Mária Magdolna - 5:5 Fogadd El Az Élet Szépségét

Michelle Eloff (10.05.05) - Mária Magdolna: 5:5 Fogadd El Az Élet Szépségét


Forrás: lightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika
2010.05.05

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

___________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket a fény, az igazság és a szeretet isteni jelenlétében.

Az életutatok felséges, csodás módon bontakozik ki. Valamennyien elértetek egy olyan pontot személyes fejlődésetekben, ahol készen álltok elérni az Isteni Szellem belső birodalmait, az élet szépségét. Ez pont fordulópont a számotokra, mert feltárja előttetek az élet elfogadásában rejlő erőt és a benne létező szépséget.

Ez létfontosságú folyamat az egész emberiség kollektív tudatosságának gyógyulási folyamatán belül, továbbá abban, hogy kiterjesszétek a megbocsátás, a feltétel nélküli szeretet és a gyógyulás/gyógyítás sugarait minden olyan személyhez, aki a kollektív tudatosságot alakítja. Mivel a nehézségek/kihívások formájában mérhetetlen intenzitással szembesültök az életetekben és tanúi lehettek a Föld változásainak magatok körül, szükséges megtalálnotok és elfogadnotok az élet szépséges vonásait is, azokat a jellegzetességeit, melyek élhetővé teszik az életeteket.

Mivel a világ, amelyben éltek, jelenleg a változás intenzív nehézségeivel/kihívásaival néz szembe, személyes képességeiteket kell segítségül hívnotok a nagyobb egész szolgálatára azzal, hogy elfogadjátok az élet szépségét, hogy hálás magatartás alkalmazása mellett döntötök és hogy nagyrabecsülést fejeztek ki az életetek nagyszerű dolgai iránt. Tulajdonképpen ezt már sokszor kértük, számtalanszor javasoltuk, mégis amikor a sötét nehézségek/kihívások agóniájában találjátok magatokat, akkor bizony nehézzé válik az életetek pozitív vonatkozásaira összpontosítani, és még ennél is nehezebb elfogadni az életetekben rejlő szépséget.

A legelső és legfontosabb lépés az, hogy képessé kell válnotok őszintén elfogadni az élet szépségét, önmagatok szépségét! Mivel azt sürgetjük, hogy fogadjátok el az élet szépségét, ennél fogva azt is nyomatékosítjuk, hogy önmagatokat fogadjátok el. Túlságosan hatalmába kerít benneteket mások negatív kivetítése, ami aláaknázza valódi erőtöket és szépségeteket, eltávolítva tart autentikus énetektől, ezért ahhoz, hogy jobban kezeljétek a felmerülő dilemmákat, amitől leginkább képtelenek vagytok elfogadni a szépséget, meg kell értenetek, hogy mi a szépség és miként öleli fel az élet minden területét!

A szépség nem korlátozódik a vizuális esztétikára. A szépség a szeretet elfogadásának belső minősége, azért, hogy átadjátok magatokat neki, és hogy engedjétek magatokon keresztül előragyogni. Ez az elfogadás és önátadás a szeretetnek hozza létre azokat a gyönyörű sugarakat, melyek a bennetek is honos Forrás belső magjából terjednek kifelé, és megérintenek mindent, amihez eljutnak.

Az emberiség többsége elveszetté és lekapcsolódottá vált a modern világban, arra a céltalan szükségletre összpontosít, hogy külsőségeiben legyen tökéletes. Persze fontos, hogy gondoskodjatok a fizikai testetekről és a külső megjelenésetekről, ámde nem ez a végső meghatározó tényezője annak, ami definiálja a szépséget. A szépség valójában egy belső minőség, olyan esszencia, amit nem lehet megszerezni, amit nem lehet ellopni egymástól, mivel belülről születik meg, és onnan sugárzik kifelé.

Sokan közületek visszariadnak az olyan szavaktól, mint a szépség, a szeretet, az elfogadás, az önátadás, a gyógyítás, az átalakulás, az elengedés és sorolhatnám tovább. Ez azért van így, mert bizonyos részeiteknek kellemetlen elfogadnia azt, amivel ezek a jellemvonások együtt járnak. Talán gyermekként azt tanították nektek, hogy a szépség definíciója üres kellem, és ha külsőleg szép arccal és testtel születtetek, akkor az nagyobb mértékben is vetülhet rátok.

Sokatokat nem támogattak abban a képességetekben, hogy úgy lássátok magatokat szépnek, mint ami valójában túl van a fizikain. Gyermeki ártatlanságotokat eltorzította a külső világ kivetítése, amit ártatlanságotok elfogadott igaznak, alkalmazta és azonosította magát vele. A legtöbb ilyen azonosulásotok tényszerűen hamis, olyan érzékelésen alapszik, amit külső erők, egy csoport vagy különböző egyének erőszakoltak az individuumokra, állandóan ismételgetve egy illuzórikus tényt, amit végül igaznak hittetek, mivel ez olyan sok forrásból érkezett.

Ez a mai ünnepség a (2010-es) Krisztusi év május 5-éjén azt kéri tőletek, hogy számoljatok le azzal a régi módszerrel, ahogy magatokat látjátok, kezdjétek el kiszórni az idejétmúlt érzékelést a szépségről, és arra kérünk titeket, hogy lépjetek be az ártatlanság birodalmába és követeljétek vissza valódi szépségetek aspektusait, ami sérült énetek árnyékában rejtőzik!

Ezért most csukjátok be a szemeteket, ha még nem tettétek meg, vegyetek egy mély lélegzetet és engedjétek a testeteket ellazulni, elmétekből engedjétek el a gondolatokat a jelen idővonalról és most, ebben az idő pillanatban adjátok át magatokat a szavaim hangjának, halljátok a szavaimat és engedjétek az energiát kiáradni a hangomból, hogy végigsimíthassa a testetek sejtjeit, támogathassa valamennyi sejteteket abban, hogy elengedje a sérülések, traumák emlékeit és engedjen egy csodás gyógyulást bekövetkezni! Nyissátok meg a szíveteket és fogadjátok a szépség isteni, igaz esszenciáját és képzeljétek el, hogy a fény felséges szárnyával körbevesz benneteket!

Vegyetek újabb mély lélegzetet, lélegezzetek ki, engedjétek át magatokat a szépség esszenciájának, igazságának és adjátok át magatokat Autentikus Éneteknek!

Miközben az energiák folytatják a védelem egy rácsának kialakítását körülöttetek, személyes védelmezőitek, gyógyítóitok, őrzőitek és vezetőitek egyesülnek veletek a spirituális világban, és létrehozzák körülöttetek a fény egy bámulatos oktaéderét. Ez a testeteket őrző háromdimenziós formává válik, a biztonság egy szent helyének gubójával vesz körbe. Az oktaéder geometriai mintái olyan vibrációt keltenek, ami átjárja azokat a külső dimenziókat, melyek az átalakulás és átváltozás nagyobb világaiba vezetnek. Ez azt a célt szolgálja, hogy magához vonzza a szépségre, az igazságra és a ti szépségetekre vonatkozó idejétmúlt érzékelést. Behúzza egy olyan energia mezőbe, ahol átalakítja és újból kiterjeszti hozzátok az igazságot.

Az oktaéder geometrikus frekvenciái kiterjednek továbbá az őseitekhez, egy ösvényt nyitnak valamennyiük felé, hogy elengedhessék a saját hibás felfogásukat külső és belső szépségükre vonatkozóan.

Az igazi fény frekvenciái belépnek a testetek DNS-ébe, és felerősítik egyedi szépségetek hiteles esszenciáját, összehangolják a fizikai testetek hét csakrájával, egyesítik őket az átalakulás és átváltozás univerzális külső energiáival, megfelelő lehetőséget aktiválnak a számotokra ahhoz, hogy meghaljatok a régi számára, és újjászülessetek egy új világban, szépségetek igaz esszenciájának világában.

Vegyetek újabb mély lélegzetet! Amikor kilélegeztek, még mélyebb szinten adjátok át magatokat ezeknek az energiáknak, emlékeztessétek magatokat arra, hogy biztonságban vagytok, hogy védelem alatt álltok és hogy mindenki, aki szeret benneteket, akit mélyen érint a ti jól-létetek, akik az emberi szem számára láthatatlan birodalmakból veletek dolgoznak, őriznek benneteket, figyelnek és támogatnak titeket az emberi tudatosság áradat-szerű növekedésének és átalakulásának ezen mérhetetlenül hatalmas fordulópontjánál.

Szeretném, ha most megnyitnátok a szív csakrátokat és engednétek a végtelen és feltétel nélküli szeretet sugarait előragyogni a szívetekből, és ha kiterjesztenétek ezt a leszármazási vonalatokra, függetlenül attól, hogy ismeritek-e az őseitek sorát vagy sem. Tudjátok, hogy kapcsolatban álltok velük, ezért amit kiterjesztetek feléjük, az a megfelelő módon megérinti őket, mély és felszabadító gyógyulást eredményez.

Engedjétek meg a szíveteknek, hogy hálát rebegjen az őseiteknek mindenért, amit átéltek és minden erőfeszítésükért, amit azért tettek, hogy az általuk ismert legjobb módon éljék az életüket. Köszönjétek meg nekik az általuk teremtett szépség minden meghatározását, amit a leszármazási vonalon rátok hagytak és amit ti most ebben az inkarnációban éltek meg, és azokat az érzékleteiket is (pozitívat és negatívot egyaránt), amivel hozzásegítettek titeket ahhoz, hogy elérjetek oda, ahol most tartotok! És ha igazi, belső hiedelmetek a szeretet definíciójáról most negatív, akkor ezért is adjatok hálát, mert ezzel most beteljesítetek egy ciklust a negatív érzékelésről, és aztán beléphettek abba a ciklusba, ahol átengeditek magatokat a szépség pozitív érzékelésének és ez azáltal jön létre, hogy részt vállaltok gyógyulási folyamatotokban, és átalakítjátok életetek förtelmeit az élet szépségévé.

Most szeretném, ha elképzelnétek a fény Nagyurait és Úrnőit összegyűlni körülöttetek, a felséges lények mindegyikénél ott egy bámulatos, hatalmas kettős végű kvarc kristály. Képzeljétek el a kristályok magjából előragyogni a sugárzó szépség esszenciájának erőteljes fényét, ezt pedig belépni csakráitok egyedi felépítményének szakrális jellemzői közé, amivel egy mesés mintázatot hoznak létre a testetek sejtjein belül! Ezek a minták tökéletesen illeszkednek annak az oktaédernek a geometriai felépítéséhez, ami benneteket őriz.

Adjatok engedélyt a testeteknek, hogy sejtszinten nyíljon meg és hogy engedje el a testetek sejtjeiből, következésképpen a DNS lenyomatából a belső szépségre vonatkozó összes negatív meghatározásotokat, valamennyi félrevezető magatartásotokat, valamint a belső és külső szépséget érintő minden hiedelmet! Engedjétek a feltétel nélküli szeretet sugaraival átitatni ezeket az energiákat és képzeljétek el az oktaéderből kilépő hangot, amint szólítja valamennyi sérült én részeteket, hogy emelkedjenek fel szeretetben, jöjjenek az új nap fényére és szülessenek újjá megszentelve, meg-Krisztusodva, hiteles, autentikus hatalmatok igaz fényétől!

Most pedig szeretném, ha elképzelnétek a bolygó összes személyének erőteljes szív sugarait elindulni, hogy megéljék és befogadják a gyógyulást és hogy összekapcsolódjanak a ti szívetek sugaraival! És amikor ezt teszitek, a Fény Nagyurai és Úrnői szintén megnyitják és felerősítik az általuk őrzött kvarc kristályok energiáit, egyesítik ezeket az energiákat az általatok létre hívott feltétel nélküli szeretet kollektív szív sugaraival. Ez pedig elkezd kialakítani egy új, mesésen szép kristály rácsot, ami az élet kódjainak szépségét testesíti meg, és ami planetáris szinten támogatja ezeknek az energiáknak a teljes kifejlődését.

Ez az új kristály rács beleszövődik kollektív lelketek atomi struktúrájába/felépítésébe, kiterjeszti azt fejlettebb énetek magasabb aspektusaiba, amaz pedig viszonzásul még mélyebb szinten köt hozzá benneteket Autentikus Énetek igazi tudatosságához, és az öröktől fogva bennetek honos varázslatos szépséghez.

Szeretném, ha mélyen belélegeznétek, kiterjesztenétek az energiátokat a Földanya mélye felé, majd kilélegeznétek! Amikor elképzelitek ezeket az energiákat keresztül száguldani a testén, attól felizzik igazi belső szépsége és felerősödnek benne és rajta a szépség energiái. Terjesszétek szét ennek a szeretetnek az energiáját testének valamennyi őshonos teremtménye felé és képzeljétek el, hogy az élet valamennyi királysága válaszol erre a csodálatos rezgésre, amit az új kristály rács hoz létre, ami megtestesíti az élet szépségének ezeket a mindenható, felséges kódjait!

Most képzeljétek el a bolygó valamennyi olyan személyét, aki képes akár csak egyetlen aspektust is magából szépnek látni, de ráadásul még képes fel is ismerni életének ezt a gyönyörű vonatkozását és ezzel az élet, mint egész szépségét!

Most pedig azt érezzétek meg, hogy a Nagyurak és Úrnők által őrzött kristályok energiája újból felerősödik, fokozza belső fényük kivetítését és kiterjesztését a DNS-etekbe, hogy aktiválja a genetikai struktúrátokban az élet szépségének kristály kódjait! Ez egy elengedő lüktetést bocsát ki az őseitek felé, ami elkezdi kibogozni az összes csomót, a tudatosság összegubancolódott aspektusait a belső szépség, és az élet szépsége tekintetében, amit amúgy is félremagyaráztak és elengedi őket az éterekbe, ahol felszívódnak a feltétel nélküli szeretet birodalmaiban, átalakulnak, majd visszatérítik őket az élet szépsége meghatalmasító felfogásának formáiban. Ennek a felfogásnak az alapja a Forrás által létrehozott igazság, amit a Forrás kiterjeszt ezek felé és tifelétek egyaránt.

Amikor az őseitek elengedik az összes ilyen energiát, az önműködően visszaszivárog a DNS-etekbe és létrehozza a végtelenség egy mesés jelképét, egy vég nélküli folytonosságot erről az erőteljes energiáról, ami megszabadít benneteket is és az őseiteket is, továbbá azokat, akik a nyomotokba lépnek annak az elerőtlenítő ragaszkodásnak a hamis azonosításaival kapcsolatban, hogy a társadalmi érzékelés szintjén mi a szép és mi nem az.

Mindezek fölött és túlmenően ezek az energiák most kisöprik a Kollektív Tudatosság Asztrális Testét, továbbá elkezdenek lebontani és hatástalanítani minden megrögzött, behálózott, hamis energiát, felfogást, elképzelést, viselkedést és hiedelmet a szépség felfogással kapcsolatban. És amikor belélegeztek, akkor húzzátok magatokba az Arany Tudatosság energiáját és amikor kilélegeztek, engedjétek el az Arany Tudatosságot, lélegezzétek be az élet kollektív testét és képzeljétek el, hogy megfordul a szél, és hogy az emberiség tekintete kezdi meglátni az Atya/Anya Isten szemén át és képessé válik felismerni, hogy az igazi szépség az egyes emberek szívének tisztaságában található, ez a tisztaság pedig szándékaik őszinteségét jelenti, a belső béke, öröm, önátadás, elfogadás és bölcsesség fényéét, ami akkor áll elő, amikor az illető felmagasztosul szeretetében és önmaga újbóli meghatározásának folyamatában, amikor önmagát újra azonosítja Autentikus Énjével és ettől valóban meghatalmasodik.

Lélegezzetek be mélyen, fújjátok ki teljesen, enyhítsetek a felfogásotokon a szépséget illetően és arról, hogy mit gondoltok szépnek és megítélésetek szerint mi nem az! És kérjétek, hogy egy kristálytiszta oldal az Akasha Feljegyzésekből helyeződjék bele a szívetekbe, és hogy ez az új oldal tartalmazza a helyes felfogást, az igazi azonosulást, viselkedést és hiedelmeket az igazi belső szépségre és az élet szépségére vonatkozó hiteles megértésről és integrációról!

Szeretném, ha most tovább lazítanátok a testeteket, ha átadnátok magatokat és engednétek a kristály energiákat egy újabb szinten felszívódni, miközben a fény Nagyurai és Úrnői lehorgonyozzák ezt az új kristály rácsot, ami az élet kódjainak szépségét testesíti meg a Földanya testének mélyén! Érezzétek ezeket az energiákat körétek fonódni és lefejteni rólatok az állandó próbálkozás terheit, hogy azzá váljatok, ami végképp nem vagytok, azt a nyomást, hogy valamiféle tudatalatti hamis hiedelem rendszerek és viselkedés minták elfogadását vetítsék rátok, amit gyermekként elfogadtatok, de ami elragadta tőletek szépséges mivoltotok ártatlanságát. Gyermekkorotok és későbbi életetek tapasztalataival elkülönítettétek magatokat az igazságot felismerő képességetektől, hogy mi szép az életben és ez egyben eltávolított titeket attól a képességetektől, hogy észre tudjátok venni az élet szépségét.

Ezért azt kérjük valamennyiőtöktől, hogy egy pillanatra terjesszétek ki a hálátokat az Atya/Anya Istenhez az életetek minden egyes gyönyörű aspektusáért, amit jelenleg átéltek, függetlenül attól, hogy ezek parányiak avagy hatalmasak! Egyszerűen csak köszönjétek meg!

Terjesszétek ki ezt a hálát a Földanyához! Adjatok hálát a Földanyának minden szépségéért, amit megtestesít és ahogy ez a szépség a lelketeket bátorítja, újjáéleszti a szellemeteket és egészséget, békét és egyensúlyt hoz! Terjesszétek ki ezt az energiát minden embertársatokhoz a bolygón és adjatok hálát nekik minden szépségért, amit megtestesítenek, és minden szépségért az életben, amit képesek felismerni és ezért legyetek hálásak!

Most terjesszétek ki a hálátokat önmagatok felé is és köszönjétek meg önmagatoknak a felismerést, amivel életetek gyönyörű aspektusait értékelitek!

Amíg ennek a rácsnak a lehorgonyozása folytatódik, azt kérem, hogy mindannyian fogadjátok be három olyan jellemvonásotokat, ami valódi belső szépségetek jellemzője! Most pedig mondjátok azt a körülöttetek álló Nagyuraknak és Úrnőknek, hogy: 'Én (itt mondjátok a neveteket) elfogadom a belső szépség következő három aspektusát (itt nevezzétek meg ezeket)’! Most pedig a fizikai szépség három aspektusát nevezzétek meg, amelyeket szívesen látnátok, és el tudnátok fogadni! Most pedig fókuszáljatok a Nagyurakra és az Úrnőkre és erősítsétek meg feléjük a következőket: 'Én (mondjátok a neveteket) elfogadom a szépségnek ezt a három fizikai jellemzőjét, ami már hozzám tartozik!'(és nevezzétek meg ezeket)’!

Ez a hat aspektus, amit magatokénak nyilvánítottatok és kifejeztetek a Nagyurak és Úrnők előtt, felszívódnak a kristályokba és hozzájárulnak a kristályok energiájához és lehorgonyozódnak az új kristály rácsban, ami az élet szépségének kódjait őrzi. Szeretném, ha egy percre kiterjesztenétek ezeket az energiákat életetek valamennyi jellemzőjének a kristályaiba, felismernétek és elismernétek a szépségüket! Ezeket is horgonyozzátok le az élet szépségének kristály rácsában!

Vegyetek újabb mély lélegzetet, fújjátok ki teljesen, miközben a fény Nagyurai és Úrnői belefoglalják a testetek DNS-ébe ezt a kristály rácsot! Ennek kódjai folyamatosan energiával látják el az őseiteket, összhangban tartják őket szépségük valódi esszenciájával, megszabadítják és mentesítik őket a szépséghez kapcsolódó kötődéseiktől, más szavakkal a férfiak által megadott definícióktól arról, hogy mi szép, hogy mi elfogadható és mi elfogadhatatlan!

Mi, a fény és szeretet mesterei, tanítói és védelmezői felajánljuk nektek azt a szent bölcsességet, ami az átalakulás folyamatán jön keresztül, annak a tudatos döntésnek az eredményeképpen, hogy felvállaljátok önmagatokat és hagyjátok távozni magatoktól azt, ami többé már nem szolgál benneteket, hogy ezzel megértsétek, hogy vannak olyan félrevezetett részeitek, amelyek már nem állnak összhangban az élet rácsaival, melyekről úgy döntöttetek, hogy részei lesznek az új tudatosság új világának.

Most pedig egyszerűen nyilvánítsátok ki azt a szándékotokat, hogy a testetek, az elmétek, a szívetek és a szellemetek megszabadul és mentesül a téves értelmezések terheitől, és ebben az önkéntes megszabadulásotokban megáld titeket az a belső béke és tisztaság, ami együtt jár az élet gyönyörű folyamatainak való önátadással, és lehetővé teszi az élet szépségének, hogy támogasson benneteket gyógyulási és átalakulási folyamatotokban, és azt is tudnotok kell, hogy ez az energia tovább terjed mindenkihez, aki a bolygótokon nyitott erre, és aki hajlandó bármilyen módon úgy dönteni, hogy elfogadja ezeket az energiákat, és eggyé teszi őket belső tudatosságával és belső motivációja részévé teszi ezeket, és hajlik arra, hogy meghatalmasítsa önmagát, és ezzel mutasson példát és megmutassa másoknak, hogy miként érjék el ugyanezt a szintet a gyógyulásban és a felszabadulásban.

Az ebben a pillanatban létrehozott energiák folytatják erő mezejük kiépítését a következő ötvenöt nap folyamán, ebben az időszakban az energiátokat továbbra is ebben a három dimenziós oktaéderben tartjuk. A kristályokból származó oktaéder és fény energiája erősíteni fogja belső energia tartalékaitokat, erősíti és kiterjeszti belső tartalékaitokat és képességeteket arra, hogy magatokhoz szólítsátok az élet szépségét, hogy magatokba szívjátok a belső szépségre vonatkozó igazságokat, és őszintén kiterjesszétek ezeket a jellemzőket a világba azzal, hogy megélitek ezt a szépséget, hogy az élet minden gyönyörű oldalát elismeritek, és hálát adtok neki és bennük fejlődtök, és remekül érzitek magatokat ebben a tudatosságban.

Vegyetek még egyszer egy mély lélegzetet, és óvatosan húzzátok vissza a tudatosságotokat a fizikai testetekbe!

Adjatok hálát minden jelenlévőnek, amiért tanúi voltak ennek a nagy energia változásnak, ami végbement és köszönjétek meg magatoknak, hogy e mellett az idő pillanat mellett döntöttetek, hogy meghallgathassátok a szavainkat és részesei lehessetek ennek az energiának és tovább fejlődhessetek szeretetben, mivel a szeretetbe zuhanás bevégezte a maga ciklusát, és többé nem játszik szerepet az életeteket megreformáló és átalakító folyamatotokban. Most ez már csupán a szeretetben történő felemelkedésről szól.

Vegyetek újabb mély lélegzetet, fújjátok ki teljesen, húzzátok a tudatosságotokat még mélyebben a testetekbe, földeljétek le magatokat biztosan a fizikai testetekben, tudatosan kapcsolódjatok a fizikai világhoz úgy, hogy közben még kapcsolódtok azokhoz az energiákhoz, melyeket létrehoztunk veletek ezen a napon, mely energiákat tovább fogjátok táplálni hálás magatartásotokkal, és arra való hajlandóságotokkal, hogy elfogadjátok az élet szépségét és a belső szépségeteket.

Az ötvenöt napos folyamat során arra bátorítunk valamennyiőtöket, hogy minden nap szakítsatok időt arra, hogy megerősítitek azt a hat minőséget, amit kinyilvánítottatok és átadtatok a Nagyuraknak és Úrnőknek és amennyiben lehetséges, járuljatok hozzá ehhez a listához azzal, hogy felismeritek, elfogadjátok magatokban ezeket a minőségeket, alkalmazzátok és megélitek őket az életetekben!

Mennél többször teszitek ezt, annál jobban tudatosodnak bennetek belső szépségetek minőségei és ettől külső megjelenésetekben automatikusan szebbnek fogtok tűnni, egyszerűen amiatt, mert a szépség esszenciája kisugárzik belőletek és ilyen esetekben nem a külső fizikai alak ragadja meg a szemlélő tekintetét, hanem a belső lényeg, a fény, az erő és az a különleges átalakító, gyógyító minőség, ami a belső ragyogásból terjed kifelé. Ennek gyakorlásával egy igazságot gyarapítotok a tudatalattitokban. Ez fogja lehetővé tenni egy hathatós változás bekövetkeztét a tudatosságotokban és ha már ezt kőbe vésitek, ha mondhatom így, akkor megfigyelhetitek, ahogy élet szemléletetek megváltozik és ahelyett, hogy a negativitás húrjait pengetnétek, automatikusan tudatosabbá és éberebbé váltok és jobban tudatosítjátok az élet szépségét.

Ez az energia segíteni fog a Kollektív Tudatosságnak sokkal pozitívabb hozzáállást tanúsítani az élethez és önmagatokhoz, és ez, drága szeretteim, a mai estén átadott közvetítésünk szándékának és indítékának veleje. Azt kérjük, hogy tartsátok ezt az energiát a lényetekben, a szívetekben, az elmétekben, a testetekben és engedjétek magatokon keresztül tovább sugározódni! Hagyjátok magatokat a belső szépség fényének gyönyörű világítótornyává válni, terjesszétek és fejlesszétek tovább életetek szépséges minőségeit!

A szépségen, az igazi szépségen keresztül lehetséges még több szépségnek életet adni. Ennél fogva az az áldás, hogy taníthatunk valamennyiőtöket ebben a pillanatban, azt a képességeteket jelzi, hogy teljesen és tudatosan elfogadjátok és elsajátítjátok belső szépségetek esszenciáját és az élet szépségét, ami örökké jelen van, függetlenül attól, hogy mennyire mostohák a körülmények vagy hogy mennyire veszélyes egy helyzet, mert csakis a szándék és az érzékelés az, ami számít.

Megtiszteltetés volt a számunkra, hogy éppen ebben az időszakban átadhattuk a mondandónkat, a szeretetünket és fényünket mindannyiótoknak. Én, Mária Magdolna és a velem lévők most átölelünk valamennyiőtöket, az új élet csókjával illetjük a homlokotokat, és arra bátorítunk titeket, hogy tegyétek meg a következő lépést életetekben, ami garantálni fogja a szükséges változásokat! Ám tudatosítsátok azt is, hogy amit kívántok, azt meg is kapjátok és szükségessé válik kezelnetek azt is, ami a múltban megakadályozott benneteket, hogy megvalósítsátok a kívánságaitokat! Vagyis ha boldogságot és békét áhítottatok, akkor foglalkoznotok kell azzal, ami boldogtalanná tett, és ami zűrzavart okozott! De azt is tudnotok kell, hogy ez csak rövid időre szól, hamar e fölé emelkedtek, mert a Hitelesek Ösvényét választottátok, azt a lehetőséget, hogy továbbfejlődtök szeretetben. Ez képezi a felemelkedés esszenciáját.

Leljetek mindannyian arra a békére, amire vágytok, a harmóniára, amit megérdemeltek és arra a lehetőségre, hogy uraljátok emberi életeteket, amit a szeretet és a bölcsesség vezérel, emelkedjetek fölül a bukás aspektusain, és legyetek tökéletesek, egészek és hitelesek emberi alakotokban!

Mária Magdolna vagyok és veletek van a szeretetem, au revoir

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...