Kuthumi - 12-dik dimenziós Isten-tudatosság aktiválás és lehorgonyzás

12-dik dimenziós Isten-tudatosság aktiválás és lehorgonyzás

Forrás: lightweaver
Fordította: Szigeti Antal a kérdések és válaszok: Mácz Annamária munkája

Michelle Eloff-on keresztül csatornázva
2006. augusztus 22. – Avebury, Anglia

Hanganyagot készítette: Gárdi Marianna

http://www.mediafire.com/download/wjc2tc0bi3vv2mi/12+dim+Istentudatossag.mp3

Ez az információ megosztható másokkal azzal a szigorú feltétellel, hogy az információ nem változtatható meg és nem törölhető ki, és fel kell tüntetni az információ forrását. Köszönet Elizabeth-nek a Truth through Trinity-től [Igazság a Háromságon keresztül] e channeling írásba foglalásáért.

Kérem, hogy tudj róla, hogy ennek az információnak az elolvasása hatni fog rád. Energetikailag össze fogsz kapcsolódni a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat fog végbemenni benned. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha ott lennél a csatornázott Mester jelenlétében, bár hatása ugyanolyan erős. Ne túlzottan izgasd magad a channeling [vagyis a közvetítés] során a résztvevőknek adott idővonalak tekintetbe vételével. Hasonló [dolgokon] fogsz keresztülmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően. Az ülés összes Kérdéseit & Válaszait meghagytuk az átiratban, mivel úgy véljük, hogy olvasóink számára ezeknek is jelentős hozadékuk van.


Én vagyok Kuthumi, és a szeretet és bölcsesség sugarain át érkezem hozzátok, hogy mindegyikőtöket üdvözöljelek ezen a napon, és elhozzam nektek az igazság, a bizalom, a hit és a mértékletesség áldásait. Üdvözlet szeretteim.

És nagy öröm és élvezet van a szívünkben, hogy ezen a napon mindegyikőtökkel találkozhatunk, miközben szilárdan Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket. Szeretteim, ma el fogunk vinni benneteket a 12-dik dimenzióban fenntartott Cameloti Misztériumiskolába. Aktiváljuk a 9-dik dimenziós koronacsakra beavatást a planetáris fokozaton e napon, és Ti, akik részei vagytok ezen energia fizikai lehorgonyzásának, segítséget kaptok és a folyamatot támogatni fogja Lady Guinevre a felsőbb tudatosság 12 Mennyei alapelve 12-dik dimenziós tudatosságának megnyitásával, leginkább a koronacsakrátokon keresztül.
Szeretteim, a Fény Virágának szirmait fogjuk kinyitni ezen a napon. A fény Virága megtestesíti a felsőbb tudatosság 12 Mennyei alapelvét. Mindegyikőtök egy-egy szirmot reprezentál ebben a Mennyei Fényvirágban. Elérkeztetek ahhoz a ponthoz, hogy horgonyként szolgálhattok a 12-dik dimenziós tudatossághoz. Mindannyian be vagytok kódolva az Isten-tudatosság kódjaival. Ez az energia rád bízza, hogy tartsd a Fényt a Nagy Mestereket szolgálva, a Univerzumotok Fényének Urait és Úrnőit. Mindegyikőtök egy-egy szirmot tart, de lehorgonyozzátok a teljes Fényvirágot a Földön, úgy ahogy az a 12-dik dimenzióban van. Az egyik oka annak, amiért ilyen intenzíven dolgozunk kifejezetten most a 12-dik dimenzióval, az, hogy itt van az a pont, ahol találkoznak az energiák, amelyen keresztül a Mesterek kommunikálnak és tudatosságot közvetítenek az emberiségnek. A Fénymunkások megkapták a lehetőséget, hogy megemeljék vibrációs frekvenciáikat, és megnyissák csakráikat, hogy befogadják a fény magasabb kvócienseit, és így kibocsássák a fény magasabb kvócienseit. És kifejezetten ezen a napon a Nagy Fehér Testvériség behangolja az energiát, és ti százszor erősebben fogadhatjátok be, mint korábban [bármikor]. Mindazokat az energiákat, melyek hatásának ez alkalommal ki lesztek téve, elsőként tapasztaljátok meg a Föld spirituális történetében – személyes választásotokon keresztül, választásotok eredményeként. Ez az energiaszint, a jelenlegi mennyiségben még Atlantiszon sem volt tapasztalható. Magasabb az energia koncentrációja, mint valaha is volt a Földetek spirituális történetében. Ez magában is demonstrálja a Mestereknek a Fénymunkásokba vetett hitét, hogy átalakítsák a régi világ sötétségét, és a Fény Virágának horgonyaiként szolgáljanak az új világban.
Szeretteim, ezen a napon a 12-dik dimenziós tudatosság elnyelődik a korona csakrátokban táplálva személyes Fényvirágotokat energiával, belékódolva az Isten/Istennő tudatosság 12 mennyei alapelvét, és ennek révén szétzúzva a régi paradigma mátrix 12 szintjét, [mely szintek] kifejezetten a hatalom helytelen használatával kapcsolatosak. Mindannyian Anglia [bizonyos] helyeire lesztek irányítva, csakúgy mint azokra a helyekre, melyeket földrajzilag a lakóhelyetekként azonosíthattok, ahol le fogjátok horgonyozni az Isten/Istennő tudatosság 12 mennyei alapelvét. És az általatok ma befogadott energia antennává válik, hogy [azzal] befogadjátok a fény magasabb kvócienseinek közvetítését, melyet a 12-dik dimenzión keresztül bocsátanak ki, hogy [a fény] szétzúzza a hatalom hibás használatának régi mátrixát, és megerősítse az emberi lelkeket, hogy azok a Fényben álljanak, hogy átölelje igazságukat, és kisugározza a benne lévő isteniséget, így közben megteremtse a Krisztus-tudatosság sablonját, a spirituális világosság hatalmas hullámát eredményezve, a koronacsakrán keresztül az anyagi létbe lehozva ma a planetáris 9-dik dimenziós beavatást a világotok számára. Én Lord Kuthumi állok középen, mint a Fény Virága létrehozásának megbízottja. Akik ezt a megbízást adták: Mennyei Testvéreim [fivéreim] a Nagy Fehér Testvériségből. Bal oldalamon Lady Guinevere áll. A jobb oldalamon Lord Merlin áll. És csoportenergiát teremtünk, amely mindannyiótokon keresztül van lehorgonyozva, [azokon] akik ma jelen vannak itt, akik előre fogják vinni ezt az energiát. E napon lehorgonyozzuk a Camelot-i Misztériumiskola energiáját, és ebben Lord Merlin és Lady Guinevere fog vezetni benneteket, és az én Kuthumi energiám, aki Sir Lancelotként hordozta az élet fényét, a teremtőképesség fényében létezve, hogy inspiráljon benneteket az általatok választott út folytatására.
Utat kell most adnom Lady Guinevere-nek, hogy előadja tanítását e napon, hogy felszínre hozza az Istennő energia közvetítését. Keresztül fog vinni benneteket a 12-dik dimenzión, a Camelot-i Misztériumiskolába. Kérem, hogy az orrotokon keresztül vett nagyon mély légzéssel kezdjetek hozzá, a szátokon keresztül kilélegezve, megnyitva tudatosságotokat, hogy az befogadja őt, miközben én most elbúcsúzom, és teret adok az ő jelenlétének. Adonai.
Én vagyok Guinevierre, Camelot úrnője. Üdvözöllek benneteket és örülök a mai találkozásnak. Megbecsülés számomra veletek lenni ma ezen a helyen, hiszen szívből üdvözöljük a tudatosság sok szintjét, benneteket, mint Fénymunkásokat, akik lehetővé tettétek, hogy megjelenjek köztetek. Azt mondjuk hogy lehetővé tettétek, mert személyes választásotokon keresztül vált lehetővé, hogy ilyen energiák jöhettek létre, hogy [ezek] megosztásra kerüljenek a többi Fénymunkással. Volt olyan idő, amikor [még] nem volt elég – tudatosságában aktív - Fénymunkás, hogy fenntartsák a fény nagy Mestereinek sémáit, melyek elő voltak készítve az emberiség felemelkedési folyamatához. Én Guinevierre, Lord Merlin, illetve Lord Lancelot, Lord Arthur, Lord Uther és Lord Galahad segítségével megteremtem a Fény Virágának sémáját, és az engedélyetekkel lehorgonyzom azt a koronacsakrátokba. A tudatosság megváltozásának e folyamata sejtszinten fog folytatódni, biztosítva, hogy ti, mint Fénymunkások folytatjátok a reagálást az élet ajándékaira, véget vettek a fájdalomnak és szenvedésnek, és véget vettek annak a hiedelemnek, hogy a szenvedés az egyetlen út ahhoz, hogy kiérdemeljétek helyeteket a Fény nagy lényeinek birodalmában.
Eljött az idő azok számára, akik a magasabb tudatosságot hordozzák, hogy elengedjék hiedelmeiket, melyek szerint a szenvedés, a korlátozottság, a fájdalom az egyetlen ahhoz vezető út, hogy higgyen benne, hogy megérdemli a jutalmat. Sokszor hallottuk, ahogy [különböző] egyének mondják: „fájdalom nélkül nincs nyereség”. [no pain, no gain] Ez valóban az élet megtapasztalásának és irányításának régi paradigmájú módja. Szeretteim, a Fény Virágának 12 szirma lehorgonyozza az Isten és az Istennő mennyei tudatosságát bennetek, és én, Lady Guinevere keresztülviszlek titeket a 12-dik dimenziós beavatáson, a Fény Tudatosságában lévő Élet alapelveinek teljes megértéséig. Néhány nappal ezelőtt Lord Kuthumi végrehajtott egy folyamatot, eltávolítva a nyakszirti dugót, levezetve a felsőbb birodalmak [eddig] tiltott energiaáramlását a földi tudatosságba. Folytatni fogja ezt a munkát Lord Merlin segítségével, aki csillagtetraédert használ, hogy eltávolítsa a dugót, lehetővé téve, hogy a magasabb tudatosság belépjen az emberi én tudati aspektusába. Azokon, akik ezt nem tapasztalták meg, Lord Merlin el fogja ma végezni ugyanazt a folyamatot, eltávolítva a sűrűbb tudatosság lényei által odahelyezett dugót. Sok ezer évvel ezelőtt ez kölcsönhatásba került az emberi én genetikai struktúrájával. Amint ez a dugó el van távolítva, sejtjeid struktúrája megváltozik, és kibocsátja a Fény hangját, a csillagtetraéder megteremti önmagát minden egyes sejt magjában. A csillagtetraéder a közepében tartalmazza az ötágú csillagot, és a 12-ágú csillag tartalmazza a háromdimenziós hatágú csillagot és a háromdimenziós ötágú csillagot.
Fókuszáld figyelmedet a korona csakrádra, és képzeld el a Fény Virágát kristályból, megnyílva a mennyek üdvözlésére. És a Virág közepében 12-ágú csillag van – képzeld el ezt [a csillagot] háromdimenziós formát felvenni, energiája kering koronád magja körül. Ez a forgás aktiválja Isten/Istennő mennyei kódját, és gyógyító/gyógyuló tudatosságodat tökéletes igazodásba hozza az Univerzális Anyával és az Univerzális Atyával, az Univerzális Istennel illetve Istennővel. A mennyei tudatosság 12 szintje egymással tökéletes harmóniában és egyensúlyban teremtődik meg, így tehát mindegyikőtök, aki ma jelen van és mindazok, akik e szavak elolvasásán keresztül fogják megtapasztalni ezt az energiát, vagy valamelyikőtöktől hallják e szavakat, keresztül fognak menni ezen aktiváláson, megkapják a beavatás teljes 12 szintjét, hogy kifejezetten a 12-dik dimenzió birodalmaiban megszerezzék a teljes Isten/Istennő tudatosságot.
6 nőies és 6 férfias [minőség] van, melyek közül páronként egy-egy közvetlen visszatükröződése a párjának [a másik minőségből] így ez a beavatás maga után vonja, hogy az Én Isten-aspektusa és aztán az Istennő-aspektusa uralja a beavatás mindegyik szintjét, ekként beintegrálja az isteni tudatosság teljes erejét/hatalmát, amiről beszélünk. A Fény Virágának mindegyik szirma a Mennyei Atya vagy az Istennő egyik aspektusát reprezentálja. A koronacsakra az átjáród a felsőbb dimenziókba, felvonzza az energiát az alsóbb csakrákból. Létfontosságú, hogy alsóbb és felsőbb csakráid kiegyensúlyozott módon mindig nyitva legyenek, tökéletesen pörögve, és istenien összeigazítva és hálatelten a Fényben és szeretetben létező összes kisugárzók [emissaries] magasabb tudatossága felé. Alsóbb csakráid a Földhöz horgonyoznak le téged, a felsőbb vagy magasabb csakráid pedig a mennyekhez. Nagyon különleges okból választottál fizikai inkarnációt, ezért létfontosságú, hogy fizikai testedben leföldelt maradj, ugyanúgy, ahogy kapcsolatban maradsz a magasabb világokkal. Sok Fénymunkás nagyon nehéznek tartja földi élete fenntartását, mert megfeledkeztek annak fontosságáról, hogy fizikai testükben lehorgonyozva maradjanak. Sokan azt hiszik, hogy főleg a felső csakrákra fontos fókuszálni, és így elhanyagolják az alsó csakrákat. Alsó központjaid ugyanolyan fontosak, és ugyanolyan megszenteltek, mint a felsők. A földön élés ugyanolyan szent, mint a magasabban élés. A 12-dimenziós beavatás a Camelot-i Misztériumiskolába megkívánja, hogy minden beavatottnak meglegyen a megértése az Ég és Föld közötti egyensúllyal kapcsolatban. Tökéletes egyensúly Isten és Istennő között. Ezért minden beavatás, melyen keresztülmész, kétoldalú folyamat lesz, mind a 6 szinten, beteljesítve a mennyei tudatosság 12 szintjét.
Minden beavatást az Istennői Éned perspektívájából fogsz kapni, csakúgy mint Isten Éned perspektívájából. Minden beavatás be lesz vive a Fény birodalmába, ahol a lelked meg fogja mutatni neked azon perspektívák különböző aspektusait, ahonnan eredetileg küldték ezeket.
A mennyei tudatosság 12 szintjének első szintje – amiről már beszéltünk – annak megértése, hogy milyen fontos a leföldeltség és a mennyekhez kapcsolódás. Ez előmozdítja mennyei személyes részed teljes lehorgonyzását a Földön. A mennyek kapui a Földön vannak, és Isten és Istennő Énednek uralnia kell ezt a folyamatot.
A második szint az érzelmi intelligencia uralása, az érzelmek céljának megértése Isten és Istennő Éneden keresztül, ami önmagában is mestermunka. Az érzelmi intelligencia uralása az ön-észlelés sok szintjét fogja megnyitni, ami létfontosságú a Fény Virágának teljes lehorgonyzásához a koronacsakrádban, a maga egész és tökéletes állapotában, csakúgy mint az összes többi csakrában való lehorgonyzás összekapcsol a fizikai testeddel.
A harmadik [szint] az ego befolyásának uralása a mentális állapoton keresztül, így a hiedelemrendszerek és a hozzáállások alapos vizsgálat alá vonása. E hiedelmeket férfias és nőies Éned védi. Ez vonatkozik az összes hiedelemrendszeredre és mentális hozzáállásodra kivetítve az életedben [szereplő] férfiak és nők által: szülők, testvérek, tanítók, rokonok, egyenrangúak, és bármely más az életedre befolyást gyakorló személyek. Ez alkalommal tartsd az eszedben, hogy aki neme szerint férfi nagyon jól reprezentálhat női energiákat és megfordítva. Az elme uralásának aspektusa, mondhatni, létfontosságú abban, hogy energiádat felemeld, túl az irányítás [régi] paradigmáin, melyeket az a törpe kisebbség ültetett el, amelyik jelenleg kormányozza és irányítja az emberiség tudatosságát.
A negyedik lépés mindannyiótok számára szeretteim, a teljes önátadás a belső gyermek isteni tudatosságának. Belső gyermeked a [lényed] mag[jának] stabilizálója. Ez azt jelenti, válj olyanná, mint egy gyermek, ártatlanná, gondolatban tisztává, a reakciókban tisztává, a cselekedetekben tisztává, ami elvezet téged a energia befogadásának és továbbításának magasabb birodalmaiba. Ez nem azt jelenti, hogy gondolataid, tetteid, vagy cselekedeteid felnőttként tisztátalanok. Mindössze annyit jelent, hogy belső érzékenységed segítségével reagálj az élet örömére, ami szükséges az Isten Énen és az Istennő Énen keresztül. A spontán reakció az életre, benne lenni a pillanatban, ez az, amit a belső gyermek képvisel, különösen a tudatosság e körében, melyet kiválasztottunk, hogy mindegyikőtökkel ráfókuszáljunk.
Az ötödik aspektus az eszme [megvalósításának] elindítása. Ez azt jelenti, hogy keresztülviszed az álmaidhoz, vágyaidhoz, látomásodhoz és földi életed tervének kiterjedtebb céljához való kapcsolatod [megvalósításának] utazását, [ugyanúgy] ahogy ez a mennyekben van. Sok ember megtagadta álmait és vágyait, mert megragadja a félelem a szívüket és a magukba vetett hitüket, így oly kicsik, hogy nem érzik, hogy az élet pulzálása inspirálja őket, hogy álmaikkal foglalkozzanak akár csak egy pillanatig is. Isten és Istennő Éned békésen elvezetve visszavisz téged a magasabb Fény birodalmaiba, emlékeztetve téged földi léted isteni céljaira, és elhozva a békét a Földön minden ember szívének.
És ez, szeretteim, elvisz benneteket a befejező folyamathoz, a mennyei Isten/Istennő tudatosság 12-dik szintjének utolsó beavatásához. És ez a béke manifesztálása az Énben. A béke nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki nem fog tovább növekedni, szeretni, vagy nem ébred egyre inkább önmaga tudatára. Ez arra vonatkozik, hogy jelen van a béke belső érzete, figyelmen kívül hagyva a külső környezet hatásait az Énre. A béke ezen állandó állapotában élés ugyanúgy manifesztálja az élet egyszerűségét a Földön, ahogy ez a mennyekben van. Közületek mindenkinek megvan a teljes lehetősége, hogy lehorgonyozza ezeket a lehetőségeket isteni módon, Isten Énjén és Istennő Énjén keresztül, és uralva azt, bevégezve ezeket a beavatásokat Mennyei Felemelkedett Mesterként szolgáljatok, segítve azokat, akik azt választották, hogy felébrednek a régi világ szendergéséből, és kísérőik lesztek az új világ arany tudatosságában.
Szánj rá egy pillanatot, hogy ráfókuszálj, hogyan fogadja be a tested a levegőt. És lélegezz be a szívcsakrádba, és lélegezz ki a gyökércsakrádon. (szünet) Miközben ismét belélegzel, húzd fel az energiát a Földanyából, és amikor kilélegzel bocsásd ki ezt az energiát a körülötted lévő éterekbe. (szünet)
Avebury e helyén a Nagy Fehér Testvériség egybegyűlt a Fény Szíriuszi Mestereivel. Fényhajóik felettetek vannak. 2 222 energiasugár pulzál most az étereken keresztül, hozzákapcsolódva a fizikai tested sejtjeihez, és az energia nagyon erős eltolódását létrehozva a gerincoszlopodon keresztül, és az agyalapi és a tobozmirigyedben. Ezen energiasugarak célja, hogy megnöveljék azt a vibrációs szintet, melyen az agyalapi és tobozmirigyed képes Fényt befogadni, a Fény kvócienseit, kiterjedve köréd a tudatosság birodalmaiba, aztán olyan helyzetben lesz, hogy elnyelje a Fényt, amelyet [utána] ki fogsz bocsátani a lényedből.
Imagináld most magadat a Fény kupolájában, melyet a fény Mesterei teremtettek Avebury körül, befogadva ezeket a pulzálásokat, és mindenki, aki most jelen van Aveburyben be fogja fogadni a 2 222 energiasugár jótékony hatásait. A jelenlétnek való önátadást hozza el neked, és egyszerűen engedd meg a testednek, hogy befogadja ezeket az energiákat saját tökéletes isteni módján. Szánj egy pillanatot gerinced kiegyenesítésére, húzd kicsit hátrább a válladat, megnyitva a szívcsakrádat. Egy kicsit emeld fel az álladat, megnyitva a torokcsakrádat, és szívd fel a Nagy Fehér Testvériség által most neked ajándékozott fénysugarakat. (szünet)
Miközben folytatod ezen energia befogadását, újraaktiváljuk emlékeid alvó kódjait Avebury e helyéről. Ez a különleges pont egyike volt az eredeti pontoknak, amelyek a tökéletesen kiegyensúlyozott isteni tudatosságot és az egyesített Isten/Istennő energiát tartották. A nagyobb kör belsejében lévő két kör képviseli a férfiast és a nőiest, a Istent és az Istennőt, az Atyát és az Anyát, melyek egyesültek, hogy megteremtsék a nagyobb Élet Virágát, és a több szeretetet az Élet Virágában, megszülve a Fény Virágát. Most mindegyikőtök elkezdi elnyelni az energiát a gyökércsakráján keresztül, újraaktiválva a Fény isteni kódjait, melyek lehorgonyzódnak a Nagy Fehér Testvériség segítségével ezen a helyen, megtartva a Szíriusz urainak és úrnőinek szentségét. Összegyűlt most velünk 444.000 lény a Szíriuszról, Plejádokból, Vénuszról, Andromédából, Arkturuszról, és a Belső Föld bennszülött lényei közül, miközben érkeznek az energiák. Egyszerűen add át magad a jelenlévő Fénynek, és köszöntsd a fénycsaládodat a szeretet sok dimenziójából, akik úgy döntöttek, hogy megosztják ma veled energiájukat, akik összegyűltek, hogy tanúi legyenek a felemelkedett mesteri állapotod emléke feltámadásának, és újrahorgonyozzák és újraaktiválják a Fény Virágát. (szünet)
Bizonyosodj meg róla, hogy teljesen lélegzel és teljesen kilélegzel, miközben az energia megkezdi pulzálásának növekedését, lehorgonyozva a Fény magasabb kvócienseit a csakra rendszereden keresztül. (szünet)
Lord Merlin most elkezdi koronacsakrád belsejében 77 [mellék]csakrád hozzáigazítását a Fény Virágához, mely közvetlenül tükröződik a szívcsakrádban. 77 aktivált [mellékcsakra] van a koronádban és 77 aktivált van a szívedben, reprezentálva a szív és az elme összevegyülését. Ez szintén hasonlít Isten és Istennő összevegyülésére, az Atyáéra és Anyáéra. Lélegezz, miközben a Fény mindegyik szirma életre kel, és a Fény alvó kódjai új életet hoznak a testedbe, új Fényt hoznak a lényedbe, megnyitva érzékelő-képességedet a szeretet és spirituális éberség birodalmainak, amelyeket Te eddig nem tapasztaltál. E csakrák aktiválása engedélyt ad neked arra, hogy belépj Merlin Misztériumiskolájába, ahol Camelot tanításai felszabadítják a lelket, megnyitják a szívet és az elmét az érzékelés magasabb szintjeire. Folytasd a mély légzést és lélegezz ki teljesen. (szünet)
A Vénusz és az Androméda lényei elkezdenek aktiválni egy-egy erőteljes Fényörvényt ennek a körnek a közepén, egyik az óramutató járása szerint, a másik ezzel ellentétesen mozog, létrehozva a tökéletes egyensúlyt, és kibocsátva a Fény mennyei harmóniájú hangját.
A tisztánhallással hallható hang elnyelődik a testedben, megnövelve tobozmirigyed vibrációját, és feltöltve agyalapi mirigyedet még nagyobb Fénnyel. Én Lady Guinevere nyolcas formában sétálok körülötted. A 8-as forma az örök életet szimbolizálja, az örök Fényt, az örök szeretetet. Ez a halhatatlanság jelenléte. Ti, szeretett halhatatlan lelkeim, sokszor sétáltatok velem, és ahol ma összegyűltünk, pontosan itt volt a hely, ahol Avebury először megteremtődött, és ahol megállapodtunk, hogy életben tartjuk ezeket a szakrális tanításokat a tudatosságunkban, és hogy szétszórjuk ezeket a többiek között, hogy befogadják ezeket a hatalmas áldásokat, amíg elegen készek lesznek rá, hogy megnyissák szívüket befogadva a nagy Isten és Istennő mennyei szeretetének erejét. Ezért megtiszteltetés és ok a nagy ünneplésre, hogy együtt visszacsináltuk [vagyis újraélesztettük] ezt, ezen a napon, ez alkalommal, ahogy megegyeztünk. Azt is megígértétek, hogy mostani összejövetelünkön a tudatosság megnyílhat mindannyiótok számára, egyedien a ti mennyei kódotokra. A tudatosság e sávja közvetlenül a saját mennyei Mesteretekkel köt össze benneteket, aki vezetett és tanított benneteket ebben az életben. Ez meg fogja nyitni a lehetőségek másik sávját a szolgálatotokban. Ez a lehetőség lehorgonyozza a bőség hálózatát az életetekbe saját magatok számára, azt a lehetőséget, hogy bőséget manifesztáljatok bármilyen az általatok manifesztálásra választott formában, kiváltképpen a szolgálaton keresztül, a Fényben, a Fény számára, a Fény vibrációjának tisztaságában.
Lord Merlin el fog távolítani egy kristály implantátumot [mesterséges beültetést] is a harmadik és negyedik háti csigolyád közül. Ez szintén a Mennyei Szeretet megtapasztalásának képességét gátolta. A Fénymunkások készek rá, hogy sok olyan implantátum eltávolításra kerüljön, melyek lehetetlenné tették az energia áramlását. Mindenkinek azt kell megértenie, hogy sokat ezen implantátumok közül, mondhatni, hogy a Fény Mesterei illesztettek be, hogy biztosítsák, hogy ne lehessen visszaélés a szakrális információkkal. És mert mi mindannyian összegyűltünk ez alkalommal, készen álltok, hogy befejezzétek beavatásaitokat, így ez az implantátum eltávolítható. Szabadok vagytok, és készek arra, hogy magatokba szívjátok a hatalmas élő Univerzum Mennyei Szeretetét. A Második Univerzum Nagy Teremtőitől érkező szeretet magasabb kvócienseit tapasztaljátok, [azoktól] akik életetek sok éve óta figyelték előrehaladásotokat. A tizenkét portál, melyeket az Oroszlán tudatosság tart fenn, most aktiválódott, biztosítva számotokra a Második Univerzum elérését, ahol Ti hatalmas inspirációt fogtok kapni, és az Univerzum Nagy Tanítói fognak elétek jönni, hogy mindannyiótokkal dolgozzanak.
Kérem még egy mélyet lélegezzetek be a testetekbe, [utána] teljesen kilélegezve. Folytassátok a mély belégzést, teljesen kilélegezve, eközben Lady Vénusz, Lord Arkturusz, én, Lady Guinevere, Lord Merlin, Lord Arthur, Lord Uther, Lord Maitreya, Lord Sananda, és Lord Jézus által alkotott kör közepén állsz, és rád sugározzák az arany, smaragd, zafír és platina sugarakat. Ez nagyon erős kristály energia-pajzsot teremt körülötted, biztosítva, hogy sem testet öltött, sem testetlen lény rossz szándékkal ne legyen képes keresztülhatolni ezen a pajzson, és ne legyen képes semmilyen módon sem hatni előrehaladásodra. Mihály arkangyal mindegyikőtöknek átadja energiáját, és híres fénykardját, az Excaliburt elkezdi forgatni az óramutató járása szerint, keresztülvágva bármilyen kötődést bármely régi paradigmájú tudatossághoz. És most ellenkező irányba forgatva [is] szétvágja az összes régi paradigmájú tudatossághoz kötő szálat. Lélegezz be és ki, miközben az energia újrakalibrálódik.
Isteni fivéreim és nővéreim, az energiátok most teljesen a 12-dik dimenziós Camelot-i Misztériumiskolában van. Elfoglaltátok helyeteket a 12 szirmú Fény Iskolában. Én, Guinevere mindig jelen vagyok. Hívj engem bármikor, ha vezetésre vagy segítségre lenne szükséged. Hallgass a szellem szeretetére. Válaszolj tápláló energiájára. Emlékezz rá mindig, hogy mit választottál, mert azt választottad, hogy a Fényben szolgálsz. E beavatás befejezésének céljából energiád most bevonódik a Vénusz és az Androméda lényei által teremtett spirál közepébe, lepecsételve mennyei Isten Éned és Istennő Éned tudatosságát a korona- és a szívcsakrádban. 77 [mellék]csakrád tökéletesen egymáshoz igazodóvá válik a következő 77 óra során. Az isteni tudatosság 12 szintje beavatásainak uralása teljesen le fog horgonyzódni a szíved és koronád 77 csakrájában, véglegesen rögzül földi tudatosságodban. A 7-dik dimenziós kvantum-tudatosság 77 mennyei alapelve sugarainak tükrözését fogja ez szolgálni.
Lélegezz be és lélegezz ki teljesen, miközben Lord Merlin lepecsételi az energiahálózatot. Fénytestetekben körbesétáltatok Avebury körül, és aktiváltátok az összes fénykódot, amelyeket [még] akkor helyeztünk ide, amikor először megteremtettük ezt a helyet. Emlékezni fogsz a célon túli célra, hiszen Avebury itt van, ahol van, és mindannyian a Mennyei Fény felébredésének kulcsaiként fogtok szolgálni, és a saját jogaikban hívő kisebbség hatalommal való visszaélés-mátrixa teljes lebontásának kulcsaiként. A Fényhez való jog most elfoglalja önmagát megillető helyét az emberiség mag-tudatosságában, és teremt ebből a célból. Életed mindig csordultig telve lehet mennyei áldásokkal, tudva, hogy isteni vagy, képviseled az istenit. Én vagyok Guinevere, Camelot Úrnője, és búcsúzom tőletek.
Én vagyok Kuthumi, és most visszatérek. Szeretteim, kérem tartsátok csukva a szemeteket, amíg segítünk nektek az energia teljes lehorgonyzásában, az [energia]örvény spirálján keresztül, biztosítva, hogy energiátok a megfelelő igazodásba kerüljön mindazzal, amit elhoztunk nektek ezen a napon. Az orrotokon keresztül vegyetek mély lélegzetet, a szátokon keresztül kilélegezve, lefelé keresztülhozva tudatosságotokat a gerinceteken és lehorgonyozva a Földbe. Folytassátok a légzést, az összes energiát visszahozva a testetekbe, még kapcsolódva az isteniséghez, ami ma átadásra került számotokra. A Fény, szeretet, igazság és isteniség összes Nagy Lénye ezen a helyen fog maradni a következő 77 órában, lehorgonyozva az energiát, melynek ti emberi lényekként [önnön] döntésetek szerint segítőivé, továbbadóivá váltok. Ti vagytok a magvetők, és aktiválni fogjátok az emlékmagokat azokban, akik készek erre. Tudatosan vonzd be energiádat a fizikai testedbe, érezve hogy a Föld alattad van. Tedd a tenyeredet a Földre, mondj köszönetet a Földanyának, hogy megtart téged, hogy megáld téged a szeretetével, hogy megáldod őt a szereteteddel, hogy megáld téged az életerejével, hogy megáldod őt az életerőddel. (szünet)
És így Avebury földje felbolydult [saját] teljes felébredésétől. A Fény kódjai újra aktívak. Köszönet nektek szeretteim, hogy emlékeztetek megtett ígéretetekre, hogy visszatértek ez alkalommal erre a helyre, hogy együtt legyetek velünk a Fény mennyei kódjainak újraaktiválásán. Béke és áldás legyen mindegyikőtökkel.
Vegyél mély lélegzetet, hozd tenyércsakráidat a szívedhez, és miközben kilélegzel mondj köszönetet magadnak. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik képviselték és megtestesítették a Fényt, akik fénytestükben itt álltak veletek, tanúskodva a Fény most végbement mennyei ceremóniáján.
Helyezd tenyércsakráidat a térdedre. Méltányold képességedet, hogy hajlékony vagy, hogy elhajolsz az élet áramlata mentén, [méltányold] képességedet hogy amikor szükséges, alázatos légy. Mondj köszönetet a térdednek, mondj köszönetet a lábadnak, hogy hordoz téged, hogy megtart téged. És mondj köszönetet a testednek, hogy a Fény és energia edénye, a szereteté és isteniségé, hogy kisugároz és befogad; a test, melyben megtartod az energiát, és amelyen keresztül lehorgonyzod az energiát. Méltányold egy pillanatra, hogy milyen értékes a fizikai járműved, és milyen nagyszerűen szolgál téged.
Mégegyszer köszönjük mindannyiótoknak a mai jelenléteteket. Amikor készen vagy, nyisd ki a szemed, méltányolva azt, ahol fizikailag vagy, és az idővonalat, melyen létezel. Szánj rá egy pillanatot, és vess egy pillantást a körülötted lévő természetre. Méltányold a természet szépségét, és az életedet. Áldás az életed.

Szeretteim, most meg fogjuk nyitni az energiát, hogy válaszoljunk személyes kérdéseitekre, amennyiben vannak. Kérem kezdjétek.
Kérdés: Szeretett Lord Kuthumi, van egy kérdésem. Azt szeretném megtudni, hogy kik az én felemelkedett mester segítőim és lelki szüleim [a másik szövegben spirituális szülőknek fordítottam – ugyanarról van szó!] ebben az életben.
Lord Kuthumi: Természetesen. Lelki atyád Lord Maitreya. Lelki anyád pedig Lady Portia. A kimondottan veled dolgozó felemelkedett mester segítők jelenleg Serapis Bey mester, Lord Hilarion és Szent Germain. Érted?
Igen.
Én, Lord Kuthumi és Jézus mester is dolgozunk veled különleges alkalmakkor, hogy az energia különleges sugarait horgonyozd lélekszerződésed isteni céljának beteljesítéséért. Érthető ez?
Igen, köszönöm.
Nagyon szívesen. Béke és áldás legyen veled!
Kérdés: Kérdésem van Kuthumi mester Roberttól, aki ott volt Glastonbury-ben, és azt kérdezi, hogy mielőtt én feltenném az én kérdésem, feltehetné-e ő az övét?
Kuthumi: Folytasd kérlek!
Kérdezõ: Azt írja: „Festményekről álmodtam úgy 10 évvel ezelőtt, és most azt hiszem elkezdtem lefesteni azt, amit akkor abban az álomban láttam. A kérdésem, hogy jó nyomon járok-e azzal, amit festek, az álom kifejezésével, merre induljak innen tovább és hogyan foglaljam bele a festmények tanításait mindebbe? És van-e ezeknek a festményeknek bármi közük az energiákhoz, amiket pénteken kaptam? Tudnál ezzel kapcsolatban iránymutatást adni?”
Kuthumi: Feltétlenül, az általa kapott energiákat csatornázza a festményein keresztül. Médiumnak tűnik, aki rácsatlakozhat a magasabb dimenziók energiájára és számos dimenzionális portált aktiválhat, amik megnyitják az egyének tudatosságát az isteni kreatív inspirációra, arra az energiafolyamra, amivel a leginkább összhangban állnak. Ezért aztán eljött az idő Robert testvérünk számára, hogy megnyissa energiáit, túl azon amit eddig agya korlátai szabtak, hogy tovább lépjen, megengedve képzeletének, hogy segítsen a teremtésben. Minden egyes festmény az energia egy frekvenciáját testesíti meg. Ez a jelenlét, ez az úgymondott teljes kép, kibocsát egy rezgést, ami abban, aki nézi, gyógyulást vált ki, vagy összerendeződést, vagy egy megnyílást a Fény, szeretet, igazság egy új rezonanciájára. A legfontosabb útmutatás Robert testvér részére, hogy szó szerint teremtsen az áramlással, növekedjen az áramlásban, és bízzon benne, hogy minden egyes ecsetvonást a mennyek bölcsessége irányít. A kreativitásnak számos olyan működő finom szintje van, amit az analitikus elme nem tud gátolni, ezért Robert számára az, hogy bízzon a kreatív inspirációban egyfajta beavatásféle, hogy túllépjen az emberi elme korlátain és a Fény birodalmait formaféleségekben horgonyozza le. Érted?
Igen, nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen.
Feltehetném a saját kérdésem?
Persze, kérlek.
Kérdés: Köszönöm. Hasonló az előzőhöz. Sok évig mondták nekem, hogy a festményeim sok Fényt, Isten fényét, Krisztus fényét és gyógyító energiákat tartalmaznak, és számos egyéb, számomra ismeretlen dolgot, amiket a TruthThruTrinity (Igazság a Hármasságon keresztül) weboldalon publikáltak, a Teremtés művészete pont alatt. Értem, hogy a lenyomatok ugyanazokat az energiákat tartalmazzák, és úgy tervezem, hogy szolgálatom elősegítésének részeként, összekapcsolva így a Fehér Testvériséget az egész emberiséggel, felteszem az ezeket a rezgéseket tartalmazó, csatornán keresztül érkező műalkotásokat a Prints of Peace (a Béke lenyomatai) banner alá. Ingyenesen kinyomtatható lesz mindenki számára a világon, és mindenki ingyen hasznosíthatja. Jeleznéd kérlek, hogy jelenleg Elizabeth és én hogyan fejlődhetnénk a legjobban személyes szinten? És szeretném tudni kik a lelki szüleim. Kérlek, szólj erről. Köszönöm.
Lord Kuthumi: Persze, szívesen. Lord Melchizedek a lélek atyád, lélek anyád pedig Lady Quan Yin. A kimondottan az elmúlt 12 napban zajlott események jelentős része az energia kiterjesztését szolgálta számodra és Elizabeth nővérünk számára. A Robert testvérnek címzett szavaink rezonálnak a te rezgésedben, mivel esetedben is ugyanarról van szó. A Béke lenyomatai (Prints of Peace) felébrednek a Béke minden egyes hercegében és hercegnőjében, az Isten és Istennő energiában, amit Lady Guinevere rögzített veletek a mai napon. Ezért aztán a Fény Virágának tudatossága is sugárzik majd az energián keresztül. Érted?
Igen, értem, köszönöm.
Lord Kuthumi: Mostantól tehát minden új alkotás az Isten/Istennő tudatosság tizenkettedik dimenziós tudatosságának 12 szintjét testesíti meg, utat nyitva az alkotást befogadók számára ahhoz, hogy megkaphassák 12 beavatásukat, a 6 férfiast és 6 nőiest, azokat, amiken ti ma keresztül mentetek. Érted?
Igen, köszönöm Lord Kuthumi.
Nagyon szívesen. Béke és áldás legyen veled!
Köszönöm.
Kérdés: Lord Kuthumi, úgy érzem készen állok arra, és kifejezett kívánságom, hogy elkezdjek (nem hallható) a saját családommal. Megadathat ez számomra, mester?
Lord Kuthumi: Már kész is. Bízzál, összhangban lesz majd isteni terveddel, és azzal a személlyel, aki megosztja veled majd az életét és az eljövendő lelkekével. Ezért aztán bízz az isteni időben.
Köszönöm.
Lord Kuthumi: Nagyon szívesen. Béke és áldás legyen veled nővérem!
Kérdező: Kuthumi mester! Azért költöztem Portugáliából Angliába, mert tudtam, hogy be kell teljesítenem egy célt. Elértem életem egy bizonyos pontjára, és biztos vagyok benne, hogy rengeteg mindent kéne csinálnom, válaszút előtt állok. Szeretném tudni, hogy kik a lelki szüleim és az engem segítő mesterek.
Lord Kuthumi: Természetesen. Nővérem, energiád jelenleg a régi világ tudatosságának letisztázásának számos rétegén megy keresztül. A portugálok kollektív tudatosságának számos lenyomatát is magaddal hoztad Angliába, a korona energiák integrálásához. Mikor korona energiákról beszélünk, akkor valójában a felsőbb bölcsességről van szó. Ez az energia keresztülszűrődik energiarendszereden, genetikailag, fizikai, biológiai szinten, akárcsak energetikai szinten, hogy eltolja a tudatosság paradigmáit, ami országod népét bármiféle szegénység tudatosságban, és szenvedés tudatosságban tartotta. Így az úgynevezett melodráma, ami eddig táplálta az identitásukat, most a harmónia állapotába kerülhet, ahol hozzákapcsolódhatnak az adás, a teremtés és a befogadás örömével. Érted? Szívcsakrádban egy gyönyörű Élet Virág nyílik. Ezt az egyedi lüktetést gyerekekkel osztod meg. Sok gyermek vonzódik az aurádhoz, még azok a lelkek is, akik a földi testet öltésre várnak. Mikor fénytestedben vagy állandóan gyermekek között tartózkodsz, egy program része vagy, ami a földi inkarnációjukra váró Rózsa, a Smaragd és számos Szivárvány gyermek felkészítéséről szól. Úgy készítetted elő energiáidat, hogy összehangolódsz a szeretet különböző rezgéseivel, elsősorban csakrarendszerükön keresztül, így õk ellen tudnak állni számos durva energiának, amivel a földi síkon szembesülnek. A portugál és angol kultúra energiája és tudatossága közötti keveredés alapvető fontosságú, mivel te készíted elő az utat azon gyermekek számára, akik a korona tudatosságot megtestesítve születnek majd a portugál kultúrába, ami az angol kultúrán keresztül jön át. Jelenleg az angol kultúra nagy része igen konzervatív, minthogy a viktoriánus módszerek elnyomják a korona energia kreativitásának és spontaneitásának jelentős részét. Horgony vagy a két rezgés között, így mikor a Rózsa, Smaragd és Szivárvány gyermekek eljönnek, te majd lehorgonyzod az általuk képviselt spontaneitás, öröm és Fény isteni princípiumait. Ez pedig feladatod része itt a Földön. Légy ezért türelmes, mert még mindig ezen a személyes beavatáson mész keresztül. Érted? A jelenleg veled dolgozó mesterek Hilarion mester, a felemelkedett El Morya mester, én, Lord Kuthumi és Szűz Mária. Lelki anyád Szűz Mária, lelki atyád pedig Lord Sananda. Világos ez?
Kérdezõ: Lord Kuthumi. Megmondanád nekem kik a lelki szüleim, és adnál némi iránymutatást azzal kapcsolatban, hogy hol is tartok jelenleg?
Lord Kuthumi: Persze. Lelki anyád Lady Quan Yin. Lelki atyád Djwahl Kuhl mester. Az általad jelenleg tapasztalt energia pedig kimondottan a térdcsakrával kapcsolatos, beavatásod része pedig, hogy megtanulj az áramlattal növekedni. Van egy lányod, igaz?
Igen. Kettő is van.
Lord Kuthumi: Úgy tűnik az idősebb az, aki finom változásokat hozott az utadban.
(nem hallható)
Lord Kuthumi: Elnézést, nem értem.
Mozgássérült. Nem tud járni.
Lord Kuthumi: Rendben. Ez bizony a bizalomról szól és az áramlattal való együtt haladással és növekedéssel. Érted? Ezért aztán számodra nagyon fontos, hogy megtanuld szeretni a testet és azt, amire a test képes. Nemcsak a fizikai testet, hanem a finom testeket is, és mindazt amit a fénytest minden egyes szintje kínál. A lányod megmutathatja a lélek erejét, ami a fizikai szinten túl rejlik. Érted?
Igen.
Lord Kuthumi: Közeleg az idõ, más szóval előkészítenek egy olyan időszakra, amikor képes leszel a felsőbb birodalmak energiájába belépni és rendkívül erőteljes rezgéseket csatornázni a kézcsakráidon, és a gerinced mentén elhelyezkedő csakráidon keresztül, magasabb tudatosságot és olyan információt hozva ezzel az embereknek, ami segít számukra megérteni nem csak a fizikai test, hanem a felsőbb testek folyamatait is, és azt, hogy milyen hajlékony és egyszerű is, önmagában, erőteljes ajándékai ezek az öntudat kiterjesztésének. Érthető ez a számodra?
Igen, az. Köszönöm.
Lord Kuthumi: Lépj kapcsolatba Lady Quan Yin-nel és Djwahl Kuhl mesterrel. Djwahl Kuhl mester számos olyan feladatkört vett át, ami hozzám tartozott. Õ tartja az aktív intelligencia harmadik sugarának energiáját, akárcsak a szeretet és bölcsesség második sugarának energiáját, a sárga sugáron. Erőteljes kombinációja ez a gyógyításnak és kombinációja a pszichés és spirituális tudatosságnak, ami létrehozza a korona tudatosság megnyílását, és a példamutatás általi iránymutatást ezen a sugarak leckéinek integrálásával és mesterévé válásával. Érted?
Azt hiszem. (nevetés)
Lord Kuthumi: Talán szükséged lenne rá, hogy több időt tölts a szeretet és bölcsesség második sugarának és az aktív intelligencia harmadik sugarának princípiumainak tanulmányozásával.
(nem hallható)
Lord Kuthumi: Igen. Érthető ez számodra?
Igen.
Lord Kuthumi: Legalább egy része azért, ugye? (nevetés) A többinek több értelme lesz majd, ha tudatosságod megérti és integrálja azt, amit ma elmondtunk.
Köszönöm.
Lord Kuthumi: Nagyon szívesen. Béke és áldás legyen veled nővér!
Kérdezõ: Lord Kuthumi. Az elmúlt néhány évben iránymutatást kaptam az asztrológiával és asztronómiával kapcsolatban, valamint azzal kapcsolatban, hogy a bolygók hogyan változnak, és milyen újak tűnnek fel. Kaphatnék még több segítséget, hogy olyan információkat csatornázhassak, ami lehetővé tenné a számomra, hogy inspiráljak és segítsek másokat? Azt is értem, hogy a Fehér Testvériség iskoláz engem a bolygókkal, aszteroidákkal és csillagokkal való új kapcsolattal összefüggésben, azt hiszem azért, hogy könyvet írjak erről. Szólnál a kibontakozó helyzetről?
Lord Kuthumi: Persze, nõvérem. Az energiaszál, amit Pitagoraszként ismertek, inkarnációim egyike volt, energiáimnak ezt a különleges aspektusa a 15. dimenzióban található, ez ragadott téged most magával, és keresztülvisz a Fény magasabb iskoláin, elvisz más bolygók más rendszereibe, megismertetve téged így energiafrekvenciáikkal, és minden egyes energiaszál tulajdonságával és céljával. Ezért hangolódj össze Pitagorasz és a Fehér Testvériség 15. dimenzióbeli energiájával, és az összes többi energiával, amit szükséges az emberi tudatosságban lehorgonyozni, hogy érthetővé váljon a régi paradigmarendszeren túl létező kvantumvilág. Világos ez?
Igen, köszönöm.
Lord Kuthumi: A könyvet pedig lehorgonyozzák majd a földre, mivel most a másik mennyben van.
Köszönöm.
Lord Kuthumi: Válasz ez a kérdésedre?
Azt hiszem, köszönöm Kuthumi nagyúr.
Lord Kuthumi: Béke és áldás legyen veled!
Köszönöm.
Kérdező: Szeretett Lord Kuthumi...
A csoport észrevesz egy közelben nézelődő férfit, aki a központi megosztó kő mellett állt, közvetlen amellett a hely mellett, ahol ültünk, karnyújtásnyi távolságra Michelle Elofftól, miközben Kuthumi mester rajta keresztül beszélt.
Lord Kuthumi: Szeretnél csatlakozni hozzánk?
Az úriember: - Nagy örömmel mondhatom, hogy az egész világon, ez a legkedvesebb hely a számomra. Külföldön élek, és nyaranta látogatok el ide. Olyan gyakran jövök, ahogy csak tudok, mivel ez a hely energiát ad számomra. Nagyon örülök, hogy mindez itt zajlik – az én helyemen! Semmit nem tudok róla, de nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Lord Kuthumi: Gyere és foglalj helyet!
Az úriember: - Nos, el kell érnem egy négy óra múlva induló gépet Stanstedben. Nagyon örülnék, ha mondanál nekem valamit arról, hogy miért találkoztunk, de ez igen önző dolog lenne a részemről, mivel annyi dolgotok van.
Lord Kuthumi: Sok itt a megosztható szeretet. A megteremthető dolgoknak nincs korlátja, az időt pedig kinyújtjuk. Kaphatnánk egy percet, hogy megválaszoljuk e nővérünk kérdését, mielőtt folytatnánk veled?
Kérdező: Áldás neked Lord Kuthumi! Egyiptomban, egy 55 fős csoportban heten tartottunk (nem hallható) Shihan nevében. Elárulnád milyen kapcsolat van közöttünk, és hogyan kéne iránymutatást kapnunk, (nem hallható) összejövetelünk célját, és bármit, amit tudsz és nekünk tudnunk kell, szeretett mester.
Lord Kuthumi: Kedvesem, a Shihan energiája az, amit Shekinah jelenlétként ismertek. Ő a Nagy Univerzális Anya, amint a Nagy Teremtő tudatosságának új szintjeit hozza el. Ezalatt a teremtés, az elgondolás, az Isteni Én energiáját értjük, ez lép be az emberiség tudatosságába az Isteni-én és Istennői-én közti isteni egyensúly megértésével. Ez a Shekinah jelenlét rajtatok keresztül egyedi módon magával hozza kommunikációját, inspirációját, különösen az Anya energia, a gondoskodó energia, a fogantatás energiájának inspirációján keresztül. Ezért a szívcsakrán keresztül Fény érkezik. Szeretet érkezik, és az Isten/Istennő jelenlétet egy nagyon egyedi, nagyon békés és nem-ítélkező módon fejezi ki. Ez az energia nyitja meg minden jelenlévő szívét, hogy kapcsolatot teremtsen a szeretet létezésével mindenben és mindenkiben, függetlenül az egyéni igazságoktól, függetlenül hogy melyik vallást követik, és mindent összekapcsol az élet egyesült lélegzetében, és a szeretet szívverésében. A tudatosság eme univerzális áramlata isteni kifejeződéssé válik, életet adva az életnek, válasszon az bármilyen formát önmaga megteremtéséhez, és olyan rezonanciát teremt, ami összekapcsolja a szíveket, a nem-ítélkező szíveket. Ez aztán feljut a csecsemőmirigy csakrájában, a lélek tudatosság központjába, és egy isteni módon jut kifejezésre, de olyan tiszta és örömteli módon, hogy semmi ítélkező vagy negatív tudatossághoz kapcsolódó dolog nem hatolhat át teremtésén. Érted?
Igen, nagyon köszönöm.
Lord Kuthumi: Nagyon szívesen. Béke és áldás legyen veled, nővér! Most pedig, fivérem, szeretnél beszélni?
Az úriember: - Csak azt szeretném mondani, hogy ez a kedvenc helyem a bolygón, és a barátunk most éppen a kellős közepében ül. (nevetés) Nagyon örülök, hogy mindannyiótokkal találkozhatom, de nagyon szeretném tudni, hogy van-e bármi amivel hozzájárulhatnék az eseményhez, vagy van-e olyan ami nekem szól, ez tényleg csodás lenne, de nekem nagyon-nagyon hamar el kell mennem, hogy elérjem a gépem.
Lord Kuthumi: Természetesen. Hadd mondjuk el neked, testvérünk…
Az úriember – Ez a kedvenc helyem a világon, és mindig az volt.
Lord Kuthumi: Ez a hely, ahogy aktiváltuk az energiákat, megtelt az Isten és Istennő tudatosság tökéletes egyensúlyának isteni Fényvirágával. Ezt a helyet bekódolták az Isten és Istennő tudatosság közti isteni egyensúllyal, és mivel ezt az energiát most aktiváltuk, ez a 12. dimenzióbeli tudatosság kiszűrődik a világba. Tehát azzal a döntéseddel, hogy ma összegyűltél ezzel a csoporttal, még akkor is, ha nem pontosan ebben az időben gyűltünk össze mindanniyan, te is magaddal viszed ezt az energiát és megosztod majd azokkal, akikkel találkozol. Ezért aztán az áldás, amit a lélek ma számodra nyújtani szeretne nem más, mint hogy Lord Maitreya mester ashramjában állsz, aki az ebben a mintában létező emberek szolgálatának nagymestere. Ez a béke galambján keresztül az esszencia tisztasága, hogy Fényt hordozol, hogy szeretetet osztasz meg, és én, Kuthumi felemelkedett mester, akit számos formában ismertek – jártam ezen a Földön Mózesként, jártam Assisi Szent Ferencként, Pitagoraszként, és a három bölcsek közül Baltazárként [vagyis magyarosan Boldizsár a háromkirályok közül], én, aki álltam ezen a bolygón mint Jehan sah, szemben a Taj Mahal épületével, és számos más út volt, te pedig sokszor ezen alkalmak közül mellettem jártál. Azért jöttél, hogy aktiváljuk a sejtszintű emlékezeted, hogy felkészítsünk a Fény világába történő személyes utazásod újabb szintjére, amit te választottál megtapasztalni, és személyes tudatosságodon keresztül kifejezni és megosztani másokkal. Még nagyon sok alkalommal fogsz eljönni ide, ahol egyre többet és többet kapsz abból, ami lelked számára táplálékul szolgál. Köszönjük hát neked, hogy elhoztad mennyországod darabját a földre, hogy megosztod velünk a Fény virágának megteremtését a koronacsakrádban, megnyitod az agyalapi mirigyed és a tobozmirigyed, hogy befogadd ezen univerzum és az ezen túli univerzumok nagy küldötteinek fényét. Világos ez számodra?
Az úriember – Tökéletesen tiszta és csodálatos kijelentés ez, én pedig hihetetlenül hálás vagyok érte. Szeretnék még egy kérdést feltenni, ami az általunk ismert három dimenzióval kapcsolatos, és még eggyel, nevezetesen az idővel. Elárulnád nekem Lord Kuthumi, hogy a mi földünkön mennyi idős ez a hely? Mikor hozták létre ezeket a köveket és kik?
Lord Kuthumi: Ezeket a köveket lények egy csoportja hozta létre – a szíriusziak, a plejádiak, a vénusziak, az andromédaiak, az arktúriaiak és sokan a Belső Föld lényei közül.
Az úriember – Sokkal régebben történt, mint azt az állítólagos történészek hiszik.
Lord Kuthumi: Abszolút.
Az úriember – 19 vagy 29 ezer évvel ezelőtt?
Lord Kuthumi: 29 ezer évvel ezelőtt.
Az úriember – Ezt mondta nekem az a valaki is, aki itt ezen a helyen kineziológiai tesztet végzett rajtam, és ezt jött ki a tudatalattimból.
Lord Kuthumi: Igen, ezen a helyen. Mai összejövetelünk célja, hogy újraébresszük az összes energiát, amit akkor ebbe a helybe kódoltak, az emberiség pedig most készen áll arra, hogy elkezdjen emlékezni.
Az úriember – Miért ez a hosszú intervallum?
Lord Kuthumi: A régi mátrix miatt, amit egy olyan morfogenetikus mező tartott a helyén, amit olyan egyének teremtettek, akik egyedüli szándéka hatalmuk megőrzése volt. Számos kísérletet tettek, mindazonáltal, mostanában a harmadik dimenzió sűrűségét gyakran legyőzik sokan azok közül, akik felébredni jöttek. Mindemellett a tudatosság számos szintjének felébredése vezetett ehhez a különleges időponthoz. Így a különböző idővonalak különböző összejövetelei tették lehetségessé ezt az időpontot. Mondhatni, minden a maga isteni idejében történik, egy isteni célból.
Az úriember – Nos, nem is történhetne jobban, nézd, az ott a kislányom, és el kell érnünk egy Norvégiába induló gépet. Egyszerűen el vagyok ragadtatva, de sajnos nem maradhatok tovább.
Lord Kuthumi: Rendben van, testvérem. Áldás rád, és áldás Norvégiára. Köszönjük neked, és jó utat! Béke és áldás.
Szeretteim, van még más kérdés, mielőtt befejeznénk a közvetítést?
Kérdező: Igen, Lord Kuthumi, lenne még egy kérdésem. Különböző módszereken gondolkozom, amikkel jobban szolgálhatnám a szellemet. Számos gyógyítási módszert alkalmazok, és gondolkodom a tanításon. Kissé össze vagyok zavarodva, hogy pontosan hogyan is szolgálhatnám legjobban az emberiséget. Mit tehetnék? Tudod, gyógyítás, tanítás, bármi, közvetlen iránymutatásra van szükségem ezzel kapcsolatban.
Lord Kuthumi: Melyikhez vonzódsz a legjobban, vagy melyik inspirál a legjobban?
A tanítás, a workshopok és a gyógyítás is.
Lord Kuthumi: Pontosan melyik tanítási módszer, illetve melyik módszert tanítod?
Az önfejlesztést, és önön hatalmunk felfedezését.
Lord Kuthumi: Ha most vizualizálod magad, amint ezt csinálod, mik az első képek, amik eszedbe jutnak azzal kapcsolatban, hogy hogyan csinálod?
Workshopokkal és előadásokkal.
Lord Kuthumi: Nagyon jó. Most pedig mit gondolsz, mi az első lépés ennek fizikai síkra horgonyzásához?
Nekilátni, és valóban csinálni. (nevetés)
Lord Kuthumi: Egyszerű, ugye?
Rendezetten szeretném, mennem kell és még többet tanulnom, de végülis ezt teszem; az elmúlt 20 évben rengeteg workshopon vettem részt, tanultam, tanultam és próbáltam jól gondolkozni, és még mindig nem tanultam eleget, hogy eleget oszthassak meg másokkal. Milyen gyakran kell még mennem és még tanulnom?
Lord Kuthumi: Kedvesem, az információk bőséges tárháza áll rendelkezésedre. Vedd amid van, és oszd meg azt. Ha pedig másra is szükséged lenne, majd jön az is, de használd, ami rendelkezésedre áll MOST és oszd meg azt. Ez a fontos, különben a következő 20 évet is azzal töltöd, hogy még több információhoz juss, és még mindig azt mondod majd magadnak, hogy nem tudsz eleget. Minden test egyedi rezgést bocsát ki, ami rezonál a hasonló gondolkodású és hasonló érzésű emberekével, és sokan várnak rád, hogy megoszd velük, amit már tudsz. Érthető ez?
Igen, köszönöm.
Lord Kuthumi: Szívesen. Áldás és béke legyen veled.
Kérdező: Kuthumi mester, azt hiszem hasonló kétségekkel küzdök, mint a nővérünk. Portugáliában pszichológus voltam, de itt a lehetőségek ezrei közt találtam magam, plusz végeztem némi gyógyítói munkát is, amit nem fejeztem be, tehát a kérdés az, merre is induljak? Térjek vissza a terápiás tanácsadáshoz vagy próbáljak meg gyógyítani? Teljesen nyitott vagyok bármire, de nem tudom merre induljak, tehát egy kis fény nagyon sokat segítene nekem.
Lord Kuthumi: Nővérem, azt javasoljuk, hogy szerezz érzeteket arról, amivel a leginkább szeretnél foglalkozni. Ha szeretnél jobban a gyógyításra koncentrálni, akkor rögzítsd ezt a szándékod. Ha a terápiás tanácsadás irányába szeretnél menni, akkor azt a szándékod rögzítsd azzal, hogy eldöntöd merre szeretnél menni. Mert ekkor tud az univerzum segíteni téged abba az irányba haladni. Az univerzum a cselekvést támogatja, ezért aztán a tetteket, mint egy döntés egyszerű meghozatalát egy cselekvésről, rögzíteni kell. Érted?
Igen, de melyikkel szolgálnám jobban az embereket, melyikkel szolgálnék több embert? Ez a kérdésem.
Lord Kuthumi: Valójában ezek közül bármelyik úttal, mivel mindig eljutsz majd ahhoz, akire szükséged lesz, és akinek pedig szüksége lesz rád, eljut hozzád vonzódása alapján. Érted?
Igen, köszönöm.
Lord Kuthumi: Nagyon szívesen.
Kérdező: Lord Kuthumi, csak azt szeretném megkérdezni, a lányommal kapcsolatban, hogy van-e bármi, amit tehetnék a megsegítése érdekében? Fizikoterápiára jár.
Lord Kuthumi: Nővérem, arra kérünk, hogy ilyen formában helyezd a tenyereidet a tarkójára, így a tenyereid a nyakszirti területen lesznek majd; ülj vele így, és engedd, hogy a szellem áramlata keresztül folyjon a kezeiden, bele a lányod agyába és gerincébe. Ez elkezdi aktiválni az energiaáramlást a gerincidegek mentén, olyan módon, ahogy neki arra szüksége van. Érted?
Igen.
Lord Kuthumi: Aztán időnként szükségét érezheted, hogy kezeidet fel-le mozgasd a gerince mentén, így támogatva az energia áramlását. Tedd ezt meg naponta, ha a lányod teste el tudja viselni. Ha bármikor „nem”-t mondana, tartsd tiszteletben, a testének időre lesz szüksége, hogy integrálhassa ezt az energiát. Világos ez? Tedd ezt addig, amíg csak megengedi.
(Hallhatatlan kérdés arról, hogy képes lesz-e újra járni)
Lord Kuthumi: Elég jó esély van rá. Érthető ez? Szeretteim, jöhet még egy utolsó kérdés.
Kérdező: Lord Kuthumi. Remélem, hogy az energiák, amiket ma kaptunk, kinyitják majd a kapukat, amiken belépve képes leszek hozzáférni olyan területekhez, amikhez eddig nem jutottam hozzá, és elhozzák számomra annak képességét, hogy nagyobb magabiztossággal válaszoljak spirituális kérdésekre.
Lord Kuthumi: Ahogy mondod, nővérem. Legyen ez feltett szándékod minden nap, és bízz benne, hogy így lesz. Világos?
Igen, köszönöm.
Lord Kuthumi: Jól van.
És így van ez szeretteim, aztán hogy megtartunk benneteket a Fény, igazság, bölcsesség és szeretet jelenlétében, megáldunk téged mindennel, amire szükséged van a Földön Isteni Éned isteniségének manifesztálásához, hogy olyan legyél, mint a mennyekben vagy. És lehetséges, hogy mindaz amire szükséged van, kegyelemmel, tökéletesen, harmonikusan és csodálatos módon eljön hozzád, biztosítva az általad választott isteni utazás beteljesítését. Bízz a sok láthatatlan karban, melyek tartanak téged, és tudd, hogy sosem jársz egyedül, hiszen mi mind egyek vagyunk, és mindenféle módon veled vagyunk. Az Atya/Anyaisten szeretete és fénye átölelhet és vezethet téged, fényesen beragyogva ösvényedet előtted, biztosítva, hogy minden lépésed szilárd legyen, és a fény, amit látsz, az Igazság Fénye legyen.
Én vagyok Kuthumi, a szeretet és bölcsesség arany sugarának csohánja, és átölellek téged, szeretettel, igazsággal és bölcsességgel búcsúzom tőled. Adonai.

 

Kuthumi Mester és a Szíriuszi és Plejádi Csoport - Új Morfogenetikus Mező Lehorgonyzásának Kísérlete

 Kuthumi felemelkedett Mester és a Szíriuszi és Plejádi Csoport - Új Morfogenetikus Mező Lehorgonyzásának Kísérlete 

 

Fordította:  Zsurek Andrea és Mácz Annamária

Michelle Eloff©-on keresztül csatornázva

Glastonbury, Anglia - 2006. augusztus 18.

Letölthető hanganyag Gárdi Mariannától:

 

http://www.mediafire.com/file/7bg32lu6fqcunrx/Csillagkapu+%C3%A9s+%C3%BAj+morfogenetikus+mez%C5%91+megteremt%C3%A9se.mp3

vagy Youtube-n hallgatható verzió:

https://www.youtube.com/watch?v=LGyttnHS8KI

Ez az információ megosztható másokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információ nem alakítható át, nem törölhető és nem használható pénzszerzés céljából, valamint az információ forrását elismerik. Köszönet a Elisabeth-nek az Igazság a Háromságon Keresztül-től [Truth Through Trinity] a leírásért.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a közvetített lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne vonatkoztasd nagyon magadra az időmeghatározásokat, amelyeket a közvetítés résztvevői kaptak. Hasonlón fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időbeosztásodnak és Célodnak megfelelően. A találkozás minden Kérdését és Válaszát benne hagytuk a leírásban úgy, ahogy megtaláltuk a válaszokat és ezek szintén az olvasóink hasznára válnak.

__________________________________________________________________________

Én vagyok Kuthumi, és eljöttem a szeretet és a bölcsesség sugarain, hogy üdvözöljelek mindannyitokat ezen alkalommal, és hogy elhozzam nektek az átalakulás, könnyedség, tisztaság és béke áldásait.

Üdvözlet szeretteim.

És szívünket örömmel és boldogsággal tölti el, hogy ezen a napon találkozunk veletek, mivel szilárdan tartunk benneteket Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén.

Szeretett testvéreim a Fényben! Ahogy összegyűlünk veletek a mai napon a Krisztus-tudatosság jelenlétében, mindannyiótokat az emberi tudatosság felszabadításán dolgozó lélekként ismerünk el, és tiszteljük az önfelfedezés, a kiterjesztett öntudatosság és az Isteni elme integrálásának tudatosításában végzett személyes utazásotokat. A mostani összejövetelünk veletek nagy Ünnep, megtiszteltetés osztozni azokkal, akik azt választották, hogy képessé teszik magukat, hogy megtapasztalják saját igaz természetük Isteni mivoltát annak legteljesebb erejében.

A Szíriusziak, a Plejádiak, és mi, a Nagy Fehér Testvériség felemelkedett Mesterei, azért gyűltünk össze veletek, hogy elkezdjünk egy nagyon nagyon fontos kísérletet, ami nem más, mint egy új morfogenetikus mező megteremtése.

Olyan mezőé, amely azt az információt tartalmazza, amely elmozdulást fog teremteni az emberiség tudatosságában. E mező a jelenléte megkönnyíti majd az egyéneknek, hogy rákapcsolódjanak a fényben tárolt információ frekvenciájára. Világotokat sok-sok cikluson keresztül befolyásolta a negatív tudatosság morfogenetikai mezeje, amely sok szempontból a mátrixnak felel meg. Az információ e mezeje fenntartotta a félelem paradigmáját, amelyet mindannyian szorgalmasan kigyomláltatok az emelkedő tudatosságotokból. Amit legyőztetek, az a régi világ ostobasága. Érzelmi önvalótoknak és személyiségeteknek vannak olyan aspektusai, amelyek még mindig megpróbálnak stabil talajt találni, egy biztonságos helyet, ahonnan működtethetitek és megtapasztalhatjátok a tudatosság új szintjeit. Az áldás, melyet a lélek hozott ma el mindannyiótoknak, jó lehetőség, hogy meggyorsítsa az új kvantumenergia integrálásának folyamatát, és hogy azon múltbéli paradigmák fölé emelkedjetek, amelyeket azon testvéreitek tartanak a tudatosságukban, akik megragadtak a régi világban.

Ők azok, akik még mindig a mély álom kategóriájába esnek. Ti, a Fény szeretett felébresztői, elértetek egy olyan időszerű alkalomhoz, amikor megtapasztalhatjátok annak élményét, hogy az Isteni önvalótokat a Fénynek adjátok, keresve az önkifejezés útját társaitok és testvéreitek szívében. A mai napon újra rögzítjük Camelot valódi alaprajzát, újra teremtjük az Isteni Anya, Isteni Atya, és a te legbensőbb önvalód, az Isteni Gyermek Isteni háromságát. Amint átadod magad a benned lévő Fény jelenlétének, felfedezed önmagadban a három Isteni erő aspektusait, megteremted azt az életet, amelyet választasz, és ezáltal megteremted a földi mennyországot. A világ már számos változáson ment át. Személyes átalakulásotok által valamennyien hozzájárultatok ehhez a változáshoz azáltal, hogy emeltétek rezgéseteket és megszüntettétek az egotok ellenőrzését a lelketek felett.

Ma kinyitjuk a mennyországot, megkönnyítjük a nagyon magas frekvenciájú Fény behozatalát, megnöveljük a Fény mennyiségét, amelyet mint egyének birtokoltok. Ezáltal hozzájárulunk egy meggyorsított beavatáshoz, átvíve benneteket a 9. dimenziós tudatosságba és előkészítjük az energiát a 12.,13.,14., és 15. dimenziós tudatosság integrálásához. Ti, mint egy csoport, lehorgonyozzátok a tudatosság szintjeit a 9. dimenziótól a 15. dimenzióig. Ti, mindazonáltal meg fogjátok tanulni, hogy hogyan hasznosítsátok és adjátok át ezt az energiát a személyes fejlődésetek alapján. Az eljárás, melyet személyes vezetőitek teremtenek meg nektek azáltal, hogy megalkotnak egy szentélyt, amely megteremt egy kódot, amely egy frekvenciát testesít meg.

Ez egy hangot fog kibocsátani mely vonzza azokat, akiknek a frekvenciája rezonál azzal, amit te kisugárzol. Ezek azok, akiknek segíteni fogsz, hogy felébresszék a Krisztusi Isteniséget magukban, ahogyan azt te is felébresztetted önmagadban. Nos, szeretteim a Nagy Fehér Testvériség, az Angyalok és Arkangyalok jelenlétében, kezdjük el az energia aktiválását, a Fény integrálását és a minden Isteni legjavában meglévő szeretet felemelkedését.

Csukott szemmel végy szájon át egy mély levegőt és fújd ki teljesen az orrodon. Most végy egy mély levegőt az orron át és fújd ki teljesen szájon át.

Még egy mély belégzés orron át, tartsd, míg 4-ig számolsz, majd 6-ig fújd ki szájon át.

Tartsd, míg 4-ig számolsz, lélegezz be 6-ig.

Tartsd, míg 4-ig számolsz, majd 8-ig fújd ki.

Tartsd 6-ig számolva, lélegezz be 4-ig számolva, tartsd 6-ig számolva, fújd ki 10-ig számolva.

Találd meg a saját természetes mélylégzési ritmusodat, be és ki.

Lazítsd el a tested. Nyisd ki érzékeidet minden Istenség előtt, akik a Fényt és a szeretetet testesítik meg a jelenlétedben. 

Nyisd ki csakráidat, hogy megkapd az Isteni jelenlét áldását. 

Szánj egy pillanatot arra, hogy meghívd személyes segítőidet, vezetőidet, az Angyalokat és Mestereket.  Hívd azt az állatot, kristályt, növényt és természeti királyságot, amellyel kapcsolatban állsz. 

Üdvözöld a Nagy Fehér Testvériséget.  Üdvözöld Fény családodat a Szíriuszról.  Üdvözöld tanítóidat a Plejádokról. Folytasd a légzést miközben energiáidat, átviszed a Szíriuszon lévő kristálytemplomba, megtestesítve a szakrális geometriai formák összes frekvenciáját, melyek az élet teremtői. A Fénylények kört alkotnak körülötted és téged a kristálytemplom közepére ültetnek.

Ahogy a gyökércsakrád érintkezik a templom közepével, Fény kezd örvényleni alattad, amely hangot ad ki, ezáltal újra beállítva az energiameződet, manifesztálva az isteni harmóniát tested minden sejtjében, összhangban a kristálytemplom frekvenciájával és a jelenlévő Fénylényekével.

Maitreya Nagyúr jelenik meg előtted, megajándékoz téged egy gyönyörű kvarckristállyal. Leteszi eléd, Fénye a szeretet frekvenciáját sugározza ki. A szeretet Fénye megnyitja a fizikai tested 7. csakráját és beindít egy folyamatot, amely felszabadítja a régi paradigmák megmaradt energiáit, amelyeket magad mögött hagysz a gyógyítás, megvilágosodás, tudatosság és emlékezés felé vezető személyes utadon. A szeretet frekvencia, amit ez a kristály kibocsát, átalakítja az összes megmaradt energiát olyan energiává, amilyet te választasz.
Egyszerűen csak légy ebben az energiában, mivel a tested egy felgyorsított elengedésen megy át. Ez arra is felkészít, hogy megteremtsd a Fény morfogenetikus mezőjét.

Mihály Arkangyal, Gábriel Arkangyal, Uriel és Ariel mögötted állnak, mindegyikük egy energiát ad neked. Ariel és Mihály Arkangyalok egy-egy kék fénysugarat ajándékoznak neked. Ezek a kék fénysugarak valami nagyon különlegeset jelentenek számodra. Egyszerűen olvaszd be őket az energiameződbe. Add át magad és fogadd el.

Gábriel és Uriel Arkangyalok a hátadra teszik a/mindkét kezüket. Egy hangot kezdenek mormolni, megnyitva ezzel a hátadban lévő sejtek frekvenciáit, amely az alapvető emlékeket tartalmazza. Az impulzusok, amelyek a kisugárzott hangból jönnek, aktiválják a vörös, ibolya és arany színeket. 

Érezd a jelenlétét ezeknek a sugaraknak, amint megtisztítják a hátad legbensőbb területét, amely a múlttal áll kapcsolatban, egy védőburkot hoznak létre körülötted és egy tápláló vibrációt, egy szeretet vibrációt, és egy energiát, amely összekapcsolja a tudatosságodat az Isteni Anya-Atya Istennel.

Rá Nagyúr jelenik meg a kristálytemplomban. Odamegy hozzád és kezét a koronacsakrádra helyezi. Abban a pillanatban az energia egy arany cső formájában a testedbe áramlik, le a gerinceden a gyökércsakrádig és az arany tudatosság arany vibrációja megtölti a testedet, minden sejtedet. Átjárja a sűrűséget, amely a tudatalattidban és a tudattalanodban létezik. Felszabadít téged minden kötöttség alól, amit tudatalatt vagy tudattalanul létrehoztál, hogy kötődj azokhoz a gondolkodásmintákhoz, hitrendszerekhez, megnyilvánulási- és viselkedési mintákhoz, amelyek meggátolják azon képességedet, hogy fenntartsd az arany tudatosságot, amit bensődben már megszültél. Ez az arany vibráció felold minden kötődést, amelyet kivetítettek feléd tudatosan, tudatalatt és tudattalanul azok, akik a te külső világodban keresik az energiát, szeretet, táplálást, táplálékot, védelmet és életerőt. Mihály Arkangyal megkönnyíti ezeknek az egyéneknek a saját életerejük forrásának megtalálási módját. Ez visszahúzza az összes energiádat saját magadhoz. Rá Nagyúr arany vibrációja begyógyítja az összes lyukat az energiameződön és összehangolja a négy alsó testet az elme, a szív, a lélek és a létezés magasabb aspektusaival. SZÜNET

Most, hogy energiád meg van tisztítva, megkezdhetjük a morfogenetikus mező létrehozását. Szeretteim! A morfogenetikus mező az információk mezője. Az morfogenetikus mezőbe programozott információ sosem veszti el erejét. Ez az az információ, amely az emberiség tudatosságát táplálja. Mivel az eredeti program sosem veszíti erejéből, nagyon romboló eszközzé válik, ha negatív információval programozzuk be. Mindannyian, akik jelen vagytok ma, élő eszközei vagytok e mezőnek a megteremtésének. A bolygó különböző helyeiről gyűltetek ma itt össze, mert az egyik célotok, hogy újra lehorgonyozzátok az energiát, amire ráhangolódtok ma azokon a különböző helyeken, ahonnan jöttetek. Amit ma megteremtünk mindannyitokkal, az becsepegtet egy kódot, amely ugyanazt a fokú Fényt aktiválja mindenkiben, akivel napi szinten kapcsolatot létesítesz.

Lehetsz Te gyógyító, terapeuta, masszőr, tanár, barát, szülő vagy cégvezető, meg fogod érinteni azoknak ez életét, akikkel kapcsolatba lépsz.

A mai energiák aktiválása felébreszti a testedben lévő Oroszlán Kapu tizenkét új Krisztus- rácsát, és aktiválunk egy portált is az Oroszlán Kapu közepébe, a csecsemőmirigy fölé. Szeretteim! Annak célja, hogy megtegyük ezt, az, hogy meggyorsítsuk a csecsemőmirigy csakra felébredését a bolygón, hogy ezen a portálon át beutazhass lelki tudatosságod benső lényegébe.

Ebből a pontból az emberiség magához vonzza a tudatosságot és a spirituális megvilágosodást, ezáltal ez egy meggyorsított eljárás lesz az emberiség minden egyes tagjának, hogy megtapasztalja a földi életet. A 2007-es év a 9. dimenzió megszülése lesz azok számára, akik a Krisztusi Fényt keresik önmagukban. A bolygó minden Fénymunkása, akik összhangban dolgoznak a mennyei társaság Isteni kódjával, már behangolták a tudatosságukat a 9. dimenzióra és tovább. Ti, mint egy csoport, tartjátok a 9-től a 15. dimenzióig a frekvenciákat, mindenhol lehorgonyozzátok a szentélyeket, amerre csak jártok. Minden lépés, amit megtesztek, az annak az energiának a lehorgonyzása, amelyet most engedtek magatokba. (Megjegyzés Michelle-től: Augusztus 20-án Kuthumi és a Nagy Fehér Testvériség aktiválták a 44. dimenzió portálját a csecsemőmirigyen keresztül, egy-egy határozott ponton a Salisbury Katedrálisban, Angliában. Kuthumi azt mondta nekem, hogy végül 440. 000 Fénymunkásnak lesz meg a 44. dimenzió portál a csecsemőmirigy tudatosság, amelyet ennek az örvénynek a jelenlétében aktiválnak. Transzba estem a Katedrálisban és Kuthumi személyesen végezte el az aktiválást. Ez volt az első alkalom, hogy nyitott szemmel közvetítettem.)

Szeretteim! Vegyétek fel a kristályt, amit Maitreya Nagyúr tett elétek. Tartsátok a szív csakrátokhoz és hangoljátok össze magatokat mindannak a tiszta szándékával, ami Fény, mindannak ami szeretet, bőség, béke, szabadság, boldogság, igazság és Isteni. Ez az, amit ebből a szándékból teremtünk. Vizualizáld, hogy a tudatosságod összeolvad a jelenlétedben lévő hatalmas fénylények tudatosságával.

Gábriel és Uriel Arkangyalok még mindig tartják a színek vibrációját a hátad felett, emeld meg ezeknek a sugaraknak a bevitelét. Ezek a sugarak a tűz elemek a testedben, átégetik azokat az illúziókat, amelyekkel hozzákapcsolódtál a régi morfogenetikus mezőhöz. A sugarak, melyeket megerősítenek bennetek, elkezdik a semlegesítés folyamatát, felszámolják az összes kapcsolatodat a régi mezővel.

Most mindannyian kezdjük el mondani az AUM mantrát, amely le fogja rombolni a régi morfogenetikus mező vibrációját, és a kristály tudatosság felhasználásával megkezdjük az új megteremtését.

Mindannyian mondjuk az Aum mantrát hétszer.

Szeretteim! Kapcsolódj össze a Fény rezonanciájával a testedben, fókuszálj a tisztaság szándékára, hasznosítsd a tisztaság erejét, hogy összeköttetésbe kerülj az új morfogenetikus mező információjával. Felhasználva a teremtő erődet, adunk most neked egy kis időt, hogy kivetítsd a Krisztus-tudatosság szándékát a mezőbe, az arany tudatosságot és éberséget, és mindazt, amiről úgy érzed, hogy ki akarod vetíteni ebbe a mezőbe. (HOSSZÚ SZŰNET)

Ti, akik olvassátok azt a közvetítést, szánjatok egy kis idő arra, hogy pozitív információkkal járuljatok hozzá ehhez a mezőhöz olyan módon, amilyenen csak akartok.

A Fény Szíriuszi Mesterei mennek oda hozzád. Elkezdenek téged és az Arkangyalokat spirális alakban körbejárni. Amint a spirált létrehozzák körülötted, öntudatosságod a tudatosság, a benső tudás, az Istenivel való összekapcsolódás egy magasabb szintjére emelkedik. SZÜNET A Fény Plejádi Mesterei szintén spirális alakban körbejárnak. Körbejárják a Szíriuszi Mestereket is, akik a melletted álló Arkangyalokat járják körbe. A két spirális forma kombinációja egy nagyon erős frekvenciájú energiát hoz létre. Ez az energiaörvénylés egy kúp alakú védőburokká válik, amely abban a tudatosságban tart, amelyet a morfogenetikus mezőbe programoztál. Az információ beleprogramozódott a sejtrendszeredbe és most a csontrendszeredben tárolt kristályos frekvenciák összerezonálnak azzal a frekvenciával, amelyet megteremtettél azzal a szándékkal, hogy összekapcsolódsz a tisztasággal.

Szeretteim! Mindannyian kulcsfontosságú helyet foglaltok el ebben a mezőben. A Szíriusziak és a Plejádiak által megteremtett spirálok szintén a magasabb frekvenciájú energiát hozzák létre és egyesítik a te tudatosságodat a teremtés és manifesztálás kvantummezejével. Ez egy egyenes sugarat teremt meg a 8. dimenzió szívébe és ezen át a 14. dimenzió szívébe. A sugár mely a 8. és 14. dimenzió szívébe vezet, meggyorsítja beavatásod a manifesztálás világaiba az adományaid és a teremtő képességed teljes elismerése által. Felajánlják neked, hogy kikerülj sok olyan akadályt, amelyekkel az egyének szembesültek, és szembesülnek azáltal, hogy arra fókuszálnak, hogy legyőzzék az egó kapcsolódását a félelemhez. A régi világhoz való vonzódás legyőzése az egyik legnagyobb kihívás a Fénymunkások számára, de az áldás, más szóval a fődíj, a te felajánlásodért, egy meggyorsított elmozdulás a kvantummező, a teremtés és a manifesztálás képességének magasabb világai felé. Szeretteim! Röviden összefoglalva, ti teljesen felelősek vagytok azért az energiaminőségért, amit manifesztáltok a 8-diktól 14-dik dimenzióig tartó közvetlen sugáron keresztül. Ha úgy döntötök, hogy a tudatosságotokat a szegényes tudatosságra, problémákra fókuszáljátok, és azon dolgokra, melyeknek híján vagytok, akkor mindezekből még többet fogtok bőségesen kapni. Az energia bőségessé váltása azt jelenti, hogy felelősséget vállalsz azért, hogy a negativitás bőségét vagy pozitivitás bőségét teremted meg. Ez teljesen a te felelősséged, és már meg van a képességetek, hogy megfeleljetek az előttetek [álló] tudatosságnak.

Az áldás, melyet a lélek adományoz nektek, hogy, magatokhoz öleljétek az Isteni jogotokat, hogy megteremtsétek a mennyországot a földön, vagy hogy folytassátok a pokol megteremtését a földön.

Ismétlem, megvan az erőd, hogy válassz aközött, hogy negatív bőséget, korlátozást teremtesz, vagy pozitivitást és felszabadulást. Az a választásod, hogy egyik része vagy a mostani energiarendszernek, szintén energiát horgonyoz le a koronacsakrádban.

Mi, a Fény Mesterei, együtt dolgozunk egy csoporttal Dél-Afrikában, és most Angliában. Megteremtjük a csakra rendszer alapját Johannesburgban, Dél-Afrika, és megteremtettük a korona csakra pontot Angliában. Ezen a helyen, Glastonbury-ben manifesztáltuk a korona szemét. Mindannyian, akik most itt vagytok, magatokban fogjátok hordozni a korona szemét és nyissátok meg e szemet a bennetek lévő királyságra, más szavakkal, az Isteni gazdagságra, ami ott van bennetek és megosztjátok másokkal.

Szeretteim, a Nagy Fehér Testvériség azt kérte, hogy egyénenként mindegyikőtöknek mutassam be az általatok tartott energia sávját, mely a morfogenetikus mezőhöz kapcsolódik, és hozzáigazítja az emberiség tudatosságát a kvantummezőhöz, ugyanúgy, ahogy előkészületként szolgál a DNS megváltoztatásának programjához, mely a tömegtudatosság megváltoztatására aktiválódik. Kérem név szerint mutatkozzatok be, és én továbbítom nektek az üzenetet.

A tőlem balra ülő személlyel kezdhetjük.


Üdvözlet Kuthumi nagyúr! A nevem A****.
Üdvözöllek fivérem! Ahogy most itt állunk az Isteni jelenlétben veled, Maitreya nagyúr eléd áll és egy vörös kristályt nyújt át neked, a lehorgonyzás energiáját szimbolizálva. A szolgálatnak ezen a területén a te feladatod az életerő lehorgonyzása a földre olyan formában, ahogy az a mennyekben is megtalálható. Világos?
Igen, köszönöm.
Szeretteim, ezen a ponton szeretnénk hozzátenni, hogy ha valaki nem úgy horgonyozza az energiáit a földbe, ahogy azok a mennyekben is megtalálhatóak, az rettenetesen nehézzé tudja tenni az életet a földi síkon. Energiátokat az összes csakrán keresztül le kell földelnetek, hogy szükségleteiteket megfelelően tudjátok megteremteni. Földeletlen állapotban élni azt jelenti, hogy képtelenek vagytok szükségleteiteket manifesztálni, ami a szétkapcsoltság, elkülönülés érzését eredményezi, és annak érzését, hogy elkülönültetek az énetektől. Térjetek vissza a fizikai testetekbe és ünnepeljétek a fizikai élet megtapasztalásának örömét. Köszönjük, fivérem.
Kérlek, folytassuk!
Szeretett Kuthumi nagyúr, az én nevem E
Üdvözlet, nővérem. Maitreya nagyúr előtted áll és átnyújt neked egy gyönyörű vörös turmalin kristályt. Ez a kristály aktiválja a szívcsakrát és feltétlen szeretetet megtestesítő energiasávot jelképezi számodra. A feltétlen szeretet megértése alapvető fontosságú, mert ezen az utadon abban kapsz támogatást, hogy megértsd a feltétlen szeretet erejét. Ez saját magad tiszteletével kezdődik, a határok következetes felállításával, a személyes utazás megbecsülésével, a mások által választott utak tiszteletben tartásával, még akkor is, ha igazságuk nem felel meg a te igazságodnak. Szeresd őket azért, mert azok, akik, és hagyd, hogy azok legyenek, akik. Alapvető fontosságú, hogy megértsétek, hogy a feltétlen szeretetnek semmi köze bárki igazságának feláldozásához és nagyon is köze van mások igazságának tiszteletben tartásához. Megteremteni a teret, ahol az igazságotokat megbecsülik és tiszteletet követelni annak a térnek. Mikor bármely egyén viselkedése, gondolatai, szavai megsértik valaki szent helyét, akkor álljatok igazságotokban, fejezzétek ki igazságotokat és kérjétek, hogy tartsák azt tiszteletben. Senkitől nem várják el, hogy olyasmit tűrjön el, ami nem áll saját igazságával összhangban. Világos ez?
Igen, szeretett Kuthumi nagyúr.
Béke és áldás legyen veled nővérem!
Menjünk tovább!


Szeretet és tisztelet neked Kuthumi, én S vagyok.
Üdvözöllek nővérem. Maitreya nagyúr előtted áll és átad neked egy csodálatos szelenit pálcát, ami az ártatlanságot jelképezi, és így a belső érzékelés képességét, hogy a minden, ami Fény szent terében állhass. Te képviseled az ártatlanság fényét, így a fényt, ami az emberek belső érzékelésében létezik. Bízz abban, amit érzel, és abban, amit a minden isteni létező fényétől kapsz. Világos?
Igen, köszönöm.
Béke és áldás legyen veled!
Folytassuk!


Ta failte romhat, (Üdvözöllek, írül) Kuthumi nagyúr, M vagyok.
Üdv, nővérem. Maitreya nagyúr előtted áll, és átnyújt neked egy gyönyörű akvamarin kristályt. Az akvamarin testesíti meg az érzelmi és a lélektest magasabb tudatosságát, te pedig az érzelmi és lelki intelligencia keverékén keresztül tartod a Béke energiaszálát. Az ajtó nyitva áll számodra, hogy előre lépj és azt prédikáld, amit megtanultál. A prédikáció békében tanítás, a prédikátor tehát olyan tanító, aki a béke állapotában jut előrébb. Érted?
Igen, értem.
Béke és áldás legyen veled!
Go raibh mile mile maith agat, Kuthumi nagyúr! („Ezer, ezer köszönet neked” írül)
Menjünk tovább!


Üdvözlet Kuthumi nagyúr, E vagyok.
Üdvözlet, nővérem. Maitreya nagyúr előtted áll, és egy csodálatos ametiszt kristályt nyújt át neked. Ez kapcsolatban áll harmadik szemed csakrájával. Te tartod az igazság integrálásának energiaszálát. Amint harmadik szemed megnyílik igazságod integrációjának befogadására, a Fény vezetőjévé válsz az általad elfoglalt tér isteniségén belül. Vezetni csak egyféleképpen lehet, ez pedig a példamutatás. Sose félj felfedni igazságodat! Maitreya nagyúr azt az üzenetet szeretné neked és minden ebben a csoportban jelenlévő számára átadni, hogy ne féljetek! Másnak születtetek. Ne áldozzátok fel az igazságotokat azzal, hogy megpróbáltok beilleszkedni egy olyan térbe, ahol nincs számotokra hely. Világos?
Igen, köszönöm, Kuthumi nagyúr.
Béke és áldás legyen veled!
Folytassuk!


Üdvözlet Kuthumi nagyúr, D vagyok.
Üdvözlet Daniel testvér. Maitreya nagyúr előtted áll. Egy kristálygömböt ad át neked, amivel együtt érkezik Metatron arkangyal fénye. A világosság energiaszálán keresztül kell aktiválni a még alvók szívét és elméjét. A fény hangja nyitja meg a koronacsakrát, az agyalapi és a tobozmirigyet az isteni tudatosságára. Amint a fény belép tested ezen csakráin és mirigyein keresztül, te is megtapasztalod a fény hangjának isteniségét. Világos?
Az, Kuthumi nagyúr, köszönöm.
Szívesen. Béke és áldás legyen veled!
Menjünk tovább!


Helló Kuthumi nagyúr, a nevem R

Üdv, fivérem. Maitreya nagyúr előtted áll. Egy pompás rubin kristályt ad neked. A bizalom horgonyzása utad része. Bizalom az Énben, bizalom az Isteniben, bizalom a belső nőiesben, és a belső férfiasban, és a gyermek fényének kifejezése, a gyermek tisztasága és ártatlansága része a te szolgálatodnak. Önmagad mennybéli formájának leföldelése a földön létfontosságú, és energiád és A***** fivérünk energiája visszatükröződik. Te tartod majd ennek koronacsakra aspektusát, A***** fivérünk pedig gyökércsakra aspektusát. Más szavakkal ti tartjátok majd a fény rúdjának egy-egy végét. Érted?
Igen, Kuthumi mester.
Béke és áldás legyen veled!
Folytassuk!


Hello, a nevem A
Üdvözöllek, nővérem. Maitreya nagyúr előtted áll, és mutat neked egy pompás citrin kristályt (sárga kvarc). A napfonat csakrád előtt tartja. Ez megemeli az energia rezgését, így megmutatja neked a benned rejlő isteni akaraterőt. Az erőt, hogy a saját utadat akard. Hogy megértsd, hogy ahol akarat van, ott mindig van isteni út is. Hatalmat adni az isteninek a lélek akarata által, ez szabadítja fel az emberi elmét. Érted?
Igen, köszönöm.
Béke és áldás legyen veled!
Menjünk tovább!


Üdvözlet és hála neked, Kuthumi nagyúr, a nevem V

Üdvözöllek nővérem! Maitreya nagyúr előtted áll, ad neked egy celesztit tojást. Ebben a tojásban ott az élet magja, nagy potenciállal telve. Amire lehetőséged van, az a függetlenség elhozása és bemutatása, a Belső Isteni bizalmának megteremtése, manifesztálás a külső világban. Ez számodra a fordulópont, mikor visszaköveteled hatalmadat, és előrelépsz tudva, hogy mindig isteni módon védve és vezetve vagy. Ne csak a rajtad kívüli világban keresd az életerőt! Fordulj figyelmeddel befelé, és lásd meg a benned jelenlévő Istent. A világot, amiben élsz, ami szándékaid szerint teremtődött. Ez a lehetőség számodra, hogy hasznosítsd a kvantumenergiát, hogy az, amit nehézségként látsz, könnyedséggé változtasd. Ez a beavatás hatalma, amit most tapasztalsz. Érted?
Igen, köszönöm.
Béke és áldás legyen veled!
Folytassuk!


Üdvözlet Kuthumi nagyúr, a nevem C
Üdvözlet, szeretett nővérünk. Maitreya nagyúr előtted áll egy nagyszerű, nagy labradorit kristállyal, ami ahogy fény éri, csodálatos színekkel telik meg, kékekkel, zöldekkel és lilával, ami csodálatos energiák forgószelét hozza létre körülötted, a te utad pedig a hang vízióján keresztül felébreszteni a szíveket, az elméket és felrázni az életbe az alvókat. A labradorit a telepatikus kommunikáció belső területének erősítője és a hang nyelvén keresztül sokan felébrednek az isteni igazságra. Világos?
Igen, köszönöm.
Szívesen. Béke és áldás legyen veled.
Menjünk tovább!


Üdvözlet Kuthumi nagyúr, R vagyok.
Üdvözlet, nővérem. Maitreya nagyúr előtted áll, és egy gyönyörű smaragd kő van nála. Ennek a smaragdnak a szívében ott van Hilarion mester egy misztériumiskolája és a manifesztálás egy világa. Utad és szolgálatod munkájának része, hogy felébreszd a manifesztálás világát azokban, akik azt keresik, hogy hogyan szabadíthatnák fel magukat a szegénység tudatosság korlátai alól. Nem csak az anyagi kényelem hiányáról beszélünk, hanem a szeretet hiányáról is, azokról, akik úgy érzik nem érdemesek a barátságra, a támogatásra, a megbecsülésre, az elismerésre. A szegénység tudatosság egy egész világnyi attitűdöt testesít meg. Utad magában foglalja ennek a tudatosságnak eltolását és megtartását a hála attitűdjében. Világos?
Nagyon köszönöm.
Szívesen. Béke és áldás legyen veled!
Lépjünk tovább!


Üdv, a nevem M
Üdv, nővérem. Maitreya egy lapis lazuli pálcát ad neked, ami az arany és kék rezgéseit testesíti meg. Visszamész az időben, és Tutenkamon előtt állsz, olyan hangrezgéseket befogadva, amik aktiválják a a torok és a szexcsakrát. Az istennő az igazság hangján keresztül bukkan fel. Fogékonysága, gondoskodása és kreatív képességei szülik meg az isteni istennő igaz tudatosságát. Mindaz, amit már mesteri szinten elsajátítottál az egyiptomi időkben, megszületik a torok és a szexcsakrádon keresztül. Ezek az ajándékok, amiket megosztasz a világ istennőivel. Világos?
Igen, köszönöm.
Szívesen. Béke és áldás legyen veled.
Lépjünk tovább!


Szerettetel és hálával üdvözöllek Kuthumi nagyúr.
Üdvözlet, szeretett nővérünk. Maitreya nagyúr előtted áll. Egy kvarckristály pálcát mutat neked, de ez a pálca ennek a szobának a közepén van. A belsejében van egy kristály százszorszép, ami a százszorszép tudatosságot rögzíti Glastonbury szívében. Szeretett nővérünk, te vagy a Bátorsághoz, Fényességhez és Angyali Tudatossághoz vezető kapu aktiválója. Ez az egyik ok, amiért az angyalok és Merlin nagyúr erre a helyre hoztak téged. A Nagy Fehér Testvériség azt kérte, hogy a Krisztus tudatosságot megtestesítő Oroszlánok kapujának 12 portálja aktiválódjon az Angyali tudatosság tisztaságán keresztül, és ez a hely, ahol most vagyunk, a 12 új Oroszlános Kapu egyik portálja. Maitreya nagyúr azt kérdi, hogy akarod-e megnyitni ezt a dimenziót mások számára, hogy részesülhessenek a bátorság, fényesség áldásaiban és az angyali lehelet gyógyító áldásában. Az angyali tudatosság áldásában és az Oroszlánok bömbölésének átváltoztató energiáinak megtapasztalásában. Világos ez számodra?
Igen az, és igen, megteszem, szeretettel és hálával.
Akkor így lesz. Akkor így legyen! Készen van. Béke és áldás legyen veled, nővérem.
Folytassuk.


Áldás rád Kuthumi nagyúr, a nevem. R
Üdvözlet, testvér. Maitreya nagyúr előtted áll és ad neked egy kék turmalin kristályt. Ez a nagyon ritka drágakő a csecsemőmirigyed és a torokcsakrád között van, felkavarva benned a Fény ritka minőségeinek felismerését, és a benned lakozó szeretetét és igazságét. Utad része, hogy segíts másoknak felismerni saját ritka tulajdonságaikat, egy olyan aspektust, ami valakit egyedivé tesz, aktiválva az Isteniség hangját, létrehozva az univerzum kollektív melódiáját. Tárd ki a szíved egyediségednek, lásd magad Isten szemén keresztül és méltányold, amiért a lélek oly’ nagyon szeret téged. Világos?
Köszönöm, igen.

Szívesen, áldás és béke legyen veletek.

Szeretteim, az általunk veletek megosztott energia segítségével a Fény pompás takaróját teremtettétek meg. Mindannyiótokat beburkolunk ezzel a takaróval, és ezek azok az energiák, melyek jelenleg a teremtésben tartják a morfogenetikus mezőt. Az elkövetkező 24 óra során [szellemi] vezetőitek folytatni fogják a veletek végzett munkát. Tudatosságotok folytatni fogja a mező információkkal való feltöltését, ezért legyetek feddhetetlenek szavaitokban, feddhetetlenek a gondolataitokban és cselekedeteitekben. Ez az energia kiterjed az egész világ körül. Elképesztő az erőtök – öleljétek át.

Szeretteim, kérem, hogy a jobb kezetek tenyércsakráját tegyétek a szívcsakrátokra. Érezzétek Uriel arkangyal kezét a ti kezetek tetején a szívetek körül. (szünet)

Helyezd a bal kezedet a Te jobb kezedre, illetve Urielére. Érezd Gábriel arkangyal kezét a bal kezeden. Lélegezz be mélyen, teljesen kilélegezve, és azután kezdjük el szándékolni, hogy a DNS összes szálában megtartott tudatosság felkavarodjon, az isteni tudatossághoz igazodva.

Miközben befogadjuk ezen aktiválást a maga következő szintjén, mindegyikőtöket a 15-dik dimenziós tudatosságba juttatva, aktiváljuk a DNS megváltoztatásának programját az emberiség számára. A DNS-ed aktív isteni természeted. [az eredetiben szójáték, vagy mozaikszó: ’your DNA is your Divine Nature Active’] Szándékold a szívedben, hogy isteni természeted teljesen felébred, a teljes aktiválást manifesztálva, teljesen lehorgonyozva, és tökéletesen aktualizálva.

Ez előkészületként szolgál, ahhoz a hatalmas felemelkedési hullámhoz, ami 2008. december havában fog a bolygótokra érkezni. 2008. december 21-én a Fény összes vezetőjét arra kérjük, hogy gyűljenek össze, hogy fenntartsák a szándékot, miszerint az összes fizikai inkarnációban lévő lélek kapcsolódjon saját isteni természetéhez, és aktiválja azt. Ezen a napon, 2008. december 21-én lesz a napja, hogy 1.4 millió fénymunkás meg fogja kapni Felemelkedett Mester státuszát, és felelős lesz azért, hogy keresztülmenjen a felsőbb dimenziókon, tudatosan megtapasztalva a többdimenziós tudatosságot, hozzárendelve a Fény különleges programjaihoz, hogy átvigye alvó fivéreit és nővéreit a teljesen aktív isteni természetbe.  – DNA: magyarul DNS] Most megvan a lehetőséged, hogy ha szeretnél e program részévé válni, eszerint dönts. Ha ez az akaratod és kívánságod, hogy [együtt]dolgozz a Nagy Fehér Testvériséggel, a mennyei társasággal, az Angyalokkal, Arkangyalokkal, és mindazokkal a lényekkel, akik megtestesítik a Fényt, akkor kérlek, hogy add meg most a válaszodat Maitreyának.

Igen.

Rendben van, megtörtént. Szeretteim, fordítsátok most a tenyércsakráitokat az egek felé. Érezzétek Gábriel és Uriel szárnyait. Érezzétek Mihály és Ariel szárnyait. Az ő szárnyaik elkezdenek most vibrálni. Az általuk kibocsátott energia angyali magnetikus jelenlétet teremt körülöttetek. Miközben tenyércsakráitok megnyílnak ezen angyali jelenlét befogadására, arkangyali védőmező helyeződik körétek. Ez a mező a következő 180 napban fenn lesz tartva. Ez idő alatt Mihály, Gábriel, Uriel és Ariel arkangyal elő fogja készíteni a testedet, arra, ami bele fog érkezni, és amit továbbítni fogtok.

Szeretteim, nyíljatok meg a befogadásra, így tudtok adni. Tudjatok róla, hogy az Univerzum mindennek bővében van, és feltétlenül reagál minden kérésetekre. Így hát legyetek feddhetetlenek szavaitokban, gondolataitokban és szándékaitokban.

Ragadjátok most meg a lehetőséget, hogy együtt legyetek a Fény Nagy Mestereivel, az angyalokkal, az arkangyalokkal, és az összes Mennyei Lény energiáival, és kérjetek, vagy kérdezzetek, és bízzatok benne, hogy meg fog érkezni a válasz. A [szellemi] vezetés manifesztálódni fog, és ami kell, el lesz végezve. Kérem kezdjétek most el.

Kérdés:

Ha valakinek csöng a füle, az jel, vagy…, hogyan lehet ezen segíteni, én magamon és másokon?
Lord Kuthumi: Szeretett nővérem, ez a hang a tisztánhalló képességek fejlesztése miatt van, amire most sokan ráhangolódnak. A világok közti fátylak vékonyodnak és sokan hallják az anyagi teremtés harmadik dimenzióján túli világok hangját. Beletelik egy kis időbe, míg az egyének hozzászoknak a hanghoz. Lélegezz bele! Ha elviselhetetlenné válik, egyszerűen kérd a gyógyító világ angyalait, hogy segítsenek a tested a frekvenciához hangolni. Egészségügyi szempontból nincs miért aggódnod, ez egyszerűen behangolás a magasabb dimenziók magasabb rezgéseibe. Világos?
Igen, köszönöm.
Szívesen.


Kérdés:

Kuthumi nagyúr, kérdésem lenne. Mióta részvettem egy workshopon áprilisban úgy érzem a lelkem egy része elhagyott. A fiam rögtön észrevette a változást bennem, amikor hazajött rögtön azt mondta “más vagy”. Azóta nagyon másnak érzem magma, és úgy érzem hogy egy részem haldoklik. Nem tudom, hogy valami akkor ott kiváltódott vagy egy részemet elvették-e. Szeretném a tanácsodat kérni.
Kuthumi: Szeretett nővérem, elérkezett az ideje, hogy visszaköveteled Fényed hatalmát. Fontos, hogy Merlin nagyúr elé állj egy szent helyen, jelenléted az ő jelenléte előtt, és parancsold vissza hatalmad a testedbe. Segítünk visszaszerezni lelked ezen aspektusát. Neked viszont el kell utaznod egy szent helyre, ahol senki sem zavar, ahol az energiád biztonságban és védve érzi magát. Merlin nagyúr segít majd neked visszaköveteleni éned azon aspektusait, amik az elmúlt időkben elszenvedett traumák miatt töredezetté váltak. Ez a lehetőség számodra, hogy megértsd az energia hatalmát, hogy a szándék hatalmára összpontosíts. Merlin nagyúr vezet majd téged és biztosítja, hogy minden rendben legyen. Világos?
Igen, köszönöm.
Szívesen. Béke és áldás legyenek veled.
Kérdés: Kuthumi nagyúr, van egy kérdésem. Néhány napja egy rendkívül felvilágosult helyzetben találtam magam, ami által visszamentem a gyermekkoromba. Aztán miután végignéztem mindazt, amin keresztülmentem, az érzelmi traumákat, a fizikai bántalmazást, és így tovább, rájöttem, hogy ez egy folyamat, amin keresztül kell mennünk, hogy elérjünk valamiféle megértést, és hogy mi választottuk ezt az életet. És elkezdtem írni egy könyvet a céltudatos életről, hogy megosszam a tapasztalataimat másokkal, és most csak érdeklődnék, hogy kapok-e ezzel kapcsolatban segítséget a kozmikus erőktől. És még ott van a saját vállalkozásom beindításának szándéka.
Kuthumi: Lelked isteni tervével összhangban fog történni. Ebben muszáj bíznod. A célod mögötti szándék irányítja az energia erejét, ami egy konstruktív vagy destruktív természetű, kézzelfogható energia megteremtését, majd manifesztálását eredményezi. Benned van az erő, hogy úgy rögzítsd ezt a projektet a földön, ahogy a mennyekben létezik. Érted?
Igen, köszönöm.
Bízz benne, meglesz. Béke és áldás legyenek veled!


Kérdés: Kuthumi nagyúr, sok évvel ezelőtt, a TruthThruTrinity.org (igazság a háromságon keresztül) weboldal a Nagy Fehér Testvériség szócsöveként kelt életre. Mostanában amolyan szélcsend van. Én bízom benne, hogy teljes hatásfokában hasznosítják majd, az emberiség hasznára. Hozzá tudnál szólni? Köszönöm.


Kuthumi: Persze. Szeretett fivérünk, a szélcsend egy integrációs időszak eredménye, amin keresztül kellett menned. Minden előkészületben volt, és a mai naphoz vezetett, mikor megnyitottad magad a Nagy Fehér Testvériség energiájának nagyobb mértékben való befogadásához, hogy egy részedet kifejező minden dolognak egy következő szintre emeld a rezgését. A weboldalad a 9. és 15. dimenzió rezgéseit fogja megtestesíteni. Mindennek isteni rendben kell lennie, hogy ezek az energiák az Istenséget sugározzák ki a minden fényben létezővel összhangban. Ezért bízz ebben, mint ma választott tapasztalásod eredményében, az energiák majd eltolódnak, sőt, valójában már most eltolódnak. Légy türelmes, nem fog sok időbe telni és bőséges lesz a weboldaladon az áramlás, mivel alapvető eszköze a Fény szavainak és a Nagy Fehér Testvériség Fényének energiájának közvetítéséhez. Világos?
Igen, köszönöm.
Szívesen. Áldás és béke legyen veled.


Kérdés:

Kuthumi nagyúr, mostanában háború volt Libanonban, és én az élet azonos aspektusait fedeztem fel Angliában. Rengeteg nyíl röpköd körbe és más nyilakat is hallok, hogy vajon a tisztítás aspektusa teszi-e mindezt? Nem igazán sikerült megbirkóznom azzal, hogy eljussak annak gyökeréig, hogy mindez honnan fakad. Kaphatnék egy kis segítséget ennek megértéséhez?
Kuthumi: Kedvesem, minden, ami látsz, és amit mindenki más is lát és a külső világban történik, közvetlen eredménye annak, ami minden egyes földi ember belső világában zajlik. Az egó és a lélek közti csata úgymond a színen van. Tudtad, hogy a háború (war) mozaik szó, ami a Nekünk Van Igazunk mondatnak felel meg? /We Are Right/
Ha-ha, nem.
Nos, most már tudod. És mindenki azt mondja „Nekünk van igazunk”, meg hogy „Nem, nekünk van igazunk”, „Ígérem, hogy nekünk van igazunk, és meg fogjuk mutatni, hogy nekünk van igazunk”. És mi történik? Háború tör ki. A szeretet motivációja és a félelem motivációja közti háború épp most tart a csúcspontján. Mindenki szembesül ezzel a lehetőséggel ilyen-olyan szinten.

A döntés a félelem és a szeretet általi motiváltság között. Az emberiség számára a legnagyobb kihívás lemondani az egó lélek feletti ellenőrzéséről, mert az emberiség hozzászokott, hogy a túlélés, harc, csatározás, küzdés, a múlt démonjaival harcolás, a jelen és múlt belső démonaival küzdés, a megélhetésért küzdés, az elmével harcolás és az Én megértésének küzdésének állapotában él. Ezeket a szavakat használjátok minden nap mindannyian, innen a korábbi hozzászólásom – légy feddhetetlen szavaidban, gondolataidban és cselekedeteidben, mert amit megerősítesz, az kerül az éterbe, ami a morfogenetikus mezőket alkotja, és tartsátok észben, hogy az információ sosem veszít intenzitásából.
Mit teremt hát ez a világ?

A nyilak, ahogy te nevezed őket, az egó képességének hiánya felelősséget vállalni a saját részéért ebben az úgynevezett háborúban. Senki nem akarja az Ént vizsgálni, befelé haladni, elismerni az egyéni hozzájárulását ahhoz, ami az egyensúlytalanság állapotában van. A felelősség vállalása mégis egy másik nagyon nehéz aspektusa az emberiség beavatásának az igazi én-tudatosságba és az Istenség tudatosságába. A vádaskodás kivetítése egyértelmű jele a felelősségvállalás félelmétől.

Ezért bíztatunk minden fénymunkást arra, hogy vizsgálják meg Énjüket, mert azzal ha Énjükbe néznek, gyógyítják Énjüket, foglalkozzanak azzal, ami egyensúlytalanságban van benne, képessé válnak változtatni az egyensúlytalanságban lévő dolgokon, ami enélkül nem megy. A világ megmentése Veled kezdődik, és veled, és veled és veled. És minden ember, aki erőfeszítéseket tesz arra, hogy megváltoztassa, ami odabent zajlik, megváltoztatja a világot. Rengeteg ember akarja megmenteni a világot, meggyógyítani a világot, megváltoztatni a világot, véget vetni a háborúknak és véget vetni a bántalmazásnak. Fejezzétek be a belül zajló csatát, vessetek véget önmagatok durva szavakkal, valószerűtlen elvárásokkal, önmagatok lejáratásával való bántalmazásának, hogy nem érzitek elég értékesnek magatokat a jóléthez, a győzelemhez, az univerzum feltétlen és isteni szeretet tudatosságához. Minden változás az Énnel kezdődik. Ezért mondom, hogy egyetlen módja van a vezetésnek a világotokban és bármely más világban, ez pedig a példamutatás. Válasz ez a kérdésedre, bátyám?
Igen, köszönöm, sokkal több is… több, tudod, befelé figyelni. Azon morfondíroztam, hogy volt-e valamilyen különleges planetáris hatás, aminek a hatására így alakult, és arra jöttem rá, hogy a Plútó keresztezi a Nyilast és nem néztem asztrológiailag utána. Azon gondolkozom, hogy elengedésre került-e valamiféle karma, ami talán az Oriont is magában foglalja?
Igen, teljesen nyilvánvalóan. Tartsd észben, hogy a földön jelenleg jelenlévő energiafrekvenciák felgyorsítják, felerősítik az energiákat, asztrológiai és numerikus szempontból, és számos más síkon is. Érted?
Igen.
Rendben van.

Kérdés: Kuthumi nagyúr, szeretném megkérdezni, hogy kik a lelki szüleim és hogyan dolgozhatnék szorosabban együtt velük?
Kuthumi: Természetesen. Egy pillanatot kérek. Lelki atyád Maitreya nagyúr, lelki anyád pedig Nada úrnő. A velük való szorosabb együttműködés egy módja pedig, ha megidézed őket, felismered jelenlétüket és iránymutatást kérsz tőlük. Az iránymutatás gondolatokon keresztül érkezik, amiket az elmédbe plántálnak, inspiráció formájában, például, hogy elolvass egy könyvet, hogy elmenj valahová, hogy megvizsgáld Éned egy aspektusát. Bízz benne, hogy ami jön, az téged szolgál majd, és gondolj lelki szüleidre, ahogy szeretteidre gondolsz, ez majd megerősíti a kapcsolatodat velük. Világos?
Igen, nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen.

Szeretteim! Újra kell kalibrálnunk az energiákat, így be tudjuk fejezni az energiák lehorgonyzását. Kérlek benneteket, hogy gyűjtsétek össze az energiákat, közben érezve a kristálytemplomban még mindig itt lévő lények jelenlétét.

Ha van még bármilyen szándékod, amit közzé akarsz tenni a Nagy Mester jelenlétében, azt tedd meg most a szíved jelenlétében.  

Végy egy mély levegőt az orrodon át, majd lélegezd ki szájon át és érezd, hogy az összes energia újrakalibrálja a gerinced vonalát.  

Érezd Rá Nagyúr arany energiáját, ahogy a koronacsakrádból végiglüktet a gyökércsakrádig. Érezd az energiát, amelyet a Szíriusziak és a Plejádiak még mindig létrehoznak spirális alakban körbesétálva téged.  

Most helyet foglalnak körülötted és az energiaörvény elkészült. SZÜNET

Kérlek, magadban ismételd meg a következő szavakat utánam:

’ Mennyei Isteni társaság! Én…(mond a neved) tudomásul veszem a bennem jelenlévő energiát és Fényt. Azt választom, hogy ezt az energiát arra bocsátom ki, hogy szolgáljak mindannak a nevében, ami Fény és hogy nyitott legyek mindenre, ami a Fényben van. Tudomásul veszem, hogy ÉN VAGYOK a Fény egyik szolgálója. ÉN VAGYOK az Anya-Atya Isten Isteni hírnöke. ÉN VAGYOK a szeretet gyűjtőedénye. ÉN VAGYOK az emberiség szívén keresztül rezonáló igazság küldötte.’

Végy egy mély levegőt, fújd ki a szádon át és érezd, ahogy az energiák az Isteni kinyilvánítás egy oktávval feljebbi szintjére mozdulnak.

Folytasd a légzést.

Maitreya Nagyúr még egyszer eléd áll. Mindkét kezét fenntartja, így a kézcsakrája közvetlen vonalban van a szívcsakráddal és briliáns fehér fényt sugároz ki a szívedbe, kinyitva szíved minden dimenzióját, szíved 12 sugarát. Ez az energia kiterjed a csecsemőmirigybe, a torkodba, a napfonatodba, a szakrális és harmadik szemedbe, a korona- és gyökércsakráidba. Aztán le a karjaidba és lábaidba. Tested megtölti ennek a tiszta, fehér fénynek a vibrációja. 

Maitreya Nagyúr most közelebb lép hozzád. Jobb tenyerét a szívcsakrád fölé helyezi, és egy Isteni jel manifesztálódik a bőrödön a szívcsakra felett. Ez a szimbólum egységbe olvad a szíveddel, szimbolizálva a beavatást, amit most kaptál és az aktiválást, amelyben részt vettél. Mindazok, akik a Fény világában vannak, úgy tekintenek rád, mint a minden Fényben létező szeret Istenségének horgonyára.

Szeretteim! Eljött az ideje, hogy köszönetet mondjunk az összes Fénylénynek, akik megjelentek ma velünk, Rá Nagyúr, Maitreya Nagyár, Mihály, Gábriel, Uriel, és Ariel Arkangyalok. Érezd, hogy a körülötted lévő energiák biztosítanak arról, hogy a következő 180 napra az energiák tökéletesen, harmonikusan, kellemesen, Istenien és varázslatosan (megőrződnek) beépülnek. SZÜNET Mondj köszönetet a Plejádiaknak és a Szíriusziaknak azért, hogy megteremtették az új energiaörvénylést körülötted. SZÜNET Mondj köszönetet a tudatos tudásnak azért, hogy annak szolgálatában tartod, amit ma megteremtettél. 
Köszönet a személyes vezetőidnek, irányítóidnak, Angyaloknak és Mestereknek.

És köszönd meg magadnak, hogy ezt a tapasztalást választottad.

Szeretteim! Köszönetet mondunk nektek, hogy ezt a megtapasztalást választottátok, hogy jelentkeztetek a Fény Isteni jelzőtüzeiként az emberiség szolgálatára. Ti vagytok a karok, a szemek, a szív és a lélek hangja. Ti vagytok a kapcsolat a menny és a föld között. Bízz a sok láthatatlan karban, amelyek megtartanak, erősítenek és hordoznak, és a sok láthatatlan szívben, amelyek feltétel nélkül és nagyon mélyen szeretnek. Eljöttünk és megáldottunk téged mindennel, amire szükséged van, bátorsággal, intuícióval, szabad akarattal, erővel, bizalommal és minden más minőséggel, amely az utazásodhoz kell a beteljesülésed felé. Tudd, hogy mi mindig és mindenhol veled vagyunk. Az Anya-Atya Isten Fénye ragyogja be utad az előtted álló ösvényen, biztosítsa, hogy minden lépés, amit megteszel biztonságos. Az Angyalok szárnya körbeölel, melegen tart és biztonságban. Köszönet bátor lelkek. Folytasd, szeress, adj és kapj.

Én vagyok Kuthumi, a szeretet és bölcsesség arany sugarának csohánja és szeretetben üdvözöllek és megáldalak benneteket. Adonai.

Adonai.

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...