Mária Magdolna - 8:8 Keressük Fel Újra A Kvantum Tantrát!

Michelle Eloff (10.08.08) - Mária Magdolna: 8:8 Keressük Fel Újra A Kvantum Tantrát!

Forrás: lightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Hanganyagot készítette: Gárdi Marianna

Hanganyag letöltési linkje: http://www.mediafire.com/download/3bc89q33aap78ur/kvantumtantra+_attekinto_keressukfel.mp3

Youtube-n hallgathatós verzió: https://www.youtube.com/watch?v=TTd7hPSA-w8

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika,
2010.08.08

___________________________________________________________________

Aki még nem dolgozott  Kvantum tantra alkímiája és Szent Tűz Templom anyagokkal annak érdemes végig menni rajtuk:


Loo-Lu Csillag Istennő, Kuthumi Nagyúr és Hórusz Nagyúr – Csillagkód aktiválás közvetítés – Az Arany Kundalini/Kígyó aktiválása 

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/loo-lu-csillag-istenno-kuthumi-nagyur.html?m=0

Lady Guinevierre és Kuthumi: A kvantum tantra alkímiája - Első rész

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/lady-guinevierre-es-kuthumi-kvantum.html?m=0

Jezabel: Dubai Szent Tűz Templom aktiválás 1 és a Kvantum Tantra Alkímiája 2

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/jezabel-dubai-szent-tuz-templom.html?m=0

Mária Magdolna: Dubai Szent Tűz Templom aktiválás 2 és a Kvantum Tantra Alkímiája 3
Guinevierre: Dubai Szent Tűz Templom aktiválás 3 és a Kvantum Tantra Alkímiája 4 
Jezabel: Dubai Szent Tűz Templom aktiválás 4 és a Kvantum Tantra Alkímiája 5
https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/jezabel-dubai-szent-tuz-templom_19.html?m=0
Mária Magdolna – Dubai Szent Tűz Templom aktiválás 5 és a Kvantum Tantra Alkímiája 6
https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-dubai-szent-tuz-templom_19.html?m=0
Guinevierre - Dubai Szent Tűz Templom aktiválás 6 és a Kvantum Tantra Alkímiája 7

Mária Magdolna vagyok és üdvözöllek és köszöntelek benneteket a fény, az igazság és a szeretet mennyei jelenlétében.

Ez most az energiák folytonos változásának és gyors integrálásának a rendkívüli időszaka, amikor önmagatokat az emberiség sorfordító spirituális fejlődése mentén fedezitek fel táncolni. A szél járása megfordult és az élet számos aspektusa nyilvánítja ki valamennyiőtök előtt helyzetének igazságát, beleértve ebbe világotok egészét is. Igen fontos minden olyannak a gyökerére fényt vetni, ami az elmúlt ciklusok ideje alatt jött létre, mert ez fogja megvilágítani, hogy mi eresztett szilárd és tudatos gyökereket a hatalom pozícióiban és az erő alapjaiban, és mi az, ami nem gyökereztethető, változtatható és gyógyítható meg.

A 8-ik hó 8-kájának ünnepe valamennyiőtök előtt feltárja az Atya/Anya Isten végtelen bölcsességét, ami a bennetek rejlő végtelen bölcsességnek is sajátja. Ugyanis régóta fontos része a felébredéseteknek, hogy elismerjétek saját részeteknek a belső bölcsességét, bár sokan nem értik, hogy ez mit jelent. A bölcsesség az annak nyomán megnyilvánult igazság fénye, hogy valaki megjárta az alsó világot és megtapasztalta annak lehetőségét, hogy még mélyebben megvilágosodjon. A tudatosságnak ezek a szintjei egybe kell, hogy szövődjenek ahhoz, hogy létrehozzák azt az új rácsot, ami segíteni fog az emberiségnek teljesen ráébrednie az igazságra és minden élet gyökerének valódi eredetére.

Amikor mindenki felfedezi a benneteket motiváló élet igazi filozófiáját pozitív következtetésekkel, akkor megerősödtök, tudatosságotok tovább fejlődik és belső fényetek felragyog, a felébredés erős sugarait terjeszti kifelé az életetek sok olyan vonatkozása felé, amire hatásotok van és ami titeket is befolyásol.

A fény a megvilágosodás szikrája. Olyan energia, ami elhozza az új élet csókját mindennek, ami valamikor élettelen és halott volt, ezért valamennyiőtöknek segíteni fog újjáéleszteni az énetek úgynevezett halott és élettelen aspektusait, ami által ez az új szent hullám, a Tantra új fénye manifesztálódhat.

A Tantrának ez esetben roppant kevés köze van a szexhez, sokkal több a szent hullámhoz, a fény és a bölcs tudatosság energiájának egyesüléséhez, hogy egyetlen fény testben egyesítse a tudatosság ezen erőteljes forrásait, ami azután a testetekkel fog egyesülni. Az önmeghatalmasítás ösvényén megtett minden lépésetek a közösség számára is egy-egy lépést jelent, hogy elérje a belső felismerés új pontját az ezen pontig megtett utazás fényében.

Ha egyszer megtörténtek az újbóli értékelés ezen folyamatai, akkor az ember erősebb pozícióba kerül ahhoz, hogy megalapozott döntéseket hozhasson előrelépése érdekében és hogy részévé válhasson a szent hullámnak, egy szálává válhasson a tudatosság új szövedékének, ami a vigasz köntöséül is szolgálhat azok számára, akik a fényt keresik a maguk sötétségében.

Mindannyian az Atya/Anya Isten végtelen bölcsességének és fényének hírvivői vagytok, és ezen a napon ébresztőt fújnak nektek, hogy felismerjétek, mennyire át kell értékelnetek és újból kitalálnotok magatokat egy új szinten. Ez egy mélyebb kötelék létrejöttében tárgyiasul önmagatokkal és életetek többi részével kapcsolatban.

Ahhoz, hogy átértékeljétek és újból kitaláljátok önmagatokat, a visszavonultság és befelé fordulás időszakán kell átmennetek, ezáltal nyertek igazi megértést arról, hogy mélyebb szinten mi motivál benneteket, mivel azonban ezeknek az energiáknak a többsége a tudatalattiban és a tudattalanban fészkel, fontos, hogy az átértékelést ne a jelenlegi önazonosításotok nézőpontjából ejtsétek meg, hanem próbáljátok magatokat egészen szerető bölcs énetek, az autentikus énetek magaslataiból újrabecsülni, mert ez a részetek szólít arra, hogy belül emelkedjetek fel, és váljatok azzá az örök szellemmé, amiből megszülettetek.

Ha még nem ismernétek ezt az igazságot, ti valamennyien részei vagytok a Tantra szakrális geometriai erejének. Jelenleg egy multi-univerzális energia rendszer hatja át a tudatosságotokat. Ez az Omniverzumon keresztül kelt éltre és fel fogja függeszteni mindazt, ami jelenleg súlyosbítja, nehezíti a negativitás félelmeit, és mostantól kezdve ez csakis olyat nyújt nektek, ami fényt testesít meg, ami az igazat, a szabadságot és a megvilágosodást testesíti meg.

A bizalom kulcs összetevője az új energiák integrálásának, és [annak,] hogy képesek legyetek megérteni, hogy a tudatosság új szintje miként segít újból definiálni és kitalálni önmagatokat. Minden aktiválás célja bemutatni, hogy mennyivel többek vagytok annál, mint amit eredetileg gondoltatok magatokról. Minden általunk aktivált fény projekt célja terjeszteni az energiát a tudatalatti és a tudattalan mélyebb birodalmaiban és a társadalom által felállított határokon túlra.

Mostanra az energia annyira felgyorsult, annyira áthatóvá vált, hogy mindannyiótoknak meg kell értenie és felismernie, hogy mi nem szolgál már benneteket. Évek hosszú sora óta beszélünk már arról, hogy mi nem szolgál benneteket, amire sokan azt felelték, hogy nem tudják, mi nem szolgálja őket, ezért hadd magyarázzam el, hogy ez végül is igen egyszerű folyamat. Az életetek minden olyan vonatkozása, ami nem áramlik simán, ami nehézségek elé állít, az hordoz egy-egy kulcsot a tudatosság egyik olyan aspektusához, ami többé már nem szolgál titeket, ezért ideje átértékelni a hiedelem rendszereiteket, a felfogásotokat, az életfilozófiátokat, hogy felfedezhessétek az igazából valóságos mozgató rugókat. Néha a valódi mozgató rugók illúziónak bizonyulnak, de abban a pillanatban, amikor kiderül illúzió mivoltuk, feltárul előttetek egy átjáró, ami új lehetőséget biztosít a megvilágosodáshoz, ennélfogva egy valósághűbb filozófia létrejöttéhez azzal kapcsolatban, hogy az Atya/Anya Isten miként folytat párbeszédet veletek a természet különféle struktúráin/felépítésein keresztül.

Az Alkímia lényegi része az emberi tudatosság átalakításának, ám nem mindenkit szántak arra, hogy olyan mértékben legyen alkimista, varázsló, mágus, boszorkány, gyógyító, és a többi, mint amit jelenleg ezekhez igazodóan megfelelőnek képzeltek. Igazság szerint mindig jelen van egy alkímiai folyamat kibontakozása miden egyes személyben, az élet minden egyes területén és most érkezett el annak ideje, hogy magatokhoz rendeljétek az újjászületést, hívjátok a megvilágosodást, szólítsátok Őrző Angyalaitokat, hogy tárják fel előttetek a következő lépést, amit ahhoz kell megtennetek, hogy megtapasztaljátok azt az erőteljes alkímiai folyamatot, ami alapjaiban alakítja át tudatosságotok sűrű aspektusait arany tudatossággá, isteni fénnyé és bölcsességgé.

Ez egyszerűen csak azért gyönyörű és érzéki vonatkozása az átalakulási folyamatotoknak, mert mélyebben bevisz önmagatokba, közelebb visz annak igazságához, akik vagytok, támogat titeket a korábbi éveitekben elutasított én részek felismerésében, mely részeitek pedig annyira mélyen kedvesek a számotokra. Bár létezett egy elidegenítési folyamat azzal kapcsolatban, ami így ment végbe, most megvan a lehetőség ezek újbóli hozzárendelésére az élethez, kötelék kialakítására ezekkel az isteni aspektusokkal, és megérteni, hogy van egy nagyobb energia, ami megmutatja nektek, hogy a jelenlegi kötelességetek megkérdezni magatoktól, hogy mi önbecsülésetek személyes kódja, hogy mi a ti személyes igazságotok, és hogy melyik önmagatokra vonatkozó önbecsülési kódoknak és igazságoknak járt le az ideje.

Itt az ideje a megújult energiák, perspektívák/nézőpontok és a tisztaság befogadásának. Lehetőség mutatkozik sokkal mélyebben kielégítő módon hozzákapcsolódni az Atya/Anya Isten erejéhez. Az emberiség ugyanis rettenetes mély szinten különült el az Atya/Anya Isten igazságától, mostanra viszont megérett az idő, hogy napvilágot lásson az igazi összekapcsolódás, hogy kialakuljanak az anyag olyan új rendszerei, melyek lehetővé teszik a tudatosságotoknak, hogy bízzon ennek a felsőbb erőnek a szeretetében, az elkötelezettségében a felébredésetek iránt és hogy megtaláljátok a haza vezető utat.

A modern világ fogta az ősi tanításokat, és felosztotta ezeket az igazságot nélkülöző részekre. Legtöbben ezt igaznak érzitek, és magatoktól kerestétek az igazságot és ezen a mai 8:8 forduló ponton révbe ér egy hatékony, sokkal megvilágosítóbb 'hazatérő eszköz'. Ez a 'hazatérő eszköz' egy mágneses lüktetés, ami énetek legmélyebb részeihez szól, emlékezteti őket arra, hogy elhangzott a felhívás arra, hogy komolyan fel kell venniük az igazság kardját és bemerészkedni ebbe az új világba, felfedezni mindazt, ami eddig a pontig rejtve volt a szemetek és a szívetek előtt.

Ez a 'hazatérő eszköz', amiről most szó esik, isten igazából a szívetek és az Omniverzumon át érkező energiák felébresztik az egész emberiség szívét, hogy elkezdődhessen a megértés az Atya Isten természetéről, ami az isteni támogatás természete és ami élet-igenlő forrásokat biztosít. A gondoskodásnak ez a mélyebb értelme elér hozzátok és megértitek, hogy miként vegyétek hasznát, hogy miben lelitek az erejét és hogy miként tudjátok vele újra definiálni és kitalálni önmagatokat.

Önmagatok hozzákötése az életetek ilyen aspektusaihoz ezt követően új módon nyitja fel a szemeteket, megmutatja a természet eddig soha nem látott jellemzőit vagy amiket ugyan már láthattatok, de nem úgy érzékeltetek, ahogy valójában érzékelni érdemes. Az érzékeléseteket átszínezte minden, amit az életetekben tapasztaltatok és most a Kvantum Tantra energiája segít mindannyiótoknak megérteni a meghatározhatatlant, megismerni azt, amit soha nem lehet újból kitalálni, mivel az igazsága stabil és szilárd, ami a teremtés magja, a ti belső magotok, amit kerestek, ez a mag fogja elhozni a belső egyensúlyt, ami után annyi de annyi éve sóvárogtok.

Időnként elég nehéz abban bízni, hogy a [férfi] Istennek és női Istennek ismert felsőbb erők igazából azért vannak, hogy lehetővé tegyék a végzeteteken és a karmátokon való felülemelkedést, különösen, ha az ember olyan nehézségekkel szembesül, amelyek megkérdőjelezik az igazságát és a filozófiáját. Ezek az igazságok és filozófiák azért jutottak el a változásnak eddig a pontjáig, mert ez egy bolygószintű változás, valami olyan, ami a tudatosság számos rendszerét változtatja meg, nemcsak a ti esetetekben, hanem az élet minden királysága esetében a bolygón. Ez most olyan időszak, amikor a modern világnak újból össze kell kapcsolódnia az Istennel, hogy emlékezhessen arra, hogy tényleg van egy Isten, hogy az Isten, akiről beszélünk, nem olyan, mint amit a vallások tanítanak, a szigorú kulturális rezsimek, melyek csakis egyetlen utat engedélyeznek a szabadság felé, a gyógyuláshoz és hogy megszabaduljatok attól a fizikai alaktól, amit emberi testnek neveztek.

Az egyik ok, amiért a világotok annyi sötétségbe burkolózik az, hogy olyan sokan elfelejtették a szeretet eredeti értelmét, elfelejtették, hogy az Atya Isten olyan mindenható jelenlét, amelyik megidézi a nehézségeken való felülemelkedés módszereit, de nemcsak az egyének, hanem az egész világ számára. Ezért hívunk, hogy gyertek velünk, hogy merészkedjetek be az ismeretlenbe, hogy váljatok a fény egymásba szövődő szálaivá, hogy hozzátok létre azt a mesés energia köpenyt, ami mindenkit beborít, aki erre készen áll és hajlandó megnyitni a szívét önmaga előtt és felfedezni az igazságot, ami eddig a pontig rejtve maradt. Amikor ezek a rejtett sajátosságok feltárulnak, akkor az én újra definiálásának és kitalálásának kollektív folyamata bekövetkezik, és változást eredményez mindazok esetében, akik óhajtják ezt a tapasztalatot és átalakulást.

Ezek nem egyszerű változások, gyakran telítettek kihívásokkal, de tudnotok kell, hogy az a gyors iram, amivel ezek a kihívások elhozzák nektek az igazságot, önmagában egy ajándék, ezért nem lesz egy hosszan elnyúló folyamat, amiben folytonosan nehézségekkel és csatákkal kell szembenéznetek és hadat kell viselnetek önmagatokkal vagy a világgal, mert ezen a ponton az egyes emberek meglelik az egyensúlyt és a békét, hogy aztán kiterjeszthessék a külső világba, amitől helyreáll a béke és az egyensúly abban a külső világban, aminek a részei vagytok. Ezért soha nem becsüljétek alá az általatok játszott szerepet, soha egy pillanatig sem kételkedjetek benne, hogy a gyógyulási folyamatotok támogatja azt az isteni megvilágosodási folyamatot, ami emlékezteti az emberiséget önnön eredetére és kapcsolatára Istennel, a természettel és önmagával.

A Tantra olyan isteni energia, ami az összes csakrátokhoz beszél, a megvilágosodás erős sugarait izzítja fel, és amikor ezek a sugarak kiterjednek rajtatok keresztül, akkor átjárják az illúzió mátrixát, ledöntik az életeteket uraló hamisságokat és a sok más ember életét eddig vezérlő álságot. A múltban elért gyógyulásaitok és felébredésetek követendő példát teremtett másoknak és mivel sokan döntöttek úgy, hogy követnek benneteket, mostanra megérett rá az idő, hogy még többeket vezessetek, elvezessétek az egyes embereket az ismeretlen világokba, hogy felfedezzék az ott található temérdek kincset, melyek csak a visszatéréseteket várták. Ezek a kincsek tele vannak olyan eszközökkel, melyek fenntartják a megvilágosodás folyamatát az én felismeréséhez, és ennek folyományaként az újbóli definíció és kitalálás energiája kiterjedhet a társadalmi hálózatok minden aspektusára a civilizáción belül, továbbá a civilizáció sokkal természetesebb rendszereihez, összehoz egy lehetőséget arra, hogy a szent mennyei házasság beléphessen a Földanya testének szent barlangjaiba, melyekben a megvilágosodás kódjait őrzik.

Ezzel a 8:8 aktiválással huszonnégy fény kapu nyílik meg, hogy fogadja az új és még intenzívebb áldásokat a legfőbb erőtől – az Atya Istentől. Ezek a fény kapuk kiterjesztik a sugaraikat valamennyiőtökhöz és átitatják a DNS-etek tizenkét szálát és fényt ragyogtatnak a tudatosság különféle ösvényeire, melyeken át életetek különféle időszakaiban és napjaitok más-más időszakában kapcsolatot teremthettek.

Ezek a sugarak támogatják azokat a hatékony gyógyulási folyamatokat, melyeket huszonnégy hónappal ezelőtt aktiváltunk és ezek az átjárók az elmúlt két év huszonnégy hónapjához társíthatók. Ez annyit jelent, hogy bármiféle visszamaradt energia most könnyen kiseperhető, és hogy megszólítható az elmúlt két év során megvilágosodott minden lélek fénye, hogy lépjen be egy magasabb igazságba és magasabb megértésbe arról, hogy mit jelent a szolgálat, hogy mit jelent a Tantra energiája, egybeszövődve az Atya/Anya Isten szent bölcsességével, az isteni fénnyel, ami sokaknak teszi lehetővé, hogy túllépjenek azokon a rendszereken, amelyek fogva tartották az emberiség tudatosságát, és hogy előidézzen egy rendkívül fontos igényt az egyensúlyra és a harmóniára a belső életen belül.

Néhányotoknál ez abban nyilvánul meg, hogy életstílus váltás mehet végbe, ami érintheti a hivatásotokat, a kapcsolataitokat, a szerelmeteket, és sok minden mást. Ennek az az oka, hogy jelentős változásoknak és döntéseknek néztek elébe. Sokan dolgoztak közületek igen keményen, hatalmas erőfeszítéseket tettek, és elszántan ügyeskedtek különféle dolgokért - a kívánságaik teljesüléséért, és felelősségtől vagy nehézségektől hajtva. Sokat aggódtatok, igen sok minden miatt, ezekkel mind foglalkozni kellett és meg kellett tanulnotok, hogy miként legyetek rugalmasak, összeszedettek annak érdekében, hogy elérjétek mindenből a legjobbat, amit a Szellem nyújtott nektek ezidáig és most fogadjátok el a jól végzett munka jutalmát, amit ez az energia jelképez! Ez most úgy hangozhat, mintha még rengeteg megpróbáltatás várna rátok, viszont a diadalmas sikernek is eljött az ideje, mert felismerhetitek, hogy keményen dolgoztatok annak a befogadásáért, amit idáig megszereztetek, és azt is tudnotok kell, hogy a következő lehetőség már az irányváltás, és ez emlékeztető a számotokra, hogy ügyeljetek életetek minden aspektusára, és ha ez azt jelenti, hogy át kell alakítani az életstílusotokat, akkor annak bizony meg kell lennie.

Sokan szolgáltatok idáig tanítói képességeteknél fogva és most itt előttetek a lehetőség, hogy egy időre visszaüljetek az iskolapadba, de nem egy régi osztályba évismétlőként, hanem egy magasabb iskolába, ami a tanítás új rendszerét nyújtja át nektek, új lehetőségeket a fejlődésre és megértésre és [arra,] hogy hasznosíthassátok, amit valljuk be, már tudtok magatokban, hogy kivonjátok belőle az itt tárolt információt, integráljátok a tudatosságba és aztán szétterjesszétek ezeket az új eszközöket a szolgálat eszközeiként a külső világban. Vagyis az az erős érzelmi kötődés, ami rátok vár, segíteni fog annak meggyógyításában, ami a múlt fájdalmának mélyén lapult, mert eddig egyszerűen láthatatlan volt a számotokra. Azok, akik tagadják ezeket az energiákat, melyekkel jelenleg foglalkozni kell, a fényetek eljuttat titeket az igazsághoz, hogy elmozdulhassatok a stagnálásból, az elégedetlenségből és az unalomból.

Megfigyeltük, hogy milyen sokan éreztek nyugtalanságot és türelmetlenséget, mert azt érzékelitek, hogy semmi nem változik vagy talán túl sok is egyeseknek ahhoz, hogy úgy érezzék, szükségük van egy kis lélegzetre és pihenésre. A jelenlegi körülményeitektől függetlenül tudnotok kell, hogy ez a rajtatok át érkező energia, most a 8-ik hó 8-áján, egy lehetőség arra, hogy szabadon engedhessétek a manifesztáció egy új szenvedélyét a világotokban, hogy az rengeteg lehetőség, amit a Szellem megteremt, [hogy] segítsen elérnetek az Univerzum magjába, átutaznotok ezeken a dimenziókon és hogy találkozhassatok a tanítóitokkal és az új tanítóitokkal.

A magasabb tudatosságnak számtalan dimenziója létezik, ezeket viszont a fény erős lényei őrzik. Ezek a lények nem engednek senkinek hozzáférni ezekhez a dimenziókhoz, ha nem alakult még ki a megfelelő szintű érzelmi, spirituális és mentális intelligencia, ezért annyira fontos, hogy elérjétek az érettség megfelelő szintjét, hogy beléphessetek ezekbe a birodalmakba. Amikor megkapjátok az engedélyt, akkor ezek a birodalmak hatalmas és csodás bepillantást biztosítanak az énetek belső részeibe, melyek nagy változásokat idéznek elő és megreformálják a világot, amelyben élni láttátok magatokat.

Ez jelenti a belépést azokba a birodalmakba, melyek támogatják önmagatok újra definiálásának, kitalálásának a folyamatát és azoknak a rendszereknek a megváltoztatását, melyekben éltek. Ha úgy érzitek, hogy a körülményeitek nem tudnak megváltozni, nem tudtok más munkát találni, máshová költözni, kilépni egy kapcsolatból, akkor egyszerűen kezdjétek magatokkal, a belső tudatosságotokkal, az életszemléletetekkel és az életfelfogásotokkal! Használjátok az imaginációtokat, hogy valami ezektől eltérőt vizualizálhassatok és minden nap tegyetek olyan erőfeszítést, ami valami újjal járul hozzá az energiákhoz, hogy ezek egészükben változzanak meg, ezzel együtt be kell ismernetek, hogy ezáltal már olyan erőfeszítéseket tesztek, ami megváltoztatja azt, ami már nem támogat titeket, de mivel ezekben nem tudtok azonnali változást elérni, amit tesztek, az benneteket erősíti meg, a nem túl távoli jövőben viszont olyan lehetőségek jelennek meg, amelyek támogatják azt a vágyatokat, hogy megtehessetek minden ahhoz szükséges átalakítást, ami magatok újbóli definiálásához és az önmagatokra történő rátaláláshoz kell.

Ezek az energiák a tudatosság, a megvilágosodás, a tisztulás és a gyógyulás erőteljes hullámává válnak, átmossák a világ minden sötét részét, a tudatosság minden sötét szegletét, megosztják veletek az emlékezés áldásait, melyeket sokan élnek át közületek, miközben énetek olyan aspektusaihoz utaztok, melyek a Szellem eredeti hatalmas tudását őrzik. Ez lehetőséget biztosít a számotokra annak felismeréséhez, hogy sikeres végkimenetelek vizualizálása eredményes lehet, mivel valami mást tesztek, és amikor ez nem úgy tűnik, mint a fény az alagút végén, akkor üljetek le egy gyertyával szemben, meredjetek rá a lángjára és szólítsátok Őrangyalotok fényét és miközben a lángba feledkeztek, ismételgessétek ezt a megerősítést: 'van fény az alagút végén'!

Egyetlen árva lángocska bevilágíthatja a legsötétebb teret is, a legsötétebb helyeket is, és ennek ti is a részei vagytok, ti is láng vagytok, ti is szikra vagytok és ha vannak is olyan idők, amikor azt kérjük, hogy a legsötétebb helyeket és tereket keressétek fel, akkor tudnotok kell, hogy ezt éppen azért kértük tőletek, mert hogy ti vagytok a láng, ti testesítitek meg a fényt és ti hozzátok el a megvilágosodást, ti vagytok a megvilágosodás köpenyévé összeszövődő szálak, amit mások követhetnek.

Hogy a világotok a nyomorúság állapotában van-e vagy pedig nincs a szomorúság állapotában, az csakis azon múlik, hogy elegendő-e azok száma, akik a megvilágosodás, a magasabb tudatosság, bölcsesség és igazság állapotában élnek. Kivétel nélkül valamennyien részesei vagytok az ajtó feltárása folyamatának a megvilágosodás hatalmas hulláma előtt, hogy az emberek félre söpörhessék félelmeiket és a maguk igazsága felé vegyék az irányt. Ne féljetek ettől, bízzatok benne, hogy ez most az ünneplés ideje, mert egyre több embert hoz össze, egyre több lelket kapcsol össze, ami által a szükséges megvilágosodás manifesztálódhat és manifesztálódik is!

A következő tizenkét hónapban ezek a tantrikus energiák növekedni fognak erejükben, fényükben, ezért ugyanezek az energiák tibennetek is növekedni fognak erejükben és fényükben. Mostani utazásotok egy új tanító tanítványaként segíteni fog uralni a múltatok olyan aspektusait, amelyről már azt gondoltátok, hogy soha nem lesztek képesek uralni, nem lesztek képesek legyőzni, de mostanra megváltoztak az idők, többé már nem alusztok, felébredtetek, látjátok, hogy van az életnek számtalan olyan rendszere, amit tíz évvel ezelőtt még nem tudtatok tudatosítani, melyek most már szilárdan legyökereztek a tudatosságotokban, hogy támogassanak titeket, hogy pozitív hatást fejtsenek ki a világotokra és a benneteket körülvevő életre. Folytassátok a növekedést ebben a fényben, a bizalomban, hogy rugalmasak legyetek, hogy felismerjétek, hogy van egy nagyobb kép, amit még nem láthattok, de mindig jelen volt és mindig jelen is lesz.

Mindannyiótok felé kiterjesztjük azt az energiát, ami segít fellobbantani ezeket a lángokat a saját tudatosságotok legsötétebb zugaiban, és segíteni fog felülemelkednetek rajtuk, hogy integrálhassátok a tudatosság magasabb formáit, és ez a magatok módján közelebb fog vinni benneteket Istenhez. Bár elhangzott már, hogy emberi alakban igazán teljesen nem ismerhetitek meg Istent, ami továbbra is igaz, de azt is észre kell vennetek, hogy a hazajutásotok érdekében, ha mondhatjuk így, az embernek meg kell haladnia az emberi tudatosságot, meg kell világosodnia, amennyire emberi alakja ezt lehetővé teszi, mert ha ezt eléritek, akkor az automatikusan hozzáférést biztosít utazásotok következő szintjéhez.

Az emberi test egy olyan alak, ami sűrű anyag és ez az alak, ez a sűrűség minden alkalommal változik ezeknek az energiáknak a hatására, és a Szellem természete megköveteli tőletek, hogy urai legyetek annak a Szellemnek, ami rajtatok mint emberi lényen keresztül hat, ennélfogva a tökéletesedésnek az a pontja, amit elértek, egyedi mindenkire nézve, azaz egyedi bennetek az energia hulláma, ezért a Kvantum Tantra Alkímiájának formát öltött tudatos aspektusává váltok.

Amikor valaki uralja az alsó egó aspektusait és fokozza ezek energiáit, felemeli az én vibrációját a magasabb éberségbe és tudatosságba, akkor belép az Atya Isten világának fényébe. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy képtelenek lesztek emberi lényként viselkedni az élet örömei megtapasztalásában és ünneplésében és bármilyen csodás dologban, ami rátok vár, mivel az élet uralása folyamatának ezek részei, hozzátartoznak a játékszabályokhoz, nem kell olyan mértékig túlzottan komollyá válni, hogy az az élet örömeinek rovására menjen.

Vagyis terjesszétek ki ezt az energiát, ezeket az áldásokat, ezt a fényt és ezt a szeretetet mindenkihez magatok körül, és ismerjétek fel, hogy katalizátor angyal szerepetek idézi elő a szükséges változásokat, hogy az igazságotok együtt rezonál az igazság kollektív testével, és hogy amikor egy szándék mutatkozik az igazság megismerésére, akkor az elér hozzátok, vagy ti fogjátok felfedezni!

Nos, csak egy pillanatra képzeljétek most el, hogy a multi-univerzumból érkező sugarak belépnek a testetekbe! Képzeljetek el még több erőteljes energiát érkezni az Omniverzumból hozzátok! Ezek az energiák egybeszövődnek, összekapcsolódnak a Galaktikus Központ szakrális dimenzióin keresztül és a megvilágosodás, az igazság és a tudatosság minden erős sugara megszövi a maga útját le hozzátok, belétek szövi a maga útvonalát, átszövi rajtatok a sugarakat, és minden így szövődő szál egy-egy gyönyörű energiát, csodás hangot jelez. Ez a hang kommunikál minden, bennetek és körülüttetek található finomtesttel. Az élet rejtett királyságai válaszolnak, az élet bennetek található rejtett királyságai válaszolnak, mígnem az élet összes királysága válaszol erre az igazságra, a szent hangra, ami az Isten szavának eredeti hangjait képviseli, ami megszülte az életet.

Az élet igazából fény és a fény élet. A mély fájdalom és a szenvedés az alvilág birodalmáé, a halál birodalmáé, de az ember soha nem hal meg örökre, hogy soha nem szülessen újjá, azaz mindenki, aki az alvilág nehézségeivel szembesül, a halál olyan pillanataival kerül szembe, melyeket olyannak tapasztaltok meg, mint amelyek lehetőséget kínálnak az újjászületésre és hogy belépjetek valami újba, egy olyan lehetőségbe, ahol újra definiáljátok azt, akik vagytok, és újra rátaláltok önmagatokra, és ez a lehetőség most ismét itt áll előttetek.

Jézus mester most előlép, és magához ölel mindenkit hatalmas fényében és igazságában, mert éppen most tért vissza egy hosszadalmas visszavonultságból, melynek során ő is az Atya Isten teremtésének eredeti, ősi Misztérium Iskolájában járt. Energia mezői megváltoztak, összehangolódtak a teremtés ezen multi-univerzális világával, amit most Ő testesít meg és kiterjeszti valamennyiőtökhöz. A következő hat hónapban Ő fog veletek tartani, méghozzá igen szorosan mellettetek, mint egyik tanítótok, fel fog tárni előttetek rátok váró lehetőségeket, kulcsokat mutat meg a megvilágosodáshoz, tanácsokat ad arról, hogy mit tegyetek ahhoz, hogy újra definiáljátok magatokat, hogy újra magatokra találjatok, és hogy hozzájáruljatok annak a szenvedélyesen felséges fény takarónak az energiáihoz, ami a Kvantum Tantra Alkímia energiáit őrzi.

Fogadtassátok el magatokkal, hogy a befelé tartó utazás fényt vet mindarra, ami rejtve volt korábban! Minden olyan rész, ami eddig a sérüléseitek árnyékában húzódott meg, most kiszabadulhat és hozzájuthat a szükséges gyógyuláshoz. Vagyis ez most nem annak az ideje, amikor félnetek kell az önmagatokkal való szembesüléstől, önmagatok felfedésétől és a kapcsolódástól az Anyatermészet érzéki gyógyító energiáival. Az érzékiség maga az a finomság, báj, kellem és könnyedség, amivel az energiák áramlanak, amikor átadjátok magatokat az életnek. A természet egészének van egy velejáró beleszövődött érzékisége, ami része a természetének és itt a lehetőség a számotokra, hogy hasznosítsátok ugyanezeket a szinteket önmagatokban.

Egyszerűen csak lazítsatok, miközben fogadjátok a rajtatok átszövődő energiák végtelen bölcsességét, melyek aztán tovább szövődnek az életetek minden olyan területébe, ami kész a tudatosság és az éberség fejlettebb minőségeinek a befogadására. Fogadjátok el, hogy ideje elfogadni azt, ahol jelenleg tartotok az életetekben, elfogadni feltételek nélkül, mert amikor elfogadjátok, akkor át tudjátok adni magatokat és az önátadás pillanatában tisztán láttok mindent arról, hogy mit kell tennetek ahhoz, hogy megváltoztassátok az események folyását.

Az elfogadás nem a feladásról szól, hanem az önátadás része. Ha olyan helyzetben vagytok az életetekben, ami nagy boldogtalanságot okoz és ezt elfogadjátok, akkor nem harcoltok tovább ellene, elfogadjátok, hogy minden nap dolgozni kell menni és olyan munkát kell végezni, ami nem hozza el a szükséges kielégülést. Azáltal, hogy ezt elfogadjátok, megváltoztatjátok a beállítottságotokat vele szemben, megerősítitek magatokban, hogy ez rövid távra szól. Ha átadjátok magatokat a ténynek, hogy ezt kell tennetek még egy kicsit, míg valami más nem bukkan fel, akkor az élet együtt fog működni veletek, akkor az élet elkezdi szinkronisztikus események lehetőségeit megteremteni, hogy ráakadjatok a kulcsokra, kulcsjátékosokra és katalizátorokra, melyek ajtókat tárnak fel lőttetek, hogy rátaláljatok a régóta vágyott változásokra.

Amikor folyamatosan azt erősítitek meg, hogy mennyire ki nem állhatjátok azt, amit tennetek kell, mennyire frusztráló, amivel foglalkoznotok kell, akkor nem fogtok semmit megváltoztatni, mert a problémára fókuszáltok, állandóan újból megerősítitek, hogy milyen borzasztó, hogy állandóan ezzel kell foglalkoznotok. Ilyenkor nem vagytok elfogadók, nem adjátok át magatokat, harcoltok. Inkább fogadjátok el, adjátok át magatokat és engedjétek, hogy támogasson az élet, engedjétek magatokhoz az életet, a bölcsességet és az Atya Isten szeretetének megvilágosító lángjait, hogy új utat mutathasson nektek! Engedjétek meg az Anya Istennő felséges érzéki energiáinak, hogy ezek is gondoskodjanak rólatok, hogy könnyedén és elegánsan elvigyenek a megoldások birodalmaiba, ahol a válaszok a kérdéseitekre megtalálhatók, ahol fellelhetők börtönötök ajtajának kulcsai, mert ezek segítéségével előreléphettek, újból definiálhatjátok magatokat és az életeteket, és újra rátalálhattok önmagatokra.

Engedjétek meg magatoknak üdvözölni ennek az ünnepnek az ajándékait és osszátok meg másokkal! Még ma döntsetek arról, hogy az elfogadásra és az önátadásra összpontosítotok, a megoldásokra és a felszabadulásra és bárhol mutatkozna nehézség, lépne fel gond, ott ismerjétek fel a problémát, ismerjétek el a nehézségét, fogadjátok el, adjátok át magatokat és engedjétek meg az életnek, hogy elhozza a megoldást! Ez a passzív cselekedet egy erőteljes aktust idéz elő, ami ha bekövetkezik, megmutatja nektek, hogy merre kell tartanotok, hogyan kell kikerülnötök az adott helyzetből és az új lehetőségek igen hosszú ideig fognak gazdagítani titeket.

Most pedig adjatok hálát a Szellemnek, az Atya Istennek és az Anya Istennőnek, mindenért, amivel megáldottak benneteket az életben! Kössetek magatokkal egyezséget, hogy minden nap fókuszáltok egyetlen dologra, amivel szemben őszinte hálát kell éreznetek és nagyrabecsülést [kell] kifejeznetek! Minden nap mondjatok egy kedves szerető szót valakinek! Minden nap mosolyogjatok rá egy idegenre, és meg fogjátok látni, mennyivel kellemesebb hellyé válik a világotok, mennyire meg fog változni a világotok, és talán felhozhatnátok ezt a témát a barátaitok között, a családotokban és az ismeretségi körötökben, azaz hogy minden nap mindenki egyetlen dolgot tegyen meg, egyetlen pozitív dolgot, ami felgyújt egy szikrát valaki másnak a szívében, és soha ne feledjetek el hálát adni azért, amitek van!

Ha kiterjesztitek ezeket az energiákat a világba, akkor követendő témává fog válni és ahelyett, hogy negatív energiák motiválnának mindenkit, ez a pozitív energiák folyamatává válik. Figyeljétek meg, hogy miként tudnátok valamit másként csinálni abban a munkahelyi környezetben, amiben dolgoztok, abban a környezetben, amelyben éltek, a barátaitokkal, a családotokkal, az élet egészével! Hogyan tudnátok hozzájárulni a magasabb tudatosság szent hálójának a megszövéséhez? Mit tehetnétek egyetlen kedves szóval vagy gesztussal, ami a szeretet szikráját lobbantja fel valakiben és oly mértékig nyitja meg a szívét, hogy a tantrikus energia hatalmas köpenye megérintse az életét?

Mit tudnátok másként csinálni ebben a pillanatban, ami megváltoztatná valaki másnak az életet, de persze a tietekével együtt? Törekedjetek rá, hogy örömöt csempésszetek az életetekbe! Törekedjetek a játékosságra! Törekedjetek arra, hogy fénnyé legyetek, hogy az inspiráció forrásává legyetek valaki más számára még ma, meg persze önmagatok számára is!

Nos, hát akkor köszönjük valamennyiőtöknek, hogy összejöttetek velünk és hogy őriztétek ezt az energiát. Lazítsátok el a testeteket és az elméteket, miközben még több gyógyulásban részesítünk benneteket és megtartunk titeket ebben az energiában a fényesség teljesebb szintjein. A takaróvá összeszövődő szent szálak tovább erődödnek és fejlődnek, bízzatok ebben, járuljatok hozzá és legyen örömötök benne, amikor újból definiáljátok magatokat, és újra rátaláltok önmagatokra, mert aztán az Isteni meg fog mutatni nektek mindent, amit eddig hiányoltatok!

Töltse el béke a szíveteket! Töltse el öröm és játékosság az életeteket és ösztönözzön arra, hogy felfedezzétek azokat a rejtett birodalmakat, ahová most kezditek meg az utazásotokat!

Mária Magdolna vagyok és veletek van a szeretetem, au revoir.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Megbocsátás Törvénye és 1-7. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. április 29 Fordí...