Mária Magdolna & Kuthumi - Tűz a Lélekben közvetítés - A Szenvedély Univerzális Lángjainak meggyújtása

 

Mária Magdolna & Kuthumi - Tűz a Lélekben közvetítés - A Szenvedély Univerzális Lángjainak meggyújtásaCsatornázta: Michelle Eloff

Forrás: lightweaver

2006. október 17, Dél-Afrika, Johannesburg

Fordította: Hatejer Emese

~~~~~~~~~~

 

A hanganyag innen tölthető le : http://www.mediafire.com/file/6276yudnypqbdpl/T%C5%B1z+a+l%C3%A9lekben-+A-szenvedely+l%C3%A1ngja.mp3

vagy Youtube-n hallgatható verzió:

https://www.youtube.com/watch?v=8PFv81oCWcg

Mária Magdolna vagyok, üdvözletem.

Azért jöttem, hogy bemutassam a Fény Információját nektek abból a célból, hogy segítsem az emberiséget, hogy megértse milyen fontos is a szenvedély. A szenvedély erejének a megértése lángra lobbantja a Lélek Lángját és elősegíti a régi élet traumájának átalakulását, megnyilvánítva egy Isteni Ösvényt a lélek képességének, hogy átalakítsa azt, amely megteremtette a sötétséget és korlátozottságot, ezáltal létrehozva egy új vásznat, amelyre társteremtitek az életeteket.

Én, Mária Magdolna, a Szenvedély Ösvényét jártam számos alkalommal és egyesítettem az energiámat az Istennői Tudatossággal, ennél fogva ma felkínáljuk a Föld Istennőinek a lehetőséget arra, hogy megértsék milyen az, amikor a Lélek Tüze lángra lobbantja a Megszentelt Szeretetet, Szakrális Szexet, Megszentelt Kreativitását, Szenvedélyt és élettapasztalatot egy új szinten. Ez része az Istennők utazásának, hogy utat mutasson, azáltal, hogy megtapasztalja az Élet Szenvedélyét és az Élet iránti Szenvedélyt, megteremtve egy sablont mások számára is, hogy be tudják húzni ezt az energiát, azért, hogy megteremtsék a sajátjukat.

Elértetek egy pontot a Föld idővonalán, ahol szenvedély nélkül egyre nehezebbé fog válni az, hogy a világ új energiáiban teremtsetek. A társteremtői képességeitek egyesítése a Végtelen Forrással elengedhetetlenül fontos a Föld, tudatosság és a képesség életben maradásáért az emberek számára, hogy lerögzítsék a Lelkük Isteniségét a Földön, úgy miképpen az a Mennyben van. Az Univerzális Kapukat megnyitják, és 44 Univerzum terjeszti ki az energiáját hozzátok és a Föld Anyához azért, hogy folytassák az illúzió fátylainak átégetését, amelyek eredményeként sok ember érzi depressziósnak magát. A depresszió az egyén társ-teremtői erejének a felfogásának elfojtása az Élet Szenvedélyének hiánya által. Az energia központi sugarát a 44 Univerzum Központi Fő Univerzumából bocsátották ki a Föld Bolygóra összpontosítva, ma ez az, ami egy új ösvényt éget a lelketek magjába.

A lelketek magjában van a Kifejeződés egy Lángja, egy olyan, ami kifejezi a Társ-teremtés Szakrális Nyelvezetét. Az emberiség elfelejtette, hogy hogyan társteremtsen a Szakralitás Elveivel összhangban. Szakralitás nem korlátozódik az Integritás vagy Tisztaság Törvényeire. Szakralitás valójában, megtestesíti a tisztelet energiáját, és tiszteljétek az erőt, ami az élet minden birodalmában létezik. Ha az egyén tartalmaz bármilyen szakrálisat, akkor tisztelni és becsülni fogja azt, amit társteremt, vagy azt, aminek a társteremtés eredményeképpen lesz tanúja.

A célotok ez alkalommal az, hogy felismerjetek mindent, amit társteremtettetek és azt, ahogyan a múltatok motivációi és inspirációi, már szenvedélyesen megnyilvánultak tapasztalatokban, amelyek elhoztak titeket az élet megtapasztalásának ezen pontjára, amit éppen tapasztaltok. Ma az Isteni vibráció magához ölel benneteket, feltöltve a tudatosságotokat és lángra lobbantva az új Tűzet a Lelketekben, a Szenvedélyt, ami a nagyobb kifejeződés, a mélyebb érzés, egy belső serkentés, felgyorsítás birodalmaiba fog vezetni titeket, ami a Lélek Magjának Lángja idézett elő, és ez átégeti az illúzió és az akadályok fátylait, amit megteremtettetek az alsó egó alapú védelem eszközeként.

Egyesüljetek a szándékban ma velem, és fókuszáljunk a Társteremtés Szenvedélyének életre keltésére, előtérbe hozva azt ami Szakrális, azért, hogy emlékeztesse az emberiséget, hogy a Szakralitás a tisztelet és megbecsülés egyszerű folyamata, ezáltal becsülve és tisztelve azt, amivel az ember rendelkezik, és amit az egyén szándékozik társteremteni és manifesztálni az életében.

Lásd önmagad érezve az Univerzális Sugár erejét kiáradni hozzád az Univerzum közepéből, ami a 44 Univerzum között helyezkedik el és jelenleg fókuszáljál a Föld Bolygóra. Ez az Univerzum a Kreatív Teremtő Szenvedély számos területéből tevődik össze a világban, amit Központi Univerzumként ismertek, ami a kvantum energia fényszálának sok szintjéből áll. Itt az idő, hogy megtanuljátok, hogy mennyire erőteljes is a Kvantum Energia, de még mielőtt mesterévé válnátok ennek, létfontosságú tudnotok, hogy a Kvantum Energia egy nagyon instabil energia. Ez egy mértékben kaotikus energia, és ennek következtében képesek vagyok felhasználni ezt arra, hogy megteremtsetek bármit, amire a lelketek vágyik. Ez az az ok, amiért a Mesterek megkértek rá titeket, hogy koncentráljatok a pozitivitásra, hogy fordítsátok a figyelmeteket arra, amit szeretnétek átalakítani az életetekben, a kreatív teremtő aspektusra fókuszálva, a romboló/pusztító aspektusotok helyett. A testetek kvantum sejtjei egyre jobban válaszolnak erre az energiára és az energia az, ami az atomot alkotja.

Az atom neutronokból és protonokból tevődik össze. A neuronoknak az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányba is egyidejűleg forogniuk kell. Ez szükségesszerű annak érdekében, hogy az atommagokon belül lévő energia létre tudja hozni a kellő hatást, amit csinál. Ha ez nem forogna mindkét irányba, az élet, miképpen azt ismeritek nem tudna létezni. Ez nagyon egyszerű, ez még az életveszélyes folyamatoknál is létezik mindannyiotokban. Néhányan azt mondjátok az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes mozgás a pozitívat és negatívat képviseli, és egy fokig ez helyes is, de hagy menjünk egy lépéssel tovább, azt mondva, hogy ez a férfiast és nőiest képviseli. A tudományban a hangsúly a pozitívon és negatívon van és e célból létrehoztak egy tudományos elképzelést, hogy a negatívitásnak jelen kell lennie, ahhoz, hogy a pozitivitás is jelen legyen. Arra kérlek titeket, hogy helyettesítsétek a pozitívat és negatívat a férfiassal és a nőiessel.

Minél inkább az ember megérti azt, hogy mindkettőnek szükséges jelen lennie, annál inkább megérti, hogy valójában a pozitivitás és negatívitás egyszerűen a két ellentét jelenléte, a férfiasé és nőiesé. A férfiast keményebb energiának tartják, mint a nőit, azért mert ez képviseli a cselekvést, a külső világot, ez jobban leföldelt, mivel a női energia inkább folyékony, a vizet képviseli, puhább, lágyabb és sokkal, de sokkal változékonyabb/illékonyabb, mint a férfias energia azért, mert ez képes megváltoztatni a formáját. Mégis, az egyik a másik nélkül nem létezhet, ez az, amiért a neuron nem lehet neuron, ha az energia nem áramlik mindkét irányba az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányba is. Egy atom pontossága bocsátja ki az energiát. Ha ez egy fokkal eltér, akkor nem tudja kibocsátani az energiát, és az élet, ahogyan ismeritek, megismétlem, nem tudna létezni. Minden tökéletesen rendben van egy kaotikus univerzumban. Ez segít az egyénnek megérteni, hogy egy Isteni Rend van a káosz jelenlétén belül, és még a kaotikus (alap)elvnek is önmagában van egy rendje, mivel más energiákkal az egyénnek meg van az ereje, hogy megválassza, hogyan manifesztál az Isteni világban.

Átadtam nektek ez a tudományos információt azért, hogy segítsen felismerni nektek, hogy amit kérünk tőletek az nem egy ezoterikus zsargon, ez tudomány. A tudomány mindig nagyon fontos szerepet játszott a spiritualitásban és a láthatatlan energia felhasználásában ahhoz, hogy életben legyen. Az egy bolond, aki figyelmen kívül hagyja az Univerzumok Tudományát, mivel ez olyannyira értékes és szakrális, mint a spiritualitás. A kvantum mechanika egy részetek akár értitek, akár nem. Ennek illékonysága/változékonysága a bennetek lévő kreatív teremtő erők és az elme érzelmi illékonyságainak egy fajta visszatükröződése. Megválaszthatjátok, hogy hogyan használjátok az érzelmeiteket arra, hogy negatívan teremtsetek, hogy káoszt teremtsetek ennek negatív szerkezetéből, amely valójában az, ami a Földön történik a jelen időszakban, vagy arra tudjátok használni az energiák illékonyságát, hogy áttörjetek az elme negatív szerkezetén és a fény egységet nyilvánítsátok meg magatokban, kapcsolatot létesítve a Lélek Tűzével és lángra gyújtva a Szenvedélyt az Élet számára[the Passion for Life], amely megnyilvánulásba hozza az Élet Megszentelt Szeretetének, a Megszentelt Szenvedélyének, a Megszentelt Kreativitásának és Szakrális Tapasztalatát az élet összes fazettájában.

A Szakrális Szerelem, a Szakrális Szex, a Szakrális Társteremtés egyszerűen azt jelenti, hogy tiszteld a szerelem, a szeretet, a szex, a társteremtés, a szenvedély energiáját és minden más energiát is, amihez hozzáférsz. Az energia, amit manapság tapasztaltok egy nagyon dinamikus energia, és ez vezetni fog titeket dinamikusan annak megértésének irányába, hogy hogyan teremtsetek szenvedélyesen. Tehát most irányítsd a fókuszodat a szívedre, és a szíved központi mag pontjából képzelj el egy csodálatos Lángot manifesztálódni, ami fényesen ég. Minden alkalommal, amikor belélegzel érezd ezt a lángot kiterjedni, hogy egyesüljön és összeolvadjon a felsőbb és alsóbb csakráiddal, a fizikai testeden túlra terjedve, és érezd, azt hogy hogyan fejezi ki ez a Láng a szenvedély energiáját. Ha nehéz megtapasztalni ezt az érzést, emlékezz vissza egy olyan időszakra, ahol szenvedélyes ösztönzést éreztél. Jelenítsd meg a tapasztalatokat és teremtsd újra az érzelmeket. Figyeld meg, hogy mit tettél/csináltál a szenvedélyes inspiráció időszakában, amit tapasztaltál. Most hozd ezt az érzést be az itt és mostba, és lásd a neuronokat, amik az atommagot egészítik ki, és az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányba mozognak. Érezd a nőies és férfias energiákat felszínre jönni, helyettesítve azt, amit a múltban negatívként és pozitívként vettél figyelembe.

A Lélek Tüze az, ami a Fény egy Kinyilatkoztatásaként érkezik hozzád, a társteremtő erő egy ajándékaként helyettesítve minden negatívot a férfias energia erejével és minden pozitívat a nőies energia erejével, szintén helyettesítve minden pozitívat a férfias energia erejével és minden negatívat a nőies energia erejével. A férfinak és a nőnek egyidejűleg kell léteznie, hogy a szenvedély pontjából teremtsenek a szakralitás végett, hogy életben maradjanak és számodra tudatként, hogy növekedhessél, gyarapodhassál.

Evégett, ma fókuszálj szenvedéllyel teli élet megélésére. Töltsd el némi időt, hogy gondolj arra az életre, amit szívből hiszel, hogy arra vágysz, a jövőre amit megkívánsz teremteni, manifesztálni és társteremteni. Fordíts figyelmet önmagad aspektusainak részleteire, amiket a szenvedély fényébe akarsz hozni teljesen. Most képzeld el önmagad a 44 Univerzum központi Univerzumában állni. Adj magadnak kreatívan engedélyt, hogy elképzeld ezt bármilyen módon, ahogyan kívánod. Ebben a központi Univerzumban minden lehetséges, még az is, amibe ez alkalommal még nem mersz mélyen behatolni, létezések, amiket nem vagy képes látni, azért mert nem tudod elképzelni, de ott van, és ez láthatatlan energia; ennek felfoghatatlan jelenléte elkezd beszivárogni a bőröd pórusaiba, beolvad a DNS-edbe, és nagyon gyengéden megtalálja az útját minden molekulához és atomi struktúrához benned és körülötted. A szenvedély energiája ez, ami átjárja a lényedet. Ha nem vagy képes ezt érezni egyszerűen képzeld el ezt.

Miközben ez történik, emlékezz az összes érzéked felhasználásának fontosságára, hogy társteremts és manifesztálj. A társteremtés ereje, amit magadhoz vonzottál az életedben ma a Lélek Tűzének aktiválása révén és az Élet Új Szenvedélyéért (the new Passion for Life) ez a tárteremtői hatalmad belső tudásából ered.

Kezdjük azzal, hogy van egy ötleted/gondolatod arról, amit meg szeretnél,vagy megkívánsz változtatni. A következő lépés az, hogy figyeld meg, hogy mivel szeretnéd a régit behelyettesíteni. Amikor már teljesen biztos vagy abban, mi is ez, akkor fontos az, hogy képzeld el ezt az új képet, hogy lásd magad abban a helyzetben, helyen, az új energiában tapasztalva az újdonságot, amivel behelyettesítetted a régit. És akkor szükséges, hogy érezd is ezt. (Érzelmileg) Érezd, hogy milyen lenne ezt az új irányt, módot, utat, az új energiát megtapasztalni, és tegyél még egy további lépést, és tapasztald meg/éld át ezt fizikailag is, ezért kérik sokszor, hogy tegyél úgy, mintha már megtörtént volna, mintha már meggyógyultál volna, mintha már gazdag lennél, szabad vagy teljesen megvilágosodott lennél - bármit is választasz. Használd a “látás” érzékét azáltal, hogy elképzeled ezt egy formában, alakban materializálódni. Használd a tapintás/érintés érzékét ezáltal megtapasztalva azt, amit szeretnél(pl. érezd a kezedben a pénzt). Ha egészséges testet akarsz manifesztálni, akkor érintsd meg a tested szeretettel elképzelve az elmédben, hogy ez már egészséges. Miközben megérinted a tested, érints meg ezt, mintha ez az egészséges helyreállított tested lenne, amit újra kívánsz teremteni. Használd az ízlelő érzékedet azáltal, hogy elképzeled milyen lesz az élet zamata egészséges, teljes, kiegyensúlyozott és szenvedélyes békességben. Használd a halló érzékedet azáltal, hogy elképzeled a szavakat, amik külső világból fognak hozzád érkezni, a szavakat, amiket ki fogsz fejezni az egészségedet illetően, hallgasd önmagad az új kreatív egészségről beszélni, az újonnan létrehozott test, amit csodálsz, amit Szakrális Edényként imádsz, a Végtelen Forrás szenvedélyének és gyönyörűségének manifesztálásáért. Ez a Megszentelt Edény, mivel megtestesíti a Megszentelt Forrást, kifejezi az Anya/Atya Istent, a Krisztust; ez mind benned van. Használd a hatodik érzékedet; az intuíciódat, hogy abba az irányba vezessen téged, ami az Isteni, egészséges, teljes testet manifesztálja, azt amit elképzelsz.

Miközben belépsz ebbe az új térbe, úgy fogod találni, hogy a csodák gyors ütemben fognak kibontakozni. Fel fogod ismerni, hogy milyen szenvedélyes folyamat is a társteremtés, mivel a kaotikus Univerzum is rendelkezik isteni céllal – a célja feltárni magad számára a saját isteniségedet, és azt hogy milyen erőteljes is a szenvedély. A Szenvedély Lángja a lelkeden belül a Belső Irányító Fény, ami megmutatja számodra az előtted fekvő ösvényt. Tehát, a központi Univerzumban tölts egy el egy pillanatot azzal, hogy hívd be a tudatosságodat bármilyet ez alkalommal, amiről úgy döntesz, hogy átalakuljon. Hozd be ezt a tudatos tudatosságodba. Használd a látásod érzékét, hogy meglásd ezt az elméd szemeivel azt, amit át kívánsz változtatni vagy alakítani. Most vedd azt a képet/érzést, amivel helyettesíteni kívánod ezt és helyezd ezt a fölé, ami megváltozik. Használd az érintés érzékét és érezd magad ebben az új állapotban, ha valami külső dolog, amit át kívánsz alakítani, akkor érezd ezt, érintsd meg ezt annak új állapotában (képzeletben). Ez bármi lehet. Ha ez valami olyan, ami benned van, érintsd meg a tested és érezd a lényedet ebben az új fajta állapotban, ez egy nagyobb önérzékelés/öntudatosság, kiterjesztett tudatosság, megvilágosodás, bármi, amit választottál. Használd a hallás érzékét és hallgasd a szavakat, amiket kiejtesz:- milyen szavak fognak szólni hozzád ennek az átalakulásnak köszönhetően? Használd a szaglás érzékét, mélyen belélegezve, elképzelve, hogy milyen illata van a világnak ezen összes új energiával. Engedd a szaglásod érzékének, hogy belélegezd a frissességet, könnyedséget, világosságot, és szenvedélyt magadba és magad körül is ezen új állapotból, az új formádban és az új tapasztalásodban, amivé átalakulsz. Használd az ízlelés érzékét és képzeld el milyen lesz az élet íze ebben az új létállapotban, a szenvedélyben, a pozitivitásban, a bizalomban, a szeretetben, és a békében, amit megteremtesz. És végül, lépj az intuíció állapotába és bízz a 6. érzékedben, hogy folyamatosan és szenvedélyesen abba az irányba vezet téged, megteremtve bármit amire vágysz, összehangolódva az autentikus éned isteniségével.

Ez a 6. érzék, amit szem előtt kell tartanod, a használatban alkalmazva ezt, amikor valami manifesztációjáért szándékokat fejezel ki/határozol meg, mivel ez mindet meg fogja idézni az összes szenvedéllyel teli érzéket, újrateremtve a szenvedélyes tárteremtés eredeti sablonjait. A Szellem Szenvedélye az, amire szükség van a világotokban, hogy ösztönözze a lelketeket arra, hogy fizikai létbe hozza az élet isteniségét és szakralitását. Ez a Megszentelt Szeretet, a Szakrális Szerelem, a Megszentelt Szexualitás, a Szakrális Társteremtés, a Megszentelt Kifejeződés, a Szent Kommunikáció, a Szent Interakció és Szakrális Manifesztáció egy nagyobb tapasztalatát és kifejeződését fogja számotokra magával hozni. A szakralitás, megismétlem, annak tisztelete és megbecsülése, amid van, és lásd ezt egy szenvedélyes, mélyen értékes részedként. Valami, amit tisztelsz, valami, amit áldásként ismersz fel, amivel megajándékoztad magad, hogy aztán ezt megoszd önmagaddal és másokkal is.

Itt az ideje számodra, hogy belépj ebbe az újonnan megteremtett látomásba, hogy eggyé válj azzal, amit átalakítottál. Képzeld el önmagad, miközben most belépsz ebbe az új testbe, az új helyzetbe; bármit is képzeltél el. Lásd ezt összeolvadni veled, behelyettesítve az régi sablont a Szenvedély Megszentelt Sablonjával. Lerögzítve ezt szilárdan a Lelked Tüzén belül és ez a Szenvedély Lángja amelyből az új sablonokat hoztad létre, így még több sablon fog megszületni, és ez az, kedves fénymunkások, ahogyan felhasználjátok a kvantum világ illékonyságát arra, hogy az élet csodáit megnyilvánítsátok. Ez azért van mert sokan lemondtatok a választás erejéről, ami végett a világ úgy tűnik, hogy a káosz állapotában van. Ez a fókuszált szándékkal, szakrális szenvedéllyel és hittel az egyéni képességben, hogy a tárteremtés az, amit az egyén a Felsőbb Énje és Lélek Énje Magasabb Tervével összhangban manifesztál. A tudatos Létezők azok, akik összehangolódnak az igazsággal, azok, akik érettek a spiritualitásukban, az érzelmi énjükben és az énjük pszichológiájában. Ők képesek a világot újra az egyensúly állapotába hozni, de nem a negatívitás és pozitivitás egyensúlyába, hanem a nőies és férfias közötti egyensúly igazi állapotába, amely le fog ülepedni a Föld Anya Lényébe a Szakrális Szeretet, Szakrális Szex, Megszentelt Társteremtés, Szent Szenvedély, Megszentelt Élet ezen isteni energiáiba, és a Föld újra magához ölelheti az Isteni Szakralitást, mivel az emberiség emlékezni fog a férfias és nőies szenvedélyének egységes fontosságára, és így manifesztálva az Isteni Rendet. Lélegezz be mélyen, miközben az energiák, amiket megteremtettél elhelyezkednek az energiameződ mágneses szálaiba, összeolvadva a kvantum világ mágneses mezejével. Lásd az energiát keresztülhaladni az összes sejten, az összes molekulán és belépni a tested atomjaiba, és az összes atom atommagjába, egyesülve a neutronokkal és a protonokkal, amikkel új életet teremtesz, és képzeld el kilépni ezt az Univerzum központi magjából, a szíved magjából, a Lelked közepéből belépve a neuronokba és protonokba, behatolva az atomokba, a molekulákba és sejtekbe. Lásd ezt, ahogyan feltölti az izmaidat és a véráramodat, a tested szerveit, a csontrendszeredet és a fizikai tested egészét.

Fordítsd a tenyeredet a Menny felé, megnyitva a szívcsakrádat és lélegezd be a Szenvedély Univerzális Sugarait. Lélegezd be a nyugalom és derű energiáit. Nyisd meg magad, hogy csatornaként szolgálj most a Lélek Tüzének Földre lerögzítésében, élvezve a Nagy Központi Univerzum fényét és szenvedélyét és lehetővé téve önmagadnak, hogy befogadd a Szenvedély Isteni Sugarának áldásait és ezek az áldások megajándékozzák a Földet is ezen a megszentelt napon. Lélegezz be a testedbe.

Próbáld meg használni az összes érzékedet és tapasztald meg ezt az energiát. Irányítsd ezen energiaáramlást a tested bármilyen részére, ahol úgy érzed, hogy szükség van a nyugtató energiára és az elméd bármelyik területére is irányítsd ezt, ahol illékony gondolataid vannak. Kifejezve a szándékodat arra, hogy a fény ezen áramlata harmonizálja a tested, békét hozzon az elmédnek, és biztosítsa az univerzális szeretet tudatos áramlását, behozva ezt a szíved magjába, megerősítve a szenvedély áramlását, ezzel táplálva a Tüzet a lelkedben.

A Központi Univerzum Egyetemes Nagyurai és Úrnői összegyűlnek körülötted, miközben kibocsátják a szenvedély vibrációit, amelyek összeolvadnak a mágneses meződdel és az elektromos frekvenciák mentén szállítva hozzákapcsolják a belső és külső éned atomi szerkezetéhez. A mélyreható átalakulást indítják el benned, a célod belső tudását és a mélyebb szintű felfogását, szenvedéllyel teli társteremtőként, és ez elkezd felkavarodni benned, az elméd előteréhez jutva, és betáplálja a mélyebb belső tudatosságot a tudatodba. Ez létrehoz egy csodálatos mágneses sablont, azért, hogy te, és a hasonló szívűek és elméjűek, elkezdhessétek megteremteni a szenvedély több szintű rácsait. Én, Mária Magdolna, a Szenvedély Tüzének Tartója és Őrzője, a Lelketek Tűzén keresztül vezetlek benneteket és mindig mellettetek állok, megidézve a szenvedély lángját, támogatva titeket a szenvedély lángjának megidézésében, és segítek újrakapcsolódni az Élet iránti Szenvedéllyel, ami a Szenvedély Isteni Tervének végső lehorgonyzásához vezet el minden férfi, nő és gyermek szívén belül a Földön, a Társteremtés Erejének Kinyilatkoztatásához vezetve, és hogy a kvantum világ illékonysága csakugyan milyen egy erőteljes eszköz is önmagában.

Tehát, Szeretett Fénymunkásaim, hogyan fogjátok felhasználni ezt az energiát? Hová fog vezetni titeket a szenvedélyetek? Fontos, hogy a tudatos tudatosságotok erejével dolgozzatok. Ez arról szól, hogy égesd fel a régi utakat és találj egy új utat önmagad számára. Belélegezve ezt az energiát érezve leülepedni kényelmesen a csakráidban. Ez körülbelül újabb 15 percet fog igénybe venni az energiák számára, hogy harmonikusan leülepedjen a belső és külső tested összes energia rendszerében. Az energiákat megteremtik benned és körülötted, azok megteremtik az élet egy új mintázatát számodra, amely megnyitja az új mélyreható átjárókat számodra, miközben sokkal tudatosabb módon összehangolódsz a Földi birodalmon túli világokkal, kapcsolódva hozzájuk, és belépsz az Élet Isteni Kifejeződésének és Szakrális Szenvedély kifejeződésének magasabb szintjeire.

A következő 8 év életbevágóan fontos mindannyiotok számára, és a Szenvedély Lángja felgyulladt teljesen az emberiség lelkeiben és elő fog idézni egy Isteni Újraegyesülést a Lelkeknek Kozmikus Kiegészítőikkel.

Az újraegyesüléssel megtörténik, a szenvedély szakrális energiái be fognak szivárogni az éterikus mező szálaiba a Föld Anya körül. Össze fog kapcsolódni a kozmikus kiegészítőjével, az Isten és Istennői energia egy kézzelfogható tapasztalatát eredményezve a Földön, ahogyan ez a kifejeződés egy magasabb birodalmaiban is van, és ebben az időben az egyesülés köztem, Mária Magdolna között, és Jézus Mester között lévő kapcsolat elfogadottá válik. Ez integrálódni fog sok emberi lény szívében. Amikor a Megszentelt Egyesülésünk elfogadása és elismerése a fizikai létezésbe lép, örömötökben könnyezni fogtok, azért mert tudni fogjátok magatokban, a kétség halvány árnyéka nélkül, amiért át kellett mennetek azon, amin. Meg fogjátok érteni az átalakulásokat, amik jöttek, és amik jönni fognak, és amiért olyan irányba vezetek, amilyen irányba vezetek. Ez az energiák egy kiterjedése, ami lerögzítésre került a kapcsolatokat illetően, és ez az, amiért sok karmikus kapcsolat a ciklusának végéhez ért. Ezekben az időkben az emberiségnek megadatott a nagyszerű lehetőség, hogy egyesüljön a Szentséges Szerelemmel és Megszentelt Szeretettel, hogy megnyissák a szívüket és elfogadják a Szent Szerelmet, hogy eleresszék a hiedelmüket arról, hogy a Szent Szerelem csak egy illúzió, és elkerüli azokat, akik nagyon mélyen vágyódnak erre. Ez nem azt jelenti, hogy mindnyájatoknak külön kéne válni a partnerétől, de néhányan ezt fogjátok tenni, mert nagyon más, ha a Kozmikus Kiegészítőtökkel/Megfelelőtökkel vagytok. Az energia nagyon dinamikus módon fog megnyilvánulni a kapcsolatotokban. Ami most a legfontosabb az az, hogy adjátok át magatokat ezen időszaknak, bízva a szenvedélyben, és higgyetek a Lelketek Tűzének fényében, amit bemutatnak számotokra, megmutatva nektek az érzelmi szabadságba, a spirituális szabadságba, az elme szabadságába és az én szabadságába vivő ösvényt, hogy istenien, szenvedélyesen és szerencsésen boldogok legyetek. Légy hálás az életért, amit élsz.

Tartsd meg ezeket a gondolatokat, lásd az örömteli, szerencsés boldogságot, a beteljesülés és átalakulás képét, akármelyik utat amit választasz, és ahogyan előhozod ezt az életet magadból, ez életre kel kívül is. Az elkövetkező 18 évben sokkal több szeretet fog létezni a bolygótokon. Meg fogjátok ezt tapasztalni önmagatokban, és ha a Kozmikus Kiegészítőtök nincs fizikai testben jelenleg, ennek aspektusa el fog hozni egy szerelmet, ami képviseli majd azt, amire vágysz.

Bízom benne, hogy a közvetítésem nagyobb rálátást és mélyebb megértést hozott számotokra azzal kapcsolatban, amit a Szenvedély Tüze képvisel. Bízz benne, hogy már benned van az ösztökélés, hogy ez a szenvedély motiváljon és bízz a Lelked Tüzében, abban, hogy ez az igazságod irányába fog vezetni téged.

Öleld magadhoz az összes érzékedet, engedd meg nekik, hogy veled dolgozzanak, és tapasztald meg az érzékeidben rejlő erőt, hogy Isteni összhangban teremts a Végtelen Forrás Szakralitásával. Most magatokra hagylak a Lelketek Lángjával fényesen égve.

Ez a fény mindig elég erős lesz ahhoz, hogy felfedje az igazság ösvényét számodra; a legcsekélyebb ellenállás ösvényét, azért, hogy manifesztálódjon az Isteni Rend.

Mária Magdolna vagyok, az Istennők Istennője. Megosztom a szeretetem veletek. Menjetek békével.

OOOooOOO

Kuthumi vagyok üdvözletem. Van bármi kérdésetek?

Üdvözlet Kuthumi Nagyúr, az új elképzeléséről. Képzeljük el a képet, ahogyan látjuk ezt, vagy dolgozzunk egy szimbólummal.

Mi a legmeggyőzőbb számodra? Más szavakkal, mi a legkézzelfoghatóbb, mi a legvalóságosabb számodra? A kép vagy a szimbólum?

A kép.

Kuthumi: Akkor fókuszálj a képre. Látjátok, amikor az egyén társteremt, fontos, hogy az ember meg legyen győzve arról, amit teremt. Az alsóbb egó valójában okosabb, mint a tudattalati elme, és ha valami olyanra fókuszáltok, amiről nem egészen vagytok meggyőződve, hogy valósággá válik, akkor ez hosszadalmasabbá teszi a folyamatot.

Sokszor, amikor valaki úgynevezett “kudarcot” tapasztal, egyszerűen azért, mert az énje egy aspektusa nem vonatkoztatta magára a társteremtés folyamatának tapasztalatát, és/vagy nem teljesen volt meggyőzve arról, hogy a (teremteni kívánt dolog) valóssággá válhat. Ezért kérik sokszor tőletek, hogy reális célokat tűzzetek ki magatok számára. Nem árt, ha törekvő vagy, de fontos, hogy az ember higgyen benne, ez a legfontosabb, akkor lehet létezésbe hozni.

És így van ez szeretteim, menjetek előrefelé a világba, emlékezve arra, hogy a szenvedély az Isteni igazságotok, és hogy az életeteket szenvedéllyel éljétek nagyszerű tartós szenvedélyt eredményezve. Érezzétek a szenvedélyt, éljétek szenvedéllyel, fejezzétek ki szenvedélyt, és teremtsetek szenvedélyesen. Látni fogjátok, hogy minél szenvedélyesebbek vagytok, annál több szeretetet adtok tovább. Bízzatok a sok láthatatlan karban, amik megtartanak, hordoznak, kényelembe helyeznek és gondoznak. Ne feledjétek, soha sem jártok egyedül.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohánja, és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket. Adonai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...