Kuthumi-Agrippa Nagyúr - 10:10:10 Kulcs Dátum Aktiválás

Michelle Eloff (10.10.01) - Kuthumi-Agrippa Nagyúr: 10:10:10 Kulcs Dátum Aktiválás


Forrás: lightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika,
2010.10.01

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

__________________________________________________________:____

Kuthumi-Agrippa vagyok, a szeretet és bölcsesség sugarain érkezem, hogy üdvözöljelek most benneteket és elhozzam nektek az átmenet, a befelé tekintés, a rend és a fegyelem áldásait. Legyetek üdvözölve, szeretteim!

És nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűlünk most össze valamennyiőtökkel, miközben szilárdan Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

A világotok továbbra is a jelenleg is zajló erőteljes változásokon megy át. Ezeknek a változásoknak minden szintje megfelelő lehetőséget biztosít az én mélyebb aspektusainak a felismeréséhez, a tudatos elme figyelmét kéri, hogy ébredjen fel és válaszoljon az életen belüli és az énen kívüli gyorsulásra. A Felemelkedési Hullámok a lehetőségek ablakait biztosítják az egyes embereknek ahhoz, hogy beléphessenek az újbóli összeköttetés erőteljes energiáihoz, melyek átalakulást idéznek elő, ami pedig rendhez és fegyelemhez vezet. Ez a fegyelem, amiről most beszélünk, nem korlátozódik a napi rendszerességgel gyakorolt fegyelmezettségre, hanem egyben az igazság, a szeretet, a fény és a bölcsesség fegyelmezett alkalmazását is jelenti mindenben, amit az énnel tesztek. Az ilyen fegyelmezettség, ami tanítja az illetőt, része annak a beavatásnak, amin valamennyien keresztülmentek, és ezzel a mostani 10:10 Felemelkedési Hullámmal arra kérünk mindannyiótokat, hogy lépjetek személyes erőtök új szintjére, amivel kieszközölitek a belső hitelesség olyan szintjeit, melyeket mostanság ismertetek meg.

A belső hitelesség felvállalása nem egy egyszerű eset, mert azt kívánja meg tőletek, hogy legyetek őszinték önmagatokhoz, hogy legyetek nyitottak és fogadjátok el az én minden olyan aspektusát, ami megkérdőjelezi és szabotálja az ént. Minden alkalommal, amikor feltárjátok a saját tudatosságotok egyik mélyebb szintjét, akkor tudatosítjátok, hogy mi ösztönözte a beszédeteket, a gondolataitokat és a tetteiteket, többet láttok meg magatokból. Ez elengedhetetlen eszköz annak megértéséhez, hogy Hitelesnek lenni azt jelenti, hogy minden maszkot le kell venni, minden álcát magatok mögött kell hagyni, mert ekkor leltek rá a meztelen igazságra.

A legtöbb ember nem érti meg az igazság mibenlétét, az életük olyan egyszerű igazságokon alapszik, melyeket a körülöttük lévő világban látnak és tapasztalnak, amit a társadalom állított fel szabályként, törvényként és rendelkezésként, fogalmuk sincs róla, hogy ami ezeket törvényeket, szabályokat és rendelkezéseket motiválja, az nem az igazságon alapul. Valójában a társadalom hiedelem rendszerének a nagy része hamis azonosulásokon, fals felfogáson nyugszik és ezeknek a torz felfogása vezette az embereket az elkülönüléshez saját életük nagy részétől.

A belső hitelesség segít kiaknázni személyes bátorságotok és erőtök mélyebb erőforrásait. A személyes bátorságnak és erőnek ezek az erőforrásai arra ösztönöznek benneteket, hogy olyan lépéseket tegyetek meg, amelyeket a múltban lehet, hogy fontolóra sem vettetek, valójában arra ösztönöznek, hogy vállaljatok kockázatot, ami fontos, mert ezzel tágítjátok ki személyes határaitokat, ennélfogva kifejlesztitek vele önmagatok nagyobb tiszteletét. Ha önelégülten komfort zónátokban maradtok, azzal nem sok minden változik. Gyakran hallhattátok, hogy botorság valakitől másféle eredményre számítani, miközben mindvégig ugyanazt teszi, igazából egyenesen nevetséges még csak foglalkozni is ezzel az elképzeléssel vagy hogy ebben az elképzelésben lenne valami igazság, úgy értem, hogy ugyanazon mintákat végigjátszva más eredményre várni.

Mostanában nagy súlyt fektetünk arra, hogy lépjetek előre, hogy öleljétek magatokhoz az életeteket a bátorság, a motiváltság, a tisztelet és akár az arcátlanság mélyebb szintjein, ami révén beláthatjátok, hogy a távolság áthidalása a régi és az új világ között nem is annyira félelmetes, mint amilyennek eredetileg tűnt. Vagányság kell hozzá, furcsa, vad, bogaras, excentrikus emberek, mint amilyenek ti is vagytok, hogy kiássátok az alapokat, hogy egyenesbe hozzátok, elfogadhatóvá tegyétek olyan fokig, hogy mások is megláthassák, mi található a komfort zónák határain túl, ha szabad így mondani, a korlátozott igazságok világán túl.

Az igazságotok eltérhet a többiekétől, ám a kollektív igazság abban az értelemben, ahogy az élet változik, hasonló szálon fut. Senki sem tagadhatja, hogy az élet utazása átalakul mostanában, a változás az a kulcs esszencia, amiről mostanság minden szól. Ez megérinti az élet minden aspektusát, az élet valamennyi birodalmát és a most sorra kerülő Felemelkedési Hullám magával hozza a fény olyan erejét, ami még több akadályt dönt le, sokat elmos a régi törmelékből, amit sokan a hullám csúcspontjaként tapasztalnak meg, míg mások számára ez olyan érzést kelthet, mintha félre lennének söpörve, mert nem tudják, merre tovább. Néhány azt érezhetik, hogy megfulladnak, megint mások sikítoznak örömükben, mert imádják a vad iramot. Függetlenül attól, hogy minek tapasztaljátok meg, a változás itt van, annak az eredménye, ami most jön létre.

A bölcsesség ősi hagyományai a felszínre emelkednek és sok minden, amit a modern idők igazságként kőbe véstek, mint az egyetlen módot, ahogy az élet élhető, az most szétporlad. Sok olyan rendszer is, amiben a modern társadalom szilárdan hitt, szintén széthullik. Ez ahhoz szükséges, hogy az élet nagymértékben leegyszerűsödjön. Az egyszerűség a kulcs a belső békéhez és szabadsághoz. Tudjátok, hogy a világotok bonyolultabbá vált az összes külső zavarodottság eredményeként, ezek egyre messzebb sodortak el a Szellemtől, az élet utazásának spirituális folyamatától és spirituális folyamatok nélkül az élet többi része is jobbára üres marad, ezért ahhoz, hogy az egyes emberek összekapcsolódhassanak az élet szenvedélyével, hogy választ remélhessenek arra a kérdésre, hogy 'ki vagyok én?', 'mit csinálok itt?', 'mi a célom?', ahhoz ezt az utazást kell felvállalni.

Ez alól senki nem kivétel, nem kap felmentést, sem külön kiskaput bennfenteseknek a magasabb birodalmak felé, ahol a Felemelkedett Mesterek tartózkodnak, vagy ahol a magasabb intelligencia található, mert ki kell érdemelnetek a saját belépőtöket. És most elérkeztetek ahhoz az időponthoz, amikor nagy jutalomban részesültök az erőfeszítéseitekért, és bár időnként a nehézségek nagyobbnak vagy intenzívebbnek tűnnek, ez a jutalom mindig megéri. Mert ugye megéri nektek, hogy végre győzedelmeskedhettek afölött, ami eddig próbára tett? Vagy hajlandóak volnátok továbbra is a komfort zónák kényelmetlenségében tanyázni, csak mert azok olyan kényelmes helyek, semmint hogy bemerészkednétek az ismeretlenbe? Bárki, aki visszautasítja, hogy kilépjen a régi énjéből, nem szabad, hogy túlzottan panaszkodjon az életére, különösen nem, ha bepillantást nyert a jövőbe.

Az összes Fénymunkás megkapja a szavakat, az üzenetet arról, hogy elérkezett az idő, hogy megfújták a harsonát mindenkinek, minden léleknek. Senkit nem hagytak ki ebből. Aztán hogy az illető hallgat-e erre vagy sem, az egy teljesen másik történet. Ezért valamennyiőtöknek meg kell értenie, hogy a változás időszaka teljes lendületet vett, a szél járása megfordult, meghasadt az új hajnal és tanúi lehettek a Föld spirituális története legnagyobb átalakulásának, megtapasztalhatjátok a fény integrálódását, amikor is az igazság szent szavainak ősi hagyománya összeolvad a modern világgal, amikor a kelet találkozik a nyugattal, a belső világ minden szinten összeütközik a külső világgal, ám ez az összeütközés megfelelő kapcsolatokhoz vezet el, amennyiben az emberek hajlandók elvetni alsó egójukat, más szavakkal félelem alapú késztetéseiket és kivetítéseket és felelősséget vállalni az életért és meglovagolni a hullámokat, együtt áramlani az élet folyójával.

Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos mindenkinek felébrednie és meglátnia, hogy az egynémelyek által megjövendölt mesebeli csodaország nem az, amiben most éltek. Ez most itt egy vízválasztó, most van az, amikor az igazi kilengés a kritikus tömegen belül legyökerezik a tudatosság nagyobb rácsaiban. Én, Kuthumi-Agrippa elétek állok és emlékeztetlek titeket, hogy kivétel nélkül mindenki, aki hallja most a szavamat, kifejezte azt a szándékát, hogy fel akar ébredni. Értésére adtátok a Szellemnek, hogy meg akartok szabadulni, fel akarjátok szabadítani az elméteket, a szíveteket, hogy meggyógyuljatok, hogy elengedhessétek a borzalmakat, a fájdalmat és a szenvedést, de nem mi fogjuk elvégezni ezt a munkát, ez tisztán a ti felelősségetek, viszont veletek vagyunk minden lépéseteknél, mellettetek vagyunk minden szívdobbanásban. Azt nyomatékosítjuk benneteket, hogy úgy bízzatok, mint még soha, hogy úgy öleljétek magatokhoz az élet forrását, ahogy azt még álmotokban sem mertétek, mert valójában felemelő és egyben nevetséges is, ami most az életetek témájává válik, de soha ne feledjétek az élet gyakorlatiasságát, azaz hogy földeljétek le magatokat a testetekben, biztosítsátok, hogy a magatok útját járjátok és a példátokkal vezettek. Nem lehet pusztán intellektuális tudásotok anélkül, hogy ne képviselnétek a gyakorlati aspektusát annak, amit elméletben megtanultatok. Az elmélet semmit nem jelent, a tettek hangosabban beszélnek, mint a szavak.

Az Atya/Anya Isten tekintete sosem alszik. Ezt úgy ismeritek fel, mint a tudatosságotokat bizonyos esetekben, azt a részeteket, amelyik ügyel, figyel, tud mindenről, amit tesztek és nem tesztek, tudatában van mindennek, amit tagadtok, amit elutasítotok, ismeri minden kifogásotokat. Most azonban eljött az ideje, hogy félretegyétek a kifogásokat, hogy kilépjetek a tagadásból, hogy egy-egy lépést megtéve alkalmanként, naponként, mindent másként csináljatok, azzal összefüggésben, ahol a változás szándékát érzitek. Hadd emlékeztesselek benneteket, hogy a választás maga csupán igen csekély része az átalakulás egyenletének. Mindenki a választás, a döntés meghozataláról beszél, hogy szabad akaratánál fogva óhajtja a változást. Ez a döntés az első lépés, ami viszont utána jön, az határozza meg, hogy a döntés végbemegy vagy sem, aminek alapja az a tett, amit ti tesztek meg, hogy végrehajtjátok a meghozott döntéseteket és ha bármelyik pontnál tévedtek, akkor ne adjátok fel! Rómát nem egy nap alatt építették fel (már bocsánatot kérek, de ez így igaz). Amikor visszalépést tapasztaltok meg vagy ha tévedtek, akkor álljatok meg, ismerjétek el, ami történt és térjetek vissza a programotokhoz! Az egyetlen hiba miatti meghátrálás megfutamodás, a kitartás vezet el a célig, és minden, amit útközben megtanultok, a bölcsesség eszközévé válik.

A mostani Felemelkedési Hullám tanulságának és beavatásának másik hatalmas részét az jelenti, hogy tovább kell haladnotok, és felhagyni önmagatok és mások bírálatával és elítélésével. Arra kaptatok felkérést, hogy képviseljétek a Kozmikus Törvények velejét. Azok közületek, akik tanulmányozták ezeket a tanításokat, ti tudjátok, hogy jobb gyakorolni valamit, mint prédikálni róla. Ne feledjétek, mit mondtam arról, hogy az elmélet semmi a hozzá tartozó gyakorlat nélkül!

Nem véletlenül neveznek titeket a fény vezetőinek. Azért utalunk rátok Fényszövőkként, mert úgy döntöttetek, hogy tagjai lesztek annak a közösségnek, aminek én, Kuthumi-Agrippa vagyok a vezetője. Ezt a képződményt, ami Krisztus szívén keresztül jött létre, rám bízták, ebben segít Mária Magdolna, Guinevierre úrnő, Jezebel istennő, Jézus mester, Soltec nagyúr és az én Szoláris Arkangyalaim Ligája/Szövetsége. Nektek mind, akik részei vagytok a Fényszövők közösségének, az az elhatározásotok, hogy 'Kivételes Fénymunkás'-okká váltok, ahogy mi is rendkívül büszkén nevezünk titeket, de azért vagytok kivételesek, mert azt választottátok, hogy kivételesen nagy mennyiséget vállatok fel az igazság megszerzéséből, hogy manifesztálhassátok az új élet ígéretét és megmutathassátok másoknak, hogy ezt miként csinálják. Ez a közösség különleges szándékokkal és egy rendkívül tiszta lenyomattal jött létre és minden személy, aki csatlakozik ehhez a lenyomathoz, beleértendő a Kivételes Fénymunkás kategóriájába.

Én, Kuthumi-Agrippa, ebben az energia formámban, Kuthumi-Agrippa mester tanítóként mutatom az utat, ezen keresztül jönnek létre ezek az energiák. Mária Magdolna képviseli ezeknek az energiáknak az isteni nőies alapelvét, ti pedig mindannyian a szent spirál mentén emelkedtek fel, hogy elérjétek a szeretet és bölcsesség maximumát, amit a döntésetek tett lehetővé, de bárki közületek szabadon tarthat másfelé is bármikor, ha úgy dönt, hiszen nem vagytok ehhez a lenyomathoz kötve, mert szabad lelkek vagytok, a fény hírvivői, akik azért egyesültek, hogy szétterjesszék a világban a fényt, a szeretetet és a bölcsességet. Ezen a járművön keresztül azért bízunk benne, hogy még sokan fedezik fel igazságuk belső birodalmát, a belső béke és hitelesség magját, hogy kiszélesítse azt a láthatárt, ami ábrázolja a Hitelesek lenyomatának természetét és esszenciáját. Ez a témája ennek a kulcsdátum aktiválásnak és a Felemelkedési Hulláma által behozott energiának. Valamennyien új módszerrel kaptok felkérést a szolgálatra. Megkapjátok a lehetőséget, hogy mélyebb szinten válaszoljatok azzal a képességetekkel, ami az élet kihívásaira felel, ezért felajánlunk nektek egy sokkal kiterjedtebb lehetőséget arra, hogy még több felelősséget vállaljatok fel, hogy a fény világítótornyai, a változás katalizátorai lehessetek.

Hajlandók vagytok-e tovább járni a Hitelesek Ösvényét velünk az oldalatokon? Hajlandók vagytok-e azt tenni, amit soha azelőtt nem tettetek még, hogy a változást még soha azelőtt nem tapasztalt módon éljétek át? Hajlandók vagytok-e kitörni komfort zónátok keretei közül? Vágytok-e mélyebb összeköttetésre az én és az Atya/Anya Isten között és az Atya/Anya Isten minden egyéb aspektusa között? Akkor gyertek, álljatok a sarkatokra, lássátok éretten és reálisan az életet, úgy értem tárgyilagosan és ismerjétek el magatokban, hogy merre van az igazság és merre a hazugság! Hagyjatok fel a kifogásokkal! Hagyjátok abba az öntudatosság tagadását! Feledjétek el a félelmet és meglátjátok, hogy az ösvény megmutatkozik előttetek!

Ez a Felemelkedési Hullám megnyitja előttetek az ösvényt. Meghívást kaptok a Nagy Központi Nap mag energiájába, hogy megújító energiákat fogadhassatok be, hogy megújíthassátok szerződéseteket a Megvilágosodás Hierarchiájával. Ez a Felemelkedési Hullám megteremti a lehetőséget, hogy vagy felemelkedjetek vagy visszalépjetek. Ha úgy döntötök, hogy felemelkedtek és tovább haladtok, akkor tudnotok kell, hogy iszonyatos mennyiségű belső erőre és bátorságra lesz szükségetek ahhoz, hogy ne dőljetek be a külső világnak, hanem inkább magatokat lássátok és amikor azt mondjuk, hogy 'magatokat lássátok', akkor nem feltétlenül arra utalunk, hogy csakis a sötét és árnyékos részeket lássátok magatokból. Valójában messze érdekfeszítőbb az emberi lényeknek meglátniuk saját szépségüket, erejüket és hatalmukat – ehhez bátorság szükséges, mivel sokan félnek saját fényüktől. Azért féltek a fénytől, mivel attól tartotok, hogy nem lesztek képesek kezelni ezt az energiát. Azt feltételezitek magatokról, hogy nem vagytok képesek fenntartani ezt az áramlást – hogy lesznek olyan pillanataitok, amikor megbotlotok, és hogyha lesznek ilyen pillanatok, no akkor mi van? Mi lenne, gyerünk tovább!

Ez az, amire idáig vártatok, mert ez fordulópont az életetekben, fordulópont az élet valamennyi aspektusa számára Föld bolygón, és nemcsak a látható birodalmakban, hanem a láthatatlanokban is, mert sok átjáró, sok dimenzió kapu nyílik meg, és azok közületek, akik hajlandók igazán új módon venni az életet, meg fogják tapasztalni ezeket a más birodalmakat. Fel fogjátok fedezni ezeket a dimenzió kapukat, olyan dolgokat fogtok átélni, amiről csak képzelegni vagy fantáziálni mertetek és az egyetlen ok, amiért ilyenekről egyáltalán képzelegni és fantáziálni tudtatok az, hogy léteznek. Senki nem tud elképzelni olyasmit, ami nem létezik, viszont számos dolog van a létezésben, amit az emberi elme még nem tudott felfogni, amit el sem tudott képzelni, egyszerűen azért, mert szűk és korlátozott a látókörötök, de most ettől megszabadultok, kitágítjátok a határokat, kockára teszitek az életeteket - a régi életeteket egy újért.

A félelem és a pánik a régi paradigma, és ha mégis félelmet éreznétek, akkor kerekedjetek felül rajta, és mindenképpen menjetek tovább! Végül is ti vagytok a Kivételes Fénymunkások, nem igaz? Ezért aztán bízunk benne, hogy szinte megrohamozzátok a határaitok kiszélesítésének az érzését, amivel a végletekig kiterjesztitek magatokat és meglátjátok, hogy amikor úttörő munkát végeztek, akkor önmagatok eddig feltáratlan vidékeit fedezitek fel, a kétség árnyékán túl az érzéseitek mélyére hatoltok, énetek mélységeinek a hangjához, amit néha hallhattatok, amikor arra célzott, hogy mennyire hatalmasak vagytok, hogy igazából mennyire felségesek vagytok. A nagyságotok és a nagyszerűségetek többet fog feltárni előttetek az életből, de ezt nektek kell előidéznetek és mi majd megmutatjuk, hogy ezt miként tegyétek, csak gyertek velünk, legyetek bátrak, döntsetek és aztán cselekedjetek ennek megfelelően!

Köszönjük kivétel nélkül valamennyiőtöknek a bátorságotokat és az eltökéltségeteket, ami elhozott titeket ide, ahol most tartotok. Bízunk benne, hogy tovább folytatjátok, mivel túl sokat kóstoltatok meg magatokból ahhoz, hogy most hátra arcot csináljatok, hogy visszatérjetek a régi módszerhez, ezért most egyesítjük a fény erőit és tovább haladunk, dacolunk a sötétség világaival, 'halálra' szeretjük és ott hagyjuk a fény nyomát mindenütt, ahol járunk és amikor most búcsút veszünk tőletek, ott hagyjuk a fény jelét a szíveteken, az elméteken, a lelketeken és a szellemeteken. Egy percig se kétkedjetek soha, és attól se féljetek, hogy egyedül vagytok!

Legyetek megáldva mindennel, amire a leginkább szükségetek van mostanában és lássátok meg az élet felségének a kibontakozását magatok előtt, amikor abban bíztok, hogy több az élet annál, mint amit a szemetek meg tud belőle látni!

Kuthumi-Agrippa vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja, üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket. Adonai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...