Mária Magdolna - 3:3 Háromszoros Istennő aktiválás

 Michelle Eloff (08.02.21) - Mária Magdolna: 3:3 Háromszoros Istennő aktiválás

masolat---triplegoddess2.jpegForrás: thelightweaver

Fordította: Mácz Annamária

Michelle Eloff© közvetítése által

Johannesburg, 2008. február 21.

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/qmgwn2hh9v2ffun/3_3+H%C3%A1romszoros+Istenn%C5%91+aktiv%C3%A1l%C3%A1s.mp3

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mária Magdolna vagyok, és köszöntelek benneteket ezen a szent napon. Üdvözlet!

Abból az isteni célból gyűltünk ma össze, hogy egyesítsük a Háromszoros Istennő isteni aspektusait. Én, Mária Magdolna, a három Egység Istennőt képviselem ma, a mi hármunk nevében jöttem ma el és beszélek hozzátok.

Március harmadik napja rendkívül szentséges rezgést tartogat az Isteni Nőies Krisztus jelenlét számára. Ez a bizonyos energia megnöveli a Háromszoros Istennő belső igazságának megértésével és tudásával kapcsolatos introspektív[saját lelkiállapotunk megfigyelése, befelé tekintés] érzéseket. Az introspektív érzés nagyon fontos éned és ennek a gyönyörű energiának az egyesítése folyamatában. Ez nem csupán a nőket érinti, ez az energia férfiakra is hatással van. Olyan energia ez, ami segít megérezned az erőt, ami a lányban, az anyában és a matrónában rejlik.

Én, Mária Magdolna, Lady Guinevierre és Jezabel istennő kíséretében létrehozok egy női Merkaba fényjárművet az energiameződben. Ez automatikusan elkezd olyan energiaszinteket aktiválni, amik az inkarnációt megelőzően kerültek a DNS-edben bekódolásra. Ez egy nagyon jellegzetes ismertető jegy. A Szent Háromság három részből áll: a férfiasból, a nőiesből és a gyermekből. Mind a három alapvető fontosságú rész, nemcsak az öntudatosság, az önelfogadás és az ön-szeretet fejlesztése szempontjából, hanem abból a célból is, hogy a megismerés magasabb szintjeit fejleszthesd ki, ami nagyon fontos vonása megvilágosodásod személyes útjának, [és] ami igazából jelentős részét teszi ki a Belső Érzékeléshez való visszatérésednek.

A folyékonyság egy nagyon fontos mögöttes energia, aminek mindannyian át kell, hogy adjátok magatokat. A folyékonyság olyan energia, ami elvisz téged a szinkronicitások áramlatához. Mikor életedet szinkronicitásokkal látod kibontakozni, akkor feltárul előtted, hogy minden tökéletes és isteni áramlatban van, és így nagyon kevés akadály kerül csak az utadba. Hatalmas különbség van a kihívások és az akadályok között. Kihívásaid a képességeidet tesztelik, hogy hasznosítsd azokat a képességeidet, amiket mesteri szinten elsajátítottál. Az akadályok [viszont] meggátolnak abban, hogy olyan irányba menj, ami nem teljesen felsőbb javadat szolgálja. A te feladatod annak a tudásnak mesteri szintű elsajátítása, hogy mi a különbség e két dolog között: a kihívások és az akadályok közt. Nagyon sokszor összezavar benneteket ez a két szó, egyszerűen azért, mert még nem sajátítottátok el annak természetes képességét, hogy bízzatok az intuíciótitokban.

Az intuíció egy szent kulcs a bennetek rejlő mennyország kapujához, és mindig felfedi számotokra az igazságot. Kuthumi mester már réges-régen megtanította nektek, hogy mikor egy kérdésben iránymutatást kértek, vagy valamire konkrétan ráhangolódtok, akkor bármi, ami a legelső tíz másodpercben jön fel, maga az igazság - legyen az érzés, reakció, vagy válasz - az az intuíciótok hangja, ezután a hang után már az elme lép be, elkezditek szétanalizálni az igazságot és beléptek az illúzió mátrixába. Minél többet gyakoroljátok, hogy az első tíz másodperc hangjára hallgassatok, annál meghatalmasodottabbá váltok. Így mutat utat nektek a Háromszoros Istennő a változás közelgő időszakában.

Március 3-án lehorgonyozzátok a Leány erőteljes energiáit. A Leány az ártatlan, nőies Krisztus én, aki lehetőséget ad neked, hogy meghalld a hangját, a nőies Krisztus gyermek hangját, erőt és betekintést ad neked érzelmi éned jelenlegi szükségleteivel kapcsolatban. Ebben az időszakban támogatást nyersz, hogy felismerhesd mi az, aminek a mesteri szintű elsajátítására készen állsz. A gyermek az ártatlanságot testesíti meg. A gyermek, akire azok a merev hiedelemrendszerek még nincsenek olyan hatással, mint a felnőttre, amelyeket [aztán] belevetítenek a gyermek mentális, érzelmi és spirituális mátrixaiba, amelyek kapcsolódnak a harmadik dimenzió fizikai mátrixához. A harmadik dimenzió nagyon fontos része az életnek, és az is marad még sok-sok cikluson át. A harmadik dimenzió nagyon egyedi lehetőséget biztosít számotokra a tanulásra és a mesterré válásra.

Március 3, a 3:3 kulcsaktiválás lehetőséget nyújt számodra, hogy felismerd milyen fontos a harmadik dimenzió a saját harmadik dimenziós valóságod, és így érzékelésed szempontjából. Az érzékelésen túl ott a kivetítés, tudatalattid pedig információt vetít ki érzelmi, mentális és spirituális mátrixaidba, ami a harmadik dimenziós valóság tudatos, fizikai érzékelését eredményezi. Ez nagyon erőteljes tanítás, amit mindannyiótoknak el kell sajátítania, mert mikor megtagadod az intuíció hangját, a Belső Gyermek hangját, aki a belső érzékelés és az ártatlanság teréből szól, akkor a nyers igazságot kapod, ami része autentikus éned hangjának.

Amikor elemzed a világodat, akkor arra használod a mátrix programját, hogy szétboncold tapasztalatodat, és elutasított érzékeléseket kapcsolsz hozzá, amik eltorzítják tapasztalatod igazságát. Ezért én, Mária Magdolna, most boldogan segítek mindannyiótoknak, hogy felismerjétek, hogy intuíciótok e hangja mindig is a legerőteljesebb segítőtök volt és lesz. Március 12-én elhozzuk az energiát, ami az Anya Igazságát horgonyozza le, ez beszűrődik majd az erőteljes március 13-i kulcs aktiválás időpontjába. Ekkor megtapasztaljátok a Császárnőt, a termékeny Leányt, aki megérett az Anyaság állapotára, aki maga is termékeny, de van már némi élettapasztalata. Ez az ő álmai dédelgetésének időszaka, az álmaié, a látomásaié és az életé, amit teremt. Meg kell ismételnem, [hogy] ez a férfiakra és a nőkre ugyanúgy vonatkozik.

Az Anya energiával való megbarátkozás épp oly fontos, mint a Leány energiával való megbarátkozás, a békekötés a Belső Gyermekkel, az intuíció hangjával, aki a belső érzékelésen és az ártatlanságon keresztül szól, hogy békét köthess az Anyával, aki a Szív és a Méh hangján keresztül szól. Hangjának két aspektusa, ami a méhen és a szíven keresztül jut táplálékhoz, valójában a termékeny Anya visszhangjai. Visszhangja ez a Hold Anya és Isteni Kozmikus Anya hangjainak is, és az összes szentséges női archetípus összes aspektusának hangjaié. Mindegyiküknek értékes üzenete van számodra, amit gyakran a Leány közvetít, mint ahogy gyakran az Anyán és a Matrónán keresztül és ezek energiája „kifejezett teremtésként” [érkezik].

A kifejezett teremtés olyasmi, ami mindig belülről jön létre. Nem olyasmi, amit azon érzékeléseid összességeként raksz össze, amiket a külső világ hatásainak eredményeként vásároltál. Ez a kifejezett teremtés közvetlenül a belső érzékelésedből származik, más szavakkal a belső érzékek és az igazság érzékeléséből, és [abból,] hogy hagyod, hogy keresztüláramoljon a méh teremtő eszközén és a szívcsakra teremtő hangján, ami létrehozza a szent áramlatot, ami kapcsolódik a már említett szinkronicitás áramlathoz.

Az Anya energia nagyon erőteljes. Nem képviseli azt a bölcsességi szintet, mint a Matróna, de a Császárnő termékeny. Elképesztő mennyiségű erő és lehetőség áll rendelkezésére, ezért 12-e és 13-a között kapcsolatba lépsz ezzel az erőteljes energiával. Március 20-án és 21-én, a napéjegyenlőség idején megismerkedsz a Főpapnővel, és ezzel egyidejűleg megismerkedsz a mindent tudó Matróna energiáival. A Főpapnő misztériummal teli, rendkívül lelkiséggel bír, tökéletesen tisztában van vele, hogy mi van benne. Ez az ártatlan gyermek belső érzékelésének utazása, aminek teljes köre akkor zárul be, mikor a Matróna és a Leány egyesül és a Matróna életbölcsessége magába szívja a Gyermek ártatlanságát, és a legkitűnőbb erő ivódik bele lénye minden aspektusába mikor életének ezt az időszakát megtapasztalja.

Észre fogod venni, hogy ahhoz, hogy ezt az Anya energiát átéld, nem kell feltétlenül egy meghatározott kort elérned, amiről azt gondolják, hogy megfelelő egy Anya vagy egy Matróna számára. Nem. A Háromszoros Istennő e három aspektusát néha szimultán tapasztalod majd meg, máskor meghatározott ciklusokat élsz át, mikor az Anya állapotában vagy, azután átlépsz a Matróna állapotába, majd visszatérsz a Gyermek vagy a Leány állapotába.

Korábban már mondtam, hogy a te felelősséged megtanulni különbséget tenni az akadályok és a kihívások közt. És amikor már tudod a két szó közti különbséget, különösen a Háromszoros Istennő utazásával kapcsolatosan, [akkor] az életed sokkal könnyedebben zajlik majd. A szinkronicitás alapvető fontosságú szerepet játszik majd az általad keresett lehetőségek kapuinak megnyitásában.

Hadd lépjünk most be éned mélyebb aspektusaiba és hozzuk össze ezeket az energiákat benned, felkészítve így téged összes archetípus erősségei minden oldalának magába szívására, és arra, hogy rácsatlakozz a Leány, az Anya és a Matróna erősségeire, [illetve] a Belső Gyermek Bolondjáéra és a Leányéra, a Császárnő és az Anya termékenységére és a Főpapnő illetve a Matróna bölcsességére. A Tarot Nagy Arkánumában a Főpapnő a Császárnő előtt jön, ám annak a célnak a szempontjából, amit mi most elérni igyekszünk, a Császárnő és az ő termékeny területe, termékeny méhe megelőzi a Főpapnő által megszerzett bölcsességet.

Hunyd le hát a szemed, ha eddig nem tetted volna még meg. Hozd egyensúlyba energiáidat azzal, hogy mély lélegzetet veszel, kifújod, és ellazítod tested izmait. Vegyél újabb mély lélegzetet, és ahogy kilélegzel, folytasd tovább az ellazulást. Hozd a figyelmedet és elmédet a jelen pillanatba, hozd azokat az „itt és most”-ba. Hagyd most a gondjaidat magukra egy kicsit! Felejtsd el, hogy mit kéne megtenned az elkövetkezendő egy órában és mi az, amit máris elmulasztottál. Azt kérem, hogy összes energiád legyen teljesen jelen itt és most.

Hívd meg a Leány erőteljes jelenlétét szívcsakrádba. Üdvözöld tisztaságát, ártatlanságát, belső érzékelését, amivel képes kecsesen és könnyedén felismerni igazságát és autentikus énjét. Ha akarod, elképzelheted, amint a Leány előtted áll, kérd, hogy tekintete egyesüljön a tiéddel, képessé téve téged ezáltal arra, hogy az ártatlanság szemein keresztül láss. Kérd, hogy erőteljes belső érzékelése tudatosabban egyesüljön a tiéddel, megerősítve azon képességed, hogy tiszteletben tartsd intuíciód hangját, és hogy ez a hang elfojtsa az önmagadban való kételkedés hangját.

Szánj rá egy pillanatot, és érezd a Leány erőiben rejlő erőt. Habár talán úgy tekintenek rá, mint az utat kezdő Bolondra, [de] nagyon is tisztában van vele, hogy az előtte álló út telve van felfedezésre váró kincsekkel. A Leányt még nem befolyásolja a félelem mátrixa, a kollektív tudatosság még nem ragadta meg a szívét. Érezd félelem nélküliségét, izgatottságát, és az örömöt, ami arra ösztönzi, hogy önmaga más aspektusait is felfedezze.

Most képzeld el, amint a Leány belép az általunk létrehozott Merkabába, ahol egyesül és eggyé válik veled. Lélegezz, míg energiája elrendeződik és tökéletesen összehangolódik a tiéddel.

Mialatt mi újrakalibráljuk energiádat, az Anya lép elő. Ez nem a biológiai édesanyád, hanem az éned anyai természete, a belső Császárnő. A Császárnő ereje hivatott beléd ütni az emlékeztető bélyegét, hogy mennyire termékeny vagy a teremtésben, spirituálisan, intellektuálisan. Ő emlékeztet téged arra, hogy termékenységed azért van, hogy fenntartsa életed, hogy a kvantum világon keresztül életet adjon, hogy tápláld a potenciált, ami felismeretlenül benned rejlik. Ő szívélyes, szeretetteljes, és mindenkit befogad a szívébe. Ő is félelem nélküli, mivel meghatalmasodott. Nagyon jól tudja, hogy az életet táplálni önmagában is szent kötelesség, és nem csak a gyermekek életét, hanem a sajátját is. Minden, amit az életében elültet, szent kötelesség számára, amit összes szeretetével táplál.

A belőle érkező szeretet áramlat most behatol tested minden sejtjébe. Képzeld el, amint behatol a sejtjeid DNS-ébe. Ez a szeretet több világosságot és a biztonság mélyebb érzetét hozza magával a félelem nélküli szeretetre, a feltétel nélküli gondoskodásra és az énednek és minden élőnek történő mérték nélküli adakozásra való képességeddel kapcsolatban. A Császárnő által teremtett energia, az anyai természeted hídként szolgál a Leány és a Matróna között, a Bolond és a Főpapnő között. Valójában ő az alapja annak, hogy a Matróna befejezhesse a kört és újra kapcsolatba lépjen a Leánnyal. Ő a termékeny talaj, amiből minden élet fakad. Fogadd mind ezt be lényedbe! Engedd meg, hogy behatoljon és gyökeret eresszen!

Végy mély lélegzetet, fújd ki teljesen, amint a Császárnő és az Anya kombinált energiái belépnek szent Merkabádba és eggyé válnak veled. Kérd, hogy az Anya-Császárnő szívén keresztül szeress! Kérd, hogy fénye és termékenysége visszhangozza a benned rejlő erőt és az abban rejlő erőt, ahol épp most fizikai életedben tartasz. Erősítsd meg, hogy a Szent Császárnőt, és az anyai természetedet meghatalmasító minden erő tudatos, meghatalmasító aspektusává válik jelenlegi életednek.

Lélegezz tovább, amíg újrakalibráljuk az energiádat, és amíg ez történik, megjelenik a Matróna, a Főpapnő és eléd áll. Nagyon bölcs nő ő, aki mesteri szintre fejlesztette azon képességét, hogy teljesen meg tudja különböztetni az akadályokat és a kihívásokat. Jelenlegi erőállapotában mestere azon képességnek is, hogy [felismerje azt, hogy] valamit akadálynak, vagy kihívásnak lát-e. Sokszor a kihívásokat akadályként érzékelitek, eluralkodik a zűrzavar és elkezdtek körbe-körbe járni, vagy szüntelenül ugyanabba a zsákutcába futtok bele. A Matróna elhozza nektek a belső érzékelés, a belső látás ajándékait, és az erőteljes érzékelését, ami abban rejlik, hogy olyan döntéseket hozz az életedben, amelyek meghatalmasítják és erősítik az életedet. Ő misztikus és rendkívül erőteljes. Pontosan tudja, [hogy] mik az erősségei és a gyengeségei, de sosem használja gyengeségeit úgy, hogy végül áldozatnak érezze magát. Nem. Az elméje által gyengeségnek érzékelt tulajdonságait arra használja, hogy áthajózzon a kihívások világán, hogy felfedje az érzékelt gyengeségei magjában rejlő legnagyobb erejét.

A Matróna elér egy olyan pontra útja során, mikor az összes érzékelt gyengesége erősségekké alakul át. Ez az akadályok és kihívások közti választás ereje. Önbecsülése sértetlen és erős, mivel úgy döntött, hogy kihívás elé állítja érzékelt gyengeségeit. Úgy döntött kihívás elé állítja alsó egóját, és túllép énje minden olyan részén, amelyről úgy tűnik, [hogy] áldozatnak érzi magát. Bölcsessége kulcs a kiterjedtebb tudatosság erőteljes univerzumaihoz. Lelki, médiumi érzékei utazásra viszik őt belső világa mélységeibe, és ő bőkezűen osztogatja lelke és szelleme, és mindenható Én Vagyok Énje isteni minőségeinek kincseit. Lélegezd be energiáját a testedbe, érezd, ahogy behatol a sejtekbe és azon belül a DNS-edbe. Energiájának minden rezgése felébreszti benned a tudást, hogy mindez a [Te] részed, hogy Te is Főpapnő vagy, legalább annyira, mint ahogy néha Bolond, néha pedig Császárnő.

Érezd, ahogy a Matróna és a Főpapnő belép az általunk teremtett Merkabába, és kérd, hogy bölcsességének ereje vezesse a döntéseidet, kérd, hogy ez a bölcsesség erősítse fel a megkülönböztetéshez való erődet. Öleld át lelki, médiumi képességeinek hatalmas erejét, engedd, hogy tudásának misztériuma saját életed misztériumának részévé váljon, mert mindig is a te misztériumod volt és lesz.

A misztériumnak két olvasata lehet. Az „e” betű „o”-ra változtatásával a misztériumból az én sztorim lesz [angolul: mystery – my story], másik olvasata –az „y”-t „i”-re cserélve pedig a ködösség, a köd, a látásod elfelhőző fátylak. [mystery – mist] Te a misztérium melyik aspektusát teszed majd magadévá? A Te sztorid erőteljes, és amikor elfogadod az utad történetét [úgy], amilyennek eredetileg megtervezted, [akkor] megengeded magadnak, hogy használd a megkülönböztetés erejét, a döntésben rejlő erődet, hogy használd belső érzékelésedet, ami az éned ártatlan, teljesen igaz, autentikus aspektusából fakad és használod [azt] a termékeny, szent mezőt, ami a teremtőképességed magvait őrzi, így a bölcsesség fái szent gyümölcsöt hozhatnak, [olyan] gyümölcsöt, ami egész hátralévő életedre ellát téged, a bölcsesség minden kincse mérhetetlen, korlátlan bőséget hoz rád, és egyetlen pillanatig sem érzed majd [azt], hogy szegény vagy, egyetlen pillanatig sem érzel semmiben [sem] hiányt, mert megtelsz önmagaddal.

A Háromszoros Istennő egyesült, Te, illetve a harmadik dimenziós fizikai éned, ahogyan önmagadat látod, a csoport mátrix által gyakran befolyásolt részed elfogadta ezt. (4p) Minden egyes nap egyre inkább túlnő az erőd a csoportmátrixon, ami jelenlegi életed nagy részében programozott téged. Minden megváltozik, és ez így is fog folytatódni.

Szánj rá egy pillanatot, és érezd, ahogy a Háromszoros Istennő teljesen egyesült testedben, míg mi elvégezzük az újrakalibrálás újabb szintjét. Bizonyosodj meg róla, hogy míg ezt végezzük, rendesen lélegzel. Nagyon gyengéden kezdd el visszahozni fizikai tudatos elmédet az itt és mostba, [arra] a helyre, ahol most tartózkodsz. Érezd a tested, válj tudatossá gondolataidra, emlékeztesd magad [arra], hogy Te egy Háromszoros Istennő vagy. Megtestesíted mindezen aspektusokat, és az előtted álló ciklus felkészít arra, hogy mesterévé válj a benned élő hatalmas istennőnek, így üdvözölheted a hatalmas istent, és a kettő egyesülhet.

Az Istennő ereje visszatükröződik majd rád a ciklus ideje alatt, és felkérnek, hogy hasznosítsd intuíciódat, belső érzékelésedet, teremtően termékeny elmédet és szívedet, hogy nyíltan szeresd az életedet, hogy szeresd az életedet annyira, hogy változzon, és engedd meg a bölcsesség szent kulcsainak, hogy megnyissák a lehetőség új kapuit számodra. A Háromszoros Istennő a gyönyörű, ártatlan gyermek, a gyönyörű, új élettel várandós anya, és a hatalmas, mesteri, bölcs asszony, aki ha kell, a világot is elvezeti, mert pontosan tudja, hogy ki is ő valójában. Tisztában van döntései következményeivel, kétségek nélkül dönt, és önértékelése olyan erős, hogy semmilyen negativitás el nem érheti, mert teljes megtestesülése ő az igazságnak, az erőnek, a misztériumnak, az érzékiségnek, a nőiességnek, és ez minden teremtések legkitűnőbb teremtésévé teszi őt. TE válsz ezzé, és emlékszel arra, hogy minden teremtés szeretetéből jöttél létre.

Mi, az Egység Istennők köszönjük neked, hogy úgy döntöttél, hogy visszaköveteled a Háromszoros Istennő erejét, és ezzel lehorgonyoztad és aktiváltad ennek lehetőséget az egész emberiség számára. Minden ember útja egyedi, és még azok is, akik most még alszanak, akik még mindig a régi mátrix kódja alapján élik az életüket, megkapják a lehetőséget, hogy hasznosítsák hatalmuk ezen aspektusait. Nem feltétlenül választják azt az utat, amit te, hogy kifejezzék ezt az erőt, de mikor a döntés megszületik, az erő kifejezésre jut, és a teremtés összes pontja egyesül, létrehozva így az átalakulás nagyon erőteljes kapuját, és ezen keresztül új világ születik. Mindannyian ennek a világnak, mintázatnak vagy univerzumnak – amelyikhez a legjobban tudtok kapcsolódni - a teremtői vagytok, és mindannyian folytatjátok a kollektív teremtést ebben az új állapotban.

Megáldalak mindannyiótokat abbéli erőtökben és képességetekben, hogy teljesen átöleljétek Háromszoros Istennőtöket, hogy minden egyes darabját elismerjétek ezen részeteknek, és hogy másokkal is megosszátok ennek ajándékait. A Háromszoros Istennő fénye, szeretete és ereje egyesítsen benneteket minden szinten legtisztább, legmeghatalmasodottabb autentikus énetekkel és ezen energiák egyesülése teremtsen még több egyesülési lehetőséget énetek ezen szent aspektusaival, amik visszatükrözik ezt a fényt és erőt.

Amikor elismered az Istennőt, megjelenhet az Isten, mert biztonságban érzi magát, mivel tudja, hogy az önmaga erejét teljesen elismerő istennő nem kihívásnak értékeli az ő isteni erejét, amivel őt vagy saját magát legyengítheti, hanem egyenlőként ismeri fel [az erőket]. Az erők egyesülnek, új világ születik. Így a szeretők úgy egyesülhetnek, hogy erejüket visszatükrözik egymásra. Hatalmas erők gyűlnek össze annak eredményeként, ami ma történik, és fel fogod ismerni, hogy ez az erő mindazt félresöpri az utadból, ami elerőtlenít téged, így egyesülhetsz ezzel az erővel. Legyen utad az a szent út, ami. Legyen számodra minden élet szent! Teljen meg szíved békével! Teljen meg elméd békével! És bontakozzon ki a világod harmonikusan és szinkronicitásokkal telve!

Mária Magdolna vagyok. Au revoir.

A háromszoros Istennő sorozat következő része: https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-133-az-attores-channelling.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...