Artemisz Istennő – 7D beavatása

 Artemisz Istennő – 7D beavatásaCsatornázta: Michelle Eloff©
2005. szeptember 5.-én
Dél-Afrika, Johannesburg

Forrás: lightweaver

Fordította: Hatejer Emese

 


Kuthumi vagyok, a bölcsesség és a szeretet sugarain keresztül jövök el hozzátok, hogy üdvözöljelek benneteket ez alkalommal, és hogy elhozzam számotokra a melegség, az egyensúly, az integrált fény és a harmónia áldásait.

Nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűltünk ma össze veletek, miközben szilárdan tartunk benneteket Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén.

Szeretteim, amint veletek állunk a Krisztusi fény jelenlétében, Artemisz istennő a Fény jelenlétében összegyűlik ma mindannyiótokkal. Én, Kuthumi, Buddha Nagyúr, Sanat Kumara jelenlétével és az állati királyság összes energiájával együtt gyűlök össze veletek. Assisi Szent Ferenc és Ariel arkangyal is csatlakozik hozzánk ma. A fénynek ez a különleges összejövetele azért van, hogy segítséget nyújtson mindnyájatoknak, egyénenként és a fény kollektív rácsának részeiként is.

 

Hogy segítsen a tudatosság hálóinak a lerögzítésében, a megértés sablonjainak, valamint a szeretet és a gyógyulás hálózatainak lehorgonyzásában, amelyeket az állatvilág, valamint a Fény Nagyurai és Úrnői hoznak el mindnyájotoknak és bolygótoknak, hogy elősegítsék az újra felébredés és újrakapcsolódás nagy hullámát, ez azzal jár, hogy az emberiséget emlékeztetik arra, hogy az állatvilág mennyire fontos része a teljes fény felébredésének.

Most csatlakozik hozzánk, Apollón Isten, Zeusz Isten és Hórusz Nagyúr. Jelenlétük egy rácsot hoz létre, egy háromágú csillagot. Ez a különleges rács integrálja és elősegíti a háromszoros Isten és a háromszoros Istennő magasabb szintű tudatosságát, amelyen keresztül Artemisz azért fog munkálkodni, hogy támogasson mindannyiótokat a fény magasabb szintjeinek beavatásában, a tudatosság hálóinak létrehozásában, nem azért, hogy befogják az emberiséget, hanem inkább a hálókat, amelyek összegyűjtik a fény áldásait és lényegükben tartják őket, hogy az emberiség profitálhasson belőle.

 

Kezdjük tehát azzal, hogy hangoljátok össze tudatosságotokat ezekkel a lényekkel, és hívjuk meg Artemisz Istennő jelenlétét, szeretteim, hogy összehangolódjon csakrarendszeretekkel. Miközben ezt az összehangolódás történik, szeretteim, utat engedünk Artemisz istennőnek, hogy bemutassa fényét és átadását. Kuthumi vagyok, Adonai.

 

Artemisz vagyok, üdvözletem!

 

Jelenlétünk mindannyiótokkal nemcsak személyes felemelkedéseteket szolgálja, hanem bolygótokét is kollektív tudatosságként azért, hogy magasabb szintre lépjen annak megértésében, hogyan kell integrálni az élet minden birodalmát annak érdekében, hogy a tudatosságotok és különösen az emberi világ, véget vessen az elmében zajló háborúnak, és a szívben játszódó háborúnak is, amelyek háborúkként nyilvánulnak meg a világotokban. A világ háborúja több szinten is kijátssza önmagát. Az emberi tudatosságnak ez a szintje az, amely támogatja a háborúk hadviselésének folytatását a bolygó tudatosságának csakrarendszerén keresztül, amely hatással van a tudatosság nagyobb mértékére, mára elérte azt a fokozódó felerősödést, amelynek el kell jutnia egy szintre, hogy békét nyilvánítson meg legalább 3 csakrán keresztül. Ha a béke és az egyensúly ezen szintje legalább 5 évig nem nyilvánul meg és nem tartható fenn, akkor Gaia Istennő magasabb szintű (elekromos) feszültségbe hozza a méregtelenítés természetes szintjét, és látni fogjátok, hogy a földi változások olyan szintű hatással lesznek a bolygótokra, ahogyan ezt a múlt sok prófétája megjósolta. A Fény Nagyurainak, valamint a Fény Isteneinek és Istennőjének jelenléte itt, azért van, hogy ráébresszen bennetek annak megértésére, hogy a háború hogyan játssza végig magát a mentális testben és az érzelmi testben, és hogy a háborúnak ez a hadviselése hogyan pusztítja el az éteri járművet, amely megtartotta bolygótokat, és amelyet az állatvilág tart fent. Fontos, hogy megértsétek, hogy a(z állati királyságban a) vadászat az, ami fenntartja a belső és külső háborúk romboló erejét, amely az ember mentális és érzelmi testén keresztül kerül lejátszásra a bolygótokon.


Ezt a sötét testvériség két konkrét faja tartotta a helyén, amelyekbe nem megyünk bele mélyebben, mert nem ezt az energiát kívánjuk és választjuk felerősíteni. Amit felerősíteni kívánunk és választunk, az a 3 ágú csillag rácsának lerögzítése, amelyet Apollón, Zeusz és Hórusz Nagyúr hoz el nektek. Ennek a 3 ágú csillagnak az integrálása és megtartása a csakráitokban az, melyeket ma választotok, segítenek  majd titeket abban, hogy békét teremtsen fizikai létetek, az érzelmi és mentális létetek ezen problémás területein, ami egyfajta erősítésként nyilvánul meg a világotok fizikai létében, és a környezet az, amelyre leginkább hatással van ez. Először is meg kell határoznotok a saját szándékotokat, hogy melyik testen keresztül kívánjátok lehorgonyozni ezt. Az érzelmi testeteken, fizikai testeteken vagy mentális testeteken keresztül kívánjátok-e lerögzíteni ezt? Mindannyian egy bizonyos fokig lehorgonyozzátok majd ezt a spirituális testeteken keresztül.

 

A vadászat, mint olyan, az emberi túlélési ösztön természetes része; bizonyos értelemben azonban elvetemült, mert a vadász ösztönt már nem pusztán a túlélés érdekében használják. Ez most pusztán élvezetek végett űzik sokan. És bármi, ami a társteremtés vagy túlélés természeti törvényeivel szembe megy, az egyensúly hiányhoz vezet. Ezen egyensúlyhiány miatt a tudatosság sok más sablonja kimozdul az isteni összhangból, és amikor ezek a sablonok kimozdulnak az isteni összhangból, a létrehozott egyensúlyhiányok hatással vannak azokra a szintekre, amelyekről nem is vagytok tudatosak. Más királyságok felveszik ezt, és az emberi világ, különösen a gyermekek, nagyon érzékenyek a kialakult egyensúlyhiányra. A fizikai világotokban zajló háború(k) közvetlenül tükrözi azt a belső konfliktust, amelyet minden ember átél. A legfőbb ok, amiért a Fény Nagyurai, valamint az Istenek és Istennők, akikkel együtt dolgoztok, a személyes fejlődésre helyezik a hangsúlyt a jelenleg zajló beavatásokban, az az, hogy mindannyiótok megértse, hogy a háború befejezésének az emberi tudatosságon belül kell megtörténnie. A más birodalmakkal fennálló kapcsolatok közötti békének egyensúlyi pontra kell jutnia a külső egyensúly megnyilvánulásához. Nem lehet belső konfliktus és külső béke. Nem így működik. A belső forrásból kell jönnie, mielőtt külső forrásként megnyilvánulhatna. Értitek eddig, miről beszélek?

 

Igen.


Annak érdekében, hogy megértsétek az integrálódó energia hatását, és azt hogy ez a beavatás hová is visz el titeket, ahhoz meg kell értenetek saját belső konfliktusotokat. Meg kell értenetek, hogy mivel álltok háborúban. Az állat világ mindannyiótoknak segít abban, hogy új kapcsolatot nyilvánítsatok meg állati természetetekkel, túlélési ösztönötökkel. Amikor tudjátok, hogy mi motivál titeket a túlélési ösztönötök eredményekképpen, akkor megértitek, hogy honnan is ered korlátozott tudatosságotok. Bármi, amit a félelem motivál, korlátozott tudatosságban van, ahol korlátozás van, ott félelem van, és amikor ez a félelem jelen van, belső konfliktus keletkezik. A belső konfliktus másik oka azért van, mert a külső erők kihívják a belső kondicionáltságaitokat és hit/hiedelemrendszereiteket, és azok a lenyomatok, amelyeket saját hit/hiedelemrendszerként vettetek fel, kihívás elé kerülnek. Nektek, egyénenként, 100% -ban biztosnak kell lennetek a tudásotokban és megértésetekben arról, hogy mik is vagytok. Mindannyian energetikailag kapcsolódtok a bolygótok különböző kontinenseihez. Minden kontinensnek van egy rezgése, amely hatással van a belső rendszeretekre, amely visszatükrözi a bolygótok ezen területein megjelenő konfliktusokat. Azok a csakrák, amelyekről úgy döntöttetek, hogy azokban rögzüljön le  a 3 ágú csillag, elősegítik az áthidalás folyamatát, hogy a gyógyító energiát eljuttassátok a belső énetekbe és energetikailag a kontinensbe, amelyhez kapcsolódtok. Mindannyian különböző szinteken dolgoztok ezekkel a kontinensekkel, és annak ellenére, hogy kapcsolatban állhatok egy olyan kontinenssel, amelyhez barátotok, testvéretek kapcsolódik e csoportban, a tudatosság egy egyedi szálát fogjátok tartani személyes belső konfliktusotok alapján.


Nem korlátozódtok a belső gyermek egy aspektusával való munkára vagy egy múltbeli élet aspektusára vonatkozó munkára; ez a tudatosság minden olyan aspektusa, amelynek tudatosan és tudattalanul tudatában vagytok a tudatosság összes rendszerén keresztül. Ez a bizonyos csoport, ahová a jelenléteteket hoztuk, a tizenkettedik dimenzióból származik, egészen a harmadik dimenziós formátok anyagi megnyilvánuláig, amelyről jelenleg tudtok, és amint ezeket a tudatrendszereket e dimenziókon keresztül összehoztuk, lerögzítitek a béke ezen aspektusait a diszharmónia megértése érdekében. Most a tízedik, tizenegyedik és tizenkettedik dimenziós aspektusaitok kapcsolódnak a teljesen mesteri énetekhez, ahhoz a részetekhez, amely a Krisztusi Fényben áll. Ez a Krisztusi Fény az, ami segít megérteni állati természeteteket, és ami arra ösztönöz titeket, hogy túléljetek a diszharmónia világában, egy olyan világban, amely sokszor rendkívül kemény lehet. Egy olyan világ, amely nem tűnik biztonságosnak, hogy befogadja az energiátokat. Visszatérünk veletek azokba az időkbe, amikor az emberiség tudata a legfejletlenebb állapotban volt, mert a Felemelkedett Mesterekként emberi formában ez a ti felelősségetek, hogy a tudattalan mindazon szintjét a tudatosság rácsaiba vigyétek, amelyeket Apollón és Zeusz tart számotokra, Hórusz Nagyúr energiájával.

 

Az általuk létrehozott rács tartja majd tudatosságotok minden szintjét a további felébredés harmonikus állapotáért, és rehabilitálja a bolygótok kollektív tudatosságát. Minden embernek, aki részt vesz az állatvilág megsértésében, meg kell értenie, hogy mit is tesz a bolygóval. Energetikailag, ennek van a legnagyobb hatása. Ezen ördögi viselkedés eredményeként egy energia szakadás jelent meg. Ez a szakadás sok ember energiatestét kezdte el megfertőzni. Ez a fertőzés ezen emberek mentális testének bomlását eredményezi, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy megsértsék a "tedd, amit akarsz, de senkit sem ártasz" törvényt. Ezeknek a testeknek a bomlása azt eredményezi, hogy az egyénnek egy (különálló) fajként jelennek meg, egy emberként, de elveszítik kapcsolatukat a szellemmel, és szinte robotikus jellegűek. Emellett lekapcsolódnak érzelmi és szellemi testükről. Ha ez továbbra is fennáll, a bolygótokon lévő emberek egyenlőek lesznek a zeta reticulik tudatosságával. Értitek ezt eddig?

 

Igen.

 

A visszaélések energiaszintű hatásainak megértése eltérő megértést enged az emberi természetre és az életre gyakorolt együttes hatásáról.

A visszaélés hatásainak megértése egy eltérő energia szintet teremt az ember különböző megértésében, ami kihatással van a természetre és életre kollektívan. Az új gyerekek akik számos sugárról érkeznek, számukra az állatvilág segít fenntartani az energiát, azért mert feltétel nélküli szeretetet hoznak a világotokban, és amikor az állatokat bántalmazzák, olyanokkal mint a konzerv vadászat[A canned hunt (konzerv vadászat), a trófea vadászat (szórakozásból ölés) egyik válfajaként ennek egy különösen kegyetlen és alantas módja. A prédaállatokat zárt, kerítéssel körbevett területen vadásszák – innen ered a név-, ahol esélyük sincs a menekülésre.], vagy kísérletezés végett bántalmazzák őket, ez egy szakadást hoz létre azon rácsokban, amelyek ezen gyermekek számára tartják helyükön az energiákat. A konzerv vadászat különösképpen, erősen rombolja ezeket a rácsokat, és most ez a szakadás, amely az állatvilág összes traumatizált energiájából áll, nemcsak azokat érinti, akik megszegik ezt a törvényt, hanem az állatvilág által támogatott gyermekek is látják ezt a szakadás energiát éterikusan, és ez felfordulást okoz érzelmi testükben. Nem veszik magukra az energiát, de látják, mennyire sötét és mit csinál. Annak érdekében, hogy ez a sajátos energia szakadás a fénybe kerüljön, 144 millió lélekre van szükség, hogy összegyűljenek és megtartsák ezt a rácsot, Apollónnal, Zeusszal és Hórusz Nagyúrral.
 

Ti ennek a részei vagytok, és én, Artemiszt, sok szinten dolgozom az ilyen emberekkel mint ti, elhozva ezt a tudatosságot, felébresztve ezt Buddha Nagyúrral és Ariel Arkangyallal, hogy ismerté váljon. Assisi Szent Ferenc kinyújtja az energiát vissza mindazokba az időkbe, amikor a tudat olyan alacsony rezgésű volt, hogy nem tisztelték az állatvilágot, és más királyságokat sem, beleértve az emberi világot sem, mivel ezeken a pontokon belül gyökereket eresztettek ezek. Ez emberi fajként segít abban, hogy békét kössetek belső konfliktusaitokkal. Ezen fény elősegítői ti vagytok, és ezt terjesztenetek kell. Meg kell ismertetnetek ezt másokkal is. Meg fogjátok találja ezen 144 millió lélekből álló nagyobb kollektív csoportnak a többi tagját is, akik napvilágra fognak kerülni és megtartják ezt a rácsot. Nem számít, hogy találkoztok-e mindegyikkel, vagy sem. Ami fontos, hogy az energia eloszlik; hogy a tudatosság elterjedt. A Fény Nagy Tanácsa arra kért, hogy tájékoztassalak titeket arról, hogy mit csinál ez a szakadás, mert ez megfertőzi bolygótok táplálékát (a madárinfluenza és kergemarha-kór csak egy ízelítője a jövőnek), különösen, ha ez állati fehérjéből vagy bármely más állati anyagból származik, beleértve a gyógyszereket is, beleértve a testen és a testben használt bármilyen terméket is. Még a kertjeitekben használt anyagokban is. Értitek ennek az energiának a hatását? Van bárki aki nem érti mit tesz ez az energia?


Szeretne bármelyikőtök kérdést feltenni, mielőtt bevinnénk titeket a háromágú csillagba?
 
Kérdező(1): Hallottam egy cikket, vagy inkább hírlevelet a kergemarha-kóról, amelyet kapcsolatba lehet hozni most már az emberi hulladékkal… ez az amiért erről beszéltél?

Artemisz: IGEN. Ez kapcsolódik ehhez. Fontos, hogy mindannyian lássátok, milyen nagy hatással van az emberi világ mindenre. Nem csak fizikailag, hanem más szinten is, és a belső háború miatt ez folytatódik. Mert mindaddig, amíg a jelenlegi konfliktusok jelen vannak, a mostani szinten nagy aggodalomra ad okot bolygótok erőforrásaira vonatkozólag. Ez egyike annak a sok oknak, amiért a nagy Mesterek, a Nagyurak és Úrnők, valamint a Fény összes Lénye olyan intenzíven dolgozik az emberiséggel a fenntartható életmód, az élelemgazdálkodás, az újrahasznosítás előmozdítása, az emberek felébresztése a bolygóra gyakorolt hatásuk miatt. A globális felmelegedés nagyszerű felhívás volt az emberek számára, hogy lássák, mit csinálnak, mégis sokan úgy döntenek, hogy továbbra is tagadásban maradnak, és nem nézik ezeket a hatásokat, de nem fogjuk be a pofánkat, és hiszünk és bízunk az olyan fénymunkásokban, mint ti, hogy nem tartjátok a szátokat, és hogy megszólaltok, felhívjátok a figyelmet és neveltek/oktatok.

 

A szerepeitek nem korlátozódnak arra, amit ma itt megtárgyaltunk. Néhányan közületek szerepet játszanak abban, hogy elősegítsék az emberiség belső békéjét és megnyugtassák az én konfliktusos aspektusait. Sok évbe telik, mire az egész világ eléri a teljes béke pontját. De ha van köztetek elég ember, aki eléri a béke azon fokát, amely szükséges ahhoz, hogy a fény hulláma megfordítsa ezt a szakadást, amiről beszélek, sokkal több fény fog jönni, és az állatvilág szabadon megadhatja nektek a fény ajándékait. Megértem, Kuthumi sokat megosztott talán abból, amit ma én itt elismételtem, de nem tudjuk eléggé hangsúlyozni ennek fontosságát.

Mindenkitől szeretném megtudakolni, melyik csakrátokon keresztül szeretnétek dolgozni, amikor beléptek ebbe a 3 ágú csillagba, és ha van valami, amellyel szeretnétek hozzájárulni ehhez a rácshoz, kérjük, mondjátok el nekünk most, miközben Hórusz, Apollón és Zeusz megteremti az egyéni 3 ágú csillagotokat, amely mindegyikötők számára lerögzítésre kerül a torokcsakrátokba. Kezdjük is akkor.

 

Résztvevő(1): A három alsóbb csakrámon át szeretném lerögzíteni ezt az energiát.


Artemisz Istennő: Van még valami, amit hozzá szeretnél adni ehhez a rácshoz?

Résztvevő(1): A fény üzenetét, hogy ne essenek kétségbe az emberek, és hallják azt, amiről ma beszéltél nekünk.

Artemisz Istennő: Hadd mondjam el ezen a ponton, hogy fontos, hogy fenntartsátok a fényt, de az is nagyon fontos, hogy időnként minden tényt átadjunk nektek, arról amit az emberi viselkedés és hozzáállás tett és tesz a bolygó ellen. Nagyon jó és szuper, hogy folyamatosan pozitív információkat hozunk nektek, de a tagadás nagyon veszélyes. Ezért az olyan emberek mint ti, akik a tudatosság és a megértés egy szintjével rendelkeznek, képesek lesztek megtartani a fényt annak ellenére, hogy tudjátok, hogy súlyos pusztítások bizonyos szintjei zajlanak, elegendő fényt vagytok képesek lehorgonyozni ennek megváltoztatására. Akkor folytassuk tovább.


Résztvevő(2): A szívcsakrámon át szeretném ezt lerögzíteni, a kérdésem az - nagyon zavaró, amit elmondtál nekünk, és az emberiségre gyakorolt hatása óriási. De hol van ennek a legfőbb forrása? Helyileg Afrikában van, vagy világszerte?

 

Artemisz Istennő: Világszerte. Látjátok, a belső konfliktus nem korlátozódik az afrikai kontinensre. Mindenhol jelen van. Éppen ezért, amikor elkezdtem a háborúban álló világról beszélni, mert belső háború zajlik, és ti egyike vagytok azoknak, akik ellátják azt a feladatot, hogy belső békét hozzanak az egyénnek számára. Az olyan egyének, mint te, és mindenki más itt, akik hozzájárulnak ezen 3 ágú csillag megteremtő energiájához, segítetek az egyéneknek megtalálni a fényüket az alagút végén, mert ez a bizonyos fény az, ami fényt derít konfliktusukra.. Meg fogják érteni, mi a konfliktus gyökere, és miért háborúztak. Sok-sok cikluson át, sok múltbeli idővonalon keresztül viszi őket vissza, ahol a tudattalan mélyen olyan körülményeket teremtett, amelyek most is eljátsszák magukat, és ahol az ellenállástól és más tudatosságtól való félelem olyan mélyen beágyazódott a testbe, hogy az emberek önelégültek voltak a történtekkel szemben. Érted?

Résztvevő(2): Igen.

 

Artemisz Istennő: Életbevágóan fontos, hogy ti, a fény vezetői, a fénymunkások, a fényharcosok, a fényszövők, emlékezetek a szerepetekre. Átadjuk nektek ezt az információt, mert meg vannak rá a megoldások. Azért mondjuk el. Ez az információ nincs mindenki számára kikottyogva, mert pánikot fog kelteni. Azok kapják ezt meg, akiknek tudat szintje képes lesz megtartani ezt, és információként felhasználni az emberi viselkedés megértéséhez és megváltoztatásához. Vannak olyanok, mint a világotok úgynevezett vezető országainak elnökei – Amerikai az egyik -, akik süket füllel és vak szemmel figyelik, hogy az emberi hatás mit tett a bolygóval. Ha most az ilyen emberek tagadásban akarnak maradni, létfontosságú, hogy eljussunk az olyanokhoz, mint ti, mert ti - és kérem, ne sértődjetek meg arra, amit most mondok -, de ti az utca átlagemberei, akik el fogtok jutni az összes többi átlagemberhez az utcán, és ti lesztek azok, akik a legnagyobb változást éritek el, a kormányokkal szemben támasztott az igényeitekkel. Hallatni fogjátok a hangotokat, olyan hangossá váltok, hogy nem lesznek többé süketek a szavaitokra. Igaz?

Igen.


Artemisz Istennő: Van még valami amit szeretnél?

 

Résztvevő(2): Egy kicsit elakadt a szavam! Nem vagyok biztos abban, hogyan tovább. Ez valami olyasmi ami ki fog fejlődni (magától), vagy nekünk egyenként kell ez megtennünk, hogyan fogjunk hozzá ehhez?

 

Artemisz Istennő: Ez ki fog fejlődni. Már mindannyian a saját képességeitektől függően csináltok valami fontosat ennek megváltoztatásához. Mindannyiotokat kiképeztek, az elmúlt 3 évben, dolgoztatok a kiképzési folyamatotokkal. Minden beavatásod, amelyet az elmúlt 3 év személyes változásai révén éltél át, kiképzett erre. Felkészültek vagytok. És annak ellenére, hogy tudatos elmétek elhomályosult attól, amit mondtam, teljesen mesteri énetek teljesen bízik azon képességetekben, hogy asztalhoz tudtok ülni és hozzájárulhatok a hatalmatokkal ehhez. Össze tudtok jönni az adott kérdés vagy helyzet megoldásának tárgyalása vagy megvitatása céljából és hozzájárultok ehhez a megoldáshoz az erőtökkel.

Résztvevő(2): Köszönöm.

 

Artemisz Istennő: Szívesen. Folytassuk.

 

Résztvevő(3): Szeretném felhasználni a gyökércsakrámat, hogy megteremtsem az életemben a pénzügyi stabilitást, hogy képes legyek dolgozni anélkül, hogy aggódnák. Szeretném használni a szívcsakrámat, hogy mindent szeretettel és együttérzéssel öleljek át, a harmadik szememet pedig, hogy meglássam, mit kell tenni. Ebben a pillanatban nem vagyok biztos abban, hogy melyik testem szeretném leföldelni. Az az ötlet fogalmazódott meg bennem, hogy írjak, amennyire csak tudok, tudatosságot és tudatot vigyek az emberekhez, amennyire csak tudok, és minél szélesebb körben elterjesszem, valamint olyan filmeket és televízió műsorokat készítsek, amelyek behatolnak az utca átlagembereinek tudatosságába, akiket fel kell ébreszteni vagy motiválni, irányítani és provokálni kell arra, hogy átgondolják, mit csinálnak az életükkel. Van egy kérdésem, amelyet szeretnék feltenni neked. Nagyon sok ember körülöttem rettentően depressziós. Ez a belső konfliktus része, amelyet oly sokan átélnek, és nem tudják, hogy hogyan oldják meg, vagy ha nem mi ennek a kiváltó oka?
 

Artemisz Istennő: Ez azért van, mert ennek gyökerét a gyökércsakrában táplálják. Amikor az egyén depressziós, az azért van mert minden energiát lenyomtak az alapba. A depresszió az emberek életének hányattévő  része ezekben az időkben, meg nagymértékű az energiák felkeveredése is. A Mars csodálatos időket töltött azzal az elmúlt hónapokban, hogy felkavarta mindezeket a férgeket, amikor marsikus hatás van ez történik!! (nevetés) És most a férgeknek a csúcsra, a tudatosságba kell vándorolniuk, és ez a belső konfliktus, a küzdelem, az önbizalom kétségbe vonása, az öngyűlölet és az alacsony önértékelés oly annyira elburjánzott, mert az embereknek általában nagyon kevés az önbecsülése. Nehéz elvárni tőlük, hogy tiszteljenek egy olyan állatot, akit kevesebbnek/alacsonyabb rendűnek tartanak mint egy embert. Nincs ebben semmi ítélkezés az emberekre tekintve, ez azért van mert szenvednek. Az embereknek el kell fogadniuk azt a képességüket, hogy reagálni kezdjenek, és megtalálják a háború befejezésének mechanizmusát. Megleljék a békét. Összekapcsolódva a lélekkel, mert a lélek az, aki a megoldásokat tartalmazza. A gyökércsakra összekapcsolása a koronával, a mennyet és a földet, ahogy találkoznak - az egó átadhatja magát a léleknek, és a megoldások megnyilvánulnak. Az egó és a lélek nem tudnak együtt teremteni. Van még valami?

 

Résztvevő(3): Van-e olyan speciális útvonal, amelyet meg kellene vizsgálnom, hogy elősegítsem a tudatosság növekedését?

Artemisz Istennő: Mindannyian folytassátok azt, amivel éppen dolgoztok, mert az, amivel most munkálkodtok, a kiképzésetek része. Mindannyian jó úton jártok, és Hórusz, Zeusz és Apollón oda vezetett, ahol most lennetek kell. Ismétlem, mindannyian jó úton jártok. Folytassátok azt, amivel éppen foglalkoztok. Oda fog vinni. Bízzatok benne.

 

Résztvevő(3): Köszönöm
 

Résztvevő(4): Artemisz istennő, a torkom és a szív csakrámat szeretném használni, és nem vagyok biztos benne, hogy a mentális vagy érzelmi testről van-e szó. Nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy hosszú ideje ez a belső háború jelen van, amiről beszéltél, ami bennem zajlott, és amely a küzdelem és a fájdalom helyzetében tart, valamint a mentális és érzelmi testek között is zajlik, és kíváncsi vagyok, van-e valamiféle útmutatás, amit átadhatnál nekem, arról hogy hogyan kell - látva, hogy amit megpróbáltam csinálni, az nem működött, hogy kijussak belőle, mert olyannyira tisztában vagyok vele, mennyit gyógyítást kéne csinálnom a bolygón, de inkább funkcionálok, mintsem dolgokat csinálok.

 

Artemisz Istennő: A gyógyulásod meggyógyítja a bolygót. Ahogy gyógyulsz, minden más körülötted átalakul. Ez inkább a fókusz. Minden, amit tettél, bevált. Lehet, hogy nem vagy tisztában azzal, hogy mit tettél pontosan, mert sok szint van, amit az embernek tisztáznia kell, és hogy amit csinál, az hatással van, ezért soha nem tesz olyat, aminek nincs hatása. A torokcsakrán végzett munkád fontos kulcs a számodra, mert hidat hoz létre a szív és az elme között. Ez híd az érzelmi és a mentális test között, ezért nem tudod eldönteni, hogy melyik a kettő közül, mert hidat hoz létre - a szív és az elme szövetségesekké válnak, nem pedig ellenségekké. A gyógyulásod része az, hogy békét köss önmagaddal, hogy amit életed során választottál, azt valamilyen céllal választottad, és minden más ember, aki fájdalmat okozott az életedben, hozzájárult a választásodhoz. Nem korlátozódik egyetlen cselekedetre, vagy egy ember megbocsátására sem. Ez egy folyamatos folyamat. Az embernek meg kell bocsátania önmagának, mert nem érzi, hogy megbocsátana. Minden nap meg kell bocsátania önmagának, amiért testét vagy belső gyermekét, vagy kamaszkori önmagát nehezteléssel vagy ellenállással kezeli. Meg kell bocsátania önmagának, hogy attól fél, hogy elismeri, mi van a tudatalattijában, megakadályozva annak bejutását a tudatba. Mindent arról szól, hogy jelen vagy a pillanatban, teret adsz magadnak, hogy légy, megadod magadnak a levegőt. Életben legyél. A szívcsakrádnak nagy érzelmi felszabaduláson kell átesnie. Ez az érzelem előbb kis cseppekként szivároghat elő. Egyszerre egy cseppnek engedd meg hogy manifesztálódjon. Megnézed, és látod, hogy van egy medence előtted, és nem helyezel elvárást a gyógyulásodra. Ne helyez feltételeket a gyógyulásodra. Engedd meg, hogy a fájdalmad abba az irányba tereljen, ahová el kell menned a figyelem érdekében. A fájdalomra való odafigyelés megadja a választ. Az elme megpróbálja elemezni a sebet, majd megpróbálja meghatározni, hova kell mennie a sebnek, hogy gyógyulást találjon. Hagyd, hogy a fájdalmad megmondja, merre kell menned. Tudod, hol van a gyökér (ok). Van ennek értelme?

Résztvevő(4): Igen.

Artemisz Istennő: Van még valami más is?

 

Résztvevő(4): Miután megoldottam ezt - ha egyszer át tudtam dolgozni magam ezen a sok konfliktuson, akkor még sok minden tisztává fog válni.
 

Artemisz Istennő: Tisztábbá fog válni, miközben gyógyulsz, nem csak akkor mikor már meggyógyultál. Ne válaszd szét a kettőt. Tudomásul veszed, mi történik gyógyulásod közben, mert minden egyszerre alakul át.

 

Résztvevő(4): Amikor megbocsátásról beszélsz, nagyrészt elsősorban önmagamnak kell megbocsátanom?


Artemisz Istennő: Az embernek mindig az önmagával kell kezdeni.

Résztvevő(5): Üdvözlet Artemisz. A gyökérrel, a harmadikszemmel és a koronával kapcsolódtam össze, és az érzelmi testem, és olyan helyzetekben találtam magam, amikor az általam átadott üzenet nagy ellenállásba ütközik, és a legnagyobb vágyam a megfelelő szavak megfogalmazása. Úgy látom ezt, mint fényből szőtt kabátot, ami szavakkal jön létre úgy, hogy a hallgatóságtól függetlenül rajtuk marad, és kifejezetten pozitív módon váltja ki számukra a dolgokat. Tehát olyan fénykabátokat szőni, amelyek csatlakoznak a pontokhoz egy adott közönség számára, amelyben vagyok, és amelyeket úgy kapnak meg, hogy felébresszen bennük valamit. Az üzenet nem mindig lehet ugyanaz, mert a közönség nem mindig lesz ugyanaz. Tehát, az isteni és természetes tudatosság, amely rajtam keresztül ébreszti azokat, akik abban az időben jelenlétemben vannak.

Artemisz Istennő: Apollón, Zeusz és Hórusz ebben segít. Talán egy másik tény mérlegelése segít abban, hogy békét köss a kapott ellenállással. Gondoltál már arra, hogy katalizátorként használtad ezt az ellenállás világának felrázására, és ezért mindig azok között állsz, akik ellenállnak. Nem mindig azért, mert nem érted, amit átvettél. Azért vagy ott, hogy lefegyverezd az ellenálló sereget! Tudod, mit jelent ez számomra?

 

Résztvevő(5): Igen, köszönöm. Nagyra értékelem ezt.

 

Artemisz Istennő: Érted? Ti fénymunkások nagyon gyorsan elnyomjátok magatokat, és kételkedtek abban amit tesztek, és mindig azt kérdezgetitek, hogy hogyan legyetek használhatóak a fény eszközeként annak érdekében, hogy a szellem csatornái legyetek a szeretet elhozásában és ekkor amikor ilyen helyzetben találjátok magatokat mint ez, azt hiszitek valamit rosszul csináltatok! Vigyázzatok arra, mit kértek, mert lehet, hogy csak úgy megkapjátok, igaz ?! (Nevetés.)


Résztvevő(5): Egyetértek. Köszönöm.

 

(Ti is, akik olvassátok vagy hallgatjátok ezt az közvetítést a későbbiekben ti is mondjátok el, melyik testtel és csakrával érzitek, hogy dolgoznotok kell és, hogy mit szeretnétek hozzáadni ehhez a rácshoz. )


Artemisz Istennő: Most csináljuk meg a rácsot Hórusszal, Apollónnal és Zeusszal.

 

Kérlek hunyd le a szemeidet. Összpontosítsd a tudatosságodat a harmadikszemedre, és képzelj el egy arany energia gömböt manifesztálódni ott. Most lásd az energia egy arany gömbjét manifesztálódni a bal csípődnél, és egyet a jobb csípődnél. A harmadikszemedért Hórusz Nagyúr, a bal csípőd Apollón, a jobb csípőd Zeusz felel. Miközben lélegzel, lélegez a harmadik szemedtől a bal csípődig, és a jobb csípődig és majd a harmadik szemedig. Minden alkalommal, amikor ezt az energiát a háromágú csillagba futtatod, aktiválod és megerősíted ezt az energiameződben. Kérjük, továbbra is lélegezzen ilyen módon. Hórusz Nagyúr most elkezdi kiterjeszteni az energiáját. Ez az energia felöleli a tudatosság minden szintjét. Az energiája most elkezdi beleszőni önmagát a tudatosságod és a tudatod rostjaiba. Összekapcsol a lelked székhelyével. Most elkezd kapcsolatba lépni teljesen mesteri éneddel, és ez a fény megjelenik, hogy befogadja a monádodat. Most Apollón energiája kiterjed, hogy eggyé váljon a fizikai, az érzelmi, a mentális és a spirituális testeiddel. Ez túllép az össze éterikus testeden és magához öleli az összes aspektusodat, a párhuzamos és alternatív valóságokban. Zeusz most elkezdi kiterjeszteni az energiáját, és ez az energia behatol az éned magjába és a DNS-edbe. Ez a fény az összes generáción keresztül visszamegy, amelyhez valaha is kapcsolódtál. Megtisztítja az összes elmúlt életeden keresztül átívelő energiát és az összes elődöd energiáját, felszabadultan hagyva téged a jelen pillanatodban, hogy ne legyen kondicionáltságod a múlt társításaival kapcsolatban az állatvilághoz, múlthoz való társításod és a háborúkhoz való kapcsolódáshoz, erőszakhoz és tudatlansághoz való kapcsolódásod terén. Mialatt mélyen lélegzel, lásd ezt a három arany energia gömböt, mint egy szívet dobogni, és minden egyes alkalommal, amikor mindegyik arany energia gömb ver egyet ez megerősíti ezt az energiát az energia testeidben. Most képzeld el, hogy az energia minden egyes dobbanása felerősíti az arany fényt, amíg mind a 3 arany gömb összes energiája és fénye egyetlen energiává válik. Kezdj el mindent elhelyezni velem az arany háromszögedbe, amiről beszéltünk. Nem számít, hogy nem emlékszel erre szóról szóra. Helyezd bele ebbe a lényegét. Ez a háromszög elkezd megsokszorozódni. 3 dimenzióssá válnak. Mindegyik háromszög egy háromágú csillag, és ez a geometriai forma a Szíriusz szívéből vetül ki neked. A fény nagyon erős szimbólumát teremtjük meg körülötted. Ez is a fény portálja. A Hórusz Nagyúr, Apollón és Zeusz birtokában lévő háromágú csillag neve Mi-Law Csillag(a) néven ismert. Ez a rács lerögzíti az energiádat a Szíriuszon keresztül, és az összes csillagrendszeren, amelyen keresztül valaha is megtestesültél, és mennyei tudatosságodat Földön tartva. Hórusz Nagyúr a harmadikszemeden keresztül megidézi a delfin királyság tudatosságát. Apollón révén vagy támogatva az oroszlán energia leföldelésében. Ez idézi elő a bátorság esszenciáját. Zeuszon keresztül vagy segítve és támogatva az elefánt királyság által, elhozva számodra az istennők tudatosságát, azokét akik a feltétel nélküli elfogadás valódi rezgését tartják meg. Lélegezz be a 3 ágú csillagodba, és kérd, hogy ez teljesen rögzüljön le az összes tested összes szintjén. Képzelj el egy ezüstzsinórt, amely a mennyből nyúlik le, behatolva a koronacsakrádba, lefelé mozogva a gerinceden, kilépve a gyökércsakrádon keresztül, és a föld középpontjába mozog. Ez a földelő zsinórod, amely leföldeli a mennyei és földi tudatosságodat. Képzeld el, hogy az összes 3 ágú csillag benned és körülötted forog. Minden alkalommal, amikor rájuk nézel, háromdimenziós formává válnak. Lélegezz tovább, és minden egyes alkalommal, amikor háromágú csillagod megnyilvánul, háromdimenziós formává válik. Ezután piramisok forognak benned és körülötted. Ezzel legfejlettebb és legmesteribb éned tudatát hozzák a jelenlegi tudatosságodba. Ez a tudatosság továbbra is támogatja a személyes kiképzésedet és magnetikusan lerögzíti a lehetőségek összes rendszerét, ami ez lehetővé teszi számodra, hogy küldetésedet sikeresen teljesítsd jelenlegi inkarnációdban. Amit ma megbeszéltünk veletek, és amit ma elfogadtatok, az isteni tervetek része, és egyike annak, hogy miért vállaltátok, hogy emberi formában tértek vissza ezen a jelenlegi idővonalon annak érdekében, hogy biztosítsátok a tudatosság végső felébredését a Föld bolygón.
 

Beleegyeztettek abba, hogy Gaia-t az utolsó aranykorának tudatosságába hozzátok, és ezáltal, hazatértek addig amíg csak úgy döntötök. Képzelj el egy nagy piramist feletted, a középpontjában állsz. Ez a piramis végleg az energiamezőben marad, és otthont ad az energiatesteidnek. Állandó kapcsolatod van Hórusz Nagyúrral, Apollónnal és Zeusszal. Apollón és Zeusz támogatói mindannak, amelyről úgy döntöttél, hogy felépíted, hogy teljesítsd azt, amiért a földre jöttél, hogy megtedd azt. Hórusz Nagyúr biztosítani fogja, hogy a látomásod tiszta maradjon. Lélegezz be mélyen, és érezd, hogy ez az energia szilárdan rögzíti magát benned és körülötted.

 

Újabb mély lélegzet be és lélegez ki, ellazulva ebbe a fénybe. Ha szeretnél valamit kérni Apollóntól és Zeusztól, hogy segítséget nyújtsanak számodra kézzelfogható és nyilvánvaló támogatás formájában, kérjük kérd ezt most.

Kérdező: Szeretném megkérdezni, hol találhatok anyagi támogatást, mely területen kell keresnem, hogy stabilitást és bőséget szerezzek az életembe, hogy elvégezhessem a szükséges munkát.

 

Artemisz Istennő: Testvérem, ez be fog kódolódni Apollón és Zeusz által, és vezetve leszel.

Képzelj el két arany gömböt, amelyek a talpadnál nyilvánulnak meg. Érezd, hogy ezek az energiagömbök egyesülnek a Föld Anyával. Érezd őket kiterjedni, magukhoz ölelik a Földet, szövetséget formálva, mély kapcsolatot, mély megértést és mély lélek iránti elkötelezettséget kínálnak egymás támogatására, a harmonikus együttműködésre. Csendben erősítsd meg önmagadban, hogy hajlandó vagy békét kötni önmagaddal. Erősítsd meg, hogy hajlandó  vagy félretenni félelmed, és felfedezni, hogy mi korlátoz téged, és ezzel felszabadítod magad, hogy belépj a tudatosság teljességébe, és tudatosan manifesztáld a küldetésednek, szerepednek és célodnak egy mélyebb megértését, amit ebben a beavatásban elmondtál. Kötelezd el magad önmagadnak, ígérd meg magadnak, hogy kilépsz az önelégültségből, és átfogod az autentikusság szabadságát. Hogy isteni eszköz legyél, amiben beleegyeztél. Fogad el a szereped, fogad el a helyed a Földön. Térj vissza az életbe. Az életbe (be)lépve az út valódibbá válik számodra. Most lepecsételjük ezt a rácsot.

 

Buddha nagyúr egy arany gömböt hoz létre, amely körülveszi egész lényedet. Bevonja az általad létrehozott piramisokat. Ez az arany gömb táplálja lényed minden egyes porcikáját. Háromágú csillagod korlátlan bölcsességhez enged hozzáférést, mély tisztaságot és korlátlan erőforrásokat hoz létre, amelyekből társteremthetsz. Fókuszálj ismét a harmadikszemedre, mozgasd a figyelmedet a bal csípődre, majd helyezd át a jobb csípődre, majd a harmadikszemedre. A folyamat befejeződött. Ez az energia mindaddig lüktet az energiameződben, amíg a fizikai testedben maradsz. Javasoljuk, hogy napi szinten tudatosan lépj kapcsolatba Hórusszal, Apollónnal és Zeusszal. Ez megerősíti a ma létrehozott energiát. Ez továbbra is táplálja a fizikai, az érzelmi, a mentális és a spirituális testedet mindennel, amire szükség van, hogy bármilyen fizikai, érzelmi, mentális vagy spirituális erőforrást megnyilvánítson, amire szükséged van ahhoz, hogy a megértés minden szintjét elérhetővé tedd azok számára, akik ezt igénylik.

Bízom abban, hogy mindannyian jobban összehangolódtok az energiával, amelyet ma elhoztunk nektek, és jobban békébe kerültök azzal, amit ma átadtunk nektek. Most mennem kell. Bőségesen megáldom mindannyiótokat. Búcsúzom.

Kuthumi vagyok, és ezen a ponton vissza tértem. Üdvözlet, szeretteim.
 
Üdvözlet.
 
Felhívták a figyelmemet, hogy mindegyikőtök tudni akarja, milyen kontinenssel kapcsolódik össze. Buddha Nagyúr kifejezetten azt kéri, hogy mindegyikőtök fejezze ki hovatartozását. Néhányan több kontinenshez is kapcsolódtok, és mi eláruljuk, kik vagytok.

Filo nővér szeretnéd kezdeni?

Dél-Afrikával kapcsolódtam össze.

 

Kuthumi: Következő.

 

Válaszoló: Afrikával kapcsolódtam össze.

 

Kuthumi: Következő.

Válaszoló: Európával.

 

Kuthumi: Van egy kapcsolatod az Afrikai kontinenssel szintén, éppen ezért koncentrálsz éppen az anyaság karrierjére. Az Afrikai kontinens "Afrika Anyaként" ismert. Következő.


Válaszoló: Mély kapcsolatot érzek Afrikával és Olaszországgal.

 

Kuthumi: Következő.

Válaszoló: Mély kapcsolatot érzek Afrikához és azon belül Dél-Afrikához.

 

Kuthumi: Következő.


Válaszoló: Európához és Afrikához.


Kuthumi: Buddha nagyúr arra kért mondjam el neked, hogy a testvéred Péter, a mentális testén keresztül Ázsiához kapcsolódik. Jelenleg Ázsiában hatalmas méregtelenítés zajlik. Vannak férfi és női energiák csoportjai, amelyek kifejezetten Ázsia köré csoportosulnak, a chakrikus méregtelenítési folyamat megkönnyítése céljából. Sokan közületek, és Buddha nagyúr arra kért ezen a ponton, hogy tudatosan tudatosítsuk bennetek azt a tényt, hogy energia testeitekben Ázsia területén segítetek a gyógyítással - más szóval a méregtelenítési folyamattal.

 

Szeretteim, mindannyian tisztában vagytok azzal kapcsolatban, amit Artemisz istennő mindnyájatoknak elmondott?

 

Kicsit ködös, de igen!


Szükségetek van-e további segítségre vagy egyértelműsítésre azzal kapcsolatban, amit személyesen nektek vagy csoportnak mondtak?

 

Kérdés: A kontinentális kapcsolataink, fizikai jellegű kapcsolatok?

 

Kuthumi: Nővér, ahogy mindannyiótokat megfigyelünk, ez nem korlátozódik egy fizikai kapcsolatra. A kapcsolatok/kapcsolódások sok szinten léteznek. Mivel ez a bizonyos kapcsolat/kapcsolódás nem lineáris kapcsolat, hanem többdimenziós kapcsolat/kapcsolódás, ezért nem mondhatjuk, hogy csak fizikai. Érted?
 

Igen.

 

Remek, szeretteim, és éppen ez alkalommal hozzuk el mindannyiótoknak a bizalom és a magasabb bölcsesség áldásait, miközben mindannyiótokat elismerünk abban az erőben és világosságban/fényben, amelyet képviseltek, és hogy vagytok. Bízzatok a sok láthatatlan karban, amelyek megtartanak, amelyek hordoznak és megvigasztalnak, és ne feledjétek, hogy soha nem jártok egyedül, soha nem is jártatok és soha nem is fogtok. Tudjátok meg, hogy mindig veletek vagyunk, mindenféleképpen, és az Anya/Atya Isten fénye fényesen ragyogjon az előttetek elterülő úton, és minden lépésetek magabiztos és szilárd lehet.

Szeretteim, összehangolódtok a legmagasabb bölcsességgel és a legmagasabb szintű fénnyel. Az Anya/Atya Isten szeretetét, fényét, igazságát, bölcsességét, tudását és erejét minden egyes lélegzetvétellel, amit vesztek integrálhatjátok, és ez az, amit kisugároztok magatokból. Adjátok át magatokat ennek a ténynek, és legyetek békében, tudván, hogy Isten küldöttei vagytok.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja, és üdvözöllek és megáldalak benneteket szeretetben. Adonai.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...