Kuthumi - 1:21 Utazás az isteni megszentelt lenyomatba

Michelle Eloff (08.01.14) - Kuthumi: 21:1 Utazás az isteni megszentelt lenyomatba

Forrás: thelightweaver

Fordította: Mácz Annamária

Michelle Eloff © által közvetítve
Johannesburg, 2008. január 14.

Hanganyag letöltési helye(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/ek4p8hlocfc2k53/21_1+Utaz%C3%A1s+az+isteni+megszentelt+lenyomatba.mp3

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

OoooOoooO

Kuthumi vagyok és a Szeretet és Bölcsesség sugarain érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem ez alkalommal, és elhozzam nektek a bölcsesség, megvilágosodás, szabadság és igazság áldásait. Üdvözlet szeretteim.

Nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűlünk össze ma veletek, miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteink, a megszentelt lenyomatotok mintájába tett utazás képessé tesz benneteket arra, hogy megértsétek a bennetek létező roppant hatalmasságot. Az énnek e belső univerzumába beavatottként tett utazásotok alapvető fontosságú aspektusokat fed majd fel számotokra, nem csak azért, hogy megerősítsétek az énről alkotott fogalmatokat, hanem azért is, hogy jobb minőségűvé tegyétek személyes utazásotokat.

Az igazság olyasmi, ami gyakran az egyének vitájához vezet, különböző fajta konfliktusokhoz, tudatosan és tudat alatt, az egyénen belül és az egyének között is. Ennek az az oka, hogy az egyének nem biztosak a saját igazságukban, és a negatív, alsó, rettegő egó mindenre reagál, amiről úgy érzékeli, hogy fenyegetést jelent arra, amit igazságként fog fel, vagy ami inkább közelebb áll ahhoz az igazsághoz, ami a komfortzónáját jelenti. Most minden beavatott számára fontos lecke az énen belüli béke mesteri elsajátítása. Ezalatt azt értem, hogy magabiztos vagy az énedben legbelül az igazságoddal kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy teljesen át kell ölelned mindent, ami vagy, és mindent, ami nem vagy, és ezekkel békés viszonyban kell lenned a most pillanatában.

Megszentelt lenyomatodnak egyedi rezgése van. Ez a rezgés képes áthatolni a tudatosság számos szintjén. Képes feloldani még a legsűrűbb rezgésű energiát is, mivel áthatol a benned lévő tagadás falain. Kezded felismerni, hogy miből áll a te igazságod. Így a január 21-én lezajló beavatás, ami aztán átnyúlik februárra, sőt valójában az elkövetkezendő években hatással lesz rád és ösztönöz, kimondottan azzal kapcsolatos, hogy teljes békében és harmóniában legyél megszentelt lenyomatoddal.

Lenyomatod egyedi, akárcsak a fizikai valóságban használt aláírásod. Nagyon kevés embernek hasonlít egymáshoz az aláírása, és még ha valaki csalással meg is próbálja meghamisítani az aláírásodat, nem tud pontosan úgy aláírni, mint te, pontosan ez érvényes lelked megszentelt lenyomatásra is. Hogy békében meglehess ezzel megszentelt rezgéssel, meg kell nyitnod szívcsakrádat a hitelesség azon dimenzióinak, melyek megtestesítik benned az igazság összes darabját.

Az igazság tárháza vagy, mindegyik igazság az én egyik speciális területéhez kapcsolódik, és az életed egy-egy területéhez. Ami pedig a mai tisztításnak és tisztulásnak köszönhetően be kell, hogy következzen, nem más, mint egy felszabadító utazás az énbe, belépés az én makrokozmoszába, ami megteremti a külső világod mikrokozmoszát. És kérlek vedd figyelembe, hogy konkrétan fejezem ki magam, ez nem tévedés, az énben lévő makrokozmosz, ami a rajtad kívül létező mikrokozmoszban tükröződik, ez a mikrokozmosz, amit fizikai életnek neveztek, a fizikai valóságotok, ahogyan a fizikai szemetekkel látjátok. Ez az utazás megmutatja nektek milyen hatalmas/erőteljes a makrokozmosz, és azt is, hogy ami bennetek [belül] létezik, az mérhetetlenül felette áll a programoknak és a [hamis] identitásoknak, amelyek a külső, fizikai valóságotok mikrokozmoszában léteznek. És most kizárólag arra célzok, ami látható, ami megfogható, a fizikai világra, amit ti életnek neveztek. Minden, ami nem látható, a makrokozmosz része, annak a világnak a része, aminek nem vagytok tudatában, és amivel tudatosan dolgoztok, ám ez új valóságotok nagy részét képezi majd.

Szeretteink, az elkövetkezendő 12 hónapban átadott tanításaink katapultálnak át benneteket az új világba. Az Új Föld ezen időszakra való előkészületként újra lerakott rácsai mind biztonságban a helyükön vannak lényed belsejében, megszentelt lenyomatod magába szívta ezt a frekvenciát és készen állsz az utazás következő szakaszára. Ezen a ponton el kell mondanom, hogy az utazás ezen szakasza az önátadás, és az elengedés utáni vágy felgyorsult folyamatát eredményezi, és egy mély, égető vágyat az egyszerűség iránt. Az egyszerűség táplálék a lélek számára. Emlékezzetek rá, hogy mindig is azt mondtam, az egó túlbonyolít, a lélek leegyszerűsít. Nem tudtok majd elmenekülni azon részetek elől, amelyik az egyszerűséget keresi, mert ebben rejlik az egyensúly, ebben találod meg a [lélek] megoldásait az életedre, mikor a negatív egó elakad a fizikai élet drámájában, elárasztja a zaklatottság, úgyszólván egy kalap szarrá válik az egész. Azért mondom ezt, mert a kollektív tudatosságotok teli van mérgező szeméttel. A csoport-tudatosság annak csapdájában tart, amiről elhitették veled, hogy az a valóság, amiről elhitették veled, hogy normális, elfogadható, és az élet megszokott útja. Nagyon kevés ember él most a bolygótokon a többi hatmilliárddal összehasonlítva, aki hiteles, autentikus életet él, és aki igazán megtapasztalja az élet gyönyörét.

Ez az utazás arról szól, hogy lépjetek ki a küzdelemből, és lépjetek be boldogságba. Ezzel az utazással együtt jár azon identitások lerombolása, amik nem testesítik meg megszentelt lenyomatotok hitelességét. Egy bizonyos fokig ez az az időszak, amire a tarot nagy arkánuma úgy utal, hogy a Torony időszaka. Talán megértitek, ha ismeritek a bibliai Bábel tornyának történetét. Mivel minden lehullik, a káprázat, és minden, amihez az alsóbb egó kapcsolja magát, hogy életben tartsa komfortzónáját, ledől majd, akár a Torony, ez azonban újabb lehetőség arra, hogy megtapasztaljátok [azt], amit majd érezni fogtok, néhányat a felszabadulás legnagyszerűbb élményei közül. Ezt azért mondom, mert nem csak a szabadságot tapasztaljátok meg, ami ezzel együtt jár, hanem nem lesztek többé a csoport-tudatosság foglyai sem, és képesek lesztek látni, tudatosan látni és beismerni, hogy milyen gyöngítő hatása van a kollektív tudatosságnak. A leválás és a csoport-tudatosságtól való távolodás gyors folyamatát tapasztaljátok majd. Ez néhányotok számára a bizonyos emberektől, helyektől, és élményektől való fizikai eltávolodás folyamatát jelenti a fizikai valóságotokban. Ne állítsátok le ezt a folyamatot! Ha leállítjátok a személyektől, helyektől, tapasztalatoktól való eltávolodás folyamatát csak azért, mert ez a személy éppenséggel talán az egyik családtagotok, vagy a házastársatok, vagy éppenséggel olyan állásról van szó, amiből kifizetitek az összes számlátokat, akkor ezzel annyit tesztek, hogy azt mondjátok magatoknak: „a boldogtalanságom, a szenvedésem sokkal fontosabb a szabadságomnál, és én a szenvedést választom, úgy döntöttem nem bízom hiteles[autentikus] ösvényem megszentelt lenyomatában, abban, hogy elvezet engem mindenhez, ami minden egyes szükségletem kielégítéséhez szükséges, békésen és harmonikusan”.

Elmondjam, miért állítja le oly sok ember a folyamatot mielőtt még bármi látható eredménye lenne? Mert a szabadsághoz vezető út gyakran olyan dolgokat kér tőletek, amelyeket nem vagytok hajlandóak feláldozni. Az igazi szabadsághoz vezető utat azért érzékelik [sokan közületek] nagyon nehéznek, mert saját autentikus énetek – nem Isten, nem a felemelkedett mesterek, nem valamilyen istennő vagy angyal, vagy más lény – [hanem a] saját autentikus énetek kér arra benneteket, hogy tegyetek meg bármit, és engedjetek el bármit, [azt] ami nincs összhangban legtisztább és legfelsőbb isteni tervetekkel. Csak egyetlen lény van, aki valaha is erre kérhet benneteket, ez pedig a lelketek. Amikor valami történik az életetekben, valami drasztikus betegség, baleset, haláleset, vagy életetek egyik részének hirtelen lezárulása, akkor ez nem Isten büntetése valamiért, mindössze arról van szó, hogy a lélek határt szab, megtesz mindent, ami hatalmában áll, hogy felkeltse a figyelmeteket.

Ez szeretteink, ismét csak megerősíti azt, amit már korábban mondtam: minden veletek kezdődik és végződik. Minden, ami létrejött az életedben, minden, amit naponta tapasztalsz - és hadd mondjam el, hogy igazából napi szintű élményeid 85 %-át az teremti meg, ami a tudatos és tudatalatti elmédben zajlik – mindezt te teremtetted. A maradék 15% az, ami talán előre elrendelt, ha nevezhetjük ezt sorsnak vagy végzetnek.

A lelkek azért inkarnálódnak a földi síkra, hogy emlékezzenek arra, hogyan kell kiszabadulni, hogyan kell a földi élet mesterévé válni, hogyan kell mesteri szinten uralni a fizikai életet, hogy mester alkimistává válhassanak. Egyetlen lélek sem hagyja el a földi inkarnációk ciklusát, amíg mester alkimistaként fel nem emelkedik. Ez alatt azt értem, hogy olyan ösvényen vagytok, olyan utazáson, vagy nevezzétek, ahogy akarjátok, amit ti teremtetek meg úgy, hogy felfedje számotokra, hogy mi létezik a belső makrokozmoszban, és hogyan változtathatja meg ez a mikrokozmoszt. Azért választottátok a földi tapasztalatot, hogy - idézőjelben mondva - mester „manipulátoraivá” váljatok az anyagi világ energiájának, és hogy leváljatok a negatív csoport-tudatosságról. Egy bizonyos mértékig tehát az élet a Földön, a harmadik dimenzióban, a harmadik dimenzió alacsonyabb rezgéseiben olyan játék, amiben szenvedés, szegénység, szűkösség, bizonytalanság van, és a feltételhez kötött szeretet összes profán vonása, amit csak megtapasztaltatok, de ti nem vagytok ehhez a valósághoz kötve. Egyetlen lélek sincs ehhez a valósághoz kötve, és nem is lesz. Ez csupán egy szakasz, amin átkeltek egy másik valóságba.

Az elkövetkezendő 12 hónapra, szeretteink, azok, akik ma ezeket a szavakat hallgatják, és azok, akik a jövőben hallgatni vagy olvasni fogják, úgy döntöttek, hogy egy felgyorsított leckét vesznek és olyan életutat választanak, aminek során jobban megismerik autentikus énjüket, mint korábban bármikor, és jobban megismerik, mint korábban bárki mást, ez pedig az én minden aspektusának vizsgálatát jelenti. Ez lehetővé teszi, hogy életetek körülményeire ne az áldozat szemszögéből tekintsetek, és ne olyan egyén szemszögéből, akit spirituális fénymunkásnak gondolnak, vagy egy rendkívül intelligens zseninek, vagy bármi másnak, amivel az egó örömmel címkézi fel magát. Az igazi én szemszögéből kezdtek az életre tekinteni, ahol szent lenyomatotok minden körülöttetek lévő dolgon áthatol, és amit láttok az nem más, mint saját fényetek, ami visszatükröződik rátok, és fényetek potenciálját másokban, amint visszanéz rátok. Ezért aztán találkozhattok bárkivel vagy bármivel, amit negatívnak gondolnátok, ti mégis felismeritek majd a fényt bennük, amit ti tükröztök vissza számukra, ami képessé tesz benneteket arra, hogy az illető személyhez vagy szituációhoz feltételek nélkül, és ítélkezés nélkül álljatok hozzá. Tudjátok-e mit eredményez ez? Teljesen felszabadít benneteket, mert többé nem lesz rátok hatással a drámájuk, a negativitásuk, a sűrűségük többé nem lesz képes beszivárogni a[z energia] mezőtökbe, mert megszentelt lenyomatotok olyan erőteljes frekvencián vibrál majd, hogy azon senki nem hatol át. Namármost, nem szeretnétek így élni? (közönség: „de”, „igen!”) Ez már most hatalmatokban áll, már ennek érdekében munkálkodtok. Ha nem így lenne, nem lennétek itt, vagy nem kapnátok meg ezt az üzenetet. Mint beavatottak, túl vagytok már legintenzívebb kihívásaitok egy részén, most már készen álltok, hogy igazán megértsétek annak következő szintjét, amiről hitelesség valójában szól. Szeretteim, azért, hogy ez az energia teljesen aktiválódhasson bennetek, most egy felgyorsított és nagyon mély szintű szívcsakra tisztítást végzek rajtatok. Ez a tisztítás megnyitja a hiteles,[, autentikus] énetekhez vezető dimenzionális portálokat, lehetővé téve a hiteles/autentikus én számára, hogy előlépjen, hogy új módon érintse meg az életetek. Nagyon fontos észben tartanotok, hogy hiteles/autentikus énetek kihívások elé állítja majd komfort zónátokat.

Autentikus énetek az a részetek, ami ismeri az igazságotokat, az a részetek, amit megszentelt lenyomatotok szentsége ösztönöz. Ez az a részetek, aki tudja, hogy kik vagytok [az] esszenciátokban, az alsó egó mozgató erőin túl. Hiteles/autentikus énetek felfedi számotokra, hogy pontosan mi lappang az én mélységében, amitől annyira rettegtek, azokat a részeiteket, amik fölött szemet hunytok, amikre rá sem akartok hederíteni, mert ezek a részeitek autentikus énetek részei. Néhány hónappal ezelőtt azt mondtam néhányotoknak, hogy árnyékotok hordozza legnagyszerűbb kincseitek jó részét. Minden alkalommal, mikor egy aspektusodat megtagadtad, vagy mások megtagadták, ez az aspektus átkerült az árnyék-énbe. Sötétnek, elfogadhatatlannak, rossznak, szégyenletesnek és még nevezzétek bárhogy, tekintettétek ezeket. Mindazonáltal, minden egyes ilyen aspektusotok, amit az árnyék karjaiba löktetek, a legnagyobb erősségetek, ezek az autentikus minőségeitek, és ahhoz, hogy hiteles énetekkel eggyé válhassatok, drágáim, be kell oda lépnetek, és vissza kell követelnetek ezeket a részeiteket, újra össze kell barátkoznotok önmagatokkal. Át kell ölelned a négyéves kori önmagad hevességét, mely részedről talán a szüleid azt mondták, hogy szemtelen, ronda, és képtelenség szeretni. És hagynod kell, hogy ez a heves, tüzes részed felgyújtsa benned a lángot, ami valójában az életed iránti szenvedély, ami majd arra inspirál [téged], hogy az legyél, és azt tedd, amitől mindig is féltél, mert esetleg megint azt mondhatják, hogy képtelenség téged szeretni, és ronda vagy, és hogy ez a fajta viselkedés teljességgel elfogadhatatlan. Minden megtagadott részed legnagyszerűbb erőidet képviseli, ezek a legnagyszerűbb adottságaid, és azért, hogy tökéletesen szabad lehess, muszáj, abszolút muszáj, hogy ismét megbarátkozz ezekkel. Semmilyen más módja nincs annak, hogy beavatásod ezen részén túljuss.

Gondolj azokra az alkalmakra, mikor megalkudtál az igazságoddal, mikor visszavonultál egy szituációban, mert belső gyermeked a védelmedre szorult, amikor ki kellett állnod érte. Gondolj olyan alkalmakra, mikor nem álltál ki magadért. Azért történt mindez, mert féltetek a saját erőtöktől. [attól] a hatalomtól, amit az árnyékotok testesít meg, az erőtől, amiről tévesen elhitették veletek, hogy rossz, ronda, és képtelenség szeretni, és ami nem illett [bele] a társadalmi szabályok és elvárások kereteibe, azon részeidtől, amik megrázták a csoport-tudatosság ketrecét. Most tehát olyan úton jársz, ahol meg kell ráznod a ketreceket, szétrombolni mindent a nyomában, az új középső nevetek Káosz!

Ez nem azt jelenti, hogy bosszúszomjasan, negatívan, agresszíven és szánt szándékkal ártotok bárkinek is, hanem azt jelenti, hogy soha többet nem hallgattatjátok el és nem nyomjátok el az autentikus éneteket. Megértettétek? (válasz: „igen”) Többé nem nyelitek le az igazságotokat, [azért] hogy fenntartsátok a békét és nyugalmat, és ez hiteles beavatottként tett utazásotok legkimerítőbb része, mert kinyilvánítjátok az igazságotokat, így kitör a káosz, és ti hátraléptek, és megvizsgáljátok, ahogy mindenki más hiteles énje kihívás elé állítja a[z ő] másik énjét, hogy az lépjen ki a tagadás illúzió keltette világának komfort zónájából. Így lehetőséget teremtesz mindenki számára, hogy kilépjen a csoport-tudatosságból, hogy úgymond kilépjen a nyájból, és csatlakozzon az oroszlánok büszkeségéhez, azokhoz, akik félelem nélkül bömbölik az igazságukat. És csupán az alsó egó kapcsolja magát a félelemhez, a hiteles én félelem nélküli, mert a hiteles én teljességgel biztos a maga erejében, ezért pontosan tudja, mit kell tennie, mikor kell tennie, és hogyan kell tennie, találja magát bármilyen helyzetben is. Kezd összeállni a kép? Felséges, ugye?

Nos, kezdjünk akkor hozzá a szívcsakra tisztításhoz. Szeretteink, vegyetek mély lélegzetet az orrotokon keresztül, lélegezzetek ki a szátokon keresztül, lazítsátok el a testeteket, és lazítsátok el az elméteket. Minden egyes belégzéssel érezd, ahogy a tested egyre lágyabbá válik. Ahogy kilélegzel, elengeded a csoport-tudatosság minden félelmét, minden elvárását, irányelvét, minden szorongatását, követelését és minden irreális kötelezettségét. Ezután azt szeretném, hogy képzeld el magad egy folyékony, aranyszínű energia közepében. Ez az aranyenergia beszűrődik bőröd pórusain, egyenesen a tested sejtjeibe, a DNS-edbe, mindannak az atomjaiba és a molekuláiba, ami vagy. Azt kérem, hogy foglalkozz ezzel a képpel, amint belső éned a hitelességben létező mindenség makrokozmoszában van, és igazságod kiterjesztett világaiban, és körülötted, benned mozog, új frekvenciát hozva létre, egy frekvenciát, ami megnyitja a lényedet, hogy teljesen befogadhasd hiteles megszentelt lenyomatod.

Sok ember szívcsakrája bezárult, és a legtöbb esetben csupán fájdalmat és szenvedést érez. Ez egy emlékeztető, hogy az életutad lehet örömteli, nem csak küzdelmes, szenvedéssel teli. Az előttetek álló úton lesz némi érzékelhető fájdalom, némi érzékelhető küzdelem, de ti mindössze annyit tapasztaltok majd, hogy áttöritek a csoport-tudatosság membránját és bejuttok autentikus észlelésetek világába, abba a részetekbe, ami ismeri az igazságot, és amely maga is igaz; és szeretteink, ez a fájdalom és szenvedés valójában egy mentális folyamat, és nem annak hű visszatükröződése, ami a makrokozmoszon belül létezik.

Mentálisan inkarnációtok eddigi egyik legnagyobb eltolódásán mentek keresztül. Most jött el az ideje, mikor megváltoztatjátok az összes elmeszüleményeteket, és átalakítjátok ezeket igazságotok új sablonjaivá, beintegrálva ezeket istenségetek ősmintázatába, így ez lesz valóságotok ősmintázata, az életeteké, amit úgy terveztek meg, hogy teljesen hiteles fénylényként élhessetek benne. Ez az utazásotok egy olyan világba, ahol az isten vagy istennő szemén keresztül láttok, ahol megfigyelitek a játszmát, de nem húz be többé annak pusztító dinamikája. Alsó egód és mentális programozásod megpróbálnak kitartani a csoport-tudatosság mellett, küzdenek drága életükért, mert ezt szokták meg. Most azt szeretném, ha elképzelnéd, amint ez a folyékony arany beszivárog az agysejtjeidbe. Képzeld el, amint ez a folyékony arany új idegi pályákat hoz létre jobb és bal agyféltekéd között. Amint ezek az új idegpályák létrejönnek, új nyelv, újfajta kommunikáció jön létre, a kommunikáció a hiteles és a tudatos éned között, aki teljesen kész elengedni a csoport-tudatosságot. És ez az a pont, ahol a hatalmát magához ragadó, független beavatott, aki ekképp áll a világban, képes kapcsolatba lépni a [nagy] egy-ség [eredetiben: ’oneness’] új érzékelésével, és eggyé válik [azzal] az isten-erővel, ami benne létezik, nem pedig [azzal] a csoport-tudatossággal egy, ami rajta kívül létezik.

Most kezdjétek el vizualizálni, ahogy egy energiacső kiterjed a gyökércsakrátokból, fel a szívcsakrátokig. Ezt a csövet folyékony arany tölti be. Ez az aranyenergia mérgezővé válik, és pangani kezd ott, ahol isteni erőd nem tud keresztüláramlani rajtad, megfertőzi a csakráidat, és azon képességed, hogy megtapasztald és érezd a gyönyört, eltűnik, és életed a fájdalom és szenvedés elemi tapasztalatává válik.

Most azt akarom, hogy tedd a jobb kezed tenyerét a gyökércsakra feletti területre, bal kezed tenyerét pedig a szívcsakrád fölé, és miközben mély lélegzetet veszel húzd ez a folyékony aranyat fel a gyökércsakrádból a szívcsakrádba, és miközben kilélegzel, told le az arany folyadékot a szívedből vissza a gyökércsakrádba. Lélegezz be, miközben négyig számolsz, felhúzva közben az aranyat, tartsd bent míg hatig számolsz, közben az aranyenergia behatol a szívedbe, és négyig számolva lélegezz ki, miközben az aranyenergia visszatér a gyökércsakrádba, számolj négyig, míg az aranyenergia keresztüláramlik a gyökércsakrádon, majd négyig számolva lélegezz be, feltolva a szívedbe. Folytasd, amíg azt nem mondom, hogy abbahagyhatod.

Ez az aranyenergia áramlás a gyökér- és a szívcsakrád között aktiválja ezt az intenzív, mély szívcsakratisztítást. Egy mélyebb kapcsolatot teremtetek a mennyország és a Föld között, fizikai, földi énetek és felsőbb énetek között. Néhányan talán kezdtek nyomást érezni a szívcsakra területén, és a hátatokban, ez csak annyi, hogy szívcsakrátok dimenziói és rétegei kezdenek feltörni, hogy befogadják ezt az arany folyadékot. Folytassátok a légzést. Talán úgy érzitek, hogy a karjaitok kezdenek felmelegedni, a felsőtestetek a gyökérközpontotok és a szívetek között talán szintén kezd felmelegedni. Néhányotoknak talán fülcsengésszerű érzete támad, mások nyomást érezhetnek a csakráikban. Mindez az energia által kiváltott reakció.

Azoknak közületek, akik szexuálisan aktívak, azt javasoljuk, hogy alkalmazzák ugyanezt a folyamatot a partnerükkel szeretkezés közben. Világosítsd fel a partneredet a légzéstechnikáról, így mindkettőtök aranyfényű csöve aktív lesz. Azt javasoljuk, hogy a légzéstechnikát azelőtt alkalmazzátok, mielőtt ténylegesen fizikailag egyesülnétek. A következő rész az lenne, hogy húzd fel az aranyfolyadékot a gyökércsakrádból a szívedbe épp az orgazmus előtt, és állítsd le az orgazmust, mielőtt ez megtörténne, csak a harmadik csúcson add át magad az orgazmusnak. Ezen a ponton tudatosan húzd fel az arany folyadékot a szívcsakrádba, és vizualizáld, amint ez az aranyfolyadék felrobban és kiterjed partnered szívcsakrájába, majd fordítva. Ez az energia automatikusan felörvénylik felsőbb csakráidba, és érezni fogod a kettőtök között kialakuló új és nagyon erőteljes kötelék mélységét, egy olyan kötelékét, ami eljuttat a megszentelt szexuális energia spirituális alkímiájába. Ez csak az egyik kulcs a másik lénnyel történő társ-teremtés megtapasztalására.

Nem kell feltétlenül partner a gyakorláshoz. Végezheted egyedül is. Ez is éppen olyan erőteljes köteléket hoz létre hiteles, felsőbb éneddel. Kapcsolatot teremt az univerzummal, amely elvisz téged a megszentelt szexualitás spirituális birodalmaiba, alkimista erőid mélyebb szintjeit felfedve. Ez az energia elképesztően erőteljes és semmilyen körülmények között sem használhatod arra, hogy egy másik személyt manipulálj vele, hogy ő akarata ellenére az életed része legyen. Ez nagyon erőteljes, nagyon szent energia.

Folytasd most a lélegzést, amint a szívcsakrád magjába vezető kürtő elkezd kinyílni, akár egy felébredő szem. A folyékony arany beszivárog ennek a szemnek a középpontjába, hiteles éned szemébe, a mindenható ÉN VAGYOK jelenlét szemébe, és annak szemébe, ami az EGY magjában létezik.

Kezdj lassan, kényelmes ritmusban lélegezni, olyanban, ami fenntartja benned a harmónia és béke állapotát, és érezd ahogy a tested ellazul, megolvad, amint ez a folyékony aranyenergia keresztül szűrődik rajtad, energizálva az én összes autentikus szintjét. E folyékony arany ereje elkezdi megolvasztani az éned összes olyan aspektusát, amelyik nem rezeg együtt megszentelt lenyomatoddal, és ezzel utazásod az alkímia következő szintjére kezdetét veszi.

Az akarom, hogy képzeld el az énnel való kapcsolatodat, vidd a figyelmedet az énedre, abba a részedbe, ahol megszentelt lenyomatod hangja létezik, a hiteles éned hangja, a romlatlan, tiszta, és ártatlan Arany Gyermek hangja, és képzeld el, amint ezeknek a hangoknak a visszhangja belülről feltölt téged. Képzeld el, amint hangjuk rezgései behatolnak tudatalattidba, és így hangjuk visszhangja elkezdi eltávolítani programozásod hangjait, a csoport-tudatosság hangjait, a gyötrelmes sikolyokat, a számodra értelmetlen, gyötrelmes heccelés hangját. Ez az az idő, mikor az összes régi panaszkodás, negativitás, bizonytalanság, elnyomás, és tagadás elakadt lemezének megmutatjuk, hogy kívül tágasabb, és hatalmad hangja visszatér hozzád. Kérem, [hogy] vedd tudomásul, hogy ez igényel némi időt, de azért emlékeztesd magad minden nap, hogy ez az igazi szabadsághoz vezető utad alapvető fontosságú része, valami, amit muszáj megtenned. Most szembesülsz a sebzett éneddel, az elutasított éneddel, a szégyenletes, bűntudattal nyomorgatott éneddel, és mindannyiukat át kell, hogy öleld, és hatalmad drágakövét megragadva felszabadítod ezeket a részeidet.

Vegyél még egy mély lélegzetet. Most fordítsd a tenyereidet felfelé a mennyország felé, és engedd meg magadnak, hogy befogadd és tovább add azt az energiát, ami most szükséges, hogy tested autentikus fényének nyugalmában és derűjében elhelyezkedhessen.

Egy csodálatos aranyvirág manifesztálódik most szívcsakrád felett, és ez a virág az elkövetkezendő hat évben aktív marad, és megőrzi teljes rezgését, átvezetve téged mindenen, aminek megtapasztalására készen állsz. És ezen a ponton ez az aktiválás befejeződik, felfedve számodra, hogy te vagy az igazság, te vagy az autentikus mag, a felszabadító, a katalizátor, az ajtónálló, és a kapu kinyitója, és soha többé semmi nem akadályozhat meg abban, hogy előre haladj.

Szánj rá egy kis időt, hogy visszahúzd energiádat és tudatosságodat fizikai testedbe, és légy tudatában, hogy energiád felkészült az eljövendő beavatásokra, automatikusan beavatást nyersz mindenbe, ami ahhoz szükséges, hogy felfedje előtted az igaz utat, az utat a hiteles énhez, az egyedi utazást, egyedül Tehozzád.

Ennek az arany rezgésnek a fénye tartsa nyitva a szívcsakrád, és vezessen téged a szabadság birodalmaiba, ahol bátran, félelmek nélkül átölelheted elutasított részeidet, összebarátkozhatsz árnyékoddal, és újra beintegrálhatod éned elveszett aspektusait. Én, Kuthumi veled leszek az utad minden lépésénél, vezetlek és szeretlek téged, légy mindig egy a békével.

Kuthumi vagyok, a szeretet és bölcsesség aranysugarának chohanja, és szeretetben üdvözöllek és megáldalak benneteket. Adonai.

2 megjegyzés:

  1. Hálásan köszönöm Kuthumi eszt a gyönyörü beavatást 🙏Adonai a Végtelen Teremtő Fényével és Szeretetével Àldast
    Mindenkinek🙏💎🙏

    VálaszTörlés

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...