Mária Magdolna - 7:7 - 41-47. Tűz Kapu

 Michelle Eloff (09.06.29) - Mária Magdolna: 7:7 - 41-47. Tűz Kapu


Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/6xmw9i6h9wwzfzi/M%C3%A1ria+Magdolna+7_7+%C3%A9s+41-47.+T%C5%B1z+Kapu+aktiv%C3%A1l%C3%A1s.mp3

.....................................................................................

Előző Tűz Kapus anyag:

Mária Magdolna – A 34-40. Tűz Kapu és a Potenciál 7 Portálja 2009. június 25

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-34-40-tuz-kapu-es.html?m=0

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

____________________________________________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket a mennyei fény és szeretet jelenlétében. Legyetek üdvözölve, drága szeretteim!

A jelen idővonalon Merlin nagyúr csatlakozik hozzánk, az energiája azért van jelen, hogy biztosítsa a 7:7-nek nevezett átjáró frekvenciáit. Az energiái a testetek csakráival kommunikáló tudatosság hullámot idéznek elő, ami emlékeztet benneteket azokra a helyekre és időkre, ahol és amikor megértettétek az alsó tudatosság dimenzióit meghaladó finom mechanizmusokat és részesültetek a Mindenható Én Vagyok Jelenlét magasabb intelligenciájában.

Amiatt is igen-igen izgatottak vagyunk, hogy ma este megoszthatjuk veletek a szakrális geometria szent Tűz Hálózatának megteremtése globális tervezetére vonatkozó információkat. Ez a hálózat abból a célból lett megtervezve, hogy egyesítsen minden Fénymunkást a földgolyótokon a magasabb tudatosság hét csakráján keresztül, ezzel párhuzamosan a Földanya testének minden csakrájával összefüggésben, ahogy a kollektív tűz energia lehorgonyzásában is segít, ami lehetővé teszi a Földanya DNS-ének új kódjait letölteni azokon a Fénymunkásokon keresztül, akik úgy döntöttek, hogy részesei lesznek a bolygó szintű Tűz Hálózatnak.

A tűz energia a szellem energiája, azon részeteké, ami megérti, hogy a Tűz Elem létfontosságú a tudatlanság és a régimódi paradigma tapasztalatok fátylainak átégetésében és részt vállal életetek utazásában.

Minden, a Fénymunkások által létrehozott kapcsolódás az adott földrajzi helyen, egy csatornává, átjáróvá válik, amin keresztül ez a tűz energia áramolhat. Amint teljesítitek a Tűz Rácsait vagy a Tűz Hálózatát, hozzákezdünk a Levegő Hálózatához, és azután ez és a Vízé is belehúzódik a Föld Kristály Rácsainak hálózatába, az új tudatosság csodálatos szakrális geometriai takaróját alkotva meg.

Az emberiséget jó-néhány évvel ezelőtt felkészítették erre az időszakra és ez különösen azokra helytálló közületek, akik önmagukon dolgoznak. Az élet, az emberi élet, meglehetősen embert próbáló folyamat és kivétel nélkül valamennyi léleknek túl kell esnie a maga vesszőfutásán és átkelnie a Tűz Kapuin annak érdekében, hogy képes legyen megérteni az én belső felépítését és minden egyéb vonatkozását, ami az emberi paradigmán túl létezik, ahogy azokat is, amelyek a fizikai emberi testen kívül működnek.

Bár sok minden történik bennetek és körülöttetek, azt azért fontos tudnotok, hogy az én minden szintje, amivel foglalkoztok, az felgyorsítja a szabadság felé tartó utazást! Néhány éve jóformán lehetetlennek tűnt, hogy úgy legyetek képesek megérteni önmagatokat, ahogy ma, miért van ez így? Azért, mert egyre több ember adja át magát személyes utazásának és kezdi fölismerni, hogy a tagadás nem juttat el titeket a felemelkedés céljához, ahogy nevezitek, hanem a mélyen magatokba merülés szolgálná ezt a célt, ami a fő témája azoknak a tanításoknak, melyek ezen a kapun át érkeznek.

Amikor tulajdonjogot formáltok önmagatokra, akkor az élet egy szintjét tulajdonoljátok és ez a szint énetek emberi aspektusa, aki tudatosan éber bizonyos paradigmákra, melyek befolyásolják a tudatosságotokat, ez az éberség pedig lehetővé teszi, hogy felfedezzétek az eszközöket és hasznosítsátok azokat az általatok választott ösvény finomítására.

Évekkel ezelőtt Kuthumi mester utalt az életetek tervezetére, ez a terv egyre inkább nyilvánvalóvá válik azzal, ahogy továbbhaladtok azon az utatokon, amit ez az inkarnáció biztosít a számotokra. A DNS-etek számos olyan intelligencia szintjére válaszolt, aminek még csak a tudatában sem vagytok, viszont amikor a Mindenható Én Vagyok Önvalótok ereje magához ölel benneteket, akkor kezditek felismerni, hogy olyan dimenziókat értek el önmagatokon belül, melyek ezt megelőzően kitértek előletek, s mindez egyszerűen azért van így, mert nagyobb megértésetek valósult meg arra vonatkozóan, ahogy az életben minden együttműködik.

Sokszor hallottátok és olvastátok, hogy minden összefügg. Mind egyek vagyunk, én ti vagyok és ti én. Most eljött az ideje, hogy ezt még mélyebb összefüggésbe állítsuk, hogy tényleg fölfogjátok, hogy ti vagytok a Földanya, föld vagytok, víz vagytok, levegő és tűz és ez abszolút mindenre igaz. Azoknak az alapelveknek a megértésével, amelyek a lenyomatotokat vezérlik, megérthetitek vagy legalább is megvilágosodhat néhány vonatkozása annak, amit korábban nem láthattatok meg magatokból.

Most ezt a felfogást alkalmazzuk a Földanyára is, az ő lenyomata is egyre nyilvánvalóbbá válik és a Fénymunkások együttműködése révén kezditek megérteni, hogy a szó legszorosabb értelmében mennyire össze vagytok kapcsolódva. Az elkülönültség hat fokának a felfogása sokkal igazabb, mint gondolnátok.

A bölcsesség, a fény, az igazság és a szeretet elemeinek egy bizonyos kifejeződése vagytok. Ezek szövik át azokat az elemeket is, melyek a Földanya testét befolyásolják, ahogy a tudatosság elemei is, melyek képesek áthatni az előbbieket. A testetek csakrái válaszolnak ezekre és a hetes szám éppannyira egy ciklus végét képezi, ahogy a kilences is.

A soron következő néhány hónap a hetes számmal fog intenzíven dolgozni, ez segíteni fog nektek hozzákapcsolódni az intelligencia tudatos tudatosságának és tudattalan tudatosságának csakrákként ismert megtestesüléseihez a teremtés valamennyi szintjén, amihez a jelen időben hozzáfértek.

Ezek a hálózatok, szeretteim, erősíteni fogják a kapcsolatot mindazok között, akik hasonló kimenetelen dolgoznak és ez az én meghatalmasítása és az emberiség meghatalmasítása a példa erejénél fogva történő vezetéssel.

Amikor felfedezitek az eszközöket és különféle technikákat, melyek elérhetők és alkalmasak a számotokra, úgy fogjátok érezni, hogy új helyzetet teremtetek az életetekben és a jelentkező nehézségek egyre egyszerűbben átláthatók lesznek, nagyobb rálátásotok és mély belső tudásotok lesz arról, ahogy ez a játék, ez a terv benneteket befolyásol.

Megismétlem, hogy egyek vagytok a Földanyával és minden elemével.

A Galaktikus Mag Tanácsa előkészítette a Földanyát erre a bolygó szintű Tűz Hálózat aktiválásra az utolsó tizennyolc évre. Mindannyiatoknak át kell esnie a saját személyes utazásán, szembesülnötök kell a személyes traumáitokkal, de most már az én új jelenlétében álltok és ez a jelenlét biztosítja az élet energiát, olyan esszenciát, amivel tudatosan eggyé kell válnotok! Az a mód, ahogy ez megvalósul, az energiátok egyesítése a testeteket támogató, a testetekkel kommunikáló rendszerrel, más szavakkal az elemekkel. Az elementáris, elemekkel végzett gyakorlatok igen erőteljesek.

Amikor a Napforduló Channelling üzenetét adtam át (2009. 06. 21.), beszéltünk a folyékonnyá válás fontosságáról, illetve leginkább az alakváltásról állati formákba. Vízzé, levegővé, tűzzé és persze földdé válva mélyebb megértést nyertek arról, hogy az elemek mi fából vannak. Valamennyien tartalmazzátok ezen elemeknek bizonyos szintjeit, egyesek több tüzet tartalmaznak, mint mások, megint mások több földet, vizet vagy levegőt.

Az elemeitek felvállalásával képesek lesztek az elementális (azaz elemekre vonatkozó [s nem elementáris, ami alapfokút, kezdetlegeset jelent] ) energiát teljesen új módon csatornázni és az így felépülő érvényesség és szerkezet ezen a fókuszon belül dinamikus változást eredményez a valóságotokban. Többé nem foglalkozunk egyénekkel, most már csoportokkal dolgozunk - a szívükön, testükön, elméjükön, szellemükön és lelkükön keresztül egyesülő Fénymunkások globális hálózatával és ez a Földanyával egyeztetve történik, mivel ő éppannyira fontos, mint ahogy ti valamennyien kivétel nélkül, és amikor jobban fölismeritek az ő fontosságát, akkor rájöttök, hogy miért tanítottuk és közvetítettük éveken át az élet alapelveit. Végtelen számú alapelv létezik, vannak alapelvek, melyek a tudatosság bizonyos szintjeire ugyan illenek, de nevetséges lenne a részünkről olyan alapelvek elsajátításának és tanításának az erőltetése és bemutatása olyanoknak, akik épp csak felfedezték, hogy létezik valami az alsó egón túl is, ezért azokat az alapelveket kell alkalmaznotok, amelyek jelenleg nektek felelnek meg, ám az alapelvek változnak, az igazságotok módosul és Kuthumi beszélt erről már pár éve. A ti igazságotok a ti tudatossági szintetekhez mért és ahogy növekedtek öntudatotokban, az igazságotok megváltozik, s ez az igazság képezi annak megértését, ami a világotokat grandiózussá teszi és most a személyes világotokra utalok, az életetekre, a valóságotokra, a mindennapjaitokra.

Ez a kollektív hálózat felerősíti a már a Földanya testében lévő Kristály Rácsokat. Ezek a rácsok a személyes tudatosság sokféle szintjén keresztül aktiválódnak, ami aztán átitatja az én legbelsőbb magját. Ez a legmagasabb én megnyitja a kommunikáció hálózatait, amit képesek vagytok elérni, ezzel a magasabb intelligencia belétek plántálódhat.

A bolygó szintű hálózat valamennyi résztvevője a fény világítótornyaként szolgál, azok pedig, akik közületek velünk munkálkodnak a Tűz Hálózatának lehorgonyzásában, ti vagytok a mennyei lángok, a katalizátorok, akik átégetik az illúzió fátylait, akik bárhová juttok el, heves kitöréseket idéztek elő, akár ki is robbantok, fel is robbantatok másokat magatok körül, bármit is takarjon ez a robbanás, de azért azt hadd mondjam el, hogy azok számára, akik közületek a tűz energiájával foglalkoznak, rendkívül fontos, hogy ezt az energiát egészséges érzékkel kezeljék! A tüzet használjátok a fényetek táplálására, hogy cselekvésre ösztönözzön azokon a területeken, melyeket korábban képtelenek voltatok megközelíteni, ezért ahelyett, hogy felbőszülve lerombolnátok egy korábbi alkotásotokat, engedjétek ezt az energiát új ösvényt alkotni, de azt azért hadd tegyem hozzá, hogy bizonyos körülmények között robbanás szükségeltetik ahhoz, hogy lerombolja azt az illúziót, ami túszul tartja az embereket a zavarodottság és káprázat mátrixában.

Azon egyes emberek számára, akik csoportokban együttműködnének a Levegő Kapuival, ti váltok azzá a tisztító széllé, azzá az energiává, amelyik átfú az elme területein. Ugyanez vonatkozik a tűzre és a földre is. Bízom benne, hogy elkaptátok a fonalat ennek a mintázatnak a dinamikájáról és arról a kifinomult mesterremekről, ami ezzel kialakult. Egyedül az ilyen nem teremthető meg, ehhez csoport kell, ami felerősíti, kibővíti az energiát!

Ezért kérem, hogy üdvözöljétek Merlin nagyúr jelenlétét, aki most a Pegazuson lovagolva hozza el a Levegő Elem energiáját! Ő a tűz, az alkimista, aki a magasabb tudatosság lángját hozza el nektek, bár ez alkalommal a hét Tűz Kaput hozza magával!

Ezeket a Tűz Kapukat a Föld stratégiai helyszínein helyezzük el és amikor mindegyik Tűz Kapu megnyílik, akkor a láva kifolyhat és a bennetek élő tűz szerelmeseivé váltok.

Az életben jelenlévő tűz elem azonosításának képességével felismeritek a saját tüzetek visszatükröződését.

Merlin nagyúr most magához hív benneteket, hogy kapaszkodjatok fel fölséges arany tűz szekerére. Majd mellétek áll. Ezzel egy időben én pedig létrehozom a DNS-nek azt a szent rácsát, amit a Földanya a testébe vonhat. Segítségemre van ebben a Galaktikus Mag Tanácsa, a Fény Szíriuszi Arkangyali Ligája/Szövetsége, a Fény Plejádoki Küldöttjei, az Arcturus, az Androméda, a Cassiopeia és az Ökörhajcsár csillagképek tanácsai.

Ez az energia kombináció olyan csillag energia áramlást teremt, amit befolyásol a tűz, ami maga is tűz, az Atya/Anya Isten Kozmoszban található fénye szellemének tiszta sugara.

Mielőtt elhagynátok a harci szekeret, Merlin nagyúr arra kér benneteket, hogy képzeljétek el, ahogy a testetek összes csakrája egy csillag konstellációt foglal magába, nem számít, hogy melyiket, csak képzeljétek el valamennyi csakrát csillagokkal tele és valamennyinek a fénye a ti fényetek egy aspektusa.

Most képzeljétek el a csillagokat fényesebben ragyogni a csakrákon belül! Merlin nagyúr a tenyerét a derekatokra helyezi, ezzel aktiválja az alap csakrátok/gyökércsakra lángjait és ez teszi lehetővé egy hétszázhetvenhét ágú láng folyamát felfelé táncolni a gerincben, minden csakrát összekötve a harmadikszem csakrával, hozzákapcsolódva a koronához és az összes láng elkezdi táncolni a saját szent táncát az energia mezőtökön belül.

Az élet szentségét létfontosságú megértenetek. A szentség definíciójának megértése szintén fontos, mert tisztában kell lennetek vele, hogy mit értetek szentség alatt!

Most szeretném, ha vizualizálnátok magatok előtt csillagok hatalmas látképét és ha észrevennétek, hogy ti és Merlin ezen a tűz szekéren utaztok keresztül az Univerzumon és ő megmutatja nektek a csillagokat és hogy mennyire határtalan a világ. Még mindig rengeteg csillag van születőfélben, vannak a Világegyetemnek olyan birodalmai, melyeket még soha nem fedeztek fel és valószínűleg soha nem is fognak az emberi lények, de azért még léteznek.

Képzeljétek el továbbá mindezeket a csillag csoportosulásokat magatok körül és Merlin meg-meg mutat egy bizonyos területet az Univerzumból nektek, nem kommunikál veletek a tudatos emberi elmén keresztül, most a tudatosság konstellációival kommunikál, melyek bennetek léteznek, melyek ismerik a végső igazságot és ennek szeretnénk, ha átadnátok magatokat, ha megnyílnátok előtte és engednétek ennek a nagyobb részeteknek, hogy irányítson benneteket! Hagyjatok fel azoknak a nagyobb részeiteknek az irányításával, melyek ténylegesen ismerik, hogy mi megy végbe az emberi paradigmákon kívül!

Érezzétek a testeteket kiterjedni, képzeljétek el a fejeteket méretében megnövekedni, vállatokat kiszélesedni, az egész testeteket megnövekedni, feltöltekezve a kozmikus intelligenciával, a csillagok minden intelligenciájával, melyekről látjátok, hogy felismernek benneteket! Engedjétek meg magatoknak, hogy elnyeljétek ezt a csillagfényt, mígnem ragyogó csillagok lesztek magatok is!

Vegyetek egy mély lélegzetet és amikor kilélegeztek, Merlin nagyúr újabb irányt vesz, ahol megmutatja a csillagok még több látnivalóját és roppant gyengéden belép a Szíriusz átjáróin és leállítja a szekeret a Szíriusz Alfa központi mag Kristály Templomában.

A Fény Szíriuszi Arkangyali Ligája/Szövetsége üdvözöl benneteket, üdvözletük olyan mély szintű frekvencia választ vált ki a DNS-etekből, amit képtelenség megérezni a Földön, különösen amikor a teljes tudatosságotokat csapdába ejtette a félelem, a korlátozás, az elnyomás, az elfojtás, a megnyomorítás régi paradigmáján alapuló emberi elme elerőtlenítő felépítménye.

Szeretném, ha elhagynátok a szekeret és meglátjátok, hogy a templom közepén egy fürdő áll, egy folyékony kristály energia medence. Lépjetek bele és a bőrötök valamennyi pórusa azonnal felissza ezt a folyékony energiát és az beleszűrődik az anatómiátok és a fiziológiátok minden rétegébe és szintjébe.

Lélegezzetek be, fújjátok ki és lazítsatok!

Mindenki, aki ebben részt vesz, most bekódolódik egy szent jellemzővel, egy láng formájában és egy csillag együttessel. Merlin nagyúr belép a medencébe veletek és a tenyerén lángokat láthattok táncolni, hetet a bal tenyerén, hetet a jobbon.

Azt is kezdhetitek észrevenni, hogy a folyékony kristály, amiben álltok, elkezd színt váltani, amíg mély vérvörössé nem válik.

A vörös szín gyógyító minőségei azok, amik a testetekbe szívódnak most fel. Ez a vörös frekvencia előkészít titeket minden szinten, hogy az általunk teremtett Tűz Hálózat szent geometriájának egy kapcsaként aktiválódjatok és minden Tűz Rács a Földanya testén belül szintén kapcsolódik ehhez, s ezt most Merlin fogja veletek elvégezni.

A bal tenyerén lévő hét lángot közvetlenül a szívcsakrátok fölé helyezi, a jobb tenyerén lévő hét lángot pedig a gyökér és a keresztcsonti csakra/szexcsakra közé - ez a Nap Csakraként ismert.

Lélegezzétek be a lángokat és amikor kilélegeztek, a lángok erejükben, fényükben és hatalmukban kiteljesednek.

Ez a negyvenegyediktől a negyvenhetedikig Átjáró, melyek férfiasságukban és nőiességükben tükröződnek, a gyökércsakrán keresztül földelnek le titeket, egyszersmind összekötnek benneteket a Galaxis Szívének magjával a szívcsakrátokon keresztül. A gyökércsakrátok az a leföldelő mechanizmus/szerkezet, az a rendszer, amin keresztül fizikailag manifesztáljátok szükségleteitek kielégítését a Föld világában. A szíven keresztül pedig a Szellem tisztasága kommunikál és ezen keresztül fogadjátok a Szellem és a ti saját szellemetek tiszta párbeszédét.

A folyadék tovább töltődik a testetekbe, amíg úgy nem néztek ki, mint a folyékony kristály energia vörös lénye. Csak legyetek benne most!

Merlin nagyúr most mögétek áll, fog egy felséges, csillogó vörös kristályt. Ezt a kristályt most arra használja, hogy bemetssze vele a Földanya DNS-ének szakrális szimbólumait a gerinc oszlopotokba. A kristályt, amit valamennyieteknél alkalmaz, úgy ismerik, hogy Rhodochrosite/Rodokrozit, a ragyogása lélegzet elállító és képes áthatni a tudatosság minden szintjének sűrűségét, ami vagy akadályoz az utazásotokban vagy nélkülözi utazásotok támogatását.

Amikor valamennyi geometriai szimbólum felszívódott a gerincfolyadékban, akkor ugyanez történik a Földanyával, ennek pontos másolata. Ez az alakzat aktiválja a világméretű Tűz Hálózatot.

Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos valamennyiünk számára, hogy együttműködjünk a Földanyának tett ígéretünk betartásán és az eljövendő kor földi gyermekeiért. Épp annyira a Föld gyermekei vagytok, ahogy a csillagoké is, ti vagytok a szél, ti vagytok az óceán, ezt soha ne feledjétek! Még amikor túl is léptek az emberi élet síkján, még akkor is kapcsolatban maradtok vele az elemeken keresztül, még akkor is utaztok a bolygók és konstellációk szellemén keresztül és ti vagytok ezek, ahogy azok is ti.

Vegyetek egy mély lélegzetet, lélegezzetek ki, lazítsatok!

A Fény Szíriuszi Arkangyali Ligája/Szövetsége most egy hárfát használ olyan hang vibráció előidézésére, ami képes keresztülfolyni a Földanya belsőjében és környezetében, az emberiség tudatosságának belsejében és környezetében fellelhető éterikus fátylakon és a hárfa húrok hangjának ez a dallama az, ami kifejezetten hozzásegíti ezt a rezonanciát, hogy a régiségek sűrűjét áthathassa, hogy az új dolgok folyékonysága megérinthesse azok életét, akik mostanra készen állnak ezek fogadására.

Amikor önmagatok jelenlétében mint vörös folyékony kristály lények álltok, Syra nagyúr és a Galaktikus Szövetség Elöljárói megkérdezik tőletek, hogy volna-e bármi fontos, amihez segítséget igényeltek, s amit integrálni tudnátok Tűz Hálózatkiépítő utazásotokba, nem feledve, hogy most már a tüzet hordozzátok, őrzitek. Gondolkodjatok el a tűz elemén, milyen szerepet játszik az életetekben? Hiányosnak érzitek-e a tűz elemeteket? Nem eltúlzott-e? Ez most a ti lehetőségetek arra, hogy egyensúlyt teremtsetek ebben a tűzben, ami által aztán egyensúly alakul ki az emberiség tudatosságának kollektív rácsában is és a tudatalatti és tudattalan aspektusokban úgy szintén, melyek irányítják az emberiség többségét a Földön.

Most pedig személyes mindenható Őrangyalotok lép elő és üdvözöl benneteket. Ez a lény a jelenlegi életidőtök időtartamára van veletek.

Szeretném, ha elképzelnétek egy szemtől-szembe kontaktust ezzel az angyallal és megéreznétek lényének esszenciáját, ahogy izgalmat vált ki bennetek! Az angyalotok most folyékony kristály energia veletek együtt, megfogja és tartja a kezeteket, mialatt Merlin teljesíti azt a folyamatot, amit éppen most megtapasztaltok.

Értsétek meg, hogy Krisztusi Énetek istenisége örökké jelen van és pontosan megmutatja nektek, hogy mit tegyetek minden áldott pillanatban utazásotok során!

Vegyetek most egy mély lélegzetet, lazítsatok, lélegezzetek ki és szeretném, ha megéreznétek Merlin nagyúr kezét a fejeteken, ahogy gyengéden elkezdi lefelé nyomni, amíg a fejetek alá nem bukik a folyékony kristály energiában és ott tart titeket pár pillanatig, majd elhúzza a kezét, ti pedig felemelkedtek.

Ez egyfajta keresztelés volt, a vörös sugárban tárolt Krisztusi Energia tisztulást és tisztítást fog eredményezni az emberi elme minden olyan képességében, melyek nem voltak képesek alkalmazkodni a tűz energiákhoz.

Őrangyalotok magához ölel benneteket és még egyszer a vörös sugárból ömlő folyóvíz alá merít titeket és amikor kiemelkedtek, az őrangyalotok a harmadikszem csakráját a tiétekéhez tartja és egy fény robbanás következik be, ami kitisztítja a harmadikszem átjáróit a koronához. Most elkezd beszélni a test mind a hét fő belső elválasztású mirigyével, az egész idegrendszeretekkel és az összes csakra elkezdi az endokrin rendszer tisztítását, ezzel megérthetitek és első kézből szerezhettek tapasztalatot arról, hogy mit jelent tűz lénynek lenni, mennyei szent lángnak lenni, hálózatnak lenni a hálózatépítők között és egynek lenni a folyékonyságon belül.

Vegyetek egy mély lélegzetet és amikor kilélegeztek, minden jelenlévő lény aktivál egy hangot a Szíriuszon lévő kristályok hálózatán át és ez elkezdi a Földanya testét felkészíteni, vagy legalábbis előkészül rá, a szent DNS fogadására, ami a változásokat előidézi a testében és a ti testetekben, amit már készen álltok megtapasztalni.

Lélegezzetek be mélyen, fújjátok ki teljesen!

Amikor kiléptek ebből a medencéből, Merlin nagyúr és az Őrangyalotok veletek van és egy felséges oltár elé álltok, ez az oltár egy olyan pompás vörös kristály fürt, mint amilyet a medencében is láttatok és az a kristály, amit Merlin is használt a gerinceteknél. Ez ajándék a számotokra a Földanyától, mivel ebben a kristály fürtben tárolja azt az egyedi nyelvet, ami egyedül nektek lett beprogramozva. Amikor leültök meditálni vagy amikor valami kreatívat végeztek, csak annyit kell tennetek, hogy erre a felséges fürtre gondoltok és automatikusan kapcsolódtok ahhoz a közvetítő hullámhosszhoz, ami kettőtök és a hálózatotok többi része között jött létre.

Mondjatok köszönetet ezért az ajándékért! Tartsátok magatoknál! Amikor köszönetet nyilvánítotok minden jelenlévőnek és hátraléptek vissza a tűz szekérbe és integettek köszönésül az újabb utazásért a csillagok között, Merlin biztonságban hazaszállít benneteket a jelen idővonalra, a testetekbe, az elmétekbe és a szellemetekhez, a szívetekhez és fényetekhez.

Vegyetek egy mély lélegzetet, fújjátok ki teljesen, ezzel lazítva el teljesen a testeteket!

Szeretném, ha üdvözölnétek a lehetőséget, hogy abban a testben lehettek, amit jelenleg megtapasztaltok emberi énetekként! Emberi énetek a tudatosság egy dinamikus csatornája, a lehetőségei tüneményesek. A Lehetőség Hét Pillére, amit aktiváltunk, hozzájárul a felétek tartó tudatosság áramlásához.

Egy percig gondolkozzatok el emberi lényeteken, egy percig csak fogadjatok el minden nehézséget, kihívást, minden megpróbáltatást, amiben részetek volt, minden árulást, sértést, mindent, amit másokkal szemben elkövettetek és tudjátok, hogy egyedül a Föld az a hely, ahol ezek a leckék elsajátíthatók és taníthatók! Ezeket elmondva azt is fontos felismernetek, felidéznetek és elismernetek, hogy ahol most tartotok, az valójában a leginkább megfelelő helyzet ahhoz, hogy segíthessétek a Földanyát! Szükségünk van rátok, emberi lények, hogy lehorgonyozhassuk ezeket az energiákat! Valamennyien belegyeztünk, hogy újra egyesülünk ebben az időben annak érdekében, hogy ezt a munkát elvégezhessük. Akik most a hangomat halljátok, ti nagyon különleges és speciális módon járultok hozzá az emberi tudatosság felemeléséhez, a magasabb éberség újjászületéséhez, nemcsak az elmében, de a technológiában, a spiritualitásban és minden egyéb módozatban, ami az emberi gondolkodás mögött, alatt, felett és magjában létezhet.

Ezek azok a birodalmak, melyekből meríthettek, amikor képesek lesztek túllépni az alsó egó által emelt határokon. A folyékony határok felszabadítanak. A korlátozó határokat az elerőtlenítő tapasztalathoz, a kitartó ellenszenvhez, a félelemhez való ragaszkodás hozta létre, amit az én vagy elutasít vagy nem. A magatok ellen fordulás a lélek lehető leghitványabb kihasználása és elárulása, amibe az én csak belebonyolódhat, mivel ilyenkor tagadjátok azt a csatornát, járművet, átjárót, amit az Atya/Anya Isten használ annak érdekében, hogy bizonyos feladatokat manifesztáljon. Isteni eszközök vagytok, ezt már sokszor hallhattátok - olyan eszköz vagytok, amit ezen a módon hagytatok jóvá használni. Birtokba vett benneteket a félelem alapú elerőtlenítő világ negativitása, hozzájárultatok, hogy a saját élményeiteket uralják, de többé ennek nem kell így lennie!

Életetek tervének megismerésével meghatalmasodtok és ezzel könnyedén elengedhetitek a titániumból készült határokat körülöttetek és elkezdhetitek meglátni életetek nagyobb tervét. Ahhoz, hogy isteni eszközök legyetek, ki kell szállnotok a saját módszereitekből, meg kell látnotok, hogy életetek kulcsa rajtatok belül található, mindig is ott volt, és amikor átdolgozzátok a módszereiteket, melyek a csámcsogás, a nem megy, az illúzió és a minden más apróságban is csapdát sejtő hozzáállás volt, akkor kezditek meglátni, igen, hogy a világ messze több, mint a ti kagylóhéjatok, ám a bölcsesség létfontosságú ahhoz, hogy képesek legyetek felismerni ezt a kagylóhéjat.

Tehát Fénymunkások, gyertek velünk, dolgozzatok velünk, nyissátok meg a szíveteket, hogy befogadhassátok a szeretet mennyei igazságát, hogy szükségleteitek kielégüljenek, hogy hallhatóvá és ezáltal teljesíthetővé váljanak! Így fordítják meg az uralkodó szélirányt azok az egyes emberek, akik egyesülnek szívükben, elméjükben, szellemükben és lelkükben és biztosítják, hogy ami ígéretként elhangzott, az be is következzék és semmi se állíthassa meg a fény lehorgonyzását, sem dolognak, sem lénynek nem lesz ereje ehhez többé és amikor ezek a rácsok és hálózatok rögzülnek, belegyökereznek a Földbe, senki nem lesz képes kimozdítani vagy megszüntetni, amit az Atya/Anya Isten helyesnek vélt azokon keresztül, akik kiérdemelték a jogot, hogy egyek legyenek a Földdel. Ezek ősi tanítások, üzenetek, melyeket évezredekkel ezelőtt adtak át, és most aktiválódniuk kell!

A Sötét Erők mindig sokakban dolgoztak és most, hogy a fény növekedik erejében, hatalmában és mértékében, biztosíthatok mindenkit, hogy megváltoztatjátok a világot, mert ezért vagytok itt és ezt nem egyedül viszitek véghez, mert senki ember fia nem sziget önmagában, az erő mindig a sokaságban rejlik.

Vagyis egyesüljetek egyetlen szent lánggá, ami tartalmazza az összes lángot és adjátok át neki magatokat, az életeteket, fogadjátok el, ahol most vagytok és ettől a perctől kezdve tartsátok eszetekben ezt a fókuszt, amit ti fogtok megalapítani és felfedezni és biztosítani minden hozzá szükséges eszközt, ami lehetővé teszi, hogy egyek legyetek autentikus énetekkel és a régi világ bilincsei kinyílnak és széttörnek egyszer s mindenkorra!

Minden, ami a régi világhoz tartozik, az összedől, már láthatjátok is, Kuthumi beszélt erről már egészen 1996 óta, vagyis volt elég időtök magatokon dolgozni és eljutni ehhez a ponthoz. Nem számít, hogy milyen utat választottatok, hogy eljussatok oda, ahol most vagytok, és ha még most először is halljátok a hangomat, azt is nagyon köszönöm, valamennyien köszönjük, hogy válaszoltatok a szolgálatra hívó belső hangra, mivel ezzel megtartottátok az ígéreteteket, itt vagytok most velünk , ezért lépjünk előre mind többen a saját nyájunkkal, mivel mi mind egyek vagyunk és mi vagyunk az erő, amire számítani lehet!

Én, Mária Magdolna, most a beteljesülés pecsétjét helyezem mindezekre, amiről szó volt, amit megtapasztaltunk. Ezt a pecsétet az Atya/Anya Isten biztosította, belevésődött a Földanya testébe, hogy azt soha többé feltörni ne lehessen és ez, ez a pecsét, a ti lelketeken is örök.

Nos, hálózatépítők és Fénymunkások, üdvözöljétek az új világot, a ti új világotokat, a fény világát, ami egyesít mindannyiótokat - egyetlen lélegzetté, egy szívdobbanássá, egy hanggá, egy szent dallammá, ami visszahoz minden fényt és szeretetet a Földre, mert a Földanya így kérte, és mi gondosan meghallgattuk a kérését, miképpen a tiéteket is, és méltányoltuk, ahogy a tiéteket is. Most eljött az idő, hogy ti, emberek, megtiszteltetéstől övezve a magatok és a Földanya részéről és méltányolva magatok és a Földanya szolgálatára hívó hangunkat, hogy meglássátok a kibontakozó képet, mennyire felséges, ez túl van a szavakon és az a kívánságom mindannyiótok felé, hogy vessetek egy pillantást erre a képre, hogy tényleg megértsétek, mennyire nagyszerű a számunkra összekapcsolódni valamennyiőtökkel és bízunk benne, hogy megünneplitek annak felismerését és emlékét, hogy isteni eszközök vagytok, akiken keresztül az Anya/Atya Isten kommunikál. Ti vagytok az Atya/Anya Isten hangja, szeme, karja és lába. Fejezzétek ki, lássátok, éljétek meg és járjátok be!

Köszönöm, drága lelkek, hogy időt szakítottatok a szavaim meghallgatására! Köszönöm, hogy kitártátok imaginációtokat, hogy megérthessétek, amit mutatni szerettünk volna és köszönöm mindenkinek, hogy túlléptetek az alsó egón és egy testként egyesültetek. Hatalmas feladat volt kimozdítani a Fénymunkásokat mások és maguk elítéléséből és egymás vetélytársakként való beállításából, ahelyett, hogy szövetségeseket láttak volna egymásban és bízunk benne, hogy örökké szövetségest láttok már egymásban.

Mária Magdolna vagyok és köszönöm azt, akik vagytok. Au revoir.

Soron következő Tűz Kapus anyag:

Mária Magdolna – A Könyörület/Együttérzés 7 Lángja és a 48-54 Tűz Kapu 2009. július 2

 

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-konyoruletegyutterzes-7.html?m=0

Mária Magdolna – A 34-40. Tűz Kapu és a Potenciál 7 Portálja

 Mária Magdolna – A 34-40. Tűz Kapu és a Potenciál 7 Portálja 

Csatornázta: Michelle Eloff©

Dél-Afrika, Johannesburg, 2009. június 25

Forrás: thelightweaver

Fordította: Hatejer Emese

Előző Tűz Kapus közvetítés:

Michelle Eloff (09.06.18) - Mária Magdolna: 26:6 - 33. Tűz Kapu

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-626-33-tuz-kapu.html?m=0

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Mária Magdolna vagyok és üdvözlek mindannyiotokat a szeretet és igazság isteni jelenlétében. Üdvözletem drágáim.

A tanítás, amit ma hozunk el nektek az egy másik eszköz, amit fel tudtok használni annak folyamatában, hogy átöleljétek önmagatokat és sokkal öntudatosabbakká váljatok és újrakapcsolódjatok az isteni tervetek autentikus igazságával.

Miközben a világotok a spirituális fejlődés, megértés és integráció egy új korszaka felé vonzódik, észre fogjátok venni, hogy sok réteg lehámlik egy rendkívül gyors ütemben. Az ok, amiért ez történik, azért van, mert fény pulzálódik a Földbe és a Föld Anya testének magja is kiárasztja a fényt a Kozmoszba.

Ezek a fények megteremtik a kommunikáció mintázatait, amelyeket aztán az éteri síkba és a tudatosság szintjeibe táplálnak, amik hatással vannak a tudatosság ezen síkjaira, amelybe ez befogadják.

A befogadás fontos dolog, mivel teszi lehetővé mindannyiotoknak, hogy felfedezzetek egy új átjárót a belső énetek mélységeibe és ma a tanítás, a körül zajlik, hogy belépjetek a belső mágia világába, amiben Merlin Nagyúr fog titeket segíteni.

Ahogyan felfedezitek a belső mágiát, észre fogjátok venni, hogy az erre szánt idő és energia által megértitek a történeteket, amiket tündérmesék vagy más történetek formájában írtak le, ez segíteni fog nektek meglátni azt, hogy minden hordoz egy üzenetet önmagában.

Mielőtt folytatnánk, arra kérünk, hogy lazítsd el a testedet, hunyd le a szemeidet és fókuszáld a szándékodat és a figyelmedet a szívcsakrádra.

Nyisd meg önmagad ezen részét, hogy befogadd a kommunikáció összes szintjét ami ebben az időben kerül továbbításra, abból a célból, hogy kiterjessze az összes teremtés Isteni Hangjának rezonanciáját.

Ezeknek az energiáknak a kiterjedései megérintik minden férfi, minden nő és minden gyermek és minden teremtmény szívét és tulajdonképpen a tudat minden aspektusának szívét is.

Ez az energia egy kristály takarója, ami beborít mindannyiotokat egy tiszta, csodálatos és nyugtató fénytakaróval. Ahogyan végigmentek ezeken a Tűz Kapukon a közvetítésekkel, elkezdtek kifejleszteni egy fajta megértést a tudatalatti szintjéről. Amikor megértitek a tudatalattit, a tudatalatti szintjét, akkor a felismerés egy ösvénye nyílik meg, és ez lehetővé teszi a megértés tudatos elmébe való belépését, és ez az hol felfedezitek annak felismerésének a pillanatait, hogy mi az igazságotok, kik vagytok, és hogy hogyan valósítjátok meg önmagatok ezen aspektusait a mindennapi életetekben.

Vegyél egy mély lélegzetet be és lélegezz ki, miközben még jobban lazítsd el magad és képzeld el magad most a Kozmoszban lebegni az univerzum összes energiájával körülvéve és a Komikus Szüleink üdvözölnek téged a szívverésük hangjával, üdvözölnek téged a béke helyén, a “paradicsomban”, amelyből teremtődtél.

Adj a testednek, lelkednek és szellemednek engedélyt, hogy teljesen ellazulj és terjeszd ki a szíved a Kozmikus Szülőkhöz és lélegezd be ezt a hangzást a saját szívedbe. Miközben ebben a hangzásban vagy tartva egy szakrális rezonancia, ami az autentikus éned magjából lép elő keresztültáncol a szeretet, fény, és igazság éterikus testének hullámain és beleszűrődik a sűrű felfogásokba/érzékelésekbe, hozzáállásokba és megértésekbe, amiket megteremtettél a régi paradigma megtapasztalása végett.

Szabadon átölelhetitek magatokat, úgy mint soha azelőtt, készen álltok megszólítani önmagatok összes aspektusát, és ez az a pont, ahol mi azt szeretnénk, hogy emlékezzetek a történetre, “A Szépség és Szörnyeteg” történetére. Ez egy fantasztikus történet, ami azt közvetíti, hogy milyen fontos lehetővé tenni önmagatoknak, hogy szeressétek belül a szörnyet, mivel a szörny nem egy pusztító szörny, ez a sebzett én, aminek szüksége van a feltétel nélküli szeretetre attól, amit a szépség aspektusotoknak tekinthetünk. Az egyén nem válhat az énjén belül teljessé, ha figyelmen kívül hagyja és megtagadja a szörnyet önmagában, mivel önmagatok ezen aspektusa erőteljes támpontokat és válaszokat tartalmaz néhány kérdésetekre.

A következő néhány hétben azt javasoljuk, hogy spontán válasszatok egy mesét vagy mitológiai történetet és olvassátok el ezt, dolgozatok ezzel. Miközben ezt a történetet olvassátok, készítsetek jegyzeteket arról, hogy mit is éreztek, hogy hogyan viszonyultok ezekhez a karakterekhez a történeten belül, és látni fogtok és a mélyebb tudatosság csodálatos képét fogjátok meglátni, ami ennek eredményeként bocsátódik ki.

Az Alice csodaországban történet, számos módon való újjászületésről szól, mivel amikor leesik a nyúl üregébe keresztül megy a születés csatornáján egy másik tudatosságba, és amikor idegen földön van, számos új dolog érkezik, hogy kihívja a felfogását/érzékelését és a megértését.

Ez egy csodálatos világ, amikor felismeritek, hogy az eszközök és üzenetek fontos kulcsok a tudathoz és mind ott vannak körülöttetek.

Azt tanították nektek, hogy a tündérmesék, mesék, mondák és mitológiai történeteket úgy lássátok, mint amik nem valóságosak, habár a történetüket, mindig kreatív és színes módon írták meg, mindig van egy téma, ami az adott úthoz kapcsolódik, amit az oldalra nyomtattak a szavak áramlása és mintázata révén. Nem számít, hogyan értelmezitek a történetet, hogy mi volt az író szándéka, az a fontos, hogy megértsétek, meghatározzátok azt, mi is az üzenete igazából számotokra és egyedien nektek.

Gondolj az összes történetre, amit gyermekként szerettél, talán van egy hely, hogy belekezdj elolvasni, mivel ezek a mesék emlékeztettek gyermekként arra, hogy miről is szól ez az utazás. Az Óz a nagy varázsló egy újabb fantasztikus mese.

A mitológiai (történetek) a mennyei/égi számos aspektusát kirajzolja, amik hatással vannak rátok, mint egyénekre. Ez szintén feltárja az égi befolyást a környezetekre, amelyben az adott előadásmód játszódik, evégett tudva, hogy az utazásotok Poszeidón Nagyúrral utazás a Szaturnusz (alap) elveinek megértésébe, ami meg fogja mutatni nektek, hogy a szenvedés tudatosságból bölcsesség születik. Szaturnusz Nagyúr Poszeidón Nagyúr révén emlékeztet titeket arra, hogy az embernek szükséges visszamennie az eredethez és az én hiányos aspektusaihoz, amik végig szenvedtek; ezek a hiányos aspektusok az alsóbb egótok részei, amik megtagadták a gyógyulást és az átalakulást más korábbi időkben.

Szaturnusz Nagyúr az Idő Nagyura, és nem fogja megengedni, hogy túllépj egy adott ponton addig, amíg nem váltál mesterévé annak az adott aspektusnak, annak érdekében, hogy a tudatosság újjá születhessen megnyilvánulhasson a számotokra és rajtatok keresztül. A kommunikáció összes más mintázatából ez csak egy lejegyzett példa, amely állandóan ott van. Amikor a szemedet felnyitják arra a tényre, hogy ezek az üzenetek mindenhol ott vannak, akkor a tested mint egy új virág nyílik meg, és annyi információt akarsz majd magadba szívni amennyi csak lehetséges. Ezt az információt nem csak az elméd és szellemed táplálja, hanem táplálja a szívedet is aktiválva az igényt, hogy sok megválaszolatlan kérdés kielégítésre kerüljön.

Nem fogunk konkrétumokat adni az történetek jelentésének mindegyikéről, hanem azt javasoltuk, hogy értelmezzétek ezeket magatok számára, azért mert azt, amit ez fel fog fedni számotokra, és amely fel fogja fedni azt az igényt, hogy mélyebbre ássatok belül és hogy elutazzatok a birodalmakba, ahol a Potenciálotok Hét Oszlopa helyezkedik el, és ez az a pont ahol felismeritek a lehetőségeket, amik eddig kitértek előletek a megértés hiánya végett, azt illetőleg, hogy mit kell megtennetek, nem voltatok képesek felismerni az üzeneteket, amik végig ott voltak, és fejest ugrotok önmagatok mélységeibe meghatalmasítva magatokat, mert teljesen másként látjátok önmagatokat, mint a Szépség és Szörnyetegben.

A meghatalmasodott én választása egy rendkívül bátor cselekedet, ez megerősíti az élni akarásotokat, ez eljegyez titeket az önmagatokkal való kapcsolatnak, amit még nem tapasztaltatok meg semmilyen más módon, még nem hoztátok meg ezt a választást (eddig), és a 34-40. Tűz Kapuk nem csak a Föld Anya testének éterikus fátylait tisztítják meg, hogy befogadhassa a Lehetőség Hét Oszlopát, hanem emellett megtisztítja önmagatok négy alsó testét is, azért, hogy még finomabban ráhangolódhassatok azokra a vibrációkra, amik ezeken az oszlopokon keresztüljönnek.

Most vegyél egy mély lélegzetet be, kilélegezve és újra fókuszálj rá a szívcsakrádra.

Merlin Nagyúr most az energiádat az Androméda eredeti Csillag Templomainak egyikébe húzza. Ez a Csillag Templom az Androméda stelláris[csillag] nyelvezetének konfigurációit [beállításait, alakzatait] tartalmazza; ez automatikusan aktivál egy kommunikációs rendszert a DNS-eden belül a négy alsó testen keresztül és önmagad magasabb aspektusaiba is.

Minden csillagkép tartalmaz egy nyelvet/nyelvezetet, és tartalmaz mintázatokat is, amelyek képessé teszik a kommunikáció szintjeinek a továbbítását, ami korábban képtelen volt az emberiség kollektív tudatosságába elnyelődni, ahogyan az jelenleg történik.

Ez az Andromédabeli Csillag Templom megteremti a geometrikus fény egy kupoláját, amely beburkolja a Föld Anyát egy 77 órás időszakra, amely idő alatt ez a mintázat elnyelődik az éterikus fátyolban és mindannyian, akik megnyitjátok magatokat bármikor erre, hogy megkaphassátok a fény és intelligencia ezen magasabb hányadosát, befogadjátok a kódolásokat és kommunikációs közvetítéseket.

Ez viszont inspirálja is az egyéneket, hogy gyakran eszközöljenek változtatásokat. A Templomban az információ bevésődik az egyének elméjébe, ezzel a nagyszerű információ egy áramlatának manifesztációját eredményezve, ami keresztülömlik az adott személyen és valami új születik, amely nem csak az egyén számára hasznos, hanem szintén hasznos mindenki más számára is.

Ez a fő szándékunk veletek, és az hogy biztosítsuk, hogy képesek legyetek hozzáférni ezekhez a világokhoz, mivel ezen keresztül ez a hozzáférhetőség az, amivel felélesztenek és ráébresztenek a nagyobb lehetőségre, ami bennetek van, és ez a lehetőség megtisztítja az utat az ösvények számára, hogy megszülessen az én és mások nagyobb szolgálatának dimenzióiba való elvezetés.

Ez a szívek, lelkek, elmék és szellemek egyesülésének csodálatos időszaka, ami megerősíti az új világ mátrixát, ezen azt értem, hogy az új világot, ami azok szándéka révén került megteremtésre, akik az Egy Szívnek minden élő lény szívével való és a Föld Anya testén belül és minden más aspektussal körülötte, minden galaxison belüli, az egész Univerzumom belüli egyesülését keresik. Vagyis az Egy Szívvel való egyesülést mindenben. Ez rendkívüli szinteken való egyesülés.

Bízunk mindannyiotokban, mivel az önmeghatalmasodás szintjein vagytok, amik biztosítani fogják, hogy a visszafejlődés nem fog magával rántani. Ez egy előremenetel a kreativitás egy területére, amit néhányan már megtapasztaltatok.

Most képzeld el Merlin Nagyurat előtted állni, egy nagyon vékony hosszú kristály pálcát tart. Azt veszed észre, hogy egy fény lüktet kifelé e kristály középéből. Tudod, hogy ez a fény egy nyelvezete és ezen fényen belül egy, vagy számos káprázatosan foszforeszkáló szín van és az összes kommunikál a lényed belső mélységeivel.

Merlin Nagyúr hozzáérinti a szívcsakrádhoz ezen kristály pálca végét és ez megnyílik, hogy üdvözölje a fény összes kibocsátott színárnyalatát. Nagyon lassan belehelyezi ezt a pálcát a szívcsakrádba és hétszer megforgatja. Minden forgatással megnyitja a kommunikáció sugárútjait az én és a Potenciál/Lehetőség Oszlopainak egyike között.

Miközben befejezi ezt, ez a kristály a szívcsakrádban marad, és a tudatosságodat behúzza ezeken a sugárutakon a lehetőség egy szakrális pompás világába, ahol az összes lehetőség a létezésben létezik ebben a világban.

Miközben ezen a birodalmon belül állsz, válj tudatossá és érezd a Potenciál Hét Oszlopának jelenlétét, ezek kristály obeliszkek, amik kristályos energiát és kreatív teremtő erőt generálnak, ami annyira erőteljes, hogy új univerzumokat tud világra hozni egy pillanat alatt. Ez a belső mágiátok világa is egyben, ez az a hely, ahol a belső gyermeketek utazik az álmodásának/ábrándozásának ideje alatt. Talán ez a hely nagyon ismerős sokatok számára

Még mindig tartsd lehunyva a szemeid és arra kérünk kapcsolódj össze a Hét Oszloppal körülötted, használva az energiádat, érezd az elhelyezkedésüket és kapcsolódj a lehetőségükhöz. Mindegyik oszlop összehangolódik a 7 csakrád egyikével, mindegyik oszlop egyesül a hét minden egyes napjának energiájával, a hét bolygó mindegyikének energiájával, és az isteni igazságod hét szintjének összes energiájával.

Terjeszd ki az energiádat addig, amíg nem érezd, hogy az aurád mind a hét oszlopot körülveszi veled a középpontban. Merlin Nagyúr most belép ebbe a világba veled, ahogyan én, Mária Magdolna is ezt teszem most, és a kristályt Merlin most még mélyebbre teszi a szívcsakrádba. Egy lefelé irányuló szögbe helyezi ezt most azért, hogy ez összeolvadjon a gerincoszlopoddal. Ez a belső mágiád és erőteljes lehetőséged kristály pálcája.

A lehetőséged az ideában rejlik és magába öleli azt a tényt, hogy minden lehetséges, amikor megengeded a lehetőséged erejének, hogy keresztüláradjon rajtad. Minden lehetőség, ami felbukkan, magában tartja a potenciált/lehetőséget és ez egy lehetséges irány is, amelybe mozdulhatsz. A lehetőség magába foglalja a szándékot és a szándék táplálja a lehetőséget.

Olyan világban élsz, ahol bármi meg tud történni és meg is történik minden. Ez segíteni fog neked eltörölni a várható kimenetelekhez való ragaszkodást és ez ehelyett folyékonnyá válik. Add át magad a lehetőség ösvényeinek, hogy azok tökéletesen összehangolódjanak az isteni utaddal.

Tárd ki a karodat, fordítsd a fejed felfelé, hogy üdvözöld a Kozmosz egészét. Nyisd meg a szíved, és azt szeretném, ha most kimondanál egy őszinte, szívből jövő igent, igent mondva arra, hogy magadhoz öleled a Potenciálod/Lehetőséged Hét Oszlopát, igent mondva annak felismerésére/megvalósítására, hogy ez tökéletesen rendben van számodra, hogy foglalkozz a lehetőségekkel, amiket az élet elhoz számodra (nem vagy köteles arra, hogy elkötelezd magad mindegyik ilyen potenciálnak, de a változatosság az élet sava borsa.

Az utazásod egy egészen új meghatározást ölt magára, olyat, amit nagyon nehéz lenne megpróbálni elmagyarázni e helyett érezz ebbe bele.

Most lélegezz mélyen be és miközben kilélegzel, terjessz ki egy újabb mély igent, mondj igent magadnak, igent mondva arra, hogy megengeded önmagad számára, hogy autentikus egyénként járd az ösvényt.

Minden alkalommal, amikor megengeded az igen rezonanciáját, hogy az visszhangozzon a testeden keresztül, akkor ez kiterjeszt egy hullámot a Föld Anya éterikus mezőjébe.

Tehát hozd fel azt, ami igen a lényed magjából, és kiáltsd ezt a szíveden keresztül, azért, hogy az egész Kozmosz hallja ezt. Nem kell hangos szóval kimondanod ezt, de a lelked hangja hangosabban kiálthat, mint valaha is tetted.

A Hét Oszlop tartja a Hét Tűz Kapu kulcsait, a hét ajtó kulcsait, amik a belső mágiád belső birodalmába vezetnek, és most ezek az ajtók kiterjednek az emberiség egésze számára és ez az első alkalom, hogy a lehetőséget és a potenciált engedélyezik a kollektív tudatosság számára.

Vegyél egy mély lélegzetet be és miközben kilélegzel a Hét Oszlop lerögzül a Föld Anya teste körül átölelve és beleszűrődve az egész bolygóba.

Sok történetet írtak a Föld Anyáról is. Nézzetek bele ezekbe azért, hogy jobban megértsétek a vele való saját utazásotok némelyikét. Nézzétek meg a természeti királyság jellegzetességeit is, mert ezek is csodálatos történeteket tartalmaznak, amelyek erőteljes betekintésekhez kapcsolódnak számotokra.

Ez része annak az üzenetnek, amit átadtam a Napfordulós tanításban, hogy hogyan alakítja a változás/eltolódás az energiákat, mert ez a megértés újabb dimenzióját adja hozzá, ezért olyan fontos az üzenetünk ebben az időben. Elértünk egy pontot, ahol is mindent, ami a szabadság egy kulcsát tartalmazza, azt behozzuk a tudatos tudatotokba. Az életet nyitott szemmel élni üdítő élmény. A legtöbben a jelenlegi életükben lezárt szemekkel élik az életüket.

A Föld Anya most kiterjeszti a hála egy csodálatos sugarát számotokra, kifejezve a legmélyebb köszönetét nektek válaszolva az eredeti megállapodásra/megegyezésre vele, hogy katalizátor angyalokként jártok, ez nagyon fontos időszak neki és a spirituális történelmetekben.

A ő története bontakozik ki egy álomban, egy mágiában, ami beszél a belső és külső világokhoz és minden ami szándékosan rejtve volt előletek most megnyílik és felfedezitek az új nap fényét, más szavakkal az új élet ígéretét, amit átadtak nektek.

Vegyél egy újabb mély lélegzetet be, és ahogyan kilélegzel, Merlin Nagyúr kiterjeszti a hét Tűz Kapu lángjainak energiáit a szívcsakrádon keresztül és le a gerinceden, ki a gyökércsakrádon és a Föld Anya testének magjába/közepébe.

Lazíts és legyél nyugodt.

Ez a végső teszt a Fénymunkások számára, miről is beszélek? Ez az utazás a belső én birodalmaiba, önmagatok világába, önmagad minden aspektusába nem csak az identitásodba, amivel megismerkedtél, akik vagytok. Öleljétek át ezt a lehetőséget, ez telve van potenciállal a legvadabb elképzeléseteken is túl, de ez a legvadabb túrákra visz el az életetekben, és amikor találkoztok önmagatok vad részeivel, látni fogjátok, hogy a valódi szellem, ami kiárad önmagatok ezen részéből, az a vad esszencia, ami a legtisztább igazságot tartalmazza, önmagad legtisztább aspektusait és a potenciáljaitokat. Tehát öleld át ezt, legyél a Szépség és a Szörnyeteg, utazz úgy, ahogyan Alice tette, járj a sárga téglás úton, és leld meg a fény dinamikus pontját, ami benned lakozik.

Merlin Nagyúr és én, Mária Magdolna kézen fogunk és visszaviszünk az Androméda Csillag Templomába. Itt Merlin Nagyúr megajándékoz téged egy platina lemezzel, amire egy szakrális név van vésve. Ez egy jelszó, ha úgy tetszik a belső isteni éned birodalmaiba. Minden alkalommal, amikor kimondod ezt a nevet akkor azonnal átszállítanak erre a helyre, akármikor használhatod ezt. Ez belehelyezik a szívcsakrádba, ahol örökké ott marad majd.

Lélegezz be mélyen, és miközben kilélegzel adj hálát önmagadnak a választásért. Adj köszönetet mindenért magadban és magad körül, hogy hozzájárultál az utazásodhoz és mindenért, ami támogatni fog téged a végcélod elérésében.

Vegyél újabb mély lélegzetet be és miközben kilélegzel nyisd meg az energiád amennyire tudod, hogy magadhoz öleld az őszinte szeretetet és fényt, amit az összes fénymunkás magában hordoz az egész bolygón az élet minden területén, az élet minden helyzetében, és üdvözöld a többi testvéredet és nővéredet egy hatalmas köszönőmmel.

Mindannyian meghoztátok e változások lehetőségét magatok számára, azt választottátok, hogy túlléptek az egón és ehelyett, hogy szakadékot teremtenétek az új világ harcosai és harcosnői között, összefogtok és a fény egy erejét hozzátok létre nagyon erőteljest, ami valójában egy olyan erő, amivel számolni kell. Ez már több mint 40 éve épül és kiterjesztjük ezeket a sugarakat azokhoz, akik hajlandóak szembe nézni önmagukkal és átölelni önmagukat és belépni oda, ahová még az angyalok is félnek belépni.

Most elkezdjük visszahúzni a tudatosságodat a fizikai testedbe és a jelenlegi idővonaladra leföldelve téged. Érezd a fizikai tested fizikaiságát. Kapcsolódj össze a környezeteddel és lazíts.

Köszönjük, hogy részt vettél a közvetítésünkön, köszönjük az idődet és részvételedet. Minden alkalommal, amikor én, Mária Magdolna, üzeneteket adok át az összes mindenható Autentikus egyént képviselem, az Univerzális Nagy Tanács ezen Lényeit. Minden szó, amit kiejtek egy fajta kollektív energiát képvisel mindegyiküktől, amely önmagad belső részeinek nagyrészéhez szól.

Miközben a kollektív fény ereje növekszik ez által egyre több szeretet van, a nagyobb megértés és a nagyobb tudatosság közös előjoggá válnak a többség számára.

Kéz a kézben fogunk járni, szívtől szívig megtéve ezt, és tisztelünk és becsülünk benneteket.

Mária Magdolna vagyok. Au revoir.

Soron következő Tűz Kapus anyag:

Michelle Eloff (09.06.29) - Mária Magdolna: 7:7 - 41-47. Tűz Kapu

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-77-41-47-tuz-kapu.html?m=0

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...