Mária Magdolna - Dubai Szent Tűz Templom aktiválás 2 és a Kvantum Tantra Alkímiája 3

 Mária Magdolna: Dubai Szent Tűz Templom aktiválás 2 és a Kvantum Tantra Alkímiája 3Michelle Eloff©

Forrás: lightweaver

Dél-Afrika, Johannesburg, 2008. július 3

Hanganyagot készítette: Gárdi Marianna

Hanganyag letöltési linkje: http://www.mediafire.com/download/wb97dutzxf9lf71/kvantumtantra_alkimiaja_3.mp3


Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

___________________________________________________________

Loo-Lu Csillag Istennő, Kuthumi Nagyúr és Hórusz Nagyúr – Csillagkód aktiválás közvetítés – Az Arany Kundalini/Kígyó aktiválása 

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/loo-lu-csillag-istenno-kuthumi-nagyur.html?m=0

Lady Guinevierre és Kuthumi: A kvantum tantra alkímiája - Első rész

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/lady-guinevierre-es-kuthumi-kvantum.html?m=0

Jezabel: Dubai Szent Tűz Templom aktiválás 1 és a Kvantum Tantra Alkímiája 2

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/jezabel-dubai-szent-tuz-templom.html?m=0

______________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok.

Üdvözletem, és Isten hozott benneteket.

Én képviselem az Egység Istennőket ezen a napon az Új Fény, az Új Szeretet és a kiterjesztett öntudatosság folyékony rácsainak teremtése és a belső világ minden teremtése alkalmából. Az utazásotok mostani szakaszánál a szexcsakrátok [szakrális csakra] mélységeibe hatoltok be, kifejezetten a Szent Tűz Templomok aktiválásához kapcsolódóan, amelyet Dubai-ban horgonyoztunk le. Ez a fény, ami szexcsakrában található, egy gyémánt, amely sok fazettával[csiszolt oldallal] rendelkezik. Mindegyik fazetta egy sajátos igazságot tartalmaz, ezeknek az igazságoknak mindegyike egy egyedi üzenetet hordoz, amely a lényetek legmélyéhez beszél. Amikor a lényetek legmélye befogadja ezt az üzenetet, automatikusan válaszol rá, és valami történik, ez akcióba lép. A történés eleinte csak leheletnyi, de kis idő múltán, ami nem kell, hogy hosszú idő legyen, képesek lesztek észlelni, ahogyan ezek a változások megnyilvánulnak. Az isteni nőies és az isteni férfias közötti energiák dinamikája óriási változáson ment keresztül. Eljött az az idő, amikor a szent férfiasság ereje elismerést, tiszteletet nyer és ezzel egy időben, előtérbe hozzuk az Isteni Fenséges Istennő rendkívül erős, nyers energiáit. Nagyon fontos, hogy ezt a két energiát párhuzamosan gyökereztessük le, mert ezzel biztosítjuk, hogy közöttük fennmaradhasson az egyensúly.

Azok a frekvenciák, amelyet annak a tevékenységnek az eredményeként bocsátottak ki a Szent Tűz Templomok, amelyeken Jezabel Istennő végigvitt benneteket, már beavatást nyertek egy nagyon fontos feladatba, abba, hogy szétoszlassa, lebontsa az illúzió sűrű fátylait, amelyek elkülönítették és elidegenítették az embereket saját szakrális, szent erejüktől.

Az az erő, amire most utalunk, a szexualitásotok ereje. Az az erő, amely a kreativitásotok, a teremtő képességetek tárolóedényeként működik. A férfiak esetében a szexuális energia inkább a gyökércsakrában összpontosul, a nőknél inkább a szexcsakrában, de mindkét csakra, mindkét nem esetében a szexuális energiákat testesíti meg. Amint egyszer megértitek, hogy a szexuális energia a szeretet által ösztönzött alkotóerő/kreatív teremtő erő, akkor majd az elme megváltoztathatja hozzáállását és felfogását erről a kérdésről. Ez segít majd megértenetek a Kvantum Tantra Alkímiájának következő szintjét.

Az Alkímia annak képessége, hogy fogjátok az alapot, azt ami sűrű és közönséges és átalakítsátok ezt valami olyanná, ami fényes és nagyra becsült kincs. Minden olyan kincs, amelyet önmagatokkal kapcsolatban felfedeztek egy kulcs, ami kinyitja a láncok lakatjait, azokét, amelyek a régi paradigmához kötöttek. A lánc gyakran egy hiedelemrendszer, egy viselkedés, hozzáállás, egy félelem vagy bizonytalanság, amelyek egy-egy múltbeli trauma eredményeiként jöttek létre.

A testetek most ugyancsak képes a traumák gyors ütemű elengedésére. Időnként ez nem tűnik valami egyszerűnek, de biztosítalak róla benneteket, hogy a változások nagyon is egyszerűek, ha figyelembe veszitek annak a mérhetetlen voltát, amivel éppen most foglalkoztok. Kuthumi Mester gyakran említi, hogy amit így letisztáztok, az a múltban talán évekig tartó folyamat lett volna. Ezt most, elintézhetitek röviden, néhány óra, néhány nap, vagy néhány hét alatt. Mindezeket felismerve, erősebbnek érezhetitek magatokat ezen beavatások, gyógyítások, lehetőségein való keresztülhaladáson.

Mivel a testetek szent virágként nyílik ki és fogad magába egyre több fényt. A mostani különleges alkalomból az energia egészen speciális sugaraival dolgozunk; az Arannyal, a Platinával és az Ametiszttel. A Kvarc, amelyik a fehér fényt és a fehér fény Platina energiáját képviseli, egy olyan energia, amely felerősíti a benne található Arany Tudatosságot. Ezért van az, hogy a kvarckristály a benne lévő arannyal egy nagyon fontos energia, amely körülöttetek van most.

Ma behozunk egy másik sugarat is. Ez egy pompás elektromos Acélkék Sugár. Ez a bizonyos sugár képes behatolni a harmadikszembe és el fogja indítani azoknak a mintázatoknak a lebontását, amelyek a szexuális erőtökhöz, a saját szexualitásotokhoz és az önmagatokhoz való bensőséges, intim viszonyotokhoz kapcsolódnak, illetve az életetekhez, a hozzátok közeli emberekhez és az ő életükhöz való viszonyotokhoz kapcsolódnak. Fontos, hogy ez most megtörténjen, mivel ez felkészíti a harmadikszemeteket és a szexcsakrátokat az aktiválások következő fázisára, amelyek Dubai-ban történnek majd meg a nem túl távoli jövőben.

A harmadikszem mintázatait gyakran a tudatalatti látja el üzemanyaggal. A tudatalatti, ahogy azt biztos vagyok benne, hogy már tudjátok egy könyvtárnyi mennyiségű információt tárol el. Az információk azonban nem feltétlenül igazak, valódiak, csakúgy mint egy normális könyvtárban sem azok sokszor. Találhatóak benne történelmi információk, tartalmaz kitalált, és nem kitalált információkat is. Hatalmas mennyiségű információ tárolódik a tudatalattiban. Az utazásotok célja, most eldönteni, hogy melyik információ szolgálja az utazásotok magasabb céljait és melyik ami már elavult és akár úgy is találhatjátok, hogy éppen a történelmi részleg szorulhat a legalaposabb kitakarításra. Azzal a híddal, amelyet egy másik szinten létesítünk a Grand Canyon, Dubai, és Vietnám között, támogatjuk egy energianyaláb, kötél kiterjesztését Skóciába, az Egyesült Királyságba. Ez a szakrális helyek egyike, ahol én, Mária Magdolna lerögzítem a Magdolna-rózsák által tartalmazott geometriai mintázatokat és az öt felé mutató Magdolna-oszlopokat.

Annak oka, amiért én tartom ezt az aktiválást és egyben a Kvantum Tantra Alkímiájának harmadik tanítását, az az, hogy a lényetek legmélyén található fény olyan hangot kelt, ami a bennetek élő Istennőtől ered. Olyan hangot, amely bízik a rajta kívül lévő férfi Istenben, ami tükrözi a kapcsolatomat Yeshuával; a szakrális, isteni és tiszta Szeretet útját. Azt is meg kell említenem, hogy voltak időszakok, amikor nem mindenben értettünk egyet Yeshuával. Bizony volt, hogy külön kellett válnunk, hogy megnyugodhassunk, de az soha, de soha nem fordult elő, hogy megsértsük egymást.

Ezért ezzel az energiával én, Mária Magdolna ugyanezt a lehetőséget nyújtom át nektek, hogy megalkothassátok a fényt, amely összehoz benneteket nem csak a rajtatok kívüli személlyel, de bennetek belül lévő személlyel is, azzal aki legjobban szeret titeket, az Autentikus Énnel, aki semmi mást, csakis a teljes igazságot keresi. Ha ez az igazság megnyilvánult, már nincs szükség a félelemre, vagy a bizonytalanságra, mivel van egy gyökérrendszer, amely mélyen lehorgonyozta magát a csakráitok tudatosságában. Ez a tudatosság egy fajta megnyugtató energia, ami a belső gyermeket, a serdülő és a felnőtt ént egyaránt biztonságos térben tartja. Ezt a biztonságos teret meg fogjuk teremteni, hogy az egész bolygót megtartsa ebben a térben az aktiválások időszaka alatt, amit földrajzilag Dubai-ban folytatunk le a július 21 és 27-e között. Ezek az energiák aztán tovább fognak áramolni a kollektív tudatosságon keresztül. Ez nem olyan folyamat, amelyet soha többé nem fogunk megismételni, és nem kerül átadásra bármilyen már léleknek soha többé. A megadott napok energiájának intenzitása mindig rendkívül értékes, de akik később találnak rá ezekre a tanításokra, azok éppúgy élvezhetik jótékony hatásaikat és ezzel legyetek tisztában. Sőt, ha ti magatok, úgy döntötök, hogy többször átveszitek ezeket a tanításokat, akkor mindig egyre mélyebb szinten teszitek majd magatokévá azokat.

A harmadikszemetek mintázatai kapcsolatban vannak a szexuális erővel, és szintén hatással vannak alkotóerőtök/kreatív teremtő erőtők használatának képességére, hogy olyanná alakítsátok az életeteket, amilyenre leginkább szeretnétek. A Teremtő Energia mindent üzemanyaggal lát el, amiről az egyén úgy döntött, hogy kivitelezi fizikailag az életében, még akkor is amikor  úgy döntötök, hogy belekezdtek egy kapcsolat kiépítésére tett kísérletbe, a karrieretek ápolásába, otthon létrehozásába vagy családalapításba, minden kreativitást[creativity] tartalmaz, és ezért mondjuk azt, hogy megteremtetek [create] egy életet, megteremtetek egy otthont, megteremtetek egy gyermeket. A Fehér Tűz Elem az a láng, amelyik a kreativitás összes szintjének szívében ég.

Ezért most én, Mária Magdolna, elültetem a Magdolna Rózsákat az összes csakrátokba. Valamennyi csakra megkapja az élet isteni csókját a Rózsákon keresztül. Próbáljátok meg elképzelni, hogy milyen lehet a csakrákban nyíló Rózsák érzése. Képzeljétek el a Rózsákból kibocsátódott béke, könnyedség és fényesség érzését, amint megtölti a csakráitokat és feltölti a testeteket, és amíg ez történik, én lerögzítek a gerincetek mentén egy Magdolna Oszlopot. Ez az oszlop a Mennyből, a Földig fut. A Föld Anya testében gyökerezik és a harmónia és egyensúly tökéletes energiáival táplál benneteket. Ez a Magdolna Oszlopban lévő energia tárolja azokat a vibrációkat, amelyek emlékeztetik a testedet a harmónia és az egyensúly fontosságára. Tudat alatt elkezdi belétek táplálni az információt, amelyről már korábban említést tettem a Yeshuával való viszonyommal összefüggésben és azt, hogy hogyan fordíthatjátok meg az ártó, a bántó szavak hatásait önmagatokkal, és ezáltal másokkal kapcsolatban is.

A nyelv, roppant veszélyes fegyver, és amit kimondotok, az fel is emelheti, vagy le is sújthatja a szellemet. A szellemetek gyönyörű, és ez, az a gyönyörű szellem, aki a biztonságos helyet teremti meg, amelyben tovább teremthetek.

Ezért most azt kérem, hogy képzeld el azt a kristályt, amelyet Jezabel istennőtől kaptál, ahogy még mindig beburkolja az energiádat. Csatlakoztasd energiádat a kristály lényéhez, és képzeld el a kristály folyékony aranyát tovább szivárogni a szexcsakrádba. Az arany energia azonnali választ vált ki a keresztcsonti területből, és elkezd felkúszni a gerinc mentén, amíg át nem itatja az agyat és át nem hatja a tobozmirigyet, illetve az agyalapi-mirigyet. Az aranyfolyadék most hidat képez a szex és a harmadikszem csakra között. Ennek a hídnak igen különleges célja van és ez fog támogatni téged bármilyen olyan mintázat átalakításában, amihez kapcsolódva megtagadtad teljes teremtő erődet, azt hogy szabadon teremtsél. A romantika egy erőteljes energia. A Szeretet, az Igazság, az Öröm, a Harmónia és az Áldás mind igazán erőteljes energiák. Érezhetitek mindezen energiák átható jelenlétét, amikor a Szeretet teljesen jelen van. A Szeretet kifejeződése sokféle módon megnyilvánulhat. Meg kell értenetek, hogy az Istennő energiája kreatív teremtő energia. Ez a motiváló erő minden mögött. A férfias energia az a rész, amely lépéseket tesz/cselekszik motiválva és megtörténté téve a dolgokat és ez az oka kedveseim, hogy a férfias és a nőies miért olyan erőteljes, mikor együtt vannak. Az illúzió, ami elkülönítette a nemeket megfosztotta erejétől/hatalmától az emberiséget, jobban, mint azt bármikor is gondoltátok volna.

Most ez a híd, a szexcsakra és a harmadikszem csakra között szintén létrehoz egy újabb szép hidat, a szexcsakrád szent nőiessége és a harmadikszemed szent férfiassága között. Ez a két energia pedig a Szeretet egy csodálatos Mandaláját teremti meg a szívcsakrán belül azért, hogy a Szeretet teljesen meghatalmasodottá váljon a Földön, ugyanúgy, ahogy a Mennyben van, és a férfiaknak és a nőknek ki kell békülniük egymással. A férfiasnak és a nőiesnek bennetek békét kell kötnie egymással. A Yin-t és Yang-ot egymást támogató energiáként kell látni, amelyek felkínálják a kinyilatkoztatásokat, előidézve a betekintéseket hogy egymást megjelenítsék, és fel kell ismerniük, hogy ez mindkettőjüknek, önmaguk és egymás mélyebb megértését nyújtja. Végeredményben ti, és minden más személy, egymás tükröződései vagytok. Egymást tükrözitek önmagatok fényében és ez a ti utatok.

A Tantra energiája, ami a Szeretet fényének megszentelt szövete, egy pompás új energiamezőt hoz létre a szexcsakrádban, a harmadikszem csakrádban, és a szívcsakrádban. Ez az energiamező most lényegi vonatkozásaiban megerősödik, ami biztosítja, hogy túlterjedjen az intimitás és a szexualitás legyengítő mintázatain, ösztönzésein, hozzáállásain és elképzelésein. Megragadja a profán dolgokat, és szakrálissá változtatja azokat. Az út ezen szakaszán találkozik a profán a szakrálissal, a férfias a nőiessel, az igazság az illúzióval, az éjszaka a nappallal, a fekete a fehérrel, és így a mindent egybetartó tisztaság megnyilvánul, és 222 millió új szent Fehér Láng érkezik a Földre. Ezek a lángok felgyorsítják azt az ütemet, amellyel a kollektív tudatosság át tudja égetni a régi paradigma összes illúziójának fátylát, és ami a legfontosabb, hogy az élet, amelyet én, Mária Magdolna éltem Yeshuával, sokkal ismertebb ténnyé válik, és ezek a tények fogják megváltoztatni az emberiség tudatosságát, és az emberiség jövőjét új irányba vezetik.

A Szent Tűz Templomok energiarácsai most már lerögzültek a szex-, illetve a harmadikszem csakráidban. Nincs már messze az az idő, amikor beléphetsz ezekbe a szent erőpontokba, és úgy találhatod majd, hogy az Istennők nyers energiái, azok amelyek egész végig hiányoztak. Ez a hiányzó láncszem a létező legistenibb fény, ami a Kozmikus Anya képességén belül létezik, hogy mindent, és mindenkit feltétel nélkül szeressen. Ezen a hatalmas szereteten keresztül, amit a Kozmikus Anyánk fejez ki, az amiben a Kozmikus Atyán megszülethetett. Talán megkockáztathatok, egy kis, szerintem helyes kritikát. Az Istennő, az ő szeretetének hatalmán keresztül adott életet az Istennek, és ezt nagyon különleges célból tette, azért mert ezen a hatalmas és tiszta kreatív teremtő szereteten keresztül, a megszülető lény megtestesítette a hatalmas szeretet magjait és ebben a pillanatban történt, hogy az Istennő, saját tökéletes teremtményére vetette pillantását, akit szeretete által szült, és a teremtményét saját részének tekinti. Isteniségében egyenrangúnak, Isteni ellentettjének, a szent kiegészítőjének, ami biztosította, hogy a szeretet igaz ereje mindig életben maradjon, és folytatja a teremtését a szeretkezésen keresztül. A mag és a kehely egyesülésével a szeretet erejének aktusában új élet foganhat meg, egy másik emberi lény formájában, melynek eredményéül a szeretet nagyobb mélységei fogannak meg. Sok minden felfogható ezáltal, és ez az, amiért én, Mária Magdolna jöttem el, hogy felhívjam erre a figyelmeteket. Az Isteni Fenséges Istennő szeretete az, ami megteremtette a Férfi Istent. Ennél fogva a Fenséges Istennő szeretete bennetek életet adhat a Fenséges (Férfi) Istennek, aki már létezik bennetek, de csak úgy adhattok életet ennek a részeteknek, ha úgy keresitek, ahogyan azt az Isteni Anya tette, és úgy ölelitek magatokhoz, mint sajátotokat.

Az idő korszakain, eónjain át ennek archetípusa Ízisz és Ozirisz voltak, ahol a férfiasság rengeteg részre hasadt. Ez az igazságuktól való elválasztottságban hagyta a férfiakat. A szeretet ereje, az igaz szeretet, - és itt nem a világi bujaságról beszélek, - az igaz szeretet ereje áthatol minden akadályon, amivel csak találkoztok. A fájdalom, amelyet Ízisz érzett és tapasztalt, amikor meglátta Oziriszt ezer darabra vágva, a saját lelkét is széttördelte és a férfias és nőies energiák újabb szinten szétváltak. Sok más széttöredezés történt még Ízisz és Ozirisz története előtt is, ezt csak a példa kedvéért említettem.

Ozirisz testének, az az egy része pedig, amelyet nem találtak meg, a hatalom/erő eszköze. A férfi szaporító szerve, és a nő szaporító szerve a hatalmatok/erőtők eszközei, amelyeket a fizikai világban használva teremthettek, de ennek sok más dimenziója is van. Mielőtt azonban ezeket a további dimenziókat készek lennétek megtapasztalni, először meg kell gyógyítanotok a szexhez, az intimitáshoz és a saját szexualitásotokhoz való hozzáállásotokat. Ezt most valószínűleg nem értitek, és leginkább túlzásként értelmezitek, vagy talán egyáltalán el sem hiszitek.

Most akkor az elektromos Acélkék energia hullámairól szólnék, amely a csakrák között árad, a fenséges Istennő és a fenséges Isten között. És a Nőies Fehér Láng Szent Tűz Templomainak második stádiuma megtestesíti az Istennő igazi nyers energiáit, amelyek most közelebb kerülnek. Ez a tudat szintjein keresztül horgonyzódik le a Föld Anya testének éterikus mezőin belül. Így ezúttal megfigyelhetitek, hogy az elmétek hogyan győz meg titeket, hogy kizökkenjetek a béke érzéséből és hogy kényelmetlenül érezzétek magatokat a saját szexualitásátokkal kapcsolatosan.

A Kvantum Tantra alkímiájának a megértése segíteni fog titeket az összes élet alapjának megértésében, hogy hogyan keletkezett, és a teremtése mögötti célt is meg fogjátok érteni. Az emberiség sohasem ízlelheti meg a szeretetnek azt a tiszta isteniségét, amelyről beszélünk, amíg ez a sérülés, az erőtök sérülése, be nem gyógyul. A szeretett Kuthumink, már adott át információkat a képességetekről, hogy begyógyítsátok a sebeiteket, sérüléseiteket. Az életidőtök nagy részét azzal töltöttétek, hogy kölcsönhatásba kerültettek a sérüléseiteket visszatükröző emberekkel. Arról beszélek, hogy megtapasztaltátok a szeretet, a szexualitás és a kreativitás ellentettjét. Ez persze nem azt jelenti, hogy soha nem lesz részetek az igazi aspektusuk megízlelésébe, mert mindenkit biztosíthatok, hogy lesz. Csak annyit kell tennetek, hogy engedjétek begyógyulni a sérüléseket, kitisztulni minden történetet, vagy talán engedjétek, hogy megszabaduljatok az egésztől addig, amíg világossá nem válik, hogy a történetetek melyik része szolgálja a magasabb javatokat.

Ennél a pontnál azt is hozzá kell tennem, hogy a szexcsakra és a harmadikszem csakra közötti híd további hidakat hoz létre a genetikai, leszármazási vonalaitokon, és ezeken a csakrákok keresztül különösen az atyai és az anyai vonalakon. Ez felgyorsult tisztulást eredményez a régre visszanyúló rácsokban, ahol a legelső alkalommal megtörtént a különválás, amikor az emberek elfeledték a szeretet szentségét, és a bujaság tudatosság profanitásába hullottak; az elveszettség, nélkülözés félelmében. Mivel sok ember nem érti a szeretetet, és nem érzi a szeretet igazi lényegét, evégett viszály és zavarodottság keletkezik. Nagyon sokszor a szeretetet összefüggésbe hozzák a haraggal és a félrevezetéssel, az erőszakkal és az elutasítással. Mivel ezt tapasztaltátok a szüleitek részéről és más emberektől, akik azt állították, hogy szeretnek benneteket.

Belül van egy semmi mással össze nem hasonlítható vágyakozás, ami a szeretet utáni vágyakozás. Ez a szeretet iránti vágyakozás vezet benneteket el az igazság megismeréséhez mindennel kapcsolatban, beleértve az énetek megismerését is. Ez az erő ösztönöz benneteket a nagy Egy-be való visszatérésre.

Az intenzív szükségletetek, hogy megtapasztaljátok a szeretet, amelyről beszélek, elvisz benneteket a szeretet felfedezésének és megtapasztalásának számos ösvényére. Néha úgy érzitek, mintha már megleltétek volna, és akkor mégis valamelyik másik arcát mutatja meg, és most a kellős közepén vagytok nem csak az energiának, hanem a tudatos mentális befogadóképességnek is, hogy minden felforgassatok, és a tragédia arcát megvizsgáljátok és lássátok, hogy a másik oldalon a komédia van, és ezáltal a tragikus szerelem szereteté válik és ezt az önön tisztaságában ünnepelhetitek. Ezzel kapcsolatban azt kérem, hogy gondolkodjatok el rajta, meditáljatok róla, tűnődjetek el róla és szívjátok fel a testetekbe.

Ez a Kvantum Tantra aktív Alkímiájának az egyik fény eszköze. Amikor átalakítjátok a tragikus szerelmet örömteli szeretetté, akkor az alkímiát gyakoroljátok. Amikor belenéztek abba, amit sötétnek tartotok vagy amikor táncra perdültök az árnyékotokkal, és úgy döntötök, hogy megszólítjátok, azt ami az árnyékban bújik meg és elkezditek szeretni ezt, hogy behozzátok ezt a fénybe, akkor az Alkímiát gyakoroljátok, és a Kvantum Tantrát alkalmazzátok. Észben tartva, hogy a Tantra a Szeretet Fényének Megszentelt Szövése és a szeretet, ami a fényben létezik, akkor az egyén miért ne döntene úgy, hogy kifejezi ezt a szeretetet, szerelmet azzal a személlyel, akit szeret, a két ember közötti szeretet/szerelem legerőteljesebb aktusának leghatékonyabb energiacseréje az, amit szexnek vagy szeretkezésnek hívtok. Ugyanezek az energiák cserélődnek ki a barátok, és a közeli családtagok között a szívcsakrán keresztül. A szerelmeskedés aktusa a szívcsakrán keresztül történik meg, a szenvedélyen keresztül, a feltétel nélküli vágyakozáson keresztül. Feltétel nélkül mellé álltok és támogatjátok azt, akit szerettek, függetlenül attól, hogy milyen sötét az árnyéka, vagy mennyire sérült a szíve, mivel ami igazán számít, az a feltétel nélküli szeretet aktusa. Ez nem jelenti a kihasználtságot. Ez nem jelenti azt, hogy a partnered vissza fog élni veled. Nem, mivel van valaki, aki ilyen felelősségteljes és erőteljes helyzetbe képes fenntartani a szilárd és megszentelt határaikat. 

Ezek az energiák keresztülsöpörnek Dubai-on. Az energiák, amelyek végigsöpörnek a kollektív tudatosságon, ez az energia az, amelyik kiterjed Skócia, illetve Namíbia szívéig és a Grand Canyon minden fénypontjáig és onnan Vietnám és Kambodzsa minden fénypontjáig. Ez az energia kiterjed Johannesburgig és Fokvárosig, Egyiptomig, Izraelig, és Jordániáig. Ezek az energiák aztán tovább terjednek Peruba, Kanada és Dél-Amerika minden területére, és aztán szétterjed egész Európában, és minden szigetre, amíg végül az egész bolygó megízlelheti ezeket az energiákat.

A fénymunkások világszerte, akik velünk dolgoznak; ti valamennyien felelősek vagytok ezen energiák fényének hordozásáért, bárhová is menjetek. Alkalmazzátok a gyakorlatban, azokat a dolgokat, amelyekről beszéltünk nektek, és ez mindent megad számotokra, ami ahhoz szükséges, hogy biztosítsa a Szeretet Fényének Szakrális Szövetét, hogy a szeretet mindenkit átölelhessen. A Szövet, amelyről beszélünk nem egy szilárd rács, nem egy háló, ez egy fajta folyékony rács, ami azt jelenti, hogy az energiái folyékonyak, nőiesek, és a nőies tudatosságot tartalmazza magában, amelyben az egyén képes egy rögzített, szilárd világban is működni olyanban mint a 3. dimenzió és ezáltal egy újabb szinten képes megérteni a multidimenzió megélésének hatalmát.  A folyékony tudatosság, folyékony hozzáállás, folyékony univerzum perspektívájából élve az életeteket, felhasználva a készségeiteket, hogy az emberi élet érzékelhető fix[rögzített] világán belül működjetek. A pillanatban élve, lehorgonyozzátok ezt a testetek sejtjein belül és behúzzátok ezt egészen a testetek belsejében lévő atommagokig, ezáltal az emberi élet egy nagyon fontos  részét fogjátok elsajátítani és aztán uralni, és látni fogjátok, hogy milyen könnyű is multidimenziósan élni.

Én, Mária Magdolna veletek maradok az elkövetkező huszonnégy órában, támogatva a csakráitok között áramló Acélkék elektromos Sugarat. Figyelni fogom a csakráitok újrakalibrálását, és a harmadikszem csakra felépítésének mintázataiban bekövetkező változásokat. Segíteni fogom a belső könyvtáratok kitisztítását, és megpróbálom nagyon finoman megtámogatni az igazság legyökerezését az Istennő és Isten nyers erejével kapcsolatban, és biztonságban megtartani ezeket a szex- és a gyökércsakrákban. És ezáltal az egyensúly egy újabb szintjét hozzuk létre és nyújtjuk át az emberiségnek. Soha ne feledjétek, hogy a (Férfi) Isten éppen olyan fontos, mint az Istennő. Soha ne becsüljétek alá az Istennő hatalmát, erejét, szerepét és isteni célját, és a férfiasságét sem, és soha ne feledjétek, hogy milyen hatalmas és erőteljes a kettő egyként.

Az egyesült energia fénye nyithatja meg a szíveteket a félelem nélküli szeretetre, a szeretet szabadságával, a szeretet feltétel nélküliségére és végtelenségére. Mária Magdolna vagyok. Béke legyen veletek, au revoir.

A soron következő rész itt találjátok:

Guinevierre: Dubai Szent Tűz Templom aktiválás 3 és a Kvantum Tantra Alkímiája 4 

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/guinevierrev-dubai-szent-tuz-templom.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...