Kuthumi - Csillagkapu (11:11 átjáró aktiválás) - Az Önuralás 11. Kozmikus Sugara és az összehangolt kvantum én

Kuthumi – Csillagkapu  (11:11 átjáró aktiválás)

Az Önuralás 11. Kozmikus Sugara és az összehangolt kvantum én

 

Csatornázta: Michelle Eloff
2006. november 11, Glastonbury

Fordította: Hatejer Emese

Hanganyag letöltési helye(Gárdi Mariann hangjával): http://www.mediafire.com/download/0c1s604l2abc695/11+11+csillagkapu+%2C+kvantum%C3%A9n.mp3

vagy Youtube-n hallgatható verzió:

https://www.youtube.com/watch?v=M1tGU4IbX5Q

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

________________________________________________________________________________________

Kuthumi vagyok, a bölcsesség és a szeretet sugarain keresztül jövök el hozzátok, hogy elhozzam számotokra az átalakulás, a szinkronicitás, és az az isteni integritás áldásait. Üdvözlet szeretteim.

És nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűltünk ma össze veletek, miközben szilárdan tartunk benneteket Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén.

Isteni Fivéreim és Nővéreim, ahogy itt állunk veletek a Krisztusi Fény jelenlétében, az igazság, bölcsesség és Isteni Angyali és Arkangyali birodalmai átölelnek titeket, elhozva mindnyájatoknak az átalakulás Isteni Angyali áldásait. Ma mindannyian ki vagytok téve a 11:11 Átjáró vibrációinak.

Ezek a vibrációk kiterjesztenek egy lehetőséget számotokra, egyet, amely támogatni fog benneteket az Isteni Felébredés újabb szintjén. Ez része az Önuralás 11. Kozmikus Sugarának a lehorgonyzásának és a kvantum én összehangolásának. A kvantum én vibrációit integrálni már önmagában is egy mesteri áldás. Az, amikor az egyén eléri az önfelfedezés pontját, lehetővé válik az egyénnek, hogy belépjen az öntudatosság nagyobb birodalmaiba, amelyek felhígítják az illúzió világát feltárva a belső én isteni útjának igazságát, ami kiterjed a jövőbe. Sokan felteszitek a kérdést: ” Ki vagyok én, és mi a célom? A cél, amelyet érzek, az az igazi célom? A helyes úton indultam el?”

Szeretteim, ezeknek a kérdéseknek mindegyike érvényes. Minden kérdés, ami a szíveteken belül található fontos kérdés és jogotok van a megválaszolásra. Annak érdekében, hogy megválaszoltak legyenek ezek a kérdések, kérdezd, meg magad mit érzel önmagadban, amikor ezeket a kérdéseket felteszed. Néhányan azt mondják, "felfordulást". Néhányan egyfajta zavar érzését érzik.

Ezek mind a beavatás részei az önuralás világába. Manifesztáljátok az egyensúlyt a belső és külső világ között. Megtanuljátok uralni a hidat, amely a Belső Istennő és a Külső Isten polaritása között található. Manifesztáljátok a belső és külső világ támogató szerkezetét, és ahogyan az Isteni harmónia megnyilvánítja és megmutatja számotokra az új utakat manifesztálva a válaszokat a kérdéseitekre, egyidejűleg manifesztáljátok a belső bizalom és belső erő/hatalom egy nagyobb értelmét.

Szeretteim, az Önuralás 11. Kozmikus Sugara és összehangolt kvantum én a torokcsakrátokon keresztül lép be. A torokcsakra a manifesztáció legerőteljesebb eszközeinek egyike. Ez átjáró a kvantum én számára, mert a fény ezen eszközén keresztül a kreatív teremtő erőt bocsátja ki és a hatalom/erő, amivel kapcsolatba léptek ezen csakrán keresztül, feltárja nektek a kvantum világ számos aspektusát. A kvantum világon belül (a) káosz létezik. Azonban ti az én jelenlétében, az elme jelenlétében, lélek jelenlétben és a létezés jelenlétében, kapcsolatot létesítetek az Isteni renddel az érzékelt kaotikus világon belül. A káosz önmagában egy áldás. Mert felkínálja a lehetőségek sokaságának, hogy megtapasztalja önmagát.

Egy csiszolt lény vagy.

Ahogyan az én gyémántjának összes csiszolt oldalának jelenlétében állsz, és ez színsugarakként terjed ki a körülötted lévő birodalmakba, amik a gyémánton keresztül ragyognak. Minden megcsiszolt oldal a kifejezés egy fazettája, önmagad egy aspektusa keresi a tapasztalás egy módját és egy módot, amelyen keresztül társteremthet.

Ezen a napon az angyali birodalmak összegyűlnek, a Nagy Fehér Testvériség, és a megszentelt univerzumotok összes Mesterének jelenlétében, elhozva számotokra a folyékony univerzum áldását, és felfedve számotokra az Isteni üzenetet, hogy sokoldalú/sokszínű lények vagytok sokoldalú/sokszínű képességekkel, és amely a fény megszentelt nyelve, amit kiterjesztetek az én ezen különböző oldalain keresztül és (ez az üzenet) egy hangfrekvenciával érkezik, ami kiterjed a sokoldalú/sokszínű világba,

Tehát szeretteim, amikor az én jelenlétében álltok kérdezzétek meg, hogy mi a célotok, de ekkor csak a sokoldalú énetek egy aspektusára koncentráljatok. Amikor azt kérdezitek” Mi a célunk, hol vagyunk és miért vagyunk itt?", akkor a sokoldalú/sokszínű én energiáját hozzátok össze, ami kiterjeszti a tudatosságotokat a magasabb birodalmakba és elkezditek integrálni a fény frekvenciáit, amelyek kiterjednek a multidimenziókba és integráljátok a sokoldalúságot/sokszínűséget, az összes multidimenzionális aspektust, amelyek ti vagytok.

Látjátok, az eredeti hit szempontjából, hogy a polaritás, az elválasztás tudatosság eltér a belső tudástól., hogy sokoldalúak, többdimenziósak  és egyek vagytok mindennel.

Az élet ünneplése ma az emlékezésről szól, önmagatok összes sokoldalúságáról/sokszínűségéről, amelyek hozzájárulnak a Minden Ami Vagyok örömteli kifejezéséhez. Ti szövitek meg a Fény Isteni Takaróját magatok körül, lángra lobbantva az Angyali jelenléteteknek az összes lángját a Mesterin keresztül és összehangolódva a kvantum énnel. A torokcsakrán keresztül a hang egy szimfóniája kiterjed a magasabb dimenziókba, amely megnöveli a fényt a kozmoszban, és hang rezgéseinek milliárdjai életre kelnek, és mágnesesen behúzzák a sokoldalú/sokszínű én magesszenciáját és a Megszentelt Újraegyesülés megtörténik. Az Istennő és Isten megszentelt házassága az összes sokoldalú/sokszínű aspektusukban összeér és a fény teljes ünneplése a teljes kifejezésében történik és a válaszok egyidejűleg megnyilvánulnak a lélek szívén belül keresve a tisztaságot, a világosságot.

Tehát Szeretett Nővéreim és Testvéreim, megkérlek titeket most, hogy helyezzétek a fókuszotokat a torokcsakrátokra, és hogy képzeljétek el ezt a csakrát, mint a fény egy világát és kiterjesztve ennek középpontjából az energia sokoldalú/sokszínű sugarait. Az összes színt, ami a kozmoszba létezik, kivetítik a torokcsakrán keresztül. És a szín megtestesíti a hang vibrációját amely mágnesesen bevonzza ennek azonosságát, és az Egyetlen Éned Isteni fazettáit/csiszolt oldalait, válaszolva a Szentséges Én örömteli dallamára és a kvantum fogékonyság világa  megnyílik, hogy befogadja a hívást, hogy újraegyesüljön és manifesztálj a sokoldalú/sokszínű én Szakrális/Megszentelt Házasságát, kifejezve a fény Isteni Kódjait és újjászülve a Fény Szakrális Nyelvét.

Tölts el egy pillanatot, hogy érezd magad az Isteni esszencia jelenlétén belül tartottnak, ahogy önmagad összes ezen aspektusa kiterjed az univerzumba, egyesülve az összes sokoldalú/sokszínű aspektussal és lélegezd az energiát a testedbe, lélegezd az énedbe egymásután. (szünet) Vegyél egy mély lélegzetet be a torokcsakrádon át és rögzítsd le az energiát a kilégzésnél a szívcsakrádba. Lélegezz be még egyszer a torokcsakrádon át és ahogy kilélegzel rögzítsd le az energiát a harmadikszemedbe. Lélegezd be az energiát a koronacsakrádon át és terjeszd ki ezt az energiát, ahogyan kilélegzel, lerögzítve ezt a gyökércsakrádba. Most lélegezz be a szexcsakrádon keresztül, kiterjesztve az energiát és leföldelve ezt a torokcsakrádba. A következő belégzés a torokcsakrádon keresztül történjen és ahogyan kilélegzel rögzítsd le ezt a napfonatcsakrádba. Most lélegezz be a szíveden át és amint kilélegzel az összes csakrádon keresztül terjeszd ki ezt az energiát, a fény egy pompás sokoldalú/sokszínű takaróját szőve a tested körül. (szünet)

Miközben folytatod a belégzést, képzeld el, ahogyan az összes atom a testeden belül kibocsát egy hangot, amit még soha nem hallottál. Minden egyes Szakrális Hang a sokoldalú/sokszínű aspektusaid válassza az imént kibocsátott hívásra, hogy újraegyesüljenek. Képzeld el a testedet vibrálni, ez a vibráció az összes atom magjából ered a lényed belsejéből. És ahogyan minden egyes atom vibrál, hogy válaszoljon a sokoldalú aspektusaid válaszára, tehát egy új fény születik. Ez a fény kiterjed a tested minden sejtjébe. (szünet) Ez kiterjed a esszenciád összes rostjába, önmagadon belül és egészen körülötted. Használd a képzeleted, hogy eljátssz ezzel az energiával. Engedd meg neki, hogy körbe táncoljon, hogy benned ússzon. És érezd az én sokoldalú/sokszínű aspektusainak Megszentelt újraegyesülő Szakrális Táncát, üdvözöld a fény isteni nyelvét, melyet a Fény révén ezen a Szakrális Szertartásodon teremtesz önmagadban. (szünet)

Képzeld el a fény milliárdjait önmagadban és önmagad körül, mint egy tiszta csillagos éjszakai égboltot, leragyogva rád, ezek a fények benned és körülötted vannak. Most terjeszd ezt a fény a személyes aurádon túlra és oszd meg ezt más emberekkel, akik az eszedbe jutnak vagy ha csoportosan csináljátok, akkor egymással. Terjeszd ki a fényed a szívcsakrájukban, lehetővé téve a fényednek, hogy átölelje az energiamezőjüket. (szünet) Most terjeszd ki ezt a fényt az Anya Természet számára, hogy átjárja az Anya Természet energiáját és a testét ezzel az isteni fénnyel és lásd ezt megnövekedni, és áthaladni a falvakon, a különböző helyeken, az összes városba az egész világon és ezáltal megérintve minden lélek szívét a bolygón. A fény ezen takarója a fény ünneplése. Ahogyan a 11:11 átjáró lezáporozik a Földre, előidézve a csillagfény vibrációit, az Isteni Megszentelt Én minden sokoldalú/sokszínű aspektusának tiszta esszenciáját, az isteni rend kiemelkedik a kvantum én szívéből. Egy új nyugalom születik, egy új fény emelkedik ki és az áldások tudatos tudása, amelyet az én sokoldalú/sokszínű aspektusai idéztek elő, felkavarodva az emberiség tudatos tudatosságán belül. Töltsetek el most egy pillanatot azzal, szeretteim, hogy összekapcsolódjatok a személyes vezetőitekkel és mindenkivel, aki a fény ösvényén halad veletek. És nyisd meg az energiameződet, hogy megkap az áldásokat ezektől a Lényektől. Köszöntsd Merlin Nagyurat és Metatron Nagyurat.

Most Merlin Nagyúr és Metatron Nagyúr megidéz egy pompás kristály csillagtetraédert és elhelyezik ezt annak a szobának/helyszínek a közepében, ahol jelenleg vagy. Ezen csodálatos fénytest minden szempontja kiterjeszti ennek fényét mindnyájatokhoz, aktiválva az Isteni Metatronikus csillagtetraédert mindnyájatok szív- és torokcsakrájában. Ez ugyanaz a csillagtetraéder energia, amit Merlin Nagyúr használ, hogy eltávolítsa a dugókat a gerincetek első nyaki (csigolyájából), amely blokkolta a tudatosság szabad-folyását a magasabb világokból a tudatosabb énetek felé. Azok, akik még nem kapták meg az éteri dugó eltávolítást, adjatok most engedélyt, ha ez az akaratotok, és Merlin Nagyúr meg fogja tenni ezt még a mai napon.  Ezen éteri dugó eltávolítása az energia egy új áramlatát eredményezi a külső kozmoszból a belső énbe, elhozva ezzel az információ, az Isteni bölcsesség és igazság magasabb rezgéseit, kiterjesztve a tudatosságotokat és a képességetek, hogy öntudatossá váljatok egy mélyebb szinten, és még tudatosabbá az erőtökre.

Fókuszálj a szoba vagy helyszín közepén lévő csillagtetraéderre és érezd Metatron Arkangyal fényét behatolni a fizikai tested csakráiba és csakrák kiterjesztik ezt a fénytestedbe. Metatron Arkangyal most levezényli a szakrális fény áradatát, megtisztítva a tested összes rendszerét a fénnyel, eltávolítva a régi paradigmás tudatosság bármilyen visszamaradt energiáját a tudattalanból, a tudatalattiból, a tudatosból, kitisztítva ezt a négy alsó testből, megtartva téged a megszentelt világosság, tisztaság és fényesség őseredeti energiájában. (szünet) A következő belégzésnél Mihály Arkangyal és Merlin Nagyúr elkezdik ezt a csillagtetraéder hátrafelé is kiterjeszteni és elhelyezik a fizikai testetek minden egyes csakrájába. És ez a Szakrális Csillagtetraéder a 11:11 Átjáró, a fény járműve, amelyben a kvantum világba utaztok. Ezt a Csillagtetraéder lehorgonyozzák ezen az oldalon és ez szolgál most a 11:11 átjáróként Glastonburyben. Ez a 111 Megszentelt Átjáró egyike, amelyet globálisan aktiválnak. A 111 csillagtetraéder energiamezeje az, ami támogatja majd az Önuralás 11. Kozmikus Sugarának a lerögzítését és ez elősegíti a dimenziók közötti mozgást azért, hogy mindnyájatok kapcsolatba lépjen a kvantum énjével és felismerje az isteni rendet az érzékelt/észlelt káoszon belül. Ez egy magként fog megnyilvánulni bennetek, stabilizálva az energiát a belső gyermek tudatosságának a jelenlétén keresztül. A kalandotok a világban azért, hogy felfedezzétek a sokoldalú/sokszínű énetek szentséges kincseit, ezáltal egy teljesen új szintre kerülve. 

Szeretett Egy, megkérünk most rá titeket, hogy legyetek egy néhány percet csöndben, összhangba hozva magatokat az energiákkal, a vibrációikkal, azokkal, amelyeket érezni tudtok, azokkal, amelyeket látni és hallani tudtok azokkal, amelyek láthatatlanok és nem hallhatóak (a fizikai szemetek és fületek számára). Csak legyetek a jelenlétben. (hosszú szünet)

Melchizédek Nagyúr most belép a térbe és egy fenséges kristály dobozban 5 platóni(szabályos) testet hoz.  Ennek az 5 platóni(szabályos) testnek mindegyike bekerül a torokcsakrádba, és az energiameződ újrakalibrálását Metatron Arkangyal, Uriel Arkangyal, Zadkiel és Jophiel Arkangyalok fogják elősegíteni. Ha ez a kívánságod és az akaratod, hogy megkap ennek az energiának a teljes újrakalibrálását, kérlek nyisd most meg az energiameződ, hogy befogad az Arkangyalok áldásait.  

Az 5 platóni test integrációja megnyit egy portált az 5. univerzumba. Az 5. univerzum bölcsességének és energiájának az integrálása által, megteremted a lélek felszabadulásának egy módját, ami a gondolati folyamat harmadik dimenziós paradigmáján túlra terjed. Ez felkínál a lelketek számára egy felgyorsított felszabadítást és mentésítést számos régi paradigmás karmikus minta alól.

A kiterjesztés az univerzumba megnyit egy még újabb portált, ami igazodik a 11:11 Átjáró vibrációihoz, ami kiterjed a kozmoszba, ahol a Kozmikus Nagyurak feltárnak számotokra néhányat a szolgálat Karmikus feladatáról, amelyhez az egó hozzá lett erősítve. Ezeknek a feladatoknak/szerepeknek a felismerése egy felgyorsított elengedésbe fog manifesztálódni, amelyet az 5. univerzum ad át nektek ünnepélyesen. Ezen felgyorsított lélek felszabadulás katapultálni fogja az energiátokat az Isteni kifejezés magasabb sztratoszférájába, megváltoztatva az életetek számos aspektusát. A négy alsó testetek ünnepelni fogja ezt a változást, mert a kétség akármilyen árnyékán túl fogtok látni, és azok a változások az igazságukba léptek, amelyeket előhívtatok.

Átadva az energiád az 5. univerzumnak, megidézve azt az energiát, amelyről ma beszéltünk. Miközben átadjátok magatokat az elkerülhetetlennek, megáldanak az összes belső erővel és bátorsággal, az összes bepillantással és tudással, hittel és igazsággal a képességetek által, hogy lássátok a ciklust egészen a befejezésig.

Fizikálisan lélegezz be most az orrodon át, és ahogyan kilélegzel, kezdj el hálát és köszönetet adni az összes energiának, amelyek jelen voltak számodra ma, amelyekre megnyíltál, hogy befogadd őket, és tudd, hogy minden, ami az utadba kerül az Isten általi kegyelemben, harmonikusan és csodálatos módokon fog manifesztálódni.(szünet) 

Adj köszönetet a szellemnek, hogy megtisztelt a jelenlétével, adj köszönetet a fénynek és önmagad összes sokoldalú/sokszínű és multidimenzionális aspektusának, hogy összegyűltek ma és az áldásukban részesítettek téged. Adj hálát a 11:11 Átjárón vibrációinak és tudd, hogy az Önuralás 11, Kozmikus Sugarának integrálása továbbra is keresztül fog áramlani rajtad. A következő 11 órában az integrálási folyamat folytatódni fog. És adj köszönetet önmagadnak a meghozott választásért, hogy része voltál ennek ma. Tudomásul véve, hogy az Önuralás 11. Kozmikus Sugarának egy fizikai manifesztációja vagy és hogy a választásaidon keresztül a Fény egy Angyala vagy. Ahogyan a példa által vezettek, utat mutattok másoknak is, hogy követhessenek.

A célotok az, hogy önmagatok legyetek, hogy autentikusan irányítsátok az életeteket, tegyétek ezt úgy, hogy ne ártsatok senkinek se. Miközben élitek ezt a célt, azzal a céllal, hogy átöleljétek a szeretetet, a fényt és szándékosan éljétek az életeteket örömtelien, áldás teljesen és boldogan, ezért becsülve az életetek célját.

Mindnyájan meg lehettek áldva annak tudásával, hogy tökéletesek vagytok. Bízzatok a sok láthatatlan karban, ami megtart titeket, tudva, hogy soha nem jártok egyedül azért, mert mindnyájan egyek vagyunk és veletek vagyunk mindig minden úton. Az Atya/Anya Isten fénye ragyoghatja be tisztán az ösvényeteket, azt amelyen jártok, és minden egyes lépés, amit megtesztek egy biztos lépés lehet, tudva, hogy a választásotok tökéletes.  És mindig minden jól lehet a világotokban.

Kuthumi vagyok, a Bölcsesség és Szeretet Nagyura és üdvözöllek és megáldalak benneteket Szeretetben Adonai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...