világba születtetek, melyben bekerültetek a dualitásba és a rögzült hiedelem rendszerekbe. Elkülönítettétek magatokat mások hiedelmeitől és bármi is mondott ellent a ti programotoknak, azt elutasítottátok - rossznak, hibásnak, elavultnak és sok minden másnak címkézve föl azokat.

A ma belépő energiák első hulláma azt a fölismerést hozza nektek, hogy a polaritás nem olyan, mint ahogyan titeket rávettek, hogy higgyétek. Az ellentétek nem egyszer jók, egyszer rosszak, a dualitás nem jóról és rosszról vagy fényről és sötétről szól. A polaritás egyszerűen maga az ellentét, ami hol férfias, hol nőies. A polaritás férfias és nőies és a szent nász a polaritások, a férfias és nőies egyesülése. Az elkülönülés, amire rávettek benneteket, hogy ilyennek higgyétek, csak egy illúzió volt. Különbség van aközött, hogy eltávolodtok valamitől, amivel nem rezonáltok, és aközött, hogy elkülönítitek magatokat tőle. Az elkülönültség tudatosság vezetett a lélek darabokra hullásához. Eltávolodni valamitől egészen más, ezzel nem hasítjátok szét az energiamezőt, csak távolabb húzódtok tőle. Az eltávolodás eredményeként jobban áramlik az energia, jóindulatot és harmóniát hoz magával, ami beteljesít egy ciklust, ellentétben az energia (idő előtti) hirtelen leválasztásával és megszakításával. Ha valaki leszakad valamiről (idő előtt), attól szétesik az energia. Eltávolodni valamitől kegyelemmel telt változás és ez nagyon fontos része annak a kezdeti folyamatnak, melynek során eltávolodtok valami olyantól, ami már nem szolgál benneteket.

A mátrix áttörése különbözik attól, amikor eltávolodtok valamitől, ami már nem szolgál benneteket. Különleges oka van annak, amiért szét kell zúzni a régi paradigmát, mivel az már többé nem része a programotoknak. Elmagyaráztuk a különbséget az eltávolodás és az elszakadás között, mivel meg kell értenetek, hogy minek van szüksége a szakításra és minek az áldott tovább áradásra. Ha a jó és a rossz közötti különbséget föl tudjátok fogni egyszerűen a férfias és nőies különbségeként és nem az eredeti hiedelem rendszernek megfelelő jó és rossznak, akkor megmutatkozik előttetek, hogy a korlátozott hiedelem rendszernek ugyan volt célja, de nem adta meg nektek a magasabb bölcsesség és kiterjedtebb szabadság ajándékát.

A folyamat következő része az eltávolodás a régitől, annak a belátása, hogy semmi sem fix. Lelketeknek van egy terve, el kell jutnia A pontból B pontba, B-ből C-be, C-ből D-be és így tovább. De hogy hogyan jut A pontból B pontba, az egy képlékeny folyamat és számos módon végbevihető. Van egy mondásotok: 'Sok út vezet Rómába', mondhatnánk, ugyanaz a példa.

Ha valaki rögzített áramlatban dolgozik, akkor csak egyetlen irányt ismer. Az egyetlen irány kiválóan alkalmas arra, hogy olyan örvénybe kerüljetek, ami lehúz. Ha viszont valami folyékony, akkor megvan a lehetőségetek az irányváltásra bármelyik tetszőleges alkalommal. Ezért a mátrix áttörésének első szintjén keresztül a folyékony univerzumba juttok és nem a rögzült paradigmába. Ez hatalmas különbség és roppant fontos megértenetek, hogy mi átviszünk benneteket a rögzült tudatosságból a folyékony tapasztalatba. A képlékenység birodalmában az ítélkezés megszűnik létezni, az egó átalakul az erő hatalmas eszközévé, mivel már nem szolgál benneteket semminek a rögzült eszméjeként és az egó, a ti őrző-védő rendszeretek, megtanulja, hogyan legyen rugalmas a folyékony világegyetemben és megfelelőképpen hozzáigazodik.

A rögzült világegyetemben, az első világegyetemben, ahol jelenleg is tartózkodtok, az anyaggal foglalkoztok, a sűrű rezgésekkel – az anyaggal, mint csapdába esett fénnyel. Most, hogy fölszabadítjátok magatokat, áttörtök a rögzült világegyetemen a folyékony dimenziókba és kiszabadítjátok a fényt. Szétárasztjátok a fény sugarait minden lehetséges irányba és ráébredtek, hogy kvantum-univerzumon, folyékony univerzumon belül éltek – ahol minden lehetséges. Einstein nem barátkozott meg a kvantum energiákkal az illékonyságuk miatt, a 'kaotikus' energia mivoltuk miatt. De a káoszban rend uralkodik és ti mind megtanuljátok, hogy hogyan kell megjeleníteni az isteni rendet a 'kaotikus' világegyetemben, úgy tekintve a káoszra, mint a teremtés lehetőségére, semmint valamilyen rosszra. Minden lehetőséget megváltoztattok, ami a létezésbe érkezés folyamatában benne foglaltatott.

A tudatosságotok lesz az első dolog, ami áttöri a régi mátrixot, amint növeljük a tudatosság szintjeit annak megértésén keresztül, hogy a polaritást a fény alkotja, amikor egybeolvad a férfias és a nőies. Minden egyesülés a férfias és a nőies energiák között a [férfi] Isten és az Istennő egybekelését jelenti, a polaritások egybeolvadását. Még az azonos neműek kapcsolatában is egyik félben több a férfias, a másikban a nőies. Mindenben, amit megtapasztaltok, képesek lesztek azonosítani a férfias jelenlétét és a nőies jelenlétét – a polaritást, a Földanyát, az Ég Atyát. Eddig világos?

Nos, akkor szeretteim, emésszétek meg a polaritásra vonatkozó új tudatosságot és tekintsetek mindenre úgy, mint ami egyszerűen férfias és nőies és nem pedig úgy, mint ami fény vagy árnyék, sem mint ami jó vagy rossz, sem ők vagy ti, csak egyszerűen két energia, melyek egymás részeit alkotják és amikor a szent egyesülés végbemegy, akkor a polaritás egyetlen egésszé olvad össze. Most ti, mint férfiak vagy nők megtestesítitek mind a férfiast, mind a nőiest, a jobb oldalatok jelképezi a férfiast és a bal oldalatok a nőiest. Ezáltal magatokban sem vagytok tökéletlenek, mindenkor egészek vagytok, akár van, akivel megosszátok utatokat, akár nincs ilyen. Ez elkezdi föloldani veletek kapcsolatban azt a vélekedést, amit egy illuzórikus eszme hozott létre, mely szerint az egyedül átélt tapasztalat nem végleges és hogy azt szükségszerű valaki mással megosztani. Különbség van aközött, hogy egyedül lenni – egyként lenni és aközött, hogy valaki magányos. Amikor egyedül [al-one] vagytok, akkor egyesültetek a Minden Egy-gyel, [All One] amikor pedig magányosak vagytok, akkor elkülönítettétek magatokat a Minden Egy-ségétől és úgy látjátok magatokat, mint egy elszeparált entitást. Élhettek magatokban, de egységben a környezettel, a kedvenceitekkel, a kristályaitokkal, a barátaitokkal, környezetetek energiáival és rá fogtok ébredni, hogy soha nem lehettek magányosak, mert Minden Egy.

Van az érzékelés változásának egy másik szintje, ez a fajta érzékelésetek határozza meg, hogy mit tapasztaltok meg életként. Ezt a hiedelem rendszeretek motiválja. Tegnap Merlin arról beszélt, hogy nem kell olyan külső vonatkozási pont, amihez képest a világot valóságként fogadjátok el. Ti magatok alkotjátok meg ezt az új vonatkozási pontot [reference point], szeretteim és a rögzült univerzum mátrixának áttörésével, a folyékony univerzumba [való be]lépéssel ez a pont láthatóvá válik.

Sok ember lát gömböket mostanság és ezek egyre kézzelfoghatóbbak lettek az elmúlt két évben. Ennek az az oka, hogy egyre több vonatkozási pont került be a látómezőtökbe, mert az emberiség hiedelemrendszere az éterikus szintekről kezd megváltozni. Ez még fokozódni fog, mivel nő a vágyakozás a kiterjedtebb vonatkozási pontok felé. Látni annyi, mint elhinni, de ez nem annyit jelent, hogy a fizikai szemetekkel, a belső szem látása messze kiterjedtebb, mint a fizikai szemé.

A rögzült világegyetem mátrixának áttörése megváltoztatja a fiziológiátokat. Sok ember fél ettől a fiziológiai változástól, de én azt kérem, hogy ne féljetek. A mátrix áttörésének eredményeként megnövekszik a DNS szerkezetének vibrációja és haladtok tovább a DNS 12 szálának aktiválása felé, és teljes iramban haladtok a folyékony univerzális DNS 44 szálának aktiválása felé. Ez időbe telik, mert amit ez kivált, az annyira grandiózus, hogy az kimondhatatlan. Azok kedvéért, akik nem tudják, hogy mit jelent a kimondhatatlan, hát azt jelenti, hogy nincsenek megfelelő szavak a leírásához. Ezért a legfontosabb feladatotok az itt és mostban elmétek megnyitása és minden alkalommal, amikor tapasztaltok valamit és azon kapjátok magatokat, hogy a helyzetet jónak vagy rossznak ítélitek meg, akkor állítsátok le magatokat, tekintsetek rá egyszerűen mint férfiasra vagy nőiesre és lépjetek eggyel tovább és vegyétek észre benne az Isten és az Istennő jelenlétét. Lássátok egyszerűen valaminek a kifejeződéseként. Eleinte bonyolultnak tűnhet, különösen amikor úgynevezett 'rossz' tapasztalatot vagy viselkedést figyeltek meg. A trükk az észlelés megváltoztatása.

Ekkor szembesül az egó a legnagyobb változással, szeretteim, mivel kiemelitek az egótokat a rögzült univerzumból és megadjátok neki a lehetőséget, hogy a folyékony világegyetemben virágozzék ki. A kvantum mező folyékony, amint már említettem, 'kaotikus', illékony és azért használom a káosz és az illékony szavakat, mivel ezek ítélkezést indítanak el a gondolataitokban. Most itt a lehetőség, hogy gyakoroljátok a káosz és illékonyság megfigyelését egy jóval tárgyilagosabb nézőpontból. Meg fogjátok látni, ahogy a szemléletetek tárgyilagosabbá válik, hogy mennyivel egyszerűbb lesz az életet holisztikusan, egészként látni, ellentétben azzal, amikor szubjektíven összpontosítotok rá. A szemetek változáson megy keresztül abban az értelemben, hogy mit lesz képes meglátni fizikailag. A vonatkozási pont már életre kelt, ahogy most beszélünk. Ne elemezzétek, hogy amit láttok, az jó-e, igaz-e vagy lehetséges-e. Megismétlem nektek, szeretteim: ez szélsőségesen provokáló lesz az egó számára, mivel már egy életet töltött azzal, hogy a 'rögzült élet' vonatkozási pontjával dolgozzon.

Ma a tapasztalatot választottátok, mert már hasznosítani tudtok egy másfajta vonatkozási pontot. Megvan bennetek a képesség, hogy együtt áradjatok a folyékony energiákkal és újrateremtsétek azt a világot, amelyet egy életen át megtapasztaltatok. Ha már a folyékony világegyetemben vagytok, akkor gyors változásokat tapasztaltok meg az észlelésetekben. Ez néha olyannak tűnhet, mintha az élet teljesen kicsúszna az irányításotok alól, ami így is lesz egy bizonyos fokig, mivel az irányítás, az fix dolog, nemde? Hát persze! Szóval az egó szereti az irányítást, a lélek meg szereti az áramlást, ne feledjétek, az egó bonyolít, a lélek egyszerűsít. Kedves fénymunkások, most keltek át azon a hídon, ami a rögzültet köti össze a folyékonnyal és amit a hatodik dimenziós folyékony szeretet hozott el a bolygó mint egész számára. Mindenki, aki fogékony volt a szeretet folyékony energiáira, az most kezdi megtapasztalni az együttáramlást ezekkel az energiákkal.

Most hadd vigyünk át benneteket a folyékony univerzumba. Csukjátok be a szemeteket. Kezdjetek el mélyen belélegezni az orrotokon keresztül, teljesen kilélegezni a szátokon át, ellazítva a testet és kitárva az elmét. Folytassátok a mély belégzést és a teljes kilégzést. (Szünet). Töltsetek egy percet azzal, hogy eltűnődtök az életen és hogy mit ítéltetek jónak vagy rossznak, helyesnek vagy hamisnak, világosnak vagy sötétnek. (Szünet). Ismerjétek föl, hogy a rögzült hiedelmeknek köszönhetően elfogadtátok, hogy a polaritás, a jó és rossz között, a világos és sötét között, a helyes és hamis között húzódott. Fordítsátok a figyelmeteket a szív csakrára és vizsgáljátok meg a jó/rossz, helyes/hamis, világos/sötét hiedelmek rendszerét. (Szünet) A szív csakra teréből ismerjétek föl, hogy ezek a fix hiedelemrendszerek megértek az átalakulásra - új információval teli folyékony áramlatokká.

Vizualizáljatok egy négyzetet magatok előtt. Képzeljetek el sok száz apró kis négyzetet a nagy négyzeten belül és hogy minden apró négyzet a fix hiedelemrendszerek egyike, a rögzült világ egy-egy része. Képzeljétek el, hogy minden kis négyzet önmagában egy világ, minden négyzet tartalmaz egy hiedelem rendszert és olyan indítékokat, amelyek elkülönítenek más kultúráktól, más hiedelem rendszerektől és az élettapasztalatok más útjaitól. És megint csak vizsgáljátok meg azt a tényt, hogy [hasonlóan] ahogy ez a doboz tele van a kis négyzetekkel, úgy élitek ti is az életeteket. A dobozokkal teli dobozok kellős közepébe - képzeljétek el magatokat beállni, apró kis atomként az összes doboz közepére. És vegyétek észre, hogy minden érzékelhető szögből be vagytok dobozolva, ami aggodalommal tölthet el benneteket. Ez az aggodalom sok módon juthat kifejezésre, de elsősorban olyan energiaként, amit félelemnek hívunk.

Annak oka, amiért féltek valaki vagy valami elvesztésétől, amiért féltek a változástól, az, hogy olyan hiedelmek elfogadására késztettek benneteket, hogy nincs semmi nagyobb a körülöttetek az érzékelt doboznál, amelyben az életeteket élitek. Olyan hiedelem elfogadására késztettek titeket, hogy nem értek többet annál, mint amitek van, amit láttok és az minden, amit itt tapasztaltok. Lássátok be, hogy ez rögzült energia rendszer. Mennél inkább észreveszitek ezt, a memóriátok annál inkább kezdi elengedni ezt az információt, ezáltal kezditek tisztán meglátni, hogy a pici dobozok egymáshoz illeszkednek, egymás tetején, veletek szemközt, mögöttetek és alattatok, dobozba zárnak benneteket, börtönbe csuknak, egy olyan életbe, aminek behódoltatok, és amelyet valóságosnak fogadtatok el.(Szünet)

Ahogy körülnéztek, látjátok a rengeteg dobozt, figyeljétek meg, ahogy némelyik doboz kinyílik, hogy megmutasson valamit, vizsgáljátok meg a tartalmát. (Szünet) Nézzetek körbe és vegyétek észre, ha volna más doboz is, amelyik föltárja tartalmát és vizsgáljátok meg (Szünet) menjetek a következő dobozhoz (Szünet) és a következőhöz. (Szünet) Mindaz fix, amit ezekben a dobozokban fölfedezhettek, és valami messze nagyobbnak csak egy töredékét használja. Ezek a rögzült eszmék mind a régi paradigma polaritásának hiedelemrendszerei – [ez maga] az elkülönültség tudatosság.

Most szólítsátok személyes vezetőiteket, azokat a fénylényeket, akikkel dolgoztok. Hívjátok őket magatokhoz és ezzel egy időben képzeljétek el [ön]magatokat fölemelkedni, hogy találkozhassatok a magasabb dimenziókban. (Szünet) Most hívjátok a végtelen forrás energiáját és képzeljétek el azt egyszerűen csak önmagatokban megjelenni. Az összes doboz körülöttetek, ahogy már mondtam, rögzült hiedelemrendszer. A rögzült univerzum az, amit beléjük dobozoltatok. Most a bennetek lévő végtelen forrást kell használnotok, és minden mód, ami bennetek spontán fölmerül, az helyes, és kezdjétek el alkalmazni az alkímiát, amivel szétszeditek a dobozokat és átalakítjátok azokat folyékony energiává. Képzeljetek el egy fénysugarat kilépni a szív csakrátokból vagy egy varázspálcát, bármi legyen is az, legyetek kreatívak és kezdjétek el használatba venni a végtelen forrást arra, hogy a dobozokat átalakítsátok vízzé [vagyis folyékonnyá].(Szünet)

Miközben ezt teszitek, a külső univerzumok folyékony energiát testesítenek meg, kapcsolódnak a csakráitokhoz és a földi DNS-etek 12 szálához. (Szünet) Érezzétek a testeteket folyékonnyá válni, ahogy körülöttetek minden fölbomlik és az összes kis dobozt tartalmazó nagy doboz egyszerűen eltűnik és a folyékony világegyetem közepén találjátok magatokat. Lélegezhettek, könnyedén mozoghattok, a folyékony univerzum elegendő helyet biztosít nektek, bármerre is indulnátok. (Szünet) Most szeretném, ha úszkálnátok a folyékony univerzumban, alá is merülhettek vagy éppen repülhettek, ha úgy tetszik. Adjatok teret a mozgásotoknak és érezzétek, milyen lehet a folyékony energia. (Szünet)

A szabadság öröme elkezd kiemelkedni belőletek. Egyre hatalmasabb lehetőségek válnak elérhetővé számotokra, egyre több a látnivaló, a felfedezni való és a testetek sejtjei, nagyon sok ciklus óta először fölismerik a lehetőséget, hogy túljuthatnak a földhözragadt elképzeléseken. Ez aztán megnöveli a testetek folyadékainak a rezgését, hiszen elsődlegesen vízből álltok. Amikor még a fix univerzum foglyai voltatok, a bennetek lévő víz megfagyott, mivel megdermedt és most keresztül juttok a belső személyes figyelmeztető folyamatotokon. És énetek minden megdermedt, megjegesedett aspektusa mozgásba lendül, az élet teljesen új mederben kezd el áradni.

Ez a folyamat az élet minden aspektusában megjelenik. Bármivel is foglalkoztok mostanában, amihez rögzült elképzeléssel álltatok neki, az megváltozik. Szembesültök ezeknek az energiáknak a folyékonyságával. Ahol leblokkoltatok vagy korlátozást éreztetek, ott a folyékony világegyetem most felfed nektek egy[-egy] kivezető utat. Ne feledjétek, minden esetben, amikor valami újba léptek be, egy elbájoláson, elragadtatáson mentek keresztül. Az el-bájolás, az el-ragadtatás egy másik fajta transz állapot. Az elbájolt, elragadtatott transz állapot a magasabb dimenziók igazságába vagy illúziójába vihet. Szóval ti melyik elragadtatáson mennétek keresztül? Az egyik fajta transz állapotból egy másikba kerülhettek. Megvan a hatalmatok, hogy eldöntsétek, hogy az igazság transzába vagy az illúzió transzába kerüljetek. Azáltal tudjátok megkülönböztetni a kettőt, ha a szív nézőpontjából nézitek, ami azt jelenti, hogy éreztek. A rögzült univerzum mátrixa áttörésének igen fontos aspektusa az, hogy használjátok az intuíciótokat arra, hogy megérezzétek, mi a helyes, mi a fény-teli, mi a megvilágosító az igazságotokban.

Elsődlegesen a fejetek alkotta meg a világaitokat és az elmétek kapcsolódott össze a rögzült világegyetemmel. Az átkelés a folyékony univerzumba azt a mestert követeli meg tőletek, aki művésze a megérzésnek és aki a bizalom teljesen új viszonyát alakítja ki – ez pedig a nőies. A folyékony univerzum megtestesíti az Istennő valamennyi fontosabb minőségét és úgy fogjátok majd találni, hogy az Istennő folyékonysága keresztül árad a férfiasság rögzült energiáin. És ezáltal egy teljesen új világ létesül, mert szükségetek van olyan alapzatra, ahonnan növekedhettek – a férfias energia alapzatára, az Istennő energiájának folyékony energiájára, ami lehetőséget teremt a növekedésre és új alapokat teremt, a stabilitás alapjait, ahonnan a teremtés végbevihető. És ez az, ahol az ember átalakíthatja a polaritás rögzült ideáját a polaritás új ideájává, ahol a férfias és a nőies illeszkedik egymáshoz, ahol a rögzült energia képes megtartani a folyékony energiát, de a folyékony energia is képes tárolni a rögzültet, amikor csak így dönt. Ez megint csak kérdőre vonja az egó elképzeléseit és a rögzült hiedelem rendszereket és a geometriára vonatkozó fölfogásotokat. A geometria rögzült energia, de megengedi a folyékony univerzumok folyékonyságának, hogy képviselje őt az élet különböző megnyilvánulásaiban. És a folyékony energia az, amelyik kormányozza a geometria erőit a kvantum teremtés ösvényein és itt lépnek a létezésbe a teremtő világegyetemek 'kaotikus' verziói.

Amióta az emberiség a létezésbe lépett, a nőies energiát kaotikusnak érzékelték. A férfiakat egy nő jelenléte megosztja, szépségük, jelenlétük, érzékenységük bomlasztó. Egy nő besétálhat egy helyiségbe, amitől egy férfi 'elveszítheti a fejét'. Pedig csak annyi történik, hogy a férfi kikerül a rögzült paradigmájából és megérinti a nő folyékonysága. A férfi úgy érezheti, hogy elveszett, megfojtja a nő folyékonysága, szépsége és érzékenysége és nem akar mást, mint még jobban elveszni a nőben és ezért van az, hogy a férfiakra (általában) rátelepszik a szex. Nem mintha ez rossz dolog volna, de az ösztönzését félreértik.

A szex a polaritások egyesítésének egyik leghatékonyabb eszköze és meg fogjátok tanulni, hogy hogyan hasznosítsátok a szex energiáját arra, hogy a fix univerzumokon túli dimenziókba kerüljetek, mivel a szexuális energiák megfelelő használata mozgásban tartja törekvéseteket a számtalan folyékony univerzum felé – mármint a szexuális energia minden formája. De a férfiak a nőies energia folyékonyságával akarnak egyesülni és nagy részben ez felelős a sok profán szexuális aktusért. Tudjátok, a profán aktus nem testesíti meg a szent nász ugyanazon minőségeit, tisztább perspektívából szemlélve hiányzik belőle a csakrák közötti bensőséges minőség. A profán szex nem juttat el a magasabb dimenziókba, a pillanat szükségletét elégíti ki, de valójában ez a szükséglet illuzórikus, ezért van az, hogy az 'üres' szex sokszor az üresség érzését hagyja hátra. Nincs hosszú távú elégedettség érzés, ezért az azonnali kielégülés az üresség érzését hagyja maga mögött. Ez a kollektív tudatosságnak a mércéje, amivel most szembesültök, bizonyos értelemben ajándékként nyújtva át bolygótoknak az AIDS-et, mivel az emberek már másképpen keresik a szexuális aktust. Újra értelmezik a szexuális szokásokat. Mind megértettétek?

Szeretteim, persze főleg ti, férfiak, hagyatkozzatok az Istennő érzékenységére, mivel az ő érzékenységére alapozva olyan platformot alkothattok, amit ő is magához ölelhet és biztosíthatlak benneteket, hogy új magasságokba fogtok szárnyalni. Igazi kapcsolatot érezhettek egy istennővel, amikor megérzitek szívetek válaszát feléje áradni, ágyékotok válaszán túl és azon fölül. Ez mutatja meg nektek, hogy összekapcsolódtok a mennyel és a földdel, az Atyával és az Anyával. Ha ez egyedül az alsó csakrákból fakad, akkor egy aspektus hiányzik. Csak ha érzitek a kapcsolatot a szívben és a gyökérben, csak akkor folytassátok a szexuális együttlétet. És az egyetlen ok, amiért ezt javaslom az, hogy sokkal kiterjedtebb, lényegesen kielégítőbb tapasztalathoz juthattok, mint ami a profán szintekről állna elő.

Most hozzátok vissza a figyelmeteket a folyékony univerzumba, amiben tartózkodtok és egyszerűen csak engedjétek a képzeleteteket, hogy új utakat mutasson. Éber tudatotok talán nem fogja fel ezeket, ami azért van, mert a szíveteken keresztül összpontosítotok és csak éreztek. Egyikőtök úgy emlegette ezt a mai reggel, amikor fölkelt, hogy szélsőségesen örömteli, ami szeretteim, a folyékony univerzumhoz kötődik szeretettel a szíven keresztül, sokkal inkább, mint az elmén keresztül. Ezért aztán azt figyeljétek, hogy mit éreztek most, ne gondolkozzatok rajta, csak érezzétek. (Szünet) (azok, akik nem csoportban olvassák ezt, kapcsolódjanak a partnerükhöz vagy bárki máshoz, akihez csak szeretnének). Uraim, kapcsolódjatok egy hölgyhöz a csoportból a mai napra. Érezzétek a szíveteket, ahogy eléri az ő szívét és figyeljétek meg, hogyan érez a teste, amikor kapcsolódtok hozzá a szívetekből. Mi történik a többi csakrájában? (Szünet) Ha úgy találjátok, hogy a képzeletetek képeket alkot, térjetek vissza a szívhez és tapasztaljátok meg őt egy istennőként, folyékony energiaként, olyannak, akivel egybe olvadhattok. (Szünet) Most érezzétek az ő energiáját a testetek sejtjeibe belemerülni. Érezzétek az erejét, a varázsát, az érzékenységét belépni a testetekbe és magatokat belépni az ő testébe. Érezzétek meg, hogy ez milyen érzést nyújt. (Szünet) Ne gondoljatok arra, hogy hogyan néz ki, csak a lényegét érezzétek. Néhányan talán meg is lepődtök, hogy mi mozdul meg bennetek, amikor csatlakoztok ehhez az istennői erőhöz, ehhez a jelenléthez. Amihez csatlakoztok, az minden energia folyékonysága. Maradjatok összeköttetésben ezzel az érzéssel, folytassátok a hozzá való kapcsolódást, átlépést, eggyé válást vele – az ő energiája táplál benneteket, anélkül, hogy kiszipolyozná a ti energiátokat, egyre erősebbekké váltok, egészen addig, amíg úgy nem érzitek, hogy elepedtek és a testetek fölrobban a szenvedélytől, az örömtől és a boldogságtól.

Most pedig hölgyeim, (azok, akik nem csoportban olvassák ezt, kapcsolódjanak a partnerükhöz vagy bárki máshoz, akihez csak akarnak), kapcsolódjatok össze egy férfival a csoportból. Kapcsolódjatok hozzá a szív csakrán keresztül, ne gondoljatok arra, hogy hogyan néz ki, kapcsolódjatok az erejéhez, a benne élő hatalomhoz – a szívéhez. Kapcsolódjatok a kedvességéhez. Érezzétek az erejét egyesülni a ti erőtökkel, az ő szépségét egyesülni a tietekével, a bátorságát és a szenvedélyét egybeolvadni a tietekével a szíven keresztül. Figyeljétek meg, mi történik a saját csakráitokban. (Szünet) Egyszerűen csak érezzetek és ne szégyenkezzetek azon, amit a testetek érez éppen most. Azt érzékeljük, hogy néhányótok így érez. Amit most éreztek, legyen az akár a fölébredő szexuális energia, valójában a ti kulcsotok a rögzült univerzum áttöréséhez. Ha használjátok, akkor összpontosítsatok a szívre a lelken keresztül, ezért kértük azt, hogy ne arra fókuszáljatok, hogy hogyan néz ki az illető személy.

Az energiák egybeolvasztása ezen a módon a kulcsa annak, ahogyan minden egyes lelket meg lehet szabadítani az összes olyan létező paradigmától, ami a rögzült tapasztalatból épült fel. Csak érezzétek. Hölgyeim, engedjétek át magatokat ennek a férfias energiának. Úgy tapasztaljátok meg, mint ha [a férfi] Isten egyesülne veletek, száz százalékban biztonságosan, egész teljességében megszentelten, egy olyan energia, ami nem kíván elvenni tőletek semmit, hanem csak eggyé akar olvadni veletek és azt adja nektek, amit ti adtok neki. És itt válnak eggyé a testek, olvadnak egybe a polaritások és minden elkülönültség feloldódik. És ez az, amiért a szerelmeskedés olyan erőteljes hatású, ha szakrális pontból indul ki, mivel a csakrák, melyek a szakrális energia örvényei, megnyitják a folyékony univerzum kapuit. És ti pedig átléptek a dimenziókon és olyan kvantum síkon találjátok magatokat, ahol minden lehetséges.

Szeretnénk, ha összekapcsolódva maradnátok azzal a férfival és hölggyel, akihez csatlakoztatok a csoportból. Szükségünk van rá, hogy ezen a módon egyesülve maradjatok, mert most át fogjuk szakítani a férfias paradigma és a nőies paradigma éterikus fátylait, melyek a rögzült hiedelem rendszereket tárolják férfiakról és nőkről, a férfiasságról és nőiességről. Képzeljétek el magatokat egyként azzal a férfival és azzal a nővel, akivel egyesítettétek energiátokat. Érezzétek magatokat egybefonódva, egy létezőként, a szíveteket egyszerre dobbanni. Érezzétek minden csakrátokat egyesülni, minden energiátokat vibrálni, egyesülni és együtt örvényleni. Vegyetek egy mély lélegzetet, lélegezzetek ki a szátokon át és érezzétek az egyetemes Isten/Istennő folyékony energiáját mindkettőtöket beborítani, felpezsdíteni a férfiasság és nőiesség szent unióját, energetizálni a kettőtök közötti erőt, ami kettőtöket eggyé olvasztott. Ne feledjétek, hogy nem a személyre kell összpontosítani - hanem a szent Istennő és az erőteljes [férfi] Isten jelenlétére.

Most, ahogy be- és kilélegeztek, képzeljétek el ezt az egyesített erőt, amint föloldja a férfiasság hiedelem rendszerének rögzült paradigmáját. Keljetek át rajta. (Szünet) Lélegezzetek, egyesített erőként mozogjatok, törjétek át a nőiesség és az Istennő hiedelem rendszerének rögzült paradigmáját. (Szünet) És ahogy az energiátok a folyékony univerzum egyre magasabb és magasabb birodalmaiba lép, összpontosítsátok az érzéseiteket újra arra a lényre, akivel egyesültetek. Kapcsolódjatok újra a fénynek azon hatalmas erejéhez, amit az a férfi vagy nő testesít meg, akivel összeolvadtatok. Érezzétek a nő érzékenységét magas szintre emelkedni és érezzétek a férfi erejének hatalmát és jelenlétét. És ez egybeolvasztja a fizikai test megjelenését és azt, amilyennek a testiségnek kellene lennie, annak érdekében, hogy ez a szakrális egyesülés, amit most megtapasztaltok, megtörténhessen, mivel a folyékony univerzumban a fix alak nem számít. Az, hogy az illető személy hogyan néz ki testi valójában, közömbössé válik, mivel a folyékony univerzum benne él abban rögzült formában. Azt is észre fogjátok venni, hogy amikor valaki a folyékony energiában él, akkor a fix testi alak megváltozik, mert az folyékony energiává válik.

Most elkezdjük növelni a csakrák vibrációját, kedveseim, és átviszünk benneteket a folyékony univerzum egyik szexuális kapuján, ami fölemeli a profán tudatosság rezgéseit a szakrális tudatosságéhoz. Egy percig érezzétek minden egyes csakrátokat, a gyökércsakrától kezdve a koronáig, és kapcsoljátok össze őket ezzel a férfival vagy nővel. Lássátok az energiátokat együtt áramlani és a polaritásokat szertefoszlatni. Minden ilyen energia egyesül és ti fölemelkedtek, elkezdtek forogni az óramutató járásának megfelelően, keresztül a hiedelem rendszerek rögzült állagán, át a fix univerzumon, keresztül minden dobozon, melyek bármiféle leragadt késztetést tartalmaznak és látjátok ezeket belerobbanni a fénybe, ami egy új univerzumot hoz létre, egy olyat, amit ezzel a férfival vagy nővel teremtetek. És ez ad életet egy új szexuális csakrának és ez a szexuális csakra lesz az, ami megvilágosítja az emberiséget és elviszi az emberiséget a megszentelt szeretet folyékony univerzumába.

Folytassátok a be- és kilégzést, miközben az univerzum Urai az energiátokat újrakalibrálják, összehangolják a csakráitokat és a folyékony univerzumban tartanak, az összes teremtés kvantum-mezejében. És teljesen összeolvadtok a végtelen forrással és valójában amit tettetek, az szeretetet ad a végtelen forrásnak. Egy percig integráljátok ezt a fölismerést, érezzétek át annak megértését, hogy minden férfi és nő a végtelen forrás egy[-egy] képviselője és aspektusa, igazából [annak olyan] folyékony mechanizmusa, akinek hozzáférése van minden dimenzióhoz a földön belül és azon túl. Azért hoztuk el kifejezetten ennek a csoportnak a szexuális vibrációt, mert ti az Anya energiáján keresztül születtetek – az Anya városában (Fokvárosban). Ti horgonyozzátok le az új szexuális csakra energiáját az Anya univerzumban – a folyékony univerzum méhében, amiben az új élet megfogan, amiben meglátjátok az új életet és ahonnan ki fogtok fejlődni.

Folytassátok a mély belégzést, teljes kilégzést. Ha alkalmasnak érzitek, amint befejeztük a közvetítést, menjetek oda ahhoz a személyhez, akihez kapcsolódtatok és egyszerűen csak öleljétek át. Semmit nem kell mondanotok, semmit nem kell éreznetek. Csak ismerjétek föl a végtelen forrást veletek szemben olyan formában, ami fixnek tűnik, de a teljes igazság szerint folyékony, mert éppen az imént tapasztaltátok meg folyékonyságát. Épp most tapasztaltátok meg az egyesülést a folyékony univerzum egyik különleges energiájával.

Engedjétek az energiákat elcsendesedni, ha lehetséges. Kezdjétek magatokat visszatelepedve látni a fizikai testetekbe, de még mindig teljesen kapcsolódva a folyékony univerzumhoz, csatlakozva annak a személynek az energiájához, akivel egyesültetek. És ez a férfi vagy nő kapcsolatban marad az energia mezőtökkel a következő tizenhét napban, mely idő alatt bevégzitek a DNS szálainak integrálását a folyékony univerzumhoz kapcsolódva. És az Isten és az Istennő szent násza szétoszlatja a rögzült univerzum polaritásait, melyeket ti elfogadtatok sajátotokként és sejt, molekuláris és atomi szinten sürgető szükségét érzitek majd a folyékony univerzum új paradigmájának.

Időközben az is végbement, kedveseim, hogy megteremtettetek magatoknak egy párhuzamos paradigmát. Ez a párhuzamos paradigma fogja megtartani az új folyékony energiátokat és fogja előkészíteni az új utat tudatos énetek számára, amin útra kelhettek. A következő tizenhét nap lesz a hídverés időszaka az énetek rögzült aspektusa számára, amikor teljesen újjá kell születnie, át kell törnie a mátrixot és egyesülnie kell a folyékony univerzummal, amiért is szükség van arra, hogy energiáitok együtt maradjanak a következő tizenhét napra. Ez idő alatt azon kapjátok magatokat, hogy múltatok rögzült hiedelem rendszerein morfondíroztok. Egótoknak támogatásra és vezetésre lesz szüksége az elengedéshez, energetikailag a megjelenítési folyamathoz. Most az én alsó négy aspektusának kell kezelnie ezt az új frekvenciát. Játsszátok le újra és újra a szavainkat a szívetekben és emlékezzetek arra, hogy a polaritásra vonatkozó észlelésetek az, ami megváltozott. Ahogy megtapasztaljátok a férfiasságot és nőiességet, az változott meg. És így fogjátok emlékeztetni egótokat eredeti feladatára. Ezek az eszközeitek világotok megváltoztatására, az élethez a folyékony univerzumban.

Tegnap arra kértünk benneteket, hogy nézzétek meg a 'Truman Show' című filmet. Ha valaki nem lett volna jelen tegnap, tegyétek meg mindenképp, mert ez a film tökéletes példája az élet rögzült állapotának. Minden nap vizualizáljátok azt, hogy ha bármilyen dobozban is élnétek, abból kiléptek. Használjátok arra azt az energiát, hogy új energiát teremtsetek –ezt a mágikus eszközt, amelyet korábban a körülöttetek lévő dobozok eltüntetésére használtatok. Emlékeztessétek magatokat, hogy folyékonyak vagytok – vízből álltok. És ha a könnyetek csorogna, az jó, mert ezzel a bennetek lévő jéghegy olvadását élitek meg. És minden olyan aspektusotok, ami az idő folytán megdermedt volna azon világ rögzült hiedelemrendszereinek eredményeként, melynek részei vagytok, az elkezd keresztüllépni rajtatok, átfolyni rajtatok és az életetek megváltozik. És biztosíthatlak benneteket, hogy ez a javatokra fog válni. Ne feledjétek, a rögzült hiedelem rendszer volt az, amelyik megidézte a félelmet, ami ahhoz vezetett, hogy azt higgyétek, hogy semmi nagyobb nem vár rátok, mivel a világotok a dobozba van zárva és az megkövesedett, ami annyit jelent, hogy rajta kívül nincs semmi. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos szem előtt tartanotok önmagatok folyékonyan tartását és ha elfelednétek, kapcsolódjatok ahhoz a lényhez, akivel összeolvadtatok. Érezzétek azt a szent energiát keresztülszaladni a testeteken, miközben a férfias és nőies energiák egyesülnek. Vegyetek mély lélegzetet, lélegezzetek ki teljesen a szátokon keresztül és a folyékony énetek teljesen elnyugszik a fizikai emberi énetekben és a folyékony univerzum minden energiája hozzátok kapcsolódik.

A következő tizenhét napban bizonyos kapcsolódások szétválnak a gerincetek és az agyatok területén. Ezek a kapcsolódások az energia szálai voltak, melyek mentén programok futottak, melyek az akkoriban élt életetek megdermedt képeihez járultak hozzá. Minden nap egy-egy ilyen kapcsolat fog szétválni. Összességében tizenhét fog eltűnni, ami tizenhét utat nyit meg a folyékony világegyetemen át. Soha többé nem fogadtok be semmilyen megdermedt fölfogást. Azonnal fullasztónak fogjátok érezni, nyugtalanná váltok, egészen izgatottá, sőt felbőszültök, ha begyepesedett eszmékkel találkoztok. Ha bárki megpróbálna dobozokba zárni, reagálni fogtok erre, egyszerűen azért, mert már összeköttetésbe léptetek a folyékony világegyetemmel. Már áttörtétek a földi mátrix első szintjét. Átszakítottátok a [férfi] Isten és Istennő körüli megdermedt viszonyokat és soha többé nem lesztek már ugyanazok.

Lélegezzetek be újra, lélegezzetek ki teljesen és földeljétek le magatokat újra a testetekben. Lássátok a gyökereiteket átfolyni a földbe. Lássátok őket a Földanyával folyékonyan egyesülni. Érezzétek az Ég Atya folyékony energiáit beborítani benneteket. Biztonságban tartunk benneteket a Földanya és az Ég Atya folyékony jelenlétében – a szent nőies és szent férfias jelenlétében, mely mindkettő ti is vagytok. Vegyetek egy újabb mély lélegzetet és ahogy kilélegeztek, nyújtóztassátok ki a karotokat és a lábatokat, körözzetek a fejetekkel a vállatokon, és amikor készen álltok rá, nyissátok ki a szemeteket.

Szeretteim, beigazítottuk a csakra rendszereteket, hogy a hetedik univerzum energiáival vibráljon [együtt]. Ez az az univerzum, amelyik megtestesíti a hetedik dimenzió energiáit, amiről tanultátok, hogy a mágia, a csodák és a manifesztálás dimenziója. Azonban a hetedik univerzum az is, ami megtartja ezek minden egyes folyékony aspektusát. A hetedik dimenzió a kvantum világ átjárója. A hetedik dimenzió maga a kvantum világ, minden jellemzőjével és minden valószínűségével, minden lehetőség és potenciál itt létezik. Eltart egy ideig hozzászokni ehhez az új energiához. Fontos az, hogy ne nehezteljetek magatokra, ha szórakoztatónak találjátok a régi, begyöpösödött utakat. Olyan mintázatból törtetek ki, amelyben az egész életeteket leéltétek. Szóval legyetek türelmesek és állhatatosak.

Minden mintázat gyorsan fog aláhullani, ami azért van így, mert az élet drámai módon megváltozik. A kapcsolatok óriási változásokon mennek keresztül, a kapcsolatok minden formája: a romantikus, a társadalmi, a hivatással kapcsolatos, mind megváltozik, mert bármilyen kapcsolat, ami rögzült felfogást tükröz számotokra, az eltűnik. Ti nyújtotok lehetőséget másoknak a kapcsolataitokban, hogy együtt fejlődhessenek a folyékony felfogással. Ha nem így döntenek, ti egyszerűen tovább folytok azon, ami már nem tükrözi és visszhangozza a ti folyékony tudatosságotokat. Ez világos, ugye?

És így van ez, szeretteim, üdvözlünk benneteket a folyékony energia új vibrációiban. Kifejeztétek a lelketek vágyódását, hogy túljussatok minden legyökeresedett korlátozáson. Úgy döntöttetek, hogy elismeritek, hogy sokkal nagyobbak vagytok annál, mint amire rávettek benneteket, hogy higgyétek, csupán azért, mert beléptetek a rögzült világ bűvkörébe. Azért jöttetek ebbe a világba, hogy átalakítsátok, életre keltsétek [azt] a folyékony tudatosságban és pontosan ezt is teszitek. Tartsatok ki és bízzatok abban, hogy minden jól halad a maga útján és isteni céljának megfelelően. Tartsátok mindig szem előtt, hogy valamennyien egyek vagytok, egyesültek és soha sem magányosak. Értsétek meg, hogy a láthatatlan karok örökké támogatnak és biztonságban tartanak benneteket, még ha ti ezt nem is látjátok. Ismerjétek föl hogy minden rendben van a világotokban és mindig is rendben lesz és én most arról a személyes világról beszélek, amelyet ti teremtettetek, amelyben a saját szemszögetekből önmagatokra tekintve éltek. Bízzatok a fényben, ami tükröződik az úton, amit választottatok és tudjátok, hogy mélységesen szeretünk benneteket.

Kuthumi vagyok, a bölcsesség és szeretet arany sugarának chohanja és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket. Adonai.

Kuthumi nagyúr, ez az utolsó feladat, amit velünk végeztél, figyelemreméltó szexuális energiákat használt. Mi van akkor, ha valaki már nem aktív szexuálisan?

Nem kell, hogy te magad [aktív] legyél vagy inkább úgy mondhatnánk, nem kell, hogy legyen veled egy személy, egy partner az életedben, aki szexuálisan aktív. És ez, szeretett nővérem, része a rögzült univerzum fix hiedelem rendszere kihívásának. Ez az én felfedezéséről, az Isten és Istennő felfedezéséről szól. Úgy fogod találni, hogy amint a napok tovatűnnek, szükségét érzed majd, hogy megbékélj a testeddel, ami megnyitja azokat az utakat egy társ számára, akivel egyesülhetsz, ha így szeretnéd. A megdermedt eszméknek, fölfogásoknak ez az áttörése arról, hogy a szexualitást miként kellene megtapasztalni, lényeges áttörés lesz számodra és az erőteljes gyógyítás birodalmává válik, mint egy olyan Istennőnek, aki belép a Háromszoros Istennő Bölcs Matróna fázisába. Az istennőség fogalma soha nem jelentette azt, hogy a szexuális tapasztalat nincs napirenden, ha már elérte a matróna fázist. Valójában ekkor éri el a szexualitás legerőteljesebb és leginkább szakértő birodalmait. Meghalad minden szexre vonatkozó sajátosságot, a szexualitás felfedezésének minden ügyetlen keresgélését. Ennek legnagyobb részét elfelejtették, ha éppen nem forgatták visszájára a rögzült univerzumban. Nincs semmi bántó abban, ha valaki nem aktív szexuálisan egy másik személlyel, de a szexuális energia aktív és kreatívan kifejeződik, valami megteremtésén keresztül - ez a folyékony teremtés. Kezdjél el játszani ezzel, játssz az energiával, játsszál a szeretettel, játsszál a szexuális energiával. Világos?

A kérdés itt nem világos

Mi volt az érzésed az energia megtapasztalásakor? Egyfajta feszültséget éreztem és megpróbáltam tőle megszabadulni. És milyen érzés volt? …......... Lépjél túl a fizikai érzéseken és lépj bele másféle érzelmekbe a fizikai energia megtapasztalásával egy időben. Vissza tudsz idézni valamilyen érzelmet? Nem. Ez az, amivel kapcsolatba kéne kerülnöd. Ez a tapasztalat kötött össze téged éned egyik aspektusával, ami rád várt a folyékony univerzumban. Össze kell olvadnia veled a fix világegyetemben, hogy kinyithassa számodra azt a dimenziót, ahol túlléphetsz a korlátozó felfogásokon, melyek meghatározzák azt az életet, amit élsz. Ez időtájt sok férfinak nehezére esik megtapasztalni valaminek az érzelmi aspektusát, ami fizikailag történik és a folyékony univerzum fölkínálja a lehetőséget az istennek. És ez jelenti a fizikai érzésen túli érzést, amiért korábban azt kértük, hogy ne arra összpontosítsatok, hogy hogyan néz ki a nő, hanem hogy kapcsolódjatok az esszenciájához, ez energiájához, mert az eltünteti a fizikai érzékelés aspektusait és a megcsontosodott ideákat, amire pontosan szükségetek van ahhoz, hogy megkaphassátok ennek a tapasztalatnak a teljes ajándékát.

Október 10-én egy nagyon fontos átjárót nyitottunk meg. Ez volt a kvantum átalakulás 10:10 kapuja és ez volt az, amit sok ember most megtapasztal – a kvantum átalakulást. Ismerve, hogy mennyire illékony és kaotikus a kvantum energia, az segíthet nektek jobban megérteni, hogy milyen nagy átalakulás várható a lehetőségek eredményeképp, a végtelen lehetőségek eredményként, amit a folyékony univerzum tartogat. 2006. október 17-e és 18-a szintén fontos napok, mert Arkturusz nagyúr kibocsát egy ibolyántúli sugarat az emberiség szív területeire, sok szunnyadó fénymunkást ébresztve föl ezzel, hogy kapcsolódjanak a folyékony univerzumhoz, ezért sokan közületek továbbra is ilyen változásokat fogtok tapasztalni. A fény övezte fejforma áthatol a fizikai test fix állagán és az elmén. Néhány ember émelygő, nagyon tikkadt, krónikus fáradtságot érezhet, mivel a test átkelt ezeken a dimenziókon, a megdermedt énből átlépett a folyékony énbe. Néhányan meg úgy érzitek, hogy bármikor azonmód elaludnátok. Ne küzdjetek ellene, engedjétek a testnek, hogy átélje ezeket az új energiákat. Néhányan még azt is megélhetitek ezekben a napokban, hogy szerelmi vágyatok eltűnik. Másoknak viszont éppen ellenkezőleg, megnő a libidója. A fény belépése miatt, mi férfias energiák átléptünk az Istennő folyékony energiájába és ezért egészen biztosan azt mondhatjuk, hogy lányokká váltunk.

Van még valami más, amiben segíthetek valakinek?

Kuthumi nagyúr, nekem van egy kérdésem. Az energiám … sokkal … az elmúlt hónapokban és kíváncsi lennék, ha tudnál segíteni … nyomást érzek a gát és a prosztata területén, ami gyötrelmes és félek, ez annak az eredménye, hogy …

Természetesen, van egy csakra a gát területén mind a férfiaknál, mind a nőknél itt helyezkedik el és sok férfi esetében ez a csakra rejtőzködik, ez az oka a prosztata ráknak és más betegségeknek a szexuális területeken. A kreativitás létfontosságú aspektus a gát környéki csakra újra aktiválásában. Mind több férfi kerül kapcsolatba a tevékeny teremtőképesség szükségletével. A kreativitás az élet minden területén jelen van. Az ember akkor válik kreatívvá, ha kikerül az elme betokosodott felfogásából és ha bárminek a folyékony kifejeződése örömet okoz neki. Az üzleti élet egy betokosodott energia, felfogásában roppant férfias. Érted? Felfogásunk szerint a kreativitás lehetne kicsit is nőiesebb, felfogásunk szerint mindkettő megtalálható a kreativitásban és az üzleti életben. Te hidat versz a férfias üzleti világból érkezve, megteremtve benne a nőies kreativitást és beilleszted a nőies folyékony kreativitást a férfias üzleti világba. És a két energia összeolvadása az, ami életre kelti azt, amit le fogtok horgonyozni a következő évben.

Kuthumi nagyúr, tudnál valami segítséget adni a szememre? Az utóbbi két hétben egyre csak remeg és antibiotikus cseppeket kapok tudom, hogy … ?

A változás okozza a DNS-edben. Az ember DNS-ének mintázata megtalálható a szemben és valójában ha valaki egy másik ember szemébe néz, akkor kapcsolatba lép isteni természetének tudatosságával – a DNS-sel. Mivel isteni természetetek tudatossága most fölébred, ezért most ezt a fölébredési folyamatot tapasztaljátok meg, ami hatással van a szemre. Azt javasoljuk, hogy helyezzetek kvarc kristályt a szemhéjakra és feküdjetek velük a szemeteken legalább tíz percig, amilyen gyakran csak tudtok, amíg ez a kényelmetlen érzés el nem tűnik. Világos?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...