Mária Magdolna - 11:11 Kulcs Dátum Aktiválás

Michelle Eloff (10.11.11) - Mária Magdolna: 11:11 Kulcs Dátum Aktiválás


Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika,
2010.11.11

Hanganyagot készítette. Gárdi Marianna

Hanganyag letöltési linkje: http://www.mediafire.com/file/fx8r3180tjb6clm/Aktivalas+11_11.mp3

vagy Youtube-n hallgatható verzió:

https://www.youtube.com/watch?v=P7gduX65_t8

Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket az igazság, a fény és a szeretet jelenlétében. Legyetek üdvözölve, szeretteim!

Ünnepi alkalom ez most, különösen a mai kulcsdátum aktiválás miatt, ugyanis az ön-uralás átjárói új szinten nyílnak meg. Ez a szint olyan energia rendszereket és fény sugarakat testesít meg, melyek egy szent nyelven kommunikálnak a testetek csakráival, ez a nyelv összehangolja a testetek csakráit a galaktikus központ mélyebb belső magjával, megnyilvánítja előttetek a szabadságba vezető személyes ösvényetek új dimenzióját és lehetőséget biztosít arra, hogy mélyebben integráljátok a bölcsességet, a megértést és az öntudatosságot.

Az utóbbi időben igen sok minden tárult fel az emberiség előtt. Ez a feltárulás érthetővé teszi az illúzió rendszereit, és megmutatja mindannyiótoknak, hogy mitől vált a Pénz Mátrixának lebontása annyira fontossá és miért annyira életbevágóan fontos még most is. Ez része annak az utazásnak, ami felébreszti az illúzió sok dimenzióját a világ kormányaiban, ezért mennél jobban ráébredtek az élet igazságaira, annál több szabadságot tapasztaltok meg. Ez átterjed az emberiség többi részére is, több lehetőséget biztosít annak valódi megértésére, hogy mit is jelent a megszabadulás és nekivágni egy új utazásnak.

Az utazás a szabadságba arra szólít mindannyiótokat, hogy értsétek meg az élet szent dinamikáit és ezáltal az én szent dinamikáit. Ezek a dinamikák nem komplexek[összetett, bonyolult], valójában nagyon is egyszerűek, ám fizikai világotok törvényei bonyolulttá tették az egész rendszert, ezért jobban meg kell értenetek, hogy mit mondtunk a múltban, amikor azt állítottuk, hogy az alsó egó bonyolít, a lélek pedig egyszerűsít! Amikor a dolgok túl komplikálttá válnak, akkor eltorzult, romboló energiák befolyásolják a folyamatot, és mennél egyszerűbb az energia vagy a megközelítés, annál tisztábban vagytok képesek hasznát venni, viszont az embernek azt is szem előtt kell tartania, hogy a lebontás folyamata és az emberiség megszabadulása az illúzió felépítményeitől önmagában is kihívásokkal jár. Ez nem komplikációt jelent, ez része a megszabadulás utazásának.

Nagy örömmel tölti el a szívünket, hogy látjuk, milyen sokan öltötték magukra az igazság palástját, vették magukhoz igazságuk kardját és döntöttek úgy, hogy rálépnek a hitelesség ösvényére és a fény harcosaiként képviselik igazságuk fényét és terjesztik az isteni világosság lángjait a világban azzal, hogy integrálják önmagukba. Ez tette lehetővé új fény tervezetek létrejöttét, amiért is annyira izgatottak vagyunk, és mert megnyithatjuk ezeket az átjárókat, a lehetőségek ezen kapuit kivétel nélkül valamennyiőtök előtt. Ezeket tekinthetjük beavatásoknak is, ugyanis az embernek meg kell értenie, hogy a beavatás olyan folyamat, amiben a változás mellett dönt, ami után megteszi a következő létfontosságú lépést, vagyis hogy cselekszik, hogy érvényt szerezzen a változásnak, hogy aztán használhassa az elsajátított eszközt élete során a cselekedeteiben, amivel biztosítja, hogy végbement a változás és hogy tanult és fejlődött ugyanebben a folyamatban.

A beavatás valami új elkezdésének a folyamata, más energiák kezdeményezése, új tervek elindítása, ezért amikor beavatást kaptok valami újba, akkor egyszerűen egy új utazást kezdtek el. Ez az új utazás erőteljes frekvenciákat testesít meg, melyeket a testetek kész fogadni és üdvözölni. Ezek a beavatások kikövezik az utat a számotokra, hogy közelebb kerüljetek az ön-uralás céljának teljesítéséhez. Minden beavatás része egy összetettebb küldetésnek, ami a felemelkedés, más szavakkal a visszatérés haza, ha szabad így mondanom és hogy eggyé váljatok az Anya/Atya Istennel.

A felemelkedés nem egy távoli célkitűzés, minden gyógyulás, amit átéltek, minden legyőzött nehézségetek és az ön-uralás minden aspektusa egy-egy mini felemelkedés önmagában. Jelenleg a Kozmosz közössége valamennyiőtökhöz kiterjeszti a szívét arra emlékeztetve, hogy eljött az előrelépés ideje, hogy felismerjétek, hogy elérkezett az ideje annak, hogy találkozzatok önmagatok egy sokkal fejlettebb és kiterjedtebb változatával. Ez támogat benneteket abban, hogy újból összehangolódjatok énetek széttöredezett aspektusaival, melyek elvesztek a külső világban vagy a homályzónában, ha így jobban tetszik, a traumák, a fájdalom, a szenvedés és a sokk következtében, azok kezétől, akik a világ elerőtlenítő kontroll rendszerét adagolják nektek.

Most rajtatok a sor, hogy megálljatok, hogy figyelmet szenteljetek annak és ismerjétek fel, hogy ti vagytok azok, akik azért születtek, hogy mások legyenek. Már mondottuk korábban is, hogy ti vagytok a fény hordozói, a fény viselői, ti törtök utat, mondhatni ti vagytok a kiválasztottak, ami alatt azt értjük, hogy ti vagytok azok a lelkek, akik egy bizonyos céllal, sorssal, tervvel inkarnálódtak, ami magába foglalja azt a fontos szerepet, hogy szabaddá tegyétek az emberiséget.

Ez a Krisztus Tudatosság nem egy személyes lényhez tartozik, ez erőteljes, meghatalmasodott lelkek együttese, összehangolódva a Krisztus Tudatossággal. A Krisztus energia a magasabb intelligencia kollektív megtestesülése és a magasabb bölcsesség kiterjeszti energiáját azokhoz a lelkekhez, akik továbbra is az ön-uralás, az ön-meghatalmasítás és a szabadság mellett döntenek, hogy szabadon megélhessék az új élet ígéretét, a hitelesség szabadságát, hogy szembe fordulhassanak azokkal a hatóságokkal, melyek megfosztottak titeket, embereket a szabadságotoktól oly sok szinten és oly sok módon.

Sok éve beszélünk arról, hogy a fizikai világotok meg fog változni és hogy a gazdaságotok, az oktatás, az egészségügyi és sok más rendszer a fizikai világotokban át fog alakulni. Ez mind jelenleg történik, ezért igen fontos okból halljátok most a szavaimat, a Felsőbb Énetek hozott el eddig az időpontig, hogy emlékeztessen arra az utazásra, ami mellett döntöttetek, hogy biztosítson benneteket arról, hogy a helyes ösvényen vagytok.

A Forrás isteni esszenciája és jelenléte folyik át rajtatok, ti pedig az Isten és az Istennő mennyei hírnökei vagytok, követhető utat mutattok másoknak. A ti kötelességetek új élet létrehozása önmagatok számára azáltal, hogy felszabadítjátok magatokat, amire válaszul létrejön egy ösvény, ahogy már említettem, amit mások követhetnek. Ti jártok majd elöl a példával.

Sokan úgy hitétek, hogy a nagy földi változások 2012 december 21-én történnek meg, de ez nem igaz, ezek a változások, amiről szó van, folyamatosan történek és egy nagyobb méretű 2020-ban fog bekövetkezni. 2020 december 19-én az energiák megváltoznak, és ekkor születik meg valójában a Vízöntő Kor. Kozmoszotok két nagy Szelleme – a Szaturnusz és a Jupiter – egyaránt 0 fokon áll ekkor a Vízöntő jegyében, ami jelzi a Vízöntő Korának igaz megszületését. Ez nem azt jelenti, hogy most akkor maradt idő engedményeket tenni, halogatni vagy késleltetni a meghatalmasodás utazását, valójában éppen az ellenkezőjéről van szó. 2012 decemberében abban a tudatosságban, abban az energiában állt be változás, ami nagyban befolyásolja az emberiséget, ez egy fontos ciklus vége volt.

Fény tervezetünk az Atya/Anya Isten teremtőerején keresztül terjedt ki hozzánk. Arra a szerepre lettünk kijelölve, hogy biztosítsuk, hogy az olyanok, mint ti is, találkozzanak a sorsukkal azáltal, hogy mi kiterjesztjük feléjük ezeket az energiákat. Ez a változás számos szintjén fog végbemenni 2020-ig bezárólag, különösen a világotok gazdaságának hanyatlásában és ez már többé nem titok, nem újdonság, hiszen mindenütt ezt látjátok.

Ez azt jelenti, hogy minden eddiginél jobban el kell fogadnotok, hogy az életben betöltött szerepetek létfontosságú. A ti szerepetek része egy grandiózusabb sémának, ami ezekhez a mindenható fény projektekhez kapcsolódik. Nincs helye az emberek ingadozásának, a gyógyulásuk elnapolásának a következő napra, nem maradhat fenn tovább a bírálat és a kritizálás, az ember életének, fényének és igazi természetének az elutasítása, ezért azt kérjük, hogy most nyissátok meg a szíveteket és képzeljétek el, hogy szilárdan tartunk titeket az Anya/Atya Isten energiája kollektív szívében! Ez az erőteljes szív energia lehetőséget biztosít a gyógyulásra, ami segít békét teremteni azzal a ténnyel, hogy emberi lények vagytok, békét teremteni azzal az utazással, amit eddig a pontig átéltetek és ebben a pillanatban is megtapasztaltok, azzal, hogy átadjátok magatokat a sorsotoknak és szólítjátok a lenyomatotok ezen részét, hogy teljesen új módon tárja fel magát.

A Béke Elohimja kiterjeszti energiáját felétek, Kuthumi-Agrippa Mester és az Arkangyalok Szoláris Szövetsége/Ligája érkezik, hogy csatlakozzon hozzátok és létrehozzon körülöttetek egy fény csoportot, és ha ti is így szeretnétek, akkor aktiválják a csakráitokban azokat az energiákat, amelyek beavatnak benneteket igazságotok következő szintjébe. Csak annyit kell tennetek, hogy 'igent' mondtok.

Kuthumi-Agrippa aktiválja az Arany Tudatosság arany szálát a csakráitokban, ez jelenti ennek a beavatásnak az aktiválását a számotokra, ha úgy döntöttetek, hogy részt vesztek benne. Ha úgy döntetek, hogy igen, akkor arra mondtok igent, hogy egyesítitek erőiteket a Mennyei Nőiesség és a Mennyei Férfiasság magasabb intelligenciájának az erőivel. Valamennyien összehangolódtok a fény szent jelenlétével, egyik lényével, aki át fog vezetni a változás időszakán. Ez a jelenlét lehetővé tesz egy gyógyító ajándékot és támogat benneteket Autentikus Énetek mélyebb értelmének a megértésében, ez a lény egyesíti erőit Őrangyalotokéval és az ő fényük együtt a gyógyulás erőteljes új dimenziójával, továbbá felismeréssel és felszabadulással járul hozzá az életetek ösvényéhez.

Vegyetek egy mély lélegzetet, lélegezzetek ki, lazítsátok el a testeteket, az elméteket, adjatok engedélyt a fény mindenható testének, az igazság testének és minden olyan szent esszenciának, ami megtestesíti az igazságot és a fényt, hogy váljon eggyé belső fennhatóságotok egészen új módon történő aktiválásának belső esszenciájával. Belső fennhatóságotok ugyanis az a szakrális kulcs, ami a rejtett ajtókat nyitja ahhoz, akik egy sokkal kiterjedtebb szinten vagytok. Éneteknek ezek a részei szólítanak benneteket, hívogatnak, hogy lépjetek előre, hogy álljatok a sarkatokra, növeljétek a szereteteteket és bízzatok benne, hogy ez a következő lépés az utazásotokon közelebb visz Autentikus Énetek magjához, lehetővé teszi, hogy kiterjesszétek az öntudatotokat, és kivetítsétek belső esszenciátok hatalmát az Anyatermészet többi részébe.

Ez beleszövi az energiátokat a Földanya testének éteri mintájában tárolt energia szent rácsaiba, ami egy erőteljes gyógyulást biztosít neki, egyszersmind nektek is biztosítja ezt a gyógyulást. Nyissátok meg minden csakrátokat, hogy fogadhassátok ezeket az erőteljes gyógyító erőket, adjátok át magatokat a fényüknek és üdvözöljétek Mária Anya isteni jelenlétét! Úgy lép be az energiamezőtökbe, hogy magával hozza a csodás derű és békesség lehetőségét, amivel meggyógyíthatjátok belső gyermeketeket. Ha ez most nektek megfelelő, akkor fogadjátok el ezt az energiát!

Érezzétek Mária Anya megnyugtató jelenlétével mélyen átitatódni a lényeteket! Ez az energia körbeveszi belső gyermeketeket Mária Anya jelenlétének kellemes melegével. Ez emlékezteti belső gyermeketeket arra a kreativitásra, amit megtestesít, a képzelőereje, a látomása fenségességére, a nevető és játszó képességére, és hogy együtt tud működni az élet minden királyságával az öröm és az ártatlanság talajáról kiindulva. Képzeljétek el, hogy belső gyermeketek könnyebbnek érzi magát, fényesebbé válik, amikor ez a fény folyamatosan fényt vet önmaga olyan aspektusaira, melyek elvesztek annak köszönhetően, ami megkérdőjelezte az igazságát, leginkább a külső világ.

Ha volna bármi, amivel kifejezetten Mária Anya támogatni tudná belső gyermeketek gyógyulását, akkor kérjétek meg, hogy tegye meg most!

Hagyjátok, hogy ez az energia átjárja a tudatalattitok mélységeit, hogy túllépjen az alsó egó félelmein és szűrőin! Egyszerűen csak üdvözöljétek, lélegezzétek be, engedjétek, hogy az energia áthassa bármelyik részeteket, amelyiknek erre szüksége van, hogy ezzel segítsen nektek!

Terjesszétek ki ezt a gyógyító energiát a Földanyára, terjesszétek ki az állati királyságba, az élet valamennyi, a Földanya testén honos más királyságába! A fény tudatosság rácsainak szent energiái válaszolnak erre a gyógyító energiára, megerősítik a fény kollektív rácsait. Képzeljétek el, hogy az összes energiátok összefolyik a fény tudatosság egyetlen masszív medencéjébe, és amikor az energiátok összegyűlik, egyesül és létrehozza a fény tudatosság érdekközösségét, akkor meggyújtja a gyémánt tudatosság felséges lángját a Földanya testének legbelsejében!

Isteni kulcsok vagytok. Szent lángok vagytok és ez a mennyei láng, ez a gyémánt láng felizzik bennetek, létrehozza a fény tudatosság egy gyönyörű rácsát, ami az összes csakrátok között folyik. Csak engedjétek meg, hogy ez létrejöjjön és adjátok át magatokat neki!

Vegyetek egy mély lélegzetet, fújjátok ki és adjátok át magatokat!

Most üdvözöljétek St. Germain energiáját! Előrelép, (az engedélyetekkel) kiterjeszti felétek egy pompás ibolya láng jelenlétét, egy indigó lángét, egy zafír és egy smaragd lángét. Ezek a lángok gyógyulást hoznak a kamasz énnek, kitisztítják a felszabadulás ösvényét ezen részetek számára, hogy elengedhessen bármilyen összegyűlt haragot, szégyent, bűntudatot és csalódottságot. Ezeket az energiákat valószínűleg a sejtjeitekben tároltátok el kamaszként átélt meg nem értésetek eredményeként.

St. Germain lángjai a gyógyulás négy ösvényének a kialakulását ajánlják fel a kamasz énnek, olyan folyamatokat indítanak el, melyek lehetővé teszik, hogy megértsétek azt a rendszert, amibe beleszülettetek és hogy miként szabaduljatok ki belőle, hogy megtanuljátok közvetíteni az igazságotokat a belső hitelességnek megfelelően, megszőni a spirituális intelligencia energiáját és egyesíteni a kreativitásotokkal, az intellektusotokkal, a teremtőképességetekkel és a másokat és önmagatokat ösztönözni tudó erőtökkel. És ez nyitja meg az utat előttetek ahhoz, hogy leföldeljétek magatokat sokkal tudatosabban és bizalommal telve a fizikai testetekben és ezáltal fizikai életetekben.

Ez a négy sugár kiterjeszti az energiáját a tudatalattitok legmélyebb birodalmaiba, átugorja az alsó egótokat és az összes olyan emberi szűrőt, amit azzal programoztak be, hogy meggátoljon titeket az igazság meglátásában, valódi megértésében. Ezt az igazságot beburkolta mindenféle hamis felfogás, amit nektek tanítottak kiskorotokban, hogy fogadjátok el igazságként. A szüleitek, az ő szüleik és még sok felmenőtök ugyanezzel a rendszerrel lett beprogramozva, kötötte és bebörtönözte őket ugyanez a szűrő rendszer, amit most ti képviseltek, és amiről úgy döntöttetek, hogy megszabadultok tőle.

St. Germain azt kéri tőletek, hogy terjesszétek ki ezt az energiát minden felnőtt ember minden belső kamaszához a bolygótokon, minden kamaszhoz a bolygótokon és engedjétek ezeknek a lángoknak a sugarait kiterjedni a Földanyához, az Anyatermészethez és a testében honos élet valamennyi királyságához!

Most képzeljétek el, hogy ezek az energiák átszövődnek a már aktivált kollektív rácsokon, erősítik a fény tudatosság erejét, biztosítják ezt a fény tervet a testetekben!

A Galaktikus Mag kiterjeszti a szuper tudatosság egy arany sugarát hozzátok a korona csakrátokon keresztül. A szuper tudatosságnak ez a sugara újabb réteggel járul hozzá a leendő megértésetek mélységéhez, hogy teljesen elfogadjátok és elismerjétek önmagatokat Hiteles Lénynek, aki úgy döntött, hogy szabaddá válik és elől jár a példájával.

St. Germain most meggyújt egy csodálatos arany lángot a gyémánt láng mellett. Az Arany Tudatosságnak ez a lángja őrzi a férfias tudatosság fényét és azoknak a dimenzióknak az Arany Lényei, akik a Shamballában találhatók, kiterjesztik az energiájukat hozzátok, és ez biztosítja, hogy azoknak a felsőbb lényeknek az energiája, akik azért jöttek, hogy támogassanak titeket, ez a szent energia egyesüljön a ti Őrangyalotokkal, aki vezet benneteket az úton. Adjátok át magatokat ennek és engedjétek bekövetkezni a gyógyulást, bármilyen formában van is rá szükség!

Ha bármilyen további gyógyulásra van szüksége kamasz éneteknek St. Germaintől, akkor kérjétek tőle most!

Vegyetek egy mély lélegzetet, fújjátok ki teljesen és üdvözöljétek a lenyomatotokban a fény tervezeteit, aminek a részei vagytok és képzeljetek el milliónyi lángot felgyulladni a lenyomatotokban, hogy ezek a lángok összehangolódhassanak a fény szent projektjeinek kollektív rácsaival, melyekre jogosulttá váltatok és amelyek meg fognak mutatkozni a nem túl távoli jövőben.

Kuthumi-Agrippa most elétek áll, mint az Arkangyalok Szoláris Szövetségének/Ligájának a Királya. Azért jött, hogy átadjon nektek egy arany tollat, ami a Ma'at szimbólumot jelképezi. Ez a pihe könnyű szív jelképe és azzal a történettel áll összefüggésben, mely szerint ha a szívetek olyan könnyű, mint egy toll, akkor beléphettek az igazság más világaiba, ám ez a toll nem csak a szívetek könnyűségét jelképezi, hanem azzá az arany tollszárrá is válik, amivel megírhatjátok életetek új történetét.

Ha hajlandók vagytok tovább haladni az általatok választott ösvényen, akkor fogadjátok el a tollat Kuthumi-Agrippa-tól! Ennek a tollnak az elfogadása összhangba hozza a lenyomatotok lángjainak szent nyelvét a Galaktikus Központ kollektív lenyomatával. Ezek a lángok részei az átalakulás erőteljes kapuinak, melyek már aktiválódtak.

Autentikus Énetek azt kéri, hogy engedjétek át bármilyen részeteket, amelyik jelenleg szabotál vagy visszatart benneteket Kuthumi-Agrippának, hogy meggyógyulhasson és hogy ezt tegyétek meg most!

Kuthumi-Agrippa elviszi ezeket a részeiteket a Shamballa Arany Templomaiba, hogy meggyógyuljanak. Ez a következő hét nap folyamán fog kibontakozni, amikor is a négy alsó testetek, azaz a fizikai, az érzelmi, a mentális és a lélek/spirituális testetek, amelyik egyesül a szellem énetekkel, szintén átesik egy mélyen szántó energia tisztításon, ami kiterjed a leszármazási vonalatokra is.

Adjatok hálát egy ennyire mély gyógyulás lehetőségéért!

Ha még mindig alkalmasnak érzitek magatokat a szolgálatra Fénymunkásként, a fényszövők között és úgy érzitek a szívetekben, hogy a sorsotok arra szánt, hogy részei legyetek a fény közösségének és a fény tervezeteinek, melyeket mi felügyelünk (azaz jómagam, Mária Magdolna, Kuthumi-Agrippa nagyúr, St. Germain, Michael arkangyal, Jezabel istennő, és Guinevierre úrnő), akiket támogat a Fény Szoláris Arkangyali Szövetsége/Ligája, a Kozmosz Szellemeinek szent energiái, Maitreya nagyúr és természetesen az Anya/Atya Isten/Istennő. Nos, még egyszer megismételjük: ha a szívetekben úgy érzitek, hogy az a sorsotok, hogy részei legyetek a fény ezen projektjeinek, akkor most nyissátok ki a harmadik szemeteket és a szíveteket Kuthumi-Agrippa előtt!

A jobb keze hüvelykujját a harmadik szemetekhez nyomja és meggyújtja az Arany Templom Tanítások arany lángját. A bal tenyerét a szív csakrátokra helyezi és aktiválja a smaragd lángot. Ezek azon munka megtestesülésének a jellegzetességei, melyekre mi lettünk felhatalmazva, hogy átadjuk az emberiségnek és a ti személyes döntésetek, ami szerint részei lesztek ezeknek a fény tervezeteknek, beszélni fog hozzátok és ösztönzést fogtok érezni, motivációt, szükségletet és vágyat, hogy részei legyetek annak, amit a jövőben adunk át. Ez lesz a ti szignálotok, az emlékeztetőtök, ez fogja feltárni előttetek, hogy melyik projektnek vagy projekteknek szeretnétek a része lenni.

Kuthumi-Agrippa most körétek fonja arany szárnyát, szorosan a szívéhez húz és hallhatjátok a szívverését és ez kellemes béke érzését hozza a testetekbe és az elmétekbe.

Mária Anya egy újabb gyönyörű gyógyító sugarat terjeszt ki hozzátok és St. Germain most kihúz egy energiát a gyémánt lángból és az arany lángból, amit a korona csakrátokra helyez, és jelzés a létezés összes fény lénye számára, hogy úgy döntöttetek, felvállaljátok a sorsotokat, azt választottátok, hogy elismeritek, hogy fontos részei vagytok az emberiség tudatossága átalakításának.

Most csak béküljetek meg! Adjátok át magatokat a hozzátok érkező gyógyító energia következő szintjének! Amíg ez az energia beszivárog a testetekben, én egy kicsit magyarázok az elkövetkező fény projektekről.

Már aktívan foglalkozunk azokkal a Fény Gubókkal, az energia olyan kollektív rácsaival, amelyek az Arany Tudatosság méz arany szálait szövik, létrehozzák a fény olyan közösségeit, melyek különleges energiákat jelképeznek, a fény különleges eszközeit képviselik – nevezik őket kódoknak is – és amelyek támogatják és elősegítik egy speciális energia fejlődését, ami ki fog fejleszteni olyan alapokat, melyekre a fény nagyobb közösségei építkezhetnek.

Vannak közöttetek néhányan, akik fizikai közösségeket vágynak létrehozni, melyek önfenntartók, barter rendszereket használnak, de nem a túlélésért, hanem hogy bőségben élhessenek a Földanyával, az Anyatermészettel és egymással összhangban. Azok közületek, akik hívást éreztek a szívükben, hogy ilyen tervezeteket alapítsanak, nekik ez most egy megerősítés arról, hogy a belső vágyuk hangja igaz, ténylegesen szólította őket.

Néhányotoktól közületek azt várjuk, hogy maradjatok a megtestesült anyagi világban vagy hogy térjenek vissza a materiális világba. Ti vagytok a fény portáljai a sűrű energiák közepette, a társadalmat kormányzó társadalmi intézményeken belül. A szerepetek nehézsége és kihívásai miatt köszönjük a bátorságotokat, hogy kitartotok ilyen nehéz helyzetekben, hogy a fény legyetek egy rendkívül kiterjedt térben. Jutalomban fogtok részesülni a bátorságotokért, az erőtökért és azért, amit lehorgonyoztok a társadalom birodalmában.

Vannak néhányan közületek, akik arra kaptak hívást, hogy változásokat eszközöljenek ki az egészségügyben, mások az oktatásban. Valamennyien tudjátok a szívetekben, hogy a társadalmi hálózatok egy olyan aspektusához kapcsolódtok, ami kész a változásra. Ti vagytok a változás, az átalakulás katalizátorai, a régi lerombolói, hogy az új életre kelhessen.

Platformot biztosítunk az Arany Templom Tanítóinak is, hogy most vállalják fel a fényüket, mint a Smaragd Misztérium Iskola részei, mert a ti energiátok egy tudatos összehangolódást fog elismerni ezzel a belső tudással és minden más fény tervezettel, ami most alakul ki és a jövőben a szívetekhez szól az igazságotokon át.

Vegyetek egy mély lélegzetet és lazítsatok, ismerjétek el, hogy mélyen belül tudjátok és mindig is tudtátok, hogy sokkal több van az életben, hogy sok minden el volt rejtve előletek és bár a többségetek nem volt képes erre rámutatni, most ez megmutatkozik előttetek. Annyit kell tennetek, hogy bíztok, hogy átadjátok magatokat és hisztek Felsőbb Énetek erejében és a fény erőiben, hogy támogatnak benneteket, vezetnek titeket és hogy védelmeznek végig az úton!

Vegyetek újabb mély levegőt és amikor kilélegeztek, egy lépéssel térjetek vissza Kuthumi-Agrippa Mesterhez, aki kiterjeszti a szárnyát! A lángok még ott táncolnak a korona csakrátokon.

Az Isten és az Istennő energiája és jelenléte kiterjeszt egy fény rudat felétek. Ez a fény rúd egy energia köteg, amit nektek ajánlanak fel, ez a köteg egy kommunikációs vagy inkább átviteli rúd, egy átviteli sugár köteg, ami lehetővé teszi, hogy sokkal gyorsabban hangoljátok össze az energiátokat a Forrással, sokkal tisztábban és összeszedettebben. Engedjétek meg a képzelőerőtöknek, hogy megmutassa, hogy milyen ez a rúd! Ha egyszerűbb ezt egy sugár kötegként látnotok, akkor engedjétek így lenni és adjatok érte hálát!

Vegyetek újabb mély levegőt, fújjátok ki teljesen, adjatok hálát minden fény lénynek a jelenlétéért! Köszönjétek meg magatoknak, hogy válaszoltatok arra a hívásra, hogy fogadjátok be ezt a fényt, hogy fogadjátok el a lehetőséget az egyesülésre énetek sokkal kiterjedtebb aspektusaival, hogy érezzétek belső hitelességetek erejét és jelenlétét, hogy engedjétek az általatok megtestesített fénynek mutatni az utat magatok előtt, és szeretnénk megköszönni a bátorságotokat, amiért csatlakoztatok hozzánk, amiért igent mondtatok a csatlakozásra a fény tervezetekhez, igent mondtatok arra a belső tudásra, hogy részei vagytok a fény kollektív tudatosságának, ami azért lett megalkotva, hogy biztosítsa az emberiség emlékezését az igazságra. Ez most sorsfordító idő, drága szeretteim, és szükségünk van rátok, épp annyira, amennyire ti érzitek, hogy szükségetek van ránk, mert vannak olyanok, mint ti, akikre azért van szükség, hogy leföldeljék a Mennyet és a Földet egyetlen energia rendszerben, más szavakkal olyan emberek, akik a Földhöz rögzülve a Menny és a Föld alapelvei szerint élnek, egyesítik ezeket az energiákat a földi birodalmakban, átalakítják a társadalom törvényeit az igazság, az etika törvényeivé és a fény, az integritás, a becsületesség és az igazság értékeivé.

Amikor a Vízöntő Kor a létezésbe lép, nagy változások várhatók, drága lelkek, mivel ekkor a világotok modern technológiája felfedi előttetek, hogy mennyi mindent elért már fejlődésében. Bizonyos szinten ez pozitív lesz, bár más szinteken nagyon veszélyes.

Azért mondjuk, hogy veszélyes lesz, mert lesznek emberek, sok ember a Földön, aki úgy dönt, hogy testét szintetikus részekkel egyesíti, másképpen kifejezve szó szerint félig ember, félig robot lesz. Biztosíthatunk benneteket, hogy ennek semmi köze a sci-fihez vagy a futurisztikus mozi nevetséges találmányaihoz, ez tény, ez a másik oka annak, amiért annyira fontos, hogy újból kapcsolódjatok a Földanyához, a természetéhez, hogy újszülötté, újjá születetté váljatok a természet rendszerében.

A világotokat épp annyira komoly tévútra vezette a modern technológia, mint amennyire sok előny származik belőle. A Vízöntő Kor a tudomány és a technológia kora, amit Szaturnusz nagyúr ural, aki nagyon sötét tud lenni. Ebből sokan megérthetik, miért kérjük tőletek, hogy kapcsolódjatok össze spirituális énetekkel, kreatív énetekkel, hogy kapcsolódjatok össze azzal, aki vagytok, hogy megérthessétek az érzéseiteket és az érzelmeiteket és hogy engedjétek ezeket meggyógyulni. Nagyon fontos, hogy meghatalmasítsátok önmagatokat és összejöjjetek Fénymunkásokként, hogy meghatalmasíthassatok másokat is a felszabadult rendszerek által, azáltal, hogy valóban megszabadultok, hogy látjátok a világot irányító struktúrákról, hogy micsodák, mivel mennél kétségbeesettek az emberek, annál inkább hajlamosak lesznek rábízni magukat a manipuláció nevetséges felfogására, a kormányzatokra és a sötét oldal kontrolljára, amit a Vízöntő Kor fog jelenteni, ugyanakkor a Vízöntő Kor napos oldala ugyanennyire erőteljes, és ezt képviseli az angyalok és arkangyalok, az Anya/Atya Isten hírnökei, a fény nagyurai, úrnői, istenei és istennői hatékony jelenléte.

Nem engedhetitek meg magatoknak, hogy 2020-ig várjatok azzal, hogy mondhatni nekikészüljetek ennek a harcnak, ezt már most el kell kezdeni, ezeknek az energiáknak biztonságba kell kerülniük addigra, és ti vagytok azok, akik ezt elvégzik, mivel ti vagytok azok fizikai formában, ti vagytok azok az élet minden területén, akiknek hozzáférése van ezekhez a világokhoz és mi rajtatok keresztül fogunk tevékenykedni, veletek és az oldalatokon és vezetünk titeket, de bíznotok kell magatokban, a bölcsességetekben, az intuíciótokban és bennünk, hogy segíteni fogunk nektek!

Nos, szeretteim, ez a kulcs dátum egy erőteljes fordulópont valamennyiőtök számára. Átkeltetek egy átjárón a hitelességetek új szintjére, és most sok minden fog megnyilvánulni előttetek, sok igazság mutatja meg magát nektek. Azt javasoljuk, hogy minden reggel néhány pillanatig kérjétek meg Őrangyalotokat és minden olyan lényt, aki veletek dolgozik, hogy tartson benneteket a védelem egy erős ernyője alatt és hogy adjanak tanácsot, vezessenek, motiváljanak és inspiráljanak benneteket és mutassák meg a kommunikáció széles eszköztárán át, hogy mit várnak tőletek, hogy azt miként tegyétek és aztán adjátok át magatokat és hagyjátok megtörténni és bízzatok benne, hogy minden lehetőség rátok talál vagy hogy ti találtok rájuk!

Köszönjük, drága Fénymunkások! Azzal bíztak meg minket, hogy szolgáljunk benneteket, hogy vállvetve szolgáljunk veletek és rajtatok keresztül. Köszönjük az elkötelezettségeteket és köszönjük, hogy látjátok, kik vagytok, és hogy folytatjátok fejlődéseteket, ahogy az élet áramlik. Legyetek mindannyian áldottak legmerészebb álmaitokon túl, és jöjjön el hozzátok mindaz, amire szükségetek van, hogy felszabaduljatok, áldottan, békésen, harmonikusan és varázslatos módon! Ünneplünk titeket és tudnotok kell, hogy a szeretetünk örökké veletek van!

Mária Magdolna vagyok és veletek van a szeretetem. Au revoir.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...