Mária Magdolna – A Nap Törvénye és a 113-119. Víz Kapuk

Mária Magdolna – A Nap Törvénye és a 113-119. Víz KapukKözvetítette: Michelle Eloff©

Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. március 15.-én

Forrás: lightweaver

Fordította: Hatejer Emese

 


 

Mária Magdolna vagyok és üdvözletem és isten hozott titeket a szeretet, bizalom és bölcsesség isteni jelenlétében.

Miközben az élet kereke tovább forog, mindannyian új utakat fedeztek fel lényetek magjához. Az élet központjában a fény áll, az az erőteljes forrás, amelyből energiát merítetek. Ez a forrás a Nap fénye, a Hold Anya melletti égitestek egyike, aki a szabadság, a megvilágosodás és a felszabadulás felé vezető utatokon át kalauzol, mint emberi formában élő lelket. Minden fény isteni. Ez egy rezonancia, amely arra ösztönöz titeket, hogy haladjatok előre, nézzetek előre felé, és bízzatok abban, hogy minden nap felkel a Nap, és még egyszer megvilágítja az előttetek lévő utat.

A Nap, mint Szellem, az Atya természete. Ez a fiú testvér, a férj és a férfi szerető természete. Ez a férfi, a férfias energia, mint olyan, és nagyon erős mágneses erő. A Nap nem kizárólag férfias. Mindenkire rávilágít. És ez az a pont, ahol támogatást kaptok arra, amire választ kerestek. A Nap fényt és életet ad. Ez szenvedélyes. Előhozza a vonzerő, az erő energiáit. Érzéki, nagyon szexuális, és a benne lévő mágneses energia megvilágítja isteni erőtök belső világait.

A Nap sugarai tizenkét különböző irányba ragyognak ki, mindegyik egy ösvény a szent sorsotokhoz. A Nap Atya fényében való bizalom egy lehetőség számotokra, hogy felfedezzétek a bennetek lévő melegséget. Ez egy lehetőség számotokra, hogy kihasználjátok az általa kibocsátott mágnesességet, és kiterjesszétek azt a testeteken keresztül a világba.

Bennetek is található egy Napcsakra, amely a gyökér és a szexcsakra között helyezkedik el. Ez az oroszlán lények vibráló energiája, életetek belső forrásának vibráló energiája, amely megvilágítja a körülöttetek lévő világot, és megvilágítja az előttetek lévő utat. A Nap Nagyura, Rá Nagyúr, egy mindenható és nagyon hatalmas lény. Energiája elvezet titeket, hogy megtaláljátok a válaszokat a szívetek mélyén, és minden csakrátok a Nap egy-egy erőteljes sugarát testesíti meg.

Gyakran csak a test hét fő csakrájáról beszélünk, valójában azonban tizenkettő van. A fennmaradó csakrák egyre aktívabbakká válnak. Ahogy ez történik, DNS-etek tizenkét szála megnövekszik érzékenységében és azon képességében, hogy közölje veletek az igazságát, hogy megvilágítsa az előttetek lévő utat. Minden alkalommal, amikor az igazságot keresitek, a Nap Atyához fordultok. Szíveteket és látásotokat az ég felé fordítjátok, útmutatást kerestek, válaszokat, megvilágosodást és felszabadulást kerestek.

A Hold Anya az éjszakai energiát tartalmazza. A Nap Atya tartja a nappal energiát. Ez az égitest megmutatja nektek, hogy az Atya fénye azért van, hogy szolgáljon, támogasson és megvédjen titeket. Amikor a Hold Anya egy utazásra visz a bennetek rejtőzködő mélységekbe, a Nap Atya mindig arra vár, hogy visszatérjetek az alvilágból, a tudatalattiból és az úgynevezett „sötétség” belső mélységeiből megmutatja a fényt az alagút végén, amelyen keresztül újjászületek. Ez a hatalmas és hihetetlen energia támogat titeket abban, hogy felfedezzétek ezeket a válaszokat magatokban. Nap Atya hív, int felétek, hogy menjetek, lépjetek egyet-egyet előrefelé, és bízzatok abban, hogy mindig eljön a hajnal, a Nap mindig felkel ráragyogva az életetekre, és felfedi előttetek azt, ami eredetileg a sötét éjszaka árnyékában rejtőzött. Minden léleknek át kell esnie a sötét éjszaka utazásán, mert ez arra ösztönzi az embert, hogy szembenézzen az árnyékban megbúvó félelmekkel, olyan formákban, amelyeket gyakran elutasít, de nem lát meg teljességében. Mégis, amikor a Nap sugarai rávilágítanak ezekre a részeitekre, akkor meglátjátok, hogy soha nem volt félnivalótok, mert amitől féltetek, az valójában sebesült, elutasított énetek részei voltak, önmagatok azon részei, akik elrejtőztek mások rájuk vetített sötétsége elől, ami miatt tévesen azt hitték, hogy nem szerethetőek.

Egyediek vagytok, mindannyian megtestesítitek ezt a tizenkét sugarat, a Nap tizenkét sugarának minden aláírását a DNS-etekbe kódolja, és ezért olyan életbevágóan fontos, hogy felébredjetek a bennetek lévő Nap teljességére, és bízzatok benne, hogy mágneses ereje automatikusan az igazságotok irányába húz, hogy találkozzatok a sorsotokkal. Sorsotok tizenkét ösvénye mindig elvezet titeket az ”otthon” néven ismert központi ponthoz. (A sors 12 ösvénye és felgyorsított planetáris érzelmi mátrix tisztítás - https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-sors-12-osvenye-es.html) Nem mindegy, hogy melyik utat választjátok. Ami számít, az az, hogy visszatérjetek, mert Rá Nagyúr, a Nap Atya, vár rátok az összes mindenható Szoláris lényekkel együtt, és Kuthumi-Agrippa Nagyúr, a Szoláris Arkangyalok Királya Rá Nagyúr mellett áll, és üdvözöl titeket.

Szívetekben, a Szoláris Arkangyalok Szövetsége áll, bátorítva és motiválva, hogy nyissátok meg szíveteket és engedjétek, hogy a Nap sugarai átsüthessen rajta, kérve, engedjétek meg magatoknak, hogy szeressetek és szeretve legyetek, mert a Nap a Szeretet Mindenható Esszenciája, minden sugár a szeretet egy csodálatos szálát testesíti meg, a tizenkettő mindent beborító szeretet sugarat.

A jövőben elhozzuk nektek a szeretet tizenkét sugarának, az ezt tartó Naplényeknek, hat istennek és hat istennőnek a tanításait. Mielőtt azonban eljöhetne ez az idő, magatokhoz kell ölelnetek ezt a kezdeti esszenciát, és jobban meg kell értenetek, hogy hogyan visz haza ez a hatalmas erő; a nap fényébe vezetve.

Mindegyikőtök (asztrológiai) tervrajzába bele van vésve a Nap. A Nap tartja a születésetek napjának energiáját. Ezért a Napjegy a csillagok azon konstellációja, amelyen keresztül a Nap sugara kommunikál veletek.

A férfiak, a férfi alakban érzik a Nap erőteljes sugarait, és jobban befolyásolják őket a Nap sugarai, mint a nőket, mert titeket a nőket, inkább Hold Anya irányít. Mindketten égitestek, mindketten mindenható lények – osztoznak a fényben, a szeretetben és az igazságban. Ezek az égitestek minden egyes pillanatban megérintik az életeteket, simogatják szíveteket, és arra biztatnak, hogy emelkedjetek felül a régin, keresve azt, ami hazavisz titeket. A bátorság a Nap sugara, amely átragyog a szíveteken, kinyitja előttetek az ajtókat, feltárja előttetek az előre felé vezető utat, emlékeztetve, hogy semmi sem vész el. Csak annyit kell tennetek, hogy megváltoztatjátok a régit és újjászületek. A hamvaiból kiemelkedő Főnix magában hordozza a Nap tűzének sugarait, ő a Nap egy megtestesülése, a fény, a mágnesesség és a teremtő, társteremtő és alkotó
/nemző erőteljes forrása.

Most arra kérünk, hogy hunyd le a szemed és lazítsd el a tested, ha még nem tetted meg, és koncentrálj a napcsakrádra, a gyökércsakra és a szexcsakra között található csakrádra, és helyezd a jobb tenyeredet erre a csakrára.

Kezdd el elképzelni, hogy tested megtelik a szeretet melegével és a Nap Atya fényével, energiája felkavaródik a napcsakrádban. Nem véletlen, hogy a napcsakra valójában a méhben, a női test méhében van, mert ez a fény biztonságos szentélye, amelyben az élet megfogan, táplál és nő. És a női testben lévő Nap szentélyéből új élet jön létre, hogy megszülessen a világba. Tehát most, akár férfi, vagy akár nő vagy, azt akarom, hogy képzeld el ezt a szentélyt a testedben, képzeld el lényed minden részét, amelyek új megvilágításban kerülnek és amelyek új módon kívánnak megfoganni. Lásd reményeid, kívánságaid, álmaid, képzeld el, ahogy megtermékenyülnek az élet e csodálatos tojásában, a fény biztonságos menedékében.

Most azt akarom, hogy képzeld el, amint energiádat ebbe a kozmikus méhbe transzportálod, hogy megfigyeld körülötted, hogyan kapcsolódnak ezek az álmok, kívánságok és remények e biztonságos menedék béléséhez, keresve azt a termékeny esszenciát, amelyben gyökeret ereszthet és biztonságosan növekedésnek indulhat, biztonságosan, biztosan, kecsesen, békében és harmóniában.

Most azt akarom, hogy képzeld el, hogy a fizikai test, amelyben vagy, a méh belsejében, a nagy Nap Anya és Atya, aki megtart téged. Más szóval, a Nap Atya/Anya testében vagy, és a napcsakra feletti kéz az Atya Isten keze, az anyaméh feletti, védelmez téged, a sugaraival, védelmével és támogatásával tölt fel.

Most óvatosan helyezd a bal kezed tenyerét a hátad hátuljához, a jobb kezeddel egy vonalban. Koncentrálj arra, hogy újra az anyaméhben legyél, és kapcsolódj össze a bal kézzel, mint az Anya Istennő kezével, ez a Nap Atya nőisége, mert a Nap is (tartalmaz) nőies(t), (ez az isteni) kiegészítője a szoláris esszencián belül, az amely szintén támogat és szeret téged.

Vegyél egy mély lélegzetet be, majd lélegezz ki teljesen, majd helyezd a jobb tenyeredet a hátad hátuljához, bal tenyeredet pedig a Napcsakrádra. Még egyszer koncentrálj arra, hogy az anyaméhben legyél, és érezd, ahogy a Nap Anya sugarai feltöltik testedet, feltöltik reményeidet, álmaidat és kívánságaidat az ő szent isteni esszenciájával.

Vegyél egy mély lélegzetet be, majd lélegezz ki teljesen, és most pihenj és lazulj el úgy, hogy a bal és a jobb kezed is kényelmesen megpihenjen a napcsakrádon. Ismét koncentrálj arra, hogy a mindenható Nap Anya méhében legyél, a mindenható Nap Atya energiái megtartanak és táplálnak, és lazulj el még jobban.

Vegyél észre most egy csodálatos arany folyadékot, amelyben most lebegsz, ez az Isteni Napszülők aranyesszenciája, amely biztonságban tart téged. Ez az arany energia most behatol tested minden sejtjébe, belép a DNS-edbe, és újratölti az energiákat a DNS-ed szerkezetében, sugarait lényed legmélyére terjesztve.

Lazítsd el a tested, miközben észreveszed, hogy St. Germain néz rád ebbe az anyaméhbe, és észreveszed, hogy minden áttetsző. Nemcsak St. Germaint látod, hanem Mihály arkangyalt és szeretett Kuthumi-Agrippánkat is. Én, Mária Magdolna, fényemet és szeretetemet nyújtom feléd, mellettem Guinevierrel és Jezabellel.

Szent kört alkotunk a test körül, amelyben most benne tartózkodsz, az arany folyadékban, a fény és az élet egy esszenciájába, kérlek közöld most velünk legmélyebb belső szükségleteidet és kívánságaidat. A Szoláris Arkangyalok Szövetsége újabb szent kört alkot körülöttünk, és magukkal hozzák a Nap mindenható és erőteljes sugarait. Ezek a sugarak a szívcsakráikból nyújtják feléd az energiájukat. Nyisd meg a szíved ezeknek a befogadására. Húzd be ezt az energiát, és engedd, hogy elkezdje felmágnesezni reményeid, álmaid és kívánságaid energiáit, mindazt, aminek most életet szeretnél adni az életedben.

Lélegezz be energiát életed minden olyan területére, ahol megvilágítást, megoldásokat, támogatást és vezettetést keresel. Adunk most egy percet, hogy pusztán az életre kelteni kívánt részek energetizálására és mágnesezésére összpontosíts.

Ne felejts el mélyen belélegezni, teljesen kilélegezni, ellazulni, és bízni ezekben az energiákban.

Vegyél egy mély lélegzetet, és miközben kilélegzel, Mihály arkangyal most kinyújtja a kezét az anyaméhbe, és kiüríti az első megszentelt víz szakrális kehelyét az anyaméhbe, hogy eggyé váljon azzal az arany folyadékkal, amelyben éppen lebegsz. Ez az energia a gyökércsakrádba lép, a szent víz energiával tölti fel azt a termékeny talajt, amelybe kérted a magvak elültetését.

Most kiterjeszti a második kelyhet, ezzel az az élet vizét önti a szexcsakrádba, ahol ez is eggyé válik a napcsakrával és eggyé az arany folyadékkal, amelyben lebegsz.

Kinyújtja a harmadik szent kelyhet a napfonatodhoz, beleönti, és ismét a szent vizek egyesülnek veled a szent méhben, a Nap Anya/Atya szent szentélyében.

A negyediket a szívedbe öntik. 

Az ötödiket a torkodba, minden alkalommal a víz összeolvad az aranyszínű folyadékkal, amelyben lebegsz.

A hatodik most a harmadikszemedbe kerül.

A hetedik pedig a koronacsakrádba.

Lélegezd be ezeket az energiákat, engedve, hogy a szent vizek átmossanak. És a vízben minden szent kristály összeolvad DNS-ed tizenkét szálával, összekapcsolva a sorsod ösvényeivel, konkrétan tizenkettővel.

Ez pedig erőteljes megtisztulást hoz, elmosva a régit, megtisztítva az utat előtted. És ahogy az eső befejezte a Föld megáldását, és a Nap lesüt a Földre, az esőcseppek megcsillannak Nap Atya csókjától, a DNS-ed is most megcsillan Nap Anya sugarainak csókjától, amelyek most egy teljesen új, hatalmas energiát adnak ehhez.

Mert minden vízcseppből kisugárzó fénysugár új lehetőségeket, más tereket, más helyeket tár fel előtted, és azt az isteni lehetőséget, hogy megtapasztald a teljes, fejlett és megvilágosodott éned sok arcát.

Lélegezd be ezt az energiát, és miközben kilélegzel, lazíts, tudva, hogy amit kértél, azt meghallgatták.

St. Germain most kiterjeszti ennek a kozmikus törvénynek a szent lángját feléd, és azt akarom, hogy leheld be a lángot a testedbe. Húzd a lángot az anyaméhbe, amelyben vagy, és tüze fellobbantja a benned lévő szenvedélyeket, amelyek motiválnak és inspirálnak, hogy előlépj és alkoss, együtt teremts és létrehoz/nemz. Minden alkalommal, amikor új életerőt veszel fel, minden alkalommal, amikor úgy döntesz, hogy igent mondasz magadnak, és igent mondasz az életre, akkor létrehozol/nemzesz, mert új aspektust fogsz fel önmagadban, és felajánlod magadnak a lehetőséget, hogy új életet táplálj a (jelenlegi) formádban, az új életedben. A nemzés nem korlátozódik a fogantatásra, egy emberi vagy állati alak terhességére és születésére, vagy bármely más olyan formájához, amellyel az életet társítjátok.

A nemzés az a képesség, hogy proaktív legyél, és olyan részeket hozz létre magadban, amelyekről úgy érzed, hogy ott vannak, de a félelem visszatartott, és elvakította a látásodat ezen részeid előtt. Köszöntsd tehát a Napot és minden sugarát, és enged meg a Nap Nagyurainak, hogy szélesebb és kiterjedtebb perspektívákat mutassanak neked, hogy egy új fény irányába vezessenek téged, és add át magad ennek.

Kuthumi-Agrippa Nagyúr most egy csodálatos arany tollat terjeszt ki az anyaméhbe, amelyben vagy, és aktiválja a napfény új sugarát, egy új ösvényt benned, a Nap ezen ösvényét, amely megmutatja az előtted lévő utat, azt az utat, amelyre most készen állsz, hogy nekivágj, ami közelebb visz a keresett új nap fényéhez, közelebb visz a benned rejlő válaszok megtalálásához, mert a Nap, az Atya Isten, Rá Nagyúr, a férfias, mindenható Isteni Atya, az isteni testvér és az isteni szerető, férj, akárhogy is akarod nevezni, ott van benned. Amikor átöleled ezt a részt, ugyanaz a támogatás, ugyanaz az erős fény, ugyanaz a mágneses energia jelenik meg külső világban, eltávolítja az akadályokat, utat mutat, és meglátod egy új nap hajnalát.

Vegyél még egy mély lélegzetet, és lélegezz ki teljesen, miközben a Szoláris Arkangyalok Szövetsége most a Nap megszentelt szakrális mantráját kezdi énekelni, és a Nap Szellemének Nagyura kinyújtja kezét emberi formád felé, és erős sugarait köréd vonja, és az élet egy vadonatúj hálóját fonja körülötted, egy hálót, amely a helyén tartja álmaidat és elképzeléseidet, egy szent szövetet, amely megvéd, támogat és felmágnesezi azokat az energiákat, amelyekre összpontosítasz, és új életet adsz, vagy megújítod a már létező életet.
 
Maradj továbbra is ellazultan, miközben ezek az energiák egyesülnek veled, DNS-eddel, és az atomszerkezeted középpontjába lépnek. Most arra kérünk téged, hogy képzeld el e Víz Kapuk szent vizét, és ennek a kozmikus törvénynek a lángját, amely Indiáig, Bangkokig, Ko Szamujig terjed ki. Kiterjeszti magát Phuketig, az oroszországi Szentpétervárig és Moszkváig. És a hetedik energia, pedig a Föld Anya köré csavarja magát, és a Nap Atya a férfias lényegének ugyanolyan erőteljes támogató sugaraiban tartja őt.

Lélegezz be mélyen, lélegezz ki teljesen, küldd ezeknek az energiáknak egy újabb hullámát a világba, és ez most megnyitja a fénytest hatodik szintjét a bolygótok körül, felkészítve a Víz Sárkányok és lovasaik visszatérését, mert elhozzák az új tudatosság erőteljes hullámát, megnyitva az emberiséget az érzelmi intelligencia egy teljesen új szintjére, megnyitva a szívüket, új életet adva a belső napcsakrának, hogy újra felkeljen Isten igazi Napja, amely egy új napra fényt vet. És az árnyékban lappangó félelmek megmutatják valódi arcukat, és az ember látja, hogy sohasem egy démon arca volt, hanem egy angyal arca, aki a saját fényüktől félők végett kizuhant a kegyelemből, és félrevezetek téged és azt hitted magadról, hogy sötét voltál. Nem vagy többé bukott angyal, mert most megtanulsz szerelemben emelkedni, úgy felkelni, ahogy a Nap köszönt téged, egy új napot elhozva számodra. 

Ti pedig, drágáim, kitárhatjátok szárnyaitokat, egyesülhettek sárkányaitokkal és lovagolhattok. Utazhatok, ameddig csak akartok, olyan magasra, amennyire csak akartok. Repüljetek a Földre, hogy találkozzatok a földalatti testvéreitekkel. Menjetek, ahová csak akartok, mert ez a jogotok, és kiérdemeltétek a szabadságotokat. Kiérdemeltétek a jogotokat, hogy újra felfedezzétek szárnyaitokat és használjátok azokat.

Miközben a Szoláris Arkangyalok Szövetsége abbahagyja a kántálást, szent mantráik energetikai rezgései behatolnak a Föld Anya testébe is, és egy csodálatos Naplángot gyújtanak fel Indiában, egy Naplángot Bangkokban, egy másikat Ko Szamujban, egy negyediket Phuketben, az ötödiket Szentpéterváron, a hatodikat Moszkvában, a hetediket pedig a Föld Anya testének szívében, a magjában.
 
Lélegezd be ezeknek a lángoknak az energiáit lényegedbe, testedbe, elmédbe, szívedbe és lelkedbe, és fogadd el, hogy egy másik szinten megvilágosodsz. Fogadd el, hogy a Nap sugarai azért jöttek, hogy üdvözöljenek, megcsókolják minden csakrádat, elhozva neked az élet új csókját, egy új hajnalt, egy új napot, egy új jövőt és egy új módot arra, hogy megtanuld szeretni magad és szeretni az életet.

Vegyél még egy mély levegőt, és ahogy kilélegzel, szeretném, ha elkezdenéd felszívni ezt az aranyló folyadékot, amelyben lebegsz. Minden egyes lélegzetvétellel ebből a folyadékból még több válik eggyé a fizikai testeddel, és lassan kiterjedsz méretedben, amíg olyan fizikai állapotba kerülsz, mint amilyennek ismered magad, mégis a Nap szent szentélyének szent méhében tartanak.
 
Kezdd el visszahúzni a tudatosságodat a fizikai testedbe, tudva, hogy egy vagy a Nappal, hogy egy vagy az élettel, az életeddel, és hogy választottál egy isteni, új megnyilvánulást ezeknek a sugaraknak, amelyek rajtad keresztül fejezik ki magukat, a Szellemen keresztül. A Nap Ura megmutatja, hogyan legyél a fény jelzőfénye a sötétség világában, más szóval a tudatlanok, félelmetesek és szeretetlenek világában.
 
Szeretett, megvilágosodott, rettenthetetlen és erős vagy. Ezeken a sugarakon keresztül tanulod meg, hogyan kell példát mutatni/példa által vezetni, és az aranytoll, amelyet Kuthumi-Agrippa Nagyúr nyújtott át neked az anyaméhben, most eggyé válik a gerinceddel, és az aranytoll által kibocsátott fény minden szöge fényt áraszt, melegséget és szeretetet. Ez a toll a te védelmed, a védelmed hátulról, tudd, hogy ami hátulról próbál ártani neked, az nem tud behatolni az energiameződbe, nem tud betörni az új élet és az általad választott új fény szent szentélyébe.
 
Adj hálát most a Nap Nagyurának, a Nap Anyjának, a Szoláris Arkangyalok Szövetségének és mindazoknak a Lényeknek, akiket szeretsz, akik vigyáznak rád, akik vezetnek és védelmeznek, és adj hálát magadnak, hogy ezt a beavatást választottad. És köszönetet mondunk nektek, hogy ismét úgy döntöttetek, hogy tiszteletben tartjátok szolgálati szerepeteket, és olyan eszközként szolgáltok, amelyen keresztül ezek a sugarak átvezethetik nagyszerűségüket, felmágnesezve az egyedi és isteni nagyszerűségeteket.
 
Megtiszteltetés és áldás mindannyiótokkal együtt dolgozni. Továbbra is ragyogjatok. Legyetek az Isten/Istennő Napja. Engedjétek, hogy sorsotok ösvényei kézen fogva mutassák a hazavezető utat, és ne feledjétek, szabadok vagytok, isteniek vagytok, értékesek vagytok és örökké megvilágosodottak. 

Mária Magdolna vagyok, köszönöm nektek és szeretlek titeket. Au revoir.

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...