Mária Magdolna - 21-12 - A küszöb átlépése

Michelle Eloff (12.12.21) - Mária Magdolna: 21-12 - A küszöb átlépése


Forrás: thelightweaver

Fordította és hanganyagot készítette: Szigeti Antal

Hanganyag letöltésének helyehttp://www.mediafire.com/download/yaflif4ay1fov02/M%C3%A1ria+Magdolna+21_12+-+A+k%C3%BCsz%C3%B6b+%C3%A1tl%C3%A9p%C3%A9se.mp3

Michelle Eloff által csatornázva ©

2012. December 12.-én

Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

OoooOoooO

Én vagyok Mária Magdolna, köszöntelek és üdvözöllek benneteket az Isteni Énetek esszenciájának megszentelt jelenlétében. Ez az óriási ünneplés alkalma, hiszen a kollektív tudatosság fordulópontjához érkeztetek, amikor összevegyültök a magasabb világokkal, melyek a régi paradigma dimenzióin túl léteznek, és amelyek most bukkannak elő.

Az új fényvilágok küszöbének átlépését úgy tervezték, hogy tökéletesen átalakítja annak a létezésnek a minőségét, melyet valóságotokként tapasztaltok, és most előttetek áll az átjáró; olyan, amelyen keresztülmentek, és elérkeztek ahhoz, hogy összevegyüljetek velünk, és az összes többi fénylénnyel a „kerítés” túloldalán.

Évezredekig csatáztatok a sötétség démonaival, jöttetek, hogy szembenézzetek a fájdalommal, szenvedéssel, szégyennel, bűntudattal, félelemmel és haraggal. Most már készen álltok átölelni az ezekkel egyenlő ellentétes tapasztalatot, és átlépni a küszöböt, azért jöttetek, hogy abban a térben álljatok, amelyik lehetővé teszi, hogy megosszátok a fényeteket, a szereteteteket és a bölcsességeteket az igazság, szeretet, bölcsesség és fény teljes esszenciája megtestesítésének biztonságos alapjáról, így miközben folytatjátok az új paradigma társteremtését, melybe sokan jöttek, hogy megtalálják az új élet kulcsát. Drágaságaim, sok élet óta vártátok ezt az alkalmat, és e pillanatban összekapcsolódtok a szeretet és bölcsesség birodalmaival, melyekbe e pontig elvezettünk benneteket. Összevegyülsz azokkal az energiákkal, melyek sok értékes leckét tanítottak neked, melyek most mélyen belőled bukkannak elő erőteljes bölcsességként, melynek folytatnia kell a lépéseitek irányítását, és vezetni az ösvényen, melyet belevésel most a Földbe, ami olyan úttá válik mások számára, melyet képesek követni.

Kész vagy az átmenetre. Ha nem lennél rá kész, nem lennél most részese e tapasztalásnak. Ezért nyisd meg a szívedet, és add át magad mindannak az isteni esszenciának, ami isteni és most megáld téged a szeretet és a bölcsesség erejével, hogy megtörténjen az átmenet, és visszanyerd isteni jogodat, hogy teljes lényként felemelkedj, taníts, átlépj, átalakulj, és átváltoztasd a sötétség régi világát az új világ fényévé. Elérkezett számodra az idő, hogy átadd a régi testedet, régi elmédet, gondolataidat, hozzáállásaidat és felfogásaidat a fény hatalmas Nagyurainak és Úrnőinek, cserébe az ajtó kulcsáért, amelyik megnyitja az Új Világot, melybe most belépsz. Kiérdemelted a jogot, hogy megkapd ezt a kulcsot az Új Világhoz, és a Fény Városához, melyben a társteremtés és a csodálatos manifesztáció Mennyei Palotái várnak rád.

Az összes Mester Vezetőd és Tanítód összegyűlik most körülötted, hogy tanúsítsa ezt a mindenható átmenetet, és várnak téged az Új Világ paradigmájában, ahol be fogsz jelentkezni Szakrális Fényvilágok erőteljes Gyógyító Templomaiba, ahol kimosódik belőled a régi, és összevegyülsz az újjal. Lazítsd el a testedet, és lazítsd el az elmédet, és bizalommal és biztonságban nyisd meg magad arra, hogy megengedd az összes csodálatos Mesternek, Nagyúrnak, Úrnőnek, Istennek, Istennőnek és Fénylénynek, akik az összes életeden keresztül veled utaztak, és akik megígérték, hogy itt találkoznak veled, és most tanúi e gargantuai(hatalmas) ünneplésnek, amikor emberi formában átléped a küszöböt, és eggyé válsz az örök fény forrásával, és a fény-éneddel.

A régi éned minden aspektusát add át az Őrangyalodnak és a gyógyító angyalaidnak. Az át magad a fény, a szeretet és az igazság erőteljes lüktetéseinek, melyek most összevegyülnek veled, és meg is erősítik, hogy eljött az ideje, hogy keresztülmenj ezen a csodálatos Felemelkedési Kapun. Lazulj bele szeretet erejébe, és figyeld, amint ezek a csodálatos energiák körbetáncolnak, és melyek azért jöttek, hogy ünnepeljék a felemelkedés ezen alkalmát, és támogassák a tudatosságod felemelését, miközben az eltolódik az isteniség és a teljesség dinamikus dimenzióiba.

Én Mária Magdolna, Kuthumi-Agrippa nagyúr, a Szoláris arkangyalok, Yeshua Mester, Maitreya nagyúr, St. Germain és a Kegyelem, Béke és Fény hatalmas Elohimja kíséretével összegyűlünk veletek, megtartjuk a testeteket, miközben felkészítünk az energiáitokat, hogy összevegyüljenek ezzel az Új Fény-Sablonnal [template], és kiszabadítsunk benneteket az elerőtlenítő karma régi ciklusából. Fellobbantjuk a Szenvedély és Bátorság Tüzeit, melyeket most belélegezhetsz és megengedheted, hogy összevegyüljenek az összes csakráddal. Érezd a szeretet és igazság erejét és jelenlétét, amint most körülvesznek téged, ahogy a tested minden sejtjében érzed e pillanat magasztosságát. Ahogy ott állunk veled, megkérdezzük, hogy kész vagy-e megtenni ezt a lépést, átlépni az új világ küszöbét, és jobban kifejezni a saját igaz, erőteljes és pozitív autentikus énedet. Az igened megnyitja a Fény Mennyei Kapuit és a portálokat, melyek lehetővé teszik a Bölcsesség és Szeretet csodálatos Sugarainak, hogy összevegyüljenek a csakráiddal, és gyengéden fellobbantsák az erő, a hatalom, a béke és a harmónia impulzusait, melyek egyesülnek a tudatosságod összes rostjával.

A Nagy Mesterek, a Fény nagyurai és úrnői most felszabadítják a Meghatalmasodás és Megszabadulás Kódjait, melyek magnetikusan utaznak, hogy találkozzanak veled, és gyengéden beivódnak a bőröd pórusain keresztül, összevegyülve a fizikai tested összes szerves anyagával, és egyesülve az összes részed energetikai aspektusaival. A Szoláris Arkangyalok Szakrális Hangokat bocsátanak ki, melyek kinyitják belső időzáraidat, melyek a régi világban visszatartottak téged, melyek gondoskodtak róla, hogy urald azokat a leckéket, melyeket megtanulni jöttél ebben az életedben, és amelyek az elmúlt inkarnációk visszamaradt energiái a függő ügyek formájában, melyeket most befejeztél.

A Szakrális Hangok beállítják a tested minden atomját, hozzáigazítják a frekvenciákhoz, melyek biztosítani fogják a biztonságos átmenetet. Miközben ezek a mágneses energiák kommunikálnak a testeddel, a Fény Nagy urai és úrnői hozzáigazítják a felsőbb tudatosság és intelligencia magasabb oktávjait a te energiameződhöz, és gyengéden elindítják a régi világról való lekapcsolódás folyamatát, eloldozva az összes köteléket, így képes vagy biztonságosan és tökéletesen átlépni az új világ küszöbét. Lélegezz be mélyen, lélegezz ki teljesen, elengedve az elmédet, az összes gondolatodat, az összes elvárásodat, és egyszerűen válj eggyé ezzel az energiával, amelyik most megáld téged. Érezd, ahogy az Anya/Atya isten ereje egyesíti az összes szeretet és élet forrását veled, és gyengéden beléd engedi az Impulzus Kódokat, amelyek új ösztönző és kormányzó energiává válnak, melyek kommunikálnak a tested sejtjeivel, és új kommunikációs rendszert létesítenek, mely egyesít téged az új fényvilágok kereteivel, és a programok szakrális fénynyelvet testesítenek meg, ami új módon tanít téged, új körülmények között, haladottabb tanításokon keresztül, és a folyamaton keresztül, tapasztaláson és a bizalom kifejezésén keresztül, bátorságon keresztül, és az abba vetett tökéletes hiten keresztül, hogy az új világban vagy, és biztonságos átadnod magad mindannak, ami új és eltérő, hiszen az életed már nem az, ami volt.

Mind a 144.000 Fény Arkangyal megnyitja most a szívét, hogy megteremtse a fényjárművet, amely magába foglal téged. Üdvözöld ezt az energiát. Add át magad ennek, ahogy megformálódik körülötted. E jármű belsejében segítünk neked magnetikusan újrakapcsolódni kizárólag csak azzal, ami tökéletes igazodásban és összhangban van azzal az ösvénnyel, ami most terül el előtted, annak a világnak a túloldalán, melyet magad mögött hagysz. Ez azt jelenti, hogy az összes ember, helyzet, minden emlék, szeretetteljes kapcsolat és szakrális szerződés, ami tökéletes és harmonikus, és isteni igazodásban van az új ösvényeddel, az veled jön, átkel veled együtt, és kapcsolódásban marad a szeretet, bölcsesség, boldogulás vibrációin keresztül és a feltétel nélküli szeretet tudatosságon keresztül. Felerősítjük most az energiákat, biztosítjuk körülötted a Fény Rácsait, melyek védelmi mechanizmussá válnak, olyan fényrészecskéket formálva, melyek kommunikálnak az összes dimenzióval és azokkal a fénylényekkel, melyekkel az Új Világban gyengéden összevegyülsz, így a lelked célja most beléphet az új valóság magasabb dimenzióiba, melynek tapasztalásában teljesen megbízol.

Beigazítjuk most az új fényhányadosokat, melyeket magadba iszol. Nagyon gyengéden kezdődik az átmenet, és az energiád lassan, magnetikusan elnyelődik a Fény Birodalmaiban. Add át magad, és képzeld el, amint elengeded a tudatosságod és energiád összes régi rétegét, ami a régi világhoz kapcsolódott. Engedd el a maszkokat, a félelmeket, és az összes ezekhez kapcsolódó drámát, és teljesen és tökéletesen engedj ki. Veled van minden egyes fénylény, aki kapcsolódott hozzád. Mindazok, akiket mélységesen szerettél, akik már elhagyták a fizikai testüket, és átmentek, összegyűlnek most, hogy üdvözöljenek téged, hiszen együtt örvendeznek veled, és ünneplik az átlépésedet.

Miközben az összes energia egyesül, az Anya/Atya Isten szakrális esszenciája átmos téged, kimossa az összes régi paradigmás energiát, megtisztítja a lényed minden szintjét. Hadd menjen. Engedd ezt megtörténni, hiszen biztonságban vagy, védelem alatt, és az Univerzum legmindenhatóbb és legerősebb lényeinek őrizete alatt, hiszen most az összes figyelem a Földre irányul, és a ti átmenetetekre, a jövő megszentelt hírnökeire, akik most készülnek.

Most vagy az átlépés közepén, a két világ között, és mindazok, akik a magasabb világból ki lettek jelölve, hogy összevegyüljenek veled és támogassanak téged az új életed új mintázatával való megismerkedésben, most üdvözölnek téged, kiterjesztik szeretetük sugarait a szívcsakrádra. Idd magadba ezeket az energiákat, üdvözöld ezeket és add át magad nekik. A bensődben minden eltolódik most, és változik. A régi világ mind és mind jobban eltávolodik tőled, és egyre közelebb kerülsz az új világhoz, fénylények ezreivel körülvéve, akik várták az idő ezen pillanatát. Folytasd az elengedést. Folytasd az önátadást, és érezd, ahogy a békés erő belép a lényed minden szálába, miközben befogadod az új energiákat, melyek megáldanak téged. Képzeld el, hogy csodálatos fény tűnik fel előtted, mely erejében növekszik. Képzeld el, hogy ismerős és mégis ismeretlen melegség burkolja be a testedet. Ez a melegség mindazoknak a szeretete, akik rád várnak. Az energiák vibrációjukban növekszenek, és ez a növekedés felgyorsítja az identitásod régi paradigmás fogalmainak eltűnését, amelyek sok életen át megkötöttek. Felgyorsul az energia, ahogy történik az átmenet. Vegyél most mély levegőt, miközben a befogadás és továbbítás magasabb kódjainak kristály frekvenciái összevegyülnek a tested atomjaival, aktiválják a csillagfény magasabb kódjait. A testedben most magnetikusan elnyelődik ami ismerős és mégis ismeretlen. Nincs benne félelem. Add át magad ennek. Üdvözöld és engedd el, hiszen ahol most vagy, ott nincs tér és idő, hiszen ott nincs semmiféle elvárás. Ez az új világ, az új élet, és az új tapasztalás.

Az Őrangyalod most összevegyül a testeddel, magnetikusan hozzáköti mindazt, ami jó, és mindazt, ami veled jött az átmenetben, a Felsőbb Éned minden aspektusához. Ez egyedi és erőteljes rácsot teremt, ami most stabilizálódik az új világban. Vegyél mély levegőt, és most számolj vissza velünk, összevegyülve a fénnyel, összevegyülsz a fénnyel és keresztülmész a dimenziókapukon, ahol kapcsolatba fogsz kerülni az Új Világ Megszentelt Földjével.

Vegyél mély levegőt. Lazíts. Öt. Négy. Három. Érezd növekedni az energiákat, miközben közelebb kerülsz az Új Föld rácsaihoz. Kettő. Érezd, hogy az Új Föld magnetikus fénye kapcsolódik hozzád, és befogja a mágneses impulzusaidat. Egy. Érezd, hogy a lábad az Új Földön van. Most egészen új fény és új világ vesz körül. Hadd menjen, egyenesedj ki, és mondj köszönetet! Átléptetek Drágaságaim, és a következő 72 óra során az energiátok egy igazodási perióduson fog keresztülmenni, hiszen most olyasmit tapasztaltál, mint korábban soha. Bár a fizikai tested még ugyanabban a környezetben van, mint mielőtt átléptél, az az energiarácsok és mintázatok teljesen eltérőek. Az általad élt valóság minden részletében igazodnod kell most ehhez. A 72 órás igazodási periódus után, keresztül fogsz menni egy 12 napos újrakapcsolódási folyamaton, a magasabb világok mind a 12 dimenziójával, melyek a hatodik dimenzióban és afelett léteznek. A Felsőbb Fény magasabb Univerzális Sugarai az energia vezérlő erőivé válnak, és ösztönöznek és inspirálnak, hogy tovább utazz előre. Mindenképpen veled fogunk maradni a beállítás és újraigazodás ezen időtartama alatt. Ez idő alatt új Vezetőid és Mester Tanítóid be fogják mutatni neked az energiáikat. Azt is észre fogod venni, hogy a telepatikus kommunikációt befogadó képességed mérhetetlenül felerősödött, így szentelj neki figyelmet. Azt is észreveszed majd, hogy a természet hangosabban beszél hozzád, és hogy a lényed minden része most éberebb és fokozottan tudatosabb azoknak a lényeknek a jelenlétére, akik most veled vannak, segítenek neked az új ösvény kivésésében magad előtt, ami a Magasabb Bölcsesség és Fény Kristály Ösvényévé válik, melyek mások is előrehaladhatnak.

A te Átlépési Kapud egyedi és személyre szóló portál. Ezen a portálon keresztül képes leszel fogadni és üdvözölni mások energiáit, akik később végzik el az átlépést. Ez az Erő és Szolgálat személyes portálja a számodra. Ezen a csodálatos Fény Kapun keresztül átmehetnek az üzeneteid, hogy találkozzanak azokkal, akik a régi paradigmában vannak, így az ő tanítójukként, mentorukként, őrzőjükként és gyógyítójukként állhatsz. Ez lehetővé teszi a számodra, hogy mindkét világban működj, anélkül, hogy elveszítenéd a kapcsolatot az új világgal, melynek most már a része vagy. Most van a tanulásod utazásának kezdete, azt illetően, milyen az igazi multi-dimenziós élet, és hogyan kell működni a magasabb tudatosságból, és hogyan kell kommunikálni és kölcsönhatásba kerülni az úgynevezett alacsonyabb tudatossággal. Ez nagyon hasonló ahhoz, ahogy mi a Fény Mesterei, Urai és Úrnői működünk a magasabb világokból, amikor veletek dolgozunk. A beavatások, tanítások és tapasztalatok most formálják a valóságodat, és a tapasztalások nem magyarázhatók meg a múltbeli elmével. Ez egy egészen új utazás. Emlékezz erre, így nem felhőzöd el a látomásodat a régi módokba való visszazuhanással. Mégis, nagyon is tudatában leszel, hogyan működik a régi világ, és hogy az elmúlt paradigma félelmei még hogyan kormányoznak másokat.

Jelenlétünk és az új energiák most kerülnek betakarításra, azáltal, hogy folyamatosan emlékeztetni fogod magad, hogy nem abban a világban vagy, és hogy beléptél az új fény-énedbe, hogy átlépted a küszöböt, és többé már nem az vagy, aki voltál. Lazulj bele ezekbe az energiákba, engedd, hogy üdvözöljenek téged az ünneplés hangjai és azok öröme, akik köszöntenek téged a visszatérésed alkalmából, hogy gyógyulást hozzanak a tested minden részének, hiszen e 72 óra az mélyreható gyógyulás ideje is a számodra. E 72 óra elmúltával szándékold, hogy amitől a legfontosabb, hogy megszabadulj, amit a leginkább akarsz tudatosan, attól szabadulj meg, hiszen ez segíteni fog neked gyorsan lekapcsolódni arról, amit gyógyítani választottál.

Már sok megváltozott, és folytatódni fog a változás a testeidben, és újra fognak kalibrálódni. Lesznek olyan pillanatok, amikor ingatagnak fogod magad érezni a fizikai testedben, mintha szédülés-érzeted lenne, vagy úgy tűnhet, mintha a különböző energiák összekapcsolódnának a fizikai szemed előtt. Ne engedd, hogy ez megzavarjon, hiszen világokat hagytál magad mögött, és azok a világok melyekbe átléptél, teremtik az új élet-járművedet, és sokan közületek ezt látni fogják, vagy fizikailag érezni. Engedd mindezt természetesen feltárulni, kegyelemben és békésen.

Üdvözlünk benneteket a világunkban drágaságaim, és élvezzétek az ünneplés ezen alkalmát, és ismerkedjetek vele össze. Visszatértetek, és üdvözöljük minden részeteket. Szánj rá időt, és engedd a testednek, hogy kiigazodjon. Talán vezess naplót a tapasztalásaidról, de a legfontosabb, hogy add át magad annak a ténynek, hogy most már eltérő világban vagy, más tapasztalatokkal, és hogy egy tökéletesen új utazás kezdődött. A tanulás új rendszere van előtted, és annyit tanulhatsz, amennyit másoknak tanítasz, azoknak, akiknek még most kell járniuk azt az ösvényt, melyet te már bejártál, de te most ugyanakkor a Magasabb Világok magasabb lényeinek tanítványa is vagy. Béke legyen veletek, drágaságaim, és tudjátok, hogy egyek vagyunk veletek, és mélységesen szeretve vagytok, és ünnepeljük a visszatéréseteket.

Én vagyok Mária Magdolna, és a szeretetem veletek van.

Au revoir.

Kuthumi-Agrippa és Mária Magdolna – Ádám Naptára és 99 Csillag Kód Tábla

Kuthumi-Agrippa és Mária Magdolna – Ádám Naptára és 99 Csillag Kód Tábla

Michelle Eloff csatornásában 2011. március 5

Dél-Afrika, Johannesburg

Forrás: lightweaver

Fordította: Gárdi Mariann/Hatejer Emese 

 

 

 

 

 

 

 

Ádám Naptára

Az Ádám Naptára(Adam’s Calendar) egy ősi kőkör, amit egy lezuhant pilóta fedezett fel 2003-ban, és úgy gondolják, hogy az eszköz segítségével nyomon követhető a csillagok mozgása, és a napállása. A megmaradt kövek elrendezése hasonlít az angliai Stonehenge-hez. Úgy gondolják a legrégebbi ember alkotta építmény, sokkal idősebb, mint a Gízai Nagy piramisok vagy az angliai Stonehenge. 75 000 és 200.000 év közé becsülik a korát. Az egyik teljesen működő képes, érintetlen megalikus kőnaptár a világon. Emellett rájöttek, hogy Dél-Afrika hegyei között az Ádám Naptárának közelében, még több ezer változatos kőkör található. 1891-ben egy angol felfedező, Theodore Bent, úgy 4000-re becsülte számukat. 1974-ben a becslések száma elérte a 20.000-et. És az Ádám Naptára a leghíresebb hely ezek közül.

................

Kuthumi-Agrippa vagyok a szeretet és bölcsesség sugarán át jöttem, hogy üdvözöljek mindenkit ez alkalommal, és hogy elhozzam nektek a változás, a megvilágosodás, az új irányok és a csoportos támogatás áldásait.

Üdvözlet, szeretteim. És nagy örömmel a szívünkben, gyűltünk össze veletek ezen a napon, és szilárdan tartunk benneteket Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén.

Az összejövetelünk, ami a mai napon zajlik le ,összehangolódik az isteni rezonancia szakrális esszenciájával, ami az Anya/Atya Isten szívcsakráján át bocsátódik ki. Ezen földek Ősi Őrzői üdvözölnek titeket ezen a helyen, ünnepelni ezt az összejövetelt, mert most jött el az idő az ősi kódok felszabadítására e helyen, és azokon a helyeken is, amikkel összekapcsolódtok. November hónapban az aktiválás alapvető lényege, Föld Anya magasabb bölcsességének és a tudatosságának központi esszenciájában zajlik le, és ez szintén behatol a lelketek magasabb bölcsességébe és tudatosságába, és lélek csoportotokéba is, akik most találkoznak az adott idő alatt. Az ok, amiért összegyűltetek, az Mózes energiája, és Salamon király, és sok ősi király gyűlik össze nagyszámban most, hogy a magasabb bölcsesség ősi kulcsait megidézzék. Ezek a kulcsok bekódolásra kerültek a Csillagkód táblákba, amelyeket már megtapasztaltatok eredeti alakjukban, és ezek most átalakulnak, hogy támogassák a dinamikus változásokat az emberiség tudatosságában.

Van egy erőteljes fénypajzs, ami újraaktiválódik az összes szent hely körül, azok számára, akik a fény megtestesítői, hogy szabadon képesek legyenek integrálni a fény nyelveit. Nem egyedül csak a felnőttek, a gyerekek is integrálják ezeket az energiákat, mert ők is meg fogják tartani a kódokat, amelyeket fel kell szabadítani később az idővonalon az emberiség spirituális forradalmának és evolúciójának idővonalán.

A Föld Anya dinamikus tervrajza átalakul, és ti mind részei vagytok ennek. Nagy Sándor, aki belépett a folyékony szeretet arany esszenciájának birodalmaiba, evvel megnyitotta a szent kamrákat a 99 kulcsainak, amik a Sárkány királyok, Sárkány királynők és Sárkány mesterek Csillag birodalmain keresztül testesültek meg.

Minden megismertetett energiával előbbre jutunk. Metatron Nagyúr, Maitreya Nagyúr és Melchizédek Nagyúr belép ebbe a térbe most. Nagy Sándor fő energetikájával behívjuk Apollót és Zeuszt, Herkulest, Athénát és Aphroditét. Behozzuk ebbe a körbe St. Germaint Ötvenöt Kozmikus Lángjával. – A Mester Vezetőtök belép ebbe a térbe támogatva mindannyiotokat. A te kulcs Őrző mestered is belép erre a helyre, hogy mindenben támogasson téged.

E szent földek Ősi Őrzői engedélyedet kérik, hogy összehangolhassák az energiáidat az ősi bölcsességgel és nyelvvel, ami Föld Anya testén belül kristály rácsokban tárolódik.

Mihály Arkangyal, Ashtar parancsnok, Hilarion Nagyúr, Nada Úrnő, Istár és Inanna Istennő mindannyian összegyűlnek és az istenség köreit formálják, és felhatalmazásuk van a birodalmakban, amiken keresztülmentél, hogy befejezzék az átadott kezdeményezéseket, amelyeket megengedtél.

Belép Yeshua Mester, El Morya Nagyúr, Merlin Nagyúr, Guinevierre Úrnő, Jezabel és Mária Magdolna. A " Ősi Vének/Mesterek" is megérkeznek, tartani az energiaáramlást, és engedélyeddel összehangolják ezeket az energiákat a magasabb birodalmak tervrajzával.

Ezeket az energiákat most kiterjesztik Ádám Kalendáriumába, [és innen a Dél-Afrikába található többi kőkörbe is, majd kiterjed Stonehengehez is].

És a bölcsesség magasabb birodalmainak tervrajza, és az arany és platina lenyomata most aktiválódik, és mindannyian részei vagytok ennek a folyamatnak, ezért vegyél egy mély lélegzetet most, és ahogy kilélegzel, érzékelheted az elemeket körülöttetek - a szél, föld, tűz és víz elemét.

A változás szelei teremtik a lehetőségeket, amikre most van szükségetek.

A víz elem hozza el a tisztítást.

A tűz elem a cselekvő és meghajtó erő, amire szükség van.

A föld elem, földelő, más szóval leföldel téged.

Ezek az energiák most kiterjesztődtek a Mooi Folyóhoz, ami kapcsolódik a hatodik dimenziós folyékony szeretet portállal.

Koncentrálj a harmadikszemedre, érezd az energia lüktetését, ahogy Nagy Sándor a kör közepére áll, kezében egy csodálatosan elkészített arany és platina lemezzel. Amikor ezt a lemezt készítették, akkor Tizenkét szent drágakövet tettek bele, mindegyik drágakő igazodik az élet szent kerekéhez. Ezek a drágakövek igazodnak a felemelkedés tizenkét lépéséhez, az átalakulás tizenkét eszközéhez, az év tizenkét hónapjához, a tizenkét sors ösvényedhez, és Hádész világának 12 kamrájához, ezeken kell keresztül utaznod, és utána beengednek majd a tizenkét szent udvarba, ami a Mennyország részét képezi.

Nagy Sándor hozza a mindenható változást ez időben, a platina gyerekek születésénél őrt állva, akik közül kettő, az első férfi és nő már megszületett. A platina sugarak beérkező energiáinak ereje biztosítja, hogy mindnyájan harmonikusan összehangolódjatok a Szent Anya isteni intelligenciájával, és a Szent Atya isteni cselekvésével, ezért lazítsd el a testedet és engedd meg, az Ősi Mestereknek/Ősöknek, hogy megidézzék az energiát számodra, amire szükséged van az idő ezen a pillanatában, és biztosítsd ezt, annak érdekében, hogy a személyes gyógyításod megtörténhessen és összehangolnak téged a tudatosság ezen kulcsaival, a megvilágosodás kulcsaival, és a szent kódokkal, amelyek hozzájárulnak az emberiség emlékeztetéséhez, szem előtt tartva, hogy az idő rohan, és úgy tűnik, egyre gyorsabban. Ez azért van, mert az emberi én sok aspektusa nem igazodott ehhez és nem hangolódott össze azzal a sebességgel, amellyel az energia változása és mozgása halad, ezért az idő felgyorsulásának érzékelését, az erőteljes meghatalmasodás és a felgyorsult energia változás idézte elő. A forradalom és evolúció ideje ez számotokra.

Engedélyeddel a Szoláris arkangyalok egy arany citrin kristályt tesznek a harmadikszemedbe és a szívcsakrádba. Ezek a kristályok, Nagy Sándor, Apolló, Herkules és a Zeusz birtokában voltak. Ezek energiái hozzák elő a mindenható tudatosság váltást, amire az emberiségnek szüksége van ebben az időben, és ezen a ponton a fény férfias forrása most mozgásnak indult. Ez az energia a Föld Anya mélyéből kavarodik fel és az Ég Atya középpontjából érkezik. Lélegezd ezt a férfias erőt a testedbe, hogy természetes módon megtalálja a csakrákat, és megnyissa az utat előtted.

Maitreya Nagyúr most megkérdezi, készen állsz-e és hajlandó vagy-e megtenni a lépéseket az életedben, hogy továbbra is Fénymunkás légy, és hogy a szakrális tudatosság fényét sződd, hogy megtestesítsd Autentikus Éned igazságát, hogy a sötét énednek szeretetet, gondoskodást és a fényt adjál. Figyelmet és tudást igényel ő tőled, hogy a gyengeségek fölé emelkedjen, hogy megvesse a lábát a fényben, és ezáltal, lehetővé téve számodra, hogy felszívd a fény magasabb minőségeit.

St. Germain kiterjeszti Ötvenöt Lángját számodra, ezek a lángok lángra lobbantanak egy mélyebb belső tudást azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenned ebben az életedben most, hogy hogyan léphetsz előre magabiztosan és félelem nélkül, és hogy egy vagy az összes fénnyel, és ha árnyék követ is, akkor ez segít majd szabaddá tenni attól.

Apolló és Nagy Sándor eléd állnak, kezükben szent olajokkal. Tömjén az egyik, ylang ylang a másik. Apolló a koronádat keni meg velük, Nagy Sándor a harmadikszemedet. A szent olajok megáldják és tisztítják a csakrákat, és felszabadítva a felhalmozódott energiákat.

A szent olajok és az Ötvenöt Láng összevegyül és megadja gyógyulás tapasztalatának lehetőségét, amely áthatol a hamis hiedelemrendszereken, amelyek elidegenítettek titeket saját részeitektől, amelyek csapdába estek az “Árnyékok Földjén”, önmagatok autentikus részei, amik kilépési pontot keresnek, amik a fényt keresik, a szeretetedet, a támogatásodat és az elismerésedet keresik. Ezek a sebesült részek, azok, amelyek elutasítottál. Üdvözöld őket ezen a helyen, ahol a gyógyulásuk megtörténhet.

E szent föld Vénjei/Ősei megnyitják a portálokat a fény és sötétség mélyebb megértésének világaiba, a Menny és Föld egyesülésébe, a polaritás és dualitás isteni kettősségébe, mert szent lecke jön át, a mindenható tanításai és energiája a 11:11 (november 11) aktivációs napján. November hónap során az emberiség átöleli, a dualitást, a polaritást, férfiast és nőiest, és ezen keresztül képes integrálni a Hármas Isten és Istennő energiáit saját magán belül (apa, anya és a gyermek). A tudatosság e három szintje lehetővé teszi, hogy megkezdhesd annak az isteni és mélyen felszabadító kalandját, hogy feltárod lelked és tudatosságod mélyebb birodalmait miközben megnyitod magadat, hogy kialakíts egy mélyebb kapcsolatot a Planetáris Szellemekkel, melyek ezen végigvezetnek.

A Vének/Ősök üdvözlik a Fénymunkásokat, mint például téged, mivel jöttél, mert kész vagy erre, jöttél, mert hajlandó vagy erre, és ezek azok az energiák, amik megnyitják az utat a jövőbe, kikövezik az utat azoknak, akik újrakapcsolódnak az ősi hagyományokkal, elsősorban a Kozmosz és a Föld spirituális természetével és megértve azt a nyelvet, ahogyan az elemek és a teremtés összes birodalma együtt működnek. Ezt nem szabad elfelejtenetek, mivel ez hozza el a belső érzékelés visszatérését.

Melchizedek Nagyúr most aktivál egy geometrikus mandalát szívetekben, ez egy szent portál, az egyedi tervrajzod egyéni dimenziójába vezet. Ez fel fogja tárni számodra a válaszokat, amiket keresel, és megvilágítja azt neked. Biztosítani fogja, hogy az intuíciód erőteljesebbé váljon, azonban az a feladatod, hogy figyelj erre és hallgass ezekre az intuíciókra.

Ahogy folytatjuk az építését ezeknek az energiáknak, lehorgonyozzuk az ÁDÁM Naptárával, egyesítve az isteni energiákkal, és folytathatod az előkészületet november hónapra.

A Béke Palotája vár, és a folyékony szeretet dimenziója veled van. Pár pillanatig, engedd meg ezeknek az energiáknak, hogy elrendeződjenek a testedben. Szellemi részed már kiterjesztette magát Ádám Naptárába, várva rád, ahol a teljes mai aktiválás befejeződik. Köszönjük, hogy összegyűltetek velünk. Az ősi föld lényei hálával hajolnak meg előtted és egy szent követ ajándékoznak neked. Végy egy mély lélegzetet, lélegezz ki teljesen, húzd vissza a tudatodat a fizikai testedbe. Hagyd testednek, hogy érezze az energiákat, amiket ezen aktiválás lényei terjesztettek ki, akik jelen vannak, jelen lesznek a következő aktiválásnál is.

Menj el békességgel, abban bízva, hogy mindent megkaptál, amit kértél. Megkaptad az aktiválás első szintjét. Mindig az igazság vezessen.

Kuthumi-Agrippa vagyok, Adonai.

 

Közvetítés Ádám Naptárának helyszínéről

nov102013bl5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mária Magdolna vagyok és üdvözöllek benneteket ezen szakrális hely isteni jelenlétében. Üdvözletem.

Az evolúció/fejlődés számos ciklusán áthaladtatok, és most az idő elérkezett az Ősi Mesterek számára, hogy újrakapcsolódjanak a lelkekkel, akik beleegyeztek, hogy pillérek legyenek és lerögzítői legyenek az Anya/Atya Isten szakrális nyelvezetének, amely a Kozmosz Sztelláris[ Csillag] Sugarain át bocsátódik ki, és újra lángra lobbantja az isteni kódolásokat a Föld Anya testén belül, és azokat a megszentelt kódolásokat is, amik az ilyen szakrális helyeken tárolódtak az idő eónjain át.

Ez egy olyan hely, ahol lerögzítjük a Megszentelt Anya, a szakrális nőiesség nőies energiáit és isteni intelligenciáját, képessé téve azokat, amik a jövőbeli teremtéseket testesítik meg, megtartják a táplálás/gondoskodás energiájának erejében, amit az Isteni Kozmikus Anya terjeszt ki mindenkihez, akik a védelmét és táplálását keresik. Ezek a kódolások a világotok gyermekeihez tartoznak. Az idő elérkezett a magok számára, hogy felébredjenek ezen gyermekek őrzőinek szívében, és a gyermekek önmaguk újrakapcsolódjanak ezekkel a kulcsokkal, amelyek megnyitják az ajtókat az isteni kozmikus energiák, szakrális kódok belső birodalmára, amik megtestesítik a fény nyelvét.

A 99 Csillagkód Tábla Időzárjai kikristályosodnak esszenciájukban. Ezek a kódok először 20 éve voltak aktiválva ezen a helyen. Ez az energia újra felszínre kerül ebben a kritikus időben, azért mert ennek vibrációja készen áll a befogadásra. Evégett lett sok fénymunkás szólítva a világ minden részéről, hogy kapcsolódjanak ehhez a helyhez, most itt a világotok egy egységes dualitássá egyesülhet és eggyé válik a nőies és a férfias isteni kifejeződése, és ez ki fog terjedni a világ többi részére is. A jövőben sokan azt fogják választani, hogy egyesítsék a fényüket önmaguk felsőbb aspektusaival, az isteni házasság megértésének folyamatán keresztül, a megszentelt házasság természetét és az önmagukba lévő dualitás számos aspektusának egyesülését is, és azokat, amiket a külső világ tükrözött vissza. Annak oka, amiért én, Mária Magdolna, most itt vagyok és átadom ezt az üzenetet, az azért van, mert a szentséges nőiesnek épp olyan elfogadottá kell válnia, amint ahogyan a szentséges férfiast elfogadják. Habár mindkettő visszaélt, nem szabad ezt összetéveszteni a nőies és férfias földi meghatározásával és megértésével, ennek a bennetek lévő férfias és nőies belső megértéséből kell jönnie.

Nagyon fontos ünnepre készülünk, ahol az isteni férfias és isteni nőies, a Háromszoros Isten és a Háromszoros Istennő egyesíteni fogják a fényüket. Erre sor kerül a mennyei aktiválás egy csodálatos folyamatán keresztül egyesítve ezt a földi aktiválással. Ez lendületbe hozza az energiákat, amelyek a Mennyből a Földre áramlanak és a Földről a Mennybe, a kifejeződés és kisugárzás egy teljesen új szintjén.

Az isteni férfias és nőies egyesülése révén a Háromszoros Isten és Háromszoros Istennő feltárul mindenkinek, akik hajlandóak megnyitni a szíveiket, kitárni a szemüket és a fülüket az erőre, amely a szeretet igazi természetében lakozik, mivel a szeretet az, ami lehetővé teszi az igazi fejlődést, hogy kibontakozzon, megidézve az erőt, hogy megtapasztalja a forradalmakat, amelyek a fény dinamikus vezetőit arra ösztönzik, hogy az erejükbe álljanak, hogy az igazságukba álljanak és ragyogtassák a fényt.

Ma szintén előkészítitek az utat az Illúzió Mátrixának sok rétegének és szintjének szétszedése számára, más szavakkal az illúzió mátrixa, a régi mátrix, amire Illuminátus Mátrixként is utalunk, még tovább morzsolódik. Ne féljetek ezektől a változásoktól, ne féljetek attól a folyamattól, ami kibontakozik, egyre több kormány lesz felelősségre vonva, a hamis világ egyre több vezetője lesz kihívás elé állítva és felelősségre vonva, és fogják őket térdre kényszeríteni.

Amikor a csatornázónk visszatért Oroszországból, mondtuk, hogy az erő vissza fog térni az emberekhez, ennek vagytok tanúi most, de tanúi vagytok annak is, hogy az emberek nem értik az erő természetét, nem értik a felelősséget, amely a valódi szabadsággal jön, ezért az energiák, amiket ma lerögzítünk, azok ösztönözni és kihívás elé fognak állítani mindenkit, hogy megértsék a felszabadulás valódi természetét a szabadság igazi természetét, hogy lemondjanak a magasabb aspektusaik magasabb részeinek kontrollálásáról – az énjük azon részeiről, amelyek felvilágosultak, amelyet ismerik az igazságot.

Ez a megszentelt hely újrahangolódik az igazi erő, szabadság és szeretet mindenható örvényeinek isteni kozmikus rezonanciájával. Ez megmutatja nektek, hogy hogyan járjátok az utat, mint a fény egyik vezetője, anélkül, hogy elveszítenétek önmagatokat. A folyamat, hogy emlékeztek arra, akik vagytok , mindig is kihívást jelent azért, mert megkívánják tőletek, hogy hullajtsátok el önmagatok azon részeit, amelyek az illúzióban élés mátrixában tartottak benneteket. Az összes hamis hiedelem rendszeretek, önmagatok ezen részeinek mindegyike csapdába esett egy illúzióban, amely az illúzió mátrixát táplálta, ezért a megvilágosodás tervrajza egyre inkább megerősödik azáltal, hogy mindannyian megvilágosulttá váltok azzal kapcsolatban, hogy bízzatok önmagatokban, és egyesüljetek a valódi énetek összességével.

A Nagy Kozmikus Tanács Isteni Mesterei összegyűlnek körülöttetek, az energiájuk magához ölel benneteket és beburkolnak titeket a szakrális rezonanciába, amely aktiválja ezen kódolásokat. Ezen megszentelt rezonancia kiterjed e szakrális vidékeken át, és ezen területen át az egész világra.

Ez a hely kifejezi a mérhetetlen fényt, és az egyik legszentségesebb és ez a világotok szakrális vidékeinek ősi része. Az energiát, ami ezekben a sziklákban van, arra használta számos ősi kultúra és más dimenziók lényei, hogy bekódolták ezeket a Föld Anya érdekében azért, hogy megvédjék őt.

Aktiváltuk az energiát ennél a pontnál, mivel mindannyiotok befogadta a gyógyulást és az energiákat, amelyek segítenek támogatni titeket majd ráhangolódni arra, amellyel össze kell hangolódnotok, ez folytatja azt, hogy felkészítsen titeket a felemelkedési hullámokra.

Most csak engedjétek meg magatoknak, hogy felszívjátok ezeket az energiákat, egyesítve ezen szakrális helyek/vidékek bölcsességét, hogy megengedjétek az Ősöknek/Ősi Mestereknek, hogy vezessenek titeket, hogy emlékeztessenek arra, hogy kik is vagytok és hogy miért jöttetek ide, hogy megtegyétek.

Az isteni házasság, amiről beszéltünk meg fogja testesíteni az eleresztés/felszabadulás sok szintjét az emberiség számára, ez fel fogja szabadítani az egyéni lelkek összes csapdába esett aspektusait, akik belegabalyodtak a félrevezetett szerelem hálójába. Az egyesülés valódi természetének visszatérése az, ami helyettesíteni fogja ezt. Tehát ünnepeljetek, legyetek békében, mert sokan várják már ezt, az előkészületeket meg kell tenni, de mindannyian képesek vagytok ezt megtenni.

Köszönjük a jelenléteteket, a részvételeteket, a türelmeteket és a kitartásotokat. A Béke Palotája beburkol benneteket a csodálatos magenta és arany szárnyaival, és addig ebben tart titeket, amíg az idő el nem érkezik, hogy belépjetek a felismerés és megvilágosodás dimenziójába.

Mária Magdolna vagyok, a szeretetem veletek van és veletek ünneplünk. Au revoir.

0oooo0oooo0

Kuthumi-Agrippa vagyok és visszatértem, hogy emlékeztesselek titeket a fényetek erejére és annak okára, amiért ezen szent területre terjesztitek energiátokat ezen alakalommal.

Mint jól tudjátok a szent helyek nem csak erőteljes pozitív energiát testesítenek meg, mivel sok beteges és sötét ember gyakran megy egy ilyen szent helyre azért, hogy lepecsételjék a rácsokat, hogy a fény ne kerülhessen felszabadításra/eleresztésre. Ez alkalommal azért vagytok jelen, hogy segítsetek elereszteni a sötétséget, ami csapdába esett ezen a területen. A fényoszlopai, amelyek ebben a földben vannak, megtestesítik ezen szakrális kódokat, amelyek most felkavarodnak, és újjáélednek.

Ez létfontosságú, mivel Afrika a kollektív tudatosság aspektusainak egyik legfontosabbika, mivel ősi bölcsességet testesít meg, (de emellett rengeteg sötétséget, visszaélést, erőszakot is, amik kihatással vannak globális szinten is, főleg most hogy egy csomó afrikai ember özönlött be Európába is és a világ más területeire is, akik hordozzák ezeket a sebeket, idejét múlt kódolásokat a DNS-ükben, és sokszor sajnos a mérhetetlen sötétséget és tudatlanságot, és például ezekkel a tisztítással ők is tisztulnak).

Afrika Anya Szakrális Nőies isteni intelligenciája a bolygón és megtestesít a legszentebb, legerőteljesebb szent kulcsok és kódok közül sokat a bolygótokon. Az élet eredeti kódolásai az Afrikai kontinensen rögzültek le, és ezek a helyek tartalmazzák ezeket. [Megjegyzés: Ezért is kell minél többünknek elősegíteni a benső istennő és a külső istennő [Gaia] felszabadítását, gyógyítását, elfogadását… stb mivel addig ezek a kódolások nem működhetnek teljes kapacitásukban/mértékben, csak egy részben]

Készüljetek fel számos változásra. Tudva, hogy ezek a változások pozitív természetűek, megengedve magatoknak az élet áramlatába való bizalmat és vonuljatok vissza a természetbe, amilyen gyakran csak tudtok.

Úgy fogjátok találni, hogy ti, akik nyüzsgő városokban éltek, egyre nehezebbé és nehezebbé fog válni számotokra ellenállni ezen őrületes energiák intenzitásának, a negatív energia sebessége erősen hatással lesz rátok, a természet egy olyan hely, ahol újjáélesztheted az energiádat. A nagyváros, mint egy hatalmas vámpír kiszívja az energiátokat, a félelem örvényei a nagy városokon belül egyre intenzívebbé válnak és ez az intenzitás kimerítheti az érzékenyebb Fénymunkásokat, olyanokat, mint ti is vagytok.

Minél érzékenyebb vagy, annál jobban hajlamosabb vagy arra, hogy kikerülj a középpontodból a negatív energia végett, minél jobban érzékeled a magasabb vibrációkra, annál inkább érzékenyebbé válsz a negatív vibrációkra is.

Tehát kedveseim, tartsátok ezt szem előtt, tudva, hogy ez a felkészülés egy fontos időszaka. Ismét megerősítjük, hogy még várnotok kell, a változás nagy időszakaira, és meg fogtok lepődni, hogy hol fogjátok magatokat találni.

Kuthumi-Agrippa vagyok, a Szoláris Arkangyalok Királya, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohánja. Szeretetem és áldásom legyen veletek. Adonai.Mária Magdolna: Fényszövő Angyalok – Föld Angyalok

Michelle Eloff (11.02.08) - Mária Magdolna: Fényszövő Angyalok – Föld AngyalokForrás: lightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Fényszövő Angyalok – Föld Angyalok

A jelen információból semmi nem használható fel pénzszerzési célra, nem változtatható meg, fordítható le, törölhető részben vagy egészében vagy beépítve semmilyen formájában.

Kuthumi
Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika,
2011.02.08


Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket a fény, a bölcsesség, az igazság és a szeretet mennyei jelenlétében. Legyetek üdvözölve, drága szeretteim!

Nagyon izgatottak vagyunk amiatt, hogy találkozhatunk veletek ezen az estén, amikor aktiváljuk a Fényszövő Angyalok energiáit. Azért kaptatok hívást a szolgálatra, hogy az ember angyalok csapataként indítsátok be az energia azon erőteljes áramlását, ami a mostani időszakban a Földanya támogatása érdekében jelentik meg.

Ti testesítitek meg, drága szeretteim, a fény azon kódjait, amelyek aktiválják azokat az Atlantiszi Kódokat, amik támogatják ennek a jelenlegi folyamatnak a kibontakozását. Ez a folyamat azt kéri valamennyi Fénymunkástól, hogy nyissa meg a szívét annak mélyebb megértése előtt, hogy ez idő szerint mivel jár emberi lénynek lenni a Földön.

A Kollektív Tudatosság soha ezelőtt nem tapasztalt meg ilyen mérhetetlen nagy átalakulást a tudatosságban, a tudatosságotok átitatja az Univerzális Intelligencia legmélyebb mélységeit is és áthatja az Univerzális Szív legmélyét is, ami támogatja a kollektív elme, test, szellem és a kollektív szándék átalakulásának folyamatát.

Az Anya/Atya Isten a forrása minden életnek és ti, a Föld Angyalok, válaszoltatok a hívásra, hogy ébresszétek föl a bennetek őrzött Atlantiszi Kódokat. Az Alkímia Istennői az üdvözlésetekre érkeznek, köszöntenek benneteket az Arany Templom szívében, ahol az integritás, a megbecsülés, az igazság és a bátorság Smaragd Sugara átjárja a tudatalatti mélységeit, hogy lehetővé tegye ezeknek a mindenható tudatossági hullámoknak a felszínre emelkedését. A fényetek világítótorony abban a sötét éjszakában, amin a léleknek át kell kelnie ahhoz, találkozhasson céljának végzetével. Minden lélek, aki azt választja, hogy a hitelesek útját járja, el kell, hogy érje ezt a útkereszteződést, és be kell hogy lépjen Hádész birodalmába, ahol az árnyék honos, ahol az ember aspektusának táncra kell kelnie az árnyékkal ahhoz, hogy megértse jelenlegi szerepét.

Azt a kezdeményezést aktiváljátok, ami arra fókuszál, hogy lehetővé tegye az ember angyalok egyesülését és együttes munkálkodását, hogy kiépítsék a tudatosság olyan energiáit, melyek azokra a közösségi erőfeszítésekre fókuszálnak, amelyek a változás, a meghatalmasodás és a gyógyulás kulcsterületeit veszik célba a csoport-szándék erején keresztül. Semmilyen szándék nem érheti el a teljességet, amíg nincs összhangban az Anya/Atya Isten legfelső akaratával. Titeket csoportként arra bátorítunk, hogy egyesítsétek az energiátokat és törekedjetek erős kötelékekre a Földanyával és a természettel.

Azért kaptátok a hívást, hogy lépjetek elő és segítsetek, hogy vegyítsétek el az energiátokat és azokat az energiákat, melyeket képesek vagytok kiaknázni a pozitív energiákkal, hogy egyesítsétek ezt az energiát a fény rácsaival annak érdekében, hogy támogatni tudjátok vele a Földanyát és a természetet. Egyesített erőfeszítéseitek összeadódnak, fokozzák az energiákat, hogy támogassák a tudatosság olyan szintjeit, amelyek már készek erre az átitatódásra, a Föld mostanában aktiválódott rácsainak a hatására, mely rácsokat támogatják a fény következő szintjére lépésükben. A fénynek ez az új szintje ruházza fel a kollektívet azokkal az újonnan kifejlesztett vívmányokkal, melyek ahhoz szükségesek, hogy megerősítsék kapcsolatukat a Földanyával és a természettel.

Mindannyiótok ráébred arra a strukturális fényre, amelyet megtestesít, és ami a tudatosság sok olyan kulcsából áll, ami átjárókat nyit a kollektív földi feljegyzések magasabb birodalmai felé. Az ébredésetek támogatja ezt az elmozdulást a megfelelő tudatosság felé, ami létrehozza a megvilágosodás alkímiai folyamatát, támogatva ezzel a Földanya nyelvének, természetének és jellemzői összes aspektusának kollektív megértését.

A Földanya válaszol arra a feleletetekre, hogy jöttök és szolgáltok. Mindannyian a fény magtanácsának egy-egy része voltatok, ami Atlantisz idejében a tudatosság spirituális mozgalmának úgynevezett politikai rendszerét igazgatta. Az a vágy hozott össze most benneteket, hogy részesei legyetek ennek az átalakulásnak, ez egy személyes lehetőség arra, hogy megszabadítsátok magatokat az Atlantisz bukása miatt érzett bűntudattól és ezzel megcélozhassátok egy Föld Angyal erő pozícióját, ami támogatja a fejlettebb tudatosság ösztönzését egyensúly manifesztálására az életetekben és ezen keresztül egyensúly kialakítására a tudatosság egyesülésén belül, ami arra motivál benneteket, hogy haladjatok tovább választott utatokon.

Tovább folytatjuk a fény energiák kiterjesztését az olyanokon keresztül, mint amilyenek ti vagytok, hogy sikerüljön felülmúlni még a legvadabb elképzeléseiteket is, és nincs többé jelen olyan barométer, ami mérné az előkerülő energiák erejét és sebességét földi környezetetekben. Ezek az energiák kihívások elé állítanak benneteket a létezés fizikai természetéhez köthető valamennyi szinten, a Planetáris Szellemek természetén keresztül kifejeződő kollektív jellegzetességek és ezek fény nyelvének fizikai manifesztálódásán keresztül. Meghallottátok a hívást, válaszoltatok rá, ti vagytok a Fényszövő Föld Angyalok.

Az utazásotok arra kér titeket, hogy olvadjatok össze egymással a szívcsakrátokon keresztül, és hogy egy egészen új szinten terjesszétek ki az egység tudatosság iránti vágyatokat. Ebben a mostani időpillanatban az Alkímia Istenei és Istennői formájában megjelenő Alkímiai Mesterek megnyitják a szívcsakrájukat, hogy összekössék magukat veletek, hogy ettől megláthassátok annak a fénynek az erejét, amit valamennyien megtestesítetek, ami bennetek testesül meg.

A Földanya bolygóként a mennyei fizikaiság természetét, a manifesztáció természetét testesíti meg, lehetővé teszi az emberiségnek, hogy megértse a fizikai sík uralásának utazását. Ez a folyamat a Föld Angyalaiként azt a feladatot rója rátok, hogy emelkedjetek fölül az emberi természetetekbe belenevelt programokon és viselkedésen, azon az emberi felfogáson, hogy mire van szükségetek a társadalom szerint. Előfutárok vagytok, akik előidézik a változást, ezért ismerjétek fel ezeknek a változásoknak a megjelenését a valóságotokban!

Miközben most veletek vagyunk, Kuthumi-Agrippa nagyúr a Szoláris Arkangyalok kíséretében kialakít egy igen erős nyolcágú csillagot az otthonotok körül azon a földrajzi területen, ahol tartózkodtok és az energiátok megnyitására kér titeket, hogy össze tudjatok kapcsolódni a Földanyával és hogy be tudjátok fogadni a jelenlétét a testetekbe, amitől az a gyógyító erő, amit megtestesítetek szolgálhatja életerejének támogatását és fenntartását. A célotok egyik része erre az életidőre felismerni azokat a földi kihívásokat, melyek valójában felkészítenek benneteket arra, hogy mások vezetői, mentorai és tanítói legyetek, hogy meghatalmasíthassák magukat azon az isteni földi tulajdonságon keresztül, hogy fizikai, emberi lények lehetnek, hogy viszonyt alakíthatnak ki a Földanyával és különböző aspektusainak természetével az Anya/Atya Isten hangja hívásának szétterjesztésével, ami visszhangzik azok szívében, elméjében, testében, szellem lelkében, akik szolgálni jöttek a Földre.

Az általatok megtestesített Atlantiszi Kódok kiszabadulóban vannak, a gyökér csakrából indulnak majd el a korona csakrátok felé és minden csakra, amit érintenek, aktiválja a kapcsolatát a Földanyával. Néhányotoknak él még az emlékezetében az a pozíció, amit Atlantiszon a fény tanács tagjaként töltöttetek be. Az egész folyamatnak az a célja, hogy szolgáljon benneteket, hogy segítsen elengednetek a sejtekbe beivódott traumát abból az időből.

Fényszövő Föld Angyalok, körülöttetek állunk és Ízisz istennő lép előre, hív hogy lépjetek be az Isteni Anya jelenlétébe, fény szárnyával betakar benneteket és üdvözöl az Arany Nap templomaiban. Az Arany Nap fénye elér a Földanyáig, itt száznegyvennégy hatalmas arkangyal köszönt titeket, üdvözöl a gyógyulás csarnokában, ahol a sejt szinten berögzült emlékeket átalakíthatjátok.

Ismeritek az igazságot, drága szeretteim, beszéltünk már róla nektek az álmaitokban, az intuíciótokon keresztül, meséltünk már róla az elmétekbe belesulykolt gondolatokon át, a kínzó sejtelmeken keresztül, melyeket félretoltatok. Tudnotok kell, hogy ez most életetek egyik fontos fordulópontja, ugyanis válaszoltatok a hívásra, hogy álljatok elő Föld Angyalokként, hogy öleljétek magatokhoz a fizikai élet földi aspektusait és hogy már tényleg horgonyozzátok le itt a Földön az én mennyei tulajdonságait.

Atlantisz idején, amikor ugyanez a folyamat játszódott le, akkor mint most is egy speciális tervnek szereztetek érvényt valamennyien. Ez a folyamat egy olyan terv, ami lehetővé teszi az isteniség megnyilvánulását, a lélek felszabadulását, hogy aztán összetalálkozhasson a Felemelkedési Hullámokon és a Csillag Kapukon keresztül beérkező isteni intelligencia magasabb bölcsességével, amivel most ismerkedtek meg. A Kozmikus Törvények a fény és az átalakulás számos olyan vonatkozását testesítik meg, melyeket uralnotok kell és azon a folyamaton keresztül, amivel uralmatok alá hajtjátok ezeket az energiákat és hogy úgy mondjam megfordítjátok az uralkodó szél irányát, emberekként átalakultok. Ez az átalakulás mutatja meg a szárnyatokat, de azokat a gyökereket is, melyekkel a Földanyához kötődtök.

A mindannyiótokon keresztül aktiválódó energiák létrehoznak egy hatalmas földrajzi rácsot, ami Vénusz Istennő fényét és esszenciáját hordozza. Ő jelképezi a szerelem és a bujaság energiáit, ő képviseli a művészetek, a szépség, de a kapzsiság energiáit is, ezért az a gyógyulás, amin jelenleg mentek keresztül, az energia egy-egy felséges ametiszt és arany hullámát idézi elő, ami átfolyik a testeteken, átszövi magát a csakráitokon, letisztítja azt az utat, amin járva hasznát vehetitek Atlantisz ősi misztériumai alkímiai kódjainak.

A nem túl távoli jövőben átadjuk az ősi misztériumok tanításait, ez az egyik vonatkozása az Arany Templom tanításoknak, melynek során képesek lesztek tanítani az átalakulásnak ezeket az erőteljes folyamatait, belefoglalva ebbe személyes átalakulásotok tanulságait, olyan Föld Angyalokéit, akik hatalmas, támogató erői az együttműködésnek, a meghatalmasodásnak és ezek fokozásának, mely erők az Élet Forrásán át érkeznek hozzátok vagy más szavakkal kifejezve a szeretet és a fény erős lüktetésén keresztül, ami az Anya/Atya Isten energiájában testesül meg.

Most pedig vegyetek egy mély lélegzetet és engedjétek a száznegyvennégy arkangyalt körétek gyűlni! A fényük összekapcsolódik a szív csakrátokkal, megnyitja azokat a sejt receptorokat, melyek a bűntudathoz, a fájdalomhoz és a sérülésekhez kötődtek Atlantisz bukásával kapcsolatban.

Én, Mária Magdolna, Kuthumi-Agrippa nagyúr és Thoth nagyúr támogatásával felajánlom nektek a gyógyulásnak ezt a hatékony lehetőségét, egy nagylelkű lehetőséget arra, hogy elfoglaljátok a helyeteket Föld Angyalként, Hitelesként, akik azt a tanácsot alkotják, amelyik biztosítja, hogy olyan fény terjedjen mindenfelé, amelyik meghatalmasítja az emberiséget, hogy váljon eggyé az Anya/Atya Isten kollektív forrásával.

A következő tizenkét nap során Soltec nagyúr és az Atlantiszi [férfi] Istenek és Istennők intenzíven dolgozni fognak veletek, segítenek elengednetek a régi, elavult kódokat és aktiválni a tudatosság új kulcsait, melyek összhangban állnak a Föld Angyalok lélek céljával.

A most bennetek aktiválódó energia újból életre kelti a DNS tudatosság azon szálait, melyek beleszövődtek Atlantisz sorsának eredeti mintázatába. Annak idején azt a kérést kaptátok, hogy működjetek együtt a mostani időkben és kezdeményezzétek azt a folyamatot, ami megszabadítja az emberiséget a régi végzettől és összeolvasztja a sorsát az újjal, ezért valamennyiőtöktől azt kérem, hogy legyetek nyitottak, és fogadjátok be azokat a bőkezű áldásokat, melyek az Anya/Atya Isten fénye kozmikus forrásából származnak! Kérem, hogy fogadjátok szeretettel a Szakrális Szellemek átalakító erőit, melyek rajtatok keresztül érvényesülnek és hogy ismerjétek fel magatokban a földi birodalom katalizáló angyalait, akik támogatást kapnak ahhoz, hogy megleljék azt az igazságot, ami meghatalmasítja őket.

A szerepetek időnként embert próbáló lehet, de van elég bátorságotok és az a képességetek, hogy átalakítsátok a kihívásokat olyan dinamikus új lehetősséggé, ami megszabadítja a Földanyát Atlantisz romlásának akadályozó, elerőtlenítő ősi kódjaitól, amit a testében őriz és ezek rá gyakorolt hatásától.

A Földanya éppen úgy reagál és válaszol, mint ti. Föld Angyalokként jobban tudatosítjátok, hogy a Földanya és ti, a természet és ti mennyire egyek vagytok. Az üzenet ugyanaz, csak sokféle nyelven szólal meg. Ti Föld Angyalokként mesés kötelékeket fogtok kialakítani a természet bizonyos teremtményeivel. Ezek a természetben létező teremtmények a Földanya jellemének, esszenciájának és lelkének manifesztációi.

Most egy erőteljes matriarchális elefánt üdvözöl titeket, aki emlékeztet az Isteni Anya hatalmára, amivel elvezeti a falkát, a csordát biztonságos területre, ami a csapat többi részének az elégséges élelemet és táplálékot testesíti meg. Ő a védelmező, ő a tanácsadó, ő a törvény. Az elefánt ajánlja fel azt az ajándékot, amivel hasznosítani tudjátok ezt a 'medicinát' a saját életetekben.

Most a szent pelikán lép elő és emlékeztet titeket arra a képességére, amivel új életet ad, amivel elhozza az újszülött 'gyermekiségét', ez testesíti meg a létrehozni szándékozott álmaitokat. Azzal hogy elfogadjátok ezt az isteni 'gyermekiséget', mondhatni az ártatlan szerepét is elfogadjátok, egyszersmind azét is, aki már az élet sok különféle aspektusát megértette és fejlődött általuk.

Föld Angyalokként olyan fizikai struktúrákat horgonyoztok le, melyek változást idéznek elő abban a hozzáállásban és érzékelésben, amivel az élet anyagi természetéhez viszonyultok. Néhányotok olyan hívást érez, hogy legyen egyike az Arany Templom Tanítóinak, hogy másokat arra okíthasson, hogy miként ébredjenek rá saját belső Föld Angyaluk hangjára és hogyan dolgozzanak együtt, és [hogyan] vetítsenek ki új energiákat olyan irányokba, ami segíti a Földanya jelenleg végbemenő átalakulását, ezért tőlük azt kérjük, hogy ne habozzanak.

A Fényszövő Közösség tovább fog terjeszkedni, ti pedig részesei vagytok ennek, rendkívül fontos láncszemek vagytok a fény és tudatosság kollektív testének már eddig létrejött láncában. A köteléketek Föld Angyalként összekapcsol tengereken, földrészeken, idővonalakon, eltérő kultúrákon, más és más neveltetésen átnyúlva, ugyanis van egy közös szál, egy közös(egy)ség, ami elhozott titeket idáig, eddig a pontig, ahol most tartotok, egyetlen lüktető fényként, hogy megnyissátok az átjárókat, amik összekötnek a Csillag Kapukkal, hogy fogadni tudjátok a Planetáris Szellemek hangját, ami végigvezet az igazi én felismerésének folyamatán.

Vannak néhányan közöttetek, akik érzik ezt az energiát és akik tudják, hogy ők nemcsak hogy Föld Angyalok, hanem hogy Arany Templom Tanítók is. Ti testesítetek meg néhányat az Atlantiszi Tanításokból, amit másoknak meg kell tanítanotok, hogy megérthessék a teljes folyamat körbeérését, és hogy miért annyira fontos most átalakítani az élet fizikai természetét, átalakítani az együttműködés állapotába, abba a tudatos felismerésbe és elfogadásba, hogy mindenki felelős a tetteiért.

Túl sok önigazolás és kifogás jött lére az elkövetett cselekedetek eredményeként. Többé már nincs szükségetek azt bizonygatni, hogy bizonyos dolgokat miért vagy miért nem tettetek, amelyekre most szükségetek lenne, csak [arra van szükség], drága Föld Angyalok, hogy az ÉN VAGYOK Jelenléteként legyetek, cselekedjetek, és ezt képviseljétek, hogy az igazságotokon keresztül használjátok az akaratotokat, osszátok meg az igazságot, és azt kérjük, hogy alakítsatok csoportokat, melyek biztosítják, hogy mindazon kincs, amelyet megtestesítetek, összegyűljön és biztosítsa a fény rácsát az úgynevezett 'Föld Angyal Gubón' belül.

A most következő napok, hetek és hónapok során az arkangyalok meg fogják mutatni, hogy mikor jön el az ideje, hogy elmondjátok, leírjátok, tanítsátok vagy hozzátok létre azt, amiről a kétség minden árnyék nélkül tudjátok, hogy az egy üzenet, amit Föld angyalként át kell adnotok a Földnek. Sok Atlantiszi Kód eltorzult, mások az idők eonjaira teljesen eltűntek, ezért vagytok a felébredés és az emlékezés folyamatában.

Ti, a fény tanácsa, Atlantisz védelmezői, felejtsétek el a hibákat, mivel a bukás nem a ti hibátok volt, a bukásnak célja volt és ti tökéletesen szolgáltátok ezt a célt. Most visszatértetek, hogy belecsepegtessétek az emberiség esszenciájába azt a fényt, amit Atlantisz bukása idejében szándékoztatok belecsepegtetni. Ez most a második lehetőségetek és most veletek leszünk minden lépéseteknél az úton.

Jelenleg úgy érzitek, hogy a Földanya testének különféle részeivel szeretnétek összekapcsolódni. Lesznek olyan idők, amikor egyszerűen csak egy ingával kell egy térkép fölött dolgozni és kristályokat elhelyezni az inga által mutatott földrajzi helyek fölé, hogy ezekre fókuszálhassatok. Azzal a szándékkal helyezzétek a kristályokat a földrajzi helyek fölé, hogy bontakozzon ki legfőbb java a terület minden lakosa lelkének legfelsőbb akaratával összhangban, hogy ez a terület kibonthassa azt a Föld Kódot, amit ki kell fejeznie.

Bár most csak harmincketten vagytok jelen, az általatok megtestesített energia felér harminckettőezer Föld Angyaléval, azaz mindenkit, aki most emberi formában van, legalább tíz arkangyal támogat ebben a folyamatban. Ezek az arkangyalok jelen voltak minden tanácsülésen Atlantisz bukási folyamatának idején. Jelenlegi kapcsolatotok támogatja a Földanya testében található Kristály Tudatosságot abban, hogy felébredhessen, hogy emlékezzen és hogy életre keljen, hogy kiszabadíthassa ezeket a kódokat.

Közületek néhányan az Atlantiszi Kódok Kristály Közvetítői és ha azt érzitek, hogy ezek ti vagytok, akkor fogadjátok be ezt a szándékot máris a szívetekbe és amikor végzünk ezzel a közvetítéssel, tudassátok Michelle-lel, Douglas testvérrel és Samantha nővérrel, hogy így éreztek! Ha egynél többen érzik ezt, azt javasoljuk, hogy alakítsatok egy csoportot, mert több munkánk is lenne a számotokra a jövőben, de most kedves Föld Angyalok egyesítsétek a szíveteket, fogjátok meg egymás kezét, elegyítsétek el az elméteket, a testeteket és a szellemeteket és kérjétek, hogy az egyensúly szakrális kódjai, amivel be lettetek programozva Atlantisz idejére, most nyilvánuljanak meg a tudatos elméteken keresztül, álom állapotban, telepatikus benyomások révén és ösztönös tudás által áldottan, tökéletesen kiegyensúlyozott és varázslatos módon!

Nada úrnő lép be az energia mezőtökbe, ő a Földanya Védelmező Istennőinek egyike, aki most üdvözöl benneteket az átalakulás szent birodalmában és a szavát adja, hogy segíteni fog átalakulást előidéznetek a Földön, amit angyalként végeztek a fizikai manifesztálásban. Valamennyien kell, hogy őrizzetek egy feljegyzést az emlékeitekről, az álmaitokról, a mentális és szívbeli törekvéseitekről, mert ezek mind kulcs látomásokat takarnak arról az időről, amikor az Atlantiszi tanácsa tagjai voltatok.

Minden változás a Földanyával kapcsolatban annak a kísérletnek az eredménye, ami újra szeretné strukturálni a rácsokat. Az a javaslatunk, hogy mindenki, minden nap kapcsolódjon össze a Földanyával, vállalja föl önmagát mint Föld Angyalt, kérdezze meg a Földanyát, hogy hol van szüksége energiára és ösztönösen kövesse azt, amit be kellene fogadnia, még ha semmi értelme se lenne!

Ha térképpel dolgoztok, helyezzetek kristályt erre a területre, meditáljatok a kristályról és a térképről legalább tíz-tizenöt percig, fenntartva azt a szándékot, hogy a kristály tisztasága hassa át a terület összes lakosának szívét és elméjét, mert ettől az egész régió fénye felébredhet.

Ezek most válságos idők, drága szeretteim, a végső összeütközés okán a fény és a sötétség között. Tudjátok, hogy mit kell tennetek, ezért fejezzétek be a dagonyázást a félelemben és engedjétek el azokat a kifogásokat, amelyek eltántorítanak attól, hogy elfoglaljátok a helyeteket az élet védelmezőiként, Föld Angyalokként, hogy elhozhassátok a Csillagok Fényét a Földre és összeolvadhassatok a Csillagok Áldásaival! A Csillag Áldás nem más, mint a Kollektív Tudatosság mindenható fényének az ereje, ami megmutatja a Földanyának az Isteni erős hatalmát és eljött az az idő, amikor szeretnénk közölni a fizikai emberi lénnyel ezt a Csillag Áldást, ami lehetőséget kínál ahhoz, hogy magatokra öltsétek a Kvantum Istennők szerepét, amiben előidézhetitek a változást azáltal, hogy egyesítitek a Mennyet a Földdel. A Kvantum Istennők energiája magába foglalja az emberiség kollektív gondolatát, elviszi azt az alvilág mélyére, átitatja a titkaival, kivonja ezeket belőle és kinyilvánítja azoknak, akik készek megismerni az igazságot.

Nem mindenki kész megismerni azt, amit ti tudtok, ezért utasítják el sokan a mondandótokat, ne engedjétek, hogy a tudatlanságuk kiábrándítson vagy elkedvetlenítsen titeket! Jóval a többség, a társadalmi normák előtt jártok. Kívülállóként ti hozzátok be azt a fényt, ami csábítóan hat azokra, akik hátat fordítottak a külső világnak, hogy mögé lássanak és észrevegyék, hogy vannak más módszerek. Mivel önelégült vakok vagytok az élet és az én valódi igényeit, illetve a most életre kelő Atlantiszi Kulcsokat illetően, az információk szűnni nem akaró áradata fog előttetek kibontakozni, ezek lesznek azok az információk, amiket meg kell osztanotok azokon a csoportokon keresztül, melyeknek a létrehozását szorgalmazzuk, hogy figyelemmel tudjuk kísérni a csoportként kifejezett szándékaitokat és hogy Föld Angyalokként hogyan hattok a Földre, ezért az elefánt és a matriarchátus, a pelikán és az újonnan született élet segítségével, továbbá a száznegyvennégyek csoportjával, és huszonkettő farkassal utakat mutatunk nektek mint tanítóknak, és bemutatót kaptok abból az erőből, ami a lojalitásotokban rejlő szolgálat szerepét minősíti.

Az Atlantiszi Kódok sok igazságot tárnak fel, melyek közül egyik másik majdhogynem hihetetlen. Ne utasítsatok el semmit csupán amiatt, hogy a mentális képességeitek képtelenek megemészteni a legteljesebb potenciálja felismerését, fogadjátok el, amit kaptok és osszátok meg! Bizonyos esetekben néhányan csak morzsákhoz jutnak, a kirakós játék darabkáihoz, amit a csoportotoknak kell összeállítania, hogy kialakuljon a Föld Angyalok rácsa, és hogy idővel mások is csatlakozhassanak a rácshoz, de ezeknek ti lesztek a magjai, a közepe, a kerékagy, amin keresztül a magasabb tudatosság fénye kiterjed és átfodrozódik a Kollektív Tudatosságon, ezzel repedéseket hoz létre az alapokon, melyek már nem testesítik meg többé a tiszta szándékot és az ártatlanságot. A ti ártatlanságotok és tiszta szándékotok fogja létrehozni a változást, felkattintja a kapcsolót, amitől fény tölti be a sötétséget.

Hagyjátok, hogy a szívetek vezessen abban, hogy a Földanya melyik részére kell összpontosítanotok! Néhány esetben ez lehet az a hely, ahol éltek, és a közösségetek vagy a szomszédaitok felé kaptok vezetést, ahol a gyógyulás energiáira szükség van. Kövessétek ezt a vezetést, végezzétek el a munkát, nem törődve azzal, ha nevetségesnek tűnik az elmétek számára! Mennél inkább nevetséges, annál megfelelőbb, és biztosíthatlak benneteket, hogy ott leszünk, hogy tanúsítsuk ezt, gyűrűkkel az ujjainkon, csengettyűkkel a lábunkon, körülöttetek táncolva ünnepeljük az Atlantiszi Kódok lehorgonyzását, hogy összehangoljuk ezeket az energiákat a Földanya testében található Kristály Tudatossággal, más szavakkal a [Föld] csontváz-rendszerével, és ettől egy új áramlás, egy új erőteljes energia tör elő valamennyiőtökön keresztül, hogy egy egészen új szinten ébressze föl a kristályok potenciálját, ezért a Fényszövő Föld Angyalok felébredése felébreszt bizonyos kódokat a Földanyán belül is, mivel mind egyek vagytok, ti vagytok a változás katalizátorai, és Ízisz istennő szeretne végigvezetni benneteket ezen az ösvényen.

Ünnepeljetek velünk örvendezve! Törődjetek bele abba a ténybe, hogy erre a feladatra lettetek fölkészítve, és hogy csak annyit kell tennetek, hogy félreteszitek a kételkedéseteket, nem engeditek meg magatoknak a kétség luxusát, nem törődtök azzal, hogy mennyire furcsa, vad vagy csodálatos elképzelés tűnik előrelendítőnek, mivel az igazság mindig messze különösebb, mint bármilyen elképzelés.

Legyetek üdvözölve Föld Angyalok a Nagy Orákulum Mesterek mindenható tudatossága, szeretete és bölcsessége birodalmában, akik fogadják a fényeteket, akik vezetik a táncot a hálókon keresztül, ami sikerhez, örömhöz, ünnepléshez vezet és tudjátok, hogy egyek vagytok, a szeretet közössége, a fény szíveket egyesítő közös egysége, a kezetek együtt hozza létre azt a változást, ami támogatja az átalakulás folyamatát és kiterjeszti a határokat az emberiség tudatosságán belül, hogy jobban megértsék a fizikai élet folyamatát – hogy mit jelent a fizikai élet uralása. Ez azáltal következik be, hogy jelen vagytok a testetekben, elfogadjátok az emberi létezés természetét, engeditek a szárnyatok kifejlődését és széttárjátok, [és] hogy arra használjátok a rátok ruházott földi természeteteket, hogy előidézzétek általa a változást.

Beléptetek a magasabb tanulmányok és beavatások sokkal előrehaladottabb időszakába, ezért kötelező figyelnetek, éreznetek és érzékelnetek azokat az energiákat, amelyek az üdvözlésetekre érkeznek ettől a pillanattól kezdve! Segítsetek nekünk fejleszteni ezt a közösséget, segítsetek létrehozni az ahhoz szükséges fizikai bizonyítékokat, amelyek igazolják, hogy amit tesztek, az változást idéz elő, hogy Atlantisz bukása ne ismétlődjön meg!

Ünnepeljük a fényeteket, a jelenléteteket és a válaszotokat erre a hívásra! Ünnepeljük a bátorságotokat és a hajlandóságotokat, hogy emlékeztek arra, amit már tudtok. Veletek vagyunk, lehetővé tesszük, hogy felfedezzétek az Atlantiszi Kódokat, amit megtestesítetek és melyeket félelem nélkül újból integráltok, és úgy minősültök, mint mester lények. Amikor eljön az idő, tudni fogjátok, hogy mi a legjobb, amivel Föld Angyalokként szolgálhattok.

Köszönjük, köszönjük nektek drága szeretteink, és a Földanya is kiterjeszti felétek háláját, ahogy a természet valamennyi aspektusa is, mert a válaszotok a felelet az ő imáikra, és ezeknek most be kell teljesülniük. Dolgozzatok együtt csapatokként, bízzatok és változzatok át!

Mária Magdolna vagyok, és a szeretetem veletek van.

Au revoir.

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...