Mária Magdolna - 7:7 Hit és Bizalom

Michelle Eloff (10.07.07) - Mária Magdolna: 7:7 Hit és Bizalom


Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika,
2010.07.07

Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat játszódik le veled is. Nem teljesen olyan, mintha a közvetítést végző mester jelenlétében lennél, azonban a hatásai így is erőteljesek lesznek. Ne foglalkozzatok a channelligen résztvevőknek adott időkeretekkel. Ti is hasonlón mentek majd keresztül isteni tervetekkel, időzítésetekkel és célotokkal összhangban.

______________________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket a fény és az igazság mennyei jelenlétében. Legyetek üdvözölve, Fénymunkások!

Ez az ünnepi időpont valamennyiőtöknek felajánlja azt a lehetőséget, hogy megértsétek a bizalom energiáját és hogy az miként alakul ki. Ez az energia egy olyan fény szál, amit akkor kódoltak belétek, amikor az első lélegzet létrehozott titeket. Ez a lélegzet egy olyan intelligencia, olyan tudatosság, ami azért terjed ki az Univerzumba, hogy életet adjon önmaga aspektusainak, melyek az időben folyamatosan tovább hasadnak, amíg el nem érik a földi inkarnáció sűrű világát.

Mivel az Atya Isten lélegzete vagytok, ezért be vagytok és mindig be is voltatok kódolva a bizalommal, viszont három dimenziós világotokban sok olyan cselekedet volt, ami ahhoz vezetett, hogy a bizalmatok leépült és sok szinten felhígult. Amikor a bizalom elfogy, olyankor a hit is elpusztul, mert ez a két energia együtt hat, azaz egyik sem lehet meg a másik nélkül.

Az egyik legfontosabb dolog, amit mindannyiótoknak szem előtt kell tartania az, hogy a harmadik dimenziós életben szerzett tapasztalataitok sérüléseket és elkülönülést hoztak létre, de most adódik egy lehetőség valamennyiőtök számára, hogy visszanyerjétek a bizalmatokat és újból felépítsétek a hit energiáját, hogy ezáltal képesek legyetek kiterjeszteni a tudatosságotokat és a magatokra vonatkozó éberséget.

Elérkeztetek ahhoz a ponthoz, ahol most az emberiségnek el kell fogadnia, hogy létezik egy felsőbb intelligencia, ami vezérli az élet tapasztalatokat. Modern világotokban sokan élték át az elkülönülést az Istenként ismert felsőbb lénytől és ez az elkülönülés elvezetett a lekapcsolódáshoz önmagatokról, a hit és a bizalom hiányához önmagatokban.

Az alapelvül szolgáló energiák egyike, ami tudatküszöb alatt lett beprogramozva az emberi elmébe az, hogy elérhetetlen és meg nem érdemelt az Anya/Atya Isten szeretete. Ez a tudatküszöb alatti energia a tudattalanból és tudatalattiból hat, ami sok olyan tapasztalat manifesztálódásához vezetett, ami megerősítette azokat a hamis hiedelmeket, hogy az úgynevezett felsőbb erő arra vár, hogy büntessen és megfizessen minden hibátokért és negatív dologért, amit életidőtökben elkövettetek.

Ahhoz, hogy újból felépítsétek a hitet és a bizalmat, vissza kell vigyünk benneteket egy nem túl régi időponthoz, a (2010-es Krisztusi év) április 4-éjéhez, amikor aktiváltuk az Illuminátusok Mátrixának a lebontását.[Ez 4:4 A Smaragd Sugár Ünnepe című anyagban van benne.] Ez egy önálló tervezet és miközben valamennyien közelebb kerültök az igazság felfedezéséhez önmagatokról, annál erősebbé válik a bizakodásotok, illetve a hitetek önmagatokban.

Mivel a társadalom az élet egy eltorzult kódja szerint élt és csapdába ejtette egy illuzórikus világ, amiben folyamatosan vetült ki a félelem alapú információ, ennek következtében elképesztő méretű szakadék tátong az emberi lények szívében és ezt a szakadékot a tudatosságotok könnycseppjei vájták ki, ami megakadályozott abban, hogy sikeresen kapcsolódjatok tudatalatti és tudattalan én részeitekhez, abban hogy megtudjátok az igazságot, amit most tudatos elmétek homlokterébe kell állítanotok.

Mivel a lelketek a Legfőbb Lény energiájából született, a Legfőbb Lény esszenciája, a lelketek automatikusan bekódolódik egy hazatérő, haza látogató eszközzel, ha mondhatom így. Ennek a hazatérő eszköznek köszönhetően nagy bennetek az izgatottság, egyfajta gyorsulás van folyamatban, ami arra ösztönöz titeket, hogy keressétek az igazságot, hogy megismerjétek önmagatokat, megismerjétek az Istent, megismerjétek a természetet annak érdekében, hogy képesek legyetek elérni az újbóli kapcsolódást, az újbóli egyesülést a Legfelsőbb Létezővel.

Ez a lény egyben egy olyan intelligencia is, ami a férfiast és nőiest is képviseli, ami maga a bizalom és a hit, ennélfogva a mennyei férfiasságot és mennyei nőiességet egy tudatosabb perspektívából kiindulva testesíti meg és ezekkel párhuzamosan meg is érti, hogy ezek miként játszanak szerepet az életetekben, hogy mivel azonosítjátok ezt a két tudatosságot, ha nevezhetjük így őket, és segít magatokban kifejleszteni egy jobb megértést arról, hogy a belső férfiasság és a belső nőiesség miként játssza a maga szerepét.

Kivétel nélkül valamennyien olyan családban vagy közösségben nőttetek fel, ahol bizonyos mértékű működési zavar állt fenn, ez a működési zavar, amiről most szó van, azoknak a hiedelem rendszereknek a kivetítése, melyek nem szükségképpen alapulnak a tényeken és az igazságon, hiszen képtelenség tudni, hogy mi igaz és mi illúzió akkor, amikor az ember az egyidejűleg kivetített összes energia közepén találja magát, különösen ha gyermek, ezért vannak ezeknek a kivetítéseknek bizonyos olyan aspektusai, amit elfogadtok igazságként amiatt, mert onnan származnak, ahonnan.

Az Illuminátusok Mátrixa lebontásának a projektje az élet valamennyi területére kiterjed és kiterjeszti sugarait minden olyan Fénymunkáson át, aki hajlik a maga igazságának a kiderítésére, önmaga teljes megismerésére és mennél inkább képesek vagytok ezt megtenni, annál gyengébbé válik az Illuminátusok Mátrixának a szorítása. Mivel ez most olyan időszak, amikor fordul a szél, az emberek ráébrednek arra, hogy mi igaz és mi nem és ez fellendülést jelent az energiában. Ez az energia a Földanyán át érkezik, hogy a testetekkel foglalkozzon, a Galaktikus Központból indították, hogy a testetekbe érkezzen. Ez a két energia a testetekben egy központi helyen egyesül, ez a hely pedig a szív csakra, ezért a mostani időszakban bekövetkező sok gyógyulás a szív csakra környékén megy végbe.

Ez a gyógyulás azt a célt szolgálja, hogy begyógyítsa azokat a sérüléseket, amik a lélek megrázkódtatásának és széttöredezésének a hatására jöttek létre. A lélek megrázkódtatása és széttöredezettsége az elkülönülés számos szintjéhez vezetett a tudatosságotokban és ennek az elkülönülésnek köszönhetően nehézzé vált hidakat építeni az én aspektusai között, egyszerűen azért, mert nem vagytok tudatában az én azon aspektusainak, melyek letöredeztek a bizalom elárulása és a hit halála miatti sérülésektől.

Ezért az egyik legfontosabb része ennek a gyógyulásnak az, hogy rábízzátok magatokat egy ösvényre (ha még nem tettétek volna meg), ami megmutatja nektek autentikus éneteket. Az autentikus én az a részetek, amelyik kapcsolódik az Atya/Anya Isten esszenciájához és nem hatnak rá az alacsonyabb világ vagy az alsó elme szűrői. Az autentikus én ti vagytok, a részetek. Nevezhetnénk a megfigyelő egy aspektusának is, de ennél sokkal többről van szó, olyan részeteket jelenti, amit nem hígítottak fel annak a világnak a kivetítései, amiben felnőttetek.

Az autentikus én küldetése az emberiség spirituális fejlődésének és forradalmának a mostani időszakában az, hogy biztosítsa, hogy meghalljátok, megtaláljátok ezt az ént, hogy integráljátok és rajta keresztül éljetek. Ez a részetek azért akar találkozni veletek éppen ebben az idő pillanatban, mert az összes Univerzum most küld ki egy hangot, egy igét minden lélekhez a létezésben, hogy ragadja meg ezt a lehetőséget arra, hogy felülemelkedjen a régi világon és az asztrális sík fölött hozzon létre csoportokat az igazság birodalmaiban és ennek nézőpontjából figyelje az ént, dolgozzon az én gyógyításán és amikor valamennyi sérülése begyógyult, akkor ezek a gyógyult vonások, az én lehasadt töredékei visszatérhetnek. Amikor integráljátok ezeket az aspektusaitokat és már jobban egésznek érzitek magatokat, akkor megtapasztaljátok a béke mélyebb érzését, hogy a belső béke önmagában életetek változásának erőteljes katalizátorává válik, mivel akkor az élet és a felszabadulás új ragyogó sugarait bocsátjátok ki és ez a felszabadító sugár önműködően magnetizálódik attól a vágyatoktól és szándékotoktól, hogy tovább haladjatok az ösvényeteken autentikus lényként és többet fedezzetek fel abból, hogy valójában kik vagytok. Ekkor az igazság kiderül azzal kapcsolatban, hogy kik vagytok igazából, annak köszönhetően, hogy megkérdőjeleztek mindent, amiben hisztek, hogy megvizsgáljátok az indítékaitokat és kielemzitek azt a folyamatot, hogy mi vezetett ehhez az indítékhoz, mi ítélte igaznak vagy hamisnak (ha szabad ezt mondani) és hogy milyen hatással volt az életetekre eddig a pontig.

Senki nem kezdhet el másokat kielemezni, próbálhat meggyógyítani, amíg pontosan ugyanaz az aspektus önmagán belül még sérült. Ez egy másik ok, amiért Kuthumi-Agrippa állandóan a példa vezető erejéről beszél. Ez pedig úgy vihető véghez, ha felelősséget vállatok önmagatokért, más szavakkal, ha kihasználjátok azt a képességeteket, hogy válaszoltok olyan lehetőségekre, melyeket önmagatok különféle aspektusai biztosítanak a számotokra életetek igen fontos fordulópontjainál, melyek további lehetőségeket kínálnak fel arra, hogy gyógyuljatok, fejlődjetek, hogy váljatok öntudatosabbakká. A gyógyulással, a fejlődéssel és a nagyobb öntudatossággal együtt jár a bizalom mélyebb érzése. A bizalom mélyebb érzése pedig megszüli a hit sugarait bennetek, ami megerősíti a hiteteket abban a képességetekben, hogy bíztok önmagatokban, hogy a számotokra legmegfelelőbbet teszitek.

Életetek kezdetén, és ez minden emberi lényre igaz, ellenséges világba születtek és az igazat megvallva sok szinten rendkívül rosszindulatúba. Csak gondoljatok egy újszülött világra jövetelének a folyamatára és arra a környezetre, amibe beleszületik, amit barátságtalannak tekinthetünk azzal összevetve, hogy milyen volt a gyermeknek az anyai méhen belül. Vagyis megérkeztek ebbe a világba, ebbe a környezetbe, ami ismeretlen és ezzel kezdetét veszi a hólabda effektus.

Minden egyes személy végtelen számú energia mechanizmusából áll össze, ezek az energiák a tudatalattin keresztül érvényesülnek, ami részét képezi túlélési természeteteknek, a testetek minden olyan aspektusának, ami dobogásra készteti a szíveteket és megfelelő működésre a testfunkciókat. Aztán ott a tudatalattitok, amin keresztül a tudatküszöb alatti programok közül sokat tápláltok és a tudatalattitokban ott található az elmétek hátterében az állandó kommentár, ami folyamatosan működik, és aminek az idő nagy részében nem is vagytok tudatában, de ez a kommentálás a létezés minden egyes milliszekundumát befolyásolja abban az értelemben, ahogy magatokat és az életet érzékelitek, ahogy reagáltok vagy válaszoltok ezekre az érzékletekre, ahogy integráljátok a meghozott döntéseitek hatásait és így tovább. Vagyis ez a rendszer, ez a rendkívül életképes hálózat, nemcsak elképesztően óriási, hanem rendkívül érzékeny is és ennek az érzékenységnek köszönhetően lehet meglehetősen illékony, csapodár energia is vagy pedig hihetetlenül kiegyensúlyozott energia is.

Az Illuminátusok Mátrixa tartotta életben az energia ingatagságát azzal, hogy olyan forgatókönyveket hozott létre, melyek folyamatosan félelemmel táplálták az emberiség félelmét, ami még több félelmet hozott létre. Ez megtörte a bizakodást, eltiporta a hitet, mert amikor felültök egy hamis rendszernek, a kapzsiság és sok más negatív energia illúziójából megteremtett világnak, akkor képtelenek vagytok tisztán látni és eldönteni, hogy melyik is az élet másik oldalára nyíló átjáró. Ezért minden alkalommal, amikor megkísérlitek felfedezni önmagatokat, olyankor kinyithattok egy ajtót és olyan birodalomban találhatjátok magatokat, ahol szembesülhettek múltbeli sérüléseitek közül néhánnyal, melyek letörték a bizakodásotokat önmagatokban.

Korai éveitekben, életetek első hét évében vagytok a legfogékonyabbak, a legsebezhetőbbek és ekkor fektetitek le tudatosságotok alapjait, amire hátralévő életeteket felépítitek. Amikor ez az alap mérget tartalmazó anyagból vagy információból épül fel, akkor korhadásnak indul az alapzat. Ez a rothadó energia veletek marad életetek során egész addig, míg úgy nem döntetek, hogy megismeritek minden részeteket.

A Felemelkedés Törvénye azt állítja, hogy meg kell ismernetek önmagatokat és uralnotok az anyagi világot ahhoz, hogy képesek legyetek visszatérni az eredetetekhez és ne kelljen újból inkarnálódnotok ahhoz, hogy elsajátítsátok az én olyan aspektusait, melyeket tagadtatok vagy egyáltalán nem is foglalkoztatok velük. Ezért minden, ami mostanában történik, drága szeretteim, az lehetőséget biztosít ahhoz, hogy együttműködjetek, hogy minden forrásotokat összegyűjtsétek, azaz minden olyan energia forrást, amit arra használtok, hogy fenntartsátok az életet, hogy megújítsátok az életet, ezáltal ez az erőforrás azzá az energiává, esszenciává válik, ami alapján mindennapi életeteket majd vezetni fogjátok.

Az ember nem lehet annyira tudatlan vagy nem áltathatja magát azzal, hogy eléri a teljes önuralmat anélkül, hogy foglalkozna önmaga minden egyes szintjével. Ha a félelem, a bizalmatlanság, a kiábrándultság vagy az elégedetlenség bármely szintjét érzitek, akkor magatokba kell néznetek és megkérdeznetek magatoktól, hogy miért éreztek így! Ha nem tudjátok hajszál pontosan megállapítani, hogy mi az oka a csalódottságnak vagy a kiábrándultságnak, akkor – és ez igen fontos – ki kell fejeznetek azt a szándékotokat, hogy ez nyilvánuljon meg a számotokra, hogy megismerhessétek az Istent/női Istent a maga teljességében!

Az erre vonatkozó segítség legfontosabb jellemzője az, hogy együttműködjetek Őrangyalotokkal. Az egyik mód, amivel úrrá lehettek a végzeteteken és elérhetitek az ön-uralást az, ha imát, rituálét, meditációt, alkímiát végeztek és foglalkoztok Őrangyalotokkal. Nem mindenkinek van arra ideje vagy elkötelezett aziránt, hogy alkimistává váljék, viszont kivétel nélkül mindenkinek van Őrangyala és mennél előbb alakítotok ki vele kapcsolatot, annál jobb.

Az Őrangyal egy olyan különleges lény, aki azért jött, hogy támogasson titeket ezen az életidőn át és most adott a lehetőség a számotokra, hogy erősebb kapcsolatot fejlesszetek ki vele és megkérjétek, hogy támogassa az életeteket abban, hogy megérthessétek és tudatosíthassátok azt, amiben nem bíztok és amiben elvesztettétek a hiteteket! Ennek a másik oldalához pedig azt kell megértenetek, hogy ezek mögött a kérdések mögött meghúzódik egy másik szintű kérdés is arról, hogy mi az önmagatokban, amiben nem bíztok és melyik aspektusotok az, amiben elvesztettétek a hiteteket?

Amikor áttekintjük az egész csoport energia mezőjét, aki ma a szavainkra figyel, akkor látunk egy alapvető energiát, amiben hiányzik a bizakodás az atya Istenben és amiben elveszett a hit az Atya Isten iránt, és ez volt a legelerőtlenítőbb sérülés, amit az Illuminátusok Mátrixa ejtett. Hiszen ők hozták létre azt az elképzelést, hogy az Isten ugyan létezik, de hogy Ő egy haragvó Isten, aki büntet és elpusztít benneteket és pokolra vet, ha nem lesztek engedelmesek és nem hallgattok arra, ami Ő mond. Ez már mindannyiótokban megszülte az alapvető félelmet Istentől. Ez nem egy úgymond 'egészséges félelem' a tisztelet értelmében, és kérem hogy jegyezzétek meg a különbséget a félelem és a tisztelet között! Az a tisztelet, amit valaki a teremtőjével szemben érez a szeretet esszenciájából fakad, ezért ha csak egészséges félelmet is éreztek az energiával szemben, ami létrehozott benneteket, az is félrevezető, mivel a félelem egy hamis elvárás, ami valósnak tűnik, és erről nincs mit többet mondani. A túlélő ösztönötök menekülésre, küzdelemre vagy riadalomra késztet, válaszul alapvető túlélési ösztönötökre, amit nevezhetünk félelemnek, de az a félelem, amiről mi beszélünk, nem ugyanaz, mint a túlélő és megőrző ösztönötök.

Most pedig drága lelkek, arra kérünk mindenkit, hogy ismerje fel, hogy beléptetek egy olyan idő pillanatba, amikor az Atya/Anya Isten eljött, hogy szembeálljon veletek és kinyilvánítsa előttetek a jelenlétét, a hitelességét, a kézzelfoghatóságát, a valóságosságát, ha mondhatom így, azzal, hogy elvezet benneteket a megértés egy új szintjére a lényegetekről, az esszenciátokról, mint az Isteni Teremtő kifejeződéséről, ezzel mutatva meg nektek, hogy isteni teremtmények vagytok.

A Földre érkező minden tanulni vágyó lélek tudja, hogy eljön egy időpillanat, amikor vissza kell térnie a Forráshoz, hogy van benne egy hazatérő eszköz, amiről már korábban beszéltünk, arra viszont nem számít a lélek, hogy ennyire intenzív és ellenséges lesz a földi sík, és sajnos ennek eredményeként sok lélek alvó állapotban marad, amiben elsődlegesen tudattalanul működik és a tudatalattiból cselekszik, az én tudatos aspektusa pedig csak elenyésző százalékban jön számításba.

Amikor Őrangyalotokkal együtt dolgoztok és kéritek, hogy ezek a kinyilatkoztatások elérjenek hozzátok, hogy tisztánlátást nyerhessetek és hogy az ösvények és az átjárók megmutatkozzanak ahhoz, hogy rátaláljatok az igazságra önmagatokról, akkor az életetek olyan iramban kezd el megváltozni, amit most el sem hisztek. Ezért az a javaslatunk mindenkinek, aki most hallja a szavamat, hogy egymást követő hét napon át, egy meghatározott időben mindegyik napon üljetek le az Őrangyalotokkal és az sem számít, hogy ismeritek vagy sem a nevét, egyszerűen csak szólítsátok és kérjétek meg ezt a lényt, hogy segítsen a bizalom helyreállításának munkájában és a hit visszaszerzésében önmagatokban, annak megfelelően, amit korábban mondtunk.

Ha erre a témára fókuszáltok hét egymást követő napon, aztán hagyjátok az egészet és engeditek Őrangyalotokat, hogy segítsen, akkor meg fogjátok látni, érezni, hogy mindennel kapcsolatba kerültök, ami feltárja előttetek az igazságot. Ez egy fontos feladat, amit azért javasolunk, mert pontosan azt fogja megmutatni nektek, hogy mennyire hatékony a Szellem és feltárja előttetek, hogy annyira szeret titeket az Atya/Anya Isten, hogy külön egy rendkívüli lényt rendelt hozzátok, aki gondoskodik minden szükségletetekről, aki veletek van a hét minden napjának 24 órájában, hogy védelmezzen, őrizzen titeket, olyan információval lásson el benneteket, ami végigvezet a sorsotok ösvényén.

Az egyetlen gond ennek a találkának az összehozásával az, hogy az Illuminátusok Mátrixának tompító, bénító hatása van sok emberre, ami miatt nem képesek kapcsolatba lépni a saját Őrző Angyalukkal. Sok gyermek éli még át a kapcsolódást a maga Őrangyalához, de ahogy haladtok előre az életetekben, egyre inkább érzéketlenné váltok, egyre több bizalom hagy cserben, egyre több hit tűnik el, esetenként teljesen meg is szűnik és mindaz a sok bonyolult energia rendszer, ami a tudatosságotok különféle szintjeivel kommunikál, stagnálóvá válik és ilyenkor már hamis rendszer alapján működtök, ami nem adja meg mindazt az információt, ami ahhoz szükséges, hogy elérjétek annak teljes potenciálját, aminek a megtestesítésére teremtve lettetek.

Viszont amikor kifejlesztitek ezt a viszonyt, amikor többet kutattok belső énetek után, akkor a kötelék az Őrangyalotokkal megerősödik és aztán kezditek meghallani ezt a lényt, megérezni ezt a lényt, megérteni ezt a lényt és elfogadni, hogy az oldalatokon áll minden időben.

Az Őrangyal sok különféle módon kommunikál és most kell jól figyelnetek, mert tudom, hogy mindannyian megtapasztatok tudatosan egy üzenetet az Őrangyalotoktól, de valahogy racionalizáltátok, magyaráztátok, igazolni próbáltátok minden lehetséges módon, amit a hiedelem rendszereitek lehetővé tettek.

Nos, amikor az Őrangyalotok megpróbál egy üzenetet átadni rajtatok keresztül, akkor sokféle módon fogja ezt megkísérelni. Ezek közül az egyik, hogy gondolatokon keresztül gyakorol hatást az elmétekre, ami egy telepatikus kommunikáció Őrangyalotok részéről. Egy másik módszer az, amikor jeleket ad a fizikai valóságotokban, lehet, hogy egy könyvhöz vezet el, vagy ráleltek egy szóra, egy dal beszélni kezd hozzátok, vagy fültanúi lesztek egy beszélgetésnek, belebotlotok egy régi barátba, vagy beszéltek valakivel és az illető ismer valakit, aki viszont ismer valakit, aki tehet értetek valamit, ami ahhoz szükséges, amit tenni akartok vagy ami segít nektek. Ezek mind olyan módszerek, melyekkel az Őrangyalotok hozzátok szól, megpróbálja felkelteni a figyelmeteket.

Nos, amikor pedig kezdtek tudatosabbak lenni ezekről a jelekről, akkor ezek a jelzések érkezhetnek a természeten keresztül is és akkor tudatosítsátok, hogy a természet beszél hozzátok – állatokon keresztül, rovarokon keresztül, a növényzeten keresztül, bármin keresztül, azon a hangon át, mondhatni, a Szellem 'csatornáz' felétek egy olyan formán át, ami megkísérli megragadni a figyelmeteket, tudatni veletek, hogy az imáitok meghallgatásra találtak és hogy a válasz az illető folyamatban érkezik, de ha az ember elzárkózik, akkor nem tudja meg, hogy ezek a dolgok a Szellem módszerei arra, hogy kommunikáljon veletek.

Be kell látnotok, hogy ti már elfogadtátok ezt a lehetőséget, hogy egy új módszerrel lépjetek túl a régin és hogy ezt a módszert megismeritek, ugyanis halljátok a szavaimat jelen pillanatban is! Arra kaptatok felkérést, hogy gyűljetek össze, hogy hallgassátok meg ezeket a szavakat, hogy aztán cselekvőre foghassátok ezt a folyamatot magatokban, majd pedig azokon a felfedezéseken és gyógyulásokon keresztül, a meglátásokon és a vezetésen át, amit kaptok, ezek mind olyan eszközökké válnak és olyan erőforrásokká, melyeken keresztül vezethettek és segíthettek másokat.

Lehetetlen, hogy a hangunkat mindenki fizikailag is meghallja, mivel nem mindenki rezonál együtt a közvetítésnek ezzel a módjával, ezért az információt azzal a motivációval adjuk át nektek, hogy majd alkalmazzátok a tanításainkat (reményeink szerint), hogy majd látni fogjátok a jótékony hatásaikat, amikor gyakorlatilag is alkalmazzátok őket és azután megosztjátok mindazokkal, akiket egyébként nem ösztönzött volna arra, hogy részt vegyenek ilyesmiben, amit ma este végzünk. Vagyis ne becsüljétek alá a szerepeteket és a jelenlegi célotokat, mert minden alkalommal, amikor információt közvetítünk, a szavaink energiát hordoznak és amikor valamennyiőtökhöz beszélünk, akkor ti már tapasztaljátok a gyógyulást. A hang olyan vibrációkat hordoz, ami energia változás idéz elő a testetekben és bennetek szubatomi szinten, a változás már elkezdődött, belső változás állt be belső idő kulcsaitokban.

A kulcsok megváltozása olyan kódokat nyit meg, melyek tudattalan és tudatalatti energiákat szabadítanak fel, melyek már készek arra, hogy az elme tudatosan felismerje őket és most ezek elindulnak a maguk útján tudatos elmétek felé. Ennek eredményeként bizonyos élmények manifesztálódnak a valóságotokon belül, melyek elvezetnek önmaguk megtapasztalásához és aztán ennek a tapasztalatnak az eredménye valami mást, változás idéz elő. A múltban ennek eredménye a kevesebb bizalom és hit lett volna, mostanra viszont a bekövetkezett gyógyulások miatt bekódoljuk az energiát azzal a szándékkel, hogy indítsa be a gyógyulás válaszát magatokon belül, aminek a kimenetele az lesz, hogy a megvilágosodás katalizátorává váltok, ami felszabadítja bennetek azt, hogy bízzatok magatokban és higgyetek önmagatokban, mégpedig úgy, mint még előtte sosem, egyszerűen attól a felismeréstől, hogy mi mozgatja a hiedelem rendszereket és a különféle magatartásokat.

Azért olyan ünnepi ez az összejövetel, mert most érkezett el az az idő, amikor Merlin nagyúr és a magasabb világok és a Galaktikus Központ minden alkimistája összegyűlik a Földanya körül és miközben beszélünk, belenyúlnak az Illuminátusok Mátrixába, belé táplálják ezeket az új energiákat a rácsozatába, ami fokozza a lebomlása folyamatát, ezzel párhuzamosan kiterjesztenek egy erőteljes energia vibrációt azokhoz, akik ráébredtek arra a tényre, hogy létezik egy olyan dolog, mint az Illuminátusok Mátrixa, az a döntésetek pedig, hogy meghatalmasítjátok önmagatokat, a mátrix fölé emel titeket és folytatja energiái felhígításnak a megvalósítását.

Most pedig, drága lelkek, Kuthumi-Agrippa lép be az energiamezőtökbe, továbbá Michael arkangyal és St. Germain. Én, Mária Magdolna elétek állok fénynővéreim, Guinevierre és Jezebel társaságában és átölelünk benneteket a szeretet karjaival és az igazság hangjával engesztelünk titeket.

Szeretnénk, ha kitárnátok a szív csakrátokat, hogy fogadhassátok azt az energiát, amit most felétek árasztunk! Mi is megnyitjuk a szívünket előttetek és feltétel nélküli szeretetet öntünk a testetekbe azzal a szándékkal, hogy helyettesítsen minden olyan hamis igazságot, ami bennetek rekedt. Ez a feltétel nélküli szeretet nálunk is magasabb forrásból érkezik, teremtőnktől – Anya/Atya Istenünktől.

Szélesre tárt szívetekkel, kérjük szólítsátok az Atya Istent, hogy az Atya Isten esszenciája legyen jelen most veletek! Szólítsátok az Anya Isten esszenciáját, hogy legyen most veletek!

Csak egy pillanatra toljátok félre minden hiedelem rendszereteket és mindent, amivel beprogramoztak titeket arra vonatkozóan, hogy mi az Isten vagy hogy ki az Isten és csak legyetek a pillanatban, mint egy újszülött gyermek, akinek lelke tiszta tábla, nem fertőzte még meg semmilyen hiedelem rendszer arról, hogy mi az Isten, ki az Isten! Mintha épp hogy csak beléptetek volna a sűrű világba, a tiszta fény és szeretet birodalmából érkezőben.

Szeretnénk, ha most megnyitnátok a testeteket és kérnétek az Atya/Anya Isten igazi esszenciáját, hogy öleljen át titeket! Érezzétek, hogy ez az energia körülölel benneteket, ha nem érzitek, akkor képzeljétek el! Képzeljétek azt, hogy Teremtőnk körétek fonja a karját és hogy az esszencia, ami a testekbe töltődik, beszél a leges-legmélyebb részeitekhez és a lelketek minden letöredezett aspektusához! Ez az esszencia arra emlékeztet titeket, hogy függetlenül attól, amit a külső világ mondott nektek vagy hitetett el veletek, függetlenül azoktól a tapasztalataitoktól, melyeket emberi szűrőiteken keresztül érzékeltetek, mindannyian feltétel nélkül szeretve vagytok és megérdemlitek Teremtőnk tökéletes szeretetét.

Valamennyiünket ugyanabból a szövetből szabták ki, hogy úgy mondjam, és ugyan a Föld a tanulás roppant kemény, durva iskolája, mi mindig újból emlékeztetünk benneteket arra, hogy bár a lelketek arra lett kijelölve, hogy az emberi húson keresztül tapasztalja meg az életet, azért a Szellem szentsége az, ami meglelkesít benneteket.

Nos, mivel valamennyi részeteket átitatta az Atya/Anya Isten esszenciája, ezért azt kérjük, hogy engedjetek el mindent, ami jelenleg is blokkolja azt a képességeteket, hogy bízzatok és higgyetek az Anya/Atya Istenben! Az ő energiáik őriznek benneteket, nem kérik azt, hogy bízzatok bennük, hanem belétek kódolják azt az emlékeztetőt, hogy bízni lehet bennük, hogy biztonságos, ha van hitetek a legfőbb erőben, hogy a legfőbb intelligencia mindig jelenlévő, mindenható, mindig és mindenhol fellelhető. Teremtőink esszenciája átárad a testeteken, kommunikál most is a testetek sejtjeivel, azt az üzenetet küldi, hogy elérkezett az idő ahhoz, hogy túllépjetek a múlt társadalmi kivetítésein, ami azt hitette el, hogy az Atya Isten egy haragvó férfi a Mennyekben, aki csak a lehetőségre vár, hogy megfenyítsen, hogy megbüntessen benneteket és hogy könnyekre fakasszon.

Az Atya Isten kinyújtja a kezét a szívetekhez és szeretném, ha most az Isten tenyerébe helyeznétek minden félelmeteket, minden keserűségeteket, minden haragotokat, a bánatot, a nyomorúságot és bármilyen más negatív érzelmet, amit éreztek, ami annak az eredményeként alakult ki, hogy megtört a bizalmatok és elveszett a hitetek! Lássátok az Isten kezét előttetek és bennetek és nyújtsátok át neki ezeket! Most meg kell adnotok az Istennek a lehetőséget, hogy megmutassa nektek, hogy kinyilvánítsa előttetek, hogy soha nem voltatok más, mint tökéletes szeretetet!

Az Isten Anya most a keresztcsonti/szex csakrátokra helyezi a kezét és azt kérjük, hogy helyezzétek a kezébe minden félelmeteket, amivel féltetek az élet áramlásától, azt a félelmet, amivel féltetek hinni az életben, azt a félelmet, amivel kételkedtetek abban, hogy az élet támogatni fog titeket és gondoskodik rólatok, mindazt a félelmet, ami elerőtlenített benneteket és elkülönítve tartott attól a képességetektől, hogy bízzatok és higgyetek Teremtőinkben, Kozmikus Univerzális Szüleinkben és mivel a földi szüleitektől és az őseitektől magatokban hordozott kódok tapasztalatai rosszul működtek a szülőkre vonatkozó elképzelést tekintve, most nyújtsátok át ezeket a hamis hiedelmeket, a téves azonosításokat az Anya/Atya Istennek! Helyezzétek a kezükbe és hagyjátok magatokat meggyógyulni!

Amikor óvatosan elveszik a kezüket a szívetektől és a szakrális/szex csakrátoktól, újból átölelnek titeket és közelebb húznak a testükhöz, gyámolítanak, ringatnak benneteket az energiájukban és újból emlékeztetnek arra, hogy soha nem volt olyan pillanat, amikor elutasítottak volna titeket és hogy a gyógyulás, amit most magukkal hoztak, azt a célt szolgálja, hogy segítsen meglátni az igazi Istent és női Istent és hogy vessétek el a hamis Istent és Istennőt, azokat az elképzeléseket, melyek létrejöttek arról, hogy ki és mi az Anya/Atya Isten és engedjétek meg magatoknak, hogy legyen egy személyes egyedi, szemtől szembe élményetek Teremtőtökkel!

Ez az időpillanat azt kéri tőletek, hogy álljatok el a saját utatokból, lépjetek túl korábbi éveitek szerkezetén és hagyjátok magatoktól magatoknak megadni az engedélyt és legyen elég bátorságotok hozzá, hogy kilépjetek az Illuminátusok Mátrixából és hogy első kézből tapasztaljátok meg a magatok számára az igazságot és ez, drága szeretteim, a létező legmegfelelőbb gyógyulás a bizalom és a hit témakörében, ami egyáltalán átélhető.

Vegyetek egy mély lélegzetet, fújjátok ki teljesen, miközben az Anya/Atya Isten még közelebb húz titeket, mígnem eggyé váltok az ő esszenciájával! Csak időzzetek ebben egy pillanatig! Emberi elméteknek lehetetlen felfognia, hogy milyen lehetne az ő esszenciájukban létezni, de most csak engedjétek el az elmét és érezzetek, engedjetek ki, adjátok át magatokat és egyszerűen csak érezzetek!

Az Atya/Anya Isten szíve dobbanása a ti szívetekével együtt lüktet és minden szív dobbanásotok egy-egy emlékeztető arra a szeretetre, amiben részetek van és hogy mennyire isteni kifejeződésnek tartanak titeket. Olyan dolog nem létezik, hogy elveszett lélek, mert az Anya/Atya Isten soha egyetlen lelket el nem hagy, mert ha ilyet tenne, azzal saját maga egy részét veszejtené el a maga mindenhatóságából és mindenütt jelen létéből, ezért állandóan figyel benneteket, mindig tud rólatok, örökké jelen van. A gyógyulásotok legfontosabb része az, hogy megtörténik, mert ez dönti le azokat az akadályokat, melyek vakká tettek az igazsággal szemben, ez dönti le a falakat, melyek megakadályoztak abban, hogy képesek legyetek valóban bízni és hinni életetek legfontosabb energiáiban, abban az esszenciában, amiből származtok és ami egyben a részetek is.

Valamennyien az Isten/női Isten hírnökei vagytok és maga az Anya/Atya Isten teszi lehetővé, hogy eggyé váljatok vele és hogy azonnal részesüljetek a gyógyulásban. Ezen keresztül jobban felfedezhetitek önmagatokat. Ezen a gyógyuláson keresztül átitathatjátok a tudattalan mélységeit és felfedezhetitek a mérgező gondolatok és viselkedés, hiedelem rendszerek és azonosulások gyökereit, amiket elfogadtatok, melyek vakon, süketen és bénultan tartottak titeket. Megérett az idő arra, hogy megforduljon a szél és ez a fordulat azért érint benneteket, mert elfordítjátok az arcotokat a sötétség felől a fénybe. A fény életetek energia forrása, a fény igazság és amikor ismeritek az igazságot, akkor bízhattok és lehet hitetek és legfőképpen gyógyulhattok, mert ezzel most visszanyerhetitek a bizalmat és a hitet az Anya/Atya Istenben, lényetek minden részével hihetitek, hogy minden, amit valaha akart, az a legfőbb javatokat szolgálta.

És most Michael arkangyal igazság kardja mélyen belehasít az Illuminátusok Mátrixába és amikor ez a kard mélyen belemerül az alapjaiba, akkor tovább repeszti az alap hasadékait és a repedések kiszélesednek egész szakadékokká, tulajdonképpen szétzúzzák ezt az alapzatot és megmutatják az igazságot. Az igazság vezeti fel a bizalmat, ami megszüli a hitet és a hit még több bizalmat hoz létre, ami még több igazságot tár fel.

Nos, igazság keresői, adjátok át magatokat annak, ami előttetek fekszik! Tudnotok kell, hogy mindig elkülönültetek Teremtőinktől, ami mindig így is marad és a ti üzenetetek az, hogy újjá kell építeni kapcsolatotokat, külön-külön mindenkinek személyesen ezzel a legfelsőbb erővel úgy, hogy felismeritek magatokban ezt az esszenciát a befelé fordulás segítségével, az én megkérdőjelezésével, tudatos énetek minden aspektusának a próbára tételével, hogy megértsétek, mi motivál titeket. A gyógyulásotok az a katalizátor, ami megnyitja a szíveteket és a szemeteket Teremtőnk igazi esszenciája előtt és ezen a tapasztalaton keresztül, amit külön-külön éltek át, ismeritek meg az Istent a magatok személyes módján és azután kiterjeszthetitek ezt az energiát másokhoz. Fogadjátok el, hogy szeretve vagytok!

Ez a benneteket beborító energia veletek marad a következő huszonegy napban. Ez idő alatt a gyógyulás birodalmaiba kerültök minden alkalommal, amikor csak aludni tértek, hogy létrehozzátok a működési zavarok, a sérülések meggyógyításának ezt a felgyorsult folyamatát és hogy segítsünk visszacsatolni letöredezett részeiteket és újból integrálni ezeket az energiákat. Amikor integráljátok énetek széttöredezett részeit, akkor az életetek megváltozik. Soha ne adjátok fel magatokat és soha ne adjátok fel az erőfeszítést, hogy megismerjétek az Istent önmagatok megismerésén keresztül! Így bízhattok abban a képességetekben, hogy elegendő hitetek lesz manifesztálni minden szükségletetek kielégítését.

Vegyetek egy mély lélegzetet, fújjátok ki teljesen és mondjatok köszönetet mindenkinek, aki most jelen volt veletek! Adjatok hálát a lehetőségért, hogy megtapasztalhattátok ennek a fénynek a jelenlétét, hogy átélhettétek azt az esszenciát, amiből származtok, életetek forrását és hogy magatokhoz ölelhettétek önmagatokat, Teremtőtöket és az életeteket egy teljesen új módon, mélyebb, nyitottabb szinten és hogy hajlandók voltatok bemerészkedni az én felfedezésének a birodalmába, az igazság megismerésnek a birodalmába a viszonyotokról Teremtőnkkel, hogy jobban megismerhessétek teremtésének minden aspektusát. Minden kéz a kézben jár, drága lelkek, ezért soha nem gyógyíthatjátok meg csak az egyik részeteket és nem képzelhetitek azt, hogy ennek nincs hatása a környezetetekre. Mindenre hatással vagytok magatok körül és eldönthetitek, hogy ez a hatás építő vagy romboló lesz-e.

Ezért most élvezzétek a mélyebb kapcsolat kialakításának időszakát a Szellem birodalmaihoz azon a vágyakozáson keresztül, hogy megismerjétek szellemetek mélyebb aspektusait ahhoz, hogy uralni tudjátok az anyagi világot, mert amikor megismeritek ezeket az aspektusokat, akkor több igazság kerül napvilágra, a tudatosságotok kiterjed és hasznosíthatja a legfőbb intelligencia magasabb szintjeit és azután meglátjátok, hogy mennyivel többet érzékelhettek az úgynevezett tökéletesség nézőpontjából, az igazság nézőpontjából és ezen a tudáson át válik lehetségessé, hogy vezető és gyógyító, tanító és tanuló képességetek exponenciálisan növekedjék.

Fogadjátok el, hogy elérkezett az idő életetekben bizonyos döntések meghozatalára, hogy azt választjátok-e, hogy elfordultok önmagatoktól vagy azt, hogy magatok felé fordultok, hogy beléptek a testetekbe, leföldelitek magatokat és összehozzátok minden olyan részeteket, ami elidegenedett tőletek! Ezek közül néhányat gyermekként ismernetek kellett, aztán megszűnt velük a kapcsolat, más részeiteket soha nem ismertétek. Figyeljétek ezt a hazatérést úgy, mint egy újbóli egyesülést és ünnepeljétek meg, mert visszatértek önmagatokhoz, már pedig ez igen jeles alkalom az ünnepléshez.

Köszönöm, drága szeretteim az időtöket, a hajlandóságotokat, hogy kitártátok a szíveteket a mi világunk felé. Köszönöm, hogy befogadtátok az általunk megidézett energiákat, hogy elindíthassuk velük a gyógyulásotokat és köszönjük a bátorságotokat. Köszönjük a kitartásotokat és hogy soha nem adtátok fel magatokat eddig a pontig, mert most itt vagytok velünk és ha feladtátok volna, akkor nem tapasztalhatnátok meg ezt a pillanatot. Ezért tisztelgünk valamennyiőtök előtt és megáldunk benneteket szeretetben, békében és örömben.

Mária Magdolna vagyok és veletek van a szeretetem, au revoir.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...