Kuthumi és Metatron Arkangyal- Metatron sugár aktiválás

Metatron sugár aktiválás


Csatornázta: Michelle Eloff 

Johannesburg  2007.05.25.

Kuthumi felemelkedett mester 

Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat játszódik le veled is. Nem teljesen olyan, mintha a közvetítést végző mester jelenlétében lennél, azonban a hatásai így is erőteljesek lesznek. Ne foglalkozzatok a channelligen résztvevőknek adott időkeretekkel. Ti is hasonlón mentek majd keresztül isteni tervetekkel, időzítésetekkel és célotokkal összhangban.

_________________________________________________________

Kuthumi vagyok és a szeretet és a bölcsesség sugarain keresztül érkezem hozzátok, hogy mindannyiótokat üdvözöljelek ez alkalommal és elhozzam számotokra az átalakulás, az átlátszóság, az átváltozás és az életerő áldásait.

Üdvözlet szeretteim és nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűlünk ma össze mindannyiótokkal miközben szilárdan Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, most fordítsuk figyelmünket a mai témánkra és álljanak csatasorban a testetek minden sejtjében lakozó mélyebb tudás megértésének energiái.

Mindegyikőtökben isteni terv dolgozik, isteni tervrajz szerint működtök és a bennetek foglalt információ, a nagyobb terv isteni része. Az információ legkisebb morzsájának a hiánya is, a terv vagy az összkép tökéletlenségét eredményezi. Így kezdhetjük azzal, hogy függetlenül a korotoktól, nemetektől, kultúrátoktól és műveltségetektől rendkívül fontos, hogy felismerjétek az ebben játszott szerepeteket. Lényegtelen, hogy szereztettek-e metafizikus, ezoterikus vagy filozófiai tapasztalatot és tudást, inkább azzal kell tisztában lennetek, hogy egy nagyobb terv részesei vagytok. Ez az egyik oka annak, amiért a kozmikus mester sugárral és a Metatron sugárral kezdünk el foglalkozni. Ennek a Földbolygón és a Naprendszerben való lehorgonyzásáért Metatron arkangyal a felelős.

A Metatron sugár, az energia egyik sugara, kifejezetten a platina sugáré, amely a mentáltest körüli védőmezőnként szolgál. A mentáltest a tudat ezernyi aspektusából áll. Ennek része az emberi tudatotok/elmétek, a szellemi tudatotok/elmétek, a spirituális és asztrális tudatotok/elmétek és mindenféle dimenziók csakúgy, mint az isteni tudatotok/elmétek.

Nem fontos, hogy a mentáltest melyik szintjét álltok, inkább az a lényeges, hogy tudjátok, hogy ez a testetek hogyan is működik. Azért ilyen fontos ez a védőpajzs, mert az aranykorszak bolygó szintű beavatásai hihetetlen mértékben felgyorsultak és ennek hatásait ti a tapasztalt fénymunkások is érzékelitek. És ahogy múlnak a napok, a hetek, a hónapok, kezditek befejezni a szerződéseiteket, vállalásaitokat és a szolgálatotokat. Elérkezett az idő, hogy összeálljon a régi kép, mivel mindannyiótokra, a hatásaitokra, részvételetekre is szükség van ahhoz, hogy ez a kép összeállhasson. A Metatron sugár ezt segíti elő.

Magatokhoz vonzotok minden szükséges eszközt, amivel az elvarratlan szálakat elvarrhatjátok, és behozva mindent, ami révén megértitek, hogy mi mindennek kell teljesülnie. A figyelem legapróbb morzsáit arról, hogy mit és hogyan is kell érezni, működtetni és emlékezni, és ez hozzájárul a beteljesedés érzéséhez. A Metatron sugár a teremtés és társteremtés teljesen új alapjait fekteti le a 3dimenziós valóságon belül, az összes régi dolgot meghaladó lélek számára.

A régi dolgok elengedése és az iránti vágyakozásotok, valamint érdeklődésetek, hogy egyre többet tapasztaljatok meg és érezzetek a Szellemetekből, azt mutatja, hogy készen álltok erre. Az emberiség a mentális energiák összeütközésének folyamatában van, és az alacsonyabb mentális energiáknak a rezgése az, ami ütközik az új energiákkal.

Ez sokszor hatással van az emberekre és a fénymunkásokra. De ne aggodalmaskodjatok, mert az isteni tudat magasabb vibrációi szó szerint eltolják az útból a régit. Az új idők eljövetele csak rajtatok múlik, és ahogy már említettem a Föld Anya ezt a változást választotta, tekintett nélkül arra, hogy vele tartotok vagy sem. Az emberiség elérkezett, ahhoz a kritikus elágazáshoz, amin ha túllép már nincs visszaút. Eljött az az idő, mikor választhatjátok önmagatok teljes és szabad önmeghatalmasodását, ennek minden eszközével, és ezzel egyszersmind felelősséget vállalva az életetek összes teremtéséért. Választva a félelem és a szeretet között. Más szóval kifejezve választhattok, hogy a régi paradigmába éltek-e vagy az újba. Bárki, aki igen mond a saját hatalmának a visszaszerzésére, már át is lépett a Halak korszakából a Vízöntőbe vezető kapukon. Az ilyen átkelések a ciklusok természetes velejárói, amelyek hol megjelenek, hol elmúlnak és ezután is hol meg fognak jeleni és hol meg elmúlni. Ezek az átkelések együtt járnak a Halak kor végével és a Vízöntő korszak kezdetével. Ez hatalmas mennyiségű mentális törmeléket kavart fel, és ez okozza a nagy zavarodottságot, de annak lehetőségét is megadja, hogy beszámíthatók maradjatok akkor is, amikor ez nehéz.

És azért nehéz, mert a körülöttetek kavargó mentális energia bugyrai közül nehéz megkülönböztetni, hogy melyik is a tiétek és melyik tartozik a kollektív tudatossághoz. A Metatron sugár energiája segít eligazodni ezekben.

És most kezdjük bele mai átvitelünk energetikai aspektusába.

Tehát helyezkedjetek el kényelmesen, és csukjátok be szemeteket, ha eddig még nem tettétek volna meg. Kezdjetek el mélyen belélegezni a testetekbe, majd lélegezzetek ki, és tudatosuljon bennetek, amint összes izmotok ellazul. Vegyetek újabb mély lélegzetet és feszítsétek meg az izmaitokat, miközben belélegeztek és tartsátok bent 4-ig számolva, majd lélegezzetek ki és lazítsátok el magatokat. Újabb mély lélegzet, miközben megfeszítitek izmaitokat, és tartsátok bent megint 4-ig számolva, majd kilégzésnél lazítsátok el magatokat. Győződjetek meg róla, hogy összes izmotok ellazult, az álatok, a szátok és szemetek körül, majd győződjetek meg róla, hogy nyakatok és vállatok környékén, és lefelé hátatok menti izmok, a hasatok, a csípőtök, a feneketek, a combotok, a vádlitok és végül a lábfejetek összes izma is kellőképpen laza. Nézzétek meg, hogy karjaitok, kezetek és ujjaitok is ellazultak-e. Ez az ellazultság a befogadás otthona. Ha belül kellően lazák és relaxáltak vagytok, akkor képesek vagytok a befogadásra. Az energia ilyenkor képes áramlani és a mágneses mezőitek képesek kiterjedni és behozni azt, amire szükségetek van.

Most azt kérem, hogy képzeljétek el magatokat, egy óriási platina templom fényének a belsejében állva, ez a platina templom egy hatalmas kristály kupola alatt helyezkedik el. Ez Metatron temploma.

Tartsátok lazán a testeteket és nézetek körbe. Most, ha készen álltok, akkor nyissátok meg energiátokat a platina Metatron templomból kiáradó energiák befogadására. Bizonyosodjatok meg róla, hogy továbbra is mélyen belélegeztek és teljesen ki, megengedve a testeteknek, hogy a légzésen keresztül befogadjon és ellazuljon, miközben a platina Metatron templom összes energiája beszivárog az energia mezőtökbe, a négy alsó testeteken keresztül a fizikai testetek sejtjeibe, behatolva a DNS-etekbe, a molekuláitokba ás az atomjaitokba, miközben egyesültök a fény leghatalmasabb arkangyalának, Metatron Arkangyalnak a belső mag rezgéseivel. Figyeljétek meg, ahogy ez a hatalmas erejű fény elkezdi megtölteni a templomot, és miközben elbűvöl titeket, ennek a hatalmas erőtől duzzadó arkangyalnak a látványa, aki most saját létezésének mélyére invitál benneteket, a sugara fényébe, a templom szívébe, ahonnan kiárasztja a védelem platina sugarát. A templom körüli kristálykupolán belül található az igazság összes feljegyzése, az igazság ezen feljegyzései kifejezetten a mentális testre vonatkoznak, és a mentális test minden olyan korszakára, ami a tudás kollektív megtestesüléseként szolgált.

Megmutatja nektek, hogy az energiátok az ő összes információjához kapcsolódik, mivel azok létrehozásában és a kristálykupolában való megőrzés bekódolásában igen jelentős részetek volt.

A mai beavatásunk minden résztvevője, minden lélek, aki csak elolvassa vagy meghallgatja ezeket a szavakat a jövőben, ti mind részesei vagytok a Metatron sugárnak. A fénymunkások csapatának tagjai vagytok, akik az arkangyalok légióival dolgoznak együtt, Metatron Arkangyal pártfogásában annak érdekében, hogy Gaia Úrnő kollektív mentális teste a Halak tudatosságból a Vízöntő tudatosságba lépjen, beleértve ebbe a saját mentális testeteket, valamint saját párhuzamos és alternatív valóságaitokat is, amellyel a szolgálat szerepéhez csatlakoztok és sikerre viszitek ezt az átköltöztetést azzal, hogy csak a magatok munkáját végzitek. Olyan időket élünk, amikor is válaszolni kezdtek az életre hívó emlékekre, amelyek azt isteni terv ösvényein vezetnek és irányítanak benneteket. Most mindössze annyit kérünk, hogy nyissátok meg fényeteket Metatron Arkangyal fénye előtt, fogadjátok be ezt magatokba, majd emeljétek fel kezeteket tenyérrel fölfelé és tekintsetek Metatron arkangyal fényébe, és ha készen álltok, akkor adjatok engedélyt arra, hogy a Metatron sugár aktiválódjon bennetek. Ez az aktiválás beindítja a platinatapasztalást, a platina tudatosság frekvenciáit, ami átjárja, áthatja a mentális testet. A platinarezgés, az isteni nőiességhez kapcsolódik, a Kozmikus Anyánkhoz, és ahogy ő a platina sugár fényét szövi, a legnagyobb fény fia, Metatron oldalán, védőhálót hoz létre mentális testetek körül, amely kiterjed az összes alternatív és párhuzamos valóságotokra, amelyben részt vesztek és az énetek összes ilyen aspektusának ugyanezt a lehetőséget kínálja fel, mint amelyben ti most jelen vagytok.

Segítségül hívjuk ezen összes aspektusotokat, hogy szolgáljanak Metatron Arkangyal és arkangyali légióinak az oldalán, a mentális testet óvó, platina Metatron sugár létrehívásában, lehorgonyzásában és gondozásában.

Azt kérjük, hogy merüljetek el e sugár vibrációjában és csak fogadjátok be. Folytassátok a légzést, miközben a fény hullámai egyre mélyebbre hatolnak a tudatosságotokban, a figyelmetekbe és a mentális testetek megtapasztalásában. Metatron Arkangyal most egy rendkívül finom hangrengést kezd el hallatni, eleinte talán meg sem halljátok, de a testetek sejtjei már válaszolnak rá, ez a hangrezgés áthatol a szűrőiteken, az akadályaitokon, a korlátaitokon, keresztülmegy a programozásaitokon, a szokásaitokon és az egótok hiedelemrendszerén. Áthatja a tudatalattitok mélyét, a tudattalant a szupertudatosba emelve, és aktivál egy olyan kódot, amit még hogy úgy mondjam az idők kezdetekor helyeztek belétek, azaz még a legelső inkarnációtokat megelőzően. Ez a kód az eredeti tervrajzotokba íródott, és most Metatron hangja újra aktiválja ezt a kódot, az energiáját, a rezgését, miközben ennek a szakrális nyelvezete az időn keresztül átlép a szupertudatosba a tudattalanon és tudaton keresztül. Megkerüli az egó összes szűrőjét és befészkeli magát közvetlenül az agyalapi mirigyetekbe, gyökereit kiterjesztve a tobozmirigyen keresztül, miközben energetikai gyökerei tovább terjednek a látóidegre, nagyon finoman tovább küldi gyökereit a pajzsmirigybe és aztán a csecsemőmirigybe. Ez a kód aktivál minden további rejtett emléket, ami a mirigyeken belül a platina mezőhöz kapcsolódik és ez egy rendkívül fontos kémiai változást eredményez a testetekben. Ez a kémiai változás a következő 17 napban fog megmutatkozni, méregtelenítési folyamatot fog elindítani, egy mentális detoxikálást szeretteim.

El fogtok égetni minden fajta mentális szemetet, szóval ne pánikoljatok, ha mentális hasmenésetek lenne. Gyors és dühös gondolatok léphetnek be elmétekbe, de csak hagyjátok átrohanni őket, és ne kapcsolódjatok egyetlen gondolathoz vagy gondolati folyamathoz sem. Lazítsátok el testeteket, látjuk néhányotok nagyon feszülté vált, csak lélegezzetek mélyen és folytassátok Metatron Arkangyal energiáinak a befogadását, miközben az általa kibocsátott hang vibrációja a sejtjeitekben elindít egy tudatos választást, amely elengedi a Halak korszak mentális testét, azt a paradigmát, ami a mentális testeteket régebben táplálta és a következő 17 nap folyamán a mentális testeteket teljesen a Vízöntő paradigmába hozzátok át.

Adjatok hálát ezért, és még jobban lazítsátok el a testeteket, hogy be tudjátok fogadni az energiákat fizikai szinten is. Metatron Arkangyal most elkezdi megnövelni a platina sugár áradásának intenzitását, ami most túllép az agyalapi mirigyen, le a tobozmirigyen keresztül a gerincetek első csigolyáihoz és megtalálja az útját az agyi gerincvelői folyadékhoz. Az agyi gerincvelői folyadékkal való egyesülése teljes mértékben aktiválja a mentális átváltozást, ami az általatok régóta őrizgetett paradigma lenyomatának átalakítását jelenti, az aranykor tudatosságában, másként kifejezve aktiválja az arany lenyomatotokat, az aranykori tervrajzotokat. Lélegezzetek be mélyen és lélegezzetek ki teljesen, amíg mindez manifesztálódik. Miközben ez az energia áramlik, a platina sugár hatalmas fényével és frekvenciáival betölti az agyi gerincvelői folyadékotokat, és lebontja a régi paradigma összes energiáját, ami csapdában tartotta az elméteket, miközben a csakráitok reagálnak erre, és automatikusan elkezdik elnyelni a vibrációkat, az energiát, a fényt, az információt, és az irányelveket, amelyeket a vízöntő lenyomatot tartalmazzák, vagy másként kifejezve az aranykorszak lenyomatát. Miközben ez történik, 144 arkangyal lép be a Platina Templomba, mindegyikük egy-egy egyedi rezgést hoz magával, amelyik mindegyike automatikusan behangolódik, és a testetek elkezdi felvenni az energiájukat. Ezek nem az arkangyalok energiái, hanem az általuk táplált energiák. Minden egyes energiaszál, a 144 mindegyike beszűrődik a testetek sejtjeibe, kapcsolódik a DNS-etek 12 szálához, valamint áthatja a testetek összes molekuláját és atomját, ezáltal a belsőtök masszív átalakulását eredményezve. Ez a Földanya és a ti mentális testetek között egy úgynevezett földterület cseréhez vezet.

A mentális test ezen elmozdulása egy hihetetlen és nagyon mély változást hoz létre a mentális folyamatokon belüli tudatosságban, az emberiség önmeghatalmasodását célzó eszközökben, a korlátok aluli felszabadulásban és abban a képességben, hogy feltétel nélkül magatokhoz ölelhessétek az Én-t, magatokhoz ölelhessétek önmagatokat, stabilan és elkerülhetetlenül felkészülve mindezekre a változásokra a  mentális testen belül. Amikor a felemelkedés szót használjuk, akkor egy lendület egy mozzanat megtörténésére utalunk, ez a lendület vagy nyomaték inkább a kritikus tömeg által van meghatározva, mely tömeg, ezt a felemelkedést elmozdítja a legfelsőbb terv legnagyszerűbb érdekeinek irányába.

A 144 arkangyal által belétek kódolt energiák most egyesítenek titeket azokkal az arkangyalokkal, akiknek az oldalán szolgálni fogtok, akik vezetnek, útmutatást adnak és ösztönöznek majd benneteket. Az ő segítségük által tudtok, majd könnyedén a középpontotokba maradni és így tudjátok majd kezelni a Vízöntő kor mentális testének magasabb energiáit.

Most pedig azt szeretném, hogy miközben befogadjátok az energiákat, vegyetek három mély lélegzetet és kilégzéskor még jobban lazítsátok el a testeteket. Most pedig képzeljétek el a Kozmikus Isten Anyánkat, ahogy energiáival körül ölel benneteket, mint ahogy ezt egy édesanya teszi gyermekével, miközben közel tartva a szívéhez. Ha képesek vagytok rá, akkor képzeljétek el a kozmikus testének melegét, vizualizáljátok, ahogy kozmikus testének szívverése visszahangzik a testetekben, és azt, ahogy az ő szívverése egyesül a tiétekkel. A földi édesanyátoktól függetlenül, a Kozmikus Anya a mindent szerető anya tökéletes képe és leírása. És most arra kérünk titeket, hogy engedjetek el mindent, amit a biológiai anyátokkal szemben éreztetek ebben az életetekben, és engedjétek meg magatoknak, hogy teljesen befogadjátok a Kozmikus Anya energiáit. Ez az energia áthatja a tudatalattitokat, azt a helyet a belsőtökben, amit az isteni nőiességetek megnyilvánulásaként tartotok számon. A tudatalatti az a hely, ahol minden információt számon tartotok, amit ebben az inkarnációtokban megtapasztaltatok, mindazt, amit a környezetetekben megfigyeltetek, ezen életetek összes titkát tápláló energiákat, amik most átszitálásra és átalakításra kerülnek a tudás és meghatalmasodás ajándékaivá, azok, amik már nem szolgál többé benneteket. Nem kell megerőltetnetek egyetlen részeteket sem, csak annyi a feladatotok, hogy úgy válaszoljatok az életre, ahogyan az jön: hogy a tudatos elhatározás átölelje az életet, áramoljon, folyjon, dolgozzon, játsszon együtt vele és segítsen bevonzani mindazt, ami támogatja. Miközben a platina Metatron Sugár energiái továbbra is beszűrődnek testetekbe, a Kozmikus Anya olyan pajzsot hoz létre, amelynek az a feladata, hogy a középpontban tartson benneteket, a legbelső mag erőtök állapotában, amíg a 3D-os világban tartózkodtok.

Szóval azt szeretném, ha köszönetet mondanátok neki, ezért és hagynátok, ezt a teremtést megtörténni, már amennyiben persze ezt választjátok. Amit most a Kozmikus Anyátok megteremt körülöttetek, az be van kódolva, minden szükséges dologgal, mindazzal, ami fenntartja ezt a pajzsot. Most lazítsatok, és csak fogadjátok be mindezt. Miközben ezek az energiák beépülnek, felhívnánk a figyelmeteket arra, hogy milyen változások mennek végbe a Halak és a Vízöntő korszak között.

Első sorban, új 3. dimenziós valóság keletkezik, amelyeknek az alapjait a Metatron sugár platina fénye horgonyozza le a mentális testeteken keresztül, mivel ez olyan valami, amin keresztül mindenki hozzájárul a teremtéshez. Ez a kristály és platina morfogenetikus mezőkön belül lesz tartva, amelyeket nem sokára megteremtünk és ezáltal válik lehetővé, hogy újfajta módon tudjatok leföldelődni. Ez annyit tesz, hogy könnyebben tudtok majd leföldelődni az új 3. dimenziós lenyomat tapasztalatában. De ez azt is jelenti, hogy egy darabig vagy más szavakkal egy átmeneti időszak alatt még a régi paradigmás, harmadik dimenziós mentális energiákban kell maradnotok.

Vegyetek hát egy mély lélegzetet, majd lélegezzetek ki, miközben az energiák növekedése folytatódik. Néhányatok feszültséget, majd kényelmetlenséget érezhet a nyaka tájékán, ha így lenne csak végezettek fejkörzést, ha émelygést vagy hányingert éreznétek, csak lélegezzetek be, vagy helyezzétek a tenyereiteket a szex és napfonat csakrátokra, így engedve meg, hogy az energia támogasson, mivel biztonságos mindezeket az újdonságokat a létezésetekbe behozni. Ahogy a sejtjeitek egyre több fény kapnak, sok korábban stagnáló fényrészecske, amely a sötétséget okozta újjáéled. Ez azt jelenti, hogy a magatokban foglalt fény aránya megnövekszik, és amikor több fény van jelen, a rezgéseitek automatikusan megemelkednek a csakráitokban és testeitekben is.

Innen ered a kényelmetlenség és émelygés érzése. A platina sugár és az Isteni Kozmikus Anyánk energiái óvnak benneteket, segítenek felszívni a belsőtökben újra aktiválódó sejtszintű emlékezést, amelyek a régmúlt paradigmáira vonatkoznak, amikor is annak eredményeként sérültettek meg, amit tudtatok, amire képesek voltatok, és amit tetettek. Tudatosítsátok azt, hogy a Halakból a Vízöntő korba való átmenet felemelkedése más idővonalon történik, az óriási mértékben megerősödött lények rendszerében, önmagatok olyan aspektusait manifesztálva, amelyeket ezek a lények vezetnek. Ezáltal ez a különleges átkelés olyan aspektusaitok hatalmába lépését jelenti, amely, a hierarchiában eredetileg elfoglalt helyetek visszakövetelését jelenti, hogy úgy mondjam, a Földbolygó felemelkedési programjának hierarchiájában, a Naprendszerében, amely otthont ad a Földbolygónak és a Galaxis hierarchiájában, amely otthont ad a Naprendszernek és az Univerzum hierarchiájában, amely jelenleg otthont ad a Galaxisnak. Ezen felül, minden más galaxis és naprendszer is hasznot húz abból, ami jelenleg történik, amit ti tapasztaltok és a szabadság behívása megérintett. Mivel ez most a Metatron sugár lehorgonyzása ez mindennek és mindenkinek kiküldi azt a lüktetést, ami az idő jelenlegi pillanatában az új 3D-os paradigmát teszi valósággá, azzá a valósággá, amivé az arany korszak tudatossága kinövi magát. Ez az a minta, ami ahhoz vezet, hogy 2012.12.21-én a földi rendszer megszűnik létezni. Ez alatt azt érjük, hogy az összes karma, minden terv és minden szerződés véget ér, a régi világ úgy, ahogy ti ismeritek, nem létezik tovább, és nektek kell megteremteni a világotokat a létezés minden pillanatában, tehát olyan tanításokat kaptok, mint például A titok és folyamatosan az új paradigmába fogtok élni.

Vegyetek újabb mély lélegzetet, miközben ez az információ a testetek sejtjeibe merül és Isteni Kozmikus Anyánk még jobban feltölt titeket fényével, szeretetével, gondoskodásával és teremtő táplálékával.

Ez felkavarja társteremtő hatalmatok emlékeit, sok-sok ciklussal ezelőttit, amikor ezt a tervet segítettetek életbe léptetni, belsőtök összes emléke kapcsolódik az új paradigma kikristályosodásához, ahogy az előttetek álló napok, hetek, hónapok majd emlékeztetnek rá és életre keltik ezeket az emlékeket. Az emlékeitek az ihlet formáját öltik fel és speciális irányokban lépnek akcióba, olyan ihlet formáját öltik fel, mint például, hogy  láthassátok a gyógyulásotokat beteljesülni, átalakulni és felülmúlni az összes paradigmát és túljutni a környezetetek sűrűjén, amelynek testileg a részei vagytok, és a platina sugár lesz az ami megvéd titeket és a mentális testeteket.

Szeretteim, azt kérjük most tőletek, hogy képzeljétek el a platina sugarat egy csőként, a koronacsakrátokba töltődni, keresztülhaladva a testeteken és a gyökércsakrán át kilépni, majd a cső belsejét képzeld el, amint folyékony kristállyal megtöltődik. Ez a kristály válik az igazság befogadó és továbbító eszközévé, amelynek alkotó képességét és különböző mesterfogásait a mostani és korábbi életciklusaitok alatt sajátítottátok el és, amelyek beindítják a fény metatroni tervének emlékeit, a mentális testeket védelmező Metatron Sugarat, valamint a felszabadulás platina vibrációját és a Vízöntő korba lépés emlékeit. Nem felejtsétek el, ez mind kifejezetten a mentális testre vonatkozik. A tudat/elme egy hihetetlenül hatékony eszköz, mármint az emberi lények leghatékonyabb eszköze, tekintve azt, hogy a tudat/elme lesz az, ami a létezés minőségét meghatározza. És tudom, hogy tudjátok ezt, de minél többször halljátok, annál mélyebben megértitek.

A platina- és a kristályenergia kombinációja most elkezdi megteremteni azokat a frekvenciákat, amelyek olyan morfogenetikus mezőt hoznak létre, amelyet a segítségetekkel teremtünk, és ez segíti helyén tartani azt a lenyomatot, ami az aranykor tervrajzait hozza létre.

A Vízöntő kor arany lenyomatait, amelyek átszivárognak minden fogékony lélek mentális testébe, azokéba, akik hajlandóak megtenni ezt és tudják, hogy csak rajtuk múlik, hogy belépnek-e a Vízöntő korszakba.

Szóval, amíg a platina- és kristályenergiák előkészítik ezeket a frekvenciákat az új morfogenetikus mezőhöz, szeretném, hogyha rám figyelnétek: az elmétek/a tudatotok az egyik leghatékonyabb eszközötök, ami most rendelkezésetekre áll, tekintve, hogy a mentális testetek és a kollektív tudatosság mentális energiája az, ami létre hozta azt a világot, amelyet éppen készültök elhagyni.

A Halak korszak mentális teste készen áll a felszámolásra, elavult, halott testté válik, ha mondhatjuk így. Új fénytestet választotok magatoknak, egy csúcsra járatott rezgésűt, és annak az egyetlen módja, amivel ezt a csúcsra járatott teljesítményt kezelni tudjátok, az az, hogy ha tisztában vagytok azzal, hogy miben merül el az energiátok, és ha tisztában vagytok azzal is, hogy a környezetetek hogyan hat erre az ősi és igen erőteljes teremtő eszközre.

Vajon magára hagynátok-e egy drága újszülött kisdedet a semmi közepén, magára hagynátok-e az Énetek legközelebbi, legdrágább és legjobban szeretet aspektusát egy rosszindulatú birodalomban?

Magára hagynátok-e gyermekeiteket, ha vannak, valamilyen ellenséges környezetben mindenféle vezettetés, támogatás és védelem nélkül, egyikőtök sem tenne ilyet, magatokkal szemben mégis megtettétek, és ennek az egyetlen oka az, hogy nem tudtátok, hogy mit tesztek.

Most a Metatron sugár végre elhozza a megértés, a megvilágosulás fényét, amely bevilágítja az ösvényt előtettek, mely mindent megvilágít körülöttetek, és felfedi, azokat a helyeket ahol a rosszindulat lakozik, az összes helyet, ahol a régi paradigma rejtőzködik.

Amit az elmúlt 30 percben magatokba integráltatok, az figyelmeztetni fog az ilyen típusú energiákra, de ez után is a te döntésed, hogy engedsz-e a régi paradigmának vagy sem. Az új mentáltest fontossága abban áll, hogy most már képzettek és pallérozottak vagytok, abban az értelemben, hogy megteremthetitek azt a fajta világot, amelyben élni szeretnétek, azt a világot, amelyben gyermekeiteknek szeretnétek, hogy éljenek.

A gyermekek el fognak jönni, mert ti vagytok az eljövendő gyermekek őrzői.

Ti fektetitek le azoknak az új helyeknek az alapjait, ahová 77 új magasan fejlett új faj tér vissza a Földre. Ezek a magasan fejlett lények csak úgy egyeztek bele a visszatérésbe, ha az eljövetelükkor a Vízöntő kor már teljesen horgonyt eresztet, és jelen vannak a fénymunkások is, akik a teremtési folyamat részeként hidat vertek.

A magasan fejlett lények 77 faja azt akarja, hogy részesei legyetek útjuk előkészítésének, hogy energiátokkal, erőtökkel, fényetekkel, tudásotokkal, teremtő képességetekkel lehetővé tegyétek az eljövetelüket, és az ajándékotok az lesz, hogy megtapasztalhatjátok az eljövendő világ ajándékait. És ez a végső ajándék, szóval használjátok azt, ami elérhető, figyeljetek az üzenetekre, mint amilyen A titok. Sok ilyen eszköz elérhető, és gondolataitokban legyetek fedhetetlenek, úgy válogassátok meg a gondolataitokat, mint ahogy az ételeket megválogatjátok, vagy a barátaitokat, akikkel szívesen vagytok együtt, vagy bármi mást, ami fontos az életetekben. Így cselekedve biztosítjátok magatokban a Vízöntő jövőt.

Vegyetek mély levegőt, majd kilélegezve lazítsatok. Kedveseim összpontosítsunk most a mentáltest kristály és platina morfogenetikus mezejére.

A morfogenetikus mező olyan rendszer, ami az információ szándékos kivetítésén és felerősítésén keresztül teremtő hatású. A mező sosem veszíti el azon intenzitását, amellyel eredetileg megteremtették.

Így most arra kérünk, hogy húzzatok hasznot a létezésetek hatalmából, vonjátok ki a lényetek legmélyéről pontosan azt, amit megteremteni vágytok mentális folyamatokon keresztül, és ez aztán a Vízöntő kor valóságává válik. Adunk erre egy kis időt. Az összes elképzelésetekkel és minden gondolatotokkal kapcsolatban biztosítsátok, hogy a Metatron sugár fényében tartjátok és képzeljétek el, ahogy kivetítitek ezt a morfogenetikus mezőbe és ezt a mezőt bármilyen formában elképzelhetitek. A szándékotok a legfontosabb, az információn belüli intenzitás. Kérem, hogy folytassátok, és most vetítsétek ki a legcsodálatosabb képeiteket a morfogenetikus mezőbe.

Most, hogy a gondolatok vonata átszűrődik a morfogenetikus mezőbe, arra kérünk benneteket, hogy az erő szavait, a meghatalmasodás szavait, a fény szavait, ezeket szintén helyezzétek a mezőbe.

A szavak lehetnek egyszerűen vagy összetettek, de mindenesetre legyenek pozitívak: csak a példa kedvéért ezek a szavak lehetnek, a béke, áldás, fény, szeretet, igazság, hála és nagyrabecsülés… stb.

Vetítsétek ki a szavaitokat, fel kell jegyeznünk ezeket az energiákat, tehát kérlek mindannyiótokat, hogy hangosan mondjátok ki ezeket: harmónia, élvezet, béke, boldogulás, bőség, boldogság, szeretet, nevetés, öröm, tudás, kiválóság, egység, megértés.

Most emeljétek tovább az energiát szeretteim, még csak most emelkedünk az önszeretetbe.

Ismételjetek hangosan ön- előtagú szavakat utánam: önbizalom, önismeret, önelfogadás, önszenvedély, önuralom, öngondoskodás, önéltetés, önbecsülés, és, még ami eszetekbe jut. Miközben az energiát magatok felé fordítjátok, ez biztosítja, hogy az összes rezgés egyesül a kollektív látomásotok megnyilvánulásával, amelyeket most kódoltunk be, az önrendelkezés, önszeretet, önbizalom, öntudat kollektív céljainak morfogenetikus mezejében.

A mentális test hihetetlen átalakulásának része az Én, gondolkodási folyamatára való tudatosabb odafigyelés, egyszóval az, hogy tudatosak legyünk a gondolatainkra. A tudattalan gondolatok a Halak korszak mentális mérgezésének magas szintjéhez vezetett, az Én, mérgezett gondolataihoz, annyi önkétség, önbizalomhiány, önutálat, önelutasítás volt és van még ma is, pedig a Metatron sugár integrálásának legfontosabb része az, hogy adni tudjatok magatoknak, hogy saját ügyeiteket jól kezeljétek. Itt kezdődik és ezen alapszik, az új 3 dimenziós Vízöntő korszak paradigmája.

Egyetlen lélek sem tudja teljesen integrálni a Metatron Sugár fényének hatalmát a vízöntő paradigmába, amíg a mentális testében az önpusztító tendenciák következtében mentális mérgezések találhatóak.

A Metatron sugáron tett utazásotok, a platina mező fényén át és Kozmikus Anyánk szeretete a mostban, valamint kapcsolódásotok a 144 arkangyalhoz újrateremtik az Én-t.

A legnagyobb szerepet a mostani változásban az játssza, hogy Kozmikus Anyánk energiáját beárasztja a tudatalattinkba, ahogy már említettem, a mentális méregtelenítési folyamat be fog szűrődni minden olyan hiedelemrendszerbe, szándékba, érzékelésbe, ragaszkodásba és a hiedelmek minden olyan aspektusába, amelyek még a Halak paradigmájához kötődnek. Ezért aztán annak érdekében, hogy megtapasztalhassátok a szeretetet, a szenvedélyt, az áldásokat, a harmóniát, a nagyrabecsülést, a hálát és minden olyan minőséget, amelyet beprogramoztatok a morfogenetikus mezőbe, uralnotok kell ezeket, és átadni őket az Énnek.

Tehát kedves fénymunkások, legyetek készek arra, hogy megtapasztalhassátok a legnagyobb felemelkedést, más szavakkal a tudatosság elmozdulását, a mentális testeken keresztül a spirituális utazásotok legjelentősebb mozzanatát mind a mai napig.

A mentális méregtelenítési folyamat ki fog húzni minden mérgező megnyilvánulást, legyenek azok bár szőnyeg alatt, a WC-ben vagy bújjanak bárhová is az árnyékban. Most első kézből kezditek megtapasztalni az önuralás magasabb vibrációit.

Sok szerencsét.

No… csak lassan a testtel… szeretteim, fontos megértenetek, hogy amit ma elmondtam és az energia, amit behúztatok, a ti hozzájárulásotokat, az Én hozzájárulását követeli, hajlandóságot arra, hogy biztosítsátok a Vízöntőbe való átlépés tudatosságát, amiben én biztos is vagyok, hogy hajlandóak vagytok rá. J

De éppen ez a folyamat válik a kihívássá, és ezért alkottuk meg a platina pajzsot, ezért tanácsoltuk azt, hogy legyetek tudatában annak, mit is vártok el a környezetetektől.

Emlékeztetünk benneteket a kisgyermekre az ellenséges környezetben, mert pont ezt teszitek magatokkal, ha figyelmen kívül hagyjátok a kibontakozó folyamatokat, amikor elfeditek vagy lötyögősre veszitek a figyelmeteket az öntudatosságról, az Énetek tudatosságáról, ekképpen cselekedve a tetteitek a szavaknál hangosabban fognak beszélni.

A tetteitek fognak beszélni a többiekhez körülöttetek és választásra késztetik őket, hogy követik-e a folyamatot vagy benne maradnak a régi paradigmában. Senkit, most itt közületek vagy azok közül, akik később olvassák vagy hallgatják ezt, senkit nem köt semmiféle szerződés vagy megállapodás, hogy a Halak paradigmában kell maradnotok.

Szó sincs róla, bár most csak a mentális testtel dolgozunk, de elmondjuk, hogy a többi testeteknek sincs semmiféle megállapodása a Halak korszakban, a lenyomataitokban, szóval senkinek se higgyetek, aki azt állítja, hogy teljesítetlen szerződéseitek maradtak hátra a Halak korában. Már minden elvégeztetett, elengedhetitek, föloldhatjátok azokat, és semmi sem köt a régi paradigmához.

Ezért most mondjatok köszönetet.

Aztán vegyetek mély lélegzetet és lélegezzetek ki teljesen. Figyeljétek meg, ahogy a Kozmikus Anyánk energiája elkezd egyfajta zárat kialakítani körülöttetek, nem olyat, ami csapdába zárna, inkább olyat, amely illeszkedik hozzátok, összeolvad veletek és szeretetének, gondoskodásának és teremtőképességének központjában tart benneteket és ezzel párhuzamosan ugyanezt érezteti is veletek. Most szeretném, ha kiterjesztenétek az energiamezőtöket addig, amíg el nem éri a 144 arkangyalt a Platina Templomban, akik valamennyien az energiamezőtökbe kódolták szakrális kézjegyüket.

Vegyetek mély lélegzetet és a belégzéssel párhuzamosan húzzátok vissza az energiamezőtöket magatokba hozva az angyali kézjegyeket. A platina és a kristálycső állandóan veletek marad, összekötve a csakráitokat a morfogenetikus mezővel és ez a cső a továbbiakban a Vízöntő paradigma arany tudatosságának állandó befogadója és közvetítője lesz.

Fordítsátok most figyelmeteket Metatron arkangyal felé, hatalmas fényében előtettek áll, egy mély belégzéssel szívjátok magatokba ezt a fény, ezt a metatroni fény, és kilégzésnél fogadjátok el Metatron fényét sajátotokként, úgy kezelve a megvilágosodást és megvilágítás hatalmát, mint ami bennetek van.

Köszönjétek meg a fényt, amit kaptatok, adjatok hálát a Platina Templom platina vibrációinak, hogy otthont adnak ennek az erőteljes lehorgonyzásnak és integrálásnak.

Méltányoljátok a kristálykupola jelenlétét, ami teret adott mindennek és méltányoljátok nagyrabecsüléssel mindazt, ami a mentális testetekkel történt. Miközben az emberi lények kiterjednek a Földanya mentális testén keresztül, a Naprendszer mentális testén keresztül és ti is kiterjedtek a Galaxisba és még azon is túl. És végül méltányoljátok azon választásotokat, hogy bezárjátok a Halak korszak paradigmájának ajtóit és teljesen átléptek a Vízöntő paradigmájába, a valósságotokká téve azt. Most mondjatok köszönetet önmagatoknak mindezért, hogy ezt választottátok.

Vegyetek még egy mély levegőt és hozzátok vissza a figyelmeteket és a tudatosságotokat a fizikai testetekbe. Aztán vegyetek újabb mély lélegzetet és miközben kilélegeztek képzeljétek el, hogy az energia kiárad az összes csakrátokon keresztül és ez az energia gyökeret ereszt a Földanya lényének középpontjába, egészen le az óriási vasmagjáig, ami a fizikai testének a központja és a gyökereitekkel vegyétek körbe ezt a gömböt, ezáltal szilárdan lehorgonyozva/lerögzítve magatokat a Földhöz.

Most nyújtóztassátok ki a lábatokat, vagy körözzetek vele, ha úgy érzitek, majd nyújtsátok ki a karotokat és körözzetek a csukótokkal, a vállaitokkal, a nyakatokkal, egyenesítsétek ki a gerinceteket, miközben visszahozzátok magatokat a fizikai testetekbe.

Nagy öröm számunkra, hogy megköszönhetjük nektek a választásotokat, amellyel részt vettetek ebben a hatalmas lehorgonyzási folyamatban. Szeretteink örvendezünk, amiért vannak olyanok mint ti, akik a választásukon keresztül lehetővé tették, hogy meghatalmasítsák magukat, hogy felelősséget vállaljanak az életükért, hogy használják a régről örökölt képességeiket arra, hogy válaszoljanak az élet kihívásaira.

További paradigma kapukat nyitottatok meg a Vízöntő korszakba, további lelkek átlépésének áradatát indítva el ezzel, egyre növekvő sebességgel. Utazásotokon keresztül az Isteni Kozmikus Anya energiáját hozzátok le a fizikai szintre. A ti saját fizikaiságotok teszi ezt lehetővé, tükrözve ezt, kivetítődve, beszivárogva egyszerűen a létezésetek révén.

A most következő 77 napban legyetek nagyon előzékenyek, gyengédek magatokhoz, különösképpen mentálisan, és emlékeztessétek magatokat arra, hogy a mentális méregtelenítés eltávolítja az összes Halak korszak elavult dolgait, mindazt, amit belétek programoztak, amiről az állították, hogy igaz. Miközben búcsút vesztek a Halak korszaktól és üdvözlitek a Vízöntő kort, a tisztánlátás, a kinyilatkoztatások könnyedén jönnek és sok lesz belőlük, tehát legyetek őszinték és lojálisak magatokhoz és válasszátok a tiszta fénnyel teli gondolatokat. Gondolatban tekintsetek úgy magatokra, ahogy szeretnétek, hogy mások lássanak benneteket, magatokért teszitek ezt, mivel azzá is váltok és ezt mások is észreveszik majd, viszont akik ezt nem teszik, azok nem fogják látni, mivel vakok rá, mert még nem látták meg önmagukban sem. Ebben nincs semmiféle ítélkezés, csak tisztánlátás arról, hogy hol húzzátok meg a határokat, ahonnan aztán folytatjátok a hídverést a Vízöntő korában.

Szeretteim mielőtt befejezném ezt a közvetítést, még szeretnék röviden szólni erről az új 3. D-ról, amiről korábban hallhattatok tőlem.

Ez az új 3. D jól összeillik a jelenlegivel melyben most éltek.

Ez a több szintű dimenziók és a Halak dimenziójának összeilleszkedésének a kezdete.

Így amit most éltek meg az a két világ, ha úgy tetszik, az egyik átfedi a másikat, két korszak mivel ez az átlépés kora is, a hidak kora, ezért egyik nap úgy érezhetitek az egyik világban éltek a másik nap pedig egy teljesen különbözőben. Ez ne zavarjon össze titeket, tekintsétek úgy, mint két világ összeilleszkedése.

 Ha vannak napok, amikor minden nehéz, amikor minden a régi szisztéma szerint működik, akkor vegyétek észre, hogy a Halak állapotában vagytok és egy percre ereszetek ki, hangolódjatok rá az átalakulás erejére és térjetek vissza a Vízöntő típusú életbe.

A következő 17 nap folyamán ez az átalakulás egyre nyilvánvalóbb lesz, ami után aztán már könnyebbé válik. Ha ezen időszak elteltével mégis úgy éreznétek, hogy nehézségeitek vannak, akkor automatikusan képesek lesztek visszahúzni magatokat a Vízöntő 3. dimenziójába pusztán az által, hogy tudatosítjátok a mentális folyamatokat. Lélegezzétek be Metatron fényét, emlékezetek a morfogenetikus mezőre, amelyhez a rajtatok keresztül futó platina és kristály csövön kapcsolódtok. Emlékezzetek rá, hogy folyékony kristályt tartotok lényetek közepén, ami által folyékony energia, a folyékony befogadás, a folyékony továbbítás átvivő vezetéke vagytok, ami roppant hatékony, de ezt már személyes vezetőitekre hagyjuk, ők majd részletesen informálnak erről, miközben ezek a mindennapi életben elétek tárulnak.

Folytatni fogjuk az információ átadását a további napokban és vezetünk benneteket a belső síkokon, amikor álom állapotban találkozunk.

Ha a 17 nap elmúltával, bármikor nehézségeitek támadnának a felemelkedés kezelésében, csak kérjétek azt, hogy helyezzünk benneteket a Platina Templomba, kapcsolódjatok össze Metatron arkangyallal és a 144 légiónyi arkangyallal és a gyógyulás máris megtörténik. Mindaz, ami most szükséges az egyensúly helyreállításához megtörtént.

Szeretteim most távozom, legyen béke veletek, tudatosuljon bennetek a választásotok ereje és teremtsetek olyan világot, amilyenre szívetek, lelketek, szellemetek és az egész lényetek vágyik.

Ti vagytok az új világ teremtői. Teremtsetek hát bölcsen!

Én vagyok Kuthumi, a bölcsesség és szeretet sugarának chohánja és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket.

Adonai

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...