Mária Magdolna - 21-12 - A küszöb átlépése

Michelle Eloff (12.12.21) - Mária Magdolna: 21-12 - A küszöb átlépése


Forrás: thelightweaver

Fordította és hanganyagot készítette: Szigeti Antal

Hanganyag letöltésének helyehttp://www.mediafire.com/download/yaflif4ay1fov02/M%C3%A1ria+Magdolna+21_12+-+A+k%C3%BCsz%C3%B6b+%C3%A1tl%C3%A9p%C3%A9se.mp3

Michelle Eloff által csatornázva ©

2012. December 12.-én

Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

OoooOoooO

Én vagyok Mária Magdolna, köszöntelek és üdvözöllek benneteket az Isteni Énetek esszenciájának megszentelt jelenlétében. Ez az óriási ünneplés alkalma, hiszen a kollektív tudatosság fordulópontjához érkeztetek, amikor összevegyültök a magasabb világokkal, melyek a régi paradigma dimenzióin túl léteznek, és amelyek most bukkannak elő.

Az új fényvilágok küszöbének átlépését úgy tervezték, hogy tökéletesen átalakítja annak a létezésnek a minőségét, melyet valóságotokként tapasztaltok, és most előttetek áll az átjáró; olyan, amelyen keresztülmentek, és elérkeztek ahhoz, hogy összevegyüljetek velünk, és az összes többi fénylénnyel a „kerítés” túloldalán.

Évezredekig csatáztatok a sötétség démonaival, jöttetek, hogy szembenézzetek a fájdalommal, szenvedéssel, szégyennel, bűntudattal, félelemmel és haraggal. Most már készen álltok átölelni az ezekkel egyenlő ellentétes tapasztalatot, és átlépni a küszöböt, azért jöttetek, hogy abban a térben álljatok, amelyik lehetővé teszi, hogy megosszátok a fényeteket, a szereteteteket és a bölcsességeteket az igazság, szeretet, bölcsesség és fény teljes esszenciája megtestesítésének biztonságos alapjáról, így miközben folytatjátok az új paradigma társteremtését, melybe sokan jöttek, hogy megtalálják az új élet kulcsát. Drágaságaim, sok élet óta vártátok ezt az alkalmat, és e pillanatban összekapcsolódtok a szeretet és bölcsesség birodalmaival, melyekbe e pontig elvezettünk benneteket. Összevegyülsz azokkal az energiákkal, melyek sok értékes leckét tanítottak neked, melyek most mélyen belőled bukkannak elő erőteljes bölcsességként, melynek folytatnia kell a lépéseitek irányítását, és vezetni az ösvényen, melyet belevésel most a Földbe, ami olyan úttá válik mások számára, melyet képesek követni.

Kész vagy az átmenetre. Ha nem lennél rá kész, nem lennél most részese e tapasztalásnak. Ezért nyisd meg a szívedet, és add át magad mindannak az isteni esszenciának, ami isteni és most megáld téged a szeretet és a bölcsesség erejével, hogy megtörténjen az átmenet, és visszanyerd isteni jogodat, hogy teljes lényként felemelkedj, taníts, átlépj, átalakulj, és átváltoztasd a sötétség régi világát az új világ fényévé. Elérkezett számodra az idő, hogy átadd a régi testedet, régi elmédet, gondolataidat, hozzáállásaidat és felfogásaidat a fény hatalmas Nagyurainak és Úrnőinek, cserébe az ajtó kulcsáért, amelyik megnyitja az Új Világot, melybe most belépsz. Kiérdemelted a jogot, hogy megkapd ezt a kulcsot az Új Világhoz, és a Fény Városához, melyben a társteremtés és a csodálatos manifesztáció Mennyei Palotái várnak rád.

Az összes Mester Vezetőd és Tanítód összegyűlik most körülötted, hogy tanúsítsa ezt a mindenható átmenetet, és várnak téged az Új Világ paradigmájában, ahol be fogsz jelentkezni Szakrális Fényvilágok erőteljes Gyógyító Templomaiba, ahol kimosódik belőled a régi, és összevegyülsz az újjal. Lazítsd el a testedet, és lazítsd el az elmédet, és bizalommal és biztonságban nyisd meg magad arra, hogy megengedd az összes csodálatos Mesternek, Nagyúrnak, Úrnőnek, Istennek, Istennőnek és Fénylénynek, akik az összes életeden keresztül veled utaztak, és akik megígérték, hogy itt találkoznak veled, és most tanúi e gargantuai(hatalmas) ünneplésnek, amikor emberi formában átléped a küszöböt, és eggyé válsz az örök fény forrásával, és a fény-éneddel.

A régi éned minden aspektusát add át az Őrangyalodnak és a gyógyító angyalaidnak. Az át magad a fény, a szeretet és az igazság erőteljes lüktetéseinek, melyek most összevegyülnek veled, és meg is erősítik, hogy eljött az ideje, hogy keresztülmenj ezen a csodálatos Felemelkedési Kapun. Lazulj bele szeretet erejébe, és figyeld, amint ezek a csodálatos energiák körbetáncolnak, és melyek azért jöttek, hogy ünnepeljék a felemelkedés ezen alkalmát, és támogassák a tudatosságod felemelését, miközben az eltolódik az isteniség és a teljesség dinamikus dimenzióiba.

Én Mária Magdolna, Kuthumi-Agrippa nagyúr, a Szoláris arkangyalok, Yeshua Mester, Maitreya nagyúr, St. Germain és a Kegyelem, Béke és Fény hatalmas Elohimja kíséretével összegyűlünk veletek, megtartjuk a testeteket, miközben felkészítünk az energiáitokat, hogy összevegyüljenek ezzel az Új Fény-Sablonnal [template], és kiszabadítsunk benneteket az elerőtlenítő karma régi ciklusából. Fellobbantjuk a Szenvedély és Bátorság Tüzeit, melyeket most belélegezhetsz és megengedheted, hogy összevegyüljenek az összes csakráddal. Érezd a szeretet és igazság erejét és jelenlétét, amint most körülvesznek téged, ahogy a tested minden sejtjében érzed e pillanat magasztosságát. Ahogy ott állunk veled, megkérdezzük, hogy kész vagy-e megtenni ezt a lépést, átlépni az új világ küszöbét, és jobban kifejezni a saját igaz, erőteljes és pozitív autentikus énedet. Az igened megnyitja a Fény Mennyei Kapuit és a portálokat, melyek lehetővé teszik a Bölcsesség és Szeretet csodálatos Sugarainak, hogy összevegyüljenek a csakráiddal, és gyengéden fellobbantsák az erő, a hatalom, a béke és a harmónia impulzusait, melyek egyesülnek a tudatosságod összes rostjával.

A Nagy Mesterek, a Fény nagyurai és úrnői most felszabadítják a Meghatalmasodás és Megszabadulás Kódjait, melyek magnetikusan utaznak, hogy találkozzanak veled, és gyengéden beivódnak a bőröd pórusain keresztül, összevegyülve a fizikai tested összes szerves anyagával, és egyesülve az összes részed energetikai aspektusaival. A Szoláris Arkangyalok Szakrális Hangokat bocsátanak ki, melyek kinyitják belső időzáraidat, melyek a régi világban visszatartottak téged, melyek gondoskodtak róla, hogy urald azokat a leckéket, melyeket megtanulni jöttél ebben az életedben, és amelyek az elmúlt inkarnációk visszamaradt energiái a függő ügyek formájában, melyeket most befejeztél.

A Szakrális Hangok beállítják a tested minden atomját, hozzáigazítják a frekvenciákhoz, melyek biztosítani fogják a biztonságos átmenetet. Miközben ezek a mágneses energiák kommunikálnak a testeddel, a Fény Nagy urai és úrnői hozzáigazítják a felsőbb tudatosság és intelligencia magasabb oktávjait a te energiameződhöz, és gyengéden elindítják a régi világról való lekapcsolódás folyamatát, eloldozva az összes köteléket, így képes vagy biztonságosan és tökéletesen átlépni az új világ küszöbét. Lélegezz be mélyen, lélegezz ki teljesen, elengedve az elmédet, az összes gondolatodat, az összes elvárásodat, és egyszerűen válj eggyé ezzel az energiával, amelyik most megáld téged. Érezd, ahogy az Anya/Atya isten ereje egyesíti az összes szeretet és élet forrását veled, és gyengéden beléd engedi az Impulzus Kódokat, amelyek új ösztönző és kormányzó energiává válnak, melyek kommunikálnak a tested sejtjeivel, és új kommunikációs rendszert létesítenek, mely egyesít téged az új fényvilágok kereteivel, és a programok szakrális fénynyelvet testesítenek meg, ami új módon tanít téged, új körülmények között, haladottabb tanításokon keresztül, és a folyamaton keresztül, tapasztaláson és a bizalom kifejezésén keresztül, bátorságon keresztül, és az abba vetett tökéletes hiten keresztül, hogy az új világban vagy, és biztonságos átadnod magad mindannak, ami új és eltérő, hiszen az életed már nem az, ami volt.

Mind a 144.000 Fény Arkangyal megnyitja most a szívét, hogy megteremtse a fényjárművet, amely magába foglal téged. Üdvözöld ezt az energiát. Add át magad ennek, ahogy megformálódik körülötted. E jármű belsejében segítünk neked magnetikusan újrakapcsolódni kizárólag csak azzal, ami tökéletes igazodásban és összhangban van azzal az ösvénnyel, ami most terül el előtted, annak a világnak a túloldalán, melyet magad mögött hagysz. Ez azt jelenti, hogy az összes ember, helyzet, minden emlék, szeretetteljes kapcsolat és szakrális szerződés, ami tökéletes és harmonikus, és isteni igazodásban van az új ösvényeddel, az veled jön, átkel veled együtt, és kapcsolódásban marad a szeretet, bölcsesség, boldogulás vibrációin keresztül és a feltétel nélküli szeretet tudatosságon keresztül. Felerősítjük most az energiákat, biztosítjuk körülötted a Fény Rácsait, melyek védelmi mechanizmussá válnak, olyan fényrészecskéket formálva, melyek kommunikálnak az összes dimenzióval és azokkal a fénylényekkel, melyekkel az Új Világban gyengéden összevegyülsz, így a lelked célja most beléphet az új valóság magasabb dimenzióiba, melynek tapasztalásában teljesen megbízol.

Beigazítjuk most az új fényhányadosokat, melyeket magadba iszol. Nagyon gyengéden kezdődik az átmenet, és az energiád lassan, magnetikusan elnyelődik a Fény Birodalmaiban. Add át magad, és képzeld el, amint elengeded a tudatosságod és energiád összes régi rétegét, ami a régi világhoz kapcsolódott. Engedd el a maszkokat, a félelmeket, és az összes ezekhez kapcsolódó drámát, és teljesen és tökéletesen engedj ki. Veled van minden egyes fénylény, aki kapcsolódott hozzád. Mindazok, akiket mélységesen szerettél, akik már elhagyták a fizikai testüket, és átmentek, összegyűlnek most, hogy üdvözöljenek téged, hiszen együtt örvendeznek veled, és ünneplik az átlépésedet.

Miközben az összes energia egyesül, az Anya/Atya Isten szakrális esszenciája átmos téged, kimossa az összes régi paradigmás energiát, megtisztítja a lényed minden szintjét. Hadd menjen. Engedd ezt megtörténni, hiszen biztonságban vagy, védelem alatt, és az Univerzum legmindenhatóbb és legerősebb lényeinek őrizete alatt, hiszen most az összes figyelem a Földre irányul, és a ti átmenetetekre, a jövő megszentelt hírnökeire, akik most készülnek.

Most vagy az átlépés közepén, a két világ között, és mindazok, akik a magasabb világból ki lettek jelölve, hogy összevegyüljenek veled és támogassanak téged az új életed új mintázatával való megismerkedésben, most üdvözölnek téged, kiterjesztik szeretetük sugarait a szívcsakrádra. Idd magadba ezeket az energiákat, üdvözöld ezeket és add át magad nekik. A bensődben minden eltolódik most, és változik. A régi világ mind és mind jobban eltávolodik tőled, és egyre közelebb kerülsz az új világhoz, fénylények ezreivel körülvéve, akik várták az idő ezen pillanatát. Folytasd az elengedést. Folytasd az önátadást, és érezd, ahogy a békés erő belép a lényed minden szálába, miközben befogadod az új energiákat, melyek megáldanak téged. Képzeld el, hogy csodálatos fény tűnik fel előtted, mely erejében növekszik. Képzeld el, hogy ismerős és mégis ismeretlen melegség burkolja be a testedet. Ez a melegség mindazoknak a szeretete, akik rád várnak. Az energiák vibrációjukban növekszenek, és ez a növekedés felgyorsítja az identitásod régi paradigmás fogalmainak eltűnését, amelyek sok életen át megkötöttek. Felgyorsul az energia, ahogy történik az átmenet. Vegyél most mély levegőt, miközben a befogadás és továbbítás magasabb kódjainak kristály frekvenciái összevegyülnek a tested atomjaival, aktiválják a csillagfény magasabb kódjait. A testedben most magnetikusan elnyelődik ami ismerős és mégis ismeretlen. Nincs benne félelem. Add át magad ennek. Üdvözöld és engedd el, hiszen ahol most vagy, ott nincs tér és idő, hiszen ott nincs semmiféle elvárás. Ez az új világ, az új élet, és az új tapasztalás.

Az Őrangyalod most összevegyül a testeddel, magnetikusan hozzáköti mindazt, ami jó, és mindazt, ami veled jött az átmenetben, a Felsőbb Éned minden aspektusához. Ez egyedi és erőteljes rácsot teremt, ami most stabilizálódik az új világban. Vegyél mély levegőt, és most számolj vissza velünk, összevegyülve a fénnyel, összevegyülsz a fénnyel és keresztülmész a dimenziókapukon, ahol kapcsolatba fogsz kerülni az Új Világ Megszentelt Földjével.

Vegyél mély levegőt. Lazíts. Öt. Négy. Három. Érezd növekedni az energiákat, miközben közelebb kerülsz az Új Föld rácsaihoz. Kettő. Érezd, hogy az Új Föld magnetikus fénye kapcsolódik hozzád, és befogja a mágneses impulzusaidat. Egy. Érezd, hogy a lábad az Új Földön van. Most egészen új fény és új világ vesz körül. Hadd menjen, egyenesedj ki, és mondj köszönetet! Átléptetek Drágaságaim, és a következő 72 óra során az energiátok egy igazodási perióduson fog keresztülmenni, hiszen most olyasmit tapasztaltál, mint korábban soha. Bár a fizikai tested még ugyanabban a környezetben van, mint mielőtt átléptél, az az energiarácsok és mintázatok teljesen eltérőek. Az általad élt valóság minden részletében igazodnod kell most ehhez. A 72 órás igazodási periódus után, keresztül fogsz menni egy 12 napos újrakapcsolódási folyamaton, a magasabb világok mind a 12 dimenziójával, melyek a hatodik dimenzióban és afelett léteznek. A Felsőbb Fény magasabb Univerzális Sugarai az energia vezérlő erőivé válnak, és ösztönöznek és inspirálnak, hogy tovább utazz előre. Mindenképpen veled fogunk maradni a beállítás és újraigazodás ezen időtartama alatt. Ez idő alatt új Vezetőid és Mester Tanítóid be fogják mutatni neked az energiáikat. Azt is észre fogod venni, hogy a telepatikus kommunikációt befogadó képességed mérhetetlenül felerősödött, így szentelj neki figyelmet. Azt is észreveszed majd, hogy a természet hangosabban beszél hozzád, és hogy a lényed minden része most éberebb és fokozottan tudatosabb azoknak a lényeknek a jelenlétére, akik most veled vannak, segítenek neked az új ösvény kivésésében magad előtt, ami a Magasabb Bölcsesség és Fény Kristály Ösvényévé válik, melyek mások is előrehaladhatnak.

A te Átlépési Kapud egyedi és személyre szóló portál. Ezen a portálon keresztül képes leszel fogadni és üdvözölni mások energiáit, akik később végzik el az átlépést. Ez az Erő és Szolgálat személyes portálja a számodra. Ezen a csodálatos Fény Kapun keresztül átmehetnek az üzeneteid, hogy találkozzanak azokkal, akik a régi paradigmában vannak, így az ő tanítójukként, mentorukként, őrzőjükként és gyógyítójukként állhatsz. Ez lehetővé teszi a számodra, hogy mindkét világban működj, anélkül, hogy elveszítenéd a kapcsolatot az új világgal, melynek most már a része vagy. Most van a tanulásod utazásának kezdete, azt illetően, milyen az igazi multi-dimenziós élet, és hogyan kell működni a magasabb tudatosságból, és hogyan kell kommunikálni és kölcsönhatásba kerülni az úgynevezett alacsonyabb tudatossággal. Ez nagyon hasonló ahhoz, ahogy mi a Fény Mesterei, Urai és Úrnői működünk a magasabb világokból, amikor veletek dolgozunk. A beavatások, tanítások és tapasztalatok most formálják a valóságodat, és a tapasztalások nem magyarázhatók meg a múltbeli elmével. Ez egy egészen új utazás. Emlékezz erre, így nem felhőzöd el a látomásodat a régi módokba való visszazuhanással. Mégis, nagyon is tudatában leszel, hogyan működik a régi világ, és hogy az elmúlt paradigma félelmei még hogyan kormányoznak másokat.

Jelenlétünk és az új energiák most kerülnek betakarításra, azáltal, hogy folyamatosan emlékeztetni fogod magad, hogy nem abban a világban vagy, és hogy beléptél az új fény-énedbe, hogy átlépted a küszöböt, és többé már nem az vagy, aki voltál. Lazulj bele ezekbe az energiákba, engedd, hogy üdvözöljenek téged az ünneplés hangjai és azok öröme, akik köszöntenek téged a visszatérésed alkalmából, hogy gyógyulást hozzanak a tested minden részének, hiszen e 72 óra az mélyreható gyógyulás ideje is a számodra. E 72 óra elmúltával szándékold, hogy amitől a legfontosabb, hogy megszabadulj, amit a leginkább akarsz tudatosan, attól szabadulj meg, hiszen ez segíteni fog neked gyorsan lekapcsolódni arról, amit gyógyítani választottál.

Már sok megváltozott, és folytatódni fog a változás a testeidben, és újra fognak kalibrálódni. Lesznek olyan pillanatok, amikor ingatagnak fogod magad érezni a fizikai testedben, mintha szédülés-érzeted lenne, vagy úgy tűnhet, mintha a különböző energiák összekapcsolódnának a fizikai szemed előtt. Ne engedd, hogy ez megzavarjon, hiszen világokat hagytál magad mögött, és azok a világok melyekbe átléptél, teremtik az új élet-járművedet, és sokan közületek ezt látni fogják, vagy fizikailag érezni. Engedd mindezt természetesen feltárulni, kegyelemben és békésen.

Üdvözlünk benneteket a világunkban drágaságaim, és élvezzétek az ünneplés ezen alkalmát, és ismerkedjetek vele össze. Visszatértetek, és üdvözöljük minden részeteket. Szánj rá időt, és engedd a testednek, hogy kiigazodjon. Talán vezess naplót a tapasztalásaidról, de a legfontosabb, hogy add át magad annak a ténynek, hogy most már eltérő világban vagy, más tapasztalatokkal, és hogy egy tökéletesen új utazás kezdődött. A tanulás új rendszere van előtted, és annyit tanulhatsz, amennyit másoknak tanítasz, azoknak, akiknek még most kell járniuk azt az ösvényt, melyet te már bejártál, de te most ugyanakkor a Magasabb Világok magasabb lényeinek tanítványa is vagy. Béke legyen veletek, drágaságaim, és tudjátok, hogy egyek vagyunk veletek, és mélységesen szeretve vagytok, és ünnepeljük a visszatéréseteket.

Én vagyok Mária Magdolna, és a szeretetem veletek van.

Au revoir.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...