Mária Magdolna: Fényszövő Angyalok – Föld Angyalok

Michelle Eloff (11.02.08) - Mária Magdolna: Fényszövő Angyalok – Föld AngyalokForrás: lightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Fényszövő Angyalok – Föld Angyalok

A jelen információból semmi nem használható fel pénzszerzési célra, nem változtatható meg, fordítható le, törölhető részben vagy egészében vagy beépítve semmilyen formájában.

Kuthumi
Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika,
2011.02.08


Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket a fény, a bölcsesség, az igazság és a szeretet mennyei jelenlétében. Legyetek üdvözölve, drága szeretteim!

Nagyon izgatottak vagyunk amiatt, hogy találkozhatunk veletek ezen az estén, amikor aktiváljuk a Fényszövő Angyalok energiáit. Azért kaptatok hívást a szolgálatra, hogy az ember angyalok csapataként indítsátok be az energia azon erőteljes áramlását, ami a mostani időszakban a Földanya támogatása érdekében jelentik meg.

Ti testesítitek meg, drága szeretteim, a fény azon kódjait, amelyek aktiválják azokat az Atlantiszi Kódokat, amik támogatják ennek a jelenlegi folyamatnak a kibontakozását. Ez a folyamat azt kéri valamennyi Fénymunkástól, hogy nyissa meg a szívét annak mélyebb megértése előtt, hogy ez idő szerint mivel jár emberi lénynek lenni a Földön.

A Kollektív Tudatosság soha ezelőtt nem tapasztalt meg ilyen mérhetetlen nagy átalakulást a tudatosságban, a tudatosságotok átitatja az Univerzális Intelligencia legmélyebb mélységeit is és áthatja az Univerzális Szív legmélyét is, ami támogatja a kollektív elme, test, szellem és a kollektív szándék átalakulásának folyamatát.

Az Anya/Atya Isten a forrása minden életnek és ti, a Föld Angyalok, válaszoltatok a hívásra, hogy ébresszétek föl a bennetek őrzött Atlantiszi Kódokat. Az Alkímia Istennői az üdvözlésetekre érkeznek, köszöntenek benneteket az Arany Templom szívében, ahol az integritás, a megbecsülés, az igazság és a bátorság Smaragd Sugara átjárja a tudatalatti mélységeit, hogy lehetővé tegye ezeknek a mindenható tudatossági hullámoknak a felszínre emelkedését. A fényetek világítótorony abban a sötét éjszakában, amin a léleknek át kell kelnie ahhoz, találkozhasson céljának végzetével. Minden lélek, aki azt választja, hogy a hitelesek útját járja, el kell, hogy érje ezt a útkereszteződést, és be kell hogy lépjen Hádész birodalmába, ahol az árnyék honos, ahol az ember aspektusának táncra kell kelnie az árnyékkal ahhoz, hogy megértse jelenlegi szerepét.

Azt a kezdeményezést aktiváljátok, ami arra fókuszál, hogy lehetővé tegye az ember angyalok egyesülését és együttes munkálkodását, hogy kiépítsék a tudatosság olyan energiáit, melyek azokra a közösségi erőfeszítésekre fókuszálnak, amelyek a változás, a meghatalmasodás és a gyógyulás kulcsterületeit veszik célba a csoport-szándék erején keresztül. Semmilyen szándék nem érheti el a teljességet, amíg nincs összhangban az Anya/Atya Isten legfelső akaratával. Titeket csoportként arra bátorítunk, hogy egyesítsétek az energiátokat és törekedjetek erős kötelékekre a Földanyával és a természettel.

Azért kaptátok a hívást, hogy lépjetek elő és segítsetek, hogy vegyítsétek el az energiátokat és azokat az energiákat, melyeket képesek vagytok kiaknázni a pozitív energiákkal, hogy egyesítsétek ezt az energiát a fény rácsaival annak érdekében, hogy támogatni tudjátok vele a Földanyát és a természetet. Egyesített erőfeszítéseitek összeadódnak, fokozzák az energiákat, hogy támogassák a tudatosság olyan szintjeit, amelyek már készek erre az átitatódásra, a Föld mostanában aktiválódott rácsainak a hatására, mely rácsokat támogatják a fény következő szintjére lépésükben. A fénynek ez az új szintje ruházza fel a kollektívet azokkal az újonnan kifejlesztett vívmányokkal, melyek ahhoz szükségesek, hogy megerősítsék kapcsolatukat a Földanyával és a természettel.

Mindannyiótok ráébred arra a strukturális fényre, amelyet megtestesít, és ami a tudatosság sok olyan kulcsából áll, ami átjárókat nyit a kollektív földi feljegyzések magasabb birodalmai felé. Az ébredésetek támogatja ezt az elmozdulást a megfelelő tudatosság felé, ami létrehozza a megvilágosodás alkímiai folyamatát, támogatva ezzel a Földanya nyelvének, természetének és jellemzői összes aspektusának kollektív megértését.

A Földanya válaszol arra a feleletetekre, hogy jöttök és szolgáltok. Mindannyian a fény magtanácsának egy-egy része voltatok, ami Atlantisz idejében a tudatosság spirituális mozgalmának úgynevezett politikai rendszerét igazgatta. Az a vágy hozott össze most benneteket, hogy részesei legyetek ennek az átalakulásnak, ez egy személyes lehetőség arra, hogy megszabadítsátok magatokat az Atlantisz bukása miatt érzett bűntudattól és ezzel megcélozhassátok egy Föld Angyal erő pozícióját, ami támogatja a fejlettebb tudatosság ösztönzését egyensúly manifesztálására az életetekben és ezen keresztül egyensúly kialakítására a tudatosság egyesülésén belül, ami arra motivál benneteket, hogy haladjatok tovább választott utatokon.

Tovább folytatjuk a fény energiák kiterjesztését az olyanokon keresztül, mint amilyenek ti vagytok, hogy sikerüljön felülmúlni még a legvadabb elképzeléseiteket is, és nincs többé jelen olyan barométer, ami mérné az előkerülő energiák erejét és sebességét földi környezetetekben. Ezek az energiák kihívások elé állítanak benneteket a létezés fizikai természetéhez köthető valamennyi szinten, a Planetáris Szellemek természetén keresztül kifejeződő kollektív jellegzetességek és ezek fény nyelvének fizikai manifesztálódásán keresztül. Meghallottátok a hívást, válaszoltatok rá, ti vagytok a Fényszövő Föld Angyalok.

Az utazásotok arra kér titeket, hogy olvadjatok össze egymással a szívcsakrátokon keresztül, és hogy egy egészen új szinten terjesszétek ki az egység tudatosság iránti vágyatokat. Ebben a mostani időpillanatban az Alkímia Istenei és Istennői formájában megjelenő Alkímiai Mesterek megnyitják a szívcsakrájukat, hogy összekössék magukat veletek, hogy ettől megláthassátok annak a fénynek az erejét, amit valamennyien megtestesítetek, ami bennetek testesül meg.

A Földanya bolygóként a mennyei fizikaiság természetét, a manifesztáció természetét testesíti meg, lehetővé teszi az emberiségnek, hogy megértse a fizikai sík uralásának utazását. Ez a folyamat a Föld Angyalaiként azt a feladatot rója rátok, hogy emelkedjetek fölül az emberi természetetekbe belenevelt programokon és viselkedésen, azon az emberi felfogáson, hogy mire van szükségetek a társadalom szerint. Előfutárok vagytok, akik előidézik a változást, ezért ismerjétek fel ezeknek a változásoknak a megjelenését a valóságotokban!

Miközben most veletek vagyunk, Kuthumi-Agrippa nagyúr a Szoláris Arkangyalok kíséretében kialakít egy igen erős nyolcágú csillagot az otthonotok körül azon a földrajzi területen, ahol tartózkodtok és az energiátok megnyitására kér titeket, hogy össze tudjatok kapcsolódni a Földanyával és hogy be tudjátok fogadni a jelenlétét a testetekbe, amitől az a gyógyító erő, amit megtestesítetek szolgálhatja életerejének támogatását és fenntartását. A célotok egyik része erre az életidőre felismerni azokat a földi kihívásokat, melyek valójában felkészítenek benneteket arra, hogy mások vezetői, mentorai és tanítói legyetek, hogy meghatalmasíthassák magukat azon az isteni földi tulajdonságon keresztül, hogy fizikai, emberi lények lehetnek, hogy viszonyt alakíthatnak ki a Földanyával és különböző aspektusainak természetével az Anya/Atya Isten hangja hívásának szétterjesztésével, ami visszhangzik azok szívében, elméjében, testében, szellem lelkében, akik szolgálni jöttek a Földre.

Az általatok megtestesített Atlantiszi Kódok kiszabadulóban vannak, a gyökér csakrából indulnak majd el a korona csakrátok felé és minden csakra, amit érintenek, aktiválja a kapcsolatát a Földanyával. Néhányotoknak él még az emlékezetében az a pozíció, amit Atlantiszon a fény tanács tagjaként töltöttetek be. Az egész folyamatnak az a célja, hogy szolgáljon benneteket, hogy segítsen elengednetek a sejtekbe beivódott traumát abból az időből.

Fényszövő Föld Angyalok, körülöttetek állunk és Ízisz istennő lép előre, hív hogy lépjetek be az Isteni Anya jelenlétébe, fény szárnyával betakar benneteket és üdvözöl az Arany Nap templomaiban. Az Arany Nap fénye elér a Földanyáig, itt száznegyvennégy hatalmas arkangyal köszönt titeket, üdvözöl a gyógyulás csarnokában, ahol a sejt szinten berögzült emlékeket átalakíthatjátok.

Ismeritek az igazságot, drága szeretteim, beszéltünk már róla nektek az álmaitokban, az intuíciótokon keresztül, meséltünk már róla az elmétekbe belesulykolt gondolatokon át, a kínzó sejtelmeken keresztül, melyeket félretoltatok. Tudnotok kell, hogy ez most életetek egyik fontos fordulópontja, ugyanis válaszoltatok a hívásra, hogy álljatok elő Föld Angyalokként, hogy öleljétek magatokhoz a fizikai élet földi aspektusait és hogy már tényleg horgonyozzátok le itt a Földön az én mennyei tulajdonságait.

Atlantisz idején, amikor ugyanez a folyamat játszódott le, akkor mint most is egy speciális tervnek szereztetek érvényt valamennyien. Ez a folyamat egy olyan terv, ami lehetővé teszi az isteniség megnyilvánulását, a lélek felszabadulását, hogy aztán összetalálkozhasson a Felemelkedési Hullámokon és a Csillag Kapukon keresztül beérkező isteni intelligencia magasabb bölcsességével, amivel most ismerkedtek meg. A Kozmikus Törvények a fény és az átalakulás számos olyan vonatkozását testesítik meg, melyeket uralnotok kell és azon a folyamaton keresztül, amivel uralmatok alá hajtjátok ezeket az energiákat és hogy úgy mondjam megfordítjátok az uralkodó szél irányát, emberekként átalakultok. Ez az átalakulás mutatja meg a szárnyatokat, de azokat a gyökereket is, melyekkel a Földanyához kötődtök.

A mindannyiótokon keresztül aktiválódó energiák létrehoznak egy hatalmas földrajzi rácsot, ami Vénusz Istennő fényét és esszenciáját hordozza. Ő jelképezi a szerelem és a bujaság energiáit, ő képviseli a művészetek, a szépség, de a kapzsiság energiáit is, ezért az a gyógyulás, amin jelenleg mentek keresztül, az energia egy-egy felséges ametiszt és arany hullámát idézi elő, ami átfolyik a testeteken, átszövi magát a csakráitokon, letisztítja azt az utat, amin járva hasznát vehetitek Atlantisz ősi misztériumai alkímiai kódjainak.

A nem túl távoli jövőben átadjuk az ősi misztériumok tanításait, ez az egyik vonatkozása az Arany Templom tanításoknak, melynek során képesek lesztek tanítani az átalakulásnak ezeket az erőteljes folyamatait, belefoglalva ebbe személyes átalakulásotok tanulságait, olyan Föld Angyalokéit, akik hatalmas, támogató erői az együttműködésnek, a meghatalmasodásnak és ezek fokozásának, mely erők az Élet Forrásán át érkeznek hozzátok vagy más szavakkal kifejezve a szeretet és a fény erős lüktetésén keresztül, ami az Anya/Atya Isten energiájában testesül meg.

Most pedig vegyetek egy mély lélegzetet és engedjétek a száznegyvennégy arkangyalt körétek gyűlni! A fényük összekapcsolódik a szív csakrátokkal, megnyitja azokat a sejt receptorokat, melyek a bűntudathoz, a fájdalomhoz és a sérülésekhez kötődtek Atlantisz bukásával kapcsolatban.

Én, Mária Magdolna, Kuthumi-Agrippa nagyúr és Thoth nagyúr támogatásával felajánlom nektek a gyógyulásnak ezt a hatékony lehetőségét, egy nagylelkű lehetőséget arra, hogy elfoglaljátok a helyeteket Föld Angyalként, Hitelesként, akik azt a tanácsot alkotják, amelyik biztosítja, hogy olyan fény terjedjen mindenfelé, amelyik meghatalmasítja az emberiséget, hogy váljon eggyé az Anya/Atya Isten kollektív forrásával.

A következő tizenkét nap során Soltec nagyúr és az Atlantiszi [férfi] Istenek és Istennők intenzíven dolgozni fognak veletek, segítenek elengednetek a régi, elavult kódokat és aktiválni a tudatosság új kulcsait, melyek összhangban állnak a Föld Angyalok lélek céljával.

A most bennetek aktiválódó energia újból életre kelti a DNS tudatosság azon szálait, melyek beleszövődtek Atlantisz sorsának eredeti mintázatába. Annak idején azt a kérést kaptátok, hogy működjetek együtt a mostani időkben és kezdeményezzétek azt a folyamatot, ami megszabadítja az emberiséget a régi végzettől és összeolvasztja a sorsát az újjal, ezért valamennyiőtöktől azt kérem, hogy legyetek nyitottak, és fogadjátok be azokat a bőkezű áldásokat, melyek az Anya/Atya Isten fénye kozmikus forrásából származnak! Kérem, hogy fogadjátok szeretettel a Szakrális Szellemek átalakító erőit, melyek rajtatok keresztül érvényesülnek és hogy ismerjétek fel magatokban a földi birodalom katalizáló angyalait, akik támogatást kapnak ahhoz, hogy megleljék azt az igazságot, ami meghatalmasítja őket.

A szerepetek időnként embert próbáló lehet, de van elég bátorságotok és az a képességetek, hogy átalakítsátok a kihívásokat olyan dinamikus új lehetősséggé, ami megszabadítja a Földanyát Atlantisz romlásának akadályozó, elerőtlenítő ősi kódjaitól, amit a testében őriz és ezek rá gyakorolt hatásától.

A Földanya éppen úgy reagál és válaszol, mint ti. Föld Angyalokként jobban tudatosítjátok, hogy a Földanya és ti, a természet és ti mennyire egyek vagytok. Az üzenet ugyanaz, csak sokféle nyelven szólal meg. Ti Föld Angyalokként mesés kötelékeket fogtok kialakítani a természet bizonyos teremtményeivel. Ezek a természetben létező teremtmények a Földanya jellemének, esszenciájának és lelkének manifesztációi.

Most egy erőteljes matriarchális elefánt üdvözöl titeket, aki emlékeztet az Isteni Anya hatalmára, amivel elvezeti a falkát, a csordát biztonságos területre, ami a csapat többi részének az elégséges élelemet és táplálékot testesíti meg. Ő a védelmező, ő a tanácsadó, ő a törvény. Az elefánt ajánlja fel azt az ajándékot, amivel hasznosítani tudjátok ezt a 'medicinát' a saját életetekben.

Most a szent pelikán lép elő és emlékeztet titeket arra a képességére, amivel új életet ad, amivel elhozza az újszülött 'gyermekiségét', ez testesíti meg a létrehozni szándékozott álmaitokat. Azzal hogy elfogadjátok ezt az isteni 'gyermekiséget', mondhatni az ártatlan szerepét is elfogadjátok, egyszersmind azét is, aki már az élet sok különféle aspektusát megértette és fejlődött általuk.

Föld Angyalokként olyan fizikai struktúrákat horgonyoztok le, melyek változást idéznek elő abban a hozzáállásban és érzékelésben, amivel az élet anyagi természetéhez viszonyultok. Néhányotok olyan hívást érez, hogy legyen egyike az Arany Templom Tanítóinak, hogy másokat arra okíthasson, hogy miként ébredjenek rá saját belső Föld Angyaluk hangjára és hogyan dolgozzanak együtt, és [hogyan] vetítsenek ki új energiákat olyan irányokba, ami segíti a Földanya jelenleg végbemenő átalakulását, ezért tőlük azt kérjük, hogy ne habozzanak.

A Fényszövő Közösség tovább fog terjeszkedni, ti pedig részesei vagytok ennek, rendkívül fontos láncszemek vagytok a fény és tudatosság kollektív testének már eddig létrejött láncában. A köteléketek Föld Angyalként összekapcsol tengereken, földrészeken, idővonalakon, eltérő kultúrákon, más és más neveltetésen átnyúlva, ugyanis van egy közös szál, egy közös(egy)ség, ami elhozott titeket idáig, eddig a pontig, ahol most tartotok, egyetlen lüktető fényként, hogy megnyissátok az átjárókat, amik összekötnek a Csillag Kapukkal, hogy fogadni tudjátok a Planetáris Szellemek hangját, ami végigvezet az igazi én felismerésének folyamatán.

Vannak néhányan közöttetek, akik érzik ezt az energiát és akik tudják, hogy ők nemcsak hogy Föld Angyalok, hanem hogy Arany Templom Tanítók is. Ti testesítetek meg néhányat az Atlantiszi Tanításokból, amit másoknak meg kell tanítanotok, hogy megérthessék a teljes folyamat körbeérését, és hogy miért annyira fontos most átalakítani az élet fizikai természetét, átalakítani az együttműködés állapotába, abba a tudatos felismerésbe és elfogadásba, hogy mindenki felelős a tetteiért.

Túl sok önigazolás és kifogás jött lére az elkövetett cselekedetek eredményeként. Többé már nincs szükségetek azt bizonygatni, hogy bizonyos dolgokat miért vagy miért nem tettetek, amelyekre most szükségetek lenne, csak [arra van szükség], drága Föld Angyalok, hogy az ÉN VAGYOK Jelenléteként legyetek, cselekedjetek, és ezt képviseljétek, hogy az igazságotokon keresztül használjátok az akaratotokat, osszátok meg az igazságot, és azt kérjük, hogy alakítsatok csoportokat, melyek biztosítják, hogy mindazon kincs, amelyet megtestesítetek, összegyűljön és biztosítsa a fény rácsát az úgynevezett 'Föld Angyal Gubón' belül.

A most következő napok, hetek és hónapok során az arkangyalok meg fogják mutatni, hogy mikor jön el az ideje, hogy elmondjátok, leírjátok, tanítsátok vagy hozzátok létre azt, amiről a kétség minden árnyék nélkül tudjátok, hogy az egy üzenet, amit Föld angyalként át kell adnotok a Földnek. Sok Atlantiszi Kód eltorzult, mások az idők eonjaira teljesen eltűntek, ezért vagytok a felébredés és az emlékezés folyamatában.

Ti, a fény tanácsa, Atlantisz védelmezői, felejtsétek el a hibákat, mivel a bukás nem a ti hibátok volt, a bukásnak célja volt és ti tökéletesen szolgáltátok ezt a célt. Most visszatértetek, hogy belecsepegtessétek az emberiség esszenciájába azt a fényt, amit Atlantisz bukása idejében szándékoztatok belecsepegtetni. Ez most a második lehetőségetek és most veletek leszünk minden lépéseteknél az úton.

Jelenleg úgy érzitek, hogy a Földanya testének különféle részeivel szeretnétek összekapcsolódni. Lesznek olyan idők, amikor egyszerűen csak egy ingával kell egy térkép fölött dolgozni és kristályokat elhelyezni az inga által mutatott földrajzi helyek fölé, hogy ezekre fókuszálhassatok. Azzal a szándékkal helyezzétek a kristályokat a földrajzi helyek fölé, hogy bontakozzon ki legfőbb java a terület minden lakosa lelkének legfelsőbb akaratával összhangban, hogy ez a terület kibonthassa azt a Föld Kódot, amit ki kell fejeznie.

Bár most csak harmincketten vagytok jelen, az általatok megtestesített energia felér harminckettőezer Föld Angyaléval, azaz mindenkit, aki most emberi formában van, legalább tíz arkangyal támogat ebben a folyamatban. Ezek az arkangyalok jelen voltak minden tanácsülésen Atlantisz bukási folyamatának idején. Jelenlegi kapcsolatotok támogatja a Földanya testében található Kristály Tudatosságot abban, hogy felébredhessen, hogy emlékezzen és hogy életre keljen, hogy kiszabadíthassa ezeket a kódokat.

Közületek néhányan az Atlantiszi Kódok Kristály Közvetítői és ha azt érzitek, hogy ezek ti vagytok, akkor fogadjátok be ezt a szándékot máris a szívetekbe és amikor végzünk ezzel a közvetítéssel, tudassátok Michelle-lel, Douglas testvérrel és Samantha nővérrel, hogy így éreztek! Ha egynél többen érzik ezt, azt javasoljuk, hogy alakítsatok egy csoportot, mert több munkánk is lenne a számotokra a jövőben, de most kedves Föld Angyalok egyesítsétek a szíveteket, fogjátok meg egymás kezét, elegyítsétek el az elméteket, a testeteket és a szellemeteket és kérjétek, hogy az egyensúly szakrális kódjai, amivel be lettetek programozva Atlantisz idejére, most nyilvánuljanak meg a tudatos elméteken keresztül, álom állapotban, telepatikus benyomások révén és ösztönös tudás által áldottan, tökéletesen kiegyensúlyozott és varázslatos módon!

Nada úrnő lép be az energia mezőtökbe, ő a Földanya Védelmező Istennőinek egyike, aki most üdvözöl benneteket az átalakulás szent birodalmában és a szavát adja, hogy segíteni fog átalakulást előidéznetek a Földön, amit angyalként végeztek a fizikai manifesztálásban. Valamennyien kell, hogy őrizzetek egy feljegyzést az emlékeitekről, az álmaitokról, a mentális és szívbeli törekvéseitekről, mert ezek mind kulcs látomásokat takarnak arról az időről, amikor az Atlantiszi tanácsa tagjai voltatok.

Minden változás a Földanyával kapcsolatban annak a kísérletnek az eredménye, ami újra szeretné strukturálni a rácsokat. Az a javaslatunk, hogy mindenki, minden nap kapcsolódjon össze a Földanyával, vállalja föl önmagát mint Föld Angyalt, kérdezze meg a Földanyát, hogy hol van szüksége energiára és ösztönösen kövesse azt, amit be kellene fogadnia, még ha semmi értelme se lenne!

Ha térképpel dolgoztok, helyezzetek kristályt erre a területre, meditáljatok a kristályról és a térképről legalább tíz-tizenöt percig, fenntartva azt a szándékot, hogy a kristály tisztasága hassa át a terület összes lakosának szívét és elméjét, mert ettől az egész régió fénye felébredhet.

Ezek most válságos idők, drága szeretteim, a végső összeütközés okán a fény és a sötétség között. Tudjátok, hogy mit kell tennetek, ezért fejezzétek be a dagonyázást a félelemben és engedjétek el azokat a kifogásokat, amelyek eltántorítanak attól, hogy elfoglaljátok a helyeteket az élet védelmezőiként, Föld Angyalokként, hogy elhozhassátok a Csillagok Fényét a Földre és összeolvadhassatok a Csillagok Áldásaival! A Csillag Áldás nem más, mint a Kollektív Tudatosság mindenható fényének az ereje, ami megmutatja a Földanyának az Isteni erős hatalmát és eljött az az idő, amikor szeretnénk közölni a fizikai emberi lénnyel ezt a Csillag Áldást, ami lehetőséget kínál ahhoz, hogy magatokra öltsétek a Kvantum Istennők szerepét, amiben előidézhetitek a változást azáltal, hogy egyesítitek a Mennyet a Földdel. A Kvantum Istennők energiája magába foglalja az emberiség kollektív gondolatát, elviszi azt az alvilág mélyére, átitatja a titkaival, kivonja ezeket belőle és kinyilvánítja azoknak, akik készek megismerni az igazságot.

Nem mindenki kész megismerni azt, amit ti tudtok, ezért utasítják el sokan a mondandótokat, ne engedjétek, hogy a tudatlanságuk kiábrándítson vagy elkedvetlenítsen titeket! Jóval a többség, a társadalmi normák előtt jártok. Kívülállóként ti hozzátok be azt a fényt, ami csábítóan hat azokra, akik hátat fordítottak a külső világnak, hogy mögé lássanak és észrevegyék, hogy vannak más módszerek. Mivel önelégült vakok vagytok az élet és az én valódi igényeit, illetve a most életre kelő Atlantiszi Kulcsokat illetően, az információk szűnni nem akaró áradata fog előttetek kibontakozni, ezek lesznek azok az információk, amiket meg kell osztanotok azokon a csoportokon keresztül, melyeknek a létrehozását szorgalmazzuk, hogy figyelemmel tudjuk kísérni a csoportként kifejezett szándékaitokat és hogy Föld Angyalokként hogyan hattok a Földre, ezért az elefánt és a matriarchátus, a pelikán és az újonnan született élet segítségével, továbbá a száznegyvennégyek csoportjával, és huszonkettő farkassal utakat mutatunk nektek mint tanítóknak, és bemutatót kaptok abból az erőből, ami a lojalitásotokban rejlő szolgálat szerepét minősíti.

Az Atlantiszi Kódok sok igazságot tárnak fel, melyek közül egyik másik majdhogynem hihetetlen. Ne utasítsatok el semmit csupán amiatt, hogy a mentális képességeitek képtelenek megemészteni a legteljesebb potenciálja felismerését, fogadjátok el, amit kaptok és osszátok meg! Bizonyos esetekben néhányan csak morzsákhoz jutnak, a kirakós játék darabkáihoz, amit a csoportotoknak kell összeállítania, hogy kialakuljon a Föld Angyalok rácsa, és hogy idővel mások is csatlakozhassanak a rácshoz, de ezeknek ti lesztek a magjai, a közepe, a kerékagy, amin keresztül a magasabb tudatosság fénye kiterjed és átfodrozódik a Kollektív Tudatosságon, ezzel repedéseket hoz létre az alapokon, melyek már nem testesítik meg többé a tiszta szándékot és az ártatlanságot. A ti ártatlanságotok és tiszta szándékotok fogja létrehozni a változást, felkattintja a kapcsolót, amitől fény tölti be a sötétséget.

Hagyjátok, hogy a szívetek vezessen abban, hogy a Földanya melyik részére kell összpontosítanotok! Néhány esetben ez lehet az a hely, ahol éltek, és a közösségetek vagy a szomszédaitok felé kaptok vezetést, ahol a gyógyulás energiáira szükség van. Kövessétek ezt a vezetést, végezzétek el a munkát, nem törődve azzal, ha nevetségesnek tűnik az elmétek számára! Mennél inkább nevetséges, annál megfelelőbb, és biztosíthatlak benneteket, hogy ott leszünk, hogy tanúsítsuk ezt, gyűrűkkel az ujjainkon, csengettyűkkel a lábunkon, körülöttetek táncolva ünnepeljük az Atlantiszi Kódok lehorgonyzását, hogy összehangoljuk ezeket az energiákat a Földanya testében található Kristály Tudatossággal, más szavakkal a [Föld] csontváz-rendszerével, és ettől egy új áramlás, egy új erőteljes energia tör elő valamennyiőtökön keresztül, hogy egy egészen új szinten ébressze föl a kristályok potenciálját, ezért a Fényszövő Föld Angyalok felébredése felébreszt bizonyos kódokat a Földanyán belül is, mivel mind egyek vagytok, ti vagytok a változás katalizátorai, és Ízisz istennő szeretne végigvezetni benneteket ezen az ösvényen.

Ünnepeljetek velünk örvendezve! Törődjetek bele abba a ténybe, hogy erre a feladatra lettetek fölkészítve, és hogy csak annyit kell tennetek, hogy félreteszitek a kételkedéseteket, nem engeditek meg magatoknak a kétség luxusát, nem törődtök azzal, hogy mennyire furcsa, vad vagy csodálatos elképzelés tűnik előrelendítőnek, mivel az igazság mindig messze különösebb, mint bármilyen elképzelés.

Legyetek üdvözölve Föld Angyalok a Nagy Orákulum Mesterek mindenható tudatossága, szeretete és bölcsessége birodalmában, akik fogadják a fényeteket, akik vezetik a táncot a hálókon keresztül, ami sikerhez, örömhöz, ünnepléshez vezet és tudjátok, hogy egyek vagytok, a szeretet közössége, a fény szíveket egyesítő közös egysége, a kezetek együtt hozza létre azt a változást, ami támogatja az átalakulás folyamatát és kiterjeszti a határokat az emberiség tudatosságán belül, hogy jobban megértsék a fizikai élet folyamatát – hogy mit jelent a fizikai élet uralása. Ez azáltal következik be, hogy jelen vagytok a testetekben, elfogadjátok az emberi létezés természetét, engeditek a szárnyatok kifejlődését és széttárjátok, [és] hogy arra használjátok a rátok ruházott földi természeteteket, hogy előidézzétek általa a változást.

Beléptetek a magasabb tanulmányok és beavatások sokkal előrehaladottabb időszakába, ezért kötelező figyelnetek, éreznetek és érzékelnetek azokat az energiákat, amelyek az üdvözlésetekre érkeznek ettől a pillanattól kezdve! Segítsetek nekünk fejleszteni ezt a közösséget, segítsetek létrehozni az ahhoz szükséges fizikai bizonyítékokat, amelyek igazolják, hogy amit tesztek, az változást idéz elő, hogy Atlantisz bukása ne ismétlődjön meg!

Ünnepeljük a fényeteket, a jelenléteteket és a válaszotokat erre a hívásra! Ünnepeljük a bátorságotokat és a hajlandóságotokat, hogy emlékeztek arra, amit már tudtok. Veletek vagyunk, lehetővé tesszük, hogy felfedezzétek az Atlantiszi Kódokat, amit megtestesítetek és melyeket félelem nélkül újból integráltok, és úgy minősültök, mint mester lények. Amikor eljön az idő, tudni fogjátok, hogy mi a legjobb, amivel Föld Angyalokként szolgálhattok.

Köszönjük, köszönjük nektek drága szeretteink, és a Földanya is kiterjeszti felétek háláját, ahogy a természet valamennyi aspektusa is, mert a válaszotok a felelet az ő imáikra, és ezeknek most be kell teljesülniük. Dolgozzatok együtt csapatokként, bízzatok és változzatok át!

Mária Magdolna vagyok, és a szeretetem veletek van.

Au revoir.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...