Buddha Nagyúr - 13:13 Csillagkapu Beavatás

Buddha Nagyúr - 13:13 Csillagkapu Beavatás


Csatornázta: Michelle Eloff©

2005. szeptember 13, Dél-Afrika Johannesburg

Forrás: lightweaver

Fordította: Hatejer Emese

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

_____________________________________________________________________________________________

Kuthumi vagyok, a bölcsesség és a szeretet sugarain keresztül jövök el hozzátok, hogy elhozzam számotokra a bölcsesség, a fény, a megértés és az isteni betekintés áldásait. Üdvözlet szeretteim.

 

És nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűltünk ma össze veletek, miközben szilárdan tartunk benneteket Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén.

A fény szeretett vezetői, a Minden Ami Van Krisztusi Fényének jelenlétében vagyunk, elhozzuk a felébredés lehetőségeit az egyén lelkének mélységeibe. Belépve az egyén lehetőségének fényébe, ami kezdetben ijesztő lehet. Azonban, ezen ti már átmentettek,  a személyiségetek, az érzelmeitek, és mentális énetek összes elsajátított aspektusával rendelkeztek, és már behoztátok őket a mesteri lét/mesteriesség egy állapotába. Miközben a szerepetekben álltatok Mesterként, tanúi voltatok a lehetőségetek kibontakozásának és folytatjátok a lehetőség magasabb aspektusainak kivetítését az élet összes területén. Buddha Nagyúr végső beavatása veletek ezen a napon olyan, ami mélyebbre visz benneteket (önmagatokba).  Ez az önfelfedezés egy utazása, az énetek magasabb aspektusaival való összehangolódás, ez az Anya/Atya Isten egy integrációja. A vibráció, amit mindnyájatok kibocsát továbbra is támogatja az energia rétegeinek minden milliárdját lerögzülni a bolygótok éterikus mezőjébe. Ez a folyamat folytonos – a fény minden új szintje elismert és elfogadott, és ez egy éterikus szinten erősíti Gaia Istennő energiamezőjét. Ez másfelől, erősíti a ti energiamezőiteket is, ez kiterjeszti a tudatotokat, és ez erősíti a rugalmasságotokat. Az állati királyság kollektív tudatossága üdvözöl titeket a Minden Ami Van fényében. Gaia Istennő üdvözöl titeket a Minden Ami Van fényében. És a világotok összes teremtménye, akik jelenleg a felemelkedés útján vannak, átölelnek benneteket és üdvözölnek a Minden Ami Van fényében.

 

Most adjátok át magatokat ezen jelenlétnek, lélegezzétek be a fényt, amit megidéztek számotokra, és helyezzétek magatokat a nyugalom és béke egy állapotába. Miközben ezt teszitek, félreállok és utat engedek Buddha Nagyúrnak.

Áldásaim, szeretteim, Kuthumi vagyok. Adonai mostanra.

 

OoOoOoO
 


Buddha vagyok. Üdvözletem.

 

A mai üzenetem meglepetésből érkezik néhányotok számára. A meglepetésem az, hogy készen álltok még többre önmagatokból. Az emberiség az életét a tudatosság kis darabkáiba élte meg. Ezek a darabkák nem voltak elegendők, ahhoz, hogy megmutassanak nektek minden. Most jött el az idő számotokra, hogy még többel találkozzatok önmagatokból és elfogadjátok önmagatok nagyságát. Ma átviszünk egy kapun titeket. Ez a 13:13 csillagkapu. Ez egy nagyon fontos beavatás a felemelkedés útján járó tanítványok számára. Mindannyian elértétek az 5. dimenziós beavatások magasabb szintjeit. Ti most a mélyebb integráció egy szintjén vagytok. Ez azt jelenti, hogy meg kell tapasztalnotok a felerősödött fényt, amely el fog vinni titeket az én mélyebb megértésébe és a mélyebb beavatásába. Az én mélyebb megértése elhozza az univerzum nagyobb feltárása, és az univerzum a kulcs a sokkal több potenciálhoz. A potenciálhoz, ami eljött, hogy elfogadjátok, hogy Minden Vagytok, a korlátozás csak illúzió. Nincs olyan lélek, aki valaha is elérte a potenciál lehetséges plafonját. Minden léleknek (együtt) kell növekednie a Minden Ami Van és a Minden Ami Nincsen egyetemességének kiterjesztett tudatával. A növekedésetek nagyobb univerzumokat hoz létre. Az énetek mélyebb aspektusainak megértése új világok létbe lépését okozza. Minden egy életerő, egy belégzésben és egy kilégzésben élés, és azok, akik azt választják, hogy nem lélegeznek be és ki és bent tartják a lélegzetet, azok nem fognak túl hosszú életet élni! Ti azt választottátok, hogy be- és kilélegeztek. A felemelkedés ösvényét választottátok, evégett minden beavatottnak el kell fogadnia a felemelkedés útjának felelősségét, (a felelősséget, ami ezzel jár), és a beavatottnak el kell fogadnia, hogy eljön az az idő, ahol még többet kell megtanulnia, ahol még többet kell integrálnia, és a tudatosságát azon túlra kell terjesztenie, amit a legnagyobb potenciáljában levésként fogadott el.

 

Aktiváljuk veletek ma ezen a beavatáson keresztül a DNS-etek 13. szálának mind a 12 szintjét. Ez önmagában is egy remek beavatás. Uralnotok kellett a fejletlen énetek számos aspektusát. Át kellett ölelnetek a belső gyermeketeket és meg kellett ismerkednetek önmagatokban a kamasz énetekkel. Most minden ilyen energia egy erőként egyesül, és egy létezőbe olvad. Mind a négy alsó testetek hosszú időn keresztül fejezte ki önmagát. Most mind a 4 alsóbb test belép a magasabb vibrációba és a mesteriség egy 5. dimenziós kifejeződésévé váltok. Ez megköveteli a 13:13 átjáró fontos beavatását, hogy teljesítsétek és aktiváljátok a 13. szál 12. szintű beavatását, az egyén szembesül azzal a lehetőséggel, hogy megszólítsa az összes függőségét, az összes gyenge viselkedését és lustaságát. Az egyénnek meg kell vizsgálnia az én azon aspektusát is, ami arra sarkalja, hogy stresszel, aggódással, függőségekkel büntesse önmagát, amik az energia kimerülését idézik elő.
A nagyobb univerzum megértésének 12 szintje az én számára a kinyilatkoztatás folyamata. Ez annak az ideje, ahol látni fogjátok azt, aminek eddig a pontig a mesterévé váltatok és ez az az alapzat, amire a jövőbeli életeteket fogjátok megteremteni. Nagy megtiszteltetés, hogy fizikai testben lehetek a jelenlegi idővonalon, mivel a spirituális lehetőségek nem olyanok, mint amilyeneket a múltban kínáltak fel a léleknek emberi formában kollektíven az adott időkben. A múltban mindig volt egy nagyon szűk elit csoport, akik keresztülmentek ilyen beavatásokon; most ezek a tanítások/beavatások a nagyobb tudatosságért, és a nagyobb közösségekért vannak jelen. Ez megerősíti az energiát és mindannyiotoknak tiszteletben kell tartanotok azt, amit magatokkal hoztatok a manifesztáció mágneses vonalain. Maitreya, a világ Krisztusa, már elmondta nektek, hogy nincs több mentség az önteltségre. Megismétlem ezt az állítást. Azért jöttem, hogy elmondjam, hogy ha a felemelkedés teljes testébe kívántok lépni akkor meg kell értenetek önmagatok összes részét, amelyek az önbüntetés, a túlzott engedékenység, túlhajtás függőségeihez láncolnak titeket az energiájukba, amik azt okozzák, hogy korlátozottnak és értéktelenek érzitek magatokat. Nem vagytok semmivel sem kevesebbek és fejletlenebbek mint azok, akik előtettek jártak. Már rendelkeztek a mesterek bölcsességével önmagatokban. Egyszerűen csak emlékeznetek kell arra, amit a mesteri énetek tud.

A következő 13 hétben keresztül fogtok menni 12 beavatáson. Az első beavatás ezzel a nappal veszi kezdetét. 12 hétig fog ez tartani, mindegyiken 7 napig fogtok átmenni, el fognak vinni az én magasabb birodalmaiba, hogy megszólíthassátok azt, amit tagadtatok/elutasítottatok a múltban.

 

Az első héten megvizsgáljátok az én azon aspektusait, amik visszautasították a függetlenséget/önállóságot, az aspektusok, amik elutasították/tagadták a fényvezetői minőségeiteket. Meg kell értenetek az egyéniségeteket az Isten teremtésének nagyobb tervezetében. El kell ismernetek a környezetetekre való hatásotokat.

 

A 12 beavatásból a második mélyebbre visz benneteket, azért hogy alaposan megvizsgálhassátok az egyensúly megértéseit és meghatározását, és azt ahogyan a szüleitekké és a saját kondícióitok és programozásaitok korlátozzák a képességeteket, ott ahol átadtátok a belső egyensúlyt. Meg fogják mutatni, hogy hogyan társteremtsetek az univerzummal, és hogyan határozták meg a fény elutasítását (az életetekben azok), akik kifejezik ezt, és akik nem értik a belső egyensúly jelentését.


A 3. héten egy mélyebb beavatáson fognak keresztül vinni. Itt fogtok a kreatív (teremtő) énetek előtt állni. Az oka annak, amiért ez egy ilyen mély beavatás, az azért van mert a 13. kapu a kreatív énről szól, ez most korlátozva van a képességében, hogy kifejeződjön és legyen, azért mert az ember fél változásokat eszközölni és a jövő irányába mozdulni, és maga mögött hagyni, ami büntetést okozott a múltban, maga mögött hagyva azt, ami a függésekben maradás vágyát okozta. A beavatás harmadik hetében a kifejező éneteknek kreatív teret kell biztosítanotok, hogy teremtsen/alkosson.

A negyedik héten meg kell vizsgálnotok a teremtésetek szerkezetét, és azt, amiről úgy döntötök, hogy behozzátok a teretekbe. Meg kell szólítanotok a szív terét, az otthon terét, és legyetek őszinték az énnel. Ez a szerkezetek alapzatának részletbe menő vizsgálatának ideje, azokéé amik a múltban jöttek létre és amiket a függőség mintája, a korlátozottság mintája, a büntetés és lustaság mintája hozott létre. A lustaság nem mindig (vonatkozik) arra a viselkedésre, hogy nem végzitek el a munkát. A lustaság néha a félelem, ami büntetést és függőséget okoz. A lustaság másik szó a tagadásra/elutasításra.


A beavatás 5. hetének ideje az, ahol az embernek muszáj lehorgonyozni a vágyait azért, hogy szabadon kifejezhesse azokat. Az egyének tisztában kell lennie azzal, mit is kíván felszabadítani. Ez a felszabadulás hete. Meg lesz rá a nagyszerű lehetőségetek, hogy megszabadítsátok magatokat a ragaszkodásoktól, amik a tudatosságotokat a romboló gondolat mintákba és hozzáállásokban tartották. 

 

A hatodik hét keresztülvisz titeket az 5. hét beavatásának még mélyebb szintjén. Megadják nektek a nagyszerű lehetőséget, hogy leváljatok emberekről és helyekről, amik nem szolgálnak titeket abban, amit a negyedik héten megteremtetettek. Mély szeretetet lesztek képesek érezni az énnel szemben ez idő alatt, és képesek lesztek nagyobb megértést megnyilvánítani azzal kapcsolatosan, hogy mitől fosztottak meg (mások) fiatal gyermekként, amely aztán függő viselkedésekhez vezetett felnőttként.

A 7. héten Merlin Nagyúr ashramjába visznek el. Meg fog tanítani titeket a manifesztáció, a mágia, a csodák új eszközeire, és elősegíti az élet mágiájának megértésének nagyobb integrációját. Ez idő alatt meg fogjátok látni a mágiát önmagatokban. Az Anya/Atya Isten csodáját, visszatükröződni mindenben, amit bevonzotok.

 

A 8. hét felerősíti a gondolataitok és hitrendszereket azáltal, hogy megteremtitek őket a valóságotokban. Abba a helyzetbe fogtok kerülni, hogy újra őszinték legyetek az énetekkel és az életetek saját egyéni teremtésével, valóban és tudatosan elismerve, hogy merre hajtja az egyén személyisége az ember életét. Ez a nyolcadik hét is nagyon fontos beavatás, ez idő alatt az energiátok kiterjed rezonanciájába és egyesül az új energia szálaival. Ezek a szálak készítenek fel titeket érzelmi szinten arra, amit az érzelmi testeteken keresztül és a kifejező éneteken keresztül fogtok teremteni.

A beavatás 9. hetében nagyszerű lehetőség érkezik arra, amit a nagyobb potenciál megértésének teljesítése jelent. Ez lehetőség arra, hogy bemutassátok az én és mindenki más iránti feltétel nélküli szeretetet a teretekben. A feltétel nélküli szeretet alkalmazása nagyon fontos része minden beavatásnak, mivel ha egy Mester nem képes alkalmazni az ilyen viselkedést, akkor az egyén nem igazi Mester, és bármilyen lélek, aki visszautasítja az énjét és másképpen kezeli/viselkedik az énjével, ha nem a feltétel nélküli (létezés) van (jelen) a Mester szemeibe, akkor még nem sajátította el azt. Mivel csak akkor, ha a Mester képes alkalmazni az én feltétel nélküli szeretetét csak akkor tudja a Mester igazán gyakorolni ezt más területeken is.

 

A feltétel nélküli szeretet kihívása a beavatás 10. hetébe fog kiáradni, ahol is mindnyájan meg fogjátok tapasztalni a személyiség és a Felsőbb Én hatalmas átalakulását. A bölcsesség, amit az előző kilenc hét alatt értettek el integrálódni fog a tudat egy szintjén és ennek felhasználása a szív, az elme és a szellem felszabadulásának egy újabb szintjét hozza magával.

 

A beavatás 11. hetében meg fogjátok tapasztalni azt, amit az énen belül értetek el, mindez visszatükröződik körülöttetek. Meg lesz a lehetőségetek, hogy megfigyeljétek magatokat ezekben magatok körül. A 11. hét megmutatja az önuralás megszerzésében lévő erőt, és azt, amit az önuralás ösvénye igazán maga után von. Mélyebb megértést fogtok kapni arról, hogy a Mester útja bizony nem felelősség alól való kibújás útja. Ez nem az önteltség ösvénye, hanem a felajánlás, az integráció és az odaadás ösvénye.

A beavatásotok 12. hetében integrálni fogjátok a felszentelést, ami szükséges ahhoz, hogy a beavatás más szintjein vigyen keresztül azért, hogy teljesíthessétek az átkeléseteket. A DNS 13. szála nagy kihívásokat fog magával hozni a világotok számára a függőségek elengedésének területén, az önbüntető gondolat rendszerekben, és a lustaságban. Ez a tevékenység, az ami a felemelkedés ösvényének irányába fogja fordítani a Fény Mestereit, és azok, akik félnek a felemelkedés örvényétől egy eltérő valóságba fognak költözni.

A 13. hét, az integrálás utolsó hete, amit ma avatunk be, mind 12 hét összessége lesz. A csakráitokba integrálva lesznek a 12 hét minőségei, és a 13. szálatok mind a 12 szintje isteni rezonanciába fog kerülni az Univerzális Istenivel, a természeti tudat/tudatosság felébredt/felébredetté vált. Mesternek lenni kitartást igényel. Sok ciklus és életidő alatt kitartottatok. Ezen az úton fáradtnak érzi magát az ember. A fáradtságotok nem az út vége. Feltámadtok/felemelkedtek, hogy nagyobb fényt találjatok, amikor szembenéztek a kihívásaitokkal és bátorság testébe léptek, és úgy döntötök, hogy túlléptek azon, ami látszólag korlátoz titeket. Egyetlen lélek sem lépheti túl ezt a beavatási szintet, hacsak nem döntenek az ilyen kötelezettségvállalás mellett. Egyetlen Mester sem érte el a tudatossági szintjét anélkül, hogy ne kellett volna ilyen elkötelezettséget vállalnia. A modern világ kihívása önmagában is a beavatás része, hiszen az önteltség egy függőség. Ez egy ”bűn”, (a bujaság tudatosság része). Az embernek soha nem szabad lankadnia egyetlen pillanatra sem abban az értelemben, hogy azt hiszi, hogy mindent elért, amit elérhet, mert abban a pillanatban új utat választ, amiből új tanulságot kell levonnia. Én, Buddha, elhoztam ezt a nagyszerű lehetőséget bolygótokra, hogy a tudatosság rezgései találkozzanak és eggyé váljanak a magasabb világ Mestereiével.

Az állatvilág a Felemelkedett Mesteri világ rezgésében van. Ha az emberek ugyanazt a rezgésszintet akarják elérni, akkor magukhoz kell ölelniük a feltétel nélküli szeretetet. Az embernek az önuralom útját kell választania, és el kell távolodnia azon választásától, hogy beleélje magát az önsajnálatba, és elmerüljön az áldozat tudatosságba. Ez a hozzáállás és viselkedés okozta és okozza a Földön annak betegségét, diszfunkcióját, szenvedését és fájdalmát. A fájdalom és szenvedés ciklusa már régen véget ért. A ti feladatotok, hogy áttörjétek a feltételhez kötöttséget. Az, hogy megszabaduljatok a fájdalom és szenvedés függőségétől. Az előttetek járók hit/hiedelemrendszerének áttörése minden valószínűség szerint az életetek legnagyobb kihívása. Az ilyen intenzív kihívás oka az, hogy egész életetek során belétek programozták azt, amit jelenleg igaznak hisztek. Nehéz elfogadni, ha azt mondják nektek, hogy amit most látok az illúzió. Ti azonban sok új igazságot fogadtatok el. Ez egyszerűen az elfogadás új szintje. Gondoljatok arra, amin felülkerekedtetek. Gondoljatok arra, amit magatok mögött hagytatok, a legyőzött és uralt függőségekre, a stresszre, amelyeken keresztülmentetek, és értsétek meg, hogy mindez biztos jel arra, hogy megismételhetitek ezt. Én, Buddha Nagyúr, azért jöttem, hogy motiváljalak benneteket arra, hogy meglássátok a belső ént, és érezzétek az erejét, bátorságát és hatalmát. Fogom csakráitok összes vibrációját, és 36 órára lepecsételem őket a folyékony szeretet 6. dimenziós frekvenciájába, hogy segítsek nektek abban, hogy érezzétek a belső potenciált, hogy túl tudjatok lépni a feltételhez kötöttség, a fájdalom és a szenvedés öntelt világán, és ezáltal átölelhetitek a felemelkedés és a feltétel nélküli szeretet Felemelkedett Mesteri ösvényét. Azt kérdezhetitek, miért olyan fontos a feltétel nélküli szeretet alkalmazása, amikor a világ ellenségességet tükröz? Pontosan ezért olyan fontos. A karma nem az, aminek tanították, hogy az olyan. Ez az ellentéte annak, amit mutattunk. Ha továbbra is úgy élitek az életeteket, hogy azt hiszitek, hogy az igazságosság mérlegét a szentírások némelyikében tanított módszerekkel kell kiegyensúlyozni, akkor a világ nem fog túl messzire jutni. A feltétel nélküli szeretet alkalmazása az új univerzumhoz vezető kulcs. Ez a hajótok az arany kori tudatosságba.

Ha továbbra is hisztek abban, amit a múltban hitetek, meghosszabbítjátok az átalakulást. A jó hír az, hogy mindannyian sok kihívást jelentő beavatást teljesítettetek. Felülkerekedtetek nemcsak a jelenlegi akadályokon, hanem az elmúlt életbeli akadályokon is. A múlt idővonalainak néhány kihívása nagyobb kihívást jelentett, mint a jelenlegi. Mivel már elértétek az önuralom (számos) szintjét, a jelenlegi beavatásokon könnyebb átmenetek, még akkor is, ha az elmétek mást mond. Nagyon fontos megjegyezni, hogy az elmétek a kondicionált világ terméke. A kihívásotok ezzel a különleges beavatással az univerzális Atya és Anya Isten mentális energiájának felhasználása, és fizikai alkalmazása a harmadik dimenziós világban. Ha a mentális testet és elmét a feltételhez kötött hit/hiedelemrendszereken túlra viszik, az óriási fizikai változásokat fog létrehozni a fizikai világban. Megfordítjátok a betegséget. Sok fizikai kihívást le fogtok küzdeni. Stabil állapotba hozva a jelenlegi testi fogyatékosságokat, a mentális és érzelmi természetet és ezt a természetében, hogy a világ inkább az Arany Kort fogadja el, mintsem elutasítsa azt. Jelenleg ez a legfontosabb időszak a Föld bolygón. Az elmúlt 3 év nagyon intenzív volt a földi lelkek számára. Az elkövetkező 3 év döntő jelentőségű, mert ez az időszak az áthidaló időszak ahhoz, hogy a nagy fényű minden magasabb rezgésű lény át tudjon lépni a belső tudatosság nagyobb állapotába. Mire eléritek 2009-et, mély megértésben, mély elfogadásban kell lennetek, és teljes mértékben integrálnotok kell teljesen a mesteri éneteket. Ez az integráció minden bizonnyal érzelmi és mentális szinten fog történi. Egyetlen Mester sem tartózkodhat az érzelmi éretlenség világában, és emellett nem érheti el az önuralás és mesteriség magasabb szintjeit, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a teljes tudatossága a 12. dimenzióba kerüljön, és annak vibrációjában működjön. Az érzelmi éretlenség sűrűsége akadályokat és késedelmeket fog okozni a lélek számára, ezért kihívás elé állítunk titeket, úgy mint most is, ezért a lelketek megérti a kihívásokat, amelyeket Felsőbb Énetek jelent, mert megérti azokat az idővonalakat és ablakokat, amelyeken át kell mennetek, ami egyre kevesebb lesz, de a beavatások intenzitása mélységesen növekszik.

Bármilyen kérdés?

 

Kérdező(1):Tavaly egy férfi szíven lőtte az apámat, és ez a bizonyos ember szabadon lett engedve a bíróság által, és a döntésem abban az időben az volt, hogy álljon félre és engedje meg az univerzumnak, hogy igazságot tegyen, ahol igazságnak kell lennie, és a kérdésem itt a karmával kapcsolatban lenne. Úgy tűnik, minden egyes alkalommal, amikor tovább lépek ebből a helyzetből, ő újra visszajön, és ez most már kétszer történt, ez az ember belépett az életünkbe. Az első alkalommal, amikor majdnem megölte az apámat, a második alkalommal, amikor megölte az apámat, és ő még mindig itt van. A kérdésem az, hogy melyik részem az, ami önmaga azt mondja, halottnak akarom látni ez az embert, jól tudom, hogy ez az én érzelmi reakcióm. Azonban, a feltétel nélküli szeretet törvényét is ismerem, ez talán nem a megfelelő útvonal, aminek meg kell történnie. Tudnál tanácsot adni, hogy hogyan kezeljem ezt konstruktív[építő jellegű] módon?

Buddha: A feltétel nélküli szeretet nem jelenti azt, hogy az ember elnézi a pusztító/romboló viselkedést mástól. A feltétel nélküli szeretet azt jelenti, hogy szilárdan meghatározod és felállítod a határaidat és nem tolerálod a pusztító/romboló viselkedést. Fontos felismerned, hogy az érzelmi érzéseid megtagadásával hatalmas belső nyugtalanságot fogsz megteremteni és ez változékony reakcióhoz vezet. Meg van a lehetőséged, hogy ezzel a viselkedéssel más módokon foglalkozz, azokon, amit a szellem elvár tőled. Fizikailag várni azt, hogy az életének vége szakadjon nem fog változtatni azon, amit tett. Meg kell határoznod a határaidat sok szinten ezzel lélekkel. Ott van ez a minta ezzel a lélekkel és a családdal. Te vagy a katalizátor, hogy végett vess ennek. Hívd az Igazság Tanácsának Tagjait, hogy eléjük állj, és tárgyaljátok meg az alternatív lehetőséget, hogy a valódi igazság elhozódjon. Maitreya Nagyúr kívánja levezényelni ezt a folyamatot, ahogyan Quan Yin Úrnő is ezt teszi. (Ha egy hasonló helyzetben vagy, amikor hasonló helyzet áll fenn vagy más halálát kívánod, te is kapsz két ilyen lényt, nem biztos, hogy pontosan őket, ha végig szeretnéd csinálni ezt a folyamatot.) Thor Nagyúrnak is segítenie kell ezt a folyamatot, és ha megvan a hajlandóságod, akkor bemutatják, azáltal, hogy keresztülvisznek az én felszabadításának lépésein érzelmileg és mentálisan, felszabadítva azon lenyomat alól, ami a 4. dimenziós asztrális sík energia szintjén jött létre. Tegnap végig vitt titeket St. Germain egy fontos 5-szörös láng aktiváláson. Végre kell hajtanod ezt a ceremóniát abból a célból, hogy felszabadítsd és elereszt a kapcsolódásodat a 4. dimenziós asztrális síkhoz, ezzel a lélekkel.


Kérdező(1): Ki tudnád még jobban fejteni, mily módon értettük a karmát helytelenül?
 

Buddha: Ez úgy értettétek, hogy ha megölöd, akkor téged is meg fog ölni. Ha bántasz/kárt teszel a másikba ugyan ez fog veled is történni. A Szentírásban ez a Szemet szemért elv. Az új világban, az van, hogy azok, akik megszegték az Univerzális Törvényeket lehetőséget fognak kapni, hogy emberbaráti módon cselekedjenek, hogy egyensúlyba hozzák és meggyógyítsák magukat, mert amit elpusztítottak/vagy amikor romboló módon viselkedtek, azt a belső sebük motiválta. Ha a világ továbbra is a szemet szemért tudatosságot és magatartást folytatja, akkor el fogjátok pusztítani önmagatokat.

A bántalmazó sokkal többet fog tanulni a bántalmazott szenvedéséből, a humanitárius viselkedésből, mint hogy visszakapja ezt a bántalmazást. Ez az ember baráti/humanitárius tudatállapot és hozzáállás az egyént összekapcsolja a szívcsakrájával és szeretetével. Ez az, amikor az egyén a humanitárius természet egy helyzetébe kerül, kevés választása van, de végül átadja magát az isteni szeretet erejének. Bármilyen bántalmazó, aki emberbaráti/humanitárius helyzetbe kerül nem tudja megtagadni a szeretetet és harcolni az ellen örökké. Ez előbb-utóbb jobb lesz neki. Látod ebben a módszerben az univerzum őrültségét?

 

Kérdező(1): Igen. Buddha Nagyúr, akkor ez lényegében együttérzésnek bizonyul határokkal?

Buddha: Igen, így van.

 

Kérdező(1): Tehát Buddha Nagyúr, ebben a különleges helyzetben, az én hatalmam arra, hogy elvigyem őt a bírósági ügy újbóli megnyitására és a bizonyítékok megalapozására, valójában az én isteni rendeletem, hogy ezt megtegyem?  

Buddha Nagyúr: Igen, ez így helyes.

Kérdező(1): Köszönöm.

 

Buddha: A feltétel nélküli szeretet a felszabadulás egy eszköze, mivel ez felszabadítja a lelketeket, mint amennyire felszabadítja a bántalmazó lelkét is. A határok meghatározása/felállítása az önmagad iránti tisztelet, nem igényel semmi mást; azonban a határok meghatározása magában foglalja a viselkedést és hozzáállást is, hogy mi elfogadható és mi nem. Amikor az ember a másikat feltétel nélkül szereti, az ember nem követeli meg a hozzáállás és viselkedés megváltozását. Az egyén tiszteletben tartja a személyes teret és önmagát. Ez lehetőséget ad az elkövetőnek arra, hogy választást hozzon a viselkedésével kapcsolatban. Azokban a kapcsolatokban, amikor feltétel nélküli szeretetet gyakorolnak, az ember eltávolíthatja magát a helyzetből. Lehetőséget ad a másik félnek a hozzáállás és viselkedés folytatásának vagy megváltoztatásának eldöntésére. A feltétel nélküli szeretet nem szab határt a szabad akaratnak. Színteret nyit a választás előtt. Erőt biztosít a lelkeknek az önszeretet és a tisztelet gyakorlására. Látod a feltétel nélküli szeretet erejét? Mind látjátok ezt?


Látod, hogy a feltétel nélküli szeretet nem korlátozott? Ez nem (egy másik ember/emberek) a lábtörlőjének levés gyakorlata. Ez teljesen ellentétes.


A 13:13 átjáró elvisz titeket egy utazásra, ahol is találkozhatok a múltbéli Mesteri Énjeitekkel. Az alvási idő nagy kaland lesz a elkövetkező hetekben! Nagyon fontos, hogy naplót vezessetek az alvási idővel kapcsolatos tevékenységeitekről, még akkor is, ha ennek nincs értelme a tudatos elmétek számára. Az információ számos idővonalát bontjátok ki. Apró darabokat, darabkákat fogtok kiszedni, és nagyobb képet alkotok belőlük. Ez eleinte zavaró lehet. Mindannyian beavatottként folytatjátok az utat, mégis a 3. világ 4. beavatásának útjának tanúi vagytok. Ez azt jelenti, hogy elvégeztetek a létfontosságú beavatásokat, amelyek által megértitek a régi világtudat korlátozott hatásait az ember teljes képességére, mivel a beavatások befejezésekor megértitek a fény erejét, és meglátjátok, hogy a sötétség mennyire korlátozott. A sötétségnek valójában nincs hatalma. Ennek ereje egy illúzió, és ha egyszer az illúziót uraljátok, tehetetlenné válik. Ez a legnagyobb motiváció a Mesterek mögött. Ez a legnagyobb motiváció a Föld felemelkedési terve mögött. Mert amikor a régi lelkek felismerik az illúzióban rejlő erőtlenséget, akkor szabaddá váltok. Az az erő, amelyről azt hiszitek, hogy a feletettek lévő illúzió, az az illúzió. Mindannyian megkóstoltátok a kvantum energiát. Tanúi voltatok, hogy hová visz ez. Most mindannyiótoknak ki kell mennetek a világba, és el kell ültetnetek a 13. szál magját. Néhányan közületek fontos fizikai utazást tesznek.

 

Kinyitjátok az igazság zsilipkapuját. Az igazság minden oldala nagy vízáradatként ömlik az emberiség kollektív tudatának érzelmi testébe. Az ő egójuk az igazi igazság reflektorfényébe kerül.

Eljött a ti időtök. Mindannyian Buddha Fényét tartjátok. Ahová mentek, Buddha fénye megérinti mások szívét és életét. A lelkek, akiknek nagy sötétség van a szívükben be fognak vonzani titeket. Megérintitek szívüket Buddha Fényével, és megmutatjátok nekik a nagyobb élet lehetőségét a Fény útján. Különösen ma új utak állnak itt mindenki rendelkezésére. Mivel a 13:13 átjárót választottátok, magasabb vibrációjú lehetőséget kaptok az emberiség szolgálatára, és hogy a világotok nagy Mesterei mellett jártok, egyesek fizikai testben, mások fénytestben. Biztosítok mindenkit ma itt, hogy az élete nem lesz ugyanaz. Nem fog 360 fokos fordulatot venni. Csak 180-at. Azt kérdezitek, miért nem 360? Mert nem tértek vissza arra a pontra, ahol most vagytok! Ez a minta. Kérésetekre megfordítjuk energiátokat. Felsőbb Énetek úgy döntött, hogy elfordul attól, ami korlátozott titeket a múltban. Sokan vagytok, akik a lényetekben rejlő nehézséggel éltetek. Nagy, nagy nehézség, mert érzitek magatokon a múlt útjainak korlátait. Vannak itt olyanok, akik belső egyensúlyt keresnek. Új módszereket kerestek, hogy kifejezzétek magatokban a Fényt, és Isten Anya-Atya kreativitását bennetek. Jegyezzétek le szavaimat ezen a napon. A következő 13 hónapban elfelejti az életet, ahonnan jöttetek, mert az új élet felemészti ezt. Megvan a kellő hatalmatok. Ez az oka annak, hogy ez a beavatás olyan óriási jelentőséggel bírt, mert minden más beavatáson átmentetek. Új beavatási ciklusban vagytok. Létfontosságú, hogy ezt megértsétek. Ugye?

 

Igen.

 

Mielőtt elüti az éjfélt az óra a mai napon, le kell ülnötök csendben, és ki kell választanotok 13 szót vagy témát vagy szimbólumot, amelyek a DNS 13. szálának beavatásának és 12 szintjének egy másik szakaszát képviselik. Ez egyetértésben fog dolgozni azzal, amit elmondtam nektek arról, hogy a 12 hetetek miről fog szólni. Ezt vissza fogja tükrözni a jövőben a 12 hónapot elvezetve titeket a 13. hónapig, amiről beszéltem. Észre kell vennetek, hogy az energia, amelyhez most hozzáfértetek, az sokkal magasabb frekvenciájú, és mélyebb gondolkodást igényel arról, hogy mit akartok teremteni. Ez masszívabb különbségtételt, tisztánlátást és bizalmat igényel. Észre kell vennetek, hogy az energia, amelyhez most hozzáfértetek, az sokkal magasabb frekvenciájú, és mélyebb gondolkodást igényel arról, hogy mit akartok teremteni. Ezzel az új energiával nem alkalmazhatjátok a régi paradigma gondolkodásmódjait és döntéseit. Nagyon-nagyon fontos, hogy emlékezzetek rá. Ha érzelmileg éretlenül reagáltok, akkor az az energia visszafejlődését okozza, és frusztráció érezését fogja kelteni bennetek. Ez megköveteli az elme élességét, a szív éberségét és a gyors cselekvést fizikailag. Új pillanatokat teremtetek. Ezek a pillanatok gyorsan el fognak jönni. Ennek az eljövetelnek a felgyorsulása vezeti el ezt a tudatot a magasabb szintű tudatosságon keresztül annak érdekében, hogy az emberiség többi részét eljuttassa a felemelkedés útjának elfogadásához. Ez egy 6 éves ablak periódus lehetőséget ad minden jelenleg inkarnációban lévő léleknek, és azoknak, akik ez idő alatt jönnek, lehetőséget ad arra, hogy véglegesen belépjen az Arany kori tudatosságba, és nem kell visszatérniük a múlt ciklusaiba, miképpen azt eddig tapasztaltátok. És ha bármikor önként úgy dönt, hogy a tudatosság korlátozott idővonalán inkarnálódik, akkor teljes emlékezettel fognak megtestesülni. Soha, soha többé nem kell felejtenetek. Ez most nem elég jó ösztönző?

De. (nevetés)

 

Mindannyian ezt hisszük. Valami kérdés?

Kérdező: Buddha Nagyúr, el tudnád magyarázni, hogyan használják az emberi testet vezetékként/csatornaként a leföldelő/földi aktiválásokhoz. Megértem, hogy a Föld sejtes szerkezetét szimbolizáljuk vagy tükrözzük vissza, de van ezen kívül még valami?

Buddha: Az emberi test nagyon bonyolult energiamechanizmus. Amikor az embert a fény rögzítésére szolgáló vezetékként/csatornaként használják, akkor ez sokféleképpen történik. A gyaloglás során a földbe fizikai lenyomatok rezgései kódolódnak be. Ezek a rezgések felkavarják a földi tudatosságot, és elősegítik a csapdába esett energia felszabadításának/elengedésének a folyamatát, nagyon hasonlítanak az emberi nyomásterápiás folyamathoz, mint a shiatsu.

Ha valaki egy hely jelenlétében van, az energia sokkal érzelmesebb természetű lehet. Az energia ekkor az embereken keresztül könnyek formájában folyik. Amikor az embert elárasztják az érzelmek és könnyeket hullajt, az a víz életet visz a földbe, és ő elhullajthatja a bánat, a gyász, a düh, a fájdalom vagy a harag könnyeit. Ez az energia megkönnyíti a gyógyulást az emberi lényben, amelyet az ő engedélyükkel használnak fel az energiák irányítására/csatornázására. Amikor valaki olyan környezetben tartózkodik a Földön, ahol sok mentális/szellemi energia van jelen, az energia kiterjed az egyén tudatába, és inspirációkat, kinyilatkoztatásokat és meglátásokat kap, mélyebben megérti az adott térben előforduló eseményeket. Ez lehetővé teszi, hogy a kielemző elme, a bal agy, és a kreatív elme, a jobb agy, kiegyensúlyozó energiát hozzon be arra a helyre, ahol nagyon intenzív mentális energia volt. Általában nagyon kreatív emberek kellenek ahhoz, hogy a mentális szerkezetekbe legyenek és hogy biztosítsák a kielemző elme lebontását abból a célból, hogy a kreativitás folyékony energia legyen azon a helyen. Ez a folyamat folytatja a kreativitás felszabadításának elősegítését mindenki számára azon a területen, beleértve az energia horgonyát/lerögzítőét, az adott személyt. Amikor nagy mennyiségű spirituális energia jelenlétében (van az egyén), ekkor az ember rendkívül kapcsolatban van az énjével és a szellemével. Az ember hozzáférhet a szellem bölcsességéhez azon a helyen, és megoszthatja azt más beavatottakkal és más útitársakkal. Amikor embercsoportok fizikai helyre utaznak, az energia örvényszerűen felébred, és beteg energiát szabadít fel. A nyomáspont megnyílik, ahogy shiatsu-ban elmagyarázták, és lehetőséget ad arra, hogy új energiát rögzítsenek ott. Minden utazó más-más minőségű energiát képvisel. Ezeket a minőségeket általában a szellem adja minden egyénnek, vagy az aktiválás során minden ember belép a jelenlétének céljába.

Kérdező: Miért van szükségetek emberi testre? Miért nem teszitek meg ti, mint Felemelkedett Mesterek? Miért van szükségetek ránk?

 

Buddha: A Föld fizikai. Az emberi test fizikai. Ez megerősíti az energia lerögzítését. Amikor ezt az energiát elnyeli a fizikai vezeték/csatorna, akkor ez lesz az isteni edény/eszköz, amely ilyen energiát tartalmaz, és bárhová is megy az isteni edény/eszköz, az energiát magával viszi, és kisugározza ennek fényét. Nagyobb hatással van a fizikai környezetre. Mivel bizonyos lelkek a Földön nem fogékonyak a magas frekvenciájú energiákra, szükséges, hogy a fizikai vezetés/csatorna katalizátorként működjön az emberek életében.


Kérdező: Buddha Nagyúr, szeretném a segítségeteket kérni a magasabb megkülönböztetési/különbségtevő képességgel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban voltak kihívásaim, és csak ebben kérem a segítségeteket.

Buddha: A megkülönböztetés/különbségtétel magasabb szintje kihívás az intuíciónak, kihívást jelent az egó számára. A lélek felelőssége, a te felelősséged, és minden más lélek felelőssége az első ösztön(i érzés) tiszteletben tartása. Az első ösztön tiszteletben tartása a megkülönböztetés/különbségtétel magasabb szintjét hozza a fizikai cselekvésbe.
Kérdező: Buddha Nagyúr, arról beszéltél, hogy az Anya-Atya Isten Univerzális Agyát kell használnunk, és nem az emberi agyunkat. Valójában hogyan járjunk el ennek megvalósításában?

Buddha: Folyamatosan megkérdőjelezve önmagatok és mások hit/hiedelemrendszereit. Minden alkalommal, amikor nagy rálátásotok van, vagy új információkkal és nagyobb bölcsességekkel találkoztok, fedezzétek fel ezt még tovább. Célotok az, hogy az Atya-Anya Isten Univerzális Elméje összeolvadjon a sajátotokkal, és motiválja a kutatási és felfedezési utazásotokat. Igaz?

Kérdező: Igen, értem. Köszönöm.

Kérdező: Buddha Nagyúr, a gömbök, amelyek a digitális fényképezőgépeinken keresztül megjelennek, és amelyekkel kapcsolatban egyre jobban tisztában kerülünk az adott pillanatban, mik ezek, és hogyan hatnak ránk, és mi a céljuk?

Buddha: Különböző dimenziójú lények. Ezek jelenlétek, amelyeket az emberi szem korábban nem érzékelt. A digitális fényképezőgép nem korlátozott, mint az emberi szem lencséje, és képes felvenni a frekvenciát. Ahogy a fizikai szeme alkalmazkodik a magasabb rezgésű energiák új frekvenciájához, és ahogy kondicionáltságaitok megváltoznak, többet fogtok látni. Sokan megváltoztatták a hit/hiedelemrendszereket más energiák látásával kapcsolatban. A gyermekeket nem korlátozza a fizikai világ kondicionálása, és képesek látni. Amikor az emberi agy tudja, hogy néz ki valami, látni fogja. Ha nem tudja, akkor bezárja, amit lát, mert nem tudja kalibrálni. Érted?

 

Kérdező: Én igen. Mi a célja ezeknek a gömböknek?

 

Buddha: Mi a célja az életednek?

 

Kérdező: Bárcsak tudnám!?!

 

Buddha: Mi a célja bármely életformának?

 

Kérdező: Felfedezés.

 

Buddha: Ez igaz. És?

 

Kérdező: Magasabb tudatosság.

 

Buddha: ...és interakció, és az energiák megismertetése egymással, hogy taníts, tanulj, vezess. Mindig jelen voltak, csak az a különbség, hogy az emberek kezdik látni. Érted?


Kérdező: Igen.

Mennem kell most. Itt az ideje, hogy behunyni a szemeteket, tiszteljétek önmagatok szentségét, és adjatok hálát azért, amit ma magatoknak teremtettetek. Adjatok hálát mindazoknak, akik megkönnyítik a keresés és felfedezés útját, és ne felejtsétek el mindig megáldani önmagatokat és az útitársakat szeretetben. Buddha vagyok. Áldás mindannyiótokra.

 

OoOoOoO

 


Kuthumi vagyok, és visszatértem ennél a pontnál szeretteim.

Szeretteim, további elismerést kívánok kérni a Felemelkedett Mesteri Bizottságtól, a Fény és Univerzumunk Nagyuraitól és Úrnőitől, a választásért, hogy a Fény jelenlétében vagytok, és úgy döntötök, hogy beléptek a csillagfény 13. dimenziós portáljába, és aktiváljátok ezt az energiát lényetekben. Ez gondozási és útmutatási folyamat volt, hogy segítsük a felemelkedés magasabb útjának beavatottait, hogy eléggé higgyenek magukban ahhoz, hogy elvégezzék ezt a bizonyos beavatást. Ez az utolsó alkalom, hogy lelkeket átviszünk az ötödik és hetedik dimenziós portálon, hogy belépjetek a 13:13 csillagkapuba. Ezért volt ez a nap olyan fontos számotokra, mint lelkek, és minden más lélek számára, akik hasznot húztak abból, amit ezen a napon lerögzítettek és aktiváltak. Bárhová mentek, a földi életetek hátralévő részében ezt a rezgést magatokkal fogjátok vinni. Ti lesztek a katalizátorok, amelyek a 13. dimenziós csillagfényt hozzák a Földre. Miközben a 13. szál a tudatosság mind a 12 szintjén keresztül vibrál, a bölcsességetek fényt hoz másoknak, és gyógyító balzsam lesz azok számára, akik elveszettnek érzik magukat az egó által teremtett világba. Ezúton is szeretnénk hálát adni bolygótok egó pontjának lelkeinek - a New Orleans-i lényeknek, akik az új fény jelzőfényeként álltak, akik megtapasztalták az egó átmosását, hogy az érzelmi éretlenség igazsága, és a hatalom manipulálása, teljes fényében tárulhasson fel. A visszaélés erőinek bukása gyorsabb és tombolóbb ütemben fog bekövetkezni. Most minden szem az egóra szegeződik. A civilizáció szeme most a lélek magasabb bölcsessége felé fordul, hogy világosságot, vigasztalást, útmutatást és támogatást kapjon. Ez az az időszak, amikor a földi test lemond az egó irányításáról a lélek számára, mert azt mondtuk, hogy az egó és a Felsőbb Én soha nem lehetnek társteremtők. Ez az igazság a Földön landolt, hogy mindenki elismerje. Világossá tettem magam, szeretteim?

 

Van-e bármi kérdésetek azzal kapcsolatban, amit Buddha Nagyúr beszélt meg veletek ma, mielőtt befejezzük ezt a közvetítést?

Kérdező: Igen, Kuthumi Nagyúr, van egy kérdésem. Salome megkérdezte, hogy az emberek hogyan vezetik/csatornázzák az energiát. Elmagyaráznád egy kicsit részletesebben, az oroszlánok miképpen lehetnek az Arany energia vezetékei?

 

Kuthumi: Szeretett nővérem, a macskafélék családja szíriuszi energiájú. A szíriuszi fénytest részét képezik, akárcsak a delfinek, a bálnák és az elefántok. A macskák különféle fajokból állnak - az oroszlánok azonban rendelkeznek az arany rezgéssel, amelyet a szíriuszi mesterek rögzítenek a Földön. Mivel az oroszlánok szíriuszi energiák, ezek az isteni eszközök, amelyeket a szíriuszi mesterek sokan használnak, és amilyen testben sokszor bele manifesztálódnak, annak érdekében, hogy lerögzítsék az energiákat. Az oroszlánok az igazság üvöltését képviselik, ezért horgonyozzák le az igazság rezgéseit, amelyeket a szíriuszi mesterek hoztak létre, hogy felszabadítsák a bolygó összes torokcsakra pontját és szexcsakra pontját. A torokcsakra a kreatív teremtő központ, akárcsak a szexcsakra. Tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy eljön az idő, amikor a gyökércsakra, a napfonatcsakra és a szexcsakra egy csakrává válik mindenkiben, vagyis a napcsakrává. Ők - vagyis az arany oroszlánok - azok a fizikai mechanizmusok, amelyek megtartják az energiát ennek megvalósításához. A bátorság az a belső szál, amely minden lélek számára szükséges ahhoz, hogy megállja a helyét az igazságában, és azt ordítsa.

Kérdező: Kuthumi Nagyúr, el tudná magyarázni a lovakat is? Melyik energiát képviselik?

Kuthumi: A Föld felemelkedési folyamatának ebben a bizonyos időszakában a lovak a Vénusz és az Androméda energiáját hozzák a bolygóra. A Vénusz energiája és az Androméda energia nagyon nőies. Ez a női energia szükséges ahhoz, hogy az emberiség megértse az Anya Istennő magasabb bölcsességének motivációját, az Atya Isten női elvét. A ló emberhordozó képessége azt mutatja, hogy a női energia hordozhatja a férfi energia fényét. A női energiának hatalmas állóképessége és ereje van, és a kettő - férfias és nőies - mindig egynek akart lenni. A ló jelenléte megmutatja, hogyan vihető át minden energia a jövőbe, ha mindketten megértik a másik szerepét. Most már a lovak hordozhatnak nőket is, de az emberről férfiasként beszélünk, a lóról pedig nőneműként beszélünk.
Szeretteim, eljött az ideje annak, hogy energiáitokat lezárjuk a csillagfény örvényében, amelyet Buddha Nagyúr és mi, a Fény Felemelkedett Nagyurai és Úrnői mutattunk be nektek. Az állatvilág magasabb rezgésfrekvenciája segíteni fog nektek, és egy lesz veletek a 13 hetes beavatás során. A következő 12 hétben azt javasoljuk, hogy válasszátok ki az állatvilág egyik tagját, hogy segítsen – egy olyannal, akivel mély kapcsolatot éreztek. A következő 13 hónapban ugyanez a folyamat fog lejátszódni.

Testvéreim, ez a nagy ünneplés időszaka, a mély belső nyugalom ideje, amely a felismerés eredményeként jön létre, amit elértetek és ez az ahol jelenleg vagytok. Világotok és személyes életetek sötétsége, zűrzavara, fájdalma és szenvedései könnyen nehezednek rátok, és arra késztetnek, hogy térjetek le az ösvényről. De tudjátok ezt, mert minden ujjnyi kitartással és bátorsággal egyre közelebb kerültök a teljesen tudatos önuralom eléréséhez, és ez az utolsó célotok, amiért a Földre jöttetek. Arra buzdítunk, hogy folytassátok, mert akkor ezt nem kell megismételnetek. Elfogadható, ha a fáradtnak, a kétségbeesettnek érzitek néha magatokat, normális ha néha dühösek, kiábrándultak vagytok. A lelketek ösztönös akarata az is, hogy folytassátok az egész teljességének keresését. Törekedjetek arra, hogy önmagatok ezen aspektusa legyen a motiválótok, ahelyett, hogy az alacsonyabb egó karjaiba hullanátok.

Kuthumi vagytok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja, üdvözöllek és megáldalak benneteket szeretetben. Adonai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...